a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 113

Frogner unikt & spennende

Vi tilbyr også kosmetiske inngrep. Kundene

– Hyggelige omgivelser har vist seg å ha en

tilsier at det ærverdige bygget er over hundre

her er vanlige folk som ønsker fikse på noe

positiv effekt også på helsen. Du blir ganske

år gammelt. Alt utstyr, fra senger til ventila-

som plager dem. For dem handler det om

enkelt fortere frisk, sier Tellum.

sjon, er topp moderne.

livskvalitet, og de er opptatt av et naturlig

Også den «gamle» delen av sykehuset er

– Tilbudet er generelt bedret. Både når det

resultat. Det kan være alt fra brystoperasjo-

pusset opp. Innvendig er det ingenting som

gjelder det medisinske, og fasilitetene rundt.

ner og fettfjerning til avansert ansiktskirurgi

I motsetning til mange offentlige legekontor

og store hudkorreksjoner, fortsetter Tellum.

har vi god tid til hver enkelt pasient. Spesialister vegg i vegg sørger dessuten for at vi

Ny og moderne fløy

slipper å sende pasientene videre over hele

Denne vinteren har Aleris Frogner åpnet en

byen. Muligheten for å jobbe tverrfaglig er

helt ny fløy. Der finner man både en høytekno-

også til stede. Vi opererer ikke med lister,

logisk operasjonsavdeling og egen sengepost.

og du trenger heller ingen henvisning for å

Til sammen dekker sykehuset hele 2800

bestille time. Hos oss er det plass til alle,

kvadratmeter – midt på Frogner.

avslutter Tellum.

Undertegnede får en omvisning de stedene det er forsvarlig at jeg beveger meg, og jeg blir dypt imponert. Å kalle et sykehuset lyst og lekkert kan nesten virke litt i meste laget, men det er det faktisk. Rommene på sengeposten er svale og luftige; alle med eget bad. Også fellesarealene har et innbydende uttrykk.

FAKTA

Aleris

• Aleris er Norges største private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester • Webside: Aleris.no • Avdelinger: www.aleris.no/her-finner-du-oss • Facebook: facebook.com/alerishelse/

Nº1 2020

113

Profile for IN magasinet

IN Bærum 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Bærum.

IN Bærum 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Bærum.

Profile for inmag
Advertisement