Inlandsbanan årsredovisning och hållbarhetsarbete 2017

Page 1

Kiruna

Gällivare Arjeplog

Årsredovisning och hållbarhetsarbete 2017

Jokkmokk

Haparanda

Arvidsjaur Sorsele

Luleå

Piteå

Storuman

Jörn

Vilhelmina

Skellefteå

Dorotea

Räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 Koncernen Inlandsbanan AB Strömsund

Jämtlands Sikås

Umeå

Östersund Örnsköldsvik

Svenstavik

Sveg

Ånge

Sundsvall

Ljusdal

Fågelsjö Orsa Mora

Bollnäs

Vansbro Borlänge Gävle

Filipstad Storfors

Hällefors & Grythyttan Kristinehamn Stockholm

Göteborg

Malmö


Om infrastrukturen Inlandsbanan • Började byggas 1907 och stod klar 1937 • Originalsträckan var ursprungligen mellan Kristinehamn-Gällivare, totalt 1288 km • 19 driftplatser • 20 hållplatser • 195 broar (60% stålbroar) • 1,75 miljoner slipers på huvudspår • Inlandsbanan får årligen ett driftbidrag från Trafikverket. 2017 var summan 139 miljoner kronor, varav 76 % går direkt till infrastrukturen • Inlandsbanan förvaltar 10 % av Sveriges järnvägsnät • Inlandsbanan AB förvaltar banan mellan Mora-Gällivare, samt tvärbanedelen Orsa-Furudal. Inlandsbanan anknyter till tvärbanorna Arvidsjaur-Jörn, StorumanHällnäs, Hoting-Forsmo och Furudal (Orsa)-Bollnäs. Banan angränsar också till järnväg som förvaltas av Trafikverket i Mora, Brunflo (Östersund) och Gällivare

Trycks endast i begränsad upplaga. Finns digitalt på vår hemsida inlandsbanan.se/utveckla


Innehåll Vd har ordet ����������������������������������������������������������������������4 Ägarna och uppdraget �����������������������������������������������������5 Grundstenarna – om oss �������������������������������������������������6 Vision �����������������������������������������������������������������������������7 Affärsidé �������������������������������������������������������������������������7 Ledord ���������������������������������������������������������������������������7

Koncernledning 2017 �����������������������������������������������������8

Verksamhet ��������������������������������������������������������������������9 Hur vi jobbar med hållbarhet �����������������������������������������10

Kommunikation och dialog �������������������������������������������12

Intressentkarta ������������������������������������������������������������13 Mål �����������������������������������������������������������������������������������14 Inlandsbanan ska ha svensk normalstandard integrerat med anslutande järnvägsnät �������������������������15 Inlandsbanan bidrar till landsbygdsutveckling genom åretrunt-trafik ����������������������������������������������������16

Ökat medvetande om Inlandsbanan �����������������������������18

Inlandsbanan prioriterar trafiksäkerhet ��������������������������19

Inlandsbanan verkar för lägre miljöbelastning ����������������21

Inlandsbanan - en attraktiv arbetsplats �������������������������23

Årsredovisning ����������������������������������������������������������������25

Förvaltningsberättelse �������������������������������������������������������� 27

Resultaträkning ������������������������������������������������������������������� 29

Balansräkning ��������������������������������������������������������������������� 30

Kassaflödesanalys �������������������������������������������������������������� 33

Noter ������������������������������������������������������������������������������������ 34

Underskrifter ������������������������������������������������������������������������ 41

Revisionsberättelse ������������������������������������������������������������ 42

3


VD har ordet

Järnväg är hett igen. Inte sedan dess guldålder på tidigt 1900-tal har intresset varit så stort för spårbundna transporter.

Persontrafiken ökar kraftigt och intresset för miljövänliga transporter är rekordstort men järnvägen klarar inte av efterfrågan i systemet i stort. Godstrafiken trängs undan av persontrafiken som är prioriterad i Trafikverkets järnvägsnät vilket bidragit till att lastbilstransporterna ökat i omfattning. Det är inte hållbart. Tillförlitlighet och kapacitet i järnvägsnätet måste uppgraderas och det fort. Här kommer Inlandsbanan in. Att upprusta Inlandsbanan till modern stambanestandard kan göras på, i sammanhanget, en väldigt kort tid. En upprustning av banan skulle vara unikt kostnadseffektiv och bidrar just till ökad tillförlitlighet och kapacitet i hela järnvägssystemet. Inlandsbanans stora infrastrukturprojekt kommer att skriva ny svensk järnvägshistoria.

Inlandsbanan – en dragkraft som utvecklar Inlandet

Nattågstrafiken på Inlandsbanan, som är 100 procent kommersiell, hade ett bra år 2017 med kraftig ökning av resenärer. Satsningen på nattågstrafik som inleddes till jul 2012 tillsammans med besöksnäringen i Härjedalen och Bergs kommuner har visat att Inlandsbanan är att räkna med i framtiden.

Lokdragna passagerarvagnar öppnar en helt annan möjlighet till volymresande vilket är nödvändigt för att kunna investera i fordonsmateriel för persontrafiken. Det visade inte minst Segertåget som dotterbolaget Destination Inlandsbanan arrangerade. Segertåget gick från Östersund den femte december till Berlin i Tyskland för Östersunds Fotbollsklubbs Europa Leaguematch mot Hertha Berlin. Ett tåg med över 400 supportrar från Östersund som åkte tåg hela vägen till Berlin. En dundersuccé även ekonomiskt. Inlandsbanans stora infrastrukturprojekt är nödvändigt för att nå full effekt med lokdragna passagerartåg. Idag är hastigheten 40 kilometer/h för lokdragna tåg och då är det långt till Norrlands inland. Med en upprustning kommer lokdragna att kunna köra i 100 kilometer/h! För att kunna utveckla turisttrafiken i hela inlandet måste fordonsparken uppdateras inom några år och här är just standarden på banan avgörande för vilka fordon vi ska sikta på i framtiden. Att besöksnäringen är en av inlandets absolut viktigaste näringar i framtiden är uppenbar. Vårt uppdrag är att göra inlandet tillgängligt.

Just därför gav vi under våren ett smakprov hur framtiden skulle kunna se ut. Precis före påsk hade vi ett celebert besök längs Inlandsbanan. Vi trafikerade sträckan från Mora till Arvidsjaur med en modern diesel-elektrisk motorvagn från Kroatiska Gredelj. En imponerande syn i inlandet! Vi arbetar hårt med att ta tillbaka kollektivtrafikplikten. För utvecklingen i våra kommuner är hållbara och attraktiva transporter en nödvändighet. Sammantaget kan vi konstatera att människor vill åka tåg, även på skogen!

eter Ekholm PPeter Ekholm 4

VD Inlandsbanan

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Ägarna Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen ägs av moderbolaget till 100 procent.

Gällivare

Dorotea

Mora

Jokkmokk

Strömsund

Vansbro

Arjeplog

Östersund

Filipstad

Arvidsjaur

Berg

Storfors

Sorsele

Härjedalen

Kristinehamn

Storuman

Ljusdal

Vilhelmina

Orsa

Uppdraget På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora. Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. Vi arbetar aktivt för att hela sträckan Mora – Kristinehamn ska öppnas för spårbunden trafik. Vi ska också verka för att tvärbanorna öppnas för trafik. Väsentligt i det är att vi dessutom arbetar för ökade transportvolymer av gods från företag som är verksamma i inlandet i branscher inom trä, torv och bergkross. Förutom ökade godstransporter verkar vi aktivt för att persontrafiken på banan ska öka. Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

5


Grundstenarna Om Inlandsbanan

6

Inlandsbanan | Ă…rsredovisning med hĂĽllbarhetsarbete 2017


Vision Dragkraft som utvecklar inlandet

Affärsidé Inlandsbanan erbjuder transporter på ett prisvärt och säkert sätt

Ledord Verksamhetens grund, vårt förhållningsätt och hur vi vill uppfattas sammanfattas i ledorden som tagits fram av medarbetarna 2017: KREATIVA Inlandsbanan är lång och koncernen liten men vi har en bred och mångårig kompetens inom järnvägsbranschen vad gäller logistiklösningar, säkerhet, miljö, persontrafik och turisttrafik. Med den tryggheten i ryggen har vi stora möjligheter att arbeta aktivt och kreativt med utveckling av Inlandsbanan. Vi har modet att ifrågasätta det invanda och tar initiativ för att hela tiden bli bättre. Vi strävar efter att resenärer, kunder och operatörer ska uppleva våra erbjudanden som unika genom att uppmuntra våra medarbetares kreativitet och handlingskraft.

STOLTA Inlandsbanan binder samman Sveriges inland och är en naturlig länk till övriga Sverige och därigenom ut till världen. Vi är stolta över banans historiska betydelse samtidigt som vi tar ansvar att förvalta och utveckla den i takt med nutidens krav och behov. Vår stolthet och engagemang hjälper oss att förstå våra kunder så att vi kan erbjuda dem ett tillgängligt och hållbart transportsätt.

TROVÄRDIGA Relationen med våra uppdragsgivare, resenärer, kunder och operatörer ska präglas av trovärdighet. Vår kompetens gör att vi levererar rätt saker, att vi gör det vi ska och att vi står för det vi gör. Trovärdigheten finner vi i kompetensen som vi inom koncernen besitter. Vi tror på professionalitet och leveranssäkerhet och att värdet av att skapa flexibla lösningar i samverkan med våra intressenter är större än värdet av färdigdefinierade erbjudanden.

RESPEKTERANDE Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska få ett respektfullt och personligt bemötande. Det gör vi genom att visa engagemang och en genuin vilja att möta den enskilda personens behov. Vi är öppna, lyhörda och vi samarbetar. Vi respekterar Inlandsbanans historiska värde samtidigt som vi strävar efter att utveckla den och vara den dragkraft för inlandet som är vår vision.

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

7


Koncernledning 2017 Peter Ekholm är vd för Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB. Peter Ekholm, Vd Mats Portinson, Vice vd/Infrastrukturchef Peter Grönlund, Ekonomichef Therese Fanqvist, Chef Marknad och kommunikation Roger Sundin, Chef Inlandståg Eva Palmgren, Tf Chef Destination Inlandsbanan Eva Widegren, Säkerhet- och kvalitetschef på SMAK-avdelningen (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö och Kvalité)

VD

Inlandsbanan AB Destination Inlandsbanan AB

Inlandståg AB

Försäljning

Affärsstöd

Infrastruktur

Kommunikation och marknad

Bansektion

Trafiksektion

Fastighetsförvaltning

SMAK (Säkerhet, miljö, arbetsmiljö, kvalitet)

Trafikproduktion

Säkerhet

Försäljning Tågklarering

Fordonsförvaltning

Banförvaltning

8

Signal- & teleförvaltning

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Verksamhet Inlandsbanan AB | Regional utveckling Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 järnvägsanläggningen Inlandsbanan från Mora till Gällivare på uppdrag av staten. Uppdraget innebär att bibehålla och utveckla banan. För detta får Inlandsbanan AB ett driftsbidrag för att täcka kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen. Inlandsbanan AB arbetar för den regionala utvecklingen i inlandet och dess kommuner. För ägarkommunerna är banan en förutsättning för en stor del av näringslivet inom skog- och gruvbranschen som har en stor betydelse i dessa regioner. En utveckling och satsning gynnar inte bara invånarna och näringslivet i kommunerna längs banan utan även den nationella tillväxten.

Destination Inlandsbanan AB | Mitt i äventyret Destination Inlandsbanan AB bedriver persontrafik på Inlandsbanan främst genom turisttrafik men också annan persontrafik. Längs banan finns mängder av äventyr och upplevelser i storslagen natur och turisttrafiken syftar till utveckling av besöksnäringen i ägarkommunerna. Destination Inlandsbanan utvecklar reseupplevelser, säljer och marknadsför paketresor, tågluffarkort och biljetter. Charter är också en del av verksamheten.

1

Nöjd kund index

2 3

Resan som helhet: Snittbetyg 4,5 Betyg 1 2 3 4 5

procent 1% 1% 6% 36% 45%

5

4

Inlandståg AB | Din resurs i inlandet Inlandståg är ett järnvägsföretag som erbjuder transport- och logistiklösningar i form av gods, person, och turisttrafik. Inlandståg står för snabba och säkra godstransporter året runt. Huvuddelen av transporterna består främst av skogsråvaror och torv. I verksamheten ingår även uthyrning av fordon och verkstadsarbeten. Lokstallet i Östersund ligger strategiskt mitt på Inlandsbanan. Våra verkstadstjänster omfattar bland annat reparationer, underhåll, materialförsäljning, röjnings- och bärgningstjänster, utbildningar och garagering.

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

9


Hur vi jobbar med hållbarhet

10

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Inlandsbanans hållbarhetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom koncernen. Ambitionen är att årsredovisningen inklusive hur vi arbetar med hållbarhet ska möta informationsbehovet och ge en god bild av Inlandsbanans sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan och resultat. För oss är hållbarhetsarbetet en viktig faktor i vårt vardagliga arbete och vi jobbar integrerat med hållbarhet i alla våra verksamheter. Ambitionen är att hållbarhetsarbetet ska genomsyras i samtliga processer i koncernen.

Järnvägen är ett hållbart transportmedel och det är vi stolta att bidra till

Inlandsbanan har siktet inställt på att ta positionen som den viktigaste transportleden för gods- och persontrafik. Att frakta gods på tåg har många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv.

Näringslivet i kommunerna längs banan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är nödvändiga för tillväxten. Inlandsbanan går genom ett mycket rikt råvarulandskap där gruv- och metallbaserade samt skogsbaserade näringar dominerar. Tillgången till stabil transportkapacitet på järnväg är viktig för konkurrenskraften. Svensk basindustri är beroende av fungerande godstransporter, framför allt skogsnäringen som ofta inleds på väg för att sedan lastas om till mer klimatsmarta transporter på järnväg. Järnvägen är ett hållbart transportmedel och det är vi stolta att bidra till. Vi vill även vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare samt attrahera ny arbetskraft till branscherna vi verkar i.

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

11


Kommunikation & dialog Genom att samverka med våra intressenter får vi insikt om hur vår omvärld ser på oss och vårt hållbarhetsarbete. Vi strävar efter en öppen och transparant dialog med våra kunder, resenärer, leverantörer, medarbetare, ägare, myndigheter och med de intresseorganisationer som följer vårt arbete. Genom dialogen kan vi bedöma var vi har vår största påverkan och hur vi ska göra våra prioriteringar. Den ger också ett värdefullt underlag till kontinuerliga förbättringar och val av arbetssätt. Inlandsbanan har under året arbetat med att, via olika kommunikationskanaler, informera om koncernens verksamhet. Genom nyhetsbrev når Inlandsbanan 4 500 resenärer och intressenter. Inlandsbanan kommunicerar även med ägarna via nyhetsbrev fyra gånger per år. Inlandsbanans hemsida är en viktig kanal med i snitt 21 328 besökare (sessioner) per månad. Hemsidan är utvecklad för att besökaren ska kunna navigera sig under tre spår: Res, använd och utveckla. Via hemsidan når besökaren Inlandsbanans pressrum och sociala mediekanaler. Information och nyheter har publicerats löpande under året via pressmeddelanden och uppdateringar i sociala medier. Totalt har 25 pressmeddelanden/nyheter publicerats under 2017. Inlandsbanan har 6 824 följare på Facebook, uppdelat på en svensk och en engelsk sida. Vi är också aktiva på Instagram, Twitter och Linked in. Dialogen med våra intressenter bedrivs på flera olika sätt. Exempel på detta är dels formaliserade forum såsom:

Arbetsplatsträffar Styrelsemöten

Ägarträffar

Dialogen bedrivs även via andra icke formaliserade forum som möten med beslutsfattare, medarbetare på olika nivåer samt även via en strukturerad omvärldsbevakning. Inlandsbanan prioriterar att medverka vid evenemang och möten som tydligt kopplar till koncernens verksamhet och med syfte att utveckla bolaget och banan. Exempel på evenemang där Inlandsbanan deltagit under året är järnvägsmässan Nordic Rail, riksdagsseminarium, Mässa Järnvägens säkerhetskonferens, 2030-sekretariatet, Visit Arctic Europe, Vildmarksmässan samt klimatseminariet region Jämtland Härjedalen. De intressenter som i hög grad påverkar och påverkas mest av Inlandsbanans verksamhet är koncernens viktigaste intressentgrupper:

Samhället Kunder Ägare Resenärer

12

Medarbetare Destinationer

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Intressentkarta

Kunder

Ägare

Nyckelfrågor • Långsiktig verksamhetsutveckling

Hur hanterar vi dessa • Strategiskt hållbarhetsarbete

• Ägarträffar

• Bolagsstämma

• Styrelsemöten

• Ägardirektiv

• Nyheter och information om verksamheten (nyhetsbrev)

• Leveranssäkerhet

• Tillgänglighet

• Kundmöten

• Seminarier

• Hemsida

• Pris

• Kapacitet

• Evenemang

• Kundundersökning

• Kvalitet

• Miljöpåverkan

• Dialog e-post/ telefon

• Delaktighet

• Arbetsplatsträffar

• Gott ledarskap

• Medarbetarsamtal

• Utbildningar inom säkerhet

• Nöjd medarbetarundersökning

• Workshops attraktiv arbetsplats

• Ledarskapsutveckling

• Trafikeringsavtal

• Tydlig och transparent kommunikation • Säker arbetsmiljö

• Intranät

• Kompetensutveckling

• Samverkan facklig verksamhet

• Friskvård och hälsa

• Skyddskommitté

• Verksamhetsplanering

• Friskvårdsbidrag/ timme och hälsokontroller

• Nyhetsbrev

• NKI

• Resenärers möte med förare och tågvärd

• Mässor

• Utvärdering/uppföljning efter resa

• Branchfrågor

• Miljöpåverkan

• Hemsida/pressrum

• Möten

• Utveckling och tillväxt

•P åkörning av vilt och tamdjur

• Seminarier

• Revisioner

• Trovärdighet

• Hemsida/nyheter

• Sociala medier

• Tydlig kommunikation

• Pressmeddelanden

• Pressträffar

• Möten

• Nyhetsbrev

• Workshops

• Mässor

• Sociala medier

• Upplevelse

• Tillgänglighet

• Bemötande och service

• Pris

• En kontaktperson

Destinatoner

• Långsiktighet

• Information om bokningar

• Personlig kontakt

• Personliga möten

• Samarbetsmöjligheter

• Nyhetsbrev

Leverantörer

Partners/ Återförsäljare

Resenärer

• Kundtjänst

• Miljöpåverkan

Samhället

• Bra tidtabell

• Tillgänglighet

• Bemötande

Media & omvärld

Medarbetare

• Hållbar affärsutveckling

• Kvalitet i leverans

• Förtroende

• Tydliga avtal

• Ansvarsfulla inköp

• Avtal och uppdragsmöten

• Återkoppling och utvärdering

• Säkerhet

• Flexibilitet

• Erbjudanden

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

• Sociala medier • Hemsida

• Samrådsmöten

• Sociala medier

• Byggmöten

• Revisioner

• Leveranser

• Dialog e-post/tel.

13


Mål

14

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Inlandsbanan ska ha svensk normalstandard integrerat med anslutande järnvägsnät I Sverige, liksom i övriga Europa, är standarden för den största tillåtna axellasten 22,5 ton. Inlandsbanan har en största tillåtna axellast på 22,5 ton på 80 av den totalt 110 mil långa banan. Alltså mer än 70 procent av Inlandsbanan har standardbärighet. För övriga 30 procent är den största tillåtna axellasten 20 ton. En höjning av bärigheten till 22,5 skulle möjliggöra effektiv godstrafik på hela banan. Höjningen skulle också underlätta integreringen till det nationella järnvägsnätet. En förutsättning för att skapa hållbara transporter på Inlandsbanan är ständig utveckling av banan. Fler åtgärder som innebär direkt relevans ur ett hållbarhetsperspektiv har gjorts eller planerats under året. För att öka trafikkapaciteten har tågledningssystemet Cactus köpts in. Systemet innebär färre resor för tågklarerarna för att fysiskt bemanna av driftsplatser för tågmöten. Det planeras att tas i drift nästa år med tågledningscentraler i Sveg, Hoting och Storuman. Parallellt byggdes under året ytterligare fyra driftplatser om för fjärrstyrning.

70%

STAX 22,5 TON

Resurser för banunderhåll har omprioriterats för att göra ingående undersökningar om vad som krävs för att rusta banan för att till en högre grad kunna integreras i den svenska järnvägsinfrastrukturen samt för planering av en upprustning av banan för att möta nya behov av hållbara transporter. Arbetet genomsyras av sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar som också kommer gälla om infrastrukturprojektet genomförs. En digitalisering av banans sträckning har påbörjats genom anskaffande av en digital GIS-karta, en funktion som i framtiden kommer att spara resurser i arbetstid och transporter. Den digitala GIS-kartan och fjärrstyrningen resulterar tillsammans i minskade resor för personalen vilket är fördelaktigt för såväl miljön som för medarbetarna. På sikt finns det även ekonomisk vinning då arbets- och transporttider kan användas till andra arbetsuppgifter. För banans status idag har äskande inlämnats till Trafikverket avseende Inlandsbanan AB:s behov för eftersatt underhåll och reinvesteringar. Medel som i så fall behöver tillgodoses i beslut om nationell plan för infrastruktur 2018.

MÅL ANTAL BRUTTOTONKILOMETER PÅ INLANDSBANAN Mål 2017: 200 000 000 Resultat 2017: 55 988 771 Mål: År 2020 ska vi ha en bana som klarar 22,5 tons axellast hela sträckan. Bärighet på banan 2017: 22,5 ton Mora-Arvidsjaur (mer än 70 %) resterande 20 ton.

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

15


Inlandsbanan bidrar till landsbygdsutveckling genom året runt-trafik Vårt mål är att minska restiden på hela banan. Med kortare restid minskas avstånden och det skapas bättre förutsättningar för tillväxt i inlandet. 1992 upphörde den reguljära persontrafiken på Inlandsbanan och trafiken på sträckan Mora – Gällivare ersattes med buss. Med snabbare förbindelser mellan orterna längs efter Inlandsbanan skapas nu förutsättningar för att åter öppna den reguljära persontrafiken på banan.

INLANDSPENDELN Vintern 2016/2017 drev Inlandsbanan projektet Inlandspendeln, med syftet att skapa bättre kommunikationer och överbrygga de långa avstånden i inlandet. Dels genom att förlänga trafiksäsongen mellan Mora och Östersund med ytterligare en månad och dels genom att möjliggöra arbetspendling genom tågtrafik mellan Orsa och Mora samt Åsarna - Östersund. Målsättningarna med projektet är att Regionala kollektivtrafikmyndigheten tillsammans med Trafikverket ska flytta den allmänna kollektivtrafikplikten från Europaväg 45 till järnvägen samt att visa hur en framtida hållbar och modern trafik på Inlandsbanan kan se ut. Ur ett hållbarhetsperspektiv är en utvecklad och fungerande kollektivtrafik en av de viktigaste pusselbitarna för en miljömässig utveckling. Det har också stor betydelse för en social hållbar integration och social rättvisa. Ett tillgängligt och modernt transportsystem hjälper även till att utjämna köns- och klasskillnader. Tidigare undersökningar visar att kvinnor i högre grad än män utnyttjar allmän kollektivtrafik istället för bil. Fler kollektiva resmöjligheter skapar bättre förutsättningar för en mer jämställd arbetsmarknad. Projektet resulterade i en ökning av antalet resenärer på 16 procent för tågtrafiken mellan Östersund och Mora, vilket innebär att ungefär dubbelt så många åkte kollektivt med reguljära tåg jämfört med buss. Totalt har ökningen också gett mer än en fördubbling av kollektivtrafikresandet Östersund – Mora under vintern. Arbetspendlingen i Dalarna, mellan Orsa och Mora, mottogs mycket väl av resenärerna. Satsningen var efterlängtad och tåget tog direkt marknadsandelar på bekostnad av resor med fordon på väg, framförallt bilen. Pendelsatsningen i Jämtland, mellan Åsarna och Östersund, fick däremot inget genomslag. Tyvärr lyckades vi inte hitta kombinationen av rätt tidtabell och restid under projektet. Här kunde inte vårt resealternativ konkurrera framförallt mot resande med personbil. Av betydelse var också att tågets avgångstider var parallella med ordinarie busstrafik. Med anledning av projektet begärde Region Jämtland Härjedalen, utifrån kollektivtrafikplikten på Europaväg 45, med mandat från Region Dalarna, Norrbotten och Västerbotten, att Trafikverket ska utreda hur trafikplikten på Inlandsbanan skulle kunna se ut och vilket kostnaden skulle bli för regionerna. Utredningen blir klar under 2018.

16

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


En del av projektet var också att visa modern persontrafik i inlandet. Under månadsskiftet mars/april visade vi en modern dieselelektrisk personmotorvagn för oelektrifierad järnväg som kördes på Inlandsbanan mellan Mora och Arvidsjaur. Det var den statligt ägda tågtillverkaren Gredelj från Zagreb, Kroatien, som tillhandahöll motorvagnen som under fyra dagar kördes från Mora till Arvidsjaur. Intresset för resan genom inlandet blev stort och uppmärksammades i såväl media som av allmänhet och beslutsfattare. Parallellt med projektet togs utredningen ”Framtidens kollektivtrafik på Inlandsbanan” fram. Syftet var att undersöka om en realisering av projektet är en realistisk målbild för framtiden. Utredningen visar att en överföring av den interregionala trafiken mellan Östersund och Mora, från busstrafik på landsväg till järnväg, skulle vara lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Resultatet visar på omfattande minskningar i restid men även betydande samhällsvinster i form av minskade olyckor och förbättrad tillgänglighet. Det är grunden för att ett principbeslut om överflyttning ska vara möjligt och därmed kunna utveckla snabba, goda och hållbara förbindelser både regionalt och interregionalt. Det finns ett stort intresse att åka tåg, inte minst visar resultatet av sommartrafiken i Destination Inlandsbanans regi på det med en ökning med 20 procent under 2017.

MÅL ANTAL PERSONKILOMETER PÅ INLANDSBANAN Mål 2017: 7 000 000 Banans antal personkm 2017: 6 794 822 Antal persontåg på Inlandsbanan 2017: 1 782 stycken Antal persontåg på Inlandsbanan 2016: 729 stycken

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

17


Ökat medvetande om Inlandsbanan En förutsättning för en framgångsrik utveckling av Inlandsbanans verksamhet är att det finns en grundläggande kännedom hos viktiga intressenter inom riksdag, regering, myndigheter, kommuner, kunder, resenärer och näringsliv. Målet innefattar en fortsatt utveckling och vidgad kunskap om Inlandsbanans verksamhet och möjligheter. SEGERTÅGET I december arrangerade Destination Inlandsbanan AB en tågresa från Östersund till Berlin, Segertåget, då Östersunds FK mötte Hertha Berlin BSC i Europa League. 428 resenärer åkte med tåget som drogs av ett eldrivet lok, med undantag för färja mellan Trelleborg och Sassnitz. Segertåget fick stor uppmärksamhet i press och sociala medier från dagen resan lanserades. Publiciteten var enbart positiv, vilket stärkt Inlandsbanans varumärke. Det visades flera inslag i SVT, lokalt och nationellt. Två reportar från SVT gjorde inslag som publicerades och sändes i tv och publicerades på deras webb. Sveriges Radio sände inslag både lokalt och riks. Artiklar publicerades i lokal, nationell samt internationell press. Rörelsemarginalen för arrangemanget blev 21 procent. Detta skapar förutsättningar för framtida chartertåg både på den egna banan, nationellt och internationellt. Tillsammans med socialt och miljömässigt ansvarstagande kan resan sammanfattas som en hållbar satsning.

Fråga

Betyg (0-6)

Helhetsintryck 5.41 Tågresan, måltider, färja

4.66

Vistelsen i Berlin (hotell, arrangemang) 5.57 Stämningen ombord

5.64

FOSSILFRITT SVERIGE Inlandsbanan har som mål att koncernens egna verksamhet ska vara fossilfri 2020. Arbetet för att nå det målet pågår kontinuerligt i verksamheten. Som ett led i att både ge och få inspiration har Inlandsbanan gått med som aktör i Fossilfritt Sverige, en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Vi har även antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om att senast år 2030 endast utföra och köpa helt fossilfria inrikestransporter.

NOMINERINGEN TILL STORA TURISMPRISET Det så kallade Snötåget, vintertrafiken som bedrivits på Inlandsbanan i samarbete med besöksnäringen sedan 2012, nominerades till Stora turismpriset. Skälet till nomineringen var att Inlandsbanan med Snötåget bidragit till ökat turism och kollektivtrafik mellan Östersund och Mora har fördubblats vintertid. Som kandidat fick Inlandsbanan 10 000 kronor att använda till en kunskapsfrämjande insats. Vi vann inte Stora turismpriset men nomineringen är ett kvitto på en lyckad hållbar satsning och har gett positiv uppmärksamhet för varumärket.

18

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Inlandsbanan prioriterar trafiksäkerhet För Inlandsbanan är säkerhet och risktänkande av högsta prioritet vilket också är grunden till hållbar utveckling. För Inlandsbanan handlar säkerhet både om trafiksäkerhet och arbetsmiljö då vi anser att dessa är starkt ihop kopplade för oss.

SÄKERHETSKULTUR Vi arbetar för att hela tiden förbättra säkerhetskulturen inom koncernen. Vi lägger stor vikt vid utbildning och repetition av kunskap. Säkerhetskultur är för oss gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risker och säkerhet. Inlandsbanan arbetar med Transportstyrelsens modell som definierar vilka faktorer som bör finnas på plats och fungera i organisationen för att bibehålla och förbättra en bra säkerhetskultur.

EXTERNA FAKTORER (lagar, regler, konkurrensförhållanden, tillsyn etc.)

Säkerhetsstyrning (struktur, system)

Ledningens engagemang och syn på säkerhet

Rapporterande, rättvis och lärande organisation

Kunskap, förståelse, motivation

Faktiskt beteende

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

19


Undersökningen av koncernen Inlandsbanans upplevelse av säkerhetskultur genomfördes nov-dec 2017. Undersökningen bestod av 32 frågor indelad i sju kategorier. Frågorna bedömdes på en skala 1–4. Inlandsbanans säkerhetsindex blev 3,2. År 2016 hade vi säkerhetsindex på 3,0. 7. Medarbetarnas förtroende för säkerhetssystemets effektivitet 6. Medarbetarnas upplärning och kommunikation 5. Medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans 4. Medarbetarnas engagemang i säkerhetsarbetet 3. Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor 2. Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor 1. Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga 0,0

0,5

År 2017

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

År 2016

Under året som gått har cheferna genomgått utbildning inom säkerhetsstyrning. Personal som har tjänst som är av betydelse för trafiksäkerhet har fortbildats enligt gällande krav. Vi har implementerat avvikelsehantering i verksamhetssystemet Canea och haft genomgång för alla medarbetare varför det är viktigt med att rapportera avvikelser. Vi har arbetat med projektet Attraktiv arbetsplats för att hitta områden att förbättra vår företagskultur i stort. Några avdelningar har arbetat med säkerhetskultur på avdelningsmöten. Det är viktigt att alla tar ansvar och är medvetna om den riskfyllda arbetsplats vi arbetar på. För att arbeta effektivt vid eventuell incident genomför organisationen krisövningar. Vid övningen 2017 genomförde de inblandade medarbetarna övningarna med gott resultat. Inlandståg AB förnyade tillståndet i början av år 2017. Inlandståg fick gott betyg i revisionen från Transportstyrelsen med endast några få enklare avvikelser. Inlandsbanan AB hade en större revision från Transportstyrelsen gällande hela säkerhetsstyrningssystemet utan avvikelser. Koncernen har under året inte haft någon allvarlig olycka. Ett allvarligt tillbud vilket var ett rälsbrott som åtgärdades omgående så att ingen incident inträffade. Av nio olyckor på Inlandsbanan har de flesta varit påkörning på bommar av personbilar men också påkörning av järnvägsfordon på ett rådjur, en grind samt en planka på en övergång. Det förekom en urspårning på Inlandsbanan. För dotterbolaget Inlandståget skedde sex olyckor varav fyra var urspårningar, två allvarligare och två mindre allvarliga. Koncernen hade två arbetsplatsolyckor under år 2017 av mindre allvarligt slag.

20

Säkerhet

2016 2017

Antal olyckor* /10 000 tågmil IBAB

0.66

2.51

Antal olyckor*/10 0000 tågmil ITÅG

2.36

1.47

Säkerhetsindex

75% 80%

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Inlandsbanan verkar för lägre miljöbelastning Vi har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan dels för vår egen attraktionskraft, för att kunna erbjuda våra kunder ett klimatsmart alternativ för transport av gods och passagerare, dels för att arbeta för de klimatmål som satts upp på EU-, nationell och lokal nivå. Vårt mål är att den egna trafiken på Inlandsbanan ska vara fossilfri år 2020. FOSSILFRI JÄRNVÄGSVERKSAMHET Inlandståg AB fick en kundförfrågan om att köra SV1, en generatorvagn för att erhålla värme och el till lokdragna personvagnar, som drivs av en 60 år gammal Detroitdieselmotor, på fossilfritt drivmedel. Förfrågan ledde fram till beslutet att starta ett projekt där den befintliga dieselmotorn skulle bytas ut till en miljöklassad motor som är godkänd för HVO. Konverteringen förväntades bidra med både socialt och miljömässigt ansvarstagande då efterfrågan på fossilbränslefria alternativ ökar. För att konverteringen skulle vara ekonomiskt bärande söktes finansiering hos Klimatklivet och projektet beviljades ekonomiskt stöd. I inledningen av genomförandefasen visade det sig att den miljöklassade motorn inte var kompatibel med den befintliga växellådan. Efter noggrant övervägande beslutades att avsluta projektet då en eventuell lösning på problemet inte hade vart ekonomiskt hållbart utan istället skapat obalans i ett hållbarhetsperspektiv. Istället beslutades att driva SV1 på RME100 under vintersäsongen. Drivmedlet används i ett av växelloken, T44 273 sedan två år tillbaka utan några som helst komplikationer. Även andra fordon drivs på RME som exempelvis hjullastaren, vagn och fordonsförflyttaren Kajsa samt högtryckstvätten. Under året har också en av motorvagnarna av modell Y1 körts på RME vid två olika tillfällen. En kund efterfrågade möjligheten att erbjuda deltagare på en resa till ett evenemang att åka fossilfritt, resan fick positiv respons och uppskattades av resenärer såväl som arrangörer och kund. Även resan till och från årets personalkonferens skedde med en motorvagn driven av RME. En total resa på cirka 180 kilometer. Sammanlagt har 49 900 liter RME använts under 2017, vilket motsvarar 8,8 procent av den totala mängden förbrukat drivmedel. Dock har den totala mängden förbrukat drivmedel minskat under 2017 där diesel står för den övervägande minskningen. Resultatet av den totala minskningen leder till den procentuella ökningen av förnyelsebart drivmedel för år 2017.

Bränsle Inlandståg 10

900 000

9

800 000

8

700 000

7

600 000

6

500 000

5

400 000

4

300 000

3

200 000

Diesel

100 000

RME

0

2014

2015

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

2016

2017

Förnyelsebart

2

% förnyelsebart

Liter

1 000 000

1 0

21


FÖRNYELSEBARA DRIVMEDEL I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN I arbetet med att skapa fossilfri järnvägsverksamhet vill Inlandsbanan erbjuda järnvägsoperatörer möjlighet att tanka bränsle som är förnyelsebart. Det innebär att det behövs upprättas tankstationer längs banan och säkerställa leverans av bränslen. Hela transportsektorn har ett arbete att göra med att ställa om för att nå de svenska miljökvalitetsmålen. Vi är öppna för samarbeten med branschen och myndigheter för att nå en gemensam lösning, samhällsmässigt med en infrastruktur av tankstationer och miljömässigt genom att hitta gemensamma leverantörer. Inlandsbanan har skrivit en avsiktsförklaring med Klimatrådet Jämtland Härjedalen för att delta i arbetet för att minska påverkan på klimatet. Vi har tillsammans genomfört en förstudie om behovet av förnyelsebara bränslen i regionen. Ett direkt resultat konstateras att frågan måste diskuteras mycket mer för att framförallt näringslivet ska känna sig bekväm med att ta steget att göra en fullskalig omställning. Projektet har även lyft tre åtgärdsförslag för det fortsatta arbetet med omställning till fossilfria drivmedel.

De tre åtgärdsförslagen är:

• Ytterligare förstudie • Samordning i näringslivet • Arbeta stöttande i miljöfrågor till upphandlingsenheterna Projektet har arbetat mot det specifika målet och insatsområdet ”att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer” då transporter i allmänhet och tunga transporter i synnerhet är ett område med de största utmaningarna vid en omställning till fossilfria drivmedel. Projektet finansierades av EU Regional utvecklingsfond samt Region JH.

ENERGISPARÅTGÄRDER LOKSTALLET I ÖSTERSUND Under 2017 genomfördes ett arbete med att byta det undermåliga tätskiktet på hela lokstallsbyggnaden. Taket var till stor del var väldigt dåligt isolerat så det beslutades att även tilläggsisolera med 20 centimeter cellplast ovanpå befintligt tak. I samband med detta stängdes också ett 50-tal takgenomföringar för ventilation som inte användes. Det har införts ett styr- och övervakningssystem av värmesystemet för de delar av verkstadslokalerna i lokstallet som används mindre frekvent. Dessa lokaler är numera indelade i klimatzoner där rumstemperaturen digitalt kan fjärrstyras individuellt utifrån verksamhetens behov. Sammanlagt minskar redovisade åtgärder avsevärt uppvärmningskostnaderna. En tidig indikation pekar på upp till 20 procent lägre energiförbrukning för uppvärmningen. Klimatzonerna i verkstadslokalerna skapar också en trivsammare arbetsmiljö för medarbetarna som kan reglera värmen efter behov.

22

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Inlandsbanan – en attraktiv arbetsplats Vi arbetar för att Inlandsbanan ska vara en attraktiv och stödjande arbetsplats som erbjuder möjligheter till utveckling och stimulerande arbetsuppgifter. Det är viktigt för oss att skapa en kultur som är fri från diskriminering och att alla medarbetare känner sig accepterade utifrån sina egna förutsättningar. Vår målsättning är att ha en hög andel motiverade medarbetare med gemensamma värderingar och målbild. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsosam arbetsplats och för att leva upp till det innefattas olika delar av vår medarbetarprocess. Varje medarbetare erbjuds årligen friskvårdförmåner i form av både bidrag samt en timme i veckan att utöva hälsofrämjande aktivitet. På huvudkontoret i Östersund finns två el-cyklar för utlåning till medarbetarna i tjänsten, genom det vill vi uppmuntra att välja cykel istället för bil och därigenom främja både personalens hälsa och miljön.

PROJEKTET ATTRAKTIV ARBETSPLATS Vi arbetar aktivt med att förbättra motivation och engagemang hos våra medarbetare. Projektet Attraktiv arbetsplats är en del av flera aktiviteter och satsningar som ligger i linje med våra målsättningar. Syftet med projektet är att fånga in medarbetarnas åsikter om vad som behöver förbättras för att ständigt utvecklas som arbetsplats men även för att öka trivsel och välmående. Projektet har under året resulterat i att medarbetarna tillsammans tagit fram nya värdeord som ska genomsyra vår vardag på arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi vår attraktiva arbetsplats genom att vara respekterande, kreativa, stolta och trovärdiga. I projektet har också kommunikation kommit fram som en betydande faktor för personalen. De brister som medarbetarna påtalat har ökat flödet av vad som kommuniceras och hur kommunikationen görs. Ledningen har tydliggjort kommunikationsprocessen med vad och hur beslut ska kommuniceras. Vi har även arbetat med mod och feedback för att öka kommunikationsflödet mellan avdelningarna. Som en del i vårt arbete har vi infört månadens prestation där alla medarbetare får nominera någon som utfört någon prestation som höjer vår arbetsglädje. Den som vinner tilldelas en pokal. För oss är det väldigt viktigt att skapa en arbetsplats som är fri från diskriminering och där alla medarbetare känner sig accepterade utifrån sina egna förutsättningar. Medarbetarnöjdheten mäts med ett övergripande nyckeltal i den årliga medarbetarundersökningen via Zondera. I medarbetarprocessen ingår också kompetensutveckling. Vi strävar efter att utbilda och kompetensutveckla samtliga medarbetare i den mån det fungerar i förhållande till arbetet. Målet är att alltid vara positivt inställd till utbildning.

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

23


Under året har vi också haft andra personalaktiviteter så som personalkonferens, gemensamma träffar med fika och arbetsplatsträffar. Vi har också deltagit i Vårruset och i mindre grupper utövas aktiviteter på gym och spelas paddeltennis. Sjukfrånvaron har varit låg, såväl lång- som korttid, och det har varit få fall av rehabilitering. För att ha långsiktigt friska medarbetare erbjuds alla en sjukvårdsförsäkring som kan användas i de flesta fall av sjukdom, allt för att fortsatt förbli en frisk arbetsplats. I samtliga delar av arbetet att vara en hälsosam arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare har vi ett långsiktigt tänk. Våra friska medarbetare leder till ekonomisk hållbarhet och genom projektet Attraktiv arbetsplats samt andra delar i medarbetarprocessen återfinns det socialt hållbara. Vid utgången av 2017 var 28 procent av koncernens medarbetare kvinnor, och kvinnor innehade 43 procent av chefsbefattningarna. Vi strävar efter att öka andelen kvinnliga medarbetare genom tydliga kravprofiler för respektive befattning och genom att följa upp utvecklingen.

KÖNSFÖRDELNING

11 kvinnor 3 kvinnor 4 män

40 män

Koncern Koncern

Ledningsgrupp Ledningsgrupp

MEDARBETARMÅL

NMI (Nöjd medarbetarindex) Mål 2017:

70 procent

Resultat 2017:

69 procent

Snitt 300 andra företag:

64 procent

Resultat 2016:

64 procent

Fråga ur NMI, Totalt sett är jag nöjd med arbetssituationen

24

Mål 2017:

80 procent

Resultat 2017:

71 procent

Resultat 2016:

75 procent

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Ă…rsredovisning

Inlandsbanan | Ă…rsredovisning med hĂĽllbarhetsarbete 2017

25


Årsredovisning och koncernredovisning för Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31

INNEHÅLL SIDA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....................................................................................27 RESULTATRÄKNING....................................................................................................29 BALANSRÄKNING.......................................................................................................30 KASSAFLÖDESANALYS..............................................................................................33 NOTER..........................................................................................................................34 UNDERSKRIFTER........................................................................................................ 41

26

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Inlandsbanan AB bildades 1992 och har enligt avtal med staten till uppgift att förvalta och utveckla Inlandsbanan från Mora till Gällivare. Företagets uppgift: Enligt gällande avtal har staten överfört ansvaret för Inlandsbanan till Inlandsbanan AB (IBAB) i syfte att såväl gods- som persontrafiken på Inlandsbanan skall ha möjlighet att utvecklas. Enligt gällande bolagsordning och utfärdade ägardirektiv är bolagets uppgifter, i sammanfattning att: Utveckla, driva och förvalta Inlandsbanan på sträckan Mora-Gällivare samt anslutande järnvägar. Utveckla inlandets infrastruktur (Inlandsbanan med anslutande banor) för kommunerna och näringslivets behov. Skapa förutsättningar för en miljövänlig, samhällsekonomisk och företagsekonomisk lönsam trafik. Bolaget ska vidare, i alla delar av sin verksamhet, sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter ska minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön. Bolaget skall verka för att tvärbanorna återöppnas för spårbunden trafik.

Företagets vision En dragkraft som utvecklar Inlandet. Företagets verksamhetsidé Inlandsbanan erbjuder transporter på ett prisvärt och säkert sätt. Styrelse och ledning Styrelsen har under året bestått av 9 ledamöter valda av årsstämman. Personalrepresentant i styrelsen har under hela 2017 varit ej tillsatt av arbetstagarorganisationen. Vd för Inlandsbanan AB under räkenskapsåret var Peter Ekholm. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hölls i Vilhelmina den 9 maj 2017. Styrelsens sammanträden Styrelsen har under 2017 hållit 12 styrelsesammanträden. Under årets styrelsesammanträden har främst frågor av ekonomisk karaktär samt strategi-, organisations- och verksamhetsfrågor diskuterats. Företagets säte är Östersund.

Aktivt delta i utvecklingen av inlandsbaneturismen. Sträva efter att bevara gamla stationskulturmiljöer i funktionell standard. På sikt skapa möjligheter för person- och godstrafik på hela Inlandsbanan, delen Gällivare-Kristinehamn.

Flerårsjämförelse*, koncernen

Rörelsens intäkter

2017

2016

2015

2014

2013

201 097 186

238 251 338

215 095 648

229 001 787

181 646 280

Res. efter finansiella poster

-2 302 949

-4 942 286

1 650 966

1 693 957

1 287 283

Balansomslutning

62 361 383

79 562 266

111 786 185

98 738 322

96 466 741

16,87

15,89

14,24

10,63

13,04

75%

82%

77%

74%

75%

2017

2016

2015

2014

2013

156 460 908

193 669 139

189 338 708

195 909 051

152 657 454

Soliditet (%) Banunderhållets andel av driftsbidraget *Definitioner av nyckeltal, se noter Flerårsjämförelse*

Rörelsens intäkter Res. efter finansiella poster

-4 021 053

-7 268 995

2 025 804

-1 736 925

607 184

Balansomslutning

49 355 982

55 364 859

102 599 695

90 150 302

90 297 971

12,93

13,51

11,85

13,04

75%

82%

77%

74%

Soliditet (%) Banunderhållets andel av driftsbidraget

75%

*Definitioner av nyckeltal, se noter Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

27


Ägarförhållanden Under året har antalet ägare av Inlandsbanan AB (IBAB) ökat från 15 till 19 kommuner. Ägarkommunerna sträcker sig från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Största aktieägare är Östersunds kommun med 15,0% av aktiekapitalet. Mora kommun resp. Gällivare kommuner äger vardera 10,8% av aktiekapitalet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Godstrafiken uppnådde 55 988 771 bruttoton km 2017 vilket var en minskning med 8 % jämfört med 2016. (61 039 362 bruttoton). Minskningen av trafik har främst skett på sträckan Östersund-Storuman beroende på kundernas ändrade behov. Totalt har 467 godståg trafikerat banan varvid 93% av godstrafiken trafikerat sträckan Mora-Östersund, 5% sträckan Östersund-Storuman och 2% sträckan Arvidsjaur-Gällivare. En förklaring till de lägre andelarna norrut är att en godstrafikvolym lika stor som godstrafiken på Inlandsbanan går ut på tvärbanorna Storuman-Hällnäs respektive Hoting-Forsmo. Persontrafiken på Inlandsbanan ökade under 2017. Totalt har 35 103 resenärer åkt på Inlandsbanan under 2017. Det är en extremt stor ökning men förklaras av pendlingsresandet Orsa-Mora. I personkilometer var ökningen 28% jämfört med 2016. Fjärrstyrning av driftplatser Under 2017 har driftplatserna Orsa, Fågelsjö, Svenstavik och Arvidsjaur byggts om för fjärrstyrning till en kostnad av ca 50 Mkr. Detta har finansierats genom en omprioritering av medel

28

för banunderhåll. Upphandlingen för leverantör av nytt tågledningssystem vann Cactus Rail AB. Cactus tåglednings-system används för trafikledning av SL:s trafik. Fjärrstyrningen planeras att vara driftsatt i slutet av 2018. Användareorienterade prestandamål För de prestandamål som fastställts i verksamhetsplanen för infrastruktur har kapacitetsmålet avseende tågkapacitet vidmakthållits. Målen för rättidighet godstrafik 90% och persontrafik 95%, har inte uppnåtts. Resultatet 2017 blev för godstrafik 57% och persontrafik 94%. (resultat 2016 73% resp 86%) Totalrustning av Inlandsbanan Inlandsbanan AB driver sedan januari 2017 arbetet med att få till stånd en totalupprustning av spåret längs hela Inlandsbanan. Bolaget lyckades med att få med ett projekt för detta i remissen för nationella planen som kom ut i augusti. Regionerna och kommunerna längs banan har i sina remissvar påpekat värdet av att en totalrustning kommer till stånd. Den sammanhällsekonomiska nyttan har beräknats till ca 3 mrd Skr. I augusti 2017 bildades en konsultgrupp för att driva projektet Inlandslänken som ett förprojekt initialt fram till juni 2018. Gruppens arbete omfattar ytterligare utredningar och undersökningar för att säkerställa banans nuvarande tekniska och geotekniska status samt ta fram underlag för strategiska val avseende framtida prestanda för banan, materialinköp, entreprenadupphandlingar och logistiklösningar. Rustningen avses genomföras under två år och får anses vara ett av de större upprustningsprojekten i Europa i modern tid.

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Förändringar i eget kapital, koncern Aktiekapital

Belopp vid årets ingång Förändring i koncerns struktur Nyemission

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inkl årets resultat

2 780 000

0

0

0

14 000

Överkursfond Förvärv minoritetsandel

0

Innehav utan bestämmande inflytande

Summa eget kapital

9 867 103

64 615

12 711 718

0

-64 615

-64 615

0

0

0

14 000

0

57 000

0

57 000

0

48 827

0

48 827

-2 245 047

0

-2 245 047

Årets resultat Belopp vid årets utgång

2 794 000

0

7 727 883

0

10 521 883

Aktiekapital

Övrigt bundet eget kapital

Övrigt fritt eget kapital

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

2 780 000

539 000

3 519 411

11 854

3 531 265

14 000

0

0

0

0

11 854

-11 854

0

57 000

0

57 000

-536 494

-536 494

-536 494

3 051 771

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång Nyemission Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: Överkursfond

0

0

Årets förlust Belopp vid årets utgång

2 794 000

539 000

3 588 265

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst överkursfond årets förlust

3 531 265 57 000 -536 494 3 051 771

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

3 051 771 3 051 771

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

29


RESULTATRÄKNING

Koncernen

Moderbolaget

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

Not

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2, 4, 6, 7

39 420 883

43 246 936

5 496 219

5 394 194

3

161 676 303

195 004 402

150 964 689

188 274 945

201 097 186

238 251 338

156 460 908

193 669 139

-122 569 424

-173 070 095

-105 714 144

-152 740 808

-35 676

-139 206

-8 414

-84 559

Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader Drift och underhållskostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader

8, 9

-34 482 209

-23 950 141

-30 390 800

-23 564 270

Personalkostnader

10

-41 717 364

-41 970 464

-23 360 336

-23 479 742

-4 469 553

-4 524 076

-1 039 011

-1 056 905

-5 000

-11 403

-5 000

-1 965

-203 279 226

-243 667 350

-160 517 705

-200 928 249

-2 182 040

-5 416 012

-4 056 797

-7 259 110

6 631

675 333

3 322

4 232

0

0

65 029

79 570

-127 541

-127 541

-32 607

-93 687

-120 910

473 726

35 744

-9 885

-2 302 950

-4 942 286

-4 021 053

-7 268 995

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter från koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan

0

0

810 266

6 010 000

Erhållna koncernbidrag

0

0

2 600 000

1 374 000

0

0

3 410 266

7 384 000

-2 302 950

-4 942 286

-610 787

115 005

57 903

1 652 784

74 293

-103 151

-2 245 047

-3 289 502

-536 494

11 854

-2 245 047

-3 277 448

0

-12 055

Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

11

Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

30

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


BALANSRÄKNING

Koncernen

Moderbolaget

Not

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Byggnader och mark

12

12 387 844

12 379 925

12 387 844

12 379 925

Inventarier, verktyg och installationer

13

14 186 496

18 490 084

2 216 163

1 610 397

Pågående nyanläggningar och förskott

14

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar

avseende materiella anläggningstillgångar

5 613 496

498 561

5 613 496

498 561

32 187 836

31 368 570

20 217 503

14 488 883

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

15

0

0

2 017 786

1 940 000

Fordringar hos koncernföretag

16

0

0

11 118 315

12 353 715

Andra långfristiga värdepappersinnehav

17

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

13 137 101

14 294 715

32 188 836

31 369 570

33 354 604

28 783 598

81 703

72 190

23 136

31 550

81 703

72 190

23 136

31 550

6 348 427

8 767 897

1 788 947

402 906

-0

0

1 775 561

2 903 155

690 202

414 372

49 588

0

10 697 866

10 597 347

10 215 448

10 595 973

3 099 077

7 454 546

1 674 604

4 970 170

20 835 572

27 234 162

15 504 148

18 872 204

9 255 272

20 886 344

474 094

7 677 507

9 255 272

20 886 344

474 094

7 677 507

Summa omsättningstillgångar

30 172 547

48 192 696

16 001 378

26 581 261

SUMMA TILLGÅNGAR

62 361 383

79 562 266

49 355 982

55 364 859

Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m.

18

Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

Kassa och bank Kassa och bank

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

31


BALANSRÄKNING

Koncernen Not

Moderbolaget

2017-12-31

2016-12-31

Aktiekapital

2 794 000

2 780 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat

7 727 883

9 867 102

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

10 521 883

12 647 102

0

64 615

10 521 883

12 711 717

2017-12-31

2016-12-31

2 794 000

2 780 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPTIAL, KONCERN

Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital, koncern EGET KAPITAL, MODERFÖRETAG Bundet eget kapital Aktiekapital

20

Reservfond

539 000

539 000

3 333 000

3 319 000

57 000

0

3 531 265

3 519 410

Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat

Summa eget kapital, moderföretag

-536 494

11 854

3 051 771

3 531 264

6 384 771

6 850 264

OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade avskrivningar utöver plan

0

0

0

810 266

Summa obeskattade reserver

0

0

0

810 266

808 500

774 762

0

0

808 500

774 762

0

0

2 923 582

5 651 007

0

1 470 000

2 923 582

5 651 007

0

1 470 000

0

328 000

0

328 000

40 961 968

35 378 605

38 230 740

32 556 538

0

0

2 001 264

3 893 505

AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld

21

Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut

22

Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld

0

0

0

132 960

4 207 534

12 478 683

1 076 979

925 013

2 937 916

12 239 492

1 662 228

8 398 313

Summa kortfristiga skulder

48 107 418

60 424 780

42 971 211

46 234 329

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

62 361 383

79 562 266

49 355 982

55 364 859

Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

32

23

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen

Moderbolaget

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

Not

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2

-2 182 040

-5 416 012

-4 056 797

-7 259 110

-552 723

-37 938 880

1 039 011

-40 069 095

6 631

675 332

68 351

83 802

-127 541

-201 607

-32 607

-93 687

31 931

53 777

-486 885

27 926

-2 823 742

-42 827 390

-3 468 927

-47 310 164

-9 513

119 492

8 414

84 559

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

2 419 560

-1 726 782

-1 386 440

1 877 541

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

4 038 742

-5 516 393

5 002 303

-4 965 470

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

5 583 363

9 289 168

5 674 202

8 701 976

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

-17 572 725

14 195 449

-5 696 347

5 079 970

-8 364 315

-26 466 456

133 205

-36 531 588

Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m. Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark

12

-575 087

0

-574 687

0

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer

13

-2 592 308

0

-1 077 609

0

8 000 000

0

0

0

-5 114 935

-498 561

-5 114 935

-498 561

0

-77 786

0

Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Förvärv av koncernföretag

15

0

Årets amorteringar från koncernföretag

16

0

0

1 235 400

0

0

3 446 000

0

0

-282 330

2 947 439

-5 609 617

-498 561

Årets nyemission

14 000

0

14 000

0

Överkursfond

57 000

0

57 000

0

Förändring i långfristiga skulder

-3 055 425

-8 468 706

-1 798 000

-4 857 735

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 984 425

-8 468 706

-1 727 000

-4 857 735

Amortering långfristig fordran Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel

-11 631 070

-31 987 723

-7 203 412

-41 887 884

Likvida medel vid årets början

20 886 344

52 874 068

7 677 507

49 565 393

Likvida medel vid årets slut

9 255 274

20 886 344

474 094

7 677 507

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

33


Noter Not 1

Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Antal år Byggnader 25 Inventarier, verktyg och maskiner 5-20 Leasing Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans. Inkomstskatt Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

34

Ersättningar till anställda Pensioner Offentliga bidrag Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få. Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när villkoren för att få bidraget uppfyllts, det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls. Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs därefter när prestationen utförs. Koncernredovisning Dotterföretag Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Noter UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 2

Nettoomsättning

Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

1 522 039

1 265 324

1 931 089

2 282 336

995 806

701 908

1 788 768

1 740 683

36 903 038

41 279 704

1 776 362

1 371 175

39 420 883

43 246 936

5 496 219

5 394 194

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Uthyrning av fordon och lokaler Administrativa tjänster Övrigt

Not 3

Offentliga bidrag

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

141 000 000

170 000 000

141 000 000

170 000 000

Tillväxtverket

4 569 611

17 153 713

4 569 611

17 153 713

Övriga

2 070 846

0

2 070 846

0

147 640 457

187 153 713

147 640 457

187 153 713

Statligt underhållbidrag

Not 4

Koncernen

Inköp och försäljning inom koncernen

Koncernen 2017

Moderbolaget 2016

Andel av försäljningen som avser koncernföretag Andel av inköpen som avser koncernföretag Not 5

Not 7

Transaktioner med närstående

Koncernen

2017

2016

44%

65%

6%

5%

Moderbolaget

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Lokalhyra

0

0

1 498 344

1 791 372

Administrativa tjänster

0

0

1 099 980

1 099 920

Övrigt

0

0

1 276 247

0

0

0

3 874 571

2 891 292

Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare

Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

2 199 344

2 179 350

2 608 394

2 916 362

Inom 1 år

622 809

545 479

2 121 153

2 043 823

Mellan 2 till 5 år

333 696

401 792

333 696

401 792

956 505

947 271

2 454 849

2 445 615

I nettoomsättningen ingår variabla avgifter med Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Not 8

Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

3 337 914

4 594 288

1 780 176

2 250 270

1 447 024

2 351 059

1 347 696

1 990 146

163 726

607 129

84 156

540 129

1 610 750

2 958 188

1 431 852

2 530 275

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Mellan 2 till 5 år

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

35


Noter UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 9

Ersättning till revisorer

Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Revisionsuppdrag

85 750

106 000

46 350

65 000

Övriga tjänster

89 787

0

85 787

0

175 537

106 000

132 137

65 000

Deloitte AB

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Not 10

Personal

Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Medelantal anställda har varit

51,00

52,00

26,00

28,00

varav kvinnor

11,00

9,00

5,00

6,00

varav män

40,00

43,00

21,00

22,00

1 778 982

1 567 424

1 706 680

1 090 740

333 913

0

333 913

0

2 112 895

1 567 424

2 040 593

1 090 740

26 341 111

26 481 890

13 788 526

14 315 146

2 287 545

2 315 215

1 262 960

1 409 100

9 321 773

9 256 540

5 095 405

5 105 096

40 063 324

39 621 069

22 187 484

21 920 082

Antal styrelseledamöter

9

6

9

6

varav kvinnor

2

2

2

2

varav män

7

4

7

4

Antal övriga befattningshavare inkl. VD

7

7

7

7

varav kvinnor

3

2

3

2

varav män

4

5

4

5

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning

36

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Noter Not 11

Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt Uppskjuten skatt

2017

2016

91 641

202 546

-33 738

1 450 238

57 903

1 652 784

-2 302 950

-4 942 286

506 649

1 087 303

-98 477

-79 412

91

970

-260 952

0

-29

0

Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skattekostnad 22,00% (22,00%) Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Skattemässiga justeringar Schablonintäkt periodiseringsfond Underskottsavdrag som nyttjas i år Skatt hänförlig till tidigare år I år uppkomna underskottsavdrag Förändring Uppskjuten skatt Summa Moderbolaget Aktuell skatt

0

14 715

74 293

-30 273

-163 672

-56 893

0

716 374

57 903

1 652 784

2017

2016

74 293

-103 151

74 293

-103 151

-610 787

115 005

134 373

-25 301

-67 486

-49 434

24

441

74 293

-28 857

-66 911

0

74 293

-103 151

Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skattekostnad 22,00% (22,00%) Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Skatt hänförlig till tidigare år I år uppkomna underskottsavdrag Summa

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

37


Noter Not 12

Byggnader och mark

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

14 627 921

14 627 921

46 350

65 000

575 087

0

575 087

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

15 203 008

14 627 921

15 203 008

14 627 921

Ingående avskrivningar

-2 247 996

-1 680 831

-2 247 996

-1 680 831

-567 168

-567 165

-567 168

-567 165

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 815 164

-2 247 996

-2 815 164

-2 247 996

Utgående redovisat värde

12 387 844

12 379 925

12 387 844

12 379 925

Redovisat värde byggnader

10 746 761

11 288 639

10 746 761

11 288 639

988 194

438 397

988 194

438 397

Ingående anskaffningsvärde Inköp

Årets avskrivningar

Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark

652 889

652 889

652 889

652 889

12 387 844

12 379 925

12 387 844

12 379 925

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: Not 13

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 14

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Moderbolaget

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

65 274 035 2 592 308

64 419 069

7 903 237

72 936 752

0

1 075 607

0

-4 988 248

-92 607

-2 802 544

-65 033 515

0

947 573

0

0

62 878 095

65 274 035

6 178 300

7 903 237

-46 783 951

-42 882 603

-6 292 839

-50 403 095

1 994 736

55 563

2 802 544

44 599 996

-3 902 385

-3 956 911

-471 843

-489 740

-48 691 600

-46 783 951

-3 962 138

-6 292 839

14 186 496

18 490 084

2 216 162

1 610 397

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

498 561

947 573

498 561

947 573

5 114 935

498 561

5 114 935

498 561

0

-947 573

0

-947 573

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 613 496

498 561

5 613 496

498 561

Utgående redovisat värde

5 613 496

498 561

5 613 496

498 561

Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar

38

Koncernen

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Noter Not 15

Andelar i koncernföretag Moderbolaget Företag Organisationsnummer

2017-12-31

2016-12-31

Antal/Kap.

Redovisat

Redovisat

andel %

värde

värde

1 400

1 417 786

1 340 000

600 000

600 000

2 017 786

1 940 000

Säte

Destination Inlandsbanan AB 556629-7692

Östersund

100,00%

Inlandståget AB 556781-9320

Not 16

Fordringar hos koncernföretag

100 Östersund

100,00%

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde

0

0

12 353 715

0

Tillkommande

0

0

0

12 353 715

Avgående

0

0

-1 235 400

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

11 118 315

12 353 715

11 118 315

12 353 715

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde

1 000

1 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 000

1 000

Utgående redovisat värde

1 000

1 000

Ingående anskaffningsvärde

1 000

1 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 000

1 000

Utgående redovisat värde

1 000

1 000

Utgående redovisat värde Not 17

Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen

Moderbolaget

Not 18

Varulager

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

81 703

72 190

23 136

31 550

Färdiga varor och handelsvaror Bokfört värde Not 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader

Not 20

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

3 099 077

7 454 546

1 674 604

4 970 170

Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång

2 780

1 000,00

Antal/värde vid årets utgång

2 794

1 000,00

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

39


Noter Not 21

Uppskjuten skatt Koncernen

2017-12-31

Obeskattade reserver

Temporär skillnad

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

0

0

808 500

0

808 500 2016-12-31

Obeskattade reserver

Not 22

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Amortering efter 5 år Not 23

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Underhållsbidrag Övrigt

Not 24

Temporär skillnad

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

0

0

774 762

0

774 762

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2 923 582

5 651 007

0

1 470 000

0

158 000

0

158 000

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

1 572 922

1 984 758

843 501

1 226 163

485 482

563 388

261 127

329 530

0

2 186 146

0

879 510

7 505 200

557 600

6 842 620

2 937 914

12 239 492

1 662 228

8 398 313

Koncernen

Moderbolaget

Disposition av vinst eller förlust Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst överkursfond årets förlust

3 531 265 57 000 -536 494 3 051 771

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

3 051 771 3 051 771

Not 25

Ställda säkerheter

Koncernen 2017-12-31

Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Borgen för dottebolag Maskiner/inventarier belastade med äganderättsförbehåll Summa ställda säkerheter

40

Moderbolaget

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

0

8 200 000

0

8 200 000

10 200 000

10 200 000

10 200 000

10 200 000

540 000

540 000

540 000

540 000

6 464 817

7 081 005

0

0

17 204 817

26 021 005

10 740 000

18 940 000

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


Noter Not 26 Koncernförhållanden Övergripande koncernredovisning upprättas av: Inlandsbanan AB, 556438-1795, Östersund

Not 27 Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Östersund

Kajsa Abrahamsson Maria Nerpin Peter Ekholm Verkställande direktör

Anders Häggkvist

Johnny Holmgren

Bernt Nordgren

Gunnar Olofsson

Peter Manner

Krister Nyström

Mattias Christianson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2018–03–26 Deloitte AB

Lars Magnusson Auktoriserad revisor

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

41


REVISIONSBERÄTTELSE Till bolagsstämman i Inlandsbanan AB organisationsnummer 556438-1795

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Inlandsbanan AB för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

42

Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017


revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. V i är ensamt ansvariga för våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Inlandsbanan AB för räkenskapsåret 201701-01- 2017-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Östersund den 29 mars 2018

Lars Magnusson Auktoriserad revisor Deloitte AB

43


Produktion: nestorville.se | Tryck: priotryck.se | Foto: Peter Rosén, Håkan Wike, Norrtåg