Page 1

Et steg foran Vi gjør lønn og personal enkelt

HR lønn rådgivning outsourcing

www.bluegarden.no


Personalportalen Et steg foran – vi gjør lønn og personal enkelt PERSONALPORTALEN I BLUEGARDEN LØNN&PERSONAL GIR DEG ENKEL TILGANG TIL ALLE LØNN- OG HR-DATA – ALT FRA ETT STED. DET ER BÅDE EFFEKTIVT OG LØNNSOMT. Arbeider du i en virksomhet med sammensatte HR-behov, kan du stille deg følgende spørsmål: Kan vi redusere arbeidsmengden og øke effektiviteten ved å overlate flere oppgaver til den enkelte leder og medarbeider? Med Bluegarden Personalportal er dette både mulig og effektivt. Bluegarden Personalportal knytter organisasjons- og personalprosessene sammen med forretningsprosessene. Dette er en skalerbar løsning som hele tiden kan tilpasses arbeidsmetoder, prosesser og behov for styringsdata. Bluegarden Personalportal knytter organisasjonsog personalprosessene sammen med forretningsprosessene. Dette er en skalerbar løsning som hele tiden kan tilpasses arbeidsmetoder, prosesser og behov for styringsdata.

om organisasjonens policies, regler og ordninger kan også inngå, sammen med digital lønnsslipp. Og selv om alt er nettbasert, har du tilgang til ekspertise og rådgivning hvis det er behov for det.

SELVBETJENING FORENKLER FOR ALLE

Verktøyene gjør lederne langt på vei selvbetjente og gir dem muligheten til å disponere medarbeiderne riktig i forhold til arbeidsmengde, kompetansebehov og tilgjengelighet. Alle medarbeidere har full tilgang til sine egne personalopplysninger i HR-systemet. Hver medarbeider kan blant annet redigere informasjonen, rette feil, registrere overtid, legge inn egenmeldinger om fravær, skrive reiseregninger og søke interne stillinger. For lønns- og personaleksperten er Bluegarden Lønn&Personal et kraftig verktøy som frigjør tid til analyser, rådgivning og utvikling. Sammen med arbeidsflyt for saksbehandling og logisk design gjør dette at rutineoppgaver løses enkelt og effektivt.

VERDISKAPENDE HR

ALLE HRM-VERKTØY SAMLET PÅ ETT STED

Bluegarden Personalportal er enkel å bruke for alle. Den virker langt på vei som et personalkontor på Internett der alt som trengs for å ansette, administrere, lede, lønne, utvikle og avvikle medarbeidere er samlet på ett sted. Dataene skapes i det beslutningene tas. Nyheter, veiledninger, personalmapper og skjemaer er tilgjengelige til enhver tid. Oppdatert informasjon

Uansett behov er Bluegarden en samarbeidspartner som har ett hovedmål – å styrke din virksomhet gjennom den beste løsningen av lønns- og HR-oppgavene. Det er både vår kjernekompetanse og viktigste motivasjon. Vår visjon er å gjøre våre kunder til de mest effektive og nytenkende innen lønn og HR.

Tidsregistrering Lønnsforhandling

Rekruttering

VIL DU VITE MER OM BLUEGARDEN PERSONALPORTAL? Ledelse

Rutinestøtte

Kari Nordmann

Markedssjef

Analyse

Reise, km, utlegg

Bluegarden leverer systemer, tjenester og rådgivning innen lønn, personal og outsourcing. Dette omfatter også løsninger for rekruttering, kompetanseutvikling, refusjon, tidsregistrering og arbeidsplanlegging.

KONTAKT EN AV VÅRE DEDIKERTE SELGERE I DAG! Kompetanse

Fravær

Historikk

Medarbeidersamtale

Ferie

Personalarkiv Lønn

www.bluegarden.no

Ring 24 08 75 70 eller send oss en e-post til: salg@bluegarden.no


BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL:

Alle har tilgang Alltid tilgjengelig Data registreres der de oppstår Elektronisk saksflyt Verktøy for personalledelse


Analyseverktøy

Er du en tallknuser?

ØNSKER DERE RASK TILGANG TIL STYRINGSDATA? BLUEGARDEN HAR BRUKT VÅR ERFARING OG KOMPETANSE TIL Å LAGE FERDIGE RAPPORTER OG DASHBOARDS FOR DEG – ENKELT OG GREIT. BLUEGARDEN ANALYSE GIR DEG TILGJENGELIG INFORMASJON FOR Å ANALYSERE OG FINNE GODE TILTAK FOR DIN BEDRIFT. FÅ SVAR PÅ SPØRSMÅLENE DU LURER PÅ...

Hvordan har utvikling i sykefraværet vært for menn over 55 år i din bedrift de siste 3 årene? Eller hvordan lønnsutviklingen har vært for kvinner i ledelsen de siste tre år? Hva er turnover blant nyansatte og hvorfor slutter de? Hvilken stillingsgruppe tilhører de? Er det en spesiell avdeling som har større fravær enn andre? Eller hvordan er alderssammensetningen blant våre ansatte? Løsningen er bygget opp etter analyseområder med stor fleksibilitet til å ta ut de rapporter man ønsker. HR Analyse har rask implementeringstid og gir fort verdi for din organisasjon.

www.bluegarden.no

FUNKSJONER I HR ANALYSE

HR Analyse inneholder en rekke funksjoner for å gi brukeren mest mulig fleksibilitet og muligheter for analyse. Nøkkelfunksjonalitet i løsningen er: FILTRERING Gjør at brukeren kan velge ut én eller flere områder å fokusere på som for eksempel organisasjonsenhet, ansettelsestype, kjønn, alder- og ansiennitetsgruppe, ledere etc. SORTERING Etter å ha valgt filter kan man sortere dataene etter for eksempel demografi (kjønn, alder, ansiennitet, ledelse, stilling) eller andre relevante kategorier som sykefraværstype, fraværskoder etc. DRILLING OG NAVIGERING Det er mulig å drille i organisasjonshierarkiet og videre ned til personnivå for å se informasjon om den enkelte ansatte.

KONTAKT EN AV VÅRE DEDIKERTE SELGERE I DAG! Ring 24 08 75 70 eller send oss en e-post til: salg@bluegarden.no


BRUK DASHBOARDS TIL Å FÅ OVERSIKT OVER:

Bemanning Personalomsetning Sykefravær Ferie og Fravær Refusjon Merkedager


Fornøyde kunder

Ett steg foran – vi gjør lønn og personal enkelt NORSKE VIRKSOMHETER KAN SPARE STORE KOSTNADER TIL LØNNS- OG PERSONALADMINISTRASJON VED Å BRUKE BLUEGARDEN. I TILLEGG ØKER KVALITETEN PÅ PERSONALARBEIDET.

Gerd Ingunn Opdal. For kort tid siden tegnet fylkeskommunen kontrakt med Bluegarden om lønns- og personalsystem for 5000 ansatte, med en varighet på opptil ti år. Kontrakten markerer et tidsskille i kommunal sektor, hvor lønn og personal i stor grad er drevet av forvaltningen selv.

– Vi er veldig glade for å slippe alt dette papiret. Reiseregningene var tidligere et mareritt for oss. Bluewwgarden lønn og personal gjør min hverdag mye enklere! sier personalrådgiver Turi Brustad Andreassen i Folkehelseinstituttet. Hennes arbeidsgiver har fem fagdivisjoner i tillegg til fellesadministrasjon. Aktivitetene er i stor grad rettet ut mot brukere og statlige myndigheter – ikke ulikt hvordan kommunene driver.

NY AVTALE MED DNB

HORDALAND FYLKESKOMMUNE VALGTE BLÅTT

Hordaland fylkeskommune legger sine tyngste og viktigste systemer i hendene på Bluegarden – etter en lang og grundig anbudsrunde. Hordaland har behov for at de ansatte selv kan legge inn opplysninger om variabel lønn, egenmeldinger og personalopplysninger i HR-systemet. Gjennom personalportalen til Bluegarden er dette enkelt. – Det viktigste for Hordaland fylkeskommune har vært å finne ut hva vår egen organisasjon trenger, sier organisasjonsdirektør

www.bluegarden.no

– Kan ikke tenke oss en verden uten Bluegarden personalportal. Bluegarden personalportal frigjør årsverk fra administrasjon til produksjon og gjør informasjonen mer korrekt og oppdatert. I DnB er dette verktøyet helt uunnværlig, både for oss i HR og for de ansatte. Brukerundersøkelsene våre viser at folk blir mer og mer fornøyd, sier Brit Skogholt. Hun er ansvarlig for videreutvikling, vedlikehold og drift av systemet.

HELSE SØR-ØST

Helse Sør-Øst RHF har på vegne av det Nasjonale Programmet for Stabs- og Støttefunksjoner inngått rammeavtale med Bluegarden om felles lønns- og personalsystem samt rekrutteringssystem. Avtalen innebærer at de regionale helseforetakene kan gjøre avrop på rammeavtalen når de skal anskaffe IT-løsninger og tjenester innen lønn, personal, rekruttering og ansettelse. Rammeavtalen er tildelt Bluegarden i henhold til Lov om offentlig anskaffelse. Les mer om våre kundehistorier på: www.bluegarden.no


VI ER sTolTE aV Å gJøRE lønn og pERsonal EnKlERE FoR:

DNB Hordaland Fylkeskommune NTNU Expert Sparebank 1 Helse Sør-Øst


Gevinster av samarbeid med Bluegarden SELVBETJENING FOR ANSATTE

Personalportalen oppnår høy score for brukervennlighet og samler alle HRM-verktøy på ett sted. Hver enkelt ansatt kan hente lønnsslipper, registrere sykefravær og overtid, samt redigere personlig informasjon. Full elektronisk saksflyt gir stort potensial for effektivisering.

REDUSERTE LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER • Redusert behov for administrative støttefunksjoner • Automatiserte arbeidsprosesser • Rasjonalisering av støttesystemer og lokale løsninger • Redusert manuell input og færre saksbehandlingsfeil

MER FORRETNINGSORIENTERT HR

• Økt kunnskap om personalkostnader hos linjeledere • Mer utviklingsorientert og verdifull HR-funksjon • Bedre verktøy for analyse, planlegging, rapportering og oppfølging • Bedre beslutningsgrunnlag for ledere ved omstilling og utviklingstiltak • Muliggjør strategisk personal- og kompetansestyring i praksis

HØYERE REFUSJON

Bluegardens løsninger har gitt våre kunder 20 % økt refusjon, gjennom digital veiledning og rutinestøtte for alle trinn i prosessen rundt kravfremsetting.

EFFEKTIVISERING

Ta kontakt Vi gjør lønn og personal enkelt Kontakt oss for en uforpliktende samtale på telefon 24 08 75 70 eller epost: salg@bluegarden.no. Se også www.bluegarden.no

www.bluegarden.no

www.inkdesign.no // thomas.riise@inkdesign.no // foto: svein brimi

Bluegarden bruker ASPløsninger som gjør at kunden slipper drift, vedlikehold og backup. Personalportalen sikrer elektronisk saksflyt, automatisk oppfølging av rutineoppgaver for medarbeidere og leder, samt integrering mot kundens økonomisystem.

Bluegarden DM  

Bluegarden DM/catalogue