Page 1

case A D VA N I A K U N D E R E F E R A N S E P E L A G I A


A D VA N I A K U N D E R E F E R A N S E P E L A G I A

Rolf Andersen, CFO i Pelagia.

Full utnyttelse. Av fisken. Av forretningssystemet. For Pelagia er innovasjon og optimalisering av verdikjeden drivkraft for vekst. Selskapet arbeider for langsiktig profitt gjennom fremtidsrettet og bærekraftig utnyttelse av ressursene fra havet. Advania er valgt som leverandør av forretningssystemet som forenkler den digitale hverdagen i Pelagias mange operasjoner.

Pelagia ønsket en leverandør med bredde innen både ressurser, kompetanse og forretningsforståelse.

fakta

Pelagia AS er ledende produsent av pelagiske fiskeprodukter til mat, og viktige ingredienser i fiske- og dyrefôr, proteinkonsentrat, fiskemel og fiskeolje. Selskapet har 26 fabrikker i Norge, Storbritannia, Irland og Danmark. Virksomheten består av de to forretningsområdene Food og Feed. Mens Food eksporterer nær 100% av sine produkter til menneskelig konsumselges Feed-produkter hovedsakelig i det innenlandske markedet som ingredienser i fisk- og dyrefôr. Av den pelagiske fisken Pelagia henter fra havet blir nærmere 100% anvendt til mat på bordet, direkte eller indirekte. Pelagia eies av Austevoll Seafood ASA og Kvefi AS og selskapet har samlet over 850 ansatte. Pelagia produserer over 1 milliard tonn pelagisk fisk årlig. Omsetning 2015 var på 6,1 milliarder kroner.

– Advania er partneren som kan hjelpe oss å oppnå visjonene vi har for hvordan vi skal utvikle forretningssystemet til Pelagia videre, sier Rolf Andersen, CFO i Pelagia.

Godt samarbeid

– Når vi jobber med nye faser i utviklingen av forretningssystemet opplever vi at Advania stiller med en arbeidsmetodikk som er tilpasser våre prosesser. Det var akkurat dette vi ønsket oss da vi valgte leverandør. Gode prosesser for Årsaken til at Pelagia valgte Advania utvikling av systemet som leverandør og – Advania er partneren i takt med Pelagias partner var ifølge Rolf vekst og kontinuerAndersen at selskapet som kan hjelpe oss å lige forbedringer. Samønsket en leverandør med bredde innen oppnå visjonene vi har arbeidet med Advania fungerer godt, forteller både ressurser, komfor hvordan vi skal CFO Rolf Andersen. petanse og forretningsforståelse. utvikle forretningsAdvanias fokus som systemet vårt videre. partner er å hjelpe It’s all about Pelagia til forbedring the fish av selskapets kjerneprosesser som igjen Logoen illustrerer Pelagias fokus på bidrar til økt lønnsomhet for selskapet. verdikjeden som en fullendt sirkel, 100 % Virksomheter innen fisk og havbruk utnyttelse av fisken som ressurs er møter økende krav til standardisering, av stor betydning for selskapet. ERPrapportering og samhandling med mynsystemet levert fra Advania skal også dighetene. Styringssystemet Advania anvendes med det samme formålet – bidrar med forenkler dette arbeidet og maksimal utnyttelse av mulighetene i legger til rette for videre vekst for Pelagia. forretningsdriften. Det som vi i Advania kaller Techknowledge.

www.advania.no

Fiskeri- og havbruk Økende etterspørsel, vekst gjennom konsolidering og krav til effektive kjerneprosesser. Ressurser fra havet skal mette stadig flere munner og virksomheter som opererer i denne bransjen vil møte økende krav fra myndigheter og forbrukere.

“Vi vokser så raskt og har så mye å gjøre at vi ikke har tid til å bytte IT-system!” Det er ikke få toppledere i fiskeri- og havbruk som utfordres så mye i sitt daglige virke at dette kan være en nærliggende tanke. Samtidig opplever mange at sammenslåing av selskaper og produksjonsvekst har ført til en foreldet systemportefølje som ikke lar seg skalere i takt i med vekst og endring. Teknologi skal bidra til enklere hverdag og lønnsomhet. Advania leverer plattformen som som gir grunnsystemet for helhetlig styring, skalerbarhet og effektiv drift.

www.advania.no


Advania er et rüdgivnings- og teknologiselskap. Vi leverer forretningssystemer, skytjenester og kommunikasjonsløsninger.

Telefon: 815 58 040 advania@advania.no www.advania.no

Advania kunderef pelagia v2  
Advania kunderef pelagia v2  
Advertisement