Page 1

case A D VA N I A K U N D E R E F E R A N S E G C R I E B E R

Med effektivt og fleksibelt ERP-system klargjør vi selskapet for den nye tidsalder.


A D VA N I A K U N D E R E F E R A N S E G C R I E B E R

Ny ERP-system, ny hjerte GC Rieber har gjennom generasjoner drevet verdiutvikling innen næringsområdene industri, shipping og eiendom. Sterkere konkurransekra, effektivisering og konsolidering på tvers av konsernet gjorde at GC Rieber bestemte å anskaffe ny forretningssystem. Eer en grundig vurdering av markedstilbudet falt valget på Microso Dynamics AX med Advania som leverandør.

fakta kunde

GC Rieber er et privateid selskap som utøver langsiktig aktivt eierskap overfor et utvalg av kjernevirksomheter. Forretningsområdene er preget av høy kompetanse innen nisjer og er konsentrert rundt områdene Industri, Shipping og Eiendom. GC Rieber ble stiet i 1879 innen handel med huder og skinn, og er dereer bli utviklet i 4 generasjoner både gjennom egen vekst og gjennom kjøp og salg av virksomheter. Konsernet opererer så vel lokalt som internasjonalt, primært i bedrismarkedene. Hovedkontoret er i Bergen.

fakta prosjekt Advania leverer forretningssystemet Microso Dynamics AX som e felles prosjekt i GC Rieber AS, GC Rieber Compact og GC Rieber Eiendom. Avtalen innebærer også opsjon om senere implementering i selskapene GC Rieber Shipping, GC Rieber Salt, Compact India og GC Rieber Compact South Africa. iStone bistår som underleverandør til Advania med løsning innenfor næringen industri. Prosjektet innebærer også at Advania leverer PMAx, et eget system for økonomisk administrativ eiendomsforvaltning.

Sentralt for GC Rieber var det å finne en leverandør og et system som kunne legge til ree for prosesser som foregår både på tvers av selskaper i konsernet GC Rieber og i det enkelte selskap. Microso Dynamics AX er et forretningssystem som håndterer organisasjoner som er både konsern og et konglomerat av selsGC Rieber kaper på samme tid, slik som GC Rieber.

som styrer kjerneprosessene i virksomheten din. De må ikke utgjøre en sikkerhetsrisiko, men sørge for at du kommer effektivt dit du skal.

“Et komplekst konsern” blir GC Rieber gjerne omtalt som, selskapet som gjennom generasjoner har drevet næringshar en stolt utvikling i Norge og globalt. Nå skal kontradisjon med å skape sernet ta i bruk et forIngen toppstyrt nærings- og samfunns- retningssystem som prosess kommer til å endre messige verdier. Og det var ute i forhverdagen både for retningsenhetene det ansae og kunder. hele startet. I økende Dee er også noe selgrad opplevde de ansae behov for et skapets toppsjef ønsker å få til, å utvikle mer fleksibelt og oppdatert system. endringsevnene samtidig som leveranseMangel på presis informasjon, og det å kraen øker. måe gjøre flere operasjoner om og om Konkurransedyktig igjen, var årsaken til ønsket om ny løs– Vårt mål er at samarbeidet med Advania ning i GC Rieber. skal gjøre GC Rieber mer fremoverlent. Forretningssystemet er selve hjertet i Likevel kan det oppleves tungt å skulle en virksomhet, og mer presis og komskie ut det systemet man er kjent med ple informasjon gjør at vi blir effekover tid. Det kan være som å skulle bye tive i arbeidsprosessene våre og dermed ut den gamle Forden som du kjenner alle mer konkurransedyktig i forhold til lyder og triks med. Men eer hvert som våre konkurrenter, sier administrerende hostingen tiltar, og venner ikke lenger vil direktør Paul-Christian Rieber i GC Rieber. sie på med deg, er det på tide med ny bil. Slik er det også med forretningssystemer

www.advania.no


Vür intensjon var ü finne en partner som leverer et solid forretningssystem som vil bidra til ü sikre vüre kunder merverdi. Innkjøp av Microso Dynamics AX fra Advania skal legge til ree for prosesser som foregür büde pü tvers av selskaper i konsernet GC Rieber og i det enkelte selskap. Vi forventer at det

Store prosjekter innen eiendom og shipping er dagligdags for GC Rieber. Men ü implementere ny ERP-system skjer kanskje bare hvert 10. ür, eller Ên gang hver generasjon i det familiedrevne konsernet. Noen vil sügar sammenlikne skiet med en hjertetransplantasjon. Det er trolig ürsaken til at administrerende direktør Paul-Christian Rieber gir prosjektet viktighetsgrad 10 pü en skala fra 1 til 10.

nye forretningssystemet vil bidra til ü gjøre konsernet mer konkurransedyktig.

Og nür GC Rieber nü gjennomfører dee prosjektet og klargjør selskapet for den moderne tidsalder, er det ogsü med tanke pü at egne ansae skal ha effektivt og godt arbeidsverktøy. At ny IT-system kan møte utfordringer kjenner mange ledere til, og i GC Rieber anerkjenner man derfor betydningen av ü involvere og sørge for üpen og tydelig kommunikasjon – büde internt i bedrien og med leverandøren Advania.

Mer effektive arbeidsprosesser, bedre informasjon og kontroll vil bidra til bedre lønnsomhet.

www.advania.no

GC Riebers forretningsomrüder er preget av høy kompetanse innen nisjer og er konsentrert rundt omrüdene Industri, Shipping og Eiendom.


Techknowledge Hovedkontor - Oslo Advania AS Ole Deviks vei 6c PB 6534 Eerstad N-0606 Oslo Bergen Advania AS Sandviksbodene 1E N-5035 Bergen Stavanger Advania AS Luramyrveien 40 N-4313 Sandnes Sandeord Advania AS Nordre Kullerød 20 N-3241 Sandeord

Telefon 815 58 040

www.advania.no

Advania kundereferanse GC Rieber  
Advania kundereferanse GC Rieber  
Advertisement