Page 1

Afgiftekantoor 8500 Kortrijk 1 2de afd. - P3A9173 Afz.-V.U. Evolution Media Group Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke

Professioneel magazine voor de reiswereld

Maandelijks, uitgezonderd januari, april, juli, augustus en oktober - 14de jaargang nr. 111 - februari 2011 - Nr. 1

≥≥≥ i-Experience

srilanka > pag 15

i-service

crisismanagement > pag 12

i-focus

luchthavens > pag 18

i-focus

Cruises > pag 22

gsm en e-mail behoren tot bijstandsplicht Reisagenten onderschatten aansprakelijkheid Reisbureaus verzaken aan hun bijstandsplicht wanneer zij passagiersgegevens niet meedelen aan touroperators of airlines zodat die de klant niet kunnen contacteren in noodgevallen.

> pag 12 Meerwaarde mag geen minwaarde worden

Aswolkcrisis, de bomaanslag in Moskou en de opstanden in Tunesië en Egypte toonden aan dat crisismanagement deel uitmaakt van een hedendaags beleid. Klanten worden massaal opgespoord en geïnformeerd. Vaak is het voor touroperators en airlines onmogelijk om klanten te informeren bij gebrek aan gsm-nummers en e-mailadressen. Buiten kantooruren zijn reisbureaus meer dan eens onbereikbaar. “Reisbureaus onderschatten de grote verantwoordelijkheden en logiestieke problemen van touroperators en airlines in overmachtsituaties, zoals ze ook hun eigen aansprakelijkheden en taken jegens hun klanten onderschatten”, zegt Hans De Coninck, reisspecialist bij Test-Aankoop. “De reiscontractenwet somt in artikels 21 tot en met 29 verplichtingen op die even goed gelden voor reisbureaus als voor touroperators. Bovendien stellen wij vast dat rechtsleer en rechtspraak de informatie-, advies- en bijstandsplicht op een zeer ruime wijze interpreteren. Anno 2011 mag een consument van een reisagent verwachten dat hij in noodsituaties stand-by blijft, hem informeert, adviseert en bijstaat”. Binnen de twee uren Wanneer de reisagent het gsm-nummer en het e-mailadres

van zijn klant niet doorgeeft aan de touroperator of de airline waarmee hij reist, kan de klant hem aansprakelijk stellen omdat hij tekort schiet inzake zijn informatie- en bijstandsplicht, aldus Hans De Coninck. “Zijn verantwoordelijkheid wordt daardoor wellicht groter dan die van de touroperator. Als in noodsituaties de touroperator de klant niet kan bereiken of omgekeerd, dan is hij nalatig omdat hij geen bijstand verleent”. Dergelijke informatieen bijstandsplicht wordt overigens hoog ingeschat. Op 20 oktober 2010 keurden het Europees Parlement en de Raad EU-verordening 996/2010 goed over ongevallen in de luchtvaart. Zo moeten airlines binnen de twee uren beschikken over een namenlijst van passagiers én contactpersonen die men moet waarschuwen. Deze informatie mag niet worden doorgegeven aan derden noch worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Ook moet men voorzien in bijstandsverlening en slachtofferhulp. Zowel bij toekomstige rechtspraak als bij de herziening van de EU-richtlijn pakketreizen lijkt het waarschijnlijk dat de informatie- en bijstandsplicht wordt uitgebreid tot andere segmenten van het toerisme. Het niet doorgeven van gsmnummers en e-mailadressen zadelt het reisbureau thans op met een grotere aansprakelijkheid dan de ‘normale’. Geert Van Lierde


E x p e r t

i n

Israël

w e r e l d r e i z e n

ZOMER 2011 LUIK - TEL A V

ZOMER 2011 www.jetair.be

SKIËN

IV dinsdag, don derdag & zondag

IN HET NOORDEN, DUIKEN IN HET

ZUIDEN EN DAAR TUSSEN DE

DODE ZEE MET EN WAT

AL ZIJN WELDAAD EN GENEESKRACHT.

E x p e r t

i n

w e r e l d r e i z e n

✔ bruisend Tel Aviv, de stad die nooit slaapt

TE DENKEN VAN DE TWEE BRUISENDE STEDEN

✔ Haifa, de poort van Israël

JERUZALEM -

✔ kom tot rust aan het Meer van Tiberias

EEN AANEENSCHAKELING VAN

CULTURELE EN RELIGIEUZE HOOGTEPUNTEN EN

TEL AVIV,

EEN TRENDY STAD MET EEN

GEWELDIG UITGAANSLEVEN?

-

✔ bezoek de kruisvaardersvestigingen van Akko ✔ Jeruzalem, heilige stad van drie wereldreligies ✔ herdenk de slachtoffers van de Holocaust in Yad Vashem, Jeruzalem ✔ lees uw favoriete tijdschrift al drijvend op de Dode Zee ✔ bewonder de ruïnes van het paleis van Herodes in Massada ✔ ontdek de kleurrijke onderwaterwereld in Eilat ✔ zwem met de dolfijnen in het Dolphin Reef of maak een ritje op een kameel

Israël U vindt ons Israël-aanbod voor 2011 in deze brochure ! Untitled-15 1

27/10/10 10:28


i comment | GEERT VAN LIERDE “Reizen verkopen is handelen in beloften. Alles gebeurt op basis van vertrouwen. De bescherming van de reiziger is dan ook een prioriteit,” aldus minister Bourgeois bij de voorstelling van het reisbureaudecreet op 7 augustus 2007. Er werd gesproken over ‘kwaliteitsvolle dienstverlening’ en er kwam een engagement om 100.000 euro uit te trekken ‘om het kwaliteitslabel en de nieuwe regelgeving bekend te maken’ door een ‘brede voorlichtingscampagne’. Op 24 november 2007 werd er zelfs gesproken van een implementatiecampagne 2007 en 2008 in samenspraak met de sector. Ondertussen wacht de reissector nog altijd op die ‘brede voorlichtingscampagne’. In de beleidsnota 2009-2013 komt het begrip zelfs niet meer voor maar stelt de minister wel er ‘alle belang’ bij te hebben ‘om de sector van het uitgaande toerisme te verankeren in Vlaanderen’. De handel in beloften floreert en het vertrouwen vanuit de reissector is stilaan zoek. In 2010 en de eerste weken van 2011 hebben reisorganisaties, Belgische luchtvaartmaatschappijen en reisverzekeraars al terdege bewezen dat zij het vertrouwen van de klant waard zijn en dat zij bescherming van reizigers als een prioriteit beschouwen. En dat niet alleen tijdens externe crisissituaties maar ook als het erop aan komt om gedupeerde klanten van twee financieel onvermogende reisorganisaties ter hulp te schieten. In alle voornoemde situaties deed de Belgische reissector meer dan het louter minimaal verplichte. Daarvoor kunnen zelfs ministers niet blind zijn, en dat zeker niet als er budgetten worden gevonden om duurzaam reizen te promoten via radiospotjes of om het nieuwe logiesdecreet te promoten met infoboekjes per logiescategorie. Hoe lang moeten individuele reisorganisaties nog zelf gaan vertellen dat zij de nodige garanties bieden? Een boodschap die ongewild toch commercieel klinkt omdat zij niet wordt gedragen door een overheid die zich daartoe al in 2007 engageerde.

Uw Car-Ferries specialist Corsica, Sardinië, Tunesië, Algerije, Marokko, Engeland, Ierland, Schotland, Zweden, Finland, Jersey / Guernesey…

Nieuwe website voor bedrijven

SEAWEB contact : hperrotin@sncm.fr

Tel 02/549.08.80 resa.benelux@sncm.fr

INHOUD 4

i-news Kuoni neemt handelsfonds en merknaam Best Tours over

8

Qatar Airways Crisismanagement: Meerwaarde mag geen minwaarde worden

12 i-service

15 i-experience Sri Lanka: ideale ‘Azië’-bestemming in zakformaat Luchthavens strijden om leisurepassagiers

18 i-focus 22

Cruises: Touroperators met cruisedepartementen

25

Reisverzekeringen: Beter verzekerd op reis

InfoTravel is een uitgave van EVOLUTION MEDIA GROUP bvba, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke, België, en verschijnt 7 keer per jaar | Directie: Piet Desmyter: tel. +32 56 60 73 33, fax +32 56 61 05 83 | Hoofdredacteur: Geert Van Lierde, tel. +32 54 32 01 51, fax +32 54 33 64 27, e-mail: geert.van.lierde@telenet.be - skype geertvanlierde | Eindredacteur: Peter Van Oyen, tel. +32 55 30 55 20, gsm +32 478 83 00 26, e-mail: pvanoyen@telenet.be | Redactie: Georges Keters, Eric Meseure, Daniel Steevens, René Van Hoof, Patrick Van Looy, Jos Verhoogen | Advertising manager: Michèle Grassi, tel. +32 475 89 59 21, e-mail: m.grassi@evolution.be | Oplage: 5.300 ex. (3.300 NL - 2.000 FR - controlled circulation) | Distributie: alle vergunde reisbureau’s in België en G.H. Luxemburg, touroperators, incentive houses, business travel managers, autocarondernemingen, luchtvaartmaatschappijen, toeristische diensten en ambassades, hotelbedrijven, cruise-, ferry, en treinmaatschappijen, dienstenbedrijven | Prepress & druk: Oranje, tel. +32 56 60 18 18 | Abonnementen (7 nummers): €28, buitenland (Europa): 43 via overschrijving op BBL 385-0451160-76 | Verantwoordelijke uitgever: Piet Desmyter, Vlasstraat 17, B-8710 Wielsbeke Overname, zelfs gedeeltelijk, van artikels en publicitaire projecten, is voorbehouden aan het copyright van het tijdschrift. Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Edition française sur demande.

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011

|3|


NEWS

Gaan DIE “ “WaaR VLIEGEn? OVERaL

kUOnI

neemt handelsfonds en merknaam Best Tours over Vier en een halve maand na het faillissement van Intermed, de derde grootste touroperator in België, viel op 23 december 2010

tOEStELLEn natUURLIJk. kIJkEn WE WEStWaaRtS Van DE GOLF-HUBS, Dan kUnnEn WIJ EEn VERDERE VERzaDIGInG In EUROPa VERWaCHtEn, maaR EVEn GOED EEn VERHOOGDE aanWEzIGHEID OP DE amERIkaanSE En CanaDESE maRkt”.

ook het doek over de vierde reisorganisator, Best Tours. Dankzij

Ulrich Schulte-Strathaus, secretaris-generaal

de overname van het handelsfonds door de Zwitserse reisgroep

Association of European Airlines over de

Kuoni komt er een doorstart. Inmiddels kunnen ook de Best Tours-

425 nieuwe longhaul toestellen die Emirates, Etihad en Qatar Airways hebben besteld.

programma’s 2011 volop worden geboekt. Best Tours was vooral bekend om zijn Thailand-programma, zij het dat die bestemming de laatste jaar fel onder druk stond. Enerzijds waren er de politieke problemen in Thailand, anderzijds woog de concurrentie met Thomas Cook en TUI alsmaar zwaarder door. De Mexicaanse griep, de aswolkcrisis en rellen in Thailand hypothekeerden de werking en de rendabiliteit. Uiteindelijk kon de Brusselse rechtbank van koophandel op 23 december 2010 niet anders dan het faillissement uit te spreken. De financiële put was te diep om nog een gerechterlijk akkoord mogelijk te maken. Aanvankelijk zag het er even naar uit dat er een doorstart zou komen via Escape, dat in naam van het Garantiefonds Reizen de uitvoering op zich nam van de reizen van 5.600 gedupeerde klanten. Uiteindelijk daagden zes overnamekandidaten op en koos de curator voor samenwerking met de Zwitserse reisgroep Kuoni, onder meer bekend van Koning Aap en African Holidays. Kuoni nam het handelsfonds en de activa

van de merken Best Tours, Iva Ova en Viva Espana over. Het bedrijf Best Tours werd niet overgenomen. Op dezelfde wijze werd ook de merknaam Best Tours overgenomen voor Nederland en Frankrijk. In goed onderling overleg stopte Kuoni de samenwerking met Stefan en Frédéric Boone. tijdelijk management “Om een nieuwe doorstart voor Best Tours mogelijk te maken, werd een tijdelijk operationeel management opgezet”, vertelt Pieter Weymans, general manager Kuoni Travel Belgium. “Het voorziene Best Tours-programma voor 2011 wordt verder uitgevoerd. En dat geldt ook voor Iva Oa, dat niet langer als aparte brochure werd uitgegeven maar werd geïntegreerd in het Best Tours-aanbod. Brochures die einde december nog in productie waren, zijn ondertussen in de markt gezet, zodat er volop kan worden geboekt. Voor 2011 blijft het aanbod Best Tours-Iva Oa ongewijzigd. Omdat wij de merken Kuoni en Best Tours gescheiden willen houden, blijft er een aparte structuur bestaan met kantoren in respectievelijk Gent en Wemmel”. Of Kuoni het Viva Espana-product voortzet, wordt nog bekeken. “De belangstelling daarvoor was al gering en het is ook niet het sterkste product. Bovendien sluit het concept niet dadelijk aan bij de verre reizen waarin Kuoni zich specialiseert en vergt het ook een totaal andere benadering”, aldus Pieter Weymans, die samen met Luc Maes (Sales & Marketing), Didier Depouillon (Finance) en Liesbeth Blanckaert (Operations) het tijdelijk operationeel management voor Best Tours waarneemt. geert Van lierde

> Pieter Weymans: “Het voorziene Best Toursprogramma voor 2011 wordt verder uitgevoerd”.

|4|

i

www.kuoni.be I www.besttours.be

top 10

Internet-gedr ag

Twee op drie reizigers zoeken op het internet informatie over hun vakantie. Eén op vijf besteedt daar zelfs meer dan acht uren aan, aldus het Britse YouGov. De wijze waarop de gevonden informatie wordt verzameld is uiteenlopend in zoverre dat bijna één op twee reizigers (47%) aandringt op de creatie van een technologisch hulpmiddel waarin men gelijktijdig web-inhoud, favorieten en persoonlijke notities kan opslaan. 1 Zoekt tenminste twee uren

op het web Zoekt informatie op internet Drukt alle gevonden informatie af Drukt relevante informatie af Slaat informatie op in zijn favorietenlijst 6 Herleest zijn geschreven nota’s 7 Deelt afgedrukte informatie met reisgenoten 8 Kopieert informatie in een Word-document 9 Schrijft informatie over 10 Zoekt meer dan acht uren op het web 2 3 4 5

74% 67% 48% 34% 33% 31% 30% 29% 21% 20%

935.000.000

Internationale aankomsten van toeristen werden er in 2010 opgetekend, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van de UNWTO World Tourism Barometer. Dat is 6,7% beter dan in 2009, toen er een daling met 4% werd vastgesteld. Het resultaat is zelfs beter dan in 2008, toen er 913 miljoen aankomsten werden geteld. In Europa hinkt het toerisme met +3% nog steeds achterop.

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011


NEWS

Pegase

CRUISE & FERRY WORLD

Zomerbrochures bieden bijzondere ervaringen

Middellandse Zeegebied, Noord-Europa en Golfstaten scoren 65.000 Belgen hebben in 2010 een cruise gemaakt. Terwijl de vakantiereismarkt, uitgezonderd citytrips, met 8% achteruit ging, gaat de Belgische cruisemarkt 11,42% vooruit. Bijna acht op tien Europese cruisepassagiers kiezen voor het Middellandse Zeegebied, bijna twee op tien doorkruist Noord-Europese wateren. Cruise&Ferry World (CFW), dat 57 rederijen groepeert en 85% van de Belgische cruisemarkt vertegenwoordigt, noteerde vorig jaar 53.688 passagiers (+11,42%). Naar schatting 11.000 passagiers boeken bij rederijen die niet zijn aangesloten bij CFW, waardoor er wordt gerekend op zo’n 65.000 Belgische cruisepassagiers. In vergelijking met vijf jaar geleden is dat een toename met 57%. Europese vaarroutes waren uitermate in trek bij CFW. Hun aandeel steeg met 10,7% tot 38.452 passagiers. Topregio is het Middellandse Zeegebied (+5,1) met 28.582 passagiers (78%). Noord-Europa groeit met 3,4% en bekoort inmiddels 17% van de Europese cruisepassagiers. De overige 5% cruiset rondom de Canarische Eilanden. Tweede vaargebied is Amerika met bijna 9.000 klanten (+5,2%). Terwijl de interesse voor de Caraïben stijgt (+10,8%), gaan Alaska (-16,2%), Zuid-Amerika (-16,2%) en andere bestemmingen met kleine marktaandelen achteruit (-76,3%). Uitzondering is het Panamakanaal dat met 411 passagiers +48,9% scoort. Duurdere vluchten liggen wellicht mee aan de basis van de mindere belangstelling voor verre cruise-regio’s. Kiezen voor langere vaarroutes Dat meerdere rederijen zich tijdens het winterseizoen positioneren in de Golfregio vertaalt zich in +35,3% tot 1.967 passagiers, waardoor het Midden-Oosten de nabije win-

terbestemming bij uitstek is geworden. De Transatlantische cruises (+47,7%) en de expeditiecruises (+64,3%) hebben eveneens spectaculaire groei gekend. Wanneer men het aantal cruisedagen evalueert, dan pieken de cruises van 7-8 nachten (30.503, +6,9%). Cruises van meer dan acht nachten nemen met een vijfde toe en tekenen inmiddels voor 20.543 passagiers. Cruises van minder dan een week en minicruises blijven nagenoeg stabiel. Met 65.000 passagiers is België de negende cruisemarkt in Europa. Van de 5 miljoen Europeanen die inschepen, komen er 1,5 miljoen (31 %) uit Groot-Brittannië, 1 miljoen (21 %) uit Duitsland en 800.000 (16 %) uit Italië. Scandinavië en Oostenrijk zijn de snelst groeiende herkomstlanden, met respectievelijk + 41 % (173.000 passagiers) en +36 % (80.000 passagiers). Voor dit jaar rekent Cruise&Ferry World op een verdere toename van het aantal Belgische cruisepassagiers waardoor men vermoedelijk tegen het jaareinde de 70.000 overschrijdt. Dat de mondiale cruisemarkt positief oogt, blijkt uit het twintigtal nieuwe schepen dat de rederijen op stapel hebben staan. Dit jaar komen er daardoor 12.000 bedden bij, volgend jaar worden er dat er zelfs 24.000 meer. En die bedden moeten het jaar rond worden gevuld …

www.cfw.be

GVL

> Theeplukster in Sri Lanka (foto pvo).

De 4 zomerbrochures van Pegase stellen karaktervolle suggesties voor luxueuze vakanties aan de reiziger voor. De Autovakanties brochure biedt ondermeer leuke suggesties voor een verblijf in Toscane en Zuid-Frankrijk. Nieuw is een sfeervolle gezinsvakantie in Kroatië. Een bijzondere ervaring is met de vespa door de Gironde tuffen of zoals een celebrity met een privéjacht voor één dag langs de kust van het mondaine Cannes dobberen. Zelfde originele invalshoeken tracht Pegase te vinden in de Citytrips-brochure. Onder de 25 voorgestelde steden vind je de traditionele toppers, maar ook minder bekende Culturele Hoofdsteden als Tallinn en verre bestemmingen als New York en Bangkok. Nieuw deze zomer zijn Cannes en Moskou. In de Vlieg Middelandse Zee brochure richt Pegase de spots op het andere Ibiza met enkele rustige adresjes. Wellness-adepten vinden hun gading in het minder bekende Turkse badplaatsje Cesme, waar de luxetouropera-

Maak u het leven gemakkelijker ...

Maak nu een Digital Homeprint! Voordelen: • Ticket kan altijd en overal door de reiziger worden geprint • Gemakkelijk voor reizen van het buitenland naar België • Ideaal voor last minute reserveringen • Geen verzendingskosten • Ticket verloren of gestolen? Gewoon opnieuw printen! Rail1 Service Centre: tel. 02 528 28 30 • rsc@rail1.be • www.rail1.be

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011

|5|


NEWS

tor een mooi sparesort selecteerde. Culinaire ontdekkingen zijn mogelijk op het bloemeneiland Madeira. In een apart reisboek Exoten stelt Pegase 22 droombestemmingen voor: 208 pagina’s exclusief natuurschoon en aparte belevingen. Het toppunt van exclusiviteit is de privé-villa mét privé-chauffeur. Deze villaformule vindt de reiziger ondermeer op Bali en Sri Lanka. Op het paradijselijke eiland vindt de reiziger Belgische huiselijkheid in het kleinschalig hotel (34 kamers) 20 Degrés Sud, dat door onze landgenoten Anne en Michel Bourgeois wordt uitgebaat. PVO

TR AVELCOOP

Ontdek eens iets anders Travelcoop stelde aan de vooravond van zijn tiende verjaardag zijn nieuwe imago-brochure ‘Ontdek eens iets anders’ voor. Bij de voorstelling daarvan blikten voorzitter John Pot en Ruddy Vinck terug op 2010, een roerig toerisme-jaar waarin de reisagent heel wat opportuniteiten kreeg om zijn klanten te verwennen en in hen te investeren. Door als samenwerkingsverband van 'samen werkende reisbureaus' verder te focussen op ondersteuning en advies, kwalitatieve dienstverlening en opleiding en structurele partnerships is Travelcoop zonder meer overtuigd van een mooie toekomst voor de onafhankelijke reisagent. In de nieuwe, derde ‘Ontdek eens iets anders’-brochure presenteert Travelcoop unieke reisarrangementen van eigen leden en bevoorrechte partners. De brochure die op 44.000 exemplaren werd gedrukt, informeert potentiële klanten over creatieve arrangementen en belevingsreizen wereldwijd. Voorgestelde vakantiesuggesties openen de weg naar à la carte-arrangementen met een voor de klant hoge inhoudelijke waarde. Keurig uitgegeven en verpakt mikt Travelcoop daarmee ook op klanten die net dat tikkeltje meer willen en verwachten. www.travelcoop.be GVL

Wings & Wheels

Handige tool voor de huur van motorhomes

De Amerika-specialist Wings & Wheels maakt het huren van motorhomes vanuit België gemakkelijker. De reiziger kan op iedere moment zelf zijn prijs bepalen op www.wnw.be/cruiserate. Dit programma houdt rekening met de vroegboekkorting en eventuele bonussen, van toepassing op deze huur. De prijzen in EURO’s zijn berekend aan de hand van de wisselkoers van de dag. De bedragen in Euro’s worden via de reisagent afgerekend. De bedragen vermeld in USD zijn ter plaatse te betalen. Wings & Wheels blijft zijn aanbod aan selfdrives ook uitbreiden, zoals blijkt uit de nieuwe Amerika-brochure. Vanaf dit jaar kan de reiziger de streek rond Washington DC verkennen (11 dagen). Er is ook een nieuwe selfdrive door New England van New York City tot de Niagara Falls. In West-Amerika werden maar liefst 6 nieuwe selfdrive-reizen uitgestippeld, waaronder een circuit in de Rockies en een selfdrive waarbij je de staten Arizona en New Mexico verkent. www.wnw.be PVO

Drake Passage (2 dagen heen en 2 dagen terug) je bespaard blijft. Op King George eiland voor de kust van Antartica land je en scheep je in op de Ocean Nova voor een 4-daagse cruise rondom het Antarctische schiereiland. Je gaat van boord met zodiacs. De ontdekking van Antarctica is wellicht het hoogtepunt van deze 14-daagse reis waarbij de reiziger ook Punta Arenas, het Parc Torres del Paina en Santiago bezoekt. www.sudamericatours.be PVO

R ainbow

Maxitours

Mooiste stranden in 6 brochures

> Het Rainbow-aanbod op de Malediven zit nu vervat in de aparte ‘Azië-Malediven’ brochure (foto pvo).

Rainbow, de Brusselse strandvakantiespecialist, gooit het in 2011 over een andere boeg. In plaats van 1 (dik) boekwerk, worden er nu 6 brochures op de markt gegooid. Het gaat om de brochures Indische Oceaan, Senegal/ Gambia, Azië/Malediven, Caraïben, Emiraten/Oman en Polynesië. Totaal nieuw zijn de bestemmingen Gambia en Mayotte. Rainbow focust zich ook sterk op ecolodges. www.rainbow-to.be PVO

> Piramide van Tovenaar (Uxmal, Yucatan) domineert nog steeds het landschap (foto pvo).

Focus op Donaudelta en Boekarest Maxitours wil in 2011 meer toeristen naar de Donaudelta lokken. Daarvoor heeft de Brusselse nichetouroperator die gespecialiseerd is in Roemenië een speciaal programma ontwikkeld. Ook citytrips naar hoofdstad Boekarest worden gestimuleerd. De touroperator heeft ook een programma op Montenegro, waar vooral het wellnesstoerisme in het gezondheidscentrum Igalo in de kijker wordt geplaatst. Verder fungeert Maxitours ook als General Sales Agent van de lage-kostenmaatschappij Blu Air, dat tussen mei en oktober 5 maal per week van Brussel naar Boekarest vliegt. www.maxitours.be PVO

Sud America Tours Yucatan & Antarctica

> Met de motorhome in Monument Valley.

|6|

Bij de begeleide rondreizen pakt Sud America Tours uit met 2 nieuwe circuits. In Mexico kan je een originele 9-daagse rondreis door Yucatan maken, waarbij je overnacht in hacienda’s. Een andere mooie reis is Antarctica XXI. Hier vlieg je in 2 uur naar het Witte Continent, waardoor de oversteek over de gure en woelige

> In Boekarest kan je niet rond het megalomane ‘Huis van het Volk’ van dictator Ceauscescu heen. (foto pvo).

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011


NEWS

Royals en Games determineren Britse kalender Hoewel de Olympische Spelen van 2012 in Londen reeds duidelijk hun schaduw vooruitwerpen, kan 2011 onmogelijk als een overgangsjaar aanzien worden in de UK, waar ondanks alle strubbelingen met de euro de pound nog steeds prijsvoordelig genoteerd staat. De UK staat wel zowat in rep en roer sinds de aankondiging in november jl. van het huwelijk van Prins William met Kate Middleton op 29 april 2011. De plechtigheid zal door miljoenen tvkijkers kunnen bekeken worden in Westminster Abbey in Londen. Het prinselijk paar zal zich vestigen op het Welshe eiland Anglesey. In 2012 staat al een nieuwe koninklijke topper nadrukkelijk aangekruist met het diamanten ambtsjubileum van Queen Elisabeth II. Andere belangrijke verjaardagen zijn in 2011 de 300e van de jaarlijkse onvergelijkbare paarden- annex extravagante hoedenshow Royal Ascot (van 14 tot 18 juni), de 200e van de befaamde Dulwich Picture Gallery in Londen, de 50e van de Royal Shakespeare Company (met bijhorende tentoonstelling vanaf 4 april tot het einde van het jaar in Stratford-upon-Avon) en de 40e van de mythische film Get Carter, destijds verfilmd op locatie in Newcastle (waar nu tal van aangepaste rondleidingen zullen worden gegeven). Schotland heeft 2011 uitgeroepen tot The Year of Island Culture. Evenementen van allerlei aard grijpen vanaf april 2011 plaats op de Hebriden, de Orcaden en de Shetlands, waar onder meer van 21 tot 24 juli de Tall Ships Race 2011 te gast is. Wales gooit het na de wereldorganisatie van de Ryder Cup in 2010 dit keer over de muzikale boeg met het festival Llangollen International Musical Eisteddfod, dat plaats heeft van 4 tot 10 juli. Het reeds zo rijke Britse museumbestand krijgt er dit jaar minstens 5 klappers bij. Deze zomer wordt in een nieuw gebouw langs de oevers van de Mersey het stadsmuseum Museum of Liverpool geopend. Het nieuwe Riverside Museum (aan de oever van de Clyde) in Glasgow zal onder meer de collecties van het voormalige Glasgow Museum of Transport herbergen; de openingsdatum is nog niet bekend. Dat is wel het geval voor de Turner Contemporary in Margate, nl. 16 april 2011. Ook de grote ouverture van die andere kunstgalerij The Hepworth Wakefield (West Yorkshire), waar de unieke 20e eeuwse beeldhouwster Barbara Hepworth vandaan kwam, zal aanstaande lente plaats vinden. In de zomer heeft tenslotte in Londen, in de buurt van Leicester Square, de (her)opening plaats van Hogarth’s House, waar de 18e eeuwse gelijknamige kunstenaar pleegde te wonen. Nieuwe hotels Dat vooral de hotellerie in Londen een nieuwe boost krijgt, wekt helemaal geen verwondering in het vooruitzicht van de Games en de Paralympics volgend jaar. Tegen dan zou de hoofdstad liefst 120.000 hotelbedden genereren plus minstens 30.000 budgetkamers (halls of residence en studentenaccommodaties). Op 14 februari 2011 opent reeds Hotel W op Leicester Square de deuren voor 192 kamers en suites. Op 5 mei is het de beurt aan St-Pancras Renaissance (244 kamers + 67 appartementen en penthouses). Zoals de naam suggereert is dat effectief in de INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011

> 2011 is The Year of Island Culture in Schotland.

onmiddellijke buurt van de Eurostarterminal. Eigenlijk gaat het om een zeer grondige renovatie van het voormalige Midland Grand Hotel dat nog dateerde uit de Victoriaanse periode. In de chique Londense wijk Mayfair start op een nog niet nader bepaalde datum dit jaar 45 Park Lane op. Dit hotel van 46 kamers is een ontwerp van Thierry Despont en behoort tot de keten Dorchester Collection. In december 2011 zou de befaamde Italiaanse juwelendesigner Bulgari een boutique hotel met 78 kamers in de wijk Knightsbridge opstarten (zoals hij reeds een hotel in Milaan op zijn actief heeft). Veel meer hierover is niet bekend. De grote eyecatcher van hotels buiten Londen is de opening van een 5 stars hotel met 25 verdiepingen (160 kamers en suites, 85 appartementen) in de zakenwijk van Glasgow. Hotelgroep Jumeirah (uit Dubai) is de initiatiefnemer. En dan de Games! Pierre de Coubertin, grondlegger van de moderne Olympische Spelen (vanaf 1896), zou zijn grote inspiratie gevonden hebben in Much Wenlock (Shropshire), waar William Penny Brookes in 1850 voor het eerst uitpakte met een olympische organisatie. Het stadje houdt overigens nog steeds deze jaarlijkse traditie van Olympian Games in eer, maar dan in de luwte van de grote sportevents. Anno 2011 is dit het geval van 8 tot 11 juli, maar zal er wellicht heel wat meer mediabelangstelling zijn. Daniel Steevens

|7|


NEWS

QataR aIRWaYS

i Vision

Vijf wekelijkse vluchten tussen Brussel en Doha

Uitzonderlijk maar professioneel

Qatar Airways verbindt vanaf 31 januari vijf keer per week Brussel met Doha (hoofdstad van Qatar). De Airbus A 330 die op deze lijn vliegt, beschikt over 30 zetels in business class en 275 zitjes in economy. De komst naar Brussels Airport is slechts een ijkpunt in de uiterst snelle groei van de flagcarrier van het Emiraat. Met als ultieme doel om de beste luchtvaartmaatschappij van de wereld te worden. De luchtvaartmaatschappij van het kleine Emiraat aan de Perzische Golf werd pas begin 1994 opgericht en telde anno 1997 slechts 4 vliegtuigen. Vanaf dan ging het razendsnel. Vandaag bedient Qatar Airways wereldwijd 98 bestemmingen en heeft de maatschappij een vloot van 93 vliegtuigen. Iedere maand voegt de maatschappij een toestel toe aan de vloot. Op dit ogenblik zijn er nog meer dan 150 vliegtuigen in bestelling.

Singapore Airlines). Akbar Al Baker zei op een druk bijgewoonde persconferentie dat hij alleen maar tevreden is met goud. Hij deed er nog andere opmerkelijke uitspraken. Zo stak hij zijn aversie voor luchtvaartallianties niet onder stoelen of banken. “ Qatar Airways bouwt zijn expansie en netwerk uit op eigen kracht. Een alliantie zou onze expansie blokkeren. Ik wil niemand rond mij die mij zegt waar en wanneer we ergens mogen landen”.

De komst naar Brussels Airport is een onderdeel van de Europese expansie die de carrier vooropgesteld heeft. In januari alleen al werden Boekarest, Boedapest en Brussel aan het netwerk toegevoegd. In maart volgt nog Stuttgart.

Voor de Belgische markt is Doha vooral interessant als zakenbestemming. Zo is ons land één van de grootste afnemers van gas uit Qatar , terwijl ook de baggerfirma’s flink wat opdrachten hebben op het schiereiland. Daarnaast profileert het Emiraat zich ook steeds meer als het land voor grootschalige sportevenementen. Toch zullen vele reizigers van Doha en Qatar niet veel meer zien dan de luchthaven, van waaruit ze naar andere bestemmingen vliegen. In 2012 opent de nieuwe internationale luchthaven van Doha haar deuren.

sky is the limit Voor de topman van Qatar Airways, Akbar Al Baker, volstaat de razendsnelle expansie niet. De ambitieuze CEO wil van zijn maatschappij de beste ter wereld maken. Op dit ogenblik staat Qatar Airways op nummer 3 in het Skytrax lijstje van de beste luchtvaartmaatschappijen ter wereld (na Asiana uit Zuid-Korea en

peter Van oYen

> De ambitieuze Akbar Al Baker (CEO Qatar Airways) wil dat zijn maatschappij de beste ter wereld wordt. En dat zonder de hulp van een luchtvaartalliantie: "Qatar Airways bouwt zijn expansie en netwerk uit op eigen kracht. Ik wil niemand rond mij die mij zegt waar en wanneer we ergens landen". |8|

Claude Pérignon Voorzitter ABTO

2010 was op zijn minst een bewogen jaar. Een jaar waarin de ABTO-leden bewezen dat ze de consument op een zeer professionele manier een optimale service en bescherming bieden, ook in uitzonderlijke situaties. Op het einde van de paasvakantie zorgde de aswolk voor een nooit eerder geziene sluiting van het luchtruim. Honderdduizenden klanten strandden in Europa, konden niet vertrekken of zaten vast op hun vakantiebestemming. Touroperators hebben toen bewezen dat de consument het best beschermd is als hij kiest voor een professionele touroperator, lid van ABTO. Wie niet kon terugkeren op de voorziene datum, kreeg, zonder meerkost, een hotelkamer, alle maaltijden en drankjes aangeboden. Wie niet kon vertrekken, heeft, tot de laatste cent, zijn geld teruggekregen of werd correct gecompenseerd. Op minder dan vijf dagen werden meer dan 40.000 Belgische klanten gerepatrieerd. En, ik herhaal het, zonder dat zij één euro extra hebben moeten uitgeven! Globaal werden 85.000 klanten getroffen, wat de touroperators 25 miljoen euro heeft gekost. Ik hoop dat deze operatie volstaat om de consument ervan te overtuigen dat hij zijn reis moet boeken bij een professionele organisatie. Heel wat reizigers werden immers aan hun lot overgelaten, ondervonden de grootste moeilijkheden en hebben bijkomende kosten gemaakt om weer te keren. En dat was alleen maar de aswolkcrisis. Begin augustus volgde het faillissement van Mediterra-Intercomfort. Ook dan werd niemand aan zijn lot overgelaten en vervulde het Garantiefonds Reizen zijn taak voorbeeldig opdat alle verdere reizen uitgevoerd konden worden. Jammer genoeg werd het jaareinde nog gekenmerkt door het faillissement van Best Tours. Ook daar bewees het Garantiefonds Reizen dat de bescherming tegen insolvabiliteit een echte toegevoegde waarde betekent voor de consument. INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011


T R E E C N A L K O O C S S ’ A A M M A O H A TH B & A D A N A USA, C NIEUWE BROCHURE: met zeer uitgebreid aanbod!

NIEUWE BOEKINGSTOOL: meest gebruiksvriendelijke op de markt! Download de manual op www.thomascookagent.be

UW VOORDELEN: • 25 Easy Way Punten per geboekt USA dossier voor Zomer 2011 • Beste boekers winnen een reis van 5 dagen naar New York met verblijf in een Philip Starck loft! Tickets aangeboden door Continental Airlines! Meer info op www.thomascookagent.be, rubriek “Easy Way”, “Acties en wedstrijden”


NEWS

Vakanties op maat

Jetair Wereldreizen & VTB Volgens Marc Van den Eynde (directeur Jetair Wereldreizen en VTB Reizen) willen steeds meer reizigers een op-maat invulling van hun verre reis. Ze verwachten kwaliteit en intense belevenissen volgens hun persoonlijke interesses. De reissector moet volgens Van den Eynde op dit gewijzigd reisgedrag inspelen. Men kan dit doen door bijvoorbeeld online-systemen aan te bieden, waarbij het voor de consument en reisagent makkelijker wordt om reizen samen te stellen met een persoonlijke toets. Van den Eynde verwijst hierbij naar het platform US@Canada Online (www.usaonline.jetair.be). Reeds 85 % van alle reserveringen voor de USA en Canada worden door de reisagent via dit platform geboekt. Verder maakt ook Domino (www.domino. jetair.be) het ineenpuzzelen van op-maat-reizen gemakkelijker (jaarlijks worden 70.000 offertes via deze tool opgemaakt.) Deze evolutie betekent niet dat de pakketreizen of groepsreizen tot het verleden behoren. Marc Van den Eynde: “Het is niet een of/of, maar een en/en verhaal. Voor individuele reizen stellen we nog altijd pakketten voor, maar wel met beperkte houdbaarheid. Nu zet Jetair nog enkel uitzonderlijke aanbiedingen als tijdelijk pakket op de markt”. Bij groepsreizen blijft het fenomeen pakketreis uiteraard bestaan, omdat dit nu eenmaal inherent is aan de definitie van een groepsreis. Maar ook hier is een evolutie te zien: enerzijds heb je groepsreizen in een internationaal gezelschap; anderzijds groepsreizen met uitsluitend reizigers van de eigen organisatie (VTB Reizen)”. De hierboven geschetste evoluties in het verre reizensegment tekent zich af in het aanbod voor het zomerseizoen. Zo zie je in de Azië-brochure dat de focus ligt op individuele rondreizen in China, India en Thailand. De Amerika-brochure zijn à la carte reizen al langer aan de orde. Nieuw hierbij zijn de softadventure reizen. In de brochure Latijns-Amerika rukken de module-programma’s op. Meestal gebeurt dit op ‘Seat in Bus’basis, een populaire formule. Ook in Afrika trekt Jetair de kaart van de flexibiliteit. Origineel is de individuele rondreis per huurwagen ‘De Kaap met de Kids’ voor gezinnen met kinderen. In

het Midden-Oosten zijn er individuele rondreizen mogelijk in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. De groepsreizenspecialist VTB schaafde een aantal reizen grondig bij en dokterde er een aantal nieuwe uit. Exclusief op de Belgische markt is de combinatiereis Burkina Faso en Benin. In VTB Europa wordt aandacht besteed aan Culturele Hoofdstad Tallinn en wordt een nieuwe combireis Helsinki/St.Petersburg geprogrammeerd. PVO

> De Kaap met de Kids (hier wijnlandgoed Groot Constantia aan de voet van de Tafelberg) is een voorbeeld van een op-maat invulling van een verre reis. (foto pvo)

i

www.jetair.be I www.vtb-reizen.be

7 PLUS 6 WINTERBROCHURES De 6 winterbrochures van 7Plus bevatten een aanbod tot 30 april. Het gaat om de brochures Egypte, Marokko, Midden-Oosten, Europa, Azië en Latijns-Amerika. Zoals steeds besteedt de touroperator veel aandacht aan cultuur. In de Egypte-brochure wordt bij de Nijlcruises het totaal vernieuwde vijfsterrenschip Movenpick Radamis I voorgesteld. Als extensie bij Nijlcruise wordt in Caïro het charmelandhuis Villa Belle Epoque aangeboden. In de Azië-brochure werden de Vietnam-reizen vernieuwd, met meer aandacht voor beleving

| 10 |

en de lokale bevolking. In de Midden-Oosten brochure treedt de touroperator met de combinatiereis Caïro-Jordanië buiten de begane paden. Naast de klassieke rondreizen in Mexico programmeert de nichetouroperator ook een 10-daagse reis door het onbekende Noorden van het land. Ook de reis naar Baja California om walvissen te spotten, is op de Belgische markt origineel. www.7plus.be PVO

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011


RAIL

i on-track 10

Internationale aankomsten van toeristen werden er in 2010 opgetekend, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van de UNWTO World Tourism Barometer. Dat is 6,7% beter dan in 2009, toen er een daling met 4% werd vastgesteld. Het resultaat is zelfs beter dan in 2008, toen er 913 miljoen aankomsten werden geteld. In Europa hinkt het toerisme met +3% nog steeds achterop.

90

Procent van alle treinproducten van NMBS Europe/Rail 1 zijn beschikbaar als ticket-ondeparture, digital homeprint of ticketless. Wanneer klanten hiervoor nog klassieke tickets per post willen ontvangen, wordt 10 euro aangerekend. Voor producten die niet beschikbaar zijn via deze kanalen, zoals railpassen, moeten geen verzendingskosten worden betaald.

171

Minuten scheiden Brussel-Zuid van de internationale luchthaven van Frankfurt. ICE voert je viermaal per dag in ongeveer drie uren rechtstreeks naar de grootste internationale luchthaven en het zakencentrum van Duitsland.

02 528 28 30

Wordt het centrale oproepnummer voor het NMBS Europe/Rail1 Service Center en NMBS Europe/Rail1 Special Products. Voor beide afdelingen komt er één e-mailadres, rsc@ rail1.be. Alle vragen komen voortaan terecht bij één teamleader, die ze bezorgt aan de juiste persoon. Zo wordt een klantvriendelijke dienstverlening verder geoptimaliseerd.

Voor informatie en reserveringen Rail1 Service Centre/ Rail1 Special Products > 02 528 28 30 - rsc@rail1.be Rail1 Groups & incentives > 02 432 38 08 - group@rail1.be

Rail1 account managers kan u contacteren via www.rail1.be.

INFOTRAVEL | februari 2011

‘White label’-toepassing voor reisbureauwebsites

24 UUR OP 24 TREINTICKETS VERKOPEN Reisbureaus die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 treintickets willen verkopen, kunnen de nieuwe ‘white label’-internet-toepassing van NMBS Europe/Rail1 op hun website plaatsen. De module wordt opgemaakt in de huisstijl van de reisonderneming. Reservering, betaling en naverkoop gebeuren door NMBS Europe.

Omdat steeds meer reisbureaus zich dynamisch presenteren op het internet en vaak meerdere boekingsmodules integreren in hun website, ontwikkelde NMBS Europe/Rail1 een gloednieuwe applicatie. “Met onze ‘white label’-internettoepassing komen wij tegemoet aan de vraag naar een gebruiksvriendelijke, performante en volledige reserveringsmodule voor de verkoop van treinreizen”, stelt Bernard Fontenelle, manager travel trade en corporate sales NMBS Europe/Rail1. “De toepassing is geenszins vergelijkbaar met de vroegere, beperkte Railweb-module die men op zijn website kon plaatsen. De ‘white label’-toepassing presenteert een uitgebreid treinaanbod en kan volledig worden opgebouwd in de huisstijl van het reisbureau. Niettemin bevinden klanten zich op het boekingsplatform van NMBS Europe. Zij betalen hun tickets ook meteen aan NMBS Europe en de dienstverlening naverkoop rond wijzigingen, annuleringen en terugbetalingen gebeurt door het NMBS Europe Contact Center. Voor reisbureaus met een website biedt het ‘white label’-concept heel wat voordelen. Zij hoeven geen financieel risico te nemen en moeten zich niets aantrekken van de naverkoop. Zonder bijkomend werk kunnen zij hun klanten 24 uur op 24, 7 dagen op 7, de mogelijkheid geven om uiteenlopende treinproducten te reserveren”. Geïnteresseerde reisbureaus kunnen voor de ‘white label’-internettoepassing hun account manager of Brecht Vanhee, onze B2B Project Manager, contacteren. “Wij hebben zeer lang gepraat over dit ‘white label’-concept, er is heel wat werk aan voorafgegaan, maar tijdens een pilootproject bij een reisbureau hebben wij er zeer goede resultaten mee behaald”, stipt Bernard Fontenelle aan. Inmiddels werkt NMBS Europe/Rail1 volop

aan de introductie van een nieuwe Rail1 Online Booking voor reisbureaus. “Ook hier wordt het treinaanbod veel ruimer”, stelt Bernard Fontenelle. “De reisagent zal meer tickets en treinproducten online kunnen reserveren en bestellen. Voor producten die niet online beschikbaar zijn, voorzien wij een invulformulier. De reisagent kan daarin meteen alle voor ons noodzakelijke gegevens intikken. Op die manier optimaliseren wij de opvolging en afhandeling van dergelijke dossiers”, stelt Bernard Fontenelle nog. Geert Van Lierde

i

www.rail1.be

| 11 |


SERVICE

Rechtstreekse klanten mogelijk beter geïnformeerd

MEERWAARDE MAG GEEN MINWAARDE WORDEN

Klanten die rechtstreeks boeken, worden mogelijk beter geholpen bij crisissen dan zij die kiezen voor een reisbureau. Wanneer de reisagent hun gsm-nummer en e-mail-adres niet doorgeeft, en zelf onbereikbaar is, buigt hij zijn meerwaarde om in een minwaarde.

“Na de bomaanslag in Moskou was het heel belangrijk om onze klanten telefonisch te kunnen bereiken”, stelt Geert Sciot (Brussels Airlines). “Van wie rechtstreeks had geboekt, hadden wij het gsm-nummer omdat wij, als dienstverlenende airline, hen via sms verwittigen van wijzigende vluchttijden. Wanneer je geen gsm-nummer hebt en de reisagent onbereikbaar is, wordt het moeilijk. Ook weet de klant niet altijd dat wij zijn contactgegevens niet hebben. Misschien moet men op trade-niveau eens denken aan een database, die alleen wordt geopend in noodsituaties en die gsm-nummers en contactpersonen van reizigers tijdelijk stockeert. Wanneer wij het e-mailadres hebben, sporen wij de klant aan om online in te checken. Reisagenten weten dat die mogelijkheid bestaat, maar zij stellen het niet altijd voor aan hun klanten. Zonder contactgegevens is het onmogelijk om die, nochtans sterk, gewaardeerde service te bieden. Een touroperator kan zijn klanten nog bereiken via hoteliers en partners die de reis uitvoeren. Een airline heeft die mogelijkheid niet, maar wij willen ook snel en efficiënt communiceren want zo vermijd je mogelijke frustraties”. Baptiste van Outryve (Thomas Cook) stelt eveneens vast dat gsm-nummers vaak ontbreken. “Dikwijls vermeldt de reisagent een vast nummer. Dat is zinloos wanneer klanten al de avond voor hun vertrek overnachten nabij de luchthaven of wanneer wij klanten in noodsituaties in het buitenland moeten bereiken”. Reisbureaus moeten er, volgens Hans Vanhaelemeesch (Jetair), een automatisme van maken om juiste gsm-nummer in te voeren. “Enkel zo kunnen wij samen bewijzen dat wij onze klanten beter servicen bij crises”. 01

Informatie gebruiken Websites, flashberichten en touroperatorwebsites spelen een steeds belangrijker rol in de informatieverstrekking. “Door die te gebruiken, beschik je altijd over de meest uptodate situatie”, stipt Hans Vanhaelemeesch aan. “Je hebt deze informatie op scherm. Het spaart kostbare tijd omdat je niet moet telefoneren. Hierdoor creëer je ook meer tijd voor de callcenter-medewerkers, die de reisagenten zo nog beter pro-actief kunnen contacteren wanneer ze concreet nieuws hebben over een specifiek dossier”. Baptiste van Outryve suggereert dat reisagenten informatie over noodsituaties aanvullen met toelichting van hun lokale contacten. “Die testimonials dragen essentieel bij tot de inschatting van de situatie ter plaatse. Verder komt het erop aan om locaties

Toerismecodex

STANDAARDWERK De achtste uitgave van Jos Speybrouck’s Toerismecodex is eens te meer een standaardwerk geworden voor de reissector. De Toerismecodex bundelt als enige alle mogelijke wetteksten met betrekking tot de toeristische sector. Met tal van voetnoten, toelichtingen, verwijzingen naar rechtspraak en arresten maakt Jos Speybrouck, tevens coördinator van het Kenniscentrum Reisrecht KHBO, de soms saaie en ondoorgrondelijke wetteksten begrijpelijk voor elkeen die terzake niet juridisch is onderlegd. Meer dan bij vorige edities heeft de actualiteit van de laatste twee jaren gezorgd voor een grondige update. Zo werd rekening gehouden met het Europese verdrag van Lissabon, de vernieuwde douanewetgeving, de aanpassingen aan het Vlaamse reisbureaustatuut met de nieuwe gedragscode, de Brusselse Reisbureau-ordonnantie, het nieuwe Vlaamse logiesdecreet, de uitspraken van het Europees Hof over de luchtpassagiersverordening, de nieuwe verordening voor treinreizigers en cruisepassagiers, enzovoort. In vergelijking met de uitgave van 2007 werd meer dan de helft van de pagina’s vernieuwd. Elkeen die op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen in toerisme, kunnen wij dit naslagwerk alleen maar aanbevelen. Jos Speybrouck, Toerismecodex, Academia Press, Gent, 2010, 462 pag., 24,50 euro GVL

| 12 |

INFOTRAVEL | Februari 2011


SERVICE

te visualiseren op kaart of tastbaar te maken voor de klant. Wanneer er incidenten zijn op 800 km. van de hoofdstad, dan kan je aangeven dat dit even ver is als vanuit Brussel naar Lyon”.

07/10/1985

Egyptische kust Kaping Achille Lauro voor de kust van Egypte

1990-1991

Irak-Koeweit Golfoorlog

21/12/1988

Lockerbie Pan Am-vlucht ontploft boven Lockerbie, 270 doden

Flexibel en toegankelijk

17/11/1997

Luxor Aanslag op toeristenbus, 62 doden

De reisagent kan zijn meerwaarde tegenover zijn klanten bewijzen door maximaal beschikbaar te zijn, klinkt het bij eenieder. Daarvoor moet hij zich flexibel opstellen en stand-by zijn, ook buiten de kantooruren of tijdens weekends. “Maak daarvoor afspraken met collegae, of voorzie een beurtrol”, stipt Hans Vanhaelemeesch aan. “Zorg ervoor dat je backoffice systemen van thuis uit bereikbaar zijn. Zo heb je toegang tot je klantendossiers en elektronische informatiekanalen. Gebruik de informatie van de touroperator om je toegevoegde waarde te realiseren. Als een reiziger je vanuit zijn vakantiebestemming belt, dan verwijs je hem best door naar de lokale vertegenwoordigers. Zij kunnen meteen in actie schieten en een oplossing zoeken. Op die manier is de vakantiebeleving van je klant verzekerd en kan hij verder van zijn vakantie genieten”.

07/08/1998

Dar es Salaam, Nairobi Aanslag op VS-ambassades

23/02/1999

Galtür Lawine, 31 doden

11/09/2001

New York - Washington Aanslagen Twin Towers en Pentagon, 2974 doden

11/04/2002

Djerba Aanslag op El-Ghriba-moskee

12/10/2002

Bali Aanslag in een toeristische discotheek

2002-2003

Zuid-Oost-Azië SARS

16/05/2003

Casablanca Diverse aanslagen

11/03/2004

Madrid Aanslagen op forensentreinen

26/12/2004

Zuid-Oost-Azië Zeebeving, 230.000 doden,ca. 2300 toeristen

07/04/2005

Caïro Aanslag op Khan al Khalili markt

Baptiste van Outryve signaleert verder problemen met luchthavenshuttles die door de reisagent worden voorgesteld. “Wanneer vluchttijden in crisissen op het laatste ogenblik of ’s nachts moeten worden gewijzigd voor versnelde repatriëringen, zien wij meermaals dat het luchthavenvervoer er niet is wanneer klanten in België aankomen. Ideaal moet de klant ook een bereikbaar nummer van die service hebben om hen al vanuit het buitenland te verwittigen dat de vlucht vroeger aankomt”.

07/07/2005

Londen Bomaanslagen in metro en bus

23/07/2005

Sharm el-Sheikh Aanslag

23-29/08/2005

Bahama’s, VS Orkaan Katrina

24/04/2006

Dahab (Egypte) Aanslag in badplaats

Geert Van Lierde

01 De aswolk van de IJslandse vulkaan met de onuitspreekbare naam stuurde het luchtverkeer boven Europa danig in de war. 02 Voor het toerisme is de ‘revolutie’ in Egypte geen goede zaak. Het zal nog wel een poosje duren, vooraleer de hotels in Cairo (hier hotel Oberoi Mena House aan de voet van de piramides) opnieuw toeristen zullen mogen ontvangen (foto pvo). 03 Als er chaos heerst op de luchthaven, ben jij maar wat blij als je kunt terugvallen op professioneel advies. 02

INFOTRAVEL | februari 2011

31/12/2006

Bangkok Aanslag

29/01/2007

Eilat Aanslag

19/02/2007

Zuid-Thailand Diverse aanslagen

18/01/2008

Yemen Aanslag op Belgische toeristen

02/09/2008

Bangkok Rellen

26/11/2008

Mumbai Aanslagen

2009

H1N1-virus

29/03/2010

Moskou Aanslag in metro

11/04/2010

Thailand Rellen

14-20/04/2010

Ijsland Eyjafjallajökull-vulkaanuitbarsting

09/01/2011

Tunesië Rellen

24/01/2011

Moskou Aanslag luchthaven

28/01/2011

Egypte Rellen

03

| 13 |


SERVICE

Travel 2010

e-toerisme zal brochures niet uitschakelen Travelmedia organiseerde een dagcongres over online travel.

Vlaams Minister voor Toerisme Geert Bourgeois citeerde hoopgevende cijfers waaruit blijkt dat de toeristische sector zich sneller dan de algemene economie over de crisis zet. In eerste 7 maanden van 2010 noteerde Vlaanderen 6% meer aankomsten en 4,3% meer overnachtingen dan in de vergelijkbare periode 2009. De draad van het recordjaar 2008 is opgenomen, zeker qua aankomsten (zelfs 2% meer), nog niet qua overnachtingen (-1,3%). Maar goed, de (internationale) toerist van vandaag is volgens de minister een e-toerist geworden. Hij baseerde zich daarbij op gegevens van de ITB, waaruit blijkt dat er vorig jaar een stijging van 11% was van het aantal online boekingen, waarvan globaal 2/3 rechtstreeks en 1/3 via een tussenpersoon (reisagent) gebeurt. Daar zijn vier grote redenen voor: meer internetgebruikers, wijzigend aankoopgedrag, de demografische evolutie en de last minute trend. De toerist van vandaag wordt verwend en is kieskeurig. Daarom is kwaliteit de boodschap. William Visterin, hoofdredacteur Smart Business Strategies, illustreerde zijn betoog aan de hand van het voorbeeld (inmiddels verdwenen) hotel Atlanta (in Antwerpen), alias Fawlty Towers 2.0. De IT-journalist onderscheidt vier grote trends: the user generation (slaat vooral op de sociale netwerken: invloed reviews is groter dan de sterren van de hotels), the mobile generation (volgens de prognoses zou in 2013 liefst 46% in België over een Smartphone beschikken), the digital generation (er worden 800 miljard gigabytes per jaar opgeslagen) en the always on generation (zowel qua performance als availability: 24/24 en 7/7). De reisindustrie dient zich daaraan te spiegelen. The future is mocial Jeroen van Velzen, van het Nederlands bedrijf The Sound of Data, gaf een overzicht van de snelle groei der mobile travel applications. “The future is mocial” (=mobile + social) en de penetratie van de smartphone gaat veel harder dan gedacht. De vraag is alleen wie (Blackberry, iPhone, Android,…) het gaat halen. Voor de reisindustrie komt het er op aan zoveel mogelijks apps te bouwen, waarbij de bookings uiteindelijk maar de top van de piramide van zijn. (praktische info, zoals bijv. flight info, moet persoonlijk zijn, intuïtief zijn, de stressfactor wegnemen, oog hebben voor de context,...) Bestuurder-directeur WES Rik De Keyser overliep systematisch de diverse fasen in het beslissingsproces van de vakantieganger (bestemming - shopping - boeken - ervaring), met daarbij telkens de mogelijkheden om online of offline te gaan. Zijn conclusie luidde dat we volop in een overgangsfase zitten tussen traditionele en nieuwe media, waarbij respectievelijk een in- en uitstroom aan de gang is. Het zou zelfs een historische vergissing van reisorganisatoren zijn om de brochures te laten vallen want ook de jongere generaties blijven vasthouden aan prints. De 55+ wordt een steeds belangrijker doelgroep. Gabriel Goldberg, ex-Google België en oprichter Semetis, hield de case NMBS Europe (www.b-europe.com) tegen het licht en |14|

distilleerde daar 6 gouden websiteregels uit: de objectieven vastleggen, de rollen duidelijk definiëren, sterke processen opzetten, de resultaten van de analyse evalueren, de veranderingen in het management toepassen en de actie beoordelen. Ongetwijfeld de meest geanimeerde uiteenzetting kwam van Karl Gilis. De man achter het usabilitybedrijf AGConsult gaf met z’n 22 tips om meer omzet te draaien via zijn reiswebsite. Voor surfers is uw reiswebsite alles, zei hij in directe no-nonsense stijl, en in dit perspectief dient het ego gewoon achterwege gelaten. Geef het volk wat het volk verlangt, houd uw navigatie simpel en bouw die rond de kerntaken. Ook de zoekfunctie dient menselijk te blijven, er dient gebruik gemaakt van facetten of filters, er dient ingespeeld op sociale aspecten, de bestelprocedures moeten zo snel mogelijk werken (geen registratie) en er dient een service na de verkoop te zijn. Daan van Luipen (Corendon-Nederland) werd in laatste instantie opgeroepen omdat een andere spreker verstek had gegeven. Hij hield het bij een vrij technische uiteenzetting over performance based marketing, engagement mapping en retagetting campagnes. Corendon paste als eerste touroperator de iPhone applicatie toe en dat voorbeeld kreeg snel navolging.Jean-Philip De Tender, netmanager één (VRT), was ergens een vreemde eend in de bijt. “Alles is een verhaal”, meteen ook de naam van zijn boek, was de absolute rode draad doorheen het alleszins kleurrijk discours van deze story evangelist, die er zelf thuis in Brussel een B&B op nahoudt. Reizen is volgens hem op zijn beurt een vat vol verhalen. ROPO-model Peter van den Steen, dir. marketing en communicatie Thomas Cook, bouwde een zeer gedocumenteerd exposé op rond 7 eenvoudige stappen naar Multichannel. Opvallend is dat het grote online-werk in ons land duidelijk onder het Europees gemiddelde ligt, en dat heeft volgens hem alles te maken met “Belgian trust in e-commerce is still low”. Peter van den Steen had het onder meer ook over de online travel agents, genre Expedia en Priceline (van booking.com) waarbij de hamvraag is wie van de 5 grote spelers in Europa het gaat halen, maar waarbij Thomas Cook vastbesloten is ook zijn woordje mee te spreken. Focussend op het ROPO-model (Research Online, Purchase Offline) luidde de prognose dat tegen 2015 voor wat ons land betreft het aantal klanten met volledige digitale initiatieven zal gestegen tot 40% (nu 15%). De afsluitende keynote in dit congres kwam op het actief van Stephan Bosman, de grote man achter de internet review Zoover Media. Hij zag de laatste jaren een volledige integratie van social travel verticals groeien. Ze hebben geleid tot een hoger serviceniveau, minder klachten en een hogere çonversie in het beoordeelde bedrijven, luidde het. In de toekomst zal meer aandacht besteed worden aan de fase tussen het boeken en de vakantie, de zgn. voorpret. Er zullen ook reviews van private huizen opgestart worden. Daniel Steevens

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011


EXPERIENCE

Sri Lanka: ideale ‘Azië’bestemming in zakformaat De smaragdgroene parel glinstert weer

Sri Lanka steekt opnieuw zijn neus aan het toeristische venster. Nu de burgeroorlog met de Tamiltijgers afgelopen is, wil het vroegere Ceylon opnieuw toeristen aantrekken. Dit wordt de Belgische vakantieganger extra makkelijk gemaakt door een rechtstreekse vlucht vanuit Brussel met TUI Airlines naar Colombo. We reisden mee met Thomas Cook en ontdekten een veelzijdig Aziatisch land in zakformaat. De groene parel in de Indische Oceaan glinstert weer. Sri Lanka (letterlijk: ‘schitterend eiland’ in het Sanskriet) wordt al eeuwen omwille van haar schoonheid bezongen. Marco Polo noemde het eiland het mooiste wat hij ooit gezien had, terwijl de Arabieren geloofden dat hier ooit Adam en Eva in de tuin van Eden leefden. Wat er ook van zij; het tropische eiland biedt een onweerstaanbare mix van eeuwenoude cultuur, boeddhistische tempels, ongerepte natuur met veel olifanten, gouden stranden en vooral mensen die je altijd en overal een glimlach gunnen. Wie voor het eerst in Sri Lanka komt, kiest doorgaans voor een begeleide rondreis. Een van de klassiekers is de leeuwenrots van Sigiriya, die zo’n 200 meter hoog boven de jungle uittorent. Bovenop deze monoliet bouwde een Singalese koning in de vijfde eeuw zijn vesting. De klim er naar toe is hels (1.000 trappen) en wie hoogtevrees heeft, kan het beter maar laten. Maar je wordt beloond met een weergaloos zicht over het groene landschap. Bovendien passeer je de 15 eeuwen oude fresco’s van de Wolkenmeisjes. Niemand weet nog waar deze rondborstige, mysterieus kijkende meisjes voor staan (hofdames, tempelvrouwen of asparas-hemelse nimfen), maar ik krijg zo de indruk dat het er ooit goed toeven was bovenop die rots.

De tand van Boeddha Sri Lanka wordt soms wel Boeddha’s eiland genoemd. Boeddha bezocht het eiland meermaals en vond hier zijn eerste verlichting. In het bergstadje Kandy wordt de belangrijkst relikwie van Sri Lanka bewaard: een hoektand van Boeddha. Die bevindt zich in de Dalada Maligawa, de Tempel van de Tand. Overigens krijg je de heilige tand zelf niet te zien, want die ligt opgeborgen in 7 gouden schrijnen van opeenvolgende grootte, die in elkaar passen als een matroesjka.

Praktisch Hoe erheen: Sinds 30 oktober van vorig jaar vliegt TUI Airlines elke zaterdag rechtstreeks van Brussel naar Colombo (Sri Lanka) en Male (Malediven). Info: www. jetairfly.be Touroperator: Wij reisden met Thomas Cook naar Sri Lanka. De Gentse touroperator biedt in de brochure Exotische Vakanties naast een 8-daagse ‘Ceylon Klassiek’ rondreis (vanaf 1.569 euro) ook het originele 6-daagse circuit ‘In het spoor van wilde luipaarden en babyolifanten’ aan, waar de nadruk ligt op de natuur (vanaf 1.595 euro). Er zijn ook strandvakanties mogelijk in Negombo, Wadduwa/Kalatura en Beruwala/Bentota. Een week all inclusive in Hotel Bentota Beach bijvoorbeeld, heb jij vanaf 1.595 euro. Rondreizen kunnen steeds gecombineerd worden met een strandverblijf in Sri Lanka of de Malediven. Prijsvoorbeeld: Rondreis Classi-

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011

cal Ceylon + 7 nachten op Sun Island Resort Malediven vanaf 2.388 euro. Info: www.thomascook.be Klimaat en beste reisperiode: Tropisch. Tussen december en maart is het droge seizoen, maar regen is altijd mogelijk. Verblijf: Wij logeerden in Cinnamon Lodge (Habarana), Caaya Citadel (Kandy), Bentota Beach Hotel (Bentota) en de Cinnamon Lakeside (Colombo). Info: www.cinnamonhotels.com, www.chaayahotels.com, Reisformaliteiten: Reispas vereist, visum ter plaatse regelen. Geld: 1 euro = 150 Sri Lankan Roepies Taal: Singalees, Tamil en Engels Gezondheid: Geen vaccinaties vereist, maar middel tegen buikloop en anti-mugspray zijn handig.

| 15 |


EXPERIENCE

01

02

Belangrijk is ook het eeuwenoude klooster van Dambulla. In vijf opeenvolgende grotten werden in een tijdsbestek van 2.000 jaar door monniken duizenden fresco’s geschilderd en honderden Boeddhabeelden geplaatst. De druk bezochte UNESCO-site werd drie jaar gesloten, wegens een Duitse toeriste die er niets beters op had gevonden om voor de foto op de schoot van één van de Boeddhabeelden te gaan zitten. Wie een Boeddhistisch heiligdom betreedt moet immers enkele voorschriften in acht nemen. Blootsvoets de tempels binnentreden bijvoorbeeld en nooit met de rug naar een Boeddhabeeld gaan staan. Ook in de oude koningsstad Pollonnaruwa gelden deze regels. In deze grote ruïnestad vind je nog veel gebouwen, tempels en stupa’s. Hoogtepunt is de Gal Vihara. Uit één granieten wand zijn vier gigantische sculpturen gehakt, waaronder een liggende Boeddhafiguur van maar liefst 14 meter lang. Deze plaats straalt zoveel harmonie en schoonheid uit, dat zelfs minder spirituele bezoekers onder de indruk raken. Jammer is dat de beeldengroep sinds enkele jaren door een lelijk afdak wordt overschaduwd.

01 In het Olifanten ‘weeshuis’ in Pinnawela worden gewonde of verlaten dikhuiden opgevangen. Iedere dag nemen de mastondonten een bad in de rivier. 02 De leeuwenrots van Sigiriya torent 200 meter boven de jungle.

Tropisch groen Op Sri Lanka is ook de natuur overweldigend. Je rijdt door een smaragdgroen eiland, vol met rijstvelden en allerlei plantages. Het tropische eiland heeft nog grote stukken oerwoud waar

Het tropische eiland biedt een onweerstaanbare mix van eeuwenoude cultuur, boeddhistische tempels en ongerepte natuur wilde olifanten en luipaarden in rondwaren. Olifanten zie je zeker in Pinnawela, waar een weeshuis is gesticht waar verlaten of gewonde dikhuiden worden opgevangen. De kleintjes worden 5 keer per dag met de papfles gevoederd. Spectaculair is ook de tocht van zo’n 70 mastodonten door een straatje naar de rivier. Dan nemen ze één na één een bad in de bruine rivier. Dieper in het binnenland komen we in het bergland, dat wereldberoemd is omwille van de Ceylonthee. Op de steile hellingen treffen we theeplantages aan. De pluk wordt gedaan door Tamilvrouwen in veelkleurige sari’s, die tot 30 kilo per dag kunnen halen. Vijf kilo theeblaadjes leveren 1 kilogram thee op. Na een rondreis op het mooie eiland, nemen veel reizigers nog enkele dagen platte rust op de goudgele stranden die je vooral aan de westkust onder de hoofdstad Colombo vindt. Populair is Bentota, waar je onder een palm kunt genieten van strand, zon en haar ondergang. Tekst & Foto’s : Peter Van Oyen

Nadromen op de Malediven Wie een weekje Sri Lanka heeft doorkruist, kan zijn indrukken het best verwerken op de Malediven. Dit eilandenparadijs was nog nooit zo dichtbij, want het toestel dat u naar Sri Lanka bracht, vliegt verder naar Male op de Malediven. Combinatiereizen worden hierdoor makkelijker. De Malediven bestaan uit zo’n 1.200 eilanden, waarvan een 90-tal zijn omgetoverd tot toeristenoorden. De eilandjes zijn meestal piepklein en je wordt erheen gebracht met speedboot of watervliegtuig (transfert 120 dollar p.p enkel). Ter plaatse vind je droomstranden met het witste zand en het blauwste water. Meer dan zonnebaden, zwemmen, snorkelen of duiken (ook de onderwaterfauna is verbluffend) hoef je niet te doen. Slapen onder een palmboom kan ook. Of je doet zalig niets op het eigen terras van jouw watervilla. De Indische Oceaan (toegang via een trapje) is dan jouw achtertuin. Wij verbleven op Sun Island Resort,

| 16 |

één van de iets grotere eilanden van de archipel. 7 nachten PVO half pension vanaf 1.719 euro.

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011


EXPERIENCE

Imagine Travel doet dromen van Sri Lanka Sri Lanka maakt uiteraard deel uit van de productie van Imagine Travel, omdat deze bestemming perfect past binnen de visie en doelstellingen van deze touroperator. De nieuwe reisaanbieder biedt op deze bestemming 2 individuele rondreizen met privéwagen aan (een 10- en 15-daagse tocht). De touroperator stelt ook een klassieke rondreis voor die de reiziger langs de voornaamste bezienswaardigheden brengt. Maar Imagine Travel laat ook de verbeelding aan de macht. Zo wordt de rijke cultuur van Sri Lanka verwerkt met een olifantentocht, een wandeling in het regenwoud, mogelijkheden tot fietsexcursies enz... De reis wordt dan ook geen valiezenkoers, maar geeft de reiziger de kans om alle aspecten van dit mooie land in zich op te nemen. Op aanvraag kunnen deze reis gemakkelijk verlengd worden met strandverblijven op het eiland zelf of op de paradijselijke Malediven. PVO

Monnik in typisch oranje gewaad. >

Egypte, Azië, Midden-Oosten, Midden-Amerika, Portugal, Spanje, Rusland, Rails & Rivers

T R A V E L

Egypte

Azië

T R A V E L

T R A V E L

zomer 2011

India, Nepal, Bhutan, China, Indonesië, Sri Lanka, Filippijnen, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Borneo, Maleisië, Myanmar, Japan

Midden-Oosten T R A V E L

Midden-Amerika

Syrië, Jordanië, Oman, Verenigde Arabische Emiraten, Libië, Oezbekistan

T R A V E L

Mexico, Ecuador, Guatemala, Honduras

zomer 2011

winter 2010 / 2011 zomer 2011

Portugal T R A V E L

Spanje T R A V E L

winter 2010 / 2011

Rails & Rivers

Rusland, T R A V E L

de Baltische Landen & Oekraïne

T R A V E L

editie 2011

editie 2011

editie 2011 editie 2011

Nieuwe zomerbrochures nu beschikbaar. Meer info: 050 40 80 40 of info@imaginetravel.be U vindt onze brochures ook online op www.imaginetravel.be

IM032_IMAGINE_ADV_A5H_NL_OK.indd 1

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011

25-01-2011 09:42:50

| 17 |


FOCUS

Eerlijke of oneerlijke concurrentie?

LUCHtHAVens striJden om LeisUrePAssAGiers Voor vakantievluchten kiest lang niet iedereen voor de nationale luchthaven in Zaventem. Touroperators promoten zelfs afreizen in regionale luchthavens door kortingen aan de reizigers toe te kennen. Bovendien positioneren steeds meer vakantievliegers een deel van hun toestellen in Oostende, Luik of Charleroi. Ook budgetvliegers maken gebruik van de regionale luchtvaartpolen om hun (goedkope) tickets aan de man te brengen. Brussels Airport spreekt dan weer van concurrentievervalsing, doordat (vooral) de Waalse luchthavens feitelijk gesubsidieerd worden door overheidssteun. Infotravel brengt de 5 luchthavens schematisch voor u in kaart.

België heeft één nationale (Brussel-Zaventem) en vier regionale luchthavens (Antwerpen-Deurne, Charleroi-Gosselies, LuikBierset en Oostende-Middelkerke). Als we de nationale luchthaven tegenover de regionale luchthavens plaatsen, zien we dat zowel Brussels Airport als de regionale luchthavens voor de leisurepassagiers zowel voor- als nadelen kunnen hebben. Een regionale luchthaven heeft als voordeel dat je minder lang moet aanschuiven voor het inchecken, dat de parkingen goedkoper zijn, dat de tickets voor de vluchten vaak voordeliger zijn en dat ze (met de auto) gemakkelijker bereikbaar zijn. Nadeel is dan weer dat er een beperkte tax free shopping en horeca-service op de regionale luchthavens bestaat. De verbindingen met het openbaar vervoer zijn vaak ook niet optimaal. Daarnaast mag je ook niet vergeten dat Brussels Airport nog steeds het grootste aantal vluchten en bestemmingen voor zijn rekening neemt, ondanks het feit dat (sommige) regionale luchthavens hier duidelijk aan een inhaalbeweging bezig zijn.

>

| 18 |

In de wereld van de volwassenen is de strijd om de leisurepassagiers geen kinderspel.

Luchthaven Brussel-Zaventem Officiële naam: Brussels Airport Aantal passagiers 2010: Brussels Airport telde vorig jaar 17.181.000 reizigers, een bescheiden groei van +1,1% tegenover 2009. Bestemmingen: Rechtstreekse vluchten naar meer dan 200 bestemmingen in gans de wereld, met veel vluchten naar Europese en Afrikaanse bestemmingen. Vooral het intercontinentale verkeer zit in de lift. Parking: Brussels Airport stelt 12.500 parkeerplaatsen ter beschikking. Op wandelafstand van de terminal gaat dit om 10.600 plaatsen. De afstandsparking heeft een shuttledienst in optie. In het parkeeraanbod zitten zowel producten voor kort- als langparkeren als speciale parkeerdiensten zoals vipparkings en een extra beveiligde parkings. Prijsvoorbeeld: 4 euro voor 1 uur in Front Parking, 22 euro voor 24 uur. In long term parking (+ shuttle) is dit 15 euro (13.50 euro in promotie) per dag. Restaurants & bars: meer dan 30 bars & restaurants, waaronder 3 Starbucks, 3 Pizza Hut’s en 2 Quick vestigingen. Winkels en Tax Free shops: In 2008 werd op Pier A een gloednieuw shopping center geopend met meer dan 20 luchthavenshops. Op gans de luchthaven is een grote rol weggelegd voor Belgian Sky Shops, dat meer dan 30-tal tax free/travel value winkels uitbaat. Met de verkoop van 1 kilogram chocolade per minuut (meer dan 600 ton per jaar) is Belgian Sky Shops de grootste chocoladeverkoper ter wereld. Ook parfums en alcohol gaan vlot over de toonbank. Bereikbaarheid: • per wagen: Het vliegveld ligt langs de N-201 en is gemakkelijk bereikbaar vanaf de buitenste rondweg rond Brussel. Je hoeft gewoon de borden Luchthaven Zaventem te volgen. Tijdens spitsuren is er wel vaak een probleem met ellenlange files op de Ring. Tijdig vertrekken is dan de boodschap. • per trein: Brussel Airport heeft een treinstation in de kelder van de terminal. Van dit station Zaventem (Luchthaven) rijdt de Airport City Express vier keer per uur naar de stations Brussel-Zuid, -Centrum en -Noord. In het kader van het Diabolo-project (moet de Noordelijke ontsluiting van het INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011


FOCUS

station richting Antwerpen verbeteren) heeft de NMBS besloten om de kostprijs van de tickets van en naar de luchthaven te verhogen. De reiziger wordt daardoor verplicht per rit op zijn treinticket 2.10 euro extra toeslag te betalen • per bus: Het busstation bevindt zich onder de Aankomsthal. Bussen van De Lijn rijden naar het centrum van Brussel; bussen van STIB/ MIVB rijden naar de hoofdkwartieren van de NAVO en de Europese Unie en eindigen bij het treinstation Brussel-Luxemburg. Er is een speciale Brussels Airlines Expressbus die om het uur naar en van Antwerpen rijdt. Prijs: € 10,- voor volwassenen en  € 5,- voor kinderen Info: www.brusselsairport.be

Luchthaven Charleroi-Gosselies Officiële naam: Brussels South Charleroi Airport Aantal passagiers 2010: 5.195.372 passagiers. Dat is een stijging met liefst 32 procent. Bestemmingen: Meer dan 60 bestemmingen naar Zuid- en Oost-Europa en Noord-Afrika. Parking: Brussels South biedt 4 parkings aan, geschikt voor zeer korte duur (Express parking), korte duur (Airport Parking) en lange duur (Long Term Parking en Lock Park). Een uur in de Express parking kost 4 euro, in de Airport Parking is dat 3 euro. Voor een dag in de Airport Parking betaal je 16 euro. Restaurants & bars: Zes horecazaken en een aantal vendingmachines. Winkels & Tax free shops: Enkele Sky Shops en een boekenwinkel. Bereikbaarheid: • Per wagen: vlot bereikbaar via autowegen A 54 en E 42. Op de A 54 neem je de afrit afrit 24 (Ransart Charleroi Airport), op de E 42 is dat afrit 14 (Heppignies). • Per trein: Vrij omslachtig wat er is geen station in de luchthaven. Je kan de trein nemen tot station Charleroi Sud. Daar neem je de rechtstreekse bus A (20 minuten) na de luchthaven. Enkele rit: 2.7 euro. • Per bus: Tweemaal per uur rijdt een pendelbus (Brussels City Shuttle) naar het treinstation Brussel Zuid. De bushalte bevindt zich aan het kruispunt van de Frankrijkstraat met de Onderwijsstraat. Een enkele rit kost 13 euro. Heen en terug 22 euro, tickets verkrijgbaar in luchthaventerminal of via internet (www.voyages-lelan.be) Info: www.charleroi-airport.com

Luchthaven Oostende-Middelkerke Officiële naam: International Airport Ostend-Bruges Aantal passagiers 2010: Vorig jaar waren er 213.638 t.o.v. 192.776 in 2009 ( een procentueel verschil van +10,8 %) Bestemmingen: Een 12-tal zonnebestemmingen in Griekenland, Spanje, Tunesië en Turkije. De vakantievluchten worden uitgevoerd door Jetairfly en Thomas Cook Airlines. Parking: De 2 luchthavenparkings zijn 24 u op 24 toegankelijk en bevinden zich enerzijds tegenover het passagiersgebouw (Parking I) en anderzijds tegenover het technisch gebouw van de luchthaven (Parking II). Tarieven: 1, 5 euro voor 1 uur in Parking I, 1 euro voor 1 uur in parking II. Een dag parkeren kost in beide parkings 7 euro. Restaurants & Bars: 2 restaurants (Bel Air & Charles Lindbergh) Winkels & Tax Free shops: geen Bereikbaarheid: • Per wagen: De luchthaven is makkelijk bereikbaar via de autosnelweg E40. In Jabbeke blijft u de E40 volgen, richting Calais/Veurne/ Nieuwpoort ; volg de aanduiding “Luchthaven Oostende”. U neemt afrit nr. 5 Luchthaven Oostende/Gistel en dan nog enkele kilometers. • Per trein: geen station, dichtst bijzijnde station is Oostende • Per bus: aan het station van Oostende neemt u bus 6 “Raversijde via Luchthaven” op het busperron nr. 15. Info: www.ost.aero

Luchthaven Luik-Bierset Officiële naam: Liège Airport Aantal passagiers in 2010: Het reizigersverkeer deed het niet zo goed. Vorig jaar werd een passagiersaantal van 299.043 opgetekend, tegenover 356.782 in 2009 (een daling van 16%). Op cargogebied presteerde de luchthaven wel goed. Bestemmingen: Een 20-tal bestemmingen in Zuid-Europa, Balkan, Noord-Afrika en Midden-Oosten. Thomas Cook Airlines en Jetairfly nemen een groot deel van deze vluchten tot hun rekening. Parking: Twee Front parkings voor de terminal, één ‘Long-Terme’ (open van 1 april tot en met 31 oktober) op 400 meter van het luchthavengebouw. Tarieven: Minder dan 1 uur: gratis, 1 uur: 2 euro, een dag : 10 euro. Restaurants & Bars: 1 bar & 1 restaurant

PARTYBEEST OF ZONNEKLOPPER? VLIEG ER NÚ IN! Zoekt u de zon op in Spanje, op de Griekse eilanden of aan de Turkse of Tunesische kust? Start uw vakantie zonder stress. Vertrek vanuit de luchthaven van Oostende.

• Vlot bereikbaar • Betaalbare parking • Ontspannen sfeer • Alle info: contacteer uw touroperator • www.ost.aero

adv-passagier_NL_186x85.indd 1

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011

www.amazing-advertising.be

Alicante - Mallorca - Tenerife - Malaga - Gran Canaria - Kreta - Kos - Rhodos - Izmir - Antalya - Bodrum - Enfidha (Monastir)

1/25/11 5:19:07 PM

| 19 |


FOCUS

Shops: 1 duty free shop Bereikbaarheid: • Per wagen: Op 9 kilometer van Luik, onmiddellijk aan de E 42, afrit 3 • Per trein: geen station, dichtste stadion Luik-Guillemins • Per bus: regelmatig bussen van Luik-Guillemins naar luchthaven (lijn TEC 53 en TEC 57). Prijs enkele rit: 1.40 euro. Voor de vluchten naar Tel Aviv is er een shuttle vanuit Antwerpen (opstapplaats: Stadspark) en Brussel (opstapplaats: station Brussel-Noord). Prijs per traject:15 euro (kinderen 10 euro).

Je

Th

Je

Je

Boa Vista 2 Sal 2 Cyprus Paphos 2 2 Egypte verlies Caïro van bijna 4 %1 tov 2009. 2 Hurghada 7 5 Bestemmingen: London-City

Info: www.liegeairport.com

1 en Manchester (hoofdzakelijk Luxor 3 2 zakenreizigers) Marsa Alam 3 2 Parking: Sharm el Sheikgratis parking 6 5aan terminal voor 500 wagens Taba 2 Shops: Airport shop3 Frankrijk Restaurants & Bars: 1 restaurant-brasserie Belair; open van 7 Corsica / Ajaccio 1 totCorsica 22 uur, weekends vanaf 9 uur. / Bastia 1 Bereikbaarheid: Lourdes 2 2 3 • Toulon Per wagen: Vlot bereikbaar. Op Antwerpse Ring borden Griekenland Luchthaven Antwerpen in het oog houden Athene 3 4 • Chalkidiki Per trein: niet bereikbaar 2 1 • Chios Per bus: geen

Luchthaven Antwerpen-Deurne

Info: www.antwerp-airport.be Kreta / Chania 2 3

Officiële naam: Antwerp International Airport Aantal passagiers: ‘Vorig jaar waren er 162.840 passagiers, een

Corfu

4

6

Kos

3

5

Kreta / Heraklion Lesbos Mykonos

7 1 1

5

Olympische riviera Rhodos Samos Santorini Zakynthos Israël Tel Aviv

Vertrekluchthaven tot ... vluchten per week (*)

Varna Kaap Verdische Eilanden Boa Vista Sal

2 2

1 2 2

2

2

Egypte Caïro Hurghada Luxor Marsa Alam

1 7 3 3

2 5 2 2

Sharm el Sheik Taba

6 3

5 2

2

1 1 2

Griekenland Athene Chalkidiki Chios Corfu Kos Kreta / Chania

3

7 1 1

6 5 3

4

1 2 6

Samos Santorini

2

1 2

2

2

Tel Aviv Italië Calabrië / Lamezia Terme Napels ≥Puglia / Brindisi

Jetairfly

Thomas Cook Airlines

Jetairfly

4 2

1 4 3 2

5

1

1

2 2

1 1

2

3

1

1

2

2

2

2

1

1

3 2 3

2 2

(*) Het hoogste aantal vluchten per week wordt in juli en augustus uitge1 april-mei1 en september zijn er minder regionale vluchten per 1 Siciliëweek. / Catania 2 2 Rimini voerd. In Sardinië / Olbia Sicilië / Palermo Jordanië

2

2

Aqaba Kroatië

2

2

Dubrovnik Malta

2

1 1

1

Sicilië / Catania Sicilië / Palermo Jordanië

2 2

2 2

Aqaba Kroatië Dubrovnik

2

2

Montenegro Tivat Portugal Faro Lissabon

3

Kreta / Heraklion Lesbos Mykonos Olympische riviera Rhodos

Zakynthos Israël

1

2

3

1

2

1

1

2

2

2

1

2 3

Oujda Tanger Nador

1

3

Napels Puglia / Brindisi Rimini Sardinië / Olbia

Al Hoceima Casablanca Marrakech

1

2

1

4

Italië Calabrië / Lamezia Terme

Malta Malta Marokko Agadir

2 2

Cyprus Paphos

Frankrijk Corsica / Ajaccio Corsica / Bastia Lourdes Toulon

RIJSEL

CHARLEROI

Jetairfly

3

Thomas Cook Airlines

3

2

Jetairfly

3

LUIK

OOSTENDE Thomas Cook Airlines

Jetairfly

Bulgarije Burgas

Thomas Cook Airlines

BRUSSEL

1

2

1

Peter Van Oyen 2 6

Bestemmingen Zomerseizoen 2011

| 20 |

Th

3 3

Je

Je

3 2

Th

Th

Bulgarije Burgas Varna Kaap Verdische Eilanden

2 2

2 7

6

3

4

2

1 2 7

4

3

2

3

2

2 3 3

3

2 3 4

3

1

Madeira / Funchal Spanje Alicante Almeria Ibiza Fuerteventura Gerona

2

2

4 2 3 2 2

7 2 3 2 3

Gran Canaria Jerez Lanzarote Malaga Mallorca Menorca Murcia

4 2 2 7 7 2

5 2 2 7 7 2

Reus Santa Cruz de la Palma Tenerife Tunesië Djerba Enfidha Turkije

2 1 5

2 7

1

2

1

2

4

1

6 6

4 7

2

2 3

2 3

2 2

3 4

1

1

Antalya Bodrum Dalaman Istanbul Izmir Kusadasi

7 7 4

7 6 3

2 1

3 3

3 2

2 3

2

1 1

1 1

1

3

1

2

1

1

2

1

2 3

2

4

2

2 2

1 3 3

3 5

1 5

2 2

2 2

(*) Het hoogste aantal vluchten per week wordt in juli en augustus uitgevoerd. In april-mei en september zijn er minder regionale vluchten per week. INFOTRAVEL

1

| FEBRUARI 2011


FOCUS

Uitbreiden met Pier A West en Connector Brussel Airport hoopt binnen dit en vijf jaar de bestaande Pier A uit te breiden met een reeks bijkomende Gates. Ook wordt de tunnel naar Pier A omgebouwd tot een volwaardige luchthavenzone met ‘gates’ en een Connector-gebouw op de tarmac.

Beide projecten openen alvast perspectieven voor de creatie van een Star Alliance-zone, net zoals die thans wordt gecreëerd in de check-in-zone. Van een exclusieve zone zou evenwel geen sprake zijn omdat men alle luchtvaartmaatschappijen en passagiers mee wil laten betalen voor het project door een geleidelijke verhoging van de luchthaventarieven. Na uitvoerige besprekingen met de luchtvaartmaatschappijen en het finale oordeel van de overheidsregulator werden de nieuwe luchthaventarieven voor de periode van 1 april 2011 tot 31 maart 2016 doorgevoerd. Staatssecretaris Etienne Schouppe besliste een jaarlijkse tariefverhoging goed te keuren die gelijk is de evolutie van de consumentenprijsindex. Verder worden de tarieven verhoogd met een jaarlijkse gemiddeld toename van 0,28% als gevolg van investerings-

projecten zoals Pier A West en de Connector, die wordt voorzien van diverse gates. De nieuwe luchthaventarieven zouden ook niet langer de low cost carriers bevoordelen. Diverse luchtvaartmaatschappijen bevestigen de gelijkschakeling maar bij Brussels Airport houdt men het op ‘geen commentaar’ omdat tarifering behoort tot de interne commerciële politiek. Ook zouden er niet langer incentives worden gegeven voor nieuwe low cost-vluchten wanneer die bestaande routes van op Brussels Airport gevestigde airlines kannibaliseren. GVL

AntwerpAirport_IT_dec06_antwerp_city_airport_IT_NL_0601 11/02/11 14:35 Pagina 1

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011

| 21|


FOCUS

Productkennis essentieel voor verkoop cruises (deel 2)

TOUROPERATORS MET CRUISEDEPARTEMENTEN

Hoewel de verkoop van cruises in reiskantoren al jaren in stijgende lijn gaat, zijn er toch nog veel reisagenten die zich niet aan de verkoop van cruises wagen. De reden is vooral de gebrekkige productkennis, waardoor de reisagent vreest om zijn klant een verkeerde cruise aan te bevelen. De grote hoeveelheid schepen, rederijen en routes maakt het de reisagent dan ook niet gemakkelijk. Gespecialiseerde cruisetouroperators kunnen dan misschien een reddingsboei zijn. Ook generalisten en ‘gewone’ touroperators hebben departementen opgestart waar cruisespecialisten zitten. In het vorige artikel behandelden we de cruisetouroperators. Nu komen de touroperators met cruisedepartementen aan bod.

1. Arthemarine Arthemarine is een onderdeel van touroperator Arthema en biedt luxueuze strandvakanties aan op droombestemmingen. In de Caraïben en in de Stille Oceaan worden in de brochure ook enkele zeecruisevakanties voorgesteld. Het gaat voornamelijk om rederijen die kleine schepen in de vaart hebben. Aanbod aan rederijen:

Haumana Cruises, Star Clippers www.arthemarine.be

2. Asteria Expeditions Asteria Expeditions is een nichetouroperator die ‘buiten het gewone’ reizen organiseert naar de meest uiteenlopende bestemmingen. Een van de specialiteiten van deze reisaanbieder zijn poolexpedities. Aangezien deze ijzige bestemmingen alleen maar per schip bereikbaar zijn, is het dan ook logisch dat Asteria Expeditions hiervoor samenwerkt met gespecialiseerde cruiserederijen. Aanbod aan rederijen:

Polar Star Expeditions www.asteriaexpeditions.be

3. Bureau Scandinavië

> Laat u als reisagent informeren door de juiste cruise-TO of cruisespecialist.

| 22 |

Bureau Scandinavië is de specialist voor reizen naar Scandinavië en het Hoge Noorden. De touroperator biedt zowel zomer- als winterprogramma’s aan. De moeilijk toegankelijke poolgebieden INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011


FOCUS

worden verkend door schepen van de rederij Hurtigruten, waarvan Bureau Scandinavia in België de officiële vertegenwoordiger is. Aanbod aan rederijen::

Hurtigruten

www.bureauscandinavia.be

4. Club Med Club Med, de bekendste en oudste Europese organisatie van Clubvakanties, heeft de all in-formule in alle clubs ingevoerd en mikt op het luxesegment. De touroperator biedt zowel clubs op zonbestemmingen als in skigebieden aan. Wat weinig mensen weten is dat de touroperator ook een drijvend clubdorp heeft, de Club Med 2. Vaarroutes vind je in de Caraïben. Aanbod aan rederijen:

Club Med 2 www.clubmed.be

Aanbod aan rederijen:

Antartic Dream Expedition, Antartica XXI, Aranui, Azmara, Carnical Cruise Line, Celebrity Cruises, Compagnie du Ponant, Costa Cruises, Croisière de France, Crystal Cruises, Cunard, Disney Cruise Line, Hapag-Lloyd, Hapag-Lloyd, Hebridean, Holland America Line, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Orion Expedition Cruises, P& O Cruises, Paul Gauguin Cruises, Polar Star Expeditions, Princess Cruises, Quark Expeditions, Regent Seven Seas, Royal Caribbean International, Sea Cloud Cruises, Seabourn, SeaDream Yachtclub, Silversea, Star Clippers, Windstar Cruises www.enjoyparadise.be/cruises.aspx

6. Exclusive Destinations De Gentse luxetouroperator stelt in zijn brochure Worldwide reeds enkele cruises voor. Daarnaast geeft Exclusive Destinations ook een aparte Cruise brochure uit. Het gaat voornamelijk om luxerederijen, met vaargebieden in exotische oorden. Aanbod aan rederijen:

Azamara Cruises, Bora Bora Cruises, Compagnie du Ponant, Celebrity Cruises, Royal Caribbean, Seabourn, Seadream

5. Enjoy Paradise Enjoy Paradise is een flexibele luxetouroperator met een divers aanbod. De reisaanbieder heeft ook een departement cruises. Het aanbod varieert van budgetcruises over luxecruises tot expeditiecruises.

www.exclusive-destinations.be

ONTDEK de BEST bewaarde GEHEIMEN VAN

de EILANDEN van GUADELOUPE en word een GECERTIFIEERD SPECIALIST

De dienst voor toerisme van Guadeloupe stelt u een online opleiding voor om een specialist te worden van deze karaktervolle bestemming. Schrijf u in op onze e-learning en ontdek de eilanden van Guadeloupe dankzij de ludieke en interactieve online opleiding. www.secretsdesilesdeguadeloupe.com

BASSE-TERRE GRANDE-TERRE LA DÉSIRADE LES SAINTES MARIE-GALANTE

INFOTRAVEL | FEBRUARI 12011 Ann Guadeloupe_NL.indd

www.lesilesdeguadeloupe.com/pro

| 23 13/01/11 09:01

|


FOCUS

7. Jetair Jetair heeft in het verleden samenwerkingsverbanden opgezet met cruisemaatschappijen, maar is blijkbaar van deze piste afgestapt. Het aanbod aan cruises is bij deze touroperator vandaag zeer beperkt. Alleen tijdens de zomerperiode worden in de Middellandse Zee (Griekse eilanden) enkele cruises voorgesteld. Cruises behoren duidelijk niet tot de core business van deze generalist. Aanbod aan rederijen:

Louis Cruises www.jetair.be

8. Kuoni Kuoni heeft een aparte brochure Cruises. Het gaat voornamelijk over een inspiratiebrochure, waarmee de klant alle kanten op kan. Je kan kiezen voor ‘cruise only’ arragementen maar ook voor pakketreizen, waarbij vluchten en transferts inbegrepen zijn. Vaak zijn interessante landarrangementen inbegrepen in de prijs. Kuoni biedt vaarvakanties in de Pacific, Middellandse Zee, Indische Oceaan en Transatlantische overvaarten aan. Opvallend is dat veel cruises vertrekken uit Nederland. Aanbod aan rederijen:

Celebrity Cruises, Costa Cruises, Fred Olsen Cruises, Harmony Cruises, Holland America Line, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Princess Cruises, Royal Caribbean

9. Odysseus Het cruise-aanbod is te vinden bij Silverblue, een nevenbedrijf van de Lierse luxetouroperator dat vooral cruises uit het hoger segment aanbiedt. We behandelden het aanbod in vorig nummer bij gespecialiseerde cruisetouroperators.

10. Rainbow Rainbow is voornamelijk gespecialiseerd in strandvakanties op droombestemmingen. De Brusselse touroperator biedt ook een beperkt aantal cruises aan in exotische vaargebieden als de Stille Oceaan, de Caraïben en de Indische Oceaan. Aanbod aan rederijen:

Aranui, Bora Bora Cruises, Dream Yacht Cruises, Four Seasons Cruises, Haumana, Star Clipper

Aanbod aan rederijen:

Antartic Dream, Antartica XXI, Cruceros Australis, Galapagos Explorer, Star Clipper www.sudamericatours.be

12. Thomas Cook Touroperator Thomas Cook profileert zich meer en meer als ‘multispecialist’, met specifieke brochures voor doelgroepen. Sinds vorig jaar pakt de Gentse touroperator ook uit met een aparte en volwaardige cruisebrochure. Hier wordt een aanbod voorgesteld van de belangrijkste spelers uit de cruisewereld. Ook de meest interessante vaargebieden ter wereld komen aan bod. Opvallend is de bijzondere aandacht voor vaarvakanties voor families met kinderen. Veelal gaat het om cruises met rederijen die interessante kinderkortingen en aangepaste animatieprogramma’s aan boord aanbieden. Thomas Cook biedt de klant de volledige vrijheid om ofwel enkel de cruise te boeken ofwel een pakket inclusief vluchten, transfers en hotelovernachtingen. De volledige verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van alle diensten wordt gegarandeerd door de touroperator zelf. Aanbod aan rederijen:

Azamara, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Crystal Cruises, Cunard, Disney Cruise Line, Holland America Line, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Royal Caribbean International, SeaDream, Silversea, Star Clippers, Windstar Cruises, The Yachts of Seabourn www.thomascook.be

13. Travel World Travel World is een luxetouroperator die vooral een reputatie heeft opgebouwd inzake strandvakanties in de Caraïben en de Nederlandse Antillen. Maar de Oostendse touroperator biedt ook bestemmingen aan in Afrika, Indische Oceaan en Middellandse Zeegebied (Cyprus en Malta). Een van de specialiteiten is ook de organisatie van weddingmoons (trouwen op een droombestemming). Travel World heeft ook een afdeling cruises, met een aanbod van rederijen die vooral actief zijn in de Caraïben. Aanbod aan rederijen:

Princess Cruises, Seabourn, Windstar Cruises www.travelword.be

14. Wings & Wheels

www.rainbow.be

11. Sudamerica Tours Sudamerica Tours is een nichetouroperator die zoals de naam laat vermoeden gespecialiseerd is in reizen in LatijnsAmerika. De Brusselse reisaanbieder stelt ook cruises voor gaande van gaande van ‘exotische’ cruises op de amazone-rivier en ‘naturalistische’ cruises naar de Galapagoseilanden tot cruises naar de fjorden en gletsjers van Patagonië en Antarctica. | 24 |

Wings & Wheels is een nichetouroperator die zich voornamelijk focust op selfdrives in de Verenigde Staten en Canada. Naast de USA- en Canadabrochure, heeft de reisaanbieder ook aparte brochure voor Alaska en Hawai. De eilanden van de Hawaiarchipel kan je ontdekken per boot. Aanbod aan rederijen:

Norwegian Cruise Line www.wingsandwheels.be PETER VAN OYEN

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011


FOCUS

Aswolk en crisis maken reiziger meer bewust

BETER VERZEKERD OP REIS

De economische onzekerheid, de IJslandse aswolk, andere natuurfenomenen, onverwachte stakingen en politiek geweld hebben reizigers meer bewust gemaakt van de noodzaak om beter verzekerd op reis te gaan. Jaarpolissen scoren alvast goed omdat er meer tussendoor-vakanties worden genomen.

Pech? Het plezier gaat verder. VAB-Reisbijstand voor uw klanten: • betrouwbare bijstand ter plaatse • VAB handelt zelf financiën af + Terugbetaling van medische kosten tot € 250.000 + Vergoeding van nabehandelingskosten in België tot € 6.200 na een ongeval in het buitenland + Bijstand voertuig in heel Europa bij pech of ongeval + Gratis skiwaarborgen

Diverse annulerings- en bijstandspolissen zijn uitgebreid met bijkomende waarborgen voor natuurfenomenen of wijzigende werkomstandigheden.

Europ Assistance heeft in 2010 het optionele product ‘CatNat’, wat staat voor ‘catastrophes naturelles’, ontwikkeld om tegemoet te komen aan de gevolgen van natuurfenomenen. “In de klassieke reisverzekeringen en in de No Go-formule zijn deze risico’s uitgesloten”, geeft Stephane Aerts aan. “Dat de consument vraagt naar dergelijke waarborgen, tonen de verkoopcijfers aan. Bij de tijdelijke polissen onderschrijft één op vier klanten de ‘CatNat’-optie, in de jaarpolissen loopt dat cijfer op tot bijna vier op tien. Er is dus een duidelijke interesse hiervoor vanuit de markt. Daarom zijn bijkomende evoluties in het productaanbod zeker niet uitgesloten. Verder mogen wij niet vergeten dat touroperators en luchtvaartmaatschappijen, conform Europese reglementeringen, bijstand hebben verleend”. Dat bevestigt ook Eddy Cuyt van VAB-Reisbijstand. “Mensen zijn zich alleszins meer bewust geworden van een degelijke reisbijstandsverzekering. Niettemin zijn zij voldoende realistisch en hebben zij ook gemerkt dat een goede touroperator ook voor hen zorgt. In dat geval vragen reizigers ons meer dan eens om bijkomende informatie, maar zij begrijpen ook dat wij daar niet altijd over beschikken. Inspelend op de aswolkcrisis en eerdere natuurrampen hebben wij in de bijstandspolis extra waarborgen voorzien voor supplementaire overnachtingen of vervoer, bovenop eerdere waarborgen bij onbereikbaarheid van de luchthaven. Gelijkaardige waarborgen waren reeds vervat in onze autopolissen maar wij hebben die nu ook opgenomen in de bijstandspolis”. José Mauroo (De Europese) merkt meer alerINFOTRAVEL | FEBRUARI 2011

te reizigers op. “Meer en meer klanten vragen of natuurfenomenen, onverwachte stakingen en politiek geweld zijn opgenomen in de verschillende waarborgen. Hoewel wij reeds een ruime dekking voorzagen in onze formules Prestige en All Risks, werden bepaalde waarborgen (aswolk) nu ook automatisch opgenomen in onze standaardformules”. Meer bewust “Typisch aan de Belgische klant is dat hij zich meer bewust is van de noodzaak van een reisverzekering, als er iets ergs gebeurd is”, stelt Tom Hofman (Isure). “Nadien volgt er telkens een grote vraag naar dergelijke waarborg, maar na verloop van tijd wordt de klant nogal “vergeetachtig” en neemt het aantal onderschreven opties opnieuw af. Bij noodzakelijk verlengd verblijf in het buitenland door overmacht ten gevolge van natuurrampen en atmosferische omstandigheden komen wij tussen in de noodzakelijke kosten. Wanneer de reisbestemming na de boeking getroffen wordt door een internationaal erkende epidemie, natuurramp of daad van terrorisme wordt de factuur met de wijzigingkosten voor het omboeken van de reis naar hetzij een andere datum met behoud van dezelfde bestemming hetzij een andere bestemming met behoud van dezelfde datum vergoed”. Bij Touring stelt Chantal Van Wulpen vast dat steeds meer mensen een jaarpolis annulering No Stop onderschrijven. “Sedert de vulkaanuitbarsting zijn reizigers daar een pak gevoeliger voor geworden. Ook na natuurrampen (overstromingen in Australië) of na

Bezorg uw klanten een zorgeloze vakantie met VAB-Reisbijstand, waar ook ter wereld! Met een Gezinspolis zijn in één keer alle gezinsleden en eender welk vervoermiddel verzekerd. Ook als iedereen afzonderlijk reist. De Annulatie- en Bagagepolissen van VAB zijn echte aanraders … Vraag naar onze condities op 03 253 60 15 of surf naar www.vab.be.

Vakantiepech? VAB is al onderweg.

| 25 |


FOCUS

terroristische aanslagen (Moskou) krijgen we een toevloed aan vragen en nieuwe pollissen. Tegenover 2009 noteerden wij een stijging van 25 % op het aantal afgesloten jaarcontracten. Natuurrampen, epidemieën en terroristische aanslagen werden al sinds 2006 in de jaarpolis annulering opgenomen. De jaarlijkse bijstandpolissen en de tijdelijke polis All In + bieden een bijkomende waarborg indien men door een natuurramp of atmosferische omstandigheden zijn verblijf noodgedwongen moet verlengen”. “Terwijl andere verzekeraars pas na de aswolk dergelijke fenomenen, al dan niet gedeeltelijk, aan hun waarborgen hebben toegevoegd, nam Protections natuurfenomenen en dergelijke reeds ten laste conform de reeds bestaande voorwaarden, met onder meer vergoeding van extra verblijf,

aanpassing van het retourticket of een nieuw ticket”, geeft Koen Devestel nog mee. Bij Mondial Assistance bevestigt Ilona Van Hemelrijk eveneens dat de verkoop van reis- en bijstandsverzekeringen sinds de IJslandse aswolk en andere natuurfenomenen duidelijk is gestegen. “Reizigers werden ter plaatse geconfronteerd met extra kosten voor overnachtingen en maaltijden. Wij hebben onze waarborgen uitgebreid naar aanleiding van de recente gebeurtenissen. Zo kunnen reizigers, mits extra premie, zich voortaan verzekeren tegen onvoorziene verlengingen van hun verblijf in het buitenland bij natuurrampen, wilde stakingen en terrorisme”. Geert Van Lierde

JAARPOLIS OMVAT OOK TUSSENDOORTJES

Jobverlies speelt minder bij annuleringsverzekeringen De vrees voor ziekte of schade aan de woning zijn belangrijke argumenten om te kiezen voor een annuleringsverzekering. In het crisisjaar 2009 hoorde jobverlies daar nog bij. Mogelijke wijzigende werkomstandigheden worden nu alleszins minder aangevoerd. Wel kiezen steeds meer reizigers voor een jaarpolis bijstand en annulering zodat ook alle tussendoor-vakanties zijn gewaarborgd. “VAB Reisbijstand komt in zijn annuleringsverzekering al jaren tussen beide voor wijzigende werkomstandigheden”, zegt Eddy Cuyt. “Vorig jaar zijn er nauwelijks annuleringen geweest omwille van jobverlies. Wij merken wel dat mensen een meer afwachtende houding aannemen. Zij beslissen pas om een reis te boeken van zodra zij nagenoeg zeker zijn dat zij ook met vakantie kunnen gaan. Dergelijke, relatief late boekingen, leiden ertoe dat de annuleringsverzekering ook later wordt afgesloten. Tegenover de lichte vertraging bij de verkoop van annuleringspolissen staat evenwel dat bijstandspolissen vroeger worden onderschreven. Daarbij gaat het ook meer en meer om jaarpolissen omdat mensen steeds vaker tussendoor-vakanties nemen. Dat segment is zeker niet stilgevallen, in tegendeel”. Financiële investering veilig stellen Jobverlies is, volgens Stephane Aerts (Europ Assistance), inderdaad een bestaande zorg voor mensen die een annuleringspolis onderschrijven. “Het is evenwel niet de meest belangrijke. De angst om niet te kunnen vertrekken wegens ziekte of familiale redenen of schade aan de woning blijkt te primeren. In 2009 hebben we een piek genoteerd in de verkoop van de NoGo-polissen, dit vooral wegens de impact van de crisis. Klanten wensten vooral de financiële investering die ze gemaakt hadden voor hun reis veilig te stellen. Onze nieuwe NoGopolis houdt ondertussen ook rekening met de professionele mutatie van de begunstigde. Klanten zoeken bijstandsproducten die het meest beantwoorden aan hun voornaamste bekommernissen: gezondheidsproblemen op reis en bij thuisblijvers evenals problemen aan de woning of verlies/schade aan hun bagage tijdens hun reis. Zij kiezen resoluut voor bijstandsproducten die daaraan tegemoet komen. Omdat velen meermaals per jaar op vakantie gaan, opteren zij eerder voor een jaarformule in plaats van een tijdelijke formule die in dit geval financieel minder interessant wordt”. “De dekking van jobverlies maakt al jaar en dag deel uit van de basiswaarborgen van de annuleringsverzekering van De Europese. Feit is dat, ondanks de slabakkende reismarkt, onze omzet in annuleringsverzekeringen met meer dan 3% gestegen is in 2010. De crisisperiode

| 26 |

en de daaraan verbonden onzekerheid heeft hierin waarschijnlijk voor iets meegespeeld”, aldus José Mauroo. “De invloed van consumentenorganisaties heeft er zeker toe bijgedragen dat de Belgische reiziger meer verzekeringsbewust geworden is en zich ook beter informeert. Tevens is hij prijsbewuster geworden en opteert hij meer en meer voor jaarformules, die de laatste drie jaar een permanente stijging kennen, deels ten koste van de tijdelijke polissen”. De verkoop van annuleringsverzekeringen kent bij Mondial Assistance een stijging van 5%; aldus Ilona Van Hemelrijk. “De Belg reist niet noodzakelijk minder in crisistijd. Hij is wel voorzichtiger en daar komt een annulatieverzekering aan tegemoet. Verder zien wij een stijging van jaarpolissen met ongeveer 30%. Het is doorgaans financieel interessanter een jaarpolis af te sluiten. 365 dagen lang ben je beschermd, op elke reis en naar elke bestemming”. Beperkte ‘gratis’ verzekeringen “In een periode van crisis denkt de reiziger meer na over de noodzaak van een reisverzekering. Er worden alleszins meer verzekeringen uitgeschreven en ook de jaarpolissen scoren steeds beter”, stelt Tom Hofman (Isure). “Wij verzekeren al lange tijd werkverlies, het vinden van werk,intrekking vakantie door werkgever enz… Een nieuwe waarborg is annulering van de reis van een zelfstandige omwille van ontslag van een werknemer. Een probleem dat zich de laatste jaren toch wel stelt is de wildgroei van inbegrepen “gratis” verzekeringen in creditcards, bij aankoop auto, mutualiteit, enz. Het creëert verwarring en de reiziger weet op den duur niet meer waarvoor hij is gedekt”. Dat bevestigt ook Chantal Van Wulpen (Touring). “Over het algemeen merken we op dat reizigers alerter zijn geworden en vaker een polis afsluiten. Daarnaast beroepen zij zich wel eens op de dekking van een credit card ondanks een aantal belangrijke uitsluitingen en beperktere terugbetaling, vaak met franchise”. Koen Devestel (Protections) merkt eveneens een stijging van het aantal annuleringspolissen. “Het lijkt mij eerder ingegeven door een internationaal gegeven, zoals de aswolk, dan wel door de economische toestand in België”.

INFOTRAVEL | FEBRUARI 2011


Geraakt u niet op uw droombestemming?

De jaarlijkse reisannuleringsverzekering van Europ Assistance Eén enkele reisannuleringsverzekering om uw vakantiebudget van al uw reizen en verblijven van een heel jaar, van lange of korte duur, in het buitenland of in België, te beschermen. Dit ongeacht de gekozen reservatiemodule.

Aarzel niet meer, onderschrijf vandaag en geniet van ons beperkt aanbod van -30€ korting*.

Info: 02 533 75 75 of www.europ-assistance.be *Aanbod voor de 7000 eerste nieuwe onderschrijvingen van een jaarlijks NoGo contract vanaf 29 november 2010. Europ Assistance (Belgium) N.V., erkend onder het CBFA nummer 1401 en 47696.


Brighter, Bolder, Better

At Amadeus we aspire to be Brighter, Bolder, Better Amadeus people all around the world are working together, helping you be brighter. Our bolder approach to innovation is enabling every step of the travel chain. We aspire to deliver better service and solutions to drive your business results. Together we can build a Brighter, Bolder, Better future for the travel industry.

www.benelux.amadeus.com

/IT_N_feb11  

http://www.infotravel.be/digimags/2011/nl/022011/IT_N_feb11.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you