Page 1


2

206 millió forint tanyafejlesztési támogatás

Több mint 206 millió forint támogatást nyert Kiskunfélegyháza és térsége a harmadik alkalommal meghirdetett Tanyafejlesztési Programban.

A pénzt az önkormányzatok, tanyagondnoki szervezetek, egyesületek, szövetkezetek, alapítványok, gazdasági társaságok, kistérségi társulások, valamint tanyai gazdálkodók a rossz állapotú utak felújítására, az ehhez szükséges gépek beszerzésére, a tanyai áruk piacra jutására, az állatállomány gyarapítására, bővítésére, a regionális tanyafejlesztési programok kidolgozására, a vetőmag- és gyümölcsfabeszerzésre, a tanyák energia- és ivóvízellátásának javítására, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére, valamint a gazdálkodáshoz szükséges eszközök, épületek korszerűsítésére költhetik - mondta el Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere és a térség országgyűlési képviselője. A tanyai gazdálkodás megújítását és a tanyai életmód hátrányainak csökkentését célul tűző program eddigi három éves működése során már közel 1000 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben, mintegy 5,8 milliárd forint összértékben. A 2013. évi Tanyafejlesztési program nyerteseinek listája a következő linken érhető el: http://www.kormany.hu/download/c/71/11000/2013_Tanyaprogram_nyertesek_20131104.pdf A fejlesztések befejezésének végső határideje 2014. április 30. Az elszámolások végső határideje 2014. 05.15.

Munkagépeket vásárol az önkormányzat

Gréder, egy szárzúzó, fűaprítékoló, nyesedékzúzó, valamint egy MTZ 320-s típusú kistraktor segíti a jövőben a város mindennapjait.

A Tanyafejlesztési program pályázatán elnyert 9.350.776 forintból elektronikus vezérlésű vontatható grédert (MUMGÉP FG 104) és egy szárzúzó, fűaprítékoló, nyesedékzúzó (Mashio Graffia 185) berendezést vásárolnak. A munkagépek külterületi utak, árkok, útpadkák karbantartását szolgálják. MTZ 320 típusú kistraktorral gyarapodott a Városfenntartó és Költségvetési Szervezetet. A mintegy 3,3 millió forintot érő gépet a járdák, kerékpárutak hóeltakarítási munkáihoz, fűkaszáláshoz, szállításhoz használja a park és köztisztasági ágazat.

2013. december 13.

Közel félmilliárd forinthoz jutott a három kistérség

Négyszázötven millió forintot nyert az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a kiskunfélegyházi, a kiskunmajsai és a kiskunhalasi kistérség nyolcvankilenc pályázója. Ebből gazdaságfejlesztésre közel 336 millió, szolgáltatásfejlesztésre pedig 114 millió forint jut.

Kapus Krisztián, a Kiskunok Vidékéért Egyesület (LEADER) elnöke elmondta, az egyesületnél 2013. júniusában lehetett pályázatot benyújtani az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül a LEADER jogcímre, nyolc célterületre. A lehetőséggel 133 pályázó élt, közülük 89 nyert összesen 450 millió forintot. A nyertesek között hét önkormányzat, huszonöt civil szervezet és ötvenegy vállalkozó, őstermelő található. A nyertesek részére a támogató határozatok kiküldése a napokban megtörténik, és megkezdhetik a beruházást. A pályázati pénzből Kiskunmajsa közösségi térfigyelő rendszert építtethet, Félegyháza felújíttathatja a Tiszaalpári közösségi üdülőházat. Szank, a VI. Méz- és meggyfesztivál megrendezésére, Csólyospálos birkapörkölt főző fesztivál lebonyolítására, valamint sebességmérők kihelyezésére, Jászszentlászló, az önkormányzat előtti közpark felújítására, Kelebia kulturális fesztivál megrendezésére és közösségi tér kialakításra, Fülöpjakab pedig a Szorgos Gazdák Ünnepének megrendezésére költi majd a pénzt. Kiskunfélegyházán a pályázati sikernek köszönhetően az Alapítvány a Vagyonvédelem és Közbiztonság Megszilárdítására mintegy 10 millió forintot költhet a közösségi térfigyelő rendszer fejlesztésére. A kamerák a város bevezető útjain kerülnek kihelyezésre. Három civil szervezet – Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány, a Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület és a Kiskunfélegyházi Lovas Klub Egyesület – nyert támogatást működéséhez, valamint több vállalat, vállalkozó, egyéni gazdálkodó pályázata bizonyult sikeresnek.

Megújulnak a cserkésztáborok

Megállapodást kötött a Kiskunok Vidékért Egyesület, a Magyar Cserkészszövetség és Bugac Nagyközség Önkormányzata, mely lehetőséget biztosít arra, hogy pályázatot nyújtsanak be a LEADER térségek közötti együttműködés keretében. A projekt lényege, hogy a két eltérő kulturális adottságokkal rendelkező helyszín (Bugac és Sárpentele) értékeit, hagyományait feltárják, és széles körben megmutathassák az ifjúsági korosztály számára, valamint felújítsák a bugaci és a sárpentelei cserkésztábort.

SZERESD A HAZAIT, SZERESD A FÉLEGYHÁZIT!


3

2013. december 13.

Összefogással készült el idén a város karácsonyfája

Három iskola – a KÖÁI Platán, Dózsa, József Attila – diákjai, tanáraik, támogató civil szervezetek és az önkormányzat összefogása eredményeként készült el, szépült meg a város idei évi karácsonyfája. A fenyőt a tűzoltók segítségével állították fel a Petőfi téren. A karácsonyfára 5000 led és több száz dísz került a diákok közreműködésével. A fenyő ünnepi díszei december 5-én lobbantak fel több száz diák és nagyszámú érdeklődő jelenlétében. A fenyő (kivágásra ítélt fa) az ipari parkból származik. A szállítást és a beemelést a VÉPFU Kft., a fa befaragását a tűzoltók végezték, a kosaras emelődarukat a Szabó Emelőgép Kft. és a VSZKSZ biztosította.

Adventi gyertyagyújtások, ünnepi készülődés

Az idei évben is fellobbannak az adventi gyertyák a városházánál. A közelgő ünnepek jegyében köszönti a város a nagycsaládosokat, Félegyháza legfiatalabb polgárait.

Az első adventi gyertyát Hajagos Gyula plébános gyújtotta meg november 30-án a városházánál, az ünnep jelentőségéről Bese Gergő atya beszélt, közreműködött a Dózsa Óvoda Katica csoportja. A második adventi gyertyát Kapus Krisztián polgármester lobbantotta lángra december 7-én. A karácsonnyal, a hittel kapcsolatos gondolatait Feczák László református lelkész osztotta meg a közönséggel. Közreműködött a Református és Evangélikus Gyülekezet dicsőítő csoportja. A harmadik adventi gyertyát a város legidősebb polgára gyújtja meg december 14-én, míg a negyediket a legfiatalabb félegyházi és szüleik lobbantják lángra december 21-én. A nagycsaládosokat december 17-18-án 14 órakor köszöntik a városházán. A jókedvről a Profi-L bábcsoport gondoskodik. A város legfiatalabb polgárait és szüleiket december 19-én 9 órára várja a polgármester, míg karácsony első napjának délelőttjén élő Betlehemet állítnak a Petőfi téren.

Karácsony közeledtével melegség járja át szívünket, rohanó világunkban megállunk egy-egy pillanatra és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt a továbbiakhoz. A közelgő ünnep hangulatában lelkünk és szeretetünk másokra irányítja a figyelmet, és igyekszünk ezt a szeretetet átadni, átsugározni azokra is, akik fontosak számunkra. A szeretet pedig a legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, az örökké tartó összetartozás érzését nyújtja a család minden tagja számára. Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végigkíséri egész életünket, és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét. Kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet ereje tegye széppé az ünnepeket, és kívánom, hogy az ünnep ereje segítsen mindenkit a lelki békéhez, a feltöltődéshez, hogy az új esztendőt békés szívvel és újult erővel kezdhessük. „...Bizalmas szívvel járom a világot S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben.” (Juhász Gyula: Karácsony felé) Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza polgármestere, országgyűlési képviselő

Elismerték munkájukat

A legkiválóbb munkát végzett rendőröket, tűzoltókat, mentőket és mezőőröket köszöntötte december 12-én Kapus Krisztián polgármester.

Oklevelet kaptak, rendőrök: Fekete Roland főtörzsőrmester, Urbán Csaba törzszászlós, Beszéné Nagy Tímea közalkalmazott. Mentők: Csizmadia Anita mentőtiszt, Homoki Szabó Zoltán szakápoló, Tápai Roland gépkocsivezető. Tűzoltók: Homoki Szabó Tibor zászlós, Vidéki Mihály zászlós, Grezsa Szabolcs zászlós. Mezőőrség: Sipos Buda Koppány.

SZERESD A HAZAIT, SZERESD A FÉLEGYHÁZIT!


4

2013. december 13.

Kiváló minősítést kapott a hivatal Újabb 184 fő kapott munkát Az 5000 fő feletti települési önkorKiskunfélegyházán mányzatok részleges adósságkonszolidációja keretében a 2013. június végén megkötött háromoldalú tartozásátvállalási szerződéseket az Államadósság Kezelő Központ Zrt – a törvényi megfelelés érdekében – tételesen ellenőrizte számszaki és jogi szempontból is.

Az ÁKK Zrt tájékoztatása szerint adatszolgáltatásunk hibátlan volt, „A” besorolást kapott, az utóellenőrzés önkormányzatunk esetében eltérést nem talált, tehát az átvállalt tőke és a hozzá kapcsolódó járulékok meghatározása – az átvállalás alapjául szolgáló hitelszerződésnek és kötvényokiratnak – megfelelően történt. („A” besorolású tartozás átvállalási szerződések esetében Nincs Hiba, „B” besorolású tartozás átvállalási szerződések esetében csekély összegű az eltérés, mely nyilatkozattal rendezhető, ”C” besorolású tartozás átvállalási szerződések esetében pedig olyan mértékű az eltérés, hogy csak szerződésmódosítással történhet a rendezése.) Ennek alapján a 2013. június 28-án megkötött 3.331.434 000 forint összegű tartozásátvállalási szerződés változatlan tartalommal érvényes és hatályban marad – nyilatkozta dr. Endre Szabolcs jegyző.

Szolgálati járművet kaptak a védőnők és a szociális otthon

Novembertől az országban 200 ezer munkanélküli számára indult téli közfoglalkoztatási program a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében. A fő célcsoport a 8 általános iskolát végzettek. Kiskunfélegyháza Városában 184 fő vesz részt a foglalkoztatásban.

A programban résztvevők fele dolgozik, a többiek pedig olyan képzést kapnak, amellyel a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeik növekedhetnek. Az ingyenes képzés december elsejétől jövő március 31-ig tart. A résztvevők ez időszak alatt a nyolc órás közfoglalkoztatási bért kapják meg, tehát bruttó 75 500 forintot. Az állam az utazási költségek térítéséhez is hozzájárul.

Munkaeszközök közfoglalkoztatottaknak Gépeket, kéziszerszámokat, munkavédelmi eszközöket vásárolt a novemberben indult közfoglalkoztatási programban résztvevők számára az önkormányzat.

Az eszközökre több mint 2,2 milió forintot biztosított az állam. A fűkasza, a söprögető gép és a kézi szerszámok, a sövényvágók, a motoros fűrész, az ágvágó, a levélszívó november végén megérkezett.

Pályázat a tanyákon élőkért

Együttműködési megállapodást írt alá november 6-án a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének vezetője, Csörszné Zelenák Katalin, és a Kiskunok Vidékéért Egyesület elnöke Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere.

Dacia Duster terepjáróval gazdagodott a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó intézmény, kilencszemélyes Opel kisbusszal pedig a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat.

A terepjárót a „Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése” DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018 jelű pályázatán elnyert keretből fizették ki. A kilencszemélyes kisbusz hasonlóan a korábban beszerzett Dacia Duster terepjáróhoz ugyancsak a hatékony védőnői feladatellátást biztosítja. Egyebek mellett arra is hivatott, hogy javítsa a külterületen élők esélyegyenlőségét, a kismamák és gyermekeik a jármű segítségével be tudjanak jutni a szűrővizsgálatokra, tanácsadásra, különböző foglalkozásokra.

A megállapodás értelmében közös pályázatot nyújt be a két szervezet, mely a Kiskunok Vidékéért Egyesülethez tartozó térségben működő tanya- és falugondnoki szolgálat kiszélesítését, a tevékenységükhöz szükséges technikai eszközök fejlesztését és a hatékonyabb munkavégzésüket elősegítő továbbképzést foglalja magába. Csörszné Zelenák Katalin elmondta, hogy éppen azért esett a választásuk a Kiskunok Vidékéért Egyesület által lefedett területre, mert itt a térség 22 településén már jól működő tanyagondnoki szolgálat segíti az ezen a területen élőket. Emellett kiemelt programja a pályázatnak az is, hogy minden tanyagondnokos településen együttműködve a polgárőr szervezetekkel, a helyi önkormányzattal, a lakossággal a lakosság széleskörű tájékoztatásának lehetőségét kiépítsék. Ezen túlmenően a tanyavédelem is nagy hangsúlyt kap. A pályázat másik része pedig kifejezetten a tanya- és falugondnokok szakmai továbbképzésére vonatkozik, szakmai napok szervezése, kiadványok elkészítése, illetve megteremteni annak a lehetőségét is, hogy a különböző települések, térségek tanya- és falugondnokai saját tapasztalataikat megoszthassák másokkal, vagy a más településeken szerzett tapasztalatokból tanulhassanak.

SZERESD A HAZAIT, SZERESD A FÉLEGYHÁZIT!


5

2013. december 13.

Szépül a volt kommendáns hivatal épülete

Karácsony előtt újra az időseké

Elkészült a „Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Tóth Kálmán utcai ingatlanának rekonstrukciója. Az épület műszaki átadására november 26-án került sor. A beruházás költségeit a DAOP 4.1.3/A-11-2012-0018 jelű pályázaton elnyert 50 milliós keretből fizették ki. A felújítás eredményeként hőszigetelést kapott az épület homlokzata, kicserélték a nyílászárókat, megújult a teljes vízellátási rendszer. Újra burkolták a vizes helyiségeket, energiatakarékos kazánról üzemeltetett radiátoros rendszer biztosítja a radiátorok használati meleg vizét, valamint a fűtés gazdaságosabbá tétele érdekében napkollektorok kerültek beépítésre.

Megfelelő ütemben halad a volt kommendáns hivatal épületének részleges felújítása. Még az idén befejeződik a Kossuth utcai külső homlokzat mintegy 50 százalékának a rendbe tétele, melynek keretében a szakemberek kijavítják, illetve újjáépítik a díszítőelemeket, felcsiszolják és kővédő anyaggal vonják be a téglákat.

Ezzel párhuzamosan elkezdődött a földszinti helyiségek rekonstrukciója. Az épület felújítását követően ide költözik a felnőtt háziorvosi és a gyermekorvosi ügyelet, valamint egy védőnői helyiség kerül kialakításra. Szeptemberben a fenntartó önkormányzatok úgy határoztak, hogy a város szívében lévő épületben kap helyet a háziorvosi és a gyermekorvosi ügyelet, így megkezdődhetett a felújítás. A beruházás keretében a szakemberek rendbe teszik az épület homlokzatát, kijavítják a vakolatot, a gipszstukkó díszeket. A földszinti helységekben megújul a víz –és villamoshálózat, a fűtés, a falak és a burkolat. Újjá varázsolják a díszes bejárati kaput, bejárót építenek a mozgáskorlátozottak számára. A felújítással a félegyháziak régi vágya válik valóra, hisz az egykori – 1907-ben épült – Molnár Imreház, mely a huszadik század első felében a város legszebb épületei közé tartozott, külsejét tekintve a város egyik dísze lesz.

Megújul a parkerdő

Felújítják a Csólyosi utat

Még az idén elkészülhet a Csólyosi út alapjának javítása. A munkálatok költségét az önkormányzat és a Hungary Meat Kft. fizeti ki.

Két évvel ezelőtt újította fel a Csólyosi utat a Hungary Meat Kft. Az elmúlt két esztendő alatt az 542-es elkerülő úttól induló 400 méteres szakasz a terhelés és a belvíz miatt ismét olyannyira kikátyúsodott, hogy a vágóhídra közlekedő járművek már nem tudnak rajta haladni. A kamionok emiatt, bevállalva a bírságot is, más útvonalat választanak. A forgalom zöme a Katona József utcára terhelődött. A tarthatatlan állapot orvoslása érdekében egyeztető tárgyalást kezdeményezett Kapus Krisztián polgármester a Hungary Meat Kft.-vel, melynek eredményként a felek megegyeztek abban, hogy osztoznak a költségeken. A hat méter széles útalap javításának (a kátyúk zúzott kővel, tört betonnal való feltöltése, a padka felnyesése) az önkormányzatra eső részét a város az útjavításokra elkülönített keretből fizeti ki. Az útfelújítás nemcsak a kamionosok közlekedési problémáját oldja meg, hanem nagy megnyugvást jelent a környék lakóinak is. A jövőben ugyanis nem zavarja nyugalmukat a teherforgalom, nem szennyezik a környezetet a kamionok kipufogógázai.

A városi parkerdő fejlesztése érdekében nyújtott be pályázatot az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Siker estén a város közel 50 millió forintot fordíthat erdei kirándulóés pihenőhely, tanösvény, illetve kilátó kialakítására. A parkerdő és a belterületi parkok további gondozására, fejlesztésére pedig hosszú távú koncepciót dolgoznak ki a képviselők bevonásával.

SZERESD A HAZAIT, SZERESD A FÉLEGYHÁZIT!


6

Újraállítjuk a Návay Lajos emlékművet Félegyházán

Kiskunfélegyháza lakosságának már régi igénye volt, hogy a város újraállítsa Návay Lajos, volt országgyűlési képviselő, a parlament elnöke tiszteletére az emlékoszlop szobrot, amely angyalt ábrázol töviskoszorúval a kezében. A tervek szerint meggyilkolásának 95 évfordulóján, 2014. április 29-én, a vasútállomás előtti téren kerül felállításra a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatán elnyert támogatásból és a városi önkormányzat támogatásából, valamint közadakozásból megvalósuló köztéri szobor-emlékmű.

1929. június 26-án, a vasútállomás melletti kiserdőben – közadakozásból - az ideiglenes sír helyén impozáns ünnepség keretében leleplezték a Návay-emlékművet a következő szavakkal: „Kegyelet emelte ezt az emlékművet az 1919. évi április 29-én meggyilkolt áldoztok emlékére. – Ártatlan vérük az égre kiált. – A magyar társadalom gyászol sírjuk felett.”1936 júniusában a nemzet mártírjainak kijáró kegyelettel ünnepelte meg Kiskunfélegyháza Város közönsége a Návay-emlékműnek a vasútállomás előtti térre történő áthelyezését.A szoboremlékművet 1945 tavaszán szétrombolták. A bronzszobor eltűnt és az emlékmű alapzatát egy ideig a Vasútállomás előtti téren az emlékmű helyén tárolták darabokra törve, majd a ’48-as Ifjúsági Bizottság elszállította azzal a céllal, hogy a későbbiekben szabadságzászlót építenek belőle. A szobor felállításával a város adózni kíván a kommunizmus mártírjainak, Návay Lajosnak, Návay Ivánnak és Kiss Bélának, akik életükkel váltották meg Kiskunfélegyházát a halálvonat terroristáinak további vérengzésétől.

Püspöki vizit Félegyházán

Dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke látogatott el novemberben Kiskunfélegyházára. A közismert egyházi személyiség „A Magyar Szentek hit- és közéleti példamutatásai a jelenkor számára” címmel tartott előadást a városháza dísztermében a Hit Évében.

Dr. Kiss-Rigó László beszélt a hit jelentőségéről, és arról, hogy szentjeink milyen szempontból lehetnek példaképek, mit üzenhetnek a magyar táradalomnak a hit és a közösségvállalás szempontjából. „Biztos jövőt csak biztos alapokra lehet építeni” A biztos alapok örök értékek, amit mi Krisztus értékeinek nevezzünk, ami igaz az egyén a nemzet életére is -hangsúlyozta a püspök.

2013. december 13.

Emléktáblát állítanak Petőfi és Móra tiszteletére

Petőfi Sándort és Móra Ferencet ábrázoló emléktáblákat kíván állítani a vasútállomás várótermében a Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság.

Az avatóünnepséget jövő év februárjára tervezik. Az elkészült huszonkét centiméter átmérőjű Petőfi és Móra domborművet dr. Tarjányi József, az emlékbizottság tagja saját költségén készíttette el.

Helyi értékek a Félegyházi Értéktárban Tizenöt érték került be a Kiskunfélegyházi Értéktárba a helyi Értéktár Bizottság javaslata, a képviselő-testület döntése alapján.

A kulturális örökség kategóriában javasolt értékek közül az első 14 műemléki védettségű épület, szobor; míg az utolsó az országban egyedülálló népi szokás, vallási hagyomány (Szomorú Krisztus-Bánkódó kép, KisvárosházaGörögház, Hattyú-ház-Városi Könyvtár, Holló-ház, Kálvária és kálváriakápolna, Kiskun Múzeum-Kiskunkapitány-ház és tömlöc, Klazsik-ház, Korona Szálló, Móra Ferenc emlékház, Óplébánia, Ótemplom, Pajkos Szabó-féle szélmalom, Szentháromság-szobor, Városháza valamint az Ezer Üdvözlégy hagyománya Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához kapcsolódóan). Az Értéktárban rögzített értékek hamarosan felkerülnek Kiskunfélegyháza város honlapjára. Arról, hogy melyik kerülhet a magyar nemzeti értékek sorába a megyei bizottság tagjai döntenek. FÉLEGYHÁZA - SIKEREK Felelős szerkesztő: Kapus Krisztián Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Telefon: (76) 562-057 e-mail: polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu https://www.facebook.com/KapusKrisztian Kiadásért felelős: Kapus Krisztián Nyomtatásért felelős: PROVAL Kft.

SZERESD A HAZAIT, SZERESD A FÉLEGYHÁZIT!


7

2013. december 13.

Átadták a Móra gimnázium Új pihenőágyakat kaptak természettudományos laborját város a bölcsődéi

Hetvenhat darab úgynevezett pihenőágyat (fektető ágy) vásárolt bölcsődéi számára a KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény, melyeket november 8-án adott át Kapus Krisztián polgármester Farkasné Sipos Julianna intézményvezetőnek.

Elkészült a Móra Ferenc Gimnázium természettudományos laborja. Az ünnepélyes átadásra november 6-án került sor.

320 millió forintot nyert tavaly decemberben az Új Széchenyi Terv TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú, „Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című pályázatán középiskolai természettudományi laboratórium kialakítására, korszerűsítésére, felszerelésére és működtetésére a Móra Ferenc Gimnázium. A projekt 2013. február 1-jétől 2014. május 30-áig tart. Kedvezményezettje Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunfélegyházai Tankerülete. A projektbe 10 alapfokú és 4 középfokú együttműködő partnerintézmény került bevonásra, amely által közvetlenül 300, közvetetten közel 6000 diák számára válik elérhetővé a természettudományos laboratórium. A laboratórium kétszer 18 diák tanulási lehetőségeit biztosítja egy-egy alkalommal, és emellett minden technikai, technológiai felszereltség a rendelkezésükre áll, hogy a természettudományos tárgyakat hatékonyan lehessen oktatni számukra. A laboratórium kialakításán túl már több feladat elvégzése is megtörtént, például a pedagógusok továbbképzése, a laboránsok felkészítése a laboratórium használatára, a szakpedagógusok felkészítése.

100 rendezvény a lakótelepen

Információs és szolgáltató iroda nyílik december közepén, a Petőfi lakótelepen a Dr. Holló Lajos utca 73. szám alatt. Sikeresnek bizonyult ugyanis a Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület pályázata. A tizennégy hónap időtartamú projektre 30 millió forintot nyert a civil szervezet.

A lakótelepi információs és szolgáltató iroda kialakítására, a helyi lakóközösségek fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról a körzet önkormányzati képviselőjével, Kapus Krisztiánnal, a város több intézményével, civil szervezetével folytatott egyeztetést követően döntött az egyesület. A pályázat sikeresnek bizonyult, így 30 millió forint támogatást nyert a Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület. A rendelkezésre álló összeg fedezi az iroda kialakítását (festés, berendezés), fenntartását, a programok megrendezésének költségeit. A decemberben nyíló Lakótelepi Információs és Szolgáltató Irodában heti rendszerességgel szerveznek programokat (klubfoglalkozásokat, művészeti programokat, fórumokat). A tizennégy hónapos projekt ideje alatt közel száz programnak kell megvalósulnia. Az iroda négy főnek biztosít munkalehetőséget, akik biztosítják a nyitva tartást, segítik a programszervezést.

A Darvas téri bölcsőde ágyainak cseréjére 500 ezer forintot szavazott meg a város képviselő-testülete, ám egy kedvezményes ajánlatnak köszönhetően a tervezettnél többre futotta. A bölcsődékkel egyeztetve a Darvas téri intézmény 60 darab ágyat kapott, amely a teljes csoportlétszám igényét kielégíti. A fennmaradó 16 ágy a Dankó Pista utcai bölcsődébe került, így egy csoportszobába teljesen új ágyak kerültek.

Befogadták hungarikum pályázatainkat

Befejeződött a szeptember 30-án közzétett, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2013 kódszámú pályázati felhívásra a NAKVI-hoz beérkezett pályázatok formai és jogosultsági szempontból történő elbírálása. A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) összesen több mint háromszáz pályázatot fogadott be, melyek között szerepel a Kiskun Múzeum Baráti Köre, valamint a Testvérvárosi Egyesület pályázata is.

Ötmilliót költ a város a Felsőtemetőre

Új, a koporsós temetésekre alkalmas területet alakítanak ki a Felsőtemető északi felében.

A rekultivációra, vagyis a terület újrahasznosításra való alkalmassá tételére 5 millió forintot hagyott jóvá a város képviselőtestülete. A munkálatok elvégzéséhez szükséges keretösszeget Kiskunfélegyháza 2014-es költségvetéséből biztosítják.

SZERESD A HAZAIT, SZERESD A FÉLEGYHÁZIT!


2013. december 13.

Energetikai felújítás, saját hőközpont

Befejeződött az Asztalos J. u. 10-12. szám alatti társasház rekonstrukciója. A harminclakásos épület energetikai felújítása közel 60 millió forintba került. A költségek fedezéséhez a kormányzat 29.593.770 forinttal, az kiskunfélegyházi önkormányzat 5.837.508 forinttal járult hozzá, a fennmaradó összeget a lakók fizették ki.

A beruházással újabb mérföldkőhöz érkezett a „Kiskunfélegyházi Épületfelújítási Program”. Az elmúlt években 800 millió forint összegű fejlesztése és 163 millió forint önkormányzati forrás biztosítása után most érkeztünk el az első olyan beruházáshoz, ahol a lakók a fűtőműről is leváltak, és így a saját hőközpont kialakításával minden eddiginél nagyobb rezsicsökkentést fognak elérni. A beruházás során a 30 lakásos épület komplex felújítása valósult meg. A komplexitás az első lakószint alatti födém és a külső homlokzatok szigetelését, nyílászárók cseréjét, a tető víz-és hőszigetelését, a közös helyiségek nyílászáróinak cseréjét jelentette. A beruházásnak köszönhetően az előzetes számítások szerint megközelítőleg 70%-os energiamegtakarítás érhető majd el, csökkenő széndioxid kibocsátás mellett. A felújítás – kiegészülve a kormányzat rezsicsökkentést célzó intézkedéssorozatával – a kiskunfélegyházi lakosok mindennapjait teszi könnyebbé, élhetőbbé. Az energiamegtakarítás már konkrét számokban mérhető. Ötven százalékkal kevesebb az energiaköltség a Dr. Holló Lajos 67-83. számú épülettömbben. A megtakarítást pedig visszaforgatják a társasház hitelére.

Tavasszal mégis elindulhat a mozi

8

100 milliót költenek téglaépítésű házak felújítására

43.200.000 forint állami támogatást nyert a Móra tér 5-6-7. alatti társasház a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium téglaházak energetikai felújítására kiírt pályázatán. A több mint százmillió forint összértékű beruházáshoz az önkormányzat 5.015.809 forinttal járul hozzá, a fennmaradó összeget a lakók fizetik ki. Az épületek energetikai felújítása a tervek szerint jövő év tavaszán megvalósul.

Augusztusban három társasház – Móra tér 5-6-7. Kazinczy utca 10., Kossuth Lajos u. 25-27. – élt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a meglévő téglaépítésű társasházak széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági komplex felújítását, valamit megújuló energiaforrások felhasználását megvalósító beruházások támogatására kiírt pályázat lehetőségével. Tekintettel arra, hogy az elmúlt 20 évben hagyományos építésű társasházak felújításának támogatására nem volt lehetőség támogatást igénybe venni, ezért ez nagy lehetőség volt a kiskunfélegyházi lakóközösségeknek. A pályázati pénzből a nyílászárók cseréjét, a homlokzatok és födémek hőszigetelését, valamint a kémények felújítását kívánták elvégezni a lakók. A város képviselő-testülete a három épülettömb energetikai felújítására a 196/2013. számú határozatában összesen 24.349.869 forint támogatást hagyott jóvá. A benyújtott pályázatokat az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (EMI Nonprorfit Kft.) befogadta. A november 8-i miniszteri döntéssel a Móra tér 5-6-7. szám alatti 48 lakásos társasház 43.200.000 forint állami támogatásban részesült, a másik két lakóközösség pályázatát egyenlőre tartaléklistára helyezték a pénzügyi keret kimerülése miatt.

Folytatódik a panelprogram Kiskunfélegyházán

Elkészült az Asztalos J. utca 13-23. szám alatti társasház energetikai felújítása. A beruházás mintegy 150 millió forintba került. A kilencven lakásos épülettömb ünnepélyes átadására december 4-én került sor. A nemzeti színű szalagot Kapus Krisztián polgármester, a lakóközösség és a kivitelezők képviselői vágták át.

A társasház energetikai felújítását a kormányzat 82.708.877 forinttal, az önkormányzat 15.083.551 forinttal támogatta. A komplexitás az első lakószint alatti födém és a külső homlokzatok szigetelését, Tovább folynak a tárgyalások a városi mozi elindításával kap- nyílászárók cseréjét, a tető víz-és hőszigetelését, a közös helyiségek csolatban. A város és az érdeklődő vállalkozók multiplex nyílászáróinak cseréjét jelentette. A beruházásnak köszönhetően az jellegű, 3D vetítésre alkalmas filmszínházban gondolkodnak. előzetes számítások szerint megközelítőleg 70%-os energiamegA mozi az előzetes számítások szerint márciusban megnyithatná takarítás érhető majd el, csökkenő széndioxid kibocsátás mellett. kapuját a nagyközönség előtt. Az elmúlt tíz esztendőben több mint 950 panellakás újult meg, melyhez az önkormányzat 800 millió forinttal járult hozzá. A hőszigetelés A város továbbra is fontosnak tartja a mozi újraindítását, még- előnyét már élvezik is a lakók, hisz a 20-20 fokos hőmérséklet pedig a kor követelményeinek megfelelő, gazdaságilag is rentá- eléréséhez elegendő hőt termel a csőhálózat, nem kell tehát a radiábilis filmszínházban gondolkodva. Jelenleg is két befektetővel torokat beindítani. A fűtésért így 20 százalékkal kevesebbet kell folynak egyeztetések egy 3D vetítésre alkalmas mozi beindí- fizetni. tásáról. A képviselő-testület döntése értelmében az épület állag- A programnak korán sincs vége a miniszteri döntés értelmében Aszmegóvási munkái még ebben az esztendőben elkezdődnek. A talos J. u. 2-8. számú épület 53.637.615 forintot nyert energetikai felmozi, a pályáztatást követően, a tervek szerint a jövő év már- újításra. A beruházás 103.748.329 forintba kerül, melyhez az önkorciusában el tud indulni – mondta el Kapus Krisztián Kiskunfélmányzat 9.455.046 forinttal járul hozzá. egyháza város polgármestere.

SZERESD A HAZAIT, SZERESD A FÉLEGYHÁZIT!

Sikerek 2013. 12. 13.  
Sikerek 2013. 12. 13.  

Sikerek 2013. 12. 13.

Advertisement