Zakoplan 158 Czerwiec: Wakacyjny powiew normalności

Page 1









TRADYCYJNA KUCHNIA WŁOSKA

pizza z pieca opalanego drewnem · makarony · owoce morza Plac Niepodległości 7, Zakopane • Tel.: 662 822 882 • www.cristina.pl





13



REPERTUAR: 01.06 - 02.07.2021 w dniach 1 - 5 czerwca Teatr Witkacego prezentuje gościnnie spektakle w Kieleckim Centrum Kultury

8.06 wtorek 19.15 9.06 środa 19.15 10.06 czwartek 19.15

St. I. Witkiewicz DEMONIZM ZAKOPIAŃSKI SCENA Atanazego BAZAKBALA - Kawiarnia WITKACY

Tadeusz Różewicz AKT PRZERYWANY czyli TEATR Nie(konsekwencji) Scena WITKACEGO spektakl dla widzów od 16 roku życia Tadeusz Różewicz AKT PRZERYWANY czyli TEATR Nie(konsekwencji) Scena WITKACEGO spektakl dla widzów od 16 roku życia

11.06 piątek

19.15

Scena Propozycji Aktorskich NIETOPERZ CZYLI DWOISTOŚĆ Reż. - Joanna Banasik, Krzysztof Najbor PREMIERA SCENA Atanazego BAZAKBALA - Kawiarnia WITKACY

12.06 sobota

19.15

Scena Propozycji Aktorskich NIETOPERZ CZYLI DWOISTOŚĆ Reż. - Joanna Banasik, Krzysztof Najbor PREMIERA SCENA Atanazego BAZAKBALA - Kawiarnia WITKACY

18.06 piątek 25.06 piątek 2.07 piątek

SPEKTAKLE ON-LINE LATO - Z CYKLU TATRZAŃSKIE: NA PRZEŁĘCZY wg S. Witkiewicza i W. Eljasza 21.15 STREAMING www.witkacy.tv 21.15 21.15

CZŁAPÓWKI-ZAKOPANE wg A. Struga STREAMING

SPISKI-HEJ

teatr im. st.i.witkiewicza 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15

STREAMING

www.witkacy.tv

wg Wojciecha Kuczoka

www.witkacy.tv

INFO: 600 00 15 14, 10.00 -14.00

tel./fax: 18 20 68 297, 20 00 660 e-mail: teatr@witkacy.pl, www.witkacy.pl

Kasa Teatru czynna tylko na godzinę przed spektaklami w miejscu ich prezentacji (w Łopusznej na 30 min. przed) Rezerwacja wyłącznie on-line na www.witkacy.pl

Przed wizytą w naszym Teatrze uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem zasad bezpiecznego uczestnictwa w spektaklach w czasie trwania epidemii na www.witkacy.pl


16




%$ à"

"$ î " "

6 ,. /6 ϕ é5ϕ.+'ϕ* ϕ!'/'(1653*5ϕ35,+ 65*!'ϕ3ϕ#ñ./'% $ϕ/6 é / $ϕ

KARCZMA WIDOKOWA

3ϕ + 6%!**5)ϕ+ '.53 *%1ϕ1.+'ñ3ϕ + $ ( ϕ*%!ϕ)+ğ!/6ϕ,+)%*¾Ãϕ' . 6)5ϕ 6ϕ* &,%Ò'*%!&/65)ϕ3% +'%!)ϕ* ϕ 0.5ϕ%ϕ* &(!,/6¾ϕ& #*%Ò %*¾ KRAKÓW BIAŁKA TATRZAŃSKA

PORONIN BUKOWINA TATRZAŃSKA ZAKOPANE

Adres: Szymkówka 1, 34-532 Brzegi / Kontakt: +48 513 022 551 szymkowka@szymkowka.pl, www.szymkowka.pl

BRZEGI

ŁYSA POLANA





Bon appétit! Sławek Kardaś



Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.