Page 1

Industrie bouw Vaktijdschrift over industriÍle gebouwen en utiliteitsbouw projecten – februari 2018

DC3 Noordland Bergen op Zoom

GVT Transport & Logistics Alkmaar

XL Distributiecentrum Nieuwegein

Hoofdkantoor Dow Benelux Terneuzen


HOE BRANDVEILIG IS UW BEDRIJF?

Het aanleggen en beheren van uw brandbeveiligingsinstallatie kunt u met een gerust hart aan Unica overlaten. Onze specialisten helpen u graag en zorgen ervoor dat uw gebouw brandveilig is en blijft.

Unica Brandbeveiliging

www.unica.nl/brandbeveiliging


Editie: februari 2018

Colofon

Vakblad IndustrieBouw is een bouwtechnisch vakblad waarin de nadruk ligt op projectbeschrijvingen van bouwwerken voor industrie, utiliteit, logistiek en voor de agrarische sector. Artikelen richten zich op materialisering en detaillering van gebouwen, innovatieve bouwmaterialen, kostenbesparende oplossingen en manieren om het bouwproces in te richten.

Verschijnt 8x per jaar

Abonnementen Uitgever Work4Media Postbus 215 2990 AE Barendrecht Tel.nr. +31 (0)85 1117890 E-mail info@work4media.nl

Abonnementsprijs 8 nummers € 39,00 Los nummer € 8,50 Proefabonnement 4 nummers € 16,50 (prijzen zijn exclusief btw) NL76 INGB 0006772647 t.n.v. Work4Media o.v.v. Industriebouw

Industrie bouw Vaktijdschrift over industriële gebouwen en utiliteitsbouw projecten – februari 2017

DC3 Noordland Bergen op Zoom

Redactie redactie@industriebouw-online.nl

Aan deze editie werkten mee Merel van Berkel Astrid Berkhout Tjerk van Duinen Mats Fortuin Ton van de Laar Mirjam Oomens Loek Schaap Margot Visser

Bladmanager Cock Penning cpenning@work4media.nl

Advertentieverkoop/ Media-adviseurs Toos van de Sanden tvdsanden@work4media.nl

Backoffice Petra Schaap pfschaap@work4media.nl

Vormgeving en grafische begeleiding

Opgave abonnementen Tel.nr. +31-(0)85 111 7890 (tussen 09:00 uur en 12:30 uur) Faxnr. +31-(0)85 111 7891 E-Mail: admin@work4media.nl

Opzeggingen abonnement Annuleringen abonnement schriftelijk en uitsluitend drie maanden voor afloop abonnementsperiode. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Zie www.work4media.nl/ algemenevoorwaarden

GVT Transport & Logistics Alkmaar

XL Distributiecentrum Nieuwegein

Hoofdkantoor Dow Benelux Terneuzen

Op de omslag: Kantoorgedeelte van Noordland DC3 te Bergen op Zoom

Doelgroep Directies en management van opdrachtgevende bedrijven vanuit de industriebouw, betrokken ministeries en rijksdiensten, provinciale, gemeentelijke en andere betrokken overheden, architectenbureaus, advies- en ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.

Marc Heijmans, Breda

Work4Media - ISSN: 2356-8978 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel dit vaktijdschrift zorgvuldig en naar beste weten wordt samengesteld, kan de uitgever niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de in dit vaktijdschrift gegeven informatie.

Industriebouw • februari 2018 • 4


Inhoud 6 Nieuwegein Een ‘zachte gigant’ op bedrijvenpark ’t Klooster

14 Vianen DC op Gaasperwaard geslaagde pilot voor Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Industrie bouw 40 Kruiningen Uitbreiden Scelta is bouwen onder hoogspanning

46 Terneuzen Dow Chemical een reflectie van het Zeeuwse landschap

54 Coevorden 18 Zevenaar Klimaatspecialist Nathan haalt alles uit de kast voor eigen huisvesting

Installateur Vriends laat met eigen nieuwbouw zien wat het kan

57 Zaandam 22 Alkmaar/Veendam Nieuwbouw en uitbreiding geeft gestalte aan groei GVT Transport & Logistics

Zorgboulevard ZMC combineert zorg en retail

60 Uithuizen 30 Bergen op Zoom Eerste onderdeel gereed van XXL distributiecentrum volgens Smartlog-concept

Brede school zeer duurzaam én aardbevingsbestendig

66 Utrecht 37 Veldhoven Demontabele parkeergarage voor ASML

Noordgebouw de verbindende factor in het stationsgebied

Industriebouw • februari 2018 • 5


XL Distributiecentrum • Nieuwegein

Een ‘zachte Opdrachtgever Somerset Capital Partners BV, Oisterwijk Architect Mulderblauw architecten, Leidschendam Hoofdaannemer Wouters Schijndel BV, Schijndel Betonnen mezzaninevloer Haitsma Beton, Kootstertille

Niet een distributiecentrum met een doorsneeuitstraling

Industriebouw • februari 2018 • 6

Dak- en Wandbeplating Hardeman en van Harten, Lunteren

Grondwerken Van Wijk Nieuwegein B.V., Nieuwegein

E-Installatie Schekman Totaaltechniek, Nijmegen

Programma Hallen (33.531 m2) en kantoren (3.174 m2)

W-Installatie AGO Technische Installaties BV, Schaijk Bestrating en riolering Kanters BV, Veghel

Totale bruto vloeroppervlakte 36.840 m2


Nieuwegein • XL Distributiecentrum

Tekst: Mats Fortuin

gigant’

op bedrijvenpark Het Klooster

Nieuwegein is weer een distributiecentrum rijker. In opdracht van Somerset Capital Partners werd door Wouters Schijndel een XL distributiecentrum gerealiseerd op het bedrijvenpark Het Klooster. De totale oppervlakte van het gebouw telt maar liefst 55.000 vierkante meter. Het onorthodoxe ontwerp van het gebouw werd verzorgd door Mulderblauw architecten. Dit bureau is erin geslaagd het omvangrijke gebouw een zacht en vriendelijk karakter te geven.

Somerset Capital Partners benoemde Nieuwegein al eerder als dé plek voor logistieke spelers met een centrale (inter)nationale distributiefunctie. De interessante driehoeksverbinding van autosnelwegen – A2, A12 en A27 – zorgt voor flexibiliteit, waardoor veel

Industriebouw • februari 2018 • 7


XL Distributiecentrum • Nieuwegein

AGO Technische Installaties BV uit Schaijk mag zichzelf wel als specialist op het gebied van distributiecentra noemen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de lange referentielijst aan opgeleverde werken, waaronder recentelijk zijn bijgeschreven Mainframe in ’s Heerenberg, Weteringse Poort in Nijmegen, DC Kühne en Nagel in Utrecht en Vos Logistics in Oss.

Elektrotechniek compact aanleggen

Flexibiliteit en snelheid van werken zijn cruciaal volgens John van Summeren, directeur van het totaalinstallatiebedrijf. ‘De bouwtijd is vaak extreem kort en de invulling van een pand is in veel gevallen nog te wijzigen voor de klant. Dan moet je je als installateur flexibel kunnen opstellen. Doordat wij al veel van dit soort projecten hebben gedaan, weten we hoe we hiermee om moeten gaan. Ook denken we mee om zo efficiënt mogelijk te werken. Daarbij laten we niet na om mogelijkheden te zoeken kostprijsverlagend te werken.’

Rond februari dit jaar zal Schekman Totaaltechniek de laatste hand leggen aan fase 2 van het kantoor en het distributiecentrum. Het bedrijf uit Nijmegen heeft het omvangrijke pand voorzien van alle elektrotechnische installaties. Het werk startte rond de bouwvak van vorig jaar en omvatte onder andere de aanleg van de lijnverlichting, voedingen en verdeelinrichtingen. Schekman installeerde ook de elektrische laadpalen op het parkeerterrein en ook de beveiligingsinstallatie en data-installatie voor de huurder van fase 1 (Five4U).

Voor het XXL distributiecentrum ’t Klooster in Nieuwegein realiseerde AGO alle W-installaties en de regelinstallaties. Aangezien het pand is gebouwd volgens de BREEAM-certificering, is bij het ontwerp van de installaties rekening gehouden met energiezuinigheid.

Het was niet het eerste distributiecentrum voor Schekman. Inmiddels heeft het bedrijf meer dan vijftien distributiecentra geïnstalleerd met een totaal van meer dan 500.000 m2. Daarvan waren er ten minste tien voor de conbinatie Wouters Schijndel/Somerset Capital Partners. Men weet waar rekening mee moet worden gehouden. ‘Logistiek bouwen vraagt een specifieke aanpak. Ondanks het feit dat het grote gebouwen zijn, willen we de techniek zo compact mogelijk aanbrengen zodat de maximale ruimte beschikbaar blijft voor de logistiek. Dit vraagt een goede afstemming en coördinatie met voornamelijk de werktuigkundige en sprinkler installateur. Maar dat is ons wel toevertrouwd’, aldus projectleider Andy Corbeek.

Installateur met rijke ervaring

Van Summeren vindt het een geslaagd project. ‘De samenwerking tussen partijen verliep bijzonder goed, waardoor de aannemer de bouwtijd flink kon verkorten.’ AGO is niet alleen sterk in utiliteit. Ook voorziet het bedrijf al jaren BENG- en NOM-woningen van alle E- en W-installaties. ‘We zijn met recht ook specialist in duurzaam en energiezuinig bouwen.’

AGO Technische Installaties BV Industriepark 11 a-b 5374 CM Schaijk Tel. 0486-414400 info@ago-groep.nl www.ago-groep.nl

Voor al uw W & E installaties woningbouw & Utiliteit Industriebouw • februari 2018 • 8


Nieuwegein • XL Distributiecentrum

Duurzaam logistiek centrum

logistieke dienstverleners zich vestigen in en rondom deze regio. Multimodale gebieden als Nieuwegein blijven bedrijven aantrekken, variërend van MKB tot transport-, logistiek en distributie.

Zichtlocatie Gezien het feit dat het gebouw op een

zichtlocatie ligt langs de A27, werd het architectenbureau Mulderblauw gevraagd een opvallend pand te ontwerpen en dit samen te voegen met de functionaliteit van een bedrijvengebouw. Distributiecentrum Het Klooster is opgedeeld in twee afzonderlijke hallen die elk verbonden zijn aan een eigen kan-

Door de donkere plint vallen de laaddeuren, docks en andere voorzieningen weg tegen de achtergrond

Industriebouw • februari 2018 • 9


De pionier in prefab parkeergarage PwC, Amsterdam

Barriers Bruggen & viaducten Heipalen Industriebouw Parkeergarages Prefab onderbouw Stadions & tribune elementen www.haitsma.nl T 0512 - 33 56 78

Voor een totale ontzorging van uw buitenruimte staan wij met onze bedrijven voor u klaar! Van Wijk Nieuwegein is een groep van bedrijven gespecialiseerd in onderstaande werkzaamheden. Gevestigd in de provincie Utrecht werkt Van Wijk Nieuwegein aan projecten van klein tot groot. Hierbij is Van Wijk Nieuwegein een innovatieve partner, die u als klant compleet ontzorgt en meedenkt op het gebied van duurzaamheid en andere belangrijke aspecten. aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen aanleg en herstel van(beton)bruggen verhuur van grondverzetmaterieel bodemsanering KIWA-erkend waterbouwkundig werk

groenrecycling wegenbouw betonbouw

grondwerk sloopwerk riolering

grond- en straatwerken aanleg ďŹ etspaden asfalteringen

INNOVATIE IS DICHTERBIJ DAN U DENKT!

bemalingsplannen/-adviezen brand- en sprinklerbronnen bemalingen en ontijzering

www.vanwijknieuwegein.nl


Nieuwegein • XL Distributiecentrum

toorgebouw. De kantoren op de hoeken zijn buiten het volume van de hallen geplaatst, om zoveel mogelijk efficiënte opslagmeters te realiseren. Ondanks deze scheiding van bedrijvigheden maakte Mulderblauw een vloeiende verbinding tussen de hallen en kantoren.

Impressie

Rond

Infratechniek in één hand Zowel de aanleg van het riool als de constructie van drie pompputten en vier olieafscheiders (OBAS) voor DC ’t Klooster was in handen van Kanters BV. De specialist in infra en afvalwatertechniek uit Veghel heeft beide disciplines in huis. Dat betekent één aanspreekpunt voor de aannemer. Kanters weet bovendien goed wat aannemer Wouters wil op dit soort projecten. ‘We werken al twintig jaar aan distributiecentra voor deze aannemer. Dan weet je wat je aan elkaar hebt en heb je ook net wat meer voor elkaar over’, vertelt projectleider Simon Vosters.

Verdiepingshoge puien in de ronde kantoorvolumes

Het ontwerp van ‘t Klooster kenmerkt zich door ronde hoeken en contrasterende lichte en donkere kleuren. De wanden van de hallen zijn voorzien van een donkere plint zodat de laaddeuren, docks en andere voorzieningen wegvallen tegen de achtergrond. Dit geeft visuele rust en creëert diepte. De gevel is volledig opgebouwd uit goudkleurige, verticale sandwichpanelen. De metallic-kleur met onderliggende donkere plint geeft het gebouw een elegante, luxe uitstraling. De kleurencombinatie harmoniseert tevens met de groene omgeving. Kenmerkend

Naast het aanleggen, reconstrueren en vitaliseren van grondwerken, verhardingen en riolering, kan Kanters ook in de nazorg voorzien. Dit houdt in het verrichten van service en onderhoud aan gemalen en aan buitenterreinen. ‘Zoals vegen, kolken zuigen, groenonderhoud, onderhouden van lichtmasten en meubilair’, somt Vosters op. ‘We hebben een aparte afdeling hiervoor die 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is.’ Kanters heeft in totaal circa vijftig medewerkers in vaste dienst.

INFRA • RIOOL • SERVICE & ONDERHOUD Bij Kanters vindt u alle specialisaties onder één dak. Of het nu gaat om grondwerken, verhardingen, afvalwatersystemen, riolering, kabels en leidingen of •infiltratiewerkzaamheden. U INFRA • RIOOL SERVICE & ONDERHOUD Bij Kanters vindtterecht u alle specialisaties onder één dak. Of het kunt bij ons voor het gehele traject: van nu gaat om grondwerken, verhardingen, afvalwatersystemen, rio­ ontwerp met ofrealisatie, inclusief onderlering, kabelstot en en leidingen infiltratiewerkzaamheden. U kunt bij ons terecht voor het gehele traject: ontwerp tot en met houd en directe oplossing vanvan storingen. realisatie, inclusief onderhoud en directe oplossing van storingen.

Veghel • (0413) 388 300 • info@kanters.eu • www.kanters.eu Industriebouw • februari 2018 • 11


XL Distributiecentrum • Nieuwegein

Mezzaninevloer

Efficiënte vloersystemen voor een snelle oplevering Haitsma Beton uit Kootstertille leverde zo’n 5000 m2 aan TT vloerelementen ten behoeve van een mezzanine vloer voor het distributiecentrum ’t Klooster in Nieuwegein. Voor grootschalige gebouwen als ‘t Klooster, waarbij de ruimte zowel voor opslag als kantoor dient, zijn TT vloerelementen goed toepasbaar. TT vloerelementen hebben namelijk de eigenschap dat ze relatief licht van gewicht zijn, maar tegelijkertijd ook groot gewicht kunnen dragen. Een eigenschap waar Haitsma Beton op slimme manier mee omgaat in de engineering. Voor het aanleggen van vloersystemen specifiek voor distributiecentra heeft Wouters Schijndel uit Schijndel in samenwerking met Van den Brink Staalbouw uit Barneveld een speciaal Industriebouw • februari 2018 • 12

concept ontwikkeld samen met Haitsma Beton. Dit concept omvat een slimme vorm van engineering waardoor er sneller en efficiënter gebouwd kan worden. Hierbij is onder andere goede communicatie met de staalbouwer erg belangrijk, zo vertelt Klaas Ellens, Accountmanager Utiliteitsbouw bij Haitsma Beton: “De vloerplaten worden door ons zo geëngineerd dat deze exact in de stramienen vallen. Op deze manier kan het aantal stalen kolommen worden beperkt, waardoor maximale ruimtevrijheid ontstaat ”. De in totaal 120 stuks TT-platen werden door Haitsma Beton prefab aangeleverd in grote afmetingen van 18,5 x 2,85 meter. Haitsma Beton heeft alle werkzaamheden (van tekeningen tot montage) in minder dan een half jaar verricht.


Nieuwegein • XL Distributiecentrum

is ook het veelvoudig gebruik van glas op de afgeronde hoeken van het gebouw. Aan de boven -en onderzijde van de kantoren is op de gevel een witte band, wat dient als de verbinding tussen de kantoren en de hallen.

Sprinklertank naast de laaddocks

Bij de ontwikkeling van het pand is ook aan de duurzaamheid gedacht. Zo zal

groene stroom worden opgewekt met zonnepanelen en is het gebouw voorzien van energiezuinige installaties. Daarnaast zullen de grote rechtopstaande ramen in combinatie met de toepassing van vliesgevels ook bijdragen aan de energiebesparing. Dit zorgt voor veel daglichtinval en verhoogt het werk­ comfort.

Industriebouw • februari 2018 • 13


Distributiecentrum • Vianen

Ontwerp en uitvoering Bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk Staalconstructies Reijrink Staalconstructie, Hilvarenbeek Dak- en Gevelbekleding Damu Projecten B.V., Waspik

Bouwprogramma distributiecentrum Bouwperiode maart 2017 - december 2017 Bruto vloeroppervlake 20.640 m2

Met Wkb klant in bouw

Pilotproject Wkbin Vianen

Industriebouw • februari 2018 • 14


Tekst: Mirjam Oomens

Vianen • Distributiecentrum

Bij bouwprojecten zeggen beelden vaak meer dan de woorden. Bij het nieuwe distributiecentrum op industrieterrein Gaasperwaard speelt er nog wat anders… Wat op beelden niet te zien is, is dat dit DC van ruim 20.000 vierkante meter volledig gebouwd is conform de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Het betreft een pilot in samenwerking met de gemeente Vianen.

tevredenheid verhogen ‘In feite zijn we vanaf dag één bezig met de oplevering’

Industriebouw • februari 2018 • 15


Distributiecentrum • Vianen

Staalconstructie door robot gemaakt

GENIAAL IN STAAL

WWW.REIJRINK.COM

INFO@REIJRINK.COM

Esbeekseweg 21 Esbeek | Trasweg 6 Someren-Eind

info@damuprojecten.nl www.damuprojecten.nl

Industriebouw • februari 2018 • 16

Voor de staalconstructie van distributiecentrum Gaasperwaard schakelde aannemer Hercuton Reijrink Staal­constructie in. De pay-off van dit bedrijf: ‘wij spreken de taal van staal’. Het uitgebreide portfolio laat zien dat inderdaad geen staalconstructie te complex is. ‘Voor dit distributiecentrum hebben wij de staalconstructie geleverd en gemonteerd en daarnaast de kanaalplaatvloeren gemonteerd’, vertelt directeur Willem Reijrink. ‘Daarvoor hebben we het hoofdontwerp van de constructeur vertaald naar werkplaatsniveau.’ Engineering gebeurt in eigen huis, net als alle andere werkzaamheden. De onderdelen worden in de eigen twee productielocaties gefabriceerd en ook voor de montage zijn staalbouwmonteurs in dienst. Bij de productie werkt men als een van de eerste met volledig gerobotiseerd aflassen. De robot wordt gevoed vanuit 3D-modellen die compatibel zijn met 3D bouwpakketten zoals Revit. Aflassen kan met de robot 24/7 gebeuren, waardoor de productietijd wordt verlaagd. ‘Hiermee geven we invulling aan de behoefte van opdrachtgevers om de bouwperiode zo kort mogelijk te houden’, besluit Willem Reijrink.


Vianen • Distributiecentrum De bouw was in handen van bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw. Het volledig gesprinklerde DC met kwalificatie BREEAM ‘Good’ is in eigen ontwikkeling turnkey gerealiseerd. Het is het grootste gebouw op het bedrijventerrein, met een tweelaags kantoor en een laadkuil met 26 docks. De situering is zeer centraal: een zichtlocatie direct aan de A27 (met een directe oprit vlakbij) en A2 en vlakbij de A12.

Minimale opleverpunten Het project is van het begin af aan doorlopen alsof de Wkb reeds van kracht was. Het grootste verschil met de huidige regelgeving is dat er tijdens de bouw een onafhankelijke kwaliteitsborging plaatsvindt, de zogenaamde Technical Inspection Service (TIS). De gemeentelijke bouwopzichter keek over de schouder mee. ‘In feite zijn we vanaf dag één bezig met de oplevering’, vertelt Tim van Duin. Hij is commercieel adviseur bouwprojecten bij Hercuton. ‘Elke bouwfase wordt na afronding direct gecontroleerd door TIS. Na deze technische controle weten we meteen of de betreffende fase volgens de contractuele en wettelijke eisen is uitgevoerd. Waar nodig nemen we maatregelen. Zo werken we stap voor stap richting de eindoplevering.’

20.000 m2

Kans Van koudwatervrees voor ‘vreemde ogen’ was geen sprake, stelt Van Duin. ‘Wij zien de Wkb als een kans. Je ziet gewoon dat de kwaliteit verbetert. Het hele bouwen wordt er anders door. Normaal focussen alle partijen op die ene opleverdatum, wij leveren in feite per onderdeel op. We streven naar hoge klanttevredenheid; onder de 8 vinden we niet accep-

tabel. Via de TIS kun je dat aantonen. Het proces laat zien dat het goed is wat we doen. Het is niet een kwestie van ‘we worden gecontroleerd’, maar meer een vorm van erkenning dat je goed werkt op een hoog niveau. En als er verbeterpunten zijn, dan dragen die alleen maar bij aan een nog beter eindresultaat. De wet wordt nu al gedragen door onze eigen mensen die er ervaring mee hebben.’

Klantevredenheid voorop

Industriebouw • februari 2018 • 17


Nieuwbouw Nathan • Zevenaar

Klimaatspecialist uit de kast voor eigen huisvesting Een visitekaartje zet je op een sokkel

Industriebouw • februari 2018 • 18

Opdrachtgever Nathan, Zevenaar

Aannemer Klaassen Bouwgroep, Dinxperloo

Architect WillemsenU, Eindhoven

Lichtstraten Jet Bik, Spanbroek

Installaties DKC Installaties, Wijchen; Nelissen Ingenieursbureau BV, Eindhoven ; Sterk Adviesbureau, Breda

Bouwprogramma Kantoren, productiehal, showroom, lesruimten Bruto vloeroppervlakte 6.200 m2


Zevenaar • Nieuwbouw Nathan

Tekst: Merel van Berkel

haalt alles Klaassen Bouwmaatschappij BV uit Dinxperloo verzorgt de ruwbouw van het innovatieve pand van Nathan in Zevenaar. Uitgerust met een energiezuinige klimaatinstallatie van het bedrijf zelf bevat het gebouw de modernste techniek. Vrijwel alle installaties zijn weggewerkt in de betonnen vloer, die bovendien voorzien is van betonkernactivering (BKA).

Bij de nieuwbouw hoort ook een productiehal

Energiezuinige klimaatinstallatie en BKA Als expert op het gebied van klimaatbeheersing zet Nathan hier een zeer duurzaam gebouw neer dat, dankzij de gebruikte moderne technieken, meteen fungeert als visitekaartje van hun eigen specialisme. Zo kozen ze in samenspraak met de andere partijen bijvoorbeeld voor een verwarmingssysteem met behulp van BKA. De lagetemperatuurverwarming zorgt voor een aangenaam werkklimaat in de verschillende ruimten.

Andere energiezuinige oplossingen zijn het toepassen van BIPV-cellen in de bronskleurige lichtstraat boven het kantoor, vervaardigd en gemonteerd door JET BIK uit Spanbroek, het gebruik van zonnepanelen en hergebruik van hemelwater.

Betonconstructie met Airdeck® vloer De constructie van de nieuwbouw is een betonnen fundatie op staal van respectievelijk 500 en 800 mm. dik. De begane grondvloer is daarbij uitgevoerd in geïsoleerde kanaalplaat van

260 mm. dikte; de verdiepingen en het dak bestaan uit Airdeck® vloeren, opgelegd op betonnen kolommen. Mathijs Bulsink, projectleider bij Klaassen Bouwmaatschappij: ‘De schilvloer is voorzien van BKA, de druklaag bevat de leidingen voor de sprinkler, verlichting en ventilatie. Omdat de schilvloer zichtwerk blijft en we hieronder geen plafond zullen aanbrengen, moeten alle onderdelen, zoals sprinklerkoppen en ventilatieroosters, op maat in de vloer worden aangebracht. Dat maakt de maatvoering extra uitdagend, omdat

Industriebouw • februari 2018 • 19


Daglichtoplossingen JET BIK uit Spanbroek plaatste drie daglicht­constructies op het pand van Nathans nieuwe onderkomen in Zevenaar, waaronder een overkapping met BIPV-cellen. Het bedrijf dacht actief mee tijdens het engineeren van dit project en kwam daarbij met een aantrekkelijke oplossing. Bronskleurige lichtstraat met Building Integrated Photo Voltaics

JET BIK plaatste boven de kantoorruimten een duurzame JET-DC-4 glaskap met een vrijdragende overspanning van 6 meter, die het bedrijf vervaardigde in eigen huis. In de aluminium profielen is is een triple beglazing opgenomen met geïntegreerde BIPV-cellen. Het totaal geïnstalleerde vermogen bedraagt 7.388Wp, verdeeld over twintig actieve Powerglaz zonnepanelen. De verwachte jaar­ opbrengst bedraagt onder ideale omstandigheden circa 6.649 kWh. Deze moderne techniek zorgt ervoor dat je met deze cellen in het glas dus ook weer energie kunt

opwekken en dit past volledig bij de duurzame visie die Nathan voor ogen had voor het nieuwe pand. Het aluminium kreeg op verzoek van de architect een bronzen kleur. Meedenken met de aannemer

John Mocking, rayon manager bij JET BIK: ‘Tijdens de engineering fase dacht JET BIK intensief met de aannemer mee om te zoeken naar oplossingen die voor de opdrachtgever budgettair interessant konden zijn. We besloten nog eens kritisch te kijken naar de opdracht zoals deze in het bestek stond: twee glazen licht­straten boven de productiehal. Daarop legden we voor om deze te vervangen voor twee noorderlichtkappen, aan de noordzijde voorzien van een optimaal geïsoleerde 32 mm. dikke polycarbonaat beplating en in de op het zuiden gerichte zijde pvc-sandwichpanelen. Hier ligt ook onze kracht: snel schakelen, meedenken en ruim ervaring in zowel kunststoffen als glazen overkappingen.’

3x voordeliger bouwen met JET Vario Therm

Zo kun je een lichtstraat bouwen...

Minder materiaal

Minder bouwtijd

...maar zo doe je het veel slimmer!

Meer energiebesparing

Wil je weten wat je jezelf en je opdrachtgever kunt besparen door gebruik te maken van JET Vario Therm, incl. zelfdragende opstand? Kijk op www.jet-bik.nl Industriebouw • februari 2018 • 20

DRIVEN BY DAYLIGHT


Zevenaar • Nieuwbouw Nathan

Interieurimpressie centraal trappenhuis

we deze tijdens de ruwbouw al voor verschillende installatieonderdelen moeten vastleggen.’

Efficiënt bouwen Airdeck® vloeren zijn ontwikkeld door De Hoop Pekso. Ze bestaan uit breedplaten met traditioneel geïntegreerde tralieliggers en onderbewapening. Een robot verankert holle Airboxen van kunststof op exacte locaties in de vloerplaat en maakt hem precies op maat voor de klant. Dit levert een aantal voor-

delen op. Met deze techniek is allereerst minder betonmortel nodig, wat een maximale gewichtsbesparing oplevert op de totale constructie. Verder ligt de montagetijd lager doordat uitsparingen reeds zijn voorzien. En verder is het met Airdeck® vloeren nog mogelijk om installaties te integreren in de vloer – zoals ook in Zevenaar het geval is.

‘De gevel is bekleed met flexibele Fibre C panelen: geëxcrudeerd glasvezelversterkt beton. Behalve dat ze duurzaam zijn en in het oog springen, hebben de panelen met brandklasse A1 ook een hoge thermische waarde. Ze zijn tegen de gevel gelijmd op de onderconstructie in een mooi, opvallend patroon.’ Eenmaal binnen oogt het pand straks open door de lange overspanningen.

Verlijnde betoncomposietgevel Dé eyecatcher aan het gebouw is de verlijmde composietgevel. Bulsink:

Klaassen is bijna klaar met de ruwbouw

Industriebouw • februari 2018 • 21


Bouwer maakt GVT concreet

Kantoorgedeelte Alkmaar

Opdrachtgever GVT Transport & Logistics, Tilburg

Installaties Veendam Drenth Installatietechniek BV

Uitvoering Valeres Industriebouw BV, Best

Gevelpanelen Veendam Stackser Dak- en Gevelsystemen, Almelo

Installaties Alkmaar Klaver Giant Groep, Alkmaar

Industriebouw • februari 2018 • 22


Alkmaar, Veendam • GVT Transport & Logistics

groeiproces

Tekst: Tjerk van Duinen

Logistiek is een tak van sport waar Nederland internationaal gezien in uitblinkt. “We” zijn al eeuwen goed in het verplaatsen (en bewerken) van goederen, maar vooral de afgelopen tien jaar is de groei buitengewoon te noemen. GVT Transport & Logistics is zo’n exponent van die groei. Opgericht in 1957 in Tilburg als Gebroeders Versteijnen Transport beleeft het de eerste groeispurt in de jaren tachtig en negentig. Daarna volgen de bouw van binnenvaart­overslag (1998 en 2012) en railterminals (2005 en 2013) in Tilburg, en overnames van Greuter Logistics in Alkmaar (2010) en HSL Logistics in Veendam (2014). Het maakt van GVT een krachtig multimodaal logistiek bedrijf met een fijnmazig 24-uurs distributienetwerk.

Industriebouw • februari 2018 • 23


GVT Transport & Logistics • Alkmaar, Veendam

Duurzame stadsverwarming en TAPAcertificaat Het complete installatiepakket voor de nieuwbouw in Alkmaar was toevertrouwd aan de Klaver Giant Groep. Een thuiswedstrijd voor Jeroen de Waal, directeur van Klaver Giant Alkmaar: ‘GVT ligt hier op nog geen kilometer vandaag, voor ons dus een prachtig project om aan mee te werken.’

TELECOM BEVEILIGING ELEKTROTECHNIEK INFRATECHNIEK ICT KLIMAATTECHNIEK

WWW.GIANT.NL

TECHNIEK VOOR EN DOOR DE MENS WWW.GIANT.NL

De logistieke nieuwbouw is door de Klaver Giant Groep zowel werktuigbouwkundig, sanitair en elektrotechnisch volledig uitgerust. Het W-pakket omvat onder meer vloerverwarming in de kantoren en indirect gestookte heaters in de opslag en expeditie. De huisvuilcentrale die ook op Boekelermeer ligt, voorziet de nieuwbouw van GVT van stadsverwarming. ‘Dat is duurzaam verwarmen. Alle bedrijven op dit terrein zijn aangesloten op de HVC’, aldus De Waal. Op elektrotechnisch gebied heeft de installateur de complete licht en krachtinstallatie, de terreinverlichting, een ontruimingsinstallatie (brand), anti-inbraakvoorzieningen, een uitgebreide CCTV-installatie voor binnen en buiten, een toegangscontrolesysteem en de datainstallatie gerealiseerd. Het gebouw voldoet volgens De Waal aan de TAPA beveiligings­eisen. ‘Steeds meer klanten eisen dit van hun logistieke dienst­verleners, de zogenoemde Freight Security Requirements. Het TAPA-certificaat zorgt ervoor dat die klanten weten dat hun goederen tijdens transport en opslag goed beveiligd zijn.’ De Klaver Giant Groep is een sterk gespecialiseerde installatiegroep bestaande uit zeven zelfstandige bedrijven. Met momenteel 350 collega’s leveren zij al bijna 100 jaar duurzame en bruikbare technische systemen voor leefen werkomgeving. De specialisaties zijn elektrotechniek, klimaattechniek, telecom, beveiliging, ICT, infratechniek. www.giant.nl

STACKSER DAK- EN GEVELSYSTEMEN B.V. Molenstraat 5 7607 AL Almelo T +31 546 486 400 F +31 546 486 406 E info@stackser.nl

Industriebouw • februari 2018 • 24


Alkmaar, Veendam • GVT Transport & Logistics

Alkmaar: 24 docks op een rij

Vakblad Industriebouw 93x137

Zonnepanelen

Om de sterke groei fysiek te kunnen accommoderen heeft VALERES Industriebouw BV tussen mei en december vorig jaar in Alkmaar niet ver van de bestaande opslagfaciliteiten van GVT een nieuw distributie­centrum opgetrokken van 15.000 m2. Tussen september en januari heeft dezelfde aannemer in Veendam het pas het in 2016 opgeleverde distributie­ centrum alweer uitgebreid met 9000 m2 opslag- en expeditieruimte. De vierkante meters zijn kennelijk niet aan te slepen.

Warmtepompen

Alkmaar

Transportweg 48C Veendam tel. 0598 -619432 www.drenthtechniek.nl info@drenthtechniek.nl

Voor al uw technische installaties

• • • • • • •

Warmteterugwinning Klimaattechniek

Zonneboilers Ventilatie/airco Gas/elektra/cv

onderdeel van Top Installatiegroep

Bas van Lith is directeur van VALERES Industriebouw en is vanaf de aankoop van het perceel betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw. ‘Dit zijn projecten die in recordtempo van de grond komen. Voor Alkmaar waren de eerste gesprekken in februari 2017. GVT is een snelle beslisser dus toen we op hoofdlijnen akkoord waren hebben we direct de aanvraag omgevingsvergunning ingediend en ook direct begonnen met de productie; zo konden we in mei starten met de realisatie. GVT zat in Alkmaar flink omhoog. Ze groeiden

Industriebouw • februari 2018 • 25


GVT Transport & Logistics • Alkmaar, Veendam

Gevelpanelen in twee kleurtonen Een distributiecentrum is doorgaans een grote geïsoleerde metalen doos. Dat betekent veel panelen om de zaak dicht te maken. ‘Mee eens’, bevestigt Frank Schoonebeek. ‘Ruim zevenduizend vierkante meter gevelpanelen hebben we geleverd voor de nieuwbouw van VGT in Alkmaar.’ Schoonebeek is eigenaar van Stackser Dak- en Gevel­ systemen uit Almelo, een leverancier van vele soorten en merken gevel- en dakoplossingen voor utiliteit- en woningbouw. ‘We zijn naast leverancier uiteraard ook adviseur, want je wilt altijd maatwerk leveren, technisch, esthetisch maar ook financieel. Voor VGT zijn we uitgekomen op geïsoleerde, verzinkt stalen sandwichpanelen. Deze zijn gecoat in de kleuren grijs embossed silver en blank embossed dark. Het betreft het paneeltype Super ML-Wall-VB dat een microrib

Industriebouw • februari 2018 • 26

heeft van 25 millimeter en dat onzichtbaar bevestigd wordt. Rond de docks is het paneel verticaal aangebracht, op de overige vlakken verticaal.’ Stackser kon prima werken met de zeer korte bouwtijd. Schoonebeek: ‘We houden nauw contact met bouwer, montagebedrijf en leveranciers zodat we de kant-en-klaar pakketten op de juiste dag en op de juiste plek van het grote bouwterrein aanleveren. De montage­ploeg weet vervolgens met de gecodeerde leveringen precies waar de panelen heen moeten’. Kijk voor ons complete leverprogamma op: www.STACKSER.nl


Alkmaar, Veendam • GVT Transport & Logistics

Veendam kreeg een flinke uitbreiding naast de in 2016 opgeleverde eerste fase

als kool en waren al uitgeweken naar drie gehuurde magazijnen in de buurt van het bestaande bedrijfspand. Nu is het allemaal gecentraliseerd; wel zo efficiënt.’ De nieuwbouw op industrieterrein Boekelermeer is 15.000 m2 groot, waarvan 600 m2 voor een kantoorgedeelte in twee lagen. De hal omvat zeven compartimenten met brandscheidende tussenwanden en heeft in totaal 15.000 palletplaatsen. Expeditie gebeurt via 23 docks die aan een laadkuil liggen. Van Lith: ‘Dit alles is opgetrokken als een staalconstructie met prefab betonnen wanden. Heien was niet nodig, het gebouw is op staal gefundeerd. Dat geldt trouwens ook voor de uitbreiding van Veendam.’

Veendam VALERES heeft vanaf 2005 alle bouwprojecten van GVT gerealiseerd en maakt in feite het groeiproces van de logistiek dienstverlener concreet. ‘Inderdaad’, vervolgt Van Lith, ‘en dat geldt dus ook voor Veendam. Daar hebben we in 2016 op Industrieterrein Dallen II de eerste nieuwbouw voor GVT neergezet, bestaande uit een magazijn met kantoren en een expeditiegedeelte met zes docks. Daar hebben we eind vorig jaar in slecht 76 werkdagen een forse uitbreiding naast gezet. Het verschil met Alkmaar is dat in Veendam 1400 vierkante meter opslagruimte is gerealiseerd voor gevaarlijke stoffen, gebouwd volgens de richtlijnen van de PGS 15. GVT bedient daarmee een van hun vaste klanten, maar het is tevens een stuk dienstverlening

Industriebouw • februari 2018 • 27


GVT Transport & Logistics • Alkmaar, Veendam

Installaties lokaal goed geregeld Net als de nieuwbouw in Alkmaar is bij de uitbreiding van GVT in Veendam het hele installatiepakket lokaal uitbesteed. Drenth Installatietechniek heeft zijn uitvalsbasis hemelsbreed op nog geen vijfhonderd meter liggen van het bouwterrein op industriegebied Dalen II. ‘Voor ons een bekende opdrachtgever’, vertelt vestigingsmanager Peter de Jonge. ‘Voor fase 1 hadden we recentelijk ook alle installaties verzorgd, dus dan weet je goed waar je aan begint.’ Voor een aangenaam werkklimaat zijn de nieuwe kantoorruimten uitgerust met koeling/ventilatie en vloerverwarming. In de bedrijfshallen en in de expeditie hangen gasgestookte heaters, waarbij ondersteuningsventilatoren voor de verdeling van de warmte zorgen. Aan elektrotechniek heeft de installateur uit Veendam een uitgebreid pakket gerealiseerd. De Jonge: ‘Om te beginnen

Industriebouw • februari 2018 • 28

hebben we gevels, terrein, kantoren en bedrijfsruimtes voorzien van ledverlichting. Tussen de stellingen hebben we programmeerbare verlichting gemonteerd die in lichtsterkte instelbaar is en aangaat bij beweging. De verlichting staat hier nooit onnodig aan, wat voor de nodige energiebesparing zorgt. Nood­verlichting, accu laad inrichtingen, diverse algemene 230V/400V aansluitingen, wifi-points en alle data-aansluitingen zijn tevens door ons aangelegd. Tenslotte hebben we alle infrastructuur verzorgd van de brandblusinstallatie, die hier bestaat uit een CO2-gas unit en aspiratiebuizen onder het dak.’ Drenth Installatietechniek maakt deel uit van de Top Installatiegroep, dat verder bestaat uit vanPanhuis Hoogeveen en TOP Technisch Beheer. De groep werkt volgens het ‘OBOprincipe’: ze verzorgt ontwerp, advies, aanleg en beheer van alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties door heel Nederland.


Alkmaar, Veendam • GVT Transport & Logistics

die ze kunnen bieden aan nieuwe klanten. De prijs per m2 om een dergelijke ADR-ruimte te maken is hoger, maar de marges voor GVT liggen bij deze opslag ook wat hoger.’ Om de gevaarlijke stoffenopslag te beveiligen tegen brand is onder meer een blusgasinstallatie (CO2) aangelegd.

Met de uitbreidingen in Veendam en Alkmaar tilt GVT zijn totale opslagcapaciteit naar 170.000 m2 en aantal werknemers naar 750. Door tegelijk te investeren in gebouwen, weg-, rail- en watertransport én in mensen zal GVT het nog wel even uithouden in dit concurrerende transportland. “Ze” doen het prima.

Vogelvluchtimpressie Veendam. Links het bestaande gedeelte

Tijdens de bouw in Veendam ging het laden en lossen gewoon door

Industriebouw • februari 2018 • 29


DC 3 Noordland • Bergen op Zoom

Een, twee, drie

Expeditiezijde van DC3

Opdrachtgever DHG, Schiedam

Installaties Evelo, Zevenbergen

Ontwerp, directievoering ConsortArchitects, Rotterdam

Keuken Visker Keukens, Terheijden

Advies M3E, Rotterdam

Bouwperiode Juni 2017 – december 2017

Uitvoering Bouwbedrijf Vrolijk BV, Zevenbergen

Industriebouw • februari 2018 • 30


Bergen op Zoom • DC 3 Noordland

Logistieke centra volgens een herkenbaar concept

Smartlog

Tekst: Margot Visser

DHG breidt in gestaag tempo zijn logistiek vastgoedportefeuille uit. Op bedrijventerrein Noordland in Bergen op Zoom realiseert de Schiedamse ontwikkelaar zijn Smartlog-concept, een hoogwaardig XXL distributiecomplex bestaande uit drie warehouses met een totale oppervlakte van 48.500 m2. In december 2017 is het eerste dc opgeleverd.

Met in totaal 13.788 m2 is het onlangs opgeleverde DC 3 het kleinste van de drie geplande distributiecentra. De nog te bouwen DC’s 1 en 2 worden res­ pectievelijk 20.313 en 14.149 m2 groot. Smartlog Bergen op Zoom is gelegen op bedrijventerrein Noordland. Plus­ punten zijn de centrale ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de goede

Industriebouw • februari 2018 • 31


Het kantorenblok heeft luifels met composiet­ platen waarvan de betonprint het volume een ruwbouwlook geven

Industriebouw • februari 2018 • 32


Bergen op Zoom • DC 3 Noordland

bereikbaarheid door de nabijheid van de rijkswegen A4 en de A58. Met een binnenhaven, twee containerterminals, een spooraansluiting en een nieuw te ontwikkelen buitengaatse terminal beschikt Noordland over uitstekende multimodale voorzieningen. De drie dc’s zijn nog niet verhuurd.

Vast team Voor Bouwbedrijf Vrolijk is dit alweer het vijfde logistieke project in opdracht

van DHG. Hoewel het werk in con­ currentie is verworven zijn dezelfde partijen ingeschakeld als voor eerdere projecten, met ConsortArchitects als architect/directievoerder. Vrolijk werkt met een vast team onderaannemers. ‘Voor 90% zijn het dezelfde partijen. Prettig hieraan is dat we net wat meer voor elkaar over hebben en dat afspra­ ken beter worden nagekomen. Zo wer­ ken wij het liefst’, vertelt projectleider John Roovers.

Keukens met iets extra’s Voor het warehouse DC 3 Noordland in Bergen op Zoom bracht Visker Keukens de pantrykeukens voor het personeel aan. ‘We werken al jaren samen met bouwbedrijf Vrolijk’, vertelt Richard Kessels van Visker Keukens. ‘Voor deze opdrachtgever hebben we een aantal conceptkeukens uitgewerkt, van waaruit we eenvoudig een aanpassing kunnen maken op de specifieke situatie van een project.’ Het combineren van inbouwkeukens van gerenommeerde leveranciers met speciale kenmerken vanuit interieurbouw maakt dat Visker Keukens en Interieurbouw iets extra’s kan bieden aan zijn klanten. Zowel voor de zakelijke als particulie-

re markt is het een bedrijf met zeer veel mogelijkheden. De in het Brabantse Terheijden gevestigde onderneming startte in 1993 als interieurbouwer. Door de groeiende vraag naar keukens is er in 2008 een keukenshowroom bij gekomen. Deze wordt regelmatig compleet vernieuwd, voor het laatst in mei 2017. Visker werkt door heel Nederland en een deel van België, maar de focus ligt op het gebied tussen Breda, Rotterdam en Den Bosch. Bij Visker Keukens en Interieurbouw zijn in totaal circa 25 medewerkers in dienst, in drukke periodes aangevuld met extern ingehuurd personeel.

De keukenshowroom

Industriebouw • februari 2018 • 33


DC 3 Noordland • Bergen op Zoom

Terheijden

Evelo B.V. Installatietechniek Wagemakerij 10a 4762 AV Zevenbergen 0165-325265 Email:info@evelo.nl

• • •

Industriebouw • februari 2018 • 34

Loodgieterswerken Klimaatinstallaties Electra


Bergen op Zoom • DC 3 Noordland Drie op een rij. Op de voorgrond DC3

‘De platen met betonprint geven het pand de gewenste ruwbouwbeleving’ Betonlook

Koopmansgoederen

DHG bouwt zijn logistieke centra vol­ gens een vast en herkenbaar concept. Kenmerkend voor de uitstraling zijn de luifels aan het verder in glas uitgevoer­ de kantoorgedeelte ter hoogte van de dakvloer en de eerste verdiepingsvloer. Deze steken 1.40 meter uit de gevel. Vrolijk bedacht een slimme oplossing om de gewenste betonlook te creëren. ‘We hebben ervoor gekozen compo­ sietplaten met een betonprint aan de luifeldelen te bevestigen. Zo behouden we een lichte constructie en krijgt het pand toch de ruwbouwbeleving die de opdrachtgever graag wil.’

DC 3 is opgetrokken uit een staalcon­ structie met betonnen gevelplaten tot een hoogte van 3,5en 4,5 meter. Daar­ boven zijn aluminium sandwichpanelen aangebracht. Het pand is voorzien van een ESFR-sprinklerinstallatie, waar­ door het geschikt is voor de opslag van koopmansgoederen. Per 800 m2 is er een loadingdock. In totaal 11.696 m2 heeft een warehousefunctie en er is een mezzanine van 1.473 m2. Het kantoor­ gedeelte bedraagt 619 m2. De trappen­ huizen zijn, in afwijking van eerdere logistieke centra van DHG, uitgevoerd in beton.

Industriebouw • februari 2018 • 35


DC 3 Noordland • Bergen op Zoom

Blauwdruk

Hoogwaardig XXL distributiecomplex met drie warehouses

Het blijft voor bouwbedrijf Vrolijk niet bij dit project. Het heeft alweer zeven nieuwe projecten in opdracht gekregen. ‘De samenwerking met DHG verloopt heel goed. Inmiddels hebben

we een blauwdruk ontwikkeld zodat we niet elke keer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. De volgende projecten gaan we in bouwteamverband opzetten’, aldus Roovers.

Eén aanspreekpunt voor E- & W-installaties Zowel de E- als de W-installaties in DC 3 van het project Smartlog Bergen op Zoom zijn gerealiseerd door Evelo BV. Het was niet het eerste distributiecentrum van ontwikkelaar DHG dat het installatiebedrijf uit Zevenbergen in opdracht kreeg. Eerder maakte Evelo de installaties voor de megadistributiecentra Base, AWL, Rulewave en Koopmans McClean, allen te Moerdijk. Nieuwe werken van in totaal 200.000 m2 staan al in de planning. ‘Doordat we alles met onze eigen ploeg maken, kunnen we zaken combineren zoals het aanleggen van de kabelgoten en de ophanging van de gas- en klimaatleidingen. Prettig voor de aannemer is dat hij maar met één aanspreekpunt te maken heeft, en dat we doen wat we beloven’, vertelt projectleider John Huijbregts. Industriebouw • februari 2018 • 36

De W-installaties bestaan uit heaterverwarming in de hallen en een VRF-systeem met warmteterugwinning aangevuld met vloer­verwarming in de kantoren. In de kantoren is ledverlichting met aanwezigheidsdetectie en daglicht­ regeling aangebracht. Voor de verlichting in de hallen is gekozen voor led lijnverlichting met bewegings­sensoren. Een verschil met eerdere distributiecentra, waar nog tl-verlichting werd toegepast. Evelo BV heeft circa dertig medewerkers en is vanwege de groei op zoek naar nieuwe medewerkers.


Veldhoven • Parkeergarage ASML Staalconstructie, betonvloeren en stalen hekwerken

Na ingebruikname in 2015 van de nieuwbouw van de extra productieruimtes van chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven, constateerde men al snel dat er ook uitbreiding van parkeerruimte nodig was. Niet verwonderlijk, met meer dan 19.000 werknemers doet het concern het jaar op jaar meer dan uitstekend met enkel recordwinsten en recordomzetten. Eind december 2017 is er daarom voor het toonaangevende bedrijf op het terrein van Brainport Eindhoven in krap zes maanden tijd door BMV een nieuwe parkeergarage met 550 plaatsen verrezen. Demontabel, met oog op de toekomst. De garage is ontworpen door Arcadis en heeft een vloeroppervlakte van 13.000 m2.

Demontabele parkeergarage voor ASML Industriebouw • februari 2018 • 37


Parkeergarage ASML • Veldhoven

13.000 m2 parkeeroppervlak met twee stijgpunten

Stalen trappen en hekwerken

www.tullemans.nl Tel.: (0495) 54 56 60 Weert Industriebouw • februari 2018 • 38

Voor de uitbreiding van parkeerruimte voor chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven is ook Andy Tullemans Constructiebedrijf uit Weert ingeschakeld. Met meer dan 19.000 werknemers was er voor het toonaangevende ASML op het terrein van Brainport Eindhoven meer capaciteit aan parkeerplaatsen nodig. Voor de nieuwbouw van een extra parkeergarage met 550 plaatsen heeft het bedrijf uit Weert de stalen trappen en hekwerken geleverd. Andy Tullemans: ‘Onze werkzaamheden namen een twee maanden in beslag. Wij hebben ruime ervaring met parkeergarages. Ons bedrijf Andy Tullemans Constructie heeft 30 jaar ervaring op gebied van industrieel constructiewerk en assemblage. In combinatie met ons uitgebreide machinepark, engineering, vakmanschap en goede service is dit een uitstekend uitgangspunt om samen met de klant een goed eindproduct op de markt te zetten. Bij ons kan men zowel halffabricaten/onderdelen als complete samenstellingen in kleine en middelgrote series onderbrengen. In onze regio maar ook ver daarbuiten maken wij staalconstructies, trappen en leuningwerk in alle maten evenals overzichtelijk tekenwerk. Wij zetten onze kennis en kunde graag in om het hele traject van ontwerp, berekening, engineering, productie, conservering en montage voor de klant te mogen realiseren.’


Veldhoven • Parkeergarage ASML

Na ingebruikname in 2015 van de nieuwbouw van de extra productie­ ruimtes van chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven, constateerde men al snel dat er ook uitbreiding van parkeerruimte nodig was. Niet verwon­ derlijk, met meer dan 19.000 werk­ nemers doet het concern het jaar op jaar meer dan uitstekend met enkel recordwinsten en recordomzetten. Eind december 2017 is er daarom voor het toonaangevende bedrijf op het terrein van Brainport Eindhoven in krap zes maanden tijd door BMV een nieuwe parkeergarage met 550 plaatsen verrezen. Demontabel, met oog op de toekomst. De garage is ontworpen door Arcadis en heeft een vloeroppervlakte van 13.000 m2. Het project bestaat uit een staalcon­ structie met dertien split level niveaus en betonvloeren van geprefabriceerde TT-vloerplaten van Haitsma Beton. De langste is 16 meter weegt ongeveer 15.000 kilo. Voor de op- en afritten tussen de splitlevels worden kortere TT-platen ingezet met een lengte van 11 meter. De uiteinden van de platen zijn voorzien van een goot en een open­ staande rand, zodat regenwater niet

Opdrachtgever Veldvast, Veldhoven Architect, constructeur Arcadis Nederland, ’s-Hertogenbosch Hoofdaannemer BMV, Veldhoven

over de rand naar beneden stroomt.

Demontabele constructie Bij de bouw van de garage is gekozen voor een demontabele constructie. Dit heeft alles te maken met de toekomsti­ ge ontwikkelingen op deze locatie. De staalconstructie is demontabel door het gebruik van boutverbindingen. Fixatie van de platen vond plaats door doken die op de IPE-liggers zijn gelast. De kelksponningen tussen de platen wer­ den gevuld met gietmortel. Als laatste zijn de voegen afgewerkt met een vloei­ stofdichte kit, die bij demontage weer eenvoudig door te slijpen zijn. Op de kopse kanten van de parkeer­ garage bevinden zich de stijgpunten. Het ene trappenhuis – met lift – bestaat uit een betonconstructie, de ander – het noodtrappenhuis – bestaat uit een stalen constructie met betonnen brandwand, zodat veilig vluchten altijd mogelijk is.

nen worden. Sensoren meten het vocht­ gehalte en de temperatuur. Bij droge vorst worden ze niet glad dan is het verwarmen van de hellingbanen niet nodig. Nog een energievoordeel, weliswaar van een andere orde. Destijds bij de realisatie in 2015 van de nieuwe kraakheldere en hagelwitte fabrieken van chips voor telefoons, tablets en de ontwikkeling van zelfstandig rijdende auto’s, moest het bouwpersoneel steeds schoner gaan werken. Een voordeel bij de nieuwbouw van de parkeergarage is dat men zich vooraf niet stofvrij hoefde te melden, extra thuis stofzuigen was nu niet nodig.

Energievoordeel Ook de hellingbanen worden voorzien van TT-platen. In deze platen is een elektrisch net opgenomen zodat de hellingen in de winter verwarmd kun­

Installaties Mansveld Projecten & Services, Eindhoven

Stalen trappen en hekwerken Andy Tullemans Constructiebedrijf, Weert

TT-liggers Haitsma Beton, Kootstertille

Bouwperiode juli 2017 – december 2017

Staalconstructie Moeskops Staalbouw, Bergeijk

Bruto vloeroppervlakte 13.000 m2

Industriebouw • februari 2018 • 39


Uitbreiding Scelta • Kruiningen

Tekst: Ton van de Laar

Bouwen onder hoogspanning Het bestaande gebouw van Scelta wordt momenteel uitgebreid

Opdrachtgever Scelta Products BV, Kruiningen [Subzero Frozen Holding BV, Kruiningen]

W-installaties Van de Velde Installatiegroep BV, Yerseke

Ontwerp en constructieadvies Bouwraadhuis, Kruiningen

Koel- en vriesinstallatie Govers Koel- en Vriestechniek BV, Gilze

Aannemer Sprangers Bouwbedrijf, Terneuzen

Isolatiesysteembouw KIM Nederland, Apeldoorn

E-installaties Techno Service ’s-Gravenpolder BV (TSG), Kruiningen

Staalconstructie Reijrink Staalconstructie BV, Esbeek

Industriebouw • februari 2018 • 40

GWW Riedijk Bestratingen, Yerseke Bouwprogramma Uitbreiding bestaand bedrijfspand met vriescel, gekoelde inpakruimte, opslagen expeditieruimte Bruto oppervlak uitbreiding 3.200 m2 Bouwperiode januari 2018 - juni 2018


Kruiningen • Uitbreiding Scelta

Sinds begin januari realiseert aannemer Sprangers Bouwbedrijf uit Terneuzen de uitbreiding van het in 2012 gebouwde bedrijfspand van het champignons en uien verwerkende bedrijf Scelta in het Zeeuwse Kruiningen. De uitbreiding behelst een vergroting van de bestaande vriescel met 850 m , vergroting van de inpakruimte en de opslagruimte voor verpakkings­materiaal. Daarnaast komt er een werkplaats voor de technische dienst en wordt de expeditie­ruimte verdubbeld en uitgebreid met twee extra laaddocks. Boven een gedeelte van de uitbreiding bevindt zich een hoogspanningsleiding, wat diverse consequenties heeft voor dit project.

Wie Zeeland zegt, zegt klei. De Zeeuwse bodem stelt zware eisen aan de constructie, en dan met name de fundering van gebouwen. Voor de uitbreiding van de fabriek van Scelta worden alle funderingsbalken en de monolitische betonvloer daarom volledig onderheid.

8 tot 14 meter diep Projectleider Berry van Heeren licht toe: ‘deels gebeurt dat met prefab betonpalen,

Uitbreiding expeditie plus twee extra laaddocks

Acherzijde van het Scelta-complex

Industriebouw • februari 2018 • 41


Bouwen is meer dan het gebouw alleen Bij het realiseren van een project als de uitbreiding van Scelta Products BV in Kruiningen komt meer kijken dan het bouwen alleen. Ook het omliggende terrein moet worden voorzien van goede infra en bestrating. Hiervoor verantwoordelijk is Riedijk Bestratingen uit Yerseke. In een eerste fase heeft Riedijk het cunet uitgegraven voor de uitbreiding en een puinbaan aangelegd voor de bouwkundige aannemer. Ook de hoofd­riolering voor de terreinafwatering en een PE-vuilwater afvoerleiding zijn aangelegd. Daarmee is Riedijk Bestratingen nog niet klaar. Directeur Antonis Riedijk: ‘In juni, als de bouw klaar is, komen we weer terug voor het plaatsen van kolken en goten en het aanbrengen van de asfaltverharding rondom het gebouw. Bij dergelijke projecten werken we vaak samen met Dostra BV uit Veere. Het is een samenwerking die perfect loopt’.

Gebouwen die waardering oogsten... SPRANGERS Bouwbedrijf is gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw en renovatie. Realiseert zowel reguliere als innovatieve, utilitaire projecten en woningbouw-projecten. Onze gekwalificeerde medewerkers leveren topprestaties in heel Nederland. Resulterend in kwalitatief hoogwaardige, duurzame gebouwen die alom waardering oogsten. Zelf blijven we nuchter, met beide benen op de steiger, gestaag doorbouwen aan onze reputatie.

Breda Delft Terneuzen Amsterdam www.sprangers.nl

Kwaliteit. Duurzaamheid. Flexibiliteit.

Hartoogstraat 5, 4401 GA Yerseke 06 - 22 93 33 41

Postbus 52 4400 AB | Kreeft 5 4401 NZ Yerseke T: 0113-572120 | W: www.van-de-velde.nl


Kruiningen • Uitbreiding Scelta

Doorsnede uitbreiding. Van links naar rechts: vriescel, inpak opslag

maar vanwege de aanwezigheid van een hoogspanningsleiding boven de bouwplaats kan de heistelling voor die palen niet overal gebruikt worden. Waar te weinig ruimte is, worden stalen buispalen toegepast, waarvoor een kleinere heistelling nodig is. De ondergrond is ook zeer wisselend. Soms kunnen we volstaan met palen van 8 meter, maar op andere plekken moeten we tot 14 meter diep heien’.

De betonvloeren worden met uitzondering van die in de vriescel onder afschot gestort, waarbij in de inpakruimte roestvrijstalen goten in de vloer worden opgenomen. In de vriescel wordt een dubbele betonvloer met een isolerende tussenlaag toegepast. Van Heeren: ‘Het onder afschot storten en het op de juiste hoogte stellen van de goten vereist de nodige aandacht. We leveren de vloeren afgevlinderd

Vlak onder hoogspanningsleidingen

Industriebouw • februari 2018 • 43


GENIAAL IN STAAL

TSG is een modern, energiek en toonaangevend elektrotechnisch installatiebedrijf met ruim 30 jaar ervaring in de industriële automatisering. Actief in:

- mosselverwerkende industrie - koel- en vriestechniek - agrarische sector - machinebouw

Gespecialiseerd in: - panelenbouw - machinebesturing - softwareontwikkeling - proces automatisering - droog- en bewaartechniek - elektrotechnische installaties

WWW.REIJRINK.COM

INFO@REIJRINK.COM

Esbeekseweg 21 Esbeek | Trasweg 6 Someren-Eind

Techno Service ’s-Gravenpolder BV Schoorkenszandweg 17a / 4431 NC ’s-Gravenpolder Tel. +31 (0)113 312020 | info@tsg.nl | www.tsg.nl

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

ISOLATIESYSTEEMBOUW

Bij K.I.M. Nederland profiteert u van een unieke expertise in de koel- en K.I.M. Nederland B.V.

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

7324 BP Apeldoorn T. +31 (0)55 368 91 91 info@kim-nederland.nl www.kim-nederland.nl

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!


Kruiningen • Uitbreiding Scelta

Elektrische installatie gesneden koek voor Techno Service Het Zeeuwse bedrijf Techno Service ’s-Gravenpolder BV speelt met de uitbreiding van Scelta Products in Kruiningen een thuiswedstrijd. TSG verzorgt voor het project de elektrische installaties. Projectleider Peter van Dijk: ‘Wij bouwen de elektrische installaties van zowel de inpaklijnen als de verlichting en de elektriciteit in de complete nieuwbouw. Hierbij kunnen wij voortborduren op de bestaande installatie.’ Vanwege deze uitbreiding wordt wel het totale vermogen van de elektrische installaties flink vergroot. Daarom is er een extra trafo- en verdeelruimte in dit project voorzien. Automatische inpaklijnen De inpaklijnen van Scelta worden volledig geautomatiseerd. Van Dijk: ‘Het zal zó worden uitgevoerd dat je door middel van een touch panel kan kiezen welk spoor en welke wegers er gebruikt moeten worden. Ik verwacht niet dat het project ons voor grote verrassingen gaat zetten.’ Een logische verwachting, vanwege de meer dan 30 jaar ervaring die TSG heeft op het gebied van de industriële automatisering en besturingstechniek. Ervaring die TSG graag inzet, ook voor deze forse uitbreiding van Scelta Products.

Een naam waar groei in zit

op, behalve de vloer van de inpakruimte. Daar brengt een externe partij een afwerklaag op de vloer aan.’

PIR Op de betonnen fundering komt een gepoedercoate staalconstructie, voorzien van een plat dak. Op de stalen profielplaten van het dak komen steenwol isolatieplaten en een pvcdakbedekking. De gevels bestaan uit stalen sandwichpanelen van 100 mm dik, gevuld met PIR-isolatie. Ter plaatse van de vriescel is de dikte van de panelen zelfs 200 mm.

Monteren zonder kraan De aanwezigheid van de hoogspanningsleiding heeft nog een consequentie: voor het monteren van de staalconstructie en de gevels en daken kan niet overal met een kraan gewerkt worden. Waar de leidingen lopen mag maar tot een hoogte van 13 meter gewerkt worden. Hoogwerkers en verreikers zullen voor een oplossing moeten zorgen op die plekken.

Extra eisen brandwerendheid Ook met betrekking tot de eisen voor brandwerendheid speelt de aanwezigheid van de hoogspanningsleiding een rol. Een uitslaande brand zou funest zijn en voor grote problemen in de hele regio kunnen zorgen. Van Heeren: ‘Steenwol wordt als isolatiemateriaal voor het dak toegepast vanwege de brandveiligheidseisen die de exploitant van de hoogspanningsleiding stelt. Steenwol voorkomt branddoorslag, zodat bij een eventuele brand de kabels niet beschadigd worden. Daarnaast moet in het hele gebouw een sprinklerinstallatie aangelegd worden, iets wat zonder de aanwezigheid van de hoogspanningsleiding ook niet nodig was geweest.’ Met recht kan gesteld worden dat bouwen onder hoogspanning speciale aandachtspunten met zich meebrengt.

Industriebouw • februari 2018 • 45


Dow Chemical:

Opdrachtgever Dow Chemical, Terneuzen

E-installaties Terberg Totaal Installaties, Utrecht

Gevelpanelen IZV, Kloosterzande

Architect Group A, Rotterdam (kantoor); Cordeel Nederland (werkplaatsgebouw)

Sanitair Hoogendoorn, Woerden

Kozijnen Blitta, Venray

Sprinkler Strukton Worksphere, Capelle aan den IJssel

Delta Beams Peikko Benelux, Arnhem

Hoofdaannemer Cordeel Nederland bv, Zwijndrecht Nevenaannemer installaties en W-installateur Roodenburg, Krimpen aan den IJssel

Industriebouw • februari 2018 • 46

Prefab beton Cordeel, Temse (B)

Bouwprogramma Bruto vloeroppervlakte kantoor 16.504 m2


Tekst: Tjerk van Duinen Beeld: Group A

Terneuzen • Hoofdkantoor Dow Benelux

een reflectie van het Zeeuwse landschap

De nieuwe huisvesting langs de Westerscheldetunnelweg

Dow Chemical heeft voor zichzelf een prachtig plekje uitgezocht in Terneuzen. Het eerste wat automobilisten zien als ze de Westerscheldetunnel aan de zuidkant uitrijden, zijn de horizontale lijnen en de landschappelijke kleuren van hun nieuwe Europese hoofdkantoor. Architectenbureau Group A heeft het gebouw met de voeten in de klei gezet en met een kleuropbouw die geleidelijk opgaat in de Zeeuwse lucht. Cordeel Nederland is hoofdaannemer van het omvangrijke project dat wordt gerealiseerd op een langwerpig terrein van 10 hectare op het Maintenance Value Park, langs de Westerscheldetunnelweg; aan de overzijde van de weg ligt een groot industrieel complex van Dow. Naast het kantoor van 16.500 m2 wordt

op de noordzijde van de bouwkavel ook een werkplaatsengebouw neergezet en komen er maar liefst 734 parkeerplaatsen en een grote fietsenstalling.

Twee vleugels Projectleider Daan Schilperoort, die samen met Leander de Gelder de project-

Industriebouw • februari 2018 • 47


Hoofdkantoor Dow Benelux • Terneuzen

leiding voert over de bouw, belicht de opzet van het kantoor: ‘In principe zijn het twee kantoorvleugels met vier en gedeeltelijk vijf lagen; de vleugels zijn halverwege verbonden door een brug. Tussen de vleugels liggen twee atria met een glazen dak. De westelijke vleugel is geknikt en volgt zodoende de vorm van het terrein. Het kantoor is bouwkundig voorbereid op een uitbreiding aan de noordzijde.’

Samenwerking Op de noordelijke helft van de begane grond zal Dow Chemical een Innovation & Meeting Centre” inrichten, een publiekstoegankelijke ruimte die gericht is op het bevorderen van de samenwerking in de chemische industrie. De werkplekken bevinden zich op de verdiepingen, die te bereiken zijn via de vier stijgkernen en een open trappenhuis in de atriumbrug. Schilperoort: ‘Die kernen

Duurzaam grondwerk, slimme riolering Harthoorn Vlissingen BV is door Cordeel ingeschakeld voor het grondwerk, de aanleg van de riolering en de verhardingen. ‘We zijn inderdaad als eerste begonnen met de bouwplaats inrichting en als laatste brengen we de bestrating rondom de gebouwen aan’, meldt projectbegeleider Frederik Sonke. Een werk met grote afmetingen: 18.000 m2 wordt geasfalteerd, 4.000 m2 krijgt klinker- of tegelverharding. Honderden meters riolering. Een aantal werkzaamheden springen eruit. Zo wordt voor de fundatie van de terreinen geen grond verwijderd, maar wordt deze gestabiliseerd. Daardoor is er minder afvoer van grond en aanvoer van fundatiemateriaal nodig. De riolering is een regionale primeur. Sonke: ‘Voor De buiten­ riolering hebben we in samenwerking met Logus Terneuzen als eerste in Zeeland het Dyka Prefit-systeem toegepast.

De complete riolering is in de fabriek van Dyka geprefit en als bouwpakket aangeleverd. Harthoorn heeft het systeem in het werk aangebracht.’ Sonke heeft nog een primeur: ‘We gebruiken als eerste Granova als funderingsmateriaal onder de verharding. Granova is een gerecycled product, gemaakt van gereinigd AEC-bodemas, dat geschikt is als vervanging van bijvoorbeeld menggranulaat. Het bezit uitstekende verdichtingseigenschappen. Niet minder belangrijk: het is een duurzame oplossing voor een afvalproduct.’ Harthoorn is nog wel even bezig in Terneuzen. ‘We hebben een zeer goede afstemming met Cordeel, maar het neemt niet weg dat we af en toe alle zeilen bij moeten zetten om bijvoorbeeld een betonstort of een asfaltleverantie te halen. Het weer heeft ons recentelijk danig parten gespeeld.’

Spraakmakende gevel in staal De kleurrijke metalen gevelbekleding van het Dow Chemical-­ kantoor is ge-engineerd en geproduceerd door IZV BV. Het Zeeuwse bedrijf uit Kloosterzande verzorgt tevens de montage, die bestaat uit een blinde bevestiging met een roestvrij stalen klemsysteem op de achterconstructie. Directeur Bob Compiet van IZV: ‘Dat geeft straks een prachtig eindresultaat.’ De metalen panelen zijn bevestigd op een stalen achterconstructie die voorzien is van hoogwaardig isolatiemateriaal. ‘In totaal gaat het om zo’n tweeduizend vierkante meter panelen in acht kleuren die het Zeeuwse landschap verbeelden. De panelen hebben een sterk horizontale gelaagdheid, vari-

Industriebouw • februari 2018 • 48

ërend in afmeting, diepte en kleur. Aangezien het gebouw bloot­gesteld is aan Zeeuwse weersomstandigheden, is het gevelsysteem voorzien van een sterke coating die garantie geeft tegen corrosie.’ Compiet is uiteraard zeer content met de opdracht. ‘Het is mooi als je in de eigen regio mag meewerken aan een spraakmakend project als dit. Zeker als je een belangrijke bijdrage levert aan de gevel van zo’n grote blikvanger. Binnen in het gebouw gaan we trouwens ook aan de slag. IBS Staalbouw, een zusterbedrijf van IZV, maakt onder andere de thermisch verzinkte staalconstructie voor het atrium.


Terneuzen • Hoofdkantoor Dow Benelux

Centrale entreehal

zorgen voor de stabiliteit van dit volledig als een prefabbetonconstructie opgezette gebouw. Het ontwerp leende zich daar nu eenmaal goed voor, én de bouwsnelheid is hoger. De constructie heeft een structuur met kolommen en balken, met

Delta Beams in de assen van de vloervelden van de vleugels.’

Van klei naar lucht De gevel is geïnspireerd op het Zeeuwse landschap. Schilperoort: ‘De plint is Plattegrond eerste verdieping toont de twee vleugels

Industriebouw • februari 2018 • 49


Hoofdkantoor Dow Benelux • Terneuzen

opgetrokken uit rood metselwerk en staat voor de Zeeuwse klei. Daarboven zie je geprofileerde metalen gevelbekleding die tegen de prefab binnenspouwbladen is gemonteerd. Deze horizontaal georiënteerde stalen bekleding is gepoedercoat in kleuren die van onder naar boven veranderen van aardse tinten, via groen en grijs naar lichtblauw en grijs.’ De Gelder: ‘Als je langsrijdt zie je het Zeeuwse landschap aan je voorbij trekken.’ De goed geïsoleerde raamstroken bestaan uit grijze aluminium kozijnen met slanke profielen van 50 mm breed.

Van schets naar bouwen Het proces ging niet over één nacht ijs, maar vervolgens was snelheid geboden. Schilperoort: ‘Cordeel is al een aantal jaar geleden gestart met de ontwikkeling van het kantoor als onderdeel van de totaalontwikkeling van het Maintenance Value Park. In het najaar van 2016 kwam uiteindelijk het fiat uit Amerika dat de bouw door kon gaan, vervolgens is het schetsontwerp doorontwikkeld tot VO en DO. Februari 2017 is het DO van de ruwbouw opgeleverd en hebben wij de vergunningsaanvragen gedaan. Bij oplevering van het definitief ontwerp van het casco is DOW samen met Group A ook aan het ontwerp voor de inrichting begonnen zodat dit tijdig

Gevelopbouw: van klei naar lucht

Hof te Zandeplein 11-13 4587 CK Kloosterzande Industriebouw • februari 2018 • 50

T: 0114 - 687200 E: info@izv.nl


Terneuzen • Hoofdkantoor Dow Benelux

Slanke vloerconstructie met DELTABEAM® van Peikko Benelux In de verdiepingsvloeren van het Dow Chemical-kantoor wordt een innovatief stukje bouwtechniek toegepast: de DELTABEAM® van Peikko Benelux. De DELTABEAM® is een staal-betonligger met hoedvormige doorsnede die slanke vloerconstructies én grote overspanningen mogelijk maakt. De truc is dat de vloerplaten zoals kanaalplaten uiteindelijk niet op de onderflens rusten, maar op de schuine lijfplaten van de DELTABEAM®. Gaten in de schuine vlakken van de ligger maken het mogelijk wapening door de liggers in de kanaal­ platen door te voeren. Door de ligger en de opengehakte kana-

Een ander groot voordeel is dat de constructie direct brand­ werend is (in het geval Dow Chemical: 60 minuten, 180 minuten is ook mogelijk). Dure brandwerende afwerkingen zijn dus niet nodig. De installateur heeft het voordeel dat er met de vlakke vloeroplossingen (geen balken onder de vloer) minder bochten nodig zijn, wat de aanleg van leidingen en kanalen goedkoper maakt. Minder bochten betekent ook een hoger rendement voor de installaties.

Optimale verdiepingshoogte, direct brandveilig en slimmer installeren len van de kanaalplaten vol te storten met beton, ontstaat een sterke staal-betonconstructie. Met breedplaatvloeren en een gestorte dekvloer die doorloopt in de DELTABEAM is hetzelfde slanke en sterke vloerresultaat te bereiken. Dat betekent een optimale verdiepingshoogte bij eenzelfde vloeroppervlak van het gebouw en met betrekking tot duurzaamheid en bouwkosten is dat pure winst.

Voor de kolommen die over meerdere verdiepingen doorlopen leverde Peikko ook het stalen PCs® consolesysteem. Door dit in de kolom meegestorte consolesysteem kunnen de balken onzichtbaar tussen de kolommen gemonteerd worden. Nog een slimme bijdrage van Peikko: de HPKM® kolom­ schoenen, een verankeringssyteem voor prefab beton­ kolommen. Deze schoenen zijn in de prefab kolom ingestort en maakt het mogelijk snel en zonder gebruik van schoren een kolom momentvast te plaatsen op ankerbouten die in de vloer of onderliggende kolom zijn meegestort. Bouwen wordt zo steeds efficienter. Laat dat maar aan Peikko over.

Dow Chemical oplossing: Deltabeam® gecombineerd met HPKM® kolomschoenen, het PCs® consolesysteem en HPM® ankerbouten

Industriebouw • februari 2018 • 51


DELTABEAM Unieke staal-betonliggers

Slanke draagstructuur ook bij hoge vloerbelastingen 180 minuten brandwerend zonder bekleding Onderscheidend constructief ontwerpen Inclusief engineering en detaillering

ONTWERPTABEL

Peikko Benelux B.V. Leemansweg 51 6827 BX Arnhem Telefoon: +31 (0)26 384 38 66 Email: info@peikko.nl

www.peikko.nl

Harthoorn Vlissingen B.V. Betrouwbare dienstverlener die zich richt op grondverzet, verhuur, transport en groenvoorziening. Wij staan voor u klaar!

Tel: 0118-466130 – www.harthoornvlissingen.nl


Terneuzen • Hoofdkantoor Dow Benelux geïntegreerd kan worden in bouwplanning. Zo komen we tot een relatief snelle bouwtijd voor zo’n groot project. Het casco heeft een netto bouwtijd van 55 weken, voor de fit out van het interieur staat een maand of, vier gepland.’

De Gelder: ‘Voor de snelheid en de kwaliteit van bouw is het natuurlijk mooi dat wij ook de inrichting doen. Onze uitvoerende partijen zoals installateurs kunnen zo in een vroeg stadium al meekijken wat de wensen van de klant zijn

en hun expertise inbrengen. Hiermee wordt het interieurontwerp zo goed mogelijk afgestemd op de ruwbouw wat de snelheid en effectiviteit van het bouwproces ten goede komt.

Atrium

Industriebouw • februari 2018 • 53


Nieuwbouw Vriends • Coevorden

Hoogstandje in

Solarpanelen op het dak: voor de energievoorziening én als demonstratie- en opleidingsmateriaal

Opdrachtgever Vriend BV, Coevorden Opdrachtgever Vriend BV, Coevorden

Ontwerp, constructieberekeningen, uitvoering Hercuton BV, Nieuwkuijk Installaties Vriend BV, Coevorden Afbouw pvvT afbouw, Nieuwkuijk

Industriebouw • februari 2018 • 54

Bouwprogramma loftkantoor en bedrijfshal Bruto vloeroppervlakte 1.585 m2, waarvan 650 m2 kantoor Bouwperiode juli – december 2017


Tekst: Astrid Berkhout

Coevorden • Nieuwbouw Vriends

duurzaamheid Het gaat goed met Installatiebedrijf Vriend te Coevorden. De komende jaren verwacht het bedrijf te groeien met 8 tot 12 extra arbeidsplaatsen en daarom werd grotere huisvesting noodzakelijk. Zodoende is in juli 2017 gestart met de bouw van een volledig nieuw bedrijfspand op bedrijventerrein Leeuwerikenveld II, nog steeds in Coevorden. Op 19 januari jl. vond de officiële opening plaats van een stijlvol, energieneutraal loft kantoor met bedrijfshal. Het perfecte visitekaartje voor de onderneming.

De betonnen bedrijfshal is afgewerkt met donker antracietgrijs natuursteengranulaat

Vriend bv heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Het is dan ook niet vreemd dat aannemer Hercuton uit Nieuwkuijk voor hen een maximaal duurzaam bedrijfsgebouw heeft gerealiseerd. ‘Mede dankzij de zonnepanelen op het dak is het pand volledig selfsupporting als het gaat om energie’, vertelt Jack van den Broek, commercieel adviseur bouwprojecten bij Hercuton. Op het dak zijn demonstratieopstellingen te vinden van solartechniek, die tevens worden gebruikt voor het opleiden van monteurs. Via een buitentrap op het bordes kun je hier vanuit het kantoor makkelijk komen. ‘Het geheel wordt gecompleteerd door allerlei energie- en kostenbesparende installaties op het gebied van onder andere luchtventilatie,

hergebruik van hemelwater en ledverlichting.’ Vriend laat daarmee aan haar klanten zien wat voor duurzame oplossingen er allemaal mogelijk zijn.

De kunst van het weglaten De conceptmatige manier van bouwen in prefabbeton die zo kenmerkend is voor Hercuton, sluit perfect aan bij de duurzaamheidsgedachte van Vriend bv. Beton heeft immers een zeer lange levensduur. Dankzij het ‘warmte accumulerend vermogen’ wordt het energieverbruik bovendien aanzienlijk beperkt. ‘Ook de loftarchitectuur van de nieuwbouw past hier bij. Het kantoorgebouw beschikt over grote ruimtes met hoge

Industriebouw • februari 2018 • 55


Nieuwbouw Vriends • Coevorden

De bouwers vieren enkele maanden geleden het bereiken van het hoogste punt

plafonds en veel lichtinval. Installaties zijn gewoon zichtbaar en verweven met de bestaande bouw, hetgeen de stoere, robuuste uitstraling van het pand versterkt.’ De betonnen bedrijfshal (magazijn) is afgewerkt met donker antracietgrijs natuursteengranulaat. Het kantoor is in glad beton gebouwd en later voorzien van een kleurcoating.

Klaar voor de toekomst Het kantoorgebouw heeft twee bouwlagen met elk een oppervlakte van 325 m2. Verdeeld over beide verdiepingen bevinden zich kantoren, spreekkamers, open werkplekken en units. In de bedrijfshal is ruimte voor de opslag van materieel. ‘Dankzij de nieuwste domotica wordt alles automatisch aangestuurd via een groot scherm bij de entree. Ook op dat gebied toont Vriend bv een staaltje van haar kunnen. Zij zijn hiermee klaar voor de toekomst.’ Het bouwproces is vlotjes verlopen. ‘We hebben het echt samen gedaan en hebben genoten van de bevlogenheid van Tom van Engelen, de eigenaar van Vriend bv!’

Overdag productiever, ’s nachts beter slapen Vriend bv en Vriend Duurzaam bv zijn per 2 januari 2018 verhuisd naar een geheel nieuw energie neutraal bedrijfspand gebouwd door Hercuton BV. De oppervlakte van het kantoor in twee bouwlagen is 600 m2, de bedrijfshal is 900 m2. Het gebouw is geheel voorzien van ledverlichting. De werkplekken zijn voorzien van biodynamische verlichting waarmee we de zon nabootsen. ’s Morgens wordt je wakker met een heldere kleur licht met voldoende lichtsterkte, met de middagpauze is het alsof de zon ondergaat en gaan we gezamenlijk eten in de kantine. Na de middagpauze is de verlichting binnen alsof het overdag is. Het resultaat is dat we overdag productiever zijn en ’s nachts beter slapen.

Tel: (0524) 59 35 78 Site: www.vriendduurzaam.nl Industriebouw • februari 2018 • 56

Het totale gebouw heeft met de warmtepomp, zonnepanelen en zonnecollectoren een EPC van -1.10 en energielabel nieuwbouw utiliteit van A++++.


Zaandam • Zorgboulevard

Tekst: Mats Fortuin

Zorgfuncties en retail onder één dak Entree naar zorg en retail

Het Zaans Medisch Centrum onderging eerder al een transformatie van traditioneel ziekenhuis naar een modern, compact medisch zorgcentrum. De laatste toevoeging is de aangrenzende zorgboulevard, waardoor zorg en retail onlosmakelijk met elkaar verbonden werden. Ontwikkelaar en bouwer VORM uit Papendrecht heeft het in totaal zes bouwlagen tellende bouwwerk gerealiseerd voor Achmea Dutch Health Care Property Fund, naar een ontwerp van Mecanoo.

Opdrachtgever VORM, Papendrecht; Achmea Dutch Health Care Property Fund, AmsterdamFund Ontwikkelaar VOMAVA BV, Papendrecht

Architect Mecanoo, Delft

Aannemer VORM, Papendrecht

Adviseur VIAC Adviseurs , Houten (installaties, bouwfysica)

Natuursteenwerk Zwarthoed-Kirry, Edam

Industriebouw • februari 2018 • 57


Zorgboulevard • Zaandam

Tegelwerk Binnen de zorgboulevard Zaans Medisch Centrum zijn diverse ruimtes voorzien van op maat gemaakt tegelwerk. Tegelzetbedrijf Zwarthoed-Kirry uit Edam verzorgde de levering en installatie van zo’n 100 m2 aan natuursteen in de trapportalen. In de algemene ruimtes is ongeveer 300 strekkende meter aan tegelwerk geplaatst. Binnen de technische specificaties van de opdrachtgever heeft het bedrijf de tegels geselecteerd uit het eigen pakket. Er is voor natuursteen gekozen met accentstroken wat de ruimtes een warme, exclusieve uitstraling geeft. De accentstroken heeft Zwarthoed-Kirry extern laten infrezen zodat alles prefab aangeleverd kon worden. ‘Onze kracht is dat we snel en flexibel mooi werk leveren. Daarnaast bieden wij een totale service; van technisch advies tot het inmeten, zetten en voegen. Dit is in de uitvoering prettig voor onze opdrachtgevers’, zo vertelt eigenaar Ed Zwarthoed. De keuze baseert men niet alleen op uiterlijke kenmerken zoals kleur, vorm en afmetingen. ‘Het is van essentieel belang dat er ook andere criteria in overweging worden genomen, zoals bijvoorbeeld de gladheid, hittebestendigheid of stootvastheid van de tegel’, aldus Ed. Zwarthoed-Kirry heeft de opdracht in drie maanden tijd voltooid.

De verbreding van de zorg naar retail heeft als gevolg dat grote stromen aan patiënten, bezoekers en personeel onder één dak gebruik kunnen gaan maken van zowel zorg gerelateerde functies als consumentgerichte voorzieningen. Zo omvat de zorgboulevard onder andere een revalidatiehotel, een oogziekenhuis, een ziekenhuisapotheek, een grote supermarkt (AH XL), meerdere winkels en restaurants. Ook biedt de boulevard onderdak aan diverse praktijk voor bijvoorbeeld fysiotherapie, verloskunde en echoscopie.

Gastvrije beleving In het ontwerp van de zorgboulevard is speciale aandacht uitgegaan naar het creëren van een ultieme gastvrije beleving. Het element wat hier met name aan bijdraagt is de grote, ronde espressobar in de centrale hal. Bij binnenkomst geeft dit een sfeervolle en uitnodigende uitstraling. Verder is het bezoekersrestaurant ook gevestigd op de begane grond, evenals de apotheek,

De Zorgboulevard (rechts) is onderdeel van Zaans Medisch Centrum

Industriebouw • februari 2018 • 58


Zaandam • Zorgboulevard de audicien en diverse winkels voor de alledaagse boodschappen. Op de eerste verdieping ligt het personeelsrestaurant dat ook als algemene ontmoetingsplek voor collega’s functioneert. De grote supermarkt van zo’n 3.800 m2 beschikt over een tweelaagse parkeergarage met ruim 300 parkeerplaatsen. De supermarkt en het ziekenhuis zelf vormen de twee uiteindes van de boulevard. In de zone hiertussen passeert een dagelijkse grote stroom mensen de mix aan winkels en zorgfuncties.

Alles in eigen beheer Naast de ontwikkeling en realisatie heeft het vastgoedonderdeel van VORM, genaamd VOMAVA, ook een belangrijke rol gespeelt als investeerder. Dit ligt in lijn met de strategie van VORM om in de aankomende jaren haar maatschappelijk vastgoedportefeuille te vergroten. De totale investering bedraagt zo ongeveer 50 miljoen euro. Daarnaast heeft de dochteronderneming transVORM een adviserende rol gehad in de ontwikke-

Winkelstraat in Zorgboulevard

ling van de boulevard en heeft zij tevens een duurzaam onderhoudsplan opgesteld voor de komende 15 jaar. Het gebruik van duurzame isolatiematerialen, de aanleg van energiezuinige installaties

én zonnepanelen heeft de zorgboulevard namelijk een groen karakter gegeven. De verantwoording over de uitvoering van dit plan heeft transVORM ook op zich genomen.

Industriebouw • februari 2018 • 59


Brede school • Uithuizen

Drie in één

klaar voor Solide onderbouw, lichte bovenbouw

Opdrachtgever Gemeente Eemsmond Directievoering Gemeente Eemsmond Architect Oving Architekten, Groningen i.s.m. FAAM Architects, Eindhoven

Industriebouw • februari 2018 • 60

Adviseurs Ingenieursbureau Dijkhuis BV, Groningen (constructies); HTD Engineering (installaties); Munnik Brandadvies BV, Kolham (brandveiligheid) Aannemer Hesco Bouw BV, Stadskanaal


Uithuizen • Brede school

Tekst: Ton van de Laar

de toekomst De Brede School in het Groningse Uithuizen is het nieuwe onderkomen voor drie basisscholen: OBS Brunwerd, R.K. Basisschool De Schelp en de Christelijke Basisschool Willem-Alexander. Het aardbevings­ bestendige gebouw is neergezet door Hesco Bouw in het eveneens nieuwe Boukemapark, waar naast onderwijs ook plaats is voor recreatie en sport. De school is toekomstgericht opgezet, met een geavanceerd klimaatbeheersingssysteem.

Installaties Aalbers Installatietechniek BV, Nieuw-Buinen Software klimaattechniek Advanced Climate Systems, Leens MS-wanden en systeemplafonds De Graaf Afbouw BV, Eelde

Dakbedekkingen Verbidak BV, Winschoten

Bouwperiode december 2016 – oktober 2017

Bouwprogramma Schoolgebouw met ruimte voor 3 basisscholen en een multifunctionele centrale hal

Bruto vloeroppervlakte 2.800 m2 Bouwsom 5,5 miljoen euro

Industriebouw • februari 2018 • 61


Brede school • Uithuizen

Very smart building zeer energiezuinig Jan Knol, accountmanager bij Climotion, legt uit hoe geavanceerd de technische installaties van de Brede School in het Boukemapark zijn. ‘Onze uitvoerende IT-organisatie ACS [Advanced Climate Systems; red.] heeft samen met de gemeente en Aalbers Installatietechniek een smart building gerealiseerd. Dat behelst een verzameling van sensoren en systemen die gekoppeld zijn aan één netwerk, in dit geval het internet. Eigenlijk is alles waar een draadje aanhangt gekoppeld aan dat netwerk: alle sensoren, de verlichting, de zonwering, de belinstallatie, de warmteopwekking, de luchtbehandeling, noem maar op. Zo halen we zoveel mogelijk data uit het gebouw, die in een database terechtkomen, waar ze automatisch geanalyseerd worden. We passen op die manier het gebouw aan de gebruiker aan. We optimaliseren het binnenklimaat, de energiehuishouding, maar we kunnen deze optimalisatie ook

Iedere school zijn eigen vleugel

Industriebouw • februari 2018 • 62

doorzetten naar facilitaire zaken. Bijvoorbeeld op basis van bezetting de schoonmaak afstemmen.’ Aangenaam binnenklimaat De luchtbehandelingsinstallatie werd voorzien van het geavanceerde Climotion systeem, tot voor kort bekend als BaOpt. Door extra druksensoren en slimme regelsoftware wordt met dit systeem een aangenaam binnenklimaat gerealiseerd met een gelijkmatige temperatuurverdeling, zonder tocht en altijd met voldoende schone lucht. Bovendien wordt ten opzichte van conventionele klimaatbeheersing gemiddeld 30% energie bespaard. Knol: ‘Uithuizen heeft met deze Brede School een technisch zeer hoogwaardig, toekomstbestendig en slim gebouw neergezet. Ze zijn hiermee in Groningen voorloper. Echt uitzonderlijk.’


Uithuizen • Brede school

Om het aardbevings­ bestendig te maken, zit de massa van het gebouw onderin

Het gebouw is ontworpen door Oving Architekten en FAAM Architects en bestaat uit drie vleugels. De buitengevels daarvan vormen een uniform geheel, maar de vleugels geven voldoende ruimte voor elke school om hierin een eigen onderwijssysteem te voeren. Omdat scholen groeien en krimpen is het mogelijk om lokalen van de ene school toe te voegen aan een andere. Centraal in het gebouw bevindt zich een multifunctionele hal, die bijvoorbeeld door sport- en buurtverenigingen gebruikt kan worden.

Aardbevingsbestendig Voor Hesco Bouw kende de bouw een aantal interessante aspecten. Zo moest er aardbevingsbestendig gebouwd worden, vanwege de ligging in de nabijheid van het aardgasveld van Slochteren. Projectleider Anton Brinkman van Hesco Bouw legt uit: ‘De massa van het gebouw zit onderin. Op de betonnen begane grondvloer staan eveneens betonnen kolommen en wanden. De verdiepingsvloer is een breedplaatvloer en daarop staat een staalconstructie. Er is gekozen voor een licht houten dak van Derix. De dichte geveldelen op de begane grond zijn

Industriebouw • februari 2018 • 63


Brede school • Uithuizen

Energiezuinig concept Er is veel aandacht besteed aan het installatieconcept voor de brede school in Uithuizen. Aalbers Instalatietechniek verzorgde alle elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties en ontwierp samen met HTD Engineering een zeer energiezuinig energieconcept Een BaOpt klimaatsysteem, met diffuus ventileren: door de luchtdruk in een ruimte gemiddeld een klein beetje hoger te houden dan buiten en door hier licht mee te variëren, ontstaat een ongerichte stroming van lucht. Dit maakt het mogelijk om ingeblazen lucht, ondanks een temperatuurverschil met de al aanwezige lucht, snel en efficiënt te laten mengen zonder dat hier hoge luchtsnelheden voor nodig zijn. ‘Het was voor ons voor het eerst dat we dit principe toepasten’, zegt Martin Wilkens van Aalbers. ‘De toe- en afvoer van lucht – en indien nodig de verwarming daarvan – verloopt

Industriebouw • februari 2018 • 64

via een warmtepomp op het dak. Het gebouw heeft nog wel een cv-ketel, maar die treedt alleen in werking bij zeer koude buitentemperaturen. Een belangrijke voorwaarde om BaOpt goed te laten werken is dat het gebouw volledig luchtdicht is, om de overdruk te kunnen realiseren. ‘Dakdoorvoeren bijvoorbeeld moesten we dus goed afstemmen met de bouwkundig aannemer’, aldus Wilkens. Het gebouwbeheerssysteem heeft veel regeltechniek en daarom liggen er kilometers aan kabels en leidingen, en vele sensoren, kleppen en ventielen. ‘Dat was voor ons een mooie uitdaging’, stelt Wilkens. Daarnaast waren heeft Aalbers ledverlichting aangebracht, de IT- en data-infrastructuur, de beveiligingsinstallatie en het sanitair. Tijdens de uitvoering is nog gekozen voor led-panelen, vlak met het plafond. Het gebouw is constructief en qua leidingwerk voorbereid op de plaatsing van pv-panelen.


Onderhoudsvrije HSB-panelen

Hoe slim is uw gebouw?

ACS

Connected Buildings Volledige big data integratie AI / Machine Learning Eigen hard- en software BaOpt / Climotion Partner

Leer meer over onze slimme gebouwen. Mail naar info@acs-buildings.com of bel ons op 085-2003989

gemetseld, op de verdieping zijn lichtere, onderhoudsvrije HSB-panelen toegepast.’ De verdiepingsvloer zorgde voor enige vertraging van de ingebruikname. De constructie is van hetzelfde type als die van de parkeergarage in Eindhoven. Daarom wordt de vloer uit voorzorg onderzocht.

Rekenen aan luifels Ook de luifels van het schoolgebouw vereisten de nodige aandacht. ‘Soms steken die bijna anderhalve meter uit de gevel. Brinkman: ‘De ophanging van die luifels, rekening houdend met zaken als windbelasting, zuiging en sneeuwlasten, vergden heel wat rekenwerk en afstemming, ook tijdens het monteren op de bouwplaats. Daarnaast was ook het plaatsen van de vaak omvangrijke glazen puien een secure klus’.

Luchtdicht bouwen Een derde aspect waar Hesco Bouw mee geconfronteerd werd was het klimaatbeheersingssysteem. Er is gekozen voor het Climotion systeem (zie kadertekst), waarbij met lage inblaassnelheden een aangenaam en gelijkmatig binnenklimaat gerealiseerd wordt. Voorwaarde hiervoor is wel, dat het gebouw luchtdicht is. Brinkman opnieuw: ‘We hebben echt zorgvuldig moeten werken, alle aansluitingen moesten goed luchtdicht uitgevoerd worden. BaOpt blijft het gebouw als het in gebruik is ook een jaar volgen, om te controleren of alles functioneert zoals het hoort.’

www.acs-buildings.com

Industriebouw • februari 2018 • 65


Noordgebouw CU2030 • Utrecht

Opdrachtgever Ontwikkelingscombinatie Noord­ gebouw Utrecht vof (Dura Vermeer Vastgoed & VORM Ontwikkeling) Architect MONK Architecten, Utrecht Adviseurs HFB, Rotterdam (BIM), Royal Haskoning­ DHV / Lucassen (constructies), DWA, Woerden (installaties), Peutz,

Industriebouw • februari 2018 • 66

Zoetermeer (bouwfysica) en Movares, Utrecht (milieu, omgeving, planologie) Aannemer Hoofdaannemer Dura Vermeer Bouw Hengelo

Bouwprogramma Winkels (3.100 m2), hotel (162 kamers waarvan 30 met sauna, restaurant, bar), appartementen (14), kantoren (9.000 m2, inclusief vergader­ faciliteiten).

Installaties Linthorst Techniek, Apeldoorn

Bouwperiode Januari 2017 – november 2018

Glastoepassingen hotel Van Dijken Glas-Beleving, Waddinxveen

Total bruto vloeroppervlak 23.000 m2


Utrecht • Noordgebouw CU2030

Tekst: Astrid Berkhout

De verbindende factor in het stationsgebied De gemeente Utrecht is druk bezig met vernieuwing van het stationsgebied. Tot 2030 wordt het flink onder handen genomen. Doel is onder meer om de historische binnenstad en het stationsgebied beter met elkaar te verbinden. Het Noordgebouw, dat zal herrijzen aan de stadskant van het nieuwe stationsplein, speelt hierin een essentiële rol. In januari 2017 ging de eerste spade de grond in. Naar verwachting zal het Noordgebouw in november 2018 helemaal af zijn.

Het hotel vormt het hoogste gedeelte van het Noordgebouw

Het Noordgebouw heeft een totale oppervlakte van bijna 23.000 m2. Het bestaat uit een hotel (162 kamers waarvan 30 met sauna, restaurant en bar), 14 appartementen, winkels (3.100 m2) en kantoren (9.000 m2). Wonen, werken, ontmoeten, kennisdelen en netwerken komen op een vernieuwende manier samen in deze ‘Urban Hub’, waar 24 uur per dag bedrijvigheid heerst. Bovendien zal de nieuwe hoofdingang naar de veelgebruikte Noordertunnel onderin het

hotel een plek krijgen; deze geeft direct toegang tot alle bovenliggende sporen van Utrecht Centraal. Het is een groot, ambitieus project dat wordt gerealiseerd door Dura Vermeer Bouw Hengelo, in opdracht van ontwikkelcombinatie Dura Vermeer Vastgoed en VORM Ontwikkeling.

Een gebied in ontwikkeling ‘Het is absoluut geen gemakkelijke opgave’, vertelt projectleider Bart Pigge

van Dura Vermeer Hengelo. Het stationsgebied van Utrecht is sowieso een van de drukste plekken van het land en is momenteel ook nog eens volop in ontwikkeling. Deelprojecten als muziekpaleis TivoliVredenburg, het Stadskantoor, het nieuwe entreegebouw van Hoog Catharijne, de OV-terminal en de Moreelsebrug zijn reeds afgerond, maar aan andere projecten als de Jaarbeursplein, het Forum en de Knoopkazerne wordt nog volop gewerkt. Voor het Noordge-

Industriebouw • februari 2018 • 67


Noordgebouw CU2030 • Utrecht

Maatwerk in glas Glas speelt een belangrijke rol binnen het ontwerp van het Noordgebouw in Utrecht. Dankzij de hoge mate van trans­ parantie hebben voorbijgangers zicht op de bedrijvigheid in de ‘Urban Hub’ en andersom krijgen de gebruikers van het gebouw het nodige mee van het leven op straat. Ook binnen in het gebouw, specifiek in het hotel, wordt gebruik gemaakt van glas. Van Dijken Glas-Beleving levert de luxe sanitaire glastoepas­ singen voor de hotelkamers en de sauna’s in het hotel. Daar­ bij gaat het om 170 douchedeuren van gehard gesatineerd floatglas, 160 doucheschermen van gehard transparant floatglas, 25 saunadeuren van gehard transparant floatglas en 25 glaswanden van gehard transparant floatglas in de sauna. ‘Dit is inclusief alle benodigde materialen, de glazen deurknop, de verchroomde scharnieren en de montage­ profielen’, vertelt Dick van Ingen Schenau van Van Dijken Glas-Beleving. ‘We meten alles zelf in. Vervolgens worden de producten in een periode van twee weken op maat gepro­

duceerd in onze eigen productiefaciliteit in Waddinxveen. Van snijden tot boren; het gebeurt allemaal op deze plek. Het hardingsproces vindt plaats in onze hardingsoven bij Glass for Glass in Oosterhout.’ Op microniveau Gezien de beperkte ruimte op de bouwlocatie verpakt Van Dijken Glas-Beleving al het materiaal per kamer en per dag­ productie. Dat wordt vervolgens per dag op locatie gemon­ teerd. ‘Ja, het is een lastige logistieke operatie, maar we zijn gewend om op micro­niveau te werken. Bij Hotel De Rotter­ dam zijn we op een vergelijkbare manier te werk gegaan.’ In de afbouwfase, begin maart 2018, is Van Dijken GlasBeleving aan zet. Mogelijk wordt het bedrijf ook nog betrok­ ken bij een volgende fase. ‘In de lobby komt mogelijk speciaal glas. Dankzij samenwerking met partners beschikken we over een lamineerafdeling waar we allerlei geavanceerde bewerkingen kunnen uitvoeren, daar zouden we dus echt iets moois van kunnen maken.’

Op en naast een glazen onderbouw met retail liggen de kantoren; de appartementen liggen op de bovenste verdieping

Industriebouw • februari 2018 • 68


Utrecht • Noordgebouw CU2030 Noordgebouw gezien vanaf het spoor

bouw vinden de bouwwerkzaamheden plaats naast en op het in aanbouw zijnde stationsplein én de al deels geopende grootste fietsenstalling van Nederland.’

Materieelhub ‘Er komen dagelijks circa 30.000 fietsers langs, los van al het andere verkeer. Daarmee is publieke veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast moeten we langs de HOV-baan en deels over sporen heen bouwen, waardoor we te maken hebben met vergunningen en aanvragen van treinvrije perioden. Met name logistiek gezien is het complex. We bouwen in feite op een postzegel.’ Om die reden is een zogenaamde ‘materieelhub’ ingericht aan de rand van Utrecht, waar alle leveranciers hun spullen heen brengen. ‘Aan het eind van iedere werkdag wordt al het materiaal dat de volgende ochtend nodig is, naar het bouwterrein gebracht, tot op de werkplek waar het daadwerkelijk nodig is.’

Noordgebouw: de gestapelde stad Het hotel is een betonconstructie…

…kantoren en appartementen zijn op basis van een staalconstructie opgezet

Industriebouw • februari 2018 • 69


Noordgebouw CU2030 • Utrecht Hybride constructie Er is gekozen voor een hybride bouwconstructie. ‘Het hotel is een betonconstructie. De kantoren en appartementen komen deels boven de reeds genoemde fietsenstalling te liggen, waardoor hier een lichtere staalconstructie noodzakelijk was.’ Qua uitstraling wordt het Noordgebouw als geheel vooral open en transparant, mede dankzij het veelvuldig gebruik van glas. Het heeft een basishoogte van 25 meter, met uitschieters tot 38 meter bij het hotel. Om die reden wordt het gebouw ook wel eens omschreven als ‘een gestapelde stad’. Daarmee is het ook architectonisch gezien een aanwinst voor het gebied.

November 2018 helemaal klaar

-BELEVING B.V. Uw adres voor:

Leveren, inmeten en monteren van alle glastoepassingen: Glazen douchedeuren en wanden Spiegels Glazen deuren, wanden en puien Beloopbaar glas Balustrades Keukenachterwanden Keukenbladen Fullcolor printen Coenecoop 67, 2741 PH Waddinxveen Tel.: +31 (0)182612555 Fax: +31(0)182611001 www.vandijkenglas.nl E-mail: info@vandijkenglas.nl

Industriebouw • februari 2018 • 70


Cloud oplossingen voor een vast bedrag per maand

Kijk op: www.ITkeuze.nl Of bel: 085 401 4190


Doorlopend klanttevredenheidsonderzoek toont aan dat onze opdrachtgevers onze werkwijze waarderen met:

Totaal score:

★ ★ ★ ★ ★ 8.1

GEEN GEBOUWEN, MAAR OPLOSSINGEN !

Alcoa Architectuursystemen, Harderwijk

MTS Europroducts, Maassluis

Xite, Amsterdam

Bouwen met Hercuton is bouwen zonder zorgen. Wij nemen de verantwoording voor het héle bouwtraject. Wij helpen u met een locatieen financieringsadvies, brengen vroegtijdig de realisatie- en exploitatiekosten in kaart en verzorgen de bouw vanaf ontwerp tot en met sleutelklare oplevering en nazorg. Door onze conceptmatige aanpak - dit wordt ook wel LEGOLisering genoemd - helpen wij u blijvend op voorsprong.

wehkamp.nl, Zwolle

WWW.HERCUTON.NL

Hercuton b.v. Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk

T 088 205 34 00

E info@hercuton.jajo.com

Industriebouw Februari 2018  
New