Page 1

31. december 2017 164. ĂĽrgang

INFO

Information om Indre Mission SIDE 6 Arbejdsgrene

SIDE 8 Medarbejdere

SIDE 29 Virksomheder


Information om Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark Januar 2018 Indre Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Hjemmesider med tilknytning til IM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Hovedbestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Indre Missions landsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Indre Missions landsteam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Indre Missions arbejdsgrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Redaktioner i IM og DFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Medarbejdere i Region Øst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Medarbejdere i Region Syd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Medarbejdere i Region Midt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Medarbejdere i Region Aarhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Medarbejdere i Region Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Medarbejdere i Indre Missions Hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensionerede medarbejdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tidligere IM-formænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landsdækkende kirkeligt arbejde med tilknytning til IM . . . . Skoler og institutioner med tilknytning til IM . . . . . . . . . . . . . Valg- og frimenigheder med tilknytning til IM . . . . . . . . . . . . Lejrbygninger med tilknytning til IM og DFS . . . . . . . . . . . . . Kor, grupper og solister med tilknytning til IM . . . . . . . . . . . Bibelcamping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 29 32 34 35 36 38 39 40 41 42

Signaturforklaringer f. = født g. = gift

ord. = ordineret p. = pensioneret

s. = stilling t.s. = tidligere stilling

Indre Missions Tidende

Korskærvej 25, 7000 Fredericia, 82 27 12 27, imt@imt.dk Hjemmeside: imt.dk. ISSN: 0902-9532

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark Korskærvej 25, 7000 Fredericia,

75 92 61 00

E-mail: post@indremission.dk Hjemmeside: www.indremission.dk Gavekonto: Reg.nr. 7170 Kontonr. 22 12 631 Formand: Hans-Ole Bækgaard Generalsekretær: Jens Medom Madsen

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, kommunikationschef 60 60 64 07, aa@imt.dk Anette Ingemansen, journalist 82 27 12 22, ai@imt.dk Ole Noermark Larsen, journalist 82 27 12 25, onl@imt.dk Gunner Jensen, redaktionssekretær 82 27 12 24, gj@imt.dk Morten Stubkjær Klausen, journalist 82 27 12 34, msk@imt.dk Christina Flyvholm, journalist 82 27 12 21, cf@imt.dk Dorthe Lindbjerg, kommunikations­ konsulent, 82 27 12 02, dli@imt.dk Kirsten Nielsen, abonnement 82 27 13 56, abonnement@imt.dk

Abonnement i 2018

Hele året (26 numre): 755 kr. Kun e-blad: 495 kr. Kvartalsabonnement (6 numre): kr. 239 kr. Kun e-blad: 159 kr. Unge under 26 år: kr. 495 kr. pr. år. Kun e-blad: 295 kr. pr. år eller 99 kr. pr. kvartal Abonnementskonto: Reg.nr. 7170 Kontonr. 22 12 599 Bestilling: 82 27 13 56, abonnement@imt.dk

Annoncer

Bestilling: 82 27 12 34, annoncer@imt.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Ben Haman, Paul Erik Hummelmose og Nina Senk Karsic Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Medlem af Danske Specialmedier Oplag: 6.000 Udgiver: Indre Mission

Forsidefoto: Ole Noermark Larsen Motiv: Hvide Sande Missionshus


Indre Mission Evangeliet om Jesus til alle i Danmark I Indre Mission vil vi gerne sammen drøfte de store spørgsmål i livet, som vi alle må overveje – spørgsmål om meningen med livet, vores betydning for hinanden, vores værdi, om kærligheden, døden og sandheden. Udgangspunktet er troen på Gud, og målet er at lede mennesker til et møde med Jesus Kristus. Ud over landet inviterer vi alle med i små og store fællesskaber – ofte i de 225 missionshuse, som er bygget til formålet. Vi ser missionshusene som kirkens dagligstue, hvor livet som kristen kan udfoldes og få næring, og hvor nysgerrige og søgende kan møde kristen tro i praksis. Vi synger, beder, læser i Bibelen, samtaler og lytter til forkyndelse. Vi lever i en tid, hvor det kan være svært at få ro til eftertanke. Det vil vi gerne give anledning til. Og så vil vi opmuntre hinanden til at møde vore medmennesker med kærlighed og omsorg i hverdagen. Vi arbejder på at tilbyde fællesskab for alle aldersgrupper, så vidt det er muligt. Der er

godt 320 lokale fællesskaber, også kaldet IMsamfund, for voksne, og ca. 90 klubber og afdelinger for teenagere og unge. Indre Mission er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag. Arbejdet i Indre Mission bæres af tusindvis af mennesker, som bruger fritid på at løse de mange opgaver lokalt. Derudover har vi en række lønnede medarbejdere, som bærer med og støtter. På de følgende sider kan du få en oversigt over Indre Missions ansatte og ledelse og de mange aktiviteter, skoler og organisationer, som på en eller anden måde er en del af eller tilknyttet bevægelsen. Du kan læse mere om vores mission og grundlag på indremission.dk.

Korskærvej 25 7000 Fredericia 75 92 61 00 CVR: 65219115 post@indremission.dk indremission.dk Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 9.15 - 15.00 Fredag kl. 9.15 - 14.00 Generalsekretær: Jens Medom Madsen (s. 5) Formand: Hans-Ole Bækgaard (s. 4) Økonomi & Kundeservice 75 92 61 00 oekonomi@imh.dk Bank: Jyske bank Gaver: Bankkonto 7170-2212631 Andet: Bankkonto 7170-2212599 MobilePay: Se nummer på indremission.dk/ mobilepay Økonomichef: Leo Lynderup Christensen (s. 5) Økonomiformand: Anders B. Hummelmose (s. 4)

Hjemmesider med tilknytning til IM Indre Mission indremission.dk lenfo.indremission.dk nådegaver.dk Indre Missions Tidende imt.dk jesusnet.dk Indre Missions Bibelskole imb.dk Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler soendagsskoler.dk break.dk dfskreds.dk legekasse.dk messychurch.dk Indre Missions Ungdom imu.dk break.dk IM-musik – Indre Missions musikarbejde im-musik.dk glow.dk gospel-kids.dk kunstforgud.dk nodebasen.dk syngdenigen.dk worshiptoday.dk

INFO 2018 indre missions tidende

Indre Missions familiearbejde familiearbejde.dk adamogeva.dk aleneforaeldre.dk godtbegyndt.com parattilstart.com par-3.familiearbejde.dk

Takken – Indre Missions og Søndagsskolernes Frimærker takken.dk Indre Missions Tværkulturelle Arbejde imta.dk Virksomheder i Indre Mission

Indre Missions Seniorarbejde im-senior.dk Indre Missions UNO-arbejde uno.indremission.dk Indre Missions Missionsteam cafebussen.dk Indre Missions bibelcamping og teltmøder bibelcamp.dk Indre Missions Telefonandagt netandagten.dk Film og Tro filmogtro.dk Galleri Bibelland galleribibelland.dk

Forlagsgruppen Lohse lohse.dk refleks.dk dåbsklub.dk kristendomskursus.dk denrødetråd.lohse.dk Felix Rejser felixrejser.dk IM-genbrug imgenbrug.dk Bethesdas Boghandel bethesdas.dk Best Western Hotel Hebron hebron.dk Mørkholt Strand Camping morkholt.dk

3


Indre Missions hovedbestyrelse Formand

Bækgaard, Hans-Ole (Olsen) Skovlundgårdsvej 202 8260 Viby J 41 57 74 73 hans-ole.baekgaard@ indremission.dk f. 08-05-1973 i Nysum g. 01-09-12 med Trine Pristed cand.theol. s. valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke 2011 Indtrådt i bestyrelsen august 2009 Medlem af forretningsudvalget Formand 2011

Næstformand

Sørensen, Metha Grejsdalsvej 139, st. 7100 Vejle 22 71 98 66 metha.soerensen@ indremission.dk f. 04-10-1959 i Hjerm s. sygeplejerske/souschef Indtrådt i bestyrelsen april 2006 Medlem af økonomiudvalget Medlem af forretningsudvalget Næstformand 2010

Formand for økonomiudvalget

Hummelmose, Anders B. Fini Henriques Kvarter 21 9700 Brønderslev 40 33 99 57 anders.hummelmose@ indremission.dk f. 24-04-1961 i Hjerm g. 03-02-1990 med Astrid Bendtsen cand.agro. s. økonomi- og it-chef Indtrådt i bestyrelsen maj 2017 Formand for økonomiudvalget 2017

Pedersen, Erik Back Bystedparken 7, Gårslev 7080 Børkop 40 22 20 21 erik.back.pedersen@ indremission.dk

Mouritzen, Morten

Damm, Bent Oluf

Præstevejen 5, Vinding 7550 Sørvad 97 43 80 20 morten.mouritzen@ indremission.dk

Nørregade 7, Løgumgårde 6240 Løgumkloster 74 74 33 43 bent.oluf.damm@ indremission.dk

f. 04-04-1961 i København g. 25-02-1984 med Anni Jensen cand.theol. s. sognepræst i Vinding-Vind Indtrådt i bestyrelsen oktober 2009

f. 10-06-1957 i Sdr. Bjert g. 30-06-1979 med Helga Kristine Søgaard cand.theol. s. sognepræst i Nørre Løgum Indtrådt i bestyrelsen januar 2016

Knudsen, Bo Arvid

Søvndal, Jakob From

Nørre Alle 1 7400 Herning 97 12 04 17 bo.knudsen@indremission.dk

Vittenvej 6, Haldum 8382 Hinnerup 28 44 24 67 jakob.soevndal@ indremission.dk

f. 21-01-1966 i Ulfborg g. 11-07-1992 med Birgit Pedersen cand.theol. s. sognepræst i Herning Kirke Indtrådt i bestyrelsen december 2011 Medlem af forretningsudvalget

f. 12-10-1979 i Assens g. 21-01-2006 med Hannah Merete Pedersen cand.theol. s. sognepræst i Sankt Pauls Kirke, Aarhus, og valgmenighedspræst i Bykirken i Favrskov Indtrådt i bestyrelsen januar 2016

Nolsøe, Søren Isak Sankt Bendts Allé 18 2630 Taastrup 43 71 88 18 soeren.isak.nolsoe@ indremission.dk f. 06-01-1982 i Hellerup g. 08-07-2006 med Jacobina Nolsøe cand.theol. s. sognepræst i Rønnevang Kirke Indtrådt i bestyrelsen januar 2013

Kjær, Dina Kofoed Pihl Solbjærget 64 3460 Birkerød 51 90 03 81 dina.kofoed.pihl.kjaer@ indremission.dk f. 19-03-1981 i Brønderslev g. 06-08-2005 med Daniel Kjær cand.mag. i Musikvidenskab s. lærer Indtrådt i bestyrelsen august 2015

Økonomiudvalget Hummelmose, Anders B. (formand) Jensen, Mikael Lund Ansvej 27 8600 Silkeborg 40 12 52 01 mikael.lund.jensen@ indremission.dk f. 20-04-1963 i Aulum g. 13-01-1990 med Kirsten Medom Madsen s. prokurist Indtrådt i økonomiudvalget marts 2008

Sørensen, Metha

f. 31-01-1953 i Sædding, Esbjerg g. 28-08-1992 med Margit Skov t.s. forstander Børkop Højskole Indtrådt i bestyrelsen september 2000 Medlem af forretningsudvalget

4

indre missions tidende INFO 2018


Indre Missions landsledelse Generalsekretær

Kommunikationschef

Økonomichef

Madsen, Jens Medom

Asmussen, Asbjørn

Thulesvej 49 7000 Fredericia 82 27 12 00 - 22 14 16 32 jens.mm@indremission.dk

Nørre Voldgade 18 7000 Fredericia 82 27 13 54 - 60 60 64 07 asbjoern.a@indremission.dk

Christensen, Leo Lynderup

f. 28-05-1973 i Herning g. 01-07-1995 med Lena Kristensen t.s. efterskoleforstander Ungdomskonsulent 15-07-2000 Storbysekretær 01-09-2005 Landsdelssekretær 01-03-2007 - 28-02-2011 Generalsekretær 01-09-2015

Vicegeneralsekretær

f. 25-10-1961 i Aarhus g. 31-07-1981 med Anna B. Lagoni t.s. musikstud. 1-årig missionærmedhjælper 01-08-1981 Indremissionær 01-08-1982 Fritidsmissionær 01-01-1987 Mediekonsulent 15-03-1990 Musiksekretær 01-01-1993 Netmissionær 01-09-1999 Mediekonsulent 01-01-2008 Kommunikationschef 01-10-2016

Drosselvej 1 6640 Lunderskov 82 27 13 61 - 27 52 81 23 leo.c@indremission.dk f. 04-04-1982 i Troldhede g. 03-09-2005 med Mona Lynderup Thorsen Kontorelev 18-07-2005 Kontorassistent 01-08-2008 Afdelingschef 01-01-2010 Økonomichef 01-05-2015

Hansen, Peter Nord Nørrebrogade 46 7000 Fredericia 82 27 12 01 - 26 89 22 01 peter.nh@indremission.dk f. 30-01-1959 i Vejby g. 21-06-1986 med Cecilie Marie Thams cand.theol. t.s. KFS-sekretær ord. 01-05-1992 Landsungdomssekretær 01-06-1990 Rejsepræst 01-01-1999 Ansvarshavende redaktør af IMT 01-01-1999 – 30-09-2016 Landssekretær 01-01-2000 Vicegeneralsekretær 01-01-2007

Virksomhedschef

Bjerre, Ingrid V. Korskærvej 25 7000 Fredericia 82 27 12 03 - 21 45 47 45 ingrid.vb@indremission.dk f. 10-11-1958 i Merle, Belgien g. 30-03-1983 med Laurits Bjerre t.s. leder af indsamlingsprojekter Indsamlings- og markedsføringskonsulent 01-11-2011 Virksomhedschef 01-02-2015

Indre Missions landsteam Landsleder for IM’s tværkulturelle arbejde

Bellows, Krista Rosenlund Birgittelystvej 5, Nim 8740 Brædstrup 21 31 34 55 krista.rb@indremission.dk f. 12-11-1959 i Egvad g. 11-09-1999 med Lee Francis Bellows cand.theol., ph.d. t.s. fagkonsulent i Danmission Landsleder for IM’s tværkulturelle arbejde 01-03-2013

Landsleder i DFS

Laursen, Steen Møller Jasminallé 15 6920 Videbæk 82 27 12 07 - 30 72 38 43 steen@soendagsskoler.dk f. 25-01-1968 i Ødum, Aarhus g. 24-07-1993 med Charlotte Outzen t.s. teknisk chef Fritidsfamiliekonsulent 01-05-2008 Landsleder for IM’s familiearbejde 01-03-2010 Landsleder i DFS 15-10-2016

Landsleder for IM’s familiearbejde

Rasmussen, Gitte Vallundhedevej 3 6870 Ølgod 82 27 12 17 - 26 79 92 22 gitte.r@indremission.dk f. 14-09-1968 i Aarhus g. 08-07-1989 med Peter Rasmussen t.s. lærer, souschef Landsleder for IM’s familiearbejde 01-01-2017

Landsleder i IMU

Hougaard, Benjamin

Mortensen, Niels Hankelbjerg

Åmosevej 3 6560 Sommersted 82 27 12 40 - 20 81 78 64 benjamin.h@indremission.dk

Skoleparken 12 7500 Holstebro 22 43 72 24 niels.hm@indremission.dk

Landsleder i IM-musik

f. 03-01-1976 i Aarhus g. 04-04-1998 med Lena Hansen t.s. efterskoleforstander Landsleder i IM-musik 01-10-2012

INFO 2018 indre missions tidende

f. 25-08-1979 i Tarm g. 23-09-2000 med Lene Andresen diakon t.s. kateket 1-årig missionærmedhjælper 01-02-1997 – 31-07-1998 Landsleder i IMU 01-09-2017

5


Indre Missions arbejdsgrene

Indre Missions Ungdom

Indre Missions Seniorarbejde

Korskærvej 25, 7000 Fredericia 82 27 12 11 imu@imu.dk imu.dk break.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. IMU) MobilePay: Se nummer på indremission.dk/ mobilepay

Korskærvej 25 7000 Fredericia 26 12 38 91 bjarne.h@indremission.dk im-senior.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Seniorarbejde) Seniorkoordinator: Bjarne Hvidberg (s. 12)

Korskærvej 25, 7000 Fredericia 82 27 12 15 musik@imh.dk im-musik.dk glow.dk gospel-kids.dk kunstforgud.dk nodebasen.dk syngdenigen.dk worshiptoday.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. IM-musik) MobilePay: Se nummer på indremission.dk/ mobilepay Landsleder: Benjamin Hougaard (s. 5)

BIBELCAMPING

Ferie, fordybelse og fællesskab

Indre Missions UNO-arbejde

Indre Missions Telefonandagt

Korskærvej 25 7000 Fredericia 82 27 12 10 uno@imh.dk uno.indremission.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. UNO eller Senior UNO)

Krokusvej 15, Vinderslev, 8620 Kjellerup. 27 47 34 98 mail@netandagten.dk netandagten.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Telefonandagt) MobilePay: Se nummer på indremission.dk/ mobilepay

Formand: Ester Langbo Nørby, Slotsgade 12C, 6870 Ølgod, 25 56 44 66, e-langbo@gmail.com Kontaktperson: Gitte Rasmussen (s. 5) Formand for Senior-UNO: Inger Brixen, Løsning, 42 19 19 29, ing.mar.brix@gmail.com Kontaktperson: Preben Sørensen (s. 16)

Indre Missions Familiearbejde Korskærvej 25, 7000 Fredericia 82 27 12 17 - 26 79 92 22 familiekonsulenten@indremission.dk familiearbejde.dk aleneforaeldre.dk godtbegyndt.com parattilstart.com par-3.familiearbejde.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Familiearbejde) MobilePay: Se nummer på indremission.dk/ mobilepay

Korskærvej 25 7000 Fredericia 28 58 67 60 carsten.m@imh.dk bibelcamp.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Bibelcamping)

Kontaktperson: Carsten Mikkelsen (s. 28)

Landsleder: Niels Hankelbjerg Mortensen (s. 5) Formand: Morten Bach

IM-musik – Indre Missions musikarbejde

Indre Missions bibelcamping og teltmøder

Telefonandagt: 75 82 33 60 eller 70 30 01 50 Daglig leder: Finn Najbjerg (s. 15) Sms-andagt: Ny gratis sms-andagt hver dag Send sms: TILMELD ANDAGT til 26 23 09 99 Daglig Leder: Henrik Dideriksen (s. 15)

Galleri Bibelland AdamogEva.dk Borggårdsparken 22, 7080 Børkop 30 60 43 52 vibeke@adamogeva.dk adamogeva.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. AdamogEva.dk)

AdamogEva.dk Brejning Søndergade 10 7080 Børkop 75 86 15 03 - 51 52 85 82 info@galleribibelland.dk galleribibelland.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Galleri Bibelland)

Leder: Vibeke Sode Hjorth (s. 11) Daglig leder: Gert Grube, Gårslev

Landsleder: Gitte Rasmussen (s. 5)

6

indre missions tidende INFO 2018


Indre Missions arbejdsgrene

Indre Missions Missionsteam Langvad 15, 8250 Egå 26 25 32 41 jens.mtp@indremission.dk Koordinator: Jens Marthin Thuehøj Pedersen (s. 20)

Cafébussen 22 33 04 40 cafebussen@cafebussen.dk cafebussen.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Cafébussen)

Cafébussen

Daglig leder: Jens Marthin Thuehøj Pedersen (s. 20)

Takken – Indre Missions og Søndagsskolernes Frimærker Korskærvej 25, 7000 Fredericia 97 72 52 90 - 40 32 04 16 takken@indremission.dk takken.dk Bankkonto: 9100-4501128304 Daglig leder og formand: ­Pensioneret missionær Jens Peder Dalgaard (s. 23)

Indre Missions Tværkulturelle Arbejde Birgittelystvej 5, Nim 8740 Brædstrup 21 31 34 55 landsleder@imta.dk imta.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. IM’s Tværkulturelle Arbejde) MobilePay: Se nummer på indremission.dk/ mobilepay

Internationalt ­Kristent ­Center, København Missionshuset Bethesda Rømersgade 17, 1362 København K 33 32 59 39 ikc@ikcenter.dk

Internationalt ­Kristent ­Center, Aarhus Missionscenter Stjernen Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov 61 78 99 88 peter@ikcenter.dk

Leder af IKC, København: Anders Graversen (s. 9)

Leder af IKC, Aarhus: Peter Mikkelsen (s. 20)

Landsleder: Krista Rosenlund Bellows (s. 5)

Glow Korskærvej 25 7000 Fredericia dyv@glow.dk glow.dk Bankkonto: 7040-0265388 Kontaktperson: Dyveke Nepper (s. 20)

Redaktioner i IM

Bladredaktioner i DFS

Indre Missions Tidende, IMpuls med ungdomsmagasinet Geist Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Korskærvej 25, 7000 Fredericia 82 27 12 27 imt@imt.dk

Superfrø Børneblad til de 4-9 årige Redaktør: Lene Madsen Bøndergaard, Nylandsvej 5B, 7480 Vildbjerg 22 41 70 91 superfroe@soendagsskoler.dk

Et ord med på vejen Redaktør: Morten Stubkjær Klausen, Korskærvej 25, 7000 Fredericia 82 27 12 34 msk@imt.dk

Små skridt Informations- og lederblad Redaktør: Henrik Torrier Nielsen, Korskærvej 25, 7000 Fredericia 82 27 12 06 henrik@soendagsskoler.dk

JesusNet.dk Redaktør: Morten Stubkjær Klausen, Korskærvej 25, 7000 Fredericia 82 27 12 34 msk@jesusnet.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. jesusnet.dk) MobilePay: Se nummer på indremission.dk/ mobilepay

INFO 2018 indre missions tidende

7


Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Børnene er kirkens nutid og fremtid Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) fokuserer på at give Jesus til børnene. Vi vil give det største til de mindste, så det enkelte barn oplever sig elsket af Gud og som en integreret del af kirken. Børnene er både kirkens nutid og fremtid, og bl.a. derfor er børn vigtige. I DFS er vi optaget af at inspirere, udruste og give ressourcer til alle, der arbejder med at give Jesus til børnene. Vi tilbyder forskellige kurser samt materialer med inspiration til klubarbejdet med bl.a. lege, aktiviteter og bibelhistorie. Vi leverer nyheder og inspiration på soendagsskoler.dk, legekasse.dk og facebook.com/soendagsskoler. Vi hjælper med klubfremstød, klubopstart og medvirker ved byfester og andre arrangementer.

DFS har kontakt med 7.000 børn årligt og har omkring 330 tilsluttede legestuer, søndagsskoler, børne- og juniorklubber, Messy Church og Gospel-kids grupper og arrangerer lejre og events som årligt sætter ca. 1000 ledere i gang! 12 medarbejdere er ansat til at hjælpe og inspirere lederne i klubberne og til at sætte børnene på dagsordenen hos de ansvarlige i kirke og missionshus.

Formand

Konsulenter i DFS Thomsen, Michael 48 28 81 46 - 29 37 16 83 mt@soendagsskoler.dk

Landskontor Landsleder Laursen, Steen Møller 82 27 12 07 - 30 72 38 43 steen@soendagsskoler.dk

DFS har selvstændig økonomi, og gaver til organisationen giver ret til fradrag på selvangivelsen. Støt via konto: 7170-2257453 Se andre muligheder for at støtte DFS på stoet.soendagsskoler.dk

Korskærvej 25, 7000 Fredericia 82 27 12 16 kontakt@soendagsskoler.dk soendagsskoler.dk Bank: Jyske Bank Bankkonto: 7170-2257453 MobilePay: Se nummer på indremission.dk/ mobilepay

Holdensen, Elisabeth 21 31 52 24 elisabeth@soendagsskoler.dk

Nørgaard, Michael Dilling 20 78 57 98 michael@soendagsskoler.dk

Se side 22

Se side 9

Jensen, Lissen Margård Bendix 50 56 83 04 lissen@soendagsskoler.dk

Pedersen, Hanne 28 34 11 82 hanne@soendagsskoler.dk

Se side 15

Se side 16

Se side 5 Kontorsekretær Stendahl, Kirsten Bladt 82 27 12 14 kontakt@soendagsskoler.dk

Larsen, Rudolf 74 83 38 42 - 26 73 07 80 rudolf@soendagsskoler.dk

Skødt, Berit 40 91 83 76 berit@soendagsskoler.dk

Se side 12

Se side 20

Markussen, Karen 50 57 40 84 karen@soendagsskoler.dk

Taulborg, Randi 97 47 15 12 - 40 84 59 28 randi@soendagsskoler.dk

Se side 15

Se side 16

Se side 25 Kommunikationsmedarbejder Nielsen, Henrik Torrier 82 27 12 06 henrik@soendagsskoler.dk f. 06-05-1982 i Nordborg g. 28-07-2007 med Lia Choi cand.mag. i Oplevelsesøkonomi Markedsføringsmedarbejder 15-07-2013 Kommunikationsmedarbejder 01-07-2014

8

Møller, Britta Bank 30 26 38 55 britta@soendagsskoler.dk Se side 12

DFS har også fritidsansatte. Find dem under regionerne, sammen med yderligere oplysninger eller på soendagsskoler.dk. Konsulenterne og de fritidsansatte indgår på forskellig vis i IM’s medarbejderstruktur og har her særligt fokus på at fremme søndagsskolens sag og bringe børnene i spil. Alle medarbejdere i DFS har landslederen som nærmeste foresatte. indre missions tidende INFO 2018


Region Øst Regionalt ressourcecenter Bethesda Rømersgade 17 1362 København K indremission.dk/ost

Regionsleder

Kristensen, Kurt Dyringparken 164 2660 Brøndby Strand 30 49 24 10 kurt.k@indremission.dk f. 24-10-1958 i Hodsager g. 15-03-1980 med Karen M. Christensen t.s. forstander på Børkop Højskole cand.theol. ord. 1988 Landsdelssekretær Øst 01-01-2012 Regionsleder, Region Øst 01-01-2014

Lønnede medarbejdere Yderligere oplysninger om medarbejderne findes på indremission.dk/ost Ungdomskonsulent

Andersen, Lene Kjær Rømersgade 17 1362 København K 51 72 83 73 lene.ka@indremission.dk f. 20-07-1986 i Faster t.s. regnskabsassistent Økonomielev 01-08-2007 Økonomiassistent 01-08-2009 Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-07-2010 Ungdomskonsulent 01-08-2014 Region Øst 2014

Ungdomskonsulent

Storbysekretær

Ellerbek, Nanna Gummesen

Jensen, Henrik Boje

Ridefogedvej 4, 4. th. 2400 København NV 22 18 04 71 nanna.ge@indremission.dk f. 11-03-1988 i Herning g. 04-10-2014 med Emil Ellerbek cand.psych. Ungdomsmedarbejder i IMU 01-11-2014 – 30-06-2015 Ungdomskonsulent 01-09-2016 Region Øst 2016 (Barselsorlov)

Leder af IKC

Museumsgade 15B 4930 Maribo 22 99 33 39 preben.d@indremission.dk f. 22-09-1951 i Skive g. 16-08-1975 med Esther G. Dam t.s. møbelsnedker Missionær 15-06-1979 Grenå 1979, Sædding v/Esbjerg 1984, Odense 1993, Hundige 2001, Lyngby 2008, Maribo 2011, Region Øst 2014 ansat 50% Fokusområde: Evangelisation

INFO 2018 indre missions tidende

f. 09-02-1962 i Gærum g. 30-06-1984 med Susanne Lauritsen diakon 3-årig missionærmedhjælper 01-02-1990 Missionær 01-05-1992 Græsted 1990, Hillerød 1992, Slagelse 2000 Storbysekretær 01-08-2009 Region Øst 2014

Missionær

Graversen, Anders

Kure, Palle

Rømersgade 17 1362 København K 33 32 59 39 - 61 27 30 22 anders.g@indremission.dk

Skagelfaldsvejen 17 3720 Aakirkeby 23 44 13 73 palle.k@indremission.dk

f. 31-08-1981 i Bindslev g. 14-06-2003 med Anna Shin cand.theol. Volontør 01-08-2004 – 31-07-2005 Leder af IKC, København 15-06-2011 Region Øst 2014

f. 14-04-1964 i Olsker g. 05-07-1986 med Jane Wibo Pedersen t.s. skoleleder Missionærmedhjælper 01-08-1984 Rønne 1984, Ballerup 1987 Fritidsforkynder 01-08-1992 Missionær 01-08-2015 Region Øst 2015 Fokusområde: Forkyndelse, ledersparring

Missionær

Grønkjær-Davidsen, Lennart Ærøvej 88, st. th. 4200 Slagelse 60 68 60 52 lennart.gd@indremission.dk f. 29-09-1988 i Vinderup g. 04-08-2012 med Anne Mette Kronborg bachelor i Administration t.s. rejseleder, buschauffør Missionær 01-06-2017 Region Øst 2017

Missionær

Dahl, Preben

Sømosevej 10 2740 Skovlunde 32 17 43 45 - 40 20 82 42 henrik.bj@indremission.dk

Missionær

Høyer, Thomas Haugsted Rømersgade 17 1362 København K 22 55 26 81 thomas.h@indremission.dk f. 07-12-1975 i Glostrup g. 18-07-2004 med Xiaofang Yao cand.theol. Teen-evangelist 01-04-2006 Leder af IKC, København 01-08-2007 Missionær 01-05-2010 Region Øst 2014 Fokusområde: Tværkulturelt arbejde, evangelisation

Konsulent i DFS

Nørgaard, Michael Dilling Kirkerupvej 21, Sørbymagle 4200 Slagelse 20 78 57 98 michael@soendagsskoler.dk f. 11-10-1978 i Brande g. 14-04-2001 med Ida Marie Dilling t.s. pædagog 1-årig missionærmedhjælper 01-08-1997 – 31-08-1998 Fritidskonsulent i DFS 01-10-2000 Konsulent i DFS 01-03-2016 Region Øst 2016 Fokusområde: Ledersparring, forkyndelse

Tværkulturel medarbejder

Rokni, Majken Strømme Rømersgade 17 1362 København K 33 32 59 39 majken.r@indremission.dk f. 12-09-1973 i Århus g. 31-08-2002 med Said Rokni cand.mag. Tværkulturel medarbejder 15-08-2001 Region Øst 2014

9


Region Øst Musikkonsulent

Fritidsforkynder

Fritidsforkynder

Skjerning, Filip Skov

Dahlgaard, Harry

Hansen, Poul Bech

Sølodden 27 2760 Måløv 29 93 69 96 filip.s@indremission.dk

Sølvagerparken 28 4293 Dianalund 27 14 67 09 harry.dahlgaard@ indremission.dk

Haslevej 5 3700 Rønne 56 95 92 10 poul.bech.hansen@ indremission.dk

f. 24-02-1975 i Gentofte g. 27-03-1999 med Jannie Ng cand.mag. i Musikvidenskab Musikkonsulent 01-04-2006 Region Øst 2014

Ulønnede medarbejdere Yderligere oplysninger om flere af medarbejderne findes på indremission.dk/ost Fritidsmedarbejder

Amby, Karsten Korsgaard Rømersgade 17, 2. 1362 København K 33 19 38 08 karsten.amby@indremission.dk f. 12-03-1966 i Råby s. portner 3-årig missionærmedhjælper 01-05-1991 Amager 1991, Sindshvile 1993 Bymissionær 01-05-1997 Frederiksberg 1997, Bethesda 2000 Fritidsmedarbejder 01-08-2009 Fokusområde: Sjælesorg

Pensioneret rejsepræst

Andersen, Leif I.C. Lembrechts Allé 30 2650 Hvidovre 36 77 65 35 - 26 70 65 35 leif.andersen@indremission.dk f. 05-05-1952 i Aalborg g. 10-01-1975 med Eleonora Skov cand.theol. ord. 04-06-1993 s. lektor Rejsepræst 10-08-1998 p. 31-05-2017 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning

Fritidskonsulent i familiearbejdet

Buch, Ulrik Fogh Ansgarvej 4 3400 Hillerød 29 92 46 83 ulrik.fogh.buch@ indremission.dk

f. 19-11-1953 i Bedsted-Thy g. 16-06-1979 med Gurli Elisabeth Hansen s. kirketjener Missionær 01-10-1982 Jægerspris 1983, Nykøbing F 1990, Korsør 1997, Køge 2007 Fritidsforkynder 01-01-2014

Fritidsforkynder

Enevoldsen, Anders Christian Griffenfeldsgade 50, 1. 2200 København N 20 83 10 33 anders.enevoldsen@ indremission.dk f. 03-11-1957 i Ringkøbing g. 10-05-1979 med Margrethe Steenberg s. diakon Fritidsforkynder 01-07-1985

Fritidsforkynder

Friberg, Erik Buchwald Amagerfælledvej 123, 4. th. 2300 København S 32 55 74 71 erik.friberg@indremission.dk f. 13-11-1954 i Vejlby g. 02-06-1979 med Gurli Thomsen t.s. stud.theol. Missionær 01-01-1979 Strømmen, Randers 1979, Bethania, Aarhus 1983, Aarhus 1993, Amager 1996 Fritidsforkynder 01-02-2010

Fritidsforkynder

Hansen, Per Nedergaard Dyssevænget 11 4800 Nykøbing F. 21 24 62 15 per.nedergaard.hansen@ indremission.dk

f. 10-09-1948 i Østerlars g. 04-08-1973 med Lis Irene Bech t.s. postarbejder Indremissionær 01-07-1974 Næstved 1974, Kalundborg 1981, Rønne 1987 Fritidsforkynder 01-04-1993

Fritidsforkynder

Hvam, Lars Grønnemose Alle 79, 2. tv. 2860 Søborg 40 64 37 47 lars.hvam@indremission.dk f. 20-12-1962 i Kjellerup s. civilingeniør Fritidsforkynder 01-02-1999

Fritidsansat i DFS

Jensen, Carsten Ingolf Lidsøvej 50 2730 Herlev 44 94 22 31 carsten.ingolf@ soendagsskoler.dk f. 13-06-1962 i Øster Højst g. 17-10-1986 med Ely Ramløse Madsen s. konsulent, organist Fritidsansat i DFS 01-04-2001 Fokusområde: Fremstød, møder for børn og ældre, lederundervisning

Fritidsforkynder

Lund, Kai Birger Herlevgårdsvej 28, 1. 2730 Herlev 26 12 29 31 kai.lund@indremission.dk f. 20-12-1953 i Kibæk g. 20-12-1975 med Herdis Irene Pedersen s. administrator Børnekonsulent 01-06-1986 - 2006 Lolland-Falster 1986, Glostrup 1991 Fritidsforkynder 01-02-2008

f. 30-11-1960 i Store Heddinge g. 24-11-1990 med Vera Lund Markussen s. organist Fritidsforkynder 01-01-2018

f. 18-05-1971 i København g. 22-04-2000 med Elisabeth Fogh s. musiklærer Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-11-2013

10

indre missions tidende INFO 2018


Region Øst Fritidsansat informationsmedarbejder

Mikkelsen, Carsten Fonsdal Storegade 27 3790 Hasle 24 41 44 14 carsten.fonsdal.mikkelsen@ indremission.dk f. 10-09-1975 i Gjellerup g. 02-08-1997 med Elsa Maria Fonsdal Johannesen s. sygeplejerske IMpuls 01-08-1994 Missionærmedhjælper 01-06-1995 til 01-08-1995 Missionærmedhjælper 01-06-1996 til 01-08-1996 3-årig missionærmedhjælper 01-08-1997 Missionær 01-01-2001 – 29-02-2004 Fritidsansat informationsmedarbejder 01-10-2014

Fritidsforkynder

Munk, Lasse Heino Gl. Postvej 13 3730 Neksø 22 89 64 10 lasse.munk@indremission.dk f. 12-04-1986 i Rønne s. pædagog Ungdomskonsulent 01-08-2011 – 31-01-2016 Fritidsforkynder 01-07-2016

Fritidsansat

Østergård, Finn Spelling Helgesvej 22A, 1. 2000 Frederiksberg 38 33 05 50 - 26 14 50 82 finn.spelling@indremission.dk

Missionærprovster Smidt, Frederik Berggren Ryesgade 107, 3. tv. 2100 København Ø 42 48 92 89 frederik.berggren.smidt@ indremission.dk

Thomsen, Michael Ny Harløsevej 11 3320 Skævinge 48 28 81 46 - 29 37 16 83 michael.thomsen@ indremission.dk

f. 13-12-1950 i Vorup g. 25-11-1972 med Grethe Stubkjær Klausen diakon s. socialpædagog Missionær 01-03-1984 - 2010 Tåstrup 1984, København 1992 Fritidsansat 01-04-2011 Fokusområde: Lektiehjælp, caféarbejde, forkyndelse

Region Syd Regionalt ressourcecenter

Lønnede medarbejdere

Leder af AdamogEva.dk

Bethel Tøndervej 5 6000 Kolding indremission.dk/syd

Yderligere oplysninger om medarbejderne findes på indremission.dk/syd

Borggårdsparken 22 7080 Børkop 30 60 43 52 vibeke.sh@indremission.dk

Ungdomskonsulent

Taulborg, Bjarne

Bøge, Andreas Engedal

Nederbyvænget 372 6100 Haderslev 96 96 30 96 - 24 92 60 20 bjarne.t@indremission.dk

Enggade 4 7080 Børkop 21 60 40 52 andreas.b@indremission.dk

Regionsleder

f. 03-04-1967 i Aarhus g. 18-06-1988 med Conni M. Henriksen t.s. bager Missionærmedhjælper 01-05-1990 Missionær 1993 Køge 1990, Herning 1994, Åbybro 2003, Haderslev 2011 Regionsleder, Region Syd 01-01-2014

f. 30-11-1986 i Herning g. 16-08-2008 med Linda M. Engedal Jakobsen cand.theol. Ungdomskonsulent 01-01-2016 Region Syd 2016

Missionær

Fyhn, Frank Boel Grønningen 19, 1. tv. 7200 Grindsted 61 28 82 84 frank.f@indremission.dk

Hjorth, Vibeke Sode

f. 09-03-1962 i Rønne g. 10-08-1991 med Torben Hjorth cand.theol. t.s. højskolelærer Forlagschef i Forlagsgruppen Lohse 01-09-2009 og souschef i Tekst & Grafik 01-06-2012 Leder af AdamogEva.dk 01-06-2015 Region Syd 2015

Missionær og evangelist

Hornstrup, Mette Klintvej 4 6230 Rødekro 40 76 91 50 mette.h@indremission.dk f. 20-03-1987 i Nyker bachelor i 3K Volontør 15-06-2011 – 31-07-2013 Missionær og evangelist 01-07-2017 Region Syd 2017

f. 19-07-1968 i Vrenderup g. 01-09-1990 med Lene Rossander Nielsen t.s. lærer 3-årig missionærmedhjælper 01-01-1991 Brede 1991, Bethesda 1994 Bymissionær 01-05-1997 Ungdomskonsulent 01-05-1999 Fritidsforkynder 01-09-2004 – 30-04-2006 Missionær 01-07-2017 Region Syd 2017

INFO 2018 indre missions tidende

11


Region Syd Missionær og seniorkoordinator

Hvidberg, Bjarne Hulvigvej 18, Hodde 6862 Tistrup 26 12 38 91 bjarne.h@indremission.dk f. 27-10-1956 i Vibberstoft g. 05-05-1979 med Vibeke G. Klaris t.s. direktør på Stella Maris Indremissionær 01-08-1982 København 1982, Hadsund 1989, Aarhus 1995 Direktør på Stella Maris 1999 Missionær 01-03-2012 Varde 2012, Region Syd 2014 Seniorkoordinator på landsplan Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

Konsulent i DFS

Missionær

Larsen, Rudolf

Nørgaard, Arne

Rangstrupvej 28 6534 Agerskov 26 73 07 80 rudolf@soendagsskoler.dk

Dreyersvej 1, 2. th. 6000 Kolding 26 39 20 50 arne.n@indremission.dk

f. 04-01-1959 i Grene g. 22-03-1986 med Elin Møller t.s. værkfører Konsulent i DFS 01-08-1998 Region Syd 2014 Fokusområde: Evigglad, ledersparring, lejr

Forkynder og samfundskonsulent

Madsen, Brian Projektmedarbejder på AdamogEva.dk

Jensen, Jacob Munk Oktobervej 18 8210 Aarhus V 52 66 12 04 jacob.mj@indremission.dk f. 04-04-1993 i Odense stud.theol. Projektmedarbejder på AdamogEva.dk 01-01-2018 Region Syd 2018 ansat 19%

Projektmedarbejder på AdamogEva.dk

Knudsen, Signe Langdahl Ingersvej 13, 2. th. 8220 Brabrand 24 67 42 24 signe.lk@indremission.dk f. 24-02-1994 i Grindsted g. 08-07-2017 med Andreas Knudsen stud.med. Projektmedarbejder på AdamogEva.dk 01-01-2018 Region Syd 2018 ansat 27%

Søvej 21, Uhrhøj 7100 Vejle 41 41 49 45 brian.m@indremission.dk f. 30-06-1963 i Tjæreborg g. 13-09-1986 med Ellen Bastrup Søndergaard t.s. diakon 1-årig missionærmedhjælper 01-08-1984 – 31-07-1985 3-årig missionærmedhjælper 16-04-1990 Missionær 01-05-1992 Aarhus 1990, Bethesda, København 1992, Vejle 2002 Forkynder og samfundskonsulent Region Syd 2014 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning

Konsulent i DFS

Møller, Britta Bank Lykkegårdsvej 26 6000 Kolding 30 26 38 55 britta@soendagsskoler.dk f. 04-09-1972 i Korning g. 30-09-2006 med Jacob Bank Møller cand.pæd. i pædagogisk psykologi t.s. pædagog Konsulent i DFS 01-02-2017 Region Syd 2017

Konsulent for kreativ forkyndelse Undervisningskonsulent

Korsholm, Sprint Aagaard Svendsgade 3 7080 Børkop 23 96 06 58 sprint.k@indremission.dk f. 06-05-1958 i Tveje Merløse g. 01-05-1982 med Hanne Grove Korsholm cand.theol. ord. 20-06-2006 t.s. højskolelærer Undervisningskonsulent 01-05-2004 Region Syd 2014

12

Noer, Helle Chr. Kellersvej 15, Brejning 7080 Børkop 64 64 66 90 - 30 29 75 06 helle.noer@indremission.dk kunstforgud.dk f. 27-08-1972 i Silkeborg g. 03-11-2012 med Jesper Blond Jensen cand.scient. i Biomedicin Konsulent for kreativ forkyndelse 01-08-2005 Region Syd 2014 ansat 60%

f. 13-06-1953 i Nr. Lem g. 07-08-1976 med Gerda Torp t.s. landbrugsmedhjælper Missionær 01-08-1976 Sædding/Esbjerg 1976, Rønne 1981, Hjørring 1987 Viborg 1994, Bethesda, København 2003 Storbysekretær 01-03-2007 Missionær 01-08-2009 – 30-06-2018 (herefter ulønnet medarbejder) Gram 2009, Region Syd 2014

Samfunds- og familiekonsulent

Olesen, Jakob Daniel Lund Møllegyden 2 5550 Langeskov 20 33 29 27 jakob.o@indremission.dk f. 12-11-1979 i Hørby g. 11-05-2008 med Tabita Maria Knudsen t.s. sognepræst Samfunds- og familiekonsulent 01-08-2016 Region Syd 2016

Konsulent for kirke og mission

Olsen, Bjarne Gertz Nyager 12, Bredstrup 7000 Fredericia 75 95 43 17 - 23 11 83 45 bjarne.go@indremission.dk f. 01-01-1952 i Middelfart g. 17-05-1975 med Gunhild Krag Kristensen t.s. gartner og postbud Sekretær i Børnegudstjenesten 01-08-1974, Konsulent 1977, Indremissionær i Fuglefjord 1981 Landsbørnesekretær 01-08-1984 Konsulent for kirke og mission 15-08-2007 ord. 08-01-2015 Konsulent for mission 01-02-2013 – 31-12-2018 Region Syd 2014 delfleksansættelse ansat 20%

Familie- og musikkonsulent

Pedersen, Lene Rønne Ellestræde 7 7100 Vejle 29 43 98 31 lene.rp@indremission.dk f. 17-02-1983 i København g. 31-07-2004 med Kenneth Maarbjerg Pedersen t.s. pædagog Fritidskonsulent i DFS 01-04-2011 Familie- og musikkonsulent 01-04-2014 Kontaktperson for Aleneforældrenetværket Region Syd 2014 Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

indre missions tidende INFO 2018


Region Syd

Ulønnede medarbejdere Yderligere oplysninger om flere af medarbejderne findes på indremission.dk/syd

Mejsevej 12 7080 Børkop 75 86 18 19 - 28 44 34 66 finn.andersen@indremission.dk

f. 03-03-1965 i Ringkøbing g. 24-02-1990 med Hans Chr. Hansen s. dagplejepædagog Fritidsansat i DFS 01-09-2004 Fokusområde: Familiemøder, undervisning, ledersparring

f. 03-09-1957 i Rønne g. 11-11-1978 med Tove Ingemansen s. administrator i Afrika InTouch Leder af Imedia og Felix Film 01-12-1991 Leder af Lohses Forlag 01-12-1992 - 2002 Fritidsforkynder 01-11-2003

Fritidsforkynder

Hansen, Oda Mølgaard

Brorson, René Dahl

Fritidsforkynder

Ingemansen, Anette Maria

Hansen, Henning

Fritidsforkynder

Hansen, Jens-Erik Borgergade 4 6600 Vejen 30 13 92 11 jens.erik.hansen@ indremission.dk

Fritidsansat i DFS

Lööf, Stefan Piledamsvej 33 6000 Kolding 51 19 90 88 stefan@soendagsskoler.dk f. 14-05-1965 i Stokholm g. 03-04-1999 med Jonna S. Mortensen s. SOSU-assistent Fritidsansat i DFS 01-01-2015 Fokusområde: Om skabelse for børn, juniorer og familier

Vejlevej 7 7000 Fredericia 75 92 89 65 anette.ingemansen@ indremission.dk

Fritidsforkynder

f. 11-09-1952 i Esbønderup g. 21-06-2008 med Grethe Thomsen t.s. afdelingsleder Administrationschef 01-04-1991 Personale- og udviklingschef 01-01-2007 Personalekonsulent 01-04-2009 efterløn 31-12-2014 Fritidsforkynder 01-01-2015

f. 10-10-1950 i Skive g. 17-01-1981 med Ruth Primdal Lorentsen diakon Materialekonsulent 01-03-1978 Leder af Felix Film 01-09-1981 - 1991 Filmsekretær 01-11-1984 Evangelisationssekretær 01-08-1992 Missionssekretær 01-05-2005 p. 31-12-2015 Fokusområde: Forkyndelse, foredrag, Film og Tro Redaktør på FilmogTro.dk

f. 23-09-1944 i Svostrup sogn g. 30-12-1965 med Keld Olau Hansen t.s. dagplejer Fritidsforkynder 01-10-1989

f. 28-03-1971 i Ebeltoft g. 03-09-1994 med Helle Ramlov Pedersen s. efterskoleforstander Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-07-1998 – 30-042005 Fritidsforkynder 15-09-2016

Ringparken 9 7323 Give 26 89 22 02 henning.hansen@ indremission.dk

Annavej 27 7000 Fredericia 22 39 28 33 johan.schmidt.larsen@ indremission.dk

Nørre Allé 16 6870 Ølgod 75 24 50 95 oda.hansen@indremission.dk

Fritidsforkynder Grejsdalsvej 177 7100 Vejle 31 20 61 69 rene.brorson@indremission.dk

Larsen, Johan Schmidt

Klintvej 11, st. th., Sdr. Ønlev 6230 Rødekro 74 66 68 60 kirsten@soendagsskoler.dk

Fritidsforkynder

Andersen, Finn

Pensioneret missionssekretær

Fritidsansat i DFS

Hansen, Kirsten Taulborg

Fritidsforkynder

Mikkelsen, Carsten Ingridsvej 36 6000 Kolding 28 58 67 60 carsten.mikkelsen@ indremission.dk

Fritidsforkynder 01-02-2005 Se side 27

Fritidsforkynder

Fritidsforkynder 01-11-2013 (Orlov)

Jørgensen, Johannes

Se side 28

Knud Bankesgyden 68 5792 Årslev 26 35 28 77 johannes.jorgensen@ indremission.dk f. 20-07-1946 i Odense g. 19-07-1969 med Grethe Jørgensen s. elektriker Indremissionær 01-04-1974 Helsinge 1974, Slagelse 1975, Skive 1977-1978 Fritidsforkynder 01-04-1992

Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Nebel-Hansen, David Udsigten 10, 2. 6000 Kolding 30 11 75 58 david.nebel-hansen@imu.dk f. 25-07-1993 i Lunderskov s. studerende Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-08-2015

f. 26-05-1947 i Østerlars g. 26-10-1968 med Ellen Margrethe Jakobsen s. efterlønsmodtager Indremissionær 01-07-1984 Vejen 1984-1988 Fritidsforkynder 01-07-1988

INFO 2018 indre missions tidende

13


Region Syd Fritidsforkynder

Pensioneret missionær

Fritidsforkynder

Nielsen, Jørgen Hedager

Olesen, Elna Thisgård

Wind, Peter

Skelhøj 3 5690 Tommerup 86 80 55 17 - 20 89 55 14 elna.thisgaard.olesen@ indremission.dk

Kammerslusevej 5, Nr. Farup 6760 Ribe 61 10 39 38 peter.wind@indremission.dk

Nørrelyst 11 7080 Børkop 61 33 47 74 joergen.hedager.nielsen@ indremission.dk f. 20-07-1950 i Vester Hassing g. 18-05-1973 med Anette Elisabeth Hedager Mortensen diakon t.s. KFUM & K-sekretær Forlagsredaktør 01-04-1987 Journalist på IMT 01-02 2003 Fritidsforkynder 01-12-1999 Fokusområde: Undervisning, forkyndelse

f. 18-09-1952 i Thyregod t.s. ekspeditrice Missionær 01-01-1984 Tikøb 1984, Silkeborg 1994, Brønderslev 2004, Tommerup 2010, Region Syd 2014 delefterløn 2014 p. 18-09-2017 Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

f. 28-10-1964 i Højrup, Gram g. 16-07-1988 med Lene Hansen s. intern sælger Fritidsforkynder 15-06-2001

Missionærprovster

Fritidsforkynder Pensioneret rejsesekretær

Olesen, Arne Lumbyesvej 6, 6. 5. 7000 Fredericia 75 92 96 93 - 21 61 24 94 arne.olesen@indremission.dk f. 02-04-1947 i Langskov, Vejle g. 27-04-1974 med Kate Hougaard diakon Indremissionær 01-04-1975 Nibe 1975, Esbjerg 1979, Bethesda, København 1983, Carmel, Århus 1992 Landssekretær 01-08-1995 Rejsesekretær 01-03-2007 p. 01-05-2012 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning

Pedersen, Margit Skov Bystedparken 7, Gårslev 7080 Børkop 20 23 19 17 f. 29-11-1955 i Vorgod g. 28-08-1992 med Erik Back Pedersen s. hjemmevejleder Musikkonsulent 01-07-1979 Musiksekretær 01-01-1989 Fritidskonsulent i musikarbejdet 01-02-1993 Fritidsforkynder 01-01-2017

Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Holmgaard, Heine Kirkegade 27, Bedsted 6240 Løgumkloster 74 77 72 37 heine.holmgaard@ indremission.dk

Hvid, Bjarne Norgesgade 1 B 7000 Fredericia 75 93 30 64 bjarne.hvid@indremission.dk

Sørensen, Tonny Dall Fritidsforkynder

Olesen, Brian Thisgaard Vibe Damgårdsparken 18 6070 Christiansfeld 21 29 08 05 brian.olesen@indremission.dk f. 20-03-1977 i Skarrild, Kibæk g. 13-09-2014 med Karen Vibe s. disponent Ungdomskonsulent 01-01-2004 – 01-09-2011 Fritidsforkynder 01-02-2012

14

Spurvestien 3 6100 Haderslev 23 31 23 93 tonny@imu.dk f. 15-03-1976 i Brejning v. Børkop g. 24-05-1997 med Heidi Holm Mortensen t.s. udviklingschef Fritidsansat som: Ungdomsforkynder 01-07-1998 Ungdomskonsulent 01-04-2001 Fritidskonsulent i ungdomsarbejdet 15-08-2007 – 31-082011 Landsleder i IMU 01-09-2012 Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-09-2017

Søvndal, Steen Frøjk Åhavevej 2 7200 Grindsted 75 32 42 95 steen.soevndal@ indremission.dk

indre missions tidende INFO 2018


Region Midt Regionalt ressourcecenter

Missionær

Bethania Torvet 9 7400 Herning indremission.dk/midt

Sønderagervej 60 7490 Aulum 97 47 37 86 - 27 51 37 86 heri.e@indremission.dk

Regionsleder

Dam, Hilbert Blichersvej 5 8723 Løsning 29 90 54 54 hilbert.d@indremission.dk f. 02-04-1960 i København g. 13-02-1982 med Ára Hansen t.s. key account manager Regionsleder, Region Midt 01-04-2017

Lønnede medarbejdere Yderligere oplysninger om medarbejderne findes på indremission.dk/midt Missionær

Bloch, Jørgen Fabersvej 44, 3. tv. 8900 Randers 24 92 60 07 joergen.b@indremission.dk f. 02-03-1954 i Odense g. 12-07-1974 med Tove Knudsen diakon Missionær 01-05-1976 Vejle 1976, Bjerringbro 1977, Stege 1980, Slagelse 1986, Aalborg 1993, Rønne 2003, Region Midt 2014 ansat 80 %

Missionær

Dideriksen, Henrik Hindbo Olgavej 57 7800 Skive 30 25 44 38 henrik.d@indremission.dk f. 21-04-1957 i Hanning g. 24-11-1979 med Ruth Andersen t.s. tømrer Ungdomskonsulent 01-03-1990 Vrå 1990, Åkirkeby 1995 Missionær 01-08-2005 Esbjerg 2005, Skive 2012, Region Midt 2014

INFO 2018 indre missions tidende

Elttør, Heri

f. 21-10-1966 i Klaksvík g. 29-06-1990 med Lone Holmgård Kiilerich t.s. tømrer Missionær på Færøerne 1992 - 1995 Missionær 01-03-1999 Aulum 1999, Holstebrokredsen 2010, Region Midt 2014 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning, sjælesorg

Missionær

Friberg, Grethe Buchwald Hovedgaden 124 8961 Allingåbro 98 35 19 67 - 21 74 22 61 grethe.f@indremission.dk f. 06-09-1953 i Allingåbro t.s. sygehjælper 3-årig missionærmedhjælper 01-02-1992 Missionær 01-02-1995 Frederikshavn 1992, Nibe 1995, Thisted 2006, Allingåbro 2012, Region Midt 2014 delefterløn 2013 ansat 22% Fokusområde: Forkyndelse, undervisning

Videomedarbejder

Hansen, Thomas Stoof Taulborg Klintvej 11 6230 Rødekro 51 91 41 96 stoof@indremission.dk f. 24-01-1995 i Sønderborg s. sergentelev Volontør 15-07-2014 - 15-07-2015 Videomedarbejder 01-01-2018 Region Midt 2017 ansat 14%

Missionær

Jensen, Egild Kildeholm Nygårdsvænget 7 8410 Rønde 87 91 50 30 - 60 95 66 59 egild.kj@indremission.dk f. 20-10-1953 i Kjellerup g. 20-10-1979 med Grethe Kristine Svendsen t.s. fodermester Missionær 01-02-1979 Gram 1979, Skjern 1984, Kolding 1993, Jyderup 2004, Rønde 2011, Region Midt 2014

Missionær med særlig fokus på diakoni

Jensen, Karen Nygaard Møltrupvej 63, Timring 7480 Vildbjerg 30 82 56 69 karen.nj@indremission.dk f. 07-07-1972 i Ringkøbing g. 19-02-2000 med Anders Carl Jensen cand.agro. s. assistent på Møltrup Optagelseshjem Missionær med særlig fokus på diakoni 01-10-2017 Lokalt ansat Region Midt 2017 ansat 21%

Konsulent i DFS

Jensen, Lissen Margård Bendix Mølballe 1, Søften 8382 Hinnerup 50 56 83 04 lissen@soendagsskoler.dk f. 01-05-1963 i Vejlby, Middelfart g. 11-04-2009 med Bjarne Bendix Jensen t.s. lærer Børnekonsulent 15-08-1990 Kursus- og materialekonsulent 01-01-2000 Materiale- og projektkonsulent 01-05-2010 Konsulent i DFS 01-09-2012 Region Midt 2014 Fokusområde: Ledersparring, undervisning, materialer

Konsulent i DFS

Markussen, Karen Gjellerupbakken 15, Gjellerup 7400 Herning 50 57 40 84 karen@soendagsskoler.dk f. 15-04-1973 i Brejning, Vejle g. 19-08-1995 med Jesper Markussen t.s. dagplejer Konsulent i DFS 01-09-2005 Region Øst 2014, Region Midt 2017 Fokusområde: Messy Church, ledersparring, undervisning

Missionær

Najbjerg, Finn Krokusvej 15, Vinderslev 8620 Kjellerup 27 47 34 98 finn.n@indremission.dk f. 04-09-1957 i Holstebro g. 30-08-1980 med Anne-Marie Vejen Knudsen t.s. landbrugsmedhjælper Missionær 01-01-1980 Hillerød 1980, Brovst 1985, Rønne 1993, Løgumkloster 2002, Vinderslev 2007, Region Midt 2014 Daglig leder af Telefonandagten Fokusområde: Undervisning

15


Region Midt Missionær og evangelist

Nielsen, Simon Kaniavej 18 6960 Hvide Sande 22 66 33 99 simon.n@indremission.dk f. 12-08-1980 i Ringkøbing g. 11-08-2001 med Majbrit Pia Schmidt t.s. murer Fritidsansat til: Forkynder- og evangelisationstjeneste 01-06-2004 Ungdomskonsulent 01-11-2008 Fritidsforkynder 15-01-2013 Missionær og evangelist 01-11-2017 Region Midt 2017

Ungdomskonsulent

Olesen, Nikolai Meyer Sønderparken 12, 2. tv. 7500 Holstebro 28 12 03 20 nikolai.mo@indremission.dk f. 12-12-1990 i Horsens bachelor i 3K Volontør 01-01-2012 – 15-08-2013 Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-02-2014 Ungdomskonsulent 15-08-2017 Region Midt 2017

Ungdoms- og undervisningskonsulent

Præstholm, Daniel Læsøvej 10 7200 Grindsted 22 45 54 60 daniel.p@indremission.dk f. 31-01-1985 i Asbo v. Bække g. 03-06-2006 med Anja Knudsen cand.theol. Ungdomskonsulent 01-08-2013 Ungdoms- og undervisningskonsulent i IMU 15-12-2017 Region Midt 2014 Fokusområde: Undervisning, forkyndelse, ledersparring

Ungdomskonsulent

Rahbek, Peter Solvænget 16 6900 Skjern 41 42 25 82 peter.r@indremission.dk f. 22-03-1984 i Græsted g. 16-07-2005 med Louise Degn Nielsen cand.theol. Ungdomskonsulent 01-08-2014 Region Midt 2014 ansat 76% indtil 30-06-2018 (herefter 100%) Fokusområde: Ledersparring, sjælesorg, undervisning

Konsulent i DFS

Pedersen, Hanne Finderupvej 33, Herborg 6920 Videbæk 28 34 11 82 hanne@soendagsskoler.dk f. 30-07-1965 i Lille Fiskbæk g. 30-06-1984 med Jens Anton Bank Pedersen Vikar som børnekonsulent 01-02-2007 Konsulent i DFS 01-07-2007 Region Midt 2014 Fokusområde: Ledersparring, lejr, bibelcamping

Ungdomskonsulent

Pfrogner, James (Jim) Matthew Engbakkevej 35 8800 Viborg 23 96 08 62 jim.p@indremission.dk f. 04-10-1980 i Maryland, Baltimore, USA g. 11-08-2007 med Maria Swartz Sørensen Volontør 15-09-2006 Missionærmedhjælper 01-09-2007 Ungdomskonsulent 01-11-2010 Region Midt 2014 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning, musik og lovsang

16

Familiekonsulent

Steffensen, Katja Aagaard Rylevej 6 6900 Skjern 25 11 71 84 katja.s@indremission.dk f. 21-04-1984 i Viborg g. 26-03-2005 med Hans Jørgen Steffensen t.s. social- og sundhedsassistent Missionærmedhjælper 01-01-2008 – 10-09-2010 Familiekonsulent 01-08-2017 Lokalt ansat i Skjern 50% Region Midt 2017 ansat 95%

Missionær

Sørensen, Preben Hedevænget 60 8800 Viborg 24 48 27 32 preben.s@indremission.dk f. 04-12-1953 i Hørve g. 27-04-1974 med Karen Ramskov Pedersen diakon t.s. soldaterhjemsleder Missionær 15-08-2008 – 30-06-2018 Viborg 2008, Region Midt 2014 delefterløn 2016 ansat 35% Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

Konsulent i DFS

Taulborg, Randi Højgade 4 7490 Aulum 97 47 15 12 - 40 84 59 28 randi@soendagsskoler.dk f. 17-07-1975 i Århus t.s. salgsassistent 3-årig missionærmedhjælper 01-11-2001 Konsulent i DFS 01-10-2004 Region Midt 2014 Fokusområde: Evigglad, legekasse.dk

Ulønnede medarbejdere Yderligere oplysninger om flere af medarbejderne findes på indremission.dk/midt Fritidsforkynder

Andersen, Vagn Fløjlsgræsset 24 7500 Holstebro 86 67 36 82 f. 15-12-1937 i Fabjerg t.s. gårdejer Indremissionær 01-10-1977 Agerbæk, 1977, Viborg 1984-1994 Fritidsforkynder 01-10-1994 Fokusområde: Forkyndelse, husbesøg

Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Andersen, Vagn Stensig Præstegårdsvej 48 6900 Skjern 25 35 63 24 vagn.andersen@imu.dk f. 07-09-1963 i Tarm g. 09-11-1991 med Lisbeth Kjær Hansen s. lokomotivfører Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-06-2013

Fritidsansat i DFS

Bøndergaard, Lene Madsen Nylandsvej 5B 7480 Vildbjerg 22 41 70 91 lene@soendagsskoler.dk f. 03-10-1975 i Sdr. Felding g. 26-10-2002 med Jarne Struve Hansen Fritidsansat i DFS 01-02-2014 Redaktør af Superfrø Fokusområde: Fællesskabsaftner, undervisning

indre missions tidende INFO 2018


Region Midt Pensioneret missionær

Christensen, Bjarne Lindgren Islandsgade 16 6950 Ringkøbing 97 32 07 10 - 23 25 87 32 bjarne.lindgren.christensen@ indremission.dk f. 05-07-1952 i Ydby, Thy g. 17-01-1976 med Tove Andersen t.s. boghandler Missionær 01-01-1975 Jægerspris 1975, Aalborg 1983, Tønder 1993, Ringkøbing 2000, Region Midt 2014 Lokalt ansat missionær 01-01-2015 p. 31-07-2017 Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

Fritidsforkynder

Christensen, Inger Lene Buen 1 7430 Ikast 97 15 33 86 - 23 92 59 00 inger.lene.christensen@ indremission.dk f. 03-06-1962 i Vejerslev g. 27-09-1985 med Brian Bøge Christensen s. socialpædagog Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-12-2008 Fritidsforkynder 01-12-2016 Fokusområder: Undervisning om relationer og livstemaer

Fritidsforkynder

Christensen, Peter Bo Platanvej 16 7441 Bording 86 86 16 50 peter.bo.christensen@ indremission.dk f. 30-09-1963 i Simmelkjær g. 27-12-1985 med Karin Nyborg Missionærmedhjælper 01-08-1985 Fritidsforkynder 01-08-1986

Fritidskonsulent i tværkulturelt arbejde

Christensen, Vagn Mølgård Lindevænget 39 8600 Silkeborg 20 63 04 08 vagn.christensen@ indremission.dk elat.dk/vagnsemner

Fritidskonsulent i familiearbejdet

Doktor, Karen Lodberg Grøften 9 7500 Holstebro 30 28 62 40 karen.doktor@indremission.dk f. 30-03-1976 i Hvide Sande g. 18-07-1998 med Torben Doktor s. jobkonsulent Fritidskonsulent i familiearbejdet 15-02-2016 Holder udelukkende PREP-kurser

Fritidsforkynder

Fritidsforkynder

Harregaard, Harry Mølkærvej 32, Durup 7870 Roslev 21 70 77 38 harry.harregaard@ indremission.dk f. 27-03-1953 i Hundborg g. 03-09-1977 med Gerda Elisabeth Møller t.s. fabriksarbejder Fritidsforkynder 01-02-2000

Pensioneret missionær

Faldt, Martin Gydesen

Hedegaard, Hans Jørgen

Apollovej 47 6960 Hvide Sande 21 63 47 73 martin.gydesen.faldt@ indremission.dk

Nygade 26, Blåhøj 7330 Brande 22 12 19 06 hans.joergen.hedegaard@ indremission.dk

f. 01-05-1972 i Byrum, Læsø g. 25-06-1994 med Henriette Nedergaard Sørensen s. offshore tekniker Fritidsforkynder 01-02-2014

Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Færch, Torben Dynes Tranekærvej 19, Tjørring 7400 Herning 28 77 95 04 torben.dynes.faerch@imu.dk f. 04-03-1986 i Assing g. 30-06-2012 med Line Færch s. lærer Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-02-2010

Pensioneret missionær

Grysbæk, Søren Hovmarksvej 50 8700 Horsens 76 26 77 70 - 51 29 00 12 soren.grysbaek@ indremission.dk f. 27-04-1950 i Nr. Felding g. 30-08-1975 med Emilie Nielsen t.s. landbrugsmedhjælper Missionær 01-08-1974 Videbæk 1974, Sønderborg 1980, Holstebro 1986, Horsens 1999, Region Midt 2014 delefterløn 2012 p. 30-04-2015 Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

f. 25-05-1949 i Skjoldborg g. 05-11-1971 med Agnes Kristensen t.s. lagermand Missionær 15-06-1977 Videbæk 1977, Vordingborg 1981, Nakskov 1984, Ringkøbing 1991, Nyborg 2000, Rønde 2006, Region Midt 2014 delefterløn 2011 p. 01-06-2014 Fokusområde: Forkyndelse

Fritidsforkynder

Hollesen, Henning Sønderagervej 8 7490 Aulum 40 13 33 90 henning.hollesen@ indremission.dk f. 29-10-1943 i Brabrand g. 10-07-1965 med Karen Thomassen t.s. politiassistent Fritidsforkynder 01-12-1995 Fokusområde: Forkyndelse

Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Hvas, Simon Vatnhamar Vestergade 44 7500 Holstebro 53 69 46 71 simon.hvas@imu.dk f. 07-01-1997 i Holstebro s. tømrerlærling Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-04-2017

f. 18-03-1961 i Sdr. Omme g. 02-04-1994 med Hanne Rolighed s. lokofører 1-årig missionærmedhjælper 01-01-1988 3-årig missionærmedhjælper 01-03-1989 Konsulent for Indre Missions tværkulturelle arbejde 1993 - 2005 Fritidskonsulent i tværkulturelt arbejde 01-08-2005 Fokusområde: Forkyndelse, tværkulturelt arbejde

INFO 2018 indre missions tidende

17


Region Midt Pensioneret missionær

Jensen, Henri Alex Bergensvej 29 8600 Silkeborg 28 94 54 21 henri.alex.jensen@ indremission.dk f. 08-07-1950 i Tårnby g. 02-12-1972 med Ellen Nissen Mortensen t.s. landbrugsmedhjælper Missionær 01-12-1972 Skive opland 1972, Hjørring 1977, Grindsted 1986, Esbjerg 1995, Silkeborg 2004, Region Midt 2014 p. 31-07-2016 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning, sjælesorg

Fritidskonsulent i familiearbejdet

Laursen, Charlotte Møller Jasminalle 15 6920 Videbæk 20 49 42 10 charlotte.moeller.laursen@ indremission.dk f. 26-02-1968 i Aars g. 24-07-1993 med Steen Møller Laursen s. teknisk assistent Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-05-2008

Fritidsforkynder Fritidsforkynder

Kloster, Johannes Hovedgaden 54, Hodsager 7490 Aulum 97 47 61 09 - 23 48 06 08 johannes.kloster@ indremission.dk f. 17-03-1938 i Hodsager g. 28-02-1964 med Martha Marie Nielsen s. gårdejer Fritidsforkynder 01-05-1992 Fokusområde: Forkyndelse

Fritidskonsulent i familiearbejdet

Larsen, Inger Visby Tingvej 42, Mogenstrup 7800 Skive 97 54 41 43 - 22 80 42 98 inger-per.larsen@ indremission.dk f. 19-04-1960 i Ulfkjær g. 09-06-1984 med Per Larsen s. butiksassistent Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-02-2010

Fritidskonsulent i familiearbejdet

Larsen, Per Tingvej 42, Mogenstrup 7800 Skive 97 54 41 43 - 22 80 42 98 inger-per.larsen@ indremission.dk f. 05-09-1960 i Ulstrup g. 09-06-1984 med Inger Jensen s. graver Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-02-2010

Lindbjerg, Ejnar Nørregade 25 6920 Videbæk 97 17 30 55 ejnar.lindbjerg@ indremission.dk f. 18-06-1950 i Give g. 20-08-1977 med Sonja Nielsen t.s. murerarbejdsmand Indremissionær 01-09-1977 Skive 1977, Skive opl. 1978, Haderslev, 1982, Frederikshavn 1988-1995 Fritidsforkynder 01-08-1995

Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Lindbjerg, Johannes Nylandsvej 19, st. th. 8600 Silkeborg 28 76 60 09 johannes.lindbjerg@imu.dk f. 04-10-1979 i Skive s. lærer Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 15-09-2008

Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Markussen, Erik Højgårdsvej 9 6920 Videbæk 97 17 37 90 erik.markussen@imu.dk f. 15-11-1961 i Egvad g. 30-07-1988 med Christine Jensen s. maskinkonstruktør Ungdomskonsulent 01-03-1989 Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-04-1995

Fritidsforkynder

Nielsen, Jens Ole Dakotavej 55 6960 Hvide Sande 97 31 14 88 - 40 58 45 14

Pensioneret missionær

Olesen, Christen Peter Søndergade 17 7361 Ejstrupholm 30 64 72 92 christen.peter.olesen@ indremission.dk f. 30-01-1946 i Fiskbæk g. 30-06-1973 med Rita E. Pedersen t.s. sømandshjemsassistent Missionær 01-04-1970 Sorø 1970, Tåstrup 1978, soldaterhjemsleder 1979, Missionær Frederikshavn 1982, Lemvig 1988, Grenå 1997, Ejstrupholm 2004 deltid 2009 p. 31-01-2013 Fokusområde: Forkyndelse, sjælesorg

Fritidsforkynder

Pedersen, Andreas Lind Vildsvinhøjen 6 8800 Viborg 61 55 55 94 andreas.lind.pedersen@ indremission.dk f. 19-10-1975 i Odense g. 03-09-2011 med Gitte Vadsholt s. ingeniør Missionærmedhjælper 01-08-2003 Fritidsforkynder 01-01-2007

Pensioneret missionær

Pedersen, Simon Overgaard Ægirsvej 10 7500 Holstebro 40 43 06 45 simon.overgaard.pedersen@ indremission.dk f. 22-09-1948 i Ringkøbing g. 25-04-1975 med Ruth Elisabeth Pedersen t.s. sekretær Missionær 01-02-1999 Lemvig 1999 delefterløn 01-10-2010 p. 30-09-2013 Fokusområde: Forkyndelse

Fritidsforkynder

Petersen, Svend Erik Brogårdsvænget 20 6950 Ringkøbing 51 72 46 24 svend.erik.petersen@ indremission.dk f. 13-12-1947 i Mårum g. 04-05-1974 med Lisbeth Knudsen t.s. gymnasielærer, ydremissionær Fritidsforkynder 01-12-2010

f. 21-08-1940 i Hvide Sande g. 07-10-1961 med Jenny Kristensen t.s. fisker Fritidsforkynder 01-04-1995

18

indre missions tidende INFO 2018


Region Midt Pensioneret missionær

Fritidsansat i DFS

Fritidsforkynder

Pihl, Mogens Kofoed

Stoltenberg, Aase Rigtrup

Thomsen, Thue

Saxovej 3 8960 Randers SØ 57 83 22 50 mogens.kofoed.pihl@ indremission.dk f. 08-06-1938 i Klemensker t.s. konstruktør Indremissionær 01-02-1977 Brønderslev 1977, Herning 1983, Hillerød 1985, Vordingborg 1992, Sorø 1994. delpension 1996 p. 31-08-2005 Fokusområde: Forkyndelse

Højgårdsparken 90 7560 Hjerm 97 46 50 52 - 40 26 99 78 aase@soendagsskoler.dk f. 16-11-1961 i Aulum g. 14-09-1991 med Robert Stoltenberg s. sygeplejerske Børnekonsulent 01-08-1988 Fritidsansat i DFS 01-09-2000 Fokusområde: Undervisning, ledersparring

Sand, Jørgen Vindum

Sørensen, Villy Bjørslev

Buskvej 5, Hammerum 7400 Herning 61 74 15 52 joergen.vindum.sand@ indremission.dk

Klintevej 15 8450 Hammel 29 88 30 46 villy.soerensen@ indremission.dk

f. 03-11-1970 i Spjald g. 08-04-1995 med Randi Høyer Hansen s. gårdejer Fritidsforkynder 01-02-1998

Fritidsforkynder

Steengaard, Jørn Tyttebærvej 6 6920 Videbæk 27 11 75 80 joern.steengaard@ indremission.dk f. 15-04-1951 i Jerne g. 26-11-1983 med Vibeke B. Torstensen diakon s. chauffør Indremissionær 01-09-1987 Nørresundby 1987, København 1994 Fritidsforkynder 30-06-2005

Fritidsforkynder

Steffensen, Hans Jørgen Rylevej 6 6900 Skjern 28 69 71 84 hans.joergen.steffensen@ indremission.dk f. 27-03-1980 i Thisted g. 26-03-2005 med Katja Aagaard Pedersen cand.theol. s. fabriksarbejder Medvandrer (Tarm, Skjern og Skjern kredsen) 01-08-2012 Fritidsforkynder 01-07-2014

f. 23-10-1952 i Hvide Sande g. 17-10-1975 med Berit Boye s. regnskabschef Fritidsforkynder 01-09-1990

Fritidsforkynder Pensioneret missionær

Fritidsforkynder

Vinkelvej 4 6960 Hvide Sande 21 20 15 79 thue.thomsen@ indremission.dk

f. 10-07-1947 i Herborg g. 22-11-1969 med Alice Karin Linde t.s. kontorassistent Missionær 01-10-1970 Brande 1970, Rønne 1975, Nakskov 1981, Carmel, Aarhus 1984, Dronninglund 1991, Hammel 2000 deltid 2009 p. 31-07-2013 Fokusområde: Forkyndelse

Pensioneret missionær

Taulborg, Svend Fuglebakken 23 7600 Struer 97 85 21 05 - 20 33 21 02 svend.taulborg@ indremission.dk f. 20-04-1942 i Brejning g. 13-06-1965 med Ruth Sørensen t.s. bagermester Missionær 01-01-1982 Eben-Ezer, Århus 1982, Kolding 1983, Kjellerup 1989, Thisted 1992, Struer 2000 delpension 1995 p. 31-10-2011 Fokusområde: Forkyndelse, husbesøg

Worm, Ruth Frejasvej 116 8600 Silkeborg 97 72 32 49 ruth.worm@indremission.dk f. 04-08-1951 i Nykøbing M. s. lønkonsulent Fritidsforkynder 01-06-2006

Missionærprovster Kristensen, Thomas Kirkevej 1C, st. 6960 Hvide Sande 24 22 11 35 thomas.kristensen@ indremission.dk

Nielsen, Leif Lervangen 3 8700 Horsens 75 61 03 58 l.nielsen@indremission.dk

Fritidsforkynder og -evangelist

Thomsen, Christian Parallelvej 59 6960 Hvide Sande 20 42 29 10 christian.thomsen@ indremission.dk f. 01-02-1981 i Ringkøbing g. 13-12-2003 med Katrine Lodberg Pedersen s. tømrer Fritidsforkynder og -evangelist 01-06-2004 i team med Simon Nielsen

INFO 2018 indre missions tidende

19


Region Aarhus Regionalt ressourcecenter

Ungdomskonsulent

Stjernen Vejlby Centervej 46 8240 Risskov indremission.dk/aarhus

Grønningen 3, st. tv. 8000 Aarhus C 30 25 58 82 filip.tk@indremission.dk

Regionsleder

Lindholm, Kristian Havkærparken 20 8381 Tilst 21 73 58 80 kristian.l@indremission.dk f. 23-04-1979 i Nebel g. 18-05-2002 med Monica Nørgaard Jensen t.s. assistent i offentlig forvaltning Leder af Cafébussen 01-02-2006 Region Aarhus 2014 Regionsleder, Region Aarhus 01-07-2017

Lønnede medarbejdere Yderligere oplysninger om medarbejderne findes på indremission.dk/aarhus

Kildeholm, Filip Torp

f. 24-06-1983 i Gram g. 30-06-2007 med Johanne Torp cand.theol. Ungdomskonsulent 01-04-2014 Region Aarhus 2014

Projektmedarbejder med fokus på lovsang

Kristoffersen, David Høeg Ryhavevej 12, st. 1. 8210 Aarhus V 51 89 10 51 david.k@indremission.dk f. 09-09-1993 i Aalborg g. 26-08-2017 med Nomi Høeg musikstuderende Projektmedarbejder med fokus på lovsang 01-10-2017 – 31-07-2018 Region Aarhus 2017 ansat 30%

Ungdomsmedarbejder

Dideriksen, Nanna Forum

Projektmedarbejder i IKC

Vestre Ringgade 226, st. tv. 8000 Aarhus C 26 25 92 24 nanna.fd@indremission.dk

Kantorvænget 10, 2. lejl. 238 8240 Risskov 22 13 24 73 johane.el@indremission.dk

f. 01-08-1992 i Blaabjerg 3K-studerende Volontør 01-06-2013 – 31-07-2014 Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-08-2014 Ungdomsmedarbejder 01-02-2018 Ungdomskonsulent 01-07-2018 Region Aarhus 2017 ansat 22 %

Missionær

Hansen, Knud Dalsgaard Skæring Kirkevej 25 8250 Egå 61 28 98 38 knud.dh@indremission.dk f. 06-01-1956 i Engum g. 20-05-1978 med Konstance Frello diakon Missionær 01-01-1988 Fredericia 1988, København 1994, Bethania i Aarhus 2004, Region Aarhus 2014 Fokusområde: Seniorer

20

Larsen, Johane Ettrup

f. 20-04-1990 i Aarhus Volontør 01-08-2015 Projektmedarbejder i IKC 01-08-2016 – 31-07-2018 Region Aarhus 2017

Manager og koncertkonsulent

Nepper, Dyveke Dalbovej 20 8210 Aarhus V 26 20 39 88 dyveke.n@indremission.dk f. 12-05-1981 i Gudhjem t.s. skrædder Promoter, musik- og koncertkonsulent i IM-musik Bookingagent og manager i Glow Booking 01-03-2009 Region Aarhus 2014

Leder af Cafébussen

Pedersen, Jens Marthin Thuehøj Langvad 15 8250 Egå 26 25 32 41 jens.mtp@indremission.dk f. 17-01-1985 i Skanderup g. 09-05-2013 med Hanne Rasmussen t.s. murer Missionærmedhjælper ved Cafébussen 01-06-2008 Evangelist og missionskonsulent 01-05-2014 Leder af Cafébussen 01-05-2017 Region Aarhus 2014

Konsulent i DFS

Skødt, Berit Hasselhaven 53 8520 Lystrup 40 91 83 76 berit@soendagsskoler.dk f. 29-06-1974 i Lystrup ved Aarhus g. 04-04-2009 med Peter Helmer Mikkelsen t.s. pædagog 3-årig missionærmedhjælper 01-09-2003 Konsulent i DFS 01-02-2005 Region Aarhus 2014 Fokusområde: Ledersparring, Gospel-kids, Godly Play

Leder af IKC

Mikkelsen, Peter

Evangelist

Solsortevej 10 8382 Hinnerup 61 78 99 88 peter.m@indremission.dk

Svendsen, Robert

f. 25-06-1981 i Gjellerup g. 12-04-2003 med Priscilla Elisa Kristensen cand.mag. 1-årig missionærmedhjælper 01-09-2001 – 31-08-2002 Leder af IKC, Aarhus 01-02-2008 Region Aarhus 2014

Skavholmvej 1 8520 Lystrup 25 86 75 05 robert.s@indremission.dk f. 12-02-1984 i Hobro g. 02-05-2009 med Tamar Thun Madsen cand.theol. t.s. salgsassistent Evangelist 01-08-2017 Region Aarhus 2017

indre missions tidende INFO 2018


Region Aarhus Projektmedarbejder med fokus på lovsang

Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Sørensen, Nicolai Kruse Abildtrup

Laugesen, Simon Blohm

Nygaard, Michael Bak

Engdalsvej 79A 8220 Brabrand 20 65 64 97 nicolai.s@indremission.dk

Hammershusvej 48, 3. th. 8210 Aarhus V 28 12 54 58 simon.laugesen@imu.dk

f. 04-09-1989 i Herning g. 06-08-2016 med Line Kruse Søndergård cand.musicae Projektmedarbejder med fokus på lovsang 01-10-2017 Region Aarhus 2017 ansat 25%

Tværkulturel medarbejder

Youssef, Wessam Mahrous Drejøvænget 89 8381 Tilst 50 56 14 71 wessam.y@indremission.dk f. 09-10-1971 i Cairo, Egypten g. 03-09-2006 med Marianne Villekjær Tværkulturel evangelist 01-03 -2013 Tværkulturel medarbejder 01-08-2014 Region Aarhus 2014

f. 03-06-1992 i Herning g. 05-07-2014 med Theresa Blohm Knudsen s. stud.theol. Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-02-2014

Fritidskonsulent i familiearbejdet

Mikkelsen, Herdis Bethesdavej 61 8200 Aarhus N 20 94 68 98 herdis-kristian.mikkelsen@ indremission.dk f. 24-03-1956 i Ø. Snede g. 20-01-1979 med Niels Kristian Mikkelsen s. sygeplejerske Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-02-2010 sammen med ægtefællen Kristian

Fritidskonsulent i familiearbejdet

Ulønnede medarbejdere Yderligere oplysninger om flere af medarbejderne findes på indremission.dk/aarhus Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Bergholt, Kasper Andreas Jordbrovej 16, 2. th. 8200 Aarhus N 30 28 99 31 kasper.bergholt@imu.dk f. 06-05-1995 i Kolding stud.theol. Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-09-2016

Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Ingemansen, David Dortesvej 27, 3. tv. 8220 Brabrand 26 32 56 10 david.ingemansen@imu.dk

Mikkelsen, Kristian Bethesdavej 61 8200 Aarhus N 20 94 68 98 herdis-kristian.mikkelsen@ indremission.dk

Jens Baggesens Vej 37, 3. 6. 8200 Aarhus N 26 21 92 04 michael.bak.nygaard@imu.dk f. 30-09-1991 i Herning g. 15-08-2015 med Helene Bak s. stud.theol. Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-09-2012

Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Rønn, Søren Aalbæk Høgevej 45, 4. tv. 8210 Aarhus V 60 20 66 81 soeren.aalbaek.roenn@imu.dk f. 15-11-1989 i Esbjerg g. 18-02-2012 med Kristina Aalbæk Jensen s. stud.theol. Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-06-2012

Missionærprovst Thidemann, Esper Bymosevej 35A, Hasle 8210 Aarhus V 86 16 90 72 esper.thidemann@ indremission.dk

f. 31-12-1954 i Sindbjerg g. 20-01-1979 med Herdis Hedegaard Jensen s. kontorassistent Fritidskonsulent i familiearbejdet 01-02-2010 sammen med ægtefællen Herdis

Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Nygaard, Helene Bak Jens Baggesens Vej 37, 3. 6. 8200 Aarhus N 26 39 96 91 helene.bak.nygaard@imu.dk f. 14-05-1991 i Holstebro g. 15-08-2015 med Michael Nygaard Hansen s. stud.psyk. Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-10-2016

f. 30-04-1994 i Fredericia s. stud.theol. Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-07-2015

INFO 2018 indre missions tidende

21


Region Nord Regionalt ressourcecenter Bethesda Jernbanegade 16 9000 Aalborg indremission.dk/nord

Regionsleder

Nielsen, Ruth Tidemand Vænget 11, Lørslev 9800 Hjørring 22 36 89 69 ruth.tn@indremission.dk f. 23-12-1958 i Odense g. 13-08-1977 med Poul Richard Nielsen psyko- og familieterapeut t.s. leder af orlogshjem Fritidskonsulent i DFS 01-05-2012 Regionsleder, Region Nord 01-01-2014

Lønnede medarbejdere Yderligere oplysninger om medarbejderne findes på indremission.dk/nord Missionær

Andersen, Bent Kjær Åkandevej 11 9800 Hjørring 97 94 42 01 - 23 43 05 33 bent.ka@indremission.dk f. 25-06-1953 i Give g. 11-06-1977 med Anna Margrethe Christensen t.s. graver Missionær 01-08-1999 Bedsted-Thy 1999, Hjørring 2007, Region Nord 2014 Fokusområde: Forkyndelse, seniorer

Missionær og tværkulturel konsulent

Breindahl, Louise Kiilerich Havnegade 8, 1. tv. 9650 Hadsund 61 54 26 58 louise.kb@indremission.dk f. 10-05-1992 i Aars g. 07-11-2015 med Rasmus Breindahl bachelor i 3K Missionær og tværkulturel konsulent 01-09-2017 Region Nord 2017

22

Ungdomskonsulent

Musikkonsulent

Christensen, Cecilie Sønderby

Klitgaard, Bjarne Steen Overby

Strandvej 1 9650 Hadsund 28 15 99 06 cecilie.sc@indremission.dk

Østre Allé 27, st. tv. 9000 Aalborg 23 43 45 64 bjarne.k@indremission.dk

f. 06-09-1993 i Aalborg g. 10-08-2013 med Thomas Christensen t.s. sociolog Ungdomskonsulent 15-10-2016 Region Nord 2016

Missionær

Fibiger, Andreas Kildahl Forårsvej 79 9220 Aalborg Ø 28 34 11 52 andreas.kf@indremission.dk f. 26-10-1987 i Horsens g. 13-05-2011 med Anne-Cæcilie Kildahl Torp t.s. hjemmevejleder Missionær 01-10-2017 Region Nord 2017

Konsulent i DFS

Holdensen, Elisabeth Metavej 10 9000 Aalborg 21 31 52 24 elisabeth@soendagsskoler.dk f. 01-05-1981 i Herning g. 16-08-2008 med Jonas Holdensen t.s. pædagog Konsulent i DFS 05-01-2016 Region Nord 2016

Missionær

Jørgensen, Henrik Søgaard

f. 23-08-1986 i Fjerritslev g. 12-08-2017 med Camilla Ingdal Overby cand.mus. t.s. musikunderviser Musikkonsulent 01-01-2016 Region Nord 2016

Missionær

Skovenborg, Søren Juul Søndermarksgade 35 8643 Ans 23 29 88 29 soeren.s@indremission.dk f. 08-05-1953 i Stouby v/Hald g. 11-04-1981 med Alice Margrethe Kjøller diakon t.s. plejehjemsassistent Missionær 01-02-1993 – 31-05-2018 (herefter ulønnet medarbejder) Bethania, Århus 1993, Græsted 2002, Region Nord 2014 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning, kristendomskurser

Missionær

Aaen, Hege Lovise Agerledet 32 9850 Hirtshals 22 14 38 82 hege.aa@indremission.dk f. 16-03-1983 i Kristiansand, Norge g. 03-09-2016 med Philip Røjkjær Aaen t.s. integrationskonsulent Missionær 01-02-2017 Region Nord 2017

Dragstrupvej 80, Dragstrup 7950 Erslev 29 43 41 33 henrik.sj@indremission.dk f. 09-11-1961 i Esbjerg g. 30-12-1987 med Anna Bækgaard t.s. produktionsmedarbejder Missionærmedhjælper 01-08-1988 – 31-07-1990 Missionær 01-07-1997 – 31-07-2012 Middelfart 1997, Maribo 2004, Ringsted 2009 Missionær 01-09-2017 Lokalt ansat i Thy og Mors 85% Region Nord 2017

indre missions tidende INFO 2018


Region Nord

Ulønnede medarbejdere Yderligere oplysninger om flere af medarbejderne findes på indremission.dk/nord Pensioneret missionær

Christensen, Henry Thorsager Lindevej 29 9620 Ålestrup 23 24 67 55 henry.thorsager.christensen@ indremission.dk f. 26-11-1943 i Rødding v/ Viborg g. 04-05-1968 med Else Jørgensen t.s. graver og kirketjener Indremissionær 01-10-1999 Frederikshavn 1999 efterløn 01-06-2006 p. 01-12-2008 Fokusområde: Forkyndelse

Fritidsforkynder

Christensen, Verner Limfjordsvej 26 9700 Brønderslev 26 48 45 01 verner.christensen@ indremission.dk f. 01-03-1947 i Præstbro g. 01-04-1972 med Bodil Overby t.s. gårdejer Fritidsforkynder 01-11-2011

Pensioneret missionær

Dalgaard, Jens Peder Enghavevej 8 7900 Nykøbing M 97 72 52 90 - 40 32 04 16 jens.peder.dalgaard@ indremission.dk f. 02-05-1946 i Vinding g. 11-07-1970 med Jonna Pedersen t.s. skovarbejder Missionær 01-10-1986 Auning 1986, Brovst 1993, Nykøbing M. 2002, Region Nord 2014 delefterløn 2008 p. 02-05-2011 Fokusområde: Forkyndelse

Fritidsforkynder

Fritidsforkynder

Grønkjær, Tage Andersen

Jacobsen, Jens Martin

Åstien 11, Klitmøller 7700 Thisted 22 88 42 71 tage.groenkjaer@ indremission.dk f. 27-03-1943 i Klitmøller g. 28-09-1963 med Karen Knudsen Pedersen t.s. fiskeskipper Indremissionær 01-12-1999 Thisted 2000 efterløn 31-03-2006 p. 01-04-2008 Fritidsforkynder 01-04-2010 Fokusområde: Forkyndelse

Pensioneret missionær

Hansen, Poul Erik Torsvej 8 9640 Farsø 20 41 63 23 poul.erik.hansen@ indremission.dk f. 13-05-1949 i Løsning g. 03-07-1976 med Nina Jensen t.s. assistent Indremissionær 01-01-1983 Hedensted 1983 Ungdomskonsulent 1988-1992 Seniorkonsulent 15-02-2001 Missionær 01-08-2009 Hobro 2009 delefterløn 2011 Underviser og forkynder 01-10-2014 Region Nord 2014 delpension 13-05-2014 p. 31-12-2016 Fokusområde: Forkyndelse, undervisning

Pensioneret missionær

Hansen, Preben Ålerusen 39, Klitgård 9240 Nibe 22 32 37 53 preben.hansen@ indremission.dk f. 05-01-1952 i Rø g. 28-10-1978 med Annette Fibiger t.s. ingeniør Missionær 01-08-1978 Holstebro 1978, Horsens 1985, Randers 1994, Aalborg 2004, Region Nord 2014 p. 31-05-2017 Fokusområde: Forkyndelse, seniorer

Fritidsforkynder

Holm, Paul

Damhusvej 70 9830 Tårs 61 31 82 22 jens.martin.jacobsen@ indremission.dk f. 23-02-1949 i Bording g. 26-07-1974 med Tove Andersen s. taxachauffør Indremissionær 01-01-1975 Stege 1976, Bramming 1979, Grenå 1985, Sdr. Kongerslev 1990-1993 Fritidsforkynder 01-07-1996

Fritidsforkynder

Jensen, Anders Jørgen Nordvestvej 7, Fandrup 9640 Farsø 51 95 12 05 anders.joergen.jensen@ indremission.dk f. 01-02-1952 i Sdr. Omme g. 07-07-1979 med Ulla Irene Jensen s. pladsmand missionær 01-08-1980 Dronninglund 1980, Gram 1984, Holbæk 1993, Aars 2003 Fritidsforkynder 01-01-2014

Fritidsforkynder

Kristensen, Niels Aage Asselsvej 131 7990 Øster Assels 97 76 62 82 niels.aage.kristensen@ indremission.dk f. 30-10-1940 i Villerslev, Thy g. 07-04-1965 med Eva B. Graversen t.s. faglig konsulent Fritidsforkynder 15-06-2001 Fokusområde: Forkyndelse

Fritidsforkynder

Nielsen, Richard Hove Trapsandevej 51, Vang 7700 Thisted 97 98 13 70 - 20 40 78 55 richard.hove.nielsen@ indremission.dk f. 29-09-1938 i Nors g. 03-11-1962 med Elly Hove Bjerre t.s. gårdejer Fritidsforkynder 01-07-1999 Fokusområde: Forkyndelse

Holger Drachmanns Vej 30 9200 Aalborg SV 98 25 53 22 - 23 45 81 42 paul.holm@indremission.dk f. 21-04-1942 i Østerlars g. 18-06-1966 med Sonja Andersen diakon t.s. kirketjener Fritidsforkynder 01-11-2016

INFO 2018 indre missions tidende

23


Region Nord Fritidsforkynder

Fritidsforkynder

Pedersen, Villy Holm

Thomsen, Søren Peter

Fasanvej 43 9700 Brønderslev 20 83 38 64 villy.pedersen@indremission.dk

Hornstrupvej 1, Kallerup 7700 Thisted 20 97 14 39 soeren.peter.thomsen@ indremission.dk

f. 08-06-1958 i Brønderslev g. 11-09-1982 med Lis Krogh Larsen s. genbrugskonsulent for Mission Afrika Genbrug Missionærmedhjælper 1983 Indremissionær 01-01-1985 Roskilde 1985, Brønderslev 1990 Fritidsforkynder 01-09-2000

f. 13-06-1969 i Thisted g. 28-09-1991 med Jytte Gravesen s. buschauffør Fritidsforkynder 01-07-2015

Missionærprovst Smidt, Henning Kettrupvej 83 9690 Fjerritslev 98 21 17 09 henning.smidt@ indremission.dk

Fritidsforkynder Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet

Poulsen, Kristian Nedergaard Ågade 6, 1. tv. 9000 Aalborg 28 56 88 16 kristian.nedergaard.poulsen@ imu.dk f. 24-10-1994 i Aalborg s. studerende Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet 01-09-2015

24

Aaen, Mogens Udegårdsvej 19 9970 Strandby 20 33 26 86 mogens.aaen@indremission.dk f. 04-06-1949 i Elling g. 22-09-1973 med Birgit Jensen t.s. arbejdsmand Fritidsansat til: Forkyndertjeneste 01-12-1994 Missionær 01-11-2008 Strandby 2008, Region Nord 2014 delefterløn 2012 Fritidsforkynder 01-04-2014 Fokusområde: Forkyndelse, husbesøg

indre missions tidende INFO 2018


Medarbejdere i Indre Missions Hus og administration Sekretariaterne Sekretariatsleder

Kontorsekretær

Kontorsekretær

Forum, Birgit

Nielsen, Anette Hedager

Simonsen, Birthe

82 27 12 10 birgit.f@indremission.dk

f. 11-06-1962 i Ølgod g. 11-10-2003 med Jan Michael Jensen t.s. efterskolesekretær Kontorsekretær i DFS 01-11-1992 Sekretariatsleder 01-10-2001

Kontorsekretær

Clausen, Ditte 82 27 12 11 ditte.c@indremission.dk

f. 08-12-1990 i Haderslev bachelor i 3K Kontorsekretær (IMU) 01-11-2017 – ultimo 2018 (Vikar)

82 27 12 12 anette.hn@indremission.dk f. 24-04-1954 i Skjern g. 18-05-1973 med Jørgen Anker Nielsen t.s. kontorassistent Kontorsekretær (IM og DFS) 27-02-1998

Kontorsekretær

Schou, Helle C. Gamst 82 27 12 13 helle.s@indremission.dk

f. 29-01-1973 i Vonge g. 02-10-2004 med Carl Schou t.s. tandklinikassistent Kontorsekretær (IM) 15-09-2005

82 27 12 15 birthe.s@indremission.dk

f. 05-09-1966 i Fredericia g. 10-08-1991 med Martin Simonsen t.s. kontorassistent IMU-sekretær (vikar) 01-11-1989 Kontorsekretær (IM-musik) 01-07-1990

Kontorsekretær

Stendahl, Kirsten Bladt 82 27 12 14 kontakt@soendagsskoler.dk

f. 07-01-1972 i Fjeldby, Als g. 02-08-2008 med Henrik Stendahl Andersen t.s. musikpædagog Nodebanksredaktør 01-11-2001 Kontorsekretær (DFS) 01-01-2013

Kontorsekretær

Haahr, Lene 82 27 12 11 lene.h@indremission.dk

f. 19-03-1990 i Nykøbing Mors g. 26-10-2013 med Martin Haahr Olsen bachelor i 3K t.s. leder af Joffi-huset i Jerusalem Kontorsekretær (IMU) 15-02-2017 (Barselsorlov indtil ultimo 2018)

INFO 2018 indre missions tidende

25


Medarbejdere i Indre Missions Hus og administration

Økonomi & Kundeservice og håndværker Økonomichef

Forlagsassistent

Assistent

Christensen, Leo Lynderup

Kristensen, Carsten Solsø

Rasmussen, Anette

82 27 13 61 - 27 52 81 23 leo.c@indremission.dk

75 93 44 55 carsten.sk@indremission.dk

Økonomichef 01-05-2015 Se side 4

Lagerleder

f. 07-05-1963 i Vinding v. Holstebro g. 17-03-1984 med Kurt Bech Rasmussen Kontorelev 01-02-1983 Assistent 01-02-1985

Håndværker

Gregersen, Bente Skov

Forlagsassistent

Nielsen, Kirsten

Søndergård, Frank

75 93 44 55 bente.sg@indremission.dk

75 93 44 55 kirsten.n@indremission.dk

75 32 28 84 - 30 69 12 68 frank.s@indremission.dk

f. 19-03-1962 i Fløjstrup g. 14-02-1987 med Johannes Gregersen t.s. kontorassistent Lagerassistent 28-05-1998 Lagerleder 01-01-2004

Assistent

f. 20-04-1954 i Ryde g. 12-05-1988 med Johannes Bach Nielsen t.s. boghandler Forlagsassistent 15-07-1976

Assistent

Helgesen, Bodil Amby

Nørgaard, Lisbeth

82 27 13 36 bodil.ah@indremission.dk

82 27 13 35 lisbeth.n@indremission.dk

f. 28-01-1969 i Resen, Struer g. 07-09-1991 med Poul Helgesen t.s. stuepige Kontorelev 01-10-1988 Assistent 01-10-1990

Controller

Jensen, Jesper Blond 82 27 13 28 - 26 89 22 85 jesper.bj@indremission.dk

f. 08-07-1968 i Vejle g. 03-11-2012 med Helle Noer cand.oecon. t.s. systemkonsulent Controller 01-04-2010

26

f. 25-05-1960 i Tarm g. 08-09-1990 med Anette Mortensen Kontorelev 01-08-1978 Forlagsassistent 01-08-1980

82 27 13 37 anette.r@indremission.dk

f. 11-02-1965 på Venø g. 20-07-1985 med Kristian Nørgaard t.s. kontorelev Assistent 15-09-1984

Indsamlingskonsulent

Pedersen, AnnaKathrine Thunbo 82 27 13 30 annakathrine.tp@ indremission.dk f. 17-06-1967 i Godthåb, Aalborg g. 07-01-1989 med Per Damgaard Pedersen cand.theol. t.s. fundraiser og medlemskonsulent i KFS Familiekonsulent 01-04-1999 – 03-12-2003 Indsamlingskonsulent 01-09-2016 – 31-08-2018

f. 06-08-1966 i Løvlund g. 29-08-1987 med Tove Kruse t.s. bygningssnedker Håndværker 01-08-2010 (Hjemmearbejdsplads)

Forlagsassistent

Thomsen, Linda Toft 75 93 44 55 linda.tt@indremission.dk

f. 07-06-1958 i Mørup g. 02-07-1983 med Ingvar Thomsen t.s. boghandler Forlagsassistent 01-05-1981

Assistent

Thygesen, Louise Grotum 82 27 13 38 louise.gt@indremission.dk f. 15-12-1993 i Aalborg g. 27-08-2016 med Lars Bro Thygesen Økonomielev 01-08-2014 Assistent 01-08-2016

indre missions tidende INFO 2018


Medarbejdere i Indre Missions Hus og administration

Kommunikationsafdeling Redaktionsteam (IMT), Grafisk team, IT-team Kommunikationschef

Projektmedarbejder

Asmussen, Asbjørn

Ingemansen, David

82 27 13 54 - 60 60 64 07 asbjoern.a@indremission.dk

26 32 56 10 david.i@indremission.dk

Grafisk Team Grafisk teamleder

Bohsen, Birgitte Kommunikationschef 01-10-2016

Projektmedarbejder 01-01-2017

Se side 5

Se side 21

Kommunikationskonsulent

Redaktionssekretær

Lindbjerg, Dorthe

Jensen, Gunner

82 27 12 02 - 28 96 76 55 dorthe.l@indremission.dk

82 27 12 24 gunner.j@indremission.dk

f. 12-07-1978 i Skive t.s. A-kassekonsulent Kontorsekretær i IMU 01-11-2007 Kommunikationskonsulent 01-01-2017

f. 27-02-1961 i Haslev cand.theol. Redaktionssekretær 01-08-2010

82 27 12 32 birgitte.b@indremission.dk

f. 10-06-1978 i Studsgård, Herning g. 05-09-2009 med Peter Bo Jensen t.s. mediegrafiker, webkoordinator Medarbejder ved Kristeligt Pressebureau 01-08-1996 – 30-06-1999 Grafiker 01-12-2014 Grafisk teamleder 01-01-2018

Grafiker

Hansen, Anita Koldtoft 27 45 11 56 anita.kh@indremission.dk

Journalist

Redaktionsteam Journalist

Flyvholm, Christina 82 27 12 21 christina.f@indremission.dk

f. 24-09-1986 i Kaas g. 18-07-2009 med Peter Flyvholm cand.mag. i nordisk sprog og litteratur t.s. underviser Journalist 01-06-2017 – oktober 2018 (Vikar)

Journalist

Ingemansen, Anette Maria 82 27 12 22 anette.i@indremission.dk f. 16-09-1964 i Fakse g. 04-08-1990 med Bjarne Ingemansen cand.theol. Journalist 01-10-1998

Klausen, Morten Stubkjær 82 27 12 34 morten.sk@indremission.dk f. 24-09-1978 i Esbjerg cand.mag. i Virksomhedskommunikation Journalist 01-12-2016

Journalist

Larsen, Ole Noermark 82 27 12 25 ole.nl@indremission.dk

f. 03-06-1978 i Skjern g. 31-07-1999 med Karen Storgaard Poulsen t.s. journalist Redaktør af Kristeligt Pressebureau 01-02-2006 – 28-022012 Journalist 01-02-2006

f. 24-04-1983 i Hodsager t.s. grafiker Grafiker 01-12-2017

Grafiker

Hummelmose, Paul Erik 82 27 12 30 paulerik.h@indremission.dk f. 03-02-1955 i Bysted g. 24-05-1986 med Ruth Hummelmose t.s. indretningsarkitekt Grafisk teamleder 01-12-1990 Grafiker 01-01-2018

Grafiker

Jensen, Ben Haman 82 27 12 31 ben.hj@indremission.dk

Journalist

Schurmann, Maja 82 27 12 21 maja.s@indremission.dk

f. 06-05-1970 i Frederikshavn g. 22-08-2009 med Helle Jakobsen Grafiker 01-08-1998

cand.mag. i Kultur og formidling Journalist 01-08-2016 (Barselsorlov indtil oktober 2018)

INFO 2018 indre missions tidende

27


Medarbejdere i Indre Missions Hus og administration

IT-team IT-teamleder

Holm, Svend Erik 82 27 13 40 - 24 94 11 90 svenderik.h@indremission.dk

f. 13-05-1971 i Sorring g. 29-12-2007 med Lene Dissing Jensen t.s. IT driftskonsulent IT-teamleder 01-04-2014

Web-administrator

Kommunikationstekniker

Damm, Daniel Alexander

Kristensen, Martin

82 27 13 41 daniel.ad@indremission.dk f. 11-08-1981 i Aarhus g. 13-10-2001 med Laila Langelund multimediedesigner t.s. tegner Web-administrator 01-05-2006

82 27 13 43 martin.k@indremission.dk

f. 14-10-1962 i Kolding g. 03-01-1987 med Helle Viftrup Hansen t.s. grafonom, scannerfører, selvstændig Fotograf og videotektniker ved IMedia 01-08-1987 – 3006-1992 Grafiker i Layout 01-10-1992 – 30-06-1998 Grafiker ved IMT 20-03-2012 Web-udvikler 01-05-2013 Kommunikationstekniker 01-11-2016

Servicefunktioner Kantineleder

Servicemedarbejder

IMedia-assistent

Høst, Vivi

Mikkelsen, Carsten

82 27 12 90 vivi.h@indremission.dk

28 58 67 60 carsten.m@indremission.dk

Rasmussen, Flemming Oslo

f. 27-04-1965 i Fredericia g. 09-07-1994 med Henrik Høst t.s. køkkenleder Kantineassistent 01-06-2010 Kantineleder 01-05-2015

f. 16-08-1966 i Dybvad g. 17-02-1996 med Annie Elisabeth Pedersen t.s. landbrugsmedhjælper 3-årig missionærmedhjælper 01-01-1992 Missionær 01-01-1995 Gram 1992, Næstved 2000, Kolding 2005 Servicemedarbejder 01-11-2013

flemming.or@indremission.dk

IMedia-assistent 01-09-2009

Kantineassistent

Johansen, Helle Maass 82 27 12 90 helle.mj@indremission.dk f. 17-12-1969 i Fredericia g. 20-4-2002 med Kent Lykke Johansen t.s. køkkenassistent Kantineassistent 01-08-2016

28

indre missions tidende INFO 2018


Virksomheder Virksomheder i Indre Missions Hus Felix Rejser Korskærvej 25 7000 Fredericia 75 92 20 22 CVR: 65219115 fxr@felixrejser.dk felixrejser.dk Åbningstider: Man.-tors. 9.15-16.00. Fre. 9.15-15.00

Direktør

Rejsekonsulent

Nielsen, Henrik Klitlund

Rasmussen, Ninna Toft

75 92 20 22 hn@felixrejser.dk

75 92 20 22 ntr@felixrejser.dk

f. 16-10-1959 i Fly g. 31-10-1987 med Dorte Klitlund Kontorsekretær i IMU 01-09-1983 Rejsekonsulent 15-06-1986 Direktør for Felix Rejser 01-08-2009

f. 01-01-1955 i Sommersted t.s. lærer Rejsekonsulent 09-08-1999

Rejsekonsulent Rejse- og udviklingskonsulent

Brixen, Mary-Anne T.

Schou, Selma 75 92 20 22 ses@felixrejser.dk

75 92 20 22 mab@felixrejser.dk f. 22-12-1964 i Hedensted g. 01-03-1986 med Knud Erik Brixen t.s. daginstitutionsleder Rejsekonsulent 20-09-2016 Rejse- og udviklingskonsulent 01-10-2017

Rejsekonsulent

Rejsekonsulent

Henriksen, Merete

Wendel, Marie Bruun

75 92 20 22 mhe@felixrejser.dk

75 92 20 22 mbw@felixrejser.dk

f. 10-11-1958 i Snoldelev g. 28-06-1980 med Per Møller Henriksen diakon t.s. kordegn Annoncekonsulent ved IMT 01-08-2008 – 31-01-2010 Rejsekonsulent 09-01-2017

Forlagsgruppen Lohse Korskærvej 25 7000 Fredericia 75 93 44 55 info@lohse.dk lohse.dk logosmedia.dk credo.dk fokal.dk forlagetkolon.dk refleks.dk Åbningstider: Man.-tors. 9.15-15.00. Fre. 9.15-14.00

INFO 2018 indre missions tidende

f. 07-10-1971 i Hanning t.s. volontør Kontorelev ved Felix Rejser 15-11-1993 Kontorassistent ved Felix Rejser 15-11-1995 – 31-07-2000 Kontorsekretær i Musiksekretariatet (vikar) 21-07-2003 – 31-07-2004 Rejsekonsulent 01-11-2004

f. 22-11-1979 i Skagen g. 28-06-2008 med Kristian Wendel Jensen Elev ved Felix Rejser 11-07-2005 Rejsekonsulent 11-07-2007

Forlagschef

Marketingsassistent

Skovenborg, Holger

Jakobsen, Helle

82 27 12 20 hs@lohse.dk

82 27 13 55 hej@lohse.dk

f. 01-03-1952 i Hald g. 02-01-1982 med Inger Ellegaard Jensen cand.theol. t.s. præst Ungdomskonsulent 01-10-1989 – 31-12-1991 Redaktionel medarbejder IMT 01-07-1993 Redaktionschef på IMT 01-11-2000 – 30-09-2016 og afdelingschef i Tekst & Grafik 01-06-2012 – 30-09-2016 Forlagschef 01-06-2015

f. 15-12-1973 i Vig g. 22-08-2009 med Ben Haman Jensen t.s. sagsbehandler Marketingsassistent 01-11-2005

29


Virksomheder Forlagsredaktør

Forlagssekretær

Møller, Jacob Bank

Skjerning, Kirsten Jensen

82 27 13 50 jbm@lohse.dk

f. 09-02-1974 i Lønborg g. 30-09-06 med Britta Jakobsen cand.theol. Projektmedarbejder i Forlagsgruppen Lohse 01-01-2007 Forlagsredaktør 01-04-2007

82 27 13 51 kj@lohse.dk f. 03-01-1978 i Vildbjerg g. 30-09-2017 med Stefan Skjerning t.s. bibliotekar Forlagssekretær 01-08-2005

Øvrige virksomheder Best Western Hotel Hebron

Direktør

Helgolandsgade 4 1653 København V 33 31 69 06 info@hebron.dk hebron.dk

33 31 69 06 peb@hebron.dk

Bech, Peter U.

f. 22-03-1954 i København g. 02-04-1976 med Marianne Hambro Jensen t.s. centerdirektør Direktør på Best Western Hotel Hebron 01-09-2007

Bethesdas Boghandel

Leder

Webshop-medarbejder

Rømersgade 17 1362 København K 33 13 17 17 bog@bethesdas.dk bethesdas.dk

Jessen, Majbrit Lund 33 13 17 17 mlj@bethesdas.dk

Rosenkrands, Simon Løndorf

f. 05-10-1981 i Voervadsbro Forlagselev 15-06-2001 Marketingsassistent i Forlagsgruppen Lohse 15-06-2003 Leder af Bethesdas Boghandel 01-04-2012

bog@bethesdas.dk

f. 12-09-1986 Webshop-medarbejder

Butiksmedarbejder og genbrugskonsulent

Olofson, Thomas bog@bethesdas.dk

f. 03-07-1980 Butiksmedarbejder med speciale i teologi og genbrugskonsulent

30

indre missions tidende INFO 2018


Virksomheder

IM-genbrug Korskærvej 25 7000 Fredericia 26 89 22 79 imgenbrug@indremission.dk imgenbrug.dk Bankkonto: 7170-2212631 (Mrk. Genbrug)

Genbrugsleder

Genbrugskonsulent

Mikkelsen, Eigil B.

Rask, Mirjam Yoo Sun Eg

26 89 22 79 ebm@imgenbrug.dk

f. 02-06-1953 i Tarm g. 05-10-1974 med Eva Svendsen t.s. regional salgschef Genbrugsleder 01-06-2003

22 45 79 13 mr@imgenbrug.dk f. 27-08-1987 i Seoul g. 28-05-2011 med Erik Eg Hansen t.s. butiksassistent Genbrugskonsulent 01-05-2017

Genbrugskonsulent

Mikkelsen, Britta Ruby 26 89 22 78 brm@imgenbrug.dk

f. 18-06-1956 i Vestervig g. 15-04-1978 med Jens Erik Paakjær Mikkelsen t.s. salgsassistent Genbrugskonsulent 01-08-2007

Mørkholt Strand Camping Hagenvej 105B 7080 Børkop 75 95 91 22 - 51 15 55 66 info@morkholt.dk morkholt.dk

Campingchef

Pladsmand

Iversen, Kristian Lymann

Solgaard, Jan

75 95 91 22 kristian@morkholt.dk f. 23-09-1961 i Agerbæk g. 19-11-1983 med Merete Skovdal t.s. sælger Campingchef på Mørkholt Strand Camping 01-11-2013

Assistent

Iversen, Merete Skovdal

f. 17- 01-1965 i Jelling g. 04-06-2000 med Kirsten Frøjk Sørensen t.s. landmand, missionær Pladsmand 01-04-2016

Pladsmand

Tobiasen, Hans Jørn

75 95 91 22 merete@morkholt.dk f. 31-10-1963 i Rousthøje g. 19-11-1983 med Kristian Lymann Iversen t.s. skolesekretær Assistent 01-04-2014

f. 17-11-1952 i Vejle g. 26-02-1981 med Else Knudsen t.s. tømrer Pladsmand 01-06-2013

Missionshotellet Nebo Indre Mission får halvdelen af overskuddet fra ­Missionshotellet Nebo, Istedgade 6, 1650 København V. Direktør: Kay Panduro

INFO 2018 indre missions tidende

31


Pensionerede medarbejdere som ikke står til rådighed for mødevirksomhed Pensioneret fritidsforkynder

Pensioneret fritidsforkynder

Pensioneret fritidsforkynder

Andreasen, Niels Jørgen Nyrup

Eskesen, Asger

Iversen, Thomas

Blomstertoften 43, Tjørring 7400 Herning 97 26 85 15

Højgade 34 6630 Rødding 74 84 27 84 thomas.iversen@ indremission.dk

Rævebakken 11, Nr. Onsild 9500 Hobro 98 51 12 86 f. 23-10-1936 i Nr. Onsild g. 22-07-1961 med Erna Carlsen t.s. smed Fritidsforkynder 01-01-1979 p. 23-10-2006

Pensioneret fritidsforkynder

Bertelsen, Erling Skovparken 85 6070 Christiansfeld 22 38 13 05 erling.bertelsen@ indremission.dk f. 08-07-1944 i Randers g. 13-05-1967 med Margit Damgaard t.s. bygningskonstruktør Indremissionær 01-05-1976 Helsingør 1976, Fåborg 1979 - 1981 Fritidsforkynder 01-07-1988 p. 01-10-2012

Pensioneret missionær

Borg, Jakob Tjørne Alle 18, Asp 7600 Struer 97 48 72 88 f. 10-02-1936 i Vinding, Holstebro t.s. gårdejer Indremissionær 15-12-1981 Sædding/Esbjerg 1981, »Stella Maris« 1983, Bedsted-Thy 1990, Vejen 1998, Struer 2004 delpension 2002 p. 30-09-2003

f. 13-09-1934 i Stenderup g. 03-06-2006 med Krista Lejbølle t.s. graver og kirketjener Fritidsforkynder 01-05-1994 p. 01-10-2004

Pensioneret missionær

Hansen, Eline Trælborgvej 4, 12. 6261 Bredebro 58 19 19 73 f. 22-10-1923 i Rens, Burkal t.s. sygeplejerske p. 01-01-2001

Pensioneret missionær

Hansen, Gert Nedergaard Ingemannsgade 15 9700 Brønderslev 98 80 10 90 - 29 73 78 90 gert.nedergaard.hansen@ indremission.dk f. 18-06-1932 i Uggerby g. 25-06-1963 med Edel Holmenlund Hansen t.s. gårdejer Indremissionær 01-08-1971 Kerteminde 1971, Skanderborg 1977, Ingstrup 1982, Ærø 1991, Brønderslev 1998 p. 01-07-2002

Pensioneret missionær Færøerne

32

Jakobsen, Erik Hvedevænget 23 4270 Høng 58 85 28 56 f. 18-01-1931 i Hillerød g. 02-09-1962 med Gerda B. Nielsen diakon Indremissionær 01-04-1961 Hårlev 1961, Kjellerup 1962, Middelfart 1969, Aabenraa 1972, Høng 1980 p. 31-01-1998

Pensioneret assistent

Jensen, Ruth Enggaard

f. 24-02-1950 i Løsning t.s. kontorassistent Assistent 01-04-2002 p. 30-04-2017

Pensioneret missionær

Jensen, Svend Aage

Christensen, Jørn Toft

f. 09-02-1934 i Hals g. 23-11-1957 med Inger Marie Rasmussen t.s. landmand Fritidsforkynder 01-02-1995 p. 31-12-2016

Pensioneret missionær

Hansen, Kjartan

Pensioneret fritidsforkynder Åparken 120 6880 Tarm 97 37 54 05 jorn.toft.christensen@ indremission.dk

f. 24-06-1939 i Egtved g. 01-05-1971 med Marie Jørgensen t.s. soldaterhjemsleder Indremissionær 01-08-1975 Hadsund 1976, Skælskør 1981, Åbenrå 1986-1988 Fritidsforkynder 01-08-1995 p. 24-06-2009

f. 23-04-1925 i Skopen t.s. handelsmedhjælper Indremissionær 01-12-1978 Ærø 1978, Nyborg 1981 p. 01-04-1991

Mejerivænget 3 7160 Tørring 27 28 08 45 - 21 28 08 45 f. 09-12-1938 i Nr. Snede g. 24-10-1964 med Ruth Maagaard t.s. soldaterhjemsassistent Indremissionær 01-05-1964 Østsjælland 1964, Hillerød 1969, Hørdum 1973, Gråsten 1980, Odense 1989, Hadsund Gjerlev-kredsen 1995, Tørring 2001 delpension 2001 p. 31-12-2005

indre missions tidende INFO 2018


Pensionerede medarbejdere Pensioneret fritidsforkynder

Jensen, Thorvald Drakenvej 24 7470 Karup J 97 10 18 51 thorvald.jensen@ indremission.dk f. 05-04-1940 i Fousing g. 21-11-1964 med Tove Østergaard Mortensen t.s. kirketjener og graver Fritidsforkynder 01-11-1974 p. 05-04-2010

Pensioneret missionær

Kristensen, Henning Hyttefadet 82, Klitgård, 9240 Nibe 40 78 31 84 henning.kristensen@ indremission.dk f. 02-08-1940 i Højen g. 14-12-1963 med Marie Frederiksen t.s. ansat ved DSB Indremissionær 01-08-1972 Løgstør 1972, Vejen 1975, Ringkøbing 1984, Hobro 1990 efterløn 2002 p. 01-10-2003

Pensioneret missionær

Kristensen, Peter Pilevænget 6, 1. tv. 7100 Vejle 28 89 99 97 peter.kristensen@ indremission.dk f. 05-05-1942 i Højen g. 29-12-1965 med Ingrid Frederiksen t.s. disponent Fritidsforkynder 01-05-1987 Missionær 01-06-2002 Gram 2002 deltid 2007 p. 01-07-2009

Pensioneret missionær

Markussen, Ingrid Louise Lund Lindegade 23, 1. th. 6070 Christiansfeld 61 71 98 25 ingrid.markussen@ indremission.dk f. 08-12-1945 i Nr. Vium g. 27-02-1966 med Jørgen Otto Markussen t.s. ydremissionær Missionær 01-06-2008 Haderslev 2008 p. 31-12-2010

INFO 2018 indre missions tidende

Pensioneret rejsesekretær

Pensioneret missionær

Mortensen, Jens Aage

Nielsen, Niels Jacob

Dreyersvænget 14 7000 Fredericia 75 93 15 65 jens.mortensen@ indremission.dk

Søndergade 33D, 2. 8620 Kjellerup 35 11 73 47 - 60 61 71 47 niels.jacob.nielsen@ indremission.dk

f. 02-04-1940 i Ørum, Hjørring g. 08-09-1962 med Inge Holm t.s. malersvend Indremissionær 15-06-1964 Birkerød 1964, Rønne 1969, Haslev 1975, Carmel, Århus 1976 Rejsesekretær 01-07-1984 Landssekretær 01-08-1988 Generalsekretær 15-06-1992 Rejsesekretær 01-01-2000 p. 01-05-2005

Pensioneret missionær

Møller, Andreas Blåbærvej 12 6100 Haderslev 74 52 12 63 - 21 34 11 62 andreas.moeller@ indremission.dk f. 26-03-1936 i Ølgod g. 05-05-1962 med Ida Henriksen t.s. maskinarbejder Indremissionær 01-05-1961 Skanderborg 1961, Aalborg 1966, Ringsted 1974, Struer 1982, Haderslev 1988 efterløn 1998 p. 01-04-2006

Pensioneret rejsepræst

f. 24-08-1938 i Strendur, Færøerne t.s. navigatør Missionær 01-09-1975 Brande 1975, Torshavn 1981, Fuglefjord 1993, Strendur 1998 p. 01-09-2008

Pensioneret missionær

Noer, Poul Evald Solvænget 48 6870 Ølgod 75 24 44 15 poul.noer@indremission.dk f. 19-04-1935 i Bevtoft g. 19-06-1965 med Kirsten Albek Eriksen t.s. gårdejer 3-årig missionærmedhjælper 01-11-1991 Indremissionær 01-11-1994 Ingstrup 1991, Ølgod 1996 delpension 2002 p. 01-04-2005

Pensioneret missionær

Oxvig, Ivan Duer Kristiansandsvej 39, st. th. 9800 Hjørring 98 90 35 80

Nielsen, Bent Tage Søndervænget 7, Gårslev 7080 Børkop 75 86 11 60 bent.tage.nielsen@ indremission.dk f. 11-02-1933 i Bjerringbro g. 03-10-1998 med Kirsten Troelsen diakon 1957, missionskandidat, Oslo 1959, BDM-missionær 1959, Tanzania 1960-68, i DK 1968-71. ord. 1960, sognepræst 1971-1978, bibelskolelærer 19781995 Rejsepræst 01-08-1994 p. 01-03-2003

f. 27-02-1925 i Spentrup t.s. kasserer Indremissionær 01-08-1955 Karup 1955, Brønderslev 1959, Skovlunde 1964, Odense 1968, Frederikshavn 1974, Hadsund 1982, Vejen 1989 p. 01-03-1995

Pensioneret missionær

Pedersen, Toft Lassen Egknudvej 18 6870 Ølgod 22 34 34 18

Pensioneret missionær

Nielsen, Erik Provstgaard Tonrå 25 8751 Gedved 30 13 60 10 erik.provstgaard.nielsen@ indremission.dk

f. 19-11-1930 i Terndrup g. 19-11-1955 med Hilda Hvisthule t.s. gårdejer Indremissionær 01-01-1981 Auning 1981, Ølgod 1983, Bogense 1990, Tørring 1995 delpension 1996 p. 01-12-2000

f. 16-05-1932 i No, Ringkøbing g. 01-08-1981 med Kirstin Byrialsen Dalum t.s. gårdejer Indremissionær 01-08-1977 Skørping 1977, Køge 1984, Grenå 1990, Brande 1996, Skanderborg 1999 p. 01-06-2002

33


Pensionerede medarbejdere Pensioneret missionær

Pensioneret missionær

Schmidt, Karen Heitmann

Søndergaard, Alfred

Møllevej 9, Hjordkær 6230 Rødekro 74 40 52 23 - 30 48 88 54 karen.schmidt@ indremission.dk f. 01-11-1936 i København t.s. sygehjælper Indremissionær 01-06-1986 Als 1986, Sønderborg 1989, Als 1993 deltid 01-11-1996 p. 01-11-2006

Dragsbækparken 7 7700 Thisted 97 92 23 96 f. 10-04-1926 i Åsted, Skærum t.s. autosmører Fritidsmissionær 01-04-1982 Indremissionær 01-08-1986 Thisted 1986 p. 01-04-1993

Pensioneret fritidsforkynder

Sørensen, Svend Erik Boesvangen 46 7120 Vejle Ø 26 98 82 31 svend.erik.soerensen@ indremission.dk f. 04-09-1937 i Engum g. 15-10-1960 med Jenny Stidsen t.s. smed Indremissionær 01-09-1995 Frederikshavn 1995-1997 Fritidsforkynder 01-02-1997 p. 31-12-2017

Tidligere IM-formænd Jørgensen, John Ørum

Poulsen, Christian

Dalgaard, Anders

Præstehaven 12 A, 1. tv., Gjellerup 7400 Herning 97 14 35 08 john.oerum.joergensen@ indremission.dk

Bøgens Kvarter 117, Skovby 7400 Herning 22 35 56 41

Lindvedvej 34, Ø. Snede 8723 Løsning 75 89 32 11

f. 14-08-1940 i Vesterø på Læsø t.s. provst Indtrådt i Hovedbestyrelsen 1972 Formand for Hovedbestyrelsen 1979 - 1985

34

f. 25-09-1951 i Aasted t.s. sognepræst Indtrådt i Hovedbestyrelsen 1996 Formand for Hovedbestyrelsen 1998 - 2006

f. 13-11-1955 i Vinding s. sognepræst Indtrådt i Hovedbestyrelsen 1997 Formand for Hovedbestyrelsen 2006 - 2011

indre missions tidende INFO 2018


Landsdækkende kirkeligt arbejde med tilknytning til Indre Mission Bibellæser-Ringen

Det Danske Bibelselskab

Korskærvej 25 7000 Fredericia 82 27 13 37 info@blr.dk blr.dk

Frederiksborggade 50 1360 København K 33 12 78 35 bibelselskabet@bibelselskabet.dk bibelselskabet.dk

Landsleder: Lasse Holmgaard Iversen

Generalsekretær: Birgitte Stoklund Larsen

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde Jernbanegade 19 A 7000 Fredericia 75 91 02 55 post@kabb.dk kabb.dk Daglig leder: Poul Arne Nyborg

Blå Kors Danmark Snaremosevej 23 F 7000 Fredericia 86 81 15 00 bkd@blaakors.dk blaakors.dk Generalsekretær: Christian Bjerre

Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1 7100 Vejle 33 93 25 43 info@somandsmissionen.dk somandsmissionen.dk

Kristent Pædagogisk Institut Åbuen 28 3400 Hillerød 48 24 24 62 kpi@kpi.dk kpi.dk Leder: Carsten Hjorth Pedersen

Generalsekretær: Nicolaj Wibe

Brødremenighedens Danske Mission Nørregade 14 6070 Christiansfeld 35 29 48 20 bdm@bdm-dk.dk bdm-dk.dk Generalsekretær: Jens Peter Rejkjær

KFUMs Soldater­mission Treldevej 97 7000 Fredericia 33 12 40 42 info@kfums-soldatermission.dk kfums-soldatermission.dk Generalsekretær: Per Møller Henriksen

Tværkulturelt Center Ryesgade 68 C 2100 København Ø 35 36 65 35 info@tvaerkulturelt-center.dk tvaerkulturelt-center.dk Netværkskoordinator: Birthe Munck-­Fairwood

Danske Sømands- og Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg 70 26 18 28 kontor@dsuk.dk dsuk.dk Formand: Anne E. Jensen

INFO 2018 indre missions tidende

35


Skoler og institutioner med tilknytning til Indre Mission

Horne Efterskole

Bethesda Kurser, Formiddagshøjskolen Rømersgade 17 1362 København K. 33 13 17 15 kim@bethesda.dk bethesda.dk

Dronninglund Efterskole

Bjerget Efterskole

Borremose Efterskole Blidstrup Efterskole

Skrødstrup Efterskole Nørre Nissum Efterskole Nøvlingskov Efterskole

Leder: Storbysekretær Henrik Boje Jensen

Diakonhøjskolen Hestlund Efterskole

Bjerget Efterskole Kærupvej 9 7741 Frøstrup 97 99 13 55 kontor@bjerget.dk bjerget.dk

Nordsjællands Efterskole

Stefanshjemmet Blåkilde Efterskole

Odsherreds Efterskole Frøstruphave Efterskole

Grejsdalens Efterskole

Sydvestjyllands Efterskole

Bethesda Kurser, Formiddagshøjskolen

Hellebjerg Idrætsefterskole Børkop Højskole

Forstanderpar: Dorte og Steffen Krøyer Tommerup Efterskole

Blidstrup Efterskole

Svendborg Søfartsskole

Blidstrupmark 23 7990 Øster Assels 97 76 41 28 post@blidstrup.dk blidstrup.dk

Sønderskovhjemmet

Forstanderpar: Hanne og Karsten Madsen

Blåkilde Efterskole Blåkildevej 19 6880 Tarm 97 37 11 63 info@blaakilde-efterskole.dk blaakilde-efterskole.dk Forstander: Henning Kristensen

Børkop Højskole, Indre Missions Bibelskole Peder Breths Vej 1 7080 Børkop 30 80 74 32 imb@imb.dk imb.dk

Dronninglund Efterskole Slotsgade 10 9330 Dronninglund 98 84 19 99 kontor@dronninglundefterskole.dk dronninglundefterskole.dk Forstander: Hans Bilde Jacobsen

Forstander: Robert Bladt

Borremose Efterskole

Diakonhøjskolen

Frøstruphave Efterskole

Løgstørvej 170, Kgs. Tisted 9610 Nørager 98 65 60 44 kontoret@borremose.dk borremose.dk

Lyseng Allé 15 8270 Højbjerg 86 27 41 22 info@diakonhojskolen.dk diakonhojskolen.dk

Frøstrupvej 140 6830 Nr. Nebel 75 28 21 88 post@frostruphave.dk frostruphave.dk

Forstander: Marianne Sloth

Forstander: Jens Maibom Pedersen

Forstanderpar: Inge og Anders Østerby

36

indre missions tidende INFO 2018


Skoler og institutioner

Grejsdalens Efterskole

Nørre Nissum Efterskole

Svendborg Søfartsskole

Grejsdalsvej 176 7100 Vejle 75 82 23 77 ge@grejsdalens.dk grejsdalens.dk

Kirkebyen 16, Nørre Nissum 7620 Lemvig 97 89 10 04 nne@nissum.dk nissum.dk

Overgade 6 5700 Svendborg 62 21 04 84 info@svesoef.dk svesoef.dk

Forstanderpar: Helle og René Brorson

Forstanderpar: Linda og Brian Hoff Larsen

Forstander: Jens Frederiksen

Hellebjerg Idrætsefterskole

Nøvlingskov Efterskole

Sydvestjyllands Efterskole

Jens Engbergs Allé 4 7130 Juelsminde 75 69 39 66 kontoret@hellebjerg.dk hellebjerg.dk

Nøvlingskovvej 5 7480 Vildbjerg 97 13 71 44 noev@noevlingskov.dk noevlingskov.dk

Kirkebrovej 7 6740 Bramming 75 17 42 99 se@sydvestjyllandsefterskole.dk s-e.dk

Forstander: Sten Muff

Forstanderpar: Helle Braad og Jeppe Bjerg ­Mikkelsen

Forstanderpar: Bente og Leif Kruse

Hestlund Efterskole

Odsherreds Efterskole

Sønderskovhjemmet

Skyggevej 21 7441 Bording 86 86 21 11 he@hestlund.dk hestlund.dk

Adelers Allé 127 4540 Fårevejle 59 65 31 83 oe@oepost.dk odsherredsefterskole.dk

Skovstræde 7 4891 Toreby L 54 86 90 54 mail@sonderskovhjemmet.dk sonderskovhjemmet.dk

Forstander: Johannes Fomsgaard Pedersen

Forstanderpar: Stine og Tom Hagedorn

Forstander: Torben Granfeldt

Horne Efterskole

Skrødstrup Efterskole

Tommerup Efterskole

Højskolevej 5, Horne 9850 Hirtshals 98 94 93 22 info@horne.dk horne.dk

Skrødstrupvej 26, Skrødstrup 9550 Mariager 98 55 01 44 skrodstrup@mail.tele.dk skrodstrup.dk

Sortebrovej 17 5690 Tommerup 64 76 10 12 post@tommerup-efterskole.dk tommerup-efterskole.dk

Forstander: Mogens Dalager Jensen

Forstander: Mogens Finderup

Forstander: Peter Munk Povlsen

Nordsjællands Efterskole

Stefanshjemmet

Aggebovej 34, Valby 3200 Helsinge 48 39 19 11 ne@ne.dk ne.dk

Carl Nielsens Vej 2 8000 Århus C 87 33 19 00 info@stefanshjemmet.dk stefanshjemmet.dk

Forstander: Jesper Oehlenschläger

Forstander: Erik Morten Jensen

INFO 2018 indre missions tidende

37


Valg- og frimenigheder med tilknytning til Indre Mission Aarhus Bykirke

Bykirken i Favrskov

Lemvig Bykirke

Valgmenighed

Valgmenighed

Frimenighed

Gudstjenesterne afholdes på: Brammersgade 4, 8000 Aarhus C kontakt@aarhusbykirke.dk aarhusbykirke.dk

Gudstjenesterne afholdes på: Storegade 10, 8382 Hinnerup formand@bykirkenifavrskov.dk bykirkenifavrskov.dk

Gudstjenesterne afholdes på: Østerbrogade 5A, 7620 Lemvig aalbeck@privat.dk lemvigbykirke.dk

Ledende valgmenighedspræst: Hans-Ole ­Bækgaard Valgmenighedspræst: Daniel Søgaard Lind Ulønnet hjælpepræst: Lasse Holmgaard Iversen Ulønnet hjælpepræst: Emil Børty Nielsen

Valgmenighedspræst: Jakob From Søvndal Ulønnet hjælpepræst: Frede Ruby Østergård

Frimenighedspræst: Brian Christensen

Bramming Frimenighed

Frimenigheden Broen

Frimenighed

Frimenighed

Gudstjenesterne afholdes på: Skolegade 23, 6740 Bramming mathias@brammingfrimenighed.dk brammingfrimenighed.dk

Gudstjenesterne afholdes på: Olgasvej 14-18, 7100 Vejle simon@frimenighedenbroen.dk frimenighedenbroen.dk

Frimenighedspræst: Mathias Secher Rom

Frimenighedspræst: Simon Nielsen Ulønnet hjælpepræst: Robert Bladt Ulønnet hjælpepræst: Sprint Aagaard Korsholm

38

indre missions tidende INFO 2018


Lejrbygninger

med tilknytning til IM og DFS Kjelsø Lejren Bøgedal 4, 8643 Ans Kontaktperson: Merethe K. Jensen 22 50 76 23 udlejning@kjelsoe.dk kjelsoe.dk

Bethesda

Storskovlejren

Lejrcenteret Møllevang Møllevangen 3, 4891 Toreby L Kontaktperson: Anne-Grethe L. Andersen 51 64 63 61 torebysmh@mail.dk møllevang-toreby.dk

Kildeborg Lejrgården Dollerup

Lejrcenteret Strandsborg Lærkereden

Humlumstrandlejren Kjelsø Lejren

Lejrcenteret Strandsborg

Engblommevej 3, 8420 Knebel Kontaktperson: Søren Nielsen 86 22 83 56 strandsborg@strandsborg.dk ferien-club-danemark.dk

Lejrcentret Tonneshøj

Lyngsbolejren

Havnsølejren

Tonneshøjvej 46, Råde, 6100 Haderslev Kontaktperson: Anny Rønne 74 57 59 88 - 20 43 00 32 udlejning@tonneshoj.dk tonneshoj.dk

Lejrgården Dollerup Lejrcentret Tonneshøj

Feddet, Søndagsskoleborgen

Sundeved Centret

Lejrcenteret Møllevang Christianssæde-Centret

Hestbækvej 81, 9640 Farsø. Kontaktperson: Aase Jensen 98 63 22 98 info@lejrgaarden-dollerup.dk lejrgaarden-dollerup.dk

Lyngsbolejren Ballesvej 40, 7000 Fredericia Kontaktperson: Birte Søgaard 71 75 66 02 booking@lyngsbo.com lyngsbo.com

Bethesda, Bornholm

Havnsølejren

Lærkereden

Bethesdavej 7, Snogebæk 3730 Nexø Kontaktperson: Nancy Rasmussen 56 97 57 30 bethesda@bornholmim.dk

Strandvej 40, 4591 Føllenslev Kontaktperson: Jan Forman 59 26 91 80 havnsoelejren@havnsoelejren.dk havnsoelejren.dk

Slåenvej 6, 8500 Grenå Kontaktperson: Jan Sørensen 86 27 27 68 jan.kirsti@gmail.com laerkereden.org

Christianssæde-Centret

Humlumstrandlejren

Storskovlejren

Kristianssædevej 9A, Skørringe 4930 Maribo Kontaktperson: Svend Erik Jensen 40 59 85 69 - 54 60 85 69 flintebjerg33@gmail.com christiansæde-feriecenter.dk

Pallisgårdvej 5, Humlum, 7600 Struer Kontaktperson: Jørgen Andersen Skavevej 5, 7490 Aulum 97 47 62 53 evaogkarsten@mail.dk humlumlejren.dk

Dorfvej 51, Jordbroen 9330 Dronninglund, tlf. 98 84 13 76 Kontaktperson: Niels Ravn Christensen 98 84 41 84 info@storskovlejren.dk storskovlejren.dk

Feddet, Søndagsskoleborgen

Kildeborg

Sundeved Centret

Feddet 21, 4640 Fakse Kontakt: Feddet Camping 56 72 52 06 info@feddetcamping.dk feddetcamping.dk

Kildeborgvej 6, Vile, 7870 Roslev Kontaktperson: Lillian og Jens Chr. Eriksen Kybehuse 6, Vile, 7870 Roslev 29 62 33 99 - 60 73 20 60 info@kildeborg-lejr.dk kildeborg-lejr.dk

Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl 6400 Sønderborg Kontaktperson: Else Led Lauenstein 74 46 71 21 post@sundevedcentret.dk sundevedcentret.dk

INFO 2018 indre missions tidende

39


Kor, grupper og solister med tilknytning til Indre Mission

Yderligere oplysninger findes på im-musik.dk og gospel-kids.dk

Region Øst

Region Midt

Region Nord

Kor

Kor

Kor

Buddinge Kirkes Juniorkor Efterklang Kvistgårdkoret

Bands

nor:lyd Tyst Vindens Vej Your Descent

Solister og duetter Inger Merete Tuxen Torsten Borbye Nielsen

Gospel-kids grupper Gospel-kids Vestermarie Nordsjællands Gospel-kids

Region Syd Kor

Børkop Højskole Cirka Laudate Rødekro Koret Surrounded Såmænd

Solister og duetter Anette og Ole Mouritsen

Gospel-kids grupper Agerskov Gospel-kids Coolkids Gospel-kids Kolding Gospel-kids Haderslev Grindsted Gospel-kids Lunderskov Gospel-kids Vejle Gospel-kids

Ansgarkoret Det Kristne Gymnasiums Store Kor Effatha Gospel FC Hedenstedkoret Shine On Skivekoret

Bands

Humble Pie

Solister og duetter Hanne Nørtoft Bødtker Tina M. Lynderup

Gospel-kids grupper Gospel-kids Holstebro Gospel-kids Silkeborg Gospel-kids Timring Gospel-kids Viborg Kids for Jesus Videbæk Løsning Gospel-kids Sct. Johannes Gospel-kids Sdr. Felding Gospel-kids Singing Superkids Tjørring Skive Gospel-kids Skjern Gospel-kids Troldhede Gospel-kids Vildbjerg Gospel-kids

Region Aarhus Kor

Dronninglund Strengekor Håbet Nordthy Mandskor Taborkoret

Bands

Af Hjertet For Herren Iversen Band Low Key in a Basement

Solister og duetter Viggo Iversen

Gospel-kids grupper Gospel-kids Aalborg

Glow Booking Glow Booking er IM-musiks koncertafdeling/ bookingagency. Her kan du booke bands fra ind- og udland samt få professionel rådgivning vedrørende koncerter og musikevents. Dyveke Nepper Bookingagent og manager Koncertkonsulent og promoter Tlf. 26 20 39 88 dyv@glow.dk

Vær opmærksom på, at nogle ønsker honorar.

Gospel-kids DK-koret Mosaik

Bands

Brian Fomsgaard Himmelblå Light up Lion Lise Petersen PåVej

Solister og duetter Trine Ulnits Møller

Gospel-kids grupper Aarhus Gospel-kids Skæring Gospel-kids

40

indre missions tidende INFO 2018


Ferie, fordybelse og fællesskab

BIBELCAMPING 2018

? r e m m o s il t i v s e S

BIBELCAMPING

Ferie, fordybelse og fællesskab

Bornholm Hjallerup Vilsund Hurup

Hadsund

Harboøre Haderup

Kibæk

Skovgårde

Lystruphave

Valby

Sdr. Felding Fårevejle Mørkholt Gammelbro Hjordkær Sundeved

bibelcamp.dk

INFO 2018 indre missions tidende

Tullebølle

10. - 13. maj Mørkholt Camping for bedstefor ældre og børnebørn 10. - 13. maj Hader up Camping for bedstefor ældre og børnebørn 18. - 21. maj Mørkholt Pinsecamping 18. - 21. maj Å-festival Sdr. Felding Pinsecamping 18. - 21. maj Sundeved Centret Pinsecamping 19. - 21. maj Hader up Pin secamping 22. - 27. maj Hjordkær Teltmøde 5. - 11. juni Kibæk Teltmøde 11. - 17. juni Harboøre Tel tmøde 14. - 18. juni Thy, Vil sund Tel tm øde 23. - 30. juni Mørkholt Seniorcamping 1 23. - 29. juni Mørkholt UNO Seniorcamping 25. - 29. juni Hader up Sen iorcamping 1. - 6. juli Lys truphave Teencamp 6. - 13. juli Valby (Nordsjælland) Bibelcamping 7. - 14. juli Mørkholt Fam iliecamping 7. - 14. juli Sundeved-Centret Bib elc amping 7. - 19. juli Lys truphave Bibelcamping 6. - 14. juli Bornholm Bibelcamping 13. - 20. juli Hadsund Bib elcamping 14. - 21. juli Mørkholt – Ung Camp Bib elc amping 14. - 21. juli Familieferie på Gammelbro Aleneforældre 19. - 28. juli Fårevejle Bib elcamping 20. - 27. juli Hurup Bib elc amping 20. - 28. juli Tullebølle Bibelcamping 21. - 28. juli Mørkholt – BC for alle Bibelcamping 21. - 28. juli Mørkholt Tee nCenter 21. - 28. juli Hader up Bibelcamping 28. juli - 4. aug. Hjalle rup Bibelcamping 29. juli - 2. aug. Hader up Bib elcamping (speciel) 28. juli - 3. aug. Mørkh olt UN O camping 27. juli - 3. aug. Skovgå rde Bibelcamping 4. - 10. aug. Skovgårde Seniorcamping 11. - 17. aug. Mørkholt Seniorcamping 2

41


Personer A

Amby, Karsten Korsgaard .........10 Andersen, Bent Kjær ................22 Andersen, Finn ......................... 13 Andersen, Leif ..........................10 Andersen, Lene Kjær ..................9 Andersen, Vagn .......................16 Andersen, Vagn Stensig ...........16 Andreasen, Niels Jørgen Nyrup ................................32 Asmussen, Asbjørn ..............5, 27

B

Bech, Peter U. ...........................30 Bellows, Krista Rosenlund ..........5 Bergholt, Kasper Andreas ........21 Bertelsen, Erling .......................32 Bjerre, Ingrid V. ..........................5 Bloch, Jørgen ...........................15 Bohsen, Birgitte .......................27 Borg, Jakob ..............................32 Breindahl, Louise Kiilerich ........22 Brixen, Mary-Anne T. ...............29 Brorson, René Dahl .................. 13 Buch, Ulrik Fogh ......................10 Bækgaard, Hans-Ole (Olsen) .....4 Bøge, Andreas Engedal ............ 11 Bøndergaard, Lene Madsen .....16

C

Christensen, Bjarne Lindgren ... 17 Christensen, Cecilie Sønderby .22 Christensen, Henry Thorsager .23 Christensen, Inger Lene ........... 17 Christensen, Jørn Toft ..............32 Christensen, Leo Lynderup . 5, 26 Christensen, Peter Bo ............... 17 Christensen, Vagn Mølgård ..... 17 Christensen, Verner .................23 Clausen, Ditte ..........................25

D

Dahl, Preben ..............................9 Dahlgaard, Harry .....................10 Dalgaard, Anders .....................34 Dalgaard, Jens Peder ................23 Dam, Hilbert ............................15 Damm, Bent Oluf........................4 Damm, Daniel Alexander .........28 Dideriksen, Henrik Hindbo ......15 Dideriksen, Nanna Forum ........20 Doktor, Karen Lodberg ............ 17

E

Ellerbek, Nanna Gummesen ......9 Elttør, Heri ................................15 Enevoldsen, Anders Christian ..10 Eskesen, Asger .........................32

F

Faldt, Martin Gydesen ............. 17 Fibiger, Andreas Kildahl ...........22 Flyvholm, Christina ..................27

42

Forum, Birgit ............................25 Friberg, Erik Buchwald .............10 Friberg, Grethe Buchwald ........15 Fyhn, Frank Boel ...................... 11 Færch, Torben Dynes ............... 17

G

Graversen, Anders .....................9 Gregersen, Bente Skov .............26 Grysbæk, Søren ....................... 17 Grønkjær, Tage Andersen ........23 Grønkjær-Davidsen, Lennart ......9

H

Hansen, Anita Koldtoft..............27 Hansen, Eline ...........................32 Hansen, Gert Nedergaard ........32 Hansen, Henning ..................... 13 Hansen, Jens-Erik ..................... 13 Hansen, Kirsten Taulborg ......... 13 Hansen, Kjartan .......................32 Hansen, Knud Dalsgaard ..........20 Hansen, Oda Mølgaard ............ 13 Hansen, Per Nedergaard...........10 Hansen, Peter Nord ....................5 Hansen, Poul Bech ...................10 Hansen, Poul Erik .....................23 Hansen, Preben ........................23 Hansen, Thomas Stoof Taulborg.............................15 Harregaard, Harry .................... 17 Hedegaard, Hans Jørgen .......... 17 Helgesen, Bodil Amby...............26 Henriksen, Merete ...................29 Hjorth, Vibeke Sode ................. 11 Holdensen, Elisabeth ...............22 Hollesen, Henning ................... 17 Holm, Paul ...............................23 Holm, Svend Erik ......................28 Hornstrup, Mette ..................... 11 Hougaard, Benjamin ..................5 Hummelmose, Anders B. ...........4 Hummelmose, Paul Erik ...........27 Hvam, Lars ...............................10 Hvas, Simon Vatnhamar ........... 17 Hvidberg, Bjarne ......................12 Høst, Vivi ..................................28 Høyer, Thomas Haugsted ..........9 Haahr, Lene ..............................25

I

Ingemansen, Anette Maria .13, 27 Ingemansen, David ............ 21, 27 Iversen, Kristian Lymann ..........31 Iversen, Merete Skovdal ...........31 Iversen, Thomas .......................32

J

Jacobsen, Jens Martin ...............23 Jakobsen, Erik ...........................32 Jakobsen, Helle .........................29 Jensen, Anders Jørgen ..............23 Jensen, Ben Haman ..................27

Jensen, Carsten Ingolf ..............10 Jensen, Egild Kildeholm ...........15 Jensen, Gunner ........................27 Jensen, Henri Alex ....................18 Jensen, Henrik Boje ....................9 Jensen, Jacob Munk..................12 Jensen, Jesper Blond ................26 Jensen, Karen Nygaard .............15 Jensen, Lissen Margård Bendix .15 Jensen, Mikael Lund....................4 Jensen, Ruth Enggaard .............32 Jensen, Svend Aage ..................32 Jensen, Thorvald ......................33 Jessen, Majbrit Lund ................30 Johansen, Helle Maass .............28 Jørgensen, Henrik Søgaard ......22 Jørgensen, Johannes ................ 13 Jørgensen, John Ørum .............34

Mikkelsen, Carsten Fonsdal ..... 11 Mikkelsen, Eigil B. ....................31 Mikkelsen, Herdis .....................21 Mikkelsen, Kristian ...................21 Mikkelsen, Peter .......................20 Mortensen, Jens Aage ..............33 Mortensen, Niels Hankelbjerg ...5 Mouritzen, Morten.....................4 Munk, Lasse Heino ................... 11 Møller, Andreas ........................33 Møller, Britta Bank ...................12 Møller, Jacob Bank ...................30

N

Kildeholm, Filip Torp ................20 Kjær, Dina Kofoed Pihl ...............4 Klausen, Morten Stubkjær .......27 Klitgaard, Bjarne Steen Overby ...............................22 Kloster, Johannes .....................18 Knudsen, Bo Arvid......................4 Knudsen, Signe Langdahl.........12 Korsholm, Sprint Aagaard ........12 Kristensen, Carsten Solsø .........26 Kristensen, Henning.................33 Kristensen, Kurt .........................9 Kristensen, Martin ...................28 Kristensen, Niels Aage ..............23 Kristensen, Peter ......................33 Kristoffersen, David Høeg ........20 Kure, Palle ..................................9

Najbjerg, Finn ..........................15 Nebel-Hansen, David ............... 13 Nepper, Dyveke .......................20 Nielsen, Anette Hedager ..........25 Nielsen, Bent Tage ...................33 Nielsen, Erik Provstgaard .........33 Nielsen, Henrik Klitlund ...........29 Nielsen, Henrik Torrier................8 Nielsen, Jens Ole ......................18 Nielsen, Jørgen Hedager ..........14 Nielsen, Kirsten ........................26 Nielsen, Niels Jacob ..................33 Nielsen, Richard Hove ..............23 Nielsen, Ruth Tidemand ...........22 Nielsen, Simon .........................16 Noer, Helle ...............................12 Noer, Poul Evald .......................33 Nolsøe, Søren Isak......................4 Nygaard, Helene Bak ................21 Nygaard, Michael Bak ..............21 Nørgaard, Arne ........................12 Nørgaard, Lisbeth ....................26 Nørgaard, Michael Dilling ..........9

L

O

K

Larsen, Inger Visby ...................18 Larsen, Johan Schmidt ............. 13 Larsen, Johane Ettrup ...............20 Larsen, Ole Noermark ..............27 Larsen, Per ...............................18 Larsen, Rudolf ..........................12 Laugesen, Simon Blohm ..........21 Laursen, Charlotte Møller ........18 Laursen, Steen Møller ............5, 8 Lindbjerg, Dorthe ....................27 Lindbjerg, Ejnar ........................18 Lindbjerg, Johannes .................18 Lindholm, Kristian ....................20 Lund, Kai Birger .......................10 Lööf, Stefan .............................. 13

M

Madsen, Brian ..........................12 Madsen, Jens Medom ................5 Markussen, Erik ........................18 Markussen, Ingrid Louise Lund .33 Markussen, Karen ....................15 Mikkelsen, Britta Ruby .............31 Mikkelsen, Carsten ............. 13, 28

Olesen, Arne ............................14 Olesen, Brian Thisgaard Vibe ...14 Olesen, Christen Peter .............18 Olesen, Elna Thisgård ..............14 Olesen, Jakob Daniel Lund .......12 Olesen, Nikolai Meyer ..............16 Olofson, Thomas......................30 Olsen, Bjarne Gertz ..................12 Oxvig, Ivan Duer ......................33

P

Pedersen, Andreas Lind ............18 Pedersen, Anna-Kathrine Thunbo ..............................26 Pedersen, Erik Back.....................4 Pedersen, Hanne ......................16 Pedersen, Jens Marthin Thuehøj .............................20 Pedersen, Lene Rønne .............12 Pedersen, Margit Skov .............14 Pedersen, Simon Overgaard ....18 Pedersen, Toft Lassen ...............33 Pedersen, Villy Holm ................24 Petersen, Svend Erik .................18

indre missions tidende INFO 2018


Register

Pfrogner, James (Jim) Matthew ............................16 Pihl, Mogens Kofoed ................19 Poulsen, Christian ....................34 Poulsen, Kristian Nedergaard ...24 Præstholm, Daniel ...................16

R

Rahbek, Peter ...........................16 Rask, Mirjam Yoo Sun Eg ..........31 Rasmussen, Anette ...................26 Rasmussen, Flemming Oslo .....28 Rasmussen, Gitte .......................5 Rasmussen, Ninna Toft .............29 Rokni, Majken Strømme .............9 Rosenkrands, Simon Løndorf ...30 Rønn, Søren Aalbæk ................21

S

Sand, Jørgen Vindum ...............19 Schmidt, Karen Heitmann ........34 Schou, Helle C. Gamst .............25 Schou, Selma ...........................29 Schurmann, Maja .....................27 Simonsen, Birthe ......................25 Skjerning, Filip Skov .................10 Skjerning, Kirsten Jensen .........30 Skovenborg, Holger .................29 Skovenborg, Søren Juul ...........22 Skødt, Berit ..............................20 Solgaard, Jan.............................31 Steengaard, Jørn ......................19 Steffensen, Hans Jørgen ...........19 Steffensen, Katja Aagaard ........16 Stendahl, Kirsten Bladt .........8, 25 Stoltenberg, Aase Rigtrup ........19 Svendsen, Robert .....................20

Søndergaard, Alfred .................34 Søndergård, Frank ...................26 Sørensen, Metha ........................4 Sørensen, Nicolai Kruse Abildtrup ...........................21 Sørensen, Preben .....................16 Sørensen, Svend Erik ................34 Sørensen, Tonny Dall ...............14 Sørensen, Villy Bjørslev ............19 Søvndal, Jakob From...................4

Thygesen, Louise Grotum ........26 Tobiasen, Hans Jørn..................31

T

Ø

Taulborg, Bjarne ...................... 11 Taulborg, Randi .......................16 Taulborg, Svend .......................19 Thomsen, Christian ..................19 Thomsen, Linda Toft ................26 Thomsen, Søren Peter ..............24 Thomsen, Thue ........................19

W

Wendel, Marie Bruun ...............29 Wind, Peter ..............................14 Worm, Ruth ..............................19

Y

Youssef, Wessam Mahrous .......21

Østergård, Finn Spelling .......... 11

Å

Aaen, Hege Lovise ....................22 Aaen, Mogens ..........................24

Arbejdsgrene, virksomheder, skoler, institutioner, kirkeligt arbejde, valg- og frimenigheder Best Western Hotel Hebron.......................................................... 30 Bethesda Kurser, Formiddagshøjskolen....................................... 36 Bethesdas Boghandel.................................................................. 30 Bibellæser-Ringen........................................................................ 35 Bjerget Efterskole......................................................................... 36 Blidstrup Efterskole...................................................................... 36 Blå Kors Danmark......................................................................... 35 Blåkilde Efterskole........................................................................ 36 Borremose Efterskole................................................................... 36 Bramming Frimenighed............................................................... 38 Brødremenighedens Danske Mission........................................... 35 Bykirken i Favrskov....................................................................... 38 Børkop Højskole, Indre Missions Bibelskole................................. 36 Danske Sømands- og Udlandskirker............................................. 35 Det Danske Bibelselskab.............................................................. 35 Diakonhøjskolen.......................................................................... 36 Dronninglund Efterskole.............................................................. 36 Felix Rejser................................................................................... 29 Forlagsgruppen Lohse................................................................. 29 Frimenigheden Broen.................................................................. 38 Frøstruphave Efterskole............................................................... 36 Galleri Bibelland............................................................................ 6 Glow.............................................................................................. 7 Grejsdalens Efterskole.................................................................. 37 Hellebjerg Idrætsefterskole.......................................................... 37 Hestlund Efterskole...................................................................... 37 Horne Efterskole........................................................................... 37 IM-genbrug................................................................................. 31 IM-musik ...................................................................................... 6

INFO 2018 indre missions tidende

Indenlandsk Sømandsmission...................................................... 35 Indre Missions bibelcamping og teltmøder................................... 6 Indre Missions Familiearbejde........................................................ 6 Indre Missions Missionsteam......................................................... 7 Indre Missions Seniorarbejde......................................................... 6 Indre Missions Telefonandagt........................................................ 6 Indre Missions Tværkulturelle Arbejde........................................... 7 Indre Missions Ungdom................................................................. 6 Indre Missions UNO-arbejde.......................................................... 6 KFUMs Soldater­mission............................................................... 35 Kristeligt Arbejde Blandt Blinde................................................... 35 Kristent Pædagogisk Institut........................................................ 35 Lemvig Bykirke............................................................................. 38 Missionshotellet Nebo................................................................. 31 Mørkholt Strand Camping........................................................... 31 Nordsjællands Efterskole.............................................................. 37 Nørre Nissum Efterskole............................................................... 37 Nøvlingskov Efterskole................................................................. 37 Odsherreds Efterskole.................................................................. 37 Skrødstrup Efterskole................................................................... 37 Stefanshjemmet........................................................................... 37 Svendborg Søfartsskole............................................................... 37 Sydvestjyllands Efterskole............................................................ 37 Sønderskovhjemmet.................................................................... 37 Takken – Indre Missions og Søndagsskolernes Frimærker.............. 7 Tommerup Efterskole................................................................... 37 Tværkulturelt Center ................................................................... 35 Aarhus Bykirke............................................................................. 38

43


Oversigt over regioner Region Øst

s. 9

Region Syd

s. 11

Region Midt

s. 15

Region Aarhus

s. 20

Region Nord

s. 22

Hjørring

Frederikshavn

Brønderslev Fjerritslev

Rønne

Nord

Thisted

Aalborg Løgstør

Nykøbing M

Hadsund Hobro

Lemvig

Skive Viborg

Struer

Midt

Holstebro Herning Ringkøbing

Brande

Skjern

Grenå

Randers

Aarhus

Silkeborg

Hillerød Helsingør

Horsens Vejle

Grindsted

Kolding Middelfa

Ribe

Holbæk

Fredericia

Syd

Esbjerg

Kalundborg

Roskilde Ringsted Odense Slagelse

Gram Tønder

Haderslev

Nyborg

Øst

København

Køge

Næstved Vordingborg

Svendborg

Aabenraa Sønderborg

VEDLAGT • Rejsekatalog fra Felix Rejser

Nykøbing F Nakskov

Indre Missions informationsnummer 2018  
Indre Missions informationsnummer 2018  
Advertisement