Page 1

10/06/2013

10 Sessies Het belang van mentoraat Ken jezelf Welke mentor ben ik? Het coachingsproces Vaardigheid: exploreren Vaardigheid: waarderen Vaardigheid: betrokken confronteren Vaardigheid: inspireren Vaardigheid: toelaten en ruimte geven 10. Vaardigheid: ontspannen Samenspel van de 7 vaardigheden 1.

Overzicht 10 sessies

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sessie 1: Het belang van mentoraat

Sessie 2: ken jezelf

 Mentoren in de Bijbel

 Belang jezelf te kennen in een mentoraatsrelatie

 Noodzaak mentorschap  Wat is een mentor

 Verschillende invalshoeken  Op weg naar je identiteit

 Wat doet een mentor

 Bijbels perspectief  Wie ben ik?  Gesprek in kleine groep op basis van het huiswerk ‘ken

jezelf’

Sessie 3: welke mentor ben ik?  Wat heb ik de ander te bieden ?  De beperking van iedere mentor  Onderscheid tussen pastoraat en mentoraat  Drijvende krachten in mentorrelatie.  Verschillende vormen van mentoraat:  Hoe vind ik een mentorant?  Praktijk

Sessie 4: Het coachingsproces  Het mentoraatproces  10 geboden van mentoraat  Het coachingsproces: de 5 stappen  Exploreren van het doel  Exploreren van de huidige situatie  Exploreren van hulpmiddelen en krachtbronnen  Exploreren van mogelijkheden en opties  Komen tot beslissingen en actie

 Rollenspel: komen tot een mentoraatsrelatie  Persoonlijke opdracht: bid, zoek een mentorant in samenspraak met leiding van de gemeente

1


10/06/2013

Sessie 5: Exploreren       

Het coachingsproces De 7 vaardigheden Exploreren Aandacht in de breedte en diepte Authentieke belangstelling Hindernissen Drie hefbomen voor exploratie  Explorerende vragen stellen  Herformuleren en samenvatten  Gevoelsreacties geven en uitlokken

 Introductie intervisie

Sessie 7: betrokken confronteren    

De vier fasen van mentoraat (bemoedigen) Het coachingsproces De 7 basisvaardigheden Betrokken confronteren          

Over meegaan en tegengas geven Vaststellingen die vragen oproepen Hoe constructief omspringen met je eigen bedenkingen/reacties Hindernissen Meervoudige boodschap Betrokken confronteren vanuit jezelf als mentor Kritische feedback uit de omgeving Feedback over waarnemingen, hypothesen, onderliggende overtuigingen Je mentorant helpen differentiëren Feedback over het proces tijdens het mentoraatsgesprek

 Oefenen van de vaardigheden  Intervisie

Sessie 6: Waarderen            

De vier fasen van mentoraat: begeesteren Het coachingsproces De 7 basisvaardigheden Op de loer voor waardering Wat houdt ons tegen Het creëren van een waarderend en bekrachtigend mentoringsklimaat Verbaal en non-verbaal Het voorkomen van een zweverig klimaat Mentorant helpen om waardering te ontvangen Oefenen van de vaardigheden Getuigenis: Hoe heb ik een mentorant ontvangen Intervisie

Sessie 8: Inspireren               

De vier fasen van mentoraat (vertrouwen) Het coachingsproces De 7 basisvaardigheden Uitdagen: over verleggen van grenzen Op zoek naar verborgen krachtbronnen Coachen naar zelfvertrouwen en intuïtie Zelfvertrouwen groeit als iemand belangstelling ervaart Vertrouwen in eigen intuïtie Verantwoordelijkheidsgebied uitbreiden De mentor als uitdager Inspireren Coachen naar innovatie en creativiteit Inspirerend adviseren Oefenen van de vaardigheden Intervisie

Sessie 10: ontspannen en samenspel Sessie 9: toelaten en ruimte geven            

De vier fasen van mentoraat (loslaten) Het coachingsproces De 7 basisvaardigheden Toelaten en ruimte geven Polariteiten Van onzekerheid en angst naar vastberadenheid en durf Wat is kwaadheid Van kwaadheid naar kracht Van weerstand naar constructief conflict Constructief conflict stimuleren Oefenen van de vaardigheden Intervisie

van de 7 vaardigheden           

De vier fasen van mentoraat Het coachingsproces De 7 basisvaardigheden Hoe blijf je ontspannen Bekrachtigend kijken Vol en ontspannen ademen Het effect: humor Het samenspel van de 7 vaardigheden Vertrouwen Oefenen van de vaardigheden Intervisie

2

cursus-mentoraat-2013-2014-overzicht-sessies  
cursus-mentoraat-2013-2014-overzicht-sessies  
Advertisement