Page 1

magazine nr. 15 2018

Tema:

investorer

Growing Investors vokser videre Hold øje med bjørnekrammet


INDHOLD

Virksomheder fra hele landet kan søge om finansiering fra Vækstfonden. Mulighederne inkluderer vækstlån til iværksættere, vækstkaution og venturekapital.

Der er mange veje ind i Vækstfonden

7-8 Jagten på et lykkeligt ægteskab

2

Hold øje med bjørnekrammet

3

Growing Investors vokser videre

7

Erfaringer fra en investeringsrunde

9

“Som at vælge mellem sine børn”

11

Hvor risikoen er størst

13

Der er mange veje til Vækstfonden

17

Kort nyt

19

INCUBA a/s giver entreprenante virksomheder de ideelle vækstbetingelser gennem faciliteter, netværk, sparring og kontakter til erhvervsliv og forskning inden for IT, energi og sundhed. INCUBA ligger centralt placeret på Navitas, på Katrinebjerg og i Skejby tæt på Aarhus Universitet og en vifte af netværks-, kapital- og rådgivningsaktører. I øjeblikket huser INCUBA ca. 200 innovative virksomheder og har en årlig omsætning på ca. 60 mio. kr.

19-20 Redaktion: Camilla Dalsgaard Larsen & Christian Bjerggaard Jørgensen Grafisk Design: Michael Kornmaaler Tryk: Skejby Trykkeri


Uden risikovillig kapital - ingen nye vækstkometer. På de følgende sider tager vi på rundtur i investorlandskabet med udgangspunkt i INCUBAs egne klyngemiljøer.

JAGTEN PÅ ET LYKKELIGT ÆGTESKAB Klumme skrevet af Arne Vesterdal Direktør og investorcoach i INCUBA

Danske iværksættere har i dag adgang til et væld af forskellige finansieringskilder fra business angels, innovationsmiljøer og venturefonde til crowdfunding og vækstlån. Skoven af private investorer vokser og nye venture- og mikrofonde ser dagens lys. Flere gør en dyd ud af at understrege vigtigheden af at være founder friendly, og det er værd at bifalde. Penge gør det som regel ikke alene i virksomhedens tidlige fase. Der er behov for de ”kloge penge”, kompetencer, og de forudsætter tillid og godt samarbejde mellem investor og founder. Det gælder i særdeleshed, når vi kigger ind i forskningssegmentet, hvor tidlig tilførsel af forretningskompetencer og netværk kan være alfa og omega.

Et game med både følelser og forretning Jeg har i tidens løb fulgt mange ægteskaber mellem startups og deres første investorer. Jeg har set både en-danspå-roser-ægteskaber og vi-river-hovedet-af-hinanden-ægteskaber. Startups er ikke bare er business, men også i høj grad hjerteblod. Det kan give gevaldige brag, men følelserne er også med til at 2

INCUBA Magazine, nr. 15, 2018

gøre det spændende for begge parter at være med på rejsen. Som forskerpark hjælper vi lovende iværksættere med at skaffe den nødvendige vækstkapital ved at bringe dem nærmere de rette kapitalpartnere. I det daglige arbejder vi bl.a. sammen med investorer som CAPNOVA og Vækstfonden samt Væksthus Midtjylland, der blandt meget andet tilbyder kapitalcoaching. For os er det vigtigt med lokal forankring og samarbejde med aktører, der netop er tæt på de virksomheder og iværksættere, det drejer sig om. Derfor er det også spændende at se Danish Business Angels være på vej til at åbne en afdeling Aarhus. Selv yder vi støtte gennem vores mentorteam, arrangerer pitch-events og huser en række private business angels i vores miljøer. På de næste sider har vi besøgt nogle af dem, som investerer penge, og nogle af de virksomheder, der tager imod dem til gengæld for ejerandele for at høre, hvad der er på spil. God læselyst!


3

INCUBA Magazine, nr. 15, 2018

Hold øje med bjørnekrammet skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist & kommunikationskonsulent

I efteråret 2015 tikkede en henvendelse fra Invest in Denmark ind i Thomas Laursens mailboks. En indisk delegation med to repræsentanter fra Infosys Innovation Fund var på vej til Danmark. De var meget interesserede i den danske virksomhed, der udvikler maskinlæringsteknologi til avanceret tekstanalyse. Han og medstifter Mads Rydahls første indskydelse var at takke nej. Men Invest In Denmark var vedholdende, så de gik med til at få besøg. Et år senere tørrede blækket på en investeringsaftale i størrelsesordenen 15 millioner kroner. ”Infosys udfører en del manuelle opgaver for kunder såsom klassificering af dokumenter; opgaver der kan automatiseres vha. maskinlæring. Derfor var vi interessante. Selvom det ikke er vores kernefokus, er det også superinteressant for os at arbejde i det her AI-space, hvor vi prøver at løse helt simple opgaver,” siger Thomas Laursen.

På tværs af verdensdele UNSILO beskæftiger ca. 25 IT-ingeniører. Til sammenligning er Infosys en global koncern med 200.000 ansatte og hovedkvarter i Indien. Selve aftalen faldt imidlertid på plads i Palo Alto i Californien, hvor Infosys udviklingsafdeling er placeret.

Corporate venture capital: UNSILO underskrev i 2016 en investeringsaftale med den globale IT-koncern Infosys. Det har skabt mange muligheder, men kræver stram prioritering, fortæller CEO Thomas Laursen.

VI TÆNKER FORSKELLIGT. DE HAR EN ANDEN MÅDE AT TALE MED KUNDER OG LØSE PROJEKTER

At Infosys kunne tilføre andet end kapital i form af markedsadgang, god kemi og oprigtig interesse for teknologien var udslagsgivende for, at valget ikke faldt på traditionelle venturefonde. Det skaber imidlertid også nogle naturlige udfordringer at operere på tværs af tre verdensdele. Rent sprogligt kan det være svært at forstå hinanden over en internetforbindelse, og tre tidszoner sikrer travlhed i mailboksen og jævnlige aftenmøder, fortæller Thomas Laursen. Kulturen varierer også.


”Vi tænker forskelligt. De har en anden måde at tale med kunder og løse projekter, men det hænger nok i ligeså høj grad sammen med, at de også er servicevirksomhed, og vi er en produktvirksomhed, der godt kan lide virkelig at arbejde i dybden.”

Foran i kundekøen En repræsentant fra udenrigsministeriet gav de danske stiftere et tip inden investeringen. Vær opmærksom på ikke at få et bear hug.


5

INCUBA Magazine, nr. 15, 2018

”Det kan ikke siges bedre. De er 200.000, vi er 25. Er vi ikke opmærksomme, kan de overvælde os med forespørgsler og møder, fordi de er så interesserede. Så man skal være selektiv og få dem til at modne det projekt, de kommer med, før vi går ind. Være opmærksom på, at vi ikke står som eye candy i en situation, ” siger Thomas Laursen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ IKKE AT FÅ ET BEAR HUG

”Men med det sagt, har de 10.000 kunder og kan sætte os foran. Og har gjort det. Der er store muligheder, men det kræver, at vi prioriterer vores tid.” Med aftalen ejer Infosys en minoritet af UNSILO. For UNSILO indebærer det ingen specielle forpligtelser ud over, at der virksomheder, de ikke må sælge til. Til gengæld er der et stort informationskrav i og med, at Infosys er børsnoteret.

”Vi skal sende økonomiske prognoser. Infosys omsætter for 10 mia. dollars årligt, så de er vant til at lave forudsigelser. 2024 er eddermame langt ude i fremtiden for os.” Samarbejder med OECD Før Infosys kom ombord havde UNSILO hentet omkring fem mio. kroner i venturekapital fra bl.a. Scale Capital og CAPNOVA. Et beskedent beløb i forhold til andre virksomheder inden for deres felt. UNSILO har imidlertid levet af tidlige partnerskaber med kunder, som har generet indtjening, der er gået til udvikling af virksomheden. I øjeblikket arbejder UNSILO blandt andet sammen med OECD om at anvende kunstig intelligens til at lokalisere og gruppere indhold ud af de hundredtusindvis af bøger og rapporter på organisationens indholdsplatform. Ved hjælp af UNSILOs såkaldte concept extraction engine udnyttes semantiske værktøjer og maskinlæring til at udtrække og analysere nøglekoncepter fra OECD’s publikationer. Proof of concept er etableret, og løsningen testes i øjeblikket med brugere.


Stiftet i 2012 af Mads Rydahl og Thomas Laursen. Førstnævnte har en fortid i Silicon Valley, bl.a. som leder af produktdesign ved Siri.com, der blev opkøbt af Apple. Thomas Laursen var inden UNSILO en del af biometri-startuppet Swedish Biomimetics 3000. UNSILO beskæftiger i dag 25 medarbejdere med ni forskellige nationaliteter. www.site.unsilo.com/site

CORPORATE VENTURE CAPITAL Definition: Corporate Venture Capital Underkategori af venture kapital, hvor større selskaber investerer egenkapital i innovative startups, ofte af strategiske hensyn. Eksempler tæller GV (tidligere Google Ventures) og Infosys Innovation Fund. Ifølge CB Insights blev den globale CVC-funding af AI-virksomheder næsten fordoblet mellem 2016 og 2017, hvor den landede på 3,8 mia. dollars.


7

INCUBA Magazine, nr. 15, 2018

Growing Investors vokser videre skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist & kommunikationskonsulent

I fem år har initiativet Growing Investors bidraget til at sammentømre og opruste lokale business angels. Adgang til risikovillig kapital er en forudsætning for et velfungerende startup-økosystem. Siden 2014 har Growing Investors søgt at opkvalificere og styrke netværket blandt business angels i og omkring Aarhus til gavn for både investorer og iværksættere. ”Populært siger jeg, at har man som investor tjent sine penge i et klassisk transaktionelt paradigme, kan det være svært at gennemskue, hvordan man kan tjene et trecifret millionbeløb på at give noget ”gratis” væk, som fx Kiloo og Sybo Games har gjort med Subway Surfers,” fortæller bagmand Lasse Chor. Det var et ønske om viden og kontakt til andre investorer, der fik Lasse Chor til at trække i arbejdstøjet. Han ønskede at investere, men oplevede et skjult miljø og så en udfordring i at styrke vidensniveauet omkring mulighederne i digitale og tech-baserede startups.

Vokser støt Siden er deltagerantallet steget støt, talerne kommer fra stadigt højere hylder, og programmet er udvidet med en seminarrække. Ved hovedeventen i 2017 deltog mere end 100 danske og internationale investorer, fra private angel investorer til venturefonde. Effekten er svær at gøre op i tal, men øget synlighed og aktivitet vidner om fremgang. ”Det har ikke været et numbers game. Vi arbejder meget agilt og tilpasser os løbende miljøet. Men vi ser en øget aktivitet, opkvalificering og tæthed i netværket. Der er en positiv energi omkring investeringsmiljøet i Aarhus, og det går jeg meget op i,” siger Lasse Chor. Han anslår forsigtigt, at der er kommet afledte investeringer for 30-40 mio. kroner ud af initiativet og nævner investeringsklubben Investor Fight Club som eksempel på et tiltag, der er vokset ud af det nye netværk.


Investor in spe At der er et levende angel-miljø i Østjylland, finder støtte i en analyse fra Vækstfonden, DVCA, DanBan og Keystones, der identificerer mere end 4.000 business angels i Danmark. To tredjedele er bosat i enten Region Hovedstaden eller Region Midtjylland.

Hvert år får en håndfuld udvalgte startups desuden mulighed for at pitche foran investorerne. I 2018 er fokus bl.a. på syndikerede investeringer og på at være ”founder friendly” med talks fra bl.a. Tommy Andersen fra Byfoundersfonden. Hvad fremtiden byder på for Growing Investors, står åbent.

DER ER EN POSITIV ENERGI OMKRING

”Der vil nok altid være et behov for at finde ud af hvem, hvem de andre i miljøet er, men vi er klar til at tage næste udfordring op og tænker bl.a. på at kigge mere ind i science-miljøet,” slutter Lasse Chor.

INVESTERINGSMILJØET I AARHUS, OG DET GÅR JEG MEGET OP I

Growing Investors henvender sig både til etablerede investorer såvel som investorer in spe, der har kapital at tilbyde, men mangler de nødvendige redskaber til at gennemføre deres første investeringer.

Om Growing Investors • Growing Investors Summit 2018 finder sted 3. maj på Dokk1 i Aarhus. • Stiftet i 2014 i partnerskab mellem Lasse Chor og Interactive Denmark. • INCUBA er hovedpartner på Growing Investors sammen med Interactive Denmark, Danske Bank og Foreningen Forskerparken i Aarhus. • Foruden hovedarrangementet afholdes en række vidensseminarer med investeringsrelaterede temaer. www.growinginvestors.dk


9

INCUBA Magazine, nr. 15, 2018

Erfaringer fra en investeringsrunde: Sådan forløb det skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist & kommunikationskonsulent

RESHOPPER

Reshopper er en digital markedsplads for børnefamilier lanceret i 2012. Reshopper har gennemført tre kapitalrunder med en kombination af business angels og vækstlån. Hvordan kom investeringen i stand? 2017 lukkede vi den tredje investeringsrunde med bl.a. Jesper Buch som ny investor, men forhandlingerne tog flere år. Timing, tålmodighed, is i maven og troen på, at vi kunne bruge hinanden, var vigtige ingredienser. Vi mødtes første gang med Jesper Buch til et iværksætterevent i Aarhus. Appen var ikke færdig, men idéen blev pitchet. Et par år senere mødtes vi igen, men trods positiv dialog var vi for langt fra hinanden. Vi havde dog løbende samtaler med andre business angels. Serieiværksætter og stifter af WhiteAway.com, Esben Gadsbøll, kom ind som investor i 2015, og andre business angels kom til kort tid efter. Først i slutningen af 2016 tog vi kontakt til Jesper Buch igen. Denne gang lykkedes det at blive enige, så tredje investeringsrunde kunne lukkes.

Hvad har investeringerne betydet for virksomheden? De har været vigtige. Ikke kun på grund af pengene, men for at få de rigtige kompetencer med ombord. Den første investor, Esben Gadsbøll, har været aktiv lige fra starten og hjulpet med at rejse flere penge og få hyret den helt rigtige CEO. Jesper Buch har med sin erfaring, energi og enorme drive været med til at rådgive ifm. afgørende strategiske beslutninger. Har I et godt råd til andre iværksættere? Sørg for at bevare relationerne. De mennesker, som har investereret i os, er nogen som har kendt os over en længere periode og talt med os tidligt i forløbet. Fordi du får et nej nu, betyder det ikke et nej for evigt. Desuden er det en god ting at arbejde med investorer med gode kompetencer og erfaring, som selv har mærket tingene på egen krop, fx. ved at have startet egen virksomhed op.


Vi bad to startups fortælle om et investeringsforløb, hvad det betød for virksomheden, og hvilke råd de vil give videre.

GAMESCOREKEEPER GameScorekeeper er startet af Felix Klastrup i 2016 og udvikler en dataplatform til e-sport. Virksomheden har gennemført tre kapitalrunder (to InnoBooster-tilskud samt en privatinvestering fra business angels på 3 mio. kr.). Hvordan kom investeringen i stand? Den private investeringsrunde blev igangsat i august 2016. Vi tog kontakt til business angels foreslået af netværk, samt SEED Capital, Borean og CAPNOVA. Derudover kommunikerede vi ud, at vi søgte investorer, hvilket resulterede i en håndfuld møder. Vi forbedrede løbende pitch-deck og forretningsmodel. Et innovationsmiljø tilbød at investere 500.000 kr., og herefter steg interessen, så vi endte med flere tilbud. Vi kunne få de bedste kontraktvilkår hos de private investorer, så vi forhandlede videre med dem lige før jul. Aftalen var på plads, og pengene indbetalt maj 2017. Den anden InnoBooster-bevilling på 1,5 mio. kr. blev givet på baggrund af en enkelt ansøgning og et pitch. Forretningsplanen var blevet meget skarpere på baggrund af investeringsrunden, og casen fremstod stærkere på grund af de private investeringer.

Hvad har investeringerne betydet for virksomheden? GameScorekeeper udvikler et revolutionerende softwaresystem fra bunden. Det tager tid og kræver en betydelig investering up front. Uden bevillingerne og privatinvesteringerne ville vi ikke eksistere i dag, da det ikke ville have været muligt at generere tilstrækkelig omsætning til at drive virksomheden på et tidligere tidspunkt. Har du et godt råd til andre iværksættere? Søg offentlige midler, hvis din virksomhed og dit produkt lever op til kravene. Start gerne 6-9 måneder før du skal bruge pengene, da det kan tage lang tid. Sørg for at have backup-likviditet i form af fx en kassekredit, hvis der skal dækkes et underskud i en periode. Offentlige tilskud betales ofte bagudrettet. Kontakt flere potentielle investorer og spørg ind til, hvilken slags aftale de forventer, så du kan sammenligne vilkår. Hos innovationsmiljøerne kan man få udleveret standardkontrakter på forhånd, hvilket giver et rigtig godt indblik i, hvad man kan forvente, hvis man laver en aftale med dem.


11

INCUBA Magazine, nr. 15, 2018

”SOM AT VÆLGE MELLEM SINE BØRN” BO WASE Har været aktiv business angel siden foråret 2015, hvor han solgte sig ud af sin tidligere virksomhed Scanrate Financial Systems. Arbejder i dag som investor, bestyrelsesmedlem og mentor. Beskriv din portefølje Jeg har investeret i 11 virksomheder inden for tech/IT, men ellers uden entydige fællestræk. Jeg har typisk investeret omkring 250.000 kr. Hvilken type investor er du? Early stage-investor. Jeg vil også kalde mig selv en founder-venlig investor, idet jeg ofte varetager founders interesser. Min rejse som investor er også funderet i et ønske om at hjælpe andre ildsjæle med at lykkes. Derfor tager mine investeringer ofte afsæt i, at jeg hjælper iværksættervirksomhederne med råd og vejledning. Hvad leder du efter, når du vurderer cases? Jeg leder efter mennesker. Det skal være personer, som jeg fungerer og har det sjovt sammen med – og som lytter. De skal også have et sundt mindset i forhold til at bygge virksomhed og nogle elitekompetencer enten fagligt eller personligt. Endelig skal rejsen være vigtigere end pengene.

Din bedste investering? Det er som at vælge mellem sine børn. Jeg er på en læringsrejse med mine investeringer, og det er centralt; jeg skal lære noget nyt. På den måde har to investeringer, som vi desværre måtte lukke, også været positive og lærerige. Jeg er godt tilfreds med min portefølje og tror på, at der er nogle vindere imellem. Dit bedste råd til startups på jagt efter investorkapital Succesfulde startups bør altid være på jagt efter kapital, og det mindset er vigtigt. Hav respekt for, at det tager tid at rejse penge. Det er – som så meget andet – et netværksgame, hvor det handler om at møde mange mennesker. Gode investorer kan nemt være forskellen på succes og fiasko. Seneste investeringer • In Commodities • LinkAiders • Ceptu Fieldsense


skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist og kommunikationskonsulent

To private investorer med kontor i INCUBA giver et indblik i deres porteføljer, investeringstilgang og bedste råd til iværksættere.

FINN STØY Aktiv business angel i godt 12 år med en fortid i it-branchen som bl.a. afdelingsdirektør i IBM. Arbejder i dag som bestyrelsesformand, investor og forretningsudvikler. Co-founder af BA-netværket Investor Fight Club. Beskriv din portefølje Jeg har investeret i 8-10 virksomheder, alle teknologiske virksomheder primært inden for software. Jeg investerer i den tidlige fase og normalt som en del af et investeringskonsortium, som typisk investerer 1 – 3 mio. kroner. Hvilken type investor er du? Jeg er en aktiv investor og bidrager normalt til udvikling af virksomheden gennem bestyrelsesarbejde, advisory board eller specifikke rådgivningsopgaver. Hvad lægger du vægt på, når du vurderer cases? Det hele starter og slutter med, at der skal være et stærkt founder-team, som du tror på. Virksomheden skal adressere et klart behov i markedet og være skalerbar, også gerne internationalt. Din bedste investering? Min første og hidtil bedste investering var i bioinformatikvirksomheden CLC Bio, som blev solgt otte år efter start for knap 400 mio. kr.

Dit bedste råd til startups på jagt efter investorkapital? Kom velforberedt! Hav en god forretningsplan, et dedikeret team, proof of business osv. Vis, at du selv kommer med alt, hvad du har – gerne penge, men i det mindste alle dine vågne timer. Spørg så dig selv, om du selv ville investere i dette projekt og dette team, hvis du havde muligheden? Hav gerne lavet det første salg, før du søger midler, så det er finansiering af vækst og ikke penge til at afprøve en idé. Seneste investeringer • Flow Robotics • Ceptu Fieldsense • ClearView Trade


13

INCUBA Magazine, nr. 15, 2018

HVOR RISIKOEN ER STØRST skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist & kommunikationskonsulent

Investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA spiller sammen med danske business angels om at investere i de tidligste faser af nye virksomheder. Investment manager Steffen Boutrup Møller kender selv turen fra studiestartup til exit indefra. 12.000 kr. i lån fra svigerfar gjorde det ud for startkapital, da Steffen Boutrup Møller som ung studerende stiftede Boligportal.dk sammen med to venner i 1999. De ramte et hul i markedet og solgte siden succesfirmaet til North Media i 2005.


DET HER ER IKKE LØVENS HULE, HVOR MAN FÅR TOMMELFINGEREN NED ELLER OP

I dag arbejder han som investment manager i CAPNOVA med rådgivning og investering i nye virksomheder. Selv tilskriver han ”sol, måne og stjerne” en del af æren for, at Boligportal.dk ikke blev kørt af banen i sin tid, hvor de bootstrappede hele vejen. Internettet var stadig ungt, og der manglede en professionel spiller på markedet. ”Vi lykkedes ved at være gode til at fokusere på udlejerne og på marketing ret tidligt. Var der kommet en spiller

med en million i ryggen, havde de kunnet køre os over,” lyder vurderingen. Ingen løvens hule Hos CAPNOVA fokuserer Steffen Boutrup Møller på opstartsvirksomheder inden for life Science og digitale forretningsløsninger. Ugentligt tikker adskillige henvendelser fra iværksættere ind, som vurderes på bl.a. team og markedsmuligheder.


15

INCUBA Magazine, nr. 15, 2018

”Det her er ikke Løvens Hule, hvor man får tommelfingeren ned eller op. Vi ser på, om der er muligheder i forretningsplanen. Skal der arbejdes med nogle ting, sender vi folk hjem med konstruktive kommentarer. Så kan det være, at de kommer igen og har arbejdet med det, hvorefter det begynder at ligne noget. Der er meget sparring i det.” Steffen Boutrup Møller råder nye iværksættere til at nå så langt som muligt så hurtigt som muligt, evt. via soft money, før de tager investorer ombord. Her er det vigtigt at sætte det rette team med de nødvendige kompetencer og få lavet et godt MVP (minimum viable product, red.), så man hurtigt kan få markedsfeedback. Når virksomheden har opnået nogle erfaringer og resultater, kan man tiltrække kapital for at accelerere udviklingen og væksten.

Spiller sammen med business angels CAPNOVA er et af fire statsligt godkendte innovationsmiljøer, der investerer risikovillig kapital i nye, innovative virksomheder i den tidligste fase. Her spiller de ofte sammen med det danske BA-segment, der får en erfaren samarbejdspartner. ”Vi vil helst lave investeringer sammen med andre investorer. I samarbejde med os har private business angels mulighed for at gå ind tidligt med et mindre beløb i begyndelsen og senere investere mere, når risikoen er lavere,” forklarer Steffen Boutrup Møller. Samtidig får private investorer adgang til en erfaren samarbejdspartner med aftalesæt og etablerede due diligenceprocesser, som følger gratis med


Hurtigere ekspansion Spørger man i dag, hvad en investor ville kunne have gjort for hans egen tidligere virksomhed, er han ikke i tvivl. ”Vi kunne være modnet hurtigere i vores tilgang til driften af virksomheden, og måske vigtigst kunne vi have ekspanderet hurtigere ift. marketing,” siger han og uddyber. ”En investor med et mere professionelt mindset end os tre glade skoledrenge kunne måske have medført, at Boligportal.dk i dag havde været i flere lande i stedet for at være et dansk og svensk fænomen. Det havde vi ikke overskuddet og modet til. Der havde vi nok brug for nogen, der kom med et skub og noget kapital. For forretningsmodellen kunne sagtens fungere i udlandet.”

• CAPNOVA er landsdækkende og har de seneste 10 år investeret i mere end 350 nye virksomheder med fokus på virksomheder inden for digital teknologi, gaming og foodtech. • Kan investere op til 6 mio. i et selskab. Det sker typisk som kapitalindskud, hvor CAPNOVA overtager en mindre ejerandel og samtidig tilfører lånekapital, som senere betales tilbage. Tilbyder desuden ekspertrådgivning, acceleratorprogrammer, netværk og hjælp med fundraising. • I Aarhus er CAPNOVAs afdeling en del af INCUBA Katrinebjerg. Selskabet har investeret i INCUBAvirksomheder som UNSILO, Nabto og Pleuratech. Læs mere på www.capnova.dk


17

INCUBA Magazine, nr. 15, 2018

Der er mange veje ind i Vækstfonden

skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist & kommunikationskonsulent

Finansieringsmulighederne er talrige i statens investeringsfond, Vækstfonden. Her henter nystartede virksomheder vækstkapital i form af alt fra lån og kautioner til storskala-ventureinvesteringer. Siden 2014 har over 300 iværksættere fået lån fra Vækstfonden. Navne som Lix Technologies, Billetto, Plecto, Labster, Plinthit, GoMore, AddiFab og Umbraco alle fået forskellige former for kapital fra den statslige finansieringsfond, der spiller en væsentlig rolle i det danske kapitallandskab. Som nystartet virksomhed kan det være en særlig udfordring at skaffe tilstrækkelig kapital til både udvikling og vækst. I mange tilfælde kan Vækstfonden være den brik, der får puslespillet til at gå op. ”Når iværksættere oplever, at de kan have svært ved at få finansiering i banken, skyldes det ofte en af følgende udfordringer: Enten kan virksomheden ikke stille nok sikkerheder for et lån, eller også kan virksomheden på grund af den korte historik ikke fremvise de nøgletal for salg og produktion, som normalt er nødvendig for at få et lån. I de situationer kan Vækstfonden hjælpe,” siger erhvervskundechef Søren Grønbæk Nielsen fra Vækstfondens iværksætterteam.

Ingen afgivelse af ejerandele Sammen med sin kollega Andreas Ørbæk Dam besøger han jævnligt forskellige iværksætter-hubs i Midtjylland for at give sparring på finansieringsmuligheder. Vækstfonden har en række finansieringstilbud målrettet unge virksomheder, der alle har til fælles, at de fungerer som supplement til finansiering fra private investorer og finansieringsinstitutter. Overordnet findes der to finansieringsmuligheder for nystartede virksomheder. • Vækstkaution til finansieringsbehov under 2 mio. kr. Her kautionerer Vækstfonden for finansieringen i banken. • Vækstlån til iværksættere. Lånet er på over 1 mio. kr. og ydes direkte fra Vækstfonden til virksomheden. Lånet giver mulighed for at indfri et vækstpotentiale uden at skulle afgive flere ejerandele. Rekordinvestering i år Ud over lånefinansiering har Vækstfonden et ventureteam, VF Venture, der investerer egenkapital direkte i innovative virksomheder med potentiale til at blive globale succeser. Her er beløbsstørrelsen typisk mellem 5 og 25 mio. kr. på


tværs af industrier med særligt fokus på it, cleantech, medtech og industriel teknologi. VF Venture gennemførte sin hidtil største investering i januar 2018, hvor den danske SMV Area9, der udvikler læringsteknologi, fik tilført 190 mio. kr. En fjerde mulighed er at rejse kapital gennem den række af danske investeringsfonde, som Vækstfonden har investeret i. Listen tæller fx Sunstone, Northcap, SEED Capital og Northzone, der alle leder efter virksomheder med stort vækstpotentiale. Kunder i bogen Vækstfondens finansiering til iværksættere er målrettet nystartede virksomheder, der allerede har produkter på hylderne og de første kunder i hus – men

som på grund af den korte historik har svært ved at skaffe finansiering til for alvor at trykke på speederen. ”Finansiering fra Vækstfonden kan for mange virksomheder være en løftestang til at få banken med, da den går ind og dækker den yderste – og mest risikofyldte – del af det samlede kapitalbehov,” lyder det fra Søren Grønbæk Nielsen.

FAKTA OM VÆKSTFONDEN

Virksomheder fra alle brancher i hele landet kan søge om finansiering fra Vækstfonden. Mulighederne inkluderer vækstlån til iværksættere, vækstkaution og venturekapital. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget virksomheder kan låne. • På Vækstfondens hjemmeside vf.dk kan du læse mere om mulighederne. Ønsker du en Vækstkaution, kontakter du blot din egen bank, som derefter står for ansøgning. Ønsker du derimod et lån, ansøger du via Vækstfondens hjemmeside. • Vækstfondens iværksætterteam er en fast del af rådgivningstilbuddet Pit-Stop for virksomheder i INCUBA.


19

INCUBA Magazine, nr. 15, 2018

Kort Nyt skrevet af Christian Bjerggaard Jørgensen Journalist & kommunikationskonsulent

Indretningsprojekt styrker samarbejdsmuligheder mellem virksomheder Sidste år søsatte INCUBA et større indretningsprojekt for at understøtte forskerparkens åbne miljøer og fællesarealer. Projektet gennemføres i samarbejde med design- og indretningsbureauet Artspot på tværs af INCUBAs tre lokationer og giver virksomhederne adgang til et varieret miljø med nye muligheder for at holde uformelle møder, netværke, fordybe sig i arbejdsopgaver eller bare hænge ud. Første fase står klar på INCUBA Katrinebjerg.

Prisbelønnet e-læring, Stanfordsamarbejde og offshore-industri En række nye spin-outs fra Aarhus Universitet er flyttet ind i INCUBA i løbet af årets første måneder, heriblandt Uniblender, Cercare Medical, Brincker & Georgakis samt Secata. Virksomhederne arbejder ind inden for områder så forskellige som e-læring, analyse af medicinsk billedmateriale, software til strukturanalyse i off-shore-industrien og IT-sikkerhed. Læs mere om de nye spin-outs på incuba.dk.

INCUBA deltager i Waterkant Festival I midten af juni samles iværksættere, investorer, mentorer, virksomheder m.m. over to dage i Kiel til startupfestivalen Waterkant. INCUBA er i år vært for sin egen camp, der bl.a. giver iværksættere og mentorer fra Danmark mulighed for kontakt til relevante tyske startups. Blandt temaerne for årets festival, der bl.a. byder på keynotes og workshops, er startup-kultur, mixed reality, fintech, games og uddannelse. Waterkant Festival finder sted fra d. 14.-15. juni 2018.


Stor interesse for at blive mentor

Startups pitcher i maj

En bred interesse for at hjælpe iværksættere på vej smitter af på INCUBA, som i øjeblikket oplever stor søgning til forskerparkens mentorteam. Her tilbydes virksomheder mentorforløb hos erfarne erhvervsprofiler og formidling af kontakt til potentielle medlemmer til advisory boards og bestyrelser. Mentornetværket voksede med 17 nye medlemmer i 2017 og tæller i dag 50 + erhvervsledere, specialister og tidligere iværksættere fra forskellige grene af erhvervslivet.

I efteråret samlede INCUBA de fire landsdækkende innovationsmiljøer samt Vækstfonden og gav fem startups 25 minutter hver sammen med investorpanelet. Den 24. maj lanceres et nyt format, hvor 10 skarpe startups får mulighed for at vise deres produkter frem og netværke med potentielle mentorer og investorer i uformelle rammer over en gin & tonic. Læs mere på incuba.dk.

INCUBA ny brandpartner på InnoOverblik INCUBA er fra april 2018 ny brand partner på Inno-Overblik.dk. Den digitale platform skaber overblik over det vidtvoksende danske startup-økosystem og leder iværksættere i retning af tiltag, der kan skabe værdi for deres virksomheder. Mere end 650 tiltag er oplistet i ca. 35 forskellige kategorier, fx acceleratorprogrammer, tilskudsordninger, business angel-netværk, seed-fonde mv.


Psst... kender du INCUBA Pier Venue, som ligger i hjertet af Aarhus? Med plads til op mod 100 personer fordelt på to plan med udsigt over havnefronten og Dokk1. INCUBA Pier Venue er den oplagte lokation for virksomheder og organisationer i forbindelse med større møder, workshops, kurser, foredrag eller receptioner.


INCUBA PIER VENUE Afhold dit næste arrangement i anderledes omgivelser i INCUBA Navitas - blandt iværksættere, forskere og studerende.

Har du spørgsmål til lokalet, eller vil du allerede nu booke dit næste arrangement, så send en mail til Camilla Dalsgaard Larsen på cdl@incuba.dk eller se nærmere på vores hjemmeside www.incuba.dk


RAMM E R F O R VÆKST O G I NNOVAT I O N

INCUBA Magazine nr. 15 2018  

INCUBA udgiver to gange om året et fysisk magasin med historier om innovation og entrepreneurskab i og omkring vore huse. Dette nummers tema...

INCUBA Magazine nr. 15 2018  

INCUBA udgiver to gange om året et fysisk magasin med historier om innovation og entrepreneurskab i og omkring vore huse. Dette nummers tema...

Advertisement