Daadkracht!

Page 1

H e t g l o s s y m a g a z i n e v o o r d e b i t e u r e n b e h e e r mei 2015

Zuurstof die zoetstof wordt al tien jaar wat leuks op je neus Anita Janssen in gesprek met de jarige job Stoom voor een Turks badhuis na wat schijnbewegingen ging iedereen akkoord


INHOUDCOLOFON 3

Editorial Gabriëlle van Luik

4 Dubbelinterview De schop onder mijn kont die ik nodig had 10 Favorieten Dingen die ons blij maken, heel blij! 11

Zuurstof die zoetstof wordt Meer dan tien jaar bij Gudo over de vloer

12

Feiten en zo Nuttige weetjes

13 Portret Cees Scholten 14 Portret Marga Warris 15 Portret Henk Knol 16 Lekker makkelijk Een smakelijke avond na een dag hard werken 17 Alwéér een afslag gemist... Remco legt uit 18 Analytisch bekeken De (potentiële) klant binnenstebuiten 19 Hebbes! ‘Al verdwijnt de debiteur nog zo snel, Daadkracht! achterhaalt hem wel’

20

Noem het een soort latrelatie Ruim 25 jaar vriendschap

21 22

4 16

Stom! Pittige dames Dominique en Novella

Genoeg stoom voor een compleet Turks stoombad! Mijn held

23 Leuke man De ‘man van’ stelt zich voor 24 (Ge)vangen Het belang van netwerken 25 Mise en place Laat je de kaas niet van het brood eten 26 The making of Samen werken aan een blad 27 Reacties en zo Roept u maar!

Hoofdredactie Gabriëlle van Luik (Daadkracht!) Irmgard Nieuwenhuis (INConcept) Tekst en tekstredactie Anita Janssen (ABC communicatie & mediaproducties) Gabriëlle van Luik (Daadkracht!) Art Direction en vormgeving Irmgard Nieuwenhuis, Henk Rinzema (INConcept) Fotografie Cover, P2, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23 Liesbeth van Asselt (STAP Fotografie) P4, 5, 6, 7, 8, 9 Henk Rinzema, P10, 19, 22 Irmgard Nieuwenhuis (INConcept) Drukwerk Cees Scholten (Drukcase)

19 21

Daadkracht! www.daadkracht.org INConcept www.in-concept.nl ABC communicatie & mediaproducties www.abcproducties.nl STAP Foto www.stapfoto.nl Drukcase www.drukcase.nl Aan dit nummer werkten mee Liesbeth van Asselt, Dominique en Novella Dokter, Erik-Jan Dokter, Gudo van Hal, Anita Janssen, Henk Knol, Irmgard Nieuwenhuis, Remco Oranje, Henk Rinzema, Cees Scholten en Marga Warris. Dank aan alle behulpzame en inspirerende mensen die hebben geholpen met het aanleveren van materiaal, het vinden van informatie en het geven van feedback.

2

DA A DKRACHT!

25


EDITORIALGABRIËLLE

mers zo frustrerend. Je doet je uiterste best om jouw deel van de afspraak na te komen en dan wordt er niet betaald. Het is ook lastig om het zakelijk te blijven zien en de emotie er buiten te laten. “Het kost zoveel negatieve energie”, hoor ik ook vaak. Heel begrijpelijk! Je wilt doen waar je goed in bent en geen tijd steken in dingen waar je niet mee bezig wilt zijn. Uiteindelijk wil iedereen de

BROOD OF GEEN BROOD DAN BEN JE JE ZOMAAR BEWUST VAN AL DIE EMOTIES

20 mei 2005. Daar

relatie met zijn klanten zuiver houden en vragen

stond ik, voor de

om betaling van je factuur past daar niet bij. Lees

draaideuren van de Ka-

ook vooral de pagina met reacties en zo voor

mer van Koophandel.

meer “frustraties” van ondernemers.

Met bonkend hart en klamme handen nam

Ook ik raak wel eens gefrustreerd. Omdat soms,

ik de eerste stap naar

ondanks alle inspanningen en energie die ik

het zelfstandig onder-

ergens insteek, resultaat uitblijft. En mijn klant

nemerschap. Adem in,

moet kiezen om gerechtelijk te gaan of de vorde-

billen bij elkaar en de

ring moet afboeken omdat een procedure te duur

deuren door... Een dag

wordt. Dat voelt als falen, terwijl het de debiteur

later had ik mijn eerste klant. Nu is het 2015 en

is die in gebreke blijft. Dat weer loslaten duurt

zijn we in a blink of an eye tien jaar en vele klan-

meestal wel even.

ten verder. Ik ken inmiddels het klappen van de zweep, ben volwassener in mijn vak en weet, nu

Ik heb geleerd dat mijn toegevoegde waarde juist

ik de verbazing voorbij ben, welke emoties een

is dat ik buiten de emotie kan blijven omdat het

niet-betalende klant teweeg kan brengen.

mijn relatie en mijn geld niet is. Ik ben niet te beroerd om, samen met opdrachtgever met de

Voor een gemiddelde zzp’er is e 500,00 heel veel

laarzen aan diep in de modder te staan en aan de

geld. Ik heb meegemaakt dat een klant bij mij

slag te gaan. En, al klinkt dit misschien vreemd,

aangaf echt dringend het geld nodig te hebben,

ervan kan genieten als ik merk dat ik voor een

het kon het verschil maken tussen die week wel

vaste klant minder uren werk. Yes, weer een aan-

of geen brood kopen. Wetende dat er ook kinder-

tal debiteuren opgevoed!

monden gevoed moesten worden, was ik heel erg blij toen de factuur binnen 3 dagen werd betaald.

Emoties, ze maken wat in ons los. Soms heel

De blijdschap van die klant vergeet ik nooit.

negatief en soms heel positief. Maar zeker nooit saai. Ik heb dan ook geen seconde spijt van mijn

“Een laat betalende klant voelt respectloos”, zei

beslissing om 10 jaar geleden die deur van de

iemand laatst tegen mij. Het is voor veel onderne-

Kamer van Koophandel ook echt te openen…

n

D A AD K R ACHT !

3


4

DA A DKRACHT!


ANITA JANSSEN PRAAT MET GABRIËLLE VAN LUIK OVER ONDERNEMEN, KEUZES MAKEN, NETWERKEN EN KLANTEN VINDEN. MAAR VOORAL OVER HET WAAROM VAN ONDERNEMEN. ‘ALLES HEEFT GELEID TOT WAT IK NU BEN.’

D A AD K R ACHT !

5


6

DA A DKRACHT!


Het lentezonnetje piept af en toe voorzich-

Haar klaterende lach

tig door het grijze wolkendek. In de auto

klinkt niet voor het

op weg naar Herberg Molecaten in Hattem

eerst. Het is zo her-

zit de sfeer er direct in. Dat is eigenlijk

kenbaar. Het schijnt

altijd zo. We zien elkaar regelmatig bij

iets typisch vrouwe-

bijeenkomsten van netwerkvereniging

lijks te zijn om een

DNO Zwolle 1. En soms bij een lunch, zoals

niet al te hoog tarief

vandaag. Verschil is dat er nu een opname-

te vragen. Belachelijk

apparaatje tussen ons in ligt.

eigenlijk.

Het is nog rustig als we binnen komen. Gabriëlle

Het is drukker ge-

bestelt een wijntje en een broodje zalm. Ik een

worden om ons heen.

broodje gerookte kip. We praten regelmatig over

Een familie viert

hoe het gaat en waar we als ondernemer tegen-

naast ons iets moois.

aan lopen. Maar er is ook veel wat ik niet weet.

Irmgard en Henk van

Zoals over waarom Gabriëlle 10 jaar geleden de

INConcept zijn buiten

keuze heeft gemaakt om voor zichzelf te gaan

mooie plekjes aan

werken.

het zoeken waar we

“Tijdens een beoordelingsgesprek hoorde ik dat

straks samen op de

ik een leidinggevende rol op de afdeling had.

foto moeten. Af en

Dat had ik niet in de gaten. Toen is het gaan

toe zien wij hen door

broeden. Een paar jaar later, weer tijdens een

de raampjes druk in

beoordelingsgesprek, kreeg ik te horen dat ik

de weer met het ver-

was uitgegroeid. Toen heb ik 1 dag in de week

slepen van de bloe-

ouderschapsverlof opgenomen om een bedrijf

men. Het is prachtig

te starten. Dan zat ik die dag achter de compu-

hier in de bossen van

ter te staren. Ik dacht er komt vanzelf wat, maar

Hattem. Vond jij het

dat gebeurde niet.

makkelijk om klanten

In april 2005 hoorde ik dat de afdeling waar ik

te vinden?

nog werkte, ging verhuizen naar Venlo. Dat was

“Nee, na die make-

de schop onder mijn kont die ik nodig had. Via

laars was er even

een kennis kon ik voor een makelaar aan de slag

niets. Toen heb ik de

die een aantal niet betalende klanten had. 20

krant gebeld. Het toeval wilde dat die journalist

mei 2005 zat ik bij de Kamer van Koophandel

net bezig was met een artikel over startende

en schreef Daadkracht in.”

ondernemers vanuit een uitkering. Het is een

Je had dus al direct een eerste klant. Juist in het

mooi artikel geworden met als kop: debiteuren

begin vond ik het ingewikkeld om aan klanten te

vragen om daadkracht. Dat werd gelezen door

komen. En om een tarief te bepalen. Had jij dat

Simon de Haas, groothandel in badkamers. Hij

niet?

belde mij en zei: “Ik ben op zoek naar daad-

“Erik-Jan had voor mij uitgerekend dat ik 30 euro

kracht.” Hij was mijn eerste grote klant. Ik

per debiteur moest vragen. Toen de gevreesde

mocht van hem acquireren onder zijn klanten.

vraag kwam, nam ik een hap lucht en zei: 20 euro

Zo werden zijn klanten ook mijn klanten.

per debiteur. Ik durfde geen 30 te vragen. Maar

In het begin is het wel moeilijk geweest om

toen ik bij een andere makelaar langs mocht ko-

klanten te vinden. Ik heb wel eens wanhopig

men, vroeg ik wel 30 euro per debiteur.”

een vriend opgebeld. Maar die zei alleen maar:

D A AD K R ACHT !

7


“Het komt wel goed.” Maar ik dacht alleen maar: “waarom ben ik hieraan begonnen?” Ik heb ook heel lang die onrust gehad of er wel weer een

bij een incassobureau. Daar is de liefde voor het

opdracht kwam. Dan

vak ontstaan. Ik heb gewoon al jong mijn plek

klaagde ik ook bij

gevonden. Later werkte ik bij een dochterbedrijf

René, mijn partner,

van de NS, de reisdochter. Dat was een leuke job,

over of het wel goed

ik controleerde de buitenlandse hotelfacturen.

kwam. Hij zei ook

Maar er gebeurde weinig op het gebied van de-

altijd: “Het komt echt

biteurenbeheer. Uit mezelf heb ik dat opgepakt,

goed.”

omdat ik het leuk vond. Later vond ik een baan in

“Dat vertrouwen

Zwolle, weer als debiteurenbeheerder.

moet je krijgen.

Ik kan slecht tegen onrecht. Je koopt iets en

Achteraf had ik

betaalt niet, dat klopt niet. Het is ook het contact

geen andere keuzes

met mensen. Ik mag graag een lach in het ge-

gemaakt. Alles heeft

sprek verwerken. Als het geld binnenkomt, ben

geleid tot wat ik nu

ik soms blijer dan mijn klant. Ik ga daar wel ver

ben. Zo weet ik nu

in. Ik zoek op het internet, bel met buren, bel

dat januari en febru-

met de mobiel van gezinsleden. Ik doe veel om in

ari rustige maanden

contact te komen met de debiteuren.”

zijn. In het begin

Ik vind het niet leuk om achter mijn geld aan te

dacht ik altijd in die

moeten bellen. Ik voel me dan best geremd. Hoe

maanden dat ik een

ervaar jij dat?

baan moest gaan

“Ik heb het zelf ook wel eens gehad. Ik heb ge-

zoeken. Nu focus ik

beld, gemaild. Ik vond het echt vervelend en ik

mij in die maanden

had een knoop in mijn onderbuik. Ik wist ineens

gewoon op andere

wat mijn klanten moeten voelen. Ik heb het uit-

dingen.”

eindelijk moeten overdragen aan een incassobu-

Dan ga je bijvoor-

reau. Natuurlijk was ik de klant kwijt. 3 maanden

beeld een magazine maken? En dan volgt weer

later was hij failliet. Had ik niet gehandeld, was ik

haar klaterende lach.

mijn geld kwijt geweest. Door deze ervaring weet ik heel goed wat mijn klanten doormaken.”

Ik zat op de havo en daar hadden we een themaweek over journalistiek. Toen wist ik wat ik wilde

We kennen elkaar via DNO. Hoe belangrijk is net-

gaan doen. Waarom heb jij voor debiteurenbe-

werken voor jou?

heer gekozen? Ik heb het je nooit gevraagd, maar

“Netwerken is belangrijk, en het netwerk onder-

vraag het me soms wel af. Het lijkt zo’n stoffig be-

houden ook. Wat ik veel lastiger vind, is acquisi-

roep. Dat past helemaal niet bij je persoonlijkheid.

tie plegen. Dat ik mezelf moet verkopen.”

“Ik vond school verschrikkelijk. Ik heb daarom

De meeste klanten komen via via. Ik adverteer

een opleiding gekozen die zo kort mogelijk was.

eigenlijk nooit.

Dat was receptioniste. Ik was 18 en wilde aan het

“Ik heb ook het idee dat dat veel geld kost, maar

werk. Via het uitzendbureau kreeg ik een baantje

weinig oplevert.”

8

DA A DKRACHT!


GABRIËLLE VAN LUIK is geboren op 3 juli 1969. Ze is het jongste kind in een gezin met 2 kinderen. Al jong was ze werkzaam in de financiële sector. Eerst bij een incassobureau en later als debiteurenbeheerder. Sinds 20 mei 2005 is ze zelfstandig ondernemer en opereert onder de naam Daadkracht!. Haar kracht ligt in haar rake manier van benaderen van debiteuren. Sinds 2014 houdt ze kantoor in het 2Connext-pand aan de Dokter van Deenweg in Zwolle. Ze is uitgever van dit magazine. www.daadkracht.org ANITA JANSSEN, geboren op 9 juli 1970 als jongste in een gezin met 3 kinderen. Na de School voor Journalistiek volgde een soloreis door Zuid-Amerika. Terug in Nederland vond ze haar eerste baan bij RTV Drenthe. Daarna volgden in Hilversum de AVRO, KRO en NCRV. Sinds 2003 is ze zelfstandig ondernemer onder de noemer ABC communicatie & mediaproducties. Ze werkt als communicatieadviseur en maakt bedrijfsfilms. www.abcproducties.nl

Ik geloof in vertrouwen en kennen.

“Daar verbaas ik me nog iedere dag over. Het

“En gunnen.”

gevaar is wel dat je niet zo maar terug kan in

Maar dat moet je opbouwen. Ik ben net als jij klein

loondienst.”

begonnen. Ik wilde niet meer heen en weer rijden

Klopt. Ik heb nu een klant waar ik iedere week

naar Hilversum waar ik werkte voor verschillende

naartoe ga. Maar ik heb er een half jaar over

omroepen. Ik schreef in Zwolle al voor een huis-

gedaan om daaraan te wennen. Het is voor het

aan-huis blad. Het bureau dat dit blad opmaakte,

eerst in mijn 12 jaar als ondernemer, dat ik zo’n

merkte op dat ik kon schrijven. Zo kreeg ik meer

langlopende opdracht heb.

opdrachten. Toen er om facturen met BTW werd

“Hoe lang kennen we elkaar nu?”

gevraagd, heb ik er werk van gemaakt.

Vanaf DNO, een jaar of 7?

“Ben jijzelf ook gegroeid door het ondernemen?”

“Dat we dit dan toch allemaal niet van elkaar

Ja, het heeft veel gedaan met mijn zelfvertrouwen.

wisten.”

n

D A AD K R ACHT !

9


DINGEN OM BLIJ VAN TE WORDEN HEEL ERG BLIJ!

SNORREND IN DE MIDDAGZON Jaloersmakend. Zo ontspannen en tevreden kan ze op de bank liggen. Haar pootjes onder haar kopje gevouwen en zich van geen kwaad bewust. Ze hoort zo bij mij. Dotje. Voor geen goud te koop. Maar in elk dierenasiel wachten talloze lieve katten op een nieuwe baas.

PRONKSTUK

Op zoek naar een fraai item voor op onze kleurrijke eettafel zochten we contact met kunstenares en vriendin Jeanette Hoekstra. Na een sessie kletsen en schetsen ontwierp en maakte zij deze geweldige fruitschaal voor ons. Prijs op aanvraag www.jeanettehoekstra.nl

ROZIG Mijn all time favorite! Zo heerlijk om met een fris glas fruitig vocht een zwoele zomeravond in te gaan. Zakt de zon dan ver achter de horizon dan resten ons rozige blossen van het sprankje alcohol. 0,75 ltr I Frari, www.televino.de e 3,95 excl. bezorgkosten

GET IN THE BAG! NO YOU GET IN THE BAG! De tassen van Gabs maken gelukkig! Er kan altijd net weer wat meer in wanneer je de tas uit elkaar vouwt. Lekker kittig aan je arm en verkrijgbaar in alle denkbare kleuren. En sterk! Heel erg sterk! Gabs tassen zijn er vanaf e 89,95 www.gabs.it

WAT JE ZEGT BEN JE ZELF Manifesto Eau de Parfum bevestigt ieder facet van een dynamische persoonlijkheid. Voor vrouwen die hun leven ieder moment vormgeven. Zij creĂŤren hun eigen persoonlijke codes, laten hun bestaan niet versuffen en leven altijd zonder restricties... Dat belooft wat! Yves Saint Laurent Manifesto, 30 ml eau de parfum www.douglas.nl e 67,00

10

DA A DKRACHT!


ZUURSTOF DIE ZOETSTOF WORDT AL MEER DAN TIEN JAAR WAT LEUKS OP JE NEUS

De relatie. Waar begint een relatie? Bij vertrouwen. Een verfijnde chemie binnen verstandhouding. Zuurstof die zoetstof wordt. Het mooie gezicht met de belangrijke ogen tot kunst te verheffen. De kunst en de lijst. Dat is onze verstandhouding. Geen kunst aan, het IS de kunst. Die we samen verstaan. GabriĂŤlle en ik.

GUDO VAN HAL, geboren op 20 maart 1959 als jongste in een gezin met 3 kinderen. Sinds 1980 werkzaam in de optiek en 13 april 2002 een zelfstandig bedrijf gestart onder de naam GUDO oogmode. Zelfstandig in de allerletterlijkste zin van het woord. www.gudo.nl

D A AD K R AC HT ! .

11


FEITENENZO

Betaalgedrag van landen in Noord-Europa is veel beter dan in Zuid-Europa. Facturen met een betalingstermijn van 14 dagen worden sneller betaald dan facturen met een termijn van 30 of 60 dagen.

Geld is net vet.

van beide genoeg, maar altijd op de verkeerde plaats. Geld moet rollen, bij voorkeur mijn kant op. Ik heb iemand E1000,- geleend voor plastische chirurgie. Nu weet ik niet meer hoe hij eruit ziet!

Mensen plaatsen debiteurenbeheer in het kakhuis in de tuin. Onterecht! Het hoort in huis. Theo van Aken

Als je het geld van de eerste iPod op zak had gehouden en daarvan Apple-aandelen had gekocht, had je nu $25.163,43 aan aandelen gehad. Een goede relatie met de beslissers in de organisatie zorgt voor snelle betalingen. De debiteur is je klant, behandel hem met respect!

12

DA A DKRACHT!


PORTRETCEESSCHOLTEN

ZE VALT MIJ NIET LASTIG Gabriëlle zei tegen mij: “Laten we een test doen. Ik bel je debiteuren na en dan kijk je hoe dat bevalt.” Na die test heb ik direct ja gezegd tegen haar diensten. Ik ben mede-eigenaar van Regiolokaal, een magazine over de mens achter de ondernemer. Bedrijven die in ons magazine staan, vergeten ook wel eens de factuur te betalen. Om daar bovenop te zitten is het minst leuke gedeelte van het hebben van een magazine. Bovendien gaat het meespelen in de relatie die je opbouwt met je adverteerder. Gabriëlle haalt dit pijnpunt weg. Ze waarschuwt mij als er een herinnering de deur uit moet en als er dan nog niet is betaald, dan gaat zij bellen. Ze valt mij niet lastig met hoe vaak ze belt of hoe ze het aanpakt. Ze luistert en gaat prettig met iedereen om. Ze ontzorgt mij. Misschien zijn het wel de vreemde ogen die dwingen…

n

CEES SCHOLTEN is 45 jaar en getrouwd met Joyce, samen hebben zij 2 prachtige dochters. Verschillende marketing- en verkoopopleidingen afgerond waaronder Nima A. Als commerciële netwerker bij verschillende organisaties gewerkt in de sales en marketing en sinds 2006 zelfstandige in de grafische sector. Heeft een eigen uitgeverij, is eigenaar van Drukcase en mede-eigenaar van Regiolokaal. www.drukcase.nl

D A AD K R ACHT !

13


PORTRETMARGAWARRIS

ZIJ NEEMT ONS WERK UIT HANDEN Wij zijn als accountantskantoor altijd betrokken bij het wel en wee van onze cliënten. Wij lossen graag complexe vraagstukken op fiscaal, financieel en organisatorisch gebied op. Ons motto is niet voor niets: “Zodat u kunt ondernemen”. Wij vinden het belangrijk dat de ondernemer vooral bezig kan zijn met waar hij goed in is. Omdat deze betrokkenheid weleens lijnrecht tegenover goed debiteurenbeheer staat, laten wij ons graag bijstaan door een ter zake deskundig persoon. Die hebben wij gevonden in de persoon van Gabriëlle van Luik van Daadkracht!. Zij neemt ons werk uit handen. Debiteurenbeheer is een vak. Gabriëlle verstaat dat vak als geen ander. Zo kunnen wij ons blijven focussen op waar wij goed in zijn. Wij ervaren de samenwerking met Gabriëlle als bijzonder prettig en gaan uit van een voortzetting van deze goede en langdurige samenwerking.

n

MARGA WARRIS, geboren op 16 augustus 1965 als jongste in een gezin met 2 kinderen. Na de havo gelijk aan het werk gegaan in de accountancy, in combinatie met werken en avondstudies. Is sinds 2010 mede-vennoot bij Aarnink Accountants + Adviseurs, waar ze samen met Niek Rerink (fiscaal jurist) en Alfons Havekes (accountant) als Register Payroll Professional het team aanstuurt en relatiebeheerder is voor een deel van de cliënten. www.aarnink-aa.nl

14

DA A DKRACHT!


PORTRETHENKKNOL

DE EERSTE HANDDRUK VOELDE GOED Ergens begin 2008 belde Gabriëlle mij op omdat ze van Debiservice had gehoord en kennis wilde maken. Wat zij niet wist, is dat wij rond die tijd op zoek waren naar een coördinator debiteurenbeheer die onze medewerkster tijdens haar zwangerschapsverlof kon vervangen. Gelijk vanaf de eerste handdruk voelde het van beide kanten goed, en wisten wij dat we een vervanger hadden gevonden. Debiservice International biedt telefonisch debiteurenbeheer aan middelgrote en grote organisaties waarbij internationaal beheer een specialisme is. Een team van freelance beheerders logt vanuit eigen werkplek in op onze beheerapplicatie en belt de debiteuren van onze opdrachtgevers na. Gabriëlle was aanspreekpunt voor zowel onze klanten als de freelancers en heeft dat 2 keer prima gedaan. Dat de samenwerking ons beide goed bevalt, blijkt wel uit het feit dat Debiservice Gabriëlle regelmatig inhuurt om op locatie van de opdrachtgevers te helpen bij het beheer en oplopende disputen. Maar ook om samen het creditmanagement bij organisaties neer te zetten. Haar kennis van ons systeem en opdrachtgevers komt keer op keer van pas.

n

HENK KNOL geboren op 25 november 1957, getrouwd en vader van 2 kinderen. Na studie carrière gemaakt als financieel expert. Vanuit laatste baan als financieel directeur in 2000 gekozen voor zelfstandig ondernemerschap. In 2007 Debiservice BV gekocht en afgelopen jaren uitgebouwd tot betrouwbare partner van vele opdrachtgevers in MKB. www.debiservice.nl

D A AD K R ACHT !

15


NA EEN DAG HARD WERKEN ZO HEERLIJK OM A AN TAFEL TE GENIETEN!

VOORCOURGETTESOEP

HOOFDSPINAZIESALADE

4 grote uien, 2 courgettes, een pakje kruidenroomkaas en anderhalve ltr kruidenbouillon. Meer heb je niet nodig voor deze heerlijke en gemakkelijke soep. Snij de uien en courgette fijn en bak deze even aan in een pan tot ze glazig zijn. Bouillon erbij en 15 minuten doorkoken. Op het laatst roer je het pakje kruidenkaas erdoor en voilá! Extra lekker met gerookte zalmsnippers erdoor.

Hoe simpel kan het zijn. Hussel gewassen bladspinazie met al je favoriete ingrediënten. Walnoten, geitenkaas, cranberry’s, gerookte kip, gegrilde paprika. You name it! Maak een zachte dressing van extra-vierge-olijfolie, wittebalsamico-azijn, honing, wat zeezout en verse zwarte peper en besprenkel de salade. Serveer met toast en een dipje van goede olijfolie met wat zeezout.

TOETBOSVRUCHTENIJS

KOFFIEAPPELTAART

400 gr diepvriesfruit (bosvruchten), 175 gr fijne suiker, een halve citroen en 275 ml slagroom. That’s it. Klop de slagroom tot deze zachte pieken heeft en pureer in een keukenmachine het fruit samen met de suiker en het sap van de halve citroen. Spatel de slagroom en vruchtenmoes voorzichtig door elkaar, schep het mengsel over in een diepvriesdoos die je goed kunt afsluiten en plaats deze plm. 3 uur in de vriezer.

Nodig: 90 gr boter, 2 el paneermeel, 1 kg stevige appels, 3 citroenen, 2 eieren, 90 gr suiker, 90 gr bloem, beetje bakpoeder en snufje zout. Verwarm de oven voor op 180 0C en vet een springvorm (20 cm) in. Bestrooi deze overal licht met paneermeel. Schil de appels, maak blokjes van plm 1 cm en rasp de citroenen. Smelt de boter samen met de citroenrasp en hussel daarna álle ingrediënten goed door elkaar. Stort alles in de vorm en bak af in ca. 1 uur.

16

DA A DKRACHT!


alwéér een afslag gemist... achterhalen. Maar ik denk dat ik van alle omgereden kilometers een maand lang gratis kan rijden. Sinds enige tijd hebben Gabriëlle en ik weer meer contact met elkaar door de netwerkclub Business Open, en je raadt het al: ik maak weer iets meer kilometers. Als de dag van gisteren herinner ik mij dat er een reorganisatie op komst was bij ons bedrijf en dat Gabriëlle me belde en vertelde dat ze voor zichzelf ging beginnen. Ze moest alleen nog een 15 jaar geleden werd ik de collega van Gabriëlle bij Guilbert Nederland (het huidige Office Depot). Ik werkte daar in een salesfunctie en Gabriëlle als medewerkster debiteurenbeheer. Gabriëlle en ik hadden vaak contact met elkaar over het betaalgedrag van sommige relaties. Uiteraard hadden we last van wat gezonde spanning over de verdeling van de werkzaamheden. Over wie de klant belde en wanneer er een leveringstop moest worden geactiveerd. De vasthoudendheid en de punctualiteit van Gabriëlle waren opvallend en soms beangstigend. Welk smoesje ik ook verzon, zij had haar administratie strak geregeld en ik kwam er niet mee weg om het maar even te laten voor wat het

naam verzinnen. Ze had besloten om een wedstrijdje uit te schrijven. Uiteraard vroeg ze mij ook of ik nog een naam voor haar bedrijf wist. Binnen 3 seconden zei ik: “Daadkracht”! Vanaf dat moment was de strijd beslist. Er past namelijk geen betere naam bij Gabriëlle dan deze. Ik ben er nog steeds trots op dat ik haar hiermee heb geholpen. Gabriëlle, ik geef je een dikke kus om je te feliciteren met de afgelopen 10 jaar, een stevige handdruk ter ere van je daadkracht en een diepe buiging van respect voor wat je de afgelopen periode met je bedrijf hebt gepresteerd. Ik vind het topklasse. Ga zo door en geniet! Voor altijd een fan… Liefs, Remco

n

was. Deze zakelijke discussiepunten werden altijd snel overweldigd door haar gevoel voor humor. De keren dat ik op de snelweg door toedoen van Gabriëlle een afslag heb gemist, zijn niet meer te

REMCO ORANJE, geboren op 17 augustus 1967 te ’s-Gravenhage. Hij is na zijn atheneum 2 jaar lang professioneel rolhockeyer geweest in Salerno (Italië). Na een verplichte periode in het Nederlandse leger werd hij verliefd op het salesvak. Op dit moment is hij actief in de sales bij Jalema. Recent heeft hij zijn HBO Bedrijfskunde nog afgerond.

D A AD K R ACHT !

17


ANALYTISCHBEKEKEN

HOE MIJN POTENTIËLE KLANT IN ELKAAR ZIT NATUURLIJK WERK IK GRAAG VOOR ELKE

de slag, een uur of 6 ben ik al snel bezig. Maar een

ONDERNEMER DIE TE MAKEN HEEFT MET TE LAAT

week later ziet Piet toch al flink wat geld binnenko-

BETALENDE KLANTEN, MAAR ALS IK DAN TOCH MAG

men, dat gaat goed. En nog een maand later merkt

DROMEN, WERK IK HET LIEFST VOOR EEN BEDRIJF

Piet dat het geld gestaag blijft binnenkomen en dat

MET EEN FORSE FACTURENSTROOM. MAG IK JE

de uren die ik in rekening breng minder worden.

MEENEMEN IN MIJN DROOM?

De klanten lijken te merken dat ze sneller moeten betalen. En het mooiste van alles, dat waar Piet toch

Graag wil ik je voorstellen aan Piet Slager, eigenaar

een beetje bang voor was: geen klant die zich aange-

van groothandel Bijzonder die mooie producten

sproken heeft gevoeld.

levert aan bedrijven in heel Nederland. Bijzonder is heel hard gegroeid de afgelopen jaren en inmiddels

Heb je een beetje een beeld bij mijn droom?

heeft Piet een team van 15 mensen die zich ook met

Misschien ken je mijn droomklant wel. Als dat

hart en ziel inzetten voor Bijzonder.

zo is, wil ik hem of haar graag ontmoeten. Ik vul

Piet is druk, heel druk. Dagelijks komen er nieuwe

mijn werkweek graag met een aantal klanten als

aanvragen binnen en eigenlijk heeft Piet geen tijd

Piet Slager, aangevuld met werkzaamheden voor

om te checken of de facturen betaald worden, laat

zzp’ers en mkb’ers die misschien nog niet de

staan om klanten na te bellen die te laat betalen.

omvang van Piet Slager hebben, maar wel laat be-

Maar Piet ziet wel dat het saldo op de bank niet zo

talende klanten hebben. Die combi is heerlijk.

hoog is als je op basis van de behaalde omzet zou verwachten. En Bijzonder moet binnenkort investeren en Piet weet dat de bank niet zo maar geld uitleent. Hij weet dat de bank zal vragen: “Hoeveel geld heb je uitstaan onder je klanten?” Piet gaat nadenken en snapt dat er iets moet gebeuren. Eerst gaat hij binnen zijn eigen team kijken. Het meest logisch is Arjan van de boekhouding. Alleen lijkt hij last te hebben van telefoonangst, dat is niet handig. Mirjam dan van het secretariaat? Die werkt parttime en is al druk genoeg. “Dan maar eens informeren in mijn netwerk”, denkt Piet. “Er zijn vast meer ondernemers die hier tegenaan lopen.” En ja hoor, al snel komt de tip om eens contact op te nemen met Gabriëlle van Luik van Daadkracht! Een daadkrachtige dame die blij wordt van lijsten met openstaande posten. Het contact is snel gelegd en het gesprek voelt goed. Binnen een week kan ik aan

18

DA A DKRACHT!

n


ALS DEBITEURENBEHEERDER BEN JE AF EN TOE NET EEN SHERLOCK HOLMES (OKÉ, ALS IK EERLIJK BEN MEER EEN WATSON). DE MEESTE DEBITEUREN ZIJN VAN GOEDE WIL EN OOK MAKKELIJK TE BEREIKEN. HELAAS ZIJN SOMMIGE DEBITEUREN VAN MINDER GOEDE WIL EN BEANTWOORDEN ZE HUN TELEFOON NIET, LIJKEN ZE ONVINDBAAR EN DE POST KOMT ONBESTELBAAR TERUG. HOE PAK JE DAT AAN…

Ik probeer altijd de debiteur telefonisch te

werken. Mooi zo, een telefoontje om het e-mail-

bereiken, neemt hij niet op dan spreek ik een

adres te achterhalen is zo gepleegd. Vervolgens

voicemail in. Soms heb ik wel eens het idee dat

een berichtje sturen en als gebeten reageert

debiteuren niet opnemen omdat ze mijn num-

men dan ineens wel: of ik ze niet op dat e-mail-

mer herkennen. Geen probleem, genoeg mobiele

adres wil lastig vallen. Het contact is wel gelegd

telefoons van gezinsleden die ik mag gebruiken.

en betaling is dan nog een kwestie van tijd. Blije

Altijd weer leuk hoe verbaasd de debiteur is als

klant verzekerd. Maar ja, dat zijn de debiteuren

hij opneemt en mij aan de lijn heeft: *Surprise*

die op social media zichtbaar zijn.

Ik ben ook zeker niet te beroerd om in de avond-

De groep die overblijft, is het lastigst. Ze rea-

uren te bellen of op zaterdag, dat verwachten

geert niet en heeft geen openbare profielen. Dat

mensen ook niet.

is een uitdaging. Toch weer het internet op, en

AL VERDWIJNT DE DEBITEUR

En eerlijk is eerlijk,

zoeken naar de telefoonnummers van buren.

NOG ZO SNEL, DAADKRACHT!

soms doe ik mij voor

Zonder te vertellen waarom je ze zoekt, geef je

als iemand anders.

aan dat post terugkomt en je ze niet kunt berei-

Als men niet op mijn

ken. Mensen vertellen graag en veel. En zo kom

A C H T E R H A A LT H E M W E L

verzoeken reageert, doe ik alsof ik een poten-

je erachter of iemand nog ergens woont. Soms,

tiële klant ben. Ik stuur een e-mail dat ik info

als de debiteur in de buurt van Zwolle woont,

wil en verzoek om mij te bellen. Vreemd genoeg

ga ik zelf op zoek. Persoonlijke benadering kost

reageert men dan vaak wel. Maar ja, dat zijn de

veel tijd, maar is heel effectief.

debiteuren die nog makkelijk te vinden zijn.

En toch, ondanks alle tijd en energie die je

Bij de debiteuren die niet zo makkelijk te vin-

ergens insteekt, is er geen garantie tot succes.

den zijn, ga ik op zoek op het internet. Ik begin

Ook niet als de debiteur gevonden is. Het

mijn zoektocht op social media, daar is bijzon-

bekende kalekipverhaal. Dat is wel eens

der veel te vinden. Bij particulieren staat bij-

frustrerend. Gelukkig lukt het in de meeste

voorbeeld vaak bij Facebook of Twitter waar ze

gevallen wel om betalingsafspraken te maken.

D A AD K R ACHT !

n

19


NOEM HET EEN SOORT LATRELATIE INConcept verzorgt al 10 jaar ‘het gezicht’ van

een steuntje in de rug moest bieden. Hoofdstuk 2 is al 2 jaar

Daadkracht! Bij elke nieuwe bril werd het logo

een feit. Feesten organiseer een BBQ met giga-hot-tub. Wie

opnieuw ontworpen en werden huisstijlitems en

zegt dat iedereen die komt elkaar moet kennen? Vluchten

website in de nieuwe stijl vormgegeven. Daar

kan niet meer zonder fatsoenlijke presentatieavond, met

ging natuurlijk wel eerst grondig ‘werkoverleg’ aan vooraf. Met een hapje en een drankje (als het even kon, werd er ook samen gekookt en gegeten) in de late uurtjes, om alle ‘details’ door te nemen.

tenminste 3 voorstellen van niveau, géén Uitvlucht! met de vriendenclub die stamt uit het VK(vóór kinderen)-tijdperk. Tranen delen die vloeiden bij verlies of geluk. Volledig

Doorgaans was het werkoverleg met een half

doorslaan in plannen en ideeën die nooit uit te voeren zijn.

uurtje gebeurd, rap daarna kwamen de Kolonisten

Voor intimi Slipklap, EddyEddy, koerekoere, oink oink. Avon-

van Catan óf een pak spelkaarten op tafel. Het

den lang klaverjassen met je billenmaatje en verzakende

werk was gedaan en het was tijd voor de vriend-

mannen. Gebeurtenissen huwelijken (6), scheidingen (2),

schap die Erik-Jan, Gabriëlle, Henk en Irmgard al

verlies (8), vrijgezellenfeesten (3), geboortes (36), jubilea (4),

meer dan 25 jaar hebben. Een vriendschap die

verjaardagen (op de kop af 524), verhuizingen (6), wisseling

niet zo vanzelfsprekend begon... De dames zagen

van werk (10). Passie delen voor koken (hoe culinair kun je

elkaar, bij het eerste treffen op de badminton, helemáál niet zo zitten... Maar die vriendschap is inmiddels de basis van veel. Héél veel.

Samen op vakantie met plastic bekertjes en natte watjes op de oren naar Mallorca. Tientallen oud-en-nieuwavonden de restanten van de kerstpakketten (enig idee hoeveel

patat eten?) Hobby’s, al dan niet gezamenlijk koken, lezen, organiseren (met name feesten), reizen, sporten, theater, muziek. Samen klussen ook als het weer minder is. Elkaar soms confronteren en tóch vrienden blijven. Verhalen over je ouders en de omgang daarmee delen. Gieren van de lach. Elkaar accepteren

n

ragout -met bijbehorende ragoutbakjes- een mens te verstouwen krijgt met de feestdagen?) dienden als voedselvoorraad voor de avond en nacht. Talloze pogingen tot afvallen Atkins, Sonja, hongeren, HMV, shakes, sporten (en onderschat acupunctuur niet!) moesten resulteren in het boek ‘Dikke vriendinnen’ dat voor iedereen die de afval-goeroes zat is,

20

DA A DKRACHT!

HENK RINZEMA en IRMGARD NIEUWENHUIS zijn al bijna 30 jaar partners en hebben elkaar leren kennen op het Cibap in Zwolle. Ze hebben 2 geweldige zonen en wonen en werken in Wijhe waar Irmgard bijna 19 jaar geleden INConcept is gestart. In 2008 is Henk bij de zaak ingestapt en in dat jaar is er ook een professionele studio gebouwd. INConcept verzorgd visuele communicatie in de breedste zin van het woord. www.in-concept.nl


TWEE BLOEDJES VAN MEIDEN ZIJN HET, DOMINIQUE (17) EN NOVELLA (15). ‘DOCHTERS VAN’ EN POSITIEF PITTIGE DAMES MET EEN MENING. DE ÉÉN STAAT OP DE SPRINGPLANK NAAR HET VOLWASSEN LEVEN OP EEN UNIVERSITEIT EN DE ANDER DARTELT NOG LEKKER ROND (ALS HAAR ENKEL HAAR NIET IN DE STEEK LAAT) OP HET VWO. NET ALS BIJ ZOVEEL OPGROEIENDE JONGEREN IS HET LEVEN DE ENE KEER ÉÉN EN AL FEEST EN BUBBELS EN HET ANDERE MOMENT BREEK JE JE HOOFD OVER BELANGRIJKE VRAAGSTUKKEN. DAT ZE BEVOORRECHT ZIJN ZIEN ZE WEL. IN HUN JONGE LEVEN HEBBEN ZE AL VEEL VAN DE WERELD KUNNEN ZIEN. ‘AUSTRALIË, ITALIË, AMERIKA: HERE WE COME!’ MAAR MOGEN ZE ÉVEN DUIDELIJK MAKEN DAT HET NIET ALTIJD ROZENGEUR EN MANESCHIJN IS? ‘PARDON ZEG! HET LEVEN IS NIET ALLEEN MAAR FACEBOOK! (DUH!)’

NOVELLA

30-seconden-droognagellak die na 30 minuten nog niet droog is dat mijn voeten alleen groeien als ik net nieuwe schoenen heb

mijn zwakke enkels! dat ik doordeweeks geen cola mag

voeten die soms zó koud zijn dat de douche pijn doet dat ik volgend jaar nog steeds vakken moet volgen die ik toch niet kies

mensen die credits nemen voor mijn grap

DOMINIQUE

de chronisch lege fles crèmespoeling

mensen die mij schattig noemen (kan je nou niets originelers verzinnen?)

eeuwige tegenwind

leraren die geen complimentjes kunnen geven films die slecht eindigen mensen die met volle mond praten

koude voeten in bed

D A AD K R ACHT !

21


Genoeg stoom voor een compleet Turks stoombad Het begon met een mooi, gemeenschappelijk

Dan moest ik toch echt juridische stappen gaan

doel: 5 jonge ondernemers die een sociale onder-

ondernemen, dat had ik tenslotte beloofd. Een

neming voeren. 2 van ons gingen op werkbezoek

week later kwam ik een collega-zzp’er tegen die

naar Zuid-Afrika. Omdat ik de enige was met

mij Daadkracht! tipte: “Ze werkt ook op basis van

geld op zijn rekening, schoot ik de reis voor. Ik

no cure no pay.” Dezelfde dag heb ik haar gebeld

scheurde een vel uit mijn notitieblok waarop ik

en het klonk goed. Eenmaal aan de slag nam de

het bedrag schreef. De anderen zetten allemaal

ellende alleen maar toe, en haalden de 4 heren

hun handtekening voor akkoord. De reis was

nog een paar keer gemeen uit met leugens. Ik

fantastisch; we hebben genoten en we deden

kan er zo weer boos om worden. Gelukkig kon ik

waar we voor kwamen. Na terugkomst zou

mij uitleven op Gabriëlle zonder daarmee mijn

meteen worden terugbetaald. Dit gebeurde niet.

positie richting de heren te verspelen. Zij liet me

Omdat mijn visie op het sociale van de onder-

even gaan en pakte het vervolgens weer volledig

neming anders bleek dan die van de rest verliep

rationeel en doelgericht op. Heel fijn, want van de

ook de verdere samenwerking niet soepel. Uitein-

stoom uit mijn oren kon ik inmiddels een com-

delijk stapte ik eruit. Maar mijn geld had ik nog

pleet Turks stoombad voorzien.

steeds niet terug.

De mannen schakelden een advocaat in. Ze vergaten haar wel even te vertellen hoe het écht in

2 jaar lang heb ik regelmatig acties ondernomen

elkaar zat, dat heeft Gabriëlle haar haarfijn uitge-

om mijn geld terug te krijgen. Eerst een paar

legd. Dit kon ze onderbouwen met alle bewijsma-

reminders, daarna een paar telefoontjes, wettelij-

teriaal. Het inmiddels verfrommelde notitieblaadje

ke rente toegevoegd, nog maar eens een remin-

van 2 jaar geleden kon ik gelukkig terugvinden en

der, aangegeven dat bij niet betalen juridische stappen ondernomen zouden worden. Niks... De stoom kwam ondertussen uit mijn oren.

kwam goed van pas. Na een goed gesprek met Gabriëlle heeft de advocate de mannen geadviseerd het door ons voorgestelde bedrag te betalen. Na nog wat schijnbewegingen, gingen uiteindelijk alle 4 de partijen akkoord. 2 daarvan hebben zich keurig gehouden aan de betalingsregeling. De andere 2 zijn gedagvaard. Zoals ik je al in chocoladeletters heb laten weten: Gabriëlle bedankt! Je bent een HELD.

22

DA A DKRACHT!

n


LEUKEMAN

NAAM Erik-Jan Dokter BEROEP ’man van’ en lean en scrum coach

binnen de Belastingdienst GEBOREN Breda MOEDER huisvrouw VADER gepensioneerd metaalbewerker OPLEIDING kleuterschool,

lagere school, havo, MEAO, HEAO en wat er daarna nog allemaal kwam GETROUWD MET Gabriëlle van Luik VADER VAN Dominique en Novella TROTS OP dat ik als niet-techneut toch heel wat zelf doe Daar sta je dan. Het voelt vreemd om je als Leuke Man van Gabriëlle van Luik te presenteren. Ik zie mezelf ineens door een andere bril zeg maar. Al jaren sta ik op de achtergrond en nu ineens in het volle spotlight. Een volle theaterzaal oké, maar een stilzwijgend publiek is anders. Ik mis de interactie en de reacties achteraf. Daarnaast gaat het in deze uitgave over Gabriëlle en het tienjarig jubileum van Daadkracht! Maar daar sta ik dan toch maar. Ruim 10 jaar geleden stonden de zaken er anders voor. Na eerst te horen dat Gabriëlle zo rond haar dertigste op het eindpunt van haar salaris zou zitten, hoorden we daarna ook nog eens dat het bedrijf ging verhuizen naar Limburg. Wat moesten we: verhuizen of de zak met geld accepteren en de ondernemerswereld in? Op de behoedzame manier was het ondernemen bij Gabriëlle eerder niet uit de verf gekomen, dus ging ze er nu dan maar vol in. Als vraagbaak, klankbord, regelaar van achtergrondzaken en partner mocht ik zo meegenieten van de Daadkracht!-ige stroomversnelling. Geparkeerd worden rond je dertigste betekent dus niet dat je je beste jaren aan de werkgever geeft. Dat is mij nu wel duidelijk. Gelukkig is Gabriëlle het type dat constructief in beweging komt, en dus staan we nu waar we staan. Trots. Dat zeker. Dat we het al 10 jaar doen zoals we het doen.

n

GABRIËLLE EN IK DOEN HET HEEL OKÉ, DAT MAG BEST WEL EENS GEZEGD WORDEN D A AD K R ACHT !

23


JE KUNT IEDERE DAG VAN DE WEEK, OP 3 VERSCHILLENDE TIJDEN VAN DE DAG, WEL ERGENS NETWERKEN. JE KUNT ZO HARD NETWERKEN DAT JE NIET MEER AAN WERKEN TOEKOMT. DE EERSTE NETWERKEN BEGINNEN OM 06.45 IN DE OCHTEND EN DE LAATSTE EINDIGEN SOMS OM 01.30 UUR (SPREEK IK UIT ERVARING). JE KUNT NETWERKEN TIJDENS HET ONTBIJT, LUNCH, DINER EN DE BORREL. BELANGRIJK IS OM JE AF TE VRAGEN WAT EN WIE BIJ JOU EN JE BEDRIJF PAST. IK GA HIER GEEN VERHAAL HOUDEN OVER WAT NETWERKEN NOU IS; HET ‘GEVEN-EN-VERBINDENVERHAAL’.

(ge)vangen DAT KENNEN WE ALLEMAAL WEL.

Voor Daadkracht! is netwerken heel belangrijk

vergeten. Pas als je elkaar vaker ziet en spreekt,

gebleken. Zowel qua omzet als persoonlijke ont-

ontstaat er een connectie. En kun je mensen met

wikkeling. Ik heb geleerd dat ik een allergie heb

elkaar in contact brengen. Geweldig om te zien

voor mannen in pakken die met je in gesprek

wat er dan allemaal kan gebeuren.

zijn, maar ondertussen om zich heen kijken of er niet nog een interessantere gesprekspartner

DAT PAST ALS EEN HANDSCHOEN

is. Je herkent ze waarschijnlijk wel.

Mijn club is DNO, De NetwerkOnderneming, een club voor zzp’ers die elkaar 7 keer per jaar

PRACTICE WHAT YOU PREACH

’s avonds ontmoeten, met een wisselend thema.

Ik ken ook iemand die netwerktrainingen geeft

Die avonden eindigen vaak laat en zijn zeer in-

en we zijn elkaar al minimaal 15 keer tegenge-

spirerend. Ik ben ook lid van 2 netwerkclubs die

komen. En elke keer weer stelt hij zich aan mij

de bijeenkomsten ’s morgens organiseren: BDN,

voor. Tja, niet echt een gevalletje practice what

Business Development Netwerk en BO, Business

you preach. De eerste paar keer dat hij mij niet

Open. Deze zijn veel zakelijker qua insteek.

herkende, werd ik er onzeker van; maak ik geen

Daar heb ik geleerd om na te denken over mijn

indruk; presenteer ik mezelf niet voldoende.

plannen voor het volgende jaar: waar sta ik nu,

Inmiddels weet ik dat het veel meer over de

waar wil ik dan staan en hoe kom ik daar? Door

persoon in kwestie zegt dan over mij. En als we

deze 3 clubs is mijn netwerk flink uitgebreid en

elkaar weer ontmoeten zeg ik: “Leuk je te leren

gaan we actief voor elkaar op zoek naar kan-

kennen”, met een vriendelijke glimlach erbij.

sen. Dit past bij mij. Uiteindelijk is netwerken veel tijd investeren en dat lukt denk ik alleen,

Voor mij geldt dat netwerken draait om elkaar

wanneer je lid bent van een club waar je je ook

kennen. 1 keer iemand ontmoeten en daar 5

prettig bij voelt.

minuten mee praten, leidt zelden of nooit tot iets. Na 3 dagen ben je de man of vrouw alweer

24

DA A DKRACHT!

n


DEBITEURENBEHEER GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK

VEEL MENSEN ZIEN OP TEGEN HÉT GESPREK MET EEN KLANT OVER EEN OPENSTAANDE FACTUUR. EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK EN ALS JE VAN TEVOREN WEET WAT JE MINIMAAL WILT BEREIKEN, ZIE JE DAT JE GESPREK SUCCESVOL VERLOOPT. ZO LAAT JIJ JE IN IEDER GEVAL NIET MEER DE KAAS VAN HET BROOD ETEN!

RECEPTUUR

vertel je waarvoor je belt en dat je een afspraak wilt maken over de betaling van de factuur. Wees erop voorbereid dat je klant misschien niet in 1 keer kan betalen zodat je kunt voorstellen om het bedrag in redelijke termijnen te betalen. Het kan ook zijn dat je klant geen factuur heeft ontvangen (dat wil nog wel eens voorkomen is mijn ervaring). Zorg dat je een kopie van de factuur e-mailt en spreek af dat de

Pen

factuur alsnog binnen een week wordt betaald.

Papier

Probeer het gesprek af te sluiten met een

Telefoon

concrete toezegging. Uitspraken als: “Wordt zo

Geslaagd voortraject

snel mogelijk betaald”, is niet heel concreet.

Openstaande factuur (duh!)

Wat voor jou snel is, kan voor je klant pas over

Kennis van je klant

een maand zijn… Noteer op je papier wat er is

(betaalt hij altijd te laat of is dit de eerste keer)

afgesproken en plan een moment in waarop je

Kennis van wat er openstaat

checkt of je klant de afspraak is nagekomen.

(1 factuur of meerdere) Bedenk wat je minimaal en maximaal

Is het allemaal te veel, overzie je het

wilt bereiken

niet meer, of slaat de vlam in de pan… Bel dan: 06-23692001!

n

UITWERKING Pak je telefoon en bel je klant. Is het een kleine organisatie dan vraag je naar je contactpersoon, bij een grotere organisatie vraag je naar de crediteurenadministratie. Als je de juiste persoon aan de lijn hebt (noteer datum en naam gesprekspartner op je papier) D A AD K R ACHT !

25


THE MA K I N G OF Donderdag 5 maart 2015. 09.00 naar Wijhe.

Vrijdag 27 maart 2015. 14.30 uur bij Gudo

Afspraak met INConcept om te praten over ‘iets’

voor de professionele fotoshoot met Liesbeth

voor Daadkracht! wat ik zou willen geven op 20

van Asselt. Eerst voor 4 personen maar al snel

mei bij het 10 jarig jubileum. Direct had Irmgard

werden het er 10. Naïef als ik was, dacht ik dat

het idee om er een tijdschrift van te maken in

dit wel in 3 uur max klaar zou zijn. Tja, niet als

de stijl van de LINDA. Prachtig om te zien hoe

je onverwacht 4 keer van locatie moet wisselen.

Henk en Irmgard gelijk schakelden, hoe ideeën

22.00 uur waren we thuis.

begonnen te borrelen terwijl ik nog vertwijfeld

En hoe mooi om te zien dat mijn vrienden, die ik

zat te kijken: ‘een tijdschrift, hoe dan?’ Nou laat

al meer dan 25 jaar ken, zo in hun element waren

dat maar aan de experts over. Al brainstormend

bij het maken van deze Glossy. Natuurlijk weet

kwamen er al voldoende ideeën om 20 pagina’s te

ik hoe goed ze zijn, ze hebben onze trouwkaart,

vullen. Vol met opdrachten om mensen te bellen

geboortekaartje, mijn logo en website ontworpen.

en interviews te regelen zat ik in de auto naar

Maar niet eerder heb ik ze zo professioneel aan

huis. De rest van de dag heb ik lopen stuiteren.

het werk gezien. Elk kreukeltje en haartje dat niet

Maandag 9 maart 2015. Ik kwam in een mij

op zijn plek zat, werd gezien en gecorrigeerd.

volkomen onbekende wereld. Daar was een e-mail

Ere wie ere toekomt; 95% van de ideeën en 100%

van Irmgard met ‘de plank’. Op zo’n ‘plank’ staat

van de opmaak zijn te danken aan de inzet van

welk artikel op welke pagina komt. Oké.

INConcept. En altijd met oor en oog voor mij.

Donderdag 12 maart 2015. 20 pagina’s wer-

Vond ik een foto niet mooi, prima zoeken we een

den 24 pagina’s. Ondertussen was ik druk aan

andere. Net zolang tot ik tevreden was.

het schrijven en aan het nadenken welke klanten

Wat een geweldige ervaring om dit blad met be-

ik zou vragen of ze in mijn Glossy wilden staan

hulp van zoveel vakmensen te mogen maken!

n

met een verhaal over onze samenwerking. Donderdag 19 maart 2015. Eerst samen lunchen bij De Molencaten in Hattem en daarna interviewde Anita mij. Mijn artdirectors zorgden voor de sfeerplaatjes. In de avond vond ik boomblaadjes terug waar ze niet hoorden. Vrijdag 20 maart 2015. Weer een e-mail van Irmgard met een pleidooi om tot 28 pagina’s te gaan. Inmiddels zat ik vol in de hype dus tuurlijk, we gaan voor 28 pagina’s!

26

DA A DKRACHT!

LIESBETH VAN ASSELT was als kind altijd al in de weer met een fotocamera. Ging aan de slag als interim-manager en organisatieadviseur en hield zich binnen verschillende bedrijven bezig met marketing & communicatie. Volgde intussen de Fotovakschool en bleef in haar vrije tijd fotograferen. In 2004 richtte ze Stapfoto op, waar ze als bedrijfsfotograaf haar kennis en ervaring binnen bedrijven combineert met haar grote liefde: fotografie! www.stapfoto.nl


REACTIESENZO

Niet-betalende klanten vind ik zó respectloos!

chaoot

‘Als rasechte ontglipte mij ongemerkt een betaling aan een crediteur. Stom natuurlijk, maar Gabriëlle belde me op een zeer plezierige manier op. Zij herinnerde mij er vriendelijk en met een gezonde dosis humor aan dat de rekening nog openstond. Nog voor het uur om was had mijn crediteur zijn geld binnen.’

Een klant is pas een klant als hij betaalt. Maffiapraktijken, dat zijn het! ‘Door niet voldoende

alert te zijn geweest op het binnenhalen van de openstaande betalingen,

door te goed van vertrouwen te zijn geweest en uiteindelijk mijn geld niet te hebben ontvangen, kon ik mijn eigen rekeningen niet tijdig betalen en leidde dit bijna tot mijn faillissement.’

Bah, moet ik die klant nu wéér bellen?! Ik heb vaak strakke deadlines en doe er alles aan om deze te halen. Als vervolgens de klant verzuimt dit te belonen door vlot te betalen, vind ik dat ronduit teleurstellend.

Gabriëlle zit dan altijd in mijn achterhoofd...

‘Betalen maakt me vrij’ Zolang er nog een schuld openstaat, is de onderlinge relatie niet helemaal gelijkwaardig: de schuldeiser staat ‘boven’ de schuldenaar. Door betaling word je weer volledig vrij ten opzichte van de ander. ‘Gabriëlle werd klant van mijn bedrijf. Nieuwsgierig als ik ben vroeg ik me af hoe snel Gabriëlle zelf haar facturen zou voldoen. Ik heb ontdekt dat dit met nauwlettendheid en aandacht door haar gedaan werd. Ook deze kant is wel eens goed om te belichten; de andere kant van haar professie. Ze laat zien waar ze zelf voor staat:

walk the talk! Ik proost op de komende 10 jaar van Daadkracht!’

Ben jij leverancier of financier van je klant?

D A AD K R ACHT !

27


• Debiteurenbeheer • Klanten worden gebeld uit uw bedrijfsnaam • Behoud van klantrelatie • Géén incassobureau Telefonisch debiteurenbeheer Geen dreigementen met hoge kosten of juridische stappen. Daadkracht! belt uw klant op uit uw naam. Telefonisch debiteurenbeheer is persoonlijker. Dit werkt beter dan het sturen van een aanmaning of het inschakelen van een incassobureau. Wordt uw klant met de juiste benadering gebeld, dan blijft de relatie behouden ondanks uw financiële geschil. Daadkracht! zorgt hiervoor.

Bezoekadres Dokter van Deenweg 108, kamer 340, Zwolle Postadres Hanselaarmate 58, 8014 HC Zwolle Telefoonnummer 038 7074121 / 06 23692001 E-mail info@daadkracht.org Web www.daadkracht.org Volg Daadkracht! ook op


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.