__MAIN_TEXT__

Page 1

MET ALLE AANDACHT ONDERSTEUNEN ADVISEREN EN BEGELEIDEN

‘Je komt bij mensen op een van de intiemste momenten van hun leven’ Bas de Weerd wil graag steun en toeverlaat zijn ‘Kerkelijke rituelen begeleiden gevoelens’ In gesprek met Martje Veenstra en Marc Brinkhuis ‘Vasthouden, knuffelen, doe wat goed voelt’ Een kinderuitvaart is zo anders dan van een volwassene


INHOUDCOLOFON 3

Editorial Bas de Weerd

4 Interview ‘Aanwezig op één van de intiemste momenten...’ 10 Even voorstellen Bas de Weerd is trots op zijn collega’s 11 Voor een goede ontvangst Gewaardeerde horecalocaties 13 Uitgelicht Nieuw Roeterts Hof 14 Ciska en Roberto Balster Drie uitvaarten met ieder een eigen karakter 18 Begraven in Gemeente Olst-Wijhe 20 Dominee en diaken Kerkelijke rituelen begeleiden gevoelens 23 Bijzonder Speciale asbestemmingen 24 Wat u nog niet wist Feiten en fabels 25 Portret Hafkamp grafwerken en natuursteen 26 Portret Bart Wijnands 27 Portret Hanneke van de Plassche 28 Marike van Eunen ‘Edwin was bij zoveel mensen geliefd’ 32 Uitgelicht Thomas Vloedgraven 33 Bijzonder Onderweg naar de laatste rustplaats 34 François Hesseling ‘Een kinderuitvaart is zo anders...’ 38 Steun en toeverlaat in moeilijke tijden Woordenstorm 39 Bijzonder Originele manieren om te gedenken 40 Een prettige omgeving Unieke uitvaartlocaties 41 Uitgelicht Notariaat Roelofs Hoofdredactie Irmgard Nieuwenhuis (INConcept) Bas de Weerd (Herman Bakker en De Weerd Uitvaartverzorging) Interviews, tekst en tekstredactie Karin de Graaff (Karin de Graaff Teksten) Bas de Weerd (Herman Bakker en De Weerd Uitvaartverzorging) Concept, Art Direction en vormgeving Irmgard Nieuwenhuis, Henk Rinzema (INConcept) Fotografie Cover, P2-10, P14-17, P19-21, P25-31, P34-38 Jos Groen (Jos Groen Fotografie) P13 Jan Scharrenberg P18 Frans Rentink P32 Jan Amse, Leo de Jong (portret) Drukwerk Reclameland Herman Bakker Uitvaartzorg www.hermanbakker.nl De Weerd Uitvaartverzorging www.dwuitvaartverzorging.nl INConcept www.in-concept.nl Karin de Graaff Teksten www.karindegraaff.nl Jos Groen Fotografie www.josgroen.nl Aan dit nummer werkten mee Ciska en Roberto Balster, Marc Brinkhuis, Nuray Çolak, Marike en Sharon van Eunen, Sheila Hannink-Hafkamp, Olaf Hafkamp, François Hesseling, Harry Maalderink, Charles de Mari, Hanneke van de Plassche, Erik Roelofs, Bert Roetert, Martje Veenstra, Thomas Vloedgraven, Bas de Weerd, Bart Wijnands, Alexander IJsendorn. Dank aan alle behulpzame en inspirerende mensen die, op welke wijze dan ook, hun medewerking hebben verleend aan het maken van dit bijzondere magazine. © Alles uit deze uitgave mag uitsluitend met bronvermelding van www.in-concept.nl/www.dwuitvaartverzorging.nl worden getoond, gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

14 20 28 34 41


EDITORIALBASDEWEERD Je staat er vaak niet bij stil wanneer je op een begrafenis of crematie bent: achter de schermen is een compleet team aan de slag om alles goed te laten verlopen. Mensen die zich bezighouden met dingen die we zien en kennen, zoals bloemen, koffie en muziek. Daarnaast gebeuren er dingen die we niet beseffen op het moment dat we afscheid nemen van een dierbare. Er zijn veel mensen betrokken bij een uitvaart. Juist deze stille krachten in de uitvaartwereld willen we met dit magazine zichtbaar maken.

RONDOM AFSCHEID EN UITVAART

We merken geregeld dat mensen behoefte hebben aan meer informatie rondom afscheid en uitvaart. Natuurlijk kan dit via website, mondelinge voorlichting, opleiding of documentatiemateriaal. Een informatief magazine vol relevante informatie leek ons echter ook geschikt. Iets om rustig zelf te lezen op een prettig moment. Om te bewaren en later nog eens in te kijken. Een magazine dat er nog niet was. Een nieuwe verschijningsvorm. Met gepaste trots presenteer ik u daarom ons magazine ‘Afscheid’. Centraal daarin staat het kantelmoment waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt: het sterven. Artikelen vertellen hoe een professional uit bijvoorbeeld zorg, hulpverlening of geestelijke ondersteuning daar in staat. Eveneens komen de financiële en notariële dienstverlening aan bod. Daarnaast zijn er verhalen die breder van inhoud zijn. Waarin nabestaanden en andere direct betrokkenen aan het woord komen. Verder kunt u lezen over ontwikkelingen in de regio waar De Weerd Uitvaartverzorging en Herman Bakker Uitvaartzorg werkzaam zijn. Zo zijn er berichten van relaties binnen ons netwerk. Bovendien geeft ‘Afscheid’ informatie over onze activiteiten en medewerkers. Onze eigen stille krachten. Die elkaar geregeld vertellen hoe bijzonder dankbaar het is om in deze branche te mogen werken. Wij, onze medewerkers en ikzelf, hopen en vertrouwen erop dat ‘Afscheid’ voor u van toegevoegde waarde is.

|||

Met vriendelijke groet,

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

03


HET INTERVIEW MET BAS DE WEERD VINDT PLAATS IN DE OUDE MOLEN VAN WIJHE. IN DEZE HUISELIJKE SETTING WORDT UITGEBREID GEPRAAT OVER HET VAK VAN UITVAARTVERZORGER. GEEN STEMMIG GESPREK OVERIGENS. VOORAL MENSELIJKHEID, WARMTE EN EEN TIKJE HUMOR VOEREN DE BOVENTOON. OOK WANNEER DE COLLEGA’S VAN BAS AAN HET EIND AANSLUITEN.

‘Je komt bij mensen op een van de intiemste momenten van hun leven’ UITVAARTVERZORGER BAS DE WEERD WIL STEUN EN TOEVERLAAT ZIJN IN DROEVIGE TIJDEN


‘Het was thuis altijd de zaak voor het meisje. Misschien is dat toch een soort vorming geweest’


Warm bad

van waren. Lokale particuliere uitvaartondernemers bestonden er amper. Ik ben in 2010 voor mezelf begon-

Als jongen is Bas, volgens eigen zeggen, een dromerig

nen omdat ik mensen een keuze erbij wilde geven in

type zonder duidelijk beeld wat hij later wil worden.

Salland.” Die begintijd is best lastig, geeft hij toe. Bas

Als 19-jarige belandt hij bij toeval in het uitvaartwezen.

moet flink zijn best doen. Naast zijn eigen uitvaarton-

Voor zijn studie is Bas hard op zoek naar een geschikte

derneming verricht hij als freelancer werkzaamheden

stageplek. Iemand wijst hem op Begrafenisverzorging

bij DELA en Herman Bakker in Deventer. Een goede

Rouwenhorst in Apeldoorn. ,,Met het uitvaartwezen

combinatie, hij is zowel met zijn vak als met zijn eigen

had ik niks. Ik was er welkom om een week stage

bedrijf bezig. ,,Hard werken heb ik van huis uit mee-

te komen lopen en belandde in een warm bad van

gekregen. Mijn moeder had een eigen bloemenzaak in

collegialiteit. Ik vond het werk direct heel mooi.” De

Wijhe. Mijn vader zat in de runderdarmindustrie. Ik

stage bevalt dusdanig dat er een vaste aanstelling als

ben de oudste, heb nog twee zusjes. We waren al vroeg

algemeen werker volgt. Bas helpt de uitvaartverzor-

zelfstandig, kookten geregeld het eten. Daar zijn we

gers. ,,Vooral faciliteren, zo mocht ik overleden mensen

niet slechter van geworden. Het was thuis altijd: de

overbrengen en verzorgen. Stap voor stap ontplooide

zaak voor het meisje. Misschien is dat toch een soort

ik me steeds meer in de branche.” Uiteindelijk werkt hij

vorming geweest.”

bijna zes jaar in Apeldoorn. Op een gegeven moment wil Bas zelf uitvaartverzorger worden. Het sluit goed aan bij zijn eerdere ideeën om iets met mensen en

Manier van leven

ondernemerschap te doen. Dan wordt Bas benaderd door Uitvaartverzorging Roelofs in Deventer. ,,In zowel

Dan wordt hij in 2011 door Herman Bakker gepolst of hij

Apeldoorn als Deventer heb ik veel geleerd. Dit is echt

diens bedrijf wil voortzetten. ,,Herman Bakker Uit-

een praktijkvak.”

vaartzorg is een begrip in Deventer. Eigenaar Herman Bakker kwam op leeftijd maar wilde zijn onderneming

Keuze

graag behouden. Uiteindelijk hebben we nog drie jaar samengewerkt. Ik kwam in 2012 officieel in dienst. Dat gaf me rust, ik kon het freelancen afbouwen.” Het

Met familie van vaderskant van de Elshof en van moe-

begrip ‘rust’ is relatief met twee bedrijven: De Weerd

ders zijde uit Heino is de in Wijhe geboren Bas een echte

Uitvaartverzorging en Herman Bakker Uitvaartzorg.

Sallander. ,,Ik voel me hier thuis. Ken de gebruiken en

Bas zet zich hiervoor dagelijks in. ,,Je stelt je, net als een

mentaliteit. Wat me opviel was dat je hier van vroeger

huisarts, ten dienste van de gemeenschap. Alles draait

uit veel uitvaartverenigingen hebt waar mensen lid

om beschikbaarheid in de uitvaartbranche.” >

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

07


en dergelijke. Vervolgens faciliteren we thuis of in een uitvaartcentrum de opbaring.” Wanneer Bas langskomt staan luisteren en adviseren centraal. Hiervoor wordt uitgebreid de tijd genomen. ,,Je komt bij mensen op één van de intiemste momenten van hun leven. Men is vol emoties. Hypergevoelig. Verdrietig, soms boos. Vaak zeg ik aan het begin van zo’n gesprek: houd uw tranen niet tegen, uit u gewoon. Als je dat gezegd hebt, is er vaak al iets van opluchting. Het mag, het is goed.” Dit zijn vaak intensieve gesprekken over crematie of begrafenis. Bijvoorbeeld over wensen wat betreft condoleance en avondwake. Wordt de uitvaart kerkelijk of niet-kerkelijk? Hoeveel mensen zullen naar verwachting komen? Zijn er specifieke ideeën over horeca?

Herinneringen creëren Bas vindt het belangrijk om zo goed mogelijk herinneringen te creëren. ,,Wat voor een persoon was de overledene? Geef iemand weer een gezicht. Dat mag met een lach en een traan. Met eigen anekdotes, specifieke bloemen of muziek. Dat ene koekje dat je altijd van oma kreeg. We maken het persoonlijk, doen niet ,,Het is een manier van leven.” Je moet er maar tegen

aan standaardisatie. Soms moet je creatief zijn. Daar is

kunnen. Niet alleen hijzelf. Ook zijn gezin en vrienden.

ruimte voor, wij werken niet met strakke richtlijnen.”

,,Je hele leven, je gezin, neem je mee in de grillen van

Achter de schermen gebeurt veel. Diverse telefoontjes,

je vak. Dat gaat op gezinsniveau en verder. Vrouw en

administratief werk op kantoor. Over zaken als vervoer

kinderen, oppas, ouders staan altijd voor me klaar. Mijn

en verzekeringspolissen. Contact met begraafplaats,

partner en ik kennen elkaar al jarenlang. Ze moet zich

gemeente, crematorium, kerk, bloemist, krant en druk-

af en toe schikken. Soms is dat lastig en lever je in op

kerij. ,,Opstellen van tekst, vormgeving en drukken van

vrije tijd. Dan ben je op een verjaardag of sta je klaar voor een dagje winkelen, en gaat de telefoon. Je hoeft niet altijd meteen op pad, maar toch heb ik dan niet meer die ontspannenheid. Je wilt aan de slag. Mensen zo goed mogelijk

‘Het mooie is de band die je opbouwt met de familie. Een uitvaart kan maar één keer en het kan maar één keer goed.’

ondersteunen, adviseren, begeleiden. Met alle aandacht. En, heel belangrijk, laagdrempelig en

rouwdrukwerk en advertentie gebeurt vaak in tijdsbe-

benaderbaar, ondanks dat ik altijd in pak kom.”

stek van een dag. Die tijdsdruk geldt voor meer zaken en veroorzaakt soms flinke stress. Bij ons, maar zeker

Opluchting

bij familieleden. Onze taak is hierin zo goed mogelijk te faciliteren. Te ontzorgen. Zodat familie in de dagen van overlijden tot uitvaart met elkaar kan zijn en afscheid

Elke familie en iedere uitvaart is anders, maar al-

kan nemen. We proberen zoveel mogelijk uit handen

tijd moeten allerlei zaken goed geregeld worden. De

te nemen. Zoveel als de familie dat wil. Natuurlijk is er

complexiteit is groot na een telefoontje waarin wordt

ruimte voor eigen inbreng. Samen doen we ons uiterste

medegedeeld dat iemand is overleden. Zo wordt aller-

best om een zo vloeiend mogelijk geheel te organise-

eerst de laatste verzorging verricht, vaak samen met de

ren.” Ook na de dag van uitvaart is er contact en nazorg.

familie. ,,Het is mooi wanneer je iemands waardigheid

Zoals bij vragen over financiën. Of wanneer advies

terug kunt brengen door bewassing, kleding, kapsel

gewenst is over de afwikkeling van praktische zaken.

08

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING


‘Wanneer mensen de uitvaart erg mooi vonden ben ik daar oprecht blij mee’ Geen abc-tje

balsemer. ,,Lichamen balsemen komt meer in zwang. Er is geen koeling nodig, de aanraakbaarheid is prettig.

Zelf is Bas nu 30 en heeft een jong gezin. Daarom vindt

Bovendien zijn gezicht en handen natuurlijk gekleurd.”

hij het belangrijk om zo nu en dan de weekenden

Het gehele team doet er zowel vanuit Wijhe als De-

echt vrij te houden. Vandaar dat hij met verschillende

venter alles voor om te zorgen dat iedere plechtigheid

uitvaartverzorgers samenwerkt die elkaar zo nodig

vloeiend verloopt.

opvangen. ,,Ieder van ons doet zijn of haar best om de wensen van de familie om te buigen naar een passende uitvaart.” Alexander IJsendorn is één van hen. ,,Een

Pantsertje

uitvaart is geen abc-tje meer tegenwoordig. Het is een eer om bij mensen over de vloer te mogen komen.”

Bij het vak van uitvaartverzorger horen bepaalde eigen-

Harry Maalderink vult aan: ,,Het mooie is de band die

schappen. Organisatietalent en een helicopterview zijn

je opbouwt met de familie. Een uitvaart kan maar één

belangrijk. Stressbestendigheid. ,,Je hebt immers met

keer en het kan maar één keer goed.” Hij is inzetbaar als

tijdslimieten te maken”, aldus Bas. ,,Het allerbelangrijk-

zowel uitvaartleider als ‘kantoorman’. Charles de Mari

ste is dat ik er voor de nabestaanden ben. Daar ben ik

vertelt dat alle uitvaartleiders elkaar prima aanvullen

vooral druk mee. Je bent tenslotte steun en toeverlaat

en opvangen. ,,We zijn heel flexibel.” Charles vindt het

in droevige tijden. Het vak is af en toe ook zwaar, hoor.

belangrijk om bij een uitvaart de overledene naar voren

Soms is het wel eens heel dichtbij. Toch heb je een soort

te laten komen. ,,Waar hield hij of zij van? Bij rouw staat

professioneel pantsertje. Je voelt mee met het verdriet,

verstand stil, daarin wil ik iets betekenen.” Dat geldt

maar weet ermee om te gaan. Je staat mensen bij in

ook voor Hanneke van de Plassche die luisteren en

één van de belangrijkste momenten van hun leven.”

vragen stellen zeer belangrijk vindt. ,,Je moet bereid

Bas vindt dan ook dat hij een mooi vak heeft. Als het

zijn om je helemaal te geven en open te stellen. Om zo

leven van een persoon mooi tot uiting is gekomen, alles

tot een uitvaart te komen die helemaal op maat is.” ,,Af-

perfect georganiseerd is en de familie een goed gevoel

scheid nemen is met een lach en een traan, net als het

heeft, is hij tevreden. ,,Wanneer je tijdens het nagesprek

leven”, aldus Bart Wijnands die voor verzorging zorgt.

hoort dat mensen de uitvaart erg mooi vonden. Daar

Hij is eveneens professioneel thanatopracteur, ofwel

ben ik dan oprecht blij mee.”

|||

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

09


BAS DE WEERD IS TROTS OP ZIJN COLLEGA’S

‘Werken met een klein, betrokken en collegiaal team brengt de professionaliteit naar voren’ Wie zijn de mensen achter De Weerd Uitvaartverzorging en Herman Bakker? We stellen het team graag aan u voor. ALEXANDER IJSENDORN kwam tijdens een uitvaart in contact met Herman Bakker. ,,Ik heb altijd affiniteit met rouwstoeten en begrafenissen gehad. Ik vond mezelf lange tijd te jong om in deze branche te gaan werken. Op dat moment had ik een baan als badmeester bij De Scheg.” Hij had een goed gesprek met Herman en Bas. Daarna mocht Alexander twee maanden stage komen lopen in het bedrijf. Het vak van uitvaartverzorger bevalt goed. ,,Ieder mens is uniek. Het is mooi om samen met de familie voor een uniek afscheid te zorgen.” Alexander is getrouwd en heeft drie dochters. HARRY MAALDERINK, getrouwd, vader van een zoon, is meestal op kantoor te vinden. Daar regelt hij allerlei zaken. Daarnaast is Harry volwaardig uitvaartleider. ,,Oorspronkelijk kom ik uit de wereld van de financiële dienstverlening.” Harry heeft nooit spijt gehad van deze stap. ,,Ik vind mijn vak heel bijzonder. Je moet ook een beetje van alle markten thuis zijn. Het is prettig als de hele uitvaart vloeiend verloopt, ook op administratief gebied.” BART WIJNANDS begon een aantal jaren terug met de repatriëring van Nederlanders. Met een speciale bus haalt hij overleden mensen op in heel Europa. ,,Ik merkte dat ik voldoening haalde uit het verzorgen en toonbaar maken van de overledene.” Bart assisteert geregeld de uitvaartleiders met de gehele logistiek rond een uitvaart. ,,Uit de dankbaarheid van de nabestaanden haal je je voldoening. Het is mooi als een kleinzoon zegt: ik word later ook uitvaartondernemer.” Bart is tevens werkzaam als thanatopracteur of balsemer. Bart is getrouwd en woont in Wijhe. Als vrijwilliger bij Mappa Mondo merkte HANNEKE VAN DE PLASSCHE hoe waardevol het is om voor het overlijden afscheid van elkaar te nemen. In dit huis van het Rode Kruis wonen en logeren kinderen met een levensbedreigende ziekte. ,,Ook zag ik het belang van een persoonlijke afscheidsceremonie die goed aansluit bij de overledene.” Vanuit haar eerdere werk als trainer/coach weet Hanneke dat goed luisteren en je openstellen belangrijk is. Als uitvaartbegeleider begeleidt ze mensen naar het einde toe. Ook ondersteunt ze naasten na een overlijden om samen inhoud en vorm te geven aan het afscheid. Hanneke woont met haar man en drie zonen in Deventer. Als 17-jarige begon CHARLES DE MARI met werken bij de politie. Toen hij op zijn 53ste afzwaaide had Charles diverse functies

10

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING

achter de rug. Recherchewerk en leidinggevend kaderwerk. Hij maakte een aantal uitvaarten mee van vrienden. ,,Ik dacht: dat kan mooier. Maar voelde daarnaast meteen: dit wil ik ook doen. Ik wilde graag iets betekenen. Steun en toeverlaat zijn in droevige tijden.” Charles is het gezicht van de dependance van Herman Bakker in Gorssel maar is ook regelmatig werkzaam in Deventer en Wijhe. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen. ||| v.l.n.r.: Bas de Weerd, Alexander IJsendorn, Harry Maalderink, Bart Wijnands, Hanneke van de Plassche, Charles de Mari.


TH E LO NGHORN IN HET HART VAN W IJ HE THE LONGHORN is een sfeervolle locatie gelegen in het hart van Wijhe. The Longhorn beschikt over twee zalen en biedt vele mogelijkheden. Afhankelijk van de groepsgrootte kunnen wij de zaal groter en kleiner maken, zodat zowel een groot als klein gezelschap in een sfeervolle ambiance ontvangen kan worden. www.longhornwijhe.nl

D E AG NI ET ENBERG IN ZW OLLE DE AGNIETENBERG Makkelijk te bereiken en toch midden in de natuur vindt u een van de mooiste locaties van Zwolle. Wanneer u bij ons te gast bent snapt u dat o.a. de ligging van de locatie, service van de medewerkers en kwaliteit van de gerechten bijdragen aan de juiste beleving en sfeer. De Agnietenberg bestaat uit drie verschillende accommodaties met elk een eigen uitstraling. www.agnietenberg.nl

SFE ERLO CAT IE LOGT ENBERG OP DE BOERHA AR DE LOGTENBERG is een unieke locatie in Wijhe (Boerhaar) voor alle gelegenheden. Goed bereikbaar voor uw gasten met voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Maak vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. Wij denken graag met u mee! www.delogtenberg.nl

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

11


ADVERTENTIE

DÉ HELPENDE HAND BIJ HET ORGANISEREN!

Met ruim 20 jaar ervaring in tentenbouw, evenementenorganisatie en horeca nemen wij u alle zorgen uit handen. Wij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het is om een goede indruk te maken. Evenetent onderscheidt zich door smaakvolle, authentieke en op elkaar afgestemde producten te leveren. Wij begeleiden u in het gehele proces, van locatiekeuze tot afbouw.

TENTENVERHUUR

I N R I C H T I N G & D E C O R AT I E

FEESTEN & EVENEMENTEN

O R G A N I S AT I E

Schokkerweg 2a | 8042 PC Zwolle | T 038 444 0 444 | info@evenetent.nl | www.evenetent.nl

12

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING


UITGELICHTNIEUWROETERTSHOF

SFEERVOL NRH BIEDT IDYLLISCHE LOCATIE VOOR IEDERE GELEGENHEID FIJNE HEDENDAAGSE SFEER, BETROKKEN GASTVRIJHEID EN HEERLIJK ETEN Al 20 jaar is Nieuw Roeterts Hof sfeerlocatie bij uitstek voor diverse gelegenheden. Het bevindt zich op een van de mooiste plekken van Diepenveen en is direct gelegen naast de dorpskerk. Mede daarom leent NRH zich goed voor ontvangsten bij uitvaarten en condoleances. Juist omdat NRH exclusief gereserveerd kan worden zijn de mogelijkheden onbegrensd. Voor gastheer Bert Roetert is geen moeite teveel. ,,Samen met onze medewerkers biedt NRH warmte en genoeglijkheid in de breedste zin des woords. We laten persoonlijke wensen graag uitkomen zodat het hier een beetje als thuis voelt. Per gelegenheid bespreken we met de familieleden wat zij belangrijk vinden.” Ook verzorging van de gasten gaat net even verder met bijvoorbeeld een mooi glas wijn en versgebakken broodjes zalm. Bij NRH kunnen zowel grote als kleine bijeenkomsten gehouden worden; uitvaarten, recepties, diners, huwelijken, seminars. Bovendien kan de locatie als dependance van de kerk omgebouwd worden wanneer veel mensen verwacht worden. ,,Op schermen, opgesteld met kaarsen ernaast, kunnen live beelden getoond worden.” |||

NRH is elke dag van de week exclusief te reserveren voor uw bijeenkomst en is dus geen horeca-gelegenheid die elke dag haar deuren opent voor passerende gasten. www.nieuwroetertshof.nl

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

13


OPEN GESPREK OVER DROEVIGE TIJDEN

Drie uitvaarten met ieder een eigen karakter DRIE UITVAARTEN BINNEN ZEVEN MAANDEN TIJD. VOOR DE FAMILIE BALSTER UIT WIJHE EEN DROEVIGE PERIODE VOL AFSCHEID. IN EEN OPEN GESPREK VERTELLEN CISKA EN ROBERTO HOE ZE IEDERE UITVAART EEN EIGEN KARAKTER MEEGAVEN. HELEMAAL PASSEND BIJ DE OVERLEDENE.


Hechte band

van huisarts en verzorging slecht nieuws. De familie is erbij als Ciska’s vader ‘een nikkeltje’ gaat maken. ,,Zo

Het echtpaar maakt dingen graag bespreekbaar. ,,We

noemde papa het als hij ging slapen.” Ze is even stil.

praten thuis open over de dood”, vertelt Roberto. ,,Over-

,,En… daarna, ja, dan moet je van alles gaan bedenken en

lijden hoort bij het leven. We hebben zelf ervaren dat

organiseren.”

je op verschillende manieren afscheid kunt nemen van een dierbare. Ook met een klein budget.” In hun geval gaat het om Ciska’s ouders die binnen een periode van

Licht

5 weken komen te overlijden. Binnen 7 maanden sterft ook de moeder van Roberto. In alle gevallen helpt Bas

Het blijkt dat Ciska’s ouders een minimaal budget tot

de Weerd mede vorm te geven aan de uitvaarten. ,,Bij

hun beschikking hebben. Roberto: ,,Dat is echt iets dat

mijn ouders was het een verschil van licht en schaduw”,

we iedereen willen meegeven: de kosten bij overlijden

legt Ciska uit. ,,Uitbundig tegenover sober. Helemaal

moet je niet onderschatten. Het is verstandig hiervoor

passend bij zowel mijn vader als mijn moeder.” Ze

geld te reserveren.” Bas de Weerd wordt geïnformeerd

vertelt dat ze als ‘papa’s-kindje’ een erg hechte band

en helpt de familie in allerlei opzichten. ,,Dat heeft hij

had met haar vader. De Wijhenaar, suikerpatiënt, is

met erg goed inlevingsvermogen gedaan”, aldus Ciska.

tegen het eind van zijn leven lichamelijk op. Zo heeft hij

,,We besloten geen gebruik te maken van de aula van Het

wegens hartproblemen al een bypassoperatie aan zijn

Weijtendaal. Papa lag opgebaard in zijn eigen kamer. Bij-

hart ondergaan en zijn beide onderbenen en linkeroor

zonder: mijn ouders waren de eerste bewoners van het

geamputeerd ten gevolge van zijn suikerziekte. Ciska: ,,En positief dat papa altijd was! Hij reed met zijn scootmobiel overal naartoe. Was geestelijk ijzersterk. Als kind hielp ik hem met de verzorging van zijn Australische parkieten. Hij was dol op vogels. En stond open voor iedereen; arm, rijk, dorp, stad.” Najaar 2014 belandt Ciska’s

‘Dat licht was zo tekenend voor mijn vader. Hij was een geziene man, stond in de belangstelling.’

vader in het ziekenhuis. Hij is goed ziek maar mag naar huis waar hij de laatste zes weken van zijn leven blijft. ,,Er kwam veel neer op onze schouders”, zegt Ciska. ,,Het

Slotpark en mijn vader was ook de eerste bewoner die

was zwaar voor mijn moeder. Ik stak meerdere keren

thuis werd opgebaard.” Hij komt te liggen in de ruimte

per dag even mijn hoofd om de deur. Maar, en dit zegt

die anders zijn scootmobiel herbergt. Daar staat Ciska’s

echt iets over hem, in die periode is hij nog met mijn

vader in het licht. ,,Dat licht was zo tekenend voor mijn

dochter meegegaan naar haar presentatie op school

vader. Hij was een geziene man, stond in de belangstel-

over beenamputaties. Als praktijkvoorbeeld. Daar zat

ling. De scootmobiel had hem alle vrijheid gegeven.

hij: ‘Zo, hier kun je van leren.’ ”Uiteindelijk krijgt Ciska

Daarmee reed hij bijvoorbeeld naar de >

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

15


IJssel. Dit scootmobielhok werd echt zijn ereplekje. Er kwamen steeds meer spulletjes bij; atlaskaarten, bloemen, muziek, keu, vogelboeken, stropdas, kam. Hij was altijd netjes gekleed, vandaar.” Bij de condoleance komen uiteindelijk zo’n 250 mensen langs. Dit wordt door Bas vanaf de begane grond begeleid om alles in goede banen te leiden. Mensen betreden het appartement in groepjes van vijf. Roberto: ,,We hoorden veel dat men er nooit bij stil had gestaan dat het zo ook kon.” De uitvaart bij Crematorium Kranenburg in Zwolle gebeurt ook naar wens van de familie. Met veel persoonlijke inbreng, taken voor groot en klein en een diapresentatie. ,,Nog eenmaal was mijn vader het stralend middelpunt”, zegt Ciska. ,,Zijn uitvaart was heel persoonlijk, maar wel heel plechtig. Tenslotte hebben we hem met zijn allen met applaus uitgeleide gedaan. Dat had hij verdiend. Hij heeft veel leuke herinneringen achtergelaten.”

Schaduw In de periode erna gaan Ciska en Roberto op vakantie, een reis die ze al eerder geboekt hebben. Tijdens hun vakantie wordt echter duidelijk dat het met Ciska’s moeder niet goed gaat. Ze moet gedotterd worden in het ziekenhuis. ,,Zeven dagen na onze thuiskomst kwam ze te overlijden. Mama had al aangegeven dat ze haar uitvaart heel anders wilde dan papa. Dat was te groot, te veel, niet passend bij haar. Het werd dus anders. Geen licht dus, zoals bij papa, maar schaduw. Niet minder, maar passend bij mijn moeder die heel bescheiden was.” Ook bij deze sobere uitvaart staat Bas de familie

‘Geen licht dus, maar schaduw. Niet minder, maar passend bij mijn moeder die heel bescheiden was.’ terzijde. Er is geen rouwkaart, geen advertentie en ook geen condoleance. Ciska’s moeder wordt in zeer besloten kring weggebracht. ,,Een heel verschil met papa, waar 100 mensen waren. Nu namen we met 15 mensen afscheid. Geheel naar haar wens. De uitvaart hebben we daarom in de familiekamer gedaan. Aan de kist heb ik de laatste, door haarzelf gebakken, cake uitgedeeld. Deze lag nog in de vriezer. Je handelt naar de portemonnee, maar vooral naar de geest, hoe iemand was.”


Roberto vult aan: ,,Bas had alle begrip voor de situatie in beide gevallen. Binnen het beperkte budget deed hij al het mogelijke om zo een waardig afscheid voor elkaar te krijgen.” Verder maakt Ciska voor beide ouders zelf de bloemstukken. Ze verwerkt voor haar vader diens hoedje erin. En voor haar moeder de cakedoos. Heel passend, heel persoonlijk.

Kerkdienst Het gaat al een tijd niet zo goed met Roberto’s moeder. Vanwege haar ziekte (Alzheimer) woont ze al een tijdje in Het Weijtendaal terwijl zijn vader nog thuis woont. ,,Mijn moeders leven had altijd in het teken van haar man en kinderen gestaan. Een zorgzame, lieve vrouw die zelfs op verpleegafdeling IJsselhof nog met de poetsdoek rondging.” Haar conditie gaat achteruit en uiteindelijk wordt ze bedlegerig. ,,Mijn moeder herkende ons niet meer. Dit was echt een ander rouwproces. Er was iemand met de uiterlijke kenmerken van je moeder, maar het is je moeder niet meer. Dit ziektebeeld doet immens verdriet. Pijnlijk voor haarzelf en voor de familie.” In Het Weijtendaal wordt Roberto’s moeder liefdevol verzorgd. Dan ontvangen ze van de verpleging signalen dat het niet lang meer zal duren. Op een dinsdag, in het bijzijn van haar geliefden, gaat Roberto’s moeder rustig heen. ,,We kozen wederom voor Bas”, zegt Roberto. ,,Daarbij kwamen alle herinneringen van de andere uitvaarten weer boven. Dit was echter anders. Mede doordat mijn ouders goed verzekerd de kerk in gedragen. Bij de uitvaart leidde pastor Marc

‘Bij zowel de avondwake als uitvaart werd mijn moeder door de kinderen en kleinkinderen de kerk ingedragen.’

Brinkhuis de dienst. Tijdens de kleine plechtigheid in

waren, konden we een goede invulling aan de uitvaart

Wat volgens Ciska en Roberto steeds ontroert bij deze

geven. Geheel naar wens van mijn ouders. We besloten

drie compleet verschillende uitvaarten, is de uitgeleide

mijn moeder in de aula op te baren. Daar kregen we de

bij Het Weijtendaal. Ciska: ,,De erehaag van het perso-

sleutel van.” Er komt een avondwake met aansluitend

neel maakt indruk. En wanneer de lijkwagen vertrekt

een condoleance. ,,Bij zowel avondwake als uitvaart

loopt Bas voorop. Er wordt tijd voor genomen. Heel

werd mijn moeder door de kinderen en kleinkinderen

eerbiedwaardig.”

het crematorium spraken zowel kinderen als pastor een woord, begeleid door een diapresentatie.”

Indruk

|||

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

17


Uitvaart in de gemeente Olst-Wijhe OVERLIJDEN EN UITVAART. HET ZIJN NATUURLIJK GEEN PRETTIGE ONDERWERPEN MAAR HET IS WEL GOED OM BIJ STIL TE STAAN. BIJ DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN DE PLAATS WAAR IEMAND IS OVERLEDEN, MOET MEN AANGIFTE VAN OVERLIJDEN DOEN. DE AMBTENAAR MAAKT DE OVERLIJDENSAKTE OP EN GEEFT VERVOLGENS EEN VERLOF TOT BEGRAVEN OF CREMEREN AF.


Begraafplaatsen Er bevinden zich 10 begraafplaatsen in onze gemeente. Zeven begraafplaatsen zijn in beheer van een kerkelijke instelling. De gemeente Olst-Wijhe beheert drie begraafplaatsen. Boerhaar Begraafplaats van de RK Parochie Den Nul

Gemeentelijke begraafplaats

Den Nul

Joodse begraafplaats

Olst

Begraafplaats van de RK Parochie

Olst

Oude gemeentelijke begraafplaats

Welsum

Begraafplaats van de Hervormde Kerk

Wesepe

Begraafplaats van de Protestantse

Gemeente Wesepe

Wijhe

Begraafplaats van de RK Parochie

Wijhe

Gemeentelijke begraafplaats Rust Zacht

ke begraafplaats te maken heeft. Het tijdstip van een begrafenis of asbezorgingsplechtigheid moet zo snel

Mogelijkheden en begraafplaatsen

mogelijk worden gereserveerd. Meestal verzorgt een begrafenisondernemer het contact met de gemeente namens de familie.

In het onderstaande overzicht leest u welke mogelijkheden u hebt op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Geen geld voor de uitvaart

Gemeentelijke begraafplaats in Wijhe • Traditioneel begraven

De gemeente Olst-Wijhe is wettelijk verplicht om een

• Urnen bijzetten in een graf en/of een urnenmuur

uitvaart te regelen op het moment dat er geen op-

• As verstrooiingen

drachtgever voor de uitvaart is. Ook komt het voor

• Kindergraven

dat nabestaanden de uitvaart niet kunnen of willen

Gemeentelijke begraafplaats Den Nul

betalen. In dat geval regelt de gemeente Olst-Wijhe de

• Traditioneel begraven

uitvaart, maar probeert de kosten te verhalen.

• Urnen bijzetten in een graf en/of een urnenmuur • As verstrooiingen • Kindergraven

Bijzondere bijstand aanvragen

Oude gemeentelijke begraafplaats Olst • Enkel familiebijzettingen in verband met oude rechten

Als nabestaanden de uitvaart wel willen maar niet

• Strooiveld

kunnen betalen, kan men een beroep doen op bijzondere bijstand. In principe kan iedereen deze bijstand

Zowel inwoners van Olst-Wijhe als personen die elders

aanvragen, maar hoe hoger het inkomen, hoe lager

wonen, kunnen in onze gemeente worden begraven. De

de bijzondere bijstand. De toekenning van bijzondere

begraafplaatsen en urnenplaatsen worden uitgegeven

bijstand hangt in bepaalde mate af van persoonlijke

voor bepaalde tijd. Dit is momenteel twintig jaar. Na het

omstandigheden.

verstrijken van de termijn, kan deze worden verlengd met 10 jaar. De graven worden op volgorde uitgegeven.

Administratie

Meer informatie Voor meer informatie over een uitvaart of het aanvragen van bijzondere bijstand kijkt u op de site

Het klantcontactcentrum van de gemeente Olst-Wijhe

van de gemeente. U kunt ons ook bellen via telefoon-

regelt alles wat met een uitvaart op een gemeentelij-

nummer 14 0570.

|||

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

19


DOMINEE MARTJE VEENSTRA EN DIAKEN MARC BRINKHUIS

‘Kerkelijke rituelen begeleiden gevoelens’ EEN KERKELIJKE INVULLING VAN DE UITVAART. WAAR DIVERSE RITUELEN HOUVAST EN TROOST BIEDEN. PER GELOOFSSTROMING KUNNEN DEZE VERSCHILLEN. DOMINEE MARTJE VEENSTRA VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIJHE EN DIAKEN MARC BRINKHUIS VAN DE HEILIGE LEBUINUS PAROCHIE VERTELLEN EROVER.

Bij een kerkelijke uitvaart…

vaak gekozen voor live muziek en cd. Een mis is meestal

Martje Veenstra: ,,… kan er veel. Ik ben heel plooibaar, maar

met kerkkoor.”

de Bijbel gaat wel open. Gelukkig is er altijd een psalm of

,,Vroeger had je de organist. Juist omdat muziek een drager

verhaal dat aanspreekt. En troost biedt.”

van emoties is mag je naar andere vormen kijken. Er is veel

Marc Brinkhuis: ,,De katholieke kerk kent drie vormen: eu-

mogelijk, zoals de inbreng van mensen die zelf iets schrij-

charistieviering, woord- en communieviering en gebedsvie-

ven. Vaak heeft de overledene al een gedicht uitgezocht.”

ring. Bij de eerste twee ligt veel vast, maar in een gebedsviering is de vormgeving veel vrijer. In ieder geval hoort erbij:

Hoe maakt u een uitvaart persoonlijk?

beginnen met het kruisteken, een schriftlezing en het Onze

,,Ik vraag de familie: vertel eens over de persoon. En dan het

Vader. We begrijpen dat er binnen kerk- en geloofsbeleving

geheel vanuit de overledene opbouwen. Aan de hand van

veel nuances zitten. Vaak binnen één familie alleen al.”

het levensverhaal een passende liedtekst zoeken.”

,,Mooi om daartussen te laveren.”

,,Er zijn vaste elementen, maar de persoon staat centraal.

,,In een crematorium is mijn rol anders. Dan is het meer het

Daar weef je alles omheen.”

afscheid van de familie zelf waar ik accenten leg.”

,,Natuurlijk geef je ruimte aan verdriet. Bijna 99% is dank-

,,Dan ligt meer vast, je bent wat beperkter. Maar ook daar

baar gedenken. Echt iets katholieks: de overledene in Gods

wordt God genoemd.”

barmhartigheid aanbevelen.” ,,Als de familie het wil wordt een steentje gemaakt met

Welke rituelen zijn belangrijk?

geboorte- en sterfdatum. Dit komt op de gedenkplaat en

,,Een uitvaart is een overgangsritueel. Je probeert om te

krijgt de familie terug op de laatste zondag van het kerke-

gaan met iets waar je niet mee om kunt gaan. Rituelen en

lijk jaar.”

woorden kunnen daarbij helpen. Denk aan wijwater, wie-

,,Wij kennen het gedachteniskruisje dat de nabestaanden

rook, kruis op de kist maken, kaarsen rond de overledene

met Allerzielen mee naar huis krijgen.”

aansteken. Als de familie dit niet wil, zoeken we iets anders.

Marc Brinkhuis vervolgt: ,,Belangrijk in het hele traject is

Soms is alleen gebed voldoende.”

het besef: dit is een moment van loslaten. Met het aanraken

,,Zo’n afscheid is een markeringspunt. Bijbellezing en

van de overledene, bijvoorbeeld als iemand thuis is opge-

Gebed zijn belangrijk. En kaarsen. Ook als een familie niet

baard, erkennen we dat hij of zij niet meer hier is. Net als

kerkelijk onderlegd is grijp ik een uitvaart aan om de Paas-

een schepje zand op de kist strooien. Wij moeten degene nu

kaars aan te steken, iets erbij te vertellen.”

loslaten, geven we daarmee aan.”

,,Rituelen begeleiden gevoelens. Je kunt overal woorden

,,Dat schepje zand doen we niet. Wel zijn er bloemen. ‘We

voor zoeken maar soms is een kaars aansteken voldoende.

geven de overledene terug aan de aarde maar hij of zij is nu

Rituelen vullen de tijd respectvol, leggen een relatie naar de

geborgen bij God’. ”

overledene.”

,,‘We vertrouwen dat de ziel bij God is’. Je moet vaak aan-

,,Samen zingen is belangrijk. Mensen kennen echter min-

sluiten bij twijfel en aarzeling.”

der liederen. Een lied van cd kan ook. Soms zingt een koor

,,Je hebt vaak een ‘breed publiek’. Ik zeg wel: misschien

of cantorij.”

noemt u dat anders. Energie. Uiteindelijk hoop je dat je een

,,Bij een kerkkoor is soms creativiteit vereist in de liedkeus

woord van troost biedt op wat voor manier dan ook.”

waarin jonge mensen zich kunnen herkennen. Muziek is

,,Prettig om naderhand te horen dat iemand, die lang niet in

zo’n belangrijke drager van gevoelens. Bij jongeren wordt

de kerk is geweest, de uitvaart toch heel mooi vond.” |||

20

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING


Geboren Enschedeër MARC BRINKHUIS (51) spitst zijn studie theologie in Nijmegen toe op bijbel en pastoraat. In Raalte begint Marc als pastoraal werker. Daarna wordt hij beleidsmedewerker van het dekenaat IJssellanden. Na zijn diakenwijding in 2006 in de Raalter Pauluskerk doet Marc pastoraal coördinerend werk en het ‘gewone’ pastoraat in de Lebuinus parochie. MARTJE VEENSTRA (59) werkt eerst als lerares coupeuse aan de modevakschool. Daarnaast is de geboren Drentse ambtenaar van de burgerlijke stand. Later volgt een tweedegraads studie theologie in Leeuwarden met accent op de pastorale en onderwijskundige kant. Vervolgens doet Martje jeugdwerk en pastoraatwerk. Na haar predikantsopleiding in Kampen is ze predikant in Steggerda en Noordwolde. Sinds 2013 werkt Martje fulltime als predikant in Wijhe.


ADVERTENTIE

22

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING


SPECIALE ASBESTEMMINGEN ZOVEEL MOGELIJKHEDEN

U bent waarschijnlijk bekend met de

algemene mogelijkheden betreft de asbestemming maar er is tegenwoordig zoveel meer mogelijk. Graag laten wij u met enkele voorbeelden kennismaken. | Voor meer informatie www.dwuitvaartverzorging.nl of

www.hermanbakker.nl Het hemelwater geeft de as in de waterurn terug aan de aarde. De as van de geliefde wordt door het grondwater meegenomen op een eeuwigdurende reis. De waterurn maakt van afscheid nemen een natuurlijk en geleidelijk proces. | www.hafkampnatuursteen.nl

Bosch Glaskunst is een ambachtelijk bedrijf, gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van glazen grafmonumenten, urnen en as-objecten. | www.boschglaskunst.nl

De Bios Urn is een unieke biologisch afbreekbare urn die uw geliefde na de dood vanuit zijn of haar as transformeert naar nieuw leven. Een heuse herinneringsboom, in de vorm van een boom of struik van uw keuze.

BALLONVERTROOIING

Een bijzondere asbestemming is de ballonverstrooiing, waarbij de as van uw dierbare

in een heliumballon wordt meegevoerd tot grote hoogte. Een unieke manier van afscheid nemen. De ceremonie wordt door de nabestaanden zelf ingevuld. Zij kiezen waar zij de ballonnen willen oplaten. Vaak is dit een plek die voor hen een speciale betekenis heeft. Na het loslaten kunnen de ballonnen zo’n 20 minuten worden nagekeken. Als de ballon een hoogte van ca. 20 kilometer heeft komt de as vrij, wordt met de wind meegedragen en op die manier over de wereld verspreid. | www.laatstevlucht.nl

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

23


FEITENFABELS Uitvaartverzekering afgesloten? De maatschappij hoeft niet direct gebeld te worden. Ook bent u vrij om zelf te bepalen wie u als uitvaartondernemer kiest.

Als lid van een plaatselijke uitvaartvereniging hoeft men de uitvaart niet door hen te laten uitvoeren. Wij bieden zonder extra kosten onze diensten en service aan conform de regels van de vereniging. Het is een fabel dat een begraven persoon wordt ‘opgegeten’ door de wormen. 40 Cm onder het maaiveld leven er namelijk geen wormen of andere diertjes meer. Cremeren vindt plaats onder streng wettelijk toezicht. Zo wordt iedere overledene apart gecremeerd. Daarna wordt de crematieoven altijd netjes schoongemaakt.

De overledene wordt gecremeerd met uitvaartkist en alle bezittingen nadat de kist gesloten is.

Een rouwauto is niet verplicht. Men mag met eigen vervoer iemand vervoeren. Ieder is vrij te bepalen op welke manier en op welke plek men de afscheidsdienst wil organiseren. In de tuin of in de huiskamer kan bijvoorbeeld prima. Overdag of ’s avonds? Een afscheidsbijeenkomst in de avond heeft iets ‘moois’ en kan voor velen praktisch zijn. Begrafenis of crematie vindt vaak de volgende dag in kleine kring plaats. Een kist is geen vereiste voor thuis opbaren. Opbaarplateau of bed behoren ook tot de mogelijkheden.

24

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING


HAFKAMP GRAFWERKEN EN NATUURSTEEN PORTRETFEITEN PORTRET

VAKWERK UIT EIGEN WERKPLAATS Hafkamp Grafwerken en Natuursteen uit Olst is een echt familiebedrijf. De vader van Sheila Hannink-Hafkamp en Olaf Hafkamp startte ooit in Den Nul. Na zijn onverwachte overlijden in 2013 zijn broer en zus het gezicht van de speciaalzaak. ,,Tegenwoordig hebben we samen de leiding”, vertelt Sheila. ,,Olaf stond voorheen vooral in de werkplaats. Dat accent is verschoven.” Wat bleef is het goede klantcontact, het vakmanschap en de uitgebreide materialenkennis. Echte meerwaardes van dit gespecialiseerde bedrijf. Olaf: ,,Onze vernieuwde showroom is helemaal van deze tijd. We tonen buiten de mogelijkheden op gebied van mooie grafmonumenten; gewilde modellen en voorbeelden als het niet standaard hoeft te zijn.” Hafkamp doet alles in eigen beheer. ,,Luisteren naar een klant vinden we het allerbelangrijkste”, vertelt Sheila. ,,Samen tot een mooi ontwerp komen. Fijn dat mensen ons dit vertrouwen geven.” Olaf vult aan: ,,Mocht er na plaatsing iets zijn met het monument, bijvoorbeeld als de steen door regen verzakt is, dan zetten we het netjes recht.” Ook de werkplaats werd aangepakt. Een moderne verstekzaag biedt nog meer mogelijkheden. De bouw van een natuurstenen Chinese pagode en columbarium op de Chinese begraafplaats op Kranenburg in Zwolle tonen vakmanschap en durf van Hafkamp in al zijn glorie. ,,Met dit project hebben we aangetoond ook in moeilijker bouwwerken mee te kunnen denken”, aldus Olaf. ,,Het is prettig als we in het begintraject mee mogen denken welke materialen geschikt zijn. Dit is echt ambachtswerk; nooit standaard, elke opdracht is anders. Iedere steen heeft een andere structuur. Ik kan echt gelukkig worden van maatwerk voor een klant.” Sheila vult aan: ,,Maatwerk hoeft trouwens niet duur te zijn.” Het bedrijf is tevens het aangewezen adres voor vloeren, vensterbanken, wandbekleding en aanrechtbladen. Ook voor advies over onderhoud en reinigen kan men bij Hafkamp terecht.” |||

SHEILA HANNINK-HAFKAMP, geboren op 9 mei 1984, is getrouwd en heeft twee kinderen. Na haar studie office management werkte ze eerst in het notariaat. Tegenwoordig werkt Sheila fulltime bij Hafkamp Grafwerken en Natuursteen. In haar vrije tijd is de enthousiaste onderneemster vaak te vinden in de sportschool. OLAF HAFKAMP is geboren op 21 december 1981. Als kind was hij al te vinden in de werkplaats van zijn vader. Na zijn studie Small Business was werken in het familiebedrijf de meest logische stap. Hier ligt ook zijn passie. Olaf is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij staat graag aan de lijn bij zijn zoon voetbal te kijken. www.hafkampnatuursteen.nl

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

25


BART WIJNANDS PORTRET

MEERDERE VOORDELEN VERBONDEN AAN LICHTE BALSEMING Al een paar jaar verzorgt Bart de repatriëring van overleden Nederlanders vanuit het buitenland. Internationaal rouwvervoer is een bijzondere tak in de uitvaartbranche. ,,Dankbaar werk. Nabestaanden willen hun dierbare zo snel mogelijk terug hebben. Als het gewenst is verzorg ik de overledene. Ik merk dat ik voldoening haal uit de verzorging en het toonbaar maken van een overleden persoon.” Hij werd benaderd door Bas die wist welk werk Bart verrichtte. Soms zijn lijnen kort; zo is Bart de buurman van Bas’ ouders. ,,Vervolgens ben ik het vak van uitvaartverzorger ingerold. Naast de uitvaartleiders assisteren zorg ik voor een goede logistiek. Denk aan bloemen, kaarsen, kaarten en dergelijke die verplaatst moeten worden.” Het verzorgen van een overledene bleef hem boeien. Zozeer, dat Bart inmiddels een opleiding tot professioneel thanatopracteur heeft afgerond. ,,Thanatopraxie ofwel lichte balseming, wordt steeds vaker toegepast. Er zijn dan ook diverse voordelen aan verbonden. Zo hoeft het lichaam niet gekoeld te worden. Verder blijft de natuurlijke kleur van het gezicht en de handen behouden. Daarnaast kan men de overledene mooier opbaren.” Bart noemt verder de aanraakbaarheid positief. Het lichaam is niet gekoeld en heeft dezelfde temperatuur als de ruimte waarin het ligt. ,,Bovendien is het stil in de kamer. Er zoemt geen motor. Ook stekkers en snoeren zijn niet nodig. Groot voordeel is dat het lichaam droog blijft. Er ontstaat namelijk geen condens.” Mensen die het hebben gezien zijn zonder uitzondering positief over het balsemen van een lichaam. Vraag die Bart vaak gesteld wordt: wordt de overledene ingesmeerd met een zalfje? ,,Nee, balsemen werkt anders. Ik breng een conserverende vloeistof in het lichaam via een injectie in de aderen. Een lichaam blijft hierdoor 100% goed. Ook bij erg warm weer. Deze procedure kan bij ons uitvaartcentrum in een speciale ruimte worden uitgevoerd maar ook thuis onder bepaalde voorwaarden.” |||

BART WIJNANDS is geboren op 13 september 1956 en woont met zijn vrouw in Wijhe. Hij studeerde civiele techniek aan de MTS in Zwolle en begeleidde allerlei uitvoeringsprojecten bij waterschappen. Tegenwoordig is Bart professioneel thanatopracteur, uitvaartverzorger en verzorgt hij de repatriëring van Nederlanders. Als hij vrij is, reist Bart graag samen met zijn echtgenote met de camper. Bij voorkeur naar Afrika. Zo werden ondermeer Marokko, Mauritanië en Senegal al bezocht.

26

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING


PORTRET HANNEKE VAN DE PLASSCHE

RUIMTE GEVEN AAN AFSCHEID NEMEN EN ROUW MET IN LIEFDE LOSLATEN Hanneke van de Plassche maakte in 2012 vanuit het bedrijfsleven (als trainer/coach) de stap naar de uitvaart. ,,Meer aandacht en ruimte voor het afscheid door vooral goed te luisteren naar mensen.” Die kwaliteit staat bij beide beroepen bovenaan maar ontbreekt ook vaak. Na de opleiding tot uitvaartbegeleider begon Hanneke haar onderneming In liefde loslaten. Hiermee begeleidt ze mensen bij het afscheid nemen van een dierbare. ,,Bijvoorbeeld wanneer iemand ziek is en niet lang meer zal leven. Voorbereiden op de dood is soms lastig. Ik maak moeilijke onderwerpen rondom het afscheid bespreekbaar. Soms willen stervenden hun naasten niet belasten met zorgen, twijfels, angsten. Of willen naasten graag praten, maar de stervende niet. Door te luisteren naar alle wensen lukt het meestal om dit moeilijke onderwerp toch met elkaar te bespreken.” Ook geeft Hanneke in deze fase al vorm aan het afscheid. Verder treedt ze bij uitvaarten op als ritueelbegeleider. ,,Met nabestaanden zoeken naar inhoud en zingeving. Een rode draad aanbrengen in de afscheidsdienst. Net meer tijd nemen en een laag dieper gaan om de overledene als persoon goed neer te zetten.” Een ritueelbegeleider kan van toegevoegde waarde zijn als naasten niet goed weten hoe een afscheid vorm te geven. Of als mensen door de dood overvallen zijn of wanneer er familie-issues spelen. Tenslotte begeleidt Hanneke mensen bij rouw. ,,Ik geloof dat 95% van de mensen in staat is om op natuurlijke wijze het rouwproces te doorlopen. Veel mensen hebben echter met een onwetende omgeving te maken. Deze vormt niet het vangnet dat zij zo hard nodig hebben. Mensen vermijden hen of geven adviezen over wat zij wel of niet moeten doen om goed te rouwen. Een nabestaande wil vooral erkenning, gezien en gehoord worden in het verdriet. Dat is juist voor veel mensen moeilijk: de pijn verdragen van een dierbare. Die pijn verdragen, luisteren naar iemands verdriet en afstappen van de verkramping rondom de dood maken dat wij de dood en rouw meer ruimte kunnen geven.” |||

HANNEKE VAN DE PLASSCHE, geboren op 1 juni 1978, woont met haar man en drie zonen in Deventer. Ze studeerde Sociale Wetenschappen in Utrecht. Sinds 2002 is Hanneke werkzaam als organisatieadviseur, trainer en coach. Voornamelijk in het bedrijfsleven. Sinds januari 2014 heeft zij haar eigen onderneming In liefde loslaten en werkt ze als uitvaartbegeleider. www.inliefdeloslaten.nl

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

27


BIJZONDERE UITVAART IN DEVENTER SCHOUWBURG

‘Edwin was bij zoveel mensen geliefd’


HET VERDRIET IS HEFTIG EN HET GEMIS NOG PRIL TEN TIJDE VAN HET GESPREK MET MARIKE VAN EUNEN. IN JUNI 2015 VERLOOR ZE HAAR MAN NA EEN KORT ZIEKTEBED. BIJ DE UITVAARTDIENST VAN HAAR MAN EDWIN WAREN 750 MENSEN AANWEZIG. DEZE BIJZONDERE GEBEURTENIS VOND PLAATS IN DE DEVENTER SCHOUWBURG. SAMEN MET HAAR DOCHTER SHARON KIJKT MARIKE TERUG.

Ziek

Dat kon goed, gezien alle hectiek. Bovendien was ik zelf rond Pasen erg ziek geweest.” Op een ochtend wordt

Een liefdevol, hardwerkend gezin. Marike en Edwin

Marike wakker. Ze aait Edwin over zijn been. ,,Hij zei: ‘ik

hebben samen al jaren hun bedrijf Beeld en Geluid in

voel je niet.’ We zijn meteen naar de huisarts gegaan.”

Deventer. Daarmee verzorgen ze op audiovisueel gebied

Edwin wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt

allerlei evenementen en partijen. Ook voor uitvaarten

de diagnose gesteld. Een ontluisterend bericht: de kan-

wordt het bedrijf geregeld gevraagd. Tijdens de kerst-

ker heeft zich overal uitgezaaid in Edwins ruggengraat.

vakantie genieten ze met zoon Bjorn en dochter Sharon

De ziekte is als een sluipmoordenaar te werk gegaan.

van een heerlijke sneeuwvakantie in Duitsland. Even

,,Ze vertelden ons dat Edwin nog drie tot vier maanden

een moment samen ontspannen. ,,Dat deden we altijd”,

te leven had. ‘Dan gaan we vanaf nu genieten’, zei hij.

vertelt Marike. ,,Lekker met zijn viertjes ertussenuit.”

‘Desnoods zetten we elke dag de barbecue aan!’ We

Vanaf januari 2015 werkt Bjorn volop in het bedrijf mee.

zijn naar huis gegaan. Daar heeft Edwin uiteindelijk >

En Sharon is druk met het afronden van haar bloemistenopleiding. Dan krijgt Edwin in het late voorjaar last van zijn rug. Gevolg van alle drukte? Hij krijgt een verwijzing naar de fysiotherapeut die hem onder handen neemt. Edwin voelt zich steeds slechter. Marike: ,,We dachten aan een griepje, misschien overspannenheid.

‘Dan gaan we vanaf nu genieten, zei hij. Desnoods zetten we elke dag de barbecue aan!’

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

29


‘Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering is’

nog twee goede dagen gehad. Hij is heel snel heel ziek

hebben. Het ging met een grap en een grol. Mooi dat

geworden. Heeft geen kans gehad om te vechten.” Zes

we erover gesproken hebben.” Edwin wil gecremeerd

dagen na de uitslag sterft Edwin, die dan 52 jaar is.

worden. En geen pak aan, dat was net nieuw. Wel wil hij werkkleding aan. Een t-shirt van het bedrijf. ,,Zo pas-

Grap en grol

send bij Edwin. De zaak was zijn alles al die jaren, in 2017 bestaat Beeld en Geluid 30 jaar. Hij heeft geen dag spijt gehad. Edwin heeft met veel liefde genoten van alles.

,,Dit is je grootste nachtmerrie”, vertelt Marike. ,,Het

Het liefst wilde hij zijn eigen uitvaart helemaal regelen,

zakenleven gaat door. Op de dag van de uitslag bijvoor-

maar helaas was hij daarvoor te warrig op het eind.”

beeld moesten we een heel grote partij verzorgen. De woorden van Edwin waren: laat Bjorn die partij draaien. Maar mensen die heel dicht bij ons stonden hebben het van Bjorn overgenomen. Je privéleven staat stil. 48 Jaar en weduwe. En je stapt in een vooral emotionele rollercoaster.” Er moet van alles beslist en geregeld worden. De keuze voor Herman Bakker Uitvaartzorg ligt voor de hand. ,,Met zowel Herman als Bas hadden we

‘Edwin wil gecremeerd worden. En geen pak aan, dat was net nieuw. Wel wil hij werkkleding aan. Een t-shirt van het bedrijf.’

bedrijfsmatig al vaker samengewerkt. Uiteindelijk heeft Bas ons geholpen.” In de dagen dat Edwin nog goed is,

Ofschoon Marike het klein wil houden, haar man is een

spreekt Marike met hem over begraven of cremeren.

jongen van weinig woorden die niet op de voorgrond

,,Toen we net getrouwd waren, kwam er een keer een

treedt, wordt anders besloten. ,,We hebben zoveel zake-

verzekeringsman. Kregen we toch bijna ruzie over wat

lijke contacten. Edwin was bij zoveel mensen geliefd. We

we wilden. We zeiden toen: we zijn nog lang niet van

gingen dus op zoek naar een grote locatie.” Het wordt

plan om dood te gaan. Nu moesten we het er wel over

de Deventer Schouwburg.

30

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING


Verbinding Ze zien tegen het regelen op. Welke muziek pak je? Welke woorden zeg je? Sharon: ,,We hadden alle drie een lied.” Marike vult aan: ,,En je loopt het bos in en gaat schrijven.” Met Bas is er een goede klik. Hij geeft een nummer waarop hij altijd bereikbaar is. ,,Voor hem was dit ook speciaal”, zegt Marike. ,,Ik heb veel respect voor hoe hij dit heeft opgepakt.” De eerste dag helpt Bas het gezin met de verzorging van Edwin die thuis wordt opgebaard. Sharon heeft vooraf gemengde gevoelens over thuis opbaren: ,,Het leek me niets, maar is me enorm meegevallen. Sterker nog: het gaf me kracht. Hij keek vredig en het was echt fijn dat papa thuis was.” In april maakte ze als eindopdracht nog een kistbe-

‘Hij keek vredig en het was echt fijn dat papa thuis was.’ dekking. Voor haar eigen vader maakt ze drie harten. Met verschillende kleuraccenten; roze, rood en blauw. ,,Papa was gek op mijn vak. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. In een hart heb ik wilgentenen verwerkt. Mensen konden er een

was heel zwaar.” In het crematorium wordt in besloten

lintje in knopen. Als verbinding met papa.” Ook de fa-

kring nog een kleine dienst gehouden. Samen brengen

miliestukken maakt Sharon, met behulp van een goede

ze Edwin naar de oven.

vriend. Het zijn dagen vol dubbele gevoelens; de zaak gaat immers door. Marike: ,,De telefoon bleef maar gaan. Bjorn ging naar afspraken. Hard, maar ook mooi dat je

Steun

er kracht uit put. Nu nog. Ik ben klanten echt dankbaar dat ze vertrouwen blijven houden in mijn zoon en mij.”

Ten tijde van dit interview is er nog geen jaar verstreken.

Veel mensen helpen het gezin. Ook bij de uitvaartdienst.

De meeste kracht put Marike nu uit het ornament met

Zo maken ‘de jongens van de zaal’ een mooi lichtbeeld

hart op de kast. Hierin zit de as van Edwin. Eromheen

op het podium. Marike: ,,Edwin stond voor één keer in

staan kaarsjes, foto’s en bloemen. ,,Natuurlijk word je

het zonnetje. Dat podium was echt de plek die hij ver-

getroost door vrienden, maar dit geeft me de meeste

diend had op dat moment.” Een volle zaal met 750 men-

steun. Hier is hij, lekker thuis.” Thuis is een levendig huis-

sen neemt afscheid van Edwin van Eunen. Zelf zitten

houden. Bjorn en de jongens van de zaak lopen af en aan.

ze midden voor het podium. Een foto toont de ineenge-

,,Dat gebeurde ook tijdens Edwins laatste zes dagen. We

strengelde handen van Edwin, Marike, Bjorn en Sharon.

hebben veel gedeeld met mensen die me dierbaar waren.

Er zijn mooie woorden. Er is muziek. ,,Thuis hebben we

Het was zoete inval. Net als altijd. Edwin had het zelf

de muziek goed getest”, vertelt Sharon. ,,Op de computer.

niet anders gewild. Dit is ons leven. De deur zit hier niet

We maakten een back up. Zo kon niets meer fout gaan.

op slot.” Ze kijkt met een dankbaar gevoel terug op de in-

En toch stoorde het bij de liedjes van mij en Bjorn. Heel

drukwekkende uitvaartdienst. Zoveel mensen in de zaal,

apart…” Ten afscheid krijgt Edwin een staand applaus

haar man op het podium. ,,Voor zowel familie als zaken-

van de zaal. Het doek sluit. Achter het doek komen Ma-

relaties was het heel bijzonder. Mensen hebben het er nu

rike en haar kinderen het podium op. Daarna volgt in de

nog over. Edwin zei altijd: ‘Het komt goed, toch?’ Tot het

foyer het condoleren. Marike: ,,Anderhalf uur lang. Dat

laatst zei hij dat. En zijn uitvaart ís goed gekomen.”

|||

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

31


UITGELICHTTHOMASVLOEDGRAVEN

EMOTIES VERTALEN IN EN MET BLOEMEN THOMAS VLOEDGRAVEN NEEMT TIJD VOOR IEDERE WENS Al van jongs af aan is Thomas Vloedgraven van Vloedgraven Interieur & Decorations in Wijhe gefascineerd door bloemen. Het mooiste van zijn vak? ,,Emoties van mensen vertalen in en met bloemen. Ik kan echt blij worden van tevreden klanten.” Persoonlijk contact en de tijd nemen noemt Thomas dan ook zeer belangrijk. Net als aandacht voor zowel klant als product. Voor de beste bloemist van het Jaar 2015-2016 en zijn team is luisteren naar de wensen van klanten vanzelfsprekend. ,,Alleen dan kun je deze zo goed mogelijk vervullen.” De bloemist is gespecialiseerd in familie-bloemwerk zoals rouwwerk. In zijn eigentijdse en innovatieve zaak heeft Thomas daartoe speciaal een aparte ruimte gecreëerd. In een huiselijke setting worden nabestaanden in alle rust te woord gestaan. ,,Op zulke momenten is het zo belangrijk om even de tijd te nemen. Oog te hebben voor alle wensen die er leven. En te vertellen over alle mogelijkheden. Soms zijn mensen niet in de gelegenheid om naar de bloemenwinkel te komen. In dat geval kom ik thuis langs om hun wensen te inventariseren.” |||

Vloedgraven Interieur & Decorations is van dinsdag t/m zaterdag geopend. De maandagen werken wij op afspraak. www.vloedgravenwijhe.nl

32

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING


ONDERWEG NAAR DE LAATSTE RUSTPLAATS BIJZONDER VERVOER

Het brengen van de overledene naar de laatste rust-

plaats is een belangrijk onderdeel van de uitvaart. Traditioneel gebeurt dit standaard in een zwarte of grijze rouwauto maar tijden veranderen. Inmiddels zijn er heel veel manieren om deze laatste rit meer in de stijl van de overledene af te leggen. Ingetogen of groots, gezamenlijk of alleen, de mogelijkheden zijn legio. | Voor meer informatie www.dwuitvaartverzorging.nl of www.hermanbakker.nl

De Engelse Daimler uit 1970 is een stijlvolle rouwauto waar de bloemstukken naar wens ook op het dak kunnen worden geplaatst. Iets wat met name in Engeland veelvuldig wordt gedaan.

De uitvaartbus is een moderne vorm van rouwvervoer waarbij u samen met familie en vrienden de laatste reis van uw dierbare kunt begeleiden.

Misschien wel de meest bijzondere rouwauto die op de Nederlandse wegen te vinden is, de Hotrod rouwauto. Op de hele wereld is er maar één uitvoering als deze.

KLEURRIJK AFSCHEID NEMEN De door kunstenaar René Guillot ontworpen rouwauto springt zeker in het oog en is uniek in Nederland. “We mogen onze dierbaren in liefde herinneren en kleur meegeven”, zegt de in Enschede wonende René. | Meer informatie over de unieke Hotrod en

de rouwauto ontworpen door René Guillot vindt u op www.vankleefvervoer.nl

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

33


SAMENWERKING DE WEERD UITVAARTVERZORGING EN ‘T HART VERLOSKUNDE

‘Een kinderuitvaart is zo anders dan van een volwassene’ IN 2014 MAAKTE BAS KENNIS MET VERLOSKUNDIGE FRANÇOIS HESSELING VAN ‘T HART VERLOSKUNDE. STEFANIE, DE VROUW VAN BAS, WAS IN VERWACHTING VAN HUN EERSTE KINDJE. ,,TIJDENS HET SPREEKUUR NEMEN WE ALTIJD, NAAST DE MEDISCHE ASPECTEN, TIJD VOOR HET SOCIALE STUK”, VERTELT FRANÇOIS NU. ,,BAS’ WERK KWAM TER SPRAKE EN TROK MIJN AANDACHT. IK HEB HEM LATER BENADERD.” HET BEGIN VAN EEN MOOIE SAMENWERKING.


Troostkoffer

Iemand binnen de praktijk wordt hiervoor vrijgemaakt. Zorgt dat er een ruimte vrij is. Voor de zekerheid wordt

’t Hart Verloskunde ontwikkelde voor ouders die te

een echo gemaakt. We bellen de partner, zorgen voor op-

maken krijgen met het overlijden van een kindje een

vang, leggen globaal dingen uit. Mensen klappen dicht.

mooie troostkoffer. Met daarin allerlei informatie en

We gaan dus praktische zaken regelen, nemen dingen

adressen. François vroeg Bas of hij niet iets voor ‘t Hart

uit handen en zorgen voor psychische begeleiding.”

kon betekenen. François: ,,Wij zochten namelijk een uitvaartverzorger waarnaar we mensen konden verwijzen. Iemand met

Complex

kennis van zaken, waarvan we wisten: bij die persoon is deze uitvaart in goede handen. Het overlijden van een

,,Het kan ook dat er complicaties ontstaan tijdens of na

kind heeft een extra lading.”

de bevalling. De verhouding tussen kinderen die gezond

Bas: ,,Inderdaad, de benadering en emoties bij een uit-

ter wereld komen en kinderen die zijn overleden of

vaart van een kind zijn anders.”

waarbij het misgaat, staat in geen contrast. Je moet er

,,Ik vroeg of Bas materiaal voor de troostkoffer had. Wij

vanuit gaan dat het goed gaat. Toch hou je er als verlos-

zochten iets en Bas kon dat bieden.”

kundige altijd rekening mee dat er iets kan gebeuren.

,,Uiteindelijk ontwikkelden we samen met INConcept uit

Tijdens de zwangerschap is dat echt op de achtergrond.

Wijhe een folder voor kinderuitvaarten. Een kinderuit-

Tijdens de bevalling echter ben je er net wat meer

vaart is echt een thema apart binnen de uitvaartbranche.

gespitst op. Dat is zo complex. Hoe gaat het met de

Voordat ik vader werd, had ik al vaker ouders daarin begeleid. Vaak door de ervaring die mensen hadden bij de uitvaart van opa of oma die ik had gedaan. Zodra je zelf een kind hebt, sta je er weer anders in. Ik word regelmatig gevraagd. Misschien vanwege mijn leeftijd?” ,,Dat kan goed. Juist doordat je dezelfde leeftijd als de

‘Je bent zichtbaar en onzichtbaar bezig met alle facetten. Houdt rekening met het onverwachtte.’

ouders hebt kunnen zij relateren.” ,,Onze dochter Robbin is twee, de tweede is in aantocht. Dat levelt toch anders. Daardoor heb je raakvlakken

moeder? En met het kind? Er kan altijd iets gebeuren

met de ouders. Deel je een oprecht diep gevoel bij deze

waarop je moet anticiperen. Je bent zichtbaar en on-

heel schrijnende verhalen.”

zichtbaar bezig met al die facetten. Houdt rekening met het onverwachte.”

Eerste zorg

François vervolgt: ,,Het overlijden van een kind laat me nooit onberoerd. Tijdens de opleiding word je er wel op voorbereid. Je praat erover met collega’s om het te

,,Voor veel aanstaande ouders is het 12 weken-punt in

verwerken. Ook in de begeleiding met de mensen zelf

een zwangerschap belangrijk. Bijna een magische grens.

heb je het er weer over. Dit helpt mij weer in het ver-

Toch is dat punt voor de uitkomst van de zwangerschap

werkingsproces. Een plek geven moet ook, iemand kan

niet bepalend. De echo die met 20 weken gemaakt

opnieuw zwanger raken en dan moet je toch een nieuwe

wordt is dat meer. Dan kan de verloskundige een lichte

zorgrelatie kunnen aangaan.”

aandoening als een klompvoetje of een schisis con-

,,Het is gelukkig geen dagelijkse kost…”

stateren. Er kan echter ook een ernstige lichamelijke afwijking aan het licht komen zoals een hersenafwijking. Tussen 12 en 40 weken kan er van alles misgaan,

Kostbare tijd

bijvoorbeeld de groei die achterblijft.” ,,Dat lijken me erg lastige momenten voor een verloskun-

,,Het komt ook voor dat de bevalling nog moet plaats-

dige.”

vinden. Wanneer een kind voortijdig is overleden. Of

,,Zeker, mensen die nietsvermoedend op spreekuur

als men weet dat het kindje niet levensvatbaar is. In

komen… En dat je dan constateert dat het kindje is over-

dat geval word ik meestal niet direct door de ouders

leden. Op zo’n moment is mijn eerste zorg: hoe gaan we

gevraagd. Vaak zit er iemand tussen. François bijvoor-

met de ouders om? Vaak is een vrouw alleen naar het

beeld. In geval van overlijden van een baby of ouder kind

spreekuur gekomen. Daar draag je direct alle zorg voor.

benaderen de ouders me meestal zelf.” >

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

35


ADVERTENTIES

www.kindermandjes.nl Morellenlaan 29 7322 JS Apeldoorn Telefoon 06 50995289 info@amelius.nl

Het allerfijnst is het wanneer een kind onbezorgd en vrolijk door het leven wandelt. Voor nare gebeurtenissen wil je een kind zoveel mogelijk beschermen. Helaas lukt dit niet altijd.

Cieraad&Co Creatief Trauma & Rouw verwerken voor Kind & Jeugd

Simone Cieraad | Telefoon 06 42615918 www.cieraadenco.nl | info@cieraadenco.nl Bezoekadres Brinkgreverweg 6B | 7413 AC Deventer Postadres 2e Kruisstraat 42 | 7413 VH Deventer

36

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING

Kinderen en jongeren worden gepest, kunnen een dierbare verliezen of allerlei andere drama’s meemaken. Gelukkig kunnen kinderen en jongeren dit, al dan niet met steun van naasten, goed verwerken. Soms is het verdriet echter zo groot dat er emotionele, lichamelijke of gedragsmatige veranderingen optreden waardoor extra hulp nodig is. Door het kind tijdig met een deskundige te laten praten, voorkom je dat drama’s veranderen in trauma’s en doorwerken in de rest van het leven. Als sociaaltherapeut is het mijn taak om het kind en de omgeving bij te staan en te begeleiden. Neem gerust contact met mij op. Ik ben altijd bereikbaar.


‘Vasthouden, knuffelen, doe wat goed voelt’ ,,Als een kind tijdens de zwangerschap overlijdt hoeft de

laagdrempelig, makkelijk benaderbaar, niet dat formele.

bevalling niet meteen plaats te vinden. Dat geeft ouders

Prettig is ook dat het mogelijk is om een beetje buiten

kostbare tijd om dingen te regelen.”

de gebaande paden te mogen gaan. Alles kan en er zijn

,,Wanneer mensen weten dat hun ongeboren kindje is

allerlei mogelijkheden. Meedenken met het praktische,

overleden of komt te overlijden kun je al contact met

maar wel flexibel. Ouders hebben het gevoel dat de

elkaar hebben. Een periode van voorbereiding. Waarin

uitvaart van hun kind echt op hun manier is gegaan.”

ik wijs op mogelijkheden.”

,,Ik laat ouders graag vrij in hun zoektocht, maar wel

,,Als je ouders uitlegt waarom het verstandig is om de

met een vinger aan de pols. Zodat zaken op tijd én goed

bevalling nog even uit te stellen is men blij dat men die

geregeld zijn. Ik hou overzicht en zorg voor kaders.”

tijd heeft.”

,,Minstens zo belangrijk: daarnaast wordt bij Bas alles ook vanuit medisch oogpunt goed geregeld. Een kindje

Kinderuitvaart

is fragiel. Daarmee moet je rekening houden wanneer een kind thuis opgebaard wordt. Hoe ga je dat doen? Dat professionele kader, die ervaring met kinderuit-

,,Een kinderuitvaart is zo anders dan van een volwasse-

vaarten, is echt nodig.”

ne. Iemand heeft vaak een sociale kring opgebouwd met

,,De omstandigheden zijn anders dan bij volwassenen.

vrienden en familie, heeft soms dingen zelf geregeld. Bij

Dat begint met het goed inregelen van een koelplaatje.

kinderen wordt er vaak in heel intieme kring afscheid

Mensen zijn vaak bang dat een kindje vergankelijk

genomen. De organisatie, benadering en beleving zijn

wordt. Maar ik zeg altijd: doe zoals je zou willen doen.

anders. Het geboortekaartje is dan meestal tegelijk een

Vasthouden, knuffelen, doe wat goed voelt.”

verdrietige mededeling dat het kindje overleden is. De

,,De zekerheid: er is over alles goed nagedacht.”

uitvaart is vaak vanuit huis. Er is een kleine afscheids-

,,Ik word veel gevraagd voor kinderuitvaarten. Weet

plechtigheid. Je betrekt andere kinderen erbij. Met

ook de weg. En wanneer ouders alleen advies willen: ze

kaarsen, ballonnen.”

mogen me altijd bellen.”

|||

,,De meeste ouders hebben geen referentie met uitvaarten. Dan ga je af op het advies dat gegeven wordt. Voor ons is het prettig dat we samenwerken met enkele partijen waarvan we weten dat het goed gaat. In onze praktijk krijgen wij weer feedback over De Weerd Uitvaartverzorging terug. Ouders noemen ondermeer:

FRANÇOIS HESSELING (38) studeerde af op De Vroedvrouwenschool in Kerkrade. ,,Toen ik op 15-jarige leeftijd mijn zusje geboren zag worden, wist ik het zeker: ik word verloskundige!” François woont met echtgenote, dochter en zoon in Deventer.

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

37


WOORDENSTORM DE UITVAARTONDERNEMER IS ER VOOR U ALS STEUN EN TOEVERLAAT IN MOEILIJKE TIJDEN. WIE ANDERS ZOU ER BETER ANTWOORD KUNNEN GEVEN OP ALLE VRAGEN DIE DOOR UW HOOFD STORMEN?

Hoe kan ik in liefde loslaten?

Ik heb zoveel pijn en verdriet...

Waarom ben ik boos?

Ik voel opluchting, is dat raar?

Hij was de liefde van mijn leven, wat moet ik nu?

Afscheid nemen is zo zwaar... Rouwauto of rouwbus?

Kerk of geen kerk?

Welke kist moet ik kiezen?

Hoe schrijf ik de tekst voor de rouwbrief?

Moet ik ècht een advertentie plaatsen?

Ik wil naar een restaurant voor de koffietafel... Borrel of koffie en broodje?

Hoe regel ik de muziek?

Mijn dochter wil zo graag iets zingen... Er zijn teveel sprekers...

Het uitvaartcentrum is vol!

Crematie of begrafenis?

Ik kom niet rond met de kosten... Ik ben niet goed verzekerd!

Kan ik echt áltijd bellen? Mag ik de bloemen zelf schikken?

Ik wil absoluut geen standaard grafsteen...

Mag ik zoveel kaarsen als ik wil?

38

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING


ORIGINELE MANIEREN OM TE GEDENKEN EEN TREFFEND BEELD RAAKT HET HART Als veelzijdig illustrator heeft Henk Rinzema het talent om verhalen te laten leven. Ieder verhaal vraagt een passende stijl: een realistische of abstracte pentekening, een computeranimatie of een afbeelding met potlood, aquarel of krijt. Zo illustreerde Henk o.a. de folder over kinderuitvaarten voor Franรงois Hesseling en Bas de Weerd. Ook maakte hij de tekeningen bij twee boekjes met levensverhalen van Annet Oldekamp. | www.in-concept.nl

RESPECTVOL EN BESCHEIDEN

Fotograaf Jos

Groen is het beste te beschrijven als bescheiden en respectvol in zijn werk. Zijn beelden zijn divers, treffend en vertellen het verhaal. Goed voorbereid pakt hij zijn opdrachten op en dat is een van de redenen waarom hij veel gevraagd wordt voor het fotografisch vastleggen van o.a. portretten en sfeerreportages. Voor het magazine Afscheid heeft Jos het grootste deel van de fotografie voor zijn rekening genomen. | www.josgroen.nl

ZACHT EN TROOSTEND

In opdracht ontwierp en maakte Deventer

kunstenares Jeanette Hoekstra een prachtige urn in de vorm van een zwerfkei. Naast deze grotere kei maakte Jeanette zes kleinere gedenksteentjes (pebbles) voor de kinderen en kleinkinderen. In elk steentje zit een klein beetje as opgeslagen. Door de ronde vormen, de natuurlijke kleuren en het fluweelzachte glazuur zijn ze troostend en bijzonder om vast te houden. | www.jeanettehoekstra.nl

LEVENSVERHAAL, JE MENTALE ERFENIS

De verhalen van je

leven: wie kent ze beter dan jij zelf? Vertel mij over je kindertijd en je eerste liefde. Over familieverbanden, vriendschappen, je werk en de manier waarop jij zin geeft aan het leven. Vertel me over alles wat je gevormd heeft tot wie je nu bent. En laat zo naast geld en goederen bij je overlijden ook je mentale erfenis na. Laat mij je levensverhaal schrijven. | Zwany Huiting - www.communicerenmetverhalen.nl

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

39


EI ND ELO O S VEE L M O G ELIJ KHEDEN IN DEVENT ER DE DEVENTER SCHOUWBURG kan de ideale locatie zijn voor een condoleance en/of uitvaart. Overdag of ’s avonds, groot of klein, met meerdere zalen of juist een intieme sfeer, alles is mogelijk. Geen moeite of uitdaging is ons te groot. Neemt u gerust contact op met een van de medewerkers voor een vrijblijvend gesprek. www. deventerschouwburg.nl

I D Y LLI SC H I N D E KERN VAN DIEPENVEEN DORPSKERK DIEPENVEEN In de kerk gaan traditie en moderne tijd hand in hand. Omgeven door eeuwenoude muren, onder begeleiding van een sfeervol Flentropp-orgel. De Dorpskerk is te huur voor verschillende gelegenheden. De oude kloosterkerk biedt een sfeervolle omgeving voor een afscheidsbijeenkomst. Er zijn ongeveer 250 zitplaatsen beschikbaar. www.dorpskerkdiepenveen.nl

AU TH ENTI EK EN SFEERVOL IN ZWOLLE MVB OOSTER-SCHELDE Een afscheid of condoleance aan boord verzorgen wij tot in de puntjes. De mogelijkheden zijn talrijk, van 10 tot 200 personen. Wij maken het u graag naar uw zin. Culinair verzorgen wij van een eigen bitterbal tot food-stations. Samen met onze geweldige bemanning staan wij voor u klaar. Wij verwelkomen u graag aan boord van onze mvb Ooster-Schelde. www.ooster-schelde.nl

40

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING


UITGELICHTNOTARIAATROELOFS

UW ZAKEN GOED GEREGELD NOTARIAAT ROELOFS NOEMT ZICH WEL DE MENS-NOTARIS, BIJ UITSTEK VOOR OLST, WIJHE, DEVENTER EN RAALTE. BIJ DE NOTARIS KOMT U NIET IEDERE DAG EN JUIST DAAROM IS HET BELANGRIJK DAT U ZICH GOED LAAT INFORMEREN. NOTARIAAT ROELOFS KENT VERSCHILLENDE EXPERTISES MAAR WAAR WE VOORAL GOED IN ZIJN IS NAAR U LUISTEREN. WIJ WILLEN GRAAG DE NOTARIS ZIJN DIE U VERTROUWT.

Heb ik een notaris nodig?

Het begint allemaal met de vraag of er een testament

Een dierbare of bekende is overleden. In deze moeilijke

is. Dit kan een notaris voor u nakijken in het Centraal

tijd moeten allerlei zaken worden geregeld. Als u erft of

Testamentenregister. Als er geen testament is dan wijst

u bent in het testament tot executeur benoemd, hebt u

de wet de erfgenamen aan. Er kan in het testament een

een rol in de afwikkeling van de erfenis. De notaris kan

executeur zijn aangewezen die de uitvaart moet regelen

u helpen de afwikkeling in goede banen te leiden.

en de afwikkeling van de erfenis moet verzorgen. Let op: in het testament kunnen m.b.t. de uitvaart allerlei persoonlijke wensen zijn vastgelegd, vergeet u >

Notaris Erik Roelofs en kandidaat-notaris Nuray Çolak staan u graag te woord maar er is natuurlijk een heel team! Bekijk ons eens op www.notariaatroelofs.nl.

HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING | AFSCHEID

41


daarom niet meteen daar naar te informeren! Als er geen executeur

Wat is een verklaring van erfrecht? Een verklaring van erfrecht is een document dat wordt opgemaakt door een notaris. De notaris verklaart hierin wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Boven-

is aangewezen dan regelen de erfgenamen

dien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de

(degenen die erven) deze zaken. Een executeur

overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen

is niet verplicht deze taak op zich te nemen. De

door de overige erfgenamen is gemachtigd om de erfe-

notaris kan u informeren over hoe de taak van

nis van de overledene af te wikkelen. Op het moment

een executeur er uit ziet. De executeur kan er

dat er een verklaring van erfrecht aan de bank is over-

ook voor kiezen de taak van executeur op zich

handigd, kunnen de erfgenamen weer over de rekening

te nemen en de afwikkeling aan de notaris over

ten name van de overledene beschikken. Indien er in

te dragen.

het testament een executeur is benoemd, kan de notaris ook een korte verklaring afgeven. Dit heet “verklaring

U hoeft een erfenis niet te accepteren als u dat

van executele”.

niet wilt. Maar u dient tijdig met de notaris te overleggen. Gedraagt u zich als erfgenaam dan zit u aan de erfenis vast. U kunt kiezen of u de erfenis aanvaardt, verwerpt of onder voorbehoud “beneficiair” aanvaardt. U aan-

‘Wij willen graag de notaris zijn die u vertrouwt.’

vaardt onder voorbehoud als u denkt dat de schulden niet uit de erfenis kunnen worden betaald. De notaris

De notaris heeft specialistische kennis van erfrecht

kan u helpen bij het maken van een keuze en bij de pro-

en het belastingrecht bij overlijden. Daarom is het

cedure die gevolgd moet worden na de gemaakte keuze.

raadzaam om advies in te winnen bij de afwikkeling. Indien nodig kan de notaris ook bemiddelen tussen de

Als iemand overlijdt, blokkeert de bank zijn of haar

erfgenamen in een geschilsituatie.

|||

rekening. U kunt dan geen geld meer van de bankrekening halen of geld overmaken. De bank zal een verklaring van erfrecht van u vragen als u de bankrekening wilt gebruiken. Veel banken maken trouwens wel een uitzondering voor de betaling van de uitvaartkosten, alsmede voor en-/of-rekeningen.

42

AFSCHEID | HERMAN BAKKER EN DE WEERD UITVAARTVERZORGING

NOTARIAAT ROELOFS is gevestigd te Olst aan de Olsterhof 26. Vrije toegang, maar voor iets langere besprekingen vragen wij u een afspraak maken. Dit kan per telefoon via tel. 0570 561324 of email info@notariaatroelofs.nl. www.notariaatroelofs.nl


ADVERTENTIES

Een waargebeurd verhaal “ Veertig jaar geleden overleed onze zoon Basje. Dat was een moeilijke tijd. Hij was onze enige zoon en natuurlijk veel te jong om dood te gaan. Mijn man en ik wisten niet zo goed wat we allemaal over ons heen kregen. Bij alles wat geregeld moest worden hadden we veel steun aan de uitvaartondernemer. In overleg met hem besloten we Basje te laten cremeren. De as werd in een mooie urn gedaan en die urn werd geplaatst in het columbarium. Daardoor hadden we een plek om nog eens in stilte bij Basje te zijn. We hebben daar vaak rust en troost gevonden. Toen we allebei tegen de tachtig liepen, zijn we gaan nadenken over hoe het zou zijn na onze dood. Wie zou dan voor die as zorgen? Waarschijnlijk niemand en daarom zijn we gaan zoeken naar een oplossing. Die vonden we toen bleek dat zijn as verstrooid kon worden. We kwamen in contact met de firma Aqua Omega en daar bleek dat er verschillende manieren waren. Wij kozen voor verstrooiing boven zee. Toen we hoorden dat dat zou gebeuren voor de kust van Scheveningen en dat ze voor die tijd een extra ronde boven Scheveningen zouden vliegen, besloten we om vanaf de grond getuige te zijn. We gingen naar de pier van Scheveningen om het vliegtuig te kunnen zien. We wisten wanneer het ongeveer zou gebeuren en hadden van te voren de heer Smit gevraagd om ons te bellen als het vliegtuig op zou stijgen van Rotterdam.

Aqua-Omega zorgt voor verstrooiingen op het land, boven water en vanuit de lucht. Asverstrooien met of zonder familie per vliegtuig of schip. In Haarlem op de Mooie Nel, op de Molenplas of vanuit 30 andere havens en vliegvelden.

Hier staan we dan op de pier van Scheveningen. We wachten gespannen. Als het geplande tijdstip van de verstrooiing al een poosje voorbij is en we geen telefoontje hebben gekregen en ook geen vliegtuig hebben gezien, zijn we wel teleurgesteld, maar we besluiten er in te berusten dat het zo gelopen is. Groot is dan ook onze verbazing en blijdschap als we alsnog een telefoontje krijgen van de heer Smit. Hij heeft geprobeerd ons telefonisch te bereiken maar kreeg geen gehoor. Hij vraagt of we het vliegtuig wel hebben gezien. Als we zeggen dat we het niet gezien hebben, hoort hij waarschijnlijk onze teleurstelling. Hij vraagt ons te blijven waar we zijn, want hij moet straks toch in Scheveningen zijn voor een verstrooiing op zee. We kunnen elkaar dan even ontmoeten en hij zal verslag uitbrengen hoe de verstrooiing van Basje is gegaan. We vinden dat heel attent en nemen de uitnodiging van harte aan. Een uurtje later ontmoeten we hem op de pier. Hij geeft mij een hand en stelt zich voor: “Sebastiaan Smit”. Ik vind het heel bijzonder om de hand te mogen vasthouden die de as van Basje veertig jaar na zijn overlijden heeft uitgestrooid. En terwijl ik die hand vasthoud krijg ik ineens het gevoel dat ik een laatste keer de hand vasthoud van Basje van wie ik zoveel heb gehouden.”

A. Hofmanweg 7 2031 BH Haarlem T 023 5424 194 info@asverstrooiing.nl www.asverstrooiing.nl

Glas leent zich bij uitstek voor bijzondere bewerkingen in uiteenlopende stijlen. Ons team van ervaren vakmensen ontwerpt en vervaardigt glazen gedenktekens, urnen en asbestemming op maat, ook in combinatie met andere materialen zoals cortenstaal en rvs. Een glazen grafmonument van Bosch Glaskunst weerspiegelt uw dierbare herinneringen op unieke wijze.

Bosch Glaskunst Heliumstraat 150 2718 RS Zoetermeer T 079 3433377 info@boschglaskunst.nl www.boschglaskunst.nl

Persoonlijke aandacht op ieder vlak


Goed geregeld, voor iedereen.

Dag en nacht bereikbaar op T 0570 60 62 66 | www.dwuitvaartverzorging.nl Werkzaam in de regio Olst, Wijhe en Heino Ongeacht uw verzekering of lidmaatschap, u kunt altijd een beroep op mij doen!

Profile for INConcept

Afscheid  

Magazine over diverse facetten binnen de uitvaartzorg.

Afscheid  

Magazine over diverse facetten binnen de uitvaartzorg.

Advertisement