__MAIN_TEXT__

Page 1

P R E S E N TA S J O N

E t b ev i s s t val g


MARKEDSFØRING, KOMPETANSE OG TEKNOLOGI I SAMSPILL

Håland Instrumentering AS ble etablert i 1999. Firmaet fremstår i dag som en av de største instrumenterings leverandørene i det norske olje og gass markedet. Virksomheten omfatter markedsføring, salg, service av brann og gass feltutstyr, feltinstrumentering og ventiler. Vi representerer en rekke anerkjente produsenter innen, teknisk sikkerhet, instrumentering, ventiler og prosess.

Vi har sammen med våre leverandører den nødvendige kompetanse og finansielle styrke til stadig å forbedre og utvikle nye, mer kostnadseffektive løsninger. Dette gir oss en betydelig kompetanse som vi kan bidra med på tvers av ulike disipliner. For deg som kunde kan vi tilby et bredt spekter av tjenester og produkter som til en hver tid er gjeldende for nasjonale og internasjonale standarder.

Våre leverandører består av anerkjente internasjonale selskaper som har lang erfaring i å betjene det norske markedet I utviklingen av selskapet vil det satses videre på kompetanse slik at vi møter videre vekst med god servicegrad. Det er en målsetning at samarbeidet med kunde fører frem til gode kostnads effektive løsninger for alle parter.

VI LEVERER DET VI LOVER

2

HÅLAND INSTRUMENTERING

|

P R E S E N TA S J O N


ORGANISASJONEN

Daglig leder Terje Håland

Sekretær Administrasjon

Salg og markedsføring

Kvalitetsikring

S er v ic e

O r dr e o g prosjektoppfølging

Håland Instrumentering AS består av velkvalifiserte medarbeidere som alle har lang erfaring innenfor teknisk sikkerhet, feltinstrumentering og ventiler.

Staben i Håland Instrumentering AS samlet på taket i lokalene i Tangen 12

HÅLAND INSTRUMENTERING

|

P R E S E N TA S J O N

3


BRANN- OG GASSDETEKTORER Punkt gass detektor IR linje gass detektor Laser linje gass detektor Flammedetektor Alarm enheter

Håland Instrumentering AS er leverandør av komplette brann- og gassfeltutstyrspakker. Dette omfatter både produkter, ingeniørtjenester, service og oppfølging av våre leveranser. Vårt produktspekter omfatter verdensledende produsenter av brann- og gassdetektorer innen det petrokjemiske markedet, både offshore og onshore. Våre laser linje gassdetektorer er basert på nyutviklet laser teknologi for deteksjon av både brennbare og/eller giftige gasser. Detektorene kan leveres for deteksjon av en eller to ulike typer gasser(Metan, Propan, CO2, H2S, Amoniakk etc.). Videre leverer vi alarm statuslys, horn, høyttalere og manuelle meldere for Ex områder, både til offshore og onshore installasjoner. IR punkt gass detektorer som vi leverer er meget driftssikre og valgt til de aller fleste store norske offshore prosjekter. I tillegg leverer vi gass deteksjonssystem og andre punkt gass detektorer for både giftige og brannfarlige gasser. Våre gass- og flammedetektorer er godt kjent i det norske offshoremiljøet. Når det gjelder flammedetektorer består spekteret av IR, IR3, UV og UV/IR detektorer. For gassdeteksjon brukes både katalytisk, elektro-kjemisk , IR og laserteknologi.

4

HÅLAND INSTRUMENTERING

|

P R E S E N TA S J O N


FELTINSTRUMENTERING Nivå Flow Trykk Temperatur

Innenfor feltinstrumentering tilbyr vi et bredt spekter av produkter som omfatter følgende. Nivåmåling for både toppnivå og væske/væskesjiktmåling. Våre nivåløsninger er tilpasset kundens spesifikke behov. Nivåinstrumentene baseres på prinsippene, “guided wave radar”, ultralyd, kapasitiv, termisk, flottør, displacer og magnetiske nivåmålere. Nivåglass med tilhørende Ex bakgrunns belysning. Innen flow måling leverer vi målere for væske og gass basert på coriolis, vortex, ultralyd, termisk ledningsevne samt dp trykk. Med de forskjellige måleprinsipper vil vi alltid kunne tilby den mest optimale måleren for ditt behov enten det er måling fra 30g/ time opp til 1500 tonn/time. Utstyret tilpasses linjer fra 1/4” til 40” dimensjoner med trykk opp til 900 bar . Ultralyd “clamp-on” eller “in-line” flow målere kan leveres som bærbare eller for fast montering. Flere av måleprinsippene har internasjonal fiskal godkjennelse. Trykk- og temperaturindikatorer, temperaturtransmittere, termolommer og differansetrykkindikatorer. Manometer, termometer med tilhørende termolommer, kappilarrør og trykk formidlere.

HÅLAND INSTRUMENTERING

|

P R E S E N TA S J O N

5


VENTILER Sprengblikk Kontroll ventiler Instrumenterings ventiler Double Block & Bleed Topside & Subsea

Håland Instrumentering AS leverer ventiler for de fleste behov, og i vårt produktspekter inngår: Magnetventiler, pneumatiske ventiler, filter regulatorer, hydraulikk ventiler for kontroll og regulering av pneumatiske og hydrauliske kretser. Instrument kule og nåleventiler, 2-ventils til 5-ventils manifolder for trykk opp til 10 000 PSI. Høytrykksventiler, koblinger og rør i trykk fra 10 000 PSI til 150 000 PSI. Kompaktventiler, bedre kjent som ”double block and bleed” (DB&B) for isolering, injisering og prøvetakning i prosess linjer. Ventilene kan leveres i ulike maskinerbare metaller og kan konfigureres som separate kule/ nåle ventiler eller kombinasjonen kule og nåle ventil. Ventilene kan integreres i prosess linjer opp til 14” dimensjoner, og leveres i brannsikker utførelse. ”Sub sea” kule, nåle og gate ventiler tilpasset for dykker, eller ROV operasjon. Sprengblikk og holdere i størrelser fra ¼” til 44” med sprengtrykk fra 0,05 bar til 5000 bar. Leveres i materialer som SS316, Monel, Inconel og Hasteloy C. Elektrisk signalvakt kan også leveres om blikket skulle sprenges. Disse kan leveres med elektrisk alarm signal.

6

HÅLAND INSTRUMENTERING

|

P R E S E N TA S J O N


SALG, SERVICE OG OPPLÆRING

Med over 30 års erfaring fra den olje og gass relaterte industrien i Norge har vi etablert avtaler med anerkjente leverandører av instrumenterings produkter med høy kvalitet fra hele verden.

Vi kan tilby våre kunder service som Håland Instrumentering AS arbeider i omfatter reparasjon og vedlikehold av henhold til gjeldende kvalitetssikrings levert utstyr. Dette omfatter servicear- system ISO 9001 og HMS regelverk. beid både offshore og onshore. Vi tilbyr full opplæring slik at våre kunder skal kunne betjene levert utstyr.

HÅLAND INSTRUMENTERING

|

P R E S E N TA S J O N

7


H책land Instrumentering AS, Tangen 12, 4070 Randaberg, Norge Telefon: 51 71 97 00 - Faks: 51 71 97 01 post@hi-as.no - www.hi-as.no

Profile for CoreTrek

Håland Instrumentering brosjyre  

Håland Instrumentering brosjyre

Håland Instrumentering brosjyre  

Håland Instrumentering brosjyre