Issuu on Google+

DSD_prosjek_21x21cm 24.09.12 12:09 Side 2

MILJØKONSERNET


DSD_prosjek_21x21cm 24.09.12 12:09 Side 3

Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (DSD) ble stiftet 12. februar 1855. Hjuldamperen Ryfylke som kom dampende rundt Tungenes og inn Byfjorden i november 1855, varslet den nye tid i transport og samferdsel, samtidig med fremveksten av telegraf, moderne bankvesen og liberalisering av handel og næringsliv. Fra hjuldamperen løper DSDs utvikling som et lengdesnitt i norsk historie Selskapet som knyttet byen og bygdene sammen og ble en tjenesteyter for byens og landets næringsliv gjennom skiftende tider. Skip har kommet og gått. Mye har endret seg i løpet av nesten 160 år. Teknologi, arbeidsformer og sosiale relasjoner er forandret, men oppgavene er på mange måter de samme: Å transportere reisende og last med sikkerhet, komfort og punktlighet, til den lavest mulige kostnad og miljøbelastning.


DSD_prosjek_21x21cm 24.09.12 12:09 Side 4

Naturgassdrevne godsskip Nor Lines bygger to naturgassdrevne miljøskip

Det prisbelønte "Environship Consept" som vant "Next Generation Ship Award" under Nor-Shipping i 2011 blir nå realisert ved byggingen av to nye Nor Lines skip. Stavangerrederiet Nor Lines har kontrahert de to naturgassdrevne godsskipene ved Tsuji Heavy Industries (Jiangsu) Co. Ltd. i Kina med levering rundt årsskiftet 2013/2014. Selskapet har også opsjon på bygging av ytterligere to skip. Skipstypen er utviklet i tett samarbeid med RollsRoyce, og innebærer foruten bruk av naturgass som drivstoff, også nyvinninger relatert til skrogdesign, fremdriftsanlegg og kraftproduksjon om bord, som øker energieffektiviteten. Hvert av skipene vil ha en kapasitet tilsvarende minst 200 vogntoglast, og innebærer tilpasninger som gir

større effektivitet og kapasitetsutnyttelse enn dagens skip. Fleksibiliteten til transport av stykkgods, containere, rullende materiell og fryselast opprettholdes. Bygging av skipene utløser også store leveranser fra norske leverandører. Mer enn 50 % av kontraheringsverdien er relatert til leveranser fra norske selskaper, hovedsakelig ny miljøteknologi. Bruk av naturgass (LNG) som drivstoff gir en kraftig forbedring i miljøregnskapet for en allerede miljøvennlig sjøtransport. Vi mener at fremtidens drivstoff for skip er naturgass. I forhold til oljedrevne skip vil de to nye Nor Lines skipene ha mer enn 35 % prosent lavere klimagassutslipp. Utslippene av nitrogenoksid (NOx) blir redusert med 90 prosent, og svovel- og partikkelutslipp fra drivstoffet elimineres.


DSD_prosjek_21x21cm 24.09.12 12:09 Side 5

Gassbusser Miljøvennlig bussdrift i Tide Tide ASA bidrar hver dag til en mer miljøvennlig kollektivtransport. Selskapet har 1200 busser og drifter 20 anbudskontrakter. De fleste med miljøkrav som et av tildelingskriteriene. Tide har over 50 års erfaring med drift av elektriske trolleybusser og er i dag et av to selskap i Norden som fortsatt operer denne mest miljøvennlige busstypen. Selskapet har også 19 el-biler i drift ved bussanleggene. Tide har hatt gassbusser i mer enn 10 år. I dag går omtrent halvparten av selskapets busspark i Norge på naturgass.

Gassbussene gir 20 % reduksjon av karbonutslippet. NOx-utslippet halveres og SO2-utslipp elimineres. Samtidig reduseres utvendig støy. Selskapet har deltatt i prøveprosjekt knyttet til biogass, innblanding av hydrogen i naturgass (hytan) samt bioetanol. En har i tillegg gjennomført en vellykket test av hybridbuss. Standarddieselen som benyttes inneholder 7 % biodiesel som er produsert i Europa under etisk forsvarlige forhold.


DSD_prosjek_21x21cm 24.09.12 12:09 Side 6

Naturgassdrevne passasjerferjer Verdens første naturgassdrevne passasjerferjer Sommeren 2009 satte Norled (ex Tide Sjø) verdens tre første naturgassdrevne passasjerferjer inn i trafikk mellom Nesoddtangen og Aker Brygge. Dette sambandet er Norges største pendlersamband med over to millioner reisende pr. år. Ferjene er designet av Multi Maritime AS og bygget ved STX verft i Lorient i Frankrike.

Kongen, Dronningen og Prinsen er alle 49,9 meter lange og 11,10 meter brede. Ferjene er universelt utformet og har plass til 600 passasjerer, hvorav ti rullestolbrukere.


DSD_prosjek_21x21cm 24.09.12 12:10 Side 7

Naturgassdrevne bilferjer Verdens første 100% naturgassdrevne bilferjer Rogaland Fylkeskommune ga 28. februar 2012 Norled grønt lys for realisering av selskapets forslag til miljøpakke med naturgassdrevne ferjer i Tausambandet. Norleds styre vedtok dagen etter bygging av ferjene. Naturgassdrevne ferjer vil gi betydelige miljøgevinster og vil erstatte et årlig forbruk av ca. 5 millioner liter diesel med miljøvennlig naturgass (LNG). Dette tilsvarer årlig drivstoffsforbruk til ca. 5000 privatbiler. NOx-reduksjonen blir på ca. 90 % målt ifht dagens dieseldrevne ferjer..

De nye gassferjene blir de første i verden som kun har naturgass som tilgjengelig drivstoff om bord. Norled investerer med dette ca 400 mill. kroner i naturgassferjer til Tausambandet. Nybyggene er planlagt levert høsten 2013.

Hurtigbåter i karbonfiber Lav vekt og høy styrke sparer miljøet 10 av Norleds 26 hurtigbåter er bygget i det lette og slitesterke byggematerialet karbonfiber. Lav vekt og riktig skrogform gir et lavt energiforbruk på tross av høy hastighet. Norled (ex Tide Sjø) vant i 2011 innovasjonsprisen, kategori Transport (www.norskdesign.no/innovasjonsprisen) for de tre universelt utformede karbonhurtigbåtene som går i Rogaland.


DSD_prosjek_21x21cm 24.09.12 12:10 Side 8

Batteridrevet 120 bilers ferje Her er verdens første 100 % utslippsfrie bilferje Rederiet Norled AS har i samarbeid med verftet Fjellstrand utviklet verdens første bilferje uten CO2-utslipp! Den er spesielt utviklet for drift på sambandet E39 Lavik – Oppedal i Sogn og Fjordane fra 2015. Ferjen går på elektrisk kraft og blir ladet opp hver gang den legger til kai for å slippe biler på og av. Gjennom en spesialutviklet ladeplugg ved hvert ferjeleie skal ren kraft fylle opp supermoderne batterier. Dermed blir dette en helt ren bilferje som ikke gir utslipp til det ytre miljøet, verken klimagassene CO2, metan eller NOX. Ingen andre bilferjer i verden kan

måle seg med denne når det gjelder forurensning av det ytre miljøet. For å lagre energien om bord vil høyeffektive lithiumion/ lithium- polymerbatterier benyttes. Det har skjedd en enorm utvikling på batterisiden de senere årene som nå gjør en slik drift mulig. For å redusere utslipp og energiforbruk er hele fartøyet optimalisert med tanke på vekt og skrogform. Det benyttes aluminium i hele fartøyet. Dette reduserer vekten i betydelig grad i tillegg til at kreftene ved manøvrering blir redusert. Den lave vekten, i kombinasjon med en optimal skrogform (type katamaran), gir en total motstandsreduksjon på 30 % i forhold til hva som er mulig for en ferje bygget i stål. Bilferjen inneholder også solcellepaneler, varmepumper, varmegjenvinnere og LED-belysning for å optimalisere den energivennlige driften.


DSD_prosjek_21x21cm 24.09.12 12:10 Side 9

Miljøkonsernet DSD ønsker å være en ledende pådriver for innovasjon og miljø. Konsernets virksomhet skal utføres på en skånsom måte som begrenser miljøbelastningen ved drift av skip og kollektivtransport på land så langt som overhode mulig. Vi fokuserer sterkt på å få designet energioptimaliserte skrog og utviklet driftsmodeller som gir et lavt energiforbruk. Dette ut fra en erkjennelse av at all bruk av energi direkte eller indirekte gir forurensing. Videre ønsker vi å bruke energi som i seg selv gir lav forurensning. Norske innenriksferjer har de siste ti årene vært verdens største testlaboratorium for bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff for fartøy. Myndighetene har vist vilje til å betale for nye, teknologiske løsninger og har dermed sikret gode kompetansemiljøer. Dette har kommet DSD konsernet til gode ved at vi har utviklet kunnskap og erfaring i bruk av naturgass som drivstoff. Vi ser nå en utvikling mot flere og stadig større skip som bygges for bruk av LNG. Tilsvarende ser vi nødvendig infrastruktur, fabrikker, bunkersstasjoner osv bli bygd. Tide har hele 265 gassbusser i drift. Dette representerer over 60 % av registrerte gassbusser på landsbasis.

Norled har tre passasjerferjer som drives med naturgass og har kontrahert to nye gassdrevne bilferjer. Nor Lines har startet fornyelsen av kystflåten ved å kontrahere to naturgassdrevne godsskip. Disse er utviklet i tett samarbeid med Rolls-Royce og vant «Next Generation Ship Award» under Nor-Shipping 2011. DSD Shipping arbeider i samarbeid med andre aktører med utvikling av et konsept for LNG-drevne produkttankskip som vil gii betydelig miljøgevinst og reduksjon i drivstoffkostnadene. Energieffektiv transport i alle segmenter gir konkurransefortrinn samtidig som energieffektivitet er godt for miljøet. Vil du vite mer ? Besøk: dsd.no, tide.no, norlines.no, norled.no og dsd-shipping.no

Kongsgårdbakken . Postboks 40, 4001 Stavanger Tlf: +47 51 84 56 11. Fax: +47 51 84 56 03. e-post: mail@stavangerske.no www.dsd.no


Miljøbrosjyre - DSD