Page 1

책rsberetning og regnskap

2012 157. drifts책r


Forsideillustrasjon: Fjellstrand og Karolina Adolfsson, Norled.


3 DSD vil at konsernets virksomhet skal begrense miljøbelastningen ved drift av skip og kollektivtran­ sport på land så langt som overhode mulig og at transportarbeidet utføres på en miljømessig skån­ som måte.   Vi fokuserer sterkt på å få designet energi­ optimali­serte skrog og utviklet driftsmodeller som gir et lavt energiforbruk. Dette ut fra en erkjennelse av at all bruk av energi direkte eller indirekte gir foru­ rensing. Videre ønsker vi å bruke energi som i seg selv gir lav foru­rens­ning. Norled bygger nå verdens første 100 prosent utslippsfrie bilferje til sambandet Lavik – Oppe­dal. Ferjen skal gå på elektrisk kraft. Batteriene blir ladet opp med utslippsfri vannkraft hver gang ferjen legger til kai.   De største byene her til lands ligger til sjøen. Da er det et paradoks at den eneste transportveien med ubegrenset kapasitet og ferdig utbygget infrastruktur ligger tilnærmet ubrukt mens fremkommeligheten på land blir stadig forverret. Bruk av fjordene til personog godstransport har et betydelig potensiale. Båt­ruter kan raskt settes opp og dekke et behov så lenge det er nødvendig, for enkelt å legges om hvis alternative løsninger blir utbygget. Moderne fartøy gir minimalt med utslipp og er svært støysvake. Sjøvegen bør vurderes som en naturlig del av et moderne kollektivt transporttilbud for passasjerer og gods.   Norske innenriksferjer har de siste ti årene vært verdens største testlaboratorium for bruk av flytende naturgass (LNG) som driftstoff for fartøy. Myndig­ hetene har vist vilje til å betale for nye, teknologiske løsninger og har dermed sikret gode kompetanse­ miljøer. Dette har kommet DSD-konsernet til gode ved at vi har utviklet kunnskap og erfaring i bruk av naturgass som drivstoff. Vi ser nå en ut­vikling mot flere og stadig større skip som bygges for bruk av LNG. Tilsvarende ser vi at det bygges LNGfabrikker, bunkersstasjo­ner osv. Myndighetenes tilrettelegging for innova­

Foto: Tommy Ellingsen.

sjon gjennom kontrakten som ledet frem til den batte­ rielektriske null-utslippsferjen vil gi nye spennende mulig­heter.   DSD konsernet ønsker å være ledende og en pådriver for innovasjon og miljø. Tide har over 50 % av registrerte gassbusser på landsbasis og mer enn 50 års erfaring med elektriske busser. Tide var også tidlig ute med hybridbusser i Danmark. Norled har tre passasjerferjer som drives med LNG og har kontrahert to gassdrevne bilferjer. Nor Lines har startet fornyelsen av kystflåten ved å kontra­ here to naturgassdrevne godsskip. Disse er utviklet i tett sam­arbeid med Rolls-Royce og vant «Next Generation Ship Award» under Nor-Shipping 2011. Innenfor internasjonal shipping har DSD i samarbeid med andre aktører utviklet et konsept for LNG-drevne produkttankskip som vil gi betydelig miljøgevinst og reduksjon i drivstoffkostnadene. Energieffektiv transport i alle segmenter gir konkur­ ransefortrinn samtidig som energieffektivitet er godt for miljøet. Steinar Madsen Konsernsjef


årsberetning 2012

Innhold Side

Selskapsstruktur .............................. .................................................................................. 14 Milepæler i DSD’s historie .............................................................................................. 15 Hovedtall siste 5 år .. ........................................................................................................ 16 Viktige hendelser .. .......................... .................................................................................. 17 Aktivitetsområder ............................................................................................................. 18 Styrets beretning ............................................................................................................ 110 Resultatregnskap ............................ .................................................................................. 16 Eiendeler ........................................................................................................................... 17 Egenkapital og gjeld ....................................................................................................... 18 Kontantstrømoppstilling ................. .................................................................................. 19 Noter .. ................................................................................................................................ 20 Revisjonsberetning ........................................................................................................... 38 Flåteliste . . ......................................... .................................................................................. 40 Adresser .......................................... .................................................................................. 44

s elska psstru ktu r

4


Det stavangerske dampskibsselskab as

milepæler i dsds historie

2013 Norled bygger verdens første batterielektriske bilferje uten CO2-utslipp til sambandet Lavik – Oppedal i Sogn og Fjordane. 2012 Norled starter opp driften av hurtigbåtrutene Bergen – Sogn og Fjordane. 2012 Norled bestiller to LNG-drevne bilferjer til Tausam­ bandet. 2011 Nor Lines vinner Next Generation Ship Award under Nor-Shipping i Oslo og kontraherer to miljøvennlige LNG-drevne godsskip i Kina. 2011 DSD overtar 100 % av aksjene i Tide Sjø AS og selskapet skifter navn til Norled AS. 2011 Nor Lines blir et heleid datterselskap av DSD. 2010 DSD Shipping tok levering av «Stavanger Bell» fra Sumitomo i Japan og har nå sju Aframaxskip bygget ved dette verftet. 2009 Verdens tre første passasjerferjer på naturgass (LNG) settes inn i sambandet Nesoddtangen – Aker Brygge. 2007 Stavangerske AS fusjoneres inn i Tide Sjø. 2007 Stavangerske AS bygger tre nye hurtigbåter i karbon til Ryfylkerutene. Båttypen får siden pris for universell utforming. 2006 Nor Lines etablerer et landsomfattende landtransportsystem. 2004 Nor-Cargo selges til Posten Norge AS. Nor-Cargo Shipping blir Nor Lines AS. 2003 MF «Stavanger» – den første norske katamaranbilferjen bygget i aluminium settes inn i Tausambandet. 2001 Nordsjøtrafikken flyttes inn i det nye selskapet Sea Cargo som i dag eies 39 % av Nor Lines. 2000 Allianse Informasjonssystemer ASA blir kjøpt og utviklet videre til Rogalands største IT-bedrift før det selges i 2005. 1999 DSD kjøper 42,4 % av aksjene i HSD. 1997 RT bygger de første norske ferjene i Polen. 1992 Boknafjorden Ferjeselskap vinner konsesjonen over Boknafjorden. 1989 DSD går inn i internasjonal skipsfart gjennom DSD Shipping AS. 1989 Folke Hermansen blir 100 % eier i DSD. Selskapet omorganiserer og oppretter datterselskapene Rogaland Trafikkselskap (RT) og Nor Cargo Stavangerske. 1988 DSD går inn i RoNoTro som kjøpte Bergenske. 1986 Westamaranen «Fjordsol» får pris for sin universelle utforming. 1978 Samseiling Stavangerske – Mørerutene. Nord-Poolen blir etablert. 1971 DSD starter westamaranrute på Puerto Rico. 1964 Godsskipsdriften effektiviseres gjennom levering av to skip med sideport, kran og tungløftsbom: «Rogaland» og «Akershus». 1960 Norges første hydrofoilbåt «Vingtor» blir satt inn i Norges første hurtigbåtrute som går mellom Stavanger – Haugesund – Bergen. 1959 Startskuddet for en ny tidsalder går ved at DSD får konsesjon på sambandet Stavanger – Tau og bygger den første bilferja «Tau».

1948 Slagordet «Den hvite flåte» etableres. Lokalrutebåtene males hvite med gule skorsteiner. 1947 MS «Haugesund» ex. Kilbirnie blir hovedforbindelsen over Bokna­fjorden. 1939 MS «Fjorddrott» blir levert. Båten vekker oppsikt. Den er hele 140 fot lang, har salonger for 405 passasjerer og kan ta 12-14 biler. «Fjorddrott» settes inn i rute på Haugesund og Sand – Sauda i korrespondanse med jernebane – og bussforbindelse til Oslo. 1938 DSD overtar ferjeruten Sand – Ropeid og anskaffer i 1945 en moderne bilferje med langsskips gjennomkjøring – «Ropeid». 1938 Søsterskipet Ekspress II tas i bruk og begrepet sjøbussene er etablert. 1937 Teknisk sjef Ludvig Thorsen revolusjonerer utformingen av lokalruteskipene i Norge ved å bygge et lett skip med langt, smalt skrog drevet av en dieselmotor. «Ekspress» blir sjøsatt fra selskapets egen verksted på Klasaskjæret. 1934 DSD går inn med aksjekapital i Det Norske Luftfartsselskap (DNL) og blir ekspeditør for sjøflyrutene med egen flytebrygge på Klasaskjæret. 1930 DSD starter samseiling med Bergenske på Danzig og Gdynia med sporadiske anløp av Kønigsberg. 1924 DSD innleder samarbeid med Bergen LIoyd mellom Trondheim, vestlandsbyene og Stettin-Lübeck. 1922 Rederiet starter utenlandsrute til Leith og Grangemouth. 1919 DSD går inn i Hurtigruten og gir Stavanger en ukentlig tilknytning til ruten mellom Bergen og Kirkenes. I perioden 1919 – 1940 er DSD det eneste selskapet som driver rutefart med post, gods og passasjerer langs hele norskekysten. 1912 Hurtigruten Sandnes/Stavanger – Kristiania utvides med «Austri» og «Vestri» som var utstyrt med kjøle­ anlegg for å sikre rask og hygienisk transport av kjøtt til hovedstaden. 1909 Bergensbanen åpnes og DSD utvidet nattruten med nybygget «Bergen». 1904 «Kong Olaf» settes inn i en ny hurtigrute mellom Sandnes/Stavanger og Kristiania – spesielt for å sikre rask transport av jordbruksvarer fra Jæren. 1897 DSD inngår samarbeid med Sandæs DampskibsAktieselskab om drift av Nattruten mellom Sandnes, Stavanger og Bergen. Det ble enighet om at HSD skulle ta seg av korrespondansene til lokalrutene i Sunnhordland. 1885 DSD går inn i reiseliv gjennom å bidra tungt i finansiering av «Suldal» på Suldalsvannet for å fremme turisme mellom Sand og Røldal. 1879 DSD satser utenriks med sommer-postrute mellom Kristian­sand og Fredrikshavn på Jylland i Danmark. 1868 DSD får sin første, moderne «skruedamper» «Stavanger» som settes inn i rute mellom Kristiania og Bergen fra og med våren 1868. Kystruten ble en av landets viktigste stamruter. 1855 DSD ble etablert 12. februar 1855 for å få bygget og satt i drift hjuldamperen «Ryfylke» i de første, kommersielle båtrutene i Ryfylke.

5


årsberetning 2012

hovedtall siste 5 år Beløp i NOK mill. Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat før skatt

2008

2009

2010

2011

2012

3 399 441 80 -119

3 775 724 308 329

3 932 765 319 209

4 965 627 -75 -274

4 884 519 -176 -280

Anleggsmidler Omløpsmidler

4 791 836

5 596 1 239

5 954 1 224

6 183 1 145

4 593 564

Egenkapital Rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Kontanter Markedsbaserte Verdipapir

1 590 3 030 2 881 149 278

2 167 3 618 2 947 671 205

2 303 3 742 3 066 676 114

1 911 4 203 3 719 484 0

1 553 2 872 2 684 188 0

5 627 28,3 %

6 836 31,7 %

7 179 32,1 %

7 328 26,1 %

5 158* 30,1 %

Totalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet

1,2 % -6,7 %

8,4 % 17,5 %

5,8 % 9,4 %

-6,9 % -13,0 %

-8,1 % -16,2 %

Likvide midler Likviditetsgrad

427 152 %

876 176 %

790 148 %

484 119 %

188 59 %

Total Balanse Egenkapitalandel

* Tide ASA inngår ikke i konsolidert balanse for 2012.

Foto: Ole Dag Kvamme.

6


7

Det stavangerske dampskibsselskab as

VIKTIGE HENDELSER I 2012 • Norled har sitt første driftsår som selvstendig selskap etter fisjonen med Tide ASA. • Norled vinner en miljøferjekontrakt i Sogn, en ferjekontrakt i Troms og flere hurtigbåtanbud i Hordaland. • Norled kontraherer verdens første batterielektriske bilferje og flere andre fartøy etter tildeling av ­kontrakter i løpet av året. • DSD Shipping trekker fire skip fra certeparti med Sanko som følge av Sankos finansielle problemer og manglende hyrebetalinger. • DSD Shipping inngår toårige kontrakter for to av konsernets produkttankskip. • 2012 er det første driftsåret hvor samtlige av Tides kontrakter er konkurranseutsatt. • Tide Starter rutekjøring i Kolding i Danmark den 1. juli. • Tide blir ISO 14001 sertifisert. • Tide gjenvinner anbud på rutekjøring Austevoll.

Hendelser etter balansedagen • Norled vinner ferjeanbudet Volda – Folkestad – Lauvstad i Møre og Romsdal, Launes – Kvellandstrand og Andabeløy – Abelsnes i Vest-Agder og får fornyet en hurtigbåtkontrakt mellom Haugesund og Stavanger. • DSD Shipping inngår et 12 mnd. certeparti på ett Aframaxskip. Ytterligere tre Aframaxskip blir ­innmeldt i RSA Poolen. • Tide er tildelt kontrakt for rutekjøring på Nordmøre og i Fredricia kommune på Jylland. • Tide starter opp ny, gjenvunnet kontrakt på Austevoll.

Den første gassferjen til Tausambandet sjøsettes i Polen.


årsberetning 2012

8

Aktivitetsområder FERJE- OG HURTIGBÅTDRIFT

Ferje- og hurtigbåtrederiet Norled AS har 1.000 ansatte og 71 fartøy. Rederiet opererer 30 ferje- og hurtigbåtsamband i Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, og i Oslofjorden. Norled arbeider aktivt med

miljøvennlige løsninger for bil- og passasjertransport ogt har tre gassferjer i drift i Oslofjorden. I 2011 kontraherte rederiet to nye gassdrevne bilferjer som skal settes inn på strekningen Stavanger – Tau i første kvartal 2014. Norled har vunnet en miljøkonkurranse på drift av sambandet L­ avik – Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane. Anbudet settes i drift fra og med 2015. Fokuset har vært å utvikle den mest miljøvennlige ferjen. I 4. kvartal 2012 kontraherte Norled en batteridrevet ferje som går på kun elektrisk kraft og blir ladet opp hver gang den legger til kai for å slippe biler og passasjerer av og på. Dette blir verdens første 100 % utslippsfrie ferje.   De fleste av ferje- og hurtigbåtsambandene i Norge er nå anbudsutsatt. Fokuset i Norled vil derfor i hovedsak være driftsrelatert og dreie seg om foredling av eksisterende kontraktsportefølje, deltakelse i nye anbud og å forsvare posisjoner der selskapets kontraktsportefølje blir anbudsutsatt på nytt.

GODSTRANSPORT

Nor Lines med sine vel 350 medarbeidere driver linjefart langs norskekysten og i Nord- og Østersjøen. Selskapet har terminaldrift og tilhørende distribusjonsvirksomhet. I tillegg kommer et omfattende landtransportsystem og spedisjon, klarering, og oversjøisk transport basert på selskapets 13 terminaler i Norge. Selskapet er ytterligere representert gjennom samarbeidspartnere i 30 norske havner og 10 Nord-europeiske havner. I tillegg kommer et nett av samarbeidspartnere på distribusjon og spedisjon. Nor Lines disponerer all godskapasiteten på Hurtigruteskipene.   Nor Lines Linjevirksomhet opererte ved årsskiftet 10 godsskip, hvorav sju er heleid av konsernet og under eget management. Selskapet opererer også som kommersiell megler for 2-3 fryseskip i Nord- og Østersjøfart.   Selskapets har behov for flåtefornyelse. Høsten 2011 ble det kontrahert to naturgassdrevne godsskip fra Tsuji Heavy Industries for innsettelse i selskapets ruter i 2014.   Nor Lines er markedsleder på sjøveis frakt av stykkgods i Norge og har en betydelig markedsandel i Østersjøen og Nordsjøen innenfor regulære ruter til/fra Norge. Gjenn­om de siste årene har Nor Lines bygget opp et omfattende transportsystem på land, hvor jernbanen inngår som et viktig ele-

ment på mange strekninger. Målsettingen er å tilby konkurransedyktige og miljømessig gode transportløsninger.   Nor Lines eier 39 % av Sea-Cargo, som driver fem stykkgods- og ro/roskip i regulære ruter mellom Vestlandet og England, Skottland, Holland, Danmark samt tre skip på industrikontrakt og ett skip i kontraktsfart på primært vindmølleprosjekter.


Det stavangerske dampskibsselskab as

Internasjonal Skipsfart

DSD Shipping AS er en fullintegrert rederiorganisasjon etablert i 1989 med kontorer i Stavanger og Singapore.   Selskapet har 23 kontoransatte og 400 offiserer og mannskaper fra Kina, Romania, India, Filipinene, Kroatia, Polen og Norge. DSD Shipping har ansvar for teknisk og kommersiell drift av konsernets tankskip i internasjonal fart.   DSD Shipping hadde ved utgang av året driftsansvar for 12 råolje- og produkttankskip hvor DSD er eier eller har eierinteresser. Flåten består i dag av syv Aframax råoljetankskip og fem produkttankskip av ulik størrelse: En LR2, to MR og to intermediate skip på 16.500 dwt.   Flåten er moderne med en snittalder på seks år. Skipene er beskjeftiget til befraktere som AET, Vitol, Vela, Maersk, og i RSA- og Taurus-poolene.

BUSSTRANSPORT

Tide ASA, med hovedkontor i Bergen, er et av Norges og Danmarks største busselskap. Tide er notert på Oslo Børs og har DSD som største eier med 49 % av aksjene. DSDs morselskap eier ytterligere 28 % og gruppen kontrollerer dermed 77 % av aksjene.  Selskapets kjernevirksomhet er busstransport med det offent­ lige som oppdragsgiver. I Norge driver Tide rutekjøring i Hordaland, Rogaland og Sør Trøndelag. Den danske aktiviteten er på Fyn og Syd-Jylland. 2012 var det første hele driftsåret hvor samtlige kontrakter er konkurranse­utsatt.   Tide har også en omfattende ekspress- og flybussdrift samt chartertur og reiselivsengasjement. Tides primæroppgave er å frakte passasjerene trygt dit de skal til en hver tid, hvert eneste minutt, hver eneste dag – hele året. I desember 2012 ble hele virksomheten miljøsertifisert (ISO 14001).   Kollektivnæringen er en bransje som er viktig i dagens samfunn. Den vil bli enda mer betydningsfull i årene som kommer. Samfunnsansvar, større vektlegging av miljøforhold og antatt høy befolkningsvekst i de store byene, vil gjøre næringen enda viktigere. I dette landskapet skal Tide befeste sin posisjon.

  Selskapets kontraktsreserve er på over NOK 10 mrd. når opsjoner inkluderes. Tide sysselsetter nå over 2500 medarbeidere og opererer en flåte på 1.200 busser.

9


årsberetning 2012

10

styrets beretning 2012

Virksomhetens art og tilholdssted

DSD-konsernet, hvor Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (DSD) er morselskap, er et selskap hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Stavanger. Siden starten i 1855 har selskapet primært drevet transportvirksomhet. I dag er virksomheten konsentrert om de fire forretnings­ områdene: Internasjonal Skipsfart, Godstransport, Ferjeog hurtigbåtdrift samt Busstransport.   De fire forretningsområdene er organisert i aksjeselskap. Den maritime virksomheten er i hovedsak 100 % eid av DSD mens bussvirksomheten er børsnotert med DSD som største eier. FERJE- OG HURTIGBÅTDRIFT: NORLED AS Norled er et av landets største selskap innen sjøveis passa­ sjer- og biltransport. Norled AS har 71 fartøy i en rekke ferje- og hurtigbåtsamband langs Norges kyst fra Oslo­ fjorden til Nord-Troms. I 2012 transporterte Norled 8 mill biler og 18 mill passasjerer gjennom ulike kontrakter med fylke og stat. Disse kontraktene utgjør en kontraktsreserve på NOK 10 mrd. Norled har 1.100 medarbeidere og hovedkontor i Stavanger samt regionskontorer i Bergen, Ålesund og Oslo.

GODSTRANSPORT: NOR LINES AS Nor Lines med hovedkontor i Stavanger er et transportog logistikkselskap som driver linjefart langs hele norske­ kysten og i Nord- og Østersjøen, et omfattende landtran­ sportsystem, spedisjonsvirksomhet samt terminaldrift med tilhørende distribusjonsvirksomhet. Selskapet har 13 av­ delingskontorer langs kysten og opererte ved årsskiftet en flåte på ni palle-, kjøle- og sideportskip i faste linjer, og i tillegg tre fryseskip i spotmarkedet. Nor Lines leier og ope­rerer også hele godskapasiteten på Hurtigrutens skip.

Foto: Kristin Ellefsen.


Det stavangerske dampskibsselskab as

Nor Lines har 208 ansatte langs kysten fra Fredrikstad til Hammerfest og 200 sjøfolk sysselsatt om bord på selskap­ ets skip. Nor Lines eier 39 % i Sea Cargo, et linje­rederi med hovedkontor i Bergen, som opererer ni skip hovedsakelig beskjeftiget i Nordsjøbassenget. INTERNASJONAL SKIPSFART: DSD SHIPPING AS DSD Shipping, er en fullt integrert rederiorganisasjon med 23 ansatte som ut fra sitt hovedkontor i Stavanger, og av­de­lingskontor i Singapore, driver DSDs internasjo­nale skips­ fartsflåte bestående av sju råoljetankskip og fem produkttankskip av ulik størrelse. Flåten er moderne og har en gjennomsnittsalder på seks år. BUSS: TIDE ASA

Tide ASA, med hovedkontor i Bergen, er et av Norges og Danmarks største busselskap. Tide er notert på Oslo Børs. DSD eier 49 % av aksjene og DSDs morselskap, Folke Hermansen AS, eier ytterligere 28 % av aksjene. Gruppen kontrollerer dermed 77 % av aksjene. Selskapets kjerne­ virksomhet er busstransport med det offentlige som opp­ dragsgiver. I Norge driver Tide rutekjøring i Hordaland, Rogaland og Sør- Trøndelag. Den danske aktiviteten er på Fyn og Syd-Jylland. Tide har også en omfattende ekspressog flybussdrift, samt chartertur og reiselivsengasjement. Selskapets kontraktsreserve inklusiv opsjonsperiodene er på over NOK 10 mrd. Tide sysselsetter over 2.500 med­ arbeidere og opererer en flåte på 1.200 busser.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede.

Redegjørelse for årsregnskapet

DSD solgte ultimo desember 2012 28 % av Tide ASA til sitt morselskap. I konsernregnskapet er Tide ASA derfor ikke konsolidert i balansen, mens det er konsolidert hele året i resultatregnskapet. Resultatregnskapet er ­ derfor

sammenlignbart med foregående år, mens balansen må sees i lys av at Tide ASA føres som tilknyttet selskap i 2012.   2012 var DSD konsernets 157. driftsår. Omsetningen i konsernet ble NOK 4.884 mill. mot NOK 4.965 mill. i 2011. EBITDA utgjorde NOK 519 mill., en svekkelse fra NOK 627 mill. i 2011, hvorav NOK 82 mill. skyldes høyere salgsgevinster i 2011. Driftsresultatet ble et tap på NOK 176 mill. mot et tap på NOK 75 mill. i 2011. Resultatet etter skatt ble et tap på NOK 248 mill. mot et tap på NOK 258 mill. i 2011.   Hovedårsaken til det svake resultatet er betydelige regnskapsmessige nedskrivinger innen internasjonal skipsfart. Det svake markedet innen råolje- og produkttank har ført til sterkt reduserte rater og som en konsekvens av dette er verdiene på råolje- og produkttankskip svekket. Dette medførte at konsernet også i 2012 foretok nedskrivinger på hel- og deleide skip, noe som belaster regnskapet med NOK 293 mill. Tilsvarende nedskrivinger i 2011 var på NOK 266 mill. Konsernet har således foretatt nedskrivinger de to siste årene på NOK 559 mill.   EBITDA er stabil, men noe ned fra 2011. Dette skyldes svakere inntjening i Tide og innen Internasjonal skipsfart, samt 82 mill. i lavere salgsgevinster sammenlignet med 2011. Samlede investeringer i konsernet utgjorde NOK 447 mill. og er hovedsakelig relatert til bygging av nye skip i Norled og Nor Lines. Konsernet hadde ved utgangen av året ni fartøy under bygging – sju fartøy i Norled og to fartøy i Nor Lines. Det er sikret finansiering av samtlige fartøy med unntak av en ferje i Norled som ble kontrahert i 4. kvartal. Konsernets rentebærende gjeld er redusert med NOK 1.310 mill. Av dette er NOK 441 mill. relatert til netto reduksjon i gjeld, og resterende beløp skyldes at TIDE ikke lenger konsolideres inn i balansen. Konsernets likviditetsbeholdning var NOK 188 mill. pr. 31.12.2012. Dette er en svekkelse på NOK 296 mill. og må sees i sammenheng med den betydelige reduksjonen i gjeld, samt at konsernet har ni skip under bygging som ikke gene­ rerer kontantstrøm før de settes inn i produksjon. Konsernet hadde utrukne kredittlinjer på NOK 105 mill. pr 31.12.   Totalkapitalen var ved utgangen av året NOK 5.158 mill., sammenlignet med NOK 7.328 mill. året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2012 var 30 %, sammenlignet med 26 % pr. 31.12.2011. Den reduserte balansen og styrkede egenkapitalandelen må sees i sammenheng med at Tide ikke lenger konsolideres.

Forretningsområder Norled AS Selskapet hadde i 2012 sitt første driftsår som selvstendig selskap etter fisjonen fra TIDE ASA i 2011.

11


årsberetning 2012

  Norled har hatt fokus på organisasjonsbygging med hovedvekt på økt kompetanse innen innovasjon og utvikling av nye fartøy og konsepter. En viktig prioritering for at selskapet skal kunne tilfredsstille et økende behov for miljøvennlige kollektivtrafikkløsninger. I 2012 vant selskap­ et flere kontrakter hvor innovative løsninger var en viktig premiss. Dette har ført til at Norled nå har sju fartøy ­under bygging, herav to fartøyer drevet på naturgass, samt verdens første batterielektriske ferje. Denne ferjen er et resultat av anbudskonkurransen på drift av ferjesambandet Lavik – Oppedal på E39 over Sognefjorden hvor miljø var en viktig tildelingsfaktor. Konseptet er nominert til prisen Next generation ship award på Norshipping 2013. Konseptet er også nominert til en global pris på Sustainia100.   Selskapets økonomiske resultater er fortsatt preget av noen eldre svake anbudskontrakter som etter hvert fases ut. Til tross for økte bunkerskostnader i 2012 viser selskapet en resultatforbedring og EBITDA økte med NOK 34 mill. justert for gevinster fra 2011. Sett i forhold til størrelsen på operasjonen og sysselsatt kapital ansees ikke oppnådde resultater for tilfredsstillende.   Norled holder høyt fokus på det viktige sikkerhetsarbeidet og har fortsatt den positive trenden med nedgang i uønskede driftshendelser.

Foto: Kristin Ellefsen.

Nor Lines AS Nor Lines hadde en positiv utvikling i 2012. Selskapet har benyttet nedgangskonjunkturen etter 2008 til å iverksette nødvendige omstillinger med fokus på effektivisering, kostnadsreduksjoner, kvalitetssikring og regularitet. Noe som gir resultatfremgang. Markedet har tatt seg noe opp, men konkurransen i innenlands og europeisk transport er

12

fremdeles hard. Det er økende politisk fokus på overføring av gods fra vei til sjø og myndighetenes arbeid med en nærskipsfartsstrategi forventes å gi positiv effekt. Det er en bred politisk forankring m.h.t. politiske målsettinger om å få mer gods over på nærsjøfart fremfor vei. Nor Lines er godt posisjonert til å ta del i den positive utviklingen. Selskapet vil i 2014 få levert to nye naturgassdrevne fartøy. Dette vil gi enda mer effektiv og miljøvennlig transport. Nor Lines hadde heller ikke i 2012 et tilfredsstillende resultat, men viste en forbedring i EBITDA på NOK 33 mill. DSD Shipping AS

2012 ble et utfordrende år innen internasjonal tankfart som har vært svakt siden 2008. Flere aktører har måttet foreta restruktureringer og store aktører har gått konkurs. DSD har klart seg godt i nedgangskonjunkturen og nytt godt av sin konservative befraktningsstrategi med fokus på å beskjeftige flåten på lange kontrakter. Dessverre rammet tankkrisen også DSD da Sanko Steamship Co. i Japan i løpet av året havnet i en situasjon hvor de ikke lenger kunne oppfylle sine forpliktelser. Dette medførte at DSD i juni 2012 måtte trekke fire skip fra sine kontrakter med selskapet. Dette, sammen med at ytterligere to skip var ferdige med sine langsiktige kontrakter, har medført at konsernets markedseksponering har økt betraktelig og resultatene svekket seg. Konsernet drifter nå disse skipene selv i spotmarkedet gjennom DSD Shipping.   Erfaringene fra drift av skipene i DSD Shipping har vært gode. Konsernet hadde også i 2012 et positivt resultatbidrag fra segmentet justert for nedskrivinger, selv om EBITDA svekket seg med NOK 33 mill. I perioden 2009-2012 har konsernet hatt et positivt resultatbidrag på NOK 320 mill. fra vårt tankengasjement. Fall i verdier har medført at vi i samme periode har foretatt nedskrivinger på NOK 559 mill., hvorav NOK 293 mill. i 2012. TIDE ASA Tide fikk et utfordrende år i 2012. Næringen er under omstilling etter at kontraktsformen er endret fra lokale, langsiktige driftsavtaler til åpne anbudskonkurranser som


Det stavangerske dampskibsselskab as

tilfredsstiller EØS regelverket. 65 % av all busskjøring i Norge er nå anbudsutsatt. Mot slutten av 2011 ble store deler av Tides produksjon endret fra gammelt kontraktsregime til nye anbud. I Tide utføres nå all produksjon etter anbudskontrakter. Gjeldende anbudskontraktsutfor­ ming gir utfordringer da lønnsomheten normalt er svak i begynnelsen av anbudsperioden, men bedrer seg etter hvert. Dette sammen med en utfordrende driftsstart og tilhørende oppstartskostnader ga et svakt resultat i Tide i fjor. EBITDA svekket seg med NOK 55 mill. justert for gevinster. Tide viser på tross av svake, økonomiske resul­ tater en god forbedring i nøkkeltall for sykefravær, overtid og kundetilfredshet. Selskapet har i løpet av året bygget konkurransekraft gjennom organisasjonsbygging og drifts­optimalisering.

Finansiell risiko Overordnet om målsetting og strategi Konsernet er eksponert for finansiell risiko relatert til virksomhetsområdene. Denne er i hovedsak knyttet til valuta, renter, oljepris og kredittrisiko. Målsettingen er å dempe den finansielle risikoen i størst mulig grad. Den overvåkes fortløpende og finansielle derivater benyttes for å redu­ sere slik eksponering.

Markedsrisiko Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, ­spesielt USD, da deler av selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Valutarisikoen søkes nøytralisert ved at aktivitet med inntjening og gjeldsbetjening i fremmed ­ valuta belånes i samme valuta.   En stor andel av renteeksponeringen er sikret gjennom kompensasjonsklausuler i kontrakter innen samferdsel. ­Innen internasjonal skipsfart har man aktivt valgt å sikre deler av renterisikoen gjennom derivater.   Konsernet har eksponering mot oljeprisutvikling og bunkersforbruk. Høy oljepris har belastet konsernets resultater betydelig de siste årene. Innen ferje og hurtigbåtdrift samt busstransport er regulering av kontraktene i den senere tid blitt vesentlig forbedret, og risikoen vil derfor avta.   Kredittrisikoen vurderes som moderat. Innen interna­ sjonal skipsfart har motpartsrisikoen økt etter flere år med svak inntjening. Innen ferje og hurtigbåtdrift er motparten stat og fylkeskommuner og motpartsrisikoen er lav.   Likviditetsrisikoen i konsernet anses som akseptabel. Et vedvarende svakt marked innen internasjonal skipsfart har svekket og vil over tid kunne belaste konsernets likvidi­ tet ytterligere. Fire av konsernets heleide skip går i dag på kontrakter som genererer en positiv kontantstrøm etter gjeldsbetjening, men de rater som nå oppnås av våre fem skip i spotmarkedet er ikke tilstrekkelig til å dekke både renter og avdrag. Konsernets låneavtaler inneholder finan­sielle krav. Konsernet overholdt disse pr 31.12.12. Et vedvarende svakt marked innen internasjonal skipsfart vil kunne medføre behov for ytterligere lettelser i noen av disse kravene.   Samtidig gir den stabile kontantstrømmen fra ferje- og hurtigbåtdrift en forutsigbarhet som gjør at styret vurderer konsernets likviditetsrisiko som akseptabel.

Arbeidsmiljø og personale

DSD konsernet hadde ved årets utgang 3.705 ansatte. DSD-konsernet ønsker å være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. Vi legger derfor stor vekt på helse, miljø og sikkerhet. Det er et godt samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. Konsernet fortsatte i 2012 arbeidet med å redusere sykefraværet. Dette bar frukter innen alle forretningsområder og resulterte i et sykefravær på 7,7 %, en reduksjon fra 8,3 % i 2011. Noe som ikke er tilfredsstillende, men vi er på riktig veg.   Konsernets skip internasjonalt og nasjonalt er sertifisert i henhold til «International Management Code for Safe Operation of Ships and Pollution Prevention», (ISMkoden). Passasjerbåter og ferjer over 400 brt har gyldig IAPP-sertifikat og IOPP – sertifikat i henhold til krav fra Sjøfartsdirektoratet. Innen Internasjonal skispsfart er både skip og selskap ISO9001/2008 sertifisert. Konsernet har etablert prosedyrer for varsling av kritikkverdige forhold, konflikthåndtering og varsling av mobbing/trakassering.

13


årsberetning 2012

Retningslinjer er vedtatt i arbeidsmiljøutvalgene og bekjentgjort i organisasjonen.

Likestilling

alle forretningsområdene i 2012 med fokus på energi­ effektivitet og miljø. Det oppnås gradvis reduksjoner i drivstofforbruket gjennom forbedringer med fokus på holdningsskap­ende arbeid og god ruteplanlegging. Konsernet er en aktiv partner i utvikling av nye fartøyskonsepter, energi­ effektive motorer og propellanlegg samt bruk av alternative drivstoff som biodrivstoff, naturgass og elektrisk strøm.   DSD konsernet ønsker å være i forkant av utviklingen og en pådriver og innovatør innen miljøvennlig transport. I 2012 driftet TIDE ASA over 50 % av gassbussflåten i Norge. I Norled har vi i dag tre naturgassdrevne passa­ sjerferjer i drift og to naturgassdrevne bilferjer under bygging. I 4. kvartal kontraherte selskapet verdens første batteridrevne bilferje. Nor Lines har to gassdrevne godsskip under bygging som vil representere en fornying av kystflåten og gi miljøgevinster ved å erstatte eldre tonnasje.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.   Transport og maritim virksomhet er tradisjonelt sett mannsdominerte bransjer. Av konsernets ansatte er 590 kvinner, en andel på 15,7%. Det er 25 % kvinneandel i konsernledelsen og 20 % i styret i morselskapet.

Eierforhold m.m.

Diskriminering

Fremtidig utvikling

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. I DSD Shipping er i dag 30 % av de administrativt ansatte i Norge av annen nasjonal opprinnelse. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskrimi­nering på grunn av nedsatt funksjonsevne. DSD konsernet sponser NHO Rogalands integreringsprogram Global Future.

DSD er et heleid datterselskap av Folke Hermansen AS. Yuhong Jin Hermansen er største aksjonær i Folke Hermansen AS og styremedlem i DSD. Selskapet har målsetting om lønnsom drift som skal sikre en tilfredsstillende langsiktig avkastning på investert kapital. Det ble i 2012 ikke gjort noen endringer i eierskap, eller konsernledelse. Styret ble utvidet med et medlem ved at Ole Melberg ble valgt inn.

2012 ble et utfordrende år for konsernet. Selv om konsernet har en konservativ befraktnings strategi innen internasjonal skipsfart ble vi rammet av kanselleringen av fire certepartier. Markedet for våre tankskip er utfordrende og svekkede resultater fra drift og nedskrivinger innen segmentet påførte konsernet et betydelig tap. Styret tror at også 2013 vil være et utfordrende år for interna­ sjonal tankfart, men forventer bedre markedsbalanse og lønnsomhet på sikt.   Norled viser en positiv resultat- og lønnsomhetsutvikling. Selskapet har i løpet av året styrket sin markedsandel og har befestet sin posisjon som en ledende aktør. Nye anbud

Miljørapportering

Konsernets virksomhet er av en slik art at det ytre miljø påvirkes. Selskapet legger vekt på å være i forkant av de krav som myndighetene stiller for å redusere forurensning av miljøet. Ved nybygg legges det vekt på å installere miljøvennlig teknologi for å redusere utslipp så langt som mulig. Konsernet jobber aktivt for å redusere bruken av diesel innen ferje- og hurtigbåtdrift, busstransport samt godstransport, og en økende andel av konsernets fartøy benytter nå naturgass.   Det har vært omfattende innovasjonsarbeid innen

14

Nor Lines nye, naturgassdrevne godsskip.


15 Energieffektiv transport gir konkurransefortrinn samtidig som energieffektivitet er miljøvennlig. Bruk av miljøvennlig transport bidrar også til å underbygge kundens omdømme som miljøbevisst.   Samlet sett forventer styret resultatforbedring i 2013. Utviklingen i verdensøkonomien med konsekvens for inter­ nasjonal skipsfart og oljepris er de største usikkerhetsmomentene.   Styret takker alle medarbeidere for god innsats i 2012.

Årsresultat og disponeringer

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Det Stavangerske Dampskibsselskab AS Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Totalt disponert

– 319 110 84 361 – 234 749

Selskapets frie egenkapital pr. 31.12.2012 var NOK 461mill.

Foto: Tommy Ellingsen.

viser bedre lønnsomhet og styret forventer bedre resultater etter hvert som gamle kontrakter blir erstattet med nye.   Nor Lines viser bedret lønnsomhet. Arbeidet med forbedring av kvalitet og regularitet har gitt resultater og det arbeides kontinuerlig med ytterligere forbedringer. Selskapet har bygget opp et omfattende og velfungerende sjøbasert logistikknettverk og er godt posisjonert til å ta aktiv del i overføring av gods fra vei til sjø, noe som også er ønsket av et samlet politisk miljø. Selskapet vil forbedre produktet ytterligere gjennom flåtefornyelse. Styret forventer at den resultatmessige fremgangen fortsetter i 2013.   Tide fikk et krevende år i 2012. Oppstart av store deler av produksjonen under anbudsregime var forventet å gi svekkede resultater, men oppstartskostnader og høy oljepris gjorde resultatene langt svakere enn forventet. Selskapet viser likevel en god utvikling og styret forventer at denne vil fortsette og at 2013 vil gå i balanse.   DSD konsernet ønsker å være en ledende pådriver for miljøinnovasjon. Konsernet investerer i miljøvennlige drifts­midler og energieffektivisering i alle segmenter og arbeider kontinuerlig for å oppnå ytterligere forbedringer.

Stavanger, 29. april 2013 I styret for Det Stavangerske Dampskibsselskab AS:

Erik Eik Styreleder

Steinar Olsen Nestleder

Yuhong Jin Hermansen Styremedlem

Jon Bøthun Styremedlem

Ole Melberg Styremedlem

Steinar Madsen Adm. direktør


årsberetning 2012

16

Resultatregnskap Mor

01.01–31.12

2012 2011 (Beløp i NOK 1 000)

Konsern Note 2012 2011

650 257 Driftsinntekter 16,18 4 884 362 4 965 109

11 562

10 397

6 591

5 139

-17 503

-15 279

320

311

0 -17 823

Lønnskostnad

3,11

2 102 660

2 018 076

Annen driftskostnad

3,21

2 263 045

2 319 576

EBITDA 518 657 627 457 Avskrivninger på varige driftsmidler

0 Nedskrivninger

-15 590

12

429 303

452 460

12

265 000

250 000

Driftsresultat -175 646 -75 003

-194 069 -217 021

Resultat fra investering i datterselskap

2

0 0

-13 225

-15 145

Resultat fra investering i tilknyttet selskap

2

-19 670

5 806

0

-6 909

Resultat fra kortsiktige investeringer

8

0

-6 909

-207 294 -239 075

Resultat av investeringer -19 670

-1 103

8 267

48 352

Finansinntekter

9

68 208

149 974

-30 022

-29 343

Finanskostnader

9

-224 527

-223 633

0

-39 008

Urealisert agio/disagio

9

71 337

-124 488

-21 755

-19 999

Netto finansposter -84 982 -198 147

-246 872 -274 664

Ordinært resultat før skattekostnad -280 298

-274 253

Skattekostnad på ordinært resultat

31 879

16 236

Årsresultat før minoritetsinteresser -248 419

-258 017

-12 036

8 089

-234 749 -264 867

Årsresultat etter minoritetsinteresser -236 383

-266 106

-319 110 -337 941

Fond for vurderingsforskjeller

Annen egenkapital

12 123

9 797

-234 749 -264 867 0

84 361

0 Minoritetsinteresser

73 074

-234 749 -264 867

Sum anvendelse

14

15


17

Det stavangerske dampskibsselskab as

eiendeler Mor

01.01–31.12

Konsern

2012 2011 (Beløp i NOK 1 000)

Note 2012 2011

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

0

0

Andre immaterielle eiendeler

12

4 000

6 629

0

Utsatt skattefordel

14

6 629 0 Sum immaterielle eiendeler 4 000

4 000

0 0 4 000

Varige driftsmidler

4 908

5 183

123

132

Tomter og bygninger

12

6 121

48 156

Transportmidler og annet driftsløsøre

12

8 539

1 368 883

0

0 Skip

12 3 623 758

4 265 529

0

0

Periodisk vedlikehold

12

40 259

16 956

0

0

Nybyggingskontrakt skip

12

509 873

202 453

5 031

5 315

Sum varige driftsmidler 4 188 550

5 901 977

Finansielle anleggsmidler 1 703 498

2 223 595

220 579

Investeringer i datterselskap

2

49 387

Investeringer i tilknyttet selskap

2

6 732

4 092

Lån til foretak i samme konsern

4,7

151

513

5 932

19 602

1 936 892 1 948 552

0 0 378 981

228 410

0 0

4,7,11

13 587

25 953

8

7 960

22 210

2 297 189

Sum finansielle anleggsmidler 400 528

276 573

2 302 504

Sum anleggsmidler 4 593 079 6 182 551

Andre fordringer Investeringer i aksjer og andeler

Omløpsmidler

0 0 Varer 13 45 884 44 725

Fordringer

0

0 Kundefordringer

79 335

117 576

540

144

79 875

117 720

Fordringer på konsernselskap

7

Andre fordringer

7

216 574

347 666

3 000 0 111 653

268 699

Sum fordringer 331 227 616 365

Investeringer

43

43 43 Sum investeringer 43 43

43

Markedsbaserte finansielle instrumenter

8

43 43

21 479

48 444

101 397

166 207

Sum omløpsmidler 564 655 1 145 287

2 049 949

2 468 711

SUM EIENDELER 5 157 734 7 327 838

Bankinnskudd, kontanter og lignende

5

187 501

484 154


årsberetning 2012

18

egenkapital og gjeld Mor

01.01–31.12

Konsern

2012 2011 (Beløp i NOK 1 000)

Note 2012 2011

Egenkapital Innskutt egenkapital

445 288

445 288

Aksjekapital

15

445 288

445 288

233 854

233 854

Overkursfond

15

233 854

233 854

679 142

679 142

Sum innskutt egenkapital 679 142

679 142

Opptjent egenkapital

389 499

708 609

Fond for vurderingsforskjeller

467 130

400 669

Annen egenkapital

Fond i konsernet

Minoritetsinteresser

872 068

1 122 811

2 112

108 916 1 231 727

856 629

1 109 278

Sum opptjent egenkapital 15 874 180

1 535 771

1 788 420

Sum egenkapital 1 553 322 1 910 869

Gjeld Avsetning for forpliktelser

6 223

4 252

Pensjonsforpliktelser

11

46 470

83 320

0

4 932

Utsatt skatt

14

118 795

172 431

6 223

9 184

Sum avsetning for forpliktelser 165 265

255 751

Annen langsiktig gjeld

215 000

399 462

Gjeld til kredittinstitusjoner

162 968

156 233

Gjeld til selskap i samme konsern

7

0

17 955

Øvrig langsiktig gjeld

6

377 968

573 650

2 871 240

6, 10

4 182 143

0 0 1 166

20 382

Sum annen langsiktig gjeld 2 872 406

4 202 525

Kortsiktig gjeld

451

0

0

358

671

125 287

94 060

3 891

2 577

129 987

97 457

514 178

680 291

2 049 949

2 468 711

220 807

318 329

14

11 664

17 003

Skyldige offentlige avgifter

69 508

146 970

Gjeld til selskap i samme konsern

17 955 0

149 Leverandørgjeld Betalbar skatt

7

Annen kortsiktig gjeld

246 807

Sum kortsiktig gjeld 566 741

476 391 958 693

Sum gjeld 3 604 412 5 416 969 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 157 734

7 327 838

Stavanger, 29.04.2013

Erik Eik Styreleder

Steinar Olsen Nestleder

Yuhong Jin Hermansen Styremedlem

Jon Bøthun Styremedlem

Ole Melberg Styremedlem

Steinar Madsen Adm. direktør


Det stavangerske dampskibsselskab as

19

kontantstrømoppstilling Mor 01.01–31.12 Konsern 2012 2011 (Beløp i NOK 1 000) Note 2012 2011 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -246 872 -274 664 Resultat før skattekostnad -280 298 -274 253 320 311 Ordinære avskrivninger 12 429 303 452 460 0 0 Avskrivning av hoved/mellomklasse 12 12 013 8 043 0 0 Nedskriving materielle eiendeler 12 265 000 250 000 0 0 Nedskriving immaterielle eiendeler 0 0 0 0 Tap/(gevinst) ved salg av anleggsmidler 12,21 -16 626 -98 126 194 069 217 021 Resultat fra investering i datterselskap 0 0 13 225 15 145 Resultat fra investering i tilknyttet selskap 2 19 670 -5 806 21 755 26 908 Netto finansposter 84 982 205 056 0 0 Endring i varelager 13 -18 495 3 639 0 0 Endring i kundefordringer 5 091 -113 261 302 -8 Endring i leverandørgjeld -116 -15 121 1 971 2 062 Endring pensjonsforpliktelser 11 -10 697 5 427 0 0 Skatt 14 -16 888 -11 558 341 1 197 Endring i andre tidsavgrensingsposter 92 567 35 455 -14 889 -12 028 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 565 506 441 955 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 12 174 950 188 652 0 0 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 0 89 611 -36 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 12 -447 032 -941 922 0 -212 075 Netto kontanteffekt ved konsernendringer 2 51 219 -89 460 0 Innbetalinger ved salg av aksjer 0 0 -79 973 0 Økt egenkapital i datterselskap 0 0 130 646 107 712 Innbetalinger ved salg av aksjer 20 958 111 009 17 250 34 501 Mottatt utbytte 15 399 15 501 2 745 931 Mottatt konsernbidrag 0 0 0 -5 000 Innkalt kapital andre investeringer -1 510 -5 000 332 0 Innbetalinger fra andre investeringer 332 1 349 70 964 -73 931 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -185 684 -630 260 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -29 368 -24 000 Betalte renter 9 -171 732 -126 285 2 046 4 903 Mottatte renter 9 10 678 14 246 59 1 844 Realisert agio/disagio 9 -773 19 770 0 74 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 6,10 1 430 664 873 084 -184 462 -8 978 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 6,10 -1 934 220 -546 929 -17 955 0 Nedbetaling av annen langsiktig gjeld -19 216 0 -2 640 -40 000 Utbetalinger ved utlån til selskap i samme konsern 0 0 0 111 709 Innbetalinger fra utlån til selskap i samme konsern 0 0 6 735 7 366 Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld til selskap i samme konsern 0 0 0 -61 008 Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld til selskap i samme konsern 0 0 142 545 0 Netto endring kortsiktige fordringer/ gjeld til selskap i samme konsern 7 14 955 0 0 0 Utbetaling ved reduksjon av kassekreditt 0 -99 931 0 0 Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 -2 591 0 0 Inn/utbetaling av minoritet 2,10 -1 521 -122 615 0 0 Utbetaling av utbytte -5 310 -11 808 -83 040 65 836 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -676 475 -3 059 -26 965 -20 123 Netto endring likvider gjennom året -296 653 -191 364 48 444 0 Betalingsmidler 01.01. 484 154 675 518 21 479 -20 123 Betalingsmidler 31.12. 187 501 484 154 325 369 Bundne midler (skattetrekk) 1 056 1 173 Betalingsmidler består av kontanter i kasse og i bank.


årsberetning 2012

20

noter Note 1 – Regnskapsprinsipper Års- og konsernregnskapet består av resultatregnskap, ba­ lanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2012. For å gjøre års- og konsernregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en inte­ grert del av årsregnskapet.   Års- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Trans­ aksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende inn­ flytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kon­tantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskap medtas frem til avhendelsestidspunktet. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom sel­ skaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kost­pris for eierandelene og bokført verdi av netto eien­deler på oppkjøpstids­ punktet analyseres og henføres til de enk­elte balanseposter i henhold til estimert virkelig verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt og egen­ kapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Behandling av tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eier­ andel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflyt­ else. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapital­metoden. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på

resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyl­d­es at kost­pris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er ­andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under resultat av investeringer. I balansen vises eier­ andeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.   For tilknyttede selskaper som er deltakerlignet er konsernets andel av resultatet basert på resultat før skatt i det tilknyttede selskapet. Skattekostnad på resultatandel er vist sammen med konsernets øvrige skattekostnad. Generelle prinsipper Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balanse­ dagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/ høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig v­erdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskriv­ning av anleggsmidlet.   Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transak­sjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betin­ gede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Det presenteres tall for virksomhetsområder. Tallene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper og patenter, akti­veres. Avskrivninger beregnes lineært over eien­delenes økonomiske levetid. Utgifter forbundet med forsk­ ning og utvikling kostnadsføres løpende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med peri­ odisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, per­iodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesent­ lig, aktiveres. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til Det Stavangerske Dampskibsselskab (finansiell leasing) aktiveres som driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rente­bærende gjeld til nåverdien av minimumsleien. Opera­ sjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad.


Det stavangerske dampskibsselskab as

Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over drifts­ midlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i histo­ risk kost­ pris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskost­nader. Balanseført leasing avskri­ves i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap/tilknyttede selskap Datterselskap og tilknyttede selskapet innarbeides etter egenkapitalmetoden.   Selskapets andel av resultatet i et datterselskap er basert på resultat etter skatt i datterselskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i datterselskapet vist på egen linje under resultat av investeringer. I balansen vises eierandeler i datterselskapet som finansielt anleggsmiddel. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for ­ tilknyttede selskap.   For datterselskaper og tilknyttede selskaper som er deltaker­ lignet er selskapets andel av resultatet basert på resultat før skatt. Skattekostnad på resultatandel er vist sammen med konsernets øvrige skattekostnad.   I selskapsregnskapet er egenkapitalmetoden basert på eiersynet. Finansplasseringer Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens § 5-8. ­ Andre kortsiktige investeringer vurderes etter laveste verdi av virkelig verdi og anskaffelseskost.   Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi.   Finansielle instrumenter som er inngått for å sikre eiendeler eller forpliktelser vurderes sammen med det underliggende objekt. Andre finansielle instrumenter regnskaps­føres til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens § 5-8. Varelager Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter “først inn - først ut”-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige

forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjons­midler. Netto pensjonsforpliktelser er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes.   Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjons­ planene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.   Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjons­planer, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert ­sammen med lønn og andre ytelser.   Konsernet og morselskapet anvender NRS 6A for regnskaps­ føring av pensjoner. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes normalt nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opp­ hav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av end­ringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger.   Rederibeskattede selskaper som fikk fastsatt gevinst ved overgang til ny rederiordning pr. 1.1.2007 kan i henhold til overgangsreglene velge om gevinsten skal behandles etter opp­ gjørsordningen eller basisordningen. Valget måtte tas i 2010 og var bindende. Konsernet valgte å gå for oppgjørs­ ordningen. Inntektsføring Konsernets inntekter omfatter i hovedsak følgende ele­menter: Billettinntekter Billettinntekter omfatter inntekter fra passasjerfrakt og frakt av biler. Mesteparten er kontantsalg. Salg av en­kelt­reiser blir inntektsført når reisen er gjennomført. Salg av klippekort blir regnskapsført i takt med at klippekor­tene blir benyttet. Ubenyttede klipp blir klassifisert i balan­se under kortsiktig gjeld som utsatt inntekt. Kontraktsinntekter Kontraktsinntekter er tilskudd fra det offentlige ved drift av ruter underlagt konsesjon og vederlag for kollektivtjenester i anbuds­ kontrakter med det offentlige. Inntekts­ føring skjer i samsvar med tildeling fra myndighetene for hver enkelt peri­ode. Tildelingen er ikke nødvendigvis lineær og kan for enkelte kontrakter og ruter utgjøre et høyere beløp jo lavere trafikkinntektene er. Krav på kontrakts­inntekt blir balanseført som fordring. Tilskudd som kompenserer for kostnader eller manglende inntekter blir resultatført samme år som kostnaden eller den mang­lende inntekten tilskuddet er ment å kompenser­e, og klassifiseres henholdsvis som kostnadsreduksjon eller driftsinntekt.

21


årsberetning 2012

Certeparti-inntekter Konsernets aktiviteter innenfor internasjonal shipping omfatter i hovedsak utleie av skip og/eller mannskap. Inntekter resultatføring i takt med levering av tjenestene som ytes. Forskuddsbetalinger fra kunde klassifi­ seres ­ under kortsiktig gjeld, og opptjente ikke fakturerte inntekter som fordringer. I all hovedsak er inntekten fra internasjonal shipping i utenlandsk valuta (USD). Andre inntekter Øvrige inntektskategorier omfatter restaurasjonsinntekter fra kiosksalg på ferjer og båter, samt inntekter fra reiseliv. Restaurasjonsinntekter er i hovedsak kontantomsetning som regn­ skapsføres i samme periode som salget er gjennomført. Reiselivsinntekter er generert via distribusjonsledd innen reise­ livs­ enheten og består hovedsakelig av kredittsalg via reise­byråer. Inntektene resultatføres i samme periode som er opptjent, dvs. når turen er gjennomført og/eller tjenesten levert. Deler av inntekten gjelder kredittsalg til utenlandske operatører. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesent­lig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Sikring Konsernet anvender sikringsbokføring. Konsernet har frem­ tidige inntekter i valuta og finansiering i valuta. I samsvar

med etablerte retningslinjer, har man etablert valutagjeld som sikringsinstrument for fremtidige innbetalinger i valuta. Sikring­ en omfatter både kontraktsfestede fremtidige innbetalinger samt innbetalinger som er svært sannsynlige. I vurderingen av svært sannsynlige kontantstrømmer er det lagt til grunn forventinger om inntekter i valuta etter utløpet av eksisterende kontrakter, enten i form av fornyelse av kontrakter eller ved at eiendeler realiseres i valuta. I vurderingene har man basert seg på historiske data samt forventninger om fremtiden.   Regnskapsføringen av sikringsforholdet fremkommer ved at urealisert agio på gjelden som inngår i sikringsforholdet ikke revalueres. Verdier per 1. januar 2008 (når sikringsforholdet ble etablert) er lagt til grunn i regnskapet. Det henvises til note 6 for beskrivelse av ureali­sert agio som ikke er regnskapsført.   Konsernet benytter også ulike finansielle derivater som instrument for sikring av fremtidige kontantstrømmer. Regn­ skapsføringen av sikringsforholdet fremkommer ved at derivatene holdes utenfor balansen til de sikrede kontantstrømmer blir regn­ skapsført i resultatregnskapet. Opp­ lysninger om virkelig verdi av derivatene er gitt i note 6. Endringer i konsernsammensetning/ Sammenlignbarhet Morselskapet DSD AS solgt i desember 2012 27,7 % av aksjene i Tide ASA til Folke Hermansen AS. I konsernets ­ resul­tatregnskap er Tide ASA inkludert hele året. I balansen pr 31/12-12 utgår Tide ASA som del av konsernet og er med som investering i tilknyttet selskap. Som en følge av dette er egenkapitalen inklusive mino­ri­tetsinteresser redusert med 86 MNOK og balansen redusert med 1,300 MNOK.

Note 2 – Andeler i tilknyttede selskaper og datterselskap (Beløp i NOK 1 000) Investering i tilknyttede selskaper

Morselskap

Konsern

Inngående balanse 01.01 Tilgang/avgang i år * Andel av årets resultat Innbetalinger/utbetalinger/egenkapitalendringer

49 387 184 640 -13 225 -222

228 410 184 640 -19 670 -14 398

Utgående balanse 31.12

220 579

378 981

0

0

Gevinst ved salg av tilknyttede selskaper Investering i datterselskap

Morselskap

Inngående balanse 01.01 Tilgang/avgang i år * Andel av årets resultat Utbytte/konsernbidrag/overføringer Korrigering av tidligere års feil Innbetalinger/utbetalinger/egenkapitalendringer

2 223 595 -305 647 -194 069 -93 694 -17 899 91 213

Utgående balanse 31.12

1 703 498

Tap ved salg av datterselskap

22

1 289 *)


23

Det stavangerske dampskibsselskab as

Andel i tilknyttede selskaper

Forretningskontor

Morselskap

Konsern

KS Stavanger Bay O. H. Meling Tankers KS KS Olympic Octopus Tide ASA*   Tide Buss AS    Tide Bane AS    Kystbussen AS    Neste Blåne AS    Tide Verksted AS   Tide Buss Danmark A/S   Tide Reiser AS   Tide Eiendom Hordaland AS   Tide Eiendom Voss AS AS Nygårdstangen Baltic Betina Aps Nor-Express AS Sea-Cargo AS Sea-Cargo Skips AS Nordvig Carrier AS Nordvåg Carrier AS Perpetuum Gjenvinning AS

Stavanger Stavanger 30,0 % Fosnavåg 20,0 % Bergen 48,8 % Bergen 48,8 % Bergen 48,8 % Bergen 48,8 % Bergen 48,8 % Bergen 48,8 % Odense, Danmark 48,8 % Bergen 48,8 % Bergen 48,8 % Bergen 48,8 % Bergen Nyborg, Danmark Sortland Bergen Bergen Nørresundby, Danmark Nørresundby, Danmark Tromsø

50,0 % 30,0 % 20,0 % 48,8 % 48,8 % 48,8 % 48,8 % 48,8 % 48,8 % 48,8 % 48,8 % 48,8 % 48,8 % 24,1 % 30,0 % 34,0 % 39,0 % 39,0 % 50,0 % 50,0 % 40,0 %

Datterselskaper

Forretningskontor

DSD Shipping AS   DSD Shipping Singapore Pte. Ltd Stavanger Sun AS Stavanger BB AS Stavanger Viking AS Stavanger Blossom AS Stavanger Navion AS Stavangerske AS Stavanger Bay AS AS Eagle Stavanger AS Eagle Sydney Sandnæs Dampskibs-Aktieselskab Herfo AS AS Veritas-Ruten Stavangerske International AS   KS Stavanger Viking   KS Stavanger BB   KS Stavanger Blossom   KS Stavanger Navion Stavangerske International Rederi AS   KS Eagle Stavanger   KS Eagle Sydney Kullkaien AS Klasaskjæret AS KS Stavanger Sun Norled AS   Flekkefjord Dampskipsselskap AS   Lysefjord KS   Lysefjorden Rutelag AS   Norled Drift AS Nor Lines AS   Nor Lines Rederi AS   Nor Lines Kirkenes AS   Skipafelagi Nor Lines   Baltic Line AS

Stavanger Singapore Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Bergen Flekkefjord Stavanger Stavanger Bergen Stavanger Stavanger Kirkenes Torshavn Færøyene Stavanger

Eier- og stemmeandel 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,5 100,0 100,0

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

*) DSD AS har i desember 2012 solgt 27,7% av aksjene i TIDE ASA til Folke Hermansen AS for 110 MNOK. TIDE ASA er derfor klassifisert som tilknyttet selskap i DSD AS sitt regnskap pr 31/12-12. DSD AS sin andel av TIDE ASA sitt resultat i 2012 er klassifisert som resultat fra investering i datterselskap. Det er foretatt en verdivurdering av investering i datterselskapene. Vurderingen er basert på styregodkjente budsjetter og forventninger til fremtidig inntjening. Vurderingen har ikke medført behov for nedskrivning men er sensitiv for endringer i forutsetningene.


24

årsberetning 2012

Note 3 – Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser (Beløp i NOK 1 000) Lønnskostnader mm. Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte

Mor

Konsern

2012

2012

2011

6 344 5 974 1 675 473 1 001 1 028 211 547 3 842 3 029 107 672 374 366 107 968

1 618 772 206 029 73 254 120 020

11 562

2011

2 102 660

2 018 076

6 5 3 630

3 828

10 397

Innføring av ny avtalefestet førtidspensjon (AFP), avvikling av gammel AFP-ordning og avsetning av egen­andeler for å sluttfinansiere pensjonsutgiftene i gammel ordning (underdekning) utgjør netto 1,1 MNOK for konsernet pr. 31.12.2012. Se note 11 for ytterligere informasjon. Morselskapet Godtgjørelser (TNOK)

Daglig leder

Styret

Lønn og honorarer Pensjonspremier Annen godtgjørelse

2 160 000 125 000 24 000

911 500

Sum

2 309 000

911 500

Daglig leder har under gitte vilkår rett til ett års etterlønn ved oppsigelse. Det foreligger ikke egne pensjonsavtaler for daglig leder eller styrets leder. Verken daglig leder eller styrets leder har avtalebasert bonus. Revisor

Morselskap Konsern

alle tall eks. mva Honorar til revisor for 2012 består av følgende (i hele TNOK): Lovpålagt revisjon (herunder teknisk utarbeidelse av regnskap) Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning (herunder teknisk utarbeidelse av selvangivelse) Andre tjenester utenfor revisjon

328 0 0 234

2 509 17 246 1 388

Av revisjonshonoraret i konsernet er det utbetalt totalt 511 TNOK til Deloitte AS som revisor for ett av datter­selskapene (fordelt med 360 TNOK på revisjon og 151 TNOK på annen bistand). Det resterende gjelder PWC AS som er selskapets revisor.

Note 4 – Fordringer Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år: Mor Konsern (Beløp i NOK 1 000) 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 Lån til selskap i samme konsern Pensjonsmidler Andre fordringer

6 732 4 092 0 0 - - 3 703 3 153 151 513 9 884 22 800

Sum

6 883

4 605

13 587

25 953


25

Det stavangerske dampskibsselskab as

Note 5 – Trekkrettigheter og bundne midler Bundne midler Av totale bankinnskudd i morselskapet er 325 TNOK bundet til skyldig skattetrekk. Av totale bankinnskudd i konsernet er 1 056 TNOK bundet til skyldig skattetrekk. Konsernkontoavtale DSD AS har sammen med Stavangerske AS, DSD Shipping AS, Nor Lines AS, Norled AS, Stavanger International AS og Kullkaien AS inngått konsernkontoavtale med et samlet innvilget kassekredittbeløp på 105 MNOK. Selskapene er solidarisk ansvarlige for denne gjelden. Det var ikke trukket på denne konto pr. 31.12.12. Konsernet har ubenyttede trekkrettigheter på 105 MNOK pr. 31.12.12 (265 MNOK pr. 31.12.11).

Note 6 – Pantstillelser og garantiansvar (Beløp i NOK 1000)

Mor Konsern 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. Pantelån 215 000

0

2 871 239

3 774 434

Sum

0

2 871 239

3 774 434

215 000

Av langsiktig pantegjeld er 1 344 MNOK opptatt i USD (226 MUSD). Denne gjelden er knyttet til konsernets tankskip som seiler i internasjonal skipsfart. Underliggende valuta innen internasjonal skipsfart er USD, og USD gjelden knyttet til denne virksomheten anses som sikring for fremtidige kontantstrømmer i USD. Hadde USD pantegjeld blitt revaluert til USD kurs pr. 31.12.2012 ville den vært 1.265 MNOK. Rentederivater med en urealisert negativ verdi på 74 MNOK er ikke regnskapsført som følge av sikringsbokføring. Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Mor Konsern 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 Skip Skip under bygging Kjøretøy og annet driftsløsøre Kortsiktige fordringer Aksjer

0 0 3 620 224 4 070 265 0 0 509 873 0 0 0 3 259 1 129 307 0 0 296 091 223 085 195 879 0 195 879 0

Sum

195 879 0 4 429 447

Ikke balanseført garantiansvar

Mor Konsern 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

5 422 657

Lånegarantier Ikke innkalt kapital i kommandittselskap Andre garantier

1 398 664 89 125 10 000

1 612 922 89 125 10 000

0 0 228 789 253 789 56 300 58 000

Sum ikke balanseført garantiansvar

1 497 789

1 712 047

285 089

Lånegarantier er garantier for utestående pantelån i underliggende selskaper.

311 789


årsberetning 2012

26

Note 7 – Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Mor Konsern

(Beløp i NOK 1 000)

Foretak i Tilknyttet Tilknyttet samme konsern selskap Morselskap selskap

Pr 31.12.2012 Kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer og lån Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld / lån Sum

Pr 31.12.2011 Kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer og lån Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld / lån Sum

79 335 6 732 -125 287 -162 968

0 0 0 0

3 000 0 -17 955 0

4 247 8 263 0 0

-202 188

0

-14 955

12 510

Foretak i samme konsern

Tilknyttet selskap

Foretak i samme konsern

Tilknyttet selskap

117 576 0 0 0 4 092 0 0 0 -94  060 0 0 0 -156 233 0 0 0 -128  625 0 0 0

Note 8 – Aksjer og andre finansielle instrumenter Eierandel

Anskaffelseskost

Balanseført verdi

< 10 %

10 802

5 932

Sum

10 802

5 932

Omløpsmidler: Aksjer i handelsportefølje

43

43

Sum

43 43

(Beløp i NOK 1 000) Morselskapet Anleggsmidler: Mindre investeringer

Realisert netto gevinst fra verdipapirer utgjør 5,4 MNOK i 2012. Eierandel

Anskaffelseskost

Balanseført verdi

66,0 % < 10 %

12 777

7 960

Sum

12 777

7 960

Omløpsmidler: Aksjer i handelsportefølje

43

43

Sum

43 43

(Beløp i NOK 1 000) Konsernet Anleggsmidler: AS Tananger Andre selskaper

Realisert netto gevinst og utbytte fra verdipapirer utgjør 5,4 MNOK i 2012.


27

Det stavangerske dampskibsselskab as

Note 9 – Sammenslåtte poster i resultatregnskapet Finansinntekter og finanskostnader (Beløp i NOK 1 000)

Morselskapet Konsernet 2012 2011 2012 2011

Renteinntekt fra foretak i samme konsern/ morselskap Annen renteinntekt Inntekt aksjer og andeler (utbytte og salgsgevinster) Annen finansinntekt Rentekostnad til selskap i samme konsern /morselskap Annen rentekostnad Tap aksjer og andeler Annen finanskostnad Realisert agio Urealisert agio

-7 299 -7 418 -564 0 -19 105 -17 498 -162 216 -155 253 -1 289 0 -1 289 0 -2 964 -4 427 -8 952 -18 440 59 42 508 -773 75 394 0 -39 008 71 337 -124 488

Netto finansposter

-21 755

2 046 0

2 149 3 692

0 0 9 133 15 308

6 797 3 6 797 0 0 1 545

-19 999

-84 982

9 332

-198 147

Note 10 – Gjeld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Dersom nåværende betalingsplan fastholdes vil følgende gjeld forfalle til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Mor Konsern (Beløp i NOK 1 000) 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 Pantelån

0 0 473 651

885 155

Første års avdrag langsiktig gjeld

0 0 268 117

394 377


28

årsberetning 2012

Note 11 – Pensjoner (Beløp i NOK 1 000) Mor Selskapet har foretakspensjonsordning i livsforsikringsselskap for sine ansatte. Ordningen gir rett til fremtidige definerte ­ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Full alderspensjon utgjør tilnærmet 66% av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G), og ordningen er tilknyttet uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Pensjonsalderen er 67 år. Selskapet har styringsrett til å foreta endringer i foretakspensjonsordningen. Denne ordningen er sikret. Pensjonsordningene omfatter 22 personer pr. 31.12.12, hvorav 6 er aktive og 16 mottok pensjon i 2012. Selskapet har også førtidspensjonsavtale for ledende ansatt og utbetaler 2/3 av lønn fra fylte 63 til 67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over selskapets drift. Alle pensjonsordningene er behandlet etter Norsk RegnskapsStandard for pensjonskostnader. Når uamortisert estimatavvik overstiger 10 prosent av det høyeste av beregnet pensjonsforpliktelse inklusiv arbeidsgiveravgift og pensjonsmidler, amorti­ seres det overskytende over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Aktivafordeling av pensjonsmidlene i Storebrand Livsforsikring AS: 31-12-08 31-12-09 31-12-10 30-09-11 31-12-12 Aksjer Obligasjoner Pengemarked Eiendom

5,4 59,5 18,0 17,1

% % % %

11,0 54,0 19,0 16,0

% % % %

18,2 41,3 24,5 16,0

% % % %

15,0 54,0 14,0 17,0

% % % %

12,0 56,0 18,0 14,0

% % % %

Verdijustert avkastning (kapitalavkastning II) i Storebrand Livsforsikring AS: 31-12-08 31-12-09 30-09-10 30-09-11

-0,2 %

5,0 %

6,5 %

1,7 %

Netto pensjonskostnad

2011

Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Administrasjonskostnader Resultatført planendring / (avkortning) Resultatført estimatavvik

1 060 756 793 638 -756 -552 155 128 122 0 1 430 0 225 2 872

Netto pensjonskostnad

3 029

3 842

Beregnet pensjonsforpliktelse sikrede ordninger

2011

2012

21 706 -13 595 1 144 0 -9 591

23 272 -16 341 1 009 0 -5 362

-336

2 578

Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO) Pensjonsmidler (til markedsverdi) Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført planendring / (avkortning) Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse (Netto pensjonsmidler)

2012


29

Det stavangerske dampskibsselskab as

Beregnet pensjonsforpliktelse usikrede ordninger

2011

Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO) Pensjonsmidler (til markedsverdi) Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført planendring / (avkortning) Ikke resultatført estimatavvik

3 618 3 505 0 0 510 494 0 0 125 -354

Netto pensjonsforpliktelse

4 253

3 645

31-12-11

31-12-12

2,60 3,50 1,75 3,25 4,10

4,20 4,00 2,50 4,00 4,50

Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Årlig regulering av pensjoner under utbetaling Årlig økning i G Forventet avkastning på fondsmidler

% % % % %

2012

% % % % %

Aktuarielle forutsetninger: Frivillig avgang medlemmer over/under 40 år Uttakstilbøylighet AFP/ Førtidspensjonsavtale Lineær opptjening Bransjens tariffgrunnlag utarbeidet av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

0-8 % i.a.

0-8 % i.a.

K2005/KU

GAP/I73

Konsern Tjenestepensjonsordninger i DSD konsern DSD konsern har foretakspensjonsordninger i livsforsikringsselskap for alle ansatte. Foretakspensjonsordningene oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordning for seilende personell Norled AS Seilende personell har egen tariffestet tilleggspensjonsordning. Alderspensjon fra 60 – 67 år utgjør 60% av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening (360 fartsmåneder), inklusiv beregnet pensjon fra pensjonstrygden for sjømenn. Denne ordningen er sikret. Ordningen omfatter 1.035 personer, hvorav 95 er aktive.   For seilende personell er det i tillegg til den tariffestede tjenestepensjonen opprettet en innskuddsbasert pensjons­ordning i henhold til lov om OTP. Innskudsordningen gir alderspensjonen fra 67 år basert på årlig innskudd som for hvert medlem utgjør 2% av lønn i intervallet 1G til 12G. Pensjonsgrunnlaget utgjør fast lønn, ekslusiv overtid, bonus og andre variable og midlertidige tilegg. Ordningen omfatter 916 personer.   For både den tariffestede tilleggspensjonsordningen og den innskuddsbaserte pensjonsordningen ytes det premie-/ innskuddsfritak ved arbeidsuførhet.   Seilende personell har hatt en tariff festet tilleggspensjon på et normbasert pensjonsgrunnlag. Ved hoved tariff­oppgjøret våren 2012 ble det enighet om å endre pensjonsgrunnlaget tilbake til 2006 for disse pensjonsfor­pliktelsene. Foreløpig har ikke forsikringsselskapene kunnet beregne effekten av denne endringen nøyaktig, men har utarbeidet et estimat som selskapet mener er forsvarlig å legge til grunn basert på nåværende informasjon. Estimatet utgjør tnok 21.675 og er av selskapet behandlet som tidligere års feil. Denne økningen i forpliktelsen har gått til reduksjon av EK pr 1.1.2012, etter fradrag for skatteeffekten på tnok 6.069. Pensjonsordning for landbasert personell Norled Drift AS De ytelsesbaserte pensjonsforsikringene til landbasert personell i Norled Drift AS omfatter livsvarig alderspen­sjon fra 67 år. Full alderspensjon utgjør tilnærmet 62% av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G), inklusiv antatt alders­pensjon fra folke­ trygden. Ordningen inkluderer uførepensjon, og det ytes premiefritak ved arbeidsuførhet. Pen­sjoner under utbetaling reguleres hvert år i forhold til det overskudd som livselskapet tilfører forsikringen, begren­set oppad til den prosentvise endringen av folketrygdens grunnbeløp. Den ansatte yter en egenandel på 2 %. Norled Drift AS har i 2012 besluttet å avvikle den ytelsesbaserte pensjonsordningen for landbaserte personell. Regnskaps­messig er ytelsesordningen oppgjort i henhold til regnskaps­ reglene for avvikling av pensjonsordninger.


årsberetning 2012

30

Ytelsesbasert pensjonsforsikring til tidligere ansatte fra Stavangerske De ytelsesbaserte pensjonsforsikringene til landbasert personell fra tidligere Stavangerske AS omfatter livsvarig alders­ pensjon fra 67 år. Full alderspensjon utgjør tilnærmet 66% av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G), inklusiv antatt alders­ pensjon fra folketrygden. Ordningen er KPI-regulert. Den inkluderer uføre- og barnepensjon, og det ytes premiefritak ved arbeidsuførhet. Pensjoner under utbetaling reguleres hvert år i forhold til det overskudd som livselskapet tilfører forsikringen, begrenset oppad til den prosentvise endringen av folketrygdens grunnbeløp. Pensjonsordningen er lukket for opptak av nye medlemmer fra 01.01.2008. Ordningen omfatter 48 personer, hvorav 14 er aktive. Den ansatte yter en egenandel på 2 %. %. Norled Drift AS har i 2012 besluttet å avvikle den ytelsesbaserte pensjonsordningen for landbaserte personell. Regns­kapsmessig er ytelsesordningen oppgjort i henhold til regnskapsreglene for avvikling av pensjonsordninger. Avtalefestet pensjon Konsernet har selskaper som er tilknyttet ordningen med avtalefestet førtidspensjon (AFP). Ny AFP-tilskottslov ble vedtatt 19. februar 2010, og trådte i kraft umiddelbart. Gammel AFP i  privat sektor ble lukket ved utgangen av 2010, og ble da erstattet av den nye ordningen. DSD konsern regnskapsførte tidligere egenandelsforpliktelsen i den gamle ordningen som en foretaksspesifikk ytelsesordning.  Avviklingen av den gamle ordningen er regnskapsført etter reglene for avkorting, og balanse­ført forpliktelse resultatført i 2012, dog slik at det gjenstår en forpliktelse per 31.12.2012, som er estimert til å utgjøre kr 2.900 inklusive arbeidsgiveravgift pr arbeidstaker som benytter seg av den gamle ordningen.   Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, hvor foretakene skal innregne sin proporsjonale andel av ordningens forpliktelser, midler og kostnad.  Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon for måling av ordningen, og et konsistent og pålitelig grunnlag for allokering mellom de deltakende foretak i ordningen. Ordningen vil dermed bli innregnet som en innskuddsordning.  Hvorvidt det senere er grunnlag for balanseføring, er avhengig av om det finnes en konsekvent og pålitelig allokeringsnøkkel, og at det nødvendige datagrunnlaget fremskaffes.   Konsernets selskaper som var tilsluttet Fellesordningen under den gamle AFP-ordningen, er pålagt premie og egenandeler for å sluttfinansiere pensjonsutgifter i den gamle ordningen. Denne underdekningen er avsatt for i det enkelte selskaps­ regnskap, og er estimert å utgjøre kr 2.900 inklusive arbeidsgiveravgift for alle arbeidstakere i selskaper som inngår i den gamle ordningen.   Innføring av ny avtalefestet førtidspensjon (AFP), avvikling av gammel AFP-ordning og avsetning for underdek­ning i ­gammel ordning utgjør netto1,1millioner for konsernet pr. 31.12.2012. Driftspensjoner Konsernet har også forpliktelser knyttet til lønn over 12G og avtaler om førtidspensjonering. Pensjonsforpliktelsene knyttet til lønn over 12 G og førtidspensjonering finansieres over driften. Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift. Forventet avkastning av pensjonsmidler Den forventede avkastningen er fastsatt med utgangspunkt i risikofri rente, dvs diskonteringsrenten som er benyttet i beregningene, med et tillegg på 2% som tilsvarer gjennomsnittlig historisk meravkastning hos norske livselskaper.


31

Det stavangerske dampskibsselskab as

2012 2011

Nåverdi av forpliktelser Virkelig verdi av penjonsmidler Estimatavvik Estimar etterregulering seilende personell

97 974 -72 766 -4 116 21 675

596 217 -382 569 -133 818 0

Sum netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse 31.12

42 767

79 830

Endring i nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser PBO pr 1.1 575 385 Årets pensjonsopptjening 15 805 Arbeidsgiveravgift -332 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene 13 528 Estimatavvik 3 898 Pensjonsutbetalinger inkl. AGA -22 779 Forpliktelse avkortning -388 340 Forpliktelse ved virksomhetoverdragelse -99 191 PBO 31.12 Estimat etterregulering seilende personell

511 356 22 370 19 629 35 170 -29 693 16 553

97 974 21 675

575 385 0

PBO 31.12

119 649

575 385

Endring i pensjonsmidler Pensjonsmidler (markedsverdi) pr 1.1 Avkastning på pensjonsmidlenefratrukket adm.kostnader Estimatavvik Innbetalt premie / til premiefond Pensjonsutbetalinger Midler ved avkortning Midler ved virksomhetoverdragelse

382 570 14 174 -12 962 24 889 -17 038 -291 621 -27 245

436 349 21 053 -42 925 17 270 -16 017 0 -33 160

72 766

382 570

21 386 13 262

25 726 19 434

Pensjonsmidler (markedsverdi) pr 31.12 Kostnad innregnet i resultatet Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Pensjonskostnad (brutto) Forventet avkastning på pensjonsmidlene fratrukket adm.kostnader

34 648

45 160

-16 020

-20 924

Pensjonskostnad (netto) før AGA Resultatført midler/forpliktelse/avkotning Resultatført estimatavvik avkortning Resultatførte avvik AGA

18 628 -113 938 127 817 16 920 2 305

24 236 -5 311 1 095 8 706 2 953

51 733

31 679

55 939

41 575

Resultatført pensjonskostnad etter AGA Kostnad innskuddsbaserte pensjonsordninger Resultatført innskudsbaserte pensjonsordninger


årsberetning 2012

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente Forventet avkastning på pensjonsmidler Årlig lønnsvekst Årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp Årlig regulering av pensjoner Uttaksttilbøyelighet AvtaleFestetPensjon Sannsynlig avgang (over/under 40 år) Dødlighetstabell Arbeidsgiveravgift

2012

32

2011

4,20 % 2,60 % 4,50 % 4,10 % 4,00 % 3,25 % 4,00 % 3,25 % 2,50 % 0,10 % Trappemodell Trappemodell 0-8% 0-8% K2005/KU K2005/KU 14,10 % 14,10 %

Avkastning og sammensetning pensjonsmidler

2012

Sammensetning av pensjonsmidler: Obligasjoner Aksjer Pengemarked o.a. Eiendom Annet

70,5 7,6 2,9 16,6 2,4

2011

% % % % %

47,3 5,0 30,1 17,6 0,0

% % % % %

Note 12 – Varige driftsmidler Varige driftsmidler – Mor 31.12.2012 31.12.2011 Dr.løsøre, (Beløp i NOK 1 000) Bygninger inventar mm Sum Sum Anskaffelseskost 01.01 Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31.12

6 042 323 6 365 6 365 0 36 36 0 0 0 0 0 6 042

359

6 401

6 365

Akkumulerte avskrivninger 01.01 Årets avskrivinger Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12

859 275 0 1 134

191 45 0 236

1 051 741 320 311 0 0 1 370 1 050

Balanseført verdi pr. 31.12

4 908

123

5 031

5 315

Varige driftsmidler – Konsern 31.12.2012 31.12.2011 (Beløp i NOK 1 000) Ferje og Skip i inter- Periodisk lokalruteskip nasjonal fart vedlikehold Sum skip Sum skip 39 995 35 316 -8 749

6 542 568 376 797 -166 918

6 143 775 366 474 -58 269

66 562

6 752 447

6 451 980

Akkumulerte avskrivninger 01.01 1 386 258 650 972 23 039 Årets avskrivinger 162 961 87 063 Årets nedskrivninger 15 000 250 000 Årets kostnadsføring (inkl. i Annen driftskostnad) 12 013 Avskrivinger på solgte anleggsmidler 0 -8 749 Akkumulerte avskrivninger 31.12 1 564 219 988 035 26 303

2 060 269 250 024 265 000

1 432 319 276 680 250 000

12 013 8 044 -8 749 0 2 578 557 1 967 041

Balanseført verdi pr. 31.12

4 173 888

Anskaffelseskost 01.01 Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31.12

Økonomisk levetid

3 793 609 2 708 964 332 058 9 423 -158 169 3 967 498

2 718 387

2 403 279

1 730 352

20-30 år

20-25 år

40 259 2,5-5 år

4 484 937


33

Det stavangerske dampskibsselskab as

I balanseført verdi av ferje og lokalruteskip inngår nybyggingskontrakter med bokført verdi på 509,9 MNOK. Periodisk vedlikehold relaterer seg til aktivert mellom- og hovedklasse for skip i internasjonal fart.

31.12.2011 31.12.2010 (Beløp i NOK 1 000) Andre immaterielle Tomter og Maskiner eiendeler bygninger inventar o.l. Sum Sum Anskaffelseskost 01.01 Tilgang driftsmidler Tilgang /avgang vedr. datterselskap Avgang Anskaffelseskost 31.12

49 297 107 836 2 645 621 2 802 754 2 706 307 0 13 144 55 821 68 965 575 448 0 -113 725 -2 615 280 -2 729 005 0 0 0 -120 710 49 297

7 255

86 162

142 714

3 161 045

Akkumulerte avskrivninger 01.01 45 297 61 445 1 281 775 1 388 517 1 564 880 Årets avskrivinger 3 352 175 927 179 279 175 780 Årets nedskrivninger 0 0 Omregningsdifferanse 0 -653 Avskrivinger tilgang/avgang datterselskap 0 -63 663 -1 380 079 -1 443 742 0 Avskrivinger på solgte anleggsmidler 0 0 0 0 0 Akkumulerte avskrivninger 31.12 45 297 1 134 77 623 124 054 1 740 007 Balanseført verdi pr. 31.12

4 000

6 121

Økonomisk levetid

20-33 år

8 539

18 660

1 421 038

3-10 år

Investeringsforpliktelser pr. 31.12.2012 Morselskapet Konsernet

0 MNOK 886 MNOK

Operasjonelle leieavtaler (konsern) Årlige kostnader Avtalens varighet Kontorlokaler/Bussanlegg 10år/løpende Terminaler 5/10 år Leieavtaler øvrige 8 år

Utløpsdato

2012 2011

2012-2015 2013 - 2021 2013 - 2019

0 8 578 82 606

60 165 2 652 32 925

Årlige kostnader brutto Årlige leieinntekter fremleie

91 184 0

95 742 6 303

Årlige kostnder netto

91 184

89 439


årsberetning 2012

34

Verdivurdering (konsern) Internasjonal shipping Det er foretatt verdivurdering av skip knyttet til internasjonal shipping. Det er benyttet meglertakster basert på skip inklusiv verdien av kontantstrøm fra kontrakter. For skip uten kontakt er det foretatt analyser mot meglerverdi og verdi ved fremtidig bruk av konsernets fartøyer. Vurderingen har medført behov for nedskrivninger og det er foretatt nedskrivninger på konsernets flåte med totalt kr 250 mill. Samferdsel En stor andel av inntektene fra virksomheten innenfor personbefordring er knyttet til langsiktige kontrakter (anbud) med betydelige investeringer i varige driftsmidler. I 2012 er det reversert nedskrivninger med 10 MNOK, da beregninger viser at det ikke lenger er grunnlag for denne nedskrivningen. Det er videre foretatt nedskrivninger på ferjer med 25 MNOK. Akkumulerte nedskrivinger på varige driftsmidler etter reversering er 35 MNOK pr. 31.12.12.

Note 13 – Varelager Konsernet Varelager 2012 Bunkers Smøreolje Restaurasjon Dekk, deler og rekvisita Ukurans Sum

2011

40 004 4 794 1 087 0 0

24 821 6 985 1 016 12 761 -858

45 884

44 725

Restaurasjonslager består av kioskvarer for videresalg, mens øvrig varelager er innkjøpte ferdigvarer.

Note 14 – Skatt Mor Konsern 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. (Beløp i NOK 1 000) 2012 2011 2012 2011 Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad -246 872 -274 664 Permanente forskjeller 807 6 645 Resultatandel EK-metoden (aksjeselskaper) 187 294 232 166 Endring midlertidige forskjeller 3 589 4 081 Konsernbidrag 839 1 923 Grunnlag betalbar skatt Skatt 28%

-54 343

-29 849

0 0

Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 3 252 6 616 Betalbar skatt iht oppgjørsordningen (1/3) 0 0 7 326 9 294 Endring utsatt skatt -11 561 -9 259 -43 432 -33 201 Endring tidligere år -243 0 -111 -34 Skatt på konsernbidrag -318 -538 0 0 Tonnasjeskatt 0 0 1 086 1 089 Årets totale skattekostnad -12 123

-9 797

-31 879

-16 236


35

Det stavangerske dampskibsselskab as

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 3 252 Betalbar skatt iht oppgjørsordningen (1/3) 0 0 7 326 Tonnasjeskatt 0 0 1 086

6 616 9 294 1 089

Sum kortsiktig betalbar skatt 0 0 11 664

17 003

Brutto endring utsatt skatt inkluderer endringer relatert til at TIDE ASA ikke lenger er datterselskap og derfor ikke en del av konsolideringen i DSD. Utsatt skatt relatert til TIDE ASA utgjorde pr 31.12.2012 10,9 MNOK. Rederibeskattede selskaper som fikk fastsatt gevinst ved overgang til ny rederiordning pr. 1.1.2007 kunne i henhold til overgangsreglene velge om gevinsten skal behandles etter oppgjørsordningen eller basisordningen. Konsernet valgte å gå for oppgjørsordningen. Ved oppgjørsordningen skulle et beløp tilsvarende ca. 23,8 % av gevinsten tas til inntekt med like deler for inntektsårene 2010, 2011 og 2012. For konsernet kommer 30,9 MNOK til beskatning med 10,3 MNOK pr. år. Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Mor Konsern Forskjeller som utlignes: 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 Langsiktig -680 2 908 839 889 Kortsiktig 0 0 -7 659

1 116 668 -44 705

Sum midlertidige forskjeller -680

2 908

832 230

1 071 963

-41 592 56 300

-460 455 52 498

-512 448 56 300

Sum -23 675 17 616 424 273

615 815

Utsatt skatt/ Utsatt skattefordel -6 629

118 795

172 431

0 0 14 785

19 697

Underskudd/korreksjonsinntekt til fremføring Forskjell inngangsverdi deltakerlignede selskap

-75 493 52 498

Utsatt skatt knyttet til kjøp/salg av datterselskaper Utsatt skatt

4 932

Utsatt skattefordel er balanseført i morselskapet da det forventes at dette kan utnyttes av fremtidige konsernbidrag. Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittelig nominell skattesats på resultat Kroner % Kroner % Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt Effekt av egenkapitalmetoden Effekt av permanente forskjeller Endring i skattereglene Endring tidligere år

-69 124 58 042 -334 0 -707

28,0 -23,5 0,1 0,0 0,3

% % % % %

-78 483 5 508 41 670 0 -574

Skattekostnad i henhold til resultatregnskap -12 123 4,9 %

-31 879

28,0 -2,0 -14,9 0,0 0,2

% % % % %

11,4 %

Effekt av permanente forskjeller er i all hovedsak knyttet til verdipapirer innenfor fritaksmetoden, og for konsernet også effekt av rederibeskatning, der resultat fra drift er skattefri.


36

årsberetning 2012

Note 15 – Egenkapital og aksjonærinformasjon (Beløp i NOK 1 000) Egenkapital i Mor Årets endring i egenkapital: Fond for Overkurs- vurderings Aksjekapital fond forskjeller

Annen EK

Sum

Egenkapital 31.12.11 445 288 233 854 708 609 Feil fra tidligere år Årsresultat -319 110

400 669 -17 899 84 361

1 788 420 -17 899 -234 749

Egenkapital 31.12.2012

467 130

1 535 771

445 288

233 854

389 499

Morselskapet har endret prinsipp for trinnvise oppkjøp slik at ved trinnvise oppkjøp legges verdiene på konsern­dannel­sest­idspunktet til grunn. Dette medfører samsvar mellom egenkapitalverdien i henhold til egenkapital­metoden og konsern­ verdien. Egenkapitaleffekten på TNOK 82.858 i økt egenkapital er innarbeidet i sammenligningstallene pr 31/12-11. Feil fra tidligere år gjelder i hovedsak endring i pensjonsforpliktelser i datterselskap, jfr note 12. Aksjekapital pr. 31.12.12 består av 4 281 613 aksjer à kr 104. Samtlige aksjer er eid av Folke Hermansen AS, som kontrolleres av Yuhong Jin Hermansen. Konsernregnskap utarbeides av Folke Hermansen AS, og dette kan fås ved henvendelse til selskapet. Egenkapital i Konsern Årets endring Overkurs- Fond i Minoritetsi egenkapital: Aksjekapital fond konsernet interesser Egenkapital 31.12.11 445 288 233 854 1 122 811 Feil fra tidligere år -17 899 Utbetalt til minoritet Egenkapitaljustering ved nedsalg, jfr note 2 3 539 Årsresultat -236 383 Egenkapital 31.12.2012

445 288

233 854

872 068

Sum

108 916 38 -5 309 -89 497 -12 036

1 910 869 -17 861 -5 309 -85 958 -248 419

2 112

1 553 322

Note 16 – Segmentinformasjon (Beløp i NOK 1 000) Driftsinntekter 2012 2011 Shipping Godstransport Personbefordring Annet/eliminering

324 928 969 015 3 608 332 -17 913

355 811 874 446 3 749 486 -14 634

Konsern

4 884 362

4 965 109

Inntekter fra shipping opptjenes i internasjonal fart og det er ikke praktisk mulig å henføre disse til geografisk område. Øvrige inntekter opptjenes i all hovedsak i Norge. Ca 11 % av driftsinntektene innen personbefordring kan henføres til Danmark (MNOK 387) og ca 25% av inntektene innen godstransport kan henføres til Europa for øvrig (MNOK 240).


37

Det stavangerske dampskibsselskab as

Note 17 – Nærstående parter for mor og konsern Folke Hermansen AS eier 100% av aksjene i Det Stavangerske Dampskibsselskab AS. Andre nærstående parter fremkommer i note 2 tilknyttede selskaper og note 8 anleggsaksjer. Transaksjoner mellom nærstående parter har i 2012 bestått i salg av aksjer og andeler fra DSD AS til Folke Hermansen AS for en total verdi på 128,5 MNOK. Pr 31/12-12 har selskapet netto gjeld til morselskapet på 15,0 MNOK Konsernet har også utlån til tilknyttede selskap med i alt 12,5 MNOK.

Note 18 – Offentlige tilskudd for mor og konsern Konsernets personbefordring drives ved TIDE ASA og Norled AS, dette finansieres delvis ved offentlige overføringer som følger: 2012 2011 Mottatte kontraktsinntekter i Norge Mottatte kontraktsinntekter i Danmark

2 101 981 365 910

Sum kontraktsinntekter 2 467 891

2 086 776 363 875 2 450 651

Note 19 – Finansiell markedsrisiko Morselskapet og konsernet har finansiell markedsrisiko ved endringer i valutakurser, endring i renter og utvikling på børs. Valutarisiko Hovedvalutaen innen internasjonal shipping er USD. Konsernet finansierer hoveddelen av shipping aktiviteten i USD og sikrer seg dermed mot vesentlige resultatendringer som følge av svingninger i valutakursen. Konsernet anvender sikringsbokføring ved at urealisert agio på USD gjeld ikke blir revaluert dersom gjelden er et sikringsinstrument for fremtidige innbetalinger i samme valuta. Renterisiko Konsernets lånefinansiering er i hovedsak lån med flytende rente. Konsernets rentekostnader vil derfor variere med utviklingen i markedsrenten. Konsernet styrer renterisikoen ved hjelp av rentederivater. Rentederivater som kvalifiserer for sikringsbokføring holdes utenfor balansen.

Note 20 – Hendelser etter balansedagen Det har ikke inntrådt hendelser etter balansedagen av betydning som ikke er hensyntatt i regnskapstallene.

Note 21 – Andre driftskostnader (Beløp i NOK 1 000) Andre driftskostnader 2012

Mor Konsern 2011 2012 2011

Rutekostnader 0 0 824 771 Drivstoff 0 0 680 358 Reparasjon og vedlikehold 0 0 309 432 Salgsgevinster/tap 0 0 -16 626 Andre driftskostnader 6 591 5 139 465 110

821 262 635 142 320 392 -98 126 640 906

SUM 6 591 5 139

2 319 576

2 263 045


책rsberetning 2012

38


39

Det stavangerske dampskibsselskab as

Foto: Samferdselsfoto.


årsberetning 2012

40

flåteliste pr. 31.03.13 Tankskip DSD Shipping MT «Stavanger Prince» MT «Stavanger Viking» MT «Stavanger Blossom» MT «Stavanger Bliss» MT «Eagle Stavanger» MT «Eagle Sydney» MT «Stavanger Bell» MT «Stavanger Breeze» MT «Stavanger Eagle» MT «Stavanger Bay» (50 %) MT «Stavfjord» (30 %) MT «Star Viking» (30 %) Kystlinjeskip Nor Lines MS «Baltic Betina» (30 %)   MS «Cometa» MS «Nordvik» (50 %) MS «Nordvåg» (50 %) MS «Nordjarl» MS «Nordkyn» MS «Nordvær» MS «Sunnmøre» MS «Tananger» MS «Nordkinn» (BB + Kjøpsopsjon)

Bygget 2002 2004 2007 2008 2009 2009 2010 2004 2004 2004 2009 2009

1983 1981 1978 1979 1985 1979 1986 1985 1979 2006

Størrelse 110.000 dwt. 105.000 dwt. 105.000 dwt. 105.000 dwt. 105.000 dwt. 105.000 dwt. 105.000 dwt. 47.000 dwt. 45.000 dwt. 105.000 dwt. 16.000 dwt. 16.000 dwt.

3229 4450 2540 2540 2400 1797 2067 2067 4450 2500

dwt. dwt. dwt. dwt. dwt. dwt. dwt. dwt. dwt. dwt.


41

Det stavangerske dampskibsselskab as

flåteliste pr. 31.03.13 Ferjer Norled Bygget Brt.-biler-passasjerer

Bygget Brt.-biler-passasjerer

MF Austevoll

1979

769-35-200

MF Kvam

1977

839-35-147

MF Bjørnefjord

1990

2 871-105-390

MF Kvinnherad

1978

839-42-248

MF Bømlo

1972

1 206-73-260

MF Lauvstad

2007

884-50-145

MS Dronning

2009

600

MF Melderskin

1985

1 974-112-400

MF Etne

1979

1 660-94-390

MF Os

1978

838-35-147

MF Fedjefjord

2001

2 232-42-130

MS Prinsen

2009

600

MF Finnøy

1999

1 935-101-350

MF Ropeid

1969

551-33-141

MF Fitjar

1973

740-35-195

MF Sand

2007

879-50-255

MF Fjordveien

2001

3 368-79-300

MF Sjernarøy

1999

1 656-48-200

MF Foldøy

1999

1 656-48-200

MF Stavanger

2003

2 434-114-393

MF Folgefonn

1998

1 182-76-299

MF Stord

1987

2 871-107-390

MF Frafjord

1979

739-34-165

MF Strand

1982

1 479-64-422

MF Folkestad

2005

1 910-90-295

MF Strandebarm

1971

743-21-195

MF Hardingen

1993

2 631-86-399

MF Sveio

1975

662-26-200

MF Hidraferja

2001

595-36-128

MF Tidefjord

2008

2 980-120-350

MF Hidrasund

1972

113-10-98

MF Tidesund

2008

2 980-120-350

MF Hidrasund ll

1969

307-23-128

MF Ullensvang

1986

2 871-106-399

MF Hjelmeland

1992

1 183-76-400

MF Utstein

1975

821-36/47-240

MF Hordaland

1979

1 184-64-298

MF Vikingen

1992

2 631-86-399

MS Huldra

1974

438

MF Ytterøyningen

2006

632-38-160

MF Høgsfjord

1992

1 183-76-400

MF Ølen

1977

904-51-255

MF Jondal

1974

748-35-195

MF Ørland

2006

875-50-190

MS Kongen

2009

600

Foto: Samferdselsfoto.


årsberetning 2012

42

flåteliste pr. 31.03.13 Hurtigbåter Norled Bygget Brt.-passasjerer

Bygget Brt.-passasjerer

MS Baronen

2009

330-250

MS Tedno

2007

54-85

MS Baronessen

2008

228-180

MS Teisten

2006

278-180

MS Espeværekspressen

1991

46-42

MS Tideadmiral

2010

398-280

MS Fjordbuen

2005

22-50

MS Tidebris

2001

224-180

MS Fjorddrott

2007

226-180

MS Tideekspress

2008

416-296

MS Fjordfart

2007

226-180

MS Tidecruise

2008

179-147

MS Fjordkatt

2007

226-180

MS Tidelyn

2009

192-125

MS Fjordsol

2005

98-97

MS Tidevind

2008

190-147

MS Frøya

2012

190

MS Tiderose

2009

192-147

MS Fjord Molde

2005

97-97

MS Tranen

2006

278-120

MS Lyse Ekspress

1988

47-60

MS Tyrving

2002

224-180

MS Lysefjord (66 %)

2006

230-85-12 pbe

MS Vingtor

2012

290

MS Njord

2012

290

MS Vøringen

1995

103-79

Foto: Samferdselsfoto.


Det Stavangerske Dampskibsselskab AS Kongsgårdbakken 1 Postboks 40 4001 Stavanger Telefon: +47 51 84 56 11 Telefax: +47 51 84 56 03 www.dsd.no e-mail: mail@stavangerske.no

DSD Shipping AS Kongsgårdbakken 1 Postboks 848 4004 Stavanger Telefon: +47 51 84 56 00 Telefax: +47 51 84 56 01 www.dsd-shipping.no e-mail: mail@dsd-shipping.no

Norled AS Stavanger Børehaugen 1 Postboks 839 Sentrum 4004 Stavanger Telefon: +47 51 86 87 00 Telefax: +47 51 89 54 25 www.norled.no e-mail: post@norled.no

Nor Lines AS Nedre Holmegate 30 Postboks 655 Sentrum 4003 Stavanger Telefon: +47 51 84 56 50 Telefax: +47 51 84 56 51 www.norlines.no e-mail: norlines@norlines.no

Tide ASA Møllendalsveien 1A Postboks 6300 5893 Bergen Telefon: +47 05505 Telefax: +47 55 23 87 01 www.tide.no e-mail: post@tide.no

DSD årsrapport 2012