{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 82

SE P ARÁ T OR

JE

ICE TAVÍCÍ PECE ZPR TRYSK VACÍ STAN O ACO Ň Y L A P Č D R E VÁN O Í T P S ÍSTŮ E J ÍT É O V ŘÍS TR O S E C A F L O R E R Í K P E M ICÍ EK TEM IMPRE ŘI Y PŘ L Á S I Í R TR GNA E C T Í A OJ Ř ČNÍ ÉM E LIN MĚ ICK N Á V Í O P D E E C L Í K M S T Y A Y A V R Í R O CÍ K T KE ELÍM UL Á NIP KY A M OJE

PE C

SLÉVÁRENSTVÍ č. 9 – 10/ 2017

ÍC ĚŘ

O TR S Í Ř ÍP

PO ST

M

DÁV KO V ACÍ

E

MA ZÁ NÍ PÍS YA TŮ PA ST Y

9–10/2017 SlévárenSká technologie budoucnoSti

Jste připraveni

předběhnout

A KOMORY

PRO TLAKOVÉ LITÍ

APRE

KŮ DLIT O E TAC

ŘIH OST

HLAV

IKO VÝ

R

ST

CH

LI

SO

Č

PO S

O TERM

NA

I OD VYH

T ČIŠ „ T

JET-COOLING

KY ČLÁN

FI RA

PR AC OVÁ

PÍST Y

ŠKOLENÍ

ÉZ

Y

PORAD ENST VÍ

LITINY

O

ĚN Í

GIC KÉ PRE PAR ÁT

PŘ E D S

R MIK

ŘIK

TU RN ÍC

O VÝ CH HLA V

YS T ÉMY

T P OS

UK

ME

TA LU R

CÍ S

E OVC

ÍP TĚN ČIŠ

VL N

OS TŘ IK

ZAV ÁŽE

HO DLI TKŮ

konkurenci?

LN PE E T

Firma ŠEBESTA – služby slévárnám s.r.o. poskytuje servis a podporu v oblasti slévárenství od roku 1992. Za dobu existence naší společnosti jsme se spojili s mnoha silnými partnery z řad nejlepších zahraničních výrobců spotřebních materiálů, zařízení a celých technologických celků pro slévárny železných i neželezných kovů. Naše spolupráce se zákazníky přináší Vaši spokojenost, což je naším prvotním cílem. Touto cestou Vám děkujeme za projevenou přízeň a přejeme Vám úspěchy na poli profesním i osobním! Najdete nás na nové adrese: ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Pražská 150, 642 00 Brno-Bosonohy, t: +420 545 213 699, info@sebestasro.cz

54. slévárenské dny® – vybrané přednášky

Váš partner ve světě slévárenství

www.ask-chemicals.com

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport