{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 74

Tr a n s a c t i o n s A F S 2016 l Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

T R A N S AC T I O N S A F S 2016 l Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

ADI – mimo normu ADI—Beyond the Standard KEOUGH, J. R. aj. s. 267–275, 8 obr., lit. 9 Jsou shrnuty vlastnosti ADI, např. velmi dobrý poměr pevnost/hmotnost, vynikající únavová pevnost a další, které z ní v mnoha případech činí vhodnou náhradu za ocelové nebo hliníkové odlitky, svařované konstrukce a výkovky. Jestliže je vyrobena podle normy, vykazuje mnoho dalších žádoucích vlastností, které norma nezachycuje. Popis správného postupu výroby. Mechanizmus zpevnění oceli 1030 oxidy niobu Strengthening Mechanism in 1030 Steel by Niobium Oxides TUTTLE, R. B. s. 277–285, 13 obr., 9 obr., lit. 13 Předchozí práce a teoretické úvahy naznačily, že oxidy NbO by mohly účinkovat jako heterogenní zárodky v nelegovaných uhlíkových ocelích. Práce měla potvrdit výsledky dřívějších výzkumů a zjistit, zda je mechanizmus zpevnění založen na zjemnění zrna nebo na něčem jiném. Popsány podmínky a průběh zkoušek. Z výsledků vyplývá, že přísady NbO a NbO2 nejsou při výrobních teplotách oceli stabilní. Zdá se, že ke zpevnění vede vytvoření odmíšenin karbonitridů niobu. Autonomní optimalizace vtokové a nálitkové soustavy pro ocelové odlitky Autonomous Optimization of Gating and Risering Design for Steel STEVENSON, R. R. s. 287–396, 19 obr., 4 tab. Pojednáno o podstatě autonomní optimalizace, nové metodice, která využívá nástroj simulace jako virtuální experimentální prostor a mění podmínky odlévání, uspořádání vtokové soustavy nebo parametry procesu a snaží se tímto způsobem najít optimální cestu ke splnění požadovaných cílů. Operátor definuje cíle optimalizace a hodnotí nejlepší možné řešení. Uvedeny příklady použití u konkrétních odlitků. Vzájemné působení oceli a žárovz- dorniny a příjem fosforu během tavení vysokomanganové a hliníkové oceli Steel-Refractory Interactions and Phosphorus Pickup during Melting of High Manganese and Aluminum Steels RAHMAN, R., BARTLETT, L. N. s. 297–310, 11 obr., 4 tab., 1 rovnice, lit. 25 Studie srovnává vzájemné působení oceli a žárovzdorniny dvou druhů běžně

348

prodávaných žárovzdornin a oceli s vysokým obsahem Mn a Al během tavení a odlévání. Jak ukazují výsledky studie, ke značnému nafosfoření může dojít, pokud se použijí žárovzdorniny pojené fosfáty. Ty by se neměly používat při tavení ocelí Fe-Mn-Al-C. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek. Úplné znění přednášek je k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646, infoslevarny@tiscali.cz.

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals

F O U N D RY TRADE JOURNAL INTERNATIONAL www.foundrytradejournal.com FROST & SULLIVAN: Průmyslový internet věcí uspíší nové modely obchodu a adopci průmyslové robotiky (The Industrial Internet of Things will catalyse new business models and adoption of industrial robotics), 2017, č. 4, s. 80. SCHAFFER, J.: Nová tvář Vulcan Engineering Co (New face at Vulcan Engineering Co), 2017, č. 4, s. 81. DIAMOND, G.: Kontrola kvality smíšeným světlem (Mixed light inspection), 2017, č. 4, s. 89–87, (viz s. 350, pozn. red.). CYOUNG, P.: Selektivní impregnace odlitků (Selective impregnation of castings), 2017, č. 4, s. 88–89. VOIGT, U.; VIETORIS, P.: Proces zlepšení speciálních keramických filtrů s pěnovou strukturou a jejich užití v aplikacích přímého lití (Process improvement by special ceramic filters with foam-like structure and their use in direct pouring applications), 2017, č. 5, s. 106–107.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

GRUBB, P.: Invertor indukčního tavení překonává očekávání (Induction melting inverter surpasses expectation), 2017, č. 5, s. 108–109. GIESSEREI PRA XIS www.giesserei-praxis. de

AURICH, B.: O morfologii grafitu v litině s lupínkovým grafitem (On the graphite morphology of cast iron with lamellar graphite), 2017, č. 4, s. 130–137. RECKNAGEL, U.: Chromitové ostřivo: základní formovací materiál pro výrobu forem a jader ve slévárenství již přes 50 let (Chromite sand: Moulding base material for mould and core production in foundry industry since over 50 years), 2017, č. 4, s. 138–141. HAJAS, G.: Prototypy z tenkostěnných a na detail bohatých tlakově litých odlitků (Prototypes from thinwalled and detail-rich die castings), 2017, č. 4, s. 144–146. MOHAGHEGH, K. a kol.: Sledovatelnost vysoce přesného měření bento- nitových forem pomocí optického 3D skenování (Traceability of high measurement on green sand molds using optical 3D scanning), 2017, č. 4, s. 147–154. SCHAEFER, G.: Zvony ze slitin železa (Bells from iron cast alloys), 2017, č. 4, s. 155–164. GIESSEREI R U N D S C H AU www.voeg.at/web/giesserei_rundschau.html w w w.v e r l a g - s t r o h mayer.at SIPOS, M. M.: „FRIODUR 650“ – nový, vysoce účinný pojivový systém cold box na bázi nearomatického roztoku nejnovější generace od Furtenbachu („Friodur 650“ – ein hocheffizientes Cold Box Bindersystem auf Basis aromatenfreier Lösemittel der neuesten Generation von Furtenbach), 2017, č. 1/2, s. 2–5. BOEHM, R.: Technologie anorganických jádrových pojiv: z Německa do světa (Inorganic core binder technology: From Germany into the world), 2017, č. 1/2, s. 8–11. GENZLER, Ch.: Rychleschnoucí ná- těr – přechod od rozpustných nátěrů k vodním slévárenským nátěrům (Fast drying coating—the conversion

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport