{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 67

Středa 8. 11. 2017 Odborné přednášky (8.00–12.00)

C

Sekce ekonomická

Sekce formovací materiály

D

Sekci řídí: doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

Sekci řídí: Ing. Jiří Pazderka, Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.

8.00–8.25

CILEČEK, J.: QUO VADIS, české slévárenství (ALUCAST)

8.00–8.25

VAŇKOVÁ, A.: Granulometrie ostřiv (VIADRUS, a.s.)

8.25–8.50

KOCIAN, J.: Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA (Slévárna UXA)

8.25–8.50

OBRTLÍK, J.: Karty sléváren (JMA HODONÍN)

8.50–9.15

PYTLOUN, M.: Ekonomika odpadů (DESTROPROMAT s.r.o.)

8.50–9.15

PAZDERKA, J., KŘENKOVÁ, P.: Vliv oleje na bentonitové směsi (KERAMOST, a.s.)

9.15–9.40

ŠPIČKA, I., TYKVA, T.: Je průmysl 4.0 marketingový tah? (VŠB – TU OSTRAVA)

9.15–9.40

HESOUN, P.: Je možné, aby nám automat řídil kvalitu formovací směsi (KASI spol. s r.o.)

9.40–10.00

Přestávka

9.40–10.00

Přestávka

10.00–10.25

FOLTA, J.: Úspěch slévárny tlakového lití v konkurenčních podmínkách 21. století (ŠKODA)

10.00–10.25

OBRTLÍK, J.: Aplikace ekologických pojiv v podmínkách JMA Hodonín (JMA HODONÍN)

10.25–10.50

ŠPIČKA, I., TYKVA, T.: Datamining v hutním průmyslu (VŠB – TU OSTRAVA)

10.25–10.50

NEUDERT, A., PŘEROVSKÁ, M.: Degradace jader (ve vztahu k oživování)

10.50–11.15

MÍČA, R.: Řešení ekonomické problematiky sléváren cestou PROJEKTŮ (ŽĎAS, a.s.)

10.50–11.15

VYKOUKAL, M., FLORIÁN, J., BAJER, T.: Optimalizace výroby jader a forem aplikací nekřemenných ostřiv (SAND TEAM, spol. s r.o.)

11.15–11.40

KAFKA, V.: Některé aspekty výroby odlitků (RACIO & RACIO)

10.15–11.40

KNOBLOCH, P.: Aplikace 3D tiskáren pro výrobu forem (3D Tiskárna Turnov)

11.40–12.00

MORÁVEK, M.: CNC obráběcí stroje pro obrábění odlitků (MISAN s.r.o.)

11.40–12.00

ŠMARDA, Z., VONDRÁČEK, R., LENZEN, F.: Nová technologická platforma EcocureTM Blue (ASK Chemicals Czech s.r.o.)

12.00–13.00

Oběd

12.00–13.00

Oběd

Odborné přednášky (13.00–17.00)

E

Sekce technologická

Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie

F

Sekci řídí: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

Sekci řídí: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.

13.00–13.25

ČECH, J.: Využití 3D tisku forem a jader ve slévárenské technologii (ŽDAS, a.s.)

13.00–13.25

BRŮNA, M., BOLIBRUCHOVÁ, D., PASTIRČÁK, R.: Analýza reoxidačných procesov vo vtokovej sústave pri odlievaní Al zliatin (ŽILINSKÁ UNIVERZITA)

13.25–13.50

FOURBERG, CH., PACAL, L., HOŠÁK, D.: Technologie 3D tisku ve slévárenství (Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o.)

13.25–13.50

BLAHA, V.: Novinky legislativy v oblasti ekologie týkající se slévárenských provozů (EMPLA)

13.50–14.15

HERKA, P., SCHMIDT, M.: NEM tryskací materiál – alternativa ke granulátu (KRAMPEHAREX CZ s.r.o.)

13.50–14.15

PTÁČEK, J., LÁNA, I.: Využití elektrovodivosti materiálů k hodnocení vlastností slitin typu Al-Si (SLÉVÁRNA A MODELÁRNA NOVÉ RANSKO)

14.15–14.40

HRABINA, D.: Vyšší povrchová kvalita odlitků díky nové generaci pěnových filtrů (VESUVIUS MORAVIA s.r.o.)

14.15–14.40

NGUYENOVÁ, I.: Použití jader vyrobených metodou Croning v technologii nízkotlakého lití (BREMBO Czech s.r.o.)

14.40–15.00

Přestávka

14.40–15.00

Přestávka

15.00–15.25

DRÁPELA, M.: Využití automatizovaného měření a opracování odlitků (MCAE SYSTEMS, s.r.o. )

15.00–15.25

RAŠOVEC, V., LUŇÁK, M.: Vliv tepelné vodivosti postřiku kovové formy na kvalitu odlitku ze slitiny Al-Si (BENEŠ A LÁT)

15.25–15.50

ČERVENÝ, D.: TIESSE PRAHA, s.r.o., – Vyspělé technologie pro slévárenství (TIESSE PRAHA, s.r.o. )

15.25–15.50

KROUPOVÁ, I.: Optimalizace slévárenských postupů výroby kovových pěn (VŠB – TU OSTRAVA)

15.50–16.15

TOMEK, L.: Vlastnosti pěnokeramických filtrů a jejich využití v numerických simulacích (LANIK s.r.o.)

15.50–16.15

BRYKSÍ, V.: Zjemnění struktury odlitků litých technologií rheocasting (KOVOLIS HEDVIKOV a.s.)

16.15–16.40

HNILICA, S., HNILICA, R.: Optimalizace apretace ve slévárně JMA (JMA s.r.o.)

16.15–16.40

HERMAN, A.: Problematika odplyňování slitin Al-Si v hutním provozu (ČVUT PRAHA)

16.40–17.00

KOVÁČ, M.: Simulace na „1000 způsobů“ (MECAS ESI)

16.40–17.00

Ukončení bloku přednášek, závěrečná diskuze

17.00–17.15

Slavnostní ukončení 54. SD

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

341

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport