{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 66

Program 54. slévárenských dnů® Programme of the 54rd Foundry Days

Úterý 7. 11. 2017 8.00–9.00

Prezence účastníků

Plenární sekce (9.00–12.00) 9.00–9.30 9.30–10.00

Slavnostní zahájení 54. SD SOBÍŠEK, P.: Aktuální vývoj české ekonomiky (UniCredit Bank, a. s.)

10.00–10.30

HLAVINKA, J.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR (Svaz sléváren ČR)

10.30–10.45

Přestávka

10.45–11.15

KARAS, Z.: Současnost a vývoj zpracování a recyklace odpadů ve slévárenství (DESTRO)

11.15–11.45

VODÁREK, V.: Trendy ve výrobě, zpracováních a vlastnostech kovů a slitin (VŠB – TU OSTRAVA)

11.45–11.50

IVANOV, S., PACAL, L.: 20 let společnosti Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o. (Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o.)

11.50–12.00

Diskuze k přednáškám v plenární sekci

12.00–13.00

Oběd

Odborné přednášky (13.00–17.00) Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty

A

Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

B

Sekce metalurgie litin Sekci řídí: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D., doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

13.00–13.25

DULAVA, M., ZÁDĚRA, A.: Problematika výroby slitiny Alloy 59 (S+C ALFANAMETAL s.r.o.)

13.00–13.25

MORES, A., HORNÍK, J., ODEHNAL, J., SKRBEK, B.: Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si (ČVUT PRAHA)

13.25–13.50

FERJO, J., ČAMEK, L.: Některé možnosti vedení redukční výrobní fáze v EOP ve Vítkovické slévárny s.r.o. (Vítkovické slévárny)

13.25–13.50

MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., STAFFIN, R.: Optimalizace technologie výroby velkých strojních odlitků (ArcelorMittal Ostrava)

13.50–14.15

FILA, P., BALCAR, M.: Vliv technologie sekundární metalurgie ve ŽĎAS, a.s., na koncentraci kyslíku v oceli (ŽĎAS, a.s.)

13.50–14.15

MARTINÁK, R.: Vliv teploty kovu na kinetiku odeznívání očkovacího účinku v grafitizujících litinách (Z-MODEL)

14.15–14.40

HUNA, B., ROJÍČEK, V., PĚLUCHA, B.: Modifikační zpracování tvárné litiny injektáží směsi FeSiMgRE plněným profilem (ALMAMET GmbH)

14.15–14.40

VÍŠEK, J.: Výroba FeS a možnosti použití ve slévárenství a ocelárenství (PROMET CZECH Ostrava)

14.40–15.00

Přestávka

14.40–15.00

Přestávka

15.00–15.25

MARALÍK, P., ADÁMEK, J., KERŠNER, Š.: Keramické vtokové soustavy pro slévárenskou technologii (SEEIF Ceramic, a.s.)

15.00–15.25

HAMPL, J., MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., BAŘINA, P.: Odfosfoření a odsíření surového železa pro odlitky (VŠB – TU OSTRAVA)

15.25–15.50

KAVIČKA, F.: Analogie simulace průběhu tuhnutí ocelových odlitků a odlitků ze speciální keramiky EUCOR (VUT v BRNĚ )

15.25–15.50

ODEHNAL, J., DUFFEK, J.: Materiálové vlastnosti 70tunového odlitku z LKG se zvýšeným obsahem křemíku EN-GJS-450-18 (PILSEN STEEL)

15.50–16.15

TKADLEČKOVÁ, M., MICHÁLEK, K., GRYC, K., SOCHA, L.: Optimalizace výroby ocelových ingotů (VŠB – TU OSTRAVA)

15.50–16.15

SKRBEK, B.: Důsledky provozního přetěžování odlitků výfukového potrubí z materiálu GJS SiMo 35-6 (TU LIBEREC)

16.15–16.40

ČERNÝ, J.: Vliv dezoxidace s využitím CaSiBa na mikrostrukturu nízkolegované oceli (COMTES FHT a.s.)

16.15–16.40

ŠPAČEK, M., SKŘÍŠOVSKÁ, P.: Využití autonomní optimalizace ke snížení lokální porezity v odlitku z LKG (MAGMA Giessereitechnologie GmbH)

16.40–17.00

PERNICA, V., ŠENBERGER, J.: Tavení vysokolegovaných Cr a CrNi ocelí na vakuových indukčních pecích (VUT v BRNĚ )

16.40–17.00

BÍLEK, D., SKRBEK, B.: Vývoj mechanických vlastností tenkých stěn bloků válců z litiny s lupínkovým grafitem (TU LIBEREC)

18.00–19.00

Večeře

20.00–23.00

Setkání slevačů

340

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport