{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

K N T L a .s ., P r a h a

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

KANTHAL – odporové topné materiály a elementy pro elektrické otopy Produkty KANTHAL představují celosvětově nejširší sortiment odporových topných materiálů a elementů pro nejrůznější aplikace. KANTHAL vždy nabízí optimální volbu: kvalita, moderní technologie, know-how a tradice. KANTHAL naleznete všude tam, kde se elektrická energie přeměňuje na teplo. KANTHAL je synonymem pro kvalitu a široký sortiment materiálů a produktů v oblasti průmyslových elektrických otopů a v dalších vysokoteplotních aplikacích, např. v domácích spotřebičích. KANTHAL představuje 80 let vývoje a zkušeností z celého světa a v současné době, jako součást skupiny Sandvik, ještě více posiluje svoji vedoucí pozici na globálním trhu.

To p n é e l e m e n t y Ka n t h a l S u p e r

Radiační trubky

Kanthal Super je intermetalická sloučenina disilicidu molybdenu MoSi2 s vysokou tepelnou i chemickou odolností. Díky sekundárně vytvořené pasivační vrstvě oxidu křemíku na povrchu odolává Kanthal Super další oxidaci i při vysokých teplotách. Kanthal Super je jedinečný materiál kombinující vlastnosti kovových a keramických materiálů. Jako kovový materiál má dobrou tepelnou a elektrickou vodivost a jako částečně keramický materiál dobře odolává korozi a oxidaci a má nízkou teplotní roztažnost. Sortiment topných elementů Kanthal Super zahrnuje sedm druhů (kvalit) se specifickými vlastnostmi pro náročné aplikace a atmosféry, vč. dusíku, vodíku, vakua a směsí endoplynů a redukčních atmosfér. Topné elementy Kanthal Super se dodávají jako rovné nebo ohýbané do různých tvarů, v rozličných velikostech pro teploty až 1900 °C. Uplatnění nacházejí zejména v lab oratorních pecích a s k l á ř s ké m průmyslu.

Zejména pro vysokote p l otní průmyslové otopy a pece v yrábí firma Kanthal z materiálu APMT (FeCrAlMo) ochranné a radiační trubky. Vysoká maximální pracovní teplota a mechanická pevnost poskytují vysoký výkon a dlouhou životnost. Typickými aplikacemi jsou elektrické a plynové pece, jako např. průběžné žíhací a galvanizační linky, kalicí pece atd. Dále se používají jako ochranné trubky pro termočlánky.

To p n é d rá t y a p á s k y Tradiční a hlavní produkt představují odporové a topné slitiny, které lze rozdělit do dvou skupin: slitiny FeCrAl (Kanthal) pro teploty až 1400 °C a slitiny NiCr (Nikrothal) pro teploty až 1250 °C. Materiál Kanthal APM (FeCrAl) je vyráběn technologií práškové metalurgie a při vyšší maximální teplotě 1420 °C umožňuje vyšší výkonové zatížení a poskytuje vynikající mechanické vlastnosti. Při teplotách nad 1000 °C vznikají na povrchu těchto materiálů vrstvy oxidů (Al2O3, resp. Cr2O3), které je chrání před další oxidací. Součástí sortimentu jsou i odporové slitiny CuNi (Cuprothal) a NiFe (Nifethal) nacházející uplatnění především v oblasti nižších teplot a v elektrotechnice. Dráty a pásky z vysokoteplotních slitin se používají zejména v průmyslových otopech a dále v elektrotepelných zařízeních pro domácnost.

326

To p n é s y s t é my Firma Kanthal vyrábí a dodává moderní topné systémy pro různé průmyslové otopy. Topný systém Fibrothal je určen pro stavbu průmyslových pecí a představuje kombinaci kovových topných elementů a vakuově tvarovaných izolačních desek z keramických vláken. Systém Superthal spojuje vláknité desky s vysoce výkonnými elementy Kanthal Super. Systém Tubothal kombinuje radiační trubky a různé elektrické topné elementy – kovové elementy, SiC nebo Kanthal Super. Systém Porcupine představuje

SiC topné elementy Ka n t h a l G l o b a r Topné elementy Kanthal Globar se vyrábějí z vysoce čistého α-karbidu křemíku extrudovaného do požadovaného tvaru. Následně je procesem rekrystalizace při 2500 °C vytvořen pevný, homogenní materiál s optimální velikostí zrna, hustotou a elektrickým odporem. Topné elementy se vyrábějí v různých tvarech, velikostech a kvalitách s ohledem na požadovanou technologii, pro teploty až do 1600 °C. Pro použití v různých atmosférách je možné elementy opatřit ochrannou vrstvou z SiO2, která poskytuje dodatečnou ochranu před oxidací a prodlužuje životnost elementu.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

vysoce výkonné topné kazety pro ohřev vzduchu. Topné systémy Kanthal nabízejí technicky vyspělé řešení pro různé aplikace.

Kompletní sortiment a více informací naleznete na stránkách firmy KNTL a. s., výhradního distributora pro ČR a SR: www.kntl.cz nebo na stránkách výrobce www.kanthal.com.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport