{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 48

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Sušicí věž GSP-12 Technický popis: · sušení ostřiv – sušicí věž, fluidní chladnička SF-12 · počáteční vlhkost ostřiva 3–8 % · sušicí výkon – odvozen od vstupní vlhkosti ostřiva 7–12 t/h · konečná vlhkost ostřiva – max 0,1 % · konečná teplota ostřiva okolo 10 °C · sestava sít – vibrační · filtrační sestava Linka pro výrobu obalovaných směsí LPO-4 Technický popis: · rotační plynová vyhřívací pec · mísič typu WEBAC firmy Technical pro obalování ostřiva · dvousystémová sestava vibračních sít · chlazení ostřiva – fluidní chladnička WEBAC firmy s výměníkem tepla · výkon linky 5 t/h · konečná teplota obalované směsi okolo 25 °C · filtrační sestava Filtrační systém Celá výrobní linka sušicích věží a obalovaných směsí je hermeticky uzavřena. Každý technologický uzel výroby je samostatně odsáván přes filtrační systém. Takto účinný filtrační systém nám na konci produkce zaručuje minimum nežádoucích prachových podílů v našich výrobcích. Pneumatická přeprava ostřiva Vysušené ostřivo dále putuje pneumatickou dopravou na výrobní linku obalovaných směsí a jadernu (obr. 3). Samotný pneumatický transport je řízen cíleně, aby se:

Obr. 3. Plnicí stanice pro obalovaná ostřiva

322

· eliminovalo roztříštění zrn ostřiva při vysoké rychlosti přepravy; · řídilo množství průtoku vzdušiny v závislosti na objemu transportovaného ostřiva. Z důvodů rostoucích nároků našich zákazníků se v průběhu uplynulých dvou let upravila výrobní linka na obalovanou směs v několika směrech. V návaznosti na přesnější složení jednotlivých frakcí ostřiva se do systému zabudovalo několik sestav sít, které nám pomáhají řídit složení frakcí obalovaných směsí dle různých typů a potřeb klienta. Další úpravou, kterou si vyžádali klienti, bylo výstupní zařízení. Nyní disponujeme schopností trasportovat obalovanou směs nejen v obalu big-bag, ale jsme schopni i gravitačního plnění cisternových kamionů. V tomto případě bylo nutností v rámci investice do výrobní linky obalovaných směsí změnit i fluidní chladničku, která dnes dokáže i v letních měsích řídit výstupní teplotu obalovaných směsí s velmi velkou přesností. To zabraňuje nežádoucímu spékání obalované směsi a zárověň se vyřešily i možné problémy při skladování. Laboratoř Samotná výrobní hala je v přímém kontaktu s laboratoří. Kontrola a řízení výroby probíhá celým provozem. Zvláštní důraz je kladen na rozsáhlou a komplexní kontrolu jak vstupních surovin, tak i hotových produktů. Všechna měření parametrů, receptury, výrobní protokoly, certifikáty, protokoly měření jednotlivých vzorků dle přísných předpisů certifikace automobilového a energetického průmyslu se kompletně chronologicky dokumentují v systému. Od roku 2018 pak budeme centrálně jako skupina HA Group přecházet na systém SAP. V rámci ISO norem a předpisů HA jsou zde jednotlivá výstupní data a vzorky expedovaných šarží uchovány a je tak možnost dohledání jednotlivých šarží zpětně pro kontrolu kvality zákazníkem. Laboratoř také funguje jako výzkumné pracoviště, kde se ve spolupráci se zákazníkem vyvíjí nové typy obalovaných směsí. Technické vybavení laboratoře Měření pevnosti a ohybu za studena a za tepla: · vstřelovací stroj typ LUT, stroj pro měření mechanických vlastností typ Lru-2e · rozměry vzorků 7 × 22,36 nebo 22,36 × 22,36 mm

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

· stroj pro tepelné vytvrzení − 260 ± ± 5 °C · čas vytvrzení: 60 s (7 × 22,36 mm) nebo 120 s (22,36 × 22,36 mm) · čas vstřelu: 2 s · tlak vstřelu: 0,4 MPa · pevnost v ohybu za tepla: po 15 s · pevnost v ohybu za studena: po vychlazení vzorku Teplota měknutí · poměrový přístroj pro určení teploty měknutí typ LTM-1e · čas měření na vzorku: 60 s · tlak proudění teplého vzduchu: 0,1 MPa Ztráty žíhání · pec typu KO14 + technická váha s přesností na 0,01 g · navážka ostřiva: 50 g · teplota žíhání: 900 °C · délka žíhání: 3 h · ochlazení vzorku: exsikátor Test vytvrzení (propečení) · sušicí pec SLW 53 STD · vzorek o tvaru kuželu ∅ 50 mm · teplota náhřevu vzorku: 250 °C · čas náhřevu vzorku: 2 h · navážka ostřiva: 350 g · čas vytvrzení vzorku: 30 s Vývin plynu – měření plynatosti · měřicí pec v atmosféře CO2 pro měření vývinu plynu PR 45/1200 MF · teplota v bodě měření: 700 °C pro Al slitiny, 900 °C pro litiny a oceli · navážka: 1 kg Vlhkost · sušicí pec MAC 110/NH · navážka: 20 g · teplota: 100–120 °C · měří se zbytková hmotnost Kontrola výrobní linky · dilatometr SNOL 8,2/1100 · vstřelovací stroj typu LUT · rozměry misek: l = 50 mm, h = 18 mm, ∅ 28 mm · teplota v peci dilatometru: 700 °C · čas poměru vzrůstajícího zbytku na misce: 240 s Sítová analýza · stroj pro sítový rozbor LPZE · sestava sít: wg PN a DIN Sypná hmotnost · technická váha s přesností na 0,01 g · válec 100 ml Obsah prachových podílů · Fordův kelímek ∅ 4 mm Měření PH · pH-metr CPC-401 · navážka: 20 g · čas míchání: 2 h Měření konduktometrie · konduktometr CPC-401 · navážka: 75 g ostřiva + 150 ml destilované vody · teplota: 25 °C

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport