{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

V našem strategickém a operativním každodenním postoji hraje základní roli péče o zákazníky. Aktuálně máme v databázi přibližně 160 zákazníků, některé z nejdůležitějších uvádíme níže:

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

– ArcelorMittal Engineering

Nemak Slovakia, s.r.o.

Benninger Guss AG

NKMZ

Dossmann GmbH

PILSEN STEEL s. r. o.

Eisengiesserei Hans Dhonau

PROMET FOUNDRY a.s.

EMSS

RKL Slévárna, s.r.o.

EUROCAST Košice, s. r. o.

ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s.

Friedrich Wilhelms Hütte

Sachsen Guss GmbH

Georg Funk Eisengiesserei

SATURN S.A. Alba Iulia

GL Giesserei Loessnitz GmbH

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.

HaCon Sp. Z o.o.

Starcam s.r.o.

HegerGuss GmbH

Thoni-Alutec Sp. Z o.o.

KBA-Giesserei GmbH

TOS-MET slévárna a.s.

Kemptener Eisengiesserei

Turboatom

Kovosvit MAS, a.s.

UNEX a.s.

Velká porada manažerského ko- lektivu k požadavkům klientů

– Přitom jsme během let vyvinuli mnohostranný komplex postupů řešení nejrůznějších problémů, které v mnohých aspektech přesahují rámec běžných partnerských vztahů. Následuje několik příkladů: – fundované a široké technické poradenství a řešení technických problémů od použití vlastních produktů přes

MAN Diesel & Turbo SE VIADRUS a.s. METALURGIE Rumburk Vítkovice Heavy s.r.o. Machinery Meuselwitz Guss Eisengiesserei

ZGG-Zeitzer Guss GmbH

Nemak Czech Republic Železárny Štěpánov, s.r.o. spol. s.r.o.

Při naší práci se zákazníky se snažíme striktně dodržovat následující aspekty: – vysoká kvalita; – inovativní produkty; – ekonomická flexibilita; – rychlé a spolehlivé dodávky.

Partnerská spolupráce při zavádění technologie cold boxových jader na klíč

Závěrem této prezentace bych chtěl ujistit všechny partnery, že my z HA CZ budeme i v  budoucnu dělat maximum pro to, abychom našim zákazníkům vycházeli ve všech ohledech co nejvíce vstříc a podporovali je v  jejich snaze o dosažení vyšší produktivity, lepší kvality a nižších nákladů, neboť to není filozofií pouze HA CZ, ale celého koncernu HA.

V neposlední řadě bych chtěl představit i náš hlavní kapitál – náš tým.

Naše kolegyně z oddělení disponentury a transportu se snaží splnit každé přání zákazníků.

Disponentky Věra Bošková a Veronika Pešková při práci

Tam, kde je třeba učinit důležitá technická a obchodní rozhodnutí, se radíme všichni manažeři společně a vedení pak rozhoduje rychle a efektivně.

318

otázky zařízení, zkoumání slévárenských vad na rastrovém mikroskopu a mikrosondě a odstranění vad až po zavedení komplexních technologií pro přípravu slévárenských pojiv na klíč; zprostředkování partnerských vztahů mezi slévárnami za účelem výměny zkušeností a dokonce i vzájemné kooperace s odlitky; financování dodávek prostřednictvím obchodníků s odlitky a tím zprostředkování dalších zakázek; pokud je zapotřebí, investujeme i do pro nás poněkud náročného technického vývoje zařízení, jako např. „autofeeder“ (regulátor rychlosti vytvrzování furanových formovacích směsí); realizace kompletních technologických řešení na klíč společně s výrobci slévárenských zařízení (např. firma GUT); koncipování a financování určitých technických investic ve slévárnách oproti střednědobému až dlouhodobému závazku k odběru.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Tým společnosti Hüttenes-Albertus CZ

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport