{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 35

B Ü H L ER AG , Šv ý c a r s ko

Integrací vakuového systému do tlakového licího stroje se prodlužuje doba provozuschopnosti a zjednodušuje se údržba Having a vacuum system integrated in the die casting machine increases uptime and simplifies operation

ností za účelem optimalizace tlakového lití. Tato kombinace zahrnuje stabilní a spolehlivý vakuační proces a rovněž zjednodušené nastavování a monitoring procesu. Výhody: – sloučení tlakového licího stroje s vakuovým systémem – vizualizace na jedné obrazovce zjednodušuje ovládání aplikace vakua; – rychlé a přesné oznamování odchylek v procesu – umožňuje rychlý zákrok, aby byla zaručena nejvyšší úroveň produktivity; – monitorování stavu vakuového systému a filtru – počítá s účelově zaměřenou, proaktivní údržbou; – nastavení konfigurace a monitorování vakuového systému se ukládají v programu formy – tím se zefektivňují změny ve výrobě a minimalizují chyby; – jednoduché programování vakuo- vého systému – zkracuje dobu přípravy navzdory podstatnému rozšíření počtu funkcí; – optimalizovaná fáze plnění jediným stisknutím tlačítka – vede ke zvýšení kvality součástí a kratší délce cyklů; – flexibilní ovládání široké řady vakuových ventilů – patří mezi ně ventily ovládané hladinou kovu při plnění formy, ventily s hydraulickým a elektrickým pohonem a termostatické ventily – systémy chill vent; – sledovatelnost – jednoduchá korelace hodnot podtlaku naměřených v provozu s odpovídající výrobní součástí. S flexibilním a zcela integrovaným vakuovým systémem Bühler lze ovládat a monitorovat všechny běžné typy vakuových ventilů přímo z tlakového licího stroje. Systém SmartVac od společnosti Bühler poskytuje příležitost k optimalizaci, monitorování a dokumentování procesu, čímž určuje nový standard při aplikaci vakuového procesu na tlakových licích strojích se studenou komorou.

Optimizing the HPDC process with an integrated vacuum system The use of vacuum technology in die casting is nothing new. However, over the past few years, demand for crashrelevant structural components has increased substantially. Now, vacuum technology plays a significant role in reaching stringent part quality targets. There are various “add-on” vacuum systems available on the market. Typically, these systems are connected with digital inputs/outputs or Bus interfaces. Digital interfaces based on I/Os are inexpensive, but they limit the exchange of information significantly. Bus interfaces such as PROFIBUS or PROFINET are somewhat better in this regard. Still, they are substantially more complex to manage and require complicated coordination between the control systems of the die casting machine and the peripheral vacuum system. With these peripheral solutions, it is difficult to provide operators summarized and useful information in real time. In order to ensure that current as well as future demands for process monitoring and process documentation are met, the limitations caused by the interface must be eliminated. The easiest and most efficient way to accomplish that is to integrate the control system and monitoring of the vacuum process into the die casting machine control system. Bühler’s SmartVac system significantly improves the operation of the machine and the flow of information to help users improve productivity. The benefits of an integrated solution are: real-time process control/monitoring, ease of operation and optimization of the casting process.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

309

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

my). Sekvenční řízení ventilů formy ještě více znesnadňuje spolehlivou přípravu, řízení a monitorování procesu. Řešení SmartVac od společnosti Bühler je naštěstí vybaveno pro použití až čtyř míst pro odvzdušňování formy a navíc nabízí samostatné vakuové jednotky pro vyhazovací desku a licí komoru. Kromě počtu míst pro odvzdušňování se musí uživatelé zabývat také přizpůsobením různých typů ventilů, z nichž každý má vlastní, jedinečné charakteristiky. Například samouzavírací ventily vyžadují pouze signál zahájení podtlaku, zatímco ventil s hydraulickým pohonem se musí otvírat a zavírat v rámci zalisování. Systém SmartVac umožňuje snadné nastavování, řízení a monitorování těchto běžných ventilů. Nastavení průběhu vakuace je zobrazeno nad licími křivkami, takže obsluha může vizualizovat bod aktivace podtlaku vzhledem k pohybu vstřikovacího pístu. Další seřizování se provádí prostřednictvím pokročilých algoritmů, které měří rychlost uzavření každého ventilu a automaticky upravují řízení tak, aby se zlepšila jemnost a přesnost. V každém cyklu se měří tři kritické parametry, aby byla zaručena stabilita procesu: 1. velikost vakua, 2. rychlost odsávání a 3. čistota filtru. Nakonec je k dispozici grafické zobrazení profilu, které usnadňuje nastavování bodů aktivace, ale existuje jedna funkce, která ještě více zjednodušuje konfiguraci stroje. Jakmile je vybrána pozice zahájení podtlaku, uživatel zvolí jeden ze tří algoritmů, které optimalizují profil první fáze. Zákazníci využívali tyto algoritmy offline celá léta, ale nyní je společnost Bühler vestavěla do řídicí jednotky stroje. Optimalizovaná první fáze minimalizuje turbulence v licí komoře, aby se předešlo nežádoucímu výskytu vzduchu v tavenině. Také minimalizuje tepelné ztráty v komoře. Sloučení těchto funkcí v řídicím systému tlakového licího stroje s využitím nejlepší technologie pomáhá tlakovým slévárnám optimalizovat využití jejich systému vakuace. Systém Bühler SmartVac kombinuje nejmodernější technologii a roky zkuše-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport