{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 34

B Ü H L ER AG , Šv ý c a r s ko

Optimalizace procesu vysokotlakého lití pomocí integrovaného systému vakua F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Bühler AG

Využívání vakuové technologie při tlakovém lití není ničím novým. V posledních několika letech však podstatně vzrostla poptávka po strukturálních dílech s požadavkem vysoké pevnosti. Z  tohoto důvodu hraje nyní vakuová technologie významnou roli v dosahování cílů souvisejících s přísnějšími požadavky na kvalitu součástí. Na trhu jsou k dispozici různé „přídavné“ vakuové systémy. Typicky se připojují pomocí digitálních vstupů a výstupů nebo sběrnicovým rozhraním. Digitální rozhraní založená na vstupech a výstupech nejsou příliš nákladná, ale významně omezují výměnu informací. V tomto ohledu jsou poněkud lepší sběrnicová rozhraní jako PROFIBUS nebo PROFINET. Nicméně jsou podstatně složitější na správu a vyža-

308

dují složitou koordinaci mezi řídicími systémy tlakového licího stroje a periferním vakuovým systémem. V případě těchto periferních řešení je obtížné poskytovat obsluze pracovišť souhrnné a užitečné informace v reálném čase. Aby bylo možné zaručit splnění aktuálních i budoucích požadavků na monitorování a dokumentování procesů, musí se vyloučit omezení způsobovaná rozhraním. Nejsnadnějším a nejefektivnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je integrovat řídicí systém a monitorování procesu vakuace do řídicího systému tlakového licího stroje. Systém SmartVac od společnosti Bühler významně vylepšuje ovládání stroje a tok informací, čímž pomáhá uživatelům zvyšovat produktivitu. Integrované řešení má tyto výhody: řízení/monitoring procesu v reálném čase, snadné ovládání a optimalizace procesu lití. Řízení procesu v reálném č a s e a c e n t ra l i z ova n é ukládání dat Tlakové licí stroje Bühler ukládají širokou řadu procesních parametrů pro každý cyklus stroje. Díky integraci vakuového systému do ovládacích prvků stroje zajistila společnost Bühler rychlou dostupnost všech parametrů vakua. Naměřené hodnoty se automaticky a přesně archivují společně s odpovídajícím cyklem stroje, a tedy i s odpovídající součástí. Nyní lze všechny odlitky sledovat zpět k příslušným procesním parametrům

Zařízení Bühler pro tlakové lití s integrovaným vakuovým systémem SmartVac Bühler casting cell with the integrated SmartVac vacuum system

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

včetně naměřených hodnot podtlaku. Navíc lze zobrazovat průběh hodnoty podtlaku přímo v licím diagramu. Současné zobrazování profilu podtlaku spolu s křivkami lití zjednodušuje přípravu a analýzu procesu. Společně s programem formy se ukládají také nastavení podtlaku. Tím se zkracuje doba výměny formy a předchází se chybám při zadávání dat, jakmile je proces zaveden. O pt imální podpora ob sluhy Integrováním vakuového systému do tlakového licího stroje se značně zjednodušuje práce obsluhy. To znamená, že obsluha již nemusí ovládat dva různé systémy, které se liší v aplikačním přístupu, řídicím systému a uživatelském rozhraní, protože jejich vzhled a chování zůstávají stejné. Celý proces lze nastavovat, ovládat a monitorovat centrálně. Plně automatické monitorovací funkce maximalizují dobu provozuschopnosti zařízení. Monitoruje se stav každého filtru, což umožňuje okamžitý a cílený zákrok. Nyní může obsluha proaktivně měnit filtry, a tím předcházet neplánovaným prostojům i nekvalitním dílům. Optimalizace celého procesu lití Integrací vakuového systému do tlakového licího stroje se usnadňuje optimalizace procesu. Moderní aplikace tlakového lití často vyžadují více míst pro odsávání vzduchu z formy (ventilů for-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport