{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 32

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

M AG M A G m b H , P a r d u b i c e

Optimalizace vtokových soustav pro minimalizaci reoxidačních vměstků ve slévárně UNEX Ing. Michal Špaček MAGMA GmbH, Pardubice

Antonín Valouch U N E X S l é v á r n a , s . r. o ., U n i č o v

republice s moduly pro simulaci plnění a tuhnutí ocelí i litin. Díky tomu, že zákazníky slévárny UNEX tvoří přední světoví výrobci, jsou z jejich strany kladeny extrémně vysoké nároky na vnitřní i povrchovou kvalitu dodávaných odlitků. Slévárna UNEX na tyto požadavky reaguje velice pružně mimo jiné i tím, že poptávky i následné zakázky jsou do detailu analyzovány a následně optimalizovány v softwaru MAGMASOFT®. Výsledky jsou předkládány a diskutovány se zákazníkem. Díky tomuto proaktivnímu přístupu ze strany slévárny dochází k budování společného jazyka a komunikačního kanálu s  koncovým zákazníkem, který často na základě doložených simulačních výsledků umožňuje slévárně aplikovat požadované změny v technologii nebo i designu odlitku. Optimalizace technologie

Ú vo d UNEX Slévárna, s. r. o., je členem strojírensko-metalurgické skupiny UNEX, a. s., světově uznávaného výrobce kolesových rypadel, zkušeného dodavatele komponent těžkého strojírenství, dlouhodobého partnera předních světových průmyslových korporací a největšího zaměstnavatele v regionu. Firma vyrábí odlitky převážně z oceli (cca 120 šarží materiálů), ale také z litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem. Hmotnosti odlitků z oceli se pohybují v rozsahu 5 – 18 000 kg, u litin 5 – 3500 kg. Celková roční kapacita slévárny je 31 000 t. Slévárna disponuje jak strojním formováním do max. rozměru rámu 900 × 700, tak ručním formováním do max. rozměru rámu 4000 × 4000 mm.

U deskovitých a relativně tenkostěnných odlitků s velkým volným povrchem se při lití často na horní ploše vyskytuje zvrásnění povrchu, struska a oxidické a nekovové vměstky (obr. 1). Tyto odlitky odpovídají vnitřní homogenitě, ovšem je nutné opravovat povrchové vady broušením a zavařováním, což značně zvyšuje výrobní náklady a prodlužuje výrobní časy.

Využití simulačního p r o g ra m u M AG M A S O F T ® Simulační program MAGMASOFT® se zde úspěšně používá již od roku 2001. Slévárna má v současné době jednu z nejvýkonnějších licencí nejnovější verze MAGMASOFT®, verze 5.3., v  České

306

Obr. 2. Stávající slévárenská technologie

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Obr. 1. Povrch ocelového odlitku

V rámci dlouhodobé spolupráce a technické podpory českou pobočkou firmy MAGMA byla dohodnuta spolupráce při nalezení nové technologie odlévání pomocí autonomní numerické optimalizace, její otestování a následné uvedení do provozní praxe. Vybraný odlitek pro optimalizaci je v současné době odléván horizontálně, přičemž zaústění vtoků je spodem pod nálitky (obr. 2). Tato technologie sice zaručí nejteplejší kov v nálitcích, ale zároveň neumožňuje vyplavování vměstků do nálitků. Pokud je to technologicky možné, je lepší tento typ odlitků odlévat

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport