a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

2017 ZIMNÍ SPORTY KATALOG PRODUKTŮ

-1-


-2-


obsah

14 28 36 52 60 66 84 92 98 104 110

AWA HP1 HP2 PÉŘOVÉ BUNDY ZÁKLADNÍ VRSTVA BEZPEČNOST HELMY BRÝLE PŘEHLED KOLEKCE TECHNOLOGIE TABULKA VELIKOSTÍ

2017 ZIMNÍ SPORTY KATALOG PRODUKTŮ

-3-


Dainese spolupracuje se špičkovými světovými technickými laboratořemi a také do výzkumu a vývoje svých produktů zapojuje lyžaře, kteří poskytují cenné poznatky pro strategii výroby. Pro Dainese je na prvním místě bezpečnost a  také odhodlání umožnit medailová umístění závodníkům tím, že jim poskytne to nejlepší možné vybavení. Logo firmy mluví za vše: démon rychlosti je ve stálém pohybu a  vidí věci, které běžní smrtelníci nemohou spatřit. Stejně jako krunýř pásovce a  schránka humra jsou výsledkem dlouhodobé evoluce a  adaptace na přírodní podmínky, ochranné vybavení od firmy Dainese je produktem neustále se vyvíjející energie, jejímž cílem je nalézt a poskytnou ideální ochranu. Ochranné vybavení značky Dainese je vytvořeno pro všechny možné podmínky a  situace. Poskytne Vám potřebnou jistotu k tomu, abyste byli schopni posouvat své limity a překročit hranice dosud možného. Styl, design, forma a funkčnost musí být v souladu a jsou nedílnou součástí identity každého produktu, která je výsledkem pečlivého vývoje a naprosto přesného výrobního procesu.

-2-


DAINESE – ZÁSADNÍ OKAMŽIKY

Nápad dostává reálnou podobu The idea takes shape

Chrániče páteře for také pro lyžaře Back protectors skiers too

Mobile research Mobilní výzkum

Byly první firemníhologo loga. were Na prvním logu byl The vytvořeny first drafts of návrhy the company designed. The démon rychlosti jako symbol dynamiky first logo featured a speed demona revolty. as a symbol of dynamism and rebellion

Kristian Ghedina, Deborah Compagnoni a italský národní Kristian Ghedina, Deborah Compagnoni and the tým používají poprvé chrániče páteře veback Světovém poháru. Italian National Team use Dainese protectors Šlo o první případ, kdy byl chránič páteře použit při zimních at the World Cup for the first time. sportech. This was the first time that the back protector was introduced to the world of Winter Sports.

D-Mobile is created. ThisD-Mobile, mobile research structure was Byla zahájena činnost centra pobočky Oddělení an extension of firmy the R&D department and visited race výzkumu a vývoje Dainese. Jeho tým navštěvoval závodní trackspo around to identify and test theinovace. latest okruhy celém the světěworld a testoval v praxi technologické technological innovations.

The back páteře protector in history Prvnífirst chránič v historii

The mobile clinic in the world Spolupráce s mobilní klinikou

On heads of champion skiers Na the hlavách lyžařských šampionů

Spolupráce s Barry Sheenem vedlaSheene k vytvoření The collaboration with Barry ledprvního to the chrániče creation páteře, navrhlprotector Marc Sadler.designed by Marc Sadler. of the který first back

Collaboration began with Doctor Costa's Mobile Clinic. Byla zahájena spolupráce s Mobilní klinikou Dr. Costy.

Prvnífirst lyžařská helmaski od helmet firmy Dainese se objevila The Dainese appears at thepři závodech Mistrovství světa. Na jejím vývoji se podílel World Championship Series, developed with i několikanásobný mistr světa Lasse Kjus. the assistance of the multiple title winner Lasse Kjus.

Protection forkaždého everyone Ochrana pro

No impact impact No

MTB competitions Závody horských kol

Back protectors, which updoby to that time jen were Chrániče páteře, které do této používali závodníci, used onlynaon se dostaly trhthe pro track, řadovébecame zákazníky.available to the general public.

Thevytvořena No Impact division was(„Bez formed to bring Byla divize No impact následků“), jejímž Dainese to other sports: MTB, cílem bylo know-how aplikovat poznatky firmy Dainese i na ostaní snowboard and alpine skiing. sporty: MTB, snowboarding a alpské lyžování.

Dainesesebecame popular in the ofse Dainese stále víceincreasingly prosazuje ve světě horských kolworld a stává mountain biking and became byword forShaun Palmer, synonymem ochranného vybavení the pro MTB jezdce. protection. Dainese provided the champions Shaun Anne-Caroline Chausson a Cedric Gracia závodí ve vybavení Palmer, Anne-Caroline Chausson Cedric Gracia značky Dainese. Nicolas Vouilloz se staland již posedmé mistremwith světa its protection systems. Nicolas Vouilloz became v MTB sjezdu a spolu s Dainese se zapsal do historie tétoWorld disciplíny. Downhill Champion for the seventh time and entered the history books of mountain-biking with Dainese.

The first product První produkt

D-Tec® D-Tec®

D-air® is created Byl vyvinut D-air®

Firma Dainese založena v italském (Vicenza). městě Molvena Dainese was byla founded at Molvena (Vicenza). byly kalhoty was pro motocyklisty. The first Prvním article výrobkem Dainese produced a pair of motocross trousers.

Bylo Dainese založeno Technologické výzkumné centrum Dainese The Technology Centre (D-Tec®) ® (D-Tec ), které zabývá studiemcentre ochranných is created, anse R&D technical for technologií a vývojem pro běžný trh. the studyproduktů of protective technology and the development of products for the market.

® Prototyp airbagu of D-air pro motocyklisty byl vyvinut ve spolupráci The prototype the D-air® airbag for s izraelskou firmou Merhav APP a představen v Mnichově. motorcyclists was developed together with the Israeli firm Merhav APP and presented in Munich.

-4-


Safety Partnerpartner on the slopes Bezpečnostní lyžařských závodů Dainese became the “Safety Partner” of the Italian Firma Dainese se stalaand oficiálním „bezpečnostním National Ski Team D-Mobile provided partnerem“ assistance to italského lyžařského týmu a centrum D-Mobileraces. začalo skiers innárodního the Alpine Skiing World Championship poskytovat asistenci lyžařům v závodech Světového poháru v alpském lyžování.

Danny MTB World Champion DannyHart HartDownhill se stal mistrem světa

New Zealand Nový Zéland

Firma Dainese se vrátila vrchol světové MTBinscény díky thanks to Danny Hartna who won the title Val di Sole. Dannymu Hartovi, který získal titul mistra světa ve Val di Sole.

The Dainese Group got onboard Emirates Team Skupina Dainesefor se stala partnerem novozélandského New Zealand the 2017 America’s Cup with týmu Emirates America’s Cup sezónu díky the newv soutěži Sea-Guard , essentialpro gear for 2017 crew’s novému ochrannému vybavení Sea-Guard pro jachtaře. protection while sailing.

v MTB sjezdu Dainese returned at the top of the Downhill MTB scenes

D-air® D-air®Racing Racing

Ski safely lyžování Bezpečné

Dainese na at the Venice Biennale Dainese Bienále v Benátkách

Během Grand Prix ve Valencii During the Valencia Grandpředstavilo Prix, the Oddělení Dainese výzkumu R&D ® Racing v jehoinúplné aktivní a vývoje Dainese systém D-air department introduced D-air® Racing full active podobě. Během cvičných jízd byl poprvé spuštěn při pádu form. During the practice sessions, a fall by Simone Simona ky saw Grotzkyho. the first airbag deployment.

Společnost Daineseapodepsala tříletou smlouvu o spolupráci Dainese signed three-year collaboration s firmou Fischer. Cílem bylo vyvinout produkty, které výrazně agreement with Fischer to introduce zvýší bezpečnost na svazích. equipment aimed at significantly increasing safety on the ski slopes.

Dainesevystavuje exhibitssvé itsinovativní innovative technologies at Dainese technologie the56. 56th Venice Biennale. The Firma company na ročníku Benátského bienále. zde presents the D-air®, motorcyclists’ airbag, ® - airbag pro motocyklisty, představila systém D-airthe and Biosuit®, its pressurized suit for astronauts. ® a Biosuit - speciální oblek pro astronoauty.

The Beta International award Mezinárodní ocenění Beta International Following success in the worlds motorbikes, mountain Po úspěchu their na poli motocyklového sportu,of horských kol a lyžování bikes and rozhodl skiing, Dainese decided tov oblasti accept ochranného a new challenge se Dainese rozšířit své působení and to bring the concept safety to horse vybavení pro jezdecký sport. of Kolekce produktů proriding. jezdceThe na Dainese Equestrian Line wasBeta awarded a prizev kategorii in the Safety & koních byla oceněna organizací International Security category by Beta International, the international ochrana a bezpečnost. event leader for the equestrian trade.

Byl první Thepředstaven first prototype ofprototyp the D-air® Ski lyžařského airbagu D-air®Ski. was presented

Sparks „Sparks of of passion Passion“

Protection for astronauts Ochranné vybavení pro

Special helmets and suits were created by the Dainese R&D Firma Dainese vytvořila speciální helmy a obleky Department for the “Sparksna ofúžasném pro krasobruslaře, kteří vystupovali Passion” skaters představeníevent „Sparksin of which Passion“ice (Jiskry vášně) played a v rámci key role in the magnificent uvedeném zahájení a ukončení zimní choreography staged for the opening olympiády v Turínu. and closing ceremonies of the 20th Winter Olympic Games in Turin.

The collaboration between Massachusetts Institute of Technology Dainese spolupracuje s Massechusettským (MIT) and Dainese continued tovývoji make technologickým institutem (MIT) na astronaut's lives safer. hadFirma ochranného vybavení proDainese kosmonauty. already NASA supplier Dainese passed uspěla vethe výběrovém řízení NASA na selection makingprostředků, special dodavateleprocedure speciálních for ochranných protective items which astronauts které by astronauti nosili uvnitř skafandrů. -5would wear inside their space suits.

(Jiskry vášně)

astronauty

D-air®debutuje made its v závodech debut in WC D-air races Světového poháru D-air® became the unmatched leader for se stal bezkonkurenčním lídrem v oblasti D-air airbag protection the FIS poháru Alpineve Ski airbagové ochrany veinSvětovém World Cup. sjezdovém lyžování FIS.

Byl představen Theoficiálně D-air® was presented officially and®used during systém D-air a začal se trainings při trénincích. používat

ESA (Evropská vesmírná agentura) ESA Dánský astronaut Morgensen The Danish ESAAndreas astronaut Andreas v rámci ESA testoval oblek SkinSuit. Morgensen testedvesmírný the SkinSuit and Dainese tak poprvé do vesmíru. broughtseDainese fordostal the first time in the space.


D-AIR®

DAINESE HLEDÁ INSPIRACI V LIDSKÉM TĚLE Proto je technologie D-air®, náš nejvýznamnější krok na cestě k budoucnosti ochrany a  bezpečnosti, důmyslným systémem, který kombinuje Srdce, Mozek a Inteligenci. Mozek, který ovládá a monitoruje naše činnosti a reakce, představuje speciální patentovaný algoritmus. Srdcem systému je revoluční airbagová technologie, která nám během okamžiku poskytne potřebnou ochranu. Srdce nás chrání. Mozek a  inteligence se starají o  to, aby ochrana byla efektivní a přišla ve správném okamžiku. Tato kombinace tvoří tzv. „inteligentní oblečení“. „Inteligentní oblečení“ je technologie, která vznikla díky propojení inovativních poznatků z  mnoha oborů, jako jsou elektronika, mechanika a  ergonomie, a uvedla je do praxe tak, aby přesně odpovídaly potřebám lidského těla. D-air® je ochranná technologie, která využívá inteligentní systém k  určení nebezpečných situací a následnému nafouknutí speciálního airbagu přesně vyvinutého pro závodní lyžaře. Je to velmi pokroková technologie využitelná u široké škály produktů, které jsou určeny pro ochranu a bezpečnost. D-air® je inteligentní oblečení, které ochrání sportovce ve chvíli, kdy nemá kontrolu nad nastalou nebezpečnou situaci. Tento inteligentní systém se spustí sám, bez zásahu člověka.

-- 6 --


D-air®: AIRBAG SYSTÉM D-air® je SPOLEHLIVÝ

D-air® je INTELIGENTNÍ

D-air® je ÚČINNÝ

D-air® je BEZDRÁTOVÝ

Je výsledkem soustavné šestnáctileté práce Oddělení výzkumu a vývoje firmy Dainese.

Má speciální spouštěcí algoritmus, který dokáže rozpoznat podmínky nehody nebo srážky a aktivovat systém, pokud je to nutné.

Pokrývá části těla, které potřebují větší ochranu (v závislosti na použití).

Systém funguje bez fyzického napojení na lyže nebo vázání.

SOUČÁSTI AIRBAGU D-AIR®

SRDCE

MOZEK

INTELIGENCE

Srdcem každého systému D-Air® je 3D airbag. Díky ergonomickému designu poskytuje naprosté pohodlí. Má mikrovláknovou strukturu, která zaručuje stejnoměrné nafouknutí pro maximální ochranu.

Kontrolní jednotka D-Air® monitoruje signály vysílané senzorem 800x za sekundu. Využívá unikátní spouštěcí algoritmus, který rozhoduje, zda se airbag nafoukne.

Inteligence systému spočívá v patentovaném spouštěcím algoritmu, který analyzuje a kombinuje data ze senzorů. Na základě nich rozhodne, kdy je třeba systém aktivovat.

D-air®: historie

2000

2007

2012

2014

Prototyp airbagu D-air® pro motocyklisty byl vyvinut ve spolupráci s izraelskou firmou Merhav APP a představen v Mnichově.

Během Grand Prix ve Valencii představilo Oddělení výzkumu a vývoje Dainese systém D-air® Racing v  jeho úplné aktivní podobě. Během cvičných jízd byl poprvé spuštěn při pádu Simona Grotzkyho.

Byl představen první prototyp lyžařského airbagu D-Air® Ski.

Byl oficiálně představen systém D-Air® a začal se používat při trénincích.

-- 7 7 --

2015 D-air® byl poprvé použit při závodech Světového poháru a stal se bezkonkurenčním lídrem v  oblasti airbagové ochrany ve Světovém poháru ve sjezdovém lyžování FIS.


SKAFANDR BIOSUIT CO JE BIOSUIT? Na základě studie provedené Arthurem Iberallem ve 40. letech 20. století bylo zjištěno, že určité části lidského těla se nenapínají ani nestahují, i když jsou v  pohybu. Spojením těchto bodů prostřednictvím tzv. “nenapínajících se linií ” získáme místa se stejným tlakem. BioSuit je vyroben tak, aby právě tato místa propojil a vyvinul potřebný mechanický tlak na tělo bez omezení pohybu. Aby lidé mohli přežít ve vesmírném vakuu, uvnitř obleku pro astronauty musí působit tlak. Novinkou u skafandru BioSuit je nahrazení tlaku plynu mechanickým tlakem. Oblek těsně přiléhající na kůži umožňuje pohyb, na rozdíl od obleku vyplněného plynem. KDY SE BIOSUIT DOSTAL DO VESMÍRU? BioSuit zatím ve vesmíru použit nebyl. Tento oblek vznikl na základě požadavku NASA pro první cestu člověka na Mars, která by se měla uskutečnit kolem roku 2030. Pro tento projekt potřebuje NASA lehčí a praktičtější skafandr. JAK BYL BIOSUIT VYROBEN? “Nenapínající se linie” reprezentují na modelu skafandru BioSuit červená a černá vlákna. Oblek bude vyroben z elastického materiálu a musí mít mnoho dalších důležitých vlastností. Je třeba, aby BioSuit astronautům zaručil přísun kyslíku, chránil je před následky dlouhotrvající mikrogravitace, solární radiace a působení mikrometeoroidů. Zároveň musí být velmi pružný a  poskytnout ideální poměr mezi ergonomií a pohodlím. JAK TENTO PROJEKT VZNIKL? Autorkou myšlenky obleku BioSuit je Dava Newman, profesorka na Massachusettském technologickém institutu (MIT) a  bývalá zástupkyně ředitele NASA. BioSuit navrhla společnost Trotti and Associates, kterou vlastní argentinský architekt Guillermo Trotti zabývající se vesmírnými projekty. První prototypy obleku vyrobilo oddělení výzkumu a vývoje společnosti Dainese.

-- 8 --


SEA-GUARD Společnost Dainese začala od roku 2017 podporovat novozélandský tým Emirates v jachtařských závodech Amerického poháru. Poskytuje členům posádky tohoto týmu ochranné vybavení s názvem Sea-Guard. Ročník 2017 Amerického poháru se pojede na katamaránech AC50, což jsou technologicky nejvyspělejší a  nejvýkonnější jachty. Tyto lodě budou schopny vyvinout rychlost, která dosud nebyla dosažena. Proto je bezpečnost na palubě jednou ze základních podmínek přípravy. Sea-Guard je výsledkem spolupráce odborníků z firmy Dainese a členů posádky týmu Emirates New Zealand. Jedná se o  první ochranný oděv vyvinutý pro jachtařské závody. Díky promyšlené kombinaci materiálu Crash Absorb a PE s nízkou hustotou představuje tento systém ergonomické a pohodlné řešení, které poskytne závodníkům spolehlivou ochranu proti nárazům a má potřebné vlastnosti pro pohyb ve vodě. Tento inovativní produkt nabízí možnost integrace kyslíkové nádoby, kterou mohou závodníci použít v případě havárie lodi. Oblek Sea-Guard dále disponuje systémem nouzového rozepínání. Jedná se o speciální zip umožňující rychlé sundání oděvu. Nový Sea-Guard je také vybaven platformou D-Air® za účelem sběru dat s  následnou možností analýzy podmínek jachtařských závodů. Tato technologie umožní studium dalšího využití ochranného vybavení pro účely závodního jachtingu.

-- 9 --


ZÁVODNÍ DIVIZE DAINESE SOFIA GOGGIA

MATTHIAS MAYER

alexander CHOROŠILOV

MANUELA MOELGG

MANFRED MOELGG

FLORIAN EISATH

STEPHANIE BRUNNER

ERIK GUAY

MANUEL OSBORNE - PARADIS

STEFANO GROSS

ROBERTO NANI

VINCENT KRIECHMAYR

-- 10 10 --


D-AIR® SKI

CHRÁNIČ PÁTEŘE FLEXAGON

EXKLUZIVNĚ PRO ZÁVODNÍKY VE SJEZDU A SUPER G

Str. 68

MANIS WINTER

ACTION WAVE PRO

Str. 69

Str. 70

BUNDA S CHRÁNIČI WC SLALOM

DĚTSKÁ BUNDA S CHRÁNIČI SLALOM

Str. 76

Str. 76

CHRÁNIČ PAŽÍ WC CARBON

CHRÁNIČ HOLENÍ WC CARBON

Str. 78

Str. 78

GT CARBON WC

BRÝLE FREQUENCY

Str. 86

Str. 96

-- 11 --


TECHNIČTÍ PARTNEŘI Courchevel 1550

Lyžařská škola Courchevel Ski School si vybrala Dainese jako svého oficiálního dodavatele technického vybavení. Smlouva platí do roku 2019. Instruktoři lyžování a snowboardingu budou nosit exkluzivní oblečení značky Dainese vybavené špičkovými technologiemi a s nadčasovým designem.

-- 12 --


Touha po poznání je přirozená lidská vlastnost. Lidé, kteří jsou aktivní, rádi vyrážejí za dobrodružstvím a poznáním bez ohledu na to, jaké panuje počasí. Firma Dainese vytvořila kolekci AWA (All Weather Activity) pro pobyt venku za jakýchkoli podmínek. Oblečení z této kolekce je funkční pro nejrůznější aktivity a poskytuje širokou škálu možností využití. Řada AWA nabízí oděvy, které umožní nadšencům pro zimní sporty oddávat se bez omezení outdoorovým aktivitám. Díky pokrokovým technologiím a designu se toto oblečení výborně přizpůsobí různé intenzitě pohybu i rozdílným teplotám a povětrnostním podmínkám. Tato kolekce přináší novou estetiku a osobitý styl s retro-futuristickým nádechem. Její inspirace sahá od vesmírných obleků až po přírodní formy.

- 14 -


awa 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 25 26 26

PÁNSKÁ BUNDA AWA M1 PÁNSKÁ BUNDA AWA M1 SHELL PÁNSKÁ BUNDA AWA M2 PÁNSKÁ BUNDA AWA M3 DÁMSKÁ BUNDA AWA L1 DÁMSKÁ BUNDA AWA L1 SHELL DÁMSKÁ BUNDA AWA L2 DÁMSKÁ BUNDA AWA L3 PÁNSKÉ KALHOTY AWA P M1 DÁMSKÉ KALHOTY AWA P L1 PÁNSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ AWA DÁMSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ AWA RUKAVICE AWA DÁMSKÉ RUKAVICE AWA

-- 15 15 --


AWA AWA

PÁNSKÁ AWA M1BUNDA AWA M1 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749412 (20)4749412

XS XS--XXL XXL

SVRCHNÍ BUNDA – OUTER JACKET FUNKČNOST PERFORMANCE

AWA M1 is collection’s ultimate system garment comprised of asvrchní three-layer waterproof breathable outervoděodolného shell and an insulating AWA M1 jethe vrstvený model, který layering představuje špičku kolekce. Zahrnuje shellovou bundu z třívrstvého packable inner jacket. Both garment layers integratebundu. TRAILKNIT knitted bezešvě constructions. It’s the first time Dainese introduces a prodyšného materiálu a teplou spodní sbalitelnou Obě seamless bundy využívají pletenou konstrukci TRAILKNIT. Je to knitted as an použila outer layer exposed the elements. The newvrstvy, AWA M1 shell a TRAILKNIT knitted shoulder sleeve poprvé,construction co firma Dainese pletenou strukturu u oděvu vnější která je features vystavena povětrnostním vlivům. Nováand svrchní construction thatAWA is more form since its elasticity allows it TRAILKNIT, to more closely body. Extra curvature wasobepnutí introduced shellová bunda M1 má na fitting, rukávech a ramenech konstrukci která contour díky své the pružnosti přispívá k lepšímu into the knitted construction without seams. With theumožňuje differentiated knitting pattern and texture, sleeves are more elastic and těla a pohodlnému nošení. Tato pletená konstrukce většíseamless poddajnost materiálu s bezešvým provedením. Díky různorodé more naturally to movement. To ensure in the alpine conditions panels were laminated with textuře a vzorurespond pleteného materiálu jsou rukávywaterproofing pružnější a lépe se harshest přizpůsobují pohybu těla. the Kvůliknitted zajištění voděodolnosti a proprietary waterproof membrane and části DWRbundy treated exposed outer fabric. The underjacket featurse trailknit on the i v nejdrsnějších horskýchbreathable podmínkách jsou pletené naon svrchní vrstvě laminovány patentovanou voděodolnou undersleeve and side, righta mají alongpovrchovou with the outer jacket vents. úpravu DWR. Spodní péřová bunda má plochy s konstrukcí TRAILKNIT prodyšnou membránou voděodolnou

na spodní straně rukávů a na bocích, tedy v místech, kde se nacházejí větrací otvory svrchní bundy.

VODĚODOLNOST WATERPROOFNESS

TERMOIZOLACE INSULATION

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ / BREATHABILITY VENTILATION

SPODNÍ BUNDA – FUNKČNOST INNER JACKET PERFORMANCE

VODĚODOLNOST

WATERPROOFNESS

TERMOIZOLACE INSULATION

STŘIH

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ BREATHABILITY / VENTILATION

Atletický FIT

Krátký

Standardní Athletic Pohodlný Standard

Střední Short Dlouhý Regular

Relaxed

Long

PARAMETRY

Vodní sloupec 30 000 mm

SVRCHNÍ BUNDA

FEATURES Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod. Bunda 2v1: svrchní30.000 shellovámm bunda + teplá Water column spodní bunda 30.000 g/m2/24hrs Breathability Plně lepené (svrchní bunda) 2in1 shell +švy insulation jacket Rukáv s konstrukcí Trailknit s integrovanou combination pletenou kapsou (svrchní bunda) Fully seam sealed (outer jacket)

Podpaží s konstrukcí Trailknit (spodní Trailknit sleeve construction with bunda) knitted pocket (outer jacket) built-in Vodoodpudivý přední zip YKK® Trailknit armpit construction AquaGuard® VISLON® (inner jacket) Odepínací nastavitelnáVISLON® kapuce water YKK® AquaGuard® Protisněhový pás zipper repellent front Boční ventilační otvory se zipy hood Removable and adjustable

SPODNÍ BUNDA

barevné verze

Snow skirt

MATERIÁLY Side zip vents Laminovaný 3-vrstvý shell D-Dry® Plus (svrchní bunda) MATERIALS

Části bundy s laminovanou konstrukcí D-Dry® Plus 3 layer laminated shell Trailknit a povrchovou úpravou DWR (outer jacket) (svrchní bunda) Trailknit laminated DWR treated Izolace z prachového peří PrimaLoft® panels (outer jacket) Silver Down Boost (80 g) (spodní bunda) PrimaLoft® Silver Down Boost Superlehký povrchový materiál s jemností (80g) (inner jacket) 10 DEN: mikroripstop 23 g/m2 (spodní Super bunda) light 10 denier micro ripstop outer fabric 23g/m2 (inner jacket)

DOPLŇKY ACCESSORIES Vnitřek límce z materiálu Pontetorto

Neck collar in Pontetorto Tecnostretch Tecnostetch Lens cloth Hadřík cleaning na čištění brýlí Card holder Kapsa na skipas

Y67

ocelově šedá

-- 16 --

Y41

luxusní černá


PÁNSKÁ AWA M1BUNDA SHELLAWA M1 SHELL ČÍSLO VÝROBKU PART NUMBER

velikosti SIZES

(20)4749449 (20)4749449

XS XS--XXL XXL

AWA M1 M1 SHELL is the collection’s three-layer waterproof breathable outer shell that for the first time usesPoprvé a TRAILKNIT AWA představujeultimate špičkovou svrchní bundu z třívrstvého voděodolného a prodyšného materiálu. zde bylaseamless knitted construction as ankonstrukce outer layerTRAILKNIT exposed the The new AWA features a TRAILKNITvlivům. knittedNová shoulder and sleeve použita bezešvá pletená naelements. oděvu vnější vrstvy, kterýM1jeshell vystaven povětrnostním bunda construction thatmá is more form fitting since its elasticity it to more closely contour the body. Extra curvature was introduced into AWA M1 SHELL na rukávech a ramenech konstrukciallows TRAILKNIT, která díky své pružnosti přispívá k lepšímu obepnutí těla the knitted construction without seams. With the umožňuje differentiated knitting patterns bezešvým and texture,provedením. sleeves are more and more a pohodlnému nošení. Tato pletená konstrukce většíseamless poddajnost materiálu Díkyelastic různorodé naturallya vzoru respond to movement. To ensure waterproofing the harshest alpine conditions the Kvůli knitted panelsvoděodolnosti were laminated with a textuře pleteného materiálu jsou rukávy pružnějšíina lépe se přizpůsobují pohybu těla. zajištění proprietary waterproof breathable membrane and DWR i v nejdrsnějších horských podmínkách jsou pletené částitreated bundyon naexposed svrchní outer vrstvěfabric. laminovány patentovanou voděodolnou prodyšnou membránou a mají povrchovou úpravu DWR.

FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

barevné verze

PARAMETRY Vodní sloupec 30 000 mm Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod. Plně lepené švy Rukáv s konstrukcí Trailknit s integrovanou pletenou kapsou Vodoodpudivý přední zip YKK® AquaGuard® VISLON® Odepínací nastavitelná kapuce Protisněhový pás Boční ventilační otvory se zipy

MATERIÁLY Laminovaný 3-vrstvý shell D-Dry® Plus Plochy s laminovanou konstrukcí Trailknit a povrchovou úpravou DWR

Y67

ocelově šedá

-- 17 17 --

Y41

luxusní černá


AWA AWA

PÁNSKÁ BUNDA AWA M2 AWA M2 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749411 (20)4749411

XS XS--XXL XXL

AWA consists of a dual-layering system that comprise of aizolací three-layer waterproof outer shellpovětrnostním and an insulated, BundaM2 AWA M3 kombinuje městský styl s mimořádnou tepelnou a funkčností, takžebreathable odolá i nejdrsnějším packable inner jacket. má Theprošívanou outer shell konstrukci has a subdued aesthetic undersleeve nadýchaná and sides resembling podmínkám. Podšívka „baffle“ typickouwith proglossy péřovéprinted bundy. details Bunda on je voděodolná, a má velmia space suitstřih Dainese engineered for astronauts. M2 o větší has an zakrytí. emergency rollout hood made with a translucent fabric thatpleteis also pohodlný s prodlouženou délkou, která seAWA postará V kapuci je zabudovaná obličejová maska s bezešvě utilized in a sleeve pocket.Maska The translucent fabric has positive it can magnetických store a phone knoflíků. with a flash light nou konstrukcí TRAILKNIT. dobře sedí,pocket je prodyšná, dá se rychlesafety nasaditimplications a zapíná seas pomocí for emergency visibility.

SVRCHNÍ BUNDA – FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

SPODNÍ BUNDA – FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý SVRCHNÍ BUNDA

PARAMETRY Vodní sloupec 30 000 mm Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod. Bunda 2v1: svrchní shellová bunda + teplá spodní bunda Plně lepené švy (svrchní bunda) Vodoodpudivý přední zip YKK®AquaGuard® VISLON® Na rukávu kapsa z průhledné laminované tkaniny Kapuce z průhledné laminované tkaniny se dá srolovat do límce Na spodní straně rukávů potisk s lesklým vzorem

SPODNÍ BUNDA

barevné verze

Protisněhový pás Boční ventilační otvory se zipy

MATERIÁLY Laminovaný 3-vrstvý shell D-Dry® Plus (svrchní bunda) Izolace z prachového peří PrimaLoft® Silver Down Boost (100 g) (spodní bunda) Superlehký povrchový materiál s jemností 10 DEN: mikroripstop 23 g/m2 (spodní bunda)

DOPLŇKY Vnitřek límce z materiálu Pontetorto Tecnostetch Hadřík na čištění brýlí Kapsa na skipas

Y51

bílá s nádechem žluté

-- 18 --

Y41

luxusní černá


PÁNSKÁ BUNDA AWA M3 AWA M3 ČÍSLO VÝROBKU PART NUMBER

velikosti SIZES

(20)4749413 (20)4749413

XS XS--XXL XXL

AWA M3 combines an urban look with warmth andizolací protection for the most stormy conditions. With the Bunda AWA M3 kombinuje městský styl outstanding s mimořádnou tepelnou a funkčností, takžechallenging odolá i nejdrsnějším povětrnostním street appealPodšívka of a standard jacket, the liner has„baffle“ a baffletypickou construction of a true down jacket that is also highly waterproof. Very podmínkám. má prošívanou konstrukci pro péřové bundy. Bunda je voděodolná, nadýchaná a má velmi puffy and střih loftys prodlouženou with a relaxed, délkou, comfortable extended added je coverage. The obličejová hood features a built-in face mask pohodlný která fit se and postará o větší lenght zakrytí.for V kapuci zabudovaná maska s bezešvě pletewith konstrukcí TRAILKNIT seamless Maska constrution fitting dá and Thisa zapíná mask can be secured instantly and locks in place nou TRAILKNIT. dobřethat sedí,isjeform prodyšná, sebreathable. rychle nasadit se pomocí magnetických knoflíků. with magnetic buttons.

FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

PARAMETRY Vodní sloupec 30 000 mm Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod. Plně lepené švy Vodoodpudivý přední zip YKK®AquaGuard® VISLON® Neodepínací kapuce s reflexním stahovacím páskem

barevné verze

Součástí kapuce obličejová maska z materiálu Trailknit s magnetickým zapínáním Návleky na palce s bezešvým provedením Trailknit Protisněhový pás s poutky pro připevnění kalhot

MATERIÁLY Laminovaný shell D-Dry® Plus Izolace z prachového peří 90/10 Fill Power 750

DOPLŇKY Vnitřek límce z materiálu Pontetorto Tecnostetch Hadřík na čištění brýlí Kapsa na skipas

Y67

ocelově šedá

-- 19 --

Y41

luxusní černá


AWA AWA

dámská AWA L1 BUNDA AWA L1 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749424 (20)4749424

XS - XXL XXS - XL

SVRCHNÍ BUNDA – FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

AWA L1 bunda is the collection’s ultimatemodel, layering system garmentšpičku comprised of aZahrnuje three-layer waterproof breathable outer shell and an Dámská AWA L1 je vrstvený který představuje kolekce. svrchní shellovou bundu z třívrstvého insulating packable inner jacket. Both garment layers integrate TRAILKNIT seamless constructions. It’s the konstrukci first time Dainese voděodolného prodyšného materiálu a teplou spodní sbalitelnou bundu. Obě bundyknitted využívají bezešvě pletenou introduces construction an outerpoužila layer exposed the elements. The new AWA L1 shell features a TRAILKNIT knitted shoulder TRAILKNIT. aJeknitted to poprvé, co firmaasDainese pletenou strukturu u oděvu vnější vrstvy, která je vystavena povětrnostním and sleeve construction that isbunda more AWA form M1 fitting, its elasticity allows itkonstrukci to more closely contour the body. curvature was vlivům. Nová svrchní shellová má since na rukávech a ramenech TRAILKNIT, která díky své Extra pružnosti přispívá introduced into the knitted construction without seams. With the differentiated seamless pattern and texture, sleeves are more k lepšímu obepnutí těla a pohodlnému nošení. Tato pletená konstrukce umožňuje větší knitting poddajnost materiálu s bezešvým elastic and more respond movement. To ensure waterproofing in the harshest alpine thepohybu knittedtěla. panels were provedením. Díkynaturally různorodé textuřetoa vzoru pleteného materiálu jsou rukávy pružnější a lépe se conditions přizpůsobují Kvůli laminated with a proprietary waterproofhorských breathable membranejsou andpletené DWR treated on exposed outer fabric. The underjacket feature zajištění voděodolnosti i v nejdrsnějších podmínkách části bundy na svrchní vrstvě laminovány patentovanou TRAILKNIT on prodyšnou the undersleeve and side,a mají right along with thevoděodolnou outer jacket vents. voděodolnou membránou povrchovou úpravu DWR. Spodní péřová bunda má plochy s kon-

strukcí TRAILKNIT na spodní straně rukávů a na bocích, tedy v místech, kde se nacházejí větrací otvory svrchní bundy.

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

SPODNÍ BUNDA – FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

PARAMETRY

SVRCHNÍ BUNDA

Vodní sloupec 30 000 mm Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod. Bunda 2v1: svrchní shellová bunda + teplá spodní bunda Plně lepené švy (svrchní bunda) Rukáv s konstrukcí Trailknit s integrovanou pletenou kapsou (svrchní bunda) Podpaží s konstrukcí Trailknit (spodní bunda) Vodoodpudivý přední zip YKK®AquaGuard® VISLON®

SPODNÍ BUNDA

Odepínací nastavitelná kapuce Protisněhový pás Boční ventilační otvory se zipy

barevné verze

MATERIÁLY Laminovaný 3-vrstvý shell D-Dry® Plus (svrchní bunda) Části bundy s laminovanou konstrukcí Trailknit a povrchovou úpravou DWR (svrchní bunda) Izolace z prachového peří PrimaLoft® Silver Down Boost (80 g) (spodní bunda) Superlehký povrchový materiál s jemností 10 DEN: mikroripstop 23 g/m2 (spodní bunda)

DOPLŇKY Vnitřek límce z materiálu Pontetorto Tecnostetch Hadřík na čištění brýlí Kapsa na skipas

Y52

šedo-zelenkavá

-- 20 20 --

Y67

ocelově šedá


dámská BUNDA AWA L1 SHELL AWA L1 SHELL ČÍSLO VÝROBKU PART NUMBER

velikosti SIZES

(20)4749450 (20)4749450

XXS XXS- -XLXL

AWA L1 L1 SHELL SHELL představuje is the collection’s ultimate three-layer breathable outer shell that for the first time Poprvé uses a TRAILKNIT seamless AWA špičkovou svrchní bunduwaterproof z třívrstvého voděodolného prodyšného materiálu. zde byla použita knitted construction as an outer layer exposed the vnější elements. Thekterý newje AWA L1 shell features a TRAILKNIT knitted shoulder bezešvá pletená konstrukce TRAILKNIT na oděvu vrstvy, vystaven povětrnostním vlivům. Nová bunda AWAand M1 sleeve construction is more form fittingkonstrukci since its elasticity allows it todíky more contour the body. Extraobepnutí curvaturetěla wasa pohodlnému introduced into SHELL má nathat rukávech a ramenech TRAILKNIT, která svéclosely pružnosti přispívá k lepšímu the knitted without seams. Withvětší the differentiated seamlesss bezešvým knitting pattern and texture, sleeves are more elastic and more nošení. Tatoconstruction pletená konstrukce umožňuje poddajnost materiálu provedením. Díky různorodé textuře a vzonaturally respond to movement. To pružnější ensure waterproofing in the harshest alpine the knitted panels were laminated with a ru pleteného materiálu jsou rukávy a lépe se přizpůsobují pohybu těla.conditions Kvůli zajištění voděodolnosti i v nejdrsnějších proprietary waterproof jsou breathable and treated onlaminovány exposed outer fabric. horských podmínkách pletenémembrane části bundy naDWR svrchní vrstvě patentovanou voděodolnou prodyšnou membránou a mají povrchovou úpravu DWR.

FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

barevné verze

PARAMETRY Vodní sloupec 30 000 mm Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod. Plně lepené švy Rukáv s konstrukcí Trailknit s integrovanou pletenou kapsou Vodoodpudivý přední zip YKK®AquaGuard® VISLON® Odepínací nastavitelná kapuce Protisněhový pás Boční ventilační otvory se zipy

MATERIÁLY Laminovaný 3-vrstvý shell D-Dry® Plus Části bundy s laminovanou konstrukcí Trailknit a povrchovou úpravou DWR

Y52

šedo-zelenkavá

-- 21 --

Y67

ocelově šedá


AWA AWA

dámská AWA L2 BUNDA AWA L2 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20) (20)4749423 4749423

XXS XXS- -XLXL

AWA L2 model consists of aL2 dual-layering system prodyšná that comprise of abunda three-layer waterproof breathable outer shell and an insulated, Dámský AWA tvoří voděodolná svrchní z třívrstvého materiálu a teplá, snadno sbalitelná spodnípackable bunda. inner jacket. The shell hasprovedení. a subduedNa aesthetic with glossy printed details on undersleeve and sides space suit Svrchní bunda máouter jednoduché bocích a spodní straně rukávů je potisk s lesklým vzorem. Tenresembling se podobá avesmírDainese engineered astronauts. L2 has emergency rollout hood with a z průsvitné translucent fabric that is also utilized in a sleeve nému obleku, který for firma Dainese AWA vytvořila proan astronauty. Bunda AWA L2made má kapuci tkaniny sbalitelnou do límce. pocket. The tkaniny translucent pocket fabric has positive implications as it can store a flash light for emergency visibility. Z průsvitné je také kapsa na rukávu, kterásafety zároveň plní bezpečnostní funkcia phone – můžewith se do ní umístit telefon a při zapnutí

svítilny v telefonu funguje jako bezpečnostní prvek sloužící k dobré viditelnosti.

SVRCHNÍ BUNDA – FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

SPODNÍ BUNDA – FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý SVRCHNÍ BUNDA

PARAMETRY Vodní sloupec 30 000 mm Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod. Plně lepené švy Vodoodpudivý přední zip YKK®AquaGuard® VISLON® Neodepínací kapuce s reflexním stahovacím páskem Součástí kapuce obličejová maska z materiálu Trailknit s magnetickým zapínáním Návleky na palce s bezešvým provedením Trailknit

SPODNÍ BUNDA

barevné verze

Protisněhový pás s poutky pro připevnění kalhot

MATERIÁLY Laminovaný 3-vrstvý shell D-Dry® Plus (svrchní bunda) Izolace z prachového peří PrimaLoft® Silver Down Boost (100 g) (spodní bunda) Superlehký povrchový materiál s jemností 10 DEN: mikroripstop 23 g/m2 (spodní bunda)

DOPLŇKY Vnitřek límce z materiálu Pontetorto Tecnostetch Hadřík na čištění brýlí Kapsa na skipas

Y41

luxusní černá

-- 22 22 --

Y51

bílá s nádechem žluté


dámská AWA L3 BUNDA AWA L3 ČÍSLO VÝROBKU PART NUMBER

velikosti SIZES

(20) (20)4749425 4749425

XXS XXS- -XLXL

AWA L3 bunda combines anL3 urban look with outstanding warmth and protection for thea funkčností, most challenging With the street Dámská AWA kombinuje městský styl s mimořádnou tepelnou izolací takžestormy odolá conditions. i nejdrsnějším appeal of a standard jacket, the liner has baffle construction of a„baffle“ true down jacketpro that is alsobundy. highly waterproof. Very puffy and lofty povětrnostním podmínkám. Podšívka máa prošívanou konstrukci typickou péřové Bunda je voděodolná, with a relaxed, comfortable fit and extended lenght for added coverage. The hood features a built-in face mask with TRAILKNIT seamless nadýchaná a má velmi pohodlný střih s prodlouženou délkou, která se postará o větší zakrytí. V kapuci je zabudovaná obličejová constrution that ispletenou form fitting and breathable. ThisMaska mask can be sedí, secured instantly and locks in place witha zapíná magnetic maska s bezešvě konstrukcí TRAILKNIT. dobře je prodyšná, dá se rychle nasadit sebuttons. pomocí magnetických knoflíků.

FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

PARAMETRY Vodní sloupec 30 000 mm Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod. Plně lepené švy Vodoodpudivý přední zip YKK®AquaGuard® VISLON® Neodepínací kapuce s reflexním stahovacím páskem

barevné verze

Součástí kapuce obličejová maska z materiálu Trailknit s magnetickým zapínáním Návleky na palce s bezešvým provedením Trailknit Protisněhový pás s poutky pro připevnění kalhot

MATERIÁLY Laminovaný shell D-Dry® Plus Izolace z prachového peří 90/10 Fill Power 750

DOPLŇKY Vnitřek límce z materiálu Pontetorto Tecnostetch Hadřík na čištění brýlí Kapsa na skipas

Y67 Y67

ocelově šedá gun metal

-- 23 23 --

Y41

luxusní černá stretch limo


AWA AWA

PÁNSKÉ AWA P M1 AWA PKALHOTY M1

DÁMSKÉ KALHOTY AWA P L1 AWA P L1

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4769360 (20)4769360

XS--XXL XXL XS

(20)4769362 (20)4769362

XXS- -XLXL XXS

AWA pants insulated with z vysoce the reliable waterproof Kalhoty AWA Pare M1 synthetically mají syntetickou izolační and výplňpaired a jsou ušity voděodolného protectionD of D-Dry Plus. are ergonomically crafted with carefully materiálu Dry® Plus. MajíThey ergonomický střih a pečlivě vypracované detaily.articulated Kapsy na patterning and cargo pockets on the accessible via reliable YKK VISLON® stehnech jsou opatřeny spolehlivými zipy thighs YKK VISLON® AquaGuard®. AquaGuard® zippers.

Poutka na opasek

POPIS Vodní sloupec 30 000 mm Prodyšnost 30 000 g/m /24 hod. 2

Plně lepené švy Odepínací kšandy

Uvnitř nohavic protisněhové návleky s protiskluzovým silikonovým páskem Spodní strana nohavic zesílená proti poškození od hran lyží

Na stehnech 2 kapsy s vododpudivým zipem YKK®AquaGuard® VISLON®

MATERIÁLY

Na vnitřní straně pasu suché zipy pro nastavení šířky

Izolace PrimaLoft® Silver 60 g/m2

Laminovaný 3-vrstvý shell D-Dry® Plus

barevné verze

Y41 Y41

stretch limo luxusní černá

AWA pants areAWA synthetically insulated and paired the reliable waterproof Dámské kalhoty P L1 mají syntetickou izolační výplňwith a jsou ušity z vysoce protection of D-Dry Plus. ergonomically crafted carefully articulated voděodolného materiálu D They Dry®are Plus. Mají ergonomický střihwith a pečlivě vypracované patterning. detaily.

Poutka na opasek

POPIS Vodní sloupec 30 000 mm Prodyšnost 30 000 g/m /24 hod. 2

Plně lepené švy Odepínací kšandy

Uvnitř nohavic protisněhové návleky s protiskluzovým silikonovým páskem Spodní strana nohavic zesílená proti poškození od hran lyží

Na stehnech 2 kapsy s vododpudivým zipem YKK®AquaGuard® VISLON®

MATERIÁLY

Na vnitřní straně pasu suché zipy pro nastavení šířky

Izolace PrimaLoft® Silver 60 g/m2

Laminovaný 3-vrstvý shell D-Dry® Plus

barevné verze

Y67 Y67

gun metal ocelově šedá

Y51 Y51

yellow bílátender s nádechem žluté

Y52 Y52

Y41 Y41

sprucestone šedo-zelenkavá

stretch limo luxusní černá

-- 24 24 --

Y67 Y67

gun metal ocelově šedá

Y51 Y51

yellow bílátender s nádechem žluté

Y52 Y52

sprucestone šedo-zelenkavá


PÁNSKÁ MIKINA ZIP S KAPUCÍ AWA AWA FULL ZIPNA – HOODED MEN

DÁMSKÁ MIKINA ZIP S KAPUCÍ AWA AWA FULL ZIPNA – HOODED LADY

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4890960 (20)4890960

XS--XXL XXL XS

(20)4890961 (20)4890961

XS--XXL XXL XS

MATERIÁLY

POPIS Plochy s konstrukcí Trailknit: podpaží, lopatky, kapuce (bezešvé provedení)

Pontetorto Tecnostretch Plochy s konstrukcí Trailknit

barevné verze

Y60 Y60 stretch limo/ luxusní černá/ high red zářivě risk červená

POPIS

MATERIÁLY

Plochy s konstrukcí Trailknit: podpaží, lopatky, kapuce (bezešvé provedení)

Plochy s konstrukcí Trailknit

Pontetorto Tecnostretch

barevné verze

Y69 Y69 blue aster/ sytě modrá/ black iris černá iris

Y64 Y64 stretch limo/ luxusní černá/ stretch limo luxusní černá

Y58 Y58

vapor blue/ bílá s nádechem šedé/ stretch limo luxusní černá -- 25 25 --

Y64 Y64 stretch limo/ luxusní černá/ stretch limo luxusní černá


AWA AWA

RUKAVICE AWA AWA GLOVES

DÁMSKÉ RUKAVICE AWA AWA GLOVES LADY

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4815942 (20)4815942

XS--XXL XXL XS

(20)4815943 (20)4815943

XS--LL XS

POPIS

POPIS

Ukazováček a palec se speciální úpravou pro dotykové displeje

Ukazováček a palec se speciální úpravou pro dotykové displeje

Zesílený materiál na dlani Střih upravený pro nošení pod manžetou bundy

barevné verze

Zesílený materiál na dlani Střih upravený pro nošení pod manžetou bundy

barevné verze

Y64 Y64 stretch limo/ luxusní černá/ luxusní černá stretch limo

Y64 Y64 stretch luxusnílimo/ černá/ luxusnílimo černá stretch -- 26 26 --


-- 27 27 --


HARDPACK „Hardpack“ je tvrdý kompaktní sníh. „Manšestr“ je základem každého lyžařského areálu. V moderních zimních střediscích se všechno točí kolem dobře upraveného sněhu, všichni lyžaři ho vyhledávají. A právě pro sjezdové lyžování na upravených svazích je určena nová kolekce HP od Dainese pro sezónu 2017.

HP1 HP1 představuje lyžařské oblečení inspirované závodním lyžováním. Tato řada má oslovit zejména ty lyžaře, kteří od svého vybavení vyžadují maximální kvalitu a funkčnost, lyžaře, kteří vyznávají rychlou jízdu, testují limity držení hran, kontroly nad lyžemi a carvingu na nejnáročnějších svazích. Řada HP1 od Dainese je přehlídkou oděvů se špičkovým designem, technickým provedením a bezkonkurenční funkčností, protože firma na jejich vývoji spolupracovala s nejlepšími světovými lyžaři a využila svých dlouhodobých zkušeností ze závodního prostředí. Oblečení HP1 poskytuje naprostou volnost pohybu díky svému provedení a materiálovému složení – je vyrobeno z pružných tkanin, má elastické vsadky, pečlivě propracované střihy a minimum švů.

- 28 -


HP1 30 31 32 33 34 34 35

PÁNSKÁ BUNDA HP1 M1 PÁNSKÁ BUNDA HP1 M2 PÁNSKÁ BUNDA HP1 M3 PÁNSKÉ KALHOTY HP1 P M1 PÁNSKÁ MIKINA SE ZIPEM HP1 DÁMSKÁ MIKINA SE ZIPEM HP1 RUKAVICE HP1

-- 29 29 --


HP1 HP1

PÁNSKÁ HP1 M1 BUNDA HP1 M1 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749416 (20)4749416

XS XS--XXL XXL

HP1 jacket for technical, skiers. Designed high intensity activity for skiers that rarely stop, it has vents on HP1 M1 M1 is je the bunda určená pro lyžařeagressive s pokročilou technikou jízdyfora razantním stylem. Protože jejich pohyb je velmi intenzivní a lyžují the upper arm and torso sides that create circulation inside the jacket. Thepro HP1 M1 also uses breathable Dermizax NX téměř bez přestávek, má bunda v horní částiair rukávů a po stranách trupu otvory odvětrávání, cožmore vytváří cirkulaci vzduchu TM membrane. jacket also a dedicated focus membrána on ergonomics enhancing skier’s from kladen edge-to-edge. NX. the Velký důrazmovements je u této bundy na ergonouvnitř bundy.The U modelu HP1displays M1 je použita prodyšnější Dermizax

mický střih, který usnadňuje přechody z hrany na hranu.

PERFORMANCE FUNKČNOST

WATERPROOFNESS VODĚODOLNOST

INSULATION TERMOIZOLACE

FIT STŘIH

BREATHABILITY / VENTILATION PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

Athletic Atletický Standard Standardní Relaxed Pohodlný

Short Krátký Regular Střední Long Dlouhý

FEATURES PARAMETRY Water column 20.000 mm

Vodní sloupec 20 000 mm Breathability 30.000 g/m2/24hrs Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod. Fully seam sealed Plně lepené švy YKK® AquaGuard® VISLON® water Vodoodpudivý přední zip repellent front zipper YKK®AquaGuard® VISLON® 3D padded ribbing along the Odepínací nastavitelná kapuce shoulder blades Protisněhový pás s poutky pro připnutí Removable and adjustable hood kalhot

barevné verze

Snow skirt with loops for pants Na bocích a v horní části rukávů ventilační integration otvory se zipy Side and upper armkomponenty zip vents Uvnitř bundy stahovací TM Cohesive Cohæsive™ embedded drawstring

components Vzadu kapsa na rukavice

Outer gloves back pocket

MATERIÁLY Pružná membrána Dermizax®NX MATERIALS Izolace PrimaLoft® Silver (trup 100g/m2, Dermizax®NX stretchable membrane rukávy 60 g/m2) PrimaLoft® Silver insulation V podšívce (100g/m2vsadky core -z materiálu 60g/m2 sleeves) Schoeller®-PCM™ Schoeller®-PCM™ lining inserts

DOPLŇKY ACCESSORIES

Vnitřek límce z materiálu Pontetorto Neck collar in Pontetorto Tecnostretch Tecnostetch Lens cleaning cloth Hadřík na čištění brýlí Card na holder Kapsa skipas

Y68 Y68

zářivě / high červená risk red/ červená chilli chili pepper

-- 30 30 --

Y69 Y69

sytě modrá/ blue aster/ černáiris iris black


PÁNSKÁ HP1 M2 BUNDA HP1 M2 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20) (20)4749417 4749417

XS XS--XXL XXL

HP1 M2HP1 will M2 appeal to vyhovovat technical, racing-oriented The jacket features typical Dainese slim fit that is trimmed but typickým comfortable Bunda bude lyžařům s velmiskiers. pokročilou technikou jízdy.a Vyznačuje se přiléhavým a kratším střihem TM On the due to the extreme the outer fabricdíky laminated with Dermizax NX membrane to withstandmembránou harsh climateDermizax conditions. NX, pro oděvy Dainese.elasticity Bunda jeofvelmi pohodlná extrémní pružnosti vnější tkaniny s laminovanou shoulders jacketdrsným features a silicon printed fractal pattern resembling the design language Dainese’s renowned protective která odoláthe i velmi klimatickým podmínkám. Na ramenou je silikonový potisk ve tvaruoffraktálových vzorů, které odkazujígear. na

design ochranného vybavení, kterým se firma Dainese proslavila.

PERFORMANCE FUNKČNOST WATERPROOFNESS VODĚODOLNOST

INSULATION TERMOIZOLACE

BREATHABILITY / PRODYŠNOST/ VENTILATION ODVĚTRÁNÍ

FIT STŘIH Athletic Atletický Standard Standardní Relaxed Pohodlný

Short Krátký Regular Střední Long Dlouhý

FEATURES PARAMETRY

Watersloupec column Vodní 20 20.000 000 mm mm Breathability 30.000 g/m2/24hrs Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod. Fullylepené seamšvy sealed Plně YKK® AquaGuard® VISLON® water Vodoodpudivý přední zip repellent front zipper YKK®AquaGuard® VISLON® Na zadní fractal straně v oblasti Printed patternlopatek alongpotisk the s fraktálovým vzorem shoulder blades Odepínací nastavitelná kapuce hood Removable and adjustable

barevné verze

Protisněhový pás s poutky Snow skirt with loops pro for připnutí pants kalhot integration

Boční ventilační otvory se zipy Side zip vents Uvnitř bundy stahovací komponenty Cohæsive™ embedded drawstring TM Cohesive components

MATERIÁLY MATERIALS

Pružná membrána Dermizax®NX Dermizax®NX stretchable membrane Izolace PrimaLoft® Silver (trup 100 g/m2, 2 PrimaLoft® insulation ) rukávy 60 g/mSilver (100g/m2 core - 60g/m2 sleeves)

DOPLŇKY ACCESSORIES

Vnitřek límce z materiálu Pontetorto Neck collar in Pontetorto Tecnostretch Tecnostetch Lens cleaning cloth Hadřík na čištění brýlí Card na holder Kapsa skipas

Y60 Y60

luxusní černá/ stretch limo/ zářivěrisk červená high red

-- 31 --

Y69 Y69

sytě modrá/ blue aster/ černá iris iris black

Y70 Y70

limetkově zelená/ lime green/ luxusní černá stretch limo


HP1 HP1

PÁNSKÁ HP1 M3 BUNDA HP1 M3 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749418 (20)4749418

XS XS--XXL XXL

HP1 M3HP1 is intended for sporty skiers that undergo their dne day na with active runs and intermittent rest. TheProto jacketjetherefore has thicker Model M3 je určen pro sportovní lyžaře, kteřímix během svahu střídají lyžování s odpočinkem. bunda opatřena insulation for added warmth and wind protection délku, to helptakže prevent chill asspolehlivou well as a slightly increased length. The HP1 silnější tepelnou izolací a má mírně prodlouženou poskytuje ochranu proti chladu a větru. HP1M3 M3provised all-day comfort with komfort enhanced ergonomics capable of providing the performance for skiers to tackle the steepest groomed pitches. poskytuje celodenní a propracovanou ergonomii, což zaručuje skvělý výkon i lyžařům, kteří chtějí zdolávat nejstrmější

a nejnáročnější sjezdovky.

PERFORMANCE FUNKČNOST WATERPROOFNESS VODĚODOLNOST

INSULATION TERMOIZOLACE

BREATHABILITY PRODYŠNOST/ / VENTILATION ODVĚTRÁNÍ

FIT STŘIH Athletic Atletický Standard Standardní Relaxed Pohodlný

Short Krátký Regular Střední Long Dlouhý

FEATURES PARAMETRY

Watersloupec column Vodní 20 20.000 000 mm mm Breathability 30.000 g/m2/24hrs Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod. Fullylepené seamšvy sealed Plně Vodoodpudivý přední zip YKK® AquaGuard® VISLON® water YKK®AquaGuard® VISLON® repellent front zipper Odepínací nastavitelná kapuce hood Removable and adjustable

barevné verze

Protisněhový pás s poutky pro pants připnutí Snow skirt with loops for kalhot integration

Boční ventilační otvory se zipy Side zip vents Uvnitř bundy stahovací komponenty Cohæsive™ embedded drawstring TM Cohesive components

MATERIÁLY MATERIALS

Pružná membrána Dermizax®NX Dermizax®NX stretchable membrane Izolace PrimaLoft® Silver (trup 160 g/m2, 2 PrimaLoft® insulation ) rukávy 60 g/mSilver (160g/m2 core - 100g/m2 sleeves)

DOPLŇKY ACCESSORIES

Vnitřek límce z materiálu Pontetorto Neck collar in Pontetorto Tecnostretch Tecnostetch Lens cleaning cloth Hadřík na čištění brýlí Card na holder Kapsa skipas

Y57 Y57

červená chilli/ chili pepper/ zářivěrisk červená high red

Y71

černá iris/ black iris/ sytě modrá blue aster

-- 32 32 --

Y72 Y72

luxusní stretchčerná/ limo/ limetkově zelená lime green

Y73 Y73

černá blackiris/ iris/ červená chilli chili pepper


PÁNSKÉ KALHOTY HP1 P M1 ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4769355

XS - XXL

Špičkové kalhoty HP1 M1 od firmy Dainese jsou vybaveny membránou DermizaxTMNX, díky které jsou vodě- a větruodolné a zároveň prodyšné. Termoizolace PrimaLoft® se postará o maximální tepelný komfort. Návleky na boty uvnitř nohavic zabraňují pronikání sněhu; mají protiskluzové silikonové pásky, díky kterým návleky dobře drží. Kalhoty mají také odepínací kšandy.

POPIS

Poutka na opasek

Vodní sloupec 20 000 mm Prodyšnost 30 000 g/m /24 hod. 2

Plně lepené švy Odnímatelné kšandy s odepínacím bederním krytem

Uvnitř nohavic protisněhové návleky s protiskluzovým silikonovým páskem Spodní strana nohavic zesílená proti poškození od hran lyží

Na stehnech ventilační otvory se zipem

MATERIÁLY

Polstrované vsadky na stehnech

Pružná membrána Dermizax®NX

V pase suché zipy pro upravení šířky

Izolace PrimaLoft® Silver 60 g/m2

barevné verze

Y44

červená chilli

Y41

luxusní černá

I64

černá iris

Y74

limetkově zelená

- 33 -


HP1 HP1

PÁNSKÁ MIKINA SE ZIPEM HP1 HP1 FULL ZIP MAN

DÁMSKÁ MIKINA SE ZIPEM HP1 HP1 FULL ZIP LADY

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4890965 (20)4890965

XS--XXL XXL XS

(20)4890962 (20)4890962

XS--XXL XXL XS

MATERIÁLY

POPIS Plochy s konstrukcí Trailknit: podpaží, lopatky - bezešvé provedení

Pontetorto Tecnostretch Plochy s konstrukcí Trailknit

barevné verze

Y60 Y60 stretch limo/ luxusní černá/ high red zářivě risk červená

POPIS

MATERIÁLY

Plochy s konstrukcí Trailknit: podpaží, lopatky - bezešvé provedení

Plochy s konstrukcí Trailknit

Pontetorto Tecnostretch

barevné verze

Y69 Y69 blue aster/ sytě modrá/ black iris černá iris

Y64 Y64 stretch limo/ luxusní černá/ stretch limo luxusní černá

Y58 Y58

blue/ bílá vapor s nádechem šedé/ stretch limo luxusní černá -- 34 34 --

Y62 Y62 stretch limo/ luxusní černá/ waterfall tyrkysová

Y64 Y64 stretch limo/ luxusní černá/ stretch limo luxusní černá


RUKAVICE HP1 ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4815941

XS - XXL

POPIS Ukazováček a palec se speciální úpravou pro dotykové displeje Zesílený materiál na dlani Střih upravený pro nošení pod manžetou bundy

barevné verze

Y82

luxusní černá/ červená chilli

Y64

luxusní černá/ luxusní černá

Y83

luxusní černá/ sytě modrá

- 35 -


HARDPACK „Hardpack“ je tvrdý kompaktní sníh. „Manšestr“ je základem každého lyžařského areálu. V moderních zimních střediscích se všechno točí kolem dobře upraveného sněhu, všichni lyžaři ho vyhledávají. A právě pro sjezdové lyžování na upravených svazích je určena nová kolekce HP od Dainese pro sezónu 2017.

HP2 Řada HP2 je určena pro lyžaře, kteří chtějí pohodlné oblečení se stylovým vzhledem. Oděvy z této řady uspokojí i náročné lyžaře, kteří jezdí naplno od rána až do poslední jízdy. HP2 zahrnuje širokou škálu stylů a střihů, to vše s důrazem na pohodlné nošení. Všechny položky z této řady mají špičkové technické provedení, které lyžařům zpříjemní pocit z jízdy.

- 36 -


HP2 38 39 40 41 42 43 44 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51

PÁNSKÁ BUNDA HP2 M1 PÁNSKÁ BUNDA HP2 M2 PÁNSKÁ BUNDA HP2 M3 PÁNSKÁ BUNDA HP2 M4 DÁMSKÁ BUNDA HP2 L1 DÁMSKÁ BUNDA HP2 L2 DÁMSKÁ BUNDA HP2 L3 PÁNSKÉ KALHOTY HP2 M1 DÁMSKÉ KALHOTY HP2 L1 KALHOTY AVIOR DÁMSKÉ KALHOTY 2ND SKIN PÁNSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ HP2 PÁNSKÁ MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM HP2 DÁMSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ HP2 DÁMSKÁ MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM HP2 RUKAVICE HP2 DÁMSKÉ RUKAVICE HP2 PÁNSKÁ ČEPICE HP2 DÁMSKÁ ČEPICE HP2

- 37 -


HP2 HP2

PÁNSKÁ HP2 M1 BUNDA HP2 M1 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749419 (20)4749419

XS XS--XXL XXL

TM membrane provides protection HP2 M1HP2 provides the best combination of comfort performance. The non-porous Bunda M1 nabízí optimální kombinaci pohodlí and a funkčnosti. Neporézní membránaDermizax DermizaxEV EV zaručuje spolehlivou ochrain wet conditions while itspružnosti elasticity membrány and fit addbunda a highvýborně degree of continuous graphics on torso and make it nu ve vlhkém počasí. Díky sedí a je velmi comfort. pohodlná.The Bunda má standardní střih,sleeves grafické prvky look very sporty but však the fit is tailored standard na rukávech a trupu přispívají k velmi sportovnímu vzhledu bundy.

FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

PARAMETRY Vodní sloupec 20 000 mm Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.

barevné verze

Plně lepené švy Vodoodpudivý přední zip YKK®AquaGuard® Odepínací nastavitelná kapuce Protisněhový pás Boční ventilační otvory se zipy

MATERIÁLY Pružná membrána Dermizax®EV Izolace PrimaLoft® Silver (trup 100 g/m2, rukávy 60 g/m2)

DOPLŇKY Vnitřek límce z materiálu Pontetorto Tecnostetch Hadřík na čištění brýlí Kapsa na skipas

Y54 Y54

zářivě červená/ high risk red/ bílá s nádechem vapor bluešedé

-- 38 --

Z06 Z06

černá iris/ black iris/ limetkově zelená lime green

Y56 Y56

luxusní černá/ stretch limo/ bílá s nádechem vapor bluešedé


PÁNSKÁ HP2 M2 BUNDA HP2 M2 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749420 (20)4749420

XS XS--XXL XXL

HP2 very versatile jacket thatbude is capable of being go-to choice for and expert skiers With its Dermizax HP2 M2 M2 isjeauniverzální bunda, která vyhovovat jak azačátečníkům, takboth velminovices pokročilým lyžařům. Díkyalike. ochraně, kterou po- EV TM insulated layer, it’s ready for all types of conditions, abilities and skiing styles. elemental protection and warm EV, a teplé izolační vrstvě je bunda vhodná pro všechny podmínky, lyžařské styly a úrovně. skytuje membrána Dermizax

FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

PARAMETRY Vodní sloupec 20 000 mm

barevné verze

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod. Plně lepené švy Vodoodpudivý přední zip YKK®AquaGuard® Odepínací nastavitelná kapuce Protisněhový pás Boční ventilační otvory se zipy

MATERIÁLY Pružná membrána Dermizax®EV Izolace PrimaLoft® Silver (trup 100 g/m2, rukávy 60 g/m2)

DOPLŇKY Vnitřek límce z materiálu Pontetorto Tecnostetch Hadřík na čištění brýlí

Y57 Y57

červená chilli/ chili pepper/ zářivě high červená risk red

Y69 Y69

sytě modrá/ blue aster/ černá iris black iris

-- 39 39 --

Y71 Y71

černá blackiris/ iris/ sytě bluemodrá aster

Y60 Y60

luxusní černá/ stretch limo/ zářivěrisk červená high red


HP2 HP2

PÁNSKÁ HP2 M3 BUNDA HP2 M3 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749421 (20)4749421

XS XS--XXL XXL

HP2 M3 je is a jackets mírně with a volnějším revised, slightly fit topro accomodate body types or choices. TheBunda jacket is HP2 M3 bunda střihem,more takžeroomy je vhodná různé typydifferent postavy a umožňuje vícelayering možností vrstvení. incredibly warmteplá (180(izolace gr/sqm na insulation at g/m core,2,120 on sleeves) for additional comfort on the tepelný slopes or in the village between na rukávech 120g/ m2) a poskytuje potřebný komfort jak na svahu, takruns. je neuvěřitelně trupu 180 The HP2kdy M3 zrovna has very versatile styling andpro available a wide variety of color options. v době, nelyžujete. Je vhodná různé in typy lyžařů a nabízí se v široké škále barev.

FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

barevné verze

PARAMETRY Vodní sloupec 20 000 mm Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod. Plně lepené švy Neodepínací kapuce se stahovacím reflexním páskem Protisněhový pás

MATERIÁLY Pružná membrána Dermizax®EV Izolace D-Thermo® (trup 180 g/m2, rukávy 120 g/m2)

DOPLŇKY Hadřík na čištění brýlí

Y45 Y45

zářivě červená high risk red

I64 I64

černá iris black iris

-- 40 40 --

Y41 Y41

luxusní stretchčerná limo

Y43 Y43

sytě modrá blue aster

Y47 Y47

světle pinehnědá bark


PÁNSKÁ HP2 M4 BUNDA HP2 M4 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749448 (20)4749448

XS --4XL XS 4XL

HP2 M4HP2 jacket with theatletickým typical dainese sport athletic found inpro thebundy HP1 performance jackets, is higlyjeaffordable due to its Bunda M4comes se vyznačuje sportovním střihem fit typickým Dainese z řady HP1.yet Zároveň cenově dostupná redesign into a simple streamlined díky svému jednoduššímu, ale stálejacket. vysoce funkčnímu střihu a provedení.

FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

barevné verze

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

PARAMETRY Vodní sloupec 20 000 mm Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod. Plně lepené švy Odepínací kapuce Protisněhový pás

MATERIÁLY Pružná membrána Dermizax®EV Izolace D-Thermo®

Y57

chilli pepper/ červená/ chili zářivěrisk červená high red

Y70 Y70

limetkově zelená/ lime green/ luxusní černá stretch limo

-- 41 41 --

Y64

stretch Y64limo luxusní černá

Y71 Y71

černá iris/ black iris/ sytě bluemodrá aster


HP2 HP2

DÁMSKÁ HP2 L1 BUNDA HP2 L1 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749427 (20)4749427

XXS XXS- -XLXL

TM Dámská bunda HP2 nabízí optimální kombinaci a funkčnosti. Neporézní membrána Dermizax EV zaručuje spolehlivou HP2 L1 provides theL1best combination of comfort pohodlí and performance. The non-porous Dermizax EV membrane provides protection ochranu ve vlhkémwhile počasí. pružnosti bunda výborně sedí a je velmi pohodlná. Bunda má standardní střih, grafické in wet conditions itsDíky elasticity and membrány fit add a high degree of continuous comfort. The graphics on torso and sleeves make it prvky na rukávech a trupu však přispívají k velmi sportovnímu vzhledu bundy. look very sporty but the fit is tailored standard

FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

PARAMETRY Vodní sloupec 20 000 mm Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.

barevné verze

Plně lepené švy Vodoodpudivý přední zip YKK®AquaGuard® Odepínací nastavitelná kapuce Protisněhový pás Boční ventilační otvory se zipy

MATERIÁLY Pružná membrána Dermizax®EV Izolace PrimaLoft®Silver (trup 100 g/m2, rukávy 60 g/m2)

DOPLŇKY Vnitřek límce z materiálu Pontetorto Tecnostetch Hadřík na čištění brýlí Kapsa na skipas

Y56 Y56

luxusní stretchčerná/ limo/ bílá s nádechem vapor bluešedé

-- 42 42 --

Y57 Y57

chilli červená/ chili pepper/ zářivě červená high risk red

Y61

světle pine hnědá/ bark/ tyrkysová waterfall


DÁMSKÁ HP2 L2 BUNDA HP2 L2 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749428 (20)4749428

XXS XXS- -XLXL

HP2 bunda, která bude vyhovovat jak začátečnicím, takforvelmi lyžařkám. Díky alike. ochraně, po- EV HP2L2 L2jeis univerzální a very versatile jacket that is capable of being a go-to choice bothpokročilým novices and expert skiers Withkterou its Dermizax TM EV,insulated a teplé izolační bunda vhodná pro všechny podmínky, lyžařské styly a úrovně. skytuje membrána Dermizax elemental protection and warm layer, it’svrstvě readyjefor all types of conditions, abilities and skiing styles.

FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

PARAMETRY Vodní sloupec 20 000 mm

barevné verze

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod. Plně lepené švy Vodoodpudivý přední zip YKK®AquaGuard® Odepínací nastavitelná kapuce Protisněhový pás Boční ventilační otvory se zipy

MATERIÁLY Pružná membrána Dermizax®EV Izolace PrimaLoft® Silver (trup 100 g/m2, rukávy 60 g/m2)

DOPLŇKY Vnitřek límce z materiálu Pontetorto Tecnostetch Hadřík na čištění brýlí

Y62 Y62

luxusní stretchčerná/ limo/ tyrkysová waterfall

Y63 Y63

tmavě růžová/ virtual pink/ bílá s nádechem vapor bluešedé

-- 43 43 --

Y59 Y59

sytě bluemodrá/ aster/ bílá s nádechem vapor bluešedé

Z07 Z07

černá iris/ black iris/ bílá s nádechem vapor bluešedé


HP2 HP2

DÁMSKÁ HP2 L3 BUNDA HP2 L3 ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749433 (20)4749433

XXS XXS- -XLXL

HP2 s mírně takže je vhodná proaccomodate různé typy postavy vrstvení.The Bunda HP2L3 L3jeisbunda a jacket with volnějším a revised, střihem, slightly more roomy fit to differenta umožňuje body typesvíce or možností layering choices. jacket is 2 2 120for g/m ) a poskytuje potřebný na svahu, tak runs. jeincredibly neuvěřitelně teplá trupu 180atg/m warm (180(izolace gr/sqmna insulation core,, na 120rukávech on sleeves) additional comfort on thetepelný slopes komfort or in the jak village between v době, kdy nelyžujete. vhodná různé typy lyžařek a nabízí se v široké škále barev. The HP2 M3zrovna has very versatileJe styling andpro available in a wide variety of color options.

FUNKČNOST VODĚODOLNOST

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/ ODVĚTRÁNÍ

STŘIH Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

barevné verze

PARAMETRY Vodní sloupec 20 000 mm Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod. Plně lepené švy Neodepínací kapuce s reflexním stahovacím páskem Protisněhový pás

MATERIÁLY Strečová membrána Dermizax®EV Izolace D-Thermo® (trup 180 g/m2, rukávy 120 g/m2)

DOPLŇKY Hadřík na čištění brýlí

Y63 Y63

tmavě růžová/ virtual pink/ luxusní stretchčerná limo

Y58 Y58

vapor blue/ bílá s nádechem šedé/ stretch limo luxusní černá

-- 44 44 --

Y64 Y64

stretch limo/ luxusní černá/ stretch limo luxusní černá

Y65

Y66 Y66

waterfall/ pine hnědá/ bark/ tyrkysová/bílá světle vapor blue vapor bluešedé s nádechem šedé bílá s nádechem

Z08 Z08

black černáiris/ iris/ black černáiris iris


HP2 HP2

PÁNSKÉ KALHOTY HP2 P M1 HP2 P M1

DÁMSKÉ HP2 P L1 KALHOTY HP2 P L1

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4769355 (20)4769357

XS XS- -XXL XXL

(20)4769358 (20)4769358

XXS --XL XXS XL

TM Pánské lyžařské kalhoty HP2 jsou ušity z materiálu Dermizax The HP2 ski pant uses Dermizax EV fabric paired s membránou with D-Thermo insulationEV fora mají skiers izolaci D-Thermo. určeny pro and lyžaře, kteří od svého oblečení vysokou The who demand highJsou performance reliable protection from vyžadují their garments. funkčnost a spolehlivou ochranu před povětrnostními vlivy. Díky použitým materiálům materials used make HP2 pants allow added strength to guarantee performance and jsou tyto kalhoty funkční, logetivity, run after run. pevnější a mají dlouhou životnost.

Dámské HP2 jsouEV ušity z materiálu s membránou EV skiers The HP2 lyžařské ski pantkalhoty uses Dermizax fabric paired with D-Thermo Dermizax insulation for a majídemand izolaci D-Thermo. Jsou určeny lyžařky,protection které od svého vyžadují The who high performance andpro reliable from oblečení their garments. vysokou funkčnost a spolehlivou ochranu předstrength povětrnostními vlivy. Díky použitým and materials used make HP2 pants allow added to guarantee performance materiálůmrun jsou tytorun. kalhoty funkční, pevnější a mají dlouhou životnost. logetivity, after

POPIS

POPIS

Vodní sloupec 20 000 mm Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod. Plně lepené švy Odepínací kšandy

Uvnitř nohavic protisněhové návleky s protiskluzovým silikonovým páskem

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod

Spodní strana nohavic zesílená proti poškození od hran lyží

Odepínací kšandy

MATERIÁLY

Poutka na opasek

Pružná membrána Dermizax®EV Izolace D-Thermo® 60 g/m2

Pružná membrána Dermizax®EV Izolace D-Thermo® 60 g/m2

V pasu suché zipy pro nastavení šířky Uvnitř nohavic protisněhové návleky s protiskluzovým silikonovým páskem Spodní strana nohavic zesílená proti poškození od hran lyží

barevné verze

zářivěrisk červená high red

Plně lepené švy

MATERIÁLY

Poutka na opasek

V pasu suché zipy pro nastavení šířky

Y45 Y45

TM

barevné verze

Y43 Y43

sytě modrá blue aster

Y41 Y41

luxusní stretchčerná limo

I64 I64

černá blackiris iris

Y74

Y74 limetkově zelená lime green

Y47 Y47

světle hnědá pine bark

-- 46 46 --

Y41 Y41

luxusní černá stretch limo

I64 I64

černá iris iris black

Y49 Y49

tyrkysová waterfall

Y46

Y46 bílá s nádechem šedéblue vapor


KALHOTY AVIOR AVIOR PANTS

DÁMSKÉ KALHOTY 2ND SKIN 2° SKIN PANTS LADY

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4769335 (20)4769335

XS -- 4XL XS 4XL

(20)4769332 (20)4769332

XXS --XL XXS XL

Pánské lyžařské Avior inspirovány z pružných materiálů The men’s Aviorkalhoty ski pants arejsou inspired by thepřiléhavými traditional střihy slim cut and stretch of ‘70s ve let,bring ale zároveň mají moderní provedení ski stylu pants70. but a modern twist through materialsdíky andpoužitým function.materiálům The end result is an a funkčnosti. Tyto ergonomické kalhoty poskytují spolehlivou ochranu proti ergonomic pant that provides protection against the weather while remaining dynamic nepříznivému počasí a zároveň jsouknees elegantní. Ke stylovosti a vyšší protection. ochraně přispívá and elegant. Padded inserts at the add style and enhanced také polstrování kolen.

Skin jsou určeny pro lyžařky, které chtějí nathe svazích vypadat atraktivně. Kalhoty 2 for Designed women who want an exclusive look on slopes, the 2nd Skin pant is Úzký střih a pečlivě vybrané kalhot tight fitting and made frommateriály carefullypřispívají selectedk elegantnímu materials thatvzhledu yield a těchto silhouette that a krásně zvýrazňují ženské siluety. Díky zesílenému materiálu v oblasti kolen se v nich doesn’t go unnoticed. Reinforcements at the knees form an essential part of the lyžařky budou cítit pohodlně a bezpečně po celý den. technical content and help women feel completely at ease all day long.

POPIS

POPIS

Přiléhavý střih

Zesílené lemy nohavic

Na kolenech polstrované vsadky

Protisněhové návleky s protiskluzovým silikonovým páskem

Mikroelastické detaily

nd

Protisněhové návleky s protiskluzovým silikonovým páskem

barevné verze

barevné verze

631

001 001

černá black/black

černá black

-- 47 47 --

003 003

bílá white


HP2 HP2

PÁNSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ HP2 FULL ZIP - HOODED MAN HP2

PÁNSKÁ MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM HP2 HP2 HALF ZIP MAN

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4890955 (20)4890955

XS -- XXL XS XXL

(20)4890958 (20)4890958

XS -- XXL XS XXL

materiály

materiály

Polartec® Thermal Pro®

Polartec® Thermal Pro®

barevné verze

barevné verze

Y56 Y56 stretch limo/ luxusní černá/ vapor blue bílá s nádechem šedé

Y54 Y54 high red/ zářivěrisk červená/ bluešedé bílá vapor s nádechem

Y69 Y69 blue aster/ sytě modrá/ black černá iris iris

Y69 Y69 blue aster/ sytě modrá/ black černá iris iris -- 48 48 --

Y56 Y56 stretch limo/ luxusní černá/ bluešedé bílá vapor s nádechem

Y86 Y86 high red/ zářivěrisk červená/ stretch limo luxusní černá


DÁMSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ HP2 FULL ZIP - HOODED LADY HP2

DÁMSKÁ MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM HP2 HP2 HALF ZIP LADY

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4890956 (20)4890956

XS --XXL XS XXL

(20)4890959 (20)4890959

XS --XXL XS XXL

materiály

materiály

Polartec® Thermal Pro®

Polartec® Thermal Pro®

barevné verze

barevné verze

Y85 Y85

blue/ bílá vapor s nádechem šedé/ gun metal ocelově šedá

Y66 Y66 pine světle bark/ hnědá/ bluešedé bílávapor s nádechem

Y84 Y84 stretch limo/ luxusní černá/ virtual pink tmavě růžová

Y90 Y90 waterfall/ tyrkysová/ stretch limo luxusní černá -- 49 49 --

Y64 Y64 stretch luxusní limo/ černá/ stretch luxusní limo černá

Y58 Y58

blue/ bílávapor s nádechem šedé/ stretch limo luxusní černá


HP2 HP2

RUKAVICE HP2 HP2 GLOVES

DÁMSKÉ RUKAVICE HP2 GLOVES LADYHP2

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4815939 (20)4815939

XS XS--XXL XXL

(20)4815940 (20)4815940

XS --LL XS

popis

popis

Ukazováček a palec se speciální úpravou pro dotykové displeje

Ukazováček a palec se speciální úpravou pro dotykové displeje

Zesílený materiál na dlani

Zesílený materiál na dlani

Střih určený pro nošení pod manžetou bundy

Střih určený pro nošení pod manžetou bundy

barevné verze

barevné verze

Y82 Y82 stretch limo/ luxusní černá/ červená chilli chili pepper

Y64 Y64 stretch limo/ luxusní černá/ luxusní černá stretch limo

Y83 Y83

stretch limo/ luxusní černá/ sytě modrá blue aster

Y60 Y60 stretch limo/ luxusní černá/ zářivě high červená risk red

Y56 Y56 stretch limo/ luxusní černá/ bílá s nádechem šedé vapor blue -- 50 50 --

Y64 Y64 stretch limo/ luxusní černá/ luxusní černá stretch limo

Y83 Y83 stretch limo/ luxusní černá/ sytě modrá blue aster

Y84 Y84 stretch limo/ luxusní černá/ tmavě růžová virtual pink


PÁNSKÁ ČEPICE HP2 HP2 BEANIE MAN

DÁMSKÁ ČEPICE HP2 HP2 BEANIE LADY

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4990000 (20)4990000

UNIVERZÁLNÍ ONE SIZE

(20)4815940 (20)4990001

UNIVERZÁLNÍ ONE SIZE

barevné verze

Y43 Y43 sytě modrá blue aster

barevné verze

Y41 Y41 luxusní černá stretch limo

Y45 Y45 zářivěrisk červená high red

Y47 Y47

světle pinehnědá bark

-- 51 --

Y49 Y49 tyrkysová waterfall

Y46 Y46

bílá s nádechem šedé vapor blue


- 52 -


PÉŘOVé BUNDy 54 55 56 57 58

PÁNSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA PÁNSKÁ SBALITELNÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA PÁNSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ VESTA DÁMSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA DÁMSKÁ SBALITELNÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA

-- 53 53 --


PÉŘOVÉ BUNDY DOWNJACKET

PÁNSKÁ LYŽAŘSKÁMAN PÉŘOVÁ BUNDA SKI DOWNJACKET ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749422 (20)4749422

XS XS--XXL XXL

Specially cut andbunda constructed to isolate in the body’s areas to warmth, the Ski Downjacket allows exceptional Lyžařská péřová má speciální střih down a konstrukci, aby se core peří drželo naensure trupu a poskytovalo potřebný tepelný komfort. Bunda TM movement for skiing.volnost It has apohybu fully waterproof, seam sealed Dermizax EV exterior and the full features expected of a ski EV, má plně lepené švy jacket, a je umožňuje naprostou při lyžování. Vnější tkanina je vybavena membránou Dermizax including a thumb powder náležitosti skirt, pass lyžařské pocket and a removable hood.s otvorem The jacketna is palec, padded with 90% down andkapsy 10% feathers voděodolná. Bundaloop, má všechny bundy včetně návleku protisněhového pásu, na for incredible softness withPéřová an incredibly warm 750 fill guarantee thermal insulation. skipas a odepínací kapuce. výplň s hodnotou fill to power 750 seexceptional skládá z 90% prachového peří a 10% ostatních pírek. Bunda

je proto velmi měkká a teplá.

barevné provedení popis Vodní sloupec 20 000 mm Prodyšnost 20 000g/m2/24 hod Prošívaná konstrukce “baffle”s plně lepenými švy Vodoodpudivý přední zip YKK®AquaGuard® Neodepínací kapuce s reflexním stahovacím páskem Odepínací protisněhový pás Kapsa na skipas

MATERIály Strečová membrána Dermizax®EV Izolace: prachové peří 90/10 fill power 750

Y44

Y43

Y44chilli červená chili pepper

Y43 sytě modrá blue aster -- 54 54 --

Y41

Y41 luxusní černá stretch limo

I64

I64 iris černá black iris


PÁNSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ BUNDA PACKABLE DOWNJACKET MAN ČÍSLO VÝROBKU PART NUMBER

velikosti SIZES

(20)4749414 (20)4749414

XS XS--XXL 4XL

This péřová down jacket broad jak appeal lifestyle usesaktivity. as it is Je incredibly traveling and highly Tato bundacreates je využitelná pro between běžné nošení, tak and pro sport sportovní nesmírněwarm, teplá,compact poskytujefor spolehlivou ochranu protective against inclement weather. It features down hood and is compressible padded 90% down and 10% feathers proti nepříznivému počasí a je kompaktní, což jeavýhoda při cestování. Má péřovouand kapuci a je with dobře stlačitelná. Péřová výplň for incredible softness with anse incredibly warmprachového 750 fill to guarantee exceptional thermal insulation. Weather protection comes from the s hodnotou fill power 750 skládá z 90% peří a 10% ostatních pírek. Bunda je proto velmi měkká a teplá. Vnější DWR treatment applied to thes povrchovou ripstop outer úpravou fabric. DWR. tkanina je z materiálu ripstop

barevné provedení

popis Extrémně lehká a výborně stlačitelná Dá se složit do své boční kapsy Povrchová úprava DWR pro větší voděodolnost Neodepínací kapuce s reflexním stahovacím páskem

MATERIály Vnější tkanina: superlehký mikroripstop 23g/m2 s jemností 10 DEN Izolace: prachové peří 90/10 fill power 750

Y45

chilliY45 červená/ high risk red zářivě červená

Y41

Y41 luxusní černá stretch limo -- 55 55 --

Y67

Y67šedá ocelově gunmetal

Y47

Y47 hnědá pine bark


PÉŘOVÉ BUNDY DOWNJACKET

PÁNSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ PACKABLE DOWNVEST MAN VESTA ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749415 (20)4749415

XS XS--4XL 4XL

Versatile variable weather found in alpinehlavně or urban pursuits, this compressible down vest warm, compact for traveling Tato tepláfor péřová vesta je výborně využitelná při proměnlivém počasí jak v horském, tak isv městském prostředí. Je teplá, and highly protective inclement weather. is comfortable with a soft feel provided byjethe 90% down filling and it can be poskytuje ochranuagainst proti nepříznivému počasíThe a jevest kompaktní, což je výhoda při cestování. Vesta pohodlná a měkká, protože used as aobsahuje second layer more extreme conditions or as an additional layer on milder days. The ripstop outer fabric její výplň 90%inprachového peří.weather Dá se použít jako druhá vrstva v extrémnějších podmínkách nebo jako svrchní vrstvahas a special DWRpočasí. treatmeant resistace to wind, rain or snow. v mírnějším Vnějšífor tkanina je z materiálu ripstop se speciální povrchovou úpravou DWR, která zaručuje odolnost proti větru,

dešti a sněhu.

barevné provedení

popis Extrémně lehká a výborně stlačitelná Dá se složit do své boční kapsy Povrchová úprava DWR pro větší voděodolnost

MATERIály Vnější tkanina: superlehký mikroripstop 23g/m2 s jemností 10 DEN Izolace: prachové peří 90/10 fill power 750

Y45 Y45

high red zářivěrisk červená

-- 56 56 --

Y41 Y41

stretch limo luxusní černá

Y67 Y67

gunmetal ocelově šedá


DÁMSKÁ LYŽAŘSKÁLADY PÉŘOVÁ BUNDA SKI DOWNJACKET ČÍSLO VÝROBKU PART NUMBER

velikosti SIZES

(20)4749429 (20)4749429

XXS XXS- -XLXL

Speciallylyžařská cut and péřová constructed tomá isolate downstřih in the body’s coreaby areas ensure warmth, thea poskytovalo Ski Downjacket Lady allows exceptional Dámská bunda speciální a konstrukci, se to peří drželo na trupu potřebný tepelný movement for skiing. It has a fully waterproof, seam při sealed Dermizax exterior and the full features expected ofEV, a ski má jacket, plně komfort. Bunda umožňuje naprostou volnost pohybu lyžování. VnějšíEV tkanina je vybavena membránou DermizaxTM including thumb loop, powder skirt, pass pocket and a removable jacket is padded with 90% down protisněhového and 10% feathers for lepené švya a je voděodolná. Bunda má všechny náležitosti lyžařské hood. bundyThe včetně návleku s otvorem na palec, incredible softness with an incredibly warmPéřová 750 fillvýplň to guarantee exceptional thermal pásu, kapsy na skipas a odepínací kapuce. s hodnotou fill power 750 seinsulation. skládá z 90% prachového peří a 10% ostatních pírek. Bunda je proto velmi měkká a teplá.

barevné provedení popis Vodní sloupec 20 000 mm Prodyšnost 20 000g/m2/24 hod. Prošívaná konstrukce “baffle” s plně lepenými švy Vodoodpudivý přední zip YKK®AquaGuard® Neodepínací kapuce s reflexním stahovacím páskem Odepínací protisněhový pás Kapsa na skipas

MATERIály Strečová membrána Dermizax®EV Izolace: prachové peří 90/10 fill power 750

Y44

Y49

chili pepper Y44 červená chilli

waterfall Y49 tyrkysová

-- 57 57 --

Y41

stretch Y41 limo luxusní černá

Y47

pine bark Y47 světle hnědá


PÉŘOVÉ BUNDY DOWNJACKET

DÁMSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ BUNDA PACKABLE DOWNJACKET LADY ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4749426 (20)4749426

XXS XXS- -XLXL

This broad appeal lifestyle usesaktivity. as it is Je incredibly traveling and highly Tato down péřovájacket bundacreates je využitelná jak pro between běžné nošení, tak and pro sport sportovní nesmírněwarm, teplá,compact poskytujefor spolehlivou ochranu protective against inclement It features a downpři hood and is compressible and padded with stlačitelná. 90% downPéřová and 10% feathers proti nepříznivému počasí a jeweather. kompaktní, což je výhoda cestování. Má péřovou kapuci a je dobře výplň for incredible withsean incredibly 750 fill to guarantee exceptional thermal Weather protection comes from s hodnotou fillsoftness power 750 skládá z 90%warm prachového peří a 10% ostatních pírek. Bundainsulation. je proto velmi měkká a teplá. Vnější the DWR the ripstop outer fabric. tkanina je treatment z materiáluapplied ripstoptos voděa větruodolnou povrchovou úpravou DWR.

barevné provedení

popis Extrémně lehká a výborně stlačitelná Dá se složit do své boční kapsy Povrchová úprava DWR pro větší voděodolnost Neodepínací kapuce s reflexním stahovacím páskem

MATERIály Vnější tkanina: superlehký mikroripstop 23g/m2 s jemností 10 DEN Izolace: prachové peří 90/10 fill power 750

Y52 Y52

šedo-zelenkavá sprucestone

-- 58 58 --

Y67 Y67

ocelově šedá gun metal

Y48 Y48

tmavě růžová virtual pink


- 60 -


ZÁKLADNÍ VRSTVA 62 62 63 63 64 64

ZIMNÍ PODVLÉKACÍ TRIČKO TRAILKNIT S CHRÁNIČEM ZIMNÍ PODVLÉKACÍ KALHOTY TRAILKNIT PRO-ARMOR TERMOTRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM D-CORE TERMOKALHOTY D-CORE DÁMSKÉ TERMOTRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM D-CORE DÁMSKÉ TERMOKALHOTY D-CORE

-- 61 --


základní vrstva BASE LAYERS

TRAILKNIT BACK PROTECTOR ZIMNÍ WINTER PODVLÉKACÍ TRIČKO SHIRT TRAILKNIT S CHRÁNIČEM PÁTEŘE

TRAILKNIT PRO-ARMOR ZIMNÍ PODVLÉKACÍ KALHOTY PANTS WINTER TRAILKNIT PRO-ARMOR

(20)4910017 ČÍSLO VÝROBKU

XS/S - XL/XXL velikosti

(20)4910018 ČÍSLO VÝROBKU

XS/S - XL/XXL velikosti

(20)4910017

XS/S - XL/XXL

(20)4910018

XS/S - XL/XXL

POPIS

MATERIÁLY

POPIS

MATERIÁLY

Bezešvé provedení

Dryarn®

Bezešvé provedení

Dryarn®

Bakteriostatické, hypoalergenní, s úpravou proti zápachu

OCHRANNÉ VYBAVENÍ

Bakteriostatické, hypoalergenní, s úpravou proti zápachu

OCHRANNÉ VYBAVENÍ

Odolné proti oděru a roztržení, netvoří žmolky Zóny s různou strukturou tkaní: kompresní zóny + části z materiálu micromesh pro lepší prodyšnost

Chránič páteře Flexagon Lite

HOMOLOGACE EN1621.2 úroveň 1

Odolné proti oděru a roztržení, netvoří žmolky

Chrániče kolen Pro Armor

Zóny s různou strukturou tkaní: kompresní zóny + části z materiálu micromesh pro lepší prodyšnost

HOMOLOGACE

Odnímatelný chránič páteře

Součástí jsou dvě trička

Chrániče boků Pro Armor

EN 1621.1

Odnímatelný chránič páteře

barevné verze

barevné verze

Chránič páteře Flexagon Lite x1

Chrániče boků Pro Armor x2

001 černá x2

Chrániče kolen Pro Armor x2 001 černá x2

-- 62 62 --


TERMOTRIČKO S DLOUHÝM RUKávem D-CORE

TERMOKALHOTY D-CORE

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4910013

XS/S - XL/XXL

(20)4910015

XS/S - XL/XXL

POPIS

MATERIÁLY

POPIS

MATERIÁLY

Bezešvé provedení

Dryarn®

Bezešvé provedení

Dryarn®

Bakteriostatické, hypoalergenní, s úpravou proti zápachu Odolné proti oděru a roztržení, netvoří žmolky Zóny s různou strukturou tkaní: kompresní zóny + části z materiálu micromesh pro lepší prodyšnost

barevné verze

Bakteriostatické, hypoalergenní, s úpravou proti zápachu Odolné proti oděru a roztržení, netvoří žmolky Zóny s různou strukturou tkaní: kompresní zóny + části z materiálu micromesh pro lepší prodyšnost

barevné verze

604 604 černá/antracitová black/anthracite

604 604 černá/antracitová black/anthracite -- 63 63 --


základní vrstva BASE LAYERS

DÁMSKÉ TERMOTRIČKO S DLOUHÝM RUKávem D-CORE

DÁMSKÉ TERMOKALHOTY D-CORE

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4910014

XS/S - L

(20)4910016

XS/S - L

POPIS

MATERIÁLY

POPIS

MATERIÁLY

Bezešvé provedení

Dryarn®

Bezešvé provedení

Dryarn®

Bakteriostatické, hypoalergenní, s úpravou proti zápachu

Bakteriostatické, hypoalergenní, s úpravou proti zápachu

Odolné proti oděru a roztržení, netvoří žmolky

Odolné proti oděru a roztržení, netvoří žmolky

Zóny s různou strukturou tkaní: kompresní zóny + části z materiálu micromesh pro lepší prodyšnost

Zóny s různou strukturou tkaní: kompresní zóny + části z materiálu micromesh pro lepší prodyšnost

barevné verze

barevné verze

604 604 black/anthracite černá/antracitová

604 604 black/anthracite černá/antracitová -- 64 64 --


- 66 -


BEZPEČNOST 68 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83

CHRÁNIČ PÁTEŘE FLEXAGON MANIS WINTER ACTION WAVE PRO ACTIVE SHIELD EVO ULTIMATE BAP EVO DĚTSKÝ CHRÁNIČ PÁTEŘE EVO PÁNSKÁ VESTA FLEXAGON DÁMSKÁ VESTA FLEXAGON DĚTSKÁ VESTA FLEXAGON VESTA FLEXAGON LITE SOFT FLEX HYBRID VESTA FLEX LITE GILET MANIS 13 VESTA ACTION PRO BUNDA WC SLALOM DĚTSKÁ BUNDA SLALOM BUNDA MANIS PRO CHRÁNIČ HOLENÍ WC CARBON CHRÁNIČ PAŽÍ WC CARBON CHRÁNIČ ZÁPĚSTÍ HECTOR 13 RUKAVICE D-IMPACT 13 D-DRY CHRÁNIČ KOLEN PRO-ARMOR CHRÁNIČ LOKTŮ PRO-ARMOR CHRÁNIČ KOLEN ACTION EVO CHRÁNIČ LOKTŮ ACTION EVO PODVLÉKACÍ ŠORTKY SOFT PRO SHAPE PODVLÉKACÍ ŠORTKY ACTION EVO DĚTSKÉ PODVLÉKACÍ ŠORTKY EVO

-- 67 67 --


BEZPEČNOST SAFETY

CHRÁNIČ PÁTEŘE FLEXAGON BACKFLEXAGON PROTECTOR ČÍSLO VÝROBKU PART NUMBER

velikosti SIZES

(20)4879958 - PÁNSKÝ (20)4879958 - MAN (20)4879959 - DÁMSKÝ (20)4879959 - LADY (20)4879960 - DĚTSKÝ (20)4879960 - KID

XS XS--3XL 3XL XS XS--XXL XXL JXS JXS- -JXL JXL

Chránič páteře Flexagon díky své inovativní konstrukční technologii nastavuje novou úroveň ochrannéhotechnology. komfortu. Je The extrémně Flexagon redefines the standards of protective comfort with its innovative construction flexibilní, protože přesahující vrstvy pěny s tvarovou pamětí AbsorbAbsorb® se mohoumemory pohybovat nezávisle foam na sobě a kopírují exceptional flexibility is aided by overlapping layersCash of Crash retention that move anatomii lidského of těla. Jeho ergonomický tvar složený z měkkýchof šestibokých zaručuje potřebné pohodlí, maximální volnost independently one another, and follow the anatomy the body.plátů Its ergonomic pattern of hexagon shaped pohybu (6 stran, pohyblivost podél 30°, 60° a 90°) a zároveň účinnou ochranu. soft pads provide comfort andosmaximum freedom of movement (6 sides, mobility on the 30° 90° and 150° axes) along with effective protection.

BAREVNÉ VERZE

POPIS FEATURES

Nastavitelné ramenní popruhy Adjustable shoulder straps Nastavitelný bederní pás Adjustable waistband

MATERIÁLY MATERIALS Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash

Crash Absorb Absorb soft memory foam Jersey Hole highly breathable, Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole run-resistant mesh mesh odolný proti proti zatrhávání

OCHRANA PROTECTION Chránič páteře s technologií Flexagon Flexagon Technology back protector

HOMOLOGACE HOMOLOGATION

061

EN 1621.2 EN 1621.2úroveň lev 2 2

černá/černá black/black

-- 68 --


MANIS WINTER ČÍSLO PART VÝROBKU NUMBER

velikosti SIZES

(20)4879924 - 49- 49 (20)4879924 (20)4879925 - 55- 55 (20)4879925 (20)4879926 - 59- 59 (20)4879926 (20)4879927 - 65- 65 (20)4879927

S -- M S M S -- M S M M -- LL M L -- XL L XL

Nejvyšší úroveň ochrany páteře z pevných plátů. Kompozitní pláty chráničeplates páteřeof Manis 2) se guard pohybují spolu The most advance hard-shell spinal protection. The composite the (úroveň level 2 ochrany Manis back move s tělem a umožňujíelasticity neomezený pohyb ve čtyřech Díky elastickým úponům spojujícím chrániče může with controlled and so offers foursměrech. dimensions of freedom. It can extend pláty by up to 8%se ofjeho his délka lenght; prodloužit o 8 cm a může dosáhnout 25° do oboutwist stran.and Chránič it can flexažlaterally up to an angle ofbočního 25° onohybu eitheražside; it can flexumožňuje forward.snadné otáčení a předklánění.

BAREVNÉ VERZE POPIS Odnímatelný a nastavitelný bederní pás Polstrování pro větší pohodlí FEATURES Removable and fully adjustable

MATERIÁLY waistband

Chránič páteře Manis padding Localized comfort Perforované polypropylenové vnější pláty

PROTECTION Vnitřní jádro z měkké pěny s tvarovou pamětí Manis Crash back Absorb protector

Polypropylene perforated outer plates

OCHRANA

Inner core in Crash Absorb soft Chránič páteře s technologií Flexagon memory foam

HOMOLOGACE HOMOLOGATIONS EN EN1621.2 1621.2úroveň lev 2 2

E02 E02/ /003 003 bílá white

-- 69 69 --

059 059

zářivě červená red-fluo


BEZPEČNOST SAFETY

ACTION WAVE ACTION WAVEPRO PRO

ACTIVE SHIELD ACTIVE SHIELDEVO EVO

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879855 - 01- 01 (20)4879855 (20)4879856 - 02- 02 (20)4879856 (20)4879857 - 03- 03 (20)4879857 (20)4879858 - 04- 04 (20)4879858

S -- M S M S -- M S M M -- LL M L -- XL L XL

(20)4879852 - 01- 01 (20)4879852 (20)4879853 - 02- 02 (20)4879853

S -- XL S XL S -- XL S XL

popis

OCHRANA

popis

OCHRANA

Nastavitelný bederní pás

Chránič páteře Wave

Nastavitelný bederní pás

Chránič páteře Shield Air

Nastavitelné ramenní popruhy

Perforované vnější pláty z polypropylenu

Pohodlná podšívka z materiálu 3D Bubble

Vnitřní jádro s aluminiovou plástvovou strukturou

Kloubové spojení pro snadný pohyb do stran

HOMOLOGACE

Nastavitelné ramenní popruhy Pohodlná podšívka z materiálu Double Jersey Kloubové spojení pro snadný pohyb do stran

Perforované vnější pláty z polypropylenu

HOMOLOGACE EN 1621.2 úroveň 2

EN 1621.2 úroveň 2

barevné verze

barevné verze

003 003 white bílá

003 003 white bílá -- 70 70 --


ULTIMATE BAP BAP EVO EVO

DĚTSKÝ CHRÁNIČ PÁTEŘE EVO KID BACK PROTECTOR EVO

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879861 - 01- 01 (20)4879861 (20)4879862 - 02- 02 (20)4879862 (20)4879863 - 03- 03 (20)4879863

S -- XL S XL S -- XL S XL S -- XL S XL

(20)4879887 - 01- 01 (20)4879887 (20)4879888 - 02- 02 (20)4879888 (20)4879889 - 03- 03 (20)4879889

JS --JXL JS JXL JS --JXL JS JXL JS --JXL JS JXL

popis Nastavitelný bederní pás Nastavitelné ramenní popruhy

OCHRANA

popis

OCHRANA

Chránič páteře BAP

Nastavitelný bederní pás

Perforované vnější pláty z polypropylenu

Nastavitelné ramenní popruhy

Chránič páteře BAP Perforované vnější pláty z polypropylenu

HOMOLOGACE

HOMOLOGACE

EN 1621.2 úroveň 1

EN 1621.2 úroveň 1

barevné verze

barevné verze

003 003 white bílá

002 002

red červená -- 71 71 --


BEZPEČNOST SAFETY

PÁNSKÁ VESTA FLEXAGON FLEXAGON WAISTCOAT MAN

DÁMSKÁ VESTA FLEXAGON FLEXAGON WAISTCOAT LADY

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879955 (20)4879955

XS --3XL XS 3XL

(20)4879956 (20)4879956

XS --XXL XS XXL

popis

OCHRANA

popis

OCHRANA

Nastavitelný a odepínací bederní pás

Chránič páteře s technologií Flexagon

Nastavitelný a odepínací bederní pás

Chránič páteře s technologií Flexagon

Polstrování žeber

materiály Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash Absorb Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh odolný proti zatrhávání

HOMOLOGACE EN 1621.2 úroveň 2

barevné verze

Polstrování žeber

materiály Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash Absorb Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh odolný proti zatrhávání

HOMOLOGACE EN 1621.2 úroveň 2

barevné verze

061 061 černá/černá black/black

Y55 Y55

061 černá/černá black/black

bílávapor s nádechem šedé/ blue/ zářivěrisk červená high red

-- 72 72 --

Y97

bílávapor s nádechem šedé/ blue/ tmavě růžová virtual pink


DĚTSKÁ VESTA FLEXAGONKID FLEXAGON WAISTCOAT

VESTA FLEXAGON LITE FLEXAGON WAISTCOAT LITE

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879957 (20)4879957

JXS - -JXXL JXS JXXL

(20)4879989 (20)4879989

XXS--XXL XXL XS

popis

OCHRANA

materiály

OCHRANA

Nastavitelný a odepínací bederní pás

Chránič páteře s technologií Flexagon

Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash Absorb

Chránič páteře Flexagon Lite

materiály Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash Absorb Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh odolný proti zatrhávání

Polstrování žeber

HOMOLOGACE

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh odolný proti proti zatrhávání

HOMOLOGACE EN 1621.2 úroveň 1

EN 1621.2 úroveň 2

barevné verze

barevné verze

061 061 černá/černá black/black

Y55 Y55

622 622 černá/bílá black/white

bílávapor s nádechem šedé/ blue/ zářivěrisk červená high red

-- 73 73 --


BEZPEČNOST SAFETY

SOFT FLEX SOFT FLEXHYBRID HYBRID

VESTA FLEX LITE WAISTCOAT FLEX LITE

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879948 - PÁNSKÁ (20)4879948 - MAN (20)4879949 - DÁMSKÁ (20)4879949 - LADY

XXS XXS- -5XL 5XL XS XS--XXL XXL

(20)4879943 - PÁNSKÁ (20)4879943 - MAN (20)4879945 - DÁMSKÁ (20)4879945 - LADY (20)4879946 - dětská (20)4879946 - KID

XS XS--5XL 5XL XS XS--XXL XXL JS JS--JXL JXL

popis

OCHRANA

materiály

OCHRANA

Nastavitelný bederní pás

Chránič páteře s technologií Flex

Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash Absorb

Chránič páteře s technologií Flex

Páteřní pláty s technologií Hybrid

materiály

Polstrování žeber

Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash Absorb

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh odolný proti proti zatrhávání

HOMOLOGACE

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh odolný proti proti zatrhávání

HOMOLOGACE EN 1621.2 úroveň 1

EN 1621.2 úroveň 2

barevné verze

barevné verze

001 001 black černá

001 001

black černá

-- 74 74 --


GILET MANIS GILET MANIS 13

VESTA ACTION PRO ACTION VEST PRO

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879915 (20)4879915

XS --XXL XS XXL

(20)4879860 (20)4879860

XS --XXL XS XXL

popis

OCHRANA

popis

Polstrování pro větší pohodlí

Chránič páteře Manis

Nastavitelný bederní pás

materiály Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh odolný proti proti zatrhávání

Perforované vnější pláty z polypropylenu

Pohodlná podšívka z materiálu 3D Bubble

Vnitřní jádro z měkké paměťové pěny Crash Absorb

Polstrovaný límec

HOMOLOGACE EN 1621.2 úroveň 2

barevné verze

061 631 061 // 631 black/ černá/ černá black

OCHRANA

S91 628 S91 628 lemon-chrome/ black/ citrónově žlutá/ černá/fluorescenč. černá červená black red-fluo

Elastické protiskluzové silikonové pásky

Chránič páteře Wave Perforované vnější pláty z polypropylenu Aluminiové vnitřní jádro s plástvovou strukturou

materiály

Polstrování hrudníku a žeber z materiálu Crash Absorb

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh odolný proti proti zatrhávání

HOMOLOGACE

barevné verze

EN 1621.2 úroveň 1

654 654

601 601 bílá/černá white/black

white/ bílá/fluorescenč. červená red-fluo -- 75 75 --


BEZPEČNOST SAFETY

BUNDA WC SLALOM WC SLALOM JACKET

DĚTSKÁ BUNDA SLALOM JACKETSLALOM KID

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879944 (20)4879944

XS --XL XS XL

(20)4879974 (20)4879974

JS - JL- JXL JXS

OCHRANA

OCHRANA

Polstrování ramen z materiálu Crash Absorb

Polstrování ramen z materiálu Crash Absorb

Na celých pažích polstrování z matetriálu Crash Absorb

Na celých pažích polstrování z matetriálu Crash Absorb

Ohebný chránič loktů

barevné verze

barevné verze

001 001

622 622 black/white černá/bílá

black černá -- 76 76 --


BUNDA MANIS PRO ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879933

XS - XXL

popis

OCHRANA

Odepínací a plně nastavitelný bederní pás

Chránič páteře Manis

Polstrování určitých zón pro větší pohodlí

Perforované polypropylenové vnější pláty

Odnímatelný chránič páteře

Vnitřní jádro z perforovaného materiálu Crash Absorb

materiály

Polypropylenové pláty na loktech a předloktích

Elastický materiál mesh

Polypropylenové pláty na ramenech Polypropylenový plát na hrudníku

HOMOLOGACE EN 1621.2 úroveň 2 EN 1621.1

barevné verze

139 / 601 černá/bílá

- 77 -


BEZPEČNOST SAFETY

CHRÁNIČ PAŽÍARM WC GUARD CARBON WC CARBON

CHRÁNIČ HOLENÍ CARBON WC CARBON SHINWC GUARD

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879937 (20)4879937

M M -- XL XL

(20)4879930 (20)4879930

M M -- XL XL

popis

OCHRANA

popis

OCHRANA

Nastavení pomocí pásků na suchý zip

Karbonové pláty

Nastavení pomocí pásků na suchý zip

Karbonové pláty

Pohodlné polstrování z měkké pěny

Pohodlné polstrování z měkké pěny

materiály

materiály

Karbonové vlákno

Karbonové vlákno

barevné verze

barevné verze

999 999

999 999 neutro neutrální

neutro neutrální -- 78 78 --


CHRÁNIČ ZÁPĚSTÍ HECTOR HECTOR WRISTGUARD 13 13

RUKAVICE D-IMPACT D-IMPACT 13 D-DRY 13 D-DRY

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4879919 (20)4879919

S S -LL

(20)4815916 (20)4815916

XS --XXL XS XXL

popis Nastavení pomocí pásků na suchý zip

OCHRANA

popis

materiály

Ochrana zápěstí: systém HectorTM

Špičky ukazováčku a palce s úpravou pro dotykové displeje

Membrána D-Dry®

Prsty polstrované měkkou pěnou

Strečová tkanina Dlaň z PU kůže Izolace PrimaLoft®

ochrana Ochrana zápěstí: systém HectorTM

barevné verze

barevné verze

B84 B84

B84 B84 black/carbon černá/karbonová

black/carbon černá/karbonová -- 79 79 --


BEZPEČNOST SAFETY

CHRÁNIČ KOLEN PRO ARMOUR PRO ARMOR KNEE GUARD

CHRÁNIČ LOKTŮ PROGUARD ARMOR PRO ARMOR ELBOW

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879972 (20)4879972

S S - XL XL

(20)4879973 (20)4879973

S S - XL XL

materiály

OCHRANA

materiály

OCHRANA

Měkká paměťová pěna Crash Absorb

Boční polstrování z materiálu Crash Absorb

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh odolný proti proti zatrhávání

Ochrana loktů: Pro Armor

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh odolný proti proti zatrhávání

Ochrana kolen: Pro Armor

homologace

homologace

EN 1621.1

EN 1621.1

barevné verze

barevné verze

622 622 black/white černá/bílá

622 622 black/white černá/bílá -- 80 80 --


CHRÁNIČKNEE KOLEN ACTION EVO ACTION GUARD EVO

CHRÁNIČELBOW LOKTŮ GUARD ACTIONEVO EVO ACTION

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879881 (20)4879881

jednaSIZE velikost ONE

(20)4879882 (20)4879882

jednaSIZE velikost ONE

popis

OCHRANA

popis

OCHRANA

Nastavení pomocí pásků na suchý zip

Ochrana kolen a holení: polypropylenové pláty

Nastavení pomocí pásků na suchý zip

Ochrana loktů a předloktí: polypropylenové pláty

homologace

homologace

EN 1621.1

EN 1621.1

barevné verze

barevné verze

622 622 black/white černá/bílá

622 622 black/white černá/bílá -- 81 --


BEZPEČNOST SAFETY

PODVLÉKACÍ ŠORTKY SOFT PRO SHAPE SOFT PRO SHAPE

PODVLÉKACÍ ŠORTKY ACTION SHORT EVOACTION EVO

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879901 (20)4879901 (20)4879929 - dámské (20)4879929 - LADY

XS XS--XXL XXL XS XS--LL

(20)4879880 (20)4879880

XS --XXL XS XXL

popis

OCHRANA

popis

OCHRANA

Elastické protiskluzové silikonové pásky

Polstrování boků z materiálu Pro Shape

Elastické protiskluzové silikonové pásky

Ochrana boků: měkké polstrování

Měkké polstrování kostrče

materiály Měkká paměťová pěna Crash Absorb

materiály Elastický materiál mesh

Ochrana kostrče: polypropylenový plát Ochrana stehen: polypropylenové pláty

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh odolný proti proti zatrhávání

barevné verze

barevné verze

001 001

622 622 black /white černá/bílá

black černá -- 82 --


DĚTSKÉ KRÁTKÉ PODVLÉKACÍ KALHOTY EVO ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879886

JS - JL

popis

OCHRANA

Elastické protiskluzové silikonové pásky

Měkké polstrování na bocích, stehnech a kostrči

materiály Elastický materiál mesh

003 bílá

- 83 -


- 84 -


HELMY 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91

GT CARBON WC FLEX V-VISION 2 V-SHAPE D-VISION D-SHAPE PITCH B-ROCKS B-ROCKS JR SNOW TEAM JR EVO D- RIDE JR

-- 85 85 --


helmy HELMETS

GT CARBON WC

FLEX

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4840245

XS (54) S (56) M (58) L (60)

(20)4840257

XS (53 - 54) S (55 - 56) M (57 - 58) L (59 - 60) XL (61 - 62)

Helma GT Carbon WC s nízkou hmotností poskytuje lyžařům stejnou úroveň ochrany jako mají vrcholoví lyžaři na závodech Světového poháru. Tato helma je schválena Mezinárodní lyžařskou federaci FIS a  poskytuje nejvyšší možnou úroveň ochrany díky vnitřnímu skeletu z  materiálu EPS s  dvojnásobnou hustotou a  vnějšímu skeletu z karbonového vlákna. Zapínání na mikrometrickou přezku zaručuje přesné a bezpečné upevnění helmy.

Díky helmě Flex nastavuje Dainese nové standardy ochrany hlavy. Výzkum firmy Dainese v oblasti měkkých ochranných prostředků přispěl k vytvořeni helmy se speciální konstrukcí a pevností, která má flexibilní vnější skelet. Díky tomu se tato helma optimálně přizpůsobí každému tvaru hlavy. Výsledkem je nejpohodlnější helma pro zimní sporty na trhu, která skvěle sedí, je skvěle odvětraná a  poskytuje vysokou úroveň ochrany. Vnější skelet je pokrytý vodoodpudivou textilii, díky níž je helma ještě pružnější, vysoce prodyšná a také velmi dobře vypadá. Helma Flex se přizpůsobí lyžaři, a ne naopak.

PARAMETRY

PARAMETRY

HOMOLOGACE

Revoluční pružný skelet, který se výborně přizpůsobí tvaru hlavy

CE EN 1077 typ B

Vnitřní výstelka s konstrukcí “Rabbit” Pod bradou upínací pásek s mikrometrickou přezkou

HOMOLOGACE CE EN 1077 typ A ASTM F-2040

Vepředu gumové těsnění pro lyžařské brýle

FIS RH 2013

Extrémně tenký profil skeletu

ASTM F-2040

Prodyšná textilie, která odvádí ven horký vzduch

OCHRANA Vnější skelet: karbonové vlákno Vnitřní skelet: materiál EPS s dvojnásobnou hustotou

BAREVNÉ VERZE

BAREVNÉ VERZE

W33 W33 carbon/red-logo karbonová/ červené logo

Y03 Y03 námořnická modrá/ nautical-blue/ tmavě modrá dark-blu -- 86 --

Y04 Y04 jasně red-fire/ červená/ red-bordeaux bordó

604 604 černá/ black/ antracitová anthracite


V-VISION 2

V-SHAPE

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4840297

XS/S (54 - 56) M/XL (57 - 61)

(20)4840298

XS/S (54 - 56) M/XL (57 - 61)

PARAMETRY

ochrana

PARAMETRY

ochrana

Odnímatelná a pratelná výstelka

Vnější skelet: ABS

Odnímatelná a pratelná výstelka

Vnější skelet: ABS

Odnímatelné kožené kryty uší

Vnitřní skelet: polystyren

Odnímatelné kožené kryty uší

Vnitřní skelet: polystyren

Navíc štít v oranžové barvě Pod štítem v obličejové části pěnové těsnění

HOMOLOGACE

Přesné nastavení velikosti pomocí otočného kolečka

CE EN 174 (štít)

Přesné nastavení velikosti pomocí otočného kolečka

BAREVNÉ VERZE

001 001 black černá

HOMOLOGACE CE EN 1077 typ B

CE EN 1077 typ B

BAREVNÉ VERZE

011 011 anthracite antracitová

003 003 white bílá

001 001 black černá -- 87 87 --

011 011 anthracite antracitová

003 003 white bílá


helmy HELMETS

D-VISION

D-SHAPE

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4840299

S (56 - 57) M (58 - 59) L (60 - 61)

(20)4840300

S (56 - 57) M (58 - 59) L (60 - 61)

PARAMETRY Přesné upravení velikosti pomocí otočného kolečka

OCHRANA Vnější skelet: ABS Vnitřní skelet: polystyren

PARAMETRY Přesné upravení velikosti pomocí otočného kolečka

OCHRANA Vnější skelet: ABS Vnitřní skelet: polystyren

HOMOLOGACE

HOMOLOGACE

CE EN 1077 typ B

CE EN 1077 typ B

CE EN 174 (štít)

CE EN 174 (štít)

BAREVNÉ VERZE

BAREVNÉ VERZE

001 001 black černá

011 011 black/ antracitová anthracite

001 001 black černá -- 88 --

011 011 black/ antracitová anthracite


PITCH PITCH

B-ROCKS B-ROCKS

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4840301 (20)4840301

XS (48 XS (48- 51) - 51) S (52 S (52- -56) 56) L (57 L (57- -61) 61)

(20)4840235 (20)4840235

S/M - 59) S/M(56 (56 - 59) L/XL - 61) L/XL(60 (60 - 61)

OCHRANA

HOMOLOGACE

PARAMETRY

OCHRANA

Vnější skelet: ABS

CE EN 1077 typ B

Odnímatelná a pratelná výstelka

CE EN 174 (štít)

Měkké kryty uší

Skelet vyrobený technologií co-moulding (injekční vstřikování)

Přesné upravení velikosti pomocí otočného kolečka

HOMOLOGACE

Vnitřní skelet: polystyren

BAREVNÉ VERZE

008 008 blue modrá

CE EN 1077 typ B

BAREVNÉ VERZE

002 002 red červená

007 007 yellow žlutá

I39 139 white/ bílá/ black černá

001 001 black černá -- 89 89 --

S51 S51 sky-blue/ tmavě modrá/ eden-green zelená

U00 U00 light-red/ světle červená/ eden-green zelená

604 S04

black/ černá/ anthracite antracitová


helmy HELMETS

B-ROCKS JR

SNOW TEAM JR EVO

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4840236

JXXS/JS (48 - 52) JM/JL (52 - 56)

(20)4840280

JXS (50) JS (52) JM (54) JL (56)

PARAMETRY

OCHRANA

OCHRANA

Odnímatelná a pratelná výstelka

Skelet vyrobený technologií co-moulding (injekční vstřikování)

Vnější skelet: ABS

Měkké kryty uší Přesné upravení velikosti pomocí otočného kolečka

E09 E09

CE EN 1077 typ B

HOMOLOGACE CE EN 1077 typ B

BAREVNÉ VERZE

černá black

Vnitřní skelet: polystyren

HOMOLOGACE

BAREVNÉ VERZE

F40 F40 černá blue

G12 G12 červená red

P03 P03 tmavě růžová fucsia

W89 W97 W89 W97 deep-lavender sytá levandulová vibrant-yellow jasně žlutá -- 90 90 --

X00 X00

bright-aqua modrá aqua

001 001

black černá

002 002 red červená


D- RIDE JR ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4840212

jedna velikost (48 - 56)

PARAMETRY

OCHRANA

Měkké kryty uší

Skelet vyrobený technologií co-moulding (injekční vstřikování)

Přesné upravení velikosti pomocí otočného kolečka

HOMOLOGACE CE EN 1077 typ B

BAREVNÉ VERZE

001 černá

002 červená

006 zelená

019 světle modrá

032 tmavě růžová - 91 -


- 92 -


brýle 94 95 96 97 97

SPECTRUM SPECTRUM S NÁHRADNÍM SKLEM FREQUENCY VISION AIR OPTI JR

-- 93 93 --


brýle GOGGLES

SPECTRUM SPECTRUM ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

VELIKOSTI SIZES

(20)4999863 (20)4999863

UNIVERZÁLNÍ ONE SIZE

POPIS FEATURES

BAREVNÉ VERZE

Bez obruby Frameless design Uvnitř hypoalergenní mikrofleece Hypollergenic micro-fleece lining Pružné dvojité sklo lexan s úpravou proti Flexible dual lexan lens anti-fog treated zamlžování 100% UVochrana protection 100% UV Armored V horní částiventing větrací otvory Large fit Velký model

DOPLŇKY ACCESSORIES 4999867 náhradní SKLO SPECTRUM 4999867 SPECTRUM REPL. LENS IONIZOVANÉ IONIZED U90 U90kouřová-zlatá smoke-gold U91 U91zelená-ionizovaná green-ion U92 U92žlutá-modrá yellow-blue 4999870 NÁHRADNÍ SKLOREPL. LENS 4999870 SPECTRUM SPECTRUM ZÁKLADNÍ BASE

U81

černá/ black/ tmavá kouřová dark-smoke

U89 kouřová U89tmavá dark-smoke

-- 94 94 --


SPECTRUM SW/EXTRA NÁHRADNÍM SKLEM SPECTRUM LENS ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

velikosti SIZES

(20)4999864 (20)4999864

UNIVERZÁLNÍ ONE SIZE

popis

BAREVNÉ VERZE

Bez obruby Uvnitř hypoalergenní mikrofleece FEATURES Pružné dvojité sklo lexan s úpravou proti Frameless design zamlžování Hypollergenic micro-fleece lining 100% UV ochrana Flexible dual lexan lens anti-fog treated V horní části větrací otvory 100% UV protection Velký model Armored venting Large fit Obsahuje navíc čočku U92 ve žluto-modré Includes bonus lens U92 yellow/blue barvě

doplňky ACCESSORIES 4999867 NÁHRADNÍ SKLOREPL. SPECTRUM 4999867 SPECTRUM LENS IONIZOVANÉ IONIZED U90 U90kouřová-zlatá smoke-gold U91 U91zelená-ionizovaná green-ion U92 U92žlutá-modrá yellow-blue 4999870 NÁHRADNÍ skloREPL. SPECTRUM 4999870 SPECTRUM LENS ZÁKLADNÍ BASE

U75

U75 black-logo/ černá-logo/kouřová dark-smoke

U89 kouřová U89tmavá dark-smoke

-- 95 95 --


brýle GOGGLES

FREQUENCY FREQUENCY ČÍSLO NUMBER VÝROBKU PART

VELIKOSTI SIZES

(20)4999865 (20)4999865

UNIVERZÁLNÍ ONE SIZE

FEATURES popis

BAREVNÉ VERZE

doplňky ACCESSORIES

COLOR VERSIONS

Dual foam with hypoallergenic V obličejové části dvojitá pěna micro fleece lining a hypoalergenní mikrofleece Thermal formed lens with super Tepelně tvarované sklo extrémně odolné anti-fog proti zamlžování 100% UV protection 100% UV ochrana Large fit Velký model

4999868 NÁHRADNÍ SKLO FREQUENCY 4999868 FREQUENCY REPL. LENS IONIZOVANé IONIZED U91 U91zelená-ionizovaná green-ion U92 U92žlutá-modrá yellow-blue U93 U93ionizovaná ionized U94 modrá U94ocelově blue-steel U95 U95růžová-ionizovaná pink-ion U96 U96zlatá-ionizovaná gold-ion U98 U98červená-ionizovaná red-ion 4999871 NÁHRADNÍ SKLO REPL. SPECTRUM 4999871 FREQUENCY LENS ZÁKLADNÍ BASE C16 růžová C16 rose U97 čirá U97 clear 135 jantarově amber žlutá

U76 černá/ black/ ocelově modrá blue-steel -- 96 96 --

U77 černá/červená/ black/red/ červená-ioniz. red-ion

U78 zelená/ green-scratch/ zelená-ioniz. green-ion


VISION AIR

OPTI JR JR

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

(20)4999837 (20)4999837

UNIVERZÁLNÍ ONE SIZE

(20)4999866 (20)4999866

UNIVERZÁLNÍ ONE SIZE

FEATURES popis

Optics byKarl Carl Zeiss Vision Optika od Zeiss Vision Venting on upper and lower side Větrací otvory na horní i dolní straně Dual foam with Hypoallergenic V obličejové části dvojitá pěna micro-fleece a hypoalergennílining mikrofleece Translucent frame finish Obruba s průhledným povrchem Strap outrigger Na pásku flexibilní spona Medium fit Střední velikost

J53 bílá/ white/ metalická růžová ml pink

ACCESSORIES

FEATURES

4999840 VISION 2013 REPL. LENS BASE

Polyurethane frame

doplňky C16 ml pink

4999840 NÁHRADNÍ SKLO VISION 2013 002 ml red ZÁKLADNÍ 006 ml green C16 115 metalická ml fumo růžová 002 metalická červená 006 metalická zelená 115 metalická kouřová

613 bílá/ white/ metalická zelená ml green

ACCESSORIES doplňky 4999869 OPTI JR REPL. LENS IONIZED 4999869 NÁHRADNÍ SKLO OPTI JR IONIZOVANÉ U94 blue-steel

Single popisface foam Anti-fog lens Obruby z polyuretanu 100% UV protection V obličejové části jednoduchá pěna Youth fit Sklo s úpravou proti zamlžování 100% UV ochrana Juniorský model

636 černá/ black/ metalická zelená ml green

U79 červená/ red/ kouřová smoke -- 97 97 --

U94 ocelově modrá 4999872 OPTI JR REPL. LENS BASE 4999872 NÁHRADNÍ SKLO OPTI JR ZÁKLADNÍ E82 yellow E82 U99žlutá smoke U99 kouřová

U80 zelená/černá/ green/black/ ocelově modrá blue-steel


PŘEHLED KOLEKCE COLLECTION OVERVIEW

BUNDY

AWA M1 (20)4749412 Y67

AWA M1 (20)4749412 Y41

AWA M1 SHELL (20)4749449 Y67

AWA M1 SHELL (20)4749449 Y41

AWA M2 (20)4749411 Y51

AWA M2 (20)4749411 Y41

AWA M3 (20)4749413 Y67

AWA M3 (20)4749413 Y41

AWA L1 (20)4749424 Y52

AWA L1 (20)4749424 Y67

AWA L1 SHELL (20)4749450 Y52

AWA L1 SHELL (20)4749450 Y67

AWA L2 (20)4749423 Y41

AWA L2 (20)4749423 Y51

AWA L3 (20)4749425 Y67

AWA L3 (20)4749425 Y41

HP1 M1 (20)4749416 Y68

HP1 M1 (20)4749416 Y69

HP1 M2 (20)4749417 Y60

HP1 M2 (20)4749417 Y69

HP1 M2 (20)4749417 Y70

HP1 M3 (20)4749418 Y57

HP1 M3 (20)4749418 Y71

HP1 M3 (20)4749418 Y72

HP1 M3 (20)4749418 Y73

HP2 M1 (20)4749419 Y54

HP2 M1 (20)4749419 Z06

HP2 M1 (20)4749419 Y56

HP2 M2 (20)4749420 Y57

HP2 M2 (20)4749420 Y69

HP2 M2 (20)4749420 Y71

HP2 M2 (20)4749420 Y60

HP2 M3 (20)4749421 Y45

HP2 M3 (20)4749421 I64

HP2 M3 (20)4749421 Y41

HP2 M3 (20)4749421 Y43

HP2 M3 (20)4749421 Y47

HP2 M4 (20)4749448 Y57

HP2 M4 (20)4749448 Y70

HP2 M4 (20)4749448 Y64

HP2 M4 (20)4749448 Y71

HP2 L1 (20)4749427 Y56

HP2 L1 (20)4749427 Y57

HP2 L1 (20)4749427 Y61

HP2 L2 (20)4749428 Y62

HP2 L2 (20)4749428 Y63

HP2 L2 (20)4749428 Y59

HP2 L2 (20)4749428 Z07

HP2 L3 (20)4749433 Y63

HP2 L3 (20)4749433 Y58

HP2 L3 (20)4749433 Y64

HP2 L3 (20)4749433 Y65

HP2 L3 (20)4749433 Y66

HP2 L3 (20)4749433 Z08

-- 98 98 --


PÁNSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749422 Y44

PÁNSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749422 Y43

PÁNSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749422 Y41

PÁNSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749422 I64

PÁNská SBALITELNÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749414 Y45

PÁNská SBALITELNÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749414 Y41

PÁNská SBALITELNÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749414 Y67

PÁNská SBALITELNÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749414 Y47

PÁNská SBALITELNÁ PÉŘOVÁ VESTA (20)4749415 Y45

PÁNská SBALITELNÁ PÉŘOVÁ VESTA (20)4749415 Y41

PÁNská SBALITELNÁ PÉŘOVÁ VESTA (20)4749415 Y67

DÁMSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749429 Y44

DÁMSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749429 Y49

DÁMSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749429 Y41

DÁMSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749429 Y47

DÁMSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749426 Y52

DÁMSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749426 Y67

DÁMSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ BUNDA (20)4749426 Y48

AWA P M1 (20)4769360 Y41

AWA P M1 (20)4769360 Y67

AWA P M1 (20)4769360 Y51

AWA P M1 (20)4769360 Y52

AWA P L1 (20)4769362 Y41

AWA P L1 (20)4769362 Y67

AWA P L1 (20)4769362 Y51

AWA P L1 (20)4769362 Y52

HP1 P M1 (20)4769355 Y44

HP1 P M1 (20)4769355 Y41

HP1 P M1 (20)4769355 I64

HP1 P M1 (20)4769355 Y74

HP2 P M1 (20)4769357 Y45

HP2 P M1 (20)4769357 Y43

HP2 P M1 (20)4769357 Y41

HP2 P M1 (20)4769357 I64

HP2 P M1 (20)4769357 Y74

HP2 P L1 (20)4769358 Y47

HP2 P L1 (20)4769358 Y41

HP2 P L1 (20)4769358 I64

HP2 P L1 (20)4769358 Y49

HP2 P L1 (20)4769358 Y46

KALHOTY AVIOR (20)4769335 631

DÁMSKÉ KALHOTY 2° SKIN (20)4769332 001

KALHOTY

DÁMSKÉ KALHOTY 2° SKIN (20)4769332 003

-- 99 99 --


PŘEHLED KOLEKCE COLLECTION OVERVIEW

STŘEDNÍ A ZÁKLADNÍ VRSTVA

AWA – PÁNSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ (20)4890960 Y60

AWA – PÁNSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ (20)4890960 Y69

AWA – PÁNSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ (20)4890960 Y64

AWA – DÁMSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ (20)4890961 Y58

AWA – DÁMSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ (20)4890961 Y64

HP1 – DÁMSKÁ MIKINA NA ZIP (20)4890962 Y58

HP1 – DÁMSKÁ MIKINA NA ZIP (20)4890962 Y62

HP1 – DÁMSKÁ MIKINA NA ZIP (20)4890962 Y64

HP2 – PÁNSKÁ MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM (20)4890958 Y56

HP2 – PÁNSKÁ MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM (20)4890958 Y86

HP2 – PÁNSKÁ MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM (20)4890958 Y69

HP2 – DÁMSKÁ MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM (20)4890959 Y58

HP2 – DÁMSKÁ MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM (20)4890959 Y64

HP2 – DÁMSKÁ MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM (20)4890959 Y90

HP1 – PÁNSKÁ MIKINA NA ZIP (20)4890965 Y60

HP1 – PÁNSKÁ MIKINA NA ZIP (20)4890965 Y69

HP1 – PÁNSKÁ MIKINA NA ZIP (20)4890965 Y64

HP2 – PÁNSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ (20)4890955 Y56

HP2 – PÁNSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ (20)4890955 Y54

HP2 – PÁNSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ (20)4890955 Y69

HP2 – DÁMSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ

HP2 – DÁMSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ

HP2 – DÁMSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ

(20)4890956 Y85

(20)4890956 Y84

(20)4890956 Y66

ZIMNÍ PODVLÉKACÍ KALHOTY TRAILKNIT PRO-ARMOR (20)4910018 001

TERMOTRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM D-CORE (20)4910013 604

TERMOKALHOTY D-CORE (20)4910015 604

DÁM. TERMOTRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM D-CORE (20)4910014 604

DÁMSKÉ TERMOKALHOTY D-CORE (20)4910016 604

AWA DÁMSKÉ (20)4815943 Y64

HP1 (20)4815941 Y82

HP1 (20)4815941 Y64

HP1 (20)4815941 Y83

HP2 (20)4815939 Y82

ZIMNÍ PODVLÉKACÍ TRIČKO TRAILKNIT S CHRÁNIČEM PÁTEŘE (20)4910017 001

RUKAVICE

AWA (20)4815942 Y64

HP2

HP2

HP2

HP2 DÁMSKÉ

HP2 DÁMSKÉ

HP2 DÁMSKÉ

(20)4815939 Y64

(20)4815939 Y83

(20)4815939 Y60

(20)4815940 Y84

(20)4815940 Y64

(20)4815940 Y83

HP2 DÁMSKÉ

D-IMPACT 13 D-DRY

(20)4815940 Y56

(20)4815916 B84

-- 100 100 --


HELMY

GT CARBON WC (20)4840245 W33

FLEX (20)4840257 Y03

FLEX (20)4840257 Y04

FLEX (20)4840257 604

V-VISION (20)4840297 001

V-VISION (20)4840297 011

V-VISION (20)4840297 003

V-SHAPE (20)4840298 001

V-SHAPE (20)4840298 011

V-SHAPE (20)4840298 003

D-VISION (20)4840299 001

D-VISION (20)4840299 604

D-SHAPE (20)4840300 001

D-SHAPE (20)4840300 604

PITCH (20)4840301 008

PITCH (20)4840301 002

PITCH (20)4840301 007

PITCH (20)4840301 001

B-ROCKS (20)4840235 I39

B-ROCKS (20)4840235 S51

B-ROCKS (20)4840235 U00

B-ROCKS (20)4840235 604

B-ROCKS JR (20)4840236 E09

B-ROCKS JR (20)4840236 F40

B-ROCKS JR (20)4840236 G12

B-ROCKS JR (20)4840236 P03

SNOW TEAM JR EVO (20)4840280 W89

SNOW TEAM JR EVO (20)4840280 W97

SNOW TEAM JR EVO (20)4840280 X00

SNOW TEAM JR EVO (20)4840280 001

SNOW TEAM JR EVO (20)4840280 002

D-RIDE JR (20)4840212 001

D-RIDE JR (20)4840212 002

D-RIDE JR (20)4840212 006

D-RIDE JR (20)4840212 019

D-RIDE JR (20)4840212 032

SPECTRUM (20)4999863 U81

SPECTRUM S NÁHRADNÍM SKLEM (20)4999864 U75

FREQUENCY (20)4999865 U76

FREQUENCY (20)4999865 U77

FREQUENCY (20)4999865 U78

VISION AIR (20)4999837 J53

VISION AIR (20)4999837 613

VISION AIR (20)4999837 636

OPTI JR (20)4999866 U79

OPTI JR (20)4999866 U80

BRÝLE

-- 101 101 --


PŘEHLED KOLEKCE COLLECTION OVERVIEW

DOPLŇKY

PÁNSKÁ ČEPICE HP2 (20)4990000 Y43

PÁNSKÁ ČEPICE HP2 (20)4990000 Y41

PÁNSKÁ ČEPICE HP2 (20)4990000 Y45

DÁMSKÁ ČEPICE HP2 (20)4990001 Y47

DÁMSKÁ ČEPICE HP2 (20)4990001 Y49

DÁMSKÁ ČEPICE HP2 (20)4990001 Y46

ACTION WAVE PRO

ACTION SHIELD EVO

ULTIMATE BAP EVO

VESTA FLEXAGON DÁMSKÁ

VESTA FLEXAGON DĚTSKÁ

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

CHRÁNIČ PÁTEŘE FLEXAGON

MANIS WINTER

MANIS WINTER

DĚTSKÝ CHRÁNIČ PÁTEŘE EVO

VESTA FLEXAGON PÁNSKÁ

VESTA FLEXAGON PÁNSKÁ

VESTA FLEXAGON DĚTSKÁ

VESTA FLEXAGON LITE

SOFT FLEX HYBRID

VESTA FLEX LITE

GILET MANIS 13

GILET MANIS 13

GILET MANIS 13

GILET MANIS 13

VESTA ACTION PRO

BUNDA WC SLALOM

DĚTSKÁ BUNDA SLALOM

BUNDA MANIS PRO

CHRÁNIČ PAŽÍ WC CARBON

CHRÁNIČ HOLENÍ WC CARBON

CHRÁNIČ ZÁPĚSTÍ HECTOR 13

CHRÁNIČ KOLEN PRO ARMOR

CHRÁNIČ LOKTŮ PRO ARMOR

CHRÁNIČ KOLEN ACTION EVO

CHRÁNIČ KOLEN ACTION EVO

SOFT PRO SHAPE

ŠORTKY ACTION EVO

DĚTSKÉ ŠORTKY EVO

VESTA FLEXAGON DÁMSKÁ

-- 102 102 --


technologie TECHNOLOGIES

DERMIZAXTM NX

DERMIZAXTM EV

Dermizax™NX má oproti tradičním membránám dvojnásobnou schopnost odvádět vlhkost (30 000 g/m2/24 hod, 2 vrstvy). Kromě toho se Dermizax™NX vyznačuje stejně vysokou voděodolností jako Dermizax™ (minimálně 20 000 mm), protože využívá pohybu molekul na rozdíl od většiny ostatních membrán s mikropóry. Tato membrána zaručuje efektivní termoregulaci s vynikajícími samoregulačními vlastnostmi prodyšnosti a odvádění vlhkosti.

Dermizax™ EV je voděodolná, větruvzdorná a prodyšná membrána, která využívá pohybu molekul na rozdíl od většiny ostatních membrán s  mikropóry. To přináší řadu výhod a  oděvy s membránou Dermizax™ jsou na trhu naprostou špičkou díky své vysoké funkčnosti, odolnosti a dlouhé životnosti. Membrána Dermizax™ je extrémně pružná. Má schopnost se natáhnout až o více než 200%. V praxi to znamená, že se membrána dá roztáhnout až na dvojnásobek své délky ve čtyřech směrech. Díky tomu jsou oděvy s membránou Dermizax™ velmi pohodlné a umožňují lepší pohyblivost a zároveň mají nižší náchylnost k poškození membrány při extrémních aktivitách.

D-DRY® PLUS

TRAILKNIT

D-Dry® Plus je patentovaná mikroporézní laminovaná struktura, která vytváří voděodolnou a prodyšnou tkaninu. Mikropóry jsou tisícinásobně menší než kapky vody, ale větší než molekuly vodní páry, takže umožňují odpaření tělesné vlhkosti zevnitř oděvu ven. D-Dry® Plus byla speciálně vyvinuta pro novou třívrstvou strukturu, jejíž součástí je ultralehká řídká tkanina, která je laminovaná na spodní část voděodolné/prodyšné vrstvy. To vytváří sendvičovou strukturu sestávající z  lehké řídké tkaniny, membrány a  vnější tkaniny. Tato nová konstrukce materiálu je lehčí, odolnější a  snadněji se skládá do malého objemu. D-Dry® Plus efektivně kombinuje ochranu proti sněhu a dešti na vnější straně oděvu (vodní sloupec 30 000 mm) se schopností odvádět během sportovních aktivit pot zevnitř oděvu ven (30 000 g/m2/24 hod.).

TRAILKNIT je konstrukce tkaniny prováděná elektronickými pletacími stroji spojujícími smyčky příze na jehlicích. Tato pletená konstrukce se liší od tradičních tkanin tím, že je pružnější a její výroba je snadnější. Způsob pletení TRAILKNIT byl vyvinut pro oděvy, které mají být pružné a přesně kopírovat pohyby lyžařů. Oblečení s touto konstrukcí lépe sedí, protože pletená struktura umožňuje lepší přizpůsobení se tělu. Díky této technologii je možné dosáhnout většího zaoblení bez použití švů a stehů – podobně jako u paty ponožky. Pletení umožňuje velmi složitou konstrukci tkaniny: příze ve tkanině TRAILKNIT může tvořit nejrůznější bezešvě provedené vzory, které mohou vytvářet speciálně konstruované funkční zóny v klíčových partiích.

-- 104 104 --


IZOLACE PRIMALOFT®

IZOLACE PRIMALOFT® SILVER BOOST

Tato vnitřní výplň je složena z velmi kvalitního mikrovlákna. Vyznačuje se skvělými tepelněizolačními vlastnostmi, je měkká a  minimálně absorbuje vodu. Izolace PrimaLoft® Gold má nejlepší možnou funkčnost ze všech syntetických izolačních materiálů. Izolace PrimaLoft® Silver: velmi kvalitní izolační vrstva se špičkovými tepelnými vlastnostmi, která skvěle odolává nepřízni počasí.

Izolace PrimaLoft® Silver Boost je směsí termoizolačních materiálů PrimaLoft® Silver Down Blend a PrimaLoft® Silver, která obsahuje 80% ultra jemných vláken PrimaLoft® a 20% voděodolného peří. Oděvy s touto izolací jsou velmi teplé, mají nízkou hmotnost a poskytují vysokou ochranu ve vlhkém počasí. Oblečení je luxusně měkké a zároveň tenké, takže zachovává elegantní siluetu. Poměr teplota-tloušťka je bezkonkurenční a tento materiál umožňuje naprostou volnost pohybu a  poskytuje více tepla při  menším objemu. Patentovaná úprava PrimaLoft® zaručuje vysokou ochranu před nepřízní počasí v  různých podmínkách. Funkčnost tohoto materiálu je efektivnější díky kombinaci syntetické izolace PrimaLoft® a prachového peří.

IZOLACE D-THERMO

IZOLACE Z PRACHOVÉHO PEŘÍ

Tepelně izolační materiál ze syntetického mikrovlákna vyvinutý společností Dainese. Má dobrý poměr tepelného komfortu vůči hmotnosti a je poměrně dobře stlačitelný.

Prachové peří funguje jako izolace tím, že zachycuje vzduch. Čím více vzduchu peří zachytí, tím větší je jeho tepelná kapacita. Podle této kapacity se určují izolační vlastnosti peří. Objem, který zaujímá určité množství prachového peří, se označuje jako Fill Power (FP). Peří s hodnotou FP 750 má vynikající vlastnosti a je jedním z nejlepších, které je v současnosti na trhu. Kvalita prachového peří se také vyjadřuje poměrem prachového peří vůči drobným pírkům. Náplň o hmotnosti 100 g ve směsi „90/10“ obsahuje 90 gramů prachového peří a 10 g ostatních pírek.

-- 105 105 --


technologie

SCHOELLER® PCMTM

PONTETORTO TECNOSTRETCH

Textilie s technologií Schoeller®-PCMTM obsahují obrovský počet mikrokapslí naplněných speciálními materiály se schopností fázové změny označované jako PCM (Phase Change Materials). Tyto mikrokapsle reagují na změny teploty změnou svého skupenství z pevného na kapalné a naopak. Pokud se teplota těla nebo jeho okolí zvýší, mikrokapsle uchovají přebytečné teplo. Když teplota klesne, teplo nahromaděné v  mikrokapslích se opět uvolní. Materiál s  technologií Schoeller®-PCMTM aktivně vyrovnává teploty, které jsou příliš vysoké nebo příliš nízké, a tím zajistí optimální tepelný komfort.

Řada Tecnostretch od firmy Pontetorto nastavuje nový standard pro tkaniny s technickým vnějším povrchem, velkou pružností a vysokou tepelnou izolací. Jde o úplet s hladkou svrchní vrstvou, která je odolná proti oděru, spodní fleecovou vrstvou, která udržuje teplo, a  elastomerickým vláknem mezi těmito dvěma vrstvami. Toto složení přispívá k maximálnímu pohodlí při nošení. Výroba takového úpletového materiálu vyžaduje nejmodernější textilní stroje a vysokou úroveň specializace. Výhodou vnitřní mřížkovité struktury této tkaniny je nižší hmotnost, skvělá prodyšnost a možnost složit oděvy z tohoto materiálu do velmi malého objemu.

POLARTEC® POWER DRY®

POLARTEC® THERMAL PRO®

Tkaniny Polartec® Power Dry® jsou určeny k tomu, aby udržely vaši kůži v suchu, když se potíte. Všechny tkaniny z  této řady obsahují patentovanou dvousložkovou pletenou konstrukci, která používá na každé straně tkaniny rozdílné druhy vlákna. To vytváří dva různé povrchy: jeden má speciální úpravu pro odvádění vlhkosti pryč od těla a druhý pro rychlé schnutí.

Materiály Polartec® Thermal Pro® jsou vizuálně nejrůznorodější a technicky nejvyspělejší z řady termoizolačních tkanin Polartec®. Nabízejí se v různých povrchových texturách a vzorech, které často přispívají k vyšší funkčnosti materiálu. Látky Polartec® Thermal Pro® jsou skvělým řešením pro téměř každého koncového uživatele. Tyto nové druhy tkanin dosahují nejlepšího poměru hmotnosti a tepelné izolace ze všech materiálů, které Polartec® dosud nabízel. Některé varianty mají vzhled tradiční vlny se všemi funkčními vlastnostmi fleecu. Polartec® Thermal Pro® je naše nejrozmanitější řada tkanin.

-- 106 106 --


CHRÁNIČ PÁTEŘE FLEXAGON

CHRÁNIČ PÁTEŘE S TECHNOLOGIÍ FLEX

Chránič páteře Flexagon díky své inovativní konstrukční technologii nastavuje novou úroveň ochranného komfortu. Je extrémně flexibilní, protože přesahující vrstvy pěny s tvarovou pamětí Cash Absorb® se mohou pohybovat nezávisle na sobě a kopírují anatomii lidského těla. Jeho ergonomický tvar složený z  měkkých šestibokých plátů zaručuje potřebné pohodlí, maximální volnost pohybu (6 stran, pohyblivost podél osy 30°, 60° a 90°) a zároveň účinnou ochranu.

Technologie Flex je speciální konstrukce používaná u většiny měkkých chráničů páteře Dainese. Zádový panel je tvořen dvěma překrývajícími se vrstvami, které se mohou snadno a nezávisle na sobě hýbat, což zaručuje, že se chránič skvěle přizpůsobí anatomii zad. Každá vrstva je rozdělena na různě velké díly, takže se chránič přizpůsobí pohybům zad v každé pozici při jízdě na lyžích nebo snowboardu.

CHRÁNIČ PÁTEŘE MANIS

CHRÁNIČ PÁTEŘE WAVE

Kompozitní pláty chrániče Manis se pohybují spolu s tělem a  umožňují pohyb ve čtyřech směrech. Díky elastickým úponům, které spojují pláty chrániče, se jeho délka může prodloužit až o 8 cm a může dosáhnout bočního ohybu až 25° do obou stran; také umožňuje snadné otáčení i  předklánění. Speciální podšívka s  polstrováním má sendvičovou konstrukci ze tří různých materiálů, z nichž každý má určitou funkci: odlehčený polyethylen (ePE) poskytuje rozměrovou stabilitu, Cash Absorb tlumí nárazy a  tepelně tvarovaný odlehčený polyuretan (ePU) přispívá k pohodlnému nošení. Celá struktura chrániče je perforovaná, což umožňuje maximální tepelnou výměnu.

Nejznámější a nejvíce používaný chránič páteře. Kompozitní konstrukce s anatomicky tvarovanou základnou a povrchovými kloubově napojenými díly. Díky své struktuře tento chránič pohlcuje energii při nárazu tím, že síly vzniklé při nárazech se rozloží na celý chránič. Aluminiové jádro s plástvovou strukturou poskytuje maximální tlumení nárazů v poměru k jeho váze (30 gramů), tloušťce a  ceně. Navíc četné volné a  prodyšné plochy pod chráničem efektivně odvádějí pot a tělesné teplo.

-- 107 107 --


technologie TECHNOLOGIES

SOFT FLEX HYBRID

CHRÁNIČ PÁTEŘE SHIELD AIR

Chránič Soft Flex Hybrid kombinuje technologii pevných plátů s pohodlím měkkého chrániče. Špičková flexibilita pěny s  retenční pamětí Crash Absorb®, která se skvěle přizpůsobí tvaru a pohybu těla, je zkombinovaná s pevnými páteřovými pláty z tepelně formovaného polystyrenu, který tlumí nárazy. To přispívá k vyšší ochraně nejzranitelnějších partií.

Shield Air se skládá z kloubově napojených vnějších plátů s mikroplástvovou perforovanou strukturou. Zádový panel je po celé ploše odvětraný a má v sobě integrovaný lavinový čip RECCO® Rescue System.

CHRÁNIČ PÁTEŘE BAP

POLYPROPYLENOVÉ PEVNÉ PLÁTY

Tvar a systém tohoto chrániče je inspirovaný schránkami korýšů a  krunýřem pásovce. Má kompozitní strukturu, která zahrnuje anatomicky tvarovaný měkký základ a  řadu kloubově napojených plátů, z nichž každý má velikost přesně přizpůsobenou pro optimální přenos energie při nárazu. Pláty také obsahují vsadky z polyuretanové pěny tlumící nárazy.

Pevné pláty chráničů se vyrábějí ze syntetického polymeru, který se vyznačuje vysokou odolností proti odírání a nárazům. Kompozitní pláty na ramenech, loktech a kolenech mají speciální konstrukci a odpovídají normě EN 1621.1/97. Pevný vnější skelet tlumí nárazy a rozkládá energii při nárazu na celou plochu chrániče díky patentované mřížkové struktuře, která také přispívá k menší tloušťce a nižší hmotnosti chrániče.

-- 108 108 --


PRO ARMOR

CRASH ABSORB

PRO ARMOR nastavuje nejvyšší úroveň prodyšnosti, ergonomie a ochrany. Jeho podstatou je funkční vzor inspirovaný fraktálovým principem, což je přírodní způsob vytváření komplikovaných struktur. Ten je nyní novým designovým programem firmy Dainese pro ochranné vybavení. Poskytuje špičkovou kombinaci pohyblivosti a vysoké úrovně ochrany. Design s nízkým profilem umožňuje neomezený pohyb a  celodenní komfort a  zároveň splňuje Evropskou normu pro chrániče proti nárazu EN 1621.1.

Speciální materiál (vodoodpudivá elasticko-viskózní nitrilová guma) s tvarovou pamětí a skvělou schopností tlumit nárazy, který se výborně přizpůsobuje tvaru těla.

-- 109 109 --


SIZE CHART TABULKA VELIKOSTÍ

TEXTIL PÁNSKÝ EU US hrudník (cm) pas (cm) boky (cm) výška (cm) vnitřní délka nohavic (cm) délka rukávu (cm)

XS 42 32 81-87 69-75 83-89 163-167,5 76-78 56-57

S 45 34/36 87-93 75-81 89-95 167,5-172 78-80 57-58,5

M 48 38 93-99 81-87 95-101 172-176 80-82 58,5-60

L 51 40/42 99-105 87-93 101-107 176-180 82-84 60-61

XL 54 44 105-111 93-99 107-113 180-184 84-85 61-62

2XL 57 46/48 111-117 99-105 113-119 184-188 85-86 62-62,5

3XL 60 50 117-123 105-111 119-125 188-189 86-87 62,5-63

XXS 6 72-76 76-80 56-60 82-86 157-160 73-75 51-52

XS 8 76-80 80-84 60-64 86-90 160-163 75-76 52-54

S 10 80-84 84-88 64-68 90-94 163-166 76-78 54-55

M 12 84-88 88-92 68-72 94-98 166-169 78-79 55-57

L 14 88-92 92-96 72-76 98-102 169-172 79-80 57-58

XL 16 92-96 96-100 76-80 102-106 172-175 80-81 58-59

110 61-63 56-58 62-65 40-41 37-39

122 63-64 58-64 65-74 41-53 39-45

134 64-73 64-68 74-80 53-61 45-49

146 73-77 68-72 80-86 61-67 49-53

158 77-80 72-74 86-89 67-71 53-55

164 80-83 74-77 89-92 71-74 55-57

3 1/2

4 1/4

5 1/2

6 -6 1/2

6 1/2 - 7

S

M

L

XS XL

S

7 XS M

7 1/2 - 8 S L

50

52

jr XS

jr S

54 XS jr M

56 S jr L

58 M

59-60 L

61-62 XL

S 27 29

M 28 31

L 29 32

XL 31 34

S 47 33

M 52 36

L 54 39

XL 59 42

XS

S

M

L

XL

37-42 40-45 43-48 46-51 40-45 41-46 40-45 37-42 43-47 35-39 43-47 35-39 40-45 43-48 46-51 37-42 38-44 44-51 41-47 42 - 49 42 - 49 38 - 46

37-42 40-45 43-48 46-51 40-45 41-46 40-45 37-42 43-47 39-43 43-47 39-43 40-45 43-48 46-51 37-42 38-44 44-51 41-47 42 - 49 42 - 49 38 - 46

37-42 40-45 43-48 46-51 43-48 46-51 43-48 40-45 43-47 39-43 43-47 39-43 40-45 43-48 46-51 37-42 41-46 44-51 41-47 42 - 49 42 - 49 42 - 49

37-42 40-45 43-48 46-51 43-48 46-51 43-48 40-45 43-47 39-43 43-47 39-43 40-45 43-48 46-51 37-42 41-46 44-51 41-47 42 - 49 42 - 49 42 - 49

37-42 40-45 43-48 46-51 46-61 46-51 46-51 43-48 47-51 43-47 47-51 43-47 40-45 43-48 46-51 37-42 44-49 44-51 44-51 42 - 49 42 - 49 42 - 49

JS

JM

JL

JXL

31-35 31-35 31 - 33 33 - 37 38 - 42

35-39 35-39 31 - 33 33 - 37 38 - 42

35-39 35-39 31 - 33 33 - 37 38 - 42

39-43 39-43 31 - 33 33 - 37 38 - 42

TEXTIL DÁMSKÝ US hrudník (cm) prsa (cm) pas (cm) boky (cm) výška (cm) vnitřní délka nohavic (cm) délka rukávu (cm)

TEXTIL DĚTI výška (cm) hrudník (cm) pas (cm) boky (cm) vnitřní délka nohavic (cm) délka rukávu (cm)

RUKAVICE obvod dlaně (v palcích) MUŽI ŽENY DĚTI

8 1/2 M

HELMETS head circ. (cm) ADULT KID

ELBOW PROTECTORS forearm girth (cm) bicept girth (cm)

KNEE PROTECTORS thigh girth 10 cm above knee joint calf girth

BACK PROTECTORS waist to shoulder (cm) MANIS WINTER 49 MANIS WINTER 55 MANIS WINTER 59 MANIS WINTER 65 GILET MANIS 13 MANIS JACKET PRO SOFT FLEX HYBRID MAN SOFT FLEX HYBRID LADY FLEXAGON BACK PROTECTOR MAN FLEXAGON BACK PROTECTOR LADY FLEXAGON WAISTCOAT MAN FLEXAGON WAISTCOAT LADY ACTION WAVE 01 PRO ACTION WAVE 02 PRO ACTION WAVE 03 PRO ACTION WAVE 04 PRO ACTION VEST PRO ACTIVE SHIELD 01 EVO ACTIVE SHIELD 02 EVO ULTIMATE BAP 01 EVO ULTIMATE BAP 02 EVO ULTIMATE BAP 03 EVO waist to shoulder (cm) FLEXAGON BACK PROTECTOR KID FLEXAGON WAISTCOAT KID KID BACK PROTECTOR 01 EVO KID BACK PROTECTOR 02 EVO KID BACK PROTECTOR 03 EVO

- 110 - 110 -

HEAD CIRCUM. (cm) FLEX GT CARBON WC

48

49

50

51

52

53

XS

54 XS

55

S

56 S

57

M

58 M

59

L

60 L

61

XL

62

9 L

9 1/2 XL

10 XXL


chest (cm) breast (cm) waist (cm) hip (cm) height (cm) inseam (cm) sleeve (cm)

72-76 76-80 56-60 82-86 157-160 73-75 51-52

76-80 80-84 60-64 86-90 160-163 75-76 52-54

80-84 84-88 64-68 90-94 163-166 76-78 54-55

84-88 88-92 68-72 94-98 166-169 78-79 55-57

88-92 92-96 72-76 98-102 169-172 79-80 57-58

92-96 96-100 76-80 102-106 172-175 80-81 58-59

110 61-63 56-58 62-65 40-41 37-39

122 63-64 58-64 65-74 41-53 39-45

134 64-73 64-68 74-80 53-61 45-49

146 73-77 68-72 80-86 61-67 49-53

158 77-80 72-74 86-89 67-71 53-55

164 80-83 74-77 89-92 71-74 55-57

3 1/2

4 1/4

5 1/2

6 -6 1/2

6 1/2 - 7

S

M

L

XS XL

S

7 XS M

7 1/2 - 8 S L

50

52

jr XS

jr S

54 XS jr M

56 S jr L

58 M

59-60 L

61-62 XL

S 27 29

M 28 31

L 29 32

XL 31 34

S 47 33

M 52 36

L 54 39

XL 59 42

XS

S

M

L

XL

37-42 40-45 43-48 46-51 40-45 41-46 40-45 37-42 43-47 35-39 43-47 35-39 40-45 43-48 46-51 37-42 38-44 44-51 41-47 42-49 42-49 38-46

37-42 40-45 43-48 46-51 40-45 41-46 40-45 37-42 43-47 39-43 43-47 39-43 40-45 43-48 46-51 37-42 38-44 44-51 41-47 42-49 42-49 38-46

37-42 40-45 43-48 46-51 43-48 46-51 43-48 40-45 43-47 39-43 43-47 39-43 40-45 43-48 46-51 37-42 41-46 44-51 41-47 42-49 42-49 42-49

37-42 40-45 43-48 46-51 43-48 46-51 43-48 40-45 43-47 39-43 43-47 39-43 40-45 43-48 46-51 37-42 41-46 44-51 41-47 42-49 42-49 42-49

37-42 40-45 43-48 46-51 46-61 46-51 46-51 43-48 47-51 43-47 47-51 43-47 40-45 43-48 46-51 37-42 44-49 44-51 44-51 42-49 42-49 42-49

JS

JM

JL

JXL

31-35 31-35 31-33 33-37 38-42

35-39 35-39 31-33 33-37 38-42

35-39 35-39 31-33 33-37 38-42

39-43 39-43 31-33 33-37 38-42

TEXTILE KID height (cm) chest (cm) waist (cm) hip (cm) inseam (cm) sleeve (cm)

GLOVES palm circ. (in) MAN WOMAN KID

8 1/2 M

HELMY obvod hlavy (cm) DOSPĚLÍ DĚTI

CHRÁNIČE LOKTŮ obvod předloktí (cm) obvod bicepsu (cm)

CHRÁNIČE KOLEN obvod stehna 10 cm nad kolenem obvod lýtka

CHRÁNIČE PÁTEŘE délka od pasu k ramenům (cm) MANIS WINTER 49 MANIS WINTER 55 MANIS WINTER 59 MANIS WINTER 65 GILET MANIS 13 BUNDA MANIS PRO SOFT FLEX HYBRID PÁNSKÝ SOFT FLEX HYBRID DÁMSKÝ PÁN. CHRÁNIČ PÁTEŘE FLEXAGON DÁM. CHRÁNIČ PÁTEŘE FLEXAGON PÁNSKÁ VESTA FLEXAGON DÁMSKÁ VESTA FLEXAGON ACTION WAVE 01 PRO ACTION WAVE 02 PRO ACTION WAVE 03 PRO ACTION WAVE 04 PRO VESTA ACTION PRO ACTIVE SHIELD 01 EVO ACTIVE SHIELD 02 EVO ULTIMATE BAP 01 EVO ULTIMATE BAP 02 EVO ULTIMATE BAP 03 EVO délka od pasu k ramenům (cm) DĚTSKÝ CHRÁNIČ PÁTEŘE FLEXAGON DĚTSKÁ VESTA FLEXAGON DĚTSKÝ CHRÁNIČ PÁTEŘE 01 EVO DĚTSKÝ CHRÁNIČ PÁTEŘE 02 EVO DĚTSKÝ CHRÁNIČ PÁTEŘE 03 EVO

OBVOD HLAVY (cm) FLEX GT CARBON WC D-SHAPE/D-VISION V-SHAPE/V-VISION PITCH B-ROCKS B-ROCKS JR D-RIDE JR SNOW TEAM JR

48

49

50

51

52

53

XS

54

55

S

XS

56

57

M

58

S XS - S S-M

JXS

JM - JL JXXS - JS JS

JM

JL

- 111 - 111 -

60

61

L M M - XL L

S

JXXS - JS

L

M S

XS

59

L

L - XL

XL

62

9 L

9 1/2 XL

10 XXL


- 112 -


- 113 -


#dainese #dainesewinter #dainesebike

Dainese S.p.a. Via dell’Artigianato, 35 36060 Molvena (VI), Itálie Branding, marketing & prodej: Via dell’Economia, 91 36100 - Vicenza (VI), Itálie Tel. (+39) 0444/224100 Fax (+39) 0444/964881 www.dainese.com info@dainese.com Společnost se systémem řízení kvality podle normy UNI EN ISO 9001:2000. Copyright© 2017 Dainese S.p.a. Molvena (VI) Itálie Reprodukce zakázána. Všechna práva vyhrazena. Některé zobrazené produkty se mohou lišit od originálů. Dainese si vyhrazuje právo provádět změny jakýchkoli produktů v tomto katalogu.

- 114 -

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Katalog Dainese 2017-18  

Katalog Dainese 2017-18  

Profile for inasport