Page 1

sJeZDOVÉ lyžOVÁnÍ KOleKce 14/15

www.alpina-katalog.cz

31


VnitřnÍ sÍlA

01 KOmpAtiBilnÍ s VyhřÍVAcÍm systÉmem Do našich lyžařských bot nejvyšší řady se dá nainstalovat vyhřívací systém, což znamená maximální tepelný komfort a pohodlí pro vaše nohy. Speciální konstrukce zadní části boty umožňuje snadné umístění bateriového zdroje připojeného ke speciální vložce umístěné ve vnitřní botě.

01

02 nAstAVitelnÝ spOiler Speciální plastová součástka v zadní části boty umožňuje upravení výšky/objemu manžety.

03

02

nAstAVenÍ fleXe BOty Pružnost předního náklonu lze snadno nastavit podle schopností lyžaře a sněhových podmínek. Regulace flexe boty má dvě polohy – menší flexe (hard flex) pro dynamičtější lyžaře a tvrdý sníh, a větší flexe (soft flex) pro méně razantní styl a měkčí sníh.

10 03

04 cAntinG – nAstAVenÍ nÁKlOnu sKeletu nejlepší lyžaři vyžadují dokonalý postoj. Dotažení postranní části boty umožňuje naklonění skeletu boty tak, aby to vyhovovalo individuálním potřebám a aby každý lyžař mohl natrénovat dokonalou techniku.

04

05 KOnstruKce „lite frAme“ nová lehká konstrukce skeletu „lite FRAme“ poskytuje naprosté pohodlí, zaručuje lepší torzní stabilitu a dokonalé držení nohy v oblasti nártu a paty. lehká a pohodlná konstrukce tam, kde ji chcete mít a silná tam, kde je to třeba k dosažení optimálních výkonů.

06 VlOžKA tlumÍcÍ nÁrAZy Vložka pro tlumení nárazů umožňuje lyžaři bezpečnější, pohodlnější a lépe ovládané dopady.

05 06

07

hlinÍKOVÉ miKrOpřeZKy tyto přezky jsou funkční, lehké, pevné a snadno se s nimi manipuluje. Jejich provedení usnadňuje zapínání a odepínání bot a zároveň poskytují pevnou oporu nohy při jakémkoliv nastavení, aniž by nohu jakkoli omezovaly. nastavitelné přezky vyrobené z mimořádně pevného hliníku jsou lehké a zároveň odolné.

32

DOtAženÍ pOmOcÍ rÁČnOVÉ přeZKy Ráčnová přezka poskytuje všem modelům Ruby možnost velmi přesného nastavení horní části boty a její dokonalé přizpůsobení noze. manipulace s ráčnovou přezkou je snadná a rychlá.

přeZKA JuniOr nový typ přezky používaný na juniorských botách je vyroben z polykarbonátu. tato přezka je velmi pevná, lehká a ergonomicky tvarovaná tak, aby na botě dobře seděla a aby její zapínání a odepínání bylo velmi snadné.

www.alpina-katalog.cz


08

07 pOlyuretAnOVÉ pODlOžKy ŠpiČKy A pAty Podložení špičky a paty je vyrobeno z pevného a odolného polyuretanu.

08 VnitřnÍ BOtA 4Dry nová vnitřní bota z materiálu 4DRy zaručuje výbornou prodyšnost, účinné odvádění vlhkosti a odvětrání. zároveň je voděodolná. Díky těmto vlastnostem boty zůstanou naprosto suché a zajistí nohám příjemný pocit tepla.

13

09 DOtAženÍ pOmOcÍ přeZeK manžeta boty se dá snadno a účinně přizpůsobit tvaru nohy pomocí přezek, které je možné prodloužit nebo zkrátit až o 20 mm.

09

10 přeZKA efs ergonomická přezka eFS (ergonomic Flip System) byla navržena a vyrobena tak, aby její zapínání a odepínání bylo jednoduché. Je lehká, pevná, snadno se s ní manipuluje a dá se upravit pomocí mikronastavení.

11

11

systÉm snADnÉhO OBOuVÁnÍ Speciální provedení nártové části boty v kombinaci s inovativním systémem „easy entry“ (snadné obouvání) umožňuje lyžaři rychlé a snadné obouvání i zouvání bot.

12

12 ZAmeZenÍ prOniKÁnÍ VlhKOsti Speciální provedení překryvu plastových částí na přední straně boty poskytuje dodatečnou ochranu proti pronikání vody dovnitř boty.

13 AnAtOmicKy tVArOVAnÁ VlOžKA Speciálně anatomicky tvarovaná vložka se skládá ze tří různých materiálů a zaručuje dokonalé pohodlí a rovnoměrné rozložení sil.

5

VnitřnÍ BOtA 4Dry nová vnitřní bota z materiálu 4DRy zaručuje prodyšnost, odvětrání, odvádění vlhkosti a navíc je voděodolná. Díky všem těmto vlastnostem zůstanou boty naprosto suché a nohy se v nich udržují v příjemném teple. Prodyšná perforovaná svrchní vrstva umožňuje odpařování přebytečné vlhkosti, zatímco inovativní membrána zabraňuje pronikání vody zvnějšku dovnitř boty. Speciální vbudované kanálky a vložka z velmi prodyšného materiálu mesh, pěnového materiálu a plsti usnadňuje odvod vlhkosti zevnitř boty ven.

www.alpina-katalog.cz

AllmOuntAin muži

VnitřnÍ BOty JuniOr Vnitřní boty Junior byly speciálně vyrobeny tak, aby si děti mohly bezstarostně užívat radovánek na sněhu. Firma Alpina vyvinula měkkou vnitřní botu s optimální tepelnou izolací, takže boty nejen skvěle sedí, ale poskytují také ideální tepelný komfort.

33


1. 2. 3. 4.

PRoDyŠnoSt VoDěoDolnoSt oDVoD VlHkoSti oDVětRání

VžDy V suchu, VžDy V teple A připrAVeni Ke sKVĚlÝm VÝKOnŮm lyžařské boty, které fungují jako samostatný organismus – dýchají, odolávají vodě, odvádějí tělesné teplo a nohám zajišťují o 20 % větší sucho. Přinesou vám pocit tepla a pohodlí při jízdě zasněženou krajinou. 34

www.alpina-katalog.cz


AllmOuntAin muži BuĎte ODVÁžnÍ. JeZDĚte, JAK se VÁm lÍBÍ. teCHniCkÉ PARAmetRy

n o v in k a

VelikoSti

tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

komPAtiBilní S VyHŘíVACím SyStÉmem

nAStAVitelný SPoileR

3A504

X thOr 12 250, 255 ... 315 100 Pokročilý kouřová/bílá/zelená PU PU 120 (měkká 100) Systém odvětrání 4DRy thinsulate lehká konstrukce skeletu „lite frame“ Vnitřní bota 4DRy má plastovou manžetu materiál 4DRy, systém snadného obouvání kompatibilní s vyhřívacím systémem Anatomicky tvarovaná odvětrávací vložka Polstrování thermo unifit (12) nastavení flexe a náklonu skeletu (canting) nastavitelný spoiler Aluminiové přezky eFS s mikronastavením nastavitelné úchyty přezek Stahovací pásek na suchý zip 40 mm

www.alpina-katalog.cz

nAStAVení FleXe

n o v in k a

VelikoSti

tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

CAnting

konStRUkCe „lite FRAme“

3A524

X thOr 11 250, 255 ... 315 100 Pokročilý červená/bílá PU PP 110 (měkká 90) Systém odvětrání 4DRy thinsulate lehká konstrukce skeletu „lite frame“ Vnitřní bota 4DRy má plastovou manžetu materiál 4DRy, systém snadného obouvání kompatibilní s vyhřívacím systémem Anatomicky tvarovaná odvětrávací vložka Polstrování thermo unifit (12) nastavení flexe a náklonu skeletu (canting) nastavitelný spoiler Aluminiové přezky eFS s mikronastavením nastavitelné úchyty přezek Stahovací pásek na suchý zip 40 mm

VnitŘní BotA 4DRy

n o v in k a

VelikoSti

tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

AllmOuntAin muži

nAStAVení PomoCí PŘezek

SyStÉm SnADnÉHo oBoUVání

3A534

X thOr 9 250, 255 ... 315 102 Pokročilý Antracitová/červená PP PP 90 (měkká 70) Systém odvětrání 4DRy thinsulate lehká konstrukce skeletu „lite frame“ Vnitřní bota 4DRy má plastovou manžetu materiál 4DRy Systém snadného obouvání kompatibilní s vyhřívacím systémem Anatomicky tvarovaná odvětrávací vložka Polstrování thermo unifit (12) nastavení flexe a náklonu skeletu (canting) Spoiler pro nastavení výšky Aluminiové přezky eFS s mikronastavením nastavitelné úchyty přezek Stahovací pásek na suchý zip 40 mm

35


AllmOuntAin muži BuĎte ODVÁžnÍ. JeZDĚte, JAK se VÁm lÍBÍ. teCHniCkÉ PARAmetRy

konStRUkCe „lite FRAme“

nAStAVení PomoCí PŘezek

SyStÉm SnADnÉHo oBoUVání

VoDěoDolnoSt

AnAtomiCky tVARoVAná VloŽkA

tePelná izolACe

n o v in k a

VelikoSti

tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy

Fit ConCePt nAStAVení

36

AllmOuntAin muži

VyměnitelnÉ PoDloŽky ŠPičky A PAty

PŘezkA eFS

3A544, 3A545*

X5

250, 255 ... 315 104 Rekreační černá/modrá, černá/červená* PP PP 60 Sport fit Systém snadného obouvání Vnitřní bota má plastovou manžetu lehká konstrukce skeletu „lite frame“ ergonomicky tvarovaný skelet Anatomicky tvarovaná vložka Aluminiové přezky eFS s mikronastavením nastavitelné úchyty přezek Stahovací pásek na suchý zip 35 mm

www.alpina-katalog.cz


> AllmOuntAin muži > AllmoUntAin Ženy > JUnioR SPoRt > JUnioR ComFoRt > zADní náStUP > PRo PŮJčoVny

3A671

X5 ActiOn VelikoSti tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy

Fit ConCePt nAStAVení

250, 255 ... 315 104 Rekreační černá/modrá PP PP 60 Sport fit Systém snadného obouvání Vnitřní bota má plastovou manžetu Vložka pro tlumení nárazů ergonomicky tvarovaný skelet Anatomicky tvarovaná vložka Aluminiové přezky s mikronastavením nastavitelné úchyty přezek Stahovací pásek na suchý zip 35 mm

www.alpina-katalog.cz

n o v in k a

VelikoSti

tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

3A554

X4

220, 250 ... 315 104 Rekreační černá/červená PP PP 50 Sport fit Systém snadného obouvání Vnitřní bota má plastovou manžetu ergonomicky tvarovaný skelet Anatomicky tvarovaná vložka Aluminiové přezky eFS s mikronastavením Přezky Power lock Stahovací pásek na suchý zip 35 mm

n o v in k a

VelikoSti

tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

AllmOuntAin muži

3A564

X3

220, 250 … 315 104 Rekreační černá/červená PP PP 50 Sport fit Systém snadného obouvání Vnitřní bota má plastovou manžetu ergonomicky tvarovaný skelet Anatomicky tvarovaná vložka Přezky Power lock Ráčnová přezka Wide fit Stahovací pásek na suchý zip 35 mm

37


DÁmsKÉ lyžÁKy ruBy pOhODlÍ mÁme pOD KOntrOlOu když jsme vyvíjeli řadu dámských allmountain lyžařských bot, soustředili jsme se na specifické rysy ženského těla a lyžařský styl žen. Proto jsme navrhli boty našlapané moderními technologiemi určené speciálně pro ženy. zaručují naprosté pohodlí a stálý pocit tepla a sucha při každém oblouku.

38

www.alpina-katalog.cz


AllmOuntAin ženy DÁmy nA prVnÍm mÍstĚ teCHniCkÉ PARAmetRy

komPAtiBilní S VyHŘíVACím SyStÉmem

nAStAVení FleXe

CAnting

3B641

tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

220, 255 ... 275 100 Pokročilý Ženy černá/antracitová PU PP 100 (měkká 80) Systém odvětrání 4DRy thinsulate lehká konstrukce skeletu „lite frame“ Vnitřní bota 4DRy má plastovou manžetu materiál 4DRy Systém snadného obouvání kompatibilní s vyhřívacím systémem Speciální dámský tvar boty Anatomicky tvarovaná odvětrávací vložka Polstrování thermo unifit nastavení flexe a náklonu skeletu (canting) nastavitelný spoiler Aluminiové přezky eFS s mikronastavením nastavitelné úchyty přezek

www.alpina-katalog.cz

VnitŘní BotA 4DRy

VoDěoDolnoSt

3B651

eVe 10 VelikoSti

konStRUkCe „lite FRAme“

3B661, 3B662*

eVe 8 VelikoSti tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

AnAtomiCky tVARoVAná VloŽkA

eVe 5

220, 225 ... 275 102 Pokročilý Ženy Bílá PP PP 80 (měkká 60) Systém odvětrání 4DRy thinsulate lehká konstrukce skeletu „lite frame“ Vnitřní bota 4DRy má plastovou manžetu materiál 4DRy, systém snadného obouvání kompatibilní s vyhřívacím systémem Speciální dámský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Polstrování thermo unifit nastavení flexe a náklonu skeletu (canting) nastavitelný spoiler Aluminiové přezky eFS s mikronastavením nastavitelné úchyty přezek

VelikoSti tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

AllmOuntAin ženy

220, 225 ... 275 104 Rekreační Ženy černá, bílá* PP PP 50 Sport fit lehká konstrukce skeletu „lite frame“ Vnitřní bota s plastovou manžetou ergonomický tvar skeletu Systém snadného obouvání Speciální dámský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Polstrování thermo unifit Aluminiové přezky eFS s mikronastavením nastavitelné úchyty přezek

39


AllmOuntAin ženy DÁmy nA prVnÍm mÍstĚ teCHniCkÉ PARAmetRy

DotAŽení PomoCí RáčnoVÉ PŘezky

PlAStoVá VloŽkA PRo UPRAVení VelikoSti

nAStAVení oBJemU mAnŽety

VyměnitelnÉ PoDloŽky ŠPičky A PAty

VnitŘní BotA 4DRy

UPRAVení oBJemU VnitŘní Boty

n o v in k a

VelikoSti

tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

40

AllmOuntAin ženy

3B781

ruBy 6 102 220, 225 ... 275 Pokročilý Ženy Vínově červená/černá Průhledný PU PP 60 Systém odvětrání 4DRy zateplení thinsulate Dotažení pomocí ráčnové přezky Vnitřní bota má plastovou manžetu možnost upravení objemu vnitřní boty nastavení objemu manžety Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Anatomicky tvarovaná vložka Stahovací pásek na suchý zip 40 mm

www.alpina-katalog.cz


> AllmoUntAin mUŽi > AllmOuntAin ženy > JUnioR SPoRt > JUnioR ComFoRt > zADní náStUP > PRo PŮJčoVny

n o v in k a

VelikoSti

tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

3B801

ruBy 6A 102 220, 225 ... 275 Pokročilý Ženy Vínově červená/černá Průhledný PU PP 60 Systém odvětrání 4DRy zateplení thinsulate Aluminiové přezky Vnitřní bota má plastovou manžetu možnost upravení objemu vnitřní boty nastavení objemu manžety Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Anatomicky tvarovaná vložka Stahovací pásek na suchý zip 40 mm

www.alpina-katalog.cz

n o v in k a

VelikoSti

tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

3B771, 3B772*

ruBy 5

104 220, 225 ... 275 Rekreační Ženy Šedá/bílá, Vínově červená/bílá* Průhledný PP PP 50 zateplení thinsulate možnost upravení objemu vnitřní boty Dotažení pomocí ráčnové přezky Vnitřní bota má plastovou manžetu nastavení objemu manžety Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Anatomicky tvarovaná vložka Stahovací pásek na suchý zip 40 mm

n o v in k a

VelikoSti

tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

AllmOuntAin ženy

3B761, 3B762*

ruBy 4

104 220, 225 ... 275 Rekreační Ženy černá, bílá* PP PP 50 možnost upravení objemu vnitřní boty Dotažení pomocí ráčnové přezky Vnitřní bota má plastovou manžetu nastavení objemu manžety Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Anatomicky tvarovaná vložka Stahovací pásek na suchý zip 40 mm

41


JuniOr spOrt prO mAlÉ VelKÉ ŠAmpiOny teCHniCkÉ PARAmetRy

tePelná izolACe

AnAtomiCky tVARoVAná VloŽkA

PlAStoVá VloŽkA PRo UPRAVení VelikoSti A ŠíŘky

VyměnitelnÉ PoDloŽky ŠPičky A PAty

VnitŘní BotA 4DRy

VoDěoDolnoSt

3c951

GAp VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

42

JuniOr spOrt

220, 225 ... 275 Pokročilý Junioři Průhledná/černá Průhledný PU PP 60 4DRy Junior Vnitřní bota má plastovou manžetu na manžetě skeletu širší přezka Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Stahovací pásek na suchý zip 35 mm

www.alpina-katalog.cz


> AllmoUntAin mUŽi > AllmoUntAin Ženy > JuniOr spOrt > JUnioR ComFoRt > zADní náStUP > PRo PŮJčoVny

3c961

3c711

lOOp VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

220, 225 ... 275 Rekreační Junioři Průhledná/zelená Průhledný PP PP 50 Junior sport fit Vnitřní bota má plastovou manžetu na manžetě skeletu širší přezka Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Stahovací pásek na suchý zip 35 mm

www.alpina-katalog.cz

3c911

AJ 70 VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

AJ60

220, 225 ... 275 Pokročilý Junioři Bílá/zelená PU PP 70 4DRy junior Vnitřní bota má plastovou manžetu Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Aluminiové přezky eFS s mikronastavením Stahovací pásek na suchý zip 30 mm

VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

JuniOr spOrt

220, 225 ... 275 Rekreační Junioři Bílá/zelená PU PP 60 Junior sport Vnitřní bota má plastovou manžetu Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Stahovací pásek na suchý zip 30 mm

43


JuniOr GAp OsVOBOĎte se

speciÁlnÍ VnitřnÍ BOtA 4Dry

44

www.alpina-katalog.cz


JuniOr spOrt prO mAlÉ VelKÉ ŠAmpiOny teCHniCkÉ PARAmetRy

tePelná izolACe

AnAtomiCky tVARoVAná VloŽkA

PlAStoVá VloŽkA PRo UPRAVení VelikoSti A ŠíŘky

3e041

tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

220, 225 ... 275 Rekreační Junioři Bílá/modrá PP PP 50 Junior sport Vnitřní bota má plastovou manžetu Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Stahovací pásek na suchý zip 30 mm

www.alpina-katalog.cz

VoDěoDolnoSt

3e031

AJ4 ActiOn VelikoSti

VyměnitelnÉ PoDloŽky ŠPičky A PAty

AJ3 ActiOn VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

220, 225 ... 275 Rekreační Junioři Bílá/modrá PP PP 40 Junior sport Vnitřní bota má plastovou manžetu Širší přezka na manžetě skeletu Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty

n o v in k a

VelikoSti

tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety VnitŘní BotA Fit ConCePt nAStAVení

JuniOr spOrt

3D911

AJ2 ActiOn 165, 170 ... 215 Rekreační Junioři Bílá/modrá PP PP Junior sport Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty

45


JuniOr spOrt prO mAlÉ VelKÉ ŠAmpiOny teCHniCkÉ PARAmetRy

tePelná izolACe

AnAtomiCky tVARoVAná VloŽkA

PlAStoVá VloŽkA PRo UPRAVení VelikoSti A ŠíŘky

3c941

tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

46

220, 225 ... 275 Rekreační Junioři Bílá PP PP 50 Junior sport Vnitřní bota má plastovou manžetu Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Pásek na suchý zip 30 mm

VoDěoDolnoSt

3e011

AJ4 Girl VelikoSti

VyměnitelnÉ PoDloŽky ŠPičky A PAty

AJ3 Girl VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt

nAStAVení

220, 225 ... 275 Rekreační Junioři Bílá PP PP 40 Junior sport Vnitřní bota má plastovou manžetu Širší přezka na manžetě skeletu Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty

n o v in k a

VelikoSti

tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

JuniOr spOrt

3D851

AJ2 Girl 165, 170 ... 215 Rekreační Junioři Bílá/růžová PP PP Junior sport Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty

www.alpina-katalog.cz


> AllmoUntAin mUŽi > AllmoUntAin Ženy > JuniOr spOrt > JUnioR ComFoRt > zADní náStUP > PRo PŮJčoVny

3c921

3c931

AJ4 VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

220, 225 ... 275 Rekreační Junioři černá PP PP 50 Junior sport Vnitřní bota má plastovou manžetu Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Stahovací pásek na suchý zip 30 mm

www.alpina-katalog.cz

AJ3 VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

220, 225 ... 275 Rekreační Junioři černá PP PP 40 Junior sport Vnitřní bota má plastovou manžetu Širší přezka na manžetě skeletu Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty

n o v in k a

VelikoSti

tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

JuniOr spOrt

3D831

AJ2

165, 170 ... 215 Rekreační Junioři černá PP PP Junior sport Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty

47


JuniOr cOmfOrt mAlÉ nÁpADy prO VelKOu ZÁBAVu teCHniCkÉ PARAmetRy

tePelná izolACe

AnAtomiCky tVARoVAná VloŽkA

3c971, 3c972*, 3c973**

BOOm VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

48

220, 225 ... 255 Středně pokročilý Junioři Růžová/bílá, modrá/bílá*, černá** PP PP Comfort sport Vnitřní bota s tepelnou izolací konstrukce s optimální flexí Funkce „Ski/walk“ Široký skelet Wide fit Speciální juniorský tvar boty Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Stahovací pásek na suchý zip 30 mm

PlAStoVá VloŽkA PRo UPRAVení VelikoSti A ŠíŘky

VyměnitelnÉ PoDloŽky ŠPičky A PAty

VoDěoDolnoSt

SnADnÉ oBoUVání A JeDnoDUCHá mAniPUlACe

n o v in k a VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU VnitŘní BotA PARAmetRy

JuniOr cOmfOrt

FUnkCe „Ski/WAlk“

3D872, 3D871*, 3D873**

ZOOm

150, 155 ... 220 začátečník Děti modrá, bílá*, černá** PP Vnitřní bota s tepelnou izolací Snadné obouvání a zouvání nízká hmotnost

www.alpina-katalog.cz


ZADnÍ nÁstup

33711, 33721*

36321

r4.0 VelikoSti tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety VnitŘní BotA PARAmetRy

225, 230 … 250 255, 260 …. 310* 104 začátečník Unisex černá PP PP Comfort fit zadní nástup kolečko pro úpravu flexe Ráčnová přezka

www.alpina-katalog.cz

36331

r2.0 VelikoSti tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety VnitŘní BotA PARAmetRy

190, 195 … 220 začátečník Junioři černá PP PP Comfort fit zadní nástup Ráčnová přezka

r1.0 VelikoSti tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety VnitŘní BotA PARAmetRy

ZADnÍ nÁstup

155, 160 … 185 začátečník Junioři černá PP PP Comfort fit zadní nástup Ráčnová přezka

49


prO pŮJČOVny VysOKÁ ODOlnOst A snADnÁ mAnipulAce teCHniCkÉ PARAmetRy

nAStAVení PomoCí PŘezek

SyStÉm SnADnÉHo oBoUVání

VoDěoDolnoSt

3A482, 3A492*

X3r OmeGA 4Dry VelikoSti tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy

Fit konCePt nAStAVení

50

220, 250 … 315 220, 250 ...270* 104 začátečník Unisex černá/červená PU PP 60 4DRy Systém snadného obouvání materiál 4DRy Vnitřní bota má plastovou manžetu ergonomicky tvarovaný skelet Anatomicky tvarovaná vložka Přezka Power lock Ráčnová přezka Wide fit

AnAtomiCky tVARoVAná VloŽkA

tePelná izolACe

VyměnitelnÉ PoDloŽky ŠPičky A PAty

3A382, 3A392*

3A601 3B521*

X3r OmeGA VelikoSti tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

220, 250 … 315 220, 250 ...270* 104 začátečník Unisex černá/červená PU PP 60 Sport fit Systém snadného obouvání Vnitřní bota má plastovou manžetu ergonomicky tvarovaný skelet Anatomicky tvarovaná vložka Přezka Power lock Ráčnová přezka Wide fit

X3r VelikoSti tVAR/ŠíŘkA tyP lyŽAŘe BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

prO pŮJČOVny

220, 250 … 315 220, 250 ...270* 104 začátečník černá/červená PU PP 50 Sport fit Systém snadného obouvání Vnitřní bota má plastovou manžetu ergonomicky tvarovaný skelet Anatomicky tvarovaná vložka Přezka power lock Ráčnová přezka Wide fit Stahovací pásek na suchý zip 35 mm

www.alpina-katalog.cz


> AllmoUntAin men > AllmoUntAin Ženy > JUnioR SPoRt > JUnioR ComFoRt > zADní náStUP > prO pŮJČOVny

3c991

3c672

AJ4r VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety inDeX FleXe VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

220, 250 ... 275 Rekreační Junioři černá PU PP 60 Junior sport Vnitřní bota má plastovou manžetu Speciální juniorský tvar boty Anatomicky tvarovaná vložka Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty Stahovací pásek na suchý zip 30 mm

www.alpina-katalog.cz

3D562

BOOmr VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU mAteRiál mAnŽety VnitŘní BotA PARAmetRy Fit ConCePt nAStAVení

ZOOmr

220, 250 ... 255 Sportovní Junioři černá PU PP Comfort fit Vnitřní bota s tepelnou izolací konstrukce s optimální flexí Funkce „Ski/walk“ Široký skelet Wide fit Speciální juniorský tvar boty Plastová vložka pro upravení velikosti/ šířky boty

VelikoSti tyP lyŽAŘe CíloVá SkUPinA BARVA mAteRiál SkeletU VnitŘní BotA PARAmetRy

prO pŮJČOVny

150, 155 ... 220 začátečník Děti černá PU Vnitřní bota s tepelnou izolací Systém snadného obouvání Podrážka optigrip

51


TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETRY

FIT CONCEPT

PŘEZKY

NASTAVENÍ OBJEMU BOTY

NASTAVITELNÝ SPOILER

NASTAVENÍ FLEXE

PŘEZKY S MAKRONASTAVENÍM

PŘEZKY S MIKRONASTAVENÍM

Canting

STAHOVACÍ PÁSEK (mm)

PLASTOVÁ VLOŽKA PRO UPRAVENÍ VELIKOSTI

RÁČNOVÁ PŘEZKA

PŘEZKA SMART

ALUMINIOVÉ PŘEZKY

ALUMINIOVÉ PŘEZKY EFS

ANATOMICKY TVAROVANÁ VLOŽKA

POLSTROVÁNÍ THERMO UNIFIT

TVAR PŘIZPŮSOBENÝ DĚTSKÉ NOZE

TVAR PŘIZPŮSOBENÝ DÁMSKÉ NOZE

VNITŘNÍ BOTA 4DRY

PODLOŽKY ŠPIČKY A PATY Z PU

DOTAŽENÍ POMOCÍ RÁČNOVÉ PŘEZKY

KOMPATIBILNÍ S VYHŘÍVACÍM SYSTÉMEM

SYSTÉM SNADNÉHO OBOUVÁNÍ

LEHKÁ KONSTRUKCE „LITE FRAME“

TVAR BOTY/ŠÍŘKA

MATERIÁL MANŽETY

MATERIÁL SKELETU

INDEX FLEXE (měkká)

INDEX FLEXE (TVRDá)

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP LYŽAŘE

přehled

NASTAVENÍ

AllmOuntain muži XThOr 12

250 - 315 A 120 100 PU PU 100

XThOr 11

250 - 315 A 110 90 PU PP 100

  

        220 - 275 R W 50 PP PP 104   220 - 275 A W 60 PP PP 102    220 - 275 R W 50 PP PP 104    220 - 275 R W 40 PP PP 104   

        

Gap

225 - 275 A J 60 PU PP

LOOp

225 - 275 R J 50 PP PP

 

XThOr 9 X5 ActiOn X5 X4 X3

        250 - 315 A 90 70 PP PP 102     250 - 315 R 60 PP PP 104   250 - 315 R 60 PP PP 104    250 - 315 R 50 PP PP 104   250 - 315 R 50 PP PP 104   

         

  40        40        40      35     35    35    35 

AllmOuntain ženy EVE 10

220 - 275 A W 100 80 PU PP 100

EVE 8

220 - 275 A W 80 60 PP PP 102

EVE 5 RUBY 6 RUBY 5 RUBY 4

    35     35   35    40    40    40

                

JunIOr spOrt   AJ70 225 - 275 A J 70 PU PP  AJ60 225 - 275 A J 60 PP PP  AJ4, actiOn & girl 225 - 275 R J 50 PP PP  AJ3+,action & girl 225 - 275 R J 40 PP PP  AJ2, action & girl 165 - 215 R J PP PP 

      

  35     35      30     30     30       

JuniOr cOmfOrt BOOm

220 - 255 B J PP PP 

ZOOm

150 - 220 B J PP

   30   

ZADNÍ NÁSTUP R4.0 R2.0 R1.0

225 - 310 B PP PP 104

        155 - 185 B J PP PP     190 - 220 B J PP PP

PRO PŮJČOVNY X3 Omega 4DRY

220 - 310 B 60 PU PP 104

X3 Omega

220 - 310 B 60 PU PP 104

X3R AJ4R BOOm R ZOOm R

52

       220 - 310 B 60 PU PP 104    225 - 275 R J 50 PU PP  220 - 255 B J PU PP  150 - 220 B J PU 

Pokročilý

A

Rekreační

R

začátečník

B

Ženy

W

JUNIOŘI

J

   

     

přehled

     

   35   30    

www.alpina-katalog.cz


AllmOuntAin muži XtHoR 12 XtHoR 11

XtHoR 9

X5 ACtion

X5

X4

X3

AllmOuntAin ženy eVe 10 eVe 8

eVe 5

RUBy 6 ACtion

RUBy 6

RUBy 5

RUBy 4

JuniOr spOrt gAP looP

AJ70

AJ60

AJ4 ACtion

AJ3 ACtion

AJ2 ACtion

AJ4 giRl

AJ2 giRl

AJ4

AJ3

AJ2

AJ3 giRl

JuniOr cOmfOrt Boom

zoom

prO pŮJČOVny X3 omegA 4DRy X3 omegA

X3R

www.alpina-katalog.cz

ZADnÍ nÁstup R4.0 R2.0

Boom R

R1.0

zoom R

53

Katalog Alpina - zima 2014/15 (sjezdová)  
Katalog Alpina - zima 2014/15 (sjezdová)