Alfabet Kacpra - Śliwerski Wojciech i Rawa Tadeusz

Page 1

Tadeusz Rawa, Wojciech ล liwerski

Alfabet Kacpra

Krakรณw 2008

Rawa_Alfabet Kacpra_15 X 2008ind1 1

2008-10-29 13:28:23


© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008

Redakcja wydawnicza: Wojciech Śliwerski

Korekta: Zespół

Projekt okładki: Ewa Beniak Harmeska

Grafiki postaci Kacpra: Adam Hanuszkiewicz

Grafika liter i grafiki na stronach: 11, 26, 31, 33, 56 Agata Fuks

ISBN 978-83-7587-100-5

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (012) 422-41-80, fax (012) 422-59-47 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2008

Rawa_Alfabet Kacpra_15 X 2008ind2 2

2008-10-29 13:28:26


Cześć!

Jestem Kacper. Dostałem zadanie godne papugi: mam oprowadzić Cię po zaklętej krainie Abecadlocji. Naszym przewodnikiem w podróży będą słowa wiersza Alfabet Tadeusza Rawy, dziennikarza i poety. Na każdej stronie książki znajdziesz jedną linijkę wiersza, a na końcu pełną jego wersję. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w poznaniu wszystkich liter alfabetu. A ja będę również Twoim przyjacielem w tej wędrówce, zapraszając Cię do ćwiczenia i poprawnego pisania liter, ich kolorowania czy układania krótkich słów. Spróbuj swoich sił i pokaż co potrafisz... Zapraszam Twój Kacper

3

Rawa_Alfabet Kacpra_15 X 2008ind3 3

2008-10-29 13:28:26


A A A A A A

A – jak pewnie wszyscy wiecie 4

Rawa_Alfabet Kacpra_15 X 2008ind4 4

2008-10-29 13:28:26


55

Rawa_Alfabet Kacpra_15 X 2008ind55 55

2008-10-29 13:28:32


Miejsce na Twรณj rysunek.

56

Rawa_Alfabet Kacpra_15 X 2008ind56 56

2008-10-29 13:28:32