Page 1


Piotr Kozierski Rafał Kabaciński Marcin Lis Piotr Kaczmarek

Open Access Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca

Poznań – Kraków 2013


Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013

Recenzent: dr Paweł Szczęsny

Projekt okładki: Łukasz Tarka

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 (CC BY-SA 3.0). Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org

Publikacja w najnowszej wersji jest zawsze dostępna w Internecie na stronie Oficyny Wydawniczej Impuls oraz Repozytorium CEON

Patronat:

ISBN: 978-83-7850-485-6

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel./fax: (12) 422 41 80, 422 59 47, 506 624 220 www.impulsoficyna.com.pl e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2013


Spis treści Wstęp

V

1. Skąd się wziął Open Access? 1.1. Historia . . . . . . . . . . . . 1.2. Geneza . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Internet . . . . . . . . 1.2.2. Polityka wydawnictw .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

1 1 2 2 3

2. Czym jest Open Access? 2.1. Inicjatywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Open Science – otwarta nauka . . . . . . . 2.1.2. Open Access – otwarty dostęp . . . . . . . . 2.1.3. Open Data – otwarte dane . . . . . . . . . 2.1.4. Open Education – otwarta edukacja . . . . 2.1.5. Open Source – otwarte źródła . . . . . . . . 2.1.6. Wolna kultura . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Prawa autorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Otwarte licencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Słownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Modele finansowania czasopism otwartego dostępu 2.6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

5 5 5 7 8 9 9 10 11 12 18 19 21

publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

22 22 23 27 28

3. Czy 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

otwarty dostęp ma sens? Z punktu widzenia społeczeństwa – konsumentów Z punktu widzenia autora . . . . . . . . . . . . . Z punktu widzenia państwa – fundatora badań . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II


4. Publikowanie w otwartym dostępie 4.1. Wprowadzanie otwartego dostępu do praktyki 4.2. Polityka wydawnictw . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Springer . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Elsevier . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3. John Wiley & Sons . . . . . . . . . . . 4.2.4. IEEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Samoarchiwizacja . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1. Po co archiwizować? . . . . . . . . . . 4.3.2. Kiedy można archiwizować? . . . . . . 4.3.3. Gdzie archiwizować? . . . . . . . . . . 4.3.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . .

publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

5. Otwarte czasopisma punktowane przez MNiSW 5.1. Rolnictwo, leśnictwo itp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Archeologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Architektura i inżynieria lądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Historia sztuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Chemia i farmakologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. Nauki klasyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7. Informatyka i komputery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8. Ekonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9. Edukacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10. Elektrotechnika, metrologia i automatyka . . . . . . . . . . . . . 5.11. Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa . . . . . . . . . 5.12. Anglistyka i amerykanistyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13. Etnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.14. Ogólne, interdyscyplinarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15. Geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.16. Geologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.17. Germanistyka, niderlandystyka, skandynawistyka . . . . . . . . . 5.18. Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.19. Historia edukacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.20. Informacja naukowa i bibliotekarstwo, badania (starożytnych i średniowiecznych) rękopisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.21. Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.22. Językoznawstwo i literaturoznawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . 5.23. Matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.24. Mechanika i Budowa Maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III

30 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41 43 45 47 68 72 78 81 95 98 104 118 127 132 140 143 148 150 158 170 172 189 189 192 201 214 231


5.25. Środki medialne, komunikologia, dziennikarstwo . . . . . . . . . . 5.26. Muzykologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.27. Natura nauk i badań, systemy szkolnictwa wyższego, muzeologia 5.28. Filozofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.29. Fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.30. Politologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.31. Inżynieria procesowa, biotechnologia . . . . . . . . . . . . . . . . 5.32. Psychologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.33. Romanistyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.34. Pozostałe nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.35. Slawistyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.36. Socjologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.37. Nauki o sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38. Technologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.39. Teologia i religioznawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.40. Podsumowanie spisu czasopism . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

239 242 243 245 252 262 269 274 278 283 296 299 309 313 316 323

6. Podsumowanie

327

Bibliografia

329

Spis tablic

332

Noty o autorach

336

IV


Wstęp Ruch Open Access zdobywa rosnącą popularność, pojawia się jednak wokół niego wiele mitów i niekoniecznie uzasadnionych nadziei. Celem tej książki jest przyjrzenie się temu zjawisku i jego ocena z punktu widzenia polskiego badacza. W tym celu w pierwszym rozdziale zastanowimy się nad przyczynami powstania tego ruchu, a następnie w rozdziale drugim sprecyzujemy, czym jest Open Access oraz pokrewne inicjatywy, często mylnie z nim utożsamiane. Rozdział trzeci będzie analizą ruchu otwartego dostępu z punktu widzenia różnych grup interesu związanych z nauką. Wreszcie rozdziały czwarty i piąty skoncentrują się na praktycznych aspektach publikowania artykułów w otwartym dostępie z punktu widzenia polskiego badacza. W rozdziale szóstym dokonamy krótkiego podsumowania informacji o ruchu Open Access.

V


Rozdział 1

Skąd się wziął Open Access? 1.1. Historia Różne źródła podają różne daty początku ruchu Open Access, przesuwając tę datę coraz bardziej wstecz. W pewnym sensie idea otwartego dostępu towarzyszyła nauce od początku, gdyż już pierwszym filozofom zależało na otwartej dyskusji i propagowaniu swoich poglądów, w średniowieczu zaś kopiowanie czyichś dzieł nie było piractwem, tylko aktem służącym ich zachowaniu [1]. Specyfika pracy naukowej wymaga jak najszerszego rozpropagowania wyników, aby umożliwić dyskusję z innymi badaczami. W związku z tym od zawsze podejmowane były inicjatywy związane z gromadzeniem i udostępnianiem książek i prac naukowych. Założenie darmowego dostępu do publikacji jest między innymi podstawą działania bibliotek publicznych. Pomysł udostępniania literatury w formie elektronicznej zrodził się niemal u początku istnienia sieci komputerowych. Już w 1971 roku powstał projekt Gutenberg, mający na celu cyfryzację i darmowy dostęp do publikacji z domeny publicznej [2]. Sam Internet, rozumiany jako sieć stron WWW, został opracowany przez zespół CERN [3] 1


właśnie w celu wymiany informacji i danych naukowych. W związku z tym za początek ruchu Open Access należy uznać ogłoszenie w 2002 roku Deklaracji Budapeszteńskiej, która zdefiniowała ten termin i cele, mimo iż niektóre inicjatywy, takie jak arXiv.org (1991 rok) czy PLoS (2000 rok), uznane później za sztandarowe dla Open Access, miały początek wcześniej.

1.2. Geneza 1.2.1. Internet Ruch wolnego dostępu jest częścią dużo szerszej rewolucji w dystrybucji treści zapoczątkowanej przez pojawienie się sieci Internet. Umożliwia ona dystrybucję informacji na niespotykaną wcześniej skalę, przy jednoczesnym drastycznym zredukowaniu kosztów, dzięki eliminacji fizycznego nośnika, a w związku z tym konieczności jego produkcji, transportu i dystrybucji. W ten sposób wyrównana zostaje szansa dużych i małych dostawców treści, gdyż mają oni takie same możliwości dystrybucyjne. Dystrybucja przez Internet jest zdecydowanie wygodniejsza, zwłaszcza z punktu widzenia konsumenta, gdyż pozwala na natychmiastowe dotarcie do żądanych treści. Większość dostawców treści niestety nie była w stanie docenić zalet Internetu, traktując go jedynie jako kolejne medium reklamowe lub w późniejszym okresie jako kolejny sposób dystrybucji fizycznych nośników. Internauci, mając do wyboru poszukiwanie fizycznych nośników (często niedostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania, np. z powodu wyczerpania nakładu) albo nielegalne kopie dostępne od ręki w sieci, często wybierali te drugie. Problem ten wraz z rozwojem technologii przestał dotyczyć tylko do książek i artykułów i zaczął dotykać wytwórnie muzyczne, filmowe oraz producentów oprogramowania. Zaniedbania ze strony dostawców treści wykorzystały osoby, które zaczęły je same udostępniać, często odpłatnie. Dopiero pojawienie się legalnych alternatyw, w tym nowych modeli finansowych, zaczęło odwracać ten trend [4]. Współcześnie, dzięki Internetowi obok tradycyjnego odpłatnego dostępu do treści pojawiły się nowe modele pozwalające na utrzymanie infrastruktury, a nawet zarabianie na informacjach. Modele te uwzględniają dochody z reklam (Google), dostęp do dodatkowych usług 2


(Zynga) czy też utrzymanie z dotacji od instytucji bądź użytkowników (Wikipedia). Oprócz nowych możliwości dystrybucji treści komercyjnych pojawiły się lub przybrały na sile inicjatywy mające na celu uwolnienie różnych zasobów. Jako przykłady wymienić tu można wspomniany wcześniej projekt Gutenberg [2] lub Wolne Oprogramowanie. Nowe możliwości dystrybucji i finansowania treści komercyjnych początkowo tylko częściowo przeniosły się na grunt publikacji naukowych. Wydawnictwa specjalizujące się w publikacjach akademickich umożliwiły tylko ich wyszukiwanie i płatny dostęp.

1.2.2. Polityka wydawnictw Drugim czynnikiem (po dostępie do Internetu) związanym z rosnącą popularnością ruchu Open Access była polityka wydawnictw. W latach 1986–2005 miał miejsce znaczny wzrost kosztów subskrypcji wydawnictw naukowych, który wyniósł 215%, podczas gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych wzrósł w tym okresie o 68% [5]. Zjawisko to doczekało się własnej nazwy: the serials crisis. Biblioteki akademickie często nie były w stanie sfinansować dostępu do wszystkich wydawnictw, nawet związanych tylko z dziedziną, jaką zajmowała się ich macierzysta uczelnia. Przegląd literatury, pomimo coraz częstszego udostępniania przez wydawnictwa artykułów lub chociaż ich streszczeń w Internecie, stawał się coraz trudniejszy i kosztowniejszy przez rosnące bariery finansowe. Znaczącym aspektem tego problemu jest fakt, iż autorzy artykułów naukowych oraz ich recenzenci przeważnie nie otrzymywali i nadal nie otrzymują wynagrodzenia. Często również ze względu na wymóg oddania tekstu w postaci plików LATEXa większość pracy edycyjnej jest wykonywana przez samych autorów. W związku z powyższymi problemami w społeczności akademickiej niejednokrotnie padały wezwania do bojkotu różnych wydawnictw (na przykład list założycielski PLoS [6] lub bojkot Nature Publishing Group przez Uniwersytet Kalifornijski [7]). Inicjatywy te miały jednak przeważnie niewielki zasięg. Dopiero fala oburzenia wśród naukowców, którą rozpoczął Tim Gowers, deklarując na początku 2012 roku na swoim blogu całkowity bojkot wydawnictwa Elsevier, doprowadziła do tak zwanej akademickiej wiosny [8]. Wydarzenia te zwróciły uwagę zarówno społeczności akademickiej, jak i środków masowego przekazu, na 3


ważny problem podnoszony przez ruch Open Access – skoro społeczeństwo zapłaciło za przeprowadzenie badań, powinno mieć dostęp do ich wyników. Kryzys ten doprowadził do popularyzacji dyskusji nad modelem dystrybucji publikacji akademickich i ich finansowania. Oprócz Open Access podejmowano również inne inicjatywy związane z nauką, takie jak Open Data, Open Education czy wreszcie Open Science. Jednocześnie pojawiły się próby modyfikacji istniejącego paradygmatu anonimowej recenzji naukowej oraz metod oceny pracy naukowej. W związku z tym ważne jest rozróżnienie poszczególnych terminów, aby umożliwić analizę zjawiska.

4


Rozdział 2

Czym jest Open Access? 2.1. Inicjatywy Poniżej zostaną w skrócie przedstawione różne inicjatywy związane głównie z otwieraniem nauki. Osoby zainteresowane szerszym opracowaniem zachęcamy do lektury Przewodnika po otwartej nauce [9].

2.1.1. Open Science – otwarta nauka Termin „otwarta nauka” pojawił się jako zbiorcze określenie różnych inicjatyw, takich jak Open Access czy Open Data, mających na celu otwarcie nauki oraz procesu prowadzenia badań. Do tej kategorii można również zaliczyć takie inicjatywy jak blogi naukowe, fora dyskusyjne, propozycje różnych stopni jawności procesu recenzji artykułów, udostępnianie narzędzi badawczych (zwłaszcza oprogramowania) oraz inne działania związane z samą nauką lub komunikacją w środowisku naukowym. Próbę zdefiniowania tego terminu podjęła się założona w 2005 roku organizacja Science Commons, według której zasady otwartej nauki to1 : 1 Tłumaczenie

własne na podstawie [10].

5


Otwarty dostęp do literatury Poprzez otwarty dostęp do literatury naukowej powinien być rozumiany darmowy dostęp w publicznym Internecie, zezwalający każdemu użytkownikowi na czytanie, zapisywanie, kopiowanie, dystrybucję, wydruk, przeszukiwanie, odniesienie do pełnego tekstu tych artykułów, ich indeksowanie, przekazywanie jako danych wejściowych dla oprogramowania komputerowego lub jakiekolwiek inne dozwolone prawnie ich wykorzystanie, bez finansowych, prawnych lub technicznych ograniczeń, innych niż te związane z samym dostępem do Internetu. Dostęp do narzędzi badawczych Mówiąc o dostępie do narzędzi badawczych, mamy na myśli to, że materiały potrzebne do powtórzenia badań – linie komórkowe, zwierzęta modelowe, narzędzia DNA, odczynniki i inne, powinny być opisane w formatach cyfrowych i udostępniane według standardowych warunków użytkowania lub umów, wraz z infrastrukturą i zasobami, na prośbę wykwalifikowanych badaczy, przy zachowaniu pełnego uznania dla naukowca, który stworzył te narzędzia. Udostępnienie danych z badań w domenie publicznej Wyniki badań, zestawy i bazy danych oraz protokoły powinny być dostępne w domenie publicznej. Status ten daje możliwość swobodnego rozpowszechniania, kopiowania, przeformowywania i integracji danych z badań w nowych eksperymentach, zapewniając, że gdy zostaną opracowane nowe technologie, naukowcy będą mogli je zastosować bez barier prawnych. Zachowane przy tym powinny być, zgodnie z przyjętymi normami, takie tradycje naukowe, jak cytowanie, przypisanie oraz uznanie autorstwa. Inwestycja w otwartą cyberinfrastrukturę Dane bez struktury i adnotacji są straconą szansą. Dane naukowe powinny wpływać do otwartej, publicznej i rozszerzalnej infrastruktury, która będzie wspierać ich rekombinację i przetwarzanie w modele komputerowe, dawać możliwość ich przeszukiwania oraz wykorzystywania przez naukowców i płacące podatki społeczeństwo. Infrastruktura ta powinna być traktowana jako istotna dla dobra publicznego.

6


2.1.2. Open Access – otwarty dostęp Według Budapeszteńskiej Inicjatywy Otwartego Dostępu (nazywanej dalej Inicjatywą bądź Deklaracją Budapeszteńską)2 : Literaturą, która powinna być udostępniona w Internecie, jest tą, którą uczeni udostępniają światu, nie oczekując za nią zapłaty. Przede wszystkim kategoria ta obejmuje ich recenzowane artykuły naukowe, ale również złożone (do redakcji) wersje artykułów [ang. preprint, patrz 2.4.], które są oni skłonni udostępnić jako komentarz lub aby poinformować innych naukowców o ważnych odkryciach. Istnieje wiele różnych stopni i typów szerszego i łatwiejszego dostępu do takiej literatury. Poprzez otwarty dostęp [open access] do takiej literatury rozumiemy darmowy dostęp w publicznym Internecie, zezwalający każdemu użytkownikowi na czytanie, zapisywanie, kopiowanie, dystrybucję, wydruk, przeszukiwanie, odniesienie do pełnego tekstu tych artykułów, ich indeksowanie, przekazywanie jako danych wejściowych dla oprogramowania komputerowego lub jakikolwiek inny dozwolony prawem użytek, bez finansowych, prawnych lub technicznych ograniczeń, innych niż te związane z samym dostępem do Internetu. Jedynym ograniczeniem na kopiowanie i dystrybucję oraz jedyną rolą praw autorskich w tej dziedzinie powinno być umożliwienie autorom kontroli nad spójnością ich pracy, ich prawa do uznania autorstwa i prawidłowego cytowania. Dalej deklaracja ta wprowadza podział na tak zwane dwie drogi otwartego dostępu: Zielona droga lub samoarchiwizacja – polegająca na udostępnieniu swoich prac, również nierecenzowanych, w ogólnodostępnych repozytoriach. Złota droga lub czasopisma otwartego dostępu – polegająca na publikowaniu w recenzowanych czasopismach wydawanych zgodnie z wymaganiami otwartego dostępu.

2 Tłumaczenie

własne na podstawie [11].

7


Oprócz powyższego podziału, publikacje można podzielić jeszcze na: Gratis Open Access – darmowy dostęp – polegający na udostępnieniu pracy za darmo, ale zastrzegający wszelkie pozostałe prawa do publikacji. Libre Open Access – wolny dostęp – zastrzegający tylko część praw do publikacji, które są wymienione w definicji otwartego dostępu jako minimalne. Inicjatywa Budapeszteńska w zaleceniach na dziesięciolecie swojego istnienia [12] poleca wykorzystanie otwartej licencji CC BY, omówionej krótko w rozdziale 2.3., bądź równoważnej. Pozostałe licencje CC mogą być traktowane jako pośrednie między Gratis a Libre OA.

W dalszej części książki termin open access będzie określany otwartym dostępem lub OA.

2.1.3. Open Data – otwarte dane Według podręcznika otwartych danych3 : Otwarte dane to informacje, które mogą być dowolnie wykorzystane, ponownie przetworzone i rozpowszechniane przez każdego – z zastrzeżeniem, co najwyżej, tylko do wymogu podania źródła czy umożliwienia dalszej dystrybucji przetworzonych treści na takich samych zasadach. Inicjatywa ta koncentruje się przede wszystkim na zmuszeniu władz publicznych do udostępniania przez nie wszelkich gromadzonych danych, które nie są związane z poszczególnymi obywatelami (tzn. ich opublikowanie nie naruszy praw obywateli do ochrony ich danych osobowych). Przykładami mogą być dane statystyczne, sprawozdania finansowe instytucji publicznych, mapy, rozkłady jazdy komunikacji publicznej i tym podobne. Celem ruchu jest umożliwienie swobodnego i zdalnego dostępu do takich danych, aby umożliwić społeczeństwu 3 Tłumaczenie

własne na podstawie [13].

8


kontrolę i jak najprostsze korzystanie z publicznych baz danych. Efektem tego nurtu było powstanie stron, takich jak Data.gov czy Data.gov.uk. Drugim nurtem w ramach tego ruchu jest udostępnianie danych naukowych, zwłaszcza w surowej postaci, co odróżnia go od otwartego dostępu, który koncentruje się na samych publikacjach naukowych. Udostępnianie samych danych ma umożliwić innym badaczom weryfikację wniosków oraz prowadzenie badań w oparciu o takie same zbiory, co ułatwi porównanie wyników.

2.1.4. Open Education – otwarta edukacja Otwartą edukację można określić bardziej jako zjawisko niż ruch czy trend. Źródła jej współczesnej postaci można dostrzec już w początkach Internetu, w formie tak zwanych tutoriali na różne tematy, zwłaszcza związanych z samą siecią WWW (informacje o tym, jak stworzyć własną stronę internetową, znajdowały się na pierwszej stronie internetowej w historii! Patrz [3]). Później pojawiło się również wiele inicjatyw związanych z darmową edukacją, zarówno na poziomie podstawowym (np. Khan Academy), jak i szkolnictwa wyższego (np. MIT OpenCourseWare). Sam termin otwartej edukacji jest szeroko interpretowany i obejmuje wiele inicjatyw zmniejszających lub likwidujących bariery dla edukacji. Obejmuje również pomoc nauczycieli czy specjalistów udzielaną za pośrednictwem forów Internetowych, grup dyskusyjnych, blogów czy komentarze pod artykułami na dany temat. Podstawowym jednak elementem otwartej edukacji są otwarte zasoby edukacyjne (ang. Open Educational Resources), udostępniane za darmo i pozwalające użytkownikom na samodzielną naukę.

2.1.5. Open Source – otwarte źródła Zjawisko Open Source wywodzi się z prac nad oprogramowaniem komputerowym. Na początku istnienia komputerów oprogramowanie było dostarczane odbiorcom w postaci kodu źródłowego, co wynikało z uwarunkowań zarówno technicznych, jak i sposobów korzystania z ówczesnych komputerów. Operatorzy maszyn typu mainframe musieli wprowadzać poprawki do pierwotnego oprogramowania, dostosowując je do potrzeb pracodawców, jak również wprowadzając modyfikacje poprawiające działanie systemu. Powstały wtedy grupy 9


operatorów wymieniające między sobą informacje i kod źródłowy zmodyfikowanego oprogramowania [14]. Dopiero rosnący poziom skomplikowania oprogramowania wraz z upowszechnianiem się pracy na komputerze wśród osób bez wiedzy informatycznej spowodował, że zaczęła rozwijać się branża oprogramowania komputerowego. Jej zaistnienie i utrzymanie wymagało jednak zmiany sposobu dystrybucji oprogramowania na model licencyjny. Wraz z uniemożliwieniem redystrybucji kodu przez klienta, uniemożliwiano mu również modyfikację oprogramowania, a tym bardziej udostępnianie modyfikacji innym. W wyniku sprzeciwu dla takiej sytuacji w 1983 roku powstał projekt GNU, a następnie inne inicjatywy z zakresu wolnego i otwartego oprogramowania. Doświadczenia i pomysły związane z otwartymi źródłami zaczęły przenikać także do innych dziedzin. Obecnie zjawisko Open Source, mimo iż kojarzone jest głównie z oprogramowaniem komputerowym, dotyczy również urządzeń, czego doskonałym przykładem jest inicjatywa RepRap. Idea otwartych źródeł w pewnym sensie była obecna w nauce od wieków, gdyż obowiązuje w niej konieczność takiego opisania eksperymentów, aby inni badacze mogli je powtórzyć. Jednakże dorobek Open Source pomaga w usystematyzowaniu i poszerzeniu zakresu wymiany informacji o narzędziach badawczych, zarówno w postaci oprogramowania, jak i urządzeń.

2.1.6. Wolna kultura Pomimo istnienia pewnych analogii i powiązań pomiędzy otwartym dostępem a wolną kulturą należy zdecydowanie odróżnić te dwa ruchy. Ideą, która przyświeca ruchowi wolnej kultury, jest brak ograniczeń dla ludzkiej kreatywności i postulat, aby zredukować obecne prawa autorskie jako zbyt restrykcyjne. Alternatywą dla terminu „wszystkie prawa zastrzeżone” ma być tylko częściowe ich ograniczenie, tak aby zapewnić każdemu prawo do wykorzystania, nauki, redystrybucji i modyfikacji treści [15]. Przejawem tej idei jest zbiór licencji Creative Commons (patrz 2.3.), wykorzystywanych również przez ruch OA. Ruch wolnego dostępu opiera się jednak na zupełnie innej przesłance, jeżeli społeczeństwo zapłaciło za przeprowadzenie badań, ma prawo do wolnego dostępu i wykorzystania ich wyników. Jednym z efektów takiego rozumowania jest 10


zdefiniowanie przez Deklarację Budapeszteńską [12] wolnego dostępu jako tworzenia utworów objętych tylko licencją CC BY, podczas gdy ruch wolnej kultury za wolną publikację uznaje również taką udostępnioną na licencji CC BY-SA, ponieważ jest ona zgodna z ideą otwarcia kultury i uwolnienia jej od ograniczeń związanych z jej komercyjnym wykorzystaniem.

2.2. Prawa autorskie Kwestie związane z prawami autorskimi reguluje w Polsce Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych [16], którą można znaleźć na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych: isap.sejm.gov.pl. Rozdziela ona prawa autorskie na dwa typy: Autorskie prawa osobiste – dotyczące prawa autora do autorstwa utworu oraz prawa do nienaruszalności treści i rzetelnego jego odtwarzania. Są one niezbywalne i nieograniczone w czasie [16, Art. 16]. Autorskie prawa majątkowe – dotyczące prawa do rozporządzania utworem i dochodami z jego rozpowszechniania. Możliwe jest ich przeniesienie na inny podmiot lub udzielenie licencji. Podlegają one jednak ograniczeniom czasowym [16, Art. 36–37]. W przypadku autorskich praw majątkowych umowy (o przeniesieniu praw majątkowych) i licencje (na wykorzystanie utworu) mogą być ograniczone w czasie lub bezterminowe, mogą również obejmować zasady dalszej odsprzedaży. Jeżeli licencje są udzielane na okres dłuższy niż pięć lat, to po upływie tego okresu uznane zostają za bezterminowe. Możliwe jest jednak ich wypowiedzenie [16, Art. 67]. Można wyróżnić licencje wyłączne i niewyłączne. Licencjobiorca wyłączny ma jako jedyny prawa do wykorzystania utworu, a w przypadku licencji niewyłącznej można udzielać następnych licencji niewyłącznych na dany utwór również innym podmiotom. Bardzo ważnym zapisem jest wymóg, aby zarówno w umowach, jak i w licencjach znalazły się pola eksploatacji nimi objęte (patrz słownik 2.4.). Uproszczony schemat praw autorskich przedstawiono na rysunku 2.1. 11


Rysunek 2.1: Uproszczony schemat praw autorskich. Zainteresowanym tematyką praw autorskich proponujemy pozycje: Wolne licencje w nauce. Instrukcja [17] oraz bardziej rozbudowaną: Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne [18].

2.3. Otwarte licencje Każdy może opublikować swoją twórczość w Internecie, dlatego wciąż przybywa wszelkiego rodzaju treści w sieci WWW. Jednak dobrą praktyką jest oznaczanie swoich utworów odpowiednimi licencjami, aby osoba, chcąca je dalej wykorzystać, wiedziała, w jakim stopniu może to zrobić. Ludzie mają błędne przekonanie, że jeśli przy utworze nie ma żadnych informacji na temat prawa autorskiego, to można go bez problemu wykorzystać [19]. Jest to nieprawda, ponieważ 12


przyjmuje się przez domniemanie, iż każda treść (o ile nie zostało zaznaczone inaczej) została udostępniona na zasadzie „Wszystkie prawa zastrzeżone”. Utwór zastrzeżony w ten sposób nie może być kopiowany, wykorzystywany, ani rozpowszechniany (niezależnie od tego, czy czerpane są z tego korzyści materialne, czy też nie). Wbrew pozorom powyższa zasada nie jest niczym nowym, a jest związana z Konwencją berneńską, której pierwsza wersja powstała już pod koniec XIX wieku. Jest to międzynarodowa umowa mająca na celu ochronę praw autorskich pomiędzy krajami (wcześniej utwór chroniony prawami autorskimi w jednym państwie, nie był w żaden sposób chroniony w innych krajach). Państw, które ratyfikują obecną formę Konwencji berneńskiej z 1979 roku, jest ponad 160 [20], a jej pełen tekst można znaleźć w Internecie [21]. W związku z powyższym, jeżeli ktoś chce umieścić swój utwór w Internecie w taki sposób, aby jak największa liczba osób miała do niego dostęp i z niego skorzystała, powinien zaznaczyć, na jakich prawach został on udostępniony. Istnieją licencje gwarantujące różne zakresy swobód i ograniczeń dla użytkownika. Przykładami mogą być Open Publication License czy GNU Free Documentation License (GFDL). Jednak Inicjatywa Budapeszteńska w zaleceniach na dziesięciolecie swojego istnienia [12] rekomenduje wykorzystanie otwartych licencji Creative Commons. Creative Commons jest organizacją pozarządową, która udostępnia bezpłatne narzędzia prawne pozwalające na proste dzielenie się swoją twórczością [22]. Organizacja powstała w 2001 roku, a rok później udostępniła pierwszy zbiór praw autorskich – CC 1.0. Wersja 3.0, która jest aktualna do dzisiaj, została stworzona w 2007 roku. Na podstawie ogólnych licencji CC tworzone są także wersje przystosowane do prawa w poszczególnych krajach. Są one zazwyczaj przygotowywane przez oddziały CC, które obecnie znajdują się w 76 państwach. Od 2005 roku działa także Creative Commons Polska. Należy pamiętać, że licencje CC są niewyłączne, a więc treść na nich opublikowaną można rozpowszechniać także na innych licencjach niewyłącznych. W dalszej części rozdziału przedstawiono 6 głównych licencji Creative Commons, które mają pewne części wspólne – przede wszystkim każda bez wyjątku zapewnia zachowanie praw autorskich osobistych dla autora. Każda licencja CC pozwala na kopiowanie, rozpowszechnianie oraz odtwarzanie i prezentowanie objętych nią treści. Należy pamiętać, że żadna z licencji nie znosi tzw. prawa cytatu 13


(art. 29 pr. Aut.), czyli licencja nie zezwala na czerpanie korzyści materialnych z utworu, ale można taki artykuł zacytować w pracy stanowiącej podstawę do wynagrodzenia. Udzielenie licencji CC na utwór nie wymaga żadnej szczególnej formy. Wystarczy napisać, na jakiej licencji udostępniany jest dany utwór. Zalecane jest dodanie odnośnika do pełnego tekstu licencji. Powinno się też podać informacje potrzebne do spełnienia klauzuli BY (Uznanie autorstwa), ale we wszystkich pracach naukowych podanie tytułu i autorów i tak jest wymagane.

CC BY Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0

Jest to najmniej restrykcyjna licencja. Jedynym wymogiem, jaki jest postawiony osobie wykorzystującej przedmiot licencji, jest oznaczenie, kto jest autorem oryginalnej treści. Utwór można dowolnie kopiować, wprowadzać do niego zmiany, rozprzestrzeniać i prezentować. Można go także sprzedawać (w oryginalnej lub zmodyfikowanej formie) lub w jakikolwiek sposób czerpać z niego zyski, a licencja, na jakiej będzie ten utwór dalej rozprzestrzeniany, nie jest w żaden sposób narzucona. Innymi słowy, można z taką treścią zrobić dosłownie wszystko, pod warunkiem że poda się autora oryginału. Nie należy rozumieć tej licencji jako zrzeczenia się praw majątkowych do treści – licencja jest niewyłączna, a więc tę samą treść można rozprowadzać także na innych licencjach. Licencja ta, zgodnie z Deklaracją Budapeszteńską, jako jedyna może być uznana za wolny dostęp. Wszystkie pozostałe należą do licencji, których wykorzystanie można określić dawaniem darmowego dostępu.

14


CC BY-SA Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0

Treści posiadające taką licencję mogą być kopiowane, modyfikowane i rozpowszechniane bez ograniczeń. Mogą być także bez przeszkód prezentowane i odtwarzane. Wymagane jest podanie autora oryginału oraz aby licencja, na jakiej treść jest dalej rozprowadzana, była identyczna jak oryginał (tutaj – CC BY-SA). Należy zwrócić uwagę, że pomimo obowiązku rozprowadzania treści na otwartej licencji, nie ma ograniczeń dotyczących czerpania z niej korzyści majątkowych. Wydawać by się mogło, że obie te rzeczy wykluczają się, jednak można wyobrazić sobie prostą sytuację: muzyk znalazł interesujące utwory na licencji CC BY-SA, powysyłał je do znajomych, nauczył się je wykonywać, po czym zorganizował koncert z płatnym wstępem, w czasie którego utwory te zostały przez niego wykonane. Koncert został nagrany i rozesłano go do widzów na tej samej licencji: CC BY-SA. Muzyk czerpał z tych utworów korzyści materialne, ale wszystkie ich kopie były rozpowszechniane na tej samej licencji.

CC BY-NC Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0

Licencja ta zezwala na kopiowanie, zmienianie i rozpowszechnianie utworu. Może być także prezentowana, a licencja obejmująca utwory pochodne może być inna niż ta, na której udostępniono treść oryginalną. Warunkami korzystania z zasobów udostępnionych na tych zasadach są: podanie autora treści oryginalnej oraz brak korzyści materialnych czerpanych z tych zasobów.

15


Klauzula NC (Noncommercial) z jednej strony wydaje się oczywista – danej treści i jej modyfikacji nie można sprzedawać. Z drugiej strony należy się dobrze zastanowić przed użyciem tej licencji, ponieważ jeśli jakiś serwis jest darmowy dla użytkowników, a utrzymuje się z wyświetlanych reklam, to na takiej stronie nie mogą się pojawić treści objęte licencją CC BY-NC.

CC BY-ND Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0

Utwory udostępnione na tej licencji mogą być dowolnie kopiowane oraz rozpowszechniane, ale nie jest możliwa ich modyfikacja. Z jednej strony jest zapewnione to, że treść pozostanie nienaruszona, z drugiej jednak strony jej rozszerzenie oraz uzupełnienie także nie jest możliwe. Treść ta może być prezentowana, ale zgodnie z wcześniejszym warunkiem – tylko w całości. Można z takich treści czerpać korzyści materialne, ale wymagane jest podanie autora utworu. Należy się dokładniej zastanowić nad użyciem tej licencji, nawet jeśli autor jest przekonany, że już nic nie powinno się w jego utworze zmieniać. Wykorzystanie klauzuli ND (No Derivative Works) powoduje, że danego utworu nie można także tłumaczyć na inne języki, ponieważ to też jest pewnego rodzaju opracowanie treści oryginalnej.

CC BY-NC-SA Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0

Licencja ta zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz prezentację treści. Wymagane jest podanie autora oryginalnego utworu, a prze-

16


kazywana treść musi być na tej samej licencji. Dodatkowo nie ma możliwości zarabiania na utworze rozpowszechnianym.

CC BY-NC-ND Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0

Jest to najbardziej restrykcyjna spośród przedstawionych licencji. Treść może być kopiowana i rozpowszechniana, ale nie ma możliwości wprowadzania zmian do utworu. Istnieje możliwość prezentacji treści, ale tylko pod warunkiem podania autora oraz przedstawienia całej treści od początku do końca. Z utworu nie można także czerpać korzyści majątkowych.

Inne licencje Wypada wspomnieć także o tzw. licencji CC0 (Creative Commons Zero), która jest dedykacją od autora zrzekającego się wszelkich praw autorskich, a sama treść przechodzi wtedy do domeny publicznej [23]. Jednak w niektórych krajach część praw jest niezbywalnych, na przykład w Polsce nie ma możliwości przekazania bądź zrzeczenia się autorskich praw osobistych. W takim przypadku licencja CC0 oznacza zrzeczenie się praw autorskich w maksymalnym możliwym zakresie w ramach prawa obowiązującego w danym kraju. Domena publiczna oznacza wszelką treść, z której można bez przeszkód i dowolnie korzystać, ponieważ prawa autorskie wygasły bądź też dana treść nigdy nie była objęta prawami autorskimi. W Polsce autorskie prawa majątkowe wygasają po 70 latach od śmierci ostatniego z autorów bądź od momentu upublicznienia utworu (patrz [16, Art. 36–40]) – wtedy dzieło przechodzi do domeny publicznej [24].

17


2.4. Słownik W tym podrozdziale wyjaśniono terminy, które dobrze jest znać, zagłębiając się w temat otwartej nauki. Preprint – Submitted Version – wersja artykułu przed przejściem przez proces recenzji, nazywana dalej wersją złożoną artykułu. Postprint – Accepted Version – ostateczna wersja artykułu przed publikacją, po przejściu procesu recenzji, nazywana dalej wersją zrecenzowaną artykułu. Różni się jednak wyglądem od wersji opublikowanej w czasopiśmie, ponieważ w tym przypadku mamy na myśli samą treść, bez specyficznej dla danego czasopisma szaty graficznej. Publisher’s Version – Final Published Version – PDF – artykuł w wersji, jaka została opublikowana w czasopiśmie, czyli sformatowanej przez wydawcę, nazywana dalej wersją opublikowaną artykułu. W zdecydowanej większości przypadków występuje w postaci plików PDF. Pole eksploatacji – zgodnie z artykułem 50 ustawy o prawach autorskich [16], odrębne pola eksploatacji oznaczają dystrybucję utworu na różnych nośnikach (wydrukowana książka, audiobook na płycie CD, czy plik tekstowy w Internecie to odrębne pola), różne metody obrotu utworem (sprzedaż egzemplarza oraz tylko jego czasowe wypożyczenie to odrębne pola) lub inne metody upublicznienia (publiczne odczytanie książki to również kolejne pole eksploatacji). Repozytorium – w rozumieniu przyjętym w tej książce, jest to miejsce przechowywania różnych publikacji naukowych w postaci cyfrowej. Powinny być publicznie dostępne w sieci Internet. Crowdfunding – jest to metoda finansowania różnorodnych przedsięwzięć lub projektów poprzez publiczną zbiórkę pieniędzy w Internecie. Przeważnie darczyńcy, zależnie od wpłaconej kwoty, otrzymują różnego typu bonifikaty związane z celem zbiórki. Zgodnie z zaleceniem Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu metoda ta będzie nazywana finansowaniem społecznościowym.

18


2.5. Modele finansowania czasopism otwartego dostępu Czasopisma otwartego dostępu w przeciwieństwie do tradycyjnych wypracowywały jak dotąd wiele różnych modeli finansowania swojej działalności. Dość powszechnym błędem jest twierdzenie, że otwarty dostęp oznacza opłatę ze strony autora. W rzeczywistości tylko 30% dedykowanych czasopism otwartego dostępu pobiera opłaty za publikacje [25]. Warto też zauważyć, że część tradycyjnych wydawców również pobiera opłaty za opublikowanie czy za wszelkiego typu dodatkowe usługi (ilustracje w kolorze, przekroczenie limitu długości tekstu lub liczby tabel). Czasopisma wolnego dostępu można podzielić na dwa podstawowe typy: Czasopisma w pełni otwarte – publikujące tylko w wolnym dostępie. Stosują wiele różnych modeli finansowania swojej działalności oraz ich wersji mieszanych. Czasopisma hybrydowe – które można dalej podzielić według sposobu otwierania publikacji na: • czasopisma opóźnionego dostępu – otwierające publikacje po upływie określonego okresu, • czasopisma publikujące zarówno artykuły w trybie tradycyjnym, jak i otwartym, • czasopisma łączące cechy powyższych. Obecnie wydawcy tradycyjni zmuszeni przez ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wdrażają przeważnie model hybrydowy. Czasopisma tego typu pobierają zazwyczaj opłaty za opublikowanie artykułu, istnieje jednak wiele różnych metod finansowania działalności wydawnictw otwartego dostępu: Opłata za publikację – pobierana po przejściu artykułu przez proces recenzji i zakwalifikowania go do druku. Opłaty te są przeważnie dość wysokie, przykładowo w PLoS wynoszą one między 1350 a 2900 USD, z kolei Elsevier proponuje opłaty od 500 do 5000 USD. Pobieżną listę kosztów publikacji w różnych wydawnictwach można znaleźć na stronie PaidOA. 19


Opłata za przyjęcie artykułu do recenzji – nie podlega zwrotowi, jeżeli artykuł nie zostanie zakwalifikowany do druku. Przykładowo „Journal of Medical Internet Research” pobiera 90 USD. Opłaty za usługi dodatkowe – obejmują wiele różnych pozycji, na przykład opłaty za przekroczenie dopuszczalnej długości artykułu czy skrócenie czasu recenzji. Opłaty członkowskie – wydawcy bądź instytucje będące ich właścicielami mogą być utrzymywani ze składek członkowskich. Przeważnie członkowie danej instytucji są uprawnieni do zniżek bądź zwolnieni z części (lub wszystkich) opłat w danym wydawnictwie. Dotacje – czasopisma otwartego dostępu, jako instytucje dobra publicznego, mogą być dotowane zarówno z pieniędzy publicznych, jak i prywatnych. Zbiórki publiczne – możliwe jest oparcie działalności wydawnictwa na dobrowolnych datkach od osób zainteresowanych, w tym z wykorzystaniem portali finansowania społecznościowego (ang. crowdfunding; patrz 2.4.). Reklamy – mogą zostać umieszczone na stronach Internetowych czasopisma lub w plikach z artykułami. Sprzedaż fizycznych kopii – istnieją wydawnictwa czerpiące dochody z dystrybucji fizycznych kopii. Ta metoda finansowania sprawdza się jednak głównie w przypadku książek, choć zdarzają się czasopisma zarabiające na siebie w ten sposób. Praca wolontariuszy – pozwala na redukcję kosztów prowadzenia wydawnictwa do minimum. Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich metod, a wciąż pojawiają się nowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Open Access Directory. Przeważnie wydawnictwa w pełni otwarte stosują kilka metod finansowania swojej działalności, co pozwala na dywersyfikację źródeł przychodów.

20


2.6. Podsumowanie Ważne jest rozróżnienie artykułów opublikowanych elektronicznie i w otwartym dostępie. Z przyczyn praktycznych właściwie wszystkie publikacje OA są publikacjami elektronicznymi, jednak twierdzenie odwrotne jest fałszywe. Tym bardziej nie można przypisywać zalet publikacji elektronicznych, na przykład możliwości wyszukiwania w Internecie czy szybkiego dostępu wyłącznie do publikacji OA. Innym aspektem, często poruszanym w dyskusjach o otwartym dostępie, jest zarzut o niskiej jakości takich publikacji, gdyż nie przechodzą one przez proces recenzji. Zarzut ten jest jednak tylko częściowo prawdziwy, gdyż sytuacja taka ma miejsce jedynie w przypadku samoarchiwizacji wersji złożonych artykułów (patrz 2.4.). Pozostałe sposoby publikacji OA, a zwłaszcza tak zwana złota droga, wymagają przejścia artykułu przez proces recenzji. W dalszej części książki skoncentrujemy się na analizie otwartego dostępu oraz częściowo otwartych danych, pomijając kwestie związane z pozostałymi inicjatywami z obszaru otwartej nauki.

21


Rozdział 3

Czy otwarty dostęp ma sens? 3.1. Z punktu widzenia społeczeństwa – konsumentów publikacji Z punktu widzenia odbiorców treści, w tym również naukowców, otwarty dostęp ma oczywistą zaletę – umożliwia darmowy i natychmiastowy dostęp do całej gamy artykułów. Pomijając zalety publikacji elektronicznych, które są obecne również w tradycyjnym modelu wydawniczym, otwarty dostęp znacznie poszerza krąg odbiorców. Oprócz naukowców z danej dziedziny, których macierzyste jednostki wykupują dostęp do odpowiedniej literatury, korzystają z nich również badacze z innych dziedzin, niekoniecznie pokrewnych, np. przedsiębiorcy, nauczyciele i uczniowie, dziennikarze, politycy, działacze społeczni, a także pasjonaci. Przyspiesza i ułatwia to obieg wyników badań i wyciągniętych z nich wniosków. Rozwiązana zostaje również kwestia tak zwanego serials crisis wynikającego z braku dostępu naukowców do wszystkich czasopism z danej dziedziny, spowodowanego ograniczonymi środkami finansowymi w jednostkach badawczych.

22


Kolejną zaletą otwartego dostępu jest rozwiązanie dość znaczącego problemu ideologicznego, podnoszonego przez ruch otwartego dostępu. Jest nim konieczność płacenia przez społeczeństwo za dostęp do wyników badań, za przeprowadzenie których już zapłaciło. Idea ta była podstawą stworzenia na przykład Alliance for Taxpayer Access [26], którego sukcesem było przyjęcie przez kongres Stanów Zjednoczonych ustawy nakazującej, aby NIH (National Institutes of Health) wymagały publikacji wyników sponsorowanych przez nich badań w otwartym dostępie. Głównym argumentem było udostępnienie lekarzom i pacjentom wyników badań, aby mogli podjąć świadomą decyzję co do terapii i ich alternatyw. Otwarty dostęp ułatwia i przyspiesza również wykorzystanie wyników badań w edukacji. Co ważne zrównuje szanse uczniów z mniejszych miejscowości z tymi z dużych miast akademickich, ułatwiając jednocześnie dostęp do materiałów jednym i drugim. Dzięki większemu rozpowszechnieniu informacji o prowadzonych badaniach znacznie rosną szanse na ich wykorzystanie w gospodarce i społeczeństwie oraz na współpracę społeczeństwa z naukowcami. Zniesienie barier dostępu do publikacji w wersji elektronicznej pozwala również na wykorzystanie automatycznych systemów statystycznej analizy i przetwarzania danych (ang. Text Data Mining). Systemy takie pozwalają na znalezienie powiązań trudnych do odkrycia przy zastosowaniu tradycyjnych metod, co może znacznie przyspieszyć i ułatwić badania. Obecnie nawet w przypadku wykupienia przez uczelnie dostępu do elektronicznych wersji czasopism zdarza się, że możliwości użycia takich narzędzi są blokowane przez wydawnictwa [27].

3.2. Z punktu widzenia autora Odbiór ruchu otwartego dostępu z punktu widzenia autora jest bardziej skomplikowany niż z punktu widzenia konsumenta. Zacznijmy od zalet. • Szersze grono odbiorców publikacji – w otwartym dostępie poszerza się znacznie krąg odbiorców, zarówno naukowych, jak i nienaukowych: – Dzięki opublikowaniu artykułu na zasadach otwartego dostępu mamy gwarancję, że dostęp do niego będzie miał każdy badacz lub student 23


z danej dziedziny na świecie, a nie tylko ci, których macierzyste jednostki zdecydowały się na zakup licencji danego czasopisma. Dodatkowo będą do niej mieli dostęp także badacze z innych dziedzin, co w czasach rosnącego znaczenia badań interdyscyplinarnych ma niebagatelne znaczenie. Zwiększa to szanse nie tylko na cytowania, ale także na współpracę zarówno wewnątrz swojej dziedziny, jak i w zespołach interdyscyplinarnych. – W przypadku odbiorców nienaukowych też można liczyć na różnorakie korzyści. Najbardziej oczywista jest większa szansa na znalezienie zastosowań dla wyników badań, co nie ogranicza się tylko do dziedzin technicznych czy ekonomicznych, ale dotyczy również humanistycznych. Pomocna może się okazać sama świadomość w społeczeństwie o prowadzonych badaniach, co powinno przełożyć się na łatwiejsze znalezienie chętnych do uczestniczenia w nich bądź ułatwić zdobycie źródeł finansowania. Nie bez znaczenia jest także świadomość naukowca, że jego badania spotykają się z zainteresowaniem. – Ważnym aspektem otwartego dostępu są licencje, które mogą umożliwić swobodne tłumaczenie artykułów przez osoby zainteresowane i rozpowszechnienie ich dalej. W oczywisty sposób poszerza to zakres odbiorców. • Zachowanie kontroli nad publikacją – w modelu tradycyjnym wydawnictwa najczęściej żądają podpisania umowy o przeniesieniu całości praw majątkowych. Jest to dla nich najprostsze i najkorzystniejsze rozwiązanie, gdyż zyskują niemal całkowitą kontrolę nad publikacją. W przypadku otwartego dostępu Inicjatywa Budapeszteńska zaleca wykorzystanie otwartych licencji niewyłącznych (patrz 2.3.). Licencje te umożliwiają przyznanie pewnych praw i jednocześnie nie blokują możliwości nadania kolejnych licencji niewyłącznych innym podmiotom. Co ważne, to autor może decydować, na jakiej licencji upubliczni swój artykuł. W przypadku wyboru licencji zabraniającej użytku komercyjnego możliwe jest udzielenie osobnych, również odpłatnych, licencji innym podmiotom na komercyjne jej wykorzystanie. Dzięki temu możliwe jest propagowanie publikacji na więcej niż jednej platformie dystrybucji. Należy jednak pamiętać, że nie chodzi tutaj o umieszczenie jednej publikacji w wielu czasopismach, lecz repozytoriach. Przykładowo możliwe jest opublikowanie artykułu w recenzowanym czasopiśmie OA, na własnej stronie Internetowej oraz w repozytorium uczelnianym. W związku z tym wydawnictwa podpisują z autorem umowę o opublikowanie artykułu, która może w różnym stopniu 24


ograniczać jego prawa do dysponowania artykułem. Dopuszczalne są w tej kwestii różne ograniczania, takie jak umowa na wyłączność (na przykład Elsevier, patrz 4.2.2.), czy nawet przekazanie pełni praw majątkowych na wydawnictwo, takie jak w modelu tradycyjnym (na przykład IEEE, patrz 4.2.4.). Konieczne jest w związku z tym każdorazowe sprawdzenie warunków umowy z wydawnictwem. • Łatwiejsze wykrywanie plagiatów – dzięki ogólnej dostępności artykułu w Internecie wszystkie osoby bądź oprogramowanie wyszukujące plagiatorów mogą do tego wykorzystać również nasz artykuł. Wykrywaniu oszustów sprzyja ewentualna możliwość swobodnego tłumaczenia. Czasem jako zaleta przy publikacjach OA wymieniane jest przyspieszenie procesu publikacji. Cecha ta jest dyskusyjna, gdyż o ile w przypadku samoarchiwizacji jest ona faktem, o tyle celem ruchu jest przede wszystkim popularyzacja złotej drogi (powstawanie czasopism dających darmowy dostęp do wszystkich artykułów). W przypadku czasopism recenzowanych czas oczekiwania na opublikowanie w głównej mierze zależy od przewlekłości procesu recenzji i zależy od organizacji czasopisma, a nie tego, czy publikuje się w otwartym dostępie. Jedynym pewnym aspektem jest możliwość samoarchiwizacji artykułu natychmiast po zakończeniu procesu recenzji (choć każdy przypadek należy indywidualnie rozpatrywać, gdyż zależy to od polityki wydawnictwa – patrz 4.3.), bez konieczności czekania na ukazanie się kolejnego numeru czasopisma, dotyczy to jednak wszystkich publikacji elektronicznych, nie tylko OA. Podstawowym zarzutem pod adresem otwartego dostępu jest obniżenie jakości publikacji. Jak już wspomniano, brak wymogu recenzji dotyczy tylko zielonej drogi i to wyłącznie w przypadku upubliczniania wersji złożonych artykułów. We wszystkich pozostałych przypadkach artykuły muszą przejść przez proces recenzji, którego jakość będzie zależała od polityki przyjętej przez redakcję i wyboru oraz rzetelności recenzentów. System publikacji naukowych nie jest wolny od wad i często zdarzają się w nim nadużycia, zarówno w modelu tradycyjnym, jak i w otwartym dostępie [28, 29]. W przypadku OA dodatkowym problemem może być na przykład zależność dochodów czasopism od opłat wnoszonych przez autorów. Jak już wcześniej wspomniano (2.5.), opłata za publikację nie jest jedynym modelem finansowania, jaki mogą przyjąć wydawnictwa. Oprócz tego długofalowe przetrwanie czasopisma zależy od jego renomy. Dotyczy to zarówno czasopism tra25


dycyjnych, które traciłyby subskrybentów, jak i czasopism otwartego dostępu, gdyż w ich przypadku autorzy nie chcieliby publikować w czasopiśmie uznanym za nierzetelne, ponieważ obniża to szanse na cytowanie. Niewątpliwie jednak w czasopismach otwartego dostępu, finansowanych za pomocą opłat publikacyjnych, pokusa przyjmowania publikacji niezależnie od ich poziomu jest większa, a kara mniej dotkliwa, niż w czasopismach tradycyjnych. Problem ten dotyczy zwłaszcza mniejszych wydawnictw, nastawionych na szybki zysk, bez ambicji stworzenia renomowanego czasopisma otwartego dostępu. Podobnie jak wiele innych zjawisk powiązanych z Internetem, ruch otwartego dostępu wykorzystywany jest przez oszustów szukających sposobu na uzyskanie wysokiego dochodu niskim kosztem. W związku z tym pojawiła się fala tak zwanych drapieżnych wydawców, poszukujących autorów za pomocą rozsyłania wiadomości email [30]. Dochodzi nawet do sytuacji, że losowo wygenerowany artykuł przechodzi proces recenzji i zostaje zaakceptowany [31]. Zagrożenie to jest tym większe, iż czasopisma otwartego dostępu są relatywnie młode i duża część badaczy nie jest w stanie odróżnić renomowanych pism od takich, które poszukają łatwego zarobku. Problem ten może być jednak niwelowany poprzez system ewaluacji badacza. Na przykład w Polsce stosowany jest ministerialny wykaz punktowanych czasopism naukowych (patrz 5). Za otwartym dostępem może przemawiać łatwiejsze wykrywanie nadużyć, gdyż wyszukujące je osoby i oprogramowanie mają do takich publikacji swobodny dostęp. Patrząc z punktu widzenia polskiego badacza, najpoważniejszą wadą są jednak wysokie opłaty za publikacje, zwłaszcza w najlepszych czasopismach. Przykładowo w PLoS wynoszą one od 1350 USD za publikację w „PLoS ONE” do nawet 2900 USD za publikację w „PLoS Biology” czy „PLoS Medicine”. PLoS stosuje co prawda system zniżek, a nawet możliwości bezpłatnej publikacji dla krajów rozwijających się, ale niestety Polska nie zalicza się do nich. Jak znaczący jest to wydatek w polskich warunkach, może świadczyć choćby maksymalny poziom finansowania w grancie Narodowego Centrum Nauki dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, wynoszący 50 tysięcy złotych rocznie. Jedna publikacja w „PLoS ONE” stanowi ponad 8% tej sumy, a publikacja w czołowych czasopismach PLoS niemal 19%.

26


Wyjściem z tej sytuacji mogłoby być zastosowanie przez dobre czasopisma niższych opłat, ale nie za opublikowanie, a za zgłoszenie artykułu, gdyż w takim przypadku autorzy byliby skłonni zaryzykować i wnieść opłatę w renomowanym czasopiśmie, nawet pomimo wysokiego procentu odrzuceń. Polityka taka jednocześnie mogłaby zmniejszyć ilość pracy wydawnictwa poprzez redukcję ogólnej ilości zgłoszeń. Istnieją jednak programy pozwalające na uzyskanie dodatkowych funduszy na opłaty związane z publikacją OA bądź nawet zwolnienie z nich – informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale o publikowaniu w otwartym dostępie (patrz 4).

3.3. Z punktu widzenia państwa – fundatora badań Najważniejszym aspektem z punktu widzenia państwa, rozumianego jako fundatora badań, jest maksymalizacja zysków przy określonych kosztach bądź minimalizacja kosztów bez uszczerbku dla zysków. Jak wspomniano w rozdziale 3.1., otwarty dostęp ułatwia szersze wykorzystanie wyników badań przez społeczeństwo, pozostaje więc pytanie, czy pozwoli na redukcję kosztów publikacji naukowych. Koszty związane z pracą redakcyjną oraz utrzymaniem infrastruktury czasopisma, nawet wyłącznie Internetowego, muszą zostać przez kogoś pokryte, a w przypadku literatury naukowej, niemal w całości pokrywają je instytucje państwowe. Obecnie, w tradycyjnym systemie, marża wydawnictw naukowych sięga nawet 35% i więcej [8, 32, 33]. Przejście na model otwartego dostępu nie oznacza jednak, że z punktu widzenia państwa o tyle spadną koszty publikacji naukowych. Może świadczyć o tym chociażby istnienie komercyjnych wydawnictw wolnego dostępu, takich jak na przykład BioMed Central, który również jest w stanie uzyskać dwucyfrowe marże [34]. Co więcej, nawet jeżeli wydawcą jest organizacja non-profit, nie musi to wcale oznaczać obniżenia kosztów, gdyż brak zysków nie jest równoznaczny z ekonomicznym gospodarowaniem środkami. Samo przejście na model otwartego dostępu nie gwarantuje zatem zmniejszenia kosztów. Za wolnym dostępem może przemawiać jednak zmiana struktury rynku. Tradycyjny model publikacji naukowych powodował samozamykanie się rynku wydawniczego. Naukowcy oceniani są na podstawie renomy czasopism, w których publikują. Macierzyste instytucje, optymalizując koszty, również wykupują 27


dostęp tylko do najlepszych periodyków. Naukowcy, mając dostęp do ograniczonego zasobu czasopism, cytują tylko te artykuły, które mogli przeczytać. Mechanizm ten prowadzi do ograniczania konkurencji i wzmocnienia pozycji wydawców, którzy mogą oferować swoje czołowe czasopisma w pakietach ze słabszymi, wypierając w ten sposób czasopisma mniejszych wydawców, które dopiero walczą o zdobycie renomy. W modelu otwartego dostępu o szansach cytowania decyduje przede wszystkim treść i poziom artykułu oraz renoma czasopisma, w którym został opublikowany, a nie fakt, czy to czasopismo znalazło się w pakiecie razem z innymi, w związku z czym jest dostępne na większej ilości uczelni. Takie zrównanie dostępności czasopism niezależnie od wydawcy zwiększa konkurencję i szanse nowych czasopism na zdobycie większej ilości cytowań. Rosną także szanse dobrych artykułów opublikowanych w czasopismach o mniejszej renomie. Atutem otwartego dostępu może być również przeniesienie kosztów publikacji na autorów. Obecnie autorzy przy wyborze czasopisma nie mają informacji, jakie koszty dostępu do niego ponosi macierzysta jednostka. W związku z tym, mając do wyboru kilka czasopism o zbliżonej renomie, nie mogą podjąć decyzji, która zmniejszyłaby koszty utrzymania całego systemu, przez co wydawcy nie czują presji obniżenia ceny. W przypadku czasopism OA, pobierających opłaty za publikacje, autor będzie mógł podjąć decyzję zarówno w oparciu o renomę, jak i koszty. Zaleta ta znika jednak, gdy wydawcy wybierają inne metody finansowania swojej działalności.

3.4. Podsumowanie Otwarty dostęp nie jest cudownym remedium, które pozwoli na likwidację wszelkich niedomagań systemu publikacji naukowych. Co więcej, niesie ze sobą nowe zagrożenia, jak chociażby drapieżnych wydawców [30]. Okazuje się jednak, że docelowo jest on lepszym systemem niż tradycyjny, gdyż ułatwia rozpowszechnianie wyników badań również poza daną dziedzinę, a nawet poza środowisko naukowe. Właściwość ta w naturalny sposób zwiększa szanse na cytowania oraz kontakty autora zarówno ze środowiskiem naukowym, jak i biznesowym. Pozostają jednak problemy związane z rzetelnością i przewlekłością procesu recenzji, a także związane z istnieniem wielu sposobów poprawy, a nawet

28


zmanipulowania współczynników cytowań lub innych metod oceny działalności naukowej [28]. Docelowo, dzięki zrównaniu szans wydawców na dotarcie do odbiorców, model otwartego dostępu powinien zwiększyć konkurencję między wydawcami, co może spowodować spadek kosztów utrzymania całego systemu. Stanie się tak jednak dopiero w momencie, gdy środki przeznaczane obecnie na subskrypcję czasopism zostaną przesunięte na pokrycie kosztów wydawców OA. Znajdujemy się jednak w stanie przejściowym, w którym zwłaszcza polskim badaczom dużo trudniej poświęcić część (często znaczną) funduszy badawczych na opłaty związane z publikowaniem w otwartym dostępie. Na szczęście istnieje także możliwość publikowania w czasopismach niepobierających opłat, samoarchiwizacji, jak również w czasopismiach, w których opłaty nie obowiązują polskich naukowców. Rozwiązaniem tymczasowym może być wybór modelu repozytoryjnego, co wraz z zaleceniem stosowania licencji niewyłącznych jest obecnie rekomendowane przez Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Informacje, jak publikować w otwartym dostępie, zamieszczone są w kolejnym rozdziale.

29


Rozdział 4

Publikowanie w otwartym dostępie 4.1. Wprowadzanie otwartego dostępu do praktyki publikacji Władze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wprowadziły prawne wymogi publikowania w otwartym dostępie. O ile ustawodawstwo Wielkiej Brytanii bezpośrednio wymusza prowadzenie złotej drogi otwartego dostępu przez wydawnictwa, o tyle ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych robi to pośrednio, poprzez zmianę uwarunkowań rynkowych. Stany Zjednoczone zobowiązują naukowców do samoarchiwiazcji wersji zrecenzowanych artykułów w narodowym repozytorium. Metoda ta jest łagodniejsza dla wydawnictw, gdyż zdejmuje z nich konieczność natychmiastowej zmiany modelu finansowania oraz utrzymywania infrastruktury internetowej niezbędnej do zapewnienia otwartego dostępu. Innym celem tej metody jest również stworzenie jednego repozytorium zawierającego wszystkie prace naukowe z tego kraju. Docelowo jednak prowadzić będzie to do przejścia na złoty model otwartego dostępu, gdyż jeżeli wszystkie artykuły będą się znajdować w ogólnodostępnym repozytorium, to zniknie konieczność wykupywania subskrypcji do samych czasopism. Metoda wybrana przez Wielką 30


Brytanię z kolei przyspiesza wprowadzenie złotego modelu i zwiększa niezawodność całego systemu, gdyż istnieje w nim wiele niezależnych repozytoriów z artykułami. Wybór metody wprowadzenia otwartego dostępu będzie zależny od kwestii finansowych, wyboru czasopisma czy specyfiki dziedziny, a nawet specjalizacji naukowca. Istnieją bowiem duże różnice w częstotliwości, sposobie opracowywania czy długości okresu cytowania publikacji między różnymi dziedzinami. Na przykład w dziedzinie zarządzania i ekonomii cytowanie artykułów starszych niż dziesięć, a czasem nawet dwa lata jest źle widziane, gdyż ówczesne wyniki badań są nieadekwatne do dzisiejszej sytuacji gospodarczej. Z kolei w naukach ścisłych dobrze widziane jest cytowanie artykułów źródłowych z danej dziedziny, często nawet sprzed wielu dekad. Głębokie różnice mogą się pojawić nawet wewnątrz jednej dziedziny. Przykładowo w biologii eksperymentalnej przy badaniach z wykorzystaniem nicieni jako organizmu modelowego wystarczy już kilka dni na powstanie nowego pokolenia, podczas gdy w badaniach nad myszami potrzeba około trzech miesięcy. Wpływa to znacząco na częstotliwość pojawiania się nowych publikacji oraz możliwych odpowiedzi i weryfikacji wyników przez innych badaczy. Jeszcze dłuższe okresy badań pojawiają się na przykład w badaniach nad polarnymi jeziorami podlodowcowymi czy planetarnymi misjami kosmicznymi, w których dotarcie na miejsce i pobranie próbek może zająć nawet wiele lat. Z powodu tak dużych różnic, zależnie od wyboru metody wprowadzania otwartego dostępu czas potrzebny do przejścia w pełni na nowy model będzie znacząco inny w różnych dziedzinach.

4.2. Polityka wydawnictw Wielcy wydawcy zostali zmuszeni do akceptacji otwartego dostępu przez ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W tym rozdziale przedstawiono politykę otwartego dostępu w wydawnictwach Springer, Elsevier i John Wiley & Sons, najważniejszych na rynku komercyjnych wydawców akademickich. Ponad to omówiona zostanie polityka IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), będącego ważną organizacją w dziedzinach technicznych. Polityka każdego z wydawnictw zostanie omówiona w osobnych podrozdziałach dotyczących dedykowanych czasopism OA, możliwości opublikowania otwartego artykułu w tradycyjnych czasopismach oraz samoarchiwizacji. 31


4.2.1. Springer Informacje o polityce wydawnictwa Springer względem otwartego dostępu można znaleźć w języku angielskim na stronie Publish open access with Springer.

Otwarte publikacje w czasopismach standardowych Wydawnictwo Springer podpisało z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę, dzięki której możliwe jest otwarcie publikacji w ich standardowych czasopismach bez opłat (patrz Springer). Koszty tych publikacji są już pokryte przez Ministerstwo w ramach opłat subskrypcyjnych dla tego wydawnictwa. Opcja otwarcia publikacji nie jest niestety dostępna dla wszystkich czasopism, należy więc sprawdzić, czy dane czasopismo zapewnia możliwość publikowania w OA. Autor nie przekazuje w takim przypadku majątkowych praw autorskich wydawnictwu, a artykuł opublikowany zostaje na licencji CC BY lub CC BY-NC (patrz 2.3.). Jeżeli dane czasopismo znajduje się na liście PMC, to artykuł zostaje automatycznie opublikowany w repozytorium PubMed Central/Europe PubMed Central. Autor może umieszczać publikację również w innych repozytoriach.

Dedykowane czasopisma OA Springer oferuje również dedykowane czasopisma OA, których listę można znaleźć na stronie http://www.springeropen.com/journals. Artykuły publikowane są na licencji CC BY (patrz 2.3.). Opłaty z tym związane są zróżnicowane, należy więc szukać informacji na stronie wybranego czasopisma.

Polityka w odniesieniu do samoarchiwizacji Wydawnictwo Springer umożliwia samoarchiwizację zarówno wersji złożonych, jak i zrecenzowanych artykułów. Zabrania jedynie publikacji wersji wydawniczej. Szczegóły na temat polityki wydawnictwa można znaleźć na stronie Springer – prawa autorów. 32


4.2.2. Elsevier Informacje o polityce wydawnictwa Elsevier względem otwartego dostępu można znaleźć w języku angielskim na stronie Elsevier Open Access Options.

Otwarte publikacje w czasopismach standardowych Elsevier również oferuje możliwość otwarcia publikacji w części swoich tradycyjnych czasopism, których listę można znaleźć na stronie Elsevier Journal List. Koszty publikacji są zróżnicowane, zależą od czasopisma i wynoszą od 500 do 5000 USD. Również licencja, na której opublikowany zostanie artykuł, zależy od czasopisma, do wyboru są jednak różne warianty licencji Creative Commons (patrz 2.3.). Wydawnictwo to wymaga podpisania umowy na wyłączność publikacji danego artykułu. Więcej na temat otwartego dostępu w tym wydawnictwie można znaleźć na stronie Elsevier Sponsored Articles. Wybrane czasopisma otwierają dostęp do wszystkich swoich artykułów po upływie ustalonego okresu. Listę tych czasopism wraz z okresem zamknięcia można znaleźć na stronie Elsevier Open Archives. Artykuły te dostępne są na własnej licencji, którą można znaleźć na stronie Elseviera.

Dedykowane czasopisma OA Również wydawnictwo Elsevier posiada własne dedykowane czasopisma otwartego dostępu, których lista widnieje na stronie Elsevier Open Access Journals. Zasady dotyczące zarówno opłat jak, i licencji są takie same, jak w przypadku otwartych artykułów w czasopismach tradycyjnych Elseviera.

Polityka w odniesieniu do samoarchiwizacji Możliwości samoarchiwizacji artykułów opublikowanych w wydawnictwie Elsevier zależą od konkretnego czasopisma. Można jednak wyróżnić pewne wspólne cechy:

33


• z wyjątkiem artykułów wysłanych do czasopism z grupy Cell Press możliwa jest samoarchiwizacja wersji złożonych artykułów; • wersje zrecenzowane artykułów mogą zostać opublikowane na stronie własnej autora, jego macierzystej instytucji bądź na arXiv.org, wymagane jest jednak podpisanie właściwej umowy oraz dotrzymanie okresu embarga; listę czasopism objętych takim embargiem wraz z informacją o jego długości można znaleźć na stronie Elsevier external embargo list 2013; • publikacja artykułów w wersji z czasopisma jest możliwa tylko po otwarciu publikacji (patrz 4.2.2.); wymagane jest oznaczenie artykułu logiem R CrossMark⃝ . Więcej informacji na temat samoarchiwizacji artykułów opublikowanych przez wydawnictwo Elsevier znajduje się na stronie Elsevier Green Open Access.

4.2.3. John Wiley & Sons Informacje o polityce wydawnictwa John Wiley & Sons względem otwartego dostępu można znaleźć w języku angielskim na stronie Wiley Open Access.

Otwarte publikacje w czasopismach standardowych Wydawnictwo John Wiley & Sons (nazywane dalej Wiley) oferuje opcję otwarcia artykułu w ponad 1240 swoich czasopismach. Opłata za publikację wynosi 3000 USD w większości z nich. Niewielka liczba czasopism posiada inne stawki, a ich listę widnieje na stronie Wiley OnlineOpen w punkcie OnlineOpen FAQs – How do I Order? Wydawnictwo oferuje możliwość wyboru licencji spośród różnych wariantów licencji Creative Commons (patrz 2.3.).

Dedykowane czasopisma OA Wiley również posiada dedykowane czasopisma OA. Artykuły w nich opublikowane zostają automatycznie przekazane do Wiley Online Library i PubMed 34


Central. Koszty związane z publikacją są zależne od czasopisma, a ich listę można znaleźć na stronie Wiley Open Access Publication Charges. Większość artykułów publikowana jest na licencji CC BY (patrz 2.3.), jednak niektóre czasopisma oferują również inne licencje Creative Commons.

Polityka w odniesieniu do samoarchiwizacji Wydawnictwo Wiley poza instytucjami, z którymi posiada podpisane stosowne umowy, nie zezwala na publikację wersji zrecenzowanych artykułów (patrz Wiley Open Access Policies). Samoarchiwizacja wersji złożonych artykułów jest ograniczona, gdyż możliwe jest tylko ich umieszczenie na własnych stronach autora bądź jego macierzystej instytucji. Dodatkowo musi ona zawierać stosowną adnotację i dozwolona jest tylko jej wymiana ze współpracownikami (patrz Wiley Copyright Transfer Agreement).

4.2.4. IEEE Organizacja IEEE zajmuje się wspieraniem rozwoju nauki i edukacji w dziedzinach technicznych, związanych z elektryką i elektroniką, oraz ustalaniem standardów obowiązujących w tych dziedzinach. Jednym z pól jej działań jest również wydawanie własnych czasopism akademickich. Informację o polityce IEEE względem OA można znaleźć na stronie IEEE Open Access.

Otwarte publikacje w czasopismach standardowych Większość czasopism IEEE oferuje możliwość opublikowania artykułu w trybie darmowego dostępu (Gratis Access), pełną ich listę można znaleźć na stronie IEEE Hybrid Journal List. Opłaty za publikację wynoszą od 1350 do 1750 USD, istnieją jednak dodatkowe opłaty za kolorowe ilustracje czy przekroczenie dozwolonej długości artykułu. Organizacja wymaga jednak podpisania standardowej umowy o przekazanie praw autorskich, rozszerzonej o dodatkowe zapisy o darmowym dostępie do artykułu dla czytelników i o możliwości umieszczenia publikacji przez autora na jego własnej stronie, stronie jego macierzystej jednostki, bądź fundatora badań. Możliwe jest jednak wydanie artykułu na licencji 35


CC BY, o ile wymaga tego fundator badań. Więcej informacji na temat licencji OA w czasopismach IEEE znajduje się na stronie IEEE Open Access Copyright Form. Artykuły udostępniane są przez portal Xplore.

Dedykowane czasopisma OA Pierwsze dedykowane czasopismo OA organizacja IEEE wprowadziła dopiero w połowie 2012 roku. Do czasu wydania tej książki powstało tylko 5 takich czasopism: • IEEE Photonics Journal • IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine • IEEE Journal of the Electron Devices Society • IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing • IEEE Access Spośród wymienionych powyżej trzy powstały w 2013 roku, a kolejne są planowane. „IEEE Access” jest specjalnym interdyscyplinarnym czasopismem, będącym odpowiednikiem PLoS ONE. Pokrywa ono wszelkie dziedziny będące w zakresie zainteresowań organizacji IEEE, w szczególności jednak nastawione jest na badania interdyscyplinarne. Jego celem jest również przyspieszenie procesu publikacji, w związku z czym artykuły podlegają binarnej ocenie recenzentów, a następnie po akceptacji są publikowane w formie, w jakiej zostały złożone. Czasopismo to jest publikowane tylko w postaci elektronicznej, dzięki czemu możliwa jest integracja z artykułem treści multimedialnych, a także śledzenie na bieżąco informacji o liczbie czytelników i cytowań. Opłata za publikację wynosi w tym czasopiśmie 1750 USD. Artykuły w czasopismach IEEE dedykowanych OA publikowane są na takich samych zasadach, jak w czasopismach tradycyjnych.

36


Polityka w odniesieniu do samoarchiwizacji Autorzy publikacji z czasopism IEEE mają możliwość umieszczenia wersji zrecenzowanych swoich artykułów na własnej stronie bądź stronie ich macierzystej jednostki.

4.3. Samoarchiwizacja Jedną z metod dzielenia się ze światem swoimi publikacjami naukowymi jest zielona droga otwartego dostępu, czyli samoarchiwizacja. Polega ona na zamieszczaniu swoich publikacji na własnej stronie internetowej bądź w serwisach do tego przeznaczonych – repozytoriach. Zalecany jest raczej ten drugi sposób, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby na swojej stronie zamieścić linki do artykułów w repozytorium, a zarazem można zyskać pewne profity z umieszczenia pliku w takim serwisie (takie jak większa liczba potencjalnych czytelników czy możliwość indeksacji w Google Scholar). Repozytoria mogą być związane zarówno z jedną, jaki i z kilkoma różnymi dziedzinami (na przykład arXiv.org jest przeznaczone dla tekstów z fizyki, informatyki, matematyki, biologii, finansów i statystyki), a także mieć charakter ogólny (na przykład repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest przeznaczone do przechowywania publikacji polskich naukowców w otwartym dostępie, niezależnie od dziedziny, w jakiej piszą). Bardzo często spotykane są serwisy związane z daną instytucją naukową ( na przykład AMUR to Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), w których pracownicy mogą publikować swoje prace. W dalszej części poruszono temat samoarchiwizacji, została zwrócona uwaga na kwestie prawne, a także przytoczono przykładowe repozytoria działające w Polsce i na świecie.

37


4.3.1. Po co archiwizować? O ile główny powód jest taki sam – sprawić, aby więcej osób mogło przeczytać publikację, o tyle sytuacja, w jakiej znajdują się poszczególni autorzy, może się znacząco różnić. Pierwszym rodzajem naukowców, którzy mogą skorzystać z możliwości samoarchiwizacji, są starsi pracownicy naukowi. W związku z przepisami prawa (o których więcej w dalszej części) mogą oni udostępniać swoje stare publikacje w sieci WWW. Warunek jest taki, iż musiały one zostać opublikowane w czasie, gdy jeszcze nie było Internetu (jego powstanie można datować na około 1990 rok, w którym udostępniono pierwszą stronę WWW [35]). Szansa na zacytowanie tych materiałów jest już raczej specyficzna dla konkretnej dziedziny nauki (zapewne większa dla historii niż na pprzykład dla ekonomii), a samoarchiwizacja służyłaby w takim przypadku raczej uporządkowaniu i zebraniu w jednym miejscu swoich dawnych publikacji. Druga grupa to normalni pracownicy naukowi, którzy opublikowali swój artykuł w dobrym czasopiśmie, ale postanowili zwiększyć jego widoczność w Internecie na własną rękę. W takim przypadku powinni najpierw sprawdzić, czy mogą to zrobić, a jeśli tak, to którą wersję artykułu [tekst przed recenzją (preprint), tekst po poprawkach recenzyjnych (postprint), czy też wersję wydawcy – ostateczny PDF]. Stosowne informacje można znaleźć albo na stronie SHERPA/RoMEO, albo wprost na stronie wydawnictwa. Trzecią grupę stanowią młodzi naukowcy, którzy chcieliby, aby ich utwór w ogóle miał szansę trafić do kogoś poza redaktorem, recenzentem i osobą zajmującą się składem pisemka. W takim przypadku, o ile tylko nie przeniesiono praw majątkowych i nie została podpisana stosowna licencja wyłączna (a w takich czasopismach następuje to stosunkowo rzadko), autor ma prawną możliwość opublikowania takiego artykułu w repozytorium. Jeśli repozytorium jest rozpoznawane przez Google Scholar (lista takich repozytoriów widnieje w Rejestrze baz), to artykuł powinien być dostępny po około 2 tygodniach w wyszukiwarce tekstów naukowych GS wraz z linkiem do tekstu. Oczywiście nawet największe starania na nic się zdadzą, jeśli artykuł jest słaby – wtedy i tak nikt go nie zacytuje. Jeśli jednak wnosi coś do nauki, autor powinien postarać się o jego odpowiednią widoczność.

38


W każdym z tych przypadków należy pamiętać jeszcze o jednym aspekcie, jakim jest wykorzystanie bazy Google Scholar przez program Publish or Perish. Ma to znaczenie głównie dla osób chcących starać się o grant w NCN, ponieważ dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) liczba cytowań i indeks H może być obliczany na podstawie Web of Science lub Publish or Perish. Wprawdzie samo pojawienie się artykułu w bazie GS nie powiększy liczby cytowań, ale dodanie dużej liczby artykułów zwiększy szanse, że cytowania, które miały miejsce, zostaną prawidłowo zliczone. Aspekt ten dotyczy jednak tylko panelu HS, w przypadku paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) oraz NZ (nauki o życiu) brane pod uwagę są tylko dane z Web of Science. W przypadku publikowania książki o odpowiednie zaindeksowanie powinien postarać się wydawca, ale ostatecznie można to zrobić także samemu (pamiętając o potrzebie posiadania odpowiednich praw).

4.3.2. Kiedy można archiwizować? Niestety, świadomość praw, jakie posiadają autorzy publikacji naukowych, jest mała w porównaniu do tego, jaka powinna być. Podstawą prawną jest w tym przypadku Ustawa o prawie autorskim, jednakże autorzy polecają przystępne omówienie tematu z naciskiem położonym na publikację naukową dostępne w pracy Krzysztofa Siewicza [18] (poniżej streszczono najważniejsze informacje). Podstawową kwestią jest stwierdzenie, czy autor znajduje się w posiadaniu wymaganych praw. Można je utracić tylko poprzez przekazanie autorskich praw majątkowych do artykułu lub udzielenie licencji wyłącznej. Przy obu wymienionych opcjach wymagane jest (zgodnie z art. 53 pr. aut. oraz art. 67 ust. 5 pr. aut.) sporządzenie umowy w formie pisemnej. W związku z tym, jeśli autor nic nie podpisywał, to na pewno posiada pełne prawa majątkowe do utworu i nie udzielił licencji wyłącznej na żadne z pól eksploatacji. W przypadku, gdy jakaś umowa była podpisywana, należy do niej dotrzeć i sprawdzić, czy pola eksploatacji (które w takiej umowie muszą być wymienione) obejmują Internet. Jeżeli nie, to zazwyczaj można opublikować taki artykuł w sieci WWW (chociaż inne zapisy umowy mogą to uniemożliwić).

39


Jeśli umowa była podpisywana w związku z publikacją w znanym czasopiśmie, jest szansa, że informacje dotyczące samoarchiwizacji można znaleźć w bazie SHERPA/RoMEO. Poszczególne wydawnictwa i czasopisma zostały podzielone na 4 kategorie: • zielona – możliwa jest archiwizacja wersji złożonych, a także zrecenzowanych lub wersji wydawcy; • niebieska – nie można archiwizować wersji złożonych, ale można wersje zrecenzowane lub opublikowane artykułów; • żółta – można archiwizować tylko wersje złożone artykułów; • biała – nie można archiwizować żadnej z wersji artykułu. Jednak znalezienie odpowiedniego koloru niczego nie przesądza, ponieważ mogą zostać nałożone pewne ograniczenia, na przykład pozwolenie na archiwizację tylko w repozytorium instytucjonalnym bądź nałożenie czasowego embarga na artykuł. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z wydawnictwem. Należy także pamiętać, że jeśli czasopismo OA udostępnia artykuły w Internecie, nie oznacza to, iż można je samodzielnie archiwizować (ponieważ mogła zostać podpisana umowa). W przypadku, gdy autor ma pewność co do posiadanych praw, może skorzystać z zielonej drogi OA, jednak bez kontaktu z wydawcą czasopisma może udostępnić tylko wersję złożoną. Wiąże się to z faktem, że wygląd czasopisma (formatowanie tekstu, wygląd stopki i nagłówka) jest pewnym opracowaniem dostarczonej przez niego treści (a więc utworem zależnym, do którego prawa ma wydawca). Także poprawki i ulepszenia zaproponowane przez recenzenta, które ostatecznie znajdą się w wersji zrecenzowanej artykułu, mogą być uznane za wkład kolejnej osoby, a tym samym współautorstwo (choć trudno za coś takiego uznać poprawki naniesione przez zwykłą korektę). Poszczególni wydawcy mogą oczywiście podchodzić do sprawy w sposób bardziej liberalny, niemniej aby uniknąć ewentualnych kłopotów, lepiej zakładać wersję pesymistyczną. Teoretycznie autor posiada gotową wersję złożoną artykułu jeszcze zanim zostanie ona wysłana do czasopisma. W takim przypadku dobrze jest wstrzymać się z jej archiwizacją, ponieważ duża część czasopism posiada wymóg, aby

40


przesłany artykuł nie był wcześniej nigdzie opublikowany. Trzeba także pamiętać, że w przypadku dzieła kilku autorów, każdy z nich musi wyrazić zgodę na archiwizację. Aby uniknąć problemów, najlepiej zainteresować się prawami jeszcze przed wysłaniem artykułu do recenzji albo poprzez wybranie czasopisma OA (patrz rozdział 5), albo poprzez świadome wybranie czasopisma z konkretną, odpowiadającą autorowi polityką wydawniczą. Siewicz [18] zaleca także, aby w momencie podpisywania umów wynegocjować lepsze warunki. Wydawnictwa proponują umowy przekazujące prawa majątkowe, gdyż jest to dla nich najwygodniejsze. Jednakże w wielu przypadkach możliwe jest staranie się o dopasowanie treści umowy do potrzeb autora. Zdarza się, że o przygotowanie takiej umowy proszony jest sam autor – można wtedy skorzystać z dostępnych na stronie Koalicji Otwartej Edukacji wzorów umów (można je dowolnie wykorzystać – są udostępnione na licencji CC BY 3.0 PL).

4.3.3. Gdzie archiwizować? Miejsca, w których można zapisać pliki z publikacją, to repozytoria. Spotyka się jednak także tzw. biblioteki cyfrowe, które są łudząco podobne do repozytoriów. Podstawowa różnica pomiędzy repozytoriami i bibliotekami cyfrowymi dotyczy osób, które wprowadzają nowe pliki do systemu. W przypadku biblioteki zajmują się tym zatrudnione w tym celu osoby. Z kolei w repozytorium swoje prace mogą udostępniać osoby chcące zarchiwizować swoją publikację. Te kwestie są często nierozróżniane, a czasami zdarza się, że jeden serwis pełni rolę zarówno repozytorium, jak i biblioteki cyfrowej. W tej książce za repozytoria przyjęto serwisy, w których autor publikacji jest w stanie udostępnić swój plik. Istnieje wiele stron internetowych umożliwiających taką archiwizację, a poniżej przedstawiono wybrane repozytoria polskie oraz zagraniczne (wśród tych drugich wybrano tylko repozytoria dziedzinowe, ponieważ instytucjonalne byłyby dla większości czytelników bezużyteczne).

41


Polskie repozytoria: • RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych) – 33092 publikacje; • AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) – 6793 publikacje; • RPK (Repozytorium Politechniki Krakowskiej) – 5472 publikacje; • CEON (Centrum Otwartej Nauki) – 2122 publikacje; • RUŁ (Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego) – 2114 publikacji; • RC UTP (Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) – 496 publikacji; • RUM@K (Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) – 458 publikacji; • REPW (Repozytorium Eny Politechnika Wrocławska) – 416 publikacji; • RUW (Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego) – 256 publikacji; • IBB PAN R (Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences Repository) – 233 publikacje; • BC KLF UW (Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego) – 124 publikacje.

Zagraniczne repozytoria dziedzinowe: • AgEcon – agrokultura, jedzenie i weterynaria, ekonomia stosowana; • ARRT – edukacja; • ArXiv – fizyka, matematyka, informatyka, biologia, finanse, statystyka; • BDSF – prawo i polityka; • bepress – prawo; • BHL – biologia, ekologia i środowisko; • CERN – fizyka i astronomia, informatyka, elektronika i elektrotechnika; 42


• COD – chemia, krystalografia; • eLIS – bibliotekarstwo i komunikologia; • ePrints@IISc – matematyka i statystyka; • ERIC – edukacja; • FAOBIB – agrokultura, jedzenie i weterynaria; • geograpf – geografia (wyspy brytyjskie), historia i archeologia; • HAL – repozytorium interdyscyplinarne; • MLibrary – repozytorium interdyscyplinarne; • NUMDAM – matematyka i statystyka; • PAPERPAST – historia i archeologia; • PERSEE – biologia i biochemia, nauki społeczne; • philpapers – filozofia; • PubMed Central – biologia i biochemia, chemia, zdrowie i medycyna; • RePEc – ekonomia; • UCLA – sztuka; • ViewFinder – historia i archeologia; • WaY – repozytorium interdyscyplinarne.

4.3.4. Podsumowanie Zielona droga otwartego dostępu posiada różne aspekty, o których trzeba pamiętać, archiwizując publikację. Nie należy jednak w tym wszystkim zapominać, że to publikacja jest najważniejsza i to jej należy poświęcić najwięcej czasu, nie tylko ze względu na zawartość merytoryczną, ale także ze względu na przygotowanie samego pliku (odpowiednia nazwa, wpisanie metadanych – więcej na ten temat można znaleźć w tekście Emanuela Kulczyckiego [36]). 43


W przypadku wyboru odpowiedniego repozytorium można się kierować różnymi kryteriami, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, by dany tekst zamieścić w kilku różnych repozytoriach – zwiększy to szanse dotarcia innych naukowców do artykułu. W wyszukiwaniu odpowiedniego miejsca na artykuł może się przydać Katalog Repozytoriów OpenDOAR, w którym znajduje się ponad 2000 różnych serwisów z całego świata. Przydatny może być także ranking wykonany przez Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) – Rankingu Stron Repozytoriów, który można wykorzystać jako bazę potencjalnie interesujących serwisów (ponad 1500 pozycji).

44


Rozdział 5

Otwarte czasopisma punktowane przez MNiSW W tym rozdziale przedstawiono spis czasopism naukowych, którym MNiSW przyznało punkty w związku z oceną parametryczną jednostek naukowych. Jednak spośród czasopism wybrano te, które udostępniają w formie pełnotekstowej wszystkie artykuły. Pominięto zatem czasopisma, które umożliwiają dostęp do na przykład wybranej części publikacji. Z kolei czasopisma, do których dostęp jest płatny, ale tylko przez pewien czas od opublikowania – czasopisma okresowo płatne (opóźnionego dostępu) – zostały ujęte w spisie, ale w oddzielnym podrozdziale. Jeśli okres, w którym czasopismo naukowe jest płatne, jest stosunkowo krótki (do pół roku włącznie), zostało ono przydzielone do grupy czasopism w pełni otwartych (gdyż czas od przesłania artykułu do jego wydrukowania jest nierzadko znacznie dłuższy). Niektóre czasopisma umożliwiają dostęp do artykułów pod warunkiem darmowego zalogowania się w serwisie. W takich przypadkach czasopismo nie było brane pod uwagę, ze względu na uproszczenie w czasie weryfikacji jego otwartości, oraz w związku z tym, że jest to dostęp darmowy, a nie otwarty.

45


W spisie, oprócz nazwy czasopisma, numeru ISSN, przyznanej przez MNiSW liczby punktów oraz czasu ograniczonego dostępu, znajdują się także informacje o liczbie wydawanych numerów w roku oraz link do odpowiedniej strony w Internecie – strony czasopisma bądź tej, na której można znaleźć udostępnione artykuły. W przypadku liczby rocznie wydawanych numerów brano pod uwagę głównie poprzedni rok (2012), a numery specjalne nie były liczone. Przy niektórych czasopismach pojawiła się wartość „365/rok” – oznacza to, że kolejne artykuły są udostępniane z konkretną datą, niezależnie od siebie. Zdarza się także wartość „0,5/rok” – w takim przypadku czasopismo wychodzi co dwa lata. Cały spis został oprcowany na podstawie informacji udostępnionych na liście Regensburskiej (lista czasopism elektronicznych [37]), w serwisie DOAJ [38] oraz w bazie Arianta. Każde z przytoczonych czasopism zostało ręcznie sprawdzone pod kątem otwartego dostępu do artykułów oraz poprawności odnośników do stron czasopism. Podział na kategorie został zaczerpnięty z listy Regensburskiej. Kategorie są posegregowane alfabetycznie według angielskich nazw. Jeżeli któreś z czasopism było przyporządkowane do paru kategorii, pojawia się w każdej z zadeklarowanych. Wśród wszystkich kategorii czasopism zostały pominięte dwie kategorie – biologia i medycyna. W związku z ustawowymi wymogami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nauki te jako pierwsze zostały zmuszone do publikowania wyników badań sponsorowanych z publicznych pieniędzy w trybie OA, a zatem większość czasopism w tych dziedzinach umożliwia taki sposób publikacji. Jednocześnie brak podkategorii na liście Regensburskiej (skąd pochodzi większość czasopism) spowodował, że nie było możliwości czytelnego i praktycznego przedstawienia spisu dla tych dwóch dyscyplin naukowych. Osoby zainteresowane tymi dziedzinami powinny przede wszystkim sprawdzić listę czasopism w podstawowych repozytoriach wymienionych przez ustawodawstwo powyższych krajów: PubMed Central Journals, Europe PubMed Central Journals i bardzo popularny w tych dziedzinach projekt PLoS. Cały zespół dołożył wszelkich starań, aby spis był jak najbardziej aktualny, jeżeli jednak zostanie zauważony pewien błąd, prosimy o wysłanie stosownej informacji na adres mailowy piotr.kozierski@gmail.com.

46


5.1. Rolnictwo, leśnictwo itp. Czasopisma otwarte Tablica 5.1: Czasopisma OA w kategorii „Agriculture, Forestry etc.” Rolnictwo, leśnictwo itp. Veterinary Research 1

0928-4249

Punkty MNiSW: 50 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.veterinaryresearch.org/

BMC Veterinary Research 2

Punkty MNiSW: 45 pkt

1746-6148 Częstotliwość: 365/rok

http://www.biomedcentral.com/bmcvetres

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 3

Punkty MNiSW: 45 pkt

1541-4337

Częstotliwość: 6/rok

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1541- 4337/issues

Rice 4

1939-8425

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/12284

Fisheries 5

0363-2415

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://fisheries.org/members-only/fisheries-magazine- archive

Plant Methods 6

1746-4811

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.plantmethods.com/

Journal of the International Society of Sports Nutrition 7

Punkty MNiSW: 35 pkt

1550-2783

Częstotliwość: 12/rok

http://www.jissn.com/archive

Breeding Science 8

1344-7610

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsbbs

California Agriculture 9

0008-0845

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://californiaagriculture.ucanr.org/archive.cfm

Agriculture, Forestry etc.

47


Rolnictwo, leśnictwo itp.

10

California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations Reports Punkty MNiSW: 30 pkt Częstotliwość: 1/rok

0575-3317

http://calcofi.org/publications/ccreports/reportslist.html

11

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity Punkty MNiSW: 30 pkt Częstotliwość: 365/rok

1479-5868

http://www.ijbnpa.org/home/

Journal of Veterinary Science 12

Punkty MNiSW: 30 pkt

1229-845X Częstotliwość: 4/rok

http://www.vetsci.org

Pesquisa Agropecuaria Brasileira 13

Punkty MNiSW: 30 pkt

0100-204X

Częstotliwość: 12/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100- 204X&lng=en&nrm=iso

Scientia Agricola 14

0103-9016

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103- 9016&lng=en&nrm=iso

Silva Fennica 15

0037-5330

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 5/rok

http://www.metla.fi/silvafennica/

Spanish Journal of Agricultural Research 16

Punkty MNiSW: 30 pkt

1695-971X

Częstotliwość: 4/rok

http://revistas.inia.es/index.php/sjar

Acta Scientiarum-agronomy 17

Punkty MNiSW: 25 pkt

1679-9275 Częstotliwość: 4/rok

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/issue/archive

Agricultural and Food Science 18

Punkty MNiSW: 25 pkt

1459-6067 Częstotliwość: 4/rok

http://ojs.tsv.fi/index.php/AFS/issue/archive

Annals of Agricultural and Environmental Medicine 19

Punkty MNiSW: 25 pkt

1232-1966

Częstotliwość: 4/rok

http://www.aaem.pl/

Archiv Fur Tierzucht-archives of Animal Breeding 20

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.archanimbreed.com/content.html

Agriculture, Forestry etc.

48

0003-9438


Rolnictwo, leśnictwo itp. Australian Journal of Crop Science 21

Punkty MNiSW: 25 pkt

1835-2693

Częstotliwość: 12/rok

http://www.cropj.com/

Ciencia E Agrotecnologia 22

Punkty MNiSW: 25 pkt

1413-7054 Częstotliwość: 6/rok

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1413- 7054/lng_en/nrm_iso/lng_en

Ciencia E Investigacion Agraria 23

Punkty MNiSW: 25 pkt

0304-5609 Częstotliwość: 3/rok

http://agronomia.uc.cl/index.php?/RCIA/portada.html

Czech Journal of Animal Science 24

Punkty MNiSW: 25 pkt

1212-1819

Częstotliwość: 12/rok

http://www.agriculturejournals.cz/web/cjas.htm

Experimental Animals 25

1341-1357

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 5/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/expanim

Jarq-japan Agricultural Research Quarterly 26

Punkty MNiSW: 25 pkt

0021-3551

Częstotliwość: 4/rok

http://www.jircas.affrc.go.jp/english/publication/jarq/contents_index.html

Journal of Pesticide Science 27

Punkty MNiSW: 25 pkt

1348-589X Częstotliwość: 4/rok

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jpestics

Journal of Poultry Science 28

Punkty MNiSW: 25 pkt

1346-7395 Częstotliwość: 4/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jpsa

Journal of Reproduction and Development 29

Punkty MNiSW: 25 pkt

0916-8818

Częstotliwość: 6/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jrd

Journal of the Japanese Society for Horticultural Science 30

Punkty MNiSW: 25 pkt

1882-3351

Częstotliwość: 6/rok

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjshs

Journal of Veterinary Medical Science 31

Punkty MNiSW: 25 pkt

0916-7250

Częstotliwość: 2/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jvms/-char/en

Nutrition and Metabolism 32

Punkty MNiSW: 25 pkt

1743-7075 Częstotliwość: 365/rok

http://www.nutritionandmetabolism.com/home/

Agriculture, Forestry etc.

49


Rolnictwo, leśnictwo itp. Nutrition Journal 33

1475-2891

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.nutritionj.com/home/

Pesquisa Veterinária Brasileira 34

Punkty MNiSW: 25 pkt

0100-736X Częstotliwość: 12/rok

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0100- 736X/lng_pt/nrm_iso

Plant Production Science 35

Punkty MNiSW: 25 pkt

1343-943X Częstotliwość: 4/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/pps

Plant Soil and Environment 36

Punkty MNiSW: 25 pkt

1214-1178 Częstotliwość: 12/rok

http://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm

Revista Brasileira de Zootecnia 37

Punkty MNiSW: 25 pkt

1516-3598 Częstotliwość: 12/rok

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1516- 3598/lng_pt/nrm_iso

Scientia Marina 38

0214-8358

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.icm.csic.es/scimar/

South African Journal of Animal Science 39

Punkty MNiSW: 25 pkt

0375-1589

Częstotliwość: 4/rok

http://ajol.info/index.php/sajas/index

Turkish Journal of Agriculture and Forestry 40

Punkty MNiSW: 25 pkt

1300-011X

Częstotliwość: 6/rok

http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/index.php

Veterinární Medicína 41

0375-8427

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://vetmed.vri.cz/

World Rabbit Science 42

1257-5011

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://ojs.upv.es/index.php/wrs/index

Acta Veterinaria Brno 43

0001-7213

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://vfu-www.vfu.cz/acta-vet/index.html

Agrociencia 44

1405-3195

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 8/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=302

Agriculture, Forestry etc.

50


Rolnictwo, leśnictwo itp. Animal Science Papers and Reports 45

Punkty MNiSW: 20 pkt

0860-4037

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ighz.edu.pl/?p0=5&p1=34

Archiv Fur Geflugelkunde 46

Punkty MNiSW: 20 pkt

0003-9098 Częstotliwość: 4/rok

http://www.ulmer.de/artikel.dll/afg

Archivos de Medicina Veterinaria 47

Punkty MNiSW: 20 pkt

0301-732X

Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0301- 732X&lng=en&nrm=iso

Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 48

Punkty MNiSW: 20 pkt

0102-0935

Częstotliwość: 6/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102- 0935&lng=en&nrm=iso

Biotechnologie Agronomie Societe et Environnement 49

Punkty MNiSW: 20 pkt

1370-6233

Częstotliwość: 4/rok

http://www.bib.fsagx.ac.be/base/

Brazilian Archives of Biology and Technology 50

Punkty MNiSW: 20 pkt

1516-8913

Częstotliwość: 6/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516- 8913&lng=en&nrm=iso

Cahiers Agricultures 51

1166-7699

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.cahiersagricultures.fr/

Chilean Journal of Agricultural Research 52

Punkty MNiSW: 20 pkt

0718-5820

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0718- 5839&lng=es&nrm=iso

Ciencia E Tecnica Vitivinicola 53

Punkty MNiSW: 20 pkt

0254-0223 Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php/script_sci_serial/pid_0254- 0223/lng_en/nrm_iso

Ciencia Rural 54

0103-8478

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103- 8478&lng=en&nrm=iso

Crop Breeding and Applied Biotechnology 55

Punkty MNiSW: 20 pkt

1518-7853

Częstotliwość: 4/rok

http://www.sbmp.org.br/cbab/siscbab/modules/news/index.php

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 56

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.agriculturejournals.cz/web/cjgpb.htm

Agriculture, Forestry etc.

51

1212-1975


Rolnictwo, leśnictwo itp. Fishery Bulletin 57

0090-0656

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://fishbull.noaa.gov/index.html

Grasas Y Aceites 58

0017-3495

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://dx.doi.org/10.3989/gya

Horticultural Science 59

0862-867X

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.agriculturejournals.cz/web/hortsci.htm

International Agrophysics 60

Punkty MNiSW: 20 pkt

0236-8722 Częstotliwość: 4/rok

http://www.international-agrophysics.org/

International Journal of Plant Production 61

Punkty MNiSW: 20 pkt

1735-6814

Częstotliwość: 4/rok

http://ijpp.gau.ac.ir//browse?_action=issue

Investigacion Agraria-sistemas Y Recursos Forestales 62

Punkty MNiSW: 20 pkt

1131-7965

Częstotliwość: 3/rok

http://www.inia.es/srf

Journal of Agricultural and Resource Economics 63

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 3/rok

1068-5502 Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://agecon.uwyo.edu/JAREonline/default.htm

Journal of Agricultural Science and Technology 64

Punkty MNiSW: 20 pkt

1680-7073

Częstotliwość: 6/rok

http://jast.journals.modares.ac.ir/

65

Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics Punkty MNiSW: 20 pkt Częstotliwość: 2/rok

1612-9830

http://www.jarts.info/index.php/jarts

Journal of Animal and Feed Sciences 66

Punkty MNiSW: 20 pkt

1230-1388

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ifzz.pl/en/component/sobi2/?catid=58

Journal of Animal and Plant Sciences 67

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.thejaps.org.pk

Agriculture, Forestry etc.

52

1018-7081


Rolnictwo, leśnictwo itp. Journal of Animal and Veterinary Advances 68

Punkty MNiSW: 20 pkt

1680-5593

Częstotliwość: 24/rok

http://medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1680-5593

Journal of Apicultural Science 69

Punkty MNiSW: 20 pkt

1643-4439 Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/jas.2013.57.issue-1/issue- files/jas.2013.57.issue- 1.xml

Journal of Applied Botany and Food Quality 70

Punkty MNiSW: 20 pkt

1613-9216

Częstotliwość: 2/rok

http://pub.jki.bund.de/index.php/JABFQ/index

Journal of Nutritional Science and Vitaminology 71

Punkty MNiSW: 20 pkt

0301-4800

Częstotliwość: 6/rok

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jnsv

Landbauforschung Volkenrode 72

Punkty MNiSW: 20 pkt

0458-6859 Częstotliwość: 4/rok

http://www.bfafh.de/bibl/lbf-pdf/lbf-dl.htm

Maderas-ciencia Y Tecnologia 73

Punkty MNiSW: 20 pkt

0717-3644 Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718- 221X&nrm=iso&lng=en

Maydica 74

0025-6153

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.maydica.org/back_issues.php

Onderstepoort Journal of Veterinary Research 75

Punkty MNiSW: 20 pkt

0030-2465

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ojvr.org

Pakistan Veterinary Journal 76

Punkty MNiSW: 20 pkt

0253-8318 Częstotliwość: 8/rok

http://www.pvj.com.pk

Productions Animales 77

0990-0632

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 5/rok

http://www6.inra.fr/productions-animales_eng

Revista Brasileira de Fruticultura 78

Punkty MNiSW: 20 pkt

0100-2945

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100- 2945&lng=en&nrm=iso

Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária 79

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984- 2961&lng=en&nrm=iso

Agriculture, Forestry etc.

53

0103-846X


Rolnictwo, leśnictwo itp. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias 80

Punkty MNiSW: 20 pkt

0120-0690

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&lng=en&pid=0120- 0690&nrm=iso

Tecnica Pecuaria En Mexico 81

Punkty MNiSW: 20 pkt

0040-1889 Częstotliwość: 4/rok

http://www.tecnicapecuaria.org.mx/

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 82

Punkty MNiSW: 20 pkt

1300-0128

Częstotliwość: 6/rok

http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/sayilar.php?dergi=vet

Water Sa 83

0378-4738

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 5/rok

http://www.ajol.info/index.php/wsa

Zemdirbyste 84

1392-3196

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/volumes/

Acta Ichthyologica et Piscatoria 85

Punkty MNiSW: 15 pkt

0137-1592 Częstotliwość: 4/rok

http://www.aiep.pl/index.php

Acta Scientiae Veterinariae 86

Punkty MNiSW: 15 pkt

1678-0345 Częstotliwość: 4/rok

http://www.ufrgs.br/actavet/index.htm

Acta Veterinaria 87

0567-8315

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0567-8315

African Journal of Agricultural Research 88

Punkty MNiSW: 15 pkt

1991-637X

Częstotliwość: 49/rok

http://www.academicjournals.org/ajar/index.htm

Applied Ecology and Environmental Research 89

Punkty MNiSW: 15 pkt

1589-1623

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ecology.kee.hu/

Archivos Latinoamericanos de Nutricion 90

Punkty MNiSW: 15 pkt

0004-0622

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_issues&pid=0004- 0622&lng=en&nrm=iso

Berichte Uber Landwirtschaft 91

Punkty MNiSW: 15 pkt

0005-9080 Częstotliwość: 3/rok

http://buel.bmelv.de/index.php/buel/index

Agriculture, Forestry etc.

54


Rolnictwo, leśnictwo itp.

92

Boletim Do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 2/rok

0102-0323

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alimentos/issue/archive

Brazilian Journal of Poultry Science 93

Punkty MNiSW: 15 pkt

1516-635X

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516- 635X&lng=en&nrm=iso

Cerne 94

0104-7760

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.dcf.ufla.br/Cerne/

Ciencia Florestal 95

0103-9954

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=534

Croatian Journal of Forest Engineering 96

Punkty MNiSW: 15 pkt

1845-5719

Częstotliwość: 2/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=91

Cuadernos de Desarrollo Rural 97

Punkty MNiSW: 15 pkt

0122-1450 Częstotliwość: 2/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=117

Czech Journal of Food Sciences 98

Punkty MNiSW: 15 pkt

1212-1800 Częstotliwość: 6/rok

http://www.agriculturejournals.cz/web/cjfs.htm

Drewno. Prace Naukowe, Doniesienia, Komunikaty 99

Punkty MNiSW: 15 pkt

1644-3985

Częstotliwość: 2/rok

http://www.itd.poznan.pl/pl/index.php?id=110

Drvna Industrija 100

0012-6772

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=14

Horticultura Brasileira 101

0102-0536

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102- 0536&lng=en&nrm=iso

Iranian Journal of Fisheries Sciences 102

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.jifro.ir/

Agriculture, Forestry etc.

55

1562-2916


Rolnictwo, leśnictwo itp. Israel Journal of Veterinary Medicine 103

Punkty MNiSW: 15 pkt

0334-9152

Częstotliwość: 4/rok

http://www.isrvma.org/TextPage.aspx?ID=25

Italian Journal of Animal Science 104

Punkty MNiSW: 15 pkt

1594-4077

Częstotliwość: 4/rok

http://www.aspajournal.it/index.php/ijas

Journal of Soil Science and Plant Nutrition 105

Punkty MNiSW: 15 pkt

0718-9508

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718- 9516&lng=es&nrm=iso

Journal of Soil Science and Plant Nutrition 106

Punkty MNiSW: 15 pkt

0718-9508

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718- 9516&lng=es&nrm=iso

Journal of the Food Hygienic Society of Japan 107

Punkty MNiSW: 15 pkt

0015-6426

Częstotliwość: 6/rok

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/shokueishi

Journal of Tropical Forest Science 108

Punkty MNiSW: 15 pkt

0128-1283

Częstotliwość: 4/rok

http://www.frim.gov.my/journal.cfm

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 109

Punkty MNiSW: 15 pkt

1300-6045

Częstotliwość: 6/rok

http://vetdergi.kafkas.edu.tr

Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 110

Punkty MNiSW: 15 pkt

1961-9502

Częstotliwość: 4/rok

http://www.kmae-journal.org/

Korean Journal for Food Science of Animal Resources 111

Punkty MNiSW: 15 pkt

1225-8563

Częstotliwość: 6/rok

http://ocean.kisti.re.kr/IS_mvpopo210L.do?method=list&poid=ksfsar&kojic=CSSPBQ

Latin American Journal of Aquatic Research 112

Punkty MNiSW: 15 pkt

0718-560X

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0718- 560X&lng=es&nrm=iso

Nematropica 113

0099-5444

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://journals.fcla.edu/nematropica/index

Nippon Suisan Gakkaishi 114

Punkty MNiSW: 15 pkt

0021-5392 Częstotliwość: 6/rok

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/suisan

Agriculture, Forestry etc.

56


Rolnictwo, leśnictwo itp. Revista Arvore 115

0100-6762

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 miesiące

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100- 6762&lng=en&nrm=iso

Revista Brasileira de Ciencia Do Solo 116

Punkty MNiSW: 15 pkt

0100-0683

Częstotliwość: 6/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100- 0683&lng=en&nrm=iso

Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y del Ambiente 117

Punkty MNiSW: 15 pkt

0186-3231

Częstotliwość: 3/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=629

Revista Científica 118

0798-2259

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rc/issue/archive

119

Revista de La Facultad de Agronomia de La Universidad del Zulia Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 4/rok

0378-7818

http://revistas.luz.edu.ve/index.php/fagro/issue/archive

Revista de La Facultad de Ciencias Agrarias 120

Punkty MNiSW: 15 pkt

0370-4661

Częstotliwość: 2/rok

http://revista.fca.uncu.edu.ar/

Revista de Nutricao-brazilian Journal of Nutrition 121

Punkty MNiSW: 15 pkt

1415-5273

Częstotliwość: 6/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415- 5273&lng=en&nrm=iso

Revista Fitotecnia Mexicana 122

Punkty MNiSW: 15 pkt

0187-7380 Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610

Revista Mvz Cordoba 123

0122-0268

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://apps.unicordoba.edu.co/revistas/revistamvz/publicaciones.htm

Semina : Ciencias Agrárias 124

Punkty MNiSW: 15 pkt

1676-546X Częstotliwość: 6/rok

http://www.uel.br/portal/frm/frmOpcao.php?opcao=http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias

Slovenian Veterinary Research 125

Punkty MNiSW: 15 pkt

1580-4003 Częstotliwość: 4/rok

http://www.slovetres.si/pages/arhiv.html

Agriculture, Forestry etc.

57


Rolnictwo, leśnictwo itp. Sumarski List 126

0373-1332

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://hrcak.srce.hr/sumlist

Tarim Bilimleri Dergisi-journal of Agricultural Sciences 127

Punkty MNiSW: 15 pkt

1300-7580

Częstotliwość: 4/rok

http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/sayi.htm

Thalassas 128

0212-5919

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://webs.uvigo.es/thalassas/thalassas_marcoprincipal.htm

The Journal of Applied Research in Veterinary Medicine 129

Punkty MNiSW: 15 pkt

1542-2666

Częstotliwość: 4/rok

http://www.jarvm.com/

Tropical Plant Pathology 130

Punkty MNiSW: 15 pkt

1982-5676 Częstotliwość: 6/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1982- 5676&lng=en&nrm=iso

Turkish Journal of Field Crops 131

Punkty MNiSW: 15 pkt

1301-1111 Częstotliwość: 2/rok

http://tarlabitkileridernegi.org/tjofc/issues.html

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 132

Punkty MNiSW: 15 pkt

1303-2712

Częstotliwość: 4/rok

http://www.trjfas.org/

Veterinaria Mexico 133

0301-5092

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=423

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 134

Punkty MNiSW: 9 pkt

1644-0757

Częstotliwość: 4/rok

http://acta_oeconomia.sggw.pl/

Archiwum Rybactwa Polskiego 135

Punkty MNiSW: 9 pkt

1230-6428 Częstotliwość: 4/rok

http://versita.metapress.com/content/1230-6428

Journal of Plant Protection Research 136

Punkty MNiSW: 9 pkt

1427-4345

Częstotliwość: 4/rok

http://www.plantprotection.pl/

Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 137

Punkty MNiSW: 9 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/polityki-europejskie- finanse- i- marketing/

Agriculture, Forestry etc.

58

2081-3430


Rolnictwo, leśnictwo itp. Intercathedra 138

1640-3622

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.up.poznan.pl/intercathedra/

Journal of Central European Agriculture 139

Punkty MNiSW: 8 pkt

1332-9049

Częstotliwość: 4/rok

http://jcea.agr.hr/

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 140

Punkty MNiSW: 8 pkt

1230-0322

Częstotliwość: 4/rok

http://journal.pan.olsztyn.pl/

Communications in Biometry and Crop Science 141

Punkty MNiSW: 7 pkt

1896-0782

Częstotliwość: 2/rok

http://agrobiol.sggw.waw.pl/cbcs/

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 142

Punkty MNiSW: 7 pkt

1505-0297

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ejpau.media.pl/issues.html

Folia Forestalia Polonica. S. A: Leśnictwo 143

Punkty MNiSW: 7 pkt

0071-6677

Częstotliwość: 4/rok

http://ffp.ibles.pl/

Journal of Agribusiness and Rural Development 144

Punkty MNiSW: 7 pkt

1899-5241

Częstotliwość: 4/rok

http://www.jard.edu.pl/

Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 145

Punkty MNiSW: 7 pkt

1231-0948

Częstotliwość: 1/rok

http://www.degruyter.com/view/j/jforp

Journal of Water and Land Development 146

Punkty MNiSW: 7 pkt

1429-7426

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/jwld

Leśne Prace Badawcze 147

1732-9442

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/frp

Vegetable Crops Research Bulletin 148

Punkty MNiSW: 7 pkt

1506-9427

Częstotliwość: 1/rok

http://versita.metapress.com/content/120802/

Agriculture, Forestry etc.

59


Rolnictwo, leśnictwo itp.

149

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego Punkty MNiSW: 7 pkt Częstotliwość: 4/rok

2081-6960

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa- swiatowego/

Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 150

Punkty MNiSW: 6 pkt

1644-0625

Częstotliwość: 4/rok

http://agricultura.acta.utp.edu.pl/index.php?page=start&lg=pl

151

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation Punkty MNiSW: 6 pkt Częstotliwość: 3/rok

1898-8857

http://ann_landreclam.sggw.pl/index.html

Studia Iuridica Agraria 152

1642-0438

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=56

Studia Obszarów Wiejskich 153

Punkty MNiSW: 6 pkt

1642-4689 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 miesiące

http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html

Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 154

Punkty MNiSW: 6 pkt

1641-7739

Częstotliwość: 4/rok

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Motrol.html

Acta Agrophysica 155

1234-4125

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.acta-agrophysica.org

156

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 4/rok

0365-1118

http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales.htm

157

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 2/rok

1898-6730

http://wip.sggw.pl/annals-sggw

158

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Argicultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 4/rok http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/wydawnictwo/czasopisma/czasopisma- naukowe

Agriculture, Forestry etc.

60

2081-1284


Rolnictwo, leśnictwo itp.

159

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 4/rok

2081-0644

http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/wydawnictwo/czasopisma/czasopisma- naukowe

Fragmenta Agronomica 160

0860-4088

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.up.poznan.pl/pta/fg.html

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 161

Punkty MNiSW: 5 pkt

1732-5587

Częstotliwość: 12/rok

http://www.infraeco.pl/pl/zeszyty/

Inżynieria Rolnicza 162

1429-7264

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://ir.ptir.org/

163

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 4/rok

1642-686X

http://www.pimr.poznan.pl/wydawn.html

Nauka Przyroda Technologie 164

Punkty MNiSW: 5 pkt

1897-7820 Częstotliwość: 4/rok

http://www.npt.up-poznan.net/

Problemy Inżynierii Rolniczej 165

Punkty MNiSW: 5 pkt

1231-0093 Częstotliwość: 4/rok

http://www.itep.edu.pl/wydawnictwo/index.php?id=problemy_ir

Progress in Plant Protection 166

Punkty MNiSW: 5 pkt

1427-4337 Częstotliwość: 2/rok

http://www.progress.plantprotection.pl/

Rośliny Oleiste 167

1233-8273

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ihar.edu.pl/biblioteka/oilseed_crops.php

Soil Science Annual 168

0080-3642

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/ssa

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 169

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://cepl.sggw.pl/sim/index.htm

Agriculture, Forestry etc.

61

1509-1414


Rolnictwo, leśnictwo itp.

170

Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 2/rok

1505-4675

http://www.uwm.edu.pl/techsci/

Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie 171

Punkty MNiSW: 5 pkt

1642-8145

Częstotliwość: 2/rok

http://www.itep.edu.pl/wydawnictwo/index.php?id=woda

172

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego Wrocławiu. Rolnictwo Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 2/rok

we

1897-2098

Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 4/rok

1644-0722

http://www.dbc.wroc.pl/publication/2761

173

http://www.forestry.actapol.net/

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 174

Punkty MNiSW: 4 pkt

0373-7837

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ihar.edu.pl/biblioteka/biuletyn_ihar.php

Łąkarstwo w Polsce 175

1506-5162

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.au.poznan.pl/ptl/nowa_strona_1.htm

Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 176

Punkty MNiSW: 4 pkt

1730-8658

Częstotliwość: 3/rok

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/motrol.html

Polish Journal of Agronomy 177

Punkty MNiSW: 4 pkt

2081-2787 Częstotliwość: 4/rok

http://www.iung.pulawy.pl/PJA/

Roczniki Naukowe Zootechniki 178

Punkty MNiSW: 4 pkt

0137-1657 Częstotliwość: 2/rok

http://www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=250

Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna 179

Punkty MNiSW: 4 pkt

1732-1719

Częstotliwość: 6/rok

http://www.pimr.poznan.pl/wydawn.html

Wiadomosci Zootechniczne 180

Punkty MNiSW: 3 pkt

1731-8068 Częstotliwość: 4/rok

http://www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=247

Agriculture, Forestry etc.

62


Rolnictwo, leśnictwo itp. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach 181

Punkty MNiSW: 2 pkt

2081-1438

Częstotliwość: 1/rok

http://www.wydawnictwo.tuchola.pl/czasopisma.php

182

Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 1/rok

1642-3828

http://www2.univ.rzeszow.pl/wbr/zeszyty/

Ziemniak Polski 183

1425-4263

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ihar.edu.pl/biblioteka/ziemniak_polski.php

Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia 184

Punkty MNiSW: 1 pkt

1507-4757

Częstotliwość: 4/rok

http://www.krus.gov.pl/wydawnictwa/ubezpieczenia-w-rolnictwie- materialy- i- studia/

Zeszyty Wiejskie 185

1506-6541

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.zw.uni.lodz.pl/

Agriculture, Forestry etc.

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.2: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Agriculture, Forestry etc.” Rolnictwo, leśnictwo itp. Journal of Animal Science 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

0021-8812 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://journalofanimalscience.org/

Tree Physiology 2

0829-318X

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://treephys.oxfordjournals.org

Avian Pathology 3

0307-9457

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.tandfonline.com/loi/cavp20

Agriculture, Forestry etc.

63

Ograniczenie dostępu

1-2 lata


Rolnictwo, leśnictwo itp. Diseases of Aquatic Organisms 4

Punkty MNiSW: 40 pkt

0177-5103 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

5-6 lat

http://www.int-res.com/journals/dao/

Journal of Nutrition 5

0022-3166

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

1-2 lata

http://jn.nutrition.org/

Plant Pathology 6

0032-0862

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3059

Poultry Science 7

0032-5791

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://ps.fass.org

Proceedings of the Nutrition Society 8

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0029-6651 Ograniczenie dostępu

1 rok

http://journals.cambridge.org/jid_PNS

British Journal of Nutrition 9

Punkty MNiSW: 35 pkt

0007-1145 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

1-2 lata

http://journals.cambridge.org/jid_BJN

Forestry 10

0015-752X

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 5/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://forestry.oxfordjournals.org

Molecular Plant-microbe Interactions 11

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0894-0282 Ograniczenie dostępu

1 rok

http://apsjournals.apsnet.org/loi/mpmi

Nutrition Research Reviews 12

Punkty MNiSW: 35 pkt

0954-4224 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

3-4 lata

http://journals.cambridge.org/jid_NRR

Phytopathology 13

0031-949X

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://apsjournals.apsnet.org/loi/phyto

Agriculture, Forestry etc.

64

Ograniczenie dostępu

1 rok


Rolnictwo, leśnictwo itp. Plant Disease 14

0191-2917

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://apsjournals.apsnet.org/loi/pdis

Public Health Nutrition 15

Punkty MNiSW: 35 pkt

1368-9800 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://journals.cambridge.org/jid_PHN

Hortscience 16

0018-5345

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://hortsci.ashspublications.org/content/by/year

Journal of the American College of Nutrition 17

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 6/rok

0731-5724 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.jacn.org/

Journal of the American Society for Horticultural Science 18

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 6/rok

0003-1062 Ograniczenie dostępu

2-3 lata

http://journal.ashspublications.org/

Canadian Journal of Animal Science 19

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0008-3984 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://pubs.aic.ca/loi/cjas

Food and Nutrition Bulletin 20

Punkty MNiSW: 25 pkt

0379-5721 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.ingentaconnect.com/content/nsinf/fnb

Horttechnology 21

1063-0198

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://horttech.ashspublications.org/content/by/year

Journal of Applied Poultry Research 22

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1056-6171 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://japr.fass.org/content/by/year

Soil Science and Plant Nutrition 23

Punkty MNiSW: 25 pkt

0038-0768 Częstotliwość: 6/rok

http://www.tandfonline.com/loi/tssp20

Agriculture, Forestry etc.

65

Ograniczenie dostępu

1-2 lata


Rolnictwo, leśnictwo itp. Acta Scientiarum Polonorum-hortorum Cultus 24

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1644-0692 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.acta.media.pl/pl/main.php

Agrarforschung Schweiz 25

Punkty MNiSW: 20 pkt

1022-663X Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.agrarforschungschweiz.ch/archiv_11de.php?jahr=2013&band=4

Canadian Journal of Plant Science 26

Punkty MNiSW: 20 pkt

0008-4220

Częstotliwość: 7/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://pubs.aic.ca/loi/cjps

Canadian Journal of Soil Science 27

Punkty MNiSW: 20 pkt

0008-4271

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

18 miesięcy

http://pubs.aic.ca/journal/cjss

European Journal of Horticultural Science 28

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 6/rok

1611-4426 Ograniczenie dostępu

24 miesiące

http://www.ejhs.de/

Journal of Plant Diseases and Protection 29

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 5/rok

1861-3829 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.ulmer.de/Content/Table-of-Contents/51802.html?UID=61A634302BA5658789997D3ABAF59F6F4E6F2B53624BE417

Silvae Genetica 30

0037-5349

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

2-3 lata

http://www.sauerlaender-verlag.com/index.php?id=18

Allgemeine Forst Und Jagdzeitung 31

Punkty MNiSW: 15 pkt

0002-5852

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.sauerlaender-verlag.com/index.php?id=36

Bulgarian Journal of Agricultural Science 32

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

1310-0351 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.agrojournal.org/ARH.htm

Journal of Aquatic Plant Management 33

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.apms.org/japm/japmindex.htm

Agriculture, Forestry etc.

66

0146-6623 Ograniczenie dostępu

2 lata


Rolnictwo, leśnictwo itp. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 34

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0114-0671 Ograniczenie dostępu

2-3 lata

http://www.tandfonline.com/toc/tnzc20/current

Phytoprotection 35

0031-9511

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.erudit.org/revue/phyto/

Zuchtungskunde 36

0044-5401

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

24 miesiące

http://www.zuechtungskunde.de/

Agricultural History Review 37

Punkty MNiSW: 14 pkt

0002-1490 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.bahs.org.uk/AGHRvolumes.html

Études rurales 38

0014-2182

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-etudes-rurales.htm

Historia Agraria 39

1139-1472

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.historiaagraria.com/numeros.php

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 40

Punkty MNiSW: 9 pkt

0044-1600 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/zagadnienia-ekonomiki- rolnej

Mathematical and Computational Forestry & NaturalResource Sciences 41

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://mcfns.com/index.php/Journal/index

Agriculture, Forestry etc.

67

1946-7664 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy


5.2. Archeologia Czasopisma otwarte Tablica 5.3: Czasopisma OA w kategorii „Archaeology” Archeologia Radiocarbon 1

Punkty MNiSW: 30 pkt

0033-8222 Częstotliwość: 4/rok

https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/issue/archive

Chungara-revista de Antropologia Chilena 2

Punkty MNiSW: 20 pkt

0716-1182

Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=326

Magallania 3

Punkty MNiSW: 15 pkt

0718-0209 Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0718- 2244&lng=en&nrm=iso

Trabajos de Prehistoria 4

Punkty MNiSW: 15 pkt

0082-5638 Częstotliwość: 2/rok

http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/issue/archive

Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Antiquité 5

Punkty MNiSW: 12 pkt

0223-5102

Częstotliwość: 1/rok

http://mefra.revues.org/70

Siedlungsforschung. Archäologie Geschichte Geographie 6

Punkty MNiSW: 12 pkt

0175-0046

Częstotliwość: 1/rok

http://www.kulturlandschaft.org/

Alt-Thüringen 7

Punkty MNiSW: 10 pkt

0065-6585 Częstotliwość: 1/rok

http://zs.thulb.uni-jena.de/content/main/journals/altThr.xml

Analecta Romana Instituti Danici. Roma 8

Punkty MNiSW: 10 pkt

0066-1392

Częstotliwość: 1/rok

http://www.acdan.it/analecta/analecta_overview.html

Archäologische Informationen 9

Punkty MNiSW: 10 pkt

0341-2873 Częstotliwość: 1/rok

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ojs/index.php/arch- inf/issue/archive

Archeologia e Calcolatori 10

Punkty MNiSW: 10 pkt

1120-6861 Częstotliwość: 1/rok

http://www.progettocaere.rm.cnr.it/databasegestione/google_year_list.htm

Archaeology

68


Archeologia Archivo de prehistoria Levantina 11

Punkty MNiSW: 10 pkt

0210-3230

Częstotliwość: 1/rok

http://www.museuprehistoriavalencia.es/apl.html

Archivo Espanol de Arqueología 12

Punkty MNiSW: 10 pkt

0066-6742 Częstotliwość: 1/rok

http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/issue/archive

Arheološki vestnik 13

0570-8966

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://av.zrc-sazu.si/En/AV_seznam.html

Cahiers des Etudes Anciennes 14

0317-5065

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://etudesanciennes.revues.org/

Complutum 15

1131-6993

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.journals4free.com/link.jsp?l=17706848

Estonian Journal of Archaeology 16

Punkty MNiSW: 10 pkt

1406-2933 Częstotliwość: 2/rok

http://www.kirj.ee/archaeology

Forum Archaeologiae. Zeitschrift fuer klassische Archaeologie 17

Punkty MNiSW: 10 pkt

1605-4636

Częstotliwość: 4/rok

http://farch.net/

Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18

Punkty MNiSW: 10 pkt

1437-9074

Częstotliwość: 1/rok

http://webdoc.gwdg.de/edoc/p/gfa/

Histria Archaeologica 19

0350-6320

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/histriaarchaeologica

Industrial Archaeology News 20

1354-1455

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.industrial-archaeology.org.uk/aian.htm

Journal of Conservation and Museum Studies 21

Punkty MNiSW: 10 pkt

1364-0429

Częstotliwość: 2/rok

http://www.jcms-journal.com/issue/archive

Munibe Antropologia-Arkeologia 22

Punkty MNiSW: 10 pkt

1132-2217 Częstotliwość: 1/rok

http://www.aranzadi-zientziak.org/munibe-antropologia- arkeologia?lang=en

Archaeology

69


Archeologia Notae praehistoricae 23

0774-3327

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.naturalsciences.be/mars/groups/fnrs-contact- group/notae- praehistoricae

Paleo 24

1145-3370

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://paleo.revues.org/

Portugalia, Porto 25

0871-4290

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id04id13&sum=sim

Prilozi Instituta za arheologiju 26

Punkty MNiSW: 10 pkt

1330-0644 Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=45

Pyrenae 27

Punkty MNiSW: 10 pkt

0079-8215 Częstotliwość: 2/rok

http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/issue/archive

Revista de História da Arte e Arqueologia 28

Punkty MNiSW: 10 pkt

1413-0874

Częstotliwość: 2/rok

http://www.unicamp.br/chaa/rhaa/edanteriores.htm

Revista portuguesa de arqueologia 29

Punkty MNiSW: 10 pkt

0874-2782

Częstotliwość: 1/rok

http://www.igespar.pt/en/publications/category/49/assets/

Revue archéologique du Centre de la France 30

Punkty MNiSW: 10 pkt

1951-6207

Częstotliwość: 1/rok

http://racf.revues.org/index.html

31

Sagvntvm -Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 2/rok

0210-3729

http://ojs.uv.es/index.php/saguntum/issue/archive

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 32

Punkty MNiSW: 10 pkt

1845-7789

Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=62

Wiadomości Konserwatorskie 33

Punkty MNiSW: 4 pkt

0860-2395 Częstotliwość: 2/rok

http://www.skz.pl/portal/nowy/modules.php?name=News&tid=8

Archaeology

70


Archeologia Analecta Archaeologica Ressoviensia 34

Punkty MNiSW: 3 pkt

2084-4409

Częstotliwość: 1/rok

http://www.archeologia.univ.rzeszow.pl/?page_id=332

Bioarchaeology of the Near East 35

Punkty MNiSW: 3 pkt

1898-9403 Częstotliwość: 1/rok

http://www.anthropology.uw.edu.pl/

Archaeologia Historica Polona 36

Punkty MNiSW: 1 pkt

1425-3534 Częstotliwość: 1/rok

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=14082

Archaeology

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.4: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Archaeology” Archeologia Bulletin of the American Society of Papyrologists 1

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0003-1186 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://quod.lib.umich.edu/b/basp/

Archaeologia (Kiev) 2

Punkty MNiSW: 10 pkt

0235-3490 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/archeology/

Archaeologia Lituana 3

Punkty MNiSW: 10 pkt

1392-6748 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.leidykla.eu/index.php?id=35

Arys 4

Punkty MNiSW: 10 pkt

1575-166X Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2124

Australian Archaeology 5

Punkty MNiSW: 10 pkt

0312-2417 Częstotliwość: 1/rok

http://www.library.uq.edu.au/ojs/index.php/aa/issue/archive

Archaeology

71

Ograniczenie dostępu

5 lat


Archeologia Documenta Praehistorica

1408-967X

Punkty MNiSW: 10 pkt

6

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/index.html

Habis

0210-7694

Punkty MNiSW: 10 pkt

7

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=633

Lithics: The Journal of Lithic Studies Society Punkty MNiSW: 10 pkt

8

Częstotliwość: 1/rok

0262-7817 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.lithics.org/lithics/backissues.html

Préhistoire Anthropologie Méditerranéennes Punkty MNiSW: 10 pkt

9

Częstotliwość: 1/rok

1167-492X Ograniczenie dostępu

2 lata

http://pm.revues.org

Revue archéologique de l’Ouest 10

Punkty MNiSW: 10 pkt

0767-709X Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://rao.revues.org/

Senjski zbornik 11

0582-673X

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://hrcak.srce.hr/senjski-zbornik

Archaeology

5.3. Architektura i inżynieria lądowa Czasopisma otwarte Tablica 5.5: Czasopisma OA w kategorii „Architecture, Civil Engineering” Architektura i inżynieria lądowa Materiales de Construccion 1

Punkty MNiSW: 25 pkt

0465-2746 Częstotliwość: 4/rok

http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/issue/archive

Architecture, Civil Engineering

72


Architektura i inżynieria lądowa Acta Geodynamica et Geomaterialia 2

Punkty MNiSW: 20 pkt

1214-9705

Częstotliwość: 4/rok

http://www.irsm.cas.cz/index_en.php?page=acta_seznam

Chalcogenide Letters 3

Punkty MNiSW: 20 pkt

1584-8663 Częstotliwość: 12/rok

http://www.chalcogen.infim.ro/letters.html

EURASIP Journal on Image and Video Processing 4

Punkty MNiSW: 20 pkt

1687-5176

Częstotliwość: 365/rok

http://jivp.eurasipjournals.com/

Journal of Advanced Concrete Technology 5

Punkty MNiSW: 20 pkt

1346-8014

Częstotliwość: 12/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jact

Boletim de Ciencias Geodesicas 6

Punkty MNiSW: 15 pkt

1413-4853 Częstotliwość: 4/rok

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/bcg/issue/archive

European Journal of Transport and Infrastructure Research 7

Punkty MNiSW: 15 pkt

1567-7133

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl/issues/index.asp

Geodetski List 8

0016-710X

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/geodetski-list

Geodetski Vestnik 9

0351-0271

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://geodetski-vestnik.com/cms/en/previous-issues

Gradevinar 10

0350-2465

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=112

Hydrologie Und Wasserbewirtschaftung 11

Punkty MNiSW: 15 pkt

1439-1783

Częstotliwość: 6/rok

http://www.hywa-online.de/hywa/

Informes de La Construccion 12

Punkty MNiSW: 15 pkt

0020-0883 Częstotliwość: 4/rok

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/issue/archive

Journal of Asian Architecture and Building Engineering 13

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jaabe/

Architecture, Civil Engineering

73

1346-7581


Architektura i inżynieria lądowa Journal of Hydrology and Hydromechanics 14

Punkty MNiSW: 15 pkt

0042-790X

Częstotliwość: 4/rok

http://versita.metapress.com/content/0042-790X

Journal of the South African Institution of Civil Engineering 15

Punkty MNiSW: 15 pkt

1021-2019

Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_issues&pid=1021- 2019&lng=en&nrm=iso

Materials Science 16

1392-1320

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.matsc.ktu.lt

Revista de La Construccion 17

Punkty MNiSW: 15 pkt

0717-7925 Częstotliwość: 2/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1276

Kritische Berichte 18

0340-7403

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ojs/index.php/kb/index

Bauwelt 19

0005-6855

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 48/rok

http://www.bauwelt.de

Artificial Satellites 20

0208-841X

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://versita.metapress.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0208- 841X

21

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering Punkty MNiSW: 8 pkt Częstotliwość: 6/rok

1734-8412

http://www.journalamme.org/index.php?id=42

Advances in Materials Science 22

Punkty MNiSW: 6 pkt

1730-2439 Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/adms.2013.13.issue-2/issue- files/adms.2013.13.issue- 2.xml

Archives of Civil Engineering 23

Punkty MNiSW: 6 pkt

1230-2945 Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/ace

24

Coordinates, The Monthly Navigation and Beyond Punkty MNiSW: 6 pkt

Magazine

on

Positioning,

Częstotliwość: 12/rok

http://mycoordinates.org/

Architecture, Civil Engineering

74

0973-2136


Architektura i inżynieria lądowa Ecohydrology and Hydrobiology 25

Punkty MNiSW: 6 pkt

1642-3593 Częstotliwość: 4/rok

http://ecohydro.pl/index.php?p=archieves

Transport Problems 26

1896-0596

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.transportproblems.polsl.pl/pl/default.aspx

Archives of Transport 27

Punkty MNiSW: 5 pkt

0866-9546 Częstotliwość: 4/rok

http://versita.com/aot/

Studia Geotechnica et Mechanica 28

Punkty MNiSW: 5 pkt

0137-6365

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/sgem

Architecture Civil Engineering Environment 29

Punkty MNiSW: 4 pkt

1899-0142

Częstotliwość: 4/rok

http://www.acee-journal.pl/

Architectus 30

1429-7507

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/polski/00menu/menu.html

Architektura Krajobrazu 31

Punkty MNiSW: 4 pkt

1641-5159 Częstotliwość: 4/rok

http://www.aqua.ar.wroc.pl/ak/

Foundations of Civil and Environmental Engineering 32

Punkty MNiSW: 4 pkt

1642-9303

Częstotliwość: 2/rok

http://www.fcee.put.poznan.pl/

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 33

Punkty MNiSW: 4 pkt

1899-3230

Częstotliwość: 3/rok

http://icimb.pl/opole/wydawnictwa/prace-icimb

Wiadomości Konserwatorskie 34

Punkty MNiSW: 4 pkt

0860-2395 Częstotliwość: 2/rok

http://www.skz.pl/portal/nowy/modules.php?name=News&tid=8

Architecturae et Artibus 35

Punkty MNiSW: 3 pkt

2080-9638 Częstotliwość: 4/rok

http://www.wa.pb.edu.pl/aeawa.html

Architecture, Civil Engineering

75


Architektura i inżynieria lądowa Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Województwa Wielkopolskiego 36

Punkty MNiSW: 3 pkt

Majątkowych

Częstotliwość: 4/rok

1731-1829 Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://www.srmww.pl/biuletyn

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 37

Punkty MNiSW: 3 pkt

0023-5865

Częstotliwość: 4/rok

http://www.kaiu.pan.pl/

Roczniki Inżynierii Budowlanej 38

Punkty MNiSW: 3 pkt

1505-8425 Częstotliwość: 1/rok

http://www.kfm.po.opole.pl/komisja_inzynierii.html

Budownictwo i Architektura 39

Punkty MNiSW: 2 pkt

1899-0665 Częstotliwość: 2/rok

http://www.bc.pollub.pl/dlibra/publication?id=258

Przestrzeń i Forma 40

1895-3247

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.pif.zut.edu.pl/

41

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 2/rok

1895-3980

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Arch.html

Środowisko Mieszkaniowe 42

Punkty MNiSW: 1 pkt

1731-2442 Częstotliwość: 1/rok

http://www.arch.pk.edu.pl/~kksm/housingenvironment/index.html

Architecture, Civil Engineering

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.6: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Architecture, Civil Engineering” Architektura i inżynieria lądowa Environment and Urbanization 1

Punkty MNiSW: 35 pkt

0956-2478 Częstotliwość: 2/rok

http://eau.sagepub.com/content/by/year

Architecture, Civil Engineering

76

Ograniczenie dostępu

3 lata


Architektura i inżynieria lądowa Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 2

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0099-1112 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.asprs.org/PE-RS-Past-Issues.html

Journal of Maps 3

1744-5647

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 365/rok

Ograniczenie dostępu

18 miesięcy

http://www.tandfonline.com/TJOM

Journal of Transport Economics and Policy 4

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 3/rok

0022-5258 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.ingentaconnect.com/content/lse/jtep

Soils and Foundations 5

Punkty MNiSW: 15 pkt

0038-0806 Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00380806/52

Nordic Journal of Architectural Research 6

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1102-5824 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://arkitekturforskning.net/na/issue/archive

Quaderns d’arquitectura i urbanisme 7

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0211-9595 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.raco.cat/index.php/QuadernsArquitecturaUrbanisme/issue/archive

Engineering of Biomaterials 8

Punkty MNiSW: 7 pkt

1429-7248 Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/redakcja.html

Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 9

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0137-7043 Ograniczenie dostępu

9 miesięcy

http://www.ciop.pl/412.html

Drogi i Mosty 10

1643-1618

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.ibdim.edu.pl/index.php/pl/wydawnictwa/drogi- i-mosty

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 11

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 10/rok

http://oficyna.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/wbiis/

Architecture, Civil Engineering

77

0209-2646 Ograniczenie dostępu

2 lata


Architektura i inżynieria lądowa Structure and Environment 12

2081-1500

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://www.sae.tu.kielce.pl/

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo 13

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0860-7214 Ograniczenie dostępu

1 rok

http://bud.pcz.czest.pl/index.php?page=zeszyty

Architecture, Civil Engineering

5.4. Historia sztuki Czasopisma otwarte Tablica 5.7: Czasopisma OA w kategorii „Art History” Historia sztuki Archivo Espanol de Arte 1

Punkty MNiSW: 14 pkt

0004-0428 Częstotliwość: 4/rok

http://xn--archivoespaoldearte-53b.revistas.csic.es/index.php/aea/issue/archive

Kritische Berichte 2

Punkty MNiSW: 14 pkt

0340-7403 Częstotliwość: 4/rok

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ojs/index.php/kb/index

Anales de Historia del Arte 3

Punkty MNiSW: 12 pkt

0214-6452 Częstotliwość: 1/rok

http://www.journals4free.com/link.jsp?l=17176937

Artforum International 4

Punkty MNiSW: 12 pkt

0004-3532 Częstotliwość: 10/rok

http://www.artforum.com/inprint/section=archive

Images re-vues 5

Punkty MNiSW: 12 pkt

1778-3801 Częstotliwość: 365/rok

http://www.imagesrevues.org/

Institut za Povijest Umjetnosti. Radovi 6

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ipu.hr/izdanja/radovi-instituta

Art History

78

0350-3437


Historia sztuki International Journal of Education & The Arts (online) 7

Punkty MNiSW: 12 pkt

1529-8094

Częstotliwość: 9/rok

http://www.ijea.org/articles.html

Locus Amoenus 8

1135-9722

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://ddd.uab.cat/record/27

Nineteenth-Century Art Worldwide 9

Punkty MNiSW: 12 pkt

1543-1002

Częstotliwość: 3/rok

http://www.19thc-artworldwide.org/index.php/past-issues

Papers of Surrealism 10

1750-1954

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/index.html

RACAR: Revue d’art canadienne 11

Punkty MNiSW: 12 pkt

0315-9906

Częstotliwość: 2/rok

http://journals.uvic.ca/index.php/racar/issue/archive

Revue roumaine d’histoire de l’art. Serie Beaux-Arts 12

Punkty MNiSW: 12 pkt

0556-8080

Częstotliwość: 1/rok

http://www.rrha.istoria-artei.ro/archive.php

Temes de Disseny TdD 13

Punkty MNiSW: 12 pkt

0213-6023 Częstotliwość: 3/rok

http://www.raco.cat/index.php/Temes/issue/archive

Anuario de estudios atlánticos 14

Punkty MNiSW: 10 pkt

0570-4065 Częstotliwość: 1/rok

http://mdc.ulpgc.es/aea

Artecontexto 15

Punkty MNiSW: 10 pkt

1697-2341 Częstotliwość: 4/rok

http://www.artecontexto.com/es/anteriores.html

Artigrama 16

Punkty MNiSW: 10 pkt

0213-1498 Częstotliwość: 1/rok

http://www.unizar.es/artigrama/html_dig/index.html

Artnodes. e-Journal on art, science and technology 17

Punkty MNiSW: 10 pkt

1695-5951

Częstotliwość: 1/rok

http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/artnodes/issue/archive

Invisible Culture 18

Punkty MNiSW: 10 pkt

1097-3710 Częstotliwość: 1/rok

http://www.rochester.edu/in_visible_culture/Issues-IVC.html

Art History

79


Historia sztuki Journal of Conservation and Museum Studies 19

Punkty MNiSW: 10 pkt

1364-0429

Częstotliwość: 2/rok

http://www.jcms-journal.com/issue/archive

National Gallery Technical Bulletin 20

Punkty MNiSW: 10 pkt

0140-7430

Częstotliwość: 1/rok

http://www.nationalgallery.org.uk/technical-bulletin/

Revista de História da Arte e Arqueologia 21

Punkty MNiSW: 10 pkt

1413-0874

Częstotliwość: 2/rok

http://www.unicamp.br/chaa/rhaa/edanteriores.htm

Rocznik Historii Sztuki 22

0080-3472

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhs

Zeszyty Artystyczne 23

Punkty MNiSW: 6 pkt

1232-6682 Częstotliwość: 1/rok

http://za.uap.edu.pl/

24

Wiadomości Konserwatorskie - Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 2/rok

0860-2395

http://www.skz.pl/portal/nowy/modules.php?name=News&tid=8

25

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 1/rok

1732-1352

http://annales.umcs.lublin.pl/annales_artes.php

Aspiracje 26

Punkty MNiSW: 2 pkt

1732-6125 Częstotliwość: 4/rok

http://www.asp.waw.pl/aspiracje.aspx?LANG=1&DEPA_ID=68

Art History

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.8: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Art History” Historia sztuki Études photographiques 1

Punkty MNiSW: 14 pkt

1270-9050 Częstotliwość: 2/rok

http://etudesphotographiques.revues.org/

Art History

80

Ograniczenie dostępu

2 lata


Historia sztuki Studia Rudolphina: časopis Ústavu dějin umeění Akademie věd ČR 2

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1213-5372 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.udu.cas.cz/en/studia-rudolphina/

Intermédialités 3

1705-8546

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.erudit.org/revue/im/

Art History

5.5. Chemia i farmakologia Czasopisma otwarte Tablica 5.9: Czasopisma OA w kategorii „Chemistry and Pharmacology” Chemia i farmakologia Aldrichimica Acta 1

0002-5100

Punkty MNiSW: 50 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.sigmaaldrich.com/chemistry/chemical-synthesis/learning- center/aldrichimica- acta.html

European Cells and Materials (ECM) 2

Punkty MNiSW: 50 pkt

1473-2262

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ecmjournal.org/

AAPS Journal 3

1550-7416

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 miesiące

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/792/

Particle and Fibre Toxicology 4

Punkty MNiSW: 45 pkt

1743-8977 Częstotliwość: 365/rok

http://www.particleandfibretoxicology.com/

BioResources 5

1930-2126

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.bioresourcesjournal.com/

DNA Research 6

1340-2838

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://dnaresearch.oxfordjournals.org/content/by/year

Chemistry and Pharmacology

81


Chemia i farmakologia Nucleic Acids Research 7

Punkty MNiSW: 40 pkt

0305-1048 Częstotliwość: 23/rok

http://nar.oxfordjournals.org/

Nucleic Acids Research 8

Punkty MNiSW: 40 pkt

0305-1048 Częstotliwość: 18/rok

http://nar.oxfordjournals.org/

Alcohol Research & Health 9

Punkty MNiSW: 35 pkt

1535-7414 Częstotliwość: 4/rok

http://www.niaaa.nih.gov/publications/journals-and-reports/alcohol- research

Marine Drugs 10

1660-3397

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.mdpi.com/journal/marinedrugs

Molecular Medicine 11

1076-1551

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.molmed.org/

Cellular Physiology and Biochemistry 12

Punkty MNiSW: 30 pkt

1015-8987

Częstotliwość: 12/rok

http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome&ProduktNr=224332

Chemistry Central Journal 13

Punkty MNiSW: 30 pkt

1752-153X Częstotliwość: 1/rok

http://journal.chemistrycentral.com/

Entropy 14

1099-4300

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.mdpi.com/journal/entropy

Febs Letters 15

0014-5793

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.febsletters.org/

Geochemical Transactions 16

Punkty MNiSW: 30 pkt

1467-4866 Częstotliwość: 1/rok

http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/12932

International Journal of Electrochemical Science 17

Punkty MNiSW: 30 pkt

1452-3981

Częstotliwość: 12/rok

http://www.electrochemsci.org/archive.htm

International Journal of Molecular Sciences 18

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.mdpi.com/journal/ijms

Chemistry and Pharmacology

82

1422-0067


Chemia i farmakologia Journal of Managed Care Pharmacy 19

Punkty MNiSW: 30 pkt

1083-4087

Częstotliwość: 9/rok

http://www.amcp.org/JMCPArchive.aspx?id=8432

Neurosignals 20

1424-862X

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.karger.com/nsg

Oil & Gas Science and Technology 21

Punkty MNiSW: 30 pkt

1294-4475

Częstotliwość: 6/rok

http://ogst.ifp.fr/

Acta Chimica Slovenica 22

Punkty MNiSW: 25 pkt

1318-0207 Częstotliwość: 4/rok

http://acta.chem-soc.si/issues.html

American Journal of Pharmaceutical Education 23

Punkty MNiSW: 25 pkt

0002-9459

Częstotliwość: 10/rok

http://www.ajpe.org

Biochemia Medica 24

1330-0962

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.biochemia-medica.com/

Bioscience Biotechnology and Biochemistry 25

Punkty MNiSW: 25 pkt

0916-8451

Częstotliwość: 12/rok

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/bbb

Chemical and Pharmaceutical Bulletin 26

Punkty MNiSW: 25 pkt

0009-2363

Częstotliwość: 12/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/cpb

Croatica Chemica Acta 27

Punkty MNiSW: 25 pkt

0011-1643 Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/cca?lang=en

Disease Markers 28

0278-0240

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.hindawi.com/journals/dm/

Express Polymer Letters 29

Punkty MNiSW: 25 pkt

1788-618X Częstotliwość: 12/rok

http://www.expresspolymlett.com/

International Journal of Biological Sciences 30

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 10/rok

http://www.ijbs.com/archive

Chemistry and Pharmacology

83

1449-2288


Chemia i farmakologia Journal of Chemical Sciences 31

Punkty MNiSW: 25 pkt

0974-3626 Częstotliwość: 4/rok

http://www.ias.ac.in/chemsci/

Journal of Oleo Science 32

Punkty MNiSW: 25 pkt

1345-8957 Częstotliwość: 12/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jos/_vols

Journal of Physiology and Pharmacology 33

Punkty MNiSW: 25 pkt

0867-5910

Częstotliwość: 6/rok

http://www.jpp.krakow.pl/

Journal of the Brazilian Chemical Society 34

Punkty MNiSW: 25 pkt

0103-5053

Częstotliwość: 12/rok

http://jbcs.sbq.org.br/past_issues

Medical Principles and Practice 35

Punkty MNiSW: 25 pkt

1011-7571 Częstotliwość: 6/rok

http://www.karger.com/mpp

Molecules 36

1420-3049

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.mdpi.com/journal/molecules

Pharmacological Reports 37

Punkty MNiSW: 25 pkt

1734-1140 Częstotliwość: 6/rok

http://www.if-pan.krakow.pl/pjp/

Sensors 38

1424-8220

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1660/

Turkish Journal of Chemistry 39

Punkty MNiSW: 25 pkt

1300-0527 Częstotliwość: 6/rok

http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/sayilar.php?dergi=kim

Acta Pharmaceutica 40

1330-0075

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://public.carnet.hr/acphee

Analytical Sciences 41

0910-6340

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 12/rok

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/analsci

Arkivoc 42

1551-7004

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 9/rok

http://arkat-usa.org/home.aspx?VIEW=BROWSE&MENU=ARKIVOC

Chemistry and Pharmacology

84


Chemia i farmakologia Beilstein Journal of Organic Chemistry 43

Punkty MNiSW: 20 pkt

1860-5397

Częstotliwość: 1/rok

http://www.beilstein-journals.org/bjoc

Bioinorganic Chemistry and Applications 44

Punkty MNiSW: 20 pkt

1565-3633

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/419/

Biological and Pharmaceutical Bulletin 45

Punkty MNiSW: 20 pkt

0918-6158

Częstotliwość: 12/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/bpb

Bioscience Reports 46

0144-8463

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.bioscirep.org/bsr/toc.htm

BMB Reports 47

1976-6696

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.jbmb.or.kr/index.html

Brazilian Journal of Chemical Engineering 48

Punkty MNiSW: 20 pkt

0104-6632

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/bjce.htm

Bulletin of the Korean Chemical Society 49

Punkty MNiSW: 20 pkt

0253-2964

Częstotliwość: 1/rok

http://newjournal.kcsnet.or.kr/main/j_search/j_finaledit.htm?qpage=j_search&spage=b_bkcs&dpage=fd

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 50

Punkty MNiSW: 20 pkt

0352-9568

Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/cabeq

Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 51

Punkty MNiSW: 20 pkt

1451-9372

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ache.org.rs/CICEQ/CI&CEQ.html

Drugs in R&D 52

1174-5886

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://link.springer.com/journal/40268

E-journal of Chemistry 53

Punkty MNiSW: 20 pkt

0973-4945 Częstotliwość: 365/rok

http://www.ejchem.org/

Energies 54

1996-1073

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.mdpi.com/journal/energies

Chemistry and Pharmacology

85


Chemia i farmakologia E-polymers 55

1618-7229

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.e-polymers.org/

Fluoride 56

0015-4725

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.fluorideresearch.org/

Hyle 57

1433-5158

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.hyle.org/index.html

58

Indian Journal of Chemistry Section A-inorganic Bioinorganic Physical Theoretical and Analytical Chemistry Punkty MNiSW: 20 pkt Częstotliwość: 9/rok

0376-4710

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/59

59

Journal of Automated Chemistry Punkty MNiSW: 20 pkt

Methods

and

Management

in

1463-9246

Częstotliwość: 365/rok

http://www.hindawi.com/journals/jammc

Journal of Inorganic Materials 60

Punkty MNiSW: 20 pkt

1000-324X Częstotliwość: 12/rok

http://www.jim.org.cn/EN/volumn/home.shtml

Journal of Photopolymer Science and Technology 61

Punkty MNiSW: 20 pkt

0914-9244

Częstotliwość: 6/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/photopolymer

Journal of Spectroscopy 62

Punkty MNiSW: 20 pkt

0712-4813 Częstotliwość: 1/rok

http://www.hindawi.com/journals/spectroscopy/

Journal of the Chilean Chemical Society 63

Punkty MNiSW: 20 pkt

0717-9324

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0717- 9707&lng=en&nrm=iso

Journal of the Mexican Chemical Society 64

Punkty MNiSW: 20 pkt

1870-249X

Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=475

Journal of the Serbian Chemical Society 65

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.shd.org.rs/JSCS/Contents.htm

Chemistry and Pharmacology

86

0352-5139


Chemia i farmakologia Kona-powder and Particle 66

Punkty MNiSW: 20 pkt

0288-4534 Częstotliwość: 1/rok

http://www.kona.or.jp/index_e.html

Korean Journal of Chemical Engineering 67

Punkty MNiSW: 20 pkt

0256-1115

Częstotliwość: 12/rok

http://www.cheric.org/research/tech/periodicals/vol.php?jourid=6

Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 68

Punkty MNiSW: 20 pkt

1857-5552

Częstotliwość: 2/rok

http://www.mjcce.org.mk/index.php/MJCCE/issue/archive

Quimica Nova 69

0100-4042

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 11/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100- 4042&lng=en&nrm=iso

Records of Natural Products 70

Punkty MNiSW: 20 pkt

1307-6167 Częstotliwość: 4/rok

http://www.acgpubs.org/RNP/index.htm

Revista de Chimie 71

0034-7752

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.revistadechimie.ro/index_eng.html

Acta Biochimica Polonica 72

Punkty MNiSW: 15 pkt

0001-527X Częstotliwość: 4/rok

http://www.actabp.pl/

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana 73

Punkty MNiSW: 15 pkt

0325-2957

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=0325- 2957&lng=en&nrm=iso

Acta Crystallographica Section E-structure Reports Online 74

Punkty MNiSW: 15 pkt

1600-5368

Częstotliwość: 12/rok

http://journals.iucr.org/e/journalhomepage.html

75

Acta Crystallographica Section F-structural Biology and Crystallization Communications Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 12/rok

1744-3091

http://journals.iucr.org/f/contents/backissues.html

Acta Physico-chimica Sinica 76

Punkty MNiSW: 15 pkt

1000-6818 Częstotliwość: 12/rok

http://www.whxb.pku.edu.cn/EN/article/showTenYearOldVolumn.do

Chemistry and Pharmacology

87


Chemia i farmakologia Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research 77

Punkty MNiSW: 15 pkt

0001-6837

Częstotliwość: 6/rok

http://www.ptfarm.pl/?pid=100

African Journal of Pharmacy and Pharmacology 78

Punkty MNiSW: 15 pkt

1996-0816

Częstotliwość: 48/rok

http://www.academicjournals.org/AJPP/Archive.htm

79

Boletin Latinoamericano Y del Caribe de Plantas Medicinales Y Aromaticas Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 6/rok

0717-7917

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856

Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 80

Punkty MNiSW: 15 pkt

1984-8250

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1984- 8250&lng=en&nrm=iso

Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia 81

Punkty MNiSW: 15 pkt

1011-3924

Częstotliwość: 3/rok

http://www.ajol.info/index.php/bcse/issue/archive

Bunseki Kagaku 82

0525-1931

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/bunsekikagaku

Chemicke Listy 83

0009-2770

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.chemicke-listy.cz/common/articles.html

Daru-journal of Faculty of Pharmacy 84

Punkty MNiSW: 15 pkt

1560-8115

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1665/

85

Ecological Chemistry and Engineering S-chemia I Inzynieria Ekologiczna S Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 3/rok

1898-6196

http://versita.metapress.com/content/122364/?p=cb8d2bd689834825ad3e360d56994ea3&pi=1

EXCLI Journal 86

1611-2156

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.excli.de/

Farmacia 87

0014-8237

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.revistafarmacia.ro/archive.html

Chemistry and Pharmacology

88


Chemia i farmakologia Hemijska Industrija 88

0367-598X

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0367-598X

Indian Journal of Biochemistry and Biophysics 89

Punkty MNiSW: 15 pkt

0301-1208

Częstotliwość: 6/rok

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/34

Indian Journal of Chemical Technology 90

Punkty MNiSW: 15 pkt

0971-457X

Częstotliwość: 6/rok

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/55

91

Indian Journal of Chemistry Section B-organic Chemistry Including Medicinal Chemistry Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 12/rok

0376-4699

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/60

Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 92

Punkty MNiSW: 15 pkt

0250-474X

Częstotliwość: 6/rok

http://www.ijpsonline.com/

Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 93

Punkty MNiSW: 15 pkt

1021-9986

Częstotliwość: 4/rok

http://www.sid.ir/En/JournalList.asp?ID=287&Name=IRANIAN

Journal of Elementology 94

Punkty MNiSW: 15 pkt

1644-2296 Częstotliwość: 4/rok

http://jsite.uwm.edu.pl/articles/index/

Nukleonika 95

0029-5922

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.nukleonika.pl/

Obesity Facts 96

1662-4025

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.karger.com/OFA

Pharmacognosy Magazine 97

Punkty MNiSW: 15 pkt

0973-1296 Częstotliwość: 3/rok

http://www.phcog.com

Polimeros-ciencia E Tecnologia 98

Punkty MNiSW: 15 pkt

0104-1428 Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104- 1428&lng=en&nrm=iso

Chemistry and Pharmacology

89


Chemia i farmakologia Revista Mexicana de Ingenieria Quimica 99

Punkty MNiSW: 15 pkt

1665-2738

Częstotliwość: 3/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=620

Revue Roumaine de Chimie 100

Punkty MNiSW: 15 pkt

0035-3930 Częstotliwość: 1/rok

http://web.icf.ro/rrch

Saudi Pharmaceutical Journal 101

Punkty MNiSW: 15 pkt

1319-0164 Częstotliwość: 4/rok

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13190164

Solvent Extraction Research and Development-japan 102

Punkty MNiSW: 15 pkt

1341-7215

Częstotliwość: 1/rok

http://www.solventextraction.gr.jp/serdj/index.html

103

South African Journal of Chemistry-suid-afrikaanse Tydskrif Vir Chemie Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 1/rok

0379-4350

http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/chem

Tropical Journal of Pharmaceutical Research 104

Punkty MNiSW: 15 pkt

1596-5996

Częstotliwość: 6/rok

http://www.bioline.org.br/toc?id=pr

Turkish Journal of Biochemistry-turk Biyokimya Dergisi 105

Punkty MNiSW: 15 pkt

0250-4685

Częstotliwość: 1/rok

http://www.turkjbiochem.com/eng/index.html

Vitae-revista de La Facultad de Quimica Farmaceutica 106

Punkty MNiSW: 15 pkt

0121-4004

Częstotliwość: 3/rok

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/vitae/issue/archive

107

Yakugaku-Zasshi-Journal of the Pharmaceutical Society of Japan Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 12/rok

0031-6903

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/yakushi

Zeitschrift Fur Kristallographie-new Crystal Structures 108

Punkty MNiSW: 15 pkt

1433-7266

Częstotliwość: 2/rok

http://www.oldenbourg.de/verlag/zkristallogr/mn-ncsc.htm

Ars Pharmaceutica 109

0004-2927

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://farmacia.ugr.es/ars/

Chemistry and Pharmacology

90


Chemia i farmakologia Central European Journal of Energetic Materials 110

Punkty MNiSW: 10 pkt

1733-7178

Częstotliwość: 4/rok

http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/

Ecological Chemistry and Engineering. A 111

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 12/rok

1898-6188 Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php/ece-a

Herba Polonica 112

0018-0599

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.herbapolonica.pl/articles/contents

113

Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives Punkty MNiSW: 6 pkt Częstotliwość: 1/rok

1896-5644

http://www.ptchit.lodz.pl/Periodyk_pl.htm

Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia 114

Punkty MNiSW: 5 pkt

1640-9019

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/cdem.2012.17.issue-1- 2/issue- files/cdem.2012.17.issue- 1- 2.xml

Inżynieria i Aparatura Chemiczna 115

Punkty MNiSW: 5 pkt

0368-0827

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 116

Punkty MNiSW: 5 pkt

1505-7054

Częstotliwość: 4/rok

http://www.medycynasrodowiskowa.pl/gate.html?name=News&file=categories&op=newindex&catid=44

Proceedings of ECOpole 117

Punkty MNiSW: 5 pkt

1898-617X Częstotliwość: 2/rok

http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=66

Wiadomości Chemiczne 118

Punkty MNiSW: 5 pkt

0043-5104 Częstotliwość: 12/rok

http://www.dbc.wroc.pl/publication/2181

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 119

Punkty MNiSW: 4 pkt

0365-9445

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ptfarm.pl/?pid=34

Czasopismo Aptekarskie 120

Punkty MNiSW: 4 pkt

1233-2755 Częstotliwość: 12/rok

http://www.cza.pl/numery-arch-cza.html

Chemistry and Pharmacology

91


Chemia i farmakologia Farmacja Współczesna 121

1899-2293

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/main.php?k0=archiwum

Postępy Fitoterapii 122

1509-8699

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.postepyfitoterapii.pl/

Military Pharmacy and Medicine 123

Punkty MNiSW: 2 pkt

1898-6498

Częstotliwość: 4/rok

http://mil-pharm-med.pl/

Chemistry and Pharmacology

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.10: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Chemistry and Pharmacology” Chemia i farmakologia Pharmacological Reviews 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

0031-6997 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://pharmrev.aspetjournals.org/

Pharmacogenomics Journal 2

Punkty MNiSW: 45 pkt

1470-269X Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.nature.com/tpj/archive/index.html

Chemistry and Biology 3

Punkty MNiSW: 40 pkt

1074-5521 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10745521

Critical Care 4

1466-609X

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://ccforum.com/

Biochemical Journal 5

0264-6021

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 24/rok

http://www.biochemj.org/bj/toc.htm

Chemistry and Pharmacology

92

Ograniczenie dostępu

2 lata


Chemia i farmakologia Drug Metabolism and Disposition 6

Punkty MNiSW: 35 pkt

0090-9556

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesiecy

http://dmd.aspetjournals.org/content/by/year

Journal of Biological Chemistry 7

Punkty MNiSW: 35 pkt

0021-9258 Częstotliwość: 54/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://intl.jbc.org/

Journal of Lipid Research 8

Punkty MNiSW: 35 pkt

0022-2275 Częstotliwość: 11/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.jlr.org/

Journal of the American Society for Mass Spectrometry 9

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 13/rok

1044-0305 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13361

IUBMB Life 10

1521-6543

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521- 6551

Journal of Industrial and Engineering Chemistry 11

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 6/rok

1226-086X Ograniczenie dostępu

4-5 lat

http://www.cheric.org/research/tech/periodicals/vol.php?jourid=13

Pure and Applied Chemistry 12

Punkty MNiSW: 30 pkt

0033-4545 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.iupac.org/publications/pac/index/

Aaps Pharmscitech 13

1530-9932

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://link.springer.com/journal/12249

FEBS Journal 14

1742-464X

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 24/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1742- 4658

Journal of Analytical Toxicology 15

Punkty MNiSW: 25 pkt

0146-4760 Częstotliwość: 9/rok

http://jat.oxfordjournals.org

Chemistry and Pharmacology

93

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy


Chemia i farmakologia Geochemical Journal 16

0016-7002

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.terrapub.co.jp/journals/GJ/list.html

Journal of Chromatographic Science 17

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 10/rok

0021-9665 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://chromsci.oxfordjournals.org

Zeitschrift Fur Naturforschung Section B-a Journal of Chemical Sciences 18

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0932-0776 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.znaturforsch.com/b.htm

Acta Biochimica et Biophysica Sinica 19

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 12/rok

1672-9145 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://abbs.oxfordjournals.org

Journal of Cosmetic Science 20

Punkty MNiSW: 15 pkt

1525-7886 Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journal.scconline.org/

Pharmazie 21

0031-7144

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.ingentaconnect.com/content/govi/pharmaz

Sen-i Gakkaishi 22

0037-9875

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/fiber/_vols

Trends in Glycoscience and Glycotechnology 23

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

0915-7352 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.gak.co.jp/TIGG/

Postępy Biochemii 24

0032-5422

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.postepybiochemii.pl/

Chemistry and Pharmacology

94

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy


5.6. Nauki klasyczne Czasopisma otwarte Tablica 5.11: Czasopisma OA w kategorii „Classical studies” Nauki klasyczne Dumbarton Oaks Papers 1

0070-7546

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.doaks.org/publications/doaks_online_publications.html

Greek, Roman and Byzantine studies 2

Punkty MNiSW: 14 pkt

0017-3916

Częstotliwość: 4/rok

http://grbs.library.duke.edu/issue/archive

Faventia 3

0210-7570

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.raco.cat/index.php/Faventia?$currentJournal

Historein 4

1108-3441

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://historeinonline.org/index.php/historein/index

Mnimon 5

1105-3917

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.mnimon.gr/index.php/mnimon/issue/archive

Ágora. Estudos Clássicos em Debate 6

Punkty MNiSW: 10 pkt

0874-5498

Częstotliwość: 1/rok

http://www.journals4free.com/link.jsp?l=19389545

Analecta Romana Instituti Danici. Roma 7

Punkty MNiSW: 10 pkt

0066-1392

Częstotliwość: 1/rok

http://www.acdan.it/analecta/analecta_overview.html

Archeologia e Calcolatori 8

1120-6861

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.progettocaere.rm.cnr.it/databasegestione/google_year_list.htm

Cahiers des Etudes Anciennes 9

Punkty MNiSW: 10 pkt

0317-5065 Częstotliwość: 1/rok

http://etudesanciennes.revues.org/

Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos 10

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.journals4free.com/link.jsp?l=17260109

Classical studies

95

1131-9062


Nauki klasyczne Myrtia: Revista de Filología clásica 11

Punkty MNiSW: 10 pkt

0213-7674

Częstotliwość: 1/rok

http://revistas.um.es/myrtia/issue/archive

Studia Humaniora Tartuensia 12

Punkty MNiSW: 10 pkt

1406-6203 Częstotliwość: 1/rok

http://sht.ut.ee/index.php/sht/issue/archive

Tekmeria 13

1106-661X

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.tekmeria.org/index.php/tekmiria/index

Classical studies

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.12: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Classical studies” Nauki klasyczne Moyen Âge (Le). Revue d’histoire et de philologie 1

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0027-2841 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RMA

Revue de Philologie, de Littérature et d’Histoire Ancienne 2

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0035-1652 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=PHIL

Rheinisches Museum für Philologie 3

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0035-449X Ograniczenie dostępu

4 lata

http://rhm.phil-fak.uni-koeln.de/inhaltsverzeichnisse.html

Emérita 4

Punkty MNiSW: 12 pkt

0013-6662 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://emerita.revistas.csic.es/index.php/emerita/issue/archive

Kernos. Revue international et pluridisciplinaire de religion grecque 5

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://kernos.revues.org/

Classical studies

96

0776-3824 Ograniczenie dostępu

4 lata


Nauki klasyczne Arys 6

Punkty MNiSW: 10 pkt

1575-166X Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2124

Cuadernos de Filología Clásica . Estudios griegos e indoeuropeos 7

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1131-9070 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://revistas.ucm.es/index.php/CFCG/issue/archive

Estudios clásicos:órgano de la Sociedad espanola de estudios clásicos 8

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0014-1453 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.estudiosclasicos.org/publicaciones-general/publicaciones- periodicas/estudios- clasicos/

Habis 9

Punkty MNiSW: 10 pkt

0210-7694 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=633

Humanitas. Revista do Istituto de Estudios Clásicos 10

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0871-1569 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/humanitas

Makedonika 11

Punkty MNiSW: 10 pkt

0076-289X Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.makedonikajournal.org/index.php/makedonika/index

Minerva 12

Punkty MNiSW: 10 pkt

0213-9634 Częstotliwość: 1/rok

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=945

Classical studies

97

Ograniczenie dostępu

2 lata


5.7. Informatyka i komputery Czasopisma otwarte Tablica 5.13: Czasopisma OA w kategorii „Computer Science” Informatyka i komputery Evolutionary Bioinformatics 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

1176-9343 Częstotliwość: 365/rok

http://www.la-press.com/evolutionary-bioinformatics-journal- j17

Journal of Machine Learning Research 2

Punkty MNiSW: 50 pkt

1532-4435

Częstotliwość: 1/rok

http://jmlr.org/papers/

Computational Linguistics 3

0891-2017

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.mitpressjournals.org/loi/coli

Journal of Computer-mediated Communication 4

Punkty MNiSW: 45 pkt

1083-6101

Częstotliwość: 4/rok

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1083- 6101

Plos Computational Biology 5

Punkty MNiSW: 45 pkt

1553-734X Częstotliwość: 12/rok

http://www.ploscompbiol.org/article/browse/volume

Bmc Bioinformatics 6

1471-2105

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.biomedcentral.com/1471-2105/

Bmc Medical Informatics and Decision Making 7

Punkty MNiSW: 30 pkt

1472-6947

Częstotliwość: 365/rok

http://www.biomedcentral.com/1472-6947/

8

International Journal of Innovative Computing Information and Control Punkty MNiSW: 30 pkt Częstotliwość: 12/rok

1349-4198

http://www.ijicic.org/contents.htm

Journal of Artificial Intelligence Research (The) 9

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.jair.org/contents.html

Computer Science

98

1076-9757


Informatyka i komputery

10

Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking Punkty MNiSW: 25 pkt Częstotliwość: 365/rok

1687-1499

http://jwcn.eurasipjournals.com/

Advances in Electrical and Computer Engineering 11

Punkty MNiSW: 20 pkt

1582-7445

Częstotliwość: 4/rok

http://www.aece.ro/archive.php

Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 12

Punkty MNiSW: 20 pkt

1365-8050

Częstotliwość: 2/rok

http://www.dmtcs.org/dmtcs-ojs/index.php/dmtcs/issue/archive

13

International Journal of Computers Communications and Control Punkty MNiSW: 20 pkt Częstotliwość: 6/rok

1841-9836

http://journal.univagora.ro/?page=contents

LMS Journal of Computation and Mathematics 14

Punkty MNiSW: 20 pkt

1461-1570

Częstotliwość: 1/rok

http://journals.cambridge.org/jid_JCM

Logical Methods in Computer Science 15

Punkty MNiSW: 20 pkt

1860-5974

Częstotliwość: 4/rok

http://www.lmcs-online.org/

Studies in Informatics and Control 16

Punkty MNiSW: 20 pkt

1220-1766

Częstotliwość: 4/rok

http://sic.ici.ro/past.html

Computer Graphics World 17

Punkty MNiSW: 15 pkt

0271-4159 Częstotliwość: 7/rok

http://www.cgw.com/Publications.aspx

Computer Science and Information Systems 18

Punkty MNiSW: 15 pkt

1820-0214

Częstotliwość: 4/rok

http://www.comsis.org/archive.php

19

Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 4/rok

0424-267X

http://www.ecocyb.ase.ro/archive.htm

International Arab Journal of Information Technology 20

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.iajit.org/

Computer Science

99

1683-3198


Informatyka i komputery Journal of Information Science and Engineering 21

Punkty MNiSW: 15 pkt

1016-2364

Częstotliwość: 6/rok

http://www.iis.sinica.edu.tw/page/jise/FILE/index-a_en.html

Journal of Research and Practice in Information Technology 22

Punkty MNiSW: 15 pkt

1443-458X

Częstotliwość: 14/rok

http://www.acs.org.au/information-resources/digital-library/jrpit

Journal of Universal Computer Science 23

Punkty MNiSW: 15 pkt

0948-695X

Częstotliwość: 20/rok

http://www.jucs.org/

Kybernetika 24

0023-5954

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.kybernetika.cz/content.html

Malaysian Journal of Computer Science 25

Punkty MNiSW: 15 pkt

0127-9084

Częstotliwość: 4/rok

http://ejum.fsktm.um.edu.my/VolumeListing.aspx?JournalID=4

26

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 6/rok

1300-0632

http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/sayilar.php?dergi=elk

Traitement Automatique des Langues 27

Punkty MNiSW: 12 pkt

1248-9433

Częstotliwość: 1/rok

http://www.atala.org/-Numeros-en-ligne-

Computational Methods in Science and Technology 28

Punkty MNiSW: 7 pkt

1505-0602

Częstotliwość: 2/rok

http://www.man.poznan.pl/cmst/

Computer Science 29

Punkty MNiSW: 7 pkt

1508-2806 Częstotliwość: 4/rok

http://www.csci.agh.edu.pl/

Foundations of Computing and Decision Science 30

Punkty MNiSW: 7 pkt

0867-6356

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/fcds.2013.38.issue-2/issue- files/fcds.2013.38.issue- 2.xml

Information Systems in Management 31

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://isim.wzim.sggw.pl/cza.html

Computer Science

100

2084-5537


Informatyka i komputery Cybernetics and Information Technologies 32

Punkty MNiSW: 6 pkt

1311-9702

Częstotliwość: 4/rok

http://www.cit.iit.bas.bg

33

International Journal of Computer Science and Network Security Punkty MNiSW: 6 pkt Częstotliwość: 12/rok

1738-7906

http://ijcsns.org/index.htm

34

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI. Informatica Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 1/rok

1732-1360

http://annales.umcs.lublin.pl/annales_informatyka.php

35

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 4/rok

1731-5417

http://www.amcm.pcz.pl/

Journal of Medical Informatics & Technologies 36

Punkty MNiSW: 5 pkt

1642-6037

Częstotliwość: 3/rok

http://jmit.us.edu.pl/cms/

37

Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków) Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 2/rok

1897-659X

http://zeszytnaukowy.pl/

Advances in Science and Technology. Research Journal 38

Punkty MNiSW: 4 pkt

2080-4075

Częstotliwość: 5/rok

http://www.astrj.pollub.pl/

Automatyka 39

1429-3447

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMAT/

e-Informatica Software Engineering Journal (ISEJ) 40

Punkty MNiSW: 4 pkt

1897-7979

Częstotliwość: 1/rok

http://www.e-informatyka.pl/e-Informatica/

Studia Informatica 41

1731-2264

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.studiainformatica.ii.uph.edu.pl/

Theoretical and Applied Informatics 42

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/thai

Computer Science

101

1896-5334


Informatyka i komputery Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych 43

Punkty MNiSW: 3 pkt

1508-4183

Częstotliwość: 2/rok

http://www.wcy.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=63

Edukacja Techniczna i Informatyczna 44

Punkty MNiSW: 2 pkt

1897-4058

Częstotliwość: 1/rok

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php

Geoinformatica Polonica 45

1642-2511

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 46

Punkty MNiSW: 2 pkt

1640-1549

Częstotliwość: 2/rok

http://www.itl.waw.pl/publikacje/kwartalnik-titi

47

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka Punkty MNiSW: 1 pkt Częstotliwość: 1/rok

2082-9892

http://www.wydawnictwo.horyzont.eu/podstrony/publikacje.html

Zeszyty Naukowe / Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 48

Punkty MNiSW: 1 pkt

1896-396X

Częstotliwość: 2/rok

http://zeszyty-naukowe.wwsi.edu.pl/

Computer Science

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.14: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Computer Science” Informatyka i komputery Briefings in Bioinformatics 1

1467-5463

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://bib.oxfordjournals.org/content/by/year

Journal of the American Medical Informatics Association 2

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 7/rok

1067-5027 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?journal=76&action=archive

Artificial Intelligence 3

Punkty MNiSW: 40 pkt

0004-3702 Częstotliwość: 12/rok

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00043702

Computer Science

102

Ograniczenie dostępu

4 lata


Informatyka i komputery Bioinformatics 4

Punkty MNiSW: 40 pkt

1367-4803 Częstotliwość: 24/rok

Ograniczenie dostępu

9 miesięcy

http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/by/year

Journal of Biomedical Informatics 5

Punkty MNiSW: 35 pkt

1532-0464

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15320464

Journal of Computational and Applied Mathematics 6

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 18/rok

0377-0427 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03770427

Journal of Computer and System Sciences 7

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 6/rok

0022-0000 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220000

International Journal of Approximate Reasoning 8

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 9/rok

0888-613X Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0888613X

Journal of Complexity 9

Punkty MNiSW: 25 pkt

0885-064X Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0885064X

Journal of Computational Biology 10

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 12/rok

1066-5277 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.liebertonline.com/loi/cmb

Journal of Symbolic Computation 11

Punkty MNiSW: 25 pkt

0747-7171

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07477171

Mathematical and Computer Modelling 12

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 24/rok

0895-7177 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08957177

Science of Computer Programming 13

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 13/rok

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01676423

Computer Science

103

0167-6423 Ograniczenie dostępu

4 lata


Informatyka i komputery Theoretical Computer Science 14

0304-3975

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 44/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043975

Ai Magazine 15

0738-4602

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/issue/archive

Journal of Logic and Algebraic Programming 16

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 8/rok

1567-8326 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15678326

TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk 17

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1428-6394 Ograniczenie dostępu

18 miesięcy

http://www.task.gda.pl/quart/index.html

Computer Science

5.8. Ekonomia Czasopisma otwarte Tablica 5.15: Czasopisma OA w kategorii „Economics” Ekonomia Journal of Economic Perspectives 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

0895-3309

Częstotliwość: 4/rok

http://www.aeaweb.org/jep/contents/index.php

Brookings Papers on Economic Activity 2

Punkty MNiSW: 45 pkt

0007-2303

Częstotliwość: 2/rok

http://www.brookings.edu/about/projects/bpea/past-editions

Inzinerine Ekonomika-engineering Economics 3

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 5/rok

http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/issue/archive

Economics

104

1392-2785


Ekonomia Judgment and Decision Making 4

Punkty MNiSW: 30 pkt

1930-2975 Częstotliwość: 6/rok

http://journal.sjdm.org/

Econ Journal Watch 5

1933-527X

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://econjwatch.org/

Monthly Labor Review 6

0098-1818

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.bls.gov/opub/mlr/mlrhome.htm

Afrika Spectrum 7

0002-0397

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/afsp/issue/archive

Economic and Social Review 8

0012-9984

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.esr.ie/esr/issue/archive

Federal Reserve Bank of St Louis Review 9

Punkty MNiSW: 20 pkt

0014-9187

Częstotliwość: 1/rok

http://research.stlouisfed.org/publications/review/past/

International Journal of Central Banking 10

Punkty MNiSW: 20 pkt

1815-4654

Częstotliwość: 5/rok

http://www.ijcb.org/journal/pastissues.htm

Journal of Agricultural and Resource Economics 11

Punkty MNiSW: 20 pkt

1068-5502

Częstotliwość: 3/rok

http://ageconsearch.umn.edu/handle/36542

Journal of Real Estate Research 12

Punkty MNiSW: 20 pkt

0896-5803 Częstotliwość: 1/rok

http://business.fullerton.edu/finance/Journal/

Polish Maritime Research 13

Punkty MNiSW: 20 pkt

1233-2585 Częstotliwość: 4/rok

http://www.bg.pg.gda.pl/pmr/pmr.php

Revstat-Statistical Journal 14

Punkty MNiSW: 20 pkt

1645-6726 Częstotliwość: 3/rok

http://www.ine.pt/revstat/inicio.html

Amfiteatru Economic 15

Punkty MNiSW: 15 pkt

1582-9146 Częstotliwość: 2/rok

http://www.amfiteatrueconomic.ase.ro/

Economics

105


Ekonomia Annals of Economics and Finance 16

Punkty MNiSW: 15 pkt

1529-7373

Częstotliwość: 2/rok

http://www.aeconf.net/contents.htm

Argumenta Oeconomica 17

1233-5835

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.argumenta.ue.wroc.pl/

Baltic Journal of Economics 18

1406-099X

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.sseriga.edu/en/centres/biceps/bje/

Cepal Review 19

Punkty MNiSW: 15 pkt

0251-2920 Częstotliwość: 2/rok

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/revista/agrupadores_xml/aes18.xml

Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 20

Punkty MNiSW: 15 pkt

1138-5758

Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=807

Economia Chilena 21

Punkty MNiSW: 15 pkt

0717-3830 Częstotliwość: 3/rok

http://www.bcentral.cl/eng/studies/economia-chilena/issues.htm

22

Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 4/rok

0424-267X

http://www.ecocyb.ase.ro/archive.htm

Ekonomista 23

Punkty MNiSW: 15 pkt

0013-3205 Częstotliwość: 6/rok

http://eko.czasopisma.pan.pl/

Ekonomska Istrazivanja-economic Research 24

Punkty MNiSW: 15 pkt

1331-677X

Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=38

Finance A Uver-czech Journal of Economics and Finance 25

Punkty MNiSW: 15 pkt

0015-1920

Częstotliwość: 6/rok

http://journal.fsv.cuni.cz/mag/issue/list/

Hacienda Publica Espanola 26

Punkty MNiSW: 15 pkt

0210-1173 Częstotliwość: 4/rok

http://www.ief.es/recursos/publicaciones/revistas/HP_resumenes.aspx

Economics

106


Ekonomia Hitotsubashi Journal of Economics 27

Punkty MNiSW: 15 pkt

0018-280X

Częstotliwość: 2/rok

http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/12

Informacios Tarsadalom 28

1587-8694

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.infonia.hu/infotars/archivum.html

Innovar-revista de Ciencias Administrativas Y Sociales 29

Punkty MNiSW: 15 pkt

0121-5051

Częstotliwość: 3/rok

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/issue/archive

Investigacion Economica 30

Punkty MNiSW: 15 pkt

0185-1667 Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=601

Investment Analysts Journal 31

Punkty MNiSW: 15 pkt

1029-3523 Częstotliwość: 2/rok

http://www.iassa.co.za/journals/

Panoeconomicus 32

Punkty MNiSW: 15 pkt

1452-595X Częstotliwość: 5/rok

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1452-595X

Perfiles Latinoamericanos 33

Punkty MNiSW: 15 pkt

0188-7653 Częstotliwość: 2/rok

http://publicaciones.flacso.edu.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=3&Itemid=12

Prague Economic Papers 34

Punkty MNiSW: 15 pkt

1210-0455 Częstotliwość: 4/rok

http://www.vse.cz/pep/

Revija Za Socijalnu Politiku 35

Punkty MNiSW: 15 pkt

1330-2965 Częstotliwość: 3/rok

http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/issue/archive

Revista de Ciencias Sociales 36

Punkty MNiSW: 15 pkt

1315-9518 Częstotliwość: 4/rok

http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rcs/issue/archive

Revista de Economia Aplicada 37

Punkty MNiSW: 15 pkt

1133-455X Częstotliwość: 1/rok

http://www.revecap.com/revista/default.html

Revista de Economia Mundial 38

Punkty MNiSW: 15 pkt

1576-0162 Częstotliwość: 3/rok

http://www.sem-wes.org/revista/

Economics

107


Ekonomia Revista Venezolana de Gerencia 39

Punkty MNiSW: 15 pkt

1315-9984 Częstotliwość: 4/rok

http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rvg/issue/archive

South African Journal of Economic and Management Sciences 40

Punkty MNiSW: 15 pkt

1015-8812

Częstotliwość: 4/rok

http://www.sajems.org/index.php/sajems/issue/archive

Survey Methodology 41

Punkty MNiSW: 15 pkt

0714-0045 Częstotliwość: 2/rok

http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=12-001- X&chropg=1&lang=eng

Universia Business Review 42

Punkty MNiSW: 15 pkt

1698-5117 Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=433

43

Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta U Rijeci-proceedings of Rijeka Facultyof Economics Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 2/rok

1331-8004

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=28

Cahiers d’etudes africaines 44

Punkty MNiSW: 14 pkt

0008-0055 Częstotliwość: 4/rok

http://etudesafricaines.revues.org/

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 45

Punkty MNiSW: 14 pkt

1572-1701

Częstotliwość: 4/rok

http://www.tseg.nl/

Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caraibe 46

Punkty MNiSW: 12 pkt

0924-0608

Częstotliwość: 2/rok

http://www.cedla.uva.nl/50_publications/erlacs_index.html

Erhvervshistorisk Arbog 47

Punkty MNiSW: 10 pkt

0071-1152 Częstotliwość: 2/rok

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/eaa/index

International Business & Economics Research Journal 48

Punkty MNiSW: 10 pkt

1535-0754

Częstotliwość: 13/rok

http://journals.cluteonline.com/index.php/IBER

Managing Global Transitions 49

Punkty MNiSW: 10 pkt

1581-6311 Częstotliwość: 4/rok

http://www.mgt.fm-kp.si

Economics

108


Ekonomia Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 50

Punkty MNiSW: 9 pkt

1644-0757

Częstotliwość: 4/rok

http://acta_oeconomia.sggw.pl/

Bulletin of Geography. Socio-Economic Series 51

Punkty MNiSW: 9 pkt

1732-4254

Częstotliwość: 2/rok

http://www.bulletinofgeography.umk.pl/

Comparative Economic Research 52

Punkty MNiSW: 9 pkt

1508-2008

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/cer.2013.16.issue-2/issue-files/cer.2013.16.issue- 2.xml

e-Finanse 53

Punkty MNiSW: 9 pkt

1734-039X Częstotliwość: 4/rok

http://www.e-finanse.com/

LogForum 54

Punkty MNiSW: 9 pkt

1895-2038 Częstotliwość: 4/rok

http://www.logforum.net/

Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 55

Punkty MNiSW: 9 pkt

2081-3430

Częstotliwość: 2/rok

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/polityki-europejskie- finanse- i- marketing/

Współczesna Ekonomia 56

Punkty MNiSW: 9 pkt

1897-9254 Częstotliwość: 4/rok

http://we.vizja.pl

Bank i Kredyt 57

Punkty MNiSW: 8 pkt

0137-5520 Częstotliwość: 12/rok

http://www.bankikredyt.nbp.pl

Dynamic Econometric Models 58

Punkty MNiSW: 8 pkt

1234-3862 Częstotliwość: 1/rok

http://www.dem.umk.pl/dem/index.html

Ekonomia i Prawo 59

Punkty MNiSW: 8 pkt

1898-2255 Częstotliwość: 4/rok

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/EiP

Folia Oeconomica Stetinensia 60

Punkty MNiSW: 8 pkt

1730-4237 Częstotliwość: 1/rok

http://www.degruyter.com/view/j/foli

Intercathedra 61

Punkty MNiSW: 8 pkt

1640-3622 Częstotliwość: 4/rok

http://www.up.poznan.pl/intercathedra/

Economics

109


Ekonomia

62

Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration Punkty MNiSW: 8 pkt Częstotliwość: 1/rok

1733-3911

http://www.degruyter.com/view/j/pepsi.2012.18.issue-1- 2/issue- files/pepsi.2012.18.issue- 1- 2.xml

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 63

Punkty MNiSW: 8 pkt

2082-792X

Częstotliwość: 3/rok

http://mibe.sggw.pl/czasopismo/

Problemy Zarządzania 64

1644-9584

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.pz.wz.uw.edu.pl/

Statistics in Transition 65

1234-7655

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.stat.gov.pl/pts/15_PLK_HTML.htm

Studia Ekonomiczne 66

0239-6416

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.inepan.waw.pl/wydawnictwa/studia_ekonomiczne/

Barometr Regionalny 67

1644-9398

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://br.wszia.edu.pl/

Journal of Agribusiness and Rural Development 68

Punkty MNiSW: 7 pkt

1899-5241

Częstotliwość: 4/rok

http://www.jard.edu.pl/

Managerial Economics 69

1898-1143

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/

Mathematical Economics 70

1733-9707

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://journal.ue.wroc.pl/index.php?id=show_jurnal&cz=1

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 71

Punkty MNiSW: 7 pkt

1898-5084

Częstotliwość: 6/rok

http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego- punktowane- przez- ministerstwo

Optimum. Studia Ekonomiczne 72

Punkty MNiSW: 7 pkt

1506-7637 Częstotliwość: 4/rok

http://optimum.uwb.edu.pl/

Economics

110


Ekonomia Przedsiębiorczość i Zarządzanie 73

Punkty MNiSW: 7 pkt

1733-2486 Częstotliwość: 4/rok

http://www.swspiz.pl/wydawnictwo/index.php?id=74

Studia Ekonomiczne 74

Punkty MNiSW: 7 pkt

2083-8611 Częstotliwość: 40/rok

http://wydawnictwo.ue.katowice.pl/index.php?id=2618

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 75

Punkty MNiSW: 7 pkt

1234-8872

Częstotliwość: 10/rok

http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/

76

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Punkty MNiSW: 7 pkt Częstotliwość: 6/rok

2081-6979

http://www.wne.sggw.pl/

77

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego Punkty MNiSW: 7 pkt Częstotliwość: 4/rok

2081-6960

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa- swiatowego/

78

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki HumanistycznoSpołeczne. Ekonomia Punkty MNiSW: 6 pkt Częstotliwość: 2/rok

2080-0339

http://www.aunc.ekonomia.umk.pl/

Olsztyn Economic Journal 79

Punkty MNiSW: 6 pkt

1897-2721 Częstotliwość: 2/rok

http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/publication/88

Poznań University of Economics Review, The 80

Punkty MNiSW: 6 pkt

1643-5877

Częstotliwość: 4/rok

http://www.puereview.ae.poznan.pl/

Turyzm / Tourism 81

Punkty MNiSW: 6 pkt

0867-5856 Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/tour

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu 82

Punkty MNiSW: 6 pkt

1642-9613

Częstotliwość: 2/rok

http://www.wshiu.poznan.pl/go.live.php/PL-H156/wydawnictwa- wshiu.html

Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług 83

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 19/rok

http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6591

Economics

111

1896-382X


Ekonomia Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 84

Punkty MNiSW: 5 pkt

0208-6018

Częstotliwość: 13/rok

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/210

85

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 1/rok

0459-9586

http://annales.umcs.lublin.pl/annales_ekonomia.php

Bezpieczny Bank 86

1429-2939

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.bfg.pl/czasopismo-bezpieczny-bank

Business and Economic Horizons 87

Punkty MNiSW: 5 pkt

1804-1205

Częstotliwość: 3/rok

http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=BEH

Business and Economic Horizons 88

Punkty MNiSW: 5 pkt

1804-1205

Częstotliwość: 3/rok

http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=BEH

89

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 4/rok

2080-0886

http://cejeme.org

Ekonomia i Środowisko 90

0867-8898

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.fe.org.pl/index.php?page=czasopismo-ekonomia- i- srodowisko

Equilibrium 91

1689-765X

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.equilibrium.umk.pl/

92

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 4/rok

2081-0644

http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/wydawnictwo/czasopisma/czasopisma- naukowe/

Global Management Journal 93

2080-2951

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://globalmj.eu/

Humanities and Social Sciences 94

Punkty MNiSW: 5 pkt

1234-3684 Częstotliwość: 4/rok

http://einh.prz.edu.pl/

Economics

112


Ekonomia JMFS Journal of Management and Financial Sciences 95

Punkty MNiSW: 5 pkt

1899-8968

Częstotliwość: 4/rok

http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/atompage.2011- 06- 03.2567266904/

Oeconomia Copernicana 96

Punkty MNiSW: 5 pkt

2083-1277 Częstotliwość: 4/rok

http://www.oeconomia.copernicana.umk.pl/

Przedsiębiorczość - Edukacja 97

Punkty MNiSW: 5 pkt

2083-3296 Częstotliwość: 1/rok

http://www.p-e.up.krakow.pl/

Szkice Humanistyczne 98

Punkty MNiSW: 5 pkt

1642-6363 Częstotliwość: 4/rok

http://www.osw.olsztyn.pl/main.php?pg=18&pg2=93

Wiadomości Statystyczne 99

Punkty MNiSW: 5 pkt

0043-518X Częstotliwość: 12/rok

http://www.stat.gov.pl/pts/16_PLK_HTML.htm

Zarządzanie i Edukacja 100

Punkty MNiSW: 5 pkt

1428-474X Częstotliwość: 6/rok

http://www.janski.edu.pl/Uczelnia,zarzadzanie_i_edukacja.html

101

Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków) Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 2/rok

1897-659X

http://zeszytnaukowy.pl/

102

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 2/rok

1506-2635

http://zn.mwse.edu.pl/

103

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 7/rok

1509-0507

http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6592

Ekonomia i Zarządzanie 104

Punkty MNiSW: 4 pkt

2080-9646 Częstotliwość: 4/rok

http://www.zneiz.pb.edu.pl/

International Journal of Business and Management Studies 105

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJBM/index.html

Economics

113

1309-8047


Ekonomia Myśl Ekonomiczna i Polityczna 106

Punkty MNiSW: 4 pkt

2081-5913 Częstotliwość: 4/rok

http://www.lazarski.pl/o-uczelni/wydawnictwo/czasopisma/mysl- ekonomiczna- i- polityczna/

Polish Journal of Management Studies 107

Punkty MNiSW: 4 pkt

2081-7452

Częstotliwość: 1/rok

http://www.pjms.zim.pcz.pl/

Turystyka Kulturowa 108

Punkty MNiSW: 4 pkt

1689-4642 Częstotliwość: 12/rok

http://www.turystykakulturowa.org/

109

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 1/rok

1734-5391

http://www.wsei.edu.pl/wydawnictwa

Firma i Rynek 110

Punkty MNiSW: 3 pkt

1429-7221 Częstotliwość: 2/rok

http://fir.zpsb.edu.pl/

Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie 111

Punkty MNiSW: 3 pkt

1644-5430

Częstotliwość: 4/rok

http://www.parp.gov.pl/index/more/9686

112

Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Punkty MNiSW: 3 pkt Częstotliwość: 1/rok

1899-9573

http://kpsw.edu.pl/roczniki,ekonomiczne

Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae 113

Punkty MNiSW: 3 pkt

2081-2345

Częstotliwość: 2/rok

http://miscellanea.ujk.edu.pl/

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 114

Punkty MNiSW: 3 pkt

1689-9024

Częstotliwość: 2/rok

http://www.yars.wz.uw.edu.pl/

Department of Applied Econometrics Working Papers 115

Punkty MNiSW: 2 pkt

2084-4573

Częstotliwość: 1/rok

http://www.sgh.waw.pl/instytuty/zes/wp/

Finanse 116

Punkty MNiSW: 2 pkt

1899-4822 Częstotliwość: 1/rok

http://www.knfpan.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=50

Economics

114


Ekonomia Kobieta i Biznes 117

Punkty MNiSW: 2 pkt

1230-9427 Częstotliwość: 4/rok

http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kgs/publikacje/Kobieta_i_biznes/

Studia Ekonomiczne i Regionalne 118

Punkty MNiSW: 2 pkt

2083-3725

Częstotliwość: 2/rok

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-ekonomiczne-i- regionalne

Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska 119

Punkty MNiSW: 2 pkt

1898-8229

Częstotliwość: 1/rok

http://wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszysty-naukowe

120

Zeszyty Naukowe Uczelni Skłodowskiej-Curie Punkty MNiSW: 2 pkt

Warszawskiej

im.

Marii

1897-2500

Częstotliwość: 4/rok

http://www.uczelniawarszawska.pl/Zeszyty-Naukowe,,587.html

Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia 121

Punkty MNiSW: 2 pkt

2081-8009

Częstotliwość: 2/rok

http://www.wydawnictwo.wsei.lublin.pl/?zeszyty-naukowe- wsei- seria- ekonomia, 28

Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia 122

Punkty MNiSW: 2 pkt

2081-8009

Częstotliwość: 2/rok

http://wydawnictwo.wsei.lublin.pl/?zeszyty-naukowe-wsei- seria- ekonomia, 28

Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie 123

Punkty MNiSW: 1 pkt

1897-4716

Częstotliwość: 4/rok

http://www.wsm-ciech.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=97

Roczniki Ekonomii i Zarządzania 124

Punkty MNiSW: 1 pkt

2081-1837

Częstotliwość: 1/rok

http://www.kul.pl/roczniki-ekonomii-i-zarzadzania,art_33890.html

Economics

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.16: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Economics” Ekonomia Technological and Economic Development of Economy 1

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.tandfonline.com/loi/tted21

Economics

115

1392-8619 Ograniczenie dostępu

5 lat


Ekonomia World Bank Research Observer 2

Punkty MNiSW: 35 pkt

0257-3032 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://wbro.oxfordjournals.org/content/by/year

International Journal of Strategic Property Management 3

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1648-715X Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.tandfonline.com/loi/tspm20

Mit Sloan Management Review 4

Punkty MNiSW: 30 pkt

1532-9194 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/

Astin Bulletin 5

0515-0361

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=ASTIN_BULLETIN

Journal of Applied Economics 6

1514-0326

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://ideas.repec.org/s/cem/jaecon.html

Health Care Financing Review 7

0195-8631

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cms.hhs.gov/HealthCareFinancingReview/

Journal of the Operations Research Society of Japan 8

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0453-4514 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AA00703935_en.html

Pacific Economic Bulletin 9

0817-8038

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://peb.anu.edu.au/

Recherches Review 10

Economiques

de

Louvain-louvain

Punkty MNiSW: 15 pkt

Economic

Częstotliwość: 4/rok

0770-4518 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=REL

Relations Industrielles-industrial Relations 11

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.erudit.org/revue/ri/

Economics

116

0034-379X Ograniczenie dostępu

2 lata


Ekonomia Revue D Economie Politique 12

Punkty MNiSW: 15 pkt

0373-2630 Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue-d-economie-politique.htm

Spanish Journal of Financeand Accounting 13

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0210-2412 Ograniczenie dostępu

1-2 lata

http://www.journals4free.com/link.jsp?l=10051461

Formation/Emploi 14

Punkty MNiSW: 12 pkt

0759-6340 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://formationemploi.revues.org/index55.html

Histoire, économie et société 15

Punkty MNiSW: 12 pkt

0752-5702 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe.htm

Indonesia 16

Punkty MNiSW: 12 pkt

0019-7289 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&page=past&handle=seap.indo

Investigaciones de Historia Economica 17

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 3/rok

1698-6989 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.aehe.net/publicaciones/revista-ihe.html

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 18

Punkty MNiSW: 9 pkt

0044-1600 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/zagadnienia-ekonomiki- rolnej

Studia Regionalne i Lokalne 19

Punkty MNiSW: 8 pkt

1509-4995 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

18 miesięcy

http://www.studreg.uw.edu.pl/

Economic and Environmental Studies 20

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1642-2597 Ograniczenie dostępu

1 rok

http://www.ees.uni.opole.pl/

International Economics/Economie internationale 21

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.cairn.info/revue-economie-internationale.htm

Economics

117

1240-8093 Ograniczenie dostępu

4 lata


Ekonomia Folia Oeconomica Bochniensia 22

Punkty MNiSW: 1 pkt

1731-2310 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.wse.bochnia.pl/main.php?&idz=z1&idzw=zw16

Economics

5.9. Edukacja Czasopisma otwarte Tablica 5.17: Czasopisma OA w kategorii „Education” Edukacja Future of Children (The) 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

1054-8289 Częstotliwość: 2/rok

http://www.futureofchildren.org/

Language Learning & Technology 2

Punkty MNiSW: 45 pkt

1094-3501

Częstotliwość: 2/rok

http://llt.msu.edu/archives/index.html

Australasian Journal of Educational Technology 3

Punkty MNiSW: 35 pkt

1449-3098

Częstotliwość: 3/rok

http://www.ascilite.org.au/ajet/submission/index.php/AJET/issue/archive

Advances in Physiology Education 4

Punkty MNiSW: 30 pkt

1043-4046

Częstotliwość: 4/rok

http://advan.physiology.org/

BMC Medical Education 5

Punkty MNiSW: 30 pkt

1472-6920 Częstotliwość: 365/rok

http://www.biomedcentral.com/bmcmededuc/

Educational Technology and Society 6

Punkty MNiSW: 30 pkt

1436-4522

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ifets.info/

CBE : Life Sciences Education 7

Punkty MNiSW: 25 pkt

1931-7913 Częstotliwość: 4/rok

http://www.lifescied.org/

Education

118


Edukacja TOJET - Turkish Online Journal of Educational Technology 8

Punkty MNiSW: 25 pkt

1303-6521

Częstotliwość: 4/rok

http://www.tojet.net/

Comunicar 9

1134-3478

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.revistacomunicar.com/

Revista de Educación (Madrid) 10

Punkty MNiSW: 20 pkt

0034-8082 Częstotliwość: 1/rok

http://www.ajol.info/index.php/saje

South African Journal of Education 11

Punkty MNiSW: 20 pkt

0256-0100

Częstotliwość: 3/rok

http://www.ajol.info/index.php/saje

Academia-revista Latinoamericana de Administracion 12

Punkty MNiSW: 15 pkt

1012-8255

Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=716

Revista Lusofona de Educacao 13

Punkty MNiSW: 15 pkt

1645-7250 Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issues&pid=1645- 7250&lng=en&nrm=iso

Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria 14

Punkty MNiSW: 15 pkt

1130-3743

Częstotliwość: 2/rok

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130- 3743/issue/archive

Statistics Education Research Journal 15

Punkty MNiSW: 14 pkt

1570-1824

Częstotliwość: 2/rok

http://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ_issues

Adult Education and Development 16

Punkty MNiSW: 12 pkt

0342-7633

Częstotliwość: 2/rok

http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=129&clang=1

Australian Educational Computing 17

Punkty MNiSW: 12 pkt

0816-9020

Częstotliwość: 3/rok

http://acce.edu.au/journal/archive

Australian Journal of Teacher Education 18

Punkty MNiSW: 12 pkt

1835-517X

Częstotliwość: 12/rok

http://ro.ecu.edu.au/ajte/

Education et formation 19

Punkty MNiSW: 12 pkt

0294-0868 Częstotliwość: 2/rok

http://www.education.gouv.fr/pid317/revue-education-formations.html

Education

119


Edukacja ELearning Papers 20

Punkty MNiSW: 12 pkt

1887-1542 Częstotliwość: 5/rok

http://elearningpapers.eu/en/elearning_papers/published_issues

21

Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research (FQS) Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 3/rok

1438-5627

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/archive

International Journal for Educational Integrity 22

Punkty MNiSW: 12 pkt

1833-2595

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/IJEI/issue/archive

International Journal of Education & The Arts (online) 23

Punkty MNiSW: 12 pkt

1529-8094

Częstotliwość: 12/rok

http://www.ijea.org/articles.html

International Journal of Special Education 24

Punkty MNiSW: 12 pkt

0827-3383

Częstotliwość: 3/rok

http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/issues.cfm

25

International Journal of Teaching and Learning in Higher Education Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 3/rok

1812-9129

http://www.isetl.org/ijtlhe/past.cfm

26

International Review of Research on Open and Distance Education Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 5/rok

1492-3831

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/issue/archive

Journal of Distance Education 27

Punkty MNiSW: 12 pkt

0830-0445 Częstotliwość: 2/rok

http://www.jofde.ca/index.php/jde/issue/archive

Journal of Research Practice 28

Punkty MNiSW: 12 pkt

1712-851X Częstotliwość: 2/rok

http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/issue/archive

Journal of Statistics Education 29

Punkty MNiSW: 12 pkt

1069-1898 Częstotliwość: 3/rok

http://www.amstat.org/publications/jse/jse_archive.htm

L1 Educational Studies in Language and Literature 30

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://l1.publication-archive.com/public?fn=enter&repository=1

Education

120

1567-6617


Edukacja Medienpädagogik 31

1424-3636

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.medienpaed.com

Research in Learning Technology 32

Punkty MNiSW: 12 pkt

0968-7769

Częstotliwość: 1/rok

http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/index

Revista Portuguesa de educaçao 33

Punkty MNiSW: 12 pkt

0871-9187 Częstotliwość: 2/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=374

34

ALSIC Apprentissage des langues & systemes d’information et de communication Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 3/rok

1286-4986

http://alsic.revues.org/

Educación XX1 35

Punkty MNiSW: 10 pkt

1139-613X Częstotliwość: 2/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=706

Educación y Futuro 36

Punkty MNiSW: 10 pkt

1576-5199 Częstotliwość: 2/rok

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=7667

Lifelong Learning in Europe (LLinE) 37

Punkty MNiSW: 10 pkt

1239-6826

Częstotliwość: 4/rok

http://www.lline.fi/en

Logopedia 38

Punkty MNiSW: 10 pkt

0459-6935 Częstotliwość: 1/rok

http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/czasopismo/

Magyar Pedagógia 39

Punkty MNiSW: 10 pkt

0025-0260 Częstotliwość: 4/rok

http://www.magyarpedagogia.hu/

Pedagogicka orientace 40

Punkty MNiSW: 10 pkt

1211-4669 Częstotliwość: 4/rok

http://www.ped.muni.cz/pedor/

RELIEVE 41

Punkty MNiSW: 10 pkt

1134-4032 Częstotliwość: 2/rok

http://www.uv.es/RELIEVE/

Education

121


Edukacja Revista de complutense de la educación 42

Punkty MNiSW: 10 pkt

1130-2496

Częstotliwość: 2/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/issue/archive

Revista Espanola de Educación Comparada (REEC) 43

Punkty MNiSW: 10 pkt

1137-8654

Częstotliwość: 2/rok

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1222

Revista espanola de orientación y psicopedagogia 44

Punkty MNiSW: 10 pkt

1139-7853

Częstotliwość: 3/rok

http://info.uned.es/reop/

Studia Edukacyjne 45

Punkty MNiSW: 10 pkt

1233-6688 Częstotliwość: 5/rok

http://www.staff.amu.edu.pl/~histwych/studedu/index.html

Teaching English with Technology 46

Punkty MNiSW: 10 pkt

1642-1027

Częstotliwość: 6/rok

http://iatefl.org.pl/call/callnl.htm

Temps d’Educació 47

Punkty MNiSW: 10 pkt

0214-7351 Częstotliwość: 2/rok

http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/issue/archive

Tydskrif vir Geesteswetenskappe 48

Punkty MNiSW: 10 pkt

0041-4751

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_issues&pid=0041- 4751&lng=en&nrm=iso

49

Utbildning & Demokrati-tidskrift för didaktik och utbildningspolitik [Education & Democracy-journal for didactics and educational policy] Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 3/rok

1102-6472

http://www.doaj.org/doaj?func=issues&jId=85402&uiLanguage=en

E-Mentor 50

Punkty MNiSW: 8 pkt

1731-6758 Częstotliwość: 6/rok

http://www.e-mentor.edu.pl/

Human Movement 51

Punkty MNiSW: 8 pkt

1732-3991 Częstotliwość: 2/rok

http://156.17.111.99/hum_mov/

Polish Journal of Continuing Education 52

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu

Education

122

1507-6563


Edukacja Problemy Wczesnej Edukacji 53

1734-1582

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://pwe.ug.edu.pl/

Journal of Modern Science 54

1734-2031

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=8843df2d- 39f7- 427b- 9c18- 29e69707d643

Paedagogia Christiana 55

1505-6872

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.paedchrist.umk.pl/

Person and the Challenges, The 56

Punkty MNiSW: 6 pkt

2083-8018 Częstotliwość: 2/rok

http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/index.php/the-person- and- the- challenges

Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia 57

Punkty MNiSW: 5 pkt

1640-9019

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/cdem.2012.17.issue-1- 2/issue- files/cdem.2012.17.issue- 1- 2.xml

Edukacja - Technika - Informatyka 58

Punkty MNiSW: 5 pkt

2080-9069

Częstotliwość: 2/rok

http://eti.rzeszow.pl/

General and Professional Education 59

Punkty MNiSW: 5 pkt

2084-1469

Częstotliwość: 4/rok

http://genproedu.com/

Kultura i Wychowanie (2011) 60

Punkty MNiSW: 5 pkt

2083-2923 Częstotliwość: 2/rok

http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/

Neodidagmata 61

Punkty MNiSW: 5 pkt

0077-653X Częstotliwość: 0,5/rok

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1810

Przedsiębiorczość - Edukacja 62

Punkty MNiSW: 5 pkt

2083-3296 Częstotliwość: 1/rok

http://www.p-e.up.krakow.pl/

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 63

Punkty MNiSW: 5 pkt

0079-3418

Częstotliwość: 1/rok

http://rknp.czasopisma.pan.pl/

Szkice Humanistyczne 64

Punkty MNiSW: 5 pkt

1642-6363 Częstotliwość: 4/rok

http://www.osw.olsztyn.pl/main.php?pg=18&pg2=93

Education

123


Edukacja Zamojskie Studia i Materiały. Pedagogika 65

Punkty MNiSW: 5 pkt

2084-5405

Częstotliwość: 1/rok

http://zsim.wszia.edu.pl/pedagogika/

Zarządzanie i Edukacja 66

1428-474X

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.janski.edu.pl/Uczelnia,zarzadzanie_i_edukacja.html

67

European Journal for Research on the Education and Learning of Adults Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 2/rok

2000-7426

http://www.rela.ep.liu.se/

Forum Oświatowe 68

0867-0323

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://forumoswiatowe.pl

Polish Journal of Social Science 69

Punkty MNiSW: 4 pkt

1896-7817 Częstotliwość: 1/rok

http://www.euh-e.edu.pl/pl/wydzialy/wydzial_pedagogiki/polish_journal/polish_journal_of_social_science/

70

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 1/rok

1734-185X

http://www.wp.ajd.czest.pl/pedagogika

71

Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports Punkty MNiSW: 3 pkt Częstotliwość: 12/rok

1818-9172

http://www.sportpedagogy.org.ua

Rozprawy Społeczne 72

2081-6081

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/rozprawy-spoleczne

73

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Filologiczna. Glottodydaktyka Punkty MNiSW: 3 pkt Częstotliwość: 1/rok

Seria

1643-0506

http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/

Edukacja Techniczna i Informatyczna 74

Punkty MNiSW: 2 pkt

1897-4058

Częstotliwość: 1/rok

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php

Kwartalnik Edukacyjny 75

Punkty MNiSW: 2 pkt

1230-7556 Częstotliwość: 4/rok

http://ke.pcen.pl/

Education

124


Edukacja

76

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili Punkty MNiSW: 1 pkt Częstotliwość: 1/rok

2082-0917

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/pubindex?dirids=5

Edukacja Muzyczna 77

1895-8079

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php

Education

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.18: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Education” Edukacja Journal of Deaf Studies & Deaf Education 1

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1081-4159 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://jdsde.oxfordjournals.org/content/by/year

Zeitschrift für Pädagogik 2

0044-3247

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.pedocs.de/zeitschriften.php?la=en

Education & Didactique 3

1956-3485

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.cairn.info/revue-education-et-didactique.htm

European Educational Research Journal 4

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 6/rok

1474-9041 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.wwwords.co.uk/eerj/content/maincontents.asp

Revue française de pédagogie. Recherches en éducation 5

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0556-7807 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie.htm

Canadian Journal of Education 6

Punkty MNiSW: 12 pkt

0380-2361 Częstotliwość: 4/rok

http://www.csse-scee.ca/CJE/Articles/Articles.htm

Education

125

Ograniczenie dostępu

3 lata


Edukacja Carrefours de l’éducation 7

1262-3490

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education.htm

Éducation et Sociétés. Revue internationale de sociologie de l’éducation 8

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1373-847X Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=ES

International Electronic Journal for Leadership in Learning 9

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1206-9620 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://iejll.synergiesprairies.ca/iejll/index.php/ijll/issue/archive

International Journal of Artificial Intelligence in Education 10

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1560-4292 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://ijaied.org/journal/

Journal of In-Service Education 11

Punkty MNiSW: 12 pkt

1367-4587 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

9 lat

http://www.tandfonline.com/loi/rjie20

Mediterranean Journal of Educational Studies 12

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1024-5375 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.um.edu.mt/emcer/mjes/backissues

Teacher Education Quarterly 13

Punkty MNiSW: 12 pkt

0737-5328 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.teqjournal.org/

Kultura i Edukacja 14

Punkty MNiSW: 10 pkt

1230-266X Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.kultura-i-edukacja.pl

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria 15

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1139-1723 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5704

Recherche et formation : Pour les professions de l’éducation 16

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.cairn.info/revue-recherche-et-formation.htm

Education

126

0988-1824 Ograniczenie dostępu

5 lat


Edukacja RIE. Revista de investigación educative 17

Punkty MNiSW: 10 pkt

0212-4068

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://revistas.um.es/rie/

Biuletyn Historii Wychowania 18

Punkty MNiSW: 5 pkt

1233-2224 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1793

Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo 19

Punkty MNiSW: 4 pkt

1734-5537

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://cns.aps.edu.pl/

Szkoła Specjalna 20

Punkty MNiSW: 4 pkt

0137-818X Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/

Roczniki Pedagogiczne 21

Punkty MNiSW: 2 pkt

2080-850X Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.kul.pl/art_34092.html

Education

5.10. Elektrotechnika, metrologia i automatyka Czasopisma otwarte Tablica 5.19: Czasopisma OA w kategorii Measurement and Control Technology”

„Electrical

Engineering,

Elektrotechnika, metrologia i automatyka IEEE Photonics Journal 1

Punkty MNiSW: 35 pkt

1943-0655 Częstotliwość: 6/rok

http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=4563994

Progress in Electromagnetics Research-pier 2

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 11/rok

http://www.jpier.org/PIER/

Electrical Engineering, Measurement and Control Technology

127

1559-8985


Elektrotechnika, metrologia i automatyka International Journal of Electrochemical Science 3

Punkty MNiSW: 30 pkt

1452-3981

Częstotliwość: 12/rok

http://www.electrochemsci.org/

Etri Journal 4

Punkty MNiSW: 25 pkt

1225-6463 Częstotliwość: 6/rok

http://etrij.etri.re.kr/

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 5

Punkty MNiSW: 25 pkt

1687-6172

Częstotliwość: 365/rok

http://asp.eurasipjournals.com/

6

Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking Punkty MNiSW: 25 pkt Częstotliwość: 365/rok

1687-1499

http://jwcn.eurasipjournals.com/

International Journal of Photoenergy 7

Punkty MNiSW: 25 pkt

1110-662X

Częstotliwość: 365/rok

http://www.hindawi.com/journals/ijp/

Sensors 8

Punkty MNiSW: 25 pkt

1424-8220 Częstotliwość: 12/rok

http://www.mdpi.com/journal/sensors

Control and Cybernetics 9

Punkty MNiSW: 20 pkt

0324-8569 Częstotliwość: 4/rok

http://control.ibspan.waw.pl/

EURASIP Journal on Audio Speech and Music Processing 10

Punkty MNiSW: 20 pkt

1687-4714

Częstotliwość: 365/rok

http://asmp.eurasipjournals.com/

EURASIP Journal on Image and Video Processing 11

Punkty MNiSW: 20 pkt

1687-5176

Częstotliwość: 365/rok

http://jivp.eurasipjournals.com/

International Journal of Antennas and Propagation 12

Punkty MNiSW: 20 pkt

1687-5869

Częstotliwość: 1/rok

http://www.hindawi.com/journals/ijap/

International Journal of Distributed Sensor Networks 13

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.hindawi.com/journals/ijdsn/

Electrical Engineering, Measurement and Control Technology

128

1550-1329


Elektrotechnika, metrologia i automatyka Metrology and Measurement Systems 14

Punkty MNiSW: 20 pkt

0860-8229

Częstotliwość: 4/rok

http://www.metrology.pg.gda.pl/

Radioengineering 15

Punkty MNiSW: 20 pkt

1210-2512 Częstotliwość: 4/rok

http://www.radioeng.cz/info/1-about-the-journal.htm

Automatika 16

Punkty MNiSW: 15 pkt

0005-1144 Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=77

Control Engineering 17

Punkty MNiSW: 15 pkt

0010-8049 Częstotliwość: 12/rok

http://www.controleng.com/index.php?id=7989

Fujitsu Scientific and Technical Journal 18

Punkty MNiSW: 15 pkt

0016-2523

Częstotliwość: 4/rok

http://www.fujitsu.com/global/news/publications/periodicals/fstj/archives/

IEICE Electronics Express 19

Punkty MNiSW: 15 pkt

1349-2543 Częstotliwość: 24/rok

http://www.elex.ieice.org/

Iete Journal of Research 20

Punkty MNiSW: 15 pkt

0377-2063 Częstotliwość: 6/rok

http://jr.ietejournals.org/backissues.asp

Iete Technical Review 21

Punkty MNiSW: 15 pkt

0256-4602 Częstotliwość: 6/rok

http://tr.ietejournals.org/backissues.asp

Journal of Electrical Engineering-elektrotechnicky Casopis 22

Punkty MNiSW: 15 pkt

1335-3632

Częstotliwość: 6/rok

http://versita.metapress.com/content/122318/?sortorder=asc&v=editorial&Copyright=2012

Journal of Infrared and Millimeter Waves 23

Punkty MNiSW: 15 pkt

1001-9014

Częstotliwość: 6/rok

http://journal.sitp.ac.cn/hwyhmb/hwyhmben/ch/index.aspx

Measurement Science Review 24

Punkty MNiSW: 15 pkt

1335-8871 Częstotliwość: 6/rok

http://www.measurement.sk

Microwaves and Rf 25

Punkty MNiSW: 15 pkt

0745-2993 Częstotliwość: 12/rok

http://mwrf.com/magazine-issues/microwaves-and-rf

Electrical Engineering, Measurement and Control Technology

129


Elektrotechnika, metrologia i automatyka NEC Technical Journal 26

Punkty MNiSW: 15 pkt

1880-5884 Częstotliwość: 4/rok

http://www.nec.co.jp/techrep/en/journal/g07/index.html

Power Engineering 27

Punkty MNiSW: 15 pkt

0032-5961 Częstotliwość: 11/rok

http://www.power-eng.com/issue-archive.year=2013.html

28

Revue Roumaine Des Sciences Techniques-serie Electrotechnique et Energetique Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 4/rok

0035-4066

http://www.revue.elth.pub.ro

Tribology and Lubrication Technology 29

Punkty MNiSW: 15 pkt

1545-858X

Częstotliwość: 365/rok

http://www.stle.org/resources/article.aspx?

30

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 6/rok

1300-0632

http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/sayilar.php?dergi=elk

Archives of Control Sciences 31

Punkty MNiSW: 9 pkt

1230-2384 Częstotliwość: 4/rok

http://versita.metapress.com/content/122077/?p=862d9fc85b584e1f978db4c836247874&pi=34

32

Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems Punkty MNiSW: 7 pkt Częstotliwość: 4/rok

1897-8649

http://www.jamris.org/

Journal of Telecommunications and Information Technology 33

Punkty MNiSW: 7 pkt

1509-4553

Częstotliwość: 4/rok

http://www.itl.waw.pl/publikacje/kwartalnik-jtit

Pomiary Automatyka Kontrola 34

Punkty MNiSW: 7 pkt

0032-4140 Częstotliwość: 12/rok

http://www.pak.info.pl/

Archives of Electrical Engineering 35

Punkty MNiSW: 6 pkt

0004-0746

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/aee

WSEAS Transactions on Circuits and Systems 36

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.worldses.org/journals/circuits/contents.htm

Electrical Engineering, Measurement and Control Technology

130

1109-2734


Elektrotechnika, metrologia i automatyka Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe 37

Punkty MNiSW: 5 pkt

0239-3646

Częstotliwość: 4/rok

http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html

Automatyka 38

1429-3447

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMAT/

Materiały Elektroniczne 39

0209-0058

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.itme.edu.pl/materialy-elektroniczne.html

40

Poznan University of Electrical Engineering Punkty MNiSW: 4 pkt

Technology

Academic

Journals.

1897-0737

Częstotliwość: 4/rok

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa

41

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 1/rok

1425-5766

http://www.ely.pg.gda.pl/zn/?index=zeszyt_naukowy

Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki 42

Punkty MNiSW: 3 pkt

1427-3578

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ita.wat.edu.pl/data/ita/html/44c72c3e1b06d5fdca43cce667995678.html?ts=1184165053

43

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 1/rok

1733-0718

http://www.imnipe.pwr.wroc.pl/wyd-stud,351.dhtml

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 44

Punkty MNiSW: 2 pkt

1640-1549

Częstotliwość: 2/rok

http://www.itl.waw.pl/publikacje/kwartalnik-titi

Spektrum 45

Punkty MNiSW: 1 pkt

1426-1847 Częstotliwość: 12/rok

http://www.spektrumsep.eu/

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika 46

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/elektrotechnika/

Electrical Engineering, Measurement and Control Technology

131

0209-2662


Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.20: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Electrical Engineering, Measurement and Control Technology” Elektrotechnika, metrologia i automatyka Elektronika Ir Elektrotechnika 1

Punkty MNiSW: 20 pkt

1392-1215 Częstotliwość: 10/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/elektros_z/meniu.asp

Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka 2

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1897-8827 Ograniczenie dostępu

1 rok

http://www.elektr.polsl.pl/elektryka/

Electrical Engineering, Measurement and Control Technology

5.11. Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa Czasopisma otwarte Tablica 5.21: Czasopisma OA w kategorii „Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering” Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa Environmental Health Perspectives 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

0091-6765

Częstotliwość: 12/rok

http://ehp.niehs.nih.gov/

Ecology and Society 2

Punkty MNiSW: 40 pkt

1708-3087 Częstotliwość: 4/rok

http://www.ecologyandsociety.org/

The Cryosphere 3

Punkty MNiSW: 40 pkt

1994-0416 Częstotliwość: 365/rok

http://www.the-cryosphere.net/

Ambio 4

Punkty MNiSW: 35 pkt

0044-7447 Częstotliwość: 9/rok

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1790/

Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering

132


Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa Biotechnology for Biofuels 5

Punkty MNiSW: 35 pkt

1754-6834 Częstotliwość: 365/rok

http://www.biotechnologyforbiofuels.com/home

Environmental Research Letters 6

Punkty MNiSW: 35 pkt

1748-9326 Częstotliwość: 4/rok

http://www.iop.org/EJ/journal/erl

Aerosol and Air Quality Research 7

Punkty MNiSW: 25 pkt

1680-8584

Częstotliwość: 6/rok

http://www.aaqr.org/List_of_Issues.php

Annals of Agricultural and Environmental Medicine 8

Punkty MNiSW: 25 pkt

1232-1966

Częstotliwość: 4/rok

http://www.aaem.pl/

Boreal Environment Research 9

Punkty MNiSW: 25 pkt

1239-6095 Częstotliwość: 6/rok

http://www.borenv.net

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 10

Punkty MNiSW: 25 pkt

1687-6172

Częstotliwość: 365/rok

http://asp.eurasipjournals.com/

International Journal of Environmental Research 11

Punkty MNiSW: 25 pkt

1735-6865

Częstotliwość: 4/rok

http://www.bioline.org.br/toc?id=er

International Journal of Photoenergy 12

Punkty MNiSW: 25 pkt

1110-662X

Częstotliwość: 365/rok

http://www.hindawi.com/journals/ijp/contents/

Journal of Limnology 13

Punkty MNiSW: 25 pkt

1129-5767 Częstotliwość: 2/rok

http://www.jlimnol.it/index.php/jlimnol

Ecology Law Quarterly 14

Punkty MNiSW: 20 pkt

0046-1121 Częstotliwość: 1/rok

http://www.boalt.org/elq/archivedir.php

Energies 15

Punkty MNiSW: 20 pkt

1996-1073 Częstotliwość: 12/rok

http://www.mdpi.com/journal/energies

International Journal of Antennas and Propagation 16

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.hindawi.com/journals/ijap/

Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering

133

1687-5869


Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa

17

Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering Punkty MNiSW: 20 pkt Częstotliwość: 1/rok

1735-1979

http://link.springer.com/journal/40201

Nuclear Engineering and Technology 18

Punkty MNiSW: 20 pkt

1738-5733

Częstotliwość: 1/rok

http://www.kns.org/eng/sub/03/sub_03_02.php

Nuclear Technology and Radiation Protection 19

Punkty MNiSW: 20 pkt

1451-3994

Częstotliwość: 4/rok

http://ntrp.vin.bg.ac.rs/

Acta Protozoologica 20

Punkty MNiSW: 15 pkt

0065-1583 Częstotliwość: 4/rok

http://www.eko.uj.edu.pl/ap/index.php?option=com_docman&Itemid=27

Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju 21

Punkty MNiSW: 15 pkt

0004-1254

Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?lang=en&show=casopis&id_casopis=7

Ctandf-ciencia Tecnologia Y Futuro 22

Punkty MNiSW: 15 pkt

0122-5383

Częstotliwość: 2/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=465

23

Ecological Chemistry and Engineering S-chemia I Inzynieria Ekologiczna S Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 3/rok

1898-6196

http://versita.metapress.com/content/122364/?p=cb8d2bd689834825ad3e360d56994ea3&pi=1

Ekoloji 24

Punkty MNiSW: 15 pkt

1300-1361 Częstotliwość: 4/rok

http://www.ekolojidergisi.com.tr

Engenharia Sanitaria E Ambiental 25

Punkty MNiSW: 15 pkt

1413-4152

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_en/pid_1413- 4152/nrm_iso

Environment Protection Engineering 26

Punkty MNiSW: 15 pkt

0324-8828

Częstotliwość: 4/rok

http://epe.pwr.wroc.pl/

Herpetological Conservation and Biology 27

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.herpconbio.org

Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering

134

1931-7603


Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa Journal of Energy in Southern Africa 28

Punkty MNiSW: 15 pkt

1021-447X

Częstotliwość: 4/rok

http://www.erc.uct.ac.za/jesa/jesa-archives.htm

Nuclear Engineering International 29

Punkty MNiSW: 15 pkt

0029-5507

Częstotliwość: 365/rok

http://www.neimagazine.com/

Ochrona Środowiska 30

Punkty MNiSW: 15 pkt

1230-6169 Częstotliwość: 4/rok

http://www.os.not.pl

Polish Journal of Ecology 31

Punkty MNiSW: 15 pkt

1505-2249 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://www.pol.j.ecol.cbe-pan.pl/

Polish Journal of Ecology 32

Punkty MNiSW: 15 pkt

1505-2249 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://www.pol.j.ecol.cbe-pan.pl/

Polish Journal of Environmental Studies 33

Punkty MNiSW: 15 pkt

1230-1485

Częstotliwość: 4/rok

http://www.pjoes.com/

Problems of Atomic Science and Technology 34

Punkty MNiSW: 15 pkt

1562-6016

Częstotliwość: 6/rok

http://vant.kipt.kharkov.ua/TABFRAME2.html

Problemy Ekorozwoju. Studia Filozoficzno-Sozologiczne 35

Punkty MNiSW: 15 pkt

1895-6912

Częstotliwość: 2/rok

http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/

Revista Internacional de Contaminacion Ambiental 36

Punkty MNiSW: 15 pkt

0188-4999

Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370

37

Revue Roumaine Des Sciences Techniques-serie Electrotechnique et Energetique Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 4/rok

0035-4066

http://www.revue.elth.pub.ro

Rocznik Ochrony Środowiska 38

Punkty MNiSW: 15 pkt

1506-218X Częstotliwość: 1/rok

http://ros.edu.pl/

Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering

135


Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa Ecological Chemistry and Engineering. A 39

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 12/rok

1898-6188 Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php/ece-a

Journal of Water and Land Development 40

Punkty MNiSW: 7 pkt

1429-7426

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/jwld

41

Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation Punkty MNiSW: 6 pkt Częstotliwość: 3/rok

1898-8857

http://ann_landreclam.sggw.pl/index.html

Archives of Electrical Engineering 42

Punkty MNiSW: 6 pkt

0004-0746

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/aee

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal 43

Punkty MNiSW: 6 pkt

1429-6675

Częstotliwość: 2/rok

http://www.min-pan.krakow.pl/czasopisma/polityka-energetyczna.html

Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 44

Punkty MNiSW: 6 pkt

1641-7739

Częstotliwość: 4/rok

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Motrol.html

Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia 45

Punkty MNiSW: 5 pkt

1640-9019

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/cdem.2012.17.issue-1- 2/issue- files/cdem.2012.17.issue- 1- 2.xml

Ekonomia i Środowisko 46

Punkty MNiSW: 5 pkt

0867-8898 Częstotliwość: 1/rok

http://www.fe.org.pl/index.php?page=czasopismo-ekonomia- i- srodowisko

47

Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki PaliwowoEnergetycznej Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 12/rok

0013-7294

http://www.elektroenergetyka.pl

Geomatics and Environmental Engineering 48

Punkty MNiSW: 5 pkt

1898-1135

Częstotliwość: 4/rok

http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 49

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.infraeco.pl/pl/zeszyty/

Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering

136

1732-5587


Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa Journal of Ecological Engineering 50

Punkty MNiSW: 5 pkt

2081-139X

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ineko.net.pl/

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 51

Punkty MNiSW: 5 pkt

1230-7831

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ios.edu.pl/pol/ochrona.html

Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 52

Punkty MNiSW: 5 pkt

1732-9353

Częstotliwość: 4/rok

http://iks_pn.sggw.pl/

53

Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 2/rok

1505-4675

http://www.uwm.edu.pl/techsci/

54

Teka Komisji Ochrony Przyrodniczego Punkty MNiSW: 5 pkt

i

Kształtowania

Środowiska

1733-4233

Częstotliwość: 1/rok

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Ochr.html

Architecture Civil Engineering Environment 55

Punkty MNiSW: 4 pkt

1899-0142

Częstotliwość: 4/rok

http://www.acee-journal.pl/

Archiwum Energetyki 56

Punkty MNiSW: 4 pkt

0066-684X Częstotliwość: 4/rok

http://www.kproblen.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 57

Punkty MNiSW: 4 pkt

1733-4381

Częstotliwość: 4/rok

http://awmep.org/

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 58

Punkty MNiSW: 4 pkt

0365-9445

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ptfarm.pl/?pid=34

Foundations of Civil and Environmental Engineering 59

Punkty MNiSW: 4 pkt

1642-9303

Częstotliwość: 2/rok

http://www.fcee.put.poznan.pl/

Inżynieria i Ochrona Środowiska 60

Punkty MNiSW: 4 pkt

1505-3695 Częstotliwość: 4/rok

http://www.is.pcz.czest.pl/inzynieria/index.php

Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering

137


Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa Monitoring Środowiska Przyrodniczego 61

Punkty MNiSW: 4 pkt

1734-6762

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ujk.edu.pl/ios/monitoring.htm

Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 62

Punkty MNiSW: 4 pkt

1730-8658

Częstotliwość: 3/rok

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/motrol.html

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica 63

Punkty MNiSW: 3 pkt

1730-2366

Częstotliwość: 1/rok

http://www.degruyter.com/view/j/fobio

64

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska Punkty MNiSW: 3 pkt Częstotliwość: 4/rok

1895-7323

http://www.znuzis.uz.zgora.pl/index.html

Acta Geographica Silesiana 65

Punkty MNiSW: 2 pkt

1897-5100 Częstotliwość: 2/rok

http://www.wnoz.us.edu.pl/ags

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 66

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 2/rok

2080-9506 Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/PPOS/about

Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach 67

Punkty MNiSW: 2 pkt

2081-1438

Częstotliwość: 1/rok

http://www.wydawnictwo.tuchola.pl/czasopisma.php

68

Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 1/rok

1642-3828

http://www2.univ.rzeszow.pl/wbr/zeszyty/

Materiały Wysokoenergetyczne 69

Punkty MNiSW: 1 pkt

2083-0165 Częstotliwość: 1/rok

http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html

Z Badań nad Wpływem Antropopresji na Środowisko 70

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://skng.wnoz.us.edu.pl/publikacje.php

Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering

138

1895-6785


Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa

71

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna Kształtowaniu Środowiska Punkty MNiSW: 1 pkt Częstotliwość: 3/rok

w

2082-6702

http://www.zeszytynaukowe.edu.pl/

Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.22: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering” Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa Aerosol Science and Technology 1

Punkty MNiSW: 35 pkt

0278-6826 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 12/rok

12 miesięcy

http://www.tandfonline.com/loi/uast20

International Technology 2

Journal

of

Environmental

Punkty MNiSW: 35 pkt

Science

Częstotliwość: 4/rok

and

1735-1472 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.ijest.org/

Radiocarbon 3

Punkty MNiSW: 30 pkt

0033-8222 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/issue/archive

Journal of the Air & Waste Management Association 4

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 12/rok

1047-3289 Ograniczenie dostępu

24 miesiące

http://www.tandfonline.com/loi/uawm20

Radioprotection 5

Punkty MNiSW: 20 pkt

0033-8451 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RAD

Fresenius Environmental Bulletin 6

Punkty MNiSW: 15 pkt

1018-4619

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.psp-parlar.de

Studia Ecologiae et Bioethicae 7

Punkty MNiSW: 6 pkt

1733-1218 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

http://www.seib.uksw.edu.pl/

Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering

139

12 miesięcy


Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 8

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 10/rok

0209-2646 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://oficyna.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/wbiis/

Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering

5.12. Anglistyka i amerykanistyka Czasopisma otwarte Tablica 5.23: Czasopisma OA w kategorii „English, American Studies” Anglistyka i amerykanistyka English Teaching-practice and Critique 1

Punkty MNiSW: 15 pkt

1175-8708

Częstotliwość: 4/rok

http://edlinked.soe.waikato.ac.nz/research/journal/view.php?archives=true&p=1

Early Modern Literary Studies 2

Punkty MNiSW: 12 pkt

1201-2459 Częstotliwość: 2/rok

http://extra.shu.ac.uk/emls/emlsjour.html

PhiN.Philologie im Netz 3

Punkty MNiSW: 12 pkt

1433-7177 Częstotliwość: 4/rok

http://www.fu-berlin.de/phin

4

Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 4/rok

0081-6272

http://versita.metapress.com/content/121643

TESL-EJ 5

1072-4303

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.tesl-ej.org/wordpress/

6

Atlantis. A journal of Spanish association for Anglo-American studies Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 2/rok http://www.atlantisjournal.org/

English, American Studies

140

0210-6124


Anglistyka i amerykanistyka Brno Studies in English Punkty MNiSW: 10 pkt

7

0524-6881 Częstotliwość: 2/rok

http://www.phil.muni.cz/wkaa/home/publikace/bse-plone- verze

NJES. Nordic Journal of English Studies Punkty MNiSW: 10 pkt

8

1502-7694

Częstotliwość: 3/rok

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/njes/issue/archive

Revista alicantina de estudios ingleses Punkty MNiSW: 10 pkt

9

0214-4808

Częstotliwość: 1/rok

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1174

Shenandoah 10

0037-3583

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://shenandoahliterary.org/

Studia romanica et anglica zagrabiensia 11

Punkty MNiSW: 10 pkt

0039-3339

Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=136

Teaching English with technology 12

Punkty MNiSW: 10 pkt

1642-1027

Częstotliwość: 6/rok

http://iatefl.org.pl/call/callnl.htm

13

ZAA - Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik: A Quartely or Language, Literature and Culture Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 4/rok

0044-2305

http://www.zaa.uni-tuebingen.de/?page_id=5

English, American Studies

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.24: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „English, American Studies” Anglistyka i amerykanistyka Eighteenth-Century Fiction 1

Punkty MNiSW: 14 pkt

0840-6286 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://digitalcommons.mcmaster.ca/ecf/

ARIEL: A Review of International English Literature 2

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.ariel.ucalgary.ca/ariel/index.php/ariel/issue/archive

English, American Studies

141

0004-1327 Ograniczenie dostępu

2 lata


Anglistyka i amerykanistyka Journal de la société des américanistes 3

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0037-9174 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://jsa.revues.org/

Journal of the Short Story in English (JSSE) 4

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0294-0442 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://jsse.revues.org/

Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik 5

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0171-5410 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.periodicals.narr.de/index.php/aaa/issue/archive

Revue française d’études américaines 6

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1776-3061 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines.htm

SEDERI Yearbook 7

1135-7789

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://sederi.org/yearbooks.htm

SPELL: Swiss papers in English language and literature 8

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0940-0478 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=spe-001

Studies in Canadian Literature 9

Punkty MNiSW: 10 pkt

0380-6995 Częstotliwość: 2/rok

http://www.erudit.org/revue/scl/

English, American Studies

142

Ograniczenie dostępu

3 lata


5.13. Etnologia Czasopisma otwarte Tablica 5.25: Czasopisma OA w kategorii „Ethnic Sciences” Etnologia Chungara-revista de Antropologia Chilena 1

Punkty MNiSW: 20 pkt

0716-1182

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0717- 7356&lng=en&nrm=iso

Anthropological Science 2

0918-7960

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/ase

3

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde (Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania) Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 4/rok

0006-2294

http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv

Indian Journal of Traditional Knowledge 4

Punkty MNiSW: 15 pkt

0972-5938

Częstotliwość: 4/rok

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/43

Intersecciones En Antropologia 5

Punkty MNiSW: 15 pkt

1666-2105 Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_issues&pid=1850- 373X&lng=es&nrm=iso

Magallania 6

Punkty MNiSW: 15 pkt

0718-0209 Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0718- 2244&lng=en&nrm=iso

Mana 7

Punkty MNiSW: 15 pkt

0104-9313 Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104- 9313&lng=en&nrm=iso

Studies on Ethno-medicine 8

Punkty MNiSW: 15 pkt

0973-5070 Częstotliwość: 3/rok

http://www.krepublishers.com/02-Journals/S-EM/EM-00-0- 000- 000- 2007- Web/EM- 00- 0-000- 000- 2007- 1- Cover.htm

Al-Qantara 9

Punkty MNiSW: 14 pkt

0211-3589 Częstotliwość: 2/rok

http://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/issue/archive

Ethnic Sciences

143


Etnologia Cahiers d’etudes africaines 10

0008-0055

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://etudesafricaines.revues.org/

Studies In African Linguistics 11

Punkty MNiSW: 14 pkt

0039-3533 Częstotliwość: 2/rok

http://elanguage.net/journals/index.php/sal

Anthropological Notebooks 12

1408-032X

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.drustvo-antropologov.si/pregled_letnikov_eng.html

Anthropology of East Europe Review 13

Punkty MNiSW: 12 pkt

1054-4720

Częstotliwość: 2/rok

http://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/aeer/index

14

Cultural Analysis. An Interdisciplinary Forum on Folklore and Popular Culture Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 1/rok

1537-7873

http://socrates.berkeley.edu/~caforum/previous.html

ethnographiques.org 15

1961-9162

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ethnographiques.org/Archives

Etnográfica 16

0873-6561

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issues&pid=0873- 6561&lng=pt&nrm=iso

Etudes mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines 17

Punkty MNiSW: 12 pkt

0766-5075

Częstotliwość: 1/rok

http://emscat.revues.org/

Folklore: Electronic Journal of Folklore 18

Punkty MNiSW: 12 pkt

1406-0957

Częstotliwość: 3/rok

http://www.folklore.ee/folklore/ksisu.htm

Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific 19

Punkty MNiSW: 12 pkt

1440-9151

Częstotliwość: 4/rok

http://intersections.anu.edu.au/back_issues.html

Journal de l’APAD 20

Punkty MNiSW: 12 pkt

1950-6929 Częstotliwość: 3/rok

http://apad.revues.org/

Ethnic Sciences

144


Etnologia Journal of Intercultural Communication 21

Punkty MNiSW: 12 pkt

1404-1634

Częstotliwość: 3/rok

http://www.immi.se/intercultural/

Revista de dialectología y tradiciones populares 22

Punkty MNiSW: 12 pkt

0034-7981

Częstotliwość: 2/rok

http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/issue/archive

Revista de Indias 23

0034-8341

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/issue/archive

Revista Espanola de Antropología Americana 24

Punkty MNiSW: 12 pkt

0556-6533

Częstotliwość: 2/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/issue/archive

Revue du monde musulman et de la Méditerranée 25

Punkty MNiSW: 12 pkt

0997-1327

Częstotliwość: 3/rok

http://remmm.revues.org/index.html

Estudios de cultura náhuatl 26

0071-1675

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/ecnnum.html

Etnoloska tribina (Ethnological Forum) 27

Punkty MNiSW: 10 pkt

0351-1944

Częstotliwość: 2/rok

http://hrcak.srce.hr/etnoloska-tribina

International Journal of Scottish Studies 28

Punkty MNiSW: 10 pkt

0703-1580

Częstotliwość: 1/rok

http://www.irss.uoguelph.ca/

Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 29

Punkty MNiSW: 10 pkt

1746-4269

Częstotliwość: 365/rok

http://www.ethnobiomed.com/

Mäetagused 30

1406-992X

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.folklore.ee/tagused/eelmine.htm

31

Orientalia Suecana. An International Journal of Indological, Iranian, Semitic and Turkic Studies Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok http://www.lingfil.uu.se/inst/publikationsserier/orientalia_suecana/

Ethnic Sciences

145

0078-6578


Etnologia Quaderns de l’Institut Catala d’Antropologia 32

Punkty MNiSW: 10 pkt

0211-5557

Częstotliwość: 1/rok

http://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA/issue/archive

33

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja / Journal de la Société Finno-Ougrienne Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 0,5/rok

0355-0214

http://www.sgr.fi/susa/

Anthropos? 34

1730-9549

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.anthropos.us.edu.pl

Zeszyty Etnologii Wrocławskiej 35

Punkty MNiSW: 7 pkt

1642-0977 Częstotliwość: 2/rok

http://zew.info.pl/

Studia Etnologiczne i Antropologiczne 36

Punkty MNiSW: 4 pkt

1506-5790

Częstotliwość: 1/rok

http://www.seia.us.edu.pl/

Geografický časopis 37

1335-1257

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.journals4free.com/link.jsp?l=22435732

Etnobiologia Polska 38

2083-6228

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://etnobiologia.com/

Teksty z Ulicy 39

2081-3961

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://memetyka.us.edu.pl/zeszyty.php

Ethnic Sciences

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.26: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Ethnic Sciences” Etnologia Centro Journal 1

1538-6279

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=377

Ethnic Sciences

146

Ograniczenie dostępu

2 lata


Etnologia Anthropologie et Société 2

Punkty MNiSW: 14 pkt

0702-8997 Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.erudit.org/revue/as/

Etudes/Inuit/Studies 3

Punkty MNiSW: 14 pkt

0701-1008 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.erudit.org/revue/etudinuit/

Journal de la Société des Océanistes (JSO) 4

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0300-953X Ograniczenie dostępu

4 lata

http://jso.revues.org/

Journal de la Société des Océanistes (JSO) 5

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0300-953X Ograniczenie dostępu

4 lata

http://jso.revues.org/6324

L’Homme 6

Punkty MNiSW: 14 pkt

0439-4216 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-l-homme.htm

African Anthropologist (The) / L´Anthropologue africain (Yaounde) 7

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1024-0969 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.ajol.info/index.php/aa/issue/archive

Gradhiva, Journal d’anthropologie et de muséologie 8

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0764-8928 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://gradhiva.revues.org/

Indonesia 9

Punkty MNiSW: 12 pkt

0019-7289 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&page=past&handle=seap.indo

Journal de la société des américanistes 10

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0037-9174 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://jsa.revues.org/

Aethiopica 11

Punkty MNiSW: 10 pkt

1430-1938 Częstotliwość: 1/rok

http://journals.sub.uni-hamburg.de/aethiopica/issue/archive

Ethnic Sciences

147

Ograniczenie dostępu

2 lata


Etnologia Glasnik Slovenskega etnološkega društva / Bulletin of the Slovene Ethnological Society 12

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0351-2908 Ograniczenie dostępu

9 miesięcy

http://www.sed-drustvo.si/publikacije/glasnik-sed

Scripta ethnologica 13

0325-6669

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=148

Ethnic Sciences

5.14. Ogólne, interdyscyplinarne Czasopisma otwarte Tablica 5.27: Czasopisma OA w kategorii „General, Interdisciplinary” Ogólne, interdyscyplinarne ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation 1

Punkty MNiSW: 25 pkt

1868-596X

Częstotliwość: 4/rok

http://www.altex-edition.org

Journal of Cave and Karst Studies 2

Punkty MNiSW: 20 pkt

1090-6924

Częstotliwość: 1/rok

http://www.caves.org/pub/journal/

3

Proceedings of the Romanian Academy Series A-mathematics Physics Technicalsciences Information Science Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 4/rok

1454-9069

http://www.academiaromana.ro/proceedings.htm

Revista Romana de Bioetica 4

Punkty MNiSW: 15 pkt

1583-5170 Częstotliwość: 4/rok

http://www.bioetica.ro/index.php/arhiva-bioetica

Kritische Berichte 5

0340-7403

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ojs/index.php/kb/index

General, Interdisciplinary

148


Ogólne, interdyscyplinarne Culture, Language and Representation 6

Punkty MNiSW: 12 pkt

1697-7750

Częstotliwość: 1/rok

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/issue/archive

Multitudes 7

0292-0107

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://multitudes.samizdat.net/

Antropologia Portuguesa 8

Punkty MNiSW: 10 pkt

0870-0990 Częstotliwość: 1/rok

http://www.uc.pt/en/cia/publica

Feminismo/s 9

1696-8166

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/794

Miscelánea : a Journal of English and American Studies 10

Punkty MNiSW: 10 pkt

1137-6368

Częstotliwość: 2/rok

http://www.miscelaneajournal.net/index.php/misc

Novoe literaturnoe obozrenie 11

Punkty MNiSW: 10 pkt

0869-6365 Częstotliwość: 6/rok

http://magazines.russ.ru/nz/

Respectus Philologicus 12

1392-8295

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://filologija.vukhf.lt/

Scottish Tradition 13

0703-1580

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.irss.uoguelph.ca/

Tydskrif vir Geesteswetenskappe 14

Punkty MNiSW: 10 pkt

0041-4751

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_serial&pid=0041- 4751&lng=en&nrm=iso

E-Preservation Science 15

1854-3928

Punkty MNiSW: 9 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.morana-rtd.com/e-preservationscience/

Journal of Applied Sciences 16

Punkty MNiSW: 8 pkt

1812-5654 Częstotliwość: 24/rok

http://www.scialert.net/previous.php?issn=1812-5654

Studia Humanistyczne AGH 17

Punkty MNiSW: 8 pkt

1732-2189 Częstotliwość: 4/rok

http://www.studiahumanistyczne.agh.edu.pl/

General, Interdisciplinary

149


Ogólne, interdyscyplinarne Humanistyka i Przyrodoznawstwo 18

Punkty MNiSW: 7 pkt

1234-4087

Częstotliwość: 1/rok

http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html

Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie 19

Punkty MNiSW: 6 pkt

1733-8670

Częstotliwość: 4/rok

http://www.smp.am.szczecin.pl/publication/8

Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne 20

Punkty MNiSW: 5 pkt

1895-4421

Częstotliwość: 4/rok

http://episteme-nauka.pl/

21

Kultura i Wychowanie. czasopismo naukowe Punkty MNiSW: 5 pkt

Międzynarodowe

elektroniczne

2083-2923

Częstotliwość: 2/rok

http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/

22

Kultura i Wychowanie. czasopismo naukowe Punkty MNiSW: 5 pkt

Międzynarodowe

elektroniczne

2083-2923

Częstotliwość: 2/rok

http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/

Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 23

Punkty MNiSW: 3 pkt

1732-1174

Częstotliwość: 2/rok

http://www.rys.netarteria.pl/PZH.html

Zeszyty Gdyńskie 24

1896-3463

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.wsks.pl/zeszyty_gdynskie.html

General, Interdisciplinary

5.15. Geografia Czasopisma otwarte Tablica 5.28: Czasopisma OA w kategorii „Geography” Geografia Bulletin of the American Meteorological Society 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://journals.ametsoc.org/loi/bams

Geography

150

0003-0007


Geografia Ecology and Society 2

1708-3087

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ecologyandsociety.org/issues/

Hydrology and Earth System Sciences 3

Punkty MNiSW: 40 pkt

1027-5606

Częstotliwość: 12/rok

http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/volumes_and_issues.html

Tellus Series B-chemical and Physical Meteorology 4

Punkty MNiSW: 35 pkt

0280-6509

Częstotliwość: 1/rok

http://www.tellusb.net

International Journal of Speleology 5

Punkty MNiSW: 30 pkt

0392-6672

Częstotliwość: 365/rok

http://www.ijs.speleo.it

Natural Hazards and Earth System Sciences 6

Punkty MNiSW: 30 pkt

1561-8633

Częstotliwość: 12/rok

http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/volumes_and_issues.html

Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 7

Punkty MNiSW: 30 pkt

0099-1112

Częstotliwość: 12/rok

http://www.asprs.org/PE-RS-Past-Issues.html

Tellus Series A-dynamic Meteorology and Oceanography 8

Punkty MNiSW: 30 pkt

0280-6495

Częstotliwość: 1/rok

http://www.tellusa.net

Geospatial Health 9

Punkty MNiSW: 25 pkt

1827-1987 Częstotliwość: 2/rok

http://www.geospatialhealth.unina.it/

Polar Research 10

Punkty MNiSW: 25 pkt

0800-0395 Częstotliwość: 1/rok

http://www.polarresearch.net/index.php/polar/issue/archive

Journal of Cave and Karst Studies 11

Punkty MNiSW: 20 pkt

1090-6924

Częstotliwość: 1/rok

http://www.caves.org/pub/journal/

Water Sa 12

Punkty MNiSW: 20 pkt

0378-4738 Częstotliwość: 5/rok

http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/waters

Acta Geographica Slovenica 13

Punkty MNiSW: 15 pkt

1581-6613 Częstotliwość: 2/rok

http://giam.zrc-sazu.si/?q=en/node/90

Geography

151


Geografia Atmosfera 14

Punkty MNiSW: 15 pkt

0187-6236 Częstotliwość: 4/rok

http://www.revistas.unam.mx/index.php/atm/issue/archive

Erdkunde 15

Punkty MNiSW: 15 pkt

0014-0015 Częstotliwość: 365/rok

http://www.erdkunde.uni-bonn.de/

Eure-revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales 16

Punkty MNiSW: 15 pkt

0250-7161

Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&lng=en&pid=0250- 7161&nrm=iso

European Journal of Transport and Infrastructure Research 17

Punkty MNiSW: 15 pkt

1567-7133

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl/

Mountain Research and Development 18

Punkty MNiSW: 15 pkt

0276-4741

Częstotliwość: 6/rok

http://www.bioone.org/loi/mred

19

Scripta Nova-revista Electronica de Geografia Y Ciencias Sociales Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 36/rok

1138-9788

http://www.ub.es/geocrit/nova.htm

Anuario de estudios atlánticos 20

Punkty MNiSW: 10 pkt

0570-4065 Częstotliwość: 1/rok

http://mdc.ulpgc.es/aea

Geographia Polonica 21

Punkty MNiSW: 10 pkt

0016-7282 Częstotliwość: 2/rok

http://www.geographiapolonica.pl/

Bulletin of Geography. Socio-Economic Series 22

Punkty MNiSW: 9 pkt

1732-4254

Częstotliwość: 2/rok

http://www.bulletinofgeography.umk.pl/

European Spatial Research and Policy 23

Punkty MNiSW: 8 pkt

1231-1952

Częstotliwość: 2/rok

http://versita.com/esrp/

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies 24

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.iksio.pan.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=55&lang=pl

Geography

152

0239-8818


Geografia

25

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Punkty MNiSW: 7 pkt Częstotliwość: 2/rok

2080-1653

http://www.prace-kgp.up.krakow.pl/

Acta Asiatica Varsoviensia 26

Punkty MNiSW: 6 pkt

0860-6102 Częstotliwość: 1/rok

http://www.iksio.pan.pl/aav

Turyzm / Tourism 27

Punkty MNiSW: 6 pkt

0867-5856 Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/tour

Europa XXI 28

Punkty MNiSW: 5 pkt

1429-7132 Częstotliwość: 1/rok

http://rcin.org.pl/igipz/publication/241

Limnological Review 29

Punkty MNiSW: 5 pkt

1642-5952 Częstotliwość: 4/rok

http://versita.com/lr

Miscellanea Geographica 30

Punkty MNiSW: 5 pkt

0867-6046 Częstotliwość: 2/rok

http://msg.wgsr.uw.edu.pl/

Prace Geograficzne 31

Punkty MNiSW: 5 pkt

1644-3586 Częstotliwość: 5/rok

http://www.pg.geo.uj.edu.pl/czytelnik/spis-tresci-zeszytow

Przegląd Geograficzny 32

Punkty MNiSW: 5 pkt

0033-2143 Częstotliwość: 4/rok

http://rcin.org.pl/igipz/publication/162

Roczniki Bieszczadzkie 33

Punkty MNiSW: 5 pkt

1233-1910 Częstotliwość: 1/rok

http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=993&Itemid=205

34

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 4/rok

0079-3507

http://skpzk.czasopisma.pan.pl/

Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie 35

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.itep.edu.pl/wydawnictwo/index.php?id=woda

Geography

153

1642-8145


Geografia Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 36

Punkty MNiSW: 4 pkt

1644-0749

Częstotliwość: 4/rok

http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html

37

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 1/rok

0137-1983

http://annales.umcs.lublin.pl/annales_geografia.php

38

Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 2/rok

0079-3493

http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 39

Punkty MNiSW: 4 pkt

1896-1460

Częstotliwość: 3/rok

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/wydawnictwa.php

Problemy Klimatologii Polarnej 40

Punkty MNiSW: 4 pkt

1234-0715 Częstotliwość: 1/rok

http://ocean.am.gdynia.pl/p_k_p/pkp_sg.htm

Studia Quaternaria 41

Punkty MNiSW: 4 pkt

1641-5558 Częstotliwość: 1/rok

http://www.studia.quaternaria.pan.pl/table_of_contents.html

Geografický časopis 42

Punkty MNiSW: 3 pkt

1335-1257 Częstotliwość: 4/rok

http://www.sav.sk/index.php?lang=en&charset=&doc=journal-list&journal_no=9

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 43

Punkty MNiSW: 3 pkt

0081-6434

Częstotliwość: 1/rok

http://www.degruyter.com/view/j/sgcb

Acta Geographica Silesiana 44

Punkty MNiSW: 2 pkt

1897-5100 Częstotliwość: 2/rok

http://www.wnoz.us.edu.pl/ags

Revista Romana de Geografie Politica 45

Punkty MNiSW: 2 pkt

1454-2749

Częstotliwość: 2/rok

http://rrgp.uoradea.ro/archive.html

Space-Society-Economy 46

Punkty MNiSW: 2 pkt

1733-3180 Częstotliwość: 1/rok

http://www.sse.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=zawartosc_zeszytow

Geography

154


Geografia Studia Limnologica et Telmatologica 47

Punkty MNiSW: 2 pkt

1897-645X

Częstotliwość: 2/rok

http://www.paleolim.amu.edu.pl/

Zeszyty Gdyńskie 48

Punkty MNiSW: 2 pkt

1896-3463 Częstotliwość: 1/rok

http://www.wsks.pl/zeszyty_gdynskie.html

49

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica Punkty MNiSW: 1 pkt Częstotliwość: 1/rok

2084-5456

http://annalesgeo.up.krakow.pl/

50

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja Punkty MNiSW: 1 pkt Częstotliwość: 1/rok

2082-9884

http://www.wydawnictwo.horyzont.eu/podstrony/publikacje.html

Geoinformation Issues 51

Punkty MNiSW: 1 pkt

1689-6440 Częstotliwość: 1/rok

http://bc.igik.edu.pl/publication/53

Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej 52

Punkty MNiSW: 1 pkt

1730-1114

Częstotliwość: 1/rok

http://wn.am.gdynia.pl/pw/

Roczniki Socjologii Morskiej 53

Punkty MNiSW: 1 pkt

0860-6552 Częstotliwość: 1/rok

http://rsm.czasopisma.pan.pl/

Słupskie Prace Geograficzne 54

Punkty MNiSW: 1 pkt

1641-8468 Częstotliwość: 1/rok

http://www.spg.apsl.edu.pl/

Z Badań nad Wpływem Antropopresji na Środowisko 55

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://skng.wnoz.us.edu.pl/publikacje.php

Geography

155

1895-6785


Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.29: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Geography” Geografia Journal of Climate 1

0894-8755

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 24/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/clim

Environment and Urbanization 2

Punkty MNiSW: 35 pkt

0956-2478 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://eau.sagepub.com/content/by/year

Hydrological Sciences Hydrologiques 3

Journal-Journal

Punkty MNiSW: 35 pkt

des

Sciences

Częstotliwość: 8/rok

0262-6667 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.tandfonline.com/loi/thsj20

Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 4

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0739-0572 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/atot

Journal of Hydrometeorology 5

1525-755X

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/hydr

Journal of the Atmospheric Sciences 6

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0022-4928 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/atsc

Climate Research 7

0936-577X

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 13/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.int-res.com/journals/cr/cr-home/

Earth Interactions 8

Punkty MNiSW: 30 pkt

1087-3562 Częstotliwość: 18/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/eint

Journal of Applied Meteorology and Climatology 9

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://journals.ametsoc.org/loi/apme

Geography

156

1558-8424 Ograniczenie dostępu

3 lata


Geografia Monthly Weather Review 10

Punkty MNiSW: 30 pkt

0027-0644 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/mwre

Weather and Forecasting 11

Punkty MNiSW: 25 pkt

0882-8156 Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/wefo

Arctic 12

Punkty MNiSW: 20 pkt

0004-0843 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://arctic.synergiesprairies.ca/arctic/index.php/arctic/issue/archive

Geografisk Tidsskrift-danish Journal of Geography 13

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0016-7223 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.rdgs.dk/djg.asp?site=djg&pid=1

Boletin de La Asociacion de Geografos Espanoles 14

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 3/rok

0212-9426 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=3360

Geomorphologie-relief Processus Environnement 15

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1266-5304 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://geomorphologie.revues.org/

Hydrologie Und Wasserbewirtschaftung 16

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

1439-1783 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.hywa-online.de/hywa/

New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 17

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0028-8330 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.tandfonline.com/loi/tnzm20

Studia Regionalne i Lokalne 18

Punkty MNiSW: 8 pkt

1509-4995 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

18 miesięcy

http://www.studreg.uw.edu.pl/

Peregrinus Cracoviensis 19

Punkty MNiSW: 5 pkt

1425-1922 Częstotliwość: 1/rok

http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?menu=3&page=peregrinus

Geography

157

Ograniczenie dostępu

2 lata


Geografia Bulletin of Geography. Physical Geography Series 20

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

2080-7686 Ograniczenie dostępu

1 rok

http://www.degruyter.com/view/j/bgeo

Człowiek i Środowisko 21

0137-3617

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://czlowiekisrodowisko.igpim.pl/

Geoturystyka 22

1731-0830

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOTURYSTYKA/

Geography

5.16. Geologia Czasopisma otwarte Tablica 5.30: Czasopisma OA w kategorii „Geosciences” Geologia Atmospheric Chemistry and Physics 1

Punkty MNiSW: 45 pkt

1680-7316

Częstotliwość: 24/rok

http://www.atmos-chem-phys.net/volumes_and_issues.html

Climate of the Past 2

1814-9324

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.clim-past.net/volumes_and_issues.html

Biogeosciences 3

1726-4170

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.biogeosciences.net/volumes_and_issues.html

Geologica Acta 4

1695-6133

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.geologica-acta.com/ContentsAC.do

Hydrology and Earth System Sciences 5

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/volumes_and_issues.html

Geosciences

158

1027-5606


Geologia The Cryosphere 6

1994-0416

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.the-cryosphere.net/

Ices Journal of Marine Science 7

Punkty MNiSW: 35 pkt

1054-3139 Częstotliwość: 10/rok

http://icesjms.oxfordjournals.org

Journal of Hydrometeorology 8

Punkty MNiSW: 35 pkt

1525-755X Częstotliwość: 6/rok

http://journals.ametsoc.org/loi/hydr

Acta Palaeontologica Polonica 9

Punkty MNiSW: 30 pkt

0567-7920 Częstotliwość: 4/rok

http://app.pan.pl/archives.html

Atmospheric Measurement Techniques 10

Punkty MNiSW: 30 pkt

1867-1381

Częstotliwość: 12/rok

http://www.atmos-meas-tech.net/recent_papers.html

Geochemical Transactions 11

Punkty MNiSW: 30 pkt

1467-4866 Częstotliwość: 1/rok

http://www.springerlink.com/content/1467-4866/

Gold Bulletin 12

Punkty MNiSW: 30 pkt

0017-1557 Częstotliwość: 4/rok

http://link.springer.com/journal/13404

International Journal of Speleology 13

Punkty MNiSW: 30 pkt

0392-6672

Częstotliwość: 365/rok

http://www.ijs.speleo.it

International Journal of Speleology 14

Punkty MNiSW: 30 pkt

0392-6672

Częstotliwość: 365/rok

http://www.ijs.speleo.it

Natural Hazards and Earth System Sciences 15

Punkty MNiSW: 30 pkt

1561-8633

Częstotliwość: 12/rok

http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/volumes_and_issues.html

Oceanography 16

Punkty MNiSW: 30 pkt

1042-8275 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 miesiące

http://www.tos.org/oceanography/issues/archive.html

Palaeontologia Electronica 17

Punkty MNiSW: 30 pkt

1094-8074 Częstotliwość: 3/rok

http://palaeo-electronica.org/content/back-issues-by- cover

Geosciences

159


Geologia Tellus Series A-dynamic Meteorology and Oceanography 18

Punkty MNiSW: 30 pkt

0280-6495

Częstotliwość: 1/rok

http://www.tellusa.net/index.php/tellusa/issue/archive

Andean Geology 19

Punkty MNiSW: 25 pkt

0718-7092 Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718- 7106&lng=es&nrm=iso

Andean Geology 20

Punkty MNiSW: 25 pkt

0718-7092 Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718- 7106&lng=es&nrm=iso

Annales Geophysicae 21

Punkty MNiSW: 25 pkt

0992-7689 Częstotliwość: 12/rok

http://www.ann-geophys.net/volumes_and_issues.html

Geoscientific Model Development 22

Punkty MNiSW: 25 pkt

1991-959X

Częstotliwość: 365/rok

http://www.geosci-model-dev.net/volumes_and_issues.html

Geoscientific Model Development 23

Punkty MNiSW: 25 pkt

1991-959X

Częstotliwość: 365/rok

http://www.geoscientific-model-development.net/

Nonlinear Processes in Geophysics 24

Punkty MNiSW: 25 pkt

1023-5809

Częstotliwość: 6/rok

http://www.nonlin-processes-geophys.net/volumes_and_issues.html

Norwegian Journal of Geology 25

Punkty MNiSW: 25 pkt

0029-196X Częstotliwość: 1/rok

http://geologi.imaker.no/cgi-bin/geologi/imaker?id=3996&visdybde=1&aktiv=3996

Norwegian Journal of Geology 26

Punkty MNiSW: 25 pkt

0029-196X Częstotliwość: 1/rok

http://geologi.imaker.no/cgi-bin/geologi/imaker?id=3996&visdybde=1&aktiv=3996

Ocean Science 27

Punkty MNiSW: 25 pkt

1812-0784 Częstotliwość: 6/rok

http://www.ocean-sci.net/volumes_and_issues.html

Oil Shale 28

Punkty MNiSW: 25 pkt

0208-189X Częstotliwość: 4/rok

http://www.kirj.ee/?id=10513

Polar Research 29

Punkty MNiSW: 25 pkt

0800-0395 Częstotliwość: 1/rok

http://www.polarresearch.net/index.php/polar/issue/archive

Geosciences

160


Geologia Turkish Journal of Earth Sciences 30

Punkty MNiSW: 25 pkt

1300-0985

Częstotliwość: 6/rok

http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/sayilar.php?dergi=yer

Acta Geodynamica et Geomaterialia 31

Punkty MNiSW: 20 pkt

1214-9705

Częstotliwość: 4/rok

http://www.irsm.cas.cz/index_en.php?page=acta_seznam

Acta Geologica Polonica 32

0001-5709

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/agp.2013.63.issue-2/issue-files/agp.2013.63.issue- 2.xml

Annals of Geophysics 33

1593-5213

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals

Baltica 34

0067-3064

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.geo.lt/geo/index.php?id=710

Bulletin of Geosciences 35

1214-1119

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.geology.cz/bulletin

Bulletin of the Geological Society of Denmark 36

Punkty MNiSW: 20 pkt

0011-6297

Częstotliwość: 1/rok

http://2dgf.dk/publikationer/bulletin/

Estonian Journal of Earth Sciences 37

Punkty MNiSW: 20 pkt

1736-4728

Częstotliwość: 4/rok

http://www.kirj.ee/?id=10353

Geologica Belgica 38

1374-8505

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.geologicabelgica.be/gb.php?page_menu=Publications&page_title=Geologica+Belgica+journal&lg=en

Geological Quarterly 39

1641-7291

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

https://gq.pgi.gov.pl/issue/archive

Journal of Cave and Karst Studies 40

Punkty MNiSW: 20 pkt

1090-6924

Częstotliwość: 1/rok

http://www.caves.org/pub/journal/

Journal of Earth System Science 41

Punkty MNiSW: 20 pkt

0253-4126 Częstotliwość: 6/rok

http://www.ias.ac.in/jessci/backissues.html

Geosciences

161


Geologia Journal of Geosciences 42

1802-6222

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.jgeosci.org/contents

Journal of Geosciences 43

1802-6222

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.jgeosci.org/

Journal of Iberian Geology 44

1698-6180

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ucm.es/info/estratig/journal.htm

Journal of Iberian Geology 45

1698-6180

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ucm.es/info/estratig/journal.htm

Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 46

Punkty MNiSW: 20 pkt

1345-6296

Częstotliwość: 6/rok

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jmps

Journal of the Meteorological Society of Japan 47

Punkty MNiSW: 20 pkt

0026-1165

Częstotliwość: 6/rok

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jmsj/

Oceanologia 48

Punkty MNiSW: 20 pkt

0078-3234 Częstotliwość: 4/rok

http://www.iopan.gda.pl/oceanologia/issues.html

Revista Mexicana de Ciencias Geologicas 49

Punkty MNiSW: 20 pkt

1026-8774

Częstotliwość: 3/rok

http://rmcg.geociencias.unam.mx/revista/index.html

Acta Adriatica 50

Punkty MNiSW: 15 pkt

0001-5113 Częstotliwość: 3/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=2

Acta Carsologica 51

Punkty MNiSW: 15 pkt

0583-6050 Częstotliwość: 3/rok

http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/issue/archive

Acta Crystallographica Section E-structure Reports Online 52

Punkty MNiSW: 15 pkt

1600-5368

Częstotliwość: 12/rok

http://journals.iucr.org/e/contents/backissues.html

Acta Meteorologica Sinica 53

Punkty MNiSW: 15 pkt

0894-0525 Częstotliwość: 6/rok

http://www.cmsjournal.net/qxxb_en/ch/reader/issue_browser.aspx

Geosciences

162


Geologia Annales Societatis Geologorum Poloniae 54

Punkty MNiSW: 15 pkt

0208-9068

Częstotliwość: 4/rok

http://www.asgp.pl/

Boletim de Ciencias Geodesicas 55

Punkty MNiSW: 15 pkt

1413-4853 Częstotliwość: 4/rok

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/bcg/issue/archive

Brazilian Journal of Oceanography 56

Punkty MNiSW: 15 pkt

1679-8759

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1679-8759&lng=en&nrm=iso

Bulletin of the Geological Society of Finland 57

Punkty MNiSW: 15 pkt

0367-5211

Częstotliwość: 2/rok

http://www.geologinenseura.fi/bulletin/archive.html

Earth Sciences Research Journal 58

Punkty MNiSW: 15 pkt

1794-6190 Częstotliwość: 2/rok

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/esrj/issue/archive

Estudios Geologicos-madrid 59

Punkty MNiSW: 15 pkt

0367-0449 Częstotliwość: 2/rok

http://estudiosgeol.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeol/issue/archive

Gayana (Concepción) 60

Punkty MNiSW: 15 pkt

0717-652X Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717- 6538&lng=en&nrm=iso

Geodetski List 61

Punkty MNiSW: 15 pkt

0016-710X Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/geodetski-list

Geodetski Vestnik 62

Punkty MNiSW: 15 pkt

0351-0271 Częstotliwość: 4/rok

http://geodetski-vestnik.com/cms/en/previous-issues

Geofisica Internacional 63

Punkty MNiSW: 15 pkt

0016-7169 Częstotliwość: 4/rok

http://www.geofisica.unam.mx/unid_apoyo/editorial/publicaciones/investigacion/geofisica_internacional/

Geofizika 64

Punkty MNiSW: 15 pkt

0352-3659 Częstotliwość: 2/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=22

Geologica Carpathica 65

Punkty MNiSW: 15 pkt

1335-0552 Częstotliwość: 6/rok

http://www.degruyter.com/view/j/geoca

Geosciences

163


Geologia

66

Gospodarka Surowcami Management Punkty MNiSW: 15 pkt

Mineralnymi-mineral

Resources

0860-0953

Częstotliwość: 2/rok

http://versita.metapress.com/content/122576/?p=1764462a05ed4d1eb2b65829ab799556&pi=0

Hydrologie Und Wasserbewirtschaftung 67

Punkty MNiSW: 15 pkt

1439-1783

Częstotliwość: 6/rok

http://www.hywa-online.de/hywa/

Indian Journal of Marine Sciences 68

Punkty MNiSW: 15 pkt

0379-5136

Częstotliwość: 6/rok

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/3

Mediterranean Marine Science 69

Punkty MNiSW: 15 pkt

1108-393X Częstotliwość: 2/rok

http://www.medit-mar-sc.net/

Mitteilungen Der Osterreichischen Geologischen Gesellschaft 70

Punkty MNiSW: 15 pkt

0251-7493

Częstotliwość: 3/rok

http://www.univie.ac.at/ajes/archive/

Polish Polar Research 71

Punkty MNiSW: 15 pkt

0138-0338 Częstotliwość: 2/rok

http://versita.metapress.com/content/0138-0338/

Revista Brasileira de Ciencia Do Solo 72

Punkty MNiSW: 15 pkt

0100-0683

Częstotliwość: 6/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100- 0683&lng=en&nrm=iso

Revista de Biologia Marina y Oceanografia 73

Punkty MNiSW: 15 pkt

0717-3326

Częstotliwość: 3/rok

http://www.revbiolmar.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=69&lang=en

Revista de Biologia Marina y Oceanografia 74

Punkty MNiSW: 15 pkt

0717-3326

Częstotliwość: 3/rok

http://www.revbiolmar.cl

Revista de Biologia Marina y Oceanografia 75

Punkty MNiSW: 15 pkt

0717-3326

Częstotliwość: 3/rok

http://www.revbiolmar.cl

Rivista Italiana Di Telerilevamento 76

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.aitjournal.com/

Geosciences

164

1129-8596


Geologia Zeitschrift Fur Kristallographie-new Crystal Structures 77

Punkty MNiSW: 15 pkt

1433-7266

Częstotliwość: 4/rok

http://www.oldenbourg.de/verlag/zkristallogr/mn-ncsc.htm

Geologos 78

1426-8981

Punkty MNiSW: 9 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://versita.com/gs/

Artificial Satellites 79

0208-841X

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://versita.metapress.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0208- 841X

Geodesy and Cartography 80

2080-6736

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/geocart

Volumina Jurassica 81

1731-3708

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.voluminajurassica.org/

Acta Palaeobotanica 82

0001-6594

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ib-pan.krakow.pl/pubs/articles?pub=1

Memoirs of Museum Victoria 83

1447-2546

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://museumvictoria.com.au/About/Books-and-Journals/Journals/Memoirs- of- Museum- Victoria/

Przeglad Geologiczny 84

0033-2151

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-geologiczne-pig- pib/czasopisma/przeglad- geologiczny.html

85

Coordinates, The Monthly Navigation and Beyond Punkty MNiSW: 6 pkt

Magazine

on

Positioning,

0973-2136

Częstotliwość: 12/rok

http://mycoordinates.org/

Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research 86

Punkty MNiSW: 6 pkt

1459-5877

Częstotliwość: 1/rok

http://ojs.tsv.fi/index.php/njs/issue/archive

Annual of Navigation 87

Punkty MNiSW: 5 pkt

1640-8632 Częstotliwość: 1/rok

http://www.annualofnavigation.pl/

Geosciences

165


Geologia

88

Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 4/rok

0138-0974

http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/index-en.php

Geomatics and Environmental Engineering 89

Punkty MNiSW: 5 pkt

1898-1135

Częstotliwość: 4/rok

http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/

Landform Analysis 90

1429-799X

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.sgp.org.pl/la/laintr.htm

Studia Geotechnica et Mechanica 91

Punkty MNiSW: 5 pkt

0137-6365

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/sgem

92

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 1/rok

0137-1983

http://annales.umcs.lublin.pl/annales_geografia.php

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 93

Punkty MNiSW: 4 pkt

2083-2214

Częstotliwość: 2/rok

http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/wydawnictwa.html

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 94

Punkty MNiSW: 4 pkt

0867-6143

Częstotliwość: 7/rok

http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-geologiczne-pig- pib/seryjne/biuletyn- pig

Colloquium 95

2081-3813

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.publikacjeonline.wnhis.iq.pl/

Górnictwo i Geologia 96

1896-3145

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx

Problemy Klimatologii Polarnej 97

Punkty MNiSW: 4 pkt

1234-0715 Częstotliwość: 1/rok

http://ocean.am.gdynia.pl/p_k_p/pkp_sg.htm

98

Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 4/rok https://gq.pgi.gov.pl/issue/archive

Geosciences

166

1231-9848


Geologia Studia Quaternaria 99

1641-5558

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.studia.quaternaria.pan.pl/table_of_contents.html

Mineralogia 100

1899-8291

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.mineralogia.pl/

101

Technika Poszukiwań Zrównoważony Rozwój Punkty MNiSW: 3 pkt

Geologicznych.

Geotermia,

0304-520X

Częstotliwość: 2/rok

http://www.min-pan.krakow.pl/tpg/index.php

Geoinformatica Polonica 102

1642-2511

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/

Górnictwo i Geologia 103

0370-0798

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.gornictwoigeologia.pwr.wroc.pl/

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum 104

Punkty MNiSW: 1 pkt

2080-5497

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ptmet.org.pl/tow-wydawnictwa.htm

Geoinformation Issues 105

Punkty MNiSW: 1 pkt

1689-6440 Częstotliwość: 1/rok

http://bc.igik.edu.pl/publication/53

Geosciences

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.31: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Geosciences” Geologia Limnology and Oceanography 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

0024-3590 Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

9 miesięcy

http://aslo.org/lo/toc/index.html

Journal of Climate 2

Punkty MNiSW: 45 pkt

0894-8755 Częstotliwość: 24/rok

http://journals.ametsoc.org/loi/clim

Geosciences

167

Ograniczenie dostępu

3 lata


Geologia Journal of Petrology 3

Punkty MNiSW: 45 pkt

0022-3530 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://petrology.oxfordjournals.org/content/by/year

Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 4

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0739-0572 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/atot

Journal of Physical Oceanography 5

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0022-3670 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/phoc

Journal of the Atmospheric Sciences 6

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0022-4928 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/atsc

Journal of the Royal Society of New Zealand 7

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0303-6758 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.tandfonline.com/loi/tnzr20

Earth Interactions 8

Punkty MNiSW: 30 pkt

1087-3562 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/eint

Monthly Weather Review 9

Punkty MNiSW: 30 pkt

0027-0644 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/mwre

New Zealand Journal of Geology and Geophysics 10

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0028-8306 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.tandfonline.com/loi/tnzg20

Radiocarbon 11

Punkty MNiSW: 30 pkt

0033-8222 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/issue/archive

Bulletin of Marine Science 12

Punkty MNiSW: 25 pkt

0007-4977 Częstotliwość: 4/rok

http://www.ingentaconnect.com/content/umrsmas/bullmar

Geosciences

168

Ograniczenie dostępu

3 lata


Geologia Arctic 13

Punkty MNiSW: 20 pkt

0004-0843 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://arctic.ucalgary.ca/publications/arctic-journal/arctic- contents

Canadian Journal of Soil Science 14

Punkty MNiSW: 20 pkt

0008-4271

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://pubs.aic.ca/loi/cjss?open=2011

Earth Planets and Space 15

Punkty MNiSW: 20 pkt

1343-8832 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.terrapub.co.jp/journals/EPS/index.html

Geochemical Journal 16

Punkty MNiSW: 20 pkt

0016-7002 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.terrapub.co.jp/journals/GJ/list.html

Geochronometria 17

Punkty MNiSW: 20 pkt

1733-8387 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.geochronometria.pl

Netherlands Journal of Geosciences-geologie En Mijnbouw 18

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 3/rok

0016-7746 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.njgonline.nl/publish/issues/archived.html

Astronomy and Geophysics 19

Punkty MNiSW: 15 pkt

1366-8781 Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://astrogeo.oxfordjournals.org/content/by/year

Geomorphologie-relief Processus Environnement 20

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1266-5304 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://geomorphologie.revues.org/

Geoscience Canada 21

Punkty MNiSW: 15 pkt

0315-0941 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.hil.unb.ca/index.php/GC/issue/archive

New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 22

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.tandfonline.com/loi/tnzm20

Geosciences

169

0028-8330 Ograniczenie dostępu

4 lata


Geologia Quaternaire 23

1142-2904

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://quaternaire.revues.org/

Soils and Foundations 24

0038-0806

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/sandf/

Geosciences

5.17. Germanistyka, niderlandystyka, skandynawistyka Czasopisma otwarte Tablica 5.32: Czasopisma OA w kategorii „German, Dutch and Scandinavian Studies” Germanistyka, niderlandystyka, skandynawistyka PhiN.Philologie im Netz 1

Punkty MNiSW: 12 pkt

1433-7177 Częstotliwość: 4/rok

http://www.fu-berlin.de/phin

2

Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning (Barnboken - journal on children’s literature research) Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok

0347-772X

http://www.barnboken.net/index.php/clr/issue/archive

Canadian Journal of Netherlandic Studies 3

Punkty MNiSW: 10 pkt

0225-0500

Częstotliwość: 2/rok

http://www.caans-acaen.ca/Journal/index.html

Neerlandica extra muros 4

Punkty MNiSW: 10 pkt

0047-9276 Częstotliwość: 1/rok

http://www.ivnnl.com/lid_downloads_in.php

Neerlandistiek.nl 5

Punkty MNiSW: 10 pkt

1567-6633 Częstotliwość: 2/rok

http://www.neerlandistiek.nl/

German, Dutch and Scandinavian Studies

170


Germanistyka, niderlandystyka, skandynawistyka Nordlyd (Online) 6

Punkty MNiSW: 10 pkt

1503-8599 Częstotliwość: 2/rok

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7619

Revista de Filología Alemana 7

Punkty MNiSW: 10 pkt

1133-0406 Częstotliwość: 1/rok

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3148

Scripta Islandica 8

Punkty MNiSW: 10 pkt

0582-3234 Częstotliwość: 1/rok

http://www.nordiska.uu.se/island/scripta/

Taal & Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie 9

Punkty MNiSW: 10 pkt

0039-8691

Częstotliwość: 2/rok

http://www.taalentongval.eu/

Tijdschrift voor Skandinavistiek 10

Punkty MNiSW: 10 pkt

0168-2148 Częstotliwość: 2/rok

http://dpc.uba.uva.nl/tvs

TN&A: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 11

Punkty MNiSW: 10 pkt

1022-6966

Częstotliwość: 2/rok

http://www.savn.org.za/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=63

Tydskrif vir letterkunde 12

Punkty MNiSW: 10 pkt

0041-476X Częstotliwość: 2/rok

http://www.ajol.info/index.php/tvl

Colloquia Germanica Stetinensia 13

Punkty MNiSW: 7 pkt

0867-5791 Częstotliwość: 1/rok

http://www.us.szc.pl/main.php/hum_ifg?xml=load_page&st=18735&gs=15672

Studia Germanica Posnaniensia 14

Punkty MNiSW: 5 pkt

0137-2467 Częstotliwość: 0,3/rok

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1341

German, Dutch and Scandinavian Studies

171


Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.33: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „German, Dutch and Scandinavian Studies” Germanistyka, niderlandystyka, skandynawistyka Passage: Tidskrift for litteratur og kritik 1

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0901-8883 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/passage/issue/archive

Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies 2

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1896-3307 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://ifa.amu.edu.pl/werkwinkel/Publications.html

German, Dutch and Scandinavian Studies

5.18. Historia Czasopisma otwarte Tablica 5.34: Czasopisma OA w kategorii „History” Historia Contemporary Pacific 1

Punkty MNiSW: 25 pkt

1043-898X Częstotliwość: 2/rok

http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/2828

Anuario de Estudios Medievales 2

Punkty MNiSW: 15 pkt

0066-5061 Częstotliwość: 2/rok

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/issue/archive

3

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde (Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania) Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 3/rok

0006-2294

http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv

Historia Critica 4

Punkty MNiSW: 15 pkt

0121-1617 Częstotliwość: 2/rok

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=6775

History

172


Historia

5

Scripta Nova-revista Electronica de Geografia Y Ciencias Sociales Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 36/rok

1138-9788

http://www.ub.es/geocrit/nova.htm

Al-Qantara 6

0211-3589

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/issue/archive

7

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden/low countries historical review Punkty MNiSW: 14 pkt Częstotliwość: 4/rok

0165-0505

http://www.bmgn-lchr.nl/index.php/bmgn/issue/archive

HISPANIA. Revista Espanola de Historia 8

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 3/rok

0018-2141 Ograniczenie dostępu

3 miesiące

http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania

Revista Complutense de Historia de América 9

Punkty MNiSW: 14 pkt

1132-8312

Częstotliwość: 1/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/issue/archive

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 10

Punkty MNiSW: 14 pkt

1572-1701

Częstotliwość: 4/rok

http://www.tseg.nl/

Ukrainsky istoryčny žurnal 11

0130-5247

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.history.org.ua/?litera&askAbout=journal

12

Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History Punkty MNiSW: 14 pkt Częstotliwość: 3/rok

1612-6033

http://www.zeithistorische-forschungen.de/site/40208121/default.aspx

Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal 13

Punkty MNiSW: 12 pkt

1406-3859

Częstotliwość: 4/rok

http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/issue/archive

Anuario de Estudios Americanos 14

Punkty MNiSW: 12 pkt

0210-5810 Częstotliwość: 2/rok

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/issue/archive

Aus Politik und Zeitgeschichte 15

Punkty MNiSW: 12 pkt

0479-611X Częstotliwość: 52/rok

http://www.das-parlament.de/2013/index.html

History

173


Historia Concilium medii aevi 16

1437-904X

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://cma.gbv.de/z/pages

CROMOHS-Cyber Review of Modern Historiography 17

Punkty MNiSW: 12 pkt

1123-7023

Częstotliwość: 1/rok

http://www.journals4free.com/link.jsp?l=2411424

18

Cuadernos de historia moderna (Universidad Complutense of Madrid) Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 1/rok

0214-4018

http://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/issue/archive

E-Journal of Portuguese History 19

Punkty MNiSW: 12 pkt

1645-6432 Częstotliwość: 2/rok

http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/

Francia 1, 2, 3 20

1867-6448

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia- retro

Gladius 21

0034-8341

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/issue/archive

Historein 22

1108-3441

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://historeinonline.org/index.php/historein/index

23

Historia y Comunicación Complutense) Punkty MNiSW: 12 pkt

Social

(MADRID,

Univ.

1137-0734

Journal of European Integration History / Revue d’histoire de l’intégration européenne / Zeitschrift für Geschichte der Europäischen Integration Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 2/rok

0947-9511

Częstotliwość: 1/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/issue/archive

24

http://www.cere.public.lu/fr/publications/jeih/index.html

Mediterranea. Ricerche Storiche 25

Punkty MNiSW: 12 pkt

1824-3010 Częstotliwość: 4/rok

http://www.mediterranearicerchestoriche.it

Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Italie et Méditerranée 26

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://mefrim.revues.org/70

History

174

1123-9891


Historia Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Moyen-âge 27

Punkty MNiSW: 12 pkt

1123-9883

Częstotliwość: 1/rok

http://mefrm.revues.org/70

28

Moussons : Recherche en Sciences Humaines sur l’Asie du Sud-Est Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 2/rok

1620-3224

http://moussons.revues.org/

Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea 29

Punkty MNiSW: 12 pkt

1579-3311

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ua.es/hum.contemporaneas/pasado-memoria/

Rechtsgeschichte 30

Punkty MNiSW: 12 pkt

1619-4993 Częstotliwość: 1/rok

http://rg.rg.mpg.de/

Studia Historica, Historia Medieval (Univ. Salamanca) 31

Punkty MNiSW: 12 pkt

0213-2060

Częstotliwość: 1/rok

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1378

Studia Histórica, Historia Moderna (Univ. Salamanca) 32

Punkty MNiSW: 12 pkt

0213-2079

Częstotliwość: 1/rok

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/Studia_Historica/issue/archive

33

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 1/rok

1330-7134

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=123

Acta Historica Tallinnensia 34

Punkty MNiSW: 10 pkt

1406-2925 Częstotliwość: 2/rok

http://www.kirj.ee/?id=10515

Aetas 35

Punkty MNiSW: 10 pkt

0237-7934 Częstotliwość: 4/rok

http://www.aetas.hu/archiv.htm

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 36

Punkty MNiSW: 10 pkt

1330-0598

Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=113

Anuario de estudios atlánticos 37

Punkty MNiSW: 10 pkt

0570-4065 Częstotliwość: 1/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2744

History

175


Historia Arhivski vjesnik 38

Punkty MNiSW: 10 pkt

0570-9008 Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=108

Brocar 39

Punkty MNiSW: 10 pkt

1885-8309 Częstotliwość: 1/rok

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=241

Codrul Cosminului 40

Punkty MNiSW: 10 pkt

1224-032X Częstotliwość: 2/rok

http://atlas.usv.ro/www/codru_net/

Cuadernos de Estudios Gallegos 41

Punkty MNiSW: 10 pkt

0210-847X Częstotliwość: 1/rok

http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos

42

Cuadernos de investigación histórica Brocar = Former title and ISSN Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok

0214-4670

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=241

43

De Zeventiende Eeuw : Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair Perspectief Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 2/rok

0921-142X

http://www.de-zeventiende-eeuw.nl

Dubrovnik annals 44

Punkty MNiSW: 10 pkt

1331-3878 Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=114

En la Espana Medieval 45

Punkty MNiSW: 10 pkt

0214-3038 Częstotliwość: 1/rok

http://www.journals4free.com/link.jsp?l=17299100

Folia onomastica Croatica 46

Punkty MNiSW: 10 pkt

1330-0695 Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=116

Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea 47

Punkty MNiSW: 10 pkt

1138-7319

Częstotliwość: 1/rok

http://hispanianova.rediris.es/

Hispania Sacra : Revista de Historia Eclesiástica 48

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra/index

History

176

0018-215X


Historia Historia, Instituciones, Documentos (Univ. Sevilla) 49

Punkty MNiSW: 10 pkt

0210-7716

Częstotliwość: 1/rok

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1631

Incontri : Rivista Europea di Studi Italiani 50

Punkty MNiSW: 10 pkt

0169-3379

Częstotliwość: 2/rok

http://www.rivista-incontri.nl/

Manuscrits. Revista d’Historia Moderna 51

Punkty MNiSW: 10 pkt

0213-2397

Częstotliwość: 1/rok

http://ddd.uab.es/record/28

52

Medievalismo. Boletín de la Sociedad Espanola de Estudios Medievales (Sevilla) Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok

1131-8155

http://revistas.um.es/medievalismo/issue/archive

Nuevo Mundo - Mundos Nuevos 53

Punkty MNiSW: 10 pkt

1626-0252 Częstotliwość: 4/rok

http://nuevomundo.revues.org/

Portugalia, Porto 54

Punkty MNiSW: 10 pkt

0871-4290 Częstotliwość: 1/rok

http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id04id13&sum=sim

Povijesni prilozi 55

Punkty MNiSW: 10 pkt

0351-9767 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=137

Quaderns d’Historia de l’Enginyeria 56

Punkty MNiSW: 10 pkt

1135-934X

Częstotliwość: 1/rok

http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/5

Radovi zavoda za povijesne znanosti hazu u zadru 57

Punkty MNiSW: 10 pkt

1330-0474

Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=131

Revista da faculdade de letras. Série de história 58

Punkty MNiSW: 10 pkt

0871-164X

Częstotliwość: 1/rok

http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id04id18&sum=sim

Revista de historia moderna 59

Punkty MNiSW: 10 pkt

0212-5862 Częstotliwość: 1/rok

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1220

History

177


Historia Scrinia Slavonica 60

Punkty MNiSW: 10 pkt

1332-4853 Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=122

61

Sefarad. Revista de Estudios Hebraicos, Sefardíes y de Oriente Próximo Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 2/rok

0037-0894

http://sefarad.revistas.csic.es/index.php/sefarad/issue/archive

Senjski zbornik 62

Punkty MNiSW: 10 pkt

0582-673X Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/senjski-zbornik

Studia Historica.Historia Antigua 63

Punkty MNiSW: 10 pkt

0213-2052

Częstotliwość: 1/rok

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213- 2052/issue/archive

Studia Histórica. Historia Contemporánea 64

Punkty MNiSW: 10 pkt

0213-2087

Częstotliwość: 1/rok

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213- 2087/issue/archive

65

Talia Dixit. Revista Interdisciplinar de Retórica Historiografía Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok

e

1886-9440

Tiempos Modernos : Revista Electrónica de Historia Moderna

1699-7778

http://www.unex.es/arengas/taliadixit.htm

66

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.tiemposmodernos.org

Zbornik Radova Vizantoloskog Instituta 67

Punkty MNiSW: 10 pkt

0584-9888

Częstotliwość: 1/rok

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0584-9888

Czasopismo Prawno-Historyczne 68

Punkty MNiSW: 8 pkt

0070-2471 Częstotliwość: 365/rok

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1755

Historyka. Studia Metodologiczne 69

Punkty MNiSW: 8 pkt

0073-277X

Częstotliwość: 1/rok

http://historyka.edu.pl/archiwum/

Klio 70

Punkty MNiSW: 8 pkt

1643-8191 Częstotliwość: 4/rok

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/issue/view/156

History

178


Historia Hemispheres. Studies on Cultures and Societies 71

Punkty MNiSW: 7 pkt

0239-8818

Częstotliwość: 1/rok

http://www.iksio.pan.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=55&lang=pl

Kultura - Historia - Globalizacja 72

Punkty MNiSW: 7 pkt

1898-7265 Częstotliwość: 2/rok

http://www.khg.uni.wroc.pl/

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 73

Punkty MNiSW: 7 pkt

1732-1395

Częstotliwość: 6/rok

http://iesw.lublin.pl/rocznik/

Rocznik Lubuski 74

Punkty MNiSW: 7 pkt

0485-3083 Częstotliwość: 2/rok

http://www.ltn.uz.zgora.pl/rocznik_lubuski.php

Acta Polono-Ruthenica 75

Punkty MNiSW: 6 pkt

1427-549X Częstotliwość: 1/rok

http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/acta- polono- ruthenica

Echa Przeszłości 76

Punkty MNiSW: 6 pkt

1509-9873 Częstotliwość: 1/rok

http://www.uwm.edu.pl/historia/echa-przeszlosci

Kultura i Historia 77

Punkty MNiSW: 6 pkt

1642-9826 Częstotliwość: 2/rok

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/czasopismo

Nauka 78

Punkty MNiSW: 6 pkt

1231-8515 Częstotliwość: 4/rok

http://www.portalwiedzy.pan.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=89&Itemid=98

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 79

Punkty MNiSW: 6 pkt

0080-3634

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=229

Studia Historyczne 80

Punkty MNiSW: 5 pkt

0025-1429 Częstotliwość: 4/rok

http://sh.czasopisma.pan.pl/

Teka Komisji Historycznej 81

Punkty MNiSW: 5 pkt

1733-5388 Częstotliwość: 1/rok

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Hist.html

History

179


Historia

82

Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 1/rok

0860-9608

http://otn.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=12

Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia 83

Punkty MNiSW: 4 pkt

0239-4278

Częstotliwość: 1/rok

http://historia.amu.edu.pl/index.php/publikacje/czasopisma- i- serie

Białoruskie Zeszyty Historyczne 84

Punkty MNiSW: 4 pkt

1232-7468 Częstotliwość: 2/rok

http://kamunikat.org/bzh.html

Białostockie Teki Historyczne 85

Punkty MNiSW: 4 pkt

1425-1930 Częstotliwość: 1/rok

http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl/teki.php

Colloquium 86

Punkty MNiSW: 4 pkt

2081-3813 Częstotliwość: 4/rok

http://www.publikacjeonline.wnhis.iq.pl/

Nowa Ukraina 87

Punkty MNiSW: 4 pkt

1895-7897 Częstotliwość: 1/rok

http://www.nowaukraina.org

Rocznik Łódzki 88

Punkty MNiSW: 4 pkt

0080-3502 Częstotliwość: 1/rok

http://www.roczniklodzki.uni.lodz.pl/

Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne 89

Punkty MNiSW: 4 pkt

2082-0860

Częstotliwość: 3/rok

http://sensushistoriae.epigram.eu/index.php?id=183

Studia Europaea Gnesnensia 90

Punkty MNiSW: 4 pkt

2082-5951 Częstotliwość: 2/rok

http://steurgn.pl/

Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 91

Punkty MNiSW: 4 pkt

0137-3420

Częstotliwość: 1/rok

http://www.rtso.uni.opole.pl

Studia Warmińskie 92

Punkty MNiSW: 4 pkt

0137-6624 Częstotliwość: 1/rok

http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/

History

180


Historia Wieki Stare i Nowe 93

Punkty MNiSW: 4 pkt

1899-1556 Częstotliwość: 1/rok

http://www.historia.us.edu.pl/index.php?pokaz=showart&id=90

Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 94

Punkty MNiSW: 4 pkt

0044-4405

Częstotliwość: 4/rok

http://academicon.pl/serwisy/filozofia/publikacje/zeszyty- naukowe- kul

Mineralogia 95

Punkty MNiSW: 3 pkt

1899-8291 Częstotliwość: 2/rok

http://www.mineralogia.pl/

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 96

Punkty MNiSW: 3 pkt

2080-9212

Częstotliwość: 1/rok

http://rocznik.ltg.pl/

97

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 1/rok

0239-4251

http://annales.umcs.lublin.pl/annales_historia.php

Archiwa - Kancelarie - Zbiory 98

Punkty MNiSW: 2 pkt

1895-9075 Częstotliwość: 1/rok

http://www.home.umk.pl/~akz/

Biuletyn Szadkowski 99

Punkty MNiSW: 2 pkt

1643-0700 Częstotliwość: 1/rok

http://biuletynszadkowski.geo.uni.lodz.pl/

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 100

Punkty MNiSW: 2 pkt

2081-2663

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ihpt.pl/pzh.php

Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU 101

Punkty MNiSW: 2 pkt

1233-0558

Częstotliwość: 1/rok

http://pau.krakow.pl/index.php/Prace-Komisji-Srodkowoeuropejskiej.html

Słupskie Studia Historyczne 102

Punkty MNiSW: 2 pkt

1641-9650 Częstotliwość: 1/rok

http://ssh.apsl.edu.pl/

Symbolae Europaeae 103

Punkty MNiSW: 2 pkt

1896-8945 Częstotliwość: 1/rok

http://in.tu.koszalin.pl/index.php?dir=strony/symbolae

History

181


Historia Zeszyty Gdyńskie 104

Punkty MNiSW: 2 pkt

1896-3463 Częstotliwość: 1/rok

http://www.wsks.pl/zeszyty_gdynskie.html

Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski 105

Punkty MNiSW: 1 pkt

2080-8011

Częstotliwość: 1/rok

http://oapp.pl/wp/publikacje/imponderabilia-biuletyn- pilsudczykowski/

Łambinowicki Rocznik Muzealny 106

Punkty MNiSW: 1 pkt

0137-5199

Częstotliwość: 1/rok

http://www.cmjw.pl/www/index.php?id=rocznik

Rocznik Krakowski 107

Punkty MNiSW: 1 pkt

0080-3499 Częstotliwość: 1/rok

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3

Rocznik Lubelski 108

Punkty MNiSW: 1 pkt

0080-3510 Częstotliwość: 1/rok

http://roczniklubelski.umcs.lublin.pl/

History

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.35: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „History” Historia Historia y Política. 1

Punkty MNiSW: 20 pkt

1575-0361 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=9&IDN=ALL

Le Mouvement Social 2

Punkty MNiSW: 20 pkt

0027-2671 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=LMS

Acta Histriae 3

Punkty MNiSW: 15 pkt

1318-0185 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.zrs.upr.si/sl/Infrastrukturne+enote/Univerzitetna+založba+Annales/Znanstvene+revije/Revija+Acta+Histriae

Historical Social Research-historische Sozialforschung 4

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.hsr-retro.de

History

182

0172-6404 Ograniczenie dostępu

2 lata


Historia Acta Poloniae Historica 5

Punkty MNiSW: 14 pkt

0001-6829 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.semper.pl/aph.html

Annales. Histoire, Sciences Sociales 6

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0395-2649 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-annales.htm

Belaruski histaryčny ahljad – Belarusian Historical Review 7

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1392-902X Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.belhistory.eu/english_version/

Cahiers de recherches médiévales et Humanistes 8

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1272-9752 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://crm.revues.org/

Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 9

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0012-1223 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN345858735

Dix-huitieme siecle (Revue Dix-huitieme siecle) 10

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0070-6760 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=DHS

Études rurales 11

Punkty MNiSW: 14 pkt

0014-2182 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-etudes-rurales.htm

Geneses, sciences sociales et histoire 12

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1155-3219 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=GEN

Historia Agraria 13

Punkty MNiSW: 14 pkt

1139-1472 Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.historiaagraria.com/numeros.php

Moyen Âge (Le). Revue d’histoire et de philologie 14

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RMA

History

183

0027-2841 Ograniczenie dostępu

4 lata


Historia Revue d’histoire du XIXe siecle 15

Punkty MNiSW: 14 pkt

1265-1354 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://rh19.revues.org

Revue d’histoire moderne et contemporaine 16

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 5/rok

0048-8003 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RHMC

Revue historique 17

Punkty MNiSW: 14 pkt

0035-3264 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-historique.htm

Romantisme 18

Punkty MNiSW: 14 pkt

0048-8593 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue-romantisme.htm

Vingtieme Siecle. Revue d’histoire 19

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0294-1759 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.persee.fr/listIssues.do?key=xxs

African Anthropologist (The) / L´Anthropologue africain (Yaounde) 20

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1024-0969 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.ajol.info/index.php/aa/issue/archive

Annales de démographie historique 21

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0066-2062 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=ADH

Annales historiques de la Révolution française 22

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0003-4436 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://ahrf.revues.org

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis - Revue belge d’histoire contemporaine 23

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0035-0869 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/fr/

Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance Studies 24

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://repositories.cdlib.org/cmrs/comitatus/

History

184

0069-6412 Ograniczenie dostępu

11 lat


Historia Histoire & Mesure 25

Punkty MNiSW: 12 pkt

0982-1783 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://histoiremesure.revues.org

Histoire, économie et société 26

Punkty MNiSW: 12 pkt

0752-5702 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe.htm

Historisk tidskrift 27

Punkty MNiSW: 12 pkt

0345-469X Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.historisktidskrift.se/tidigare_nummer.htm

Investigaciones de Historia Economica 28

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 3/rok

1698-6989 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://zl.elsevier.es/es/revista/investigaciones-historia- economica- economic- 328/numeros- anteriores

Investigaciones Históricas. Epoca moderna y contemporánea 29

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0210-9425 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=739

Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas/Anuario de Historia de América Latina 30

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1438-4752 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/

Medieval Feminist Forum 31

Punkty MNiSW: 12 pkt

1536-8742 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://ir.uiowa.edu/mff/

Médiévales: langue, textes, histoire 32

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0751-2708 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://medievales.revues.org/

Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme 33

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0034-429X Ograniczenie dostępu

5 lat

https://jps.library.utoronto.ca/index.php/renref/issue/archive

Studia Rudolphina: časopis Ústavu dějin umeění Akademie věd ČR 34

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.udu.cas.cz/cs/studio-rudolphina/

History

185

1213-5372 Ograniczenie dostępu

3 lata


Historia Aethiopica 35

Punkty MNiSW: 10 pkt

1430-1938 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://journals.sub.uni-hamburg.de/aethiopica/issue/archive

Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte 36

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1130-5517 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=120

Aragón en la Edad Media 37

Punkty MNiSW: 10 pkt

0213-2486 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=138

Bulletin of the German Historical Institute London 38

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0269-8552 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.ghil.ac.uk/publications/bulletin.html

Canadian Journal of Netherlandic Studies 39

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0225-0500 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.caans-acaen.ca/Journal/index.html

Clio. Histoire, femmes et société 40

Punkty MNiSW: 10 pkt

1252-7017 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://clio.revues.org/

Cuadernos de Historia del Derecho 41

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1133-7613 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://revistas.ucm.es/index.php/CUHD

Edad Media. Revista de Historia 42

Punkty MNiSW: 10 pkt

1138-9621 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=452

Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea 43

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1130-0124 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:ETFSerieV/demo:Collection/view

Gerión 44

Punkty MNiSW: 10 pkt

0213-0181 Częstotliwość: 2/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/GERI/issue/archive

History

186

Ograniczenie dostępu

2 lata


Historia Gesnerus 45

Punkty MNiSW: 10 pkt

0016-9161 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.gesnerus.ch/index.php?id=4

Guerres mondiales et conflits contemporains 46

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0984-2292 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits- contemporains.htm

Hispania Antiqua 47

Punkty MNiSW: 10 pkt

1130-0515 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=647

Historisch-Politisches Mitteilungen 48

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0943-691X Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.kas.de/wf/de/34.10/

Makedonika 49

Punkty MNiSW: 10 pkt

0076-289X Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.makedonikajournal.org/index.php/makedonika/index

Mélanges de la Casa de Velázquez 50

Punkty MNiSW: 10 pkt

0076-230X

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://mcv.revues.org/

Pedralbes (Univ. Barcelona) 51

Punkty MNiSW: 10 pkt

0211-9587 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes

Préhistoire Anthropologie Méditerranéennes 52

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1167-492X Ograniczenie dostępu

2 lata

http://pm.revues.org

Revista de História da Sociedade e da Cultura 53

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1645-2259 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.uc.pt/chsc/rhsc/vols_rhsc

Techniques & Culture 54

Punkty MNiSW: 10 pkt

0248-6016 Częstotliwość: 2/rok

http://tc.revues.org/

History

187

Ograniczenie dostępu

4 lata


Historia Tekmeria 55

Punkty MNiSW: 10 pkt

1106-661X Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.tekmeria.org/index.php/tekmiria/index

Zwingliana 56

Punkty MNiSW: 10 pkt

0254-4407 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.zwingliana.ch/index.php/zwa/issue/archive?issuesPage=1

Biuletyn Historii Pogranicza 57

Punkty MNiSW: 6 pkt

1641-0033 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://pth.uwb.edu.pl/biuletyn/index.htm

Studia Podlaskie 58

Punkty MNiSW: 5 pkt

0867-1370 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.studiapodlaskie.pl/

Pamięć i Sprawiedliwość 59

Punkty MNiSW: 4 pkt

1427-7476 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/236/

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 60

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1733-0335 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://szd.ka.edu.pl/

Studi Polacco-Italiani di Toruń 61

Punkty MNiSW: 2 pkt

2083-1986 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://www.law.uni.torun.pl/

Krakowski Rocznik Archiwalny 62

Punkty MNiSW: 1 pkt

1233-2135 Częstotliwość: 1/rok

http://www.mbc.malopolska.pl/publication/56964

History

188

Ograniczenie dostępu

3 lata


5.19. Historia edukacji Czasopisma otwarte Tablica 5.36: Czasopisma OA w kategorii „History of Education” Historia edukacji Historia de la educación 1

0212-0267

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212- 0267

History of Education

5.20. Informacja naukowa i bibliotekarstwo, badania (starożytnych i średniowiecznych) rękopisów Czasopisma otwarte Tablica 5.37: Czasopisma OA w kategorii „Information science and librarianship, Study of (ancient and medieval) manuscripts” Informacja naukowa i bibliotekarstwo, badania (starożytnych i średniowiecznych) rękopisów Journal of Medical Internet Research 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

1438-8871

Częstotliwość: 6/rok

http://www.jmir.org/

Journal of the Medical Library Association 2

Punkty MNiSW: 30 pkt

1536-5050

Częstotliwość: 5/rok

http://www.pubmedcentral.gov/tocrender.fcgi?journal=93

College and Research Libraries 3

Punkty MNiSW: 25 pkt

0010-0870 Częstotliwość: 6/rok

http://crl.acrl.org/content/by/year

Information Research-an International Electronic Journal 4

Punkty MNiSW: 25 pkt

1368-1613

Częstotliwość: 4/rok

http://InformationR.net/ir

Information science and librarianship, Study of (ancient and medieval) manuscripts

189


Informacja naukowa i bibliotekarstwo, badania (starożytnych i średniowiecznych) rękopisów Information Technology and Libraries 5

Punkty MNiSW: 20 pkt

0730-9295

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ala.org/lita/ital/

Law Library Journal 6

Punkty MNiSW: 20 pkt

0023-9283 Częstotliwość: 4/rok

http://www.aallnet.org/products/pub_journal.asp

Revista Espanola de Documentacion Cientifica 7

Punkty MNiSW: 20 pkt

0210-0614

Częstotliwość: 4/rok

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/issue/archive

Informacao and Sociedade-estudos 8

Punkty MNiSW: 15 pkt

0104-0146

Częstotliwość: 3/rok

http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/issue/archive

Malaysian Journal of Library and Information Science 9

Punkty MNiSW: 15 pkt

1394-6234

Częstotliwość: 3/rok

http://ejum.fsktm.um.edu.my/VolumeListing.aspx?JournalID=3

Perspectivas Em Ciencia Da Informacao 10

Punkty MNiSW: 15 pkt

1981-5344

Częstotliwość: 4/rok

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/issue/archive

11

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 1/rok

0079-9068

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/qfiab

Archivar (Der) 12

Punkty MNiSW: 10 pkt

0003-9500 Częstotliwość: 4/rok

http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2012/index.html

TS. Tijdschrift voor tijdschriftstudies 13

Punkty MNiSW: 10 pkt

1386-5870

Częstotliwość: 2/rok

http://www.tijdschriftstudies.nl/index.php/TS/issue/archive

e-Preservation Science 14

Punkty MNiSW: 9 pkt

1854-3928 Częstotliwość: 1/rok

http://www.morana-rtd.com/e-preservationscience/

15

Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Punkty MNiSW: 7 pkt Częstotliwość: 1/rok

1732-324X

http://www.pszw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=4

Information science and librarianship, Study of (ancient and medieval) manuscripts

190


Informacja naukowa i bibliotekarstwo, badania (starożytnych i średniowiecznych) rękopisów Biblioteka 16

Punkty MNiSW: 6 pkt

0551-6579 Częstotliwość: 1/rok

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/625

Folia Toruniensia 17

Punkty MNiSW: 5 pkt

1641-3792 Częstotliwość: 1/rok

http://kpbc.umk.pl/publication/24016

Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy 18

Punkty MNiSW: 5 pkt

2080-4938

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ujk.edu.pl/ibib/studia/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 19

Punkty MNiSW: 4 pkt

0860-7435

Częstotliwość: 1/rok

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/148

Toruńskie Studia Bibliologiczne 20

Punkty MNiSW: 4 pkt

2080-1807 Częstotliwość: 2/rok

http://www.home.umk.pl/~tsb/

21

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 1/rok

2081-1861

http://sbsp.up.krakow.pl/

Information science and librarianship, Study of (ancient and medieval) manuscripts

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.38: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Information science and librarianship, Study of (ancient and medieval) manuscripts” Informacja naukowa i bibliotekarstwo, badania (starożytnych i średniowiecznych) rękopisów Australian Academic and Research Libraries 1

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0004-8623 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.tandfonline.com/loi/uarl20

Health Information and Libraries Journal 2

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1471-1834 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471- 1842

Information science and librarianship, Study of (ancient and medieval) manuscripts

191


Informacja naukowa i bibliotekarstwo, badania (starożytnych i średniowiecznych) rękopisów Library Trends 3

Punkty MNiSW: 20 pkt

0024-2594 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/999

Reference and User Services Quarterly 4

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1094-9054 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://rusa.metapress.com/content/L74261/

Libri 5

0024-2667

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.librijournal.org/issues.html

PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 6

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1230-5529 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.ptin.org.pl/ptint.html

Bibliotekarz Lubelski 7

Punkty MNiSW: 1 pkt

0137-9895 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://212.182.106.58/wbp/index.php/nasze-publikacje/wydawnictwa- ciagle.html

Information science and librarianship, Study of (ancient and medieval) manuscripts

5.21. Prawo Czasopisma otwarte Tablica 5.39: Czasopisma OA w kategorii „Law” Prawo Columbia Law Review 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

0010-1958 Częstotliwość: 12/rok

http://www.columbialawreview.org/home/archives/archived- issues/

Harvard Law Review 2

Punkty MNiSW: 50 pkt

0017-811X Częstotliwość: 8/rok

http://www.harvardlawreview.org/issues/

Law

192


Prawo Yale Law Journal 3

Punkty MNiSW: 50 pkt

0044-0094 Częstotliwość: 8/rok

http://www.yalelawjournal.org/current-issue/

Michigan Law Review 4

Punkty MNiSW: 45 pkt

0026-2234 Częstotliwość: 8/rok

http://www.michiganlawreview.org/information/archive/issues

Stanford Law Review 5

Punkty MNiSW: 45 pkt

0038-9765 Częstotliwość: 6/rok

http://www.stanfordlawreview.org/

Texas Law Review 6

Punkty MNiSW: 45 pkt

0040-4411 Częstotliwość: 7/rok

http://www.texaslrev.com/

University of Pennsylvania Law Review 7

Punkty MNiSW: 45 pkt

0041-9907

Częstotliwość: 6/rok

http://www.pennlawreview.com/print/

Virginia Law Review 8

Punkty MNiSW: 45 pkt

0042-6601 Częstotliwość: 8/rok

http://www.virginialawreview.org/page.php?s=content&p=archives

California Law Review 9

Punkty MNiSW: 40 pkt

0008-1221 Częstotliwość: 6/rok

http://www.californialawreview.org/information/archive/issues

Cornell Law Review 10

Punkty MNiSW: 40 pkt

0010-8847 Częstotliwość: 4/rok

http://cornelllawreview.org/

Georgetown Law Journal 11

Punkty MNiSW: 40 pkt

0016-8092 Częstotliwość: 6/rok

http://georgetownlawjournal.org/issues/archive/

New York University Law Review 12

Punkty MNiSW: 40 pkt

0028-7881

Częstotliwość: 6/rok

http://www.nyulawreview.org/issues/volume-88-number-2

Ucla Law Review 13

Punkty MNiSW: 40 pkt

0041-5650 Częstotliwość: 6/rok

http://www.uclalawreview.org/?page_id=38

Boston University Law Review 14

Punkty MNiSW: 35 pkt

0006-8047 Częstotliwość: 6/rok

http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/bulr/index.html

Law

193


Prawo Duke Law Journal 15

Punkty MNiSW: 35 pkt

0012-7086 Częstotliwość: 8/rok

http://scholarship.law.duke.edu/dlj/all_issues.html

Harvard International Law Journal 16

Punkty MNiSW: 35 pkt

0017-8063

Częstotliwość: 2/rok

http://www.harvardilj.org/category/issues/

Iowa Law Review 17

Punkty MNiSW: 35 pkt

0021-0552 Częstotliwość: 6/rok

http://www.uiowa.edu/~ilr/issues.shtml

Minnesota Law Review 18

Punkty MNiSW: 35 pkt

0026-5535 Częstotliwość: 6/rok

http://www.minnesotalawreview.org/law-review-archive/

Notre Dame Law Review 19

Punkty MNiSW: 35 pkt

0745-3515 Częstotliwość: 5/rok

http://www.ndlawreview.org/archive/index.php

University of Chicago Law Review 20

Punkty MNiSW: 35 pkt

0041-9494

Częstotliwość: 4/rok

http://lawreview.uchicago.edu/

Vanderbilt Law Review 21

Punkty MNiSW: 35 pkt

0042-2533 Częstotliwość: 6/rok

http://www.vanderbiltlawreview.org/

Harvard Environmental Law Review 22

Punkty MNiSW: 30 pkt

0147-8257

Częstotliwość: 2/rok

http://www3.law.harvard.edu/journals/elr/journal-archives/

Hastings Law Journal 23

Punkty MNiSW: 30 pkt

0017-8322 Częstotliwość: 6/rok

http://www.hastingslawjournal.org/archives

Cornell International Law Journal 24

Punkty MNiSW: 25 pkt

0010-8812

Częstotliwość: 3/rok

http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/issue-archives.cfm

Fordham Law Review 25

Punkty MNiSW: 25 pkt

0015-704X Częstotliwość: 9/rok

http://fordhamlawreview.org/

Harvard Civil Rights-civil Liberties Law Review 26

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://harvardcrcl.org/archive/

Law

194

0017-8039


Prawo Harvard Journal on Legislation 27

Punkty MNiSW: 25 pkt

0017-808X Częstotliwość: 2/rok

http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jol/

Indiana Law Journal 28

Punkty MNiSW: 25 pkt

0019-6665 Częstotliwość: 4/rok

http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/

University of Illinois Law Review 29

Punkty MNiSW: 25 pkt

0276-9948

Częstotliwość: 5/rok

http://www.law.uiuc.edu/lrev/

Buffalo Law Review 30

Punkty MNiSW: 20 pkt

0023-9356 Częstotliwość: 5/rok

http://www.buffalolawreview.org/past-issues.php

Columbia Journal of Law and Social Problems 31

Punkty MNiSW: 20 pkt

0010-1923

Częstotliwość: 4/rok

http://www.columbia.edu/cu/jlsp/

Ecology Law Quarterly 32

Punkty MNiSW: 20 pkt

0046-1121 Częstotliwość: 1/rok

http://www.boalt.org/elq/archivedir.php

Natural Resources Journal 33

Punkty MNiSW: 20 pkt

0028-0739 Częstotliwość: 2/rok

http://lawschool.unm.edu/nrj/volumes/index.php

Rutgers Law Review 34

Punkty MNiSW: 20 pkt

0036-0465 Częstotliwość: 4/rok

http://www.rutgerslawreview.com/archive/printed-issue/

Estudios Constitucionales 35

Punkty MNiSW: 15 pkt

0718-0195 Częstotliwość: 2/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=820

International Review of the Red Cross 36

Punkty MNiSW: 15 pkt

1816-3831

Częstotliwość: 2/rok

http://www.icrc.org/eng/resources/international-review/

Journal of Intellectual Property Rights 37

Punkty MNiSW: 15 pkt

0971-7544

Częstotliwość: 6/rok

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/45

Melbourne University Law Review 38

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.law.unimelb.edu.au/mulr/issues/previous-issues/2012- volume- 36

Law

195

0025-8938


Prawo University of Pittsburgh Law Review 39

Punkty MNiSW: 15 pkt

0041-9915

Częstotliwość: 4/rok

http://lawreview.law-dev.library.pitt.edu/ojs/index.php/lawreview/issue/archive

Rechtsgeschichte 40

Punkty MNiSW: 12 pkt

1619-4993 Częstotliwość: 1/rok

http://rg.rg.mpg.de/

Cuadernos de Historia del Derecho 41

Punkty MNiSW: 10 pkt

1133-7613

Częstotliwość: 1/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/CUHD/issue/archive

Príncipe de Viana (Pamplona, Gobierno de Navarra) 42

Punkty MNiSW: 10 pkt

0032-8472

Częstotliwość: 3/rok

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1060

Revista de Llengua i Dret 43

Punkty MNiSW: 10 pkt

0212-5056 Częstotliwość: 2/rok

http://www10.gencat.net/eapc_rld/numeros_anteriors

Czasopismo Prawno-Historyczne 44

Punkty MNiSW: 8 pkt

0070-2471 Częstotliwość: 365/rok

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1755

Ekonomia i Prawo 45

Punkty MNiSW: 8 pkt

1898-2255 Częstotliwość: 4/rok

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/EiP

Management and Business Administration. Central Europe 46

Punkty MNiSW: 8 pkt

2084-3356

Częstotliwość: 6/rok

http://mbace.eu/

Przegląd Sejmowy 47

Punkty MNiSW: 8 pkt

1230-5502 Częstotliwość: 6/rok

http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/przeglad.htm

Barometr Regionalny 48

Punkty MNiSW: 7 pkt

1644-9398 Częstotliwość: 4/rok

http://br.wszia.edu.pl/

Kontrola Państwowa 49

Punkty MNiSW: 7 pkt

0452-5027 Częstotliwość: 6/rok

http://www.nik.gov.pl/kontrola-panstwowa/

Studia BAS 50

Punkty MNiSW: 7 pkt

2080-2404 Częstotliwość: 4/rok

http://www.bas.sejm.gov.pl/studia.php

Law

196


Prawo Zeszyty Prawnicze 51

Punkty MNiSW: 7 pkt

1643-8183 Częstotliwość: 2/rok

http://wpia.uksw.edu.pl/node/1165

Białostockie Studia Prawnicze 52

Punkty MNiSW: 6 pkt

1689-7404 Częstotliwość: 2/rok

http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=54

Journal of Modern Science 53

Punkty MNiSW: 6 pkt

1734-2031 Częstotliwość: 4/rok

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=8843df2d- 39f7- 427b- 9c18- 29e69707d643

Roczniki Nauk Prawnych 54

Punkty MNiSW: 6 pkt

1507-7896 Częstotliwość: 4/rok

http://www.kul.pl/rnp

Studia Iuridica Agraria 55

Punkty MNiSW: 6 pkt

1642-0438 Częstotliwość: 1/rok

http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=56

Studia Prawnoustrojowe 56

Punkty MNiSW: 6 pkt

1644-0412 Częstotliwość: 2/rok

http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/publication/96

Studia z Prawa Wyznaniowego 57

Punkty MNiSW: 6 pkt

2081-8882 Częstotliwość: 1/rok

http://www.kul.pl/wersje-on-line,art_31438.html

Teka Komisji Prawniczej 58

Punkty MNiSW: 6 pkt

1899-7694 Częstotliwość: 1/rok

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Praw.html

Z Zagadnień Nauk Sądowych 59

Punkty MNiSW: 6 pkt

1230-7483 Częstotliwość: 4/rok

http://www.forensicscience.pl/

Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe 60

Punkty MNiSW: 5 pkt

1730-5306

Częstotliwość: 2/rok

http://www.wsap.edu.pl/wsap/w/informacje-ogolne-31,zakladka/

Monitor Podatkowy 61

Punkty MNiSW: 5 pkt

1231-1855 Częstotliwość: 12/rok

http://www.monitorpodatkowy.pl/

Monitor Prawa Pracy 62

Punkty MNiSW: 5 pkt

1731-8165 Częstotliwość: 12/rok

http://www.monitorprawapracy.pl/

Law

197


Prawo Prawo Kanoniczne 63

Punkty MNiSW: 5 pkt

0551-911X Częstotliwość: 4/rok

http://wpk.uksw.edu.pl/node/42

Prawo Morskie 64

Punkty MNiSW: 5 pkt

0860-7338 Częstotliwość: 1/rok

http://pm.czasopisma.pan.pl/

Prokuratura i Prawo 65

Punkty MNiSW: 5 pkt

1233-2577 Częstotliwość: 12/rok

http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/index.php

Studenckie Zeszyty Naukowe 66

Punkty MNiSW: 5 pkt

1506-8285 Częstotliwość: 1/rok

http://sknp.umcs.pl/?page_id=36

Transformacje Prawa Prywatnego 67

Punkty MNiSW: 5 pkt

1641-1609

Częstotliwość: 4/rok

http://www.transformacje.pl/?page_id=91

Z Dziejów Prawa 68

Punkty MNiSW: 5 pkt

1898-6986 Częstotliwość: 1/rok

http://www.zdziejowprawa.pl/

Biuletyn / Stowarzyszenie Kanonistów Polskich 69

Punkty MNiSW: 4 pkt

1731-1438

Częstotliwość: 1/rok

http://www.stowarzyszeniekanonistow.pl

Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 70

Punkty MNiSW: 4 pkt

2082-1786

Częstotliwość: 1/rok

http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html

Przegląd Naukowo-Metodyczny 71

Punkty MNiSW: 4 pkt

1899-3524 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://www.przeglad.wsb.net.pl/

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 72

Punkty MNiSW: 4 pkt

2082-1212

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/spis.html

Studia Erasmiana Wratislaviensia 73

Punkty MNiSW: 4 pkt

2080-332X

Częstotliwość: 1/rok

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/13726

Law

198


Prawo Studia Iuridica Toruniensia 74

Punkty MNiSW: 4 pkt

1689-5258 Częstotliwość: 2/rok

http://www.law.umk.pl/index.php?id=292

Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Województwa Wielkopolskiego 75

Punkty MNiSW: 3 pkt

Majątkowych

Częstotliwość: 4/rok

1731-1829 Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://www.srmww.pl/biuletyn

Casus 76

Punkty MNiSW: 3 pkt

1427-2385 Częstotliwość: 4/rok

http://www.kolegium.krakow.pl/CASUS/?op=CASUS

Law and Forensic Science 77

Punkty MNiSW: 3 pkt

2080-9670 Częstotliwość: 1/rok

http://www.uwm.edu.pl/lawreview/

Międzynarodowe Prawo Humanitarne 78

Punkty MNiSW: 3 pkt

2081-5182

Częstotliwość: 1/rok

http://www.amw.gdynia.pl/title,Publikacje_wydzialu,pid, 994,event, article.html

Studia Lubuskie 79

Punkty MNiSW: 3 pkt

1733-8271 Częstotliwość: 1/rok

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=28130

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 80

Punkty MNiSW: 2 pkt

0324-8267

Częstotliwość: 4/rok

http://www.amsik.pl/

Medyczna Wokanda 81

Punkty MNiSW: 2 pkt

2081-4143 Częstotliwość: 1/rok

http://www.wil.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1119&Itemid=180

Monitor Prawniczy 82

Punkty MNiSW: 2 pkt

1230-6509 Częstotliwość: 26/rok

http://www.monitorprawniczy.pl/

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 83

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 2/rok

2080-9506 Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/PPOS/about

Roczniki Administracji i Prawa 84

Punkty MNiSW: 2 pkt

1644-9126 Częstotliwość: 1/rok

http://www.rocznikadministracjiiprawa.humanitas.edu.pl/

Law

199


Prawo

85

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius Punkty MNiSW: 1 pkt Częstotliwość: 1/rok

0458-4317

http://annales.umcs.lublin.pl/annales_prawo.php

Prawo i Polityka 86

Punkty MNiSW: 1 pkt

2080-5799 Częstotliwość: 1/rok

http://www.prawoipolityka.pl/

Law

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.40: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Law” Prawo European Journal of International Law 1

Punkty MNiSW: 35 pkt

0938-5428

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.ejil.org/archives.php

Revista de Derecho Comunitario Europeo 2

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 3/rok

1138-4026 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4&IDN=ALL

Revista Espanola de Derecho Constitucional 3

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 3/rok

0211-5743 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6&IDN=ALL

Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies 4

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1422-0857 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://chs.revues.org/

Problemy Współczesnego Prawa Europejskiego i Porównawczego 5

Punkty MNiSW: 4 pkt

Międzynarodowego,

Częstotliwość: 1/rok

1730-4504 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.europeistyka.uj.edu.pl/wydawnictwa/pwpm

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 6

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://szd.ka.edu.pl/

Law

200

1733-0335 Ograniczenie dostępu

2 lata


5.22. Językoznawstwo i literaturoznawstwo Czasopisma otwarte Tablica 5.41: Czasopisma OA w kategorii „Linguistics and Literary Studies” Językoznawstwo i literaturoznawstwo Computational Linguistics 1

Punkty MNiSW: 45 pkt

0891-2017 Częstotliwość: 4/rok

http://www.mitpressjournals.org/loi/coli

Language Learning & Technology 2

Punkty MNiSW: 45 pkt

1094-3501

Częstotliwość: 3/rok

http://llt.msu.edu/archives/index.html

Modern Language Journal 3

Punkty MNiSW: 40 pkt

0026-7902 Częstotliwość: 4/rok

http://www.jstor.org/journals/00267902.html

Journal of Literacy Research 4

Punkty MNiSW: 20 pkt

1086-296X Częstotliwość: 4/rok

http://jlr.sagepub.com/content/current

Lexikos 5

1684-4904

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://lexikos.journals.ac.za

6

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 1/rok

1736-2563

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=A116FA3D- 2747- 4D31- 91B7- 289392640541

Ibérica 7

1139-7241

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.aelfe.org

Language and Linguistics 8

Punkty MNiSW: 15 pkt

1606-822X Częstotliwość: 6/rok

http://www.ling.sinica.edu.tw/publ_j_en.asp-aid=54.htm

Linguistica Uralica 9

0868-4731

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.kirj.ee/?id=10511

Linguistics and Literary Studies

201


Językoznawstwo i literaturoznawstwo Onomázein : Revista de Lingüística, Filología y Traducción 10

Punkty MNiSW: 15 pkt

0717-1285

Częstotliwość: 2/rok

http://www.onomazein.net

Porta Linguarum 11

1697-7467

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ugr.es/~portalin/

Poznan Studies in Contemporary Linguistics 12

Punkty MNiSW: 15 pkt

1897-7499

Częstotliwość: 4/rok

http://wa.amu.edu.pl/psicl/Back_issues

RLA : Revista de Lingüística Teórica y Aplicada 13

Punkty MNiSW: 15 pkt

0033-698X

Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718- 4883&lng=es&nrm=iso

Romanticism on the Net 14

Punkty MNiSW: 14 pkt

1467-1255 Częstotliwość: 2/rok

http://www.erudit.org/revue/ravon/

Studies in African Linguistics 15

Punkty MNiSW: 14 pkt

0039-3533 Częstotliwość: 1/rok

http://www.elanguage.net/journals/index.php/sal/issue/archive

CALICO Journal 16

0742-7778

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://journals.sfu.ca/CALICO/index.php/calico/issue/archive

CALL-EJ 17

2187-9036

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://callej.org/archives.html

CALL-EJ 18

1442-438X

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://callej.org/archives.html

Didactica (Lengua y Literatura) 19

Punkty MNiSW: 12 pkt

1130-0531 Częstotliwość: 1/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/issue/archive

English for Specific Purposes World 20

Punkty MNiSW: 12 pkt

1682-3257

Częstotliwość: 2/rok

http://esp-world.info/

Image (&) Narrative 21

Punkty MNiSW: 12 pkt

1780-678X Częstotliwość: 4/rok

http://www.imageandnarrative.be/

Linguistics and Literary Studies

202


Językoznawstwo i literaturoznawstwo JOSTRANS, the Journal of Specialised Translation 22

Punkty MNiSW: 12 pkt

1740-357X

Częstotliwość: 2/rok

http://www.jostrans.org/archive.php

Journal of Intercultural Communication 23

Punkty MNiSW: 12 pkt

1404-1634

Częstotliwość: 3/rok

http://www.immi.se/intercultural/

L1 Educational Studies in Languages and Literature 24

Punkty MNiSW: 12 pkt

1567-6617

Częstotliwość: 1/rok

http://l1.publication-archive.com/start

Le simplegadi 25

1824-5226

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://all.uniud.it/simplegadi/

Lexis 26

0254-9239

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://revistas.pucp.edu.pe/lexis

Lexis 27

0254-9239

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://revistas.pucp.edu.pe/lexis

Linguistik Online 28

1615-3014

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 7/rok

http://www.linguistik-online.de/

Metaphorik.de 29

1618-2006

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.metaphorik.de/

New Voices in Translation Studies 30

Punkty MNiSW: 12 pkt

1819-5644

Częstotliwość: 1/rok

http://www.iatis.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=28&Itemid=86

Orbis Tertius 31

0328-8188

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.orbistertius.unlp.edu.ar

PhiN.Philologie im Netz 32

Punkty MNiSW: 12 pkt

1433-7177 Częstotliwość: 4/rok

http://web.fu-berlin.de/phin/

Revista de Literatura 33

Punkty MNiSW: 12 pkt

0034-849X Częstotliwość: 2/rok

http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura

Linguistics and Literary Studies

203

Ograniczenie dostępu

6 miesięcy


Językoznawstwo i literaturoznawstwo SKY Journal of Linguistics 34

Punkty MNiSW: 12 pkt

1456-8438 Częstotliwość: 1/rok

http://www.ling.helsinki.fi/sky/skyjol-en.shtml

Traitement Automatique des Langues 35

Punkty MNiSW: 12 pkt

1248-9433

Częstotliwość: 3/rok

http://www.atala.org/rubrique.php3?id_rubrique=1

Translatio 36

1027-8087

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/index.php?frontend_action=display_compound_text_content&item_id=3631

37

ALSIC Apprentissage des langues & systemes d’information et de communication Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 3/rok

1286-4986

http://alsic.revues.org/

Anuario de Estudios Filológicos 38

Punkty MNiSW: 10 pkt

0210-8178 Częstotliwość: 1/rok

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=111

Argumentum (online) 39

Punkty MNiSW: 10 pkt

1787-3606 Częstotliwość: 1/rok

http://argumentum.unideb.hu/

Baltistica 40

0132-6503

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica

41

Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning (Barnboken - journal on children’s literature research) Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok

0347-772X

http://www.barnboken.net/index.php/clr/issue/archive

Bohemistyka 42

1642-9893

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.bohemistyka.pl/

Bulletin Suisse de linguistique appliquée (VALS-ASLA) 43

Punkty MNiSW: 10 pkt

1023-2044

Częstotliwość: 2/rok

http://doc.rero.ch/record/11876?ln=fr

Círculo de lingüística aplicada a la comunicación 44

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/circulo/info.htm

Linguistics and Literary Studies

204

1576-4737


Językoznawstwo i literaturoznawstwo CLCWeb: Comparative Literature and Culture 45

Punkty MNiSW: 10 pkt

1481-4374

Częstotliwość: 5/rok

http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/

Creolica 46

1762-598X

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.creolica.net/spip.php?page=articles

Folia onomastica Croatica 47

Punkty MNiSW: 10 pkt

1330-0695 Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=116

48

Gesprachsforschung - Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok

1617-1837

http://www.gespraechsforschung-ozs.de/

Interlitteraria 49

1406-0701

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://ojs.utlib.ee/index.php/IL/

Intralinea 50

1827-000X

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.intralinea.it/splashpage/newindex4.php

Jazykovedný časopis (Philological Journal) 51

Punkty MNiSW: 10 pkt

0021-5597

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/jazcas.2012.63.issue-1/issue- files/jazcas.2012.63.issue- 1.xml

Jelenkor 52

0447-6425

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.jelenkor.net/archivum

Kwartalnik neofilologiczny 53

Punkty MNiSW: 10 pkt

0023-5911 Częstotliwość: 4/rok

http://kn.czasopisma.pan.pl/

Langage et société 54

0181-4095

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.revues.msh-paris.fr/Modele1/periosite/nompernospebook.asp?id_perio=61

Lingua Posnaniensis 55

0079-4740

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/linpo

Linguistics and Literary Studies

205


Językoznawstwo i literaturoznawstwo Linguistica Pragensia 56

Punkty MNiSW: 10 pkt

0862-8432 Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/lipr.2012.22.issue-2/issue- files/lipr.2012.22.issue- 2.xml

Literator 57

0258-2279

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.literator.org.za

Literator 58

0258-2279

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.literator.org.za

Literatüra 59

0258-0802

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.literatura.flf.vu.lt/

Lodz Papers in Pragmatics 60

Punkty MNiSW: 10 pkt

1895-6106 Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/lpp

Magyar Nyelv 61

0025-0228

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00032

Magyar Nyelvőr 62

0025-0236

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.c3.hu/~nyelvor/archiv.htm

63

Nordlyd : Tromso University Working Papers on Language & Linguistics / Institutt for Sprak og Litteratur, Universitetet i Tromso Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 2/rok

1503-8599

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7619

Philologia 64

1451-5342

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.philologia.org.rs/Casopis.html

Post-Colonial Text 65

1705-9100

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://postcolonial.org/index.php/pct

Quaderns: Revista de traducció 66

Punkty MNiSW: 10 pkt

1138-5790 Częstotliwość: 1/rok

http://ddd.uab.cat/record/40

Linguistics and Literary Studies

206


Językoznawstwo i literaturoznawstwo Rasprave Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje 67

Punkty MNiSW: 10 pkt

1331-6745

Częstotliwość: 2/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=147

Research in Language 68

Punkty MNiSW: 10 pkt

1731-7533 Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/rela.2012.10.issue-4/issue- files/rela.2012.10.issue- 4.xml

Revista Chilena de Literatura 69

Punkty MNiSW: 10 pkt

0048-7651 Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0718- 2295&lng=es&nrm=iso

Revista de Linguistica y Lenguas Aplicadas 70

Punkty MNiSW: 10 pkt

1886-2438

Częstotliwość: 1/rok

http://polipapers.upv.es/index.php/rdlyla/issue/archive

Ruch Literacki 71

0035-9602

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://rl.czasopisma.pan.pl/

72

Scripta Manent. Journal of the Slovene Association of LSP Teachers Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 2/rok

1854-2042

http://www.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/index.html

73

Sendebar : Revista de la faculdad de traducción e interpretación Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok

1130-5509

http://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/index

Slavica TerGestina 74

1592-0291

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://slavica-ter.org

Stem-, spraak- en taalpathologie 75

Punkty MNiSW: 10 pkt

0924-7025 Częstotliwość: 2/rok

http://rjh.ub.rug.nl/sstp/issue/archive

Studia islamica 76

0585-5292

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.studiaislamica.com/

Studia Rossica Posnaniensia 77

Punkty MNiSW: 10 pkt

0081-6884 Częstotliwość: 1/rok

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1343

Linguistics and Literary Studies

207


Językoznawstwo i literaturoznawstwo Studies in Logics, Grammar and Rethoric 78

Punkty MNiSW: 10 pkt

0860-150X

Częstotliwość: 5/rok

http://logika.uwb.edu.pl/studies/

79

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja / Journal de la Société Finno-Ougrienne Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok

0355-0214

http://www.sgr.fi/susa/

Suvremena lingvistika 80

Punkty MNiSW: 10 pkt

0586-0296 Częstotliwość: 2/rok

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=f14cbc7c- fa03-4f96- 8660- 31fbe1754da7

Teaching English with Technology 81

Punkty MNiSW: 10 pkt

1642-1027

Częstotliwość: 6/rok

http://iatefl.org.pl/call/callnl.htm

Tidskrift för Litteraturvetenskap 82

Punkty MNiSW: 10 pkt

1104-0556

Częstotliwość: 3/rok

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl

Tropelías 83

1132-2373

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://zaguan.unizar.es/ojs/index.php/tropelias/index

Porównania 84

1733-165X

Punkty MNiSW: 9 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/

Etnolingwistyka 85

0860-8032

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/1631

86

Itinerarios. Revista De Estudios Lingüísticos, Literarios, Históricos Y Antropológicos Punkty MNiSW: 8 pkt Częstotliwość: 2/rok

1507-7241

http://www.itinerarios.uw.edu.pl/

Neophilologica 87

0208-5550

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=3284

Psychology of Language and Communication 88

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://plc.psychologia.pl/

Linguistics and Literary Studies

208

1234-2238


Językoznawstwo i literaturoznawstwo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 89

Punkty MNiSW: 8 pkt

1897-1059

Częstotliwość: 1/rok

http://www.filg.uj.edu.pl/StudiaLinguistica/

Synergies Pologne 90

1774-7988

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://gerflint.eu/publications/synergies-pologne.html

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 91

Punkty MNiSW: 7 pkt

1731-8025

Częstotliwość: 1/rok

http://www.rusinst.uni.lodz.pl/?q=node/345

Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego 92

Punkty MNiSW: 7 pkt

0032-3802

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ptj.civ.pl/content/category/3/7/21/

Colloquia Germanica Stetinensia 93

Punkty MNiSW: 7 pkt

0867-5791 Częstotliwość: 1/rok

http://www.us.szc.pl/main.php/hum_ifg?xml=load_page&st=18735&gs=15672

Investigationes Linguisticae 94

Punkty MNiSW: 7 pkt

1426-188X Częstotliwość: 3/rok

http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/

Multicultural Shakespeare 95

Punkty MNiSW: 7 pkt

2083-8530 Częstotliwość: 1/rok

http://www.degruyter.com/view/j/mstap.2012.9.issue-24/issue- files/mstap.2012.9.issue- 24.xml

Postscriptum Polonistyczne 96

Punkty MNiSW: 7 pkt

1898-1593 Częstotliwość: 2/rok

http://postscriptum.us.edu.pl/

Romanica Silesiana 97

1898-2433

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=95250940- 5a77- 4c7a- a381- 13ee4f65fb63

Silva Iaponicarum 98

1734-4328

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.silvajp.amu.edu.pl/

Studies in Polish Linguistics 99

Punkty MNiSW: 7 pkt

1732-8160 Częstotliwość: 1/rok

http://www.wuj.pl/page,art,artid,1913.html

Acta Polono-Ruthenica 100

Punkty MNiSW: 6 pkt

1427-549X Częstotliwość: 1/rok

http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/acta- polono- ruthenica

Linguistics and Literary Studies

209


Językoznawstwo i literaturoznawstwo Kultura i Historia 101

1642-9826

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/czasopismo

Studia Wschodniosłowiańskie 102

Punkty MNiSW: 6 pkt

1642-557X Częstotliwość: 1/rok

http://filologia.uwb.edu.pl/sw/index.htm

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 103

Punkty MNiSW: 5 pkt

1505-9057

Częstotliwość: 4/rok

http://litterariapolonica.online.uni.lodz.pl/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 104

Punkty MNiSW: 5 pkt

1427-9681

Częstotliwość: 1/rok

http://www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl/

Prace Językoznawcze 105

Punkty MNiSW: 5 pkt

1509-5304 Częstotliwość: 2/rok

http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=823&Itemid=12

Rocznik Komparatystyczny 106

Punkty MNiSW: 5 pkt

2081-8718 Częstotliwość: 1/rok

http://www.us.szc.pl/main.php/Rocznikkomparatystyczny

Studia Germanica Posnaniensia 107

Punkty MNiSW: 5 pkt

0137-2467 Częstotliwość: 0,3/rok

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1341

Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne 108

Punkty MNiSW: 5 pkt

1734-6029

Częstotliwość: 4/rok

http://www.tekstualia.pl/

Colloquium 109

2081-3813

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.publikacjeonline.wnhis.iq.pl/

Lingua ac Communitas 110

Punkty MNiSW: 4 pkt

1230-3143 Częstotliwość: 1/rok

http://www.lingua.amu.edu.pl/

Studia Europaea Gnesnensia 111

Punkty MNiSW: 4 pkt

2082-5951 Częstotliwość: 2/rok

http://steurgn.pl/

Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych 112

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Pol-Ukr.html

Linguistics and Literary Studies

210

1733-2249


Językoznawstwo i literaturoznawstwo Tekst i Dyskurs 113

1899-0983

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.tekst-dyskurs.pl/

114

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia. International English Studies Journal Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 1/rok

1898-8709

http://www.univ.rzeszow.pl/wydzialy/filologiczny/instytut- filologii- angielskiej/studia- anglica- resoviensia

Acta Philologica 115

0065-1524

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/

Facta Simonidis 116

1899-3109

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.pwszzamosc.pl/wydawnictwo.htm

Geografický časopis 117

1335-1257

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.journals4free.com/link.jsp?l=22435732

Linguae Mundi 118

1734-3879

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 0,5/rok

http://wsjo.pl/linguaemundi/

119

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury Punkty MNiSW: 3 pkt Częstotliwość: 0,5/rok

1896-7884

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php

120

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne Punkty MNiSW: 3 pkt Częstotliwość: 1/rok

1897-4244

http://ifo.ajd.czest.pl/studianeo/

Świat Tekstów. Rocznik Słupski 121

Punkty MNiSW: 3 pkt

2083-4721 Częstotliwość: 1/rok

http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/

122

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Filologiczna. Historia Literatury. Tematy i Konteksty Punkty MNiSW: 3 pkt Częstotliwość: 1/rok http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/index.php

Linguistics and Literary Studies

211

Seria

1643-0522


Językoznawstwo i literaturoznawstwo Italica Wratislaviensia 123

Punkty MNiSW: 2 pkt

2084-4514 Częstotliwość: 1/rok

http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/

Symbolae Europaeae 124

Punkty MNiSW: 2 pkt

1896-8945 Częstotliwość: 1/rok

http://in.tu.koszalin.pl/index.php?dir=strony/symbolae

Konteksty Kultury 125

2083-7658

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://kontekstykultury.kn.edu.pl/

126

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo Punkty MNiSW: 1 pkt Częstotliwość: 0,5/rok

1896-0278

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php

Linguistics and Literary Studies

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.42: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Linguistics and Literary Studies” Językoznawstwo i literaturoznawstwo RESLA. Revista espagnola de linguistica aplicada 1

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0213-2028 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1727

Revue Française de Linguistique Appliquée 2

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1386-1204 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique- appliquee.htm

Langages 3

0458-726X

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue-langages.htm

Poétique 4

0032-2024

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.cairn.info/revue-poetique.htm

Linguistics and Literary Studies

212

Ograniczenie dostępu

6 lat


Językoznawstwo i literaturoznawstwo Revue de littérature comparée 5

Punkty MNiSW: 14 pkt

0035-1466 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

6 lat

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RLC

HEL (Histoire Épistémologie Langage) 6

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0750-8069 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/hel

Italian Journal of Linguistics 7

Punkty MNiSW: 12 pkt

1120-2726 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://linguistica.sns.it/RdL/ItalianJournalofLinguistics.htm

Linguistique (La) 8

0075-966X

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

6 lat

http://www.cairn.info/revue-la-linguistique.htm

Meta : Translators’ Journal 9

Punkty MNiSW: 12 pkt

0026-0452 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.erudit.org/revue/meta/

TTR-Traduction, Terminologie, Rédaction 10

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0835-8443 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.erudit.org/revue/ttr/

Versants: revue suisse des littiératures romanes 11

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 3/rok

0256-9604 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=ver-001

Etudes de linguistique appliquée 12

Punkty MNiSW: 10 pkt

0071-190X Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

6 lat

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=ELA

Langage et société 13

0181-4095

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue-langage-et-societe.htm

LIDIL 14

1146-6480

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://lidil.revues.org/

Linguistics and Literary Studies

213

Ograniczenie dostępu

2 lata


Językoznawstwo i literaturoznawstwo Linguistica Antverpiensia NS 15

0304-2294

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

6 lat

http://www.lans-tts.be/FormerIssues.htm

Recherches linguistiques de Vincennes 16

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0986-6124 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://rlv.revues.org/

Slavia Orientalis 17

0037-6744

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://so.czasopisma.pan.pl/

Trans. Revista de Traducología 18

Punkty MNiSW: 10 pkt

1137-2311 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?clave_revista=1444

Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies 19

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1896-3307 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://ifa.amu.edu.pl/werkwinkel/Publications.html

LingVaria 20

1896-2122

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/LingVaria/main.htm

Linguistics and Literary Studies

5.23. Matematyka Czasopisma otwarte Tablica 5.43: Czasopisma OA w kategorii „Mathematics” Matematyka Bulletin (new series) of the American Mathematical Society 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ams.org/bull/

Mathematics

214

0273-0979


Matematyka Journal of Statistical Software 2

Punkty MNiSW: 50 pkt

1548-7660 Częstotliwość: 365/rok

http://www.jstatsoft.org/

Bayesian Analysis 3

1931-6690

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://ba.stat.cmu.edu/

Fixed Point Theory and Applications 4

Punkty MNiSW: 45 pkt

1687-1820

Częstotliwość: 365/rok

http://www.fixedpointtheoryandapplications.com/

5

Philosophical Transactions of the Royal Society mathematical Physical and Engineering Sciences Punkty MNiSW: 40 pkt Częstotliwość: 365/rok

A-

1364-503X

http://rsta.royalsocietypublishing.org/search?flag=OPENACCESS&submit=Go&submit=yes

Abstract and Applied Analysis 6

Punkty MNiSW: 35 pkt

1085-3375 Częstotliwość: 365/rok

http://www.hindawi.com/journals/aaa/

Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Mathematica 7

Punkty MNiSW: 35 pkt

1239-629X

Częstotliwość: 1/rok

http://www.acadsci.fi/mathematica/

Bulletin of Symbolic Logic 8

1079-8986

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.math.ucla.edu/~asl/bsltoc.htm

Documenta Mathematica 9

1431-0643

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/documenta/

10

Proceedings of the Royal Society- Mathematical Physical and Engineering Sciences Punkty MNiSW: 35 pkt Częstotliwość: 12/rok

1364-5021

http://rspa.royalsocietypublishing.org

Advances in Difference Equations 11

Punkty MNiSW: 30 pkt

1687-1839

Częstotliwość: 365/rok

http://www.advancesindifferenceequations.com/

Boundary Value Problems 12

1687-2762

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 365/rok

http://www.boundaryvalueproblems.com/content

Mathematics

215


Matematyka Discrete Dynamics in Nature and Society 13

Punkty MNiSW: 30 pkt

1026-0226

Częstotliwość: 365/rok

http://www.hindawi.com/journals/ddns/

Dynamics of Partial Differential Equations (DPDE) 14

Punkty MNiSW: 30 pkt

1548-159X

Częstotliwość: 4/rok

http://intlpress.com/site/pub/pages/journals/items/dpde/content/vols/index.html

Electronic Journal of Linear Algebra 15

Punkty MNiSW: 30 pkt

1081-3810

Częstotliwość: 1/rok

http://www.math.technion.ac.il/iic/ela/All_volumes.html

International Journal of Numerical Analysis and Modeling 16

Punkty MNiSW: 30 pkt

1705-5105

Częstotliwość: 4/rok

http://www.math.ualberta.ca/ijnam/contents.htm

Journal of Inequalities and Applications 17

Punkty MNiSW: 30 pkt

1025-5834

Częstotliwość: 365/rok

http://www.journalofinequalitiesandapplications.com/

Judgment and Decision Making 18

Punkty MNiSW: 30 pkt

1930-2975 Częstotliwość: 6/rok

http://journal.sjdm.org/

Applicable Analysis and Discrete Mathematics 19

Punkty MNiSW: 25 pkt

1452-8630

Częstotliwość: 2/rok

http://pefmath.etf.rs/

Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society 20

Punkty MNiSW: 25 pkt

0126-6705

Częstotliwość: 4/rok

http://math.usm.my/bulletin/html/scope.htm

Electronic Journal of Combinatorics 21

Punkty MNiSW: 25 pkt

1077-8926

Częstotliwość: 4/rok

http://www.combinatorics.org/ojs/index.php/eljc/issue/archive

Electronic Journal of Probability 22

Punkty MNiSW: 25 pkt

1083-6489

Częstotliwość: 1/rok

http://ejp.ejpecp.org/issue/archive

Electronic Journal of Statistics 23

Punkty MNiSW: 25 pkt

1935-7524 Częstotliwość: 1/rok

http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid.ejs

Mathematics

216


Matematyka

24

Electronic Research Announcements in Mathematical Sciences Punkty MNiSW: 25 pkt Częstotliwość: 1/rok

1935-9179

http://www.aimsciences.org/journals/Era/ERA-MS.jsp

Journal of Function Spaces and Applications 25

Punkty MNiSW: 25 pkt

0972-6802

Częstotliwość: 365/rok

http://www.hindawi.com/journals/jfsa/

Mathematical Problems in Engineering 26

Punkty MNiSW: 25 pkt

1024-123X

Częstotliwość: 365/rok

http://www.hindawi.com/journals/mpe/

Taiwanese Journal of Mathematics 27

Punkty MNiSW: 25 pkt

1027-5487

Częstotliwość: 6/rok

http://journal.taiwanmathsoc.org.tw/index.php/TJM/issue/archive

28

Bulletin Mathematique de Mathematiques de Roumanie Punkty MNiSW: 20 pkt

La

Societe

Des

Sciences

1220-3874

Częstotliwość: 4/rok

http://www.rms.unibuc.ro/bulletin/volumes/paginica.html

Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 29

Punkty MNiSW: 20 pkt

1365-8050

Częstotliwość: 2/rok

http://www.dmtcs.org/dmtcs-ojs/index.php/dmtcs

Electronic Transactions on Numerical Analysis 30

Punkty MNiSW: 20 pkt

1068-9613

Częstotliwość: 1/rok

http://etna.mcs.kent.edu

Hiroshima Mathematical Journal 31

Punkty MNiSW: 20 pkt

0018-2079

Częstotliwość: 3/rok

http://ProjectEuclid.org/hmj

Homology, Homotopy and Applications (HHA) 32

Punkty MNiSW: 20 pkt

1532-0073

Częstotliwość: 2/rok

http://www.intlpress.com/HHA/

33

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Punkty MNiSW: 20 pkt Częstotliwość: 2/rok

1641-876X

http://versita.metapress.com/content/1641-876X

Iranian Journal of Fuzzy Systems 34

Punkty MNiSW: 20 pkt

1735-0654

Częstotliwość: 6/rok

http://www.sid.ir/En/JournalList.asp?ID=2340&Name=IRANIAN+JOURNAL+OF+FUZZY+SYSTEMS

Mathematics

217


Matematyka Journal of Applied Mathematics 35

Punkty MNiSW: 20 pkt

1110-757X Częstotliwość: 365/rok

http://www.hindawi.com/journals/JAM

36

Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology Punkty MNiSW: 20 pkt Częstotliwość: 1/rok

1044-677X

http://www.nist.gov/nvl/jres.cfm

LMS Journal of Computation and Mathematics 37

Punkty MNiSW: 20 pkt

1461-1570

Częstotliwość: 1/rok

http://journals.cambridge.org/jid_JCM

Osaka Journal of Mathematics 38

Punkty MNiSW: 20 pkt

0030-6126 Częstotliwość: 4/rok

http://ProjectEuclid.org/ojm

RevStat : Statistical Journal 39

1645-6726

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.ine.pt/revstat/inicio.html

40

Symmetry Integrability Applications Punkty MNiSW: 20 pkt

and

Geometry-methods

and

1815-0659

Częstotliwość: 1/rok

http://www.imath.kiev.ua/~sigma/

Turkish Journal of Mathematics 41

Punkty MNiSW: 20 pkt

1300-0098 Częstotliwość: 4/rok

http://journals.tubitak.gov.tr/math/

42

Analele Stiintifice Ale Universitatii Al I Cuza Din Iasi-serie Noua-matematica Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 2/rok

1221-8421

http://versita.metapress.com/content/121788/?v=editorial

43

Analele Stiintifice Ale Universitatii Ovidius Constanta-seria Matematica Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 3/rok

1224-1784

http://www.anstuocmath.ro/

Banach Journal of Mathematical Analysis 44

Punkty MNiSW: 15 pkt

1735-8787

Częstotliwość: 2/rok

http://www.emis.de/journals/BJMA/

Bulletin of the Iranian Mathematical Society 45

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.sid.ir/En/JournalList.asp?ID=4217

Mathematics

218

1735-8515


Matematyka Bulletin of the Korean Mathematical Society 46

Punkty MNiSW: 15 pkt

1015-8634

Częstotliwość: 4/rok

http://www.mathnet.or.kr/mathnet/kms_journal_info.php?coden=BULLKM

Computational and Applied Mathematics 47

Punkty MNiSW: 15 pkt

0101-8205

Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807- 0302&lng=en&nrm=iso

Electronic Communications in Probability 48

Punkty MNiSW: 15 pkt

1083-589X

Częstotliwość: 1/rok

http://ecp.ejpecp.org/issue/archive

49

Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 1/rok

1417-3875

http://www.emis.de/journals/EJQTDE/index.html

Filomat 50

0354-5180

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/filomat/filomat_pocetna.php

Funkcialaj Ekvacioj-serio Internacia 51

Punkty MNiSW: 15 pkt

0532-8721

Częstotliwość: 3/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/fesi

Kyushu Journal of Mathematics 52

Punkty MNiSW: 15 pkt

1340-6116 Częstotliwość: 2/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/kyushujm

Mathematical Communications 53

Punkty MNiSW: 15 pkt

1331-0623 Częstotliwość: 2/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=39

Miskolc Mathematical Notes 54

Punkty MNiSW: 15 pkt

1586-8850 Częstotliwość: 2/rok

http://mat76.mat.uni-miskolc.hu/~mnotes/index.php

Nonlinear Analysis : Modelling and Control 55

Punkty MNiSW: 15 pkt

1392-5113

Częstotliwość: 4/rok

http://www.mii.lt/NA/

56

Proceedings of the Indian Academy of Sciences-mathematical Sciences Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 4/rok http://www.ias.ac.in/mathsci/

Mathematics

219

0253-4142


Matematyka

57

Proceedings of the Japan Academy Series A-mathematical Sciences Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 10/rok

0386-2194

http://projecteuclid.org/pja

Revista Colombiana de Estadistica 58

Punkty MNiSW: 15 pkt

0120-1751

Częstotliwość: 2/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=899

Revista de La Union Matematica Argentina 59

Punkty MNiSW: 15 pkt

0041-6932

Częstotliwość: 1/rok

http://inmabb.criba.edu.ar/revuma/revuma.php

60

Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa - Relime Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 3/rok

1665-2436

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=335

Sort-statistics and Operations Research Transactions 61

Punkty MNiSW: 15 pkt

1696-2281

Częstotliwość: 2/rok

http://www.idescat.cat/sort/

Statistics and Its Interface 62

1938-7989

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://intlpress.com/site/pub/pages/journals/items/sii/content/vols/index.html

Statistics Education Research Journal 63

Punkty MNiSW: 14 pkt

1570-1824

Częstotliwość: 2/rok

https://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications.php?show=serjarchive

Journal of Statistics Education 64

Punkty MNiSW: 12 pkt

1069-1898 Częstotliwość: 3/rok

http://www.amstat.org/publications/jse/

Reports on Mathematical Logic 65

Punkty MNiSW: 12 pkt

0137-2904 Częstotliwość: 1/rok

http://www.iphils.uj.edu.pl/rml/issues.htm

The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 66

Punkty MNiSW: 10 pkt

0032-6585

Częstotliwość: 2/rok

http://ufal.mff.cuni.cz/pbml.html

Image Analysis and Stereology 67

Punkty MNiSW: 9 pkt

1580-3139 Częstotliwość: 3/rok

http://www.ias-iss.org/ojs/IAS/

Mathematics

220


Matematyka Opuscula Mathematica 68

1232-9274

Punkty MNiSW: 9 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://journals.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA

Applicationes Mathematicae 69

1233-7234

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://journals.impan.gov.pl/am/

70

Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization Punkty MNiSW: 8 pkt Częstotliwość: 1/rok

1509-9407

http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/di/index.php

Discussiones Mathematicae. Graph Theory 71

Punkty MNiSW: 8 pkt

1234-3099

Częstotliwość: 4/rok

http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/gt/index.php

Dynamic Econometric Models 72

Punkty MNiSW: 8 pkt

1234-3862 Częstotliwość: 1/rok

http://www.dem.umk.pl/dem/index.html

Formalized Mathematics 73

1426-2630

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://mizar.uwb.edu.pl/fm/

Probability and Mathematical Statistics 74

Punkty MNiSW: 8 pkt

0208-4147

Częstotliwość: 2/rok

http://pms.wuwr.pl/

Statistics in Transition. New Series 75

Punkty MNiSW: 8 pkt

1234-7655

Częstotliwość: 6/rok

http://www.stat.gov.pl/pts/15_PLK_HTML.htm

76

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica Punkty MNiSW: 7 pkt Częstotliwość: 1/rok

2081-545X

http://studmath.up.krakow.pl/

77

Discussiones Mathematicae. General Algebra Applications Punkty MNiSW: 7 pkt Częstotliwość: 1/rok

and

1509-9415

http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/al/index.php

Mathematical Economics 78

Punkty MNiSW: 7 pkt

1733-9707 Częstotliwość: 1/rok

http://journal.ue.wroc.pl/index.php?id=show_jurnal&cz=1

Mathematics

221


Matematyka

79

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A. Mathematica Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 1/rok

0365-1029

http://annales.umcs.lublin.pl/annales_matematyka.php

Colloquium Biometricum 80

1896-7701

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://collbiom.up.lublin.pl/

Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics 81

Punkty MNiSW: 5 pkt

1509-9423

Częstotliwość: 2/rok

http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/ps/index.php

82

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 4/rok

1731-5417

http://www.amcm.pcz.pl/

Journal of Mathematics and Applications 83

Punkty MNiSW: 5 pkt

1733-6775

Częstotliwość: 1/rok

http://jma.prz.rzeszow.pl/jma/index.php

Wiadomości Statystyczne 84

0043-518X

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.stat.gov.pl/pts/16_PLK_HTML.htm

85

Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 5. Didactica Mathematicae Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 1/rok

0208-8916

http://www.wsp.krakow.pl/mat/dydaktyka/dm.htm

Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa 86

Punkty MNiSW: 1 pkt

1730-2668

Częstotliwość: 2/rok

http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/issue/archive

Mathematics

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.44: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Mathematics” Matematyka Applied and Computational Harmonic Analysis 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10635203

Mathematics

222

1063-5203 Ograniczenie dostępu

4 lata


Matematyka Advances in Mathematics 2

0001-8708

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 24/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00018708

Annals of Statistics 3

0090-5364

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://ProjectEuclid.org/aos

Biostatistics 4

1465-4644

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://biostatistics.oxfordjournals.org

Journal de Mathematiques Pures et Appliquees 5

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 6/rok

0021-7824 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00217824

Journal of Differential Equations 6

Punkty MNiSW: 45 pkt

0022-0396 Częstotliwość: 24/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220396

Statistical Science 7

Punkty MNiSW: 45 pkt

0883-4237 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://ProjectEuclid.org/ss

Annals of Applied Statistics 8

Punkty MNiSW: 40 pkt

1932-6157 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.projecteuclid.org/aoas

Computational Geometry-theory and Applications 9

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 9/rok

0925-7721 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09257721

Geometry and Topology 10

Punkty MNiSW: 40 pkt

1364-0380 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.maths.warwick.ac.uk/gt/

Journal of Combinatorial Theory Series B 11

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00958956

Mathematics

223

0095-8956 Ograniczenie dostępu

4 lata


Matematyka Journal of Functional Analysis 12

Punkty MNiSW: 40 pkt

0022-1236 Częstotliwość: 24/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221236

Journal of Mathematical Analysis and Applications 13

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 24/rok

0022-247X Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022247X

Stata Journal 14

1536-867X

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.stata-journal.com/archives.html

Communications in Mathematical Sciences 15

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1539-6746 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://intlpress.com/site/pub/pages/journals/items/cms/content/vols/index.html

Compositio Mathematica 16

0010-437X

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://journals.cambridge.org/jid_COM

Journal of Approximation Theory 17

Punkty MNiSW: 35 pkt

0021-9045

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219045

Revista Matematica Iberoamericana 18

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 3/rok

0213-2230 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://rmi.rsme.es/

Advances in Theoretical and Mathematical Physics 19

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 6/rok

1095-0761 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://intlpress.com/site/pub/pages/journals/items/atmp/content/_home/index.html

Annales de L Institut Henri Poincare-analyse Non Lineaire 20

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 6/rok

0294-1449 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02941449

Annals of Applied Probability 21

Punkty MNiSW: 30 pkt

1050-5164 Częstotliwość: 6/rok

http://ProjectEuclid.org/aoap

Mathematics

224

Ograniczenie dostępu

3 lata


Matematyka Annals of Probability 22

0091-1798

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://ProjectEuclid.org/aop

Applied Mathematical Modelling 23

Punkty MNiSW: 30 pkt

0307-904X

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0307904X

Applied Mathematics Letters 24

0893-9659

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08939659

Communications in Analysis and Geometry 25

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 5/rok

1019-8385 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://intlpress.com/site/pub/pages/journals/items/cag/content/vols/index.html

Computers and Mathematics With Applications 26

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 24/rok

0898-1221 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08981221

European Journal of Combinatorics 27

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 8/rok

0195-6698 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01956698

Journal of Combinatorial Theory Series A 28

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 6/rok

0097-3165 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00973165

Journal of Symplectic Geometry 29

Punkty MNiSW: 30 pkt

1527-5256 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://ProjectEuclid.org/jsg

Linear Algebra and Its Applications 30

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0024-3795 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00243795

Mathematical Research Letters 31

Punkty MNiSW: 30 pkt

1073-2780 Częstotliwość: 6/rok

http://intlpress.com/site/pub/pages/journals/items/mrl/content/vols/index.html

Mathematics

225

Ograniczenie dostępu

4 lata


Matematyka Stochastic Processes and Their Applications 32

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0304-4149 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044149

Topology 33

0040-9383

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00409383

Advances in Applied Mathematics 34

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 5/rok

0196-8858 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01968858

Algebraic and Geometric Topology 35

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 5/rok

1472-2739 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.msp.warwick.ac.uk/agt/

Annals of Pure and Applied Logic 36

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0168-0072 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01680072

Asian Journal of Mathematics 37

Punkty MNiSW: 25 pkt

1093-6106 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://intlpress.com/site/pub/pages/journals/items/ajm/content/vols/index.html

Bernoulli 38

1350-7265

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://ProjectEuclid.org/bj

Discrete Applied Mathematics 39

Punkty MNiSW: 25 pkt

0166-218X Częstotliwość: 18/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0166218X

Discrete Optimization 40

Punkty MNiSW: 25 pkt

1572-5286 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15725286

Expositiones Mathematicae 41

Punkty MNiSW: 25 pkt

0723-0869 Częstotliwość: 4/rok

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07230869

Mathematics

226

Ograniczenie dostępu

5 lat


Matematyka Finite Fields and Their Applications 42

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 6/rok

1071-5797 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10715797

Journal of Algebra 43

0021-8693

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 24/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00218693

Journal of Complexity 44

0885-064X

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0885064X

Journal of Multivariate Analysis 45

Punkty MNiSW: 25 pkt

0047-259X Częstotliwość: 10/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0047259X

Journal of Operator Theory 46

0379-4024

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.theta.ro/jot/archive/issues.html

Journal of Pure and Applied Algebra 47

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0022-4049 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00224049

Journal of Symbolic Computation 48

Punkty MNiSW: 25 pkt

0747-7171

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07477171

Journal of the Mathematical Society of Japan 49

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0025-5645 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jmath

Mathematical and Computer Modelling 50

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 24/rok

0895-7177 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08957177

Michigan Mathematical Journal 51

Punkty MNiSW: 25 pkt

0026-2285 Częstotliwość: 4/rok

http://ProjectEuclid.org/mmj

Mathematics

227

Ograniczenie dostępu

5 lat


Matematyka Publicacions Matematiques 52

0214-1493

Punkty MNiSW: 25 pkt

Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 2/rok

4 lata

http://mat.uab.es/pubmat/

Revista Matematica Complutense 53

Punkty MNiSW: 25 pkt

1139-1138 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 2/rok

4 lata

http://www.mat.ucm.es/serv/revmat/

Statistica Sinica 54

1017-0405

Punkty MNiSW: 25 pkt

Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 4/rok

12 miesięcy

http://www3.stat.sinica.edu.tw/statistica/

Tohoku Mathematical Journal 55

Punkty MNiSW: 25 pkt

0040-8735 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 4/rok

5 lat

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/tmj

Annales de Statistics 56

l’Institut

Henri

Punkty MNiSW: 20 pkt

Poincaré-Probability Częstotliwość: 4/rok

and

0246-0203 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.numdam.org/numdam-bin/feuilleter?j=AIHPB&sl=0

Annals of the Institute of Statistical Mathematics 57

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 6/rok

0020-3157 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.ism.ac.jp/editsec/aism-e.html

Applied Mathematics & Information Sciences 58

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 3/rok

1935-0090 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.naturalspublishing.com/ContentTB.asp?JorID=1

Bulletin Des Sciences Mathematiques 59

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 8/rok

0007-4497 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00074497

Differential Geometry and Its Applications 60

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 6/rok

0926-2245 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09262245

Discrete Mathematics 61

Punkty MNiSW: 20 pkt

0012-365X Częstotliwość: 24/rok

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0012365X

Mathematics

228

Ograniczenie dostępu

4 lata


Matematyka Glasnik Matematicki 62

0017-095X

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://hrcak.srce.hr/glasnik-matematicki

Historia Mathematica 63

0315-0860

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03150860

Journal of Number Theory 64

0022-314X

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022314X

Journal of the Australian Mathematical Society 65

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 5/rok

1446-7887 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JAZ&bVolume=y

Mathematica Scandinavica 66

0025-5521

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.mscand.dk/

Nagoya Mathematical Journal 67

Punkty MNiSW: 20 pkt

0027-7630 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://ProjectEuclid.org/nmj

Pure and Applied Mathematics Quarterly 68

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1558-8599 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://intlpress.com/site/pub/pages/journals/items/pamq/content/vols/index.html

Topology and Its Applications 69

Punkty MNiSW: 20 pkt

0166-8641 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01668641

Applications of Mathematics 70

0862-7940

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.dml.cz/handle/10338.dmlcz/100003

Czechoslovak Mathematical Journal 71

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.dml.cz/handle/10338.dmlcz/100001

Mathematics

229

0011-4642 Ograniczenie dostępu

2 lata


Matematyka Indagationes Mathematicae-new Series 72

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0019-3577 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00193577

Journal of Logic and Algebraic Programming 73

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 8/rok

1567-8326 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15678326

Journal of Mathematical Sciences-the University of Tokyo 74

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1340-5705 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://journal.ms.u-tokyo.ac.jp/

Journal of Nonlinear Mathematical Physics 75

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1402-9251 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.worldscientific.com/loi/jnmp

Journal of the Operations Research Society of Japan 76

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0453-4514 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AA00703935_en.html

Kodai Mathematical Journal 77

Punkty MNiSW: 15 pkt

0386-5991 Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://ProjectEuclid.org/kmj

Journal of Applied Logic 78

Punkty MNiSW: 14 pkt

1570-8683 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15708683

Notre Dame Journal of Formal Logic 79

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0029-4527 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://ProjectEuclid.org/ndjfl

Quasigroups and Related Systems 80

Punkty MNiSW: 2 pkt

1561-2848

Częstotliwość: 2/rok

http://www.quasigroups.eu/

Mathematics

230

Ograniczenie dostępu

1-2 lata


5.24. Mechanika i Budowa Maszyn Czasopisma otwarte Tablica 5.45: Czasopisma OA w kategorii „Mechanical Engineering” Mechanika i Budowa Maszyn Esa Bulletin-european Space Agency 1

Punkty MNiSW: 45 pkt

0376-4265

Częstotliwość: 25/rok

http://www.esa.int/About_Us/ESA_Publications/(archive)

Materials Today 2

1369-7021

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13697021

Isij International 3

0915-1559

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/isijinternational

Journal of Mining and Metallurgy Section B-metallurgy 4

Punkty MNiSW: 35 pkt

1450-5339

Częstotliwość: 3/rok

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-5339

Science and Technology of Advanced Materials 5

Punkty MNiSW: 35 pkt

1468-6996

Częstotliwość: 6/rok

http://www.iop.org/EJ/journal/stam

Biointerphases 6

1559-4106

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13758

Platinum Metals Review 7

Punkty MNiSW: 30 pkt

1471-0676 Częstotliwość: 4/rok

http://www.platinummetalsreview.com/

Bulletin of Materials Science 8

Punkty MNiSW: 25 pkt

0250-4707 Częstotliwość: 7/rok

http://www.ias.ac.in/matersci/

Ceramics-silikaty 9

0862-5468

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ceramics-silikaty.cz

Express Polymer Letters 10

Punkty MNiSW: 25 pkt

1788-618X Częstotliwość: 12/rok

http://www.expresspolymlett.com/

Mechanical Engineering

231


Mechanika i Budowa Maszyn Fibres and Textiles in Eastern Europe 11

Punkty MNiSW: 25 pkt

1230-3666

Częstotliwość: 6/rok

http://www.fibtex.lodz.pl/

Iranian Polymer Journal 12

Punkty MNiSW: 25 pkt

1026-1265 Częstotliwość: 12/rok

http://journal.ippi.ac.ir/journals.php

Journal of Ceramic Processing Research 13

Punkty MNiSW: 25 pkt

1229-9162

Częstotliwość: 6/rok

http://jcpr.kbs-lab.co.kr/thesis/online.php

Journal of Materials Science and Technology 14

Punkty MNiSW: 25 pkt

1005-0302

Częstotliwość: 12/rok

http://www.jmst.org/EN/volumn/home.shtml

Journal of Nanomaterials 15

Punkty MNiSW: 25 pkt

1687-4110 Częstotliwość: 1/rok

http://www.hindawi.com/journals/JNM

Archives of Mechanics 16

Punkty MNiSW: 20 pkt

0373-2029 Częstotliwość: 6/rok

http://am.ippt.gov.pl/index.php/am/issue/archive?issuesPage=1

Boletin de La Sociedad Espanola de Ceramica Y Vidrio 17

Punkty MNiSW: 20 pkt

0366-3175

Częstotliwość: 6/rok

http://ceramicayvidrio.revistas.csic.es/index.php/ceramicayvidrio/issue/archive

Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 18

Punkty MNiSW: 20 pkt

1994-2060

Częstotliwość: 4/rok

http://www.cse.polyu.edu.hk/publication/jeacfm/

Journal of Laser Micro/Nanoengineering 19

Punkty MNiSW: 20 pkt

1880-0688

Częstotliwość: 3/rok

http://www.jlps.gr.jp/jlmn/index.php?action=laser_base&content=about

Journal of Photopolymer Science and Technology 20

Punkty MNiSW: 20 pkt

0914-9244

Częstotliwość: 6/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/photopolymer

Journal of the Japan Institute of Metals 21

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.journalarchive.jst.go.jp/english/jnltop_en.php?cdjournal=jinstmet1952

Mechanical Engineering

232

0021-4876


Mechanika i Budowa Maszyn

22

Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy Punkty MNiSW: 20 pkt Częstotliwość: 1/rok

0038-223X

http://www.saimm.co.za/journal-papers/table/3/0

Latin American Journal of Solids and Structures 23

Punkty MNiSW: 20 pkt

1679-7817

Częstotliwość: 6/rok

http://www.lajss.org/

Metalurgija 24

0543-5846

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=68

Modeling Identification and Control 25

Punkty MNiSW: 20 pkt

0332-7353

Częstotliwość: 4/rok

http://www.mic-journal.no/

Reviews on Advanced Materials Science 26

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1606-5131 Ograniczenie dostępu

3 miesiące

http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/

27

Tetsu To Hagane-journal of the Iron and Steel Institute of Japan Punkty MNiSW: 20 pkt Częstotliwość: 12/rok

0021-1575

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/tetsutohagane/-char/en

Thermal Science 28

0354-9836

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 5/rok

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-9836

Acta Montanistica Slovaca 29

Punkty MNiSW: 15 pkt

1335-1788 Częstotliwość: 4/rok

http://actamont.tuke.sk/

Advanced Materials & Processes 30

Punkty MNiSW: 15 pkt

0882-7958 Częstotliwość: 12/rok

http://www.asminternational.org/portal/site/www/membership/benefits/amp/

Aerospace America 31

Punkty MNiSW: 15 pkt

0740-722X Częstotliwość: 12/rok

http://www.aerospaceamerica.org/Pages/Archives.aspx

Brodogradnja 32

Punkty MNiSW: 15 pkt

0007-215X Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=11

Mechanical Engineering

233


Mechanika i Budowa Maszyn Cfi-ceramic Forum International 33

Punkty MNiSW: 15 pkt

0173-9913 Częstotliwość: 1/rok

http://www.cfi-web.de/index.php

China Foundry 34

1672-6421

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.foundryworld.com/english/foundry/c.asp?types=8&id=356&leib=2&bid=231

Chinese Journal of Aeronautics 35

Punkty MNiSW: 15 pkt

1000-9361 Częstotliwość: 6/rok

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10009361

Dyna-colombia 36

0012-7353

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 7/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=496

Eandmj-engineering and Mining Journal 37

Punkty MNiSW: 15 pkt

0095-8948

Częstotliwość: 365/rok

http://www.e-mj.com/index.php/

Indian Journal of Engineering and Materials Sciences 38

Punkty MNiSW: 15 pkt

0971-4588

Częstotliwość: 6/rok

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/36

International Journal of Advanced Robotic Systems 39

Punkty MNiSW: 15 pkt

1729-8806

Częstotliwość: 365/rok

http://intechweb.org/journal.php?id=3&content=title&sid=15

40

Journal of Advanced Mechanical Design Systems and Manufacturing Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 7/rok

1881-3054

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jamdsm

41

Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 4/rok

1678-5878

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678- 5878&lng=en&nrm=iso

Journal of Theoretical and Applied Mechanics 42

Punkty MNiSW: 15 pkt

1429-2955

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ptmts.org.pl/jtam.html

Journal of Thermal Science and Technology 43

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jtst

Mechanical Engineering

234

1880-5566


Mechanika i Budowa Maszyn Materiali in Tehnologije 44

1580-2949

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.imt.si/materiali-tehnologije/

Materials Research-ibero-american Journal of Materials 45

Punkty MNiSW: 15 pkt

1516-1439

Częstotliwość: 6/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1516- 1439&lng=en&nrm=iso

Materia-rio de Janeiro 46

1517-7076

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517- 7076&lng=en&nrm=iso

Polimeros-ciencia E Tecnologia 47

Punkty MNiSW: 15 pkt

0104-1428 Częstotliwość: 5/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104- 1428&lng=en&nrm=iso

Rem-revista Escola de Minas 48

Punkty MNiSW: 15 pkt

0370-4467 Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/rem

Revista de Metalurgia 49

0034-8570

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://dx.doi.org/10.3989/revmetalm

50

Revue Roumaine Des Sciences Techniques-serie Electrotechnique et Energetique Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 4/rok

0035-4066

http://www.revue.elth.pub.ro

Soldagem and Inspecao 51

0104-9224

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.abs-soldagem.org.br/s&i/

Strojniski Vestnik-journal of Mechanical Engineering 52

Punkty MNiSW: 15 pkt

0039-2480

Częstotliwość: 12/rok

http://www.sv-jme.eu/archive/

Tekstil 53

0492-5882

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://hrcak.srce.hr/tekstil?lang=en

Tekstil Ve Konfeksiyon 54

Punkty MNiSW: 15 pkt

1300-3356 Częstotliwość: 4/rok

http://www.tekstilvekonfeksiyon.com/dergi-arsivi

Mechanical Engineering

235


Mechanika i Budowa Maszyn Tribology and Lubrication Technology 55

Punkty MNiSW: 15 pkt

1545-858X

Częstotliwość: 12/rok

http://www.stle.org/

Archives of Control Sciences 56

Punkty MNiSW: 9 pkt

1230-2384 Częstotliwość: 4/rok

http://versita.metapress.com/content/122077/?p=862d9fc85b584e1f978db4c836247874&pi=34

Archive of Mechanical Engineering 57

Punkty MNiSW: 8 pkt

0004-0738

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/meceng

58

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering Punkty MNiSW: 8 pkt Częstotliwość: 6/rok

1734-8412

http://www.journalamme.org/index.php?id=42

Archives of Mechanical Technology and Automation 59

Punkty MNiSW: 7 pkt

1233-9709

Częstotliwość: 4/rok

http://www.atmia.put.poznan.pl/

Advances in Materials Science 60

Punkty MNiSW: 6 pkt

1730-2439 Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/adms.2013.13.issue-2/issue- files/adms.2013.13.issue- 2.xml

Journal of Polish CIMAC 61

Punkty MNiSW: 6 pkt

1231-3998 Częstotliwość: 3/rok

http://www.polishcimac.pl/

Silniki Spalinowe 62

0138-0346

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ptnss.pl/silniki_spalinowe.htm

Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie 63

Punkty MNiSW: 6 pkt

1733-8670

Częstotliwość: 4/rok

http://www.smp.am.szczecin.pl/publication/8

Acta Mechanica et Automatica 64

Punkty MNiSW: 5 pkt

1898-4088 Częstotliwość: 4/rok

http://www.actawm.pb.edu.pl/

Archiwum Motoryzacji 65

Punkty MNiSW: 5 pkt

1234-754X Częstotliwość: 4/rok

http://www.archiwummotoryzacji.pl/

Mechanical Engineering

236


Mechanika i Budowa Maszyn Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 66

Punkty MNiSW: 5 pkt

0867-583X

Częstotliwość: 6/rok

http://bulletin.is.gliwice.pl/

Journal of Konbin 67

1895-8281

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.journal.itwl.pl/

Mechanics and Control 68

1734-8927

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/

Metallurgy and Foundry Engineering 69

Punkty MNiSW: 5 pkt

1230-2325

Częstotliwość: 4/rok

http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY

Obróbka Plastyczna Metali 70

Punkty MNiSW: 5 pkt

0867-2628 Częstotliwość: 5/rok

http://www.inop.poznan.pl/informacja/wydawnictwa/obrobka-plastyczna- metali

Studia Geotechnica et Mechanica 71

Punkty MNiSW: 5 pkt

0137-6365

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/sgem

Pneumatyka 72

Punkty MNiSW: 4 pkt

1426-6644 Częstotliwość: 4/rok

http://www.pneumatyka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=48

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 73

Punkty MNiSW: 3 pkt

0209-2689

Częstotliwość: 4/rok

http://oficyna.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/mechanika/

Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 74

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://pn.itwl.pl/

Mechanical Engineering

237

1234-3544


Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.46: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Mechanical Engineering” Mechanika i Budowa Maszyn International Journal of Solids and Structures 1

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 26/rok

0020-7683 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00207683

Journal of Mechanics of Materials and Structures 2

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 10/rok

1559-3959 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://pjm.math.berkeley.edu/jomms/

Sen-i Gakkaishi 3

0037-9875

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/fiber

Strojarstvo 4

0562-1887

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://hrcak.srce.hr/strojarstvo

Engineering of Biomaterials 5

Punkty MNiSW: 7 pkt

1429-7248 Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/redakcja.html

Mechanics and Mechanical Engineering 6

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1428-1511 Ograniczenie dostępu

1 rok

http://www.kdm.p.lodz.pl/mme.html

Przegląd Mechaniczny 7

Punkty MNiSW: 5 pkt

0033-2259 Częstotliwość: 12/rok

http://www.iinte.edu.pl/szukaj/

Mechanical Engineering

238

Ograniczenie dostępu

9 miesięcy


5.25. Środki medialne, komunikologia, dziennikarstwo Czasopisma otwarte Tablica 5.47: Czasopisma OA w Communication sciences, Journalism”

kategorii

„Media

resources

and

Środki medialne, komunikologia, dziennikarstwo Journal of Computer-mediated Communication 1

Punkty MNiSW: 45 pkt

1083-6101

Częstotliwość: 4/rok

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1083- 6101

Comunicar 2

Punkty MNiSW: 20 pkt

1134-3478 Częstotliwość: 2/rok

http://www.revistacomunicar.com/

Comunicacion Y Sociedad 3

Punkty MNiSW: 15 pkt

0214-0039 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 2/rok

3 miesiące

http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/indices.php

Estudios Sobre El Mensaje Periodistico 4

Punkty MNiSW: 15 pkt

1134-1629

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ucm.es/info/emp/index.htm

Transinformacao 5

Punkty MNiSW: 15 pkt

0103-3786 Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103- 3786&lng=es&nrm=iso

6

Historia y Comunicación Complutense) Punkty MNiSW: 12 pkt

Social

(MADRID,

Univ.

1137-0734

LSP, Professional Communication, Knowledge Management and Cognition Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 2/rok

1601-1929

Częstotliwość: 1/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/issue/archive

7

http://rauli.cbs.dk/index.php/lspcog/issue/archive

New Voices in Translation Studies 8

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.iatis.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=28

Media resources and Communication sciences, Journalism

239

1819-5644


Środki medialne, komunikologia, dziennikarstwo PhiN.Philologie im Netz 9

Punkty MNiSW: 12 pkt

1433-7177 Częstotliwość: 4/rok

http://www.fu-berlin.de/phin

Journal of Religion and Film 10

Punkty MNiSW: 10 pkt

1092-1311 Częstotliwość: 2/rok

http://digitalcommons.unomaha.edu/jrf/

Slovenské Divadlo 11

Punkty MNiSW: 10 pkt

0037-699X Częstotliwość: 4/rok

http://www.sav.sk/index.php?lang=en&charset=ascii&doc=journal- list&journal_no=29

12

Studii şi cercetări de istoria artei. Seria Teatru, muzică, cinematografie Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok

0039-3991

http://www.scia.istoria-artei.ro/

Telos 13

0213-084X

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/SOBRETELOS/Nmerosanteriores

The Fibreculture Journal 14

Punkty MNiSW: 10 pkt

1449-1443 Częstotliwość: 2/rok

http://fibreculturejournal.org/

Rocznik Historii Prasy Polskiej 15

Punkty MNiSW: 7 pkt

1509-1074 Częstotliwość: 2/rok

http://www.versita.com/yhpp/

Studia Medioznawcze 16

Punkty MNiSW: 7 pkt

1641-0920 Częstotliwość: 4/rok

http://sm.id.uw.edu.pl/pdf.htm

Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 17

Punkty MNiSW: 5 pkt

1734-3801

Częstotliwość: 1/rok

http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html

Zeszyty Prasoznawcze 18

Punkty MNiSW: 5 pkt

0555-0025 Częstotliwość: 4/rok

http://mbc.malopolska.pl/publication/70624

Central European Journal of Communication 19

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1899-5101 Ograniczenie dostępu

http://www.cejc.ptks.pl

Media resources and Communication sciences, Journalism

240

6 miesięcy


Środki medialne, komunikologia, dziennikarstwo Rocznik Prasoznawczy 20

Punkty MNiSW: 2 pkt

1897-5496 Częstotliwość: 1/rok

http://www.rocznikprasoznawczy.humanitas.edu.pl/

Media resources and Communication sciences, Journalism

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.48: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Media resources and Communication sciences, Journalism” Środki medialne, komunikologia, dziennikarstwo Journal of Computational and Applied Mathematics 1

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0377-0427 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03770427

Learned Publishing 2

Punkty MNiSW: 25 pkt

0953-1513 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.ingentaconnect.com/content/alpsp/lp

Javnost-the Public 3

Punkty MNiSW: 15 pkt

1318-3222 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://javnost-thepublic.org/volumes/

Early Theatre 4

Punkty MNiSW: 12 pkt

1206-9078 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://digitalcommons.mcmaster.ca/earlytheatre/

Forum modernes Theater 5

Punkty MNiSW: 12 pkt

0930-5874 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://periodicals.narr.de/index.php/forum_modernes_theater

Theatre Research in Canada 6

Punkty MNiSW: 12 pkt

1196-1198 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.erudit.org/revue/tric/

Divadelní revue 7

Punkty MNiSW: 10 pkt

0862-5409 Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

http://www.divadlo.cz/clanky/kategorie/divadelni-revue- 3

Media resources and Communication sciences, Journalism

241

4 lata


Środki medialne, komunikologia, dziennikarstwo Journal for Dramatic Theory and Criticism 8

Punkty MNiSW: 10 pkt

0888-3203 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 2/rok

2 lata

https://journals.ku.edu/index.php/jdtc

Media resources and Communication sciences, Journalism

5.26. Muzykologia Czasopisma otwarte Tablica 5.49: Czasopisma OA w kategorii „Musicology” Muzykologia South African Journal of Science 1

Punkty MNiSW: 25 pkt

0038-2353

Częstotliwość: 12/rok

http://www.sajs.co.za/

20th Century Music 2

1534-3219

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.21st-centurymusic.com/index.html

Anuario Musical 3

0211-3538

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical

Arti musices 4

0587-5455

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://hrcak.srce.hr/arti-musices

Journal of the Society for Musicology in Ireland 5

Punkty MNiSW: 12 pkt

1649-7341

Częstotliwość: 1/rok

http://www.music.ucc.ie/jsmi/index.php/jsmi/issue/archive

Min-ad: Israel Studies in Musicology online 6

Punkty MNiSW: 12 pkt

1565-0618

Częstotliwość: 1/rok

http://www.biu.ac.il/hu/mu/min-ad/index.htm

7

Revista Electrónica Complutense de Investigación Educación Musical Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok http://revistas.ucm.es/index.php/RECI

Musicology

242

en

1698-7454


Muzykologia TRANS-Transcultural Music Review Punkty MNiSW: 10 pkt

8

1697-0101

Częstotliwość: 1/rok

http://www.sibetrans.com/trans/index.htm

Res Facta Nova

1897-824X

Punkty MNiSW: 8 pkt

9

Częstotliwość: 1/rok

http://www.resfactanova.pl/

Edukacja Muzyczna 10

1895-8079

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php

Musicology

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.50: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Musicology” Muzykologia Journal of Seventeenth Century Music 1

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1089-747X Ograniczenie dostępu

3 lata

http://sscm-jscm.press.uiuc.edu/

Musicology

5.27. Natura nauk i badań, systemy szkolnictwa wyższego, muzeologia Czasopisma otwarte Tablica 5.51: Czasopisma OA w kategorii „Nature of Science, Research, Systems of Higher Education, Museum science” Natura nauk i badań, systemy szkolnictwa wyższego, muzeologia Research Evaluation 1

Punkty MNiSW: 25 pkt

0958-2029 Częstotliwość: 5/rok

http://www.ingentaconnect.com/content/oup/rev

Nature of Science, Research, Systems of Higher Education, Museum science

243


Natura nauk i badań, systemy szkolnictwa wyższego, muzeologia Interciencia 2

Punkty MNiSW: 15 pkt

0378-1844 Częstotliwość: 12/rok

http://www.interciencia.org/

Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka 3

Punkty MNiSW: 15 pkt

1391-4588

Częstotliwość: 4/rok

http://www.sljol.info/index.php/JNSFSL/issue/archive

Journal of Research Practice 4

Punkty MNiSW: 12 pkt

1712-851X Częstotliwość: 2/rok

http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/issue/archive

Research in Learning Technology 5

Punkty MNiSW: 12 pkt

0968-7769

Częstotliwość: 1/rok

http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/index

Journal of Conservation and Museum Studies 6

Punkty MNiSW: 10 pkt

1364-0429

Częstotliwość: 2/rok

http://www.jcms-journal.com/issue/archive

Nature of Science, Research, Systems of Higher Education, Museum science

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.52: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Nature of Science, Research, Systems of Higher Education, Museum science” Natura nauk i badań, systemy szkolnictwa wyższego, muzeologia Krakowski Rocznik Archiwalny 1

Punkty MNiSW: 1 pkt

1233-2135 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.mbc.malopolska.pl/publication/56964

Nature of Science, Research, Systems of Higher Education, Museum science

244


5.28. Filozofia Czasopisma otwarte Tablica 5.53: Czasopisma OA w kategorii „Philosophy” Filozofia Hyle 1

1433-5158

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.hyle.org/index.html

Acta Bioethica 2

0717-5906

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=554

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 3

Punkty MNiSW: 12 pkt

0185-1276

Częstotliwość: 1/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=369

Berkeley Studies 4

0332-026X

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://people.hsc.edu/berkeleystudies/index.php

Bulletin of the Section of Logic 5

Punkty MNiSW: 12 pkt

0138-0680 Częstotliwość: 4/rok

http://www.filozof.uni.lodz.pl/bulletin/index.php

Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía 6

Punkty MNiSW: 12 pkt

0011-1503

Częstotliwość: 3/rok

http://critica.filosoficas.unam.mx/pg/en/numeros_enlinea.php

Disputatio 7

Punkty MNiSW: 12 pkt

0873-626X Częstotliwość: 3/rok

http://www.disputatio.com/

Ethics & Global Politics 8

Punkty MNiSW: 12 pkt

1654-4951 Częstotliwość: 4/rok

http://journals.sfu.ca/coaction/index.php/egp/index

Informal Logic 9

Punkty MNiSW: 12 pkt

0824-2577 Częstotliwość: 4/rok

http://ojs.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/informal_logic/issue/current

Kriterion - Journal of Philosophy 10

Punkty MNiSW: 12 pkt

1019-8288

Częstotliwość: 1/rok

http://www.kriterion.at/articles.php?showvolume=27

Philosophy

245


Filozofia Logic and Logical Philosophy 11

1425-3305

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.logika.umk.pl/llp/pi.html

Philosophica 12

0379-8402

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://logica.ugent.be/philosophica/fulltexts.php

PhiN.Philologie im Netz 13

1433-7177

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.fu-berlin.de/phin

Principia - an international journal of epistemology 14

Punkty MNiSW: 12 pkt

1808-1711

Częstotliwość: 2/rok

http://www.cfh.ufsc.br/~principi/index-en.html

15

Theoria. Revista de teoría, historia y fundamentos de la ciencia Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 3/rok

0495-4548

http://www.ehu.es/ojs/index.php/THEORIA/index

Daimon. Revista de Filosofia 16

Punkty MNiSW: 10 pkt

1130-0507 Częstotliwość: 3/rok

http://revistas.um.es/daimon/

Diametros - An Online Journal of Philosophy 17

Punkty MNiSW: 10 pkt

1733-5566

Częstotliwość: 4/rok

http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=2&p=anr26&m=101

Filozofska istraživanja 18

Punkty MNiSW: 10 pkt

0351-4706 Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=24

Isegoria. Revista de Filosofía Moral y Política 19

Punkty MNiSW: 10 pkt

1130-2097

Częstotliwość: 2/rok

http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria

Krisis 20

Punkty MNiSW: 10 pkt

0168-275X Częstotliwość: 3/rok

http://www.krisis.eu/

Logos. Anales del seminario de metafisica 21

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

https://revistas.ucm.es/index.php/ASEM/issue/archive

Philosophy

246

1575-6866


Filozofia Nova prisutnost 22

1334-2312

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://hrcak.srce.hr/nova-prisutnost

Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 23

Punkty MNiSW: 10 pkt

1230-1493

Częstotliwość: 4/rok

http://pf.czasopisma.pan.pl/

Revista de Filosofía 24

0034-8244

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/RESF/issue/archive

Studies in Logics, Grammar and Rethoric 25

Punkty MNiSW: 10 pkt

0860-150X

Częstotliwość: 5/rok

http://logika.uwb.edu.pl/studies/

Synthesis philosophica 26

0352-7875

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?lang=en&show=casopis&id_casopis=73

THEMATA. Revista de Filosofia 27

Punkty MNiSW: 10 pkt

0212-8365 Częstotliwość: 1/rok

http://institucional.us.es/themata/

Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne 28

Punkty MNiSW: 8 pkt

1734-9923

Częstotliwość: 1/rok

http://www.us.szc.pl/egzystencja/

Anthropos? 29

1730-9549

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.anthropos.us.edu.pl

Studia Humanistyczne AGH 30

1732-2189

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.studiahumanistyczne.agh.edu.pl/

Studia Philosophiae Christianae 31

Punkty MNiSW: 8 pkt

0585-5470 Częstotliwość: 2/rok

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=e49d7a2f- 33d2- 4125- bba0- d489b247bcef

Filo-Sofija. Rocznik Komisji Filozofii 32

Punkty MNiSW: 7 pkt

1642-3267

Częstotliwość: 4/rok

http://www.filo-sofija.byd.pl/

Forum Philosophicum 33

1426-1898

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://ignatianum.edu.pl/forum.philosophicum

Philosophy

247


Filozofia Humanistyka i Przyrodoznawstwo 34

Punkty MNiSW: 7 pkt

1234-4087

Częstotliwość: 1/rok

http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html

Hybris 35

Punkty MNiSW: 7 pkt

1689-4286 Częstotliwość: 2/rok

http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/

Świat i Słowo 36

Punkty MNiSW: 7 pkt

1731-3317 Częstotliwość: 2/rok

http://www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/

Roczniki Filozoficzne 37

Punkty MNiSW: 6 pkt

0035-7685 Częstotliwość: 4/rok

http://www.kul.pl/rf

Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 38

Punkty MNiSW: 6 pkt

1642-1248

Częstotliwość: 1/rok

http://www.sofia.sfks.org.pl/

Etyka 39

Punkty MNiSW: 5 pkt

0014-2263 Częstotliwość: 1/rok

http://www.etyka.uw.edu.pl/

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych 40

Punkty MNiSW: 5 pkt

0860-4487

Częstotliwość: 1/rok

http://filologia.uwb.edu.pl/idea/idea.htm

Nowa Krytyka 41

Punkty MNiSW: 5 pkt

0867-647X Częstotliwość: 2/rok

http://www.nowakrytyka.pl/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 42

Punkty MNiSW: 4 pkt

0208-6107

Częstotliwość: 1/rok

http://www.filozof.uni.lodz.pl/folia/

43

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 1/rok

0137-2025

http://annales.umcs.lublin.pl/annales_filozofia.php

Colloquium 44

Punkty MNiSW: 4 pkt

2081-3813 Częstotliwość: 4/rok

http://www.publikacjeonline.wnhis.iq.pl/

Philosophy

248


Filozofia Lingua ac Communitas 45

1230-3143

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.lingua.amu.edu.pl/

Lumen Poloniae. Studia z Filozofii Polskiej 46

Punkty MNiSW: 4 pkt

1897-9742

Częstotliwość: 2/rok

http://lumen-poloniae.vizja.pl/

Praktyka Teoretyczna 47

2081-8130

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.praktykateoretyczna.pl/

Studia z Filozofii Polskiej 48

1897-8584

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.itbielsko.edu.pl/studia_z_filozofii_polskiej/

Studia z Historii Filozofii 49

2083-1978

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/szhf

Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 50

Punkty MNiSW: 4 pkt

0044-4405

Częstotliwość: 4/rok

http://academicon.pl/serwisy/filozofia/publikacje/zeszyty- naukowe- kul

Geografický časopis 51

1335-1257

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.journals4free.com/link.jsp?l=22435732

Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae 52

Punkty MNiSW: 3 pkt

2081-2345

Częstotliwość: 2/rok

http://miscellanea.ujk.edu.pl/

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu 53

Punkty MNiSW: 3 pkt

2082-7083

Częstotliwość: 1/rok

http://www.skfu.amu.edu.pl/

Człowiek w Kulturze 54

1230-4492

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 0,5/rok

http://www.gilsonsociety.pl/czlowiek-w-kulturze/czlowiek-w- kulturze- wydanie- on- line- on- line- edition/

55

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 1/rok http://kernel.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php

Philosophy

249

2080-2005


Filozofia Universitas Gedanensis 56

Punkty MNiSW: 2 pkt

1230-0152 Częstotliwość: 2/rok

http://utw.diecezja.gda.pl/

Filozofia Chrześcijańska 57

Punkty MNiSW: 1 pkt

1734-4530 Częstotliwość: 1/rok

http://www.filozofiachrzescijanska.amu.edu.pl/

Rocznik Historii Filozofii Polskiej 58

Punkty MNiSW: 1 pkt

1689-6289

Częstotliwość: 0,5/rok

http://www.filozofiapolska.pl/

Philosophy

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.54: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Philosophy” Filozofia Bulletin of Symbolic Logic 1

Punkty MNiSW: 35 pkt

1079-8986 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.math.ucla.edu/~asl/bsltoc.htm

Journal of Anthropological Sciences 2

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1827-4765 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.isita-org.com/jass/index.htm

Filosofija-sociologija 3

Punkty MNiSW: 15 pkt

0235-7186 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=1b67c5f0- 8722- 40d5- ae75- cb3a5ca83c8a

Journal of Applied Logic 4

Punkty MNiSW: 14 pkt

1570-8683 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15708683

Notre Dame Journal of Formal Logic 5

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://ProjectEuclid.org/ndjfl

Philosophy

250

0029-4527 Ograniczenie dostępu

5 lat


Filozofia Philosophiques 6

0316-2923

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.erudit.org/revue/philoso/

Russell. The Journal of the Bertrand Russell Archives 7

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0036-0163 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://digitalcommons.mcmaster.ca/russelljournal/

Archives de philosophie 8

0003-9632

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie.htm

Contrastes. Revista Internacional de Filosofia (from 2004) 9

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

1136-4076 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.uma.es/contrastes/index.html

Etudes Philosophiques 10

0014-2166

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques.htm

Filozofski vestnik (Acta philosophica) 11

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0353-4510 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://filozofskivestnikonline.com/index.php/journal/index

Laval théologique et philosophique 12

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 3/rok

0023-9054 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.erudit.org/revue/ltp/

Philosophia Scientiae - Studies in History and Philosophy of Science 13

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 3/rok

1281-2463 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://philosophiascientiae.revues.org/66

Revue de Métaphysique et de Morale 14

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0035-1571 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale.htm

Teorie vedy (Theory of Science) 15

Punkty MNiSW: 10 pkt

1210-0250 Częstotliwość: 4/rok

http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv

Philosophy

251

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy


Filozofia Studia Ecologiae et Bioethicae 16

Punkty MNiSW: 6 pkt

1733-1218 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.seib.uksw.edu.pl/

Semina Scientiarum 17

Punkty MNiSW: 2 pkt

1644-3365 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://seminascientiarum.wikidot.com/

Philosophy

5.29. Fizyka Czasopisma otwarte Tablica 5.55: Czasopisma OA w kategorii „Physics” Fizyka Bulletin of the American Meteorological Society 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

0003-0007

Częstotliwość: 12/rok

http://journals.ametsoc.org/loi/bams

Living Reviews in Relativity 2

Punkty MNiSW: 50 pkt

1433-8351 Częstotliwość: 11/rok

http://relativity.livingreviews.org

Optics Express 3

Punkty MNiSW: 45 pkt

1094-4087 Częstotliwość: 28/rok

http://www.opticsinfobase.org/oe/browse.cfm

Physical Review Special Topics-physics Education Research 4

Punkty MNiSW: 45 pkt

1554-9178

Częstotliwość: 2/rok

http://prst-per.aps.org/browse

New Journal of Physics 5

Punkty MNiSW: 40 pkt

1367-2630 Częstotliwość: 12/rok

http://www.iop.org/EJ/journal/1367-2630

IEEE Photonics Journal 6

Punkty MNiSW: 35 pkt

1943-0655 Częstotliwość: 6/rok

http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=4563994

Physics

252


Fizyka

7

Proceedings of the Royal Society- Mathematical Physical and Engineering Sciences Punkty MNiSW: 35 pkt Częstotliwość: 12/rok

1364-5021

http://rspa.royalsocietypublishing.org

Progress of Theoretical Physics 8

Punkty MNiSW: 35 pkt

0033-068X Częstotliwość: 12/rok

http://ptp.oxfordjournals.org/

Tellus Series B-chemical and Physical Meteorology 9

Punkty MNiSW: 35 pkt

0280-6509

Częstotliwość: 1/rok

http://www.tellusb.net/index.php/tellusb/issue/archive

Bulletin of the Astronomical Society of India 10

Punkty MNiSW: 30 pkt

0304-9523

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ncra.tifr.res.in:8081/~basi/tables.htm

Entropy 11

Punkty MNiSW: 30 pkt

1099-4300 Częstotliwość: 12/rok

http://www.mdpi.com/journal/entropy

Nanoscale Research Letters 12

Punkty MNiSW: 30 pkt

1931-7573 Częstotliwość: 1/rok

http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11671

Publications of the Astronomical Society of Japan 13

Punkty MNiSW: 30 pkt

0004-6264

Częstotliwość: 6/rok

http://pasj.asj.or.jp/

Tellus Series A-dynamic Meteorology and Oceanography 14

Punkty MNiSW: 30 pkt

0280-6495

Częstotliwość: 1/rok

http://www.tellusa.net/index.php/tellusa/issue/archive

Acta Physica Slovaca 15

Punkty MNiSW: 25 pkt

0323-0465 Częstotliwość: 1/rok

http://www.physics.sk/aps/index.php?page=previous

Annales Geophysicae 16

Punkty MNiSW: 25 pkt

0992-7689 Częstotliwość: 12/rok

http://www.ann-geophys.net/volumes_and_issues.html

International Journal of Physical Sciences 17

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 48/rok

http://www.academicjournals.org/IJPS/index.htm

Physics

253

1992-1950


Fizyka Journal of Experimental and Theoretical Physics 18

Punkty MNiSW: 25 pkt

1063-7761

Częstotliwość: 12/rok

http://jetp.ac.ru/cgi-bin/e/index

Journal of the European Optical Society-rapid Publications 19

Punkty MNiSW: 25 pkt

1990-2573

Częstotliwość: 1/rok

http://www.jeos.org

Korea-australia Rheology Journal 20

Punkty MNiSW: 25 pkt

1226-119X

Częstotliwość: 4/rok

http://www.cheric.org/research/tech/periodicals/vol.php?jourid=22

Nonlinear Processes in Geophysics 21

Punkty MNiSW: 25 pkt

1023-5809

Częstotliwość: 6/rok

http://www.nonlin-processes-geophys.net/volumes_and_issues.html

Physical Review Special Topics-accelerators and Beams 22

Punkty MNiSW: 25 pkt

1098-4402

Częstotliwość: 365/rok

http://prst-ab.aps.org/

Revista Mexicana de Astronomia Y Astrofisica 23

Punkty MNiSW: 25 pkt

0185-1101

Częstotliwość: 1/rok

http://www.astroscu.unam.mx/~rmaa/rmaa.html

Acta Physica Polonica B 24

Punkty MNiSW: 20 pkt

0587-4254 Częstotliwość: 12/rok

http://www.actaphys.uj.edu.pl/tableofc.htm

Advances in High Energy Physics 25

Punkty MNiSW: 20 pkt

1687-7357

Częstotliwość: 1/rok

http://www.hindawi.com/journals/ahep/

Annals of Geophysics 26

Punkty MNiSW: 20 pkt

1593-5213 Częstotliwość: 6/rok

http://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals

Chalcogenide Letters 27

Punkty MNiSW: 20 pkt

1584-8663 Częstotliwość: 12/rok

http://www.chalcogen.infim.ro/letters.html

E-polymers 28

Punkty MNiSW: 20 pkt

1618-7229 Częstotliwość: 365/rok

http://www.e-polymers.org/

Johns Hopkins APL Technical Digest 29

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://techdigest.jhuapl.edu/backissues.htm

Physics

254

0270-5214


Fizyka Journal of Applied Clinical Medical Physics 30

Punkty MNiSW: 20 pkt

1526-9914

Częstotliwość: 6/rok

http://www.jacmp.org/index.php/jacmp/issue/archive

Journal of Earth System Science 31

Punkty MNiSW: 20 pkt

0253-4126 Częstotliwość: 6/rok

http://www.ias.ac.in/jessci/backissues.html

Journal of Photopolymer Science and Technology 32

Punkty MNiSW: 20 pkt

0914-9244

Częstotliwość: 6/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/photopolymer

33

Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology Punkty MNiSW: 20 pkt Częstotliwość: 1/rok

1044-677X

http://www.nist.gov/nvl/jres.cfm

Journal of Spectroscopy 34

Punkty MNiSW: 20 pkt

0712-4813 Częstotliwość: 1/rok

http://www.hindawi.com/journals/spectroscopy/

Journal of the Meteorological Society of Japan 35

Punkty MNiSW: 20 pkt

0026-1165

Częstotliwość: 6/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jmsj

Journal of the Optical Society of Korea 36

Punkty MNiSW: 20 pkt

1226-4776

Częstotliwość: 4/rok

http://www.opticsinfobase.org/josk/browse.cfm?journal=22

Oceanologia 37

Punkty MNiSW: 20 pkt

0078-3234 Częstotliwość: 4/rok

http://www.iopan.gda.pl/oceanologia/issues_pl.html

Progress of Theoretical Physics Supplement 38

Punkty MNiSW: 20 pkt

0375-9687

Częstotliwość: 6/rok

http://ptps.oxfordjournals.org/content/by/year

Quimica Nova 39

Punkty MNiSW: 20 pkt

0100-4042 Częstotliwość: 11/rok

http://quimicanova.sbq.org.br/qn/QN_OnLine_Geral.htm

Romanian Reports in Physics 40

Punkty MNiSW: 20 pkt

1221-1451 Częstotliwość: 4/rok

http://rrp.infim.ro/

Physics

255


Fizyka Science of Sintering 41

Punkty MNiSW: 20 pkt

0350-820X Częstotliwość: 3/rok

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-820X

Sola 42

Punkty MNiSW: 20 pkt

1349-6476 Częstotliwość: 1/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/sola

Ukrainian Journal of Physical Optics 43

Punkty MNiSW: 20 pkt

1609-1833

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ifo.lviv.ua/journal/index.html

Acta Physica Polonica A 44

Punkty MNiSW: 15 pkt

0587-4246 Częstotliwość: 12/rok

http://info.ifpan.edu.pl/ACTA/acta.home.html

Archives of Acoustics 45

Punkty MNiSW: 15 pkt

0137-5075 Częstotliwość: 4/rok

http://versita.metapress.com/content/121825

Atmosfera 46

Punkty MNiSW: 15 pkt

0187-6236 Częstotliwość: 3/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=565

Chinese Journal of Physics 47

Punkty MNiSW: 15 pkt

0577-9073 Częstotliwość: 6/rok

http://psroc.phys.ntu.edu.tw/cjp/

Condensed Matter Physics 48

Punkty MNiSW: 15 pkt

1607-324X Częstotliwość: 4/rok

http://www.icmp.lviv.ua/journal/Contents.html

49

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 2/rok

1335-1842

http://www.ta3.sk/caosp/index.html

Geofisica Internacional 50

Punkty MNiSW: 15 pkt

0016-7169 Częstotliwość: 4/rok

http://www.geofisica.unam.mx/unid_apoyo/editorial/publicaciones/investigacion/geofisica_internacional/

Indian Journal of Biochemistry and Biophysics 51

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/34

Physics

256

0301-1208


Fizyka Indian Journal of Marine Sciences 52

Punkty MNiSW: 15 pkt

0379-5136

Częstotliwość: 6/rok

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/3

Indian Journal of Pure & Applied Physics 53

Punkty MNiSW: 15 pkt

0019-5596

Częstotliwość: 12/rok

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/63

Journal of Astrophysics and Astronomy 54

Punkty MNiSW: 15 pkt

0250-6335

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ias.ac.in/jaa/

Journal of Nonlinear Mathematical Physics 55

Punkty MNiSW: 15 pkt

1402-9251

Częstotliwość: 4/rok

http://www.worldscientific.com/worldscinet/jnmp

Nihon Reoroji Gakkaishi 56

Punkty MNiSW: 15 pkt

0387-1533 Częstotliwość: 5/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/rheology

Nukleonika 57

Punkty MNiSW: 15 pkt

0029-5922 Częstotliwość: 4/rok

http://www.ichtj.waw.pl/nukleonikaa/

Optica Applicata 58

Punkty MNiSW: 15 pkt

0078-5466 Częstotliwość: 4/rok

http://www.if.pwr.wroc.pl/~optappl/

Revista Mexicana de Fisica 59

Punkty MNiSW: 15 pkt

0035-001X Częstotliwość: 6/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=570

Revista Mexicana de Fisica E 60

Punkty MNiSW: 15 pkt

1870-3542 Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1870- 3542&lng=en&nrm=iso

Romanian Journal of Physics 61

Punkty MNiSW: 15 pkt

1221-146X Częstotliwość: 10/rok

http://www.nipne.ro/rjp/

Zeitschrift Fur Kristallographie-new Crystal Structures 62

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1433-7266 Ograniczenie dostępu

3 miesiące

http://www.oldenbourg.de/verlag/zkristallogr/mn-ncsc.htm

Acta Physica Polonica. B, Proceedings Supplement 63

Punkty MNiSW: 9 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.actaphys.uj.edu.pl/_cur/pl/acta_physica_polonica_b_proceedings_suplement/

Physics

257

1899-2358


Fizyka Archive of Mechanical Engineering 64

Punkty MNiSW: 8 pkt

0004-0738

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/meceng

Archives of Thermodynamics 65

Punkty MNiSW: 7 pkt

1231-0956 Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/aoter.2013.34.issue-2/issue- files/aoter.2013.34.issue- 2.xml

Computational Methods in Science and Technology 66

Punkty MNiSW: 7 pkt

1505-0602

Częstotliwość: 2/rok

http://www.man.poznan.pl/cmst/

Photonics Letters of Poland 67

Punkty MNiSW: 7 pkt

2080-2242 Częstotliwość: 4/rok

http://photonics.pl/PLP/index.php/letters/index

Polish Journal of Medical Physics and Engineering 68

Punkty MNiSW: 6 pkt

1425-4689

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/pjmpe

Hydroacoustics 69

Punkty MNiSW: 4 pkt

1642-1817 Częstotliwość: 1/rok

http://www.pta-gdansk.pl/hydroacoustics.html

Scientific Bulletin. Physics 70

Punkty MNiSW: 4 pkt

1505-1013 Częstotliwość: 1/rok

http://cybra.lodz.pl/publication/3923

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum 71

Punkty MNiSW: 1 pkt

2080-5497

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ptmet.org.pl/tow-wydawnictwa.htm

Physics

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.56: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Physics” Fizyka Limnology and Oceanography 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

0024-3590 Częstotliwość: 6/rok

http://aslo.org/lo/toc/index.html

Physics

258

Ograniczenie dostępu

4 lata


Fizyka Astrophysical Journal Supplement Series 2

Punkty MNiSW: 45 pkt

0067-0049 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 12/rok

12 miesięcy

http://iopscience.iop.org/0067-0049

Journal of Climate 3

Punkty MNiSW: 45 pkt

0894-8755 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 24/rok

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/clim

Astronomical Journal 4

Punkty MNiSW: 40 pkt

0004-6256 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 12/rok

12 miesięcy

http://www.iop.org/EJ/journal/1538-3881

Astrophysical Journal 5

Punkty MNiSW: 40 pkt

0004-637X Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 36/rok

18 miesięcy

http://www.iop.org/EJ/journal/apj

Astrophysical Journal Letters 6

Punkty MNiSW: 40 pkt

2041-8205 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 24/rok

12 miesięcy

http://iopscience.iop.org/2041-8205

Journal of High Energy Physics 7

Punkty MNiSW: 40 pkt

1126-6708 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 12/rok

5 lat

http://www.iop.org/EJ/journal/JHEP

Nano Research 8

Punkty MNiSW: 40 pkt

1998-0124 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 12/rok

3 lata

http://www.springerlink.com/content/1998-0124/open/

Philosophical Transactions of the Royal Society mathematical Physical and Engineering Sciences 9

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 24/rok

A-

1364-503X Ograniczenie dostępu

3 lata

http://rsta.royalsocietypublishing.org/

Astronomy and Astrophysics 10

Punkty MNiSW: 35 pkt

0004-6361 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.aanda.org/index.php?option=com_issues&task=all&Itemid=39

Ices Journal of Marine Science 11

Punkty MNiSW: 35 pkt

1054-3139 Częstotliwość: 10/rok

http://icesjms.oxfordjournals.org

Physics

259

Ograniczenie dostępu

2 lata


Fizyka Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 12

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0739-0572 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/atot

Journal of Hydrometeorology 13

Punkty MNiSW: 35 pkt

1525-755X Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/hydr

Journal of Physical and Chemical Reference Data 14

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0047-2689 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.nist.gov/ts/msd/srd/reprints.cfm

Journal of Physical Oceanography 15

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0022-3670 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/phoc

Journal of the Atmospheric Sciences 16

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0022-4928 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/atsc

Publications of the Astronomical Society of the Pacific 17

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 12/rok

0004-6280 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=publastrsocipaci

Acta Astronomica 18

Punkty MNiSW: 30 pkt

0001-5237 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://acta.astrouw.edu.pl/

Advances in Theoretical and Mathematical Physics 19

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 6/rok

1095-0761 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://intlpress.com/site/pub/pages/journals/items/atmp/content/vols/

Climate Research 20

Punkty MNiSW: 30 pkt

0936-577X Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.int-res.com/journals/cr/cr-home/

Earth Interactions 21

Punkty MNiSW: 30 pkt

1087-3562 Częstotliwość: 12/rok

http://journals.ametsoc.org/loi/eint

Physics

260

Ograniczenie dostępu

3 lata


Fizyka Journal of Applied Meteorology and Climatology 22

Punkty MNiSW: 30 pkt

Częstotliwość: 12/rok

1558-8424 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/apme

Monthly Weather Review 23

Punkty MNiSW: 30 pkt

0027-0644 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/mwre

Polymer Journal 24

Punkty MNiSW: 25 pkt

0032-3896 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.nature.com/pj/archive/index.html

Publications of the Astronomical Society of Australia 25

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1323-3580 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=pas

Weather and Forecasting 26

Punkty MNiSW: 25 pkt

0882-8156 Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://journals.ametsoc.org/loi/wefo

Zeitschrift Fur Naturforschung Section A-a Journal of Physical Sciences 27

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0932-0784 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.znaturforsch.com/a.htm

Acta Biochimica et Biophysica Sinica 28

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 12/rok

1672-9145 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://abbs.oxfordjournals.org

Acta Crystallographica Section F-structural Biology and Crystallization Communications 29

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 12/rok

1744-3091 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/381/

Astronomy and Geophysics 30

Punkty MNiSW: 15 pkt

1366-8781 Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://astrogeo.oxfordjournals.org/content/by/year

Journal of Biological Physics 31

Punkty MNiSW: 15 pkt

0092-0606 Częstotliwość: 4/rok

http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?journal=596&action=archive

Physics

261

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy


Fizyka Journal of Infrared and Millimeter Waves 32

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 6/rok

1001-9014 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://journal.sitp.ac.cn/hwyhmb/hwyhmben/ch/reader/query_year_catalog.aspx

New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 33

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0028-8330 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.tandfonline.com/loi/tnzm20

Postępy Fizyki 34

0032-5430

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://postepy.ptf.net.pl/

Physics

5.30. Politologia Czasopisma otwarte Tablica 5.57: Czasopisma OA w kategorii „Political Science” Politologia Afrika Spectrum 1

0002-0397

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/afsp/issue/archive

Bulletin of the Atomic Scientists 2

Punkty MNiSW: 20 pkt

0096-3402 Częstotliwość: 6/rok

http://bos.sagepub.com/content/by/year

International Journal of Conflict and Violence 3

Punkty MNiSW: 20 pkt

1864-1385

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ijcv.org

Monthly Review-an Independent Socialist Magazine 4

Punkty MNiSW: 20 pkt

0027-0520

Częstotliwość: 11/rok

http://www.monthlyreview.org/

Revista de Ciencia Politica 5

Punkty MNiSW: 20 pkt

0716-1417 Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&lng=en&pid=0718- 090X&nrm=iso

Political Science

262


Politologia Academia-revista Latinoamericana de Administracion 6

Punkty MNiSW: 15 pkt

1012-8255

Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=716

Andamios 7

1870-0063

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.uacm.edu.mx/sitios/andamios/index.html

Convergencia-revista de Ciencias Sociales 8

Punkty MNiSW: 15 pkt

1405-1435

Częstotliwość: 3/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=105

Dados-revista de Ciencias Sociais 9

Punkty MNiSW: 15 pkt

0011-5258

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0011- 5258&lng=en&nrm=iso

European Integration Online Papers-eiop 10

Punkty MNiSW: 15 pkt

1027-5193

Częstotliwość: 2/rok

http://eiop.or.at/eiop/

International Review of the Red Cross 11

Punkty MNiSW: 15 pkt

1816-3831

Częstotliwość: 2/rok

http://www.icrc.org/eng/resources/international-review/

Revista Brasileira de Politica Internacional 12

Punkty MNiSW: 15 pkt

0034-7329

Częstotliwość: 2/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=358

Trames-journal of the Humanities and Social Sciences 13

Punkty MNiSW: 15 pkt

1406-0922

Częstotliwość: 4/rok

http://www.kirj.ee/?id=10509

Transylvanian Review of Administrative Sciences 14

Punkty MNiSW: 15 pkt

1842-2845

Częstotliwość: 3/rok

http://www.rtsa.ro/en/

Cahiers d’etudes africaines 15

Punkty MNiSW: 14 pkt

0008-0055 Częstotliwość: 4/rok

http://etudesafricaines.revues.org/

Ethics & Global Politics 16

Punkty MNiSW: 12 pkt

1654-4951 Częstotliwość: 4/rok

http://journals.sfu.ca/coaction/index.php/egp/index

Political Science

263


Politologia

17

Journal of European Integration History / Revue d’histoire de l’intégration européenne / Zeitschrift für Geschichte der Europäischen Integration Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 2/rok

0947-9511

http://www.cere.public.lu/fr/publications/jeih/index.html

Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caraibe 18

Punkty MNiSW: 12 pkt

0924-0608

Częstotliwość: 2/rok

http://www.cedla.uva.nl/50_publications/erlacs_index.html

TriQuarterly 19

0041-3097

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://triquarterly.org/

Feminismo/s 20

1696-8166

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/794

Obrana a strategie 21

1214-6463

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.defenceandstrategy.eu/

Journal of Identity and Migration Studies 22

Punkty MNiSW: 9 pkt

1843-5610

Częstotliwość: 2/rok

http://www.jims.e-migration.ro

European Spatial Research and Policy 23

Punkty MNiSW: 8 pkt

1231-1952

Częstotliwość: 2/rok

http://versita.com/esrp/

24

Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration Punkty MNiSW: 8 pkt Częstotliwość: 1/rok

1733-3911

http://www.degruyter.com/view/j/pepsi.2012.18.issue-1- 2/issue- files/pepsi.2012.18.issue- 1- 2.xml

Studia Europejskie 25

1428-149X

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ce.uw.edu.pl/program_wydawniczy/kwartalnik.html

Problemy Polityki Społecznej 26

Punkty MNiSW: 7 pkt

1640-1808 Częstotliwość: 1/rok

http://www.problemyps.pl/

Przegląd Politologiczny 27

Punkty MNiSW: 7 pkt

1426-8876 Częstotliwość: 4/rok

http://www.przeglad.amu.edu.pl

Political Science

264


Politologia Społeczeństwo i Polityka 28

1733-8050

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.pismosip.ah.edu.pl

Studia BAS 29

2080-2404

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.bas.sejm.gov.pl/studia.php

Yearbook of Polish European Studies 30

Punkty MNiSW: 7 pkt

1428-1503

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ce.uw.edu.pl/strona_glowna/program_wydawniczy/rocznik.html

31

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 1/rok

1428-9512

http://www.annalesumcs.politologia.pl

Polityka i Społeczeństwo 32

1732-9639

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 10/rok

http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/polityka-i- spoleczenstwo/

Central European Journal of Communication 33

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1899-5101 Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://www.cejc.ptks.pl

Colloquium 34

2081-3813

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.publikacjeonline.wnhis.iq.pl/

Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne 35

Punkty MNiSW: 4 pkt

1730-0274

Częstotliwość: 1/rok

http://www.doctrina.ins.uph.edu.pl/

Kultura i Polityka 36

1899-4466

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.wse.krakow.pl/pl/Zeszytami_Naukowymi_WSE__Kultura_i_Polityka/do_pobrania

Myśl Ekonomiczna i Polityczna 37

Punkty MNiSW: 4 pkt

2081-5913 Częstotliwość: 4/rok

http://www.lazarski.pl/o-uczelni/wydawnictwo/czasopisma/mysl- ekonomiczna- i- polityczna/

Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne 38

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.nowaukraina.org

Political Science

265

1895-7897


Politologia Przegląd Wschodnioeuropejski 39

Punkty MNiSW: 4 pkt

2081-1128 Częstotliwość: 1/rok

http://www.uwm.edu.pl/cbew/p.wschodnioeuropejski.html

Rocznik Integracji Europejskiej 40

Punkty MNiSW: 4 pkt

1899-6256 Częstotliwość: 1/rok

http://www.rie.amu.edu.pl/

Sensus Historiae 41

2082-0860

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://sensushistoriae.epigram.eu/index.php?id=183

Disputatio 42

1898-3707

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://oapp.pl/wp/publikacje/przeglad-naukowy-disputatio/

Dziecko Krzywdzone 43

1644-6526

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/

Facta Simonidis 44

1899-3109

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.pwszzamosc.pl/wydawnictwo.htm

45

International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal Punkty MNiSW: 3 pkt Częstotliwość: 1/rok

1641-4233

http://www.degruyter.com/view/j/ipcj

Studia i analizy europejskie 46

Punkty MNiSW: 3 pkt

2081-5530 Częstotliwość: 2/rok

http://www.siae.wsg.byd.pl/

Studia Lubuskie 47

Punkty MNiSW: 3 pkt

1733-8271 Częstotliwość: 1/rok

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=28130

Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 48

Punkty MNiSW: 3 pkt

1896-8279

Częstotliwość: 1/rok

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Pol.html

49

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 1/rok http://politologia.up.krakow.pl/1,136,annales_studia_politologica.html

Political Science

266

2081-3333


Politologia Bezpieczeństwo Narodowe 50

1896-4923

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/606/Kwartalnik_quotBezpieczenstwo_Narodowequot.html

Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU 51

Punkty MNiSW: 2 pkt

1233-0558

Częstotliwość: 1/rok

http://pau.krakow.pl/index.php/Prace-Komisji-Srodkowoeuropejskiej.html

52

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 0,5/rok

1897-4066

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php

Preferencje Polityczne 53

2083-327X

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.badania-elektoratu.us.edu.pl/

Revista Romana de Geografie Politica 54

Punkty MNiSW: 2 pkt

1454-2749

Częstotliwość: 2/rok

http://rrgp.uoradea.ro/archive.html

Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski 55

Punkty MNiSW: 1 pkt

2080-8011

Częstotliwość: 1/rok

http://oapp.pl/wp/publikacje/imponderabilia-biuletyn- pilsudczykowski/

Prawo i Polityka 56

2080-5799

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.prawoipolityka.pl/

Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego 57

Punkty MNiSW: 1 pkt

2081-2310

Częstotliwość: 1/rok

http://www.prawo.ug.edu.pl/zagadnienia

Political Science

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.58: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Political Science” Politologia Swiss Political Science Review 1

Punkty MNiSW: 25 pkt

1424-7755 Częstotliwość: 4/rok

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1662- 6370/issues

Political Science

267

Ograniczenie dostępu

4 lata


Politologia Historia y Política. 2

1575-0361

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=9

Revista de Estudios Politicos 3

Punkty MNiSW: 15 pkt

0048-7694 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3&IDN=ALL

Revue D Economie Politique 4

Punkty MNiSW: 15 pkt

0373-2630 Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue-d-economie-politique.htm

Annales. Histoire, Sciences Sociales 5

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0395-2649 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-annales.htm

Indonesia 6

0019-7289

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://cip.cornell.edu/Indonesia

Historisch-Politisches Mitteilungen 7

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0943-691X Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.kas.de/wf/de/34.10/

Mots: Les langages du politique 8

Punkty MNiSW: 10 pkt

0243-6450 Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://mots.revues.org/index11532.html

Studia Regionalne i Lokalne 9

Punkty MNiSW: 8 pkt

1509-4995 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

18 miesięcy

http://www.studreg.uw.edu.pl/

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 10

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1731-7517 Ograniczenie dostępu

1 rok

http://www.wnpid.amu.edu.pl/ssp-archiwum/ssp-1-2011.html

Przegląd Polsko-Polonijny 11

Punkty MNiSW: 4 pkt

2083-3121 Częstotliwość: 2/rok

http://snpws.wordpress.com/przeglad-polsko-polonijny/

Political Science

268

Ograniczenie dostępu

1 rok


Politologia WROCŁAWSKI PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWY 12

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1898-0317 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://sites.google.com/site/wroclawskipm/

Zeszyty Naukowe. Acta Politica 13

Punkty MNiSW: 4 pkt

0867-0617 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.us.szc.pl/actapolitica/

Seksuologia Polska 14

1731-6677

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://czasopisma.viamedica.pl/sp/issue/archive

Studi Polacco-Italiani di Toruń 15

Punkty MNiSW: 2 pkt

2083-1986 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://www.law.uni.torun.pl/

Political Science

5.31. Inżynieria procesowa, biotechnologia Czasopisma otwarte Tablica 5.59: Biotechnology”

Czasopisma

OA

w

kategorii

„Process

Engineering,

Inżynieria procesowa, biotechnologia Journal of Dairy Science 1

Punkty MNiSW: 45 pkt

0022-0302 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://www.journalofdairyscience.org

Biomicrofluidics 2

1932-1058

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/922/

Biotechnology for Biofuels 3

Punkty MNiSW: 35 pkt

1754-6834 Częstotliwość: 365/rok

http://www.biotechnologyforbiofuels.com/home

Process Engineering, Biotechnology

269


Inżynieria procesowa, biotechnologia Bmc Biotechnology 4

Punkty MNiSW: 30 pkt

1472-6750 Częstotliwość: 12/rok

http://www.biomedcentral.com/1472-6750/

Protein Engineering Design & Selection 5

Punkty MNiSW: 30 pkt

1741-0126

Częstotliwość: 12/rok

http://peds.oxfordjournals.org

Bioscience Biotechnology and Biochemistry 6

Punkty MNiSW: 25 pkt

0916-8451

Częstotliwość: 12/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/bbb

Biotechniques 7

0736-6205

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.biotechniques.com/default.asp?page=protocol

Dairy Science & Technology 8

Punkty MNiSW: 25 pkt

1958-5586 Częstotliwość: 6/rok

http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13594

Food Technology and Biotechnology 9

Punkty MNiSW: 25 pkt

1330-9862

Częstotliwość: 4/rok

http://public.carnet.hr/ftbrfd/

Genes and Nutrition 10

Punkty MNiSW: 25 pkt

1555-8932 Częstotliwość: 5/rok

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/589/

International Journal of Biological Sciences 11

Punkty MNiSW: 25 pkt

1449-2288

Częstotliwość: 10/rok

http://www.biolsci.org/index.htm

Journal of Engineered Fibers and Fabrics 12

Punkty MNiSW: 25 pkt

1558-9250

Częstotliwość: 4/rok

http://www.jeffjournal.org

Journal of the Japan Petroleum Institute 13

Punkty MNiSW: 25 pkt

1346-8804

Częstotliwość: 6/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jpi

Brazilian Journal of Chemical Engineering 14

Punkty MNiSW: 20 pkt

0104-6632

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/bjce.htm

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 15

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/cabeq

Process Engineering, Biotechnology

270

0352-9568


Inżynieria procesowa, biotechnologia Electronic Journal of Biotechnology 16

Punkty MNiSW: 20 pkt

0717-3458

Częstotliwość: 6/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717- 3458&lng=es&nrm=i

Journal of Chemical Engineering of Japan 17

Punkty MNiSW: 20 pkt

0021-9592

Częstotliwość: 12/rok

http://www.journalarchive.jst.go.jp/english/jnltop_en.php?cdjournal=jcej1968

Journal of Food and Drug Analysis 18

Punkty MNiSW: 20 pkt

1021-9498

Częstotliwość: 4/rok

http://www.fda.gov.tw/en/publishJFDAList.aspx

Journal of Microbiology and Biotechnology 19

Punkty MNiSW: 20 pkt

1017-7825

Częstotliwość: 12/rok

http://www.jmb.or.kr/

Kona-powder and Particle 20

Punkty MNiSW: 20 pkt

0288-4534 Częstotliwość: 1/rok

http://www.kona.or.jp/index_e.html

Plant Biotechnology 21

Punkty MNiSW: 20 pkt

1342-4580 Częstotliwość: 5/rok

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/plantbiotechnology

Revista de Chimie 22

0034-7752

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.revistadechimie.ro/index_eng.html

Acta of Bioengineering and Biomechanics 23

Punkty MNiSW: 15 pkt

1509-409X

Częstotliwość: 4/rok

http://www.actabio.pwr.wroc.pl

African Journal of Biotechnology 24

Punkty MNiSW: 15 pkt

1684-5315

Częstotliwość: 102/rok

http://www.academicjournals.org/AJB/Archive.htm

Biotechnology and Biotechnological Equipment 25

Punkty MNiSW: 15 pkt

1310-2818

Częstotliwość: 4/rok

http://www.diagnosisp.com/dp/journals/archive.php?journal_id=1

Ciencia E Tecnologia de Alimentos 26

Punkty MNiSW: 15 pkt

0101-2061

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101- 2061/lng_en/nrm_iso

Genetic Engineering and Biotechnology News 27

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 21/rok

http://www.genengnews.com/issue/past/

Process Engineering, Biotechnology

271

1935-472X


Inżynieria procesowa, biotechnologia Indian Journal of Biotechnology 28

Punkty MNiSW: 15 pkt

0972-5849 Częstotliwość: 4/rok

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/38

Indian Journal of Chemical Technology 29

Punkty MNiSW: 15 pkt

0971-457X

Częstotliwość: 6/rok

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/55

Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 30

Punkty MNiSW: 15 pkt

1021-9986

Częstotliwość: 4/rok

http://www.sid.ir/En/JournalList.asp?ID=287&Name=IRANIAN

Journal of the Food Hygienic Society of Japan 31

Punkty MNiSW: 15 pkt

0015-6426

Częstotliwość: 6/rok

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/shokueishi

Korean Journal for Food Science of Animal Resources 32

Punkty MNiSW: 15 pkt

1225-8563

Częstotliwość: 6/rok

http://ocean.kisti.re.kr/IS_mvpopo210L.do?method=list&poid=ksfsar&kojic=CSSPBQ

Polish Journal of Chemical Technology 33

Punkty MNiSW: 15 pkt

1509-8117

Częstotliwość: 4/rok

http://versita.metapress.com/link.asp?id=120765

Romanian Biotechnological Letters 34

Punkty MNiSW: 15 pkt

1224-5984

Częstotliwość: 6/rok

http://www.rombio.eu/

ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 35

Punkty MNiSW: 9 pkt

1644-0730

Częstotliwość: 4/rok

http://www.food.actapol.net/pl/publikacje

Environmental Biotechnology 36

Punkty MNiSW: 7 pkt

1734-4964 Częstotliwość: 2/rok

http://www.environmentalbiotechnology.pl/

Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology 37

Punkty MNiSW: 7 pkt

2158-7027

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scirp.org/journal/jbnb

Polish Journal of Medical Physics and Engineering 38

Punkty MNiSW: 6 pkt

1425-4689

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/pjmpe

BioTechnologia 39

0860-7796

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.biotechnologia-journal.org/

Process Engineering, Biotechnology

272


Inżynieria procesowa, biotechnologia Inżynieria i Aparatura Chemiczna 40

Punkty MNiSW: 5 pkt

0368-0827

Częstotliwość: 6/rok

http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/

Process Engineering, Biotechnology

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.60: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Process Engineering, Biotechnology” Inżynieria procesowa, biotechnologia Aerosol Science and Technology 1

Punkty MNiSW: 35 pkt

0278-6826 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.tandfonline.com/loi/uast20

Food Science and Technology Research 2

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 6/rok

1344-6606 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/fstr

Biochip Journal 3

1976-0280

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.biochip.or.kr/website/04journal04.php

Latin American Applied Research 4

Punkty MNiSW: 15 pkt

0327-0793

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=0327- 0793&lng=en&nrm=iso

Revista Mexicana de Ingenieria Quimica 5

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=620

Process Engineering, Biotechnology

273

1665-2738 Ograniczenie dostępu

9 miesięcy


5.32. Psychologia Czasopisma otwarte Tablica 5.61: Czasopisma OA w kategorii „Psychology” Psychologia International Journal of Clinical and Health Psychology 1

Punkty MNiSW: 25 pkt

1697-2600

Częstotliwość: 3/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337

Journal of Applied Behavior Analysis 2

Punkty MNiSW: 25 pkt

0021-8855

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/309/

Psicologia-reflexao E Critica 3

0102-7972

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0102- 7972/lng_en/nrm_iso

Universitas Psychologica 4

1657-9267

Punkty MNiSW: 25 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_issues&pid=1657- 9267&lng=en&nrm=iso

Anales de Psicologia 5

0212-9728

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://revistas.um.es/analesps/issue/archive

Journal of the Experimental Analysis Of Behavior 6

Punkty MNiSW: 20 pkt

0022-5002

Częstotliwość: 6/rok

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/299/

Psicothema 7

0214-9915

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.psicothema.com/contenidos.asp

Behavior Analyst (The) 8

0738-6729

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/557/

Evolutionary Psychology 9

Punkty MNiSW: 15 pkt

1474-7049 Częstotliwość: 5/rok

http://www.epjournal.net/archive/2013/

Japanese Journal of Educational Psychology 10

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN00345837_en.html

Psychology

274

0021-5015


Psychologia Journal of Psychology and Theology 11

Punkty MNiSW: 15 pkt

0091-6471

Częstotliwość: 4/rok

http://www.thefreelibrary.com/Journal+of+Psychology+and+Theology- p2299

Psicologica 12

0211-2159

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.uv.es/psicologica/

Psihologija 13

0048-5705

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=2010

Psychologica Belgica 14

0033-2879

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ingentaconnect.com/content/acad/psyb

Revista de Psicodidactica 15

1136-1034

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=175

Revista de Psicología del Deporte 16

Punkty MNiSW: 15 pkt

1132-239X

Częstotliwość: 2/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2351

Revista Latinoamericana de Psicologia 17

Punkty MNiSW: 15 pkt

0120-0534

Częstotliwość: 3/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805

18

Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research (FQS) Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 3/rok

1438-5627

http://qualitative-research.net/fqs/fqs.htm

Advances in Cognitive Psychology 19

Punkty MNiSW: 10 pkt

1895-1171

Częstotliwość: 4/rok

http://www.ac-psych.org/index.php?id=1

Frontiers in Psychology 20

1664-1078

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://frontiersin.org/psychology/

Polish Psychological Bulletin 21

0079-2993

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://versita.metapress.com/content/121138/

Psychology

275


Psychologia Psihologijske teme / Psychological Topics 22

Punkty MNiSW: 10 pkt

1332-0742

Częstotliwość: 3/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=98

Zeitschrift für Medizinische Psychologie 23

Punkty MNiSW: 10 pkt

0940-5569

Częstotliwość: 4/rok

http://iospress.metapress.com/content/110621/

Procedia - Social and Behavioral Sciences 24

Punkty MNiSW: 9 pkt

1877-0428

Częstotliwość: 39/rok

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Psychology of Language and Communication 25

Punkty MNiSW: 8 pkt

1234-2238

Częstotliwość: 3/rok

http://plc.psychologia.pl/

Alkoholizm i Narkomania 26

Punkty MNiSW: 7 pkt

0867-4361 Częstotliwość: 4/rok

http://ain.ipin.edu.pl

Archives of Psychiatry and Psychotherapy 27

Punkty MNiSW: 7 pkt

1509-2046

Częstotliwość: 4/rok

http://www.archivespp.pl/

Decyzje 28

Punkty MNiSW: 7 pkt

1733-0092 Częstotliwość: 2/rok

http://www.decyzje.pl/

Studia Psychologiczne 29

Punkty MNiSW: 7 pkt

0081-685X Częstotliwość: 3/rok

http://www.degruyter.com/view/j/psyst.2012.50.issue-1/issue- files/psyst.2012.50.issue- 1.xml

Polskie Forum Psychologiczne 30

Punkty MNiSW: 5 pkt

1642-1043 Częstotliwość: 2/rok

http://www.pfp.ukw.edu.pl/

Psychoterapia 31

Punkty MNiSW: 5 pkt

0239-4170 Częstotliwość: 4/rok

http://www.psychoterapiaptp.pl/

Colloquium 32

Punkty MNiSW: 4 pkt

2081-3813 Częstotliwość: 4/rok

http://www.publikacjeonline.wnhis.iq.pl/

InterAlia: Pismo poświęcone studiom queer 33

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.interalia.org.pl/

Psychology

276

1689-6637


Psychologia Dziecko Krzywdzone 34

1644-6526

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/

Horyzonty Psychologii 35

2083-5248

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://wydawnictwo.wsei.lublin.pl/?horyzonty-psychologii,29

Psychology

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.62: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Psychology” Psychologia Cognitive Affective and Behavioral Neuroscience 1

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1530-7026 Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.springerlink.com/content/1530-7026/

Psychonomic Bulletin & Review 2

Punkty MNiSW: 40 pkt

1069-9384 Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://link.springer.com/journal/13423

Cognitive Science 3

0364-0213

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 8/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1551- 6709/issues

Journal of Pediatric Psychology 4

Punkty MNiSW: 35 pkt

0146-8693 Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://jpepsy.oxfordjournals.org/content/by/year

Memory & Cognition 5

Punkty MNiSW: 30 pkt

0090-502X Częstotliwość: 8/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://springerlink.com/content/0090-502x/39/1/

Spanish Journal of Psychology (The) 6

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.ucm.es/info/Psi/docs/journal/

Psychology

277

1138-7416 Ograniczenie dostępu

5 lat


Psychologia Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies 7

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1584-7101 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://jcbp.psychotherapy.ro

Recht and Psychiatrie 8

0724-2247

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.psychiatrie-verlag.de/zeitschriften/recht- psychiatrie.html

Studia Psychologica 9

1642-2473

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.studia.psychologica.uksw.edu.pl/

Psychology

5.33. Romanistyka Czasopisma otwarte Tablica 5.63: Czasopisma OA w kategorii „Romance Studies” Romanistyka Revista Signos 1

0035-0451

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&lng=en&pid=0718- 0934&nrm=iso

Acta Literaria 2

0716-0909

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0717- 6848&lng=es&nrm=iso

Anales Cervantinos 3

0569-9878

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://analescervantinos.revistas.csic.es/index.php/analescervantinos

4

Bulletin de l’Académie royale de langue et de littératures françaises Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 4/rok

0770-7061

http://www.arllfb.be/bulletin/index.html

Didactica (Lengua y Literatura) 5

Punkty MNiSW: 12 pkt

1130-0531 Częstotliwość: 1/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/issue/archive

Romance Studies

278


Romanistyka PhiN.Philologie im Netz 6

1433-7177

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.fu-berlin.de/phin

Revista de dialectología y tradiciones populares 7

Punkty MNiSW: 12 pkt

0034-7981

Częstotliwość: 2/rok

http://dx.doi.org/10.3989/rdtp

Revista de filologia espanola 8

Punkty MNiSW: 12 pkt

0210-9174 Częstotliwość: 2/rok

http://xn--revistadefilologiaespaola-uoc.revistas.csic.es

Zeitschrift für Katalanistik 9

0932-2221

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.katalanistik.de/zfk

Anales de literatura hispanoamericana 10

Punkty MNiSW: 10 pkt

0210-4547

Częstotliwość: 1/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/issue/archive

Boletin Hispanico Helvetico 11

1660-4938

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.sagw.ch/fr/sseh/publikationen/Boletin-Hispanico- Helvetico.html

Cahiers de linguistique française 12

Punkty MNiSW: 10 pkt

0259-6199 Częstotliwość: 1/rok

http://clf.unige.ch/

Castilla 13

1133-3820

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www5.uva.es/castilla/index.php/castilla/issue/archive

Çédille, revista de estudios franceses 14

Punkty MNiSW: 10 pkt

1699-4949

Częstotliwość: 1/rok

http://webpages.ull.es/users/cedille/

Creolica 15

1762-598X

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.creolica.net/

Cuadernos de Filología Italiana 16

Punkty MNiSW: 10 pkt

1133-9527 Częstotliwość: 1/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/CFIT/issue/archive

Echo des études romanes 17

Punkty MNiSW: 10 pkt

1801-0865 Częstotliwość: 2/rok

http://www.eer.cz/index.php

Romance Studies

279


Romanistyka Estudis romanics 18

0211-8572

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.raco.cat/index.php/Estudis/issue/archive

Quaderns d’Italia 19

1135-9730

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.raco.cat/index.php/QuadernsItalia/issue/archive

Revue d’Études Françaises 20

1416-6399

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://cief.elte.hu/la-revue-detudes-francaises/la-revue-d039etudes- francaises/numero- 1

21

Sendebar : Revista de la faculdad de traducción e interpretación Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok

1130-5509

http://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/index

Tonos digital. Revista electrónica de estudios filológicos 22

Punkty MNiSW: 10 pkt

1577-6921

Częstotliwość: 2/rok

http://www.um.es/tonosdigital/hemero/numeros.htm

Verba (Anuario Galego de Filoloxía) 23

Punkty MNiSW: 10 pkt

0210-377X

Częstotliwość: 1/rok

http://www.usc.es/revistas/index.php/verba/issue/archive

ROMANICA CRACOVIENSIA 24

Punkty MNiSW: 7 pkt

1732-8705 Częstotliwość: 1/rok

http://www2.filg.uj.edu.pl/RomanicaCracoviensia/

Italica Wratislaviensia 25

Punkty MNiSW: 2 pkt

2084-4514 Częstotliwość: 1/rok

http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/

Romance Studies

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.64: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Romance Studies” Romanistyka Eighteenth-Century Fiction 1

Punkty MNiSW: 14 pkt

0840-6286 Częstotliwość: 4/rok

http://digitalcommons.mcmaster.ca/ecf/

Romance Studies

280

Ograniczenie dostępu

3 lata


Romanistyka Littérature 2

0047-4800

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue-litterature.htm

Moyen Âge (Le). Revue d’histoire et de philologie 3

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0027-2841 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RMA

Revue d’histoire littéraire de la France 4

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0035-2411 Ograniczenie dostępu

6 lat

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de- la- france.htm

Études littéraires 5

Punkty MNiSW: 12 pkt

0014-214X Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/

Versants: revue suisse des littiératures romanes 6

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 3/rok

0256-9604 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=ver-001

Vox romanica 7

Punkty MNiSW: 12 pkt

0042-899X Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://periodicals.narr.de/index.php/vox_romanica/issue/archive

Année balzacienne (L’) 8

Punkty MNiSW: 10 pkt

0084-6473 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-l-annee-balzacienne.htm

Berceo (Logrono, Ins. Estudios Riojanos) 9

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0210-8550 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=196

Cahiers de praxématique 10

Punkty MNiSW: 10 pkt

0765-4944 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://praxematique.revues.org/

Études françaises 11

Punkty MNiSW: 10 pkt

0014-2085 Częstotliwość: 3/rok

http://www.erudit.org/revue/etudfr/

Romance Studies

281

Ograniczenie dostępu

3 lata


Romanistyka Linx 12

0246-8743

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://linx.revues.org/57

Littératures classiques 13

0992-5279

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

3-4 lata

http://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques.htm

Mots: Les langages du politique 14

Punkty MNiSW: 10 pkt

0243-6450 Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://mots.revues.org/index11532.html

Recerques. Historia, Economia, Cultura 15

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 3/rok

0210-380X Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.raco.cat/index.php/Recerques

Reperes. Recherche en didactique du français langue maternelle 16

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0755-7817 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://ife.ens-lyon.fr/edition-electronique/archives/reperes/web/

Revista Iberoamericana 17

0034-9631

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana

Tenzone 18

1576-9216

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.ucm.es/info/italiano/acd/tenzone/

Travaux de linguistique 19

0082-6049

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=TL

Voix & Images: Littérature Québécoise 20

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.erudit.org/revue/vi

Romance Studies

282

0318-9201 Ograniczenie dostępu

2 lata


5.34. Pozostałe nauki Czasopisma otwarte Tablica 5.65: Czasopisma OA w kategorii „Sciences” Pozostałe nauki Bulletin of the American Museum of Natural History 1

Punkty MNiSW: 45 pkt

0003-0090

Częstotliwość: 365/rok

http://digitallibrary.amnh.org/dspace/handle/2246/7

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 2

Punkty MNiSW: 45 pkt

0027-8424

Częstotliwość: 54/rok

http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?action=archive&journal=2

Plos One 3

Punkty MNiSW: 40 pkt

1932-6203 Częstotliwość: 365/rok

http://www.plosone.org/

Anais Da Academia Brasileira de Ciencias 4

Punkty MNiSW: 35 pkt

0001-3765

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001- 3765&tlng=en&lng=en&nrm=iso

Thescientificworldjournal 5

Punkty MNiSW: 35 pkt

1537-744X Częstotliwość: 365/rok

http://www.tswj.com/

American Museum Novitates 6

Punkty MNiSW: 30 pkt

0003-0082 Częstotliwość: 365/rok

http://digitallibrary.amnh.org/dspace/handle/2246/9/browse

Chinese Science Bulletin 7

Punkty MNiSW: 30 pkt

1001-6538 Częstotliwość: 36/rok

http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11434

Current Science 8

Punkty MNiSW: 30 pkt

0011-3891 Częstotliwość: 2/rok

http://www.currentscience.ac.in/

Scientific Research and Essays 9

Punkty MNiSW: 25 pkt

1992-2248 Częstotliwość: 4/rok

http://www.academicjournals.org/sre/

South African Journal of Science 10

Punkty MNiSW: 25 pkt

0038-2353

Częstotliwość: 12/rok

http://www.sajs.co.za/archive

Sciences

283


Pozostałe nauki South African Journal of Science 11

Punkty MNiSW: 25 pkt

0038-2353

Częstotliwość: 12/rok

http://www.sajs.co.za/archive

Archives of Metallurgy and Materials 12

Punkty MNiSW: 20 pkt

1733-3490

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/amm

Defence Science Journal 13

Punkty MNiSW: 20 pkt

0011-748X Częstotliwość: 6/rok

http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/dsj/index

Issues in Science and Technology 14

Punkty MNiSW: 20 pkt

0748-5492

Częstotliwość: 4/rok

http://www.issues.org/backissues.html

Journal of Scientific and Industrial Research 15

Punkty MNiSW: 20 pkt

0022-4456

Częstotliwość: 12/rok

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/46

Maejo International Journal of Science and Technology 16

Punkty MNiSW: 20 pkt

1905-7873

Częstotliwość: 2/rok

http://www.mijst.mju.ac.th/

Progress in Natural Science 17

Punkty MNiSW: 20 pkt

1002-0071 Częstotliwość: 6/rok

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10020071

Eksploatacja i Niezawodność 18

Punkty MNiSW: 15 pkt

1507-2711 Częstotliwość: 4/rok

http://ein.org.pl/

19

Iranian Journal of Science and Technology Transaction Ascience Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 2/rok

1028-6276

http://ijsts.shirazu.ac.ir/

Medycyna Pracy 20

Punkty MNiSW: 15 pkt

0465-5893 Częstotliwość: 6/rok

http://www.imp.lodz.pl/oficyna/baza_czasopism/medpr/

Scienceasia 21

Punkty MNiSW: 15 pkt

1513-1874 Częstotliwość: 2/rok

http://www.scienceasia.org/

Sciences

284


Pozostałe nauki Scientia Iranica Transaction E-industrial Engineering 22

Punkty MNiSW: 15 pkt

1026-3098

Częstotliwość: 6/rok

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10263098

Western North American Naturalist 23

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1527-0904 Ograniczenie dostępu

3 miesiące

https://ojs.lib.byu.edu/wnan/index.php/wnan

Żywność. Nauka, Technologia, Jakość 24

Punkty MNiSW: 15 pkt

1425-6959

Częstotliwość: 4/rok

http://www.pttz.org/zyw/

Paleoanthropology 25

Punkty MNiSW: 12 pkt

1545-0031 Częstotliwość: 1/rok

http://www.paleoanthro.org/journal

26

Science Studies. An Interdisciplinary Journal for Sciences and Technology Studies Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 2/rok

0786-3012

http://www.sciencetechnologystudies.org/article_index

27

Theoria. Revista de teoría, historia y fundamentos de la ciencia Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 3/rok

0495-4548

http://www.ehu.es/ojs/index.php/THEORIA/issue/archive

28

Wagadu : a Journal of Transnational Women’s & Gender Studies Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 1/rok

1545-6196

http://wagadu.org

Anuario de estudios atlánticos 29

Punkty MNiSW: 10 pkt

0570-4065 Częstotliwość: 1/rok

http://mdc.ulpgc.es/aea

Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 30

Punkty MNiSW: 10 pkt

0210-4466

Częstotliwość: 2/rok

http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/issue/archive

Gesnerus 31

Punkty MNiSW: 10 pkt

0016-9161 Częstotliwość: 2/rok

http://www.gesnerus.ch

Gladius 32

Punkty MNiSW: 10 pkt

0436-029X Częstotliwość: 1/rok

http://gladius.revistas.csic.es/index.php/gladius/index

Sciences

285


Pozostałe nauki Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti 33

Punkty MNiSW: 10 pkt

0374-0315

Częstotliwość: 1/rok

http://www.sazu.si/publikacije/letopis.html

Operations Research and Decisions 34

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

2081-8858 Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://www.ord.pwr.wroc.pl/

35

Suhayl. Journal for the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilization Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok

1576-9372

http://www.raco.cat/index.php/Suhayl/issue/archive

Tamara. Journal for Critical Organization Inquiry 36

Punkty MNiSW: 10 pkt

1532-5555

Częstotliwość: 4/rok

http://tamarajournal.com/

Folia Horticulturae 37

0867-1761

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/fhort.2013.25.issue-1/issue- files/fhort.2013.25.issue- 1.xml

Gospodarka Narodowa 38

0867-0005

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.sgh.waw.pl/informacje/gospodarka_narodowa/

Organization and Management 39

0137-5466

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/oik/kwartalnik_oik/

Współczesne Zarządzanie 40

1643-5494

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.wspolczesne-zarzadzanie.uj.edu.pl/

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 41

Punkty MNiSW: 7 pkt

1895-8443

Częstotliwość: 4/rok

http://www.cnbop.pl/czytelnia_redakcja

Engineering Transactions 42

Punkty MNiSW: 7 pkt

0867-888X Częstotliwość: 4/rok

http://et.ippt.gov.pl/

Journal of Kones 43

Punkty MNiSW: 7 pkt

1231-4005 Częstotliwość: 4/rok

http://www.kones.eu

Sciences

286


Pozostałe nauki Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 44

Punkty MNiSW: 7 pkt

1896-656X

Częstotliwość: 4/rok

http://www.przedsiebiorstwo.waw.pl/

Management 45

Punkty MNiSW: 7 pkt

1429-9321 Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/manment

Przegląd Górniczy 46

Punkty MNiSW: 7 pkt

0033-216X Częstotliwość: 12/rok

http://www.sitg.pl/strona-przeglad_e.html

Stosunki Międzynarodowe 47

Punkty MNiSW: 7 pkt

0209-0961 Częstotliwość: 2/rok

http://www.pl.ism.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=787&Itemid=100

Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 48

Punkty MNiSW: 7 pkt

1733-2478

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/remav.2013.21.issue-2/issue- files/remav.2013.21.issue- 2.xml

49

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing Punkty MNiSW: 7 pkt Częstotliwość: 4/rok

1234-3706

http://oficyna.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/zarzadzanie-i- mar/

Archives of Foundry Engineering 50

Punkty MNiSW: 6 pkt

1897-3310

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/afe

Europa Regionum 51

Punkty MNiSW: 6 pkt

1428-278X Częstotliwość: 1/rok

http://www.europa.wzieu.pl/

Journal of Polish Safety and Reliability Association 52

Punkty MNiSW: 6 pkt

2084-5316

Częstotliwość: 2/rok

http://jpsra.am.gdynia.pl/

Kwartalnik Bellona 53

Punkty MNiSW: 6 pkt

1897-7065 Częstotliwość: 4/rok

http://www.gazeta-internetowarw.home.pl/index.php?option=com_rubberdoc&view=category&id=73&Itemid=111

54

TransNav. International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation Punkty MNiSW: 6 pkt Częstotliwość: 4/rok http://www.transnav.eu/

Sciences

287

2083-6473


Pozostałe nauki Turyzm 55

Punkty MNiSW: 6 pkt

0867-5856 Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/tour

Wiadomości Ubezpieczeniowe 56

Punkty MNiSW: 6 pkt

0137-7264 Częstotliwość: 4/rok

http://piu.org.pl/wiadomosci-ubezpieczeniowe

Zarządzanie Przedsiębiorstwem 57

Punkty MNiSW: 6 pkt

1643-4773 Częstotliwość: 2/rok

http://www.zp.ptzp.org.pl/

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie 58

Punkty MNiSW: 6 pkt

1641-3466

Częstotliwość: 4/rok

http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/

Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica 59

Punkty MNiSW: 5 pkt

1644-0714

Częstotliwość: 2/rok

http://asp.zut.edu.pl/

60

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EE. Zootechnica Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 4/rok

0239-4243

http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales.htm

Archives of Transport 61

Punkty MNiSW: 5 pkt

0866-9546 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://versita.com/aot/

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 62

Punkty MNiSW: 5 pkt

1234-5865

Częstotliwość: 4/rok

http://www.wat.edu.pl/M000000/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=21

Diagnostyka 63

Punkty MNiSW: 5 pkt

1641-6414 Częstotliwość: 4/rok

http://diagnostyka.net.pl/

IM Inżynieria Mineralna 64

Punkty MNiSW: 5 pkt

1640-4920 Częstotliwość: 2/rok

http://www.potopk.republika.pl/wydawnictwo.html

Lekarz Wojskowy 65

Punkty MNiSW: 5 pkt

0024-0745 Częstotliwość: 4/rok

http://www.lekarzwojskowy.pl/archiwum.htm

Sciences

288


Pozostałe nauki Polimery w Medycynie 66

0370-0747

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://polimery.am.wroc.pl/

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 67

Punkty MNiSW: 5 pkt

0867-793X

Częstotliwość: 2/rok

http://www.wsm.warszawa.pl/index.php/uczelnia/czasopismo-naukowe

Prace Instytutu Odlewnictwa 68

1899-2439

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.prace.iod.krakow.pl/

69

University of Szczecin Management, The Punkty MNiSW: 5 pkt

Scientific

Journal.

Service

1898-0511

Częstotliwość: 1/rok

http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6590

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 70

Punkty MNiSW: 5 pkt

0867-2245

Częstotliwość: 4/rok

http://www.aon.edu.pl/remository?func=select&id=25

71

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 2/rok

we

1897-8223

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Horticulture and Landscape Architecture Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 1/rok

1898-8784

http://www.dbc.wroc.pl/publication/3156

72

http://annals-wuls.sggw.pl/?q=node/247

Decision Making in Manufacturing and Services 73

Punkty MNiSW: 4 pkt

1896-8325

Częstotliwość: 1/rok

http://www.dmms.agh.edu.pl/

Dyskurs 74

1733-1528

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=55&__seoName=Dyskurs

Foundations of Management International Journal 75

Punkty MNiSW: 4 pkt

2080-7279

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/fman

Journal of Positive Management 76

Punkty MNiSW: 4 pkt

2083-103X Częstotliwość: 1/rok

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/JPM

Sciences

289


Pozostałe nauki Journal of Power Technologies 77

Punkty MNiSW: 4 pkt

2083-4187 Częstotliwość: 4/rok

http://www.papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT

Modelowanie Inżynierskie 78

Punkty MNiSW: 4 pkt

1896-771X Częstotliwość: 3/rok

http://www.kms.polsl.pl/mi/

Organizacja i Zarządzanie 79

Punkty MNiSW: 4 pkt

1899-6116 Częstotliwość: 4/rok

http://www.oiz.polsl.pl/

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 80

Punkty MNiSW: 4 pkt

1895-9911

Częstotliwość: 1/rok

http://ap.edu.pl/art.php?id=1327071061&nid=1328864828&langu=pl

Pojazdy Szynowe 81

Punkty MNiSW: 4 pkt

0138-0370 Częstotliwość: 4/rok

http://www.tabor.com.pl/wydawnictwa-2/

Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej 82

Punkty MNiSW: 4 pkt

2083-2575

Częstotliwość: 4/rok

http://www.wiml.waw.pl/?q=PPMPL

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 83

Punkty MNiSW: 4 pkt

0137-9941

Częstotliwość: 4/rok

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech- 95a40654- 8cfe- 4afd- ab45- dee1f6fd6d7b

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 84

Punkty MNiSW: 4 pkt

1230-9265

Częstotliwość: 6/rok

http://www2.it.pw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=102

Przedsiębiorstwo Przyszłości 85

Punkty MNiSW: 4 pkt

2080-8461 Częstotliwość: 4/rok

http://www.chodkowska.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/przedsiebiorstwo_przyszlosci

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 86

Punkty MNiSW: 4 pkt

1898-3189

Częstotliwość: 4/rok

http://www.amw.gdynia.pl/title,Publikacje_wydzialu,pid, 993,event, article.html

Rozprawy Ubezpieczeniowe 87

Punkty MNiSW: 4 pkt

1896-3641 Częstotliwość: 2/rok

http://www.rzu.gov.pl/publikacje/rozprawy-ubezpieczeniowe

Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe 88

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.obrum.gliwice.pl/idm,1154,root,1154,biuletyn_SPG.html

Sciences

290

0860-8369


Pozostałe nauki

89

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 4/rok

1641-9707

http://www.dobrauczelnia.pl/wsiz/dobra-uczelnia-dzialalnosc- naukowa/zeszyty- naukowe

90

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 4/rok

1731-8157

http://www.zeszyty-naukowe.wso.wroc.pl/pl/

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 91

Punkty MNiSW: 4 pkt

0860-889X

Częstotliwość: 1/rok

http://www.amw.gdynia.pl/title,Zeszyty_Naukowe_AMW,pid, 708.html

92

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 2/rok

2080-0819

http://www.meeri.pl/czasopisma/zeszyty-naukowe.html

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 93

Punkty MNiSW: 4 pkt

1899-8658

Częstotliwość: 2/rok

http://www.zarzadzanie.humanitas.edu.pl/

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie 94

Punkty MNiSW: 4 pkt

0137-2599

Częstotliwość: 1/rok

http://zeszyty.woiz.pl/

95

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science Punkty MNiSW: 3 pkt Częstotliwość: 1/rok

1898-8830

http://annals-wuls.sggw.pl/?q=taxonomy/term/677

Casopis Slezskeho Zemskeho Muzea Serie A Vedy Prirodni 96

Punkty MNiSW: 3 pkt

1211-3026

Częstotliwość: 3/rok

http://versita.metapress.com/content/122339

Gospodarka w Praktyce i Teorii 97

Punkty MNiSW: 3 pkt

1429-3730 Częstotliwość: 2/rok

http://www.gospodarka.uni.lodz.pl/

98

Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu Punkty MNiSW: 3 pkt Częstotliwość: 2/rok

1897-9262

http://www.studiaperiegetica.pl/pl/informacje

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie 99

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://wsp.pl/index.php/pl,9,87,,,nauka-zeszyty_naukoewe

Sciences

291

1734-4468


Pozostałe nauki

100

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie Punkty MNiSW: 3 pkt Częstotliwość: 1/rok

0239-9415

http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy 101

Punkty MNiSW: 3 pkt

1895-3794

Częstotliwość: 1/rok

http://www.studia.wszop.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/wydawnictwo/zeszyty- naukowe- wszop, 2, 2, 134, 108, 132

Zeszyty Naukowe. Transport 102

Punkty MNiSW: 3 pkt

0209-3324 Częstotliwość: 4/rok

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/ZN_T/Strony/witamy.aspx

103

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 1/rok

1732-1352

http://annales.umcs.lublin.pl/annales_artes.php

104

Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics, The Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 1/rok

1644-9363

http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/biuletyny_ptgigi/biuletyny.aspx

Perspektywy Kultury 105

Punkty MNiSW: 2 pkt

2081-1446 Częstotliwość: 1/rok

http://www.perspektywy.deon.pl/

106

Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 4/rok

2084-2686

http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/

Radzyński Rocznik Humanistyczny 107

Punkty MNiSW: 2 pkt

1643-4374

Częstotliwość: 1/rok

http://www.rasil.home.pl/rrh/

Rocznik Muzeum Papiernictwa 108

Punkty MNiSW: 2 pkt

1897-7685 Częstotliwość: 1/rok

http://www.rocznik.muzpap.pl

Toruński Rocznik Podatkowy 109

Punkty MNiSW: 2 pkt

2080-9573 Częstotliwość: 1/rok

http://www.trp.umk.pl/

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 110

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://zeszyty.am.gdynia.pl/

Sciences

292

1644-1818


Pozostałe nauki

111

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione Punkty MNiSW: 1 pkt Częstotliwość: 1/rok

2081-3325

http://www.ap.krakow.pl/insztuki/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=96

112

Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera Punkty MNiSW: 1 pkt Częstotliwość: 1/rok

0867-0196

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/pradnik.html

Problemy Kolejnictwa 113

Punkty MNiSW: 1 pkt

0552-2145 Częstotliwość: 2/rok

http://www.problemykolejnictwa.pl/index.php/zobacz

114

Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa Punkty MNiSW: 1 pkt Częstotliwość: 4/rok

2081-5891

http://www.wmt.wat.edu.pl/index.php/czasopismo-wmt/polski- pm

Rocznik Świętokrzyski. Seria B, Nauki Przyrodnicze 115

Punkty MNiSW: 1 pkt

1427-5929

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ujk.edu.pl/ios/rocznik.htm

Systemy Logistyczne Wojsk 116

Punkty MNiSW: 1 pkt

1508-5430 Częstotliwość: 1/rok

http://www.ilog.wat.edu.pl/index.php/aktualnoscislw

117

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne Punkty MNiSW: 1 pkt Częstotliwość: 2/rok

2082-9469

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty

118

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne Punkty MNiSW: 1 pkt Częstotliwość: 2/rok http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty

Sciences

293

2082-9213


Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.66: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Sciences” Pozostałe nauki Journal of the Royal Society Interface 1

Punkty MNiSW: 45 pkt

1742-5689 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 12/rok

1 rok

http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/by/year

Journal of the Royal Society of New Zealand 2

Punkty MNiSW: 35 pkt

0303-6758 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 4/rok

4 lata

http://www.tandfonline.com/loi/tnzr20

Records of the Australian Museum 3

Punkty MNiSW: 25 pkt

0067-1975 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 4/rok

1 rok

http://www.amonline.net.au/publications/search.htm

Notes and Records of the Royal Society 4

Punkty MNiSW: 20 pkt

0035-9149 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 4/rok

1 rok

http://rsnr.royalsocietypublishing.org/content/by/year

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 5

Punkty MNiSW: 15 pkt

1080-3548 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 4/rok

12 miesięcy

http://www.ciop.pl/757.html

Revue d’Histoire des Sciences Humaines (Formerly :Revue des sciences humaines) 6

Punkty MNiSW: 14 pkt

1622-468X Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 2/rok

5 lat

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RHSH

Didaskalia. Recherches sur la communication l’apprentissage des sciences et des techniques 7

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

et

1250-0739 Ograniczenie dostępu

6 lat

http://ife.ens-lyon.fr/edition-electronique/archives/didaskalia/web/index.php

Llull 8

Punkty MNiSW: 10 pkt

0210-8615 Częstotliwość: 2/rok

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1511

Sciences

294

Ograniczenie dostępu

2 lata


Pozostałe nauki Philosophia Scientiae - Studies in History and Philosophy of Science 9

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

1281-2463 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://philosophiascientiae.revues.org/66

Polimery 10

0032-2725

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 12/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.ichp.pl/polimery/

Prakseologia 11

0079-4872

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=5349

Revue d’Histoire des Sciences 12

0151-4105

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-des-sciences.htm

Logistics and Transport 13

1734-2015

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://www.logistics-and-transport.eu/

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 14

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1231-868X Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.ciop.pl/4672.html

Problemy Transportu i Logistyki 15

Punkty MNiSW: 5 pkt

1644-275X Częstotliwość: 5/rok

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy

http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6595

Sztuka i Dokumentacja 16

Punkty MNiSW: 4 pkt

2080-413X Częstotliwość: 2/rok

http://www.journal.doc.art.pl/

Sciences

295

Ograniczenie dostępu

1 rok


5.35. Slawistyka Czasopisma otwarte Tablica 5.67: Czasopisma OA w kategorii „Slavonic Studies” Slawistyka Slavistična revija. Časopis za jezikoslovje in literarne vede 1

Punkty MNiSW: 15 pkt

0350-6894

Częstotliwość: 4/rok

http://www.srl.si/

PhiN.Philologie im Netz 2

Punkty MNiSW: 12 pkt

1433-7177 Częstotliwość: 4/rok

http://www.fu-berlin.de/phin

Bohemistyka 3

Punkty MNiSW: 10 pkt

1642-9893 Częstotliwość: 4/rok

http://www.bohemistyka.pl/

Filologija 4

Punkty MNiSW: 10 pkt

0449-363X Częstotliwość: 2/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=115

Fluminensia 5

Punkty MNiSW: 10 pkt

0353-4642 Częstotliwość: 2/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=89

Jazykovedný časopis (Philological Journal) 6

Punkty MNiSW: 10 pkt

0021-5597

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/jazcas.2012.63.issue-1/issue- files/jazcas.2012.63.issue- 1.xml

Jezik in slovstvo 7

Punkty MNiSW: 10 pkt

0021-6933 Częstotliwość: 2/rok

http://www.jezikinslovstvo.com

Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society] 8

Punkty MNiSW: 10 pkt

0023-5172

Częstotliwość: 4/rok

http://kis.czasopisma.pan.pl/

Kultúra slova (The Word Culture) 9

Punkty MNiSW: 10 pkt

0023-5202

Częstotliwość: 6/rok

http://www.juls.savba.sk/ks/

Letopis Matice Srpske 10

Punkty MNiSW: 10 pkt

0025-5939 Częstotliwość: 12/rok

http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/index.html

Slavonic Studies

296


Slawistyka Novoe literaturnoe obozrenie 11

Punkty MNiSW: 10 pkt

0869-6365 Częstotliwość: 6/rok

http://magazines.russ.ru/nlo/

Novyj zhurnal 12

0029-5337

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://magazines.russ.ru/nj/

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 13

Punkty MNiSW: 10 pkt

1331-6745

Częstotliwość: 2/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=147

Rocznik slawistyczny 14

0080-3588

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://rs.czasopisma.pan.pl/

Slavica slovaca 15

0037-6787

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica.php

Slovenská reč (Slovak Language) 16

Punkty MNiSW: 10 pkt

0037-6981 Częstotliwość: 3/rok

http://www.juls.savba.sk/

Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 17

Punkty MNiSW: 10 pkt

1408-2616

Częstotliwość: 0,5/rok

http://www2.ku.edu/~slavic/sj-sls/

Slovo 18

Punkty MNiSW: 10 pkt

0583-6255 Częstotliwość: 1/rok

http://hrcak.srce.hr/slovo

Suvremena lingvistika 19

Punkty MNiSW: 10 pkt

0586-0296 Częstotliwość: 2/rok

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=f14cbc7c- fa03-4f96- 8660- 31fbe1754da7

Voprosy Literatury 20

Punkty MNiSW: 10 pkt

0042-8795 Częstotliwość: 6/rok

http://magazines.russ.ru/voplit/

Zbornik matice srpske za filologiju i lingvistiku 21

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.maticasrpska.org.rs/casopisi/index.html

Slavonic Studies

297

0352-5724


Slawistyka

22

Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym Punkty MNiSW: 9 pkt Częstotliwość: 1/rok

1733-165X

http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/

Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego 23

Punkty MNiSW: 7 pkt

0032-3802

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ptj.civ.pl/content/category/3/7/21/

Postscriptum Polonistyczne 24

1898-1593

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://postscriptum.us.edu.pl/

Studies in Polish Linguistics 25

1732-8160

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.wuj.pl/page,art,artid,1913.html

Studia Wschodniosłowiańskie 26

1642-557X

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://filologia.uwb.edu.pl/sw/index.htm

Prace Językoznawcze 27

1509-5304

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=823&Itemid=12

Świat Tekstów. Rocznik Słupski 28

Punkty MNiSW: 3 pkt

2083-4721 Częstotliwość: 1/rok

http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/

Slavonic Studies

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.68: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Slavonic Studies” Slawistyka

1

LINGVARIA Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Punkty MNiSW: 8 pkt Częstotliwość: 2/rok

1896-2122

http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/LingVaria/main.htm

2

Bâlgarski ezik i literatura (Sofija, Institut za bâlgarski ezik BAN) Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 6/rok http://www.liternet.bg/publish/bel/

Slavonic Studies

298

0323-9519


Slawistyka Naše řeč 3

0027-8203

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 5/rok

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=90

Europa Orientalis 4

Punkty MNiSW: 12 pkt

0392-4580 Częstotliwość: 1/rok

http://www.europaorientalis.it/rivista_indici.php

Zeitschrift für Balkanologie 5

Punkty MNiSW: 12 pkt

0044-2356 Częstotliwość: 2/rok

http://www.zeitschrift-fuer-balkanologie.de/index.php/zfb/index

Slavonic Studies

5.36. Socjologia Czasopisma otwarte Tablica 5.69: Czasopisma OA w kategorii „Sociology” Socjologia The Future of Children 1

Punkty MNiSW: 50 pkt

1054-8289 Częstotliwość: 2/rok

http://www.futureofchildren.org/

International Family Planning Perspectives 2

Punkty MNiSW: 35 pkt

0190-3187

Częstotliwość: 4/rok

http://guttmacher.org/archive/IFPP.jsp

Jasss-the Journal of Artificial Societies and Social Simulation 3

Punkty MNiSW: 35 pkt

1460-7425

Częstotliwość: 4/rok

http://jasss.soc.surrey.ac.uk/index_by_issue.html

Demographic Research 4

Punkty MNiSW: 30 pkt

1435-9871 Częstotliwość: 2/rok

http://www.demographic-research.org/

Population Bulletin 5

Punkty MNiSW: 30 pkt

0032-468X Częstotliwość: 4/rok

http://www.prb.org/Publications/PopulationBulletins.aspx

Sociology

299


Socjologia Monthly Labor Review 6

Punkty MNiSW: 25 pkt

0098-1818 Częstotliwość: 365/rok

http://www.bls.gov/opub/mlr/mlrhome.htm

Sociology of Religion 7

Punkty MNiSW: 25 pkt

1069-4404 Częstotliwość: 4/rok

http://socrel.oxfordjournals.org/content/by/year

Afrika Spectrum 8

Punkty MNiSW: 20 pkt

0002-0397 Częstotliwość: 3/rok

http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/afsp

9

Canadian Journal of Sociology-cahiers Canadiens Sociologie Punkty MNiSW: 20 pkt Częstotliwość: 4/rok

de

0318-6431

http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/CJS/index

International Journal of Conflict and Violence 10

Punkty MNiSW: 20 pkt

1864-1385

Częstotliwość: 2/rok

http://www.ijcv.org

Revista de Cercetare si Interventie Sociala 11

Punkty MNiSW: 20 pkt

1583-3410

Częstotliwość: 4/rok

http://rcis.ro/en.html

Andamios 12

Punkty MNiSW: 15 pkt

1870-0063 Częstotliwość: 3/rok

http://www.uacm.edu.mx/REVISTA/TABID/1903/LIVEaCCID/451112/DEFAULT.ASPX

Aquichan 13

Punkty MNiSW: 15 pkt

1657-5997 Częstotliwość: 3/rok

http://aquichan.unisabana.edu.co/

14

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde (Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania) Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 4/rok

0006-2294

http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv

Convergencia-revista de Ciencias Sociales 15

Punkty MNiSW: 15 pkt

1405-1435

Częstotliwość: 3/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=105

Dados-revista de Ciencias Sociais 16

Punkty MNiSW: 15 pkt

0011-5258

Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0011- 5258&lng=en&nrm=iso

Sociology

300


Socjologia Drustvena Istrazivanja 17

1330-0288

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?lang=en&show=casopis&id_casopis=71

Eastern European Countryside 18

1232-8855

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.degruyter.com/view/j/eec.2011.17.issue--1/issue- files/eec.2011.17.issue- - 1.xml

Eure-revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales 19

Punkty MNiSW: 15 pkt

0250-7161

Częstotliwość: 3/rok

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&lng=en&pid=0250- 7161&nrm=iso

Innovar-revista de Ciencias Administrativas Y Sociales 20

Punkty MNiSW: 15 pkt

0121-5051

Częstotliwość: 3/rok

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar

Journal of Social Aspects of HIV/AIDS 21

Punkty MNiSW: 15 pkt

1729-0376

Częstotliwość: 4/rok

http://www.tandfonline.com/toc/rsah20/current

Ljetopis Socijalnog Rada 22

Punkty MNiSW: 15 pkt

1846-5412 Częstotliwość: 3/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=60

Papeles de Poblacion 23

Punkty MNiSW: 15 pkt

1405-7425 Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=112

Perfiles Latinoamericanos 24

Punkty MNiSW: 15 pkt

0188-7653 Częstotliwość: 3/rok

http://publicaciones.flacso.edu.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=3&Itemid=12

Revija Za Socijalnu Politiku 25

Punkty MNiSW: 15 pkt

1330-2965 Częstotliwość: 3/rok

http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp

Revista de Ciencias Sociales 26

Punkty MNiSW: 15 pkt

1315-9518 Częstotliwość: 4/rok

http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rcs/issue/archive

Revista Internacional de Sociologia 27

Punkty MNiSW: 15 pkt

0034-9712

Częstotliwość: 3/rok

http://revintsociologia.revistas.csic.es

Sociologia 28

Punkty MNiSW: 15 pkt

0049-1225 Częstotliwość: 6/rok

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=36&lang_change=en

Sociology

301


Socjologia Sotsiologicheskie Issledovaniya 29

Punkty MNiSW: 15 pkt

0132-1625 Częstotliwość: 12/rok

http://www.isras.ru/socis.html

Tempo Social 30

Punkty MNiSW: 15 pkt

0103-2070 Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103- 2070&lng=en&n

Trames-journal of the Humanities and Social Sciences 31

Punkty MNiSW: 15 pkt

1406-0922

Częstotliwość: 4/rok

http://www.kirj.ee/?id=10509

Análise Social 32

Punkty MNiSW: 14 pkt

0003-2573 Częstotliwość: 4/rok

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php/script_sci_serial/lng_es/pid_0003- 2573/nrm_iso

Cahiers d’etudes africaines 33

Punkty MNiSW: 14 pkt

0008-0055 Częstotliwość: 4/rok

http://etudesafricaines.revues.org/

Kritische Berichte 34

Punkty MNiSW: 14 pkt

0340-7403 Częstotliwość: 4/rok

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ojs/index.php/kb/index

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 35

Punkty MNiSW: 14 pkt

1572-1701

Częstotliwość: 4/rok

http://www.tseg.nl/

Estudos Feministas 36

Punkty MNiSW: 12 pkt

0104-026X Częstotliwość: 3/rok

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/ref/index

37

Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research (FQS) Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 3/rok

1438-5627

http://qualitative-research.net/fqs/fqs.htm

Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific 38

Punkty MNiSW: 12 pkt

1440-9151

Częstotliwość: 3/rok

http://wwwsshe.murdoch.edu.au/intersections/default.htm

39

Moussons : Recherche en Sciences Humaines sur l’Asie du Sud-Est Punkty MNiSW: 12 pkt Częstotliwość: 2/rok http://moussons.revues.org/

Sociology

302

1620-3224


Socjologia Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caraibe 40

Punkty MNiSW: 12 pkt

0924-0608

Częstotliwość: 2/rok

http://www.cedla.uva.nl/50_publications/erlacs_index.html

Ex Aequo 41

Punkty MNiSW: 10 pkt

0874-5560 Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php/script_sci_serial/pid_0874- 5560/lng_en/nrm_iso

Hispania Sacra : Revista de Historia Eclesiástica 42

Punkty MNiSW: 10 pkt

0018-215X

Częstotliwość: 2/rok

http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra/index

SQS: Journal of Queer Studies in Finland 43

Punkty MNiSW: 10 pkt

1796-5551

Częstotliwość: 2/rok

http://sqslehti.wordpress.com/

Studia Socjologiczne 44

Punkty MNiSW: 10 pkt

0039-3371 Częstotliwość: 4/rok

http://ss.czasopisma.pan.pl/

Journal of Identity and Migration Studies 45

Punkty MNiSW: 9 pkt

1843-5610

Częstotliwość: 2/rok

http://www.jims.e-migration.ro

Anthropos? 46

Punkty MNiSW: 8 pkt

1730-9549 Częstotliwość: 1/rok

http://www.anthropos.us.edu.pl

Przegląd Socjologii Jakościowej 47

Punkty MNiSW: 8 pkt

1733-8069 Częstotliwość: 3/rok

http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org

Qualitative Sociology Review 48

Punkty MNiSW: 8 pkt

1733-8077 Częstotliwość: 3/rok

http://www.qualitativesociologyreview.org

Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) 49

Punkty MNiSW: 8 pkt

1732-2189

Częstotliwość: 4/rok

http://www.studiahumanistyczne.agh.edu.pl/

Anthropological Review 50

Punkty MNiSW: 7 pkt

1898-6773 Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/anre

Ask. Research & Methods 51

Punkty MNiSW: 7 pkt

1234-9224 Częstotliwość: 1/rok

http://askresearchandmethods.org/

Sociology

303


Socjologia Problemy Polityki Społecznej 52

1640-1808

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.problemyps.pl/

Studia BAS 53

2080-2404

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.bas.sejm.gov.pl/studia.php

Studia Demograficzne 54

0039-3134

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.degruyter.com/view/j/studdem.2012.1.issue-161/issue- files/studdem.2012.1.issue- 161.xml

Pogranicze. Studia Społeczne 55

1230-2392

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://pogranicze.soc.uwb.edu.pl/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 56

Punkty MNiSW: 5 pkt

0208-600X

Częstotliwość: 4/rok

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/208

Polityka i Społeczeństwo 57

1732-9639

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 10/rok

http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/polityka-i- spoleczenstwo/

Szkice Humanistyczne 58

1642-6363

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.osw.olsztyn.pl/main.php?pg=18&pg2=93

59

Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków) Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 2/rok

1897-659X

http://zeszytnaukowy.pl/

60

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 1/rok

0137-2025

http://annales.umcs.lublin.pl/annales_filozofia.php

InterAlia: Pismo poświęcone studiom queer 61

Punkty MNiSW: 4 pkt

1689-6637

Częstotliwość: 1/rok

http://www.interalia.org.pl/

Polish Journal of Social Science 62

Punkty MNiSW: 4 pkt

1896-7817 Częstotliwość: 1/rok

http://www.euh-e.edu.pl/pl/wydzialy/wydzial_pedagogiki/polish_journal/polish_journal_of_social_science/

Sociology

304


Socjologia Praktyka Teoretyczna 63

Punkty MNiSW: 4 pkt

2081-8130 Częstotliwość: 2/rok

http://www.praktykateoretyczna.pl/

Studia Etnologiczne i Antropologiczne 64

Punkty MNiSW: 4 pkt

1506-5790

Częstotliwość: 1/rok

http://www.seia.us.edu.pl/

65

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Sociologica Punkty MNiSW: 4 pkt Częstotliwość: 1/rok

0867-5759

http://www.us.szc.pl/main.php/sociologica/

Dziecko Krzywdzone 66

Punkty MNiSW: 3 pkt

1644-6526 Częstotliwość: 4/rok

http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/

Miscellanea Anthropologica et Sociologica 67

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 2/rok

2084-2937 Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://www.miscellanea.ug.edu.pl/

Rozprawy Społeczne 68

Punkty MNiSW: 3 pkt

2081-6081 Częstotliwość: 2/rok

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/rozprawy-spoleczne

Kobieta i Biznes 69

Punkty MNiSW: 2 pkt

1230-9427 Częstotliwość: 4/rok

http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kgs/publikacje/Kobieta_i_biznes/

Roczniki Socjologii Morskiej 70

Punkty MNiSW: 1 pkt

0860-6552 Częstotliwość: 1/rok

http://rsm.czasopisma.pan.pl/

Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego 71

Punkty MNiSW: 1 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.prawo.ug.edu.pl/zagadnienia

Sociology

305

2081-2310


Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.70: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Sociology” Socjologia American Journal of Sociology 1

0002-9602

Punkty MNiSW: 50 pkt

Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=amerjsoci

Environment and Urbanization 2

0956-2478

Punkty MNiSW: 35 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://eau.sagepub.com/

Le Mouvement Social 3

0027-2671

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=LMS

Revue Francaise de Sociologie 4

0035-2969

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 5/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rfsoc

Zeitschrift Fur Soziologie 5

0340-1804

Punkty MNiSW: 20 pkt

Częstotliwość: 6/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.zfs-online.org/index.php/zfs/issue/archive

Actes de La Recherche En Sciences Sociales 6

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0335-5322 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=ARSS

Deviance et Societe 7

Punkty MNiSW: 15 pkt

0378-7931 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe.htm

Historical Social Research-historische Sozialforschung 8

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0172-6404 Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.hsr-retro.de

Le Travail Humain 9

Punkty MNiSW: 15 pkt

0041-1868 Częstotliwość: 4/rok

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=TH

Sociology

306

Ograniczenie dostępu

6 lat


Socjologia Population 10

0032-4663

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=POPU

Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas 11

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0210-5233 Ograniczenie dostępu

1 rok

http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=jsp/numeros.jsp

Sciences Sociales et Sante 12

0294-0337

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

3-4 lata

http://www.revue-sss.fr/archives/index.phtml

Soziale Welt-zeitschrift Fur Sozialwissenschaftliche Forschung Und Praxis 13

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0038-6073 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.soziale-welt.nomos.de/

Zeitschrift fur Familienforschung 14

Punkty MNiSW: 15 pkt

1437-2940 Częstotliwość: 3/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.zeitschrift-fuer-familienforschung.de/Hefte/Archiv.html

Annales. Histoire, Sciences Sociales 15

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0395-2649 Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-annales.htm

Études rurales 16

Punkty MNiSW: 14 pkt

0014-2182 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

5 lat

http://www.cairn.info/revue-etudes-rurales.htm

Geneses, sciences sociales et histoire 17

Punkty MNiSW: 14 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1155-3219 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=GEN

Annales de démographie historique 18

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 2/rok

0066-2062 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=ADH

Civilisations. Revue Internationale d’Anthropologie et de Sciences Humaines 19

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://civilisations.revues.org/

Sociology

307

0009-8140 Ograniczenie dostępu

4 lata


Socjologia Éducation et Sociétés. Revue internationale de sociologie de l’éducation 20

Punkty MNiSW: 12 pkt

1373-847X Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 2/rok

4 lata

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=ES

Medieval Feminist Forum 21

1536-8742

Punkty MNiSW: 12 pkt

Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 2/rok

4 lata

http://ir.uiowa.edu/mff/

Analyse und Kritik 22

0171-5860

Punkty MNiSW: 10 pkt

Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 2/rok

18 miesięcy

http://www.analyse-und-kritik.net/archiv.php

Clio. Histoire, femmes et société 23

Punkty MNiSW: 10 pkt

1252-7017 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 2/rok

4 lata

http://clio.revues.org/

Gender, rovné příležitosti, výzkum 24

Punkty MNiSW: 10 pkt

1213-0028 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 2/rok

2 lata

http://www.genderonline.cz/en/archive

Langage et société 25

Punkty MNiSW: 10 pkt

0181-4095 Ograniczenie dostępu

Częstotliwość: 4/rok

4 lata

http://www.cairn.info/revue-langage-et-societe.htm

Tidskrift för genusvetenskap Kvinnovetenskaplig tidskrift) 26

Punkty MNiSW: 10 pkt

(former

title

Częstotliwość: 4/rok

:

1654-5443 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv

Travail, genre et société 27

Punkty MNiSW: 10 pkt

1294-6303 Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes.htm

Studia Regionalne i Lokalne 28

Punkty MNiSW: 8 pkt

1509-4995 Częstotliwość: 4/rok

Ograniczenie dostępu

18 miesięcy

http://www.studreg.uw.edu.pl/

Seksuologia Polska 29

Punkty MNiSW: 3 pkt

1731-6677 Częstotliwość: 2/rok

http://czasopisma.viamedica.pl/sp/issue/archive

Sociology

308

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy


5.37. Nauki o sporcie Czasopisma otwarte Tablica 5.71: Czasopisma OA w kategorii „Sports Science” Nauki o sporcie Physical Therapy 1

0031-9023

Punkty MNiSW: 45 pkt

Częstotliwość: 12/rok

http://www.ptjournal.org/

Journal of Athletic Training 2

1062-6050

Punkty MNiSW: 40 pkt

Częstotliwość: 6/rok

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/131/

Journal of the International Society of Sports Nutrition 3

Punkty MNiSW: 35 pkt

1550-2783

Częstotliwość: 12/rok

http://www.jissn.com/supplements

4

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity Punkty MNiSW: 30 pkt Częstotliwość: 365/rok

1479-5868

http://www.ijbnpa.org/home/

Journal of Sports Science and Medicine 5

Punkty MNiSW: 20 pkt

1303-2968

Częstotliwość: 4/rok

http://www.jssm.org/

Archives of Budo 6

Punkty MNiSW: 15 pkt

1643-8698 Częstotliwość: 4/rok

http://archbudo.com/

Biology of Sport 7

Punkty MNiSW: 15 pkt

0860-021X Częstotliwość: 4/rok

http://biolsport.com/

Japanese Journal of Physical Fitness and Sports Medicine 8

Punkty MNiSW: 15 pkt

0039-906X

Częstotliwość: 6/rok

http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN00137986_en.html

Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism Education 9

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.heacademy.ac.uk/johlste/

Sports Science

309

1473-8376


Nauki o sporcie Journal of Human Kinetics 10

1640-5544

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://versita.metapress.com/content/1640-5544

Kinesiology 11

1331-1441

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=72&lang=en

Movimento 12

0104-754X

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1153

Revista Brasileira de Medicina Do Esporte 13

Punkty MNiSW: 15 pkt

1517-8692

Częstotliwość: 6/rok

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517- 8692&lng=en&nrm=iso

14

Revista Internacional de Medicina Y Ciencias de La Actividad Fisica Y del Deporte Punkty MNiSW: 15 pkt Częstotliwość: 4/rok

1577-0354

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html

Human Movement 15

1732-3991

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://156.17.111.99/hum_mov/

Medicina Sportiva 16

1734-2260

Punkty MNiSW: 8 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.medicinasportiva.pl/new/index.php?path=aktualnosci/medicina/ms2012_02

Physical Culture and Sport. Studies and Research 17

Punkty MNiSW: 8 pkt

2081-2221

Częstotliwość: 3/rok

http://www.degruyter.com/view/j/pcssr

Biomedical Human Kinetics 18

2080-2234

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.degruyter.com/view/j/bhk

Baltic Journal of Health and Physical Activity 19

Punkty MNiSW: 5 pkt

2080-1297

Częstotliwość: 4/rok

http://www.degruyter.com/view/j/bjha

Polish Journal of Sport and Tourism 20

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.awf-bp.edu.pl/pol_j_sport_tourism/

Sports Science

310

1899-1998


Nauki o sporcie Studies in Physical Culture & Tourism 21

Punkty MNiSW: 5 pkt

0867-1079

Częstotliwość: 4/rok

http://www.wbc.poznan.pl/publication/4081

Antropomotoryka 22

1731-0652

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 3/rok

http://www.antropomotoryka.pl/

Homo Ludens 23

2080-4555

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ptbg.org.pl/strona.php?id=9

Physical Education and Sport 24

Punkty MNiSW: 4 pkt

0043-9630 Częstotliwość: 3/rok

http://www.degruyter.com/view/j/pcssr

Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 25

Punkty MNiSW: 4 pkt

i

Częstotliwość: 4/rok

2082-369X Ograniczenie dostępu

6 miesięcy

http://www.pmurz.rzeszow.pl/

Fiziaeskoe Vospitanie Studentov 26

Punkty MNiSW: 3 pkt

2075-5279 Częstotliwość: 6/rok

http://www.sportedu.org.ua

27

Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports Punkty MNiSW: 3 pkt Częstotliwość: 12/rok

1818-9172

http://www.sportpedagogy.org.ua

Rocznik Naukowy 28

Punkty MNiSW: 2 pkt

1730-7953 Częstotliwość: 1/rok

http://www.awf.gda.pl/index.php?id=661&articles=689

29

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 1/rok

2081-1063

http://www.wswfit.com.pl/publikacje/roczniki-naukowe- wswfit/

30

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Punkty MNiSW: 2 pkt Częstotliwość: 4/rok

0239-4375

http://www.awf.wroc.pl/pl/article/1003/140/_Rozprawy_Naukowe_/

Scientific Review of Physical Culture 31

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://www.hprjournal.com/

Sports Science

311

2083-859X


Nauki o sporcie Studia Humanistyczne 32

1641-8573

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.studia-humanistyczne.pl/

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej 33

Punkty MNiSW: 1 pkt

1230-3178

Częstotliwość: 1/rok

http://www.wkfipz.univ.szczecin.pl/zeszyty-naukowe

Sports Science

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.72: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Sports Science” Nauki o sporcie Journal of Applied Physiology 1

Punkty MNiSW: 40 pkt

8750-7587 Częstotliwość: 24/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://jap.physiology.org/

Journal of Combat Sports and Martial Arts 2

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 2/rok

2081-5735 Ograniczenie dostępu

1 rok

http://www.combatsports.edu.pl/

Medycyna Sportowa 3

Punkty MNiSW: 6 pkt

1232-406X Częstotliwość: 12/rok

http://www.medycynasportowa.edu.pl

Sports Science

312

Ograniczenie dostępu

12 miesięcy


5.38. Technologia Czasopisma otwarte Tablica 5.73: Czasopisma OA w kategorii „Technology” Technologia Bulletin of the Polish Academy of Sciences-technical Sciences 1

Punkty MNiSW: 30 pkt

0239-7528

Częstotliwość: 4/rok

http://bulletin.pan.pl/volumeissue.html

Oil & Gas Science and Technology 2

Punkty MNiSW: 30 pkt

1294-4475

Częstotliwość: 6/rok

http://ogst.ifp.fr/

Mathematical Problems in Engineering 3

Punkty MNiSW: 25 pkt

1024-123X

Częstotliwość: 7/rok

http://www.hindawi.com/journals/mpe/

Biomedical Engineering Online 4

Punkty MNiSW: 20 pkt

1475-925X Częstotliwość: 12/rok

http://www.biomedical-engineering-online.com/

Energies 5

Punkty MNiSW: 20 pkt

1996-1073 Częstotliwość: 12/rok

http://www.mdpi.com/journal/energies

Issues in Science and Technology 6

Punkty MNiSW: 20 pkt

0748-5492

Częstotliwość: 4/rok

http://www.nap.edu/issues/

Journal of Inorganic Materials 7

Punkty MNiSW: 20 pkt

1000-324X Częstotliwość: 12/rok

http://www.jim.org.cn/EN/volumn/home.shtml

Journal of Laser Micro Nanoengineering 8

Punkty MNiSW: 20 pkt

1880-0688

Częstotliwość: 3/rok

http://www.jlps.gr.jp/jlmn/index.php?action=laser_index

9

Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology Punkty MNiSW: 20 pkt Częstotliwość: 1/rok http://www.nist.gov/nvl/jres.cfm

Technology

313

1044-677X


Technologia Maejo International Journal of Science and Technology 10

Punkty MNiSW: 20 pkt

1905-7873

Częstotliwość: 1/rok

http://www.mijst.mju.ac.th/

Polish Maritime Research 11

Punkty MNiSW: 20 pkt

1233-2585 Częstotliwość: 4/rok

http://www.bg.pg.gda.pl/pmr/pmr.php

Sadhana-academy Proceedings in Engineering Sciences 12

Punkty MNiSW: 20 pkt

0256-2499

Częstotliwość: 6/rok

http://www.ias.ac.in/sadhana/

Acta Polytechnica Hungarica 13

Punkty MNiSW: 15 pkt

1785-8860 Częstotliwość: 6/rok

http://www.uni-obuda.hu/journal/

Acta Scientiarum-technology 14

Punkty MNiSW: 15 pkt

1806-2563 Częstotliwość: 4/rok

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/issue/archive

Journal of Applied Research and Technology 15

Punkty MNiSW: 15 pkt

1665-6423

Częstotliwość: 6/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=474

Randd Magazine 16

Punkty MNiSW: 15 pkt

0746-9179 Częstotliwość: 6/rok

http://www.rdmag.com/

Revista Ingenieria E Investigacion 17

Punkty MNiSW: 15 pkt

0120-5609

Częstotliwość: 3/rok

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=643

South African Journal of Industrial Engineering 18

Punkty MNiSW: 15 pkt

1012-277X

Częstotliwość: 3/rok

http://sajie.journals.ac.za/pub/index

Tehnicki Vjesnik-technical Gazette 19

Punkty MNiSW: 15 pkt

1330-3651

Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/tehnicki-vjesnik

Journal of sTEm Teacher Education 20

Punkty MNiSW: 12 pkt

0022-1864

Częstotliwość: 3/rok

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/

Quaderns d’Historia de l’Enginyeria 21

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/5

Technology

314

1135-934X


Technologia Environmental Biotechnology 22

Punkty MNiSW: 7 pkt

1734-4964 Częstotliwość: 2/rok

http://www.environmentalbiotechnology.pl/

BioTechnologia 23

Punkty MNiSW: 5 pkt

0860-7796 Częstotliwość: 4/rok

http://www.biotechnologia-journal.org/

Edukacja - Technika - Informatyka 24

Punkty MNiSW: 5 pkt

2080-9069

Częstotliwość: 2/rok

http://eti.rzeszow.pl/

25

Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn Punkty MNiSW: 5 pkt Częstotliwość: 2/rok

1505-4675

http://www.uwm.edu.pl/techsci/

Management and Production Engineering Review 26

Punkty MNiSW: 4 pkt

2080-8208

Częstotliwość: 4/rok

http://www.review.univtech.eu/

Technology

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.74: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Technology” Technologia Philosophical Transactions of the Royal Society mathematical Physical and Engineering Sciences 1

Punkty MNiSW: 40 pkt

A-

Częstotliwość: 12/rok

1364-503X Ograniczenie dostępu

2 lata

http://rsta.royalsocietypublishing.org/

Revista Facultad de Ingenieria-universidad de Antioquia 2

Punkty MNiSW: 15 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0120-6230 Ograniczenie dostępu

1 rok

http://jaibana.udea.edu.co/grupos/revista/revistas.htm

Llull 3

Punkty MNiSW: 10 pkt

0210-8615 Częstotliwość: 2/rok

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1511

Technology

315

Ograniczenie dostępu

2 lata


Technologia Techniques & Culture 4

0248-6016

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

4 lata

http://tc.revues.org/

Technology

5.39. Teologia i religioznawstwo Czasopisma otwarte Tablica 5.75: Czasopisma OA w kategorii „Theology and Religious Studies” Teologia i religioznawstwo Journal of Psychology and Theology 1

Punkty MNiSW: 15 pkt

0091-6471

Częstotliwość: 4/rok

http://www.thefreelibrary.com/Journal+of+Psychology+and+Theology- p2299

Archives de Sciences Sociales des Religions 2

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 4/rok

0335-5985 Ograniczenie dostępu

3 miesiące

http://assr.revues.org/

Journal of Men, Masculinities and Spirituality 3

Punkty MNiSW: 12 pkt

1177-2484

Częstotliwość: 2/rok

http://www.jmmsweb.org/

Acta theologica 4

1015-8758

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_serial&pid=1015- 8758&lng=en&nrm=iso

Biblica 5

0006-0887

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.bsw.org/project/biblica/

Bogoslovska smotra 6

0352-3101

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/bogoslovska-smotra

Crkva u svijetu 7

0352-4000

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://hrcak.srce.hr/crkva-u-svijetu

Theology and Religious Studies

316


Teologia i religioznawstwo Croatica Christiana Periodica 8

Punkty MNiSW: 10 pkt

0350-7823 Częstotliwość: 2/rok

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=145

9

DISKUS. The on-disk journal of international religious studies Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 1/rok

0967-8948

http://www.basr.ac.uk/diskus/index.html

Ilu: revista de Ciencias de las religiones 10

Punkty MNiSW: 10 pkt

1135-4712

Częstotliwość: 1/rok

http://revistas.ucm.es/index.php/ILUR/issue/archive

Japanese Journal of Religious Studies 11

Punkty MNiSW: 10 pkt

0304-1042

Częstotliwość: 2/rok

http://nirc.nanzan-u.ac.jp/publications/jjrs/jjrsMain.htm

Journal of Buddhist Ethics 12

Punkty MNiSW: 10 pkt

1076-9005 Częstotliwość: 1/rok

http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/

Journal of Religion and Film 13

Punkty MNiSW: 10 pkt

1092-1311 Częstotliwość: 2/rok

http://digitalcommons.unomaha.edu/jrf/

Marburg Journal of Religion 14

Punkty MNiSW: 10 pkt

1612-2941 Częstotliwość: 0,3/rok

http://web.uni-marburg.de/religionswissenschaft/journal/mjr/

Pastoraltheologische Informationen 15

Punkty MNiSW: 10 pkt

0555-9308

Częstotliwość: 2/rok

http://www.pthi.de/hefte/archiv.htm

Revista Catalana de teología 16

Punkty MNiSW: 10 pkt

0210-5551 Częstotliwość: 2/rok

http://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia

17

Sefarad. Revista de Estudios Hebraicos, Sefardíes y de Oriente Próximo Punkty MNiSW: 10 pkt Częstotliwość: 2/rok

0037-0894

http://dx.doi.org/10.3989/sefarad

Studia Philosophiae Christianae 18

Punkty MNiSW: 8 pkt

0585-5470 Częstotliwość: 2/rok

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=e49d7a2f- 33d2- 4125- bba0- d489b247bcef

Theology and Religious Studies

317


Teologia i religioznawstwo Biblical Annals, The 19

Punkty MNiSW: 7 pkt

2083-2222 Częstotliwość: 1/rok

http://www.biblicalannals.eu/

Forum Philosophicum 20

Punkty MNiSW: 7 pkt

1426-1898 Częstotliwość: 2/rok

http://ignatianum.edu.pl/forum.philosophicum

Forum Teologiczne 21

1641-1196

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/publication/61

Świat i Słowo 22

1731-3317

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/

Teologia i Człowiek 23

1731-5638

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.teologiaiczlowiek.umk.pl/

Paedagogia Christiana 24

Punkty MNiSW: 6 pkt

1505-6872 Częstotliwość: 2/rok

http://www.paedchrist.umk.pl/

Person and the Challenges, The 25

Punkty MNiSW: 6 pkt

2083-8018 Częstotliwość: 2/rok

http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/index.php/the-person- and- the- challenges

Roczniki Nauk Prawnych 26

Punkty MNiSW: 6 pkt

1507-7896 Częstotliwość: 4/rok

http://www.kul.pl/rnp

Seminare 27

1232-8766

Punkty MNiSW: 6 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.seminare.pl/index.php

Warszawskie Studia Pastoralne 28

Punkty MNiSW: 6 pkt

1895-3204 Częstotliwość: 2/rok

http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/

Prawo Kanoniczne 29

0551-911X

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 4/rok

http://wpk.uksw.edu.pl/node/42

Rocznik Teologii Katolickiej 30

Punkty MNiSW: 5 pkt

1644-8855 Częstotliwość: 2/rok

http://ktk.uwb.edu.pl/index.php/publikacje/rocznik-teologii- katolickiej

Theology and Religious Studies

318


Teologia i religioznawstwo Studia Ełckie 31

1896-6896

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.studia-elckie.pl

Teologia Praktyczna 32

1642-6738

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.teologiapraktyczna.amu.edu.pl/

Biblica et Patristica Thoruniensia 33

Punkty MNiSW: 4 pkt

1689-5150

Częstotliwość: 1/rok

http://www.biblicaetpatristica.umk.pl/

Biuletyn / Stowarzyszenie Kanonistów Polskich 34

Punkty MNiSW: 4 pkt

1731-1438

Częstotliwość: 1/rok

http://www.stowarzyszeniekanonistow.pl

Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 35

Punkty MNiSW: 4 pkt

1731-0679

Częstotliwość: 1/rok

http://ecclesiazdziejowwielkopolski.amu.edu.pl/

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 36

Punkty MNiSW: 4 pkt

2082-7067

Częstotliwość: 4/rok

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html

Nurt SVD 37

1233-9717

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.werbisci.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=67&Itemid=135

Poznańskie Studia Teologiczne 38

Punkty MNiSW: 4 pkt

0209-3472 Częstotliwość: 2/rok

http://www.poznanskiestudia.amu.edu.pl/

Sacrum et Decorum 39

1689-5010

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.sacrumetdecorum.pl

Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 40

Punkty MNiSW: 4 pkt

0137-3420

Częstotliwość: 1/rok

http://www.rtso.uni.opole.pl

Studia Warmińskie 41

0137-6624

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/

Warszawskie Studia Teologiczne 42

Punkty MNiSW: 4 pkt

0209-3782 Częstotliwość: 2/rok

http://www.pwtw.pl/publikacje/periodyki/warszawskie-studia- teologiczne/

Theology and Religious Studies

319


Teologia i religioznawstwo Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 43

Punkty MNiSW: 4 pkt

0044-4405

Częstotliwość: 4/rok

http://academicon.pl/serwisy/filozofia/publikacje/zeszyty- naukowe- kul

Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 44

Punkty MNiSW: 3 pkt

1427-9207

Częstotliwość: 1/rok

http://www.itbielsko.edu.pl/bielskozywieckie_studia_teologiczne/

Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 45

Punkty MNiSW: 3 pkt

2081-1829

Częstotliwość: 1/rok

http://www.kul.pl/roczniki-pastoralno-katechetyczne,14996.html

Sosnowieckie Studia Teologiczne 46

Punkty MNiSW: 3 pkt

1642-8846 Częstotliwość: 0,5/rok

http://www.seminarium.sosnowiec.opoka.org.pl/sosnstudteol.html

Studia Paradyskie 47

0860-8539

Punkty MNiSW: 3 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.paradisus.pl/index.php/studia-paradyskie-pdf

Teologia i Moralność 48

Punkty MNiSW: 3 pkt

1898-2964 Częstotliwość: 12/rok

http://www.teologiaimoralnosc.amu.edu.pl/

Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 49

Punkty MNiSW: 2 pkt

2080-8534

Częstotliwość: 1/rok

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=f624d99e- ab2d- 4ff4- a4b9- aa52ac905686

Studia Gdańskie 50

0137-4338

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 1/rok

http://www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/

Studia Redemptorystowskie 51

Punkty MNiSW: 2 pkt

1731-710X Częstotliwość: 1/rok

http://www.studia.redemptorysci.eu/pl

Sympozjum 52

1429-558X

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.sympozjum.scj.pl/

Teologiczne Studia Siedleckie 53

Punkty MNiSW: 2 pkt

1733-7496 Częstotliwość: 1/rok

http://www.tss-siedlce.pl/

Universitas Gedanensis 54

Punkty MNiSW: 2 pkt

1230-0152 Częstotliwość: 2/rok

http://utw.diecezja.gda.pl/

Theology and Religious Studies

320


Teologia i religioznawstwo Filozofia Chrześcijańska 55

Punkty MNiSW: 1 pkt

1734-4530 Częstotliwość: 1/rok

http://www.filozofiachrzescijanska.amu.edu.pl/

Theology and Religious Studies

Czasopisma opóźnionego dostępu Tablica 5.76: Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Theology and Religious Studies” Teologia i religioznawstwo Archives de Sciences Sociales des Religions 1

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 4/rok

1777-5825 Ograniczenie dostępu

4 lata

http://www.persee.fr/listIssues.do?key=assr

Kernos. Revue international et pluridisciplinaire de religion grecque 2

Punkty MNiSW: 12 pkt

Częstotliwość: 1/rok

0776-3824 Ograniczenie dostępu

3 lata

http://kernos.revues.org/

Japanese Religions 3

0448-8954

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://japanese-religions.jp/publications/previous.html

Laval théologique et philosophique 4

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 3/rok

0023-9054 Ograniczenie dostępu

2-3 lata

http://www.erudit.org/revue/ltp/

Zwingliana 5

0254-4407

Punkty MNiSW: 10 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

3 lata

http://www.zwingliana.ch/index.php/zwa/issue/archive?issuesPage=1

Studia Pastoralne 6

1734-4433

Punkty MNiSW: 7 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://www.wtl.us.edu.pl/stp/

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 7

Punkty MNiSW: 5 pkt

Częstotliwość: 2/rok

http://www.wtl.us.edu.pl/ssht/

Theology and Religious Studies

321

0137-3447 Ograniczenie dostępu

18 miesięcy


Teologia i religioznawstwo Verbum Vitae 8

1644-8561

Punkty MNiSW: 4 pkt

Częstotliwość: 2/rok

Ograniczenie dostępu

1 rok

http://www.verbumvitae.pl/index,numerow.html

Warszawskie Studia Teologiczne 9

Punkty MNiSW: 4 pkt

0209-3782 Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://digital.fides.org.pl/dlibra/publication?id=110

Semina Scientiarum 10

1644-3365

Punkty MNiSW: 2 pkt

Częstotliwość: 1/rok

Ograniczenie dostępu

2 lata

http://seminascientiarum.wikidot.com/

Gdański Rocznik Ewangelicki 11

Punkty MNiSW: 1 pkt

1898-1127 Częstotliwość: 1/rok

http://gre.luteranie.pl/

Theology and Religious Studies

322

Ograniczenie dostępu

1 rok


5.40. Podsumowanie spisu czasopism W tym podrozdziale zestawiono dane dotyczące czasopism i punktacji w poszczególnych kategoriach. Dzięki temu można zaobserwować różnice w zaawansowaniu ruchu OA w różnych dziedzinach nauki. Jednocześnie należy pamiętać, że kategorie Biologia oraz Medycyna nie zostały ujęte w spisie (patrz 5). W tabeli 5.77. zestawiono liczbę czasopism w poszczególnych kategoriach oraz średnią punktację ministerialną na czasopismo. Oddzielnie przedstawiono dane dotyczące czasopism w pełni otwartych oraz udostępniających artykuły dopiero po jakimś czasie. Tabela 5.78. przedstawia podobne dane, zawiera jednak wyłącznie czasopisma posiadające 15 i więcej punktów (a więc tylko te z listy filadelfijskiej). W tabeli 5.79. zastosowano identyczny zabieg, ustawiając próg na 35 punktów. Dzięki temu z tabeli 5.78. można odczytać dane bez wpływu nisko punktowanych czasopism, a z ostatniej jedynie najbardziej renomowanych periodyków. Porównując dane z różnych tabel, można zaobserwować, jak wygląda rozkład czasopism ze względu na punkty przyznane przez ministerstwo. Widać zatem poziom rozwoju idei otwartego dostępu w danej kategorii. Zalecana jest jednak ostrożność przy wyciąganiu wniosków. Należy pamiętać, że punkty przyznawane są na podstawie listy czasopism, w której nie wszystkie działy nauki są równo traktowane. Także ogólna liczba periodyków z danej dziedziny ma wpływ na wyniki czasopism udostępniających artykuły za darmo.

323


Tablica 5.77: Zestawienie liczby czasopism i średniej liczby punktów dla wszystkich kategorii Czasowo płatne

Wszystkie

Otwarte

Czasowo płatne

Wszystkie

Agriculture, Forestry etc. Archaeology Architecture, Civil Engineering Art History Chemistry and Pharmacology Classical studies Computer Science Economics Education Electrical Engineering. . . Energy, environment protection. . . English, American Studies Ethnic Sciences General, Interdisciplinary Geography Geosciences German, Dutch. . . History History of Education Information science. . . Law Linguistics and Literary Studies Mathematics Mechanical Engineering Media resources. . . Musicology Nature of Science, Research. . . Philosophy Physics Political Science Process Engineering, Biotechnology Psychology Romance Studies Sciences Slavonic Studies Sociology Sports Science Technology Theology and Religious Studies

Średnia liczba punktów

Otwarte

Liczba czasopism

185 36 42 26 123 13 48 124 77 46 71 13 39 24 55 105 14 108 1 21 86 126 86 74 20 10 6 58 71 57 40 35 25 118 28 71 33 26 55

41 11 13 3 24 12 17 22 21 2 8 9 13 0 22 24 2 62 0 7 6 20 80 7 8 1 1 17 34 15 5 9 20 16 5 29 3 4 11

226 47 55 29 147 25 65 146 98 48 79 22 52 24 77 129 16 170 1 28 92 146 166 81 28 11 7 75 105 72 45 44 45 134 33 100 36 30 66

16.63 10.42 9.71 10.15 20.20 11.08 15.79 10.39 11.61 14.39 13.41 11.00 11.26 10.04 11.45 17.67 9.57 8.76 12.00 14.71 17.28 10.02 19.08 16.55 11.90 11.40 14.83 7.90 20.89 8.19 19.35 12.54 10.40 9.08 9.32 12.75 11.64 16.08 6.25

26.39 10.18 12.62 12.00 27.29 11.33 28.47 16.64 11.33 12.00 21.25 11.11 12.54 — 22.27 26.46 10.00 11.31 — 15.71 14.00 11.60 27.13 15.43 16.38 12.00 1.00 13.24 30.24 10.20 20.00 26.00 11.10 14.63 10.40 15.21 17.67 18.75 7.00

18.40 10.36 10.40 10.34 21.36 11.20 19.11 11.33 11.55 14.29 14.20 11.05 11.58 10.04 14.55 19.30 9.63 9.69 12.00 14.96 17.07 10.23 22.96 16.46 13.18 11.45 12.86 9.11 23.91 8.61 19.42 15.30 10.71 9.75 9.48 13.46 12.14 16.43 6.38

324


Tablica 5.78: Zestawienie liczby czasopism i średniej liczby punktów dla periodyków, którym przyznano minimum 15 punktów Czasowo płatne

Wszystkie

Otwarte

Czasowo płatne

Wszystkie

Agriculture, Forestry etc. Archaeology Architecture, Civil Engineering Art History Chemistry and Pharmacology Classical studies Computer Science Economics Education Electrical Engineering. . . Energy, environment protection. . . English, American Studies Ethnic Sciences General, Interdisciplinary Geography Geosciences German, Dutch. . . History History of Education Information science. . . Law Linguistics and Literary Studies Mathematics Mechanical Engineering Media resources. . . Musicology Nature of Science, Research. . . Philosophy Physics Political Science Process Engineering, Biotechnology Psychology Romance Studies Sciences Slavonic Studies Sociology Sports Science Technology Theology and Religious Studies

Średnia liczba punktów

Otwarte

Liczba czasopism

133 4 17 0 108 0 26 43 14 30 38 1 8 4 19 77 0 5 0 10 39 13 62 55 5 1 3 2 62 14 34 17 1 24 1 31 14 19 1

36 0 5 0 23 0 16 13 2 1 6 0 1 0 17 24 0 4 0 5 3 2 77 4 3 0 0 3 33 4 5 8 0 5 0 14 1 2 0

169 4 22 0 131 0 42 56 16 31 44 1 9 4 36 101 0 9 0 15 42 15 139 59 8 1 3 5 95 18 39 25 1 29 1 45 15 21 1

21.02 20.00 16.76 — 22.22 — 25.19 18.72 26.79 19.67 21.45 15.00 15.63 18.75 25.26 22.34 — 17.00 — 23.50 31.79 22.31 23.63 20.36 22.00 25.00 18.33 17.50 23.06 16.79 21.62 18.24 15.00 24.58 15.00 19.68 21.79 19.47 15.00

28.47 — 24.00 — 28.26 — 30.00 22.31 22.50 20.00 26.67 — 15.00 — 27.35 26.46 — 17.50 — 21.00 21.67 15.00 27.79 22.50 25.00 — — 28.33 31.06 18.75 20.00 28.75 — 28.00 — 20.00 40.00 27.50 —

22.60 20.00 18.41 — 23.28 — 27.02 19.55 26.25 19.68 22.16 15.00 15.56 18.75 26.25 23.32 — 17.22 — 22.67 31.07 21.33 25.94 20.51 23.13 25.00 18.33 24.00 25.84 17.22 21.41 21.60 15.00 25.17 15.00 19.78 23.00 20.24 15.00

325


Tablica 5.79: Zestawienie liczby czasopism i średniej liczby punktów dla periodyków, którym przyznano minimum 35 punktów Czasowo płatne

Wszystkie

Otwarte

Czasowo płatne

Wszystkie

Agriculture, Forestry etc. Archaeology Architecture, Civil Engineering Art History Chemistry and Pharmacology Classical studies Computer Science Economics Education Electrical Engineering. . . Energy, environment protection. . . English, American Studies Ethnic Sciences General, Interdisciplinary Geography Geosciences German, Dutch. . . History History of Education Information science. . . Law Linguistics and Literary Studies Mathematics Mechanical Engineering Media resources. . . Musicology Nature of Science, Research. . . Philosophy Physics Political Science Process Engineering, Biotechnology Psychology Romance Studies Sciences Slavonic Studies Sociology Sports Science Technology Theology and Religious Studies

Średnia liczba punktów

Otwarte

Liczba czasopism

7 0 0 0 11 0 6 3 3 2 6 0 0 0 4 8 0 0 0 1 21 3 10 5 1 0 0 0 9 0 3 0 0 5 0 3 3 0 0

15 0 1 0 9 0 6 2 0 0 2 0 0 0 6 7 0 0 0 0 1 0 18 1 1 0 0 2 17 0 1 4 0 2 0 2 1 1 0

22 0 1 0 20 0 12 5 3 2 8 0 0 0 10 15 0 0 0 1 22 3 28 6 2 0 0 2 26 0 4 4 0 7 0 5 4 1 0

42.86 — — — 41.36 — 45.00 43.33 43.33 35.00 39.17 — — — 41.25 40.00 — — — 50.00 40.71 43.33 40.50 39.00 45.00 — — — 41.11 — 38.33 — — 40.00 — 40.00 40.00 — —

38.67 — 35.00 — 38.89 — 40.00 40.00 — — 35.00 — — — 36.67 40.00 — — — — 35.00 — 41.11 40.00 35.00 — — 35.00 38.82 — 35.00 37.50 — 40.00 — 42.50 40.00 40.00 —

40.00 — 35.00 — 40.25 — 42.50 42.00 43.33 35.00 38.13 — — — 38.50 40.00 — — — 50.00 40.45 43.33 40.89 39.17 40.00 — — 35.00 39.62 — 37.50 37.50 — 40.00 — 41.00 40.00 40.00 —

326


Rozdział 6

Podsumowanie Publikowanie w otwartym dostępie niesie ze sobą nowe zagrożenia i nie jest samo w sobie rozwiązaniem problemów systemu publikacji naukowych. Pozwala jednak lepiej wykorzystać wyniki badań poprzez udostępnienie ich wszystkim zainteresowanym, w tym osobom, które dotychczas były od nich odcięte. Dzięki zwiększeniu zasięgu artykułów jest ono dobrym rozwiązaniem również dla autorów. Dodatkowo ułatwienie konkurencji oraz wzmocnienie roli jakości samego artykułu i czasopisma względem możliwości reklamowych i dystrybucyjnych wydawnictw, stwarza szanse na spadek kosztów. Zmniejszenie obciążeń finansowych państwa jako fundatora badań jest również możliwe dzięki różnorodności opcji finansowania wydawnictw OA. Sprawia to, że pomimo wad publikowanie w otwartym dostępie, jako systemie dystrybucji publikacji naukowych finansowanych przez społeczeństwo, jest docelowo lepszym rozwiązaniem niż system tradycyjny. Obecnie dzięki wsparciu ustawowemu w takich krajach, jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, autorzy mają możliwość otwarcia swoich publikacji zarówno w renomowanych, dedykowanych czasopismach OA, jak i w większości prestiżowych czasopism tradycyjnych. Możliwe stało się więc opublikowanie artykułu w otwartym dostępie bez ryzyka utraty punktów ministerialnych, potrzebnych przy ocenie pracy badacza oraz kategoryzacji jego jednostki macierzystej. Ostatnimi barierami pozostają kwestie finansowe. Dzięki umowie Mini327


sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wydawnictwem Springer możliwe jest otwarcie publikacji w czasopismach tego wydawnictwa bez dodatkowych kosztów dla badacza, gdyż zostały one pokryte przez Ministerstwo w ramach umowy o subskrypcję czasopism (patrz 4.2.1.). Istnieją również czasopisma OA niepobierające opłat od autorów. Możliwe jest więc opublikowanie artykułu w otwartym dostępie bez uszczerbku dla budżetu badawczego. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, za Deklaracją Budapeszteńską, że model otwartego lub wolnego dostępu dotyczy przede wszystkim publikacji finansowanych przez państwo, za które badacz i tak nie oczekuje dodatkowego wynagrodzenia. Nie jest to więc model, który będzie dotyczył wszystkich utworów badacza. Warto jednak pamiętać, że nawet w przypadku podręczników model odpłatności za egzemplarz nie jest dziś jedyny i istnieją alternatywne metody czerpania dochodów z twórczości. Jednakże metody takie mimo podobieństw nie należą do nurtu Open Access.

328


Bibliografia [1] Edward Potkowski. Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1984. [2] Marie Lebert. Project Gutenberg (1971–2008). Net of French Studies, University of Toronto & Project Gutenberg, Toronto 2008. http://www. gutenberg.org/ebooks/27045. [3] CERN. The birth of the web, 2013. http://home.web.cern.ch/about/ birth-web. Dostęp: 2013-08-12. [4] Gazeta Wyborcza. Coraz mniej piratów w Norwegii. Zjawisko na wymarciu?, 2013. http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,14291807,Coraz_ mniej_piratow_w_Norwegii__Zjawisko_na_wymarciu_.html?biznes= warszawa#BoxBizTxt. Dostęp: 2013-08-12. [5] Judith M. Panitch, Sarah Michalak. THE SERIALS CRISIS, A White Paper for the UNC-Chapel Hill Scholarly Communications Convocation, 2005. http://www.unc.edu/scholcomdig/whitepapers/panitchmichalak.html. Dostęp: 2013-08-12. [6] PLoS. Early History, 2013. http://www.plos.org/about/what-is-plos/ early-history/. Dostęp: 2013-09-13. [7] Jennifer Howard. U. of California Tries Just Saying No to Rising Journal Costs, 2010. http://chronicle.com/article/U-of-California-TriesJust/65823/. Dostęp: 2013-09-13. [8] The Guardian Alok Jha. Academic spring: how an angry maths blog sparked a scientific revolution, 2012. http://www.theguardian.com/science/ 2012/apr/09/frustrated-blogpost-boycott-scientific-journals. Dostęp: 2013-08-12. 329


[9] Edwin Bendyk, Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek-Michalska, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot. Przewodnik po otwartej nauce. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009. http://otwartanauka.pl/przewodnik-po-otwartej-nauce/. [10] Science Commons. Principles for open science, 2008. http: //sciencecommons.org/resources/readingroom/principles-foropen-science. Dostęp: 2013-08-14. [11] Leslie Chan, Darius Cuplinskas, Michael Eisen, Fred Friend, Yana Genova, Jean-Claude Guédon, Melissa Hagemann, Stevan Harnad, Rick Johnson, Rima Kupryte, Manfredi La Manna, István Rév, Monika Segbert, Sidnei de Souza, Peter Suber, Jan Velterop. Budapest Open Access Initiative, 2000. http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read. Dostęp: 2013-08-12. [12] Budapest Open Access Initiative. Budapeszteńska inicjatywa otwartego Dostępu do wiedzy po dziesięciu latach: ustawienie domyślne – otwartość, 2010. http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10translations/polish. Dostęp: 2013-08-12. [13] Open Knowledge Foundation. Open Data Handbook Documentation. Open Knowledge Foundation, 2012. http://opendatahandbook.org/pdf/ OpenDataHandbook.pdf. [14] David Gardner. SHARE, IBM User Group, To Celebrate 50th Anniversary, 2005. http://web.archive.org/web/20060324140930/http:// www.soa-pipeline.com/news/169400167. Dostęp: 2013-09-14. [15] Free Cultural Works – Definition, 2008. http://freedomdefined.org/ Definition. Dostęp: 2013-08-19. [16] Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tekst ujednolicony: 2011-02-17. [17] Halszka Brzóska, Kuba Danecki, Mateusz Franczak, Klaudia Grabowska, Paulina Haratyk, Anna Kalinowska, Marta Moraczewska, Paweł Nowak, Dominika Paleczna, Ewa Rozkosz, Katarzyna Rybicka, Grzegorz Stunża, Dorota Szkodzińska, Magdalena Szuflita, Kamil Śliwowski, Alek Tarkowski, Marcin Wilkowski. Wolne licencje w nauce. Instrukcja. Biblioteka Otwartej 330


Nauki, Warszawa 2013. http://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/wolnelicencje-w-nauce-instrukcja/. [18] Krzysztof Siewicz. Otwarty Dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012. http:// ceon.pl/pl/otwarta-nauka/kwestie-prawne. [19] Brad Templeton. 10 najczestszych, mylnych pogladow o prawie autorskim, 1995. http://www.math.uni.wroc.pl/~admor/copymyths.pol. html. Dostęp: 2013-08-16. [20] Wikipedia. Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych, 2013. http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_berneńska_o_ ochronie_dzie\T1\l_literackich_i_artystycznych. Dostęp: 2013-0816. [21] Konwencja berneńska, 1979. http://www.kramarz.pl/KONWENCJA_ BERNENSKA.pdf. Dostęp: 2013-08-16. [22] What is Creative Commons?, 2013. http://creativecommons.org/about. Dostęp: 2013-08-16. [23] CC0 — Public Domain Dedication, 2013. http://creativecommons.org/ publicdomain/zero/1.0/. Dostęp: 2013-08-17. [24] Wikipedia. Domena publiczna, 2013. http://pl.wikipedia.org/wiki/ Domena_publiczna#cite_note-Public_Domain-1. Dostęp: 2013-08-17. [25] Peter Suber. Open Access. MIT Press Essential Knowledge. MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2012. http://books.google.pl/books?id= 1wtmvu49g0YC. [26] Alliance for Taxpayer Access, 2004. http://www.taxpayeraccess.org/. Dostęp: 2013-08-15. [27] Alok Jha. Text mining: what do publishers have against this hi-tech research tool?, 2012. http://www.theguardian.com/science/2012/may/23/ text-mining-research-tool-forbidden. Dostęp: 2013-09-15. [28] Douglas N. Arnold. Integrity Under Attack: The State of Scholarly Publishing. SIAM news, 42(10), 12 2009. http://www.ima.umn.edu/~arnold/ /siam-columns/integrity-under-attack.pdf. 331


[29] Alan Sokal. A Physicist Experiments with Cultural Studies. Lingua Franca, strony 62–64, 04 1996. http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/ lingua_franca_v4.pdf. [30] Declan Butler. Investigating journals: The dark side of publishing. Nature News, 495(7442), 03 2013. http://www.nature.com/news/ investigating-journals-the-dark-side-of-publishing-1.12666. [31] Nate Eldredge. Mathgen paper accepted!, 2012. http:// thatsmathematics.com/blog/archives/102. Dostęp: 2013-08-20. [32] Springer Science+Business Media. General Overview and Financial Performance 2011, 2011. http://static.springer.com/sgw/documents/ 1175537/application/pdf/Overview+2011.pdf. Dostęp: 2013-08-18. [33] Elsevier. Annual Reports and Financial Statements 2012, 2013. http://reporting.reedelsevier.com/media/174016/reed_elsevier_ ar_2012.pdf. Dostęp: 2013-08-18. [34] T. Scott Plutchak. The Economics of Open Access, 2011. http://tscott. typepad.com/tsp/2011/10/the-economics-of-open-access.html. Dostęp: 2013-08-17. [35] Wikipedia. Historia Internetu, 2013. http://pl.wikipedia.org/wiki/ Historia_Internetu. Dostęp: 2013-08-20. [36] Emanuel Kulczycki. Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Stowarzyszenie EBIB, Poznań 2013. http:// bg.uwb.edu.pl/download/Jak_dodac_prace_do_Google_Scholar.pdf. [37] University Library of Regensburg, Technische Universität München University Library. Electronic Journals Library, 1997. http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en. Dostęp: 2013-09-06. [38] Lars Bjørnshauge. DOAJ – Directory of Open Access Journals, 2003. http: //www.doaj.org/. Dostęp: 2013-09-19.

332


Spis tablic 5.1. Czasopisma OA w kategorii „Agriculture, Forestry etc.” . . . . . 5.2. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Agriculture, Forestry etc.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Czasopisma OA w kategorii „Archaeology” . . . . . . . . . . . . 5.4. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Archaeology” . . . . 5.5. Czasopisma OA w kategorii „Architecture, Civil Engineering” . . 5.6. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Architecture, Civil Engineering” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7. Czasopisma OA w kategorii „Art History” . . . . . . . . . . . . . 5.8. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Art History” . . . . 5.9. Czasopisma OA w kategorii „Chemistry and Pharmacology” . . . 5.10. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Chemistry and Pharmacology” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.11. Czasopisma OA w kategorii „Classical studies” . . . . . . . . . . 5.12. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Classical studies” . 5.13. Czasopisma OA w kategorii „Computer Science” . . . . . . . . . 5.14. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Computer Science” 5.15. Czasopisma OA w kategorii „Economics” . . . . . . . . . . . . . 5.16. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Economics” . . . . . 5.17. Czasopisma OA w kategorii „Education” . . . . . . . . . . . . . . 5.18. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Education” . . . . . 5.19. Czasopisma OA w kategorii „Electrical Engineering, Measurement and Control Technology” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.20. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Electrical Engineering, Measurement and Control Technology” . . . . . . . . . . . 5.21. Czasopisma OA w kategorii „Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

47 63 68 71 72 76 78 80 81 92 95 96 98 102 104 115 118 125 127 132 132


5.22. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering” . . . . . . . . . . . . . . 5.23. Czasopisma OA w kategorii „English, American Studies” . . . . 5.24. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „English, American Studies” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25. Czasopisma OA w kategorii „Ethnic Sciences” . . . . . . . . . . . 5.26. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Ethnic Sciences” . . 5.27. Czasopisma OA w kategorii „General, Interdisciplinary” . . . . . 5.28. Czasopisma OA w kategorii „Geography” . . . . . . . . . . . . . 5.29. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Geography” . . . . 5.30. Czasopisma OA w kategorii „Geosciences” . . . . . . . . . . . . . 5.31. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Geosciences” . . . . 5.32. Czasopisma OA w kategorii „German, Dutch and Scandinavian Studies” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.33. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „German, Dutch and Scandinavian Studies” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.34. Czasopisma OA w kategorii „History” . . . . . . . . . . . . . . . 5.35. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „History” . . . . . . 5.36. Czasopisma OA w kategorii „History of Education” . . . . . . . . 5.37. Czasopisma OA w kategorii „Information science and librarianship, Study of (ancient and medieval) manuscripts” . . . . . . . . 5.38. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Information science and librarianship, Study of (ancient and medieval) manuscripts” 5.39. Czasopisma OA w kategorii „Law” . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.40. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Law” . . . . . . . . 5.41. Czasopisma OA w kategorii „Linguistics and Literary Studies” . 5.42. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Linguistics and Literary Studies” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.43. Czasopisma OA w kategorii „Mathematics” . . . . . . . . . . . . 5.44. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Mathematics” . . . 5.45. Czasopisma OA w kategorii „Mechanical Engineering” . . . . . . 5.46. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Mechanical Engineering” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.47. Czasopisma OA w kategorii „Media resources and Communication sciences, Journalism” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.48. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Media resources and Communication sciences, Journalism” . . . . . . . . . . . . . . . 5.49. Czasopisma OA w kategorii „Musicology” . . . . . . . . . . . . . 5.50. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Musicology” . . . . 334

139 140 141 143 146 148 150 156 158 167 170 172 172 182 189 189 191 192 200 201 212 214 222 231 238 239 241 242 243


5.51. Czasopisma OA w kategorii „Nature of Science, Research, Systems of Higher Education, Museum science” . . . . . . . . . . . . 243 5.52. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Nature of Science, Research, Systems of Higher Education, Museum science” . . . . 244 5.53. Czasopisma OA w kategorii „Philosophy” . . . . . . . . . . . . . 245 5.54. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Philosophy” . . . . 250 5.55. Czasopisma OA w kategorii „Physics” . . . . . . . . . . . . . . . 252 5.56. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Physics” . . . . . . 258 5.57. Czasopisma OA w kategorii „Political Science” . . . . . . . . . . 262 5.58. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Political Science” . 267 5.59. Czasopisma OA w kategorii „Process Engineering, Biotechnology” 269 5.60. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Process Engineering, Biotechnology” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 5.61. Czasopisma OA w kategorii „Psychology” . . . . . . . . . . . . . 274 5.62. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Psychology” . . . . 277 5.63. Czasopisma OA w kategorii „Romance Studies” . . . . . . . . . . 278 5.64. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Romance Studies” . 280 5.65. Czasopisma OA w kategorii „Sciences” . . . . . . . . . . . . . . . 283 5.66. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Sciences” . . . . . . 294 5.67. Czasopisma OA w kategorii „Slavonic Studies” . . . . . . . . . . 296 5.68. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Slavonic Studies” . 298 5.69. Czasopisma OA w kategorii „Sociology” . . . . . . . . . . . . . . 299 5.70. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Sociology” . . . . . 306 5.71. Czasopisma OA w kategorii „Sports Science” . . . . . . . . . . . 309 5.72. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Sports Science” . . 312 5.73. Czasopisma OA w kategorii „Technology” . . . . . . . . . . . . . 313 5.74. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Technology” . . . . 315 5.75. Czasopisma OA w kategorii „Theology and Religious Studies” . . 316 5.76. Czasowo płatne czasopisma OA w kategorii „Theology and Religious Studies” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 5.77. Zestawienie liczby czasopism i średniej liczby punktów dla wszystkich kategorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 5.78. Zestawienie liczby czasopism i średniej liczby punktów dla periodyków, którym przyznano minimum 15 punktów . . . . . . . . . 325 5.79. Zestawienie liczby czasopism i średniej liczby punktów dla periodyków, którym przyznano minimum 35 punktów . . . . . . . . . 326

335


Noty o autorach mgr inż. Piotr Kozierski Afiliacja: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Zakład Automatyki i Robotyki e-mail: piotr.kozierski@gmail.com Przedmiot badań: Filtr cząsteczkowy jest głównym obiektem jego zainteresowań, ale zajmuje się także optymalizacją. Badania, które obecnie prowadzi, mają na celu estymację stanu sieci elektroenergetycznej przy wykorzystaniu filtru cząsteczkowego.

mgr inż. Rafał Kabaciński Afiliacja: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Zakład Automatyki i Robotyki e-mail: rafal.kabacinski@doctorate.put.poznan.pl Przedmiot badań: Jego zainteresowania badawcze obejmują biometryczne systemy rozpoznawania ludzi po układzie żył na dłoni oraz egzoszkielety kończyn dolnych. Współpracuje też z Zakładem Biologii Komórki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza przy metodach wspomagających badania nad nicieniami.

mgr inż. Marcin Lis Afiliacja: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania e-mail: mail.dla.studenta@gmail.com Przedmiot badań: Prowadzi prace mające na celu wykorzystanie sieci neuronowej w zagadnieniu sterowania. Badania, które obecnie prowadzi, mają na celu optymalizację sterowania przekształtnika energoelektronicznego w konfiguracji mostka H (źródło prądowe).

dr inż. Piotr Kaczmarek Afiliacja: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Zakład Automatyki i Robotyki e-mail: piotr.kaczmarek@put.poznan.pl Przedmiot badań: Specjalizuje się w biocybernetyce oraz przetwarzaniu sygnałów. Jego zainteresowania badawcze obejmują zwłaszcza Funkcjonalną elektrostymulację (FES), Elektromiografię i Mechanomiografię (EMG i MMG). 336

Open access analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca  

Kulczycki Emanuel, Kozierski Piotr, Kabaciński Rafał, Lis Marcin, Kaczmarek Piotr, Impuls, edukacja, ebook, książka darmowa, ebook bezpłatn...

Open access analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca  

Kulczycki Emanuel, Kozierski Piotr, Kabaciński Rafał, Lis Marcin, Kaczmarek Piotr, Impuls, edukacja, ebook, książka darmowa, ebook bezpłatn...

Advertisement