Page 1

Oficyna Wydawnicza Impulsu Kilka słów o wydawnictwie

Oficyna Wydawnicza Impuls to zlokalizowane w Krakowie wydawnictwo i księgarnia oferująca publikacje z zakresu nauk społecznych, poradniki dla rodziców i nauczycieli, publikacji muzycznych, szeroko pojętej pedagogiki, w tym specjalnej, wczesnoszkolnej, resocjalizacji, alternatywnych dziedzin edukacji akademickiej: gerontologia, arteterapia, biblioterapia, dogoterapia. Oferujemy książki tradycyjne oraz co raz licznej w formacie ebook (ibuk). Ponadto oferujemy kompleksowy cykl wydawniczy obejmujący: skład komputerowy, projekty graficzne i wizualne, opracowanie typograficzne i plastyczne publikacji, wielostopniową redakcję i korektę książek, druk i oprawę oraz archiwizowanie. Wydawnictwo posiada własny dział wysyłkowy, prowadzący bazy adresowe instytucji i osób prywatnych zainteresowanych naszymi książkami. Zamówienia są realizowane na bieżąco. Na rynku wydawniczym "Impuls" współpracuje z tymi hurtowniami i księgarniami, które są w stanie dotrzymywać umów kupna-sprzedaży i respektują prawa obrotu gospodarczego. Z aktualną ofertą wydawnictwa można zapoznać się na łamach "Notesu Wydawniczego", „Bliżej Przedszkola”, "Magazynie Literackim Książki", „Wydawcy”, „Nowe Książki” oraz w wielu innych publikacjach prasowych oraz licznych stronach internetowych, a także poprzez bezpłatne katalogi czy podczas spotkań autorskich, konferencji i targów naukowych. Doceniając zaangażowanie i kwalifikacje pracowników, atrakcyjne warunki współpracy i pomoc w dystrybucji książek, wiele firm, instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych realizuje w "Impulsie" zlecenia wydawnicze: publikacje jubileuszowe, konferencyjne, prace doktorskie, habilitacyjne itp. Rocznie wydajemy ponad stu tytułów pierwszych wydań.


Mam nadzieję, że wielu czytelników skorzysta z naszej oferty wydawniczej, może także dołączą do coraz większego grona autorów interesujących publikacji. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, sugestie, propozycje. Zapraszam i zachęcam do częstych odwiedzin naszej strony internetowej, do wydawnictwa, księgarni i bibliotek. Już teraz polecamy nasz nowy Katalog Jubileuszowy 1990-2010:

Polecamy Państwu, nowości oraz bestsellery naszego wydawnictwa:

Lech Witkowski

Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej

Otrzymujemy książkę, która jest wyjątkowym darem humanisty […]należy tę książkę wydać, by można było zachwycać się genialnymi wręcz sugestiami, inspiracjami, pomysłami i/lub nie zgadzać się ze stawianymi w niej przez Autora tezami czy hipotezami. […] Żaden z pedagogów nie byłby w stanie właśnie w taki sposób, jak uczynił to Witkowski, odsłonić innych wymiarów rozumienia autorytetu […] książka wyznacza niewątpliwie kolejny przełom w humanistycznej debacie naukowej i oby pedagodzy […] chcieli się choć trochę otworzyć na siebie przez pryzmat często bolesnych o nich i dla nich myśli czy opinii […]. prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-246-0 Wydanie I, Kraków 2009 Format B5, Objętość 522 strony Oprawa twarda Książka wyróżniona podczas 14. Targów Książki w Krakowie w ramach nominacji do ścisłej dziesiątki Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza (książek o dużych wartościach naukowo-poznawczych) Książka roku OW Impuls! Spis treści Fragment książki Recenzja

Książka obejmuje 25 lat współpracy Autorów na rzecz dyskursu krytycznego o publicznej misji edukacji, wieńcząc jubileusz 20-lecia Oficyny Wydawniczej „Impuls”


Lech Witkowski, Henry A. Giroux

Edukacja i sfera publiczna Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej Otrzymujemy wyjątkową książkę, głęboko inspirującą do refleksji, prowokującą do namysłu nad sobą i otaczającym oraz determinującym nas światem w wymiarach: politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych i edukacyjnych, które muszą być zanurzane w wymiarze chronos i kairos. […] niewątpliwie treść tej książki poruszy niejednego czytelnika (oby też polityka oświatowego) i nie pozwoli na milczenie wokół jej treści. Do centrum przesuwa się zarówno nowa jakość języka wypowiedzi, stylistyki narracji, jak i wartość sporu o rolę edukacji i pedagogiki jako nauki. Prof. Bogusław Śliwerski (fragmenty Aneksu)...Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-536-2 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, objętość 526 stron Oprawa twarda, szyta nowość wydawnicza Spis treści Recenzja

Fragment książki

Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski (red. nauk.)

Edukacja alternatywna w XXI wieku

Upominanie się różnych podmiotów oświatowych o prawo do niezależnej myśli i praktyki edukacyjnej jest dla jednych dopominaniem się przede wszystkim o podstawowe prawo człowieka do bycia sobą w każdej sytuacji, do bycia prawdziwym, indywiduum; dla innych zaś – wołaniem o powrót do źródeł i tradycji szkoły jako instytucji wszechwładzy i wszechwiedzy. […] Mamy nadzieję, że kolejny monograficzny tom studiów z pedagogiki alternatywnej uruchomi i podtrzyma debatę na jej temat. Zachęcamy do dyskusji, wymiany myśli, poglądów i nowych podejść do edukacji. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-436-5 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, Objętość 650 strony Oprawa twarda Książka zawiera płytę DVD! nowość wydawnicza Spis treści

Fragment książki


Stanisław Leon Popek

Psychologia twórczości plastycznej

Książka „Psychologia twórczości plastycznej” jest pierwszą pozycją naukową z tego zakresu w Polsce. Zbudowana jest z trzech części: część I obejmuje teoretyczne podstawy twórczości plastycznej w świetle głównych nurtów psychologii XX w. i teorii psychopatologicznej, psychoanalizy i psychologii głębi, psychologii poznawczej, humanistycznej i interakcyjnej. Autor wychodzi z założenia, że każda z wymienionych teorii wyjaśnia w jakimś stopniu istotę i mechanizmy procesu twórczego, uwarunkowania osobowościowe i społeczne, ale ani jedna z nich nie może pretendować do miana teorii uniwersalnej...Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-280-4 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, Objętość 490 strony Oprawa twarda Książka otrzymała Lubelską Nagrodę Naukową spośród wszystkich dziedzin nauki uczelni lubelskich i województwa lubelskiego 2010 Spis treści

Fragment książki

Recenzja

Daria Hejwosz

Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych

Celem książki jest przedstawienie roli edukacji uniwersyteckiej w kreowaniu elit społecznych. Wydaje się, że zamieszczone w niej rozważania można umiejscowić na pograniczu dwóch dyscyplin nauk o edukacji, jakimi są socjologia edukacji i pedagogika porównawcza. Autorka omawia więc z jednej strony społeczne funkcje uniwersytetu w kontekście zawartego w tytule publikacji problemu (z uwzględnieniem takich kategorii, jak: selekcja, stratyfikacja społeczna, kapitał społeczny etc.), a z drugiej – kluczowym komponentem analiz autorki są studia przypadków odnoszące się do sześciu – pretendujących do miana elitarnych – Uniwersytetów: Harvarda, w Oksfordzie, Tokio, Heidelbergu, Kapsztadzie i Buenos Aires. Jednocześnie autorka próbuję socjologiczno-porównawczymi wywodami umieścić na tle rekonstrukcji zarówno tradycyjnych akademickich ideałów, jak i współczesnych dyskusji na temat zmian społecznej roli uniwersytetu...Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-271-2 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, Objętość 332 strony Oprawa twarda Książka wyróżniona na Targach Książki Naukowej i Akademickiej "ACADEMIA" 2010 Spis treści

Fragment książki

Recenzja


Zbyszko Melosik

Kryzys męskości w kulturze współczesnej

Tytuł „Kryzys męskości” nie został wymyślony w celu prowokacyjnym. Okazuje się, że w wyszukiwarce internetowej Google problemowi kryzysu męskości poświęconych jest niemal 20 000 adresów. W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii kryzysowi męskości poświęcono wiele książek i artykułów oraz był to temat wielu konferencji. Wielu uczestników owych debat twierdzi, że kryzys męskości przybiera formę społeczno-kulturowej epidemii (stawiana jest nawet teza o „końcu męskości”)... Czytaj więcej ISBN 978-83-7308-705-7 Wydanie II, Kraków 2006 Format B5, Objętość 200 stron Oprawa twarda Promocja! Spis treści

Recenzja

Zbyszko Melosik

Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant

Książka Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant jest próbą prezentacji współczesnego pejzażu kobiecości i męskości. Autor przekonuje, że ten tom ma swoistą, nową jakość – daje obraz (pełnej sprzeczności) dynamiki społeczno-kulturowej zmiany w sferze kobiecej i męskiej tożsamości, seksualności oraz cielesności...Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-250-7 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, Objętość 262 strony Oprawa twarda Spis treści

Fragment książki

Recenzja


Mieczysław Plopa

Psychologia rodziny Teoria i badania

Publikacja jest próbą przedstawienia zarówno zagadnień teoretycznych dotyczących wybranych aspektów współczesnej wiedzy o rodzinie z uwzględnieniem perspektywy systemowej, jak i ilustracją badań praktycznych nad systemami rodzinnymi. Zmieniający się charakter dzisiejszych rodzin, dostrzeganie konieczności stosowania przez rodziny różnych metod radzenia sobie ze stresem generowanym także przez kulturowo-ekonomiczne przemiany, obligują do przedstawienia wiedzy pokazującej określone prawidłowości dotyczące kreowania się funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych systemów i podsystemów rodzinnych...Czytaj więcej ISBN 978-83-7308-565-7 Wydanie VI, Kraków 2011 Format B5, Objętość 452 strony Oprawa twarda Spis treści

Psychologia

Małgorzata Kościelska

Sens odpowiedzialności. Perspektywa psychologa klinicznego

Co to jest odpowiedzialność? Małgorzata Kościelska w swojej książce poddaje gruntownej analizie to jakże często używane, ale niejednoznacznie rozumiane, a przy tym jakże ważne w dzisiejszych czasach słowo. Próbuje dotrzeć do jego właściwego znaczenia i sensu. Niezwykle cenne jest w tej pozycji spojrzenie z różnych perspektyw na omawiane pojęcie: filozoficznej, prawnej, etycznej, psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej, co odzwierciedla obecność odpowiedzialności w rozmaitych dyscyplinach. Na tej podstawie autorka - psycholog kliniczny - kreśli podstawy psychologicznej teorii odpowiedzialności, dając odpowiedzi na następujące podstawowe pytania: co to jest odpowiedzialność w sensie obiektywnym i subiektywnym?, kim jest człowiek odpowiedzialny?...Czytaj więcej ISBN 978-83-7308-898-6 Wydanie I, Kraków 2007 Format B5, Objętość 166 strony Oprawa twarda Spis treści

Psychologia

Recenzja


Aneta Słowik , Mohammed Melyani (red. nauk.)

Événements et Commémorations

De cette rencontre internationale et interculturelle a émergé une réflexion particulièrement féconde, qui nous éclaire sur ce que nos différences portent d'universel dans notre façon de nous construire et de construire le monde. Se connaître passe bien par la connaissance de l'autre, et réciproquement. Et il apparaît que c'est ce qui nous est le plus personnel qui est aussi le plus universel. En ce sens, c'est une véritable leçon d'empathie qui surgit au fil de ces pages... Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-368-9 Wydanie I, Kraków 2009 Format B5, Objętość 156 stron Oprawa miękka, klejona, folia matowa Książka w języku francuskim Spis treści

Fragment książki

Aneta Chybicka, Maria Kaźmierczak (red. nauk.)

Appreciating diversity – cultural and gender issues

This book is present with the aim if concentrating on the variety of human existence In two aspects: culture and gender – on human needs, relations and the values of they profess. People the whole world over are connected by some universal elements regardless of the culture they were born in and the society they live in. The beauty of human nature lies in the fact that it is still not entirely discovered. Of course, the individuals living in one culture or one society become similar to a certain extent as a result of the constant influence of social impact, for instance displaying a similar code of values, professing a certain religion...Czytaj więcej ISBN 978-83-7308-888-7 Wydanie I, Kraków 2007 Format B5, Objętość 320 strony Oprawa miękka, klejona, folia matowa Książka w języku angielskim Spis treści

Fragment książki

Książki w wersji angielskiej


Alicja Głębocka, Agnieszka Gawor (red. nauk.)

Quality of Life. Different Perspectives

Książka stanowi próbę ukazania problematyki jakości życia z punktu widzenia przedstawicieli różnych nauk: psychologii, ekonomii i medycyny. Poruszane wątki koncentrują się na najbardziej aktualnych i znaczących sferach aktywności człowieka: pracy zawodowej, sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych, wyznacznikach zdrowia oraz choroby. Niewątpliwą zaletą prezentowanych tekstów jest ich empiryczny charakter, który pozwala na weryfikacje modeli teoretycznych na gruncie badań przeprowadzonych w kraju...Czytaj więcej ISBN 978-83-7308-994-5 Wydanie I, Kraków 2008 Format B5, Objętość 148 strony Oprawa miękka, klejona, folia matowa Książka w języku angielskim Spis treści

Fragment książki

Książki w wersji angielskiej

Hanna Brycz, Karol Karasiewicz

Skala metapoznawcza ja...

Zapowiedź wydawnicza! Czytaj więcej zapowiedzi


Więcej publikacji Impulsu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, tam też dłuższe opisy książek, spisy treści, recenzje, które dostępne są na stronie impulsoficyna.com.pl. Tutaj znajdą Państwo naszą księgarnię internetową, w której zamówienia można składać przez całą dobę.

Oficyna Wydawnicza Impuls Dział Marketingu i Handlu ul. Fatimska 53 B 31-831 Kraków telefax: 12 422 41 80, 422 59 47 www.impulsoficyna.com.pl

Dołącz do nas na Facebooku

_

a także na Twitterze

oraz na portalu Nk.pl

Impuls  

Impuls do lepszej edukacji!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you