Dbaj o udany związek. Pułapki – zagrożenia – porady – propozycje

Page 1


Małgorzata Karolczuk

Dbaj o udany związek

Pułapki – zagrożenia – porady – propozycje

Kraków 2021

Karolczuk_Dbaj o udany zwiazek.indd 3

28.06.2021 14:19:45


© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2021

Redakcja wydawnicza: Joanna Bień Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner Projekt okładki: Anna M. Damasiewicz Fotografia wykorzystana na okładce: © Leonid Yastremskiy | Depositphotos.com Zdjęcie autorki na okładce: Karol Meysner

ISBN 978-83-8095-894-4

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel./fax: (12) 422 41 80, 422 59 47, 506 624 220 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2021

Karolczuk_Dbaj o udany zwiazek.indd 4

28.06.2021 14:19:45


Spis treści Od Autorki  ..........................................................................................          7 Rozdział 1 Kobiety  .................................................................................................      11 Jestem szczęściarą – 30-latka  ...................................................      11 Bogini namiętności – 40-latka  .................................................      21 O kobiecie, która kochała za bardzo – 50-latka  ...................      37 Aniołem być, czyli pułapka dobroczynności – 60-latka  ....      46 Rozdział 2 Mężczyźni  ...........................................................................................      63 Tylko ta jedyna i właściwa – 30-latek  .....................................      63 Przykładny mąż i ojciec – 40-latek  ..........................................      72 Miłość w odcieniu wielu barw – 50-latek  .............................      81 Kochając wszystkie, nie pokochałem żadnej – 60-latek  .....      91 Rozdział 3 Sposób na udany związek  ................................................................      99 Różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami  .....................      99 Czego pragną kobiety i mężczyźni?  ........................................  104 Sposób na udany związek, czyli przepis na miłość  .............  111

5 Karolczuk_Dbaj o udany zwiazek.indd 5

28.06.2021 14:19:45


Rozdział 4 Przykłady listów miłosnych  .............................................................  133 List miłosny na temat obojętności partnera  .........................  133 List miłosny na temat kłótni  .....................................................  135 List miłosny w sytuacji, kiedy partner/partnerka zapomniał(a) o czymś istotnym  ...............................................  136 List miłosny w sytuacji spóźnienia  ..........................................  138 List miłosny w sytuacji oddalania się od siebie  ....................  138 Literatura cytowana  ..........................................................................  139 Literatura uzupełniająca  ..................................................................  140 Artykuły  ...............................................................................................  140

Karolczuk_Dbaj o udany zwiazek.indd 6

28.06.2021 14:19:45


Od Autorki Książka idealnie nadaje się dla kobiet i mężczyzn, ponieważ jest o kobietach i mężczyznach. Pokazuje, jak wyglądają relacje w związkach w różnych okresach ich życia. Ci, którzy opowiedzieli swoje historie, skończyli 30, 40, 50 i 60 lat. Taka różnorodność pozwoliła uchwycić, czy i jak zmieniło się podejście do miłości na przestrzeni lat. Każda miłość, o której wypowiadają się kobiety i mężczyźni, jest właściwa z tego względu, że każdy sposób jej przeżywania można uznać za ekspercki. Każda kobieta i każdy mężczyzna znają siebie przez całe swoje życie. Są to więc ich sposoby na miłość. Czasami rozstanie czy rozwód z partnerem może być zwycięstwem. Czasami też rozstanie to strata, a niekiedy buduje ono w nas siłę, bo otwiera nas na nowe możliwości, które jesteśmy w stanie dostrzec dopiero z upływem czasu. Książka pozwala znaleźć sposób na udany związek, czyli przepis na miłość, a zarazem pokazuje liczne sytuacje, przez które przeszli kobiety i mężczyźni. Zawiera omówienie wielu różnych związków. Mam nadzieję, że czytelnicy odnajdą w tych historiach fragmenty dla nich ważne, których znajomość okaże się potrzebna. Szczególnie zależało mi na zasygnalizowaniu niektórych istotnych spraw oraz zainspirowaniu czytelnika do osobistych refleksji, które uchronią go przed przeżywaniem własnych trudności. Zdecydowanie lepiej i łatwiej uczyć się na błędach innych. Z kolei jeśli nie zaryzykujesz i nie wyjdziesz naprzeciw miłości, i nie

7 Karolczuk_Dbaj o udany zwiazek.indd 7

28.06.2021 14:19:45


popełnisz żadnego błędu, to możesz nie przeżyć fantastycznych chwil, dni czy nawet lat. W rozdziale 1 odniosłam się między innymi do samospełniającego się proroctwa oraz komunikatów typu „ja”. Zaprezentowałam też związki kobiety, która kochała za bardzo. Czytelnik znajdzie w nim również omówienie pułapek, w które mogą wpadać panie, na przykład pułapki dobroczynności, bezkonfliktowości, własnych przekonań i lojalności. W rozdziale 2 odniosłam się do obowiązujących zasad świadomej i uczciwej kłótni. Omówiłam technikę pracy z emocjami oraz wyszczególniłam fazy miłości jako pory roku. Na końcu rozdziału poruszyłam problem związków mężczyzny, który cierpiał na jakże wszechobecny syndrom Piotrusia Pana. W rozdziale 3 scharakteryzowałam różnice między kobietami i mężczyznami. Pamiętając o dzielących nas różnicach, można przecież efektywnie poprawić sposoby porozumiewania się w związku. Dzięki poznaniu tych różnic i przyjrzeniu się im uzyskujemy większą świadomość. Przez to poznajemy i rozumiemy lepiej płeć przeciwną oraz wzmacniamy poczucie własnej wartości i swoją skuteczność w związku. Różnice pozwalają na nowo się zaakceptować i obdarzyć świadomą miłością. Warto też przyjrzeć się podobieństwom kobiet i mężczyzn. W książce skupiłam się na tym, czego pragną obydwie płcie. Takie spojrzenie może umożliwić lepsze zrozumienie siebie nawzajem i swoich emocji. Nie brakuje w niej również ciekawych ćwiczeń do pracy nad sobą, które wzmacniają poczucie własnej wartości. Jest to podyktowane tym, że dobra relacja z samym sobą i akceptacja siebie warunkują właś­ ciwą relację z partnerem/partnerką. Czytelnik znajdzie w książce wiele sposobów na udany związek, czy też przepisów na miłość. Na każdy z nich należy jednak spojrzeć z przymrużeniem oka, bo to, co dla jednej osoby (kobiety czy mężczyzny) jest użyteczne, ważne i potrzebne, dla drugiej może być nieprzydatne. Nie brakuje w tekście również odniesień do życia, ale i do badań naukowych. W poradniku zaprezentowałam 101 sposobów na udany związek.

8 Karolczuk_Dbaj o udany zwiazek.indd 8

28.06.2021 14:19:45


Książka powstała dzięki kobietom i mężczyznom, którzy przyjęli zaproszenie do rozmów o miłości, seksie i związkach. Do wszystkich tych osób kieruję serdeczne słowa podziękowania. Bez nich bowiem nie byłoby tej książki. Małgorzata Karolczuk

9 Karolczuk_Dbaj o udany zwiazek.indd 9

28.06.2021 14:19:45


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.