Page 1

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Werkboek Graad 3 Naam: Klas:

A member of the FUTURELEARN group

Ë1803-E-EAT-WB01´º´¹µ¹Î


Afrikaans Eerste Addisionele Taal Werkboek

1 8 0 3 - E - E AT- W B 0 1

Í2#È-E-EAT-WB01<Î

Graad 3

Aangepas vir KABV

Dr N Scheepers


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

INHOUDSOPGAWE Aktiwiteit 1............................................................................................................................ 6 Aktiwiteit 2............................................................................................................................ 7 Aktiwiteit 3............................................................................................................................ 8 Aktiwiteit 4............................................................................................................................ 9 Aktiwiteit 5.......................................................................................................................... 10 Aktiwiteit 6.......................................................................................................................... 11 Aktiwiteit 7.......................................................................................................................... 12 Aktiwiteit 8.......................................................................................................................... 13 Aktiwiteit 9.......................................................................................................................... 14 Aktiwiteit 10........................................................................................................................ 15 Aktiwiteit 11......................................................................................................................... 16 Aktiwiteit 12........................................................................................................................ 17 Aktiwiteit 13........................................................................................................................ 19 Aktiwiteit 14........................................................................................................................ 21 Aktiwiteit 15........................................................................................................................ 23 Aktiwiteit 16........................................................................................................................ 24 Aktiwiteit 17........................................................................................................................ 25 Aktiwiteit 18........................................................................................................................ 26 Aktiwiteit 19........................................................................................................................ 27 Aktiwiteit 20........................................................................................................................ 28 Aktiwiteit 21........................................................................................................................ 29 Aktiwiteit 22........................................................................................................................ 31 Aktiwiteit 23........................................................................................................................ 32 Aktiwiteit 24........................................................................................................................ 33 Aktiwiteit 25........................................................................................................................ 34 Aktiwiteit 26........................................................................................................................ 35 Aktiwiteit 27........................................................................................................................ 37 Aktiwiteit 28........................................................................................................................ 38 Aktiwiteit 29........................................................................................................................ 39 Aktiwiteit 30........................................................................................................................ 40 Aktiwiteit 31........................................................................................................................ 42 Aktiwiteit 32........................................................................................................................ 43 Aktiwiteit 33........................................................................................................................ 44 Aktiwiteit 34........................................................................................................................ 45 Aktiwiteit 35........................................................................................................................ 47 Aktiwiteit 36........................................................................................................................ 49 Aktiwiteit 37........................................................................................................................ 50 Aktiwiteit 38........................................................................................................................ 51 Aktiwiteit 39........................................................................................................................ 52 Aktiwiteit 40........................................................................................................................ 53 Aktiwiteit 41........................................................................................................................ 55 Aktiwiteit 42........................................................................................................................ 56 Aktiwiteit 43........................................................................................................................ 57 Aktiwiteit 44........................................................................................................................ 58 Aktiwiteit 45........................................................................................................................ 59 Aktiwiteit 46........................................................................................................................ 60 Aktiwiteit 47........................................................................................................................ 61 Aktiwiteit 48........................................................................................................................ 63

3

Š Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 49........................................................................................................................ 64 Aktiwiteit 50........................................................................................................................ 65 Aktiwiteit 51........................................................................................................................ 66 Aktiwiteit 52........................................................................................................................ 67 Aktiwiteit 53........................................................................................................................ 68 Aktiwiteit 54........................................................................................................................ 69 Aktiwiteit 55........................................................................................................................ 71 Aktiwiteit 56........................................................................................................................ 73 Aktiwiteit 57........................................................................................................................ 75 Aktiwiteit 58........................................................................................................................ 76 Aktiwiteit 59........................................................................................................................ 78 Aktiwiteit 60........................................................................................................................ 79 Aktiwiteit 61........................................................................................................................ 80 Aktiwiteit 62........................................................................................................................ 82 Aktiwiteit 63........................................................................................................................ 83 Aktiwiteit 64........................................................................................................................ 85 Aktiwiteit 65........................................................................................................................ 86 Aktiwiteit 66........................................................................................................................ 88 Aktiwiteit 67........................................................................................................................ 89 Aktiwiteit 68........................................................................................................................ 90 Aktiwiteit 69........................................................................................................................ 92 Aktiwiteit 70........................................................................................................................ 93 Aktiwiteit 71........................................................................................................................ 95 Aktiwiteit 72........................................................................................................................ 96 Aktiwiteit 73........................................................................................................................ 98 Aktiwiteit 74........................................................................................................................ 99 Aktiwiteit 75...................................................................................................................... 101 Aktiwiteit 76...................................................................................................................... 103 Aktiwiteit 77...................................................................................................................... 104 Aktiwiteit 78...................................................................................................................... 105 Aktiwiteit 79...................................................................................................................... 106 Aktiwiteit 80...................................................................................................................... 107 Aktiwiteit 81...................................................................................................................... 109 Aktiwiteit 82...................................................................................................................... 110 Aktiwiteit 83.......................................................................................................................111 Aktiwiteit 84...................................................................................................................... 112 Aktiwiteit 85...................................................................................................................... 113 Aktiwiteit 86...................................................................................................................... 114 Aktiwiteit 87...................................................................................................................... 115 Aktiwiteit 88...................................................................................................................... 117 Aktiwiteit 89...................................................................................................................... 118 Aktiwiteit 90...................................................................................................................... 119 Aktiwiteit 91...................................................................................................................... 121 Aktiwiteit 92...................................................................................................................... 122 Aktiwiteit 93...................................................................................................................... 124 Aktiwiteit 94...................................................................................................................... 125 Aktiwiteit 95...................................................................................................................... 126 Aktiwiteit 96...................................................................................................................... 127 Aktiwiteit 97...................................................................................................................... 128 Aktiwiteit 98...................................................................................................................... 130 Š Impaq

4


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 99...................................................................................................................... 132 Aktiwiteit 100.................................................................................................................... 133 Aktiwiteit 101.................................................................................................................... 134 Aktiwiteit 102.................................................................................................................... 135 Aktiwiteit 103.................................................................................................................... 137 Aktiwiteit 104.................................................................................................................... 138 Aktiwiteit 105.................................................................................................................... 139 Aktiwiteit 106.................................................................................................................... 140 Aktiwiteit 107.................................................................................................................... 141 Aktiwiteit 108.................................................................................................................... 143 Aktiwiteit 109.................................................................................................................... 144 Aktiwiteit 110..................................................................................................................... 145 Aktiwiteit 111..................................................................................................................... 147 Aktiwiteit 112..................................................................................................................... 148 Aktiwiteit 113..................................................................................................................... 149 Aktiwiteit 114..................................................................................................................... 151 Aktiwiteit 115..................................................................................................................... 153 Aktiwiteit 116..................................................................................................................... 155 Aktiwiteit 117..................................................................................................................... 156

5

Š Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 1 Skryf ten minste 4 sinne oor jou vakansie. Onthou, ’n sin begin met ’n hoo¶etter en eindig met ’n punt.

© Impaq

6


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 2 Maak ’n lys van alles wat jy vir die vakansie moet inpak. Gee ’n opskrif vir jou lys.

7

© Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 3 Kies die regte woorde in die blokkies om die sinne te voltooi.

kaas

kook

geel

loop

been

lees

gaap

boom

Lisa ______, want sy is vaak. Pappa ______ die koerant. Daar sit ’n duif in die ______. Tandi pluk vir Mamma ’n _____ blom. Die kinders _____ tot by die parkie. Hy sit _______ op die toebroodjie. Oupa sê sy _____ is seer. Mamma ______ vir ons lekker kos. © Impaq

8


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 4 Skryf ’n boodskap vir ’n nuwe maatjie in die klas om hom/haar te laat welkom voel.

9

© Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 5 Kies die teenoorgesteldes en skryf dit langs die woorde in die tabel.

vinnig

koud

sag

dun

groot

laag

lig

mooi

warm swaar dik hoog stadig lelik hard klein Š Impaq

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

10


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 6 Lees die woorde in die blokkies en maak ’n sin met elke woord. Skryf die sinne in die teenwoordige tyd.

±ets

koop

11

lees

boom

© Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 7 Lees die storie “Tom en die tweeling” en beantwoord die vrae in volsinne.

Wie is Tom en Tandi se nuwe bure? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Wat neem Mamma saam vir die nuwe bure as hulle daar gaan kuier? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Hoekom sê Tom: “Ek sien twee van alles!”? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Wat doen Tom en Tandi by die nuwe maats se huis? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ © Impaq

12


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 8 Voltooi die blokkiesraaisel.

13

Š Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 9 Daar is ’n nuwe maatjie in jou klas. Skryf vir hom/haar aanwysings van die skool se hek tot by die klas.

© Impaq

14


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 10 Weet jy hoe om tee te maak? Skryf die volgende sinne in die regte volgorde. Nommer die sinne van 1 tot 6.

Laat die teesakkie trek. Gooi kookwater in die koppie. Voeg suiker by en roer. Kook ’n bietjie water. Geniet jou koppie tee. Sit ’n teesakkie in die koppie.

15

© Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 11 Kies die regte voornaamwoorde in die blokkies boaan die bladsy om die sinne te voltooi.

sy

Hy

sy

ons

jou

haar

my

Hulle

________ eet ’n lekker roomys. Dit is ______ hoed. Ben trek ______ skoene aan. Onthou om ______ boek in te pak. Die kat lek _______ pote. _______ woon in ’n groot huis. Ouma sê _______ been is seer. Mamma maak vir ______ lekker kos. © Impaq

16


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 12 Kyk na die foto en beantwoord die vrae in volsinne.

Waar is die kinders? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Skryf 3 dinge neer wat jy in die klas kan sien. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 17

Š Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 12 Hoeveel seuns sien jy in die klas? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Is die juffrou vriendelik of kwaai? Hoekom sê jy so? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Waarmee is die kinders besig? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

© Impaq

18


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 13 Linda ontmoet â&#x20AC;&#x2122;n nuwe maatjie in die klas. Haar naam is Dora. Gebruik die woorde in die raampie en skryf 4 tot 6 sinne oor Dora.

maatjie meisie vriendelik gesels help bly goeie maats lag langs

19

Š Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 13

© Impaq

20


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 14 Lees die storie “Linda se nuwe klas” en beantwoord die vrae in volsinne.

Hoekom was Linda bang om skool toe te gaan? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Wie is Linda se nuwe juffrou? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Hoekom hou Linda van haar nuwe juffrou? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Hoe lyk Linda se nuwe maatjie? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 21

© Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 14 Wat doen Linda en Dora terwyl hulle vir die ander kinders wag? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Hoe was Linda se eerste dag in die nuwe klas? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Š Impaq

22


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 15 Maak â&#x20AC;&#x2122;n breinkaart oor gesondheid en siektes. Die fasiliteerder sal jou help.

Soorte siektes ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Griepsimptome ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Hoe voel dit om siek te wees? Wat kan jy by die huis doen terwyl jy siek is? ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

23

Hoe kan jy jouself gesond hou? ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Š Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 16 Kies die regte woorde in die blokkies om die sinne te voltooi.

breek

bril

brood

blik

blom

brug

bly

blaar

Ouma dra ’n _______ om beter te kan sien.

Linda is _______ oor haar nuwe maatjie. Ek drink koeldrank uit ’n _______. Tandi pluk vir Mamma ’n mooi _______. Ons eet kaas op _______. Daar lê ’n groot groen _______. Die glas _______ toe dit op die vloer val.

Daar is ’n _______ oor die rivier. © Impaq

24


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 17 Kies die regte woorde in die blokkies om die sinne te voltooi.

in

onder

af

op

oor

in

aan

op

Die kat lĂŞ _______ die tafel.

Linda sit ____ die bad. Trek jou skoene _____. Ouma sit ____ die stoel. Haal jou hoed _____. Mamma gooi melk ____ die glas. Die duif sit ____ die dak.

Hy slaan die bal _____ die net. 25

Š Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 18 Skryf die sinne oor met die regte leestekens en hooÂśetters.

ry ek saam met mamma in die motor ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ mamma sit kaas tamatie en botter op die brood ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ robbie gaan nie skool toe nie want hy is siek ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Š Impaq

26


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 19 Lees die raaisels en raai watter dier elkeen is. Skryf die dier se naam op die lyntjie onder die raaisel.

Ek is klein en my pels is sag. My neus is lank en skerp. My ogies is blink en rond. Ek eet graag kaas. Ek hou nie van katte nie. Ek is ’n __________

Ek het ’n pels en klein, skerp oortjies. Ek kan myself was. Ek is ’n rustige troeteldier en lê graag in die son. Ek kan my ly±e opkrul. Ek spin as ek gelukkig is.

Ek het ’n kam op my kop, maar het geen hare nie. Ek lê eiers en bly op ’n plaas. Ek het vlerke, maar hou nie van vlieg nie. Ek is ’n __________

Ek is groot en grys met ’n dik, harde vel. Ek het ’n lang slurp. My pote is baie groot. Ek is ’n __________

Ek is ’n __________ 27

© Impaq


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 20 Kies die regte voornaamwoorde in die blokkies boaan die bladsy om die sinne te voltooi. Van die sinne kan meer as een antwoord hê, maar elke woord moet gebruik word. Kyk mooi.

sy

jou

myne

sy

ons

Ons

my

haar

Die hond lê in _____ mandjie. Oupa sit ’n hoed op ______ kop. Wat is ______ naam? Gooi die bal vir _____. Lisa trek _____ jas aan. ______ is bly om Mamma te sien. Die bal is _______. Ouma bak vir _______ ’n lekker koek. © Impaq

28


Werkboek Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Aktiwiteit 21 Lees die storie “Griep is nie ’n grap nie” en beantwoord die vrae in volsinne.

Robbie het griep. Hoe voel hy? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Wat doen Mamma met die koorspen? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Hoekom wil Robbie so graag skool toe gaan? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Wat doen Mamma om Robbie te laat beter voel? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 29

© Impaq

Gr 3 afrikaans eerste addisionele taal werkboek  
Gr 3 afrikaans eerste addisionele taal werkboek