Page 1

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Leerderhulpmiddel

1 8 0 3 - E - E AT- L A 0 1

Í2#È-E-EAT-LA01ÉÎ

Graad 3

Aangepas vir KABV

Dr N Scheepers


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

INHOUDSOPGAWE Klanke...................................................................................................................................3 Beginklanke.........................................................................................................................20 Eindklanke...........................................................................................................................26 Hoëfrekwensiewoorde.........................................................................................................28

2

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

a a b c

a b b c

a a b c 3

a b b c © Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

c d e e

d d e f

c d e e 4

d d e f © Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

f g g h

f g h h

f g g h 5

f g h h © Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

i i i i i i j j j j j j k k k k

6

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

k k l l l l m m m m m n

7

l l m n © Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

n o o p

n o p p

n o o p 8

n o p p © Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

q q r s

q q

q q r s

r r r r s s 9

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

s s t t t t t t u u u u u u v v

10 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

v v v v w w w w w w x x x x x x

11 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

y y y y y y z z z z z z

12 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

aa aa aa aa aa aa ee ee ee ee ee ee

13 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

oo oo oo oo oo oo uu uu uu uu uu uu

14 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

ie ie ie ie ie ie oe oe oe oe oe oe

15 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

ou ou ou ou ou ou eu eu eu eu eu eu

16 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

ui ui ui ui ui ui ei ei ei ei ei ei

17 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

aai aai aai aai aai aai ooi ooi ooi ooi ooi ooi

18 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Klanke

eeueeu eeu eeueeu eeu oei oei oei oei oei oei

19 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Beginklanke

kr kr kr kl kl kl sk sk sk st st st

20 

Š Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Beginklanke

bl bl bl br br br pr pr pr pl pl pl

21 

Š Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Beginklanke

sl sl sl vl vl vl sw sw sw tw tw tw

22 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Beginklanke

tr tr tr dr dr dr sp sp sp sn sn sn

23 

Š Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Beginklanke

vr vr vr fr fr fr ge ge ge spr spr spr

24 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Beginklanke

skr skr skr str str str

25 

Š Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eindklanke

rs rs rs rk rk rk ng ng ng nt nt nt

26 

Š Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eindklanke

rt rt rt lf lf lf lk lk lk nk nk nk

27 

Š Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Hoëfrekwensiewoorde Leereenheid 1

’n en die ons van as net was

sit is in tot vir sê dan 28 

© Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

HoĂŤfrekwensiewoorde Leereenheid 2

wil ek dis al kom my kon kyk

dit sal kan met om wat op 29 

Š Impaq


Leerderhulpmiddel Graad 3 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Hoëfrekwensiewoorde Leereenheid 3

het jy by hom of nog daar haar

sy hy bly af se maar aan 30 

© Impaq

Gr 3 afrikaans eerste addisionele taal leerderhulpmiddel  
Gr 3 afrikaans eerste addisionele taal leerderhulpmiddel