Page 1

Afrikaans Huistaal Werkboek 3/3: Klanke

1801-A-AHT-WB03

Í2!È-A-AHT-WB03\Î

Graad 1

Aangepas vir KABV

H Erasmus


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

INHOUDSOPGAWE Aktiwiteit 1: b-klank............................................................................................................... 6 Aktiwiteit 2: a-klank............................................................................................................... 7 Aktiwiteit 3: m-klank.............................................................................................................. 8 Aktiwiteit 4: s-klank............................................................................................................... 9 Aktiwiteit 5: h-klank............................................................................................................. 10 Aktiwiteit 6: e-klank............................................................................................................. 11 Aktiwiteit 7: t-klank.............................................................................................................. 12 Aktiwiteit 8: k-klank............................................................................................................. 13 Aktiwiteit 9: Teken die prentjie............................................................................................ 14 Aktiwiteit 10: o-klank........................................................................................................... 15 Aktiwiteit 11: Omkring......................................................................................................... 16 Aktiwiteit 12: l-klank............................................................................................................ 17 Aktiwiteit 13: v-klank........................................................................................................... 18 Aktiwiteit 14: n-klank........................................................................................................... 19 Aktiwiteit 15: i-klank............................................................................................................ 20 Aktiwiteit 16: Skryf woorde................................................................................................. 21 Aktiwiteit 17: g-klank........................................................................................................... 22 Aktiwiteit 18: r-klank........................................................................................................... 23 Aktiwiteit 19: Omkring......................................................................................................... 24 Aktiwiteit 20: d-klank........................................................................................................... 25 Aktiwiteit 21: p-klank........................................................................................................... 26 Aktiwiteit 22: Omkring......................................................................................................... 27 Aktiwiteit 23: f-klank............................................................................................................ 28 Aktiwiteit 24: u-klank........................................................................................................... 29 Aktiwiteit 25: q-klank........................................................................................................... 30 Aktiwiteit 26: Beginklanke................................................................................................... 31 Aktiwiteit 27: j-klank............................................................................................................ 32 Aktiwiteit 28: Beginklanke................................................................................................... 33 Aktiwiteit 29: y-klank........................................................................................................... 34 Aktiwiteit 30: Beginklanke................................................................................................... 35 Aktiwiteit 31: w-klank.......................................................................................................... 36 Aktiwiteit 32: Beginklanke................................................................................................... 37 Aktiwiteit 33: x-klank........................................................................................................... 38 Aktiwiteit 34: Beginklanke................................................................................................... 39 Aktiwiteit 35: z-klank........................................................................................................... 40 Aktiwiteit 36: Eindklanke..................................................................................................... 41 Aktiwiteit 37: c-klank........................................................................................................... 42 Aktiwiteit 38: Eindklanke..................................................................................................... 43 Aktiwiteit 39: Eindklanke..................................................................................................... 44 Aktiwiteit 40: a-middelklank................................................................................................ 45 Aktiwiteit 41: a-middelklank................................................................................................ 46 Aktiwiteit 42: e-middelklank ............................................................................................... 47 Aktiwiteit 43: Bou woorde................................................................................................... 48 Aktiwiteit 44: i-middelklank................................................................................................. 49 Aktiwiteit 45: Middelklank................................................................................................... 50 Aktiwiteit 46: o-middelklank................................................................................................ 51 Aktiwiteit 47: Bou woorde................................................................................................... 52 Aktiwiteit 48: u-middelklank................................................................................................ 53

3

Š Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 49: Kleur in.......................................................................................................... 54 Aktiwiteit 50: y-middelklank................................................................................................ 55 Aktiwiteit 51: Rymwoorde................................................................................................... 56 Aktiwiteit 52: Middelklanke................................................................................................. 57 Aktiwiteit 53: Middelklanke................................................................................................. 58 Aktiwiteit 54: Middelklanke................................................................................................. 59 Aktiwiteit 55: st-woorde...................................................................................................... 60 Aktiwiteit 56: st-woorde...................................................................................................... 61 Aktiwiteit 57: aa-klank......................................................................................................... 62 Aktiwiteit 58: aa-klank......................................................................................................... 63 Aktiwiteit 59: aa-klank......................................................................................................... 64 Aktiwiteit 60: kl-klank.......................................................................................................... 65 Aktiwiteit 61: ee-klank......................................................................................................... 66 Aktiwiteit 62: ee-klank......................................................................................................... 67 Aktiwiteit 63: ee-klank......................................................................................................... 68 Aktiwiteit 64: tr-woorde....................................................................................................... 69 Aktiwiteit 65: oo-klank......................................................................................................... 70 Aktiwiteit 66: oo-klank......................................................................................................... 71 Aktiwiteit 67: oo-klank......................................................................................................... 72 Aktiwiteit 68: gr-woorde...................................................................................................... 73 Aktiwiteit 69: uu-klank......................................................................................................... 74 Aktiwiteit 70: uu-klank......................................................................................................... 75 Aktiwiteit 71: uu-klank......................................................................................................... 76 Aktiwiteit 72: kr-woorde...................................................................................................... 77 Aktiwiteit 73: Middelklanke................................................................................................. 78 Aktiwiteit 74: Bou woorde................................................................................................... 79 Aktiwiteit 75: Woordsoeker................................................................................................. 80 Aktiwiteit 76: pl-woorde...................................................................................................... 81 Aktiwiteit 77: Skryf sinne.................................................................................................... 82 Aktiwiteit 78: b of d............................................................................................................. 83 Aktiwiteit 79: ie-klank.......................................................................................................... 84 Aktiwiteit 80: ie-klank.......................................................................................................... 85 Aktiwiteit 81: ie-klank.......................................................................................................... 86 Aktiwiteit 82: ui-klank.......................................................................................................... 87 Aktiwiteit 83: ui-klank.......................................................................................................... 88 Aktiwiteit 84: ui-klank.......................................................................................................... 89 Aktiwiteit 85: oe-klank......................................................................................................... 90 Aktiwiteit 86: oe-klank......................................................................................................... 91 Aktiwiteit 87: oe-klank......................................................................................................... 92 Aktiwiteit 88: Middelklanke................................................................................................. 93 Aktiwiteit 89: ou-klank......................................................................................................... 94 Aktiwiteit 90: ou-klank......................................................................................................... 95 Aktiwiteit 91: ou-klank......................................................................................................... 96 Aktiwiteit 92: eu-klank......................................................................................................... 97 Aktiwiteit 93: eu-klank......................................................................................................... 98 Aktiwiteit 94: eu-klank......................................................................................................... 99 Aktiwiteit 95: ei-klank........................................................................................................ 100 Aktiwiteit 96: ei-klank........................................................................................................ 101 Aktiwiteit 97: ei-klank........................................................................................................ 102 Aktiwiteit 98: Middelklanke............................................................................................... 103 Š Impaq

4


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 99: Omkring....................................................................................................... 104 Aktiwiteit 100: Skryf ’n storie............................................................................................ 105 Aktiwiteit 101: Blokkiesraaisel.......................................................................................... 107

5

© Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 1: b-klank

b

Kleur al die prentjies in wat met die b-klank begin.

Skryf die letter b met ’n grys potlood.

bbbbbbb

bbbbbbb Š Impaq

6


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

a

Aktiwiteit 2: a-klank Kleur al die prentjies in wat met die a-klank begin.

Skryf die letter a met ’n grys potlood.

aaaaaaa

aaaaaaa

7

© Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

m

Aktiwiteit 3: m-klank Kleur al die prentjies in wat met die m-klank begin.

Skryf die letter m met ’n grys potlood.

mmmmmm

mmmmmm Š Impaq

8


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

s

Aktiwiteit 4: s-klank Kleur al die prentjies in wat met die s-klank begin.

Skryf die letter s met ’n grys potlood.

sssssss

ssssssss

9

Š Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 5: h-klank

h

Kleur al die prentjies in wat met die h-klank begin.

Skryf die letter h met ’n grys potlood.

hhhhhh

hhhhhhh © Impaq

10


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

e

Aktiwiteit 6: e-klank Kleur al die prentjies in wat met die e-klank begin.

Skryf die letter e met ’n grys potlood.

eeeeeee

eeeeeee 11

© Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 7: t-klank

t

Kleur al die prentjies in wat met die t-klank begin.

Skryf die letter t met ’n grys potlood.

ttttttt

ttttttt Š Impaq

12


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 8: k-klank

k

Kleur al die prentjies in wat met die k-klank begin.

Skryf die letter k met ’n grys potlood.

k k k k k k

kkkkkkk 13

Š Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 9: Teken die prentjie Teken ’n prentjie in elke blokkie.

Š Impaq

kat

ham

tas

ses

mes

bek

bom

kok

hok

mat

mot

kos

14


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

o

Aktiwiteit 10: o-klank Kleur al die prentjies in wat met die o-klank begin.

Skryf die letter o met ’n grys potlood.

ooooooo

ooooooo 15

© Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 11: Omkring Omkring die regte woord en skryf dit op die lyntjie.

sos ses sel mes sok sal son nos hen neh hes les het nes nat net bol lap bal lab Š Impaq

16


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 12: l-klank

l

Kleur al die prentjies in wat met die l-klank begin.

Skryf die letter l met ’n grys potlood.

l l l l l l l l

llllllllll 17

Š Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

v

Aktiwiteit 13: v-klank Kleur al die prentjies in wat met die l-klank begin.

Skryf die letter v met ’n grys potlood.

vvvvvvv

vvvvvvv © Impaq

18


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

n

Aktiwiteit 14: n-klank Kleur al die prentjies in wat met die n-klank begin.

Skryf die letter n met ’n grys potlood.

nnnnnn

nnnnnnn 19

Š Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 15: i-klank

i

Kleur al die prentjies in wat met die i-klank begin.

Skryf die letter i met ’n grys potlood.

i i i i i i i i

iiiiiiiiii © Impaq

20


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 16: Skryf woorde Skryf die regte woord onder elke prentjie.

21

© Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

g

Aktiwiteit 17: g-klank Kleur al die prentjies in wat met die g-klank begin.

Skryf die letter g met ’n grys potlood.

gggggg

ggggggg Š Impaq

22


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

r

Aktiwiteit 18: r-klank Kleur al die prentjies in wat met die r-klank begin.

Skryf die letter r met ’n grys potlood.

rrrrrrr

rrrrrrr 23

Š Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 19: Omkring Omkring die regte woord en skryf dit op die lyntjie.

kil kis sik kas dok kol dak kad rok ros kor rak gam mog mol gom gil lig sit lgi Š Impaq

24


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 20: d-klank

d

Kleur al die prentjies in wat met die d-klank begin.

Skryf die letter d met ’n grys potlood.

ddddddd

ddddddd 25

© Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

p

Aktiwiteit 21: p-klank Kleur al die prentjies in wat met die p-klank begin.

Skryf die letter p met ’n grys potlood.

ppppppp

ppppppp Š Impaq

26


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 22: Omkring Lees die regte woord, soek sy maatjie en teken ’n prentjie in die laaste blokkie.

pik vis nek sop vyf

pik kip ikp pak svi siv fis vis ek nek ken nak ops pos sop pso fyv vyf lyf fyf

27

Š Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 23: f-klank

f

Kleur al die prentjies in wat met die f-klank begin.

Skryf die letter f met ’n grys potlood.

f f f f f f

fffffff © Impaq

28


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

u

Aktiwiteit 24: u-klank Kleur al die prentjies in wat met die u-klank begin. Teken verskillende uniforms.

Skryf die letter u met ’n grys potlood.

uuuuuu

uuuuuuu 29

© Impaq


Werkboek 3/3: Klanke Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

q

Aktiwiteit 25: q-klank Skryf die letter q met ’n grys potlood.

qqqqq

qqqqqq Vul enige letter in om ’n woord te maak.

am ___om ___et

ig ___ot ___us

___

© Impaq

___

30

Gr 1 afrikaans huistaal werkboek 33 klanke  
Gr 1 afrikaans huistaal werkboek 33 klanke