Page 1

Afrikaans Huistaal Werkboek 1/3: Lees en Skryf

1801-A-AHT-WB01

Í2!È-A-AHT-WB01@Î

Graad 1

Aangepas vir KABV

H Erasmus Dr N Scheepers R Venter


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

INHOUDSOPGAWE Aktiwiteit 1: Ben.................................................................................................................... 7 Aktiwiteit 2: Lebo.................................................................................................................. 8 Aktiwiteit 3: Ben en Lebo...................................................................................................... 9 Aktiwiteit 4: Hanna.............................................................................................................. 10 Aktiwiteit 5: Hoe voel Hanna?............................................................................................ 11 Aktiwiteit 6: Mamma en Pappa........................................................................................... 12 Aktiwiteit 7: Soek die woord............................................................................................... 13 Aktiwiteit 8: Pas die sinne by die prente............................................................................. 14 Aktiwiteit 9: Lees en pas..................................................................................................... 15 Aktiwiteit 10: Hero.............................................................................................................. 16 Aktiwiteit 11: Karin.............................................................................................................. 17 Aktiwiteit 12: Soek die regte prent...................................................................................... 18 Aktiwiteit 13: Soek die regte woord.................................................................................... 19 Aktiwiteit 14: Lees die sinne............................................................................................... 20 Aktiwiteit 15: Speletjie........................................................................................................ 21 Aktiwiteit 16: Lees die sinne............................................................................................... 22 Aktiwiteit 17: Lees die sinne............................................................................................... 23 Aktiwiteit 18: Lees die sinne............................................................................................... 24 Aktiwiteit 19: Verbindings................................................................................................... 25 Aktiwiteit 20: Leesvel.......................................................................................................... 26 Aktiwiteit 21: Leesvel.......................................................................................................... 27 Aktiwiteit 22: Sinne............................................................................................................. 28 Aktiwiteit 23: Lebo se nuwe bal.......................................................................................... 29 Aktiwiteit 24: Leesvel.......................................................................................................... 30 Aktiwiteit 25: Sinne............................................................................................................. 31 Aktiwiteit 26: Verbindings................................................................................................... 32 Aktiwiteit 27: Leesvel.......................................................................................................... 33 Aktiwiteit 28: Sinne............................................................................................................. 34 Aktiwiteit 29: Skryf.............................................................................................................. 35 Aktiwiteit 30: Leesvel.......................................................................................................... 36 Aktiwiteit 31: Sinne............................................................................................................. 37 Aktiwiteit 32: Teken............................................................................................................. 38 Aktiwiteit 33: Leesvel.......................................................................................................... 39 Aktiwiteit 34: Sinne............................................................................................................. 40 Aktiwiteit 35: Knip en plak.................................................................................................. 41 Aktiwiteit 36: Soek die maats............................................................................................. 42 Aktiwiteit 37: Lees en skryf................................................................................................. 43 Aktiwiteit 38: Bou die sinne ............................................................................................... 44 Aktiwiteit 39: Knip en plak.................................................................................................. 45 Aktiwiteit 40: Lees en skryf................................................................................................. 46 Aktiwiteit 41: Bou die sinne ............................................................................................... 47 Aktiwiteit 42: Skryf.............................................................................................................. 48 Aktiwiteit 43: Bou die sinne ............................................................................................... 49 Aktiwiteit 44: Knip en plak.................................................................................................. 50 Aktiwiteit 45: Bou die sinne ............................................................................................... 51 Aktiwiteit 46: Lees en skryf................................................................................................. 52 Aktiwiteit 47: Knip en plak.................................................................................................. 53 Aktiwiteit 48: Skryf.............................................................................................................. 54

3

Š Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 49: Knip en plak.................................................................................................. 55 Aktiwiteit 50: Bou die sinne ............................................................................................... 56 Aktiwiteit 51: Knip en plak.................................................................................................. 57 Aktiwiteit 52: Skommel die sinne........................................................................................ 58 Aktiwiteit 53: Bou die sinne ............................................................................................... 59 Aktiwiteit 54: Knip en plak.................................................................................................. 60 Aktiwiteit 55: Skryf die sin................................................................................................... 61 Aktiwiteit 56: Skommel die sinne........................................................................................ 62 Aktiwiteit 57: Bou die sinne ............................................................................................... 63 Aktiwiteit 58: Lees en skryf................................................................................................. 64 Aktiwiteit 59: Bou die sinne ............................................................................................... 65 Aktiwiteit 60: Plak toe......................................................................................................... 66 Aktiwiteit 61: Skryf.............................................................................................................. 67 Aktiwiteit 62: Lees en skryf................................................................................................. 68 Aktiwiteit 63: Soek die woord............................................................................................. 69 Aktiwiteit 64: Knip en plak.................................................................................................. 70 Aktiwiteit 65: Bou die sinne ............................................................................................... 71 Aktiwiteit 66: Skryf.............................................................................................................. 72 Aktiwiteit 67: Bou jou eie sin............................................................................................... 73 Aktiwiteit 68: Lees en skryf................................................................................................. 74 Aktiwiteit 69: Vul die klank in.............................................................................................. 75 Aktiwiteit 70: Lees en skryf................................................................................................. 76 Aktiwiteit 71: Skommel die sinne........................................................................................ 77 Aktiwiteit 72: Knip en plak.................................................................................................. 78 Aktiwiteit 73: Lees.............................................................................................................. 79 Aktiwiteit 74: Knip en plak.................................................................................................. 80 Aktiwiteit 75: Soek die woord............................................................................................. 81 Aktiwiteit 76: Skryf.............................................................................................................. 82 Aktiwiteit 77: Lees.............................................................................................................. 83 Aktiwiteit 78: Knip en plak.................................................................................................. 84 Aktiwiteit 79: Skryf in jou boek............................................................................................ 85 Aktiwiteit 80: Lees en skryf................................................................................................. 86 Aktiwiteit 81: Lees.............................................................................................................. 87 Aktiwiteit 82: Skryf in jou boek............................................................................................ 88 Aktiwiteit 83: Soek die regte woord.................................................................................... 89 Aktiwiteit 84: Lees en skryf................................................................................................. 90 Aktiwiteit 85: Lees.............................................................................................................. 91 Aktiwiteit 86: Skryf in jou boek............................................................................................ 92 Aktiwiteit 87: Lees en skryf................................................................................................. 93 Aktiwiteit 88: Bou ’n sin...................................................................................................... 94 Aktiwiteit 89: Lees.............................................................................................................. 95 Aktiwiteit 90: Skryf.............................................................................................................. 96 Aktiwiteit 91: Skryf in jou boek............................................................................................ 97 Aktiwiteit 92: Lees en skryf................................................................................................. 98 Aktiwiteit 93: Lees.............................................................................................................. 99 Aktiwiteit 94: Skommel die sinne...................................................................................... 100 Aktiwiteit 95: Lees en skryf............................................................................................... 101 Aktiwiteit 96: Lees en skryf............................................................................................... 102 Aktiwiteit 97: Storie........................................................................................................... 103 Aktiwiteit 98: Begripstoets................................................................................................ 104 Š Impaq

4


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 99: Knip en plak................................................................................................ 105 Aktiwiteit 100: Storie......................................................................................................... 106 Aktiwiteit 101: Storie......................................................................................................... 107 Aktiwiteit 102: Begripstoets.............................................................................................. 108 Aktiwiteit 103: Knip en plak.............................................................................................. 109 Aktiwiteit 104: Storie......................................................................................................... 110 Aktiwiteit 105: Begripstoets...............................................................................................111 Aktiwiteit 106: Skryf die sinne oor.................................................................................... 112 Aktiwiteit 107: Lees en skryf............................................................................................. 113 Aktiwiteit 108: Storie......................................................................................................... 114 Aktiwiteit 109: Begripstoets.............................................................................................. 115 Aktiwiteit 110: Knip en plak............................................................................................... 116 Aktiwiteit 111: Rymwoorde................................................................................................ 117 Aktiwiteit 112: Kreatiewe skryf.......................................................................................... 118 Aktiwiteit 113: Storie......................................................................................................... 119 Aktiwiteit 114: Skryf in jou boek........................................................................................ 120 Aktiwiteit 115: Meervoude................................................................................................. 121 Aktiwiteit 116: Skryf.......................................................................................................... 122 Aktiwiteit 117: Storie......................................................................................................... 123 Aktiwiteit 118: Begristoets................................................................................................. 124 Aktiwiteit 119: Knip en plak............................................................................................... 125 Aktiwiteit 120: Teenoorgesteldes...................................................................................... 126 Aktiwiteit 121: Lees en skryf............................................................................................. 127 Aktiwiteit 122: Storie......................................................................................................... 128 Aktiwiteit 123: Begripstoets.............................................................................................. 129 Aktiwiteit 124: Kreatiewe skryf.......................................................................................... 130 Aktiwiteit 125: Meervoude................................................................................................ 131 Aktiwiteit 126: Lees en skryf............................................................................................. 132 Aktiwiteit 127: Storie......................................................................................................... 133 Aktiwiteit 128: Begripstoets.............................................................................................. 134 Aktiwiteit 129: Skryf in jou boek........................................................................................ 135 Aktiwiteit 130: Meervoude................................................................................................ 136 Aktiwiteit 131: Spraakborrels............................................................................................ 137 Aktiwiteit 132: Skryf in jou boek........................................................................................ 138 Aktiwiteit 133: Rympie...................................................................................................... 139 Aktiwiteit 134: Spraakborrels............................................................................................ 140 Aktiwiteit 135: Lees en skryf............................................................................................. 141 Aktiwiteit 136: Skryf in jou boek........................................................................................ 142 Aktiwiteit 137: Kreatiewe skryf.......................................................................................... 143 Aktiwiteit 138: Storie......................................................................................................... 145 Aktiwiteit 139: Soek en skryf............................................................................................ 146 Aktiwiteit 140: Knip en plak.............................................................................................. 147 Aktiwiteit 141: Vul woorde in............................................................................................. 148

5

Š Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

© Impaq

6


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 1: Ben Skryf Ben se naam op die lyntjie en kleur hom in.

7

Š Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 2: Lebo Skryf Lebo se naam op die lyntjie en kleur hom in.

Š Impaq

8


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 3: Ben en Lebo Skryf die name oor met uitdraaikryt en teken ’n prentjie van Ben en Lebo.

Ben Ben Lebo Lebo

9

Š Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 4: Hanna Skryf Hanna se naam op die lyntjie en kleur haar in.

Š Impaq

10


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 5: Hoe voel Hanna? Lees die sinne saam met die fasiliteerder en teken ’n prentjie van Hanna se gesiggie met die emosie ná elke sin.

Hanna is bly.

Hanna is hartseer.

Hanna is kwaad.

11

© Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 6: Mamma en Pappa Skryf Mamma en Pappa op die lyntjie en kleur hulle in.

en

Š Impaq

12


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 7: Soek die woord Kyk na die woord in die eerste blok. Soek die woord wat dieselfde is as die eerste een en omkring dit met rooi uitdraaikryt.

Hanna

anHan Hanna Annah Hanan

Ben

neb Nbe Ben Bne neB nBe

Hanna

annaH Hnana Hanna Haana

Lebo

nelo Bleo Lebo oLeb ebLo

Ben

sBe Bem Ble Ben neB

Lebo

Hanna Belo Ben Lebo

Hanna

neB Ben naHna Hanna Lebo

Ben

anHan Hanna Neb Ben

13

Š Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 8: Pas die sinne by die prente Knip die sinne op die snipperblad in die leerderhulpmiddel uit. Plak die sinne langs die regte karakters se gesigte.

Š Impaq

14


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 9: Lees en pas Gebruik die snipperblad in die leerderhulpmiddel vir hierdie aktiwiteit.

15

Š Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 10: Hero Skryf Hero se naam op die lyntjie en kleur hom in.

© Impaq

16


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 11: Karin Skryf Karin se naam op die lyntjie en kleur haar in.

17

© Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 12: Soek die regte prent Knip die prentjies op die snipperblad uit en plak dit by die regte naam. Kleur die prentjies in.

Š Impaq

Lebo

Pappa

Hanna

Mamma

Hero

Ben 18


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 13: Soek die regte woord Knip die name op die snipperblad uit en plak dit by die regte prentjie. Kleur die prentjies in.

19

Š Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 14: Lees die sinne Lees die sinne saam. Skryf die woorde oor die stippellyne en teken ’n prentjie.

Dit is Mamma. Dit is Lebo. Dit is Ben. Dit is Karin. Dit is Hanna. Dit is Pappa. Dit is Hero. Dit is ek. Š Impaq

20


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 15: Speletjie

Ben Lebo Hanna Karin Mamma Hero 21

Š Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 16: Lees die sinne Lees die sinne saam. Skryf die woorde oor die stippellyne en teken ’n prentjie.

Dit is ’n beer. Dit is ’n voeltjie. Dit is ’n lamp. Dit is ’n ketel. Dit is ’n bal. Dit is ’n skoenlapper. Dit is ’n _________. Dit is ’n _________. © Impaq

22


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 17: Lees die sinne Lees die sinne saam. Skryf die woorde oor die stippellyne en teken ’n prentjie.

Ek hou van speel. Ek hou van roomys. Ek hou van melk. Ek hou van groente. Ek hou van mielies. Ek hou van kaas. Ek hou van vrugte. Ek hou van lees. 23

© Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 18: Lees die sinne Lees die sinne saam. Skryf die woorde oor die stippellyne en teken ’n prentjie.

Ek sien ’n voeltjie. Ek sien ’n padda. Ek sien ’n koei. Ek sien ’n kameelperd. Ek sien ’n eend. Ek sien ’n akkedis. Ek sien ’n _________. Ek sien ’n _________. © Impaq

24


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 19: Verbindings Verbind die sigwoorde met die regte prentjies en kleur die prentjies in.

partytjie inkopies koek uitnodigings versierings 25

Š Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 20: Leesvel Gebruik die snipperblad in die leerderhulpmiddel om ’n uitnodiging te maak.

© Impaq

26


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 21: Leesvel Lees die sinne, skryf ’n woord op die lyntjie en teken ’n prentjie in elke blokkie.

Ben wil ’n _____________ hou. Hulle maak uitnodigings. Hulle gaan doen inkopies. Hulle bak ’n koek. Hulle hang die versierings op. Verrassing!

27

© Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 22: Sinne Gebruik die snipperblad in die leerderhulpmiddel vir hierdie aktiwiteit.

Š Impaq

28


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 23: Lebo se nuwe bal Knip die woorde op die snipperblad uit en plak dit op die regte plek. Kleur die prentjies in.

29

Š Impaq


Werkboek 1/3: Lees en skryf Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Aktiwiteit 24: Leesvel Lees die sinne, skryf woorde op die lyntjies en teken ’n prentjie in elke blokkie.

Lebo kry ’n __________ bal. Hy skop die bal. Die bal sit in die boom vas. Lebo vat ’n _____________. Die bal val van die tak af. Ag, nee!

© Impaq

30

Gr 1 afrikaans huistaal werkboek 13 lees en skryf  
Gr 1 afrikaans huistaal werkboek 13 lees en skryf