Page 1

Afrikaans Huistaal Fasiliteerderhulpmiddel

1801-A-AHT-LA02

Í2!È-A-AHT-LA020Î

Graad 1

Aangepas vir KABV

H Erasmus Dr N Scheepers R Venter


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

INHOUDSOPGAWE Liggaamskaart.......................................................................................................................3 Pyltjiekaart.............................................................................................................................7 Klankkaarte...........................................................................................................................8 Sigwoorde vir leesreeks......................................................................................................39 A4-klanke............................................................................................................................73

2

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Liggaamskaart

3

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Liggaamskaart

4

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Liggaamskaart

wenkbrou

voorkop

oog

oor

neus

wang

mond

tande

ken

lip

bors

tong

arm

maag

hand

knie

been

voet 5

Š Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Liggaamskaart toon

boude

hare

enkel

kop

hak

skouer nek rug elmboog middellyf vinger

6

Š Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Pyltjiekaart

7

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

aa

maan

ee

been

Klankkaarte

8

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

oo

boot

uu

vuur

Klankkaarte

9

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

ou

kous

ie

mier

Klankkaarte

10 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

oe

boek

eu

deur

Klankkaarte

11 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

ui

uil

ei

seil

Klankkaarte

12 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

aA appel

13 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

bB bal

14 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

cC Coke

15 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

dD donkie

16 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

eE emmer

17 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

fF ±ets

18 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

gG gans

19 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

hH huis

20 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

iI inspuiting

21 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

jJ jas

22 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

kK kaas

23 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

lL lamp

24 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

mM muis

25 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

nN nes

26 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

oO os

27 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

pP pot

28 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

qQ

29 

© Impaq


Fasiliteerderhulpmiddel Graad 1 ~ Afrikaans Huistaal

Klankkaarte

rR rot

30 

© Impaq

Gr 1 afrikaans huistaal fasiliteerderhulpmiddel  
Gr 1 afrikaans huistaal fasiliteerderhulpmiddel