Page 1


Sistem 8220

SFT

za nadvore{ni vrati do 100 kg.

93

16 - 20 mm

100

1

25

10

63

8

Gorna i dolna {ina

16

16 16

16

35

M50 7234 410

mt

6565

M50 7225 410

8

Ra~ki

LW 18.5

41 41

18.5

20

mt

41 18.5 18.5

69

18.5

18.5

18

18

12

LW + 108 MM

6565

69

18.5

18.5

mt

M50 1410 420

mt

M50 1420 420

16

mt

32 16

80

M50 1400 420

37

2142 2143 2415 2144 2414

Sistem

42

56

Gorna [ina 3m Gorna [ina 2.5 m Dolna [ina 3m Dolna [ina 2.5 m

SRG 100

VIDEO

2141

Opis Mehanizam set za dve vrati Mehanizam za dopolnitelna vrata

PDF

{ifra

za vrati do 60 kg. 18 - 22 mm

M50 7108 420

mt

60

2149 2389 2390 2150

PDF

2148

Opis Mehanizam set za dve vrati Mehanizam za dopolnitelna vrata Gorna [ina 3m Dolna [ina 3m Ko~nica 6920

VIDEO

{ifra

DOOR LENGHT = LW - 40 (mm)

mt

LW

M50 2910 420


SRG 190

za vrati do 70 kg. za 16-50mm iverka

16 - 50 mm

M03 7030 001

2375 2146 2391

M02 8067 500

M50 7108 410

mt

M02 8068 500

2X

Gorna [ina mat hrom 3m

2147

Dolna [ina mat hrom 3m Gorna [ina hrom 3m Dolna [ina hrom 3m

2412

Gorna [ina mat hrom 2.5m Dolna [ina mat hrom 2.5m Ko~nica 6970

Sistem

mt

Opis Mehanizam set za dve vrati Mehanizam za dopolnitelna vrata

2416 2417 2413 2403

2X

M50 7232 410

MPV 005 - SRG 7036

VIDEO

{ifra

4X

70

PDF

Sistem

za vrati do 70 kg.

PDF

80

18 - 20 mm

44

70

VIDEO

10

2177 1765 1766 2178

M03 7038 500

2X

M50 2960 410

mt

M50 7108 410

mt

Opis Mehanizam set za dve vrati 7036 Gorna [ina 2,3,4 i 6m Dolna [ina 2,3,4 i 6m Ko~nica za meko zatvarawe 6740

8

18

21

18 LW

4X

MAX. DOOR LENGTH = LW - 50 ( mm)

{ifra

M03 7030 001

32

64

7

24

55


Sistem na {trafewe 7030 za vrati do 75kg 64 11

75

M03 7030 001

4X

{ifra 0636 2247 1570 1388 2405 2407

M50 7106 410

mt

M50 7108 410

mt

18

23

18

Opis Mehanizam na [trafewe 7030 Gorna [ina 3m Gorna [ina so strea 2,3 i 4m Dolna [ina 2,3 i 4m Amortizer za meko zatvarawe Amortizer za meko zatvarawe do 40kg Amortizer za meko zatvarawe do 50kg

Sistem na {trafewe 7030

SFT

7

1645

2X

48 55

LW

M03 7030 502

MAX. DOOR LENGTH = LW - 34 (mm)

6

18 - 22 mm

20

PDF

41

20

za vrati do 75kg

64 11

6

26

41

M03 7030 001

2432 1570 1388 2405 2407

1X

M50 7110 410

mt

M50 7108 410

18

mt

Opis

48

Mehanizam so lageri 7030 SFT Gorna [ina 3m

55

20

Dorna [ina 3m Amortizer za meko zatvarawe Amortizer za meko zatvarawe do 40kg Amortizer za meko zatvarawe do 50kg

VIDEO

2402

M03 7030 508

PDF

{ifra

2X

23

LW

18

MAX. DOOR LENGTH = LW - 39 (mm)

75

7

18 - 22 mm


Sistem na `lebawe 7010 za vrati do 80kg

M03 7010 500

0636 2247 1570 1388 2405 2407

1X

M50 7002 410

mt

M50 7003 410

mt

Opis Mehanizam 7010 Gorna [ina 3m Gorna [ina so strea 2,3 i 4m

PDF

0617

M03 7010 502

Dolna [ina 2,3 i 4m Amortizer za meko zatvarawe Amortizer za meko zatvarawe do 40kg Amortizer za meko zatvarawe do 50kg

VIDEO

{ifra

2X

Sistem za mali vrati do 30kg i 60kg

18 mm

M51 0171 003

30

mt

60

M50 7171 410

mt

M03 0171 500

2X

M03 0171 501

2X

Sistem za mali vrati do 30kg

0615 0637 0632

Opis Mehanizam 0171 Gorna [ina 3m Gorna [ina so strea 2,3 i 4m

PDF

{ifra

Sistem za mali vrati do 60kg 0616 0637 0634

Opis Mehanizam 7060 Gorna [ina 3m Gorna [ina so strea 2,3 i 4m

PDF

{ifra

M03 0171 502

2X

LW

80

MAX. DOOR LENGTH = LW - 39 (mm)

18 - 22 mm


Mehanizam za lizga~ki vrati so preklop 7420

18 mm

40

M50 7450 410

M05 7400 502

1X

{ifra 2404 0630 0629 1713 1680

M05 7400 503

mt

4X

Opis Mehanizam 7420 Gorna [ina 2.5m Dolna [ina 2.5m Gorna [ina 3m Dolna [ina 3m

VIDEO

1X

M50 7460 410

PDF

M05 7420 500

mt

Mehanizam za lizga~ki vrati so preklop 7430 so metalna {arka

0630 0629 1713 1680

M05 7400 502

1X

M05 7423

M50 7450 410

2X

mt

M50 7460 410

mt

Opis Mehanizam 7430 Gorna [ina 2.5m Dolna [ina 2.5m Gorna [ina 3m Dolna [ina 3m

VIDEO

2404

1X

PDF

{ifra

M05 7420 500


Sistem za staklo 7700 do 25kg 27 13

4 - 6 mm

27 13

7

27 13

7

25

LW

LW - 37

LW - 37

LW - 35

LW - 35

LW

27 13

4

Max.6 mm

m

7

LW

Alüminyum Gövde

1X

M08 7700 503

1X

M08 7700 505

2X

6 mm M08 7700 512 2X 14

1X

{ifra 2326 2321 2322 2323 2324

M08 7700 506

4 mm 2X

M08 7700 513

14

5

14

1X

Opis Mehanizam za staklo 7700 Gorna [ina 3m Dolna [ina 3m

PDF

M08 7700 511

5

VIDEO

M08 7700 509

Dolen profil za staklo 3m Guma za staklo

Sistem za staklo 9910 do 80kg

M50 7244 400 80

M23 9910 500

2X

M23 9900 502

1X

M23 9900 505

1X

M20 7380 501

2X

M20 7310 504

4X

M20 7310 506

4X

PDF

8 - 12 mm

mt

5


Sistem za 8mm iverka - so lageri

M09 0180 001

4 - 8 mm

60

M50 1853 410

mt

M50 1802 410

mt

M50 1803 410

mt

M50 1813 410

mt

M50 1804 410

mt

M50 1852 410

mt

M50 1806 410

mt

M50 1807 410

mt

[ifra: 1339 `enski trkala

M09 0180 501

M09 0180 012

2X

M09 0180 505

2X

[ifra: 1701 ma{ki trkala

M09 0180 503

2X

M09 0180 505

M45 1009 400

mt

M45 1008 400

mt

M45 1010 400

mt

M45 0180 011

mt

2X

Amortizer za meko zatvarawe 6920

M17 6900 500

2X

M17 6920 500

2X

40

AIR

DA MP ER

1

6940 do 40kg 50

[ifra: 2407

[ifra: 2403

6950 do 50kg

6970 do 70kg 70

PDF

PDF

50

PDF

PDF

[ifra: 2150


Sistem za vise~ka vrata za pome''|u dve prostorii 7310

27

18 - 50 mm

51

M50 7222 400

mt

M51 7095

mt

M51 7096

mt

35 Min . 15 mm Min . 20 mm

M20 7310 500

2X

M20 7310 501

M20 7310 502

1X

{ifra

2X

M20 7310 504

3X

Opis Mehanizam 7310 Gorna [ina 3m Gorna [ina 2m PVC [ina za vrata 3m

1465 1608 0633 1613

9 14

PDF

VIDEO

8

Sistem za vise~ka vrata za pome''|u dve prostorii 7340

M20 7310

27

51 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM

18 - 50 mm

60

M50 7222 400

mt

M51 7095

mt

M51 7096

35

mt

Min . 18 mm Max . 23 mm

PAKETLEME/ PACKAGE

24 20

M20 7340 500

2X

M20 7310 501

24 set /1box

{ifra 2429 1608 0633

PDF

1 set / 1 kapak

1613

1X

M20 7310 502

2X

M20 7310 504

3X

Opis Mehanizam 7340 Gorna [ina 3m Gorna [ina 2m PVC [ina za vrata 3m

9 14 8


Sistem na meko zatvarawe do 120kg 9720

20 - 60 mm

M50 9750 400

120

mt

M50 9160 410

138

Min. 20 mm Max. 60 mm

M20 9700 500

2521 2522 2523 2524 2525 1613

M20 7310 504

Min. 20 mm Max. 60 mm

M50 9765 410

3X

mt

Opis Mehanizam 9720 Gorna [ina 2m Gorna [ina 3m

PDF

{ifra

2X

mt

Pokrivna lajsna 2m Pokrivna lajsna 3m PVC [ina za vrata

Sistem so vise~ka vrata 8800

PDF

[ifra: 2621

M20 8800 502

2X

M20 8800 503

4X

M5 Allen

1X

2000 mm

M20 8800 504

4X

M20 8800 505

4X

M20 8800 550

1X

M20 8800 500

2X

M20 8800 501

2X


Aluminiumski zategnuva~i za lizga~ki vrati

M18 CG-06

Technical Details

Dol`ina: 2032 mm

VIDEO

PDF

[ifra: 2325

M18 CG-01

PDF

[ifra: 2134


Sistem na Metalni mehanizmi meko zatvarawe za rotirawe do 120kg 9700

[ifra: 0936

6

ALB 0060 173 140

12

6

173 140

D2

M42 0060 • METAL TV • SWIVEL PLATE • 173 x 173 mm H:12 mm 80

360

Technical Detail

5

R1

PDF

7

173 141

12

10


Aluminiumska re{etka {ifra 0499 0498 2410 2406 2408 2665

Opis 70 h 423 mat hrom 70 h 500 mat hrom 70 h 500 hrom 70 h 610 mat hrom 70 h 763 mat hrom 90 h 423 mat hrom

Avtomatski zatvara~ za prostor pod vrata

Technical Detail

VIDEO

1

PDF

min. 30 mm

Profile for Impacta DDM

Механизми за лизгачки врати (каталог)  

Механизми за лизгачки врати (каталог)  

Profile for impacta11
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded