Henri Homes

Page 1

Henri Homes Beheer Altijd streven naar verbetering

Immo Marina Verkoop Mensen een thuis bezorgen

Immo Marina Verhuur Relaties tussen mensen mogelijk maken

Henri’s Housekeeping Poetsen met een hart

Henri’s Fix It Kleine zaken die een verschil maken


Wie of wat is Henri Homes? Henri Homes is de overkoepelende identiteit die de vastgoedactiviteiten van Immo Marina Verhuur, Immo Marina Verkoop, Henri’s Fix It, Henri’s Housekeeping en Henri Homes Beheer bundelt. Henri Homes heeft als doel – purpose of business – om via een thuisgevoel mensen redenen te geven gelukkig te zijn. Daarbij dient hun ‘thuis’ als platform van waaruit mensen hun levenskwaliteit kunnen verbeteren.

Mens boven consument De consument koopt of huurt bij Henri Homes een huis, doet beroep op onze diensten als syndicus, klusjesman of poetsvrouw. De mens die bij Henri Homes aanklopt, is op zoek naar zingeving en geluk. Naar een thuis en levenskwaliteit. De consument wenst een mooi huis, de mens voegt daar andere aspecten aan toe: ratio, emotie en intuïtie. Zelfontwikkeling en persoonlijk geluk. Consumenten hebben de diensten van een syndicus nodig, kopen of huren een huis en laten dat onderhouden en poetsen. Mensen leven in een thuis en willen liefst een goed leven. Daarom waken we erover dat Henri Homes elke dag impact heeft. Dat Henri Homes een rol van betekenis speelt die het kopen, huren, poetsen of managen van een huis overstijgt.

Een nieuwe en andere filosofie De louter commerciële (vastgoed)transactie is te eng, te

Behalve een identiteit is Henri Homes een filosofie, op

beperkt, te weinig waarden-vol om de belangrijke zaken te

organische wijze ontstaan vanuit het voornemen

bevatten: menselijke waarden zoals eerlijkheid, echtheid,

‘anders’ te werken. Zinvoller, beter, meer gemotiveerd.

kwetsbaarheid, authenticiteit, humor, sympathie. Sterke

Strevend naar zingeving en persoonlijke ontwikkeling,

waarden, die indruk maken én die bijblijven.

zowel bij medewerkers als klanten. Henri Homes is geen marketingplan. Geen fictie. Het is onze poging om aan de

Henri Homes wil méér

dagelijkse realiteit, in een snel veranderende maatschappij

Binnen Henri Homes is omzet niet het doel. Omzet is het

en sector, een goed en duurzaam antwoord te bieden aan

gevolg van veel gelukkige klanten. De centrale vraag is:

de uitdagingen die op ons afkomen.

Hoe dragen wij vanuit Henri Homes bij aan geluk? We kunnen een meerwaarde creëren wanneer we voor de

Henri Homes faciliteert

mens – als individu – het verschil maken. Wanneer we die

Henri Homes is ontstaan vanuit een behoefte die we zelf

mens erkennen, herkennen, ontdekken, waarderen en

ervaren én die onze klanten ervaren. Concreet, dagdage-

effectief als mens – en niet louter als klant – bekijken.

lijks en praktisch. Vandaar dat Henri Homes mogelijkheden schept. Faciliteert. In onderhoud, klusjes, door te poetsen, via gebouwenbeheer. Door samenwerking, binnen een goed uitgebouwd netwerk. Henri Homes streeft naar ‘het goede leven’ en wil dat (laten) beleven in een thuis.


“De hoofdreden voor een organisatie is niet om winst te maken. Ze is er om mensen te helpen groeien, hun creativiteit te uiten, bij te dragen tot hun levenskracht en om van de wereld een betere plaats te maken. Het doel van een organisatie is om de ziel te inspireren.” Lance Secretan (auteur en coach)

Henri Homes Beheer Altijd streven naar verbetering

Immo Marina Syndic transformeerde in september 2017 tot Henri Homes Beheer. Die wedergeboorte paste in de nieuwe visie die we gaandeweg over de activiteiten als syndicus en gebouwenbeheerder ontwikkelden. Henri Homes Beheer is minder statisch dan zijn voorganger. Het is een evoluerende en veranderende beheersorganisatie, die zichzelf onderweg durft bijsturen en in vraag stelt. Henri Homes Beheer streeft naar verbetering. Altijd en overal. Verbetering van zichzelf, van de diensten die we aanbieden en op middellange termijn ook van de nieuwe rol die we kunnen vervullen als gebouwenbeheerder. Daarbij primeert altijd ‘het goede leven’ beleven in een echte thuis. Zowel voor klanten als voor medewerkers. Dat leidt voor alle betrokkenen tot zelfontplooiing en persoonlijk geluk. Henri Homes Beheer bestaat uit zelfsturende teams die focussen op financieel beheer, technische deskundigheid en klantenopvolging. Wie dus zweverigheid vermoedt,

Henri Homes bundelt als organisatie zowat elke

moeten we meteen teleurstellen: onze syndicactiviteiten

traditionele vastgoedactiviteit. Met Immo Marina

gebeuren nauwgezet en gedetailleerd. Tegelijk is er meer:

Verkoop en Immo Marina Verhuur en de drie

het uiteindelijke doel is de kwaliteit van de thuisbeleving

Henri’s die zich focussen op beheer en aan-

aanzienlijk groter te maken.

verwante dienstverlening, kunnen we op elk terrein uit de voeten. Elk onderdeel binnen Henri Homes versterkt de andere. En samen staan ze tot uw dienst.


Henri’s Housekeeping Poetsen met een hart

De poetsdames en -heer van Henri’s Housekeeping zien eruit als dames en een heer die huizen en gebouwen net en proper houden. Mispak u evenwel niet: Henri’s Housekeeping creëert gemeenschap én kiest voor een meer persoonlijke aanpak. En vanzelfsprekend zijn ze krak in hun vak. Weten wie over de vloer komt en elkaar aanspreken, het verlaagt drempels. Het laat toe een detectiefunctie te hebben, vereenzaming te signaleren en regelmatig eens te polsen naar de stand van zaken.

Oe’ist? De lenteschoonmaak, een appartement een beurt geven of de gemeenschappelijke delen onderhouden, het is de

Henri Homes Housekeeping / Fix It

primaire reden van bestaan voor Henri’s Housekeeping. Daarnaast – en net zo belangrijk – gaat het evenwel over

Franchommelaan 82-86

poetsen met een hart, vragen hoe het gaat en zo de

B-8370 Blankenberge

thuisbeleving verbeteren. Het draait om persoonlijkheid, passie en inzicht. Om menselijkheid, en een sfeer uitdragen. Om contact.

Tel.: 0468 270 270 housekeeping@henrihomes.be fixit@henrihomes.be


Henri’s Fix It

Kleine zaken die een verschil maken

Kleine zaken zijn soms groot voor anderen. Die klink die hapert, dat schilderwerk, een raam dat niet goed sluit, een klusje waarvoor vier handen nodig zijn in plaats van twee, het zijn vaak de werkjes waarop aannemers, schilders en schrijnwerkers niet zitten te wachten. Toch zijn ze voor iemand belangrijk. Om echt van een thuis te kunnen spreken, moeten ook de kleine zaken goed aanvoelen. Henri’s Fix It heeft als doel die thuis mee te helpen creëren. Niet via grootse constructies, wel door letterlijk een hand toe te steken en daar te zijn waar het verschil gemaakt wordt. Daar waar net dat tikkeltje hulp ontbreekt, of waar een werk met twee veel sneller gaat dan alleen. Daar waar een extra paar ogen en handen welkom zijn. Zijn we belangrijk voor anderen? Vervullen we een rol in het leven van anderen en vormt die rol een wezenlijke bijdrage in dat leven? Creëren we een positieve energie door mensen te verbinden? Dat zijn de vragen die hierin een antwoord vinden. Die manier van naar de dingen kijken, schept veel meer mogelijkheden op alle domeinen.

Betekenis geven aan je leven, hoe start je daarmee? Alles in het leven begint bij jezelf en de manier waarop je betekenis geeft aan dingen. Denk daar wat dieper over na en je zal merken dat ‘betekenis geven’ cruciaal is. Het is betekenis, en dus keuzes en perceptie, die je gedachten beïnvloeden en diezelfde gedachten liggen vervolgens aan de basis van je gedrag. Elke dag opnieuw. Honderden, duizenden keren.

Waarom doe je iets? Een logisch gevolg van ‘betekenis geven’ is nadenken over ‘waarom’ je iets doet. Vandaag – in drukke, stressvolle tijden – denken de meesten na over wat ze willen bereiken en hoe ze dat zullen doen. Niet over waarom ze iets willen. Wat wil ik is een einddoel, terwijl waarom focust op het onderweg zijn. Op het hier en nu van elke dag. De ‘waarom’-vraag leidt rechtstreeks tot een hogere mate van zelfbewustzijn. Gezondheid, energie en vitaliteit komen vanzelf op de voorgrond en dat is niet eens onterecht, want uiteindelijk zijn het die zaken die je ’s ochtends doen opstaan. Je bekijkt er de gebeurtenissen en het leven scherper door en dat heeft dan weer een direct effect op je gezondheid. De cyclus versterkt zichzelf met andere woorden. Het is vooral zaak de eerste stap te zetten.


Immo Marina Verkoop Mensen een thuis bezorgen

Met ondertussen meer dan drie decennia ervaring op de teller, durven we Immo Marina Verkoop een vaste waarde in het Blankenbergse immolandschap noemen. Onderhuids vervelt ook deze ‘afdeling’ van pure vastgoedmakelaar naar een verbinder van mensen, wiens doel het is welzijn in vastgoed mogelijk te maken. Mensen een thuis bezorgen, dat is wat welzijn creëert en voldoening oplevert. Iedereen droomt van een thuis. Vlamingen worden – zo zegt men – geboren met een baksteen in de maag, maar daar hebben we het niet over. Gestapelde bakstenen, deuren en ramen, een dak, ze kunnen in het beste geval een huis vormen. Immo Marina Verkoop stelt zich tot doel daar vervolgens een thuis van te maken. Immo Marina Verkoop beschikt over een knap aanbod nieuwbouw en herverkoop. Over een uitgebreid en sterk verkoopsteam ook. Als experts in onderhandelen bekomen zij de beste prijzen terwijl ze achter de schermen een grondig en volledig verkoopdossier met alle vereiste attesten samenstellen. Actief speuren ze naar kansen, mogelijkheden, naar de juiste match tussen koper en verkoper, tussen investeerder en klant.


Immo Marina Verhuur Relaties tussen mensen mogelijk maken

Verhuur aan de kust, dat is deels vakantie en anderzijds jaarverhuur. Eigenaars en huurders zijn vaak opeenvolgende jaren en termijnen dezelfde, en zo ontstaan relaties en banden. Immo Marina Verhuur is daarin de link. Niet enkel in de zomer maar het hele jaar door: een puzzel met duizend stukjes legt niemand in een paar dagen.

“Gestapelde bakstenen, deuren en ramen, een dak, ze kunnen in het beste geval een huis vormen.

Een zeer uiteenlopend en gevarieerd aanbod laten samen-

Wij maken daar een echte thuis van!”

zich om voor heel even of iets langer met elkaar in zee

vallen met een net zo uiteenlopende en gevarieerde vraag, dat is de doelstelling die Immo Marina Verhuur zich stelt. Onze kust is aan een – terechte – revival toe. Mensen blijven graag dicht bij huis en wij creëren hier voor hen zowel vakantiegevoel als een volwaardige tweede thuis. Immo Marina Verhuur, dat is orde scheppen in een relatie die mensen met elkaar aangaan. Twee partijen engageren te gaan. Alle plichtplegingen die daarbij horen, neemt Immo Marina Verhuur op zich. Kandidaturen, contracten, waarborg, plaatsbeschrijving … Het draait om service, om ontzorgen, om te doen wat nodig is zodat alle betrokkenen gerustgesteld genieten.


De positie van Henri Homes in de wereld Altijd streven naar verbetering

Het ‘thuismodel’ van Henri Homes, waarbij we streven naar ‘the good life’ en het bereiken van een brede vorm van zingeving, bezorgt ons een bepaalde positie ten opzichte van concurrenten en collega’s. Zij zoeken op hun beurt ook een purpose of business en erelonen, commissies, tarieven, verkoop- of verhuurprijzen spelen daarin zeker een rol maar Henri Homes kiest er resoluut voor om die niet als focus te gebruiken. De focus binnen Henri Homes ligt op relevantie. Zijn we belangrijk voor anderen? Vervullen we een rol in het leven van anderen en vormt die rol een wezenlijke bijdrage in dat leven? Creëren we positieve energie door mensen te verbinden? Niet alleen het ‘anders zijn’ onderscheidt ons van de concurrentie en collega’s. Ook de mate waarin we als organisatie een verbinding met de wereld rondom ons doen ontstaan. Hoe we een echte meerwaarde creëren en een zinvolle bijdrage aan het leven van een ander betekenen.

Immo Marina Blankenberge

Henri Homes Beheer Blankenberge (Syndic)

Franchommelaan 82-86

Franchommelaan 80

B-8370 Blankenberge

B-8370 Blankenberge

Tel.: 050 41 96 86

Tel.: 050 41 96 86

Verkoop: verkoop@immomarina.be

beheer@henrihomes.be

Verhuur: verhuur@immomarina.be

Henri’s Housekeeping / Fix It

Henri Homes Beheer Wenduine (Syndic)

Franchommelaan 82-86

Kerkstraat 30

B-8370 Blankenberge

B-8420 Wenduine

Tel.: 0468 270 270

Tel.: 050 42 31 50

housekeeping@henrihomes.be

wenduine@henrihomes.be

fixit@henrihomes.be V.U. Bart Vandemoortele, Franchommelaan 82-86 Blankenberge