Page 1


Velosipēda aprīkojums •

Bremzes

Zvana veida signālu

Gaismas atstarotāju Priekšpusē Baltu

Gaismas atstarotāju aizmugurē sarkanu

Sānos oranžu gaismas atstarotājus

Sarkanu gaismas lukturi aimugurē

Baltu gaismas lukturi priekšā


   

VELSOPĒDA CEĻA SATIKSMES NOTEIKUMI Pa ceļu atļauts braukt tikai no 12 gadu vecuma. Jābūt klāt velosipēda apliecībai vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai. Jābrauc vienā rindā, iespējami tuvāk brauktuves labajai malai. Netraucējot gājējus, atļauts braukt pa nomali un pa ietvi. Aizliegts braukt pa ceļu, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš. Aizliegts braukt pa ātrgaitas ceļu. Dzīvojamā zonā, daudzdzīvokļu namu pagalmos, degvielas uzpildes staciju un stāvvietu teritorijā gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu. Vietās, kur braukšanas trajektorijas krustojas, pat ja velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, tie drīkst turpināt braukt tad, kad tie novērtējuši attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī novērtējuši to braukšanasātrumu un pārliecinājušies par drošību. Nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai pretējā virzienā gan apdzīvotas vietās, gan ārpus apdzīvotām vietām velosipēdu, vadītājiem atļauts tikai no brauktuves labās malas, dodot ceļu tajā pašā virzienā un pretim braucošajiem transportlīdzekļiem. Izņemot, ja apdzīvotās vietās braukšanai pa kreisi iekārtota atsevišķa braukšanas josla, nogriezties atļauts no šīs joslas labās malas.


 Ja velosipēda vadītājs brauc pa ceļu taisnā virzienā, un kāds cits transportlīdzekļa vadītājs nogriežas pa labi vai pa kreisi, neatkarīgi no tā,vai tas ir krustojums vai iebrauktuve blakus teritorijā, velosipēdu vadītājam ir priekšroka. Drošas Braukšanas Skolas novērojumi liecina, ka bieži šo noteikumu neievēro pārējie vadītāji. Tāpēc velobraucējam šādās situācijās jābūtļoti vērīgam un uzmanīgam!  Īpaši svarīgi ir atcerēties, ka vietās, kur ārpus krustojumiem velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi un ceļu satiksme netiek regulēta, velosipēdu vadītājiem jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu. Šeit velosipēdu vadītājiem nav priekšroka!!!  Diennakts tumšajā laikā (vai nepietiekamas redzamības apstākļos), braucot pa brauktuvi vai nomali, velosipēdam priekšpusē jābūt iedegtam baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas. Drošas Braukšanas ekspertu priekšlikums, lai velosipēda vadītājs būtu vieglāk pamanāms – vajadzētu valkāt gaismas atstarojošu vesti vai lietot atstarotājus.  Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi.  Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem, kas nav jaunāki par septiņiem gadiem. Bērniem šajāgadījumā jālieto aizsprādzēta aizsargķivere.


VELOBRAUCĒJA EKIPĒJUMS 1.

Ķivere un ķiveres nadziņš 2. 3.

Brilles

Džersija (velokrekls) 4.

Cimdi

5.

Velošorti

6.

Kurpes


Velosip drosiba kkolotilina  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you