Page 1

Trokšņa rādītāja Lvakars karte dzelzceļa līnijas „Rīgas pasažieru – Krustpils” posmam „Salaspils – Aizkraukle”

32 km

31 km

30 km

29 k m

28 k m

27 k m

26 k m

25 km

24 km

±

Apzīmējumi

1.lapa

Dzelzceļa līnija Ēkas Administratīvās robežas

Trokšņa līmenis Lvakars dB(A) 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80

200

100

0

200

400

600

800

Metri

Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai (LKS - 92) TM projekcijā. Par kartogrāfisko pamatni izmantota LĢIA sagatavotā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000

Dzelzcela troksnu izkliede ikskile vakars  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you