Τικ και Τέλα: Το σούπερ πατίνι

Page 1


Πρώτη έκδοση Μάρτιος 2012 ISBN 978-960-9527-26-2 Τίτλος πρωτοτύπου Pip and Posy: The Super Scooter Nosy Crow Limited Κείμενο & Εικονογράφηση Axel Scheffler Απόδοση: Φίλιππος Μανδηλαράς © 2012, Copyright Nosy Crow Ltd © 2012, Copyright Εκδόσεις Ίκαρος (για την Ελληνική γλώσσα) Το βιβλίο Pip and Posy: The Super Scooter στην ελληνική γλώσσα, εκδίδεται σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Nosy Crow Limited. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης - Παρισιού, που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Βουλής 4, 105 62 Αθήνα ΤΗΛ: 210 3225152, FAX: 210 3235262 www.ikarosbooks.gr – info@ikarosbooks.gr


Axel Scheffler Απόδοση: Φίλιππος Μανδηλαράς


Ο Τικ οδηγάει το σούπερ πατίνι του.Ανεβαίνει ανηφόρες…

κάνει και φιγούρες!

Κατεβαίνει κατηφόρες…


Τότε εμφανίζεται η Τέλα.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.