Τικ και Τέλα: Ο βατραχάκος

Page 1
Πρώτη έκδοση Σεπτέμβριος 2013 ISBN 978-960-9527-82-8 Τίτλος πρωτοτύπου Pip and Posy: The Bedtime Frog Nosy Crow Ltd Κείμενο & Εικονογράφηση Axel Scheffler Απόδοση: Φίλιππος Μανδηλαράς ©2013, Copyright Nosy Crow Ltd © 2013, Copyright Εκδόσεις Ίκαρος (για την Ελληνική γλώσσα) Το βιβλίο Pip and Posy: The Bedtime Frog στην ελληνική γλώσσα, εκδίδεται σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Nosy Crow Ltd. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Βουλής 4, 105 62, Αθήνα ΤΗΛ: 210 3225152, FAX: 210 3235262 kids.ikarosbooks.gr – info@ikarosbooks.gr


Απόδοση: Φίλιππος Μανδηλαράς


Σήμερα η Τέλα θα κοιμηθεί στο σπίτι του Τικ.


Μαζεύει τα πράγματά της με μεγάλη προσοχή, γιατί δεν θέλει να ξεχάσει απολύτως τίποτα.


Έπειτα παίρνει το λεωφορείο. Είναι πολύ χαρούμενη!


ΣΤΑΣΗ


ΣΤΑΣΗ

Ο Τικ χαίρεται πολύ όταν τη βλέπει. «Γεια σου, Τέλα!» φωνάζει.


«Γεια σου, Τικ!» λέει η Τέλα.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.