Οι περιπέτειες της Ρόζας

Page 1

Σ ε ι ρ ά : α ν

δ ι α β α ζ α . . .

π ο ιητές

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ

Γιάννη Ρίτσου

της

γενιάς

του

’3 0


KYRITSOPOYLOS_RITSOS_Final:Layout 1

4/9/13

2:57 PM

Page 2


KYRITSOPOYLOS_RITSOS_Final:Layout 1

4/9/13

2:57 PM

Page 3

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ


KYRITSOPOYLOS_RITSOS_Final:Layout 1

4/9/13

2:57 PM

Page 4

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου ή τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993.

• ΒΟΥΛΗΣ 4, 105 62 ΑΘΗΝΑ • F: 210 3235262 • www.ikarosbooks.gr • info@ikarosbooks.gr

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Τ: 210 3225152

© Αλέξης Κυριτσόπουλος και Εκδόσεις Ίκαρος, 2013 © για τα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, Έρη Ρίτσου και Εκδόσεις Κέδρος ISBN 978-960-9527-79-8


KYRITSOPOYLOS_RITSOS_Final:Layout 1

4/9/13

2:57 PM

Αλέξη Κυριτσόπουλου

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ Ένα παραμύθι εμπνευσμένο από τα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου

Εκδόσεις Ίκαρος • Μουσείο Μπενάκη

Page 5


KYRITSOPOYLOS_RITSOS_Final:Layout 1

4/9/13

2:57 PM

Page 6


KYRITSOPOYLOS_RITSOS_Final:Layout 1

4/9/13

2:57 PM

Page 7


KYRITSOPOYLOS_RITSOS_Final:Layout 1

4/9/13

2:57 PM

Page 8


KYRITSOPOYLOS_RITSOS_Final:Layout 1

4/9/13

2:57 PM

Page 9

Μέσα στη βαρυχειμωνιά η Ρόζα φτιάχνει έναν χιονάνθρωπο.


KYRITSOPOYLOS_RITSOS_Final:Layout 1

4/9/13

2:57 PM

Page 10


KYRITSOPOYLOS_RITSOS_Final:Layout 1

4/9/13

2:57 PM

Page 11

Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα έρχονταν από μόνοι τους κι άλλοι.