Τικ και Τέλα: Το χιόνι

Page 1
Στον Έντσο A.S.

Πρώτη έκδοση Σεπτέμβριος 2013 ISBN 978-960-9527-70-5 Τίτλος πρωτοτύπου Pip and Posy: The Snowy Day Nosy Crow Ltd Κείμενο & Εικονογράφηση Axel Scheffler Απόδοση: Φίλιππος Μανδηλαράς ©2012, Copyright Nosy Crow Ltd © 2013, Copyright Εκδόσεις Ίκαρος (για την Ελληνική γλώσσα) Το βιβλίο Pip and Posy: The Snowy Day στην ελληνική γλώσσα, εκδίδεται σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Nosy Crow Ltd. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Βουλής 4, 105 62, Αθήνα ΤΗΛ: 210 3225152, FAX: 210 3235262 kids.ikarosbooks.gr – info@ikarosbooks.gr


Απόδοση: Φίλιππος ΜανδηλαράςΕίναι μια χιονισμένη μέρα. Ο Τικ κι η Τέλα θέλουν να βγουν έξω για να παίξουν με το χιόνι.


Βάζουν, λοιπόν, τα μάλλινα πουλόβερ τους…

τις ζεστές τους κάλτσες…

τα ακόμα πιο ζεστά παλτά τους…


…τα αδιάβροχα μποτάκια τους, τα χνουδωτά κασκόλ τους και τα μάλλινα γάντια τους.


Έπειτα βγαίνουν στο χιόνι.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.