Τα γενέθλια του Μέλιου - Θοδωρής Παπαϊωάννου & Ίρις Σαμαρτζή

Page 1

© 2024, Θοδωρής Παπαϊωάννου, Βίκυ Ξανθοπούλου για τις δραστηριότητες © 2014, 2015, 2018, Ίρις Σαμαρτζή για την εικονογράφηση © 2024, Εκδόσεις Ίκαρος για την ελληνική γλώσσα

Διορθώσεις: Μάνος Μπονάνος Στοιχειοθεσία – Σελιδοποίηση: Εκδόσεις Ίκαρος Εκτύπωση: Μητρόπολις Α.Ε. Βιβλιοδεσία: Ι. Μπουντάς – Χ. Βασιλειάδης

Πρώτη έκδοση Απρίλιος 2024

ISBN 978-960-572-660-7

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με τον ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ | Βουλής 4, 105 62, Αθήνα | Τ 210 3225152 | www.ikarosbooks.gr

Γεια σου! Είμαι ο Μέλιος και έχω γενέθλια. Κλείνω τα δέκα!

Σκέφτηκα να τα γιορτάσουμε μαζί, κάπως διαφορετικά!

Αντί να μου φέρεις εσύ δώρα, θα σου προσφέρω εγώ. Ανάποδα πράγματα δηλαδή.

Για να μη σε κρατάω σε αγωνία, το δώρο μου είναι ένα ταξίδι. Για να το απολαύσεις,

αρκεί να γυρίσεις τις σελίδες. Θα χρειαστείς φαντασία, περιέργεια και πολλή διάθεση για παιχνίδι! Πάμε!

Όλα τα γενέθλια χρειάζονται μια πρόσκληση.

Θέλεις να φτιάξουμε μαζί την πρόσκληση για τα γενέθλιά μου;

Γράψε πάνω στο φύλλο ποιους και ποιες θα καλέσεις.

Για να φτιάξουμε την τούρτα μου θα χρειαστούμε πολλά λουλούδια!

Κόψε τα από τις σελίδες χαρτοκοπτικής στο τέλος του βιβλίου

και έλα να την ετοιμάσουμε.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.