Η τελευταία πίτα με φύκια - Wenda Shurety & Paddy Donnelly

Page 1

Στον Στιβ, τον ταπεινό μου πολεμιστή απορριμμάτων – W.S.

Πρώτη έκδοση Μάρτιος 2023

ISBN 978-960-572-562-4

Πρώτη έκδοση στη Μεγάλη Βρετανία, Storyhouse Publishing, 2021

Τίτλος πρωτοτύπου: The Last Seaweed Pie

© 2021, Wenda Shurety για το κείμενο

© 2021, Paddy Donnelly για την εικονογράφηση

© 2023, Εκδόσεις Ίκαρος για την ελληνική γλώσσα

Μετάφραση: Μάνος Μπονάνος

Στη Θεία Ρίτα, που ξύπνησε μέσα μου την αγάπη για τη φύση – P.D.

Στοιχειοθεσία – Προσαρμογή: Εκδόσεις Ίκαρος/Μαλβίνα Κότο Παραγωγή: Αρβανιτίδης Α.Β.Ε.Ε. – Γραφικές τέχνες Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με τον ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Βουλής 4, 105 62, Αθήνα, Τ 210 3225152 www.ikarosbooks.gr – info@ikarosbooks.gr

Μετάφραση: Μάνος Μπονάνος

Οι Κορυφοδεντρίτες ζούσαν ψηλά στα δέντρα.

Τους άρεσε να χτίζουν σπίτια από κλαδιά,

να σκαρφαλώνουν με τους λεμούριους

και να φτιάχνουν πίτες με εξωτικά φρούτα.

Μα πιο πολύ, στους Κορυφοδεντρίτες άρεσε

να κατασκευάζουν πράγματα.

Οι Βυθοθαλασσίτες ζούσαν στον βυθό της θάλασσας. Τους άρεσε να χτίζουν σπίτια από κοράλλια, να κολυμπούν με τα ψάρια και να φτιάχνουν πίτες με φύκια.
Μα πιο πολύ, στους Βυθοθαλασσίτες άρεσε να π α ρ α τ η ρ ο ύ ν τ η φ ύ σ η .
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.