Τικ και Τέλα: Το ήσυχο σαλιγκάρι - Axel Scheffler

Page 1

Το ήσυχο σαλιγκάρι

Axel Scheffler
Για τη Χέστερ, που της αρέσουν τα σαλιγκάρια C.R. και A.S.

Πρώτη έκδοση Iούνιος 2020 ISBN 978-960-572-334-7 Τίτλος πρωτοτύπου Pip and Posy: The Friendly Snail Nosy Crow Ltd © Κείμενο 2020, Camilla Reid © Εικονογράφηση 2020, Axel Scheffler Απόδοση: Φίλιππος Μανδηλαράς © 2020, Copyright Εκδόσεις Ίκαρος (για την Ελληνική γλώσσα) Το βιβλίο Pip and Posy: The Friendly Snail στην ελληνική γλώσσα, εκδίδεται σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Nosy Crow Ltd. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Βουλής 4, 105 62, Αθήνα | ΤΗΛ: 210 3225152, FAX: 211 2687003 www.ikarosbooks.gr – info@ikarosbooks.gr


Το ήσυχο σαλιγκάρι

Axel Scheffler Απόδοση: Φίλιππος ΜανδηλαράςΕίναι μια υπέροχη μέρα. Ο Τικ ασχολείται με τον κήπο.


Η Τέλα παίζει.

«ΜΠΑΝΓΚ! ΜΠΑΝΓΚ!» χτυπάει το τυμπανάκι της. «ΛΑ ΛΑ ΛΑ!» τραγουδάει.


«ΜΠΌΙΝΓΚ! ΜΠΌΙΝΓΚ!» χοροπηδά.

«Μπορείς να μην κάνεις τόση φασαρία, Τέλα;» λέει ο Τικ.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.