Τικ και Τέλα: Ψάξε και βρες - Axel Scheffler

Page 1
Πρώτη έκδοση Σεπτέμβριος 2019 ISBN 978-960-572-284-5 Τίτλος πρωτοτύπου Pip and Posy: Look and Say Nosy Crow Ltd © Κείμενο 2014, Nosy Crow © Εικονογράφηση 2012, Axel Scheffler © 2019, Copyright Εκδόσεις Ίκαρος (για την Ελληνική γλώσσα) Το βιβλίο Pip and Posy: Look and Say στην ελληνική γλώσσα, εκδίδεται σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Nosy Crow Ltd. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Βουλής 4, 105 62, Αθήνα | ΤΗΛ: 210 3225152, FAX: 211 2687003 www.ikarosbooks.gr – info@ikarosbooks.gr Τυπώθηκε στην Κίνα.


Ψάξε και βρες


Ο Τικ και η Τέλα κάνουν πολλά πράγματα μαζί.

Μπορείς να τα βρεις;

κούνιες

πατίνι

παγκάκι


Όταν είναι στο πάρκο κάνουν βόλτες με το πατίνι του Τικ.

τσουλήθρα

δέντρο

σαλιγκάρι

τραμπάλα

κοκοράκι


Όταν έχει καλό καιρό, πάνε μαζί στην πόλη. Σήμερα, ο Τικ αγόρασε ένα μεγάλο κόκκινο μπαλόνι.

Μπορείς να τα βρεις;

σακούλα

μπαλόνι

πορτοκάλια


περιστέρι

κράνος

ψάρι

αφίσα

ποδήλατο


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.